[show no h_links]

[show no h_links]

Of the (BG) „национал-демократлюбци!
Of all the (
BG) „национал-родолюбците!
Of
моралният (репресивен) бандитизъм!
Of promoting
the ми(с)тичното, lovely Jos,
 false национално patriotic достойнство!
Of the (БГ) анти-патриотите!
Of the
(БГ) ла гранде (égalité)
Отечествен „Патриотичен” фронт -
the populism & the clientelism
of национал(сошъл)измът!
It’s all about the absofreakinlutely
разрушителен национал(сошъл)изъм -
следствие от (applying) irrational ценности!
So, it’s (the objective reality of) life -  
винаги ще има положителни т.е.
rational ppl, lovely Jos,
 и такива, които се хранят с негативност и (4Z) resentment!
Егалитаристите винаги,
lovely Jos,
залагат & експлоатират концепта
of patriotic национал(сошъл)изъм,
of истински антиwesternism (& proputinism),
о
f the авторитарна (collective) coerciveness  -
aka absofreakinlutely
сошъл (SJW) вандализъм!
В името на (taking; keeping; участие in) властта!
ВЛАСТ НА ВСЯКА(КВА) ЦЕНА,
В ИМЕТО ГОСПОДНЕ,

В ИМЕТО НА НАРОДА!
For "the good of the People"!
Ще ви направим оферта,
-за вашето добро-
която не можете да откажете!


За ценой (мы) не постоим!
За the higher (collective, сошъл, public) good(ness)/Кауза”;
(
toiling) for “the common good(ness)” of all our bros & sis!
[
ох, тази ужасна грешка in the thinking of many (wo)men!]
За
[BG] „патриотичните игри на (all) the public  servants”.
The [BG] really big army of égalité ppl - in all the public activities,
that absofreakinlutely “care for & protect” the public
интерес,
които с държавни пари си купуват още от същото (властта)!
Oh, yes, it’s all being done… “в името на Народа”, of course!
Kонечно! Да, разумеется!

Kонечно! Да, разумеется! И вождь тоже сказал that!

О, майко моя, държава моя (, мила)! I am а G patriot!
It’s all about the
(БГ) псевдо (égalité) патриотизъм!
  Онзи, който (из)ползва (буквално и преносно)
a Ppl
 
as a tool: за unearned self-облажване и за нагъл
(морален, полит и икономически) произвол!
That’s real (постмодерна) badness, evilness!
And you shall be able to do тази objective evaluation
if you are [being]
истински rational as a matter of fact!
And remember, lovely Jos,
че образоваността може
и да няма (нищо) общо с рационалността, с истината!

*

Of the (BG) национал(социал)истическата риторика!
The
revival of национализмът as a political ideology!
Кой, кой, кой сега е най-големият (БГ) патриот, a?
Кой, кой, кой сега е най-истински националист
, a?
Коя
(BG) партия, чия идеология, lovely Josephine,
е по-по-най национално отговорна,
националистична?
Кои са по-по-най борци - за благоденствието на Народа?
Кой, кой, кой сега е новият
great Спасител – на Народа?
Who is [who absofreakinlutely wants to play] God, today?
Кои, кои, кои са по-по-най ла гранде род(ин)олюбците?
Кои, кои, кои са по-по-най ла гранде демократлюбците?
[Коя, коя, коя медия не, не, не е яко égalité наведена?]
Коя, коя, коя [bad] идеология е the most (wildly) populist bias?
*

Ох,
all тези ла гранде морални [& интелектуални] „стожери, баси!
And their ла гранде патриотарски (полит-икономически) аргументи!
All (of) the (main идеологизираните) социалните мрежи, lovely Josephine,
are absofreakinlutely full of патриотарски (bias) лозунги & arguments
ох, мила ми родина, ох, “Мила Родино! – яко са се накачулили
over you
Ох, тези религиозни
1, сошъл2(истически)3 и/или лобистки4 irrational презумции!
Ох, този
really crazy сошъл ( & политикономически) égalitarisme [етатизъм] –
изразяван today, lovely Josephine, in all of its (many) (мистично-altruist) forms!
It’s all about the égalité, stupid! Equalitarianism. The terrible (anti-)utopi(ani)sm.
It’s the
социалното лицемерие!
It’s the contemporary
гротеска
на народовластието
[власт of the individual], на real патриотизъм!
*

