The doctrine of égalité – it’s only a big lie!
Oh, that absofreakinlutely
вреден idea(l)!
Of
национал-патриотаристични игри!
Of “the higher” collective purpose, lovely Jos,
която е (must be) above all and everyone!
It’s all about the (ла гранде populist) dishonesty!
[The too old]
Празнословните призиви of égalitéристите
(absofreakinlutely изпразнени от съдържание и real смисъл)
 
to (all collectively) unite под absofreakinlutely лозунга:
„в името (и за интереса на) Народа/Държавата/племето“!
Соци(де)ология of the “common good(ness)” – of collectivism;
интересите на Държавата (ведно с този на Партията-God)
 стоят над всичко, над всекиго и, of couse, над личното! Баси!
Ла гранде (сошъл) принципа на ла гранде
égalité патриотарите!
Of the общественото благо!
В полза на обществото!

В ИМЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
В ИМЕТО НА РОДИНАТА!
В ИМЕТО НА ПАРТИЯТА!
В ИМЕТО НА КАУЗАТА!
ЗА ОБЩОТО БЛАГО!
It’s really the вълкът [тоталитаристът/етатистът/groupthink/statehoodness]! Yes! The superbadness!
The idea of ла гранде патриотарите Държавата (БГ) above all & everyone;
ох, тези
absofreakinlutely (all kinds of) (hard & soft) колективисти!
[Винаги (polit) егалитаристите ще ти пробутват лозунга, lovely Jos,
Каузата/Партията/Родината/Народа/религията/Единението/Съгласието/Консенсусът/Class/Race над всичко
над индивида
, над личното! За нашто (собствено) добро, защото Държавата/God knows най-добре! Баси!
[Във всички области of human activities, например, патернализма of the (compulsory) държавно schooling!]
Oh, yes, че всеки човек имал (ти да видиш) duty, an obligation, да (се подчинява и) служи на, lovely Jo(b)s,
на Каузата/Партията/Родината/Народа/религията/Единението/Съгласието/Консенсусът/Class! Баси!
[Във всички области of human activities, например, патернализма of the (compulsory) държавно schooling!]
Oh, those all kind
(1, 2, 3 & 3+ versions) of the (égalité & fraternité) мистици!
But in fact, (all of) these absofreakinlutely (dishonest) етатисти, lovely Jos,
са (си) always absofuckinlutely united, yes, (при)съединени -
в
сички (morally & intellectually) корумпирани заедно срещу the (BG) ppl!
And especially against the really (високо) productive (in IHS context) ppl.]
Соци(де)ология of the “common good(ness)”, lovely Josephine,
има absofreakinlutely много false (sub-)versions
of the truth!
It’s all about авторитарния национал(сошъл)изъм
, lovely Jos!
It’s all about thе postmodern капиталсошълизъм, lovely Jos!
It’s all about да се (за)кичиш с that really irrational лозунг -
и да го превърнеш в партийна (
class) идеология, в родинолюбство,
в национална „кауза“, в религиозна цел, в „единение“
of all ppl,
като absofreakinlutely търсиш консенсусът между всички! Баси!
Ала истинската цел е да вземеш (или задържиш; to be) властта
за да можеш като
a real (ла гранде) (сошъл) égalitéрист-активист
да се истински (НЕзаслужено) лично (
& as a group) облагодетелстваш!

It’s really the вълкът [тоталитаристът/етатистът/groupthink/statehoodness]! Yes! The superbadness!
After all, lovely Josephine, it is all about хищникът – of (égalité) collectivism!
 
България на (и за) българите, християни!

  
 
 


        
 http://blog.bg/photos/profile/173811.jpg 
    
Ох, тези (ла гранде) „заслужили“ (& „премъдри“) патриот(ар)и! Ох, тази соци(де)ология of the “common good(ness)” – of collectivism!
И това е the beginning of absofreakinlutely economic
protectionism!
That’s absofuckinlutely irrationality, lovely Josephine! Мъка е. Really!
  

 

 

 
Oh, that stuff!
Интегрална (неделима) част
of the égalité psycho stuff!
Ла гранде
absofreakinlutely сошъл лудницата, баси!
Some of най-изявените (лица на) „патриоти“ – национал(социа)листи!

Ох, тези (ла гранде) мистици! Psycho Killers (& their relationships)!
Qu est ce que c est?
I can't seem to face up to the facts
I'm tense and nervous and I can't relax
I can't sleep 'cause my bed's on fire
Don't touch me I'm a real live wire
Psycho Killer Qu'est-ce que c'est
You start a conversation you can't even finish it;
You're talking a lot, but you're not saying anything
 
We are vain and we are blind
oh,
тези ла гранде irrational патриотични (партийни) игри!
  