Всенародното управление…
В името на …

In the name of
Боже, колко absofreakinlutely много гадости, lovely Josephine,
са извършвани в името „на общото/всенародното (благо)”!
За „доброто на Народа”!
For the public interest/благо(денствие)!
The highest & the best (the noblest &
the ultimate) (immortal) (moral) цел is:
working for, building of & в крайна сметка living for…the public good(ness) i.e
 the (collective) good of our brothers (& sis), the ppl (of the nation/регион/world)!
Това,
lovely Josephine, e всъщност
един absofreakinlutely чудесен (emotionalistic) тъпизъм! Immoral пропаганда!
Това било,
lovely Josephine, the right moral norm, това било real happiness!
Your bros & sis, the collective (purpose), lovely Jos,
било above you, above all!
Това било the truth, the moral, the good (standard), било above everything (else)!
И ако не приемаш това, то(гава) you are сошъл badness, anti-сошъл елемент!
Според кого?
Според какво? According to which standard (of value)?

Колективистите always (мислят,) изговарят & do, lovely Jos,
too
many лъжи и неверни неща – (в &) от името на Народа!
For (achieving) “the common good”!
The
(мистичната) doctrine of égalité – it’s only a big lie!
Oh, that absofreakinlutely
(ла гранде) вреден idea(l)!
Of (
лъжовни) национал-патриотаристични игри!
Of “the higher” collective (& “good”) purpose, lovely Jos,
която е (must be) above all and everyone! Баси!
It’s all about the (ла гранде populist) dishonesty!
[The too old]
Празнословните призиви of égalitéристите
(absofreakinlutely изпразнени от съдържание и real смисъл)
 
to (all collectively) unite под absofreakinlutely лозунга:  doing
„(self-sacrifice) в името (и за интереса на) Народа/Държавата/племето/God“!
Соци(де)ологията of the “common good(ness)” – of collectivism;
интересите на Държавата (ведно с този на Партията-God)
 стоят над всичко, над всекиго и, of couse, над личното! Баси!
Ла гранде (сошъл) принципа на ла гранде
égalité патриотарите!
Тези
“patriots” на публичния сектор са “selfless & безкористни”;
 са “самоотвержени (по призвание)” държавни служители, lovely Jos,
и никога “не поставят” собствените си интереси above тези на others!
Of [working for] the общ(ествен)ото благо!
Of [working for] в полза на общ(еств)ото!
For the good of our brothers (& sis)!
Working [pro bono] на ползу роду!
For the public interest -
интересът на хищника към плячката!

В ИМЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
В ИМЕТО НА РОДИНАТА!
В ИМЕТО НА ПАРТИЯТА!
В ИМЕТО НА КАУЗАТА!
В ИМЕТО ГОСПОДНЕ!
ЗА ОБЩОТО БЛАГО!
ОБЩОТО!
ОБЩ!
О!
It’s really the вълкът [тоталитаристът/етатистът/groupthink/statehoodness]! Yes! The superbadness!