   

  

   

   
  
   

      

  
 
   
  
   
   
   
   

 

-END-

------------------------------------------------------------------------

 

PS   Of the public (in fact държавни) stuffs! Oh, those “collective” (ничии) stuffs! Stuffs в разпореждане на absofreakinlutely égalitéристите!

The absofreakinlutely вреден [политически и икономически] idea(l), lovely Josephine,
            тази absofreakinlutely (ла гранде populist) морална и интелектуална dishonesty,
            тези too old & празнословните призиви of égalitéристите, на които липсват rational съдържание и real смисъл,
            тази absofreakinlutely соци(де)ология of the “common good(ness)” – of collectivism,
of интересa на
Държавата (ведно с този на премъдрата Партията-God) стоят над всичко, над всекиго и над личното! Баси!
That’s the ла гранде (сошъл) irrational принципа на ла гранде égalité патриотарит
е (уж патриотите, nationalists”); and their absofreakinlutely “patriotic” games!

Идеята, the application of the соци(де)ология of the “common good(ness)”, lovely Jos,
произвежда
(M-L) идеята of the  “public ownership”! That idea
сама по себе си
is a delusion;
is an absofreakinlutely stupidity;
is
вредна за всички (productive i.e. non-parasitic) ppl i.e.
is
мистична i.e.
is
НЕпрактична! Absolutely!
Ох, този Маркс, ох, този Ленин, ох, този (соц) егалитаризъм; а днес – (демократичен) капиталсошълизъм!

Public (обществена) собственост – по [the wrong idea(l) of] Маркс.
А stuff, lovely Jos, която е, ти да видиш, (being) owned by …“everyone”,
well,

[Do you remember, по времето на НРБ реалния социализъм,
the
ла гранде девиза на Юлската (1987) концепция на КомПартията:
Държавата - собственик, а трудовият колектив - стопанин!

И БКП да се трансформира от „етаж на властта“, lovely Jos, 
в ръководна и направляваща политическа организация, 
а гражданите 
to be allowed да създават „самодейни“ организации!
Но при запазване на 
total държавния и партиен контрол – на БКП!
A първичните КомПартийни организации на БКП, lovely Jos,
must exist във всяко соц предприятие,
за да бигбрадърски виждат, контролират 
& be sure of спазването линията наegalite (принципа)!
Това е
the absofreakinlutely НЕпрактичността на results produced by (НРБ) соц (политиката и) икономиката,
основана на
the public (i.e. държавна i.e. ничия) собственост! Баси!
А днес – виж за справка
the economic situation of Венецуела, Куба, ЮАР, South Северна Корея
където (все още) изцяло действат принципите
                на Държавата-Партията-Господ и публичната собственост…на гражданите, баси?!
]

това е истинска ла гранде stupidity, която работи в полза only на the égalité ppl-parasites,
които са (many &) always на трапезата на (основно the really productive) данъкоплатеца!
Всички (wo)men, които работят in the държавния сектор [within the domain of public ownership], lovely Josephine,
са, in fact, absofuckinlutely истински отчуждени от (the true concept of) собствеността [i.e. private собственост]
т.е. те имат
much, much less incentive, lovely Jos,
           
да пазят, да add-ват и да увеличават (с грижата на добър стопанин) нейната (long-term) value
сравнявано с the real собственост – тази, lovely Jos, privately owned by an individual or компания!
Oh, that
“public property”, that produces the D&D&D модела!
            Това е
the destruction of value - the “tragedy of the commons”, of комунализма!

Oh, that doctrine of the “common goodness”, of that public [trust] doctrine!
Именно тази absofreakinlutely мистична (égalité) доктрина, lovely Jos,
е really в основата на
           
the corrupt държавно (centralized) management
            i.e. control & regulation upon all (
държавни и частни) stuffs;
е really в основата на (промотирането и процъфтяването i.e. храненето на) олигархичните структури,
            i.e.
на данъка „олигархия“ разплащан by all the ppl, особено the really (more) productive ppl!

Ох, този absofreakinlutely държавен контрол & regulation!
It is always violating the real (IR) rights – of the (private) individual!
It is always creating (collective) fundamental problems! And never really fundamental solutions!
There are no
(rational, true) collective solutions, there (can) exist only individual solutions, lovely Jos,
to the
колектив(истич)но (égalité) създаваните fundamental проблеми! Yes! Think about that.
Не, не, недей да имаш, lovely Josephine,
the irrational (method of) мислене, както huge мнозинството от БГ (основно older, носталгици) хора!
Or else you, lovely Jos, shall be just another (фалшиво smiling face) лузър (in IHS terms)!        

 

*********

 

PS1 Вълкът кожата си мени, lovely Jos, но нрава никога!