THE ÉGALITÉ  ПАТРИОТИЧНИ (ABSOFREAKINLUTELY ГНУСНО МРЪСНИ) ИГРИ!
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image627.jpg
The idea of ла гранде патриотарите Държавата (БГ) above all & everyone;
ох, тези
absofreakinlutely (all kinds of) (hard & soft) колективисти!
[Винаги (polit) егалитаристите ще ти обясняват (нагло), че Държавата сме всички ние, баси!
Винаги (polit) егалитаристите ще (се опитват дебелашки да) ти пробутват лозунга, lovely Jos,
Каузата/Партията/Нацията/Родината/Народа/религията/Единението/Съгласието/Консенсусът/Class/Race/State
над всичко
( & над всеки) –
над индивида
, над личното!
The God above all (& anything)!
За наш
то (собствено) добро, защото Държавата/God knows най-добре! God е велик! Баси!
[Във всички области of human activities, например, патернализма of the (compulsory) държавно schooling!]
Oh, yes,
че всеки човек (ти да видиш) имал duty, an obligation, да (се подчинява и) служи self-жертвено, lovely Jo(b)s,
на God/Каузата/Партията/Родината/Народа/религията/Единението/Съгласието/Консенсусът/Class! Баси!
[Във всички области of human activities, например, патернализма of the (compulsory) държавно schooling!]
Oh, those all kind
(1, 2, 3 & 3+ versions) of the (égalité & fraternité) мистици,
които били упражнявали властта, работели –
pro the public good, на ползу роду!
But, in fact, (all of) these absofreakinlutely (dishonest) етатисти, lovely Jos,
са (си) always absofuckinlutely united, yes, non-self-sacrificially (при)съединени -
в
сички (morally & intellectually) корумпирани заедно срещу the (BG) ppl!
And especially against the really (високо) productive [able] (in IHS context) ppl.]
Соци(де)ология of the “common good(ness)”, lovely Josephine,
[Дайте да дадем дадете, скъпи ми другари & другарки! т.е. égalité „патриотизъм“]
има absofreakinlutely много false (sub-)versions of the truth!
It’s all about авторитарния
т национал(сошъл)изъм, lovely Jos!
It’s all about thе postmodern капиталсошълизъм, lovely Jos!
It’s all about да се (за)кичиш с that really irrational лозунг -
и да го превърнеш в партийна (
class) идеология, в родинолюбство,
в национална „кауза“, в (полу)религиозна цел, в „единение
of all ppl,
като absofreakinlutely търсиш консенсусът между всички! Баси!
Ала истинската цел е да вземеш (или задържиш; to be) властта
за да можеш като
a real (ла гранде) (сошъл) égalitéрист-активист
да се истински (НЕзаслужено) лично (
& as a group) облагодетелстваш!
Oh, those public “do-gooders” – the ppl, that work “for the good of the ppl”!
Оh, those morally good public “do-gooders”!

We, the (morally good) public do-gooders,
we are angels, we are smart, we are good,
затова и усилено, от душа и сърце,
(знаем how to) работим for the good – of the ppl!
We rule
- в името (и за доброто) на Народа!


It’s really the вълкът [тоталитаристът/етатистът/groupthink/statehoodness]! Yes! The superbadness!
After all, lovely Josephine, it is all about хищникът – of (égalité) collectivism!
And the хищника’s very, very old (emotionalistic; мистични, цинични) мантри …
 


 

България на (и за) българите, християни!
В ИМЕТО ГОСПОДНЕ,

   
  
 
 
 

 
 
  
All united, now!
As égalité богове!
Altogether,  now!
Винаги заедно!
всички заедно - на „хранилката”!]
Това е (БГ) (корупционен) (égalité) модел "всички на масата, заедно"! Мракобесието.
 
И винаги верни на
the Égalité Партията!
(running) Over the (productive) individual!

As a (group of) (мултикулти) (политкоректно) (хищническо) съзнание, running в режим на absofreakinlutely psyche killing, баси!
В името на (
a group’s облагодетелстването by corrupt упражняването на властта в) България! За общото благо, ма, разбира се!
Running БГ as a частна корпорация! In the name of “publicness”?! Ние работим за хората - fa-fa-fa-fa-far better (than другите)!
Cause we are Super(НЕзаменими)политици, Superинтелигентни борци! Аnd Superхората just fight/work – for the good of the ppl!
*
Oh, тези голеееми борци – за благоденствието на Народа (си)! Истински (the по-по-най) moral” (& “intellectual”) (wo)men!
Задръстени
minds -  с absofreakinlutely irrational (идеологически) лозунги-клишета!
All and all they are, lovely Jos, just another brick in the égalité Establishment wall!
They are
истинските (biggest) hypocrites -
това, което they казват, не
, изобщо не е това, което всички тези Superppl do!

        
 http://blog.bg/photos/profile/173811.jpg 
Your Motherland is calling:
Встань за державу!


„Всичко в името на (борбата за) защитата на
Отечеството, Православието (и исляма), Каузата, Държавата, Народа, Нацията, Партията, Единението, Класата, Расата, Човечеството…
…и срещу враговете на Народа!