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image433.jpg
        
FOR THE PUBLIC GOOD!
            За общ
(ествен)ото благо!
           
НА ПОЛЗУ РОДУ…!
            Държавата над всичко!
            РОДИНАТА
ABOVE ALL!
            The collective
юбер алес!
Beware, lovely Jos! Be aware!                                                        


Всички (sub-)versions of мистиците, lovely Josephine,
           
са (си) (по душа и/или по идеология) ла гранде национал(социал)исти!
            Са (си) ла гранде патриотари –
with absofreakinlutely авторитарен манталитет!
           
   
Yes, it’s

            all because of the ssоци(де)ология of the “common good(ness)” – of absofreakinlutely collectivism!
Yes, it’s
            all about the
(postmodernism; the hypocrisy zone of) етатизма - интересите на Държавата (, ведно с този на Партията-God) стоят над всичко, над всекиго и, of couse, над личното! Баси!
Yes, it’s
            all about more of the same [ssоци(де)ология
та] – the sameness of the principles!
Yes, it all
            comes from an absofreakinlutely irrational идеология
based onto a bad (irrational; мистична) философия, която произвежда absofuckinlutely кофти stuffs: морал (values), politics, economics & естетика!
That is фалшивото, the UNreal, the UNauthentic i.e. (the doctrine of) мистичното!
OK? Get it?
Толкова много хора през вековете (особено през 20-ти век), lovely Jos,
са били absofreakinlutely abuse-вани, ограбвани & убивани
в „името на Народа , в „името на (интер-)(национал-)сошъл Единението/Съгласието/Consensus“! Баси!

 

*********

PS2

А истината?
How about the truth! Yes, the truth
                is really great and only comes при наличие на предпоставката of (polit & economic) liberty;
            is
истински rational, НЕмистична!
Be (a smart) realist, lovely Josephine;
            don’t be an irrational
 човек, мистик (, каквото е БГ мнозинството);
            don’t be
(страхлива) параноичка (, каквото е БГ мнозинството);
            don’t be
патриотар(ка) (, каквото е БГ мнозинството)!
            Don’t be
колективистичка, (compromising) етатистка (, каквото е БГ мнозинството)!
            Защото инак,
you cannot be истински happy човек;
           
and you’ll be(come) a (smiling face) hater, ризентер (, каквото е БГ мнозинството)!                
ОК?    

*********

PS3 Same stuff, lovely Jos, but onto an European scale:

Диктатурата [тиранията] of the (polit-)globalists; of the “Elite” & its institutions;
            осъществявана “в името на
 (свободата & щастието ofthe Ppl(s)”, баси!
The (една шепа) ppl of the EU ТрансЕлитът,
that (collectively) forces the egalitarian [
relativistic] morality ведно със its мулти-култи (“cohesion” into) politics, economics & culture, lovely Jos, 
to
 all the (EU nations with) 500 million европейци! Баси!
*
Imagine there's no countries, no nations [, but only regions]…
Imagine no possessions…a brotherhood of man…
Imagine all the people sharing all the world…
Welcome to
 the new (One) world order!
And the world will be as one
…yes, that’s utopian dreaming!
http://www.robzor.com/rhouse/ParadigmEurope123_files/image003.jpg
Yes, lovely Jos, 
that’s the (
emotionalism of) мистицизъм – lack of true rational (метод на) мислене!
It’s 
collectivism i.e. statism!

*********

 

PS4

The (absofreakinlutely irrational ongoing process in) South Africa -
the today's avangard of the irrational сошъл-икономически експеримент (that's been going) for the last 30 years [same as in Венецуела]!
Being in reverse gear and heading downhill fast - заради онова утопично social teaching, of mysticism [applied on a daily basis]!

That's the Big Black Brother; Big Black (Party) Man -
of the сошъл “do-gooders”,
of the “we care for the (common goodness of the) ppl”,
of the ”we work for the (common interests of the) ppl”!
The absofreakinlutely (black color) egalitarianism! Баси (резултатите)!

Южна Африка, lovely Josephine,
която само до преди 25 години беше една really много готина и absolutely просперираща държава by world standards,
днес е really пред тотален социално-икономически разпад,
и много вероятно е още преди края ня това десетилетие да завърши с гражданска война! Жалко! I think it is (already) too late - for the ppl of South Africa, the Rainbow nation!
Ти знаеш the real причинаТА, нали?
Beware! Be aware!


 

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image433.jpg


В ИМЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
В ИМЕТО НА РОДИНАТА!
В ИМЕТО НА ПАРТИЯТА!
В ИМЕТО НА КАУЗАТА!
В ИМЕТО НА ВОЖДА!

В ИМЕТО НА СОЦА!

Beware, lovely Jos! Be aware! Watch it!