All
united, now! As égalité богове! As a (group of) (хищническо) съзнание, running в режим на absofreakinlutely psyche killing, баси!
Oh, тези голеееми (class) борци – за благоденствието на Народа (си)! Истински (the по-по-най) moral” (& “intellectual”) (wo)men!
Задръстени
minds -  с absofreakinlutely irrational (идеологически) лозунги-клишета! Всички заедно.
     
Running БГ as a private корпорация (of different обръчи – of хищници)! It’s капиталсошълистически (олигарх) corporatism! So, what?
Ох, тези (ла гранде) „заслужили“ (& „премъдри“) патриот(ар)и! Ох, тази соци(де)ология of the “common good(ness)” – of collectivism!
И това е the beginning of absofreakinlutely economic
protectionism!
That’s absofuckinlutely irrationality, lovely Josephine! Мъка е. Really!
   
All united, now! Qu'est-ce que c'est? A?! Good, a?!

The (BG) Superполитиците! And Superполитиците work for…
Living (икономически добре) - за сметка на the poor БГ Народ!

Това са нагли и цинични (БГ
mafia) политици, lovely Josephine,
с absofuckinlutely гордо вдигнати irrational главици & motives!
 
 

 

  


Агресивният национал(социал)изъм!
["В името на народа сте осъдени на смърт."]

 
Oh, that (crazy) stuff!
Интегрална (неделима) част of the égalité psycho stuff!
Ла гранде absofreakinlutely сошъл лудницата, баси!
Some of най-изявените (лица на) „патриоти“ – национал(социа)листи!

Ох, тези (ла гранде, гранде, гранде) мистици: далеч са от reality!
Oh, those absofreakinlutely (агресивни)
мистици, lovely Josephine,
чиято
baseline of life, ла гранде, гранде (irrational) предпоставка,
 is that
животът (преди всичко), yes, your own life (преди всичко) е
(за)
страдан(и)е  & self-sacrifice! Баси, баси, баси!
[на вместо да really гледат на него as the highest (real) value!
Ала, разбира се, lovely Jos, life ought to be (направен) happy!
Направен by whom? By a (real) (wo)man, by a (free) hero! ]
„Ех, лошо, 
   ех, лошо 
      
светът (life) е устроен!”
Да, мистикът
always (as a baseline principle) мисли за своята
тежка, 
            човешка, 
    
               жестока, 
       
                  безока 
           
                    съдба.
 Но, но, но бъдещето if you obey (to а) God - ще бъде светло, нали?
God will absolutely make/happen it good – for you! Only God (can)!
The 
ла гранде (God’s) promise: Животът ще, ще, ще дойде по-хубав
                                                                                от песен,
                                                        по-хубав от пролетен ден...
                       
…ама (не, не, не сега и не, не, не тук, а) един ден…
[ама не in your lifetime, ами…един future ден - в Promised Land
Как мислите, може би тука се крие един истеричен комплекс?
Усмихнати чули звездите отгоре…
Какъв ти тук ужас?! – 
Той пеел човека. –
Това е прекрасно, нали?
Как мислиш, другарю-patriot, ти?
А
как мислиш ти, читателю, lovely Josephine?]
Ох, тези епически (ла гранде, гранде, гранде) „герои“!
Ох, този (ла гранде) мистицизъм, ох, тази irrationality!
Oh, those Psycho Killers! Oh, those (ла гранде) хуманисти!
Psycho Killers with smiling faces or
изкривени faces -
& their lose-lose
(сошъл) relationships! Воистина crazy ppl.Qu est ce que c est?
I can't seem to face
up to the facts
I'm tense and nervous and I can't relax
I can't sleep 'cause my bed's on fire
Don't touch me I'm a real live wire
Psycho Killer
Qu'est-ce que c'est
You start a conversation you can't even finish it;
You're talking a lot, but you're not saying anything

… нищо, че си publicly яхнал the  (religiosity, ведно с the) idea of “патриотизъм
и го crazily трансферираш into polit tool – за лично crazy облагодетелстване!
  
We are vain and we are тотал(итаристич)но blind
oh,
тези ла гранде irrational [християно-русофилски] “патриотични (партийни) игри! All united, now! Или?
  
It’s all about the “patriotic” (русофилски) национал(социали)зъм т.е. absofreakinlutely атакизъм т.е. (фобиен) хейтризъм!
Living (икономически добре) - за сметка на the poor БГ Народ!
  

It’s all about the (mentality of) pcycho-killism, stupid!
And living (икономически добре) - за сметка на the poor БГ (&
руския) Народ!
  
It’s all in the name of public interest -
интересът на хищника към плячката!

   
All united, now! Всички заедно! В името Господне! И всеки луд с номера си!
Psycho Killers [with smiling faces or] with absofreakinlutely изкривени faces -
& their lose-lose
relationships! Воистина crazy ppl! Мистици. Collectivists.
Oh, тези голееми борци – за благоденствието на Народа (си)! Анти-Богоборци!
Истински (the по-по-най) moral” (& “intellectual”) (wo)men! С „чиста“ съвест!
Задръстени (crazy) minds -  с absofuckinlutely irrational (идеологически) лозунги-клишета!
It’s all about the absofreakinlutely (crazy) авторитарен национал(сошъл)изъм! По Божията воля! Баси!

   
Този (
type of) агресивен национализъм (фанатизъм), lovely Josephine, е винаги готов да really убива и да се прави на жертва, на мъченик!
  

   [Почти] всички nationalists, lovely Josephine,
са anti-individualists, anti-capitalists,
(агресивни) етатисти!
Oh, those
absofreakinlutely (агресивни) мистици!
Да, те са (неделима) интегрална част
of the égalité psycho stuff!
Yes, the
ла гранде absofreakinlutely сошъл лудницата, баси!
Psycho Killers with smiling faces (& their lose-lose relationships).
Фанатизмът
[фашизмът] на the (aggressive) национализма!
[В името на Народа сте осъдени на смърт!]  
  
All united, now! И във веселбата…
  
"Един ден цялата русофобска паплач ще отговаря пред съда за престъпленията си срещу България и българите.
Ние от "Възраждане" ще се погрижим за това.
Ще почнем от най-видните грантояди и отцеругатели
и ще стигнем до последния интернет трол, продаващ Родината си за 2 долара на час.
 Гарантирам, че никого няма да пропуснем."
[В името на Народа сте осъдени на смърт!]
   
и във uniformity…и в религията…
 
 
и във властта!
Националистите във властта!
Всички заедно.
В името Господне и/или на Народа! И всеки луд с номера (и субсидията) си, в (& около) (БГ, EU) парламента!
[В името на Народа сте осъдени на смърт!]
   
All united, now! Съединението прави силата! Във властта, и в тинята! И всекиму неговото място – във властта, на хранилката!
Yes, средството за постигане на „доброто за Народа, lovely Josephine, е (участие във) властта - на „wise & honest ppl, collectively!
And
yes, living (икономически охолно) of course - за сметка на the БГ (& EU) productive (, not non-productive) ppl! Баси!
   
O, тези големи (always „честни и чисти) борци и боркини – за благоденствието на Народа” (си) и/или в името Господне!
Воистински
(the по-по-най) moral” (& “intellectual”, aka “wise & honest”) (wo)men’!
Задръстени
minds - с absofreakinlutely irrational (идеологически) лозунги-клишета!
А, има и националистки, патриотарки, истински …хубавелки…сред „истински мъже, ама властници! Има келепир, поетично. Always!
  
The model of the absofuckinlutely lovely сошъл(ized) (égalité) organization!
И всички заедно. Of course! В името на Народа!
Ma, разбира се.
Да се държим заедно (и по обществено-поетичному за …ръцете)!
Yes, the premise is that "good" is collective; "доброто" е общото!
Всички заедно! Collectively! Да правим "добро" на (и за) другите!
   
Йес, all united, now! Саможертвено, yes, self-sacrificially в името на…

Това е почетният (свещен) Свят
на винаги готовите (за поезия)!
Това е почетният (свещен) Свят
на винаги „честните и чистите”!
Ma, of course! Това е почтеният (sacred) Свяат – of the égalité patriot!
Кой кому сват, баджанак – все тая!
All is common!
А онуй що общо е - is real goodness, & poetical, too!
Всичко е точно! И (нека да бъдем) всички заедно! Заедността (, а не
productive заетостта) прави силата (ни)!
Е, да, и
every collective (всяка партия) си има its own (шуро-баджанашки) обръч от близки (biz!) фирми! Of course!
И да, every collective разпределя порциите, чрез (властта на) (Лидерът of) its own депутати,
консултирайки ги с
the other (Лидерите-Богове of the) collectives! All united. Всички заедно - напред! In the name of?
В името на Народа/Нацията/Каузата/Човечеството
[& Националната/Регионалната/Световната Сигурност] -
that is above all [& the National/Regional/World institutions of НСО и НАП, трябва да охраняват елита]! Ma, of course!
 
Ma, of course!
Oh, that in-group
(колективистичен) favouritism;
those
„своите хора; тази égalité Система-God!
 
Всичко (и всички заедно) в името (и за интереса) на Народа (и Господа)! – says the wolf, хищникът.
Всичко за (благото на) Родината! За общ(еств)ото! И Сошъл(истическа) Държавата!
Ура!
Всички заедно! Collectively!
[Да] правим "добро" на (и за) [другите] ppl; the ppl of Народа!
Ура, другар(к)и – за вашето (голямо) "добро" е (всичко)! Ура! Конграчулейшънс! Амин!
Омфг!

И всеки луд с номера си!

  
Hey, what's up, what’s really going on?! Qu'est-ce que c'est?

 

 

-END-

 

That’s too boring.
And I, lovely Jos, don’t like boring (stuffs).
I cannot like ppl, that are living икономически
добре -
за сметка
(на гърба) на the БГ (& EU) данъкоплатеца!

------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

 

 

PS     Алиса в шибаната (mystical) страна на absofreakinlutely (соц) чудесата;
           
страната на absofuckinlutely тотал(итар)ната НЕсвобода! Inter-национал(сошъл)истическата!
           
Who the Fuck is Alice?
           
All individuals (& ideologies), lovely Josephne,
            should & ought to be рационално measured
& обективно evaluated [if really good or bad],
            only by the objective предпоставка (standard):
                        отношението на
every individual (& идеология) към the (protection of) IR! Yes, absolutely!
                        Съществуват only две опции
!
            OK?

 

           

Двете опции, lovely Jos, са:
 
 
The rational далекогледството VS the rational късогледството
of the individual(s) (& ideologies) in a nation/
регион/world.
Yes, these (only) две опции са:
1
.) Държавата [Parlament, Government, President] to protect the IR (i.e. life, liberty, property),
за да могат хората да обменят мирно и доброволно values помежду си, as they like it,
за да могат
(да имат възможност) to search (for) their own (individual) happiness;
–свободата хората да могат да (freely choose to) правят what they want със собствения си живот–
2.) Държавата [Parlament, Government, President] to NOT protect the IR, lovely Josephine,
a
чрез (заплаха от) прилагане на физическа сила1, насилие2 или принуда3 upon honest хора,
to force them ppl to do това, което (State wants, но те) не биха правили ако имаха free choice!
–НЕсвободата хората да не могат да (freely choose to) правят what they want със собствения си живот –

 

I.
The really rational късогледството
& (moving on) the road to serfdom!
[Those two give rise to олигарх-Corporatism
and absofreakinlutely
убива the Freedom!]
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image627.jpg
The philosophy of real coerciveness!
And of (a God’s) pre-determination!

And of the “goodness” of the self-sacrifice – for the needs of others!
 
  
The oбожанието of the irrational (idea of) public good(ness)
&
the irrational (idea of) (
себе)отричането of the self-interest!

Домейнът of (every) public good:
In God (of our tribe) we trust!
 
Koe e public good(ness), lovely Jos,
is,
ма, разбира се, decided by the God-Government! Баси!
And who & how (is allowed to) use any public good,
is, ма, разбира се, decided by the God-Government! Баси!
Етатизмът твърди, че индивидът не, не е an end in itself,
а е (
just) средство, което (трябва да) служи1, баси,
[to obey2 & to self-sacrifice3] за целите на the public;
ма, разбира се, какво тук значи някаква си личност!

The (harmful) groupish psychology –
of the
класовотосамосъзнание!;
of the
(Marxian-Keynesian) class view
within the Сошъл(istic) Държавата!
Племенните  страсти (emotionalism
)
са terribly опасно нещо, lovely Jos,
-no matter етнос, раса, time or re(li)gion-
което
насажда (primitive) омраза1
и военщина
2 in the minds of the ppl:
“make war,
not free trade & travel”!

Radical polarization of different tribes -
 
 

divide &
владей (autocratic) манталитет!

И the repression & the regress are coming…
…that’s (radical) collectivism. Public(good)ness.
The more
the collective thinking, lovely Jos,
of (the majority of ppl in) a nation, i.e.
the more the applied égalité principles,
the higher the collectively poorness!
Égalité doctrine, that “serves” the public good
 is absofuckinlutely collectively disasterous!


          Of (the God of) publicness! Of communi(tariani)sm! Of (égalité) (интервенционизъм &) redistributionism!
            It’s all about the absofreakinlutely irrational idea(l), lovely Josephine,
           
че “the public interest” може (и трябва) (тотално) да замени the private interest, баси!
            Ала тази
absofuckinlutely bad идея винаги води до факта, че някой хора,
            (
not on their productive merits & talents, but because партийни активисти)
            стават
much, much “по-равни от (all the) другите хора! Баси!
        Of (post-)modern (морален, political, economic & intellectual) tribalism;
                    the in-group anti-critical, but emotionalistic
(метод на) мислене!
                     
           The (repressive1 & регресивен2 moral code of) public(good)ness
                  системата
of the олигарх-collective безотговорност & personal (unearned; corrupt) облагодетелстване!
           
The (разрушителното начало of the irrational) Goddess!
                 Егалитаристите винаги, lovely Jos,
                 залагат & експлоатират концепта
                 of patriotic национал(сошъл)изъм,
                 of истински анти-westernism [& pro-(ras)
putinism],
                 оf the авторитарна (collective) coerciveness & regressiveness -
ерго the absofreakinlutely сошъл (SJW) вандализъм!
                
Coercive, lovely Jos, means being forced.
            
Социализмът, lovely Jos, is like r-a-p-e:
            
ти имаш нещо, което аз (много) искам;
             ти не искаш да ми го (voluntary) дадеш;
             so, аз ще си го взема by (заплаха от прилагане на) force!
            
Социализмът is absofuckinlutely UNsexy!
             SSocialism is absolutely consistent with
принудата and inconsistent with freedom!          
            
Of the repressive regressiveness of the (irrational) (BG) majority over the (productively) efficient minority!   
         
                    
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image171.jpg
             Of (a God/State’s) intervention(al)ism (protectionism)!             
             Of (real деморализацията на) (ideology of) collectiveness.
             Of (all the kinds of) practical failings - of all (kinds of) publicness!
             Of the (БГ) “public servants”, които са на държавната софра (за сметка на бедният БГ Народ) – a big, big army of (BG, стотици хиляди) ppl!
            
Of the great(est) клиентелизъм – domain of!
             Of the (wo)men of the
rational mind
             конформизъм
1, fear2, („поетично“) шуронайвство3 & (морален, интелектуален и economic) parasitism4!
             Of the [
управлението на] тотал(итар)ната irrationality [т.е. простотия (и)ли evilness]!
             Of the
тотал(итаристич)ният фейк
                    of the
(обективната) reality & the IR: life, liberty, property & стремеж към [achieving, (l)earning] щастие!
            
Оf („умностите, the irrational общ знаменател на) (all versions of) мистицизъм:
                   
the objective1 is [coercive изпълнението на the сошъл contract”:] to целенасочено do good to Народа/Каузата”;
                   
the means2 is [с всякакви средства taking/staying in the полит] властта of the collective i.e. to play Вездесъщ God; and
                   
the premise3 is that "good" is collective [,а не, не, не individual]! Да бъдем (всички заедно) човеци, хуманисти! Баси!
                    ВЛАСТ НА ВСЯКА(КВА) ЦЕНА, В ИМЕТО ГОСПОДНЕ

                   
doing the “common good(ness)”; (заедно да) работим „за доброто“ на Народа [Каузата; Висшата цел]!
                   
   
                   
Yes, a (wo)man трябва, трябва, трябва да бъде really selfless (to deny one’s own self),
                   
to be готов за саможертва (to sacrifice one’s own honestly earned values)
                    в името на другите
това било доброто, баси!     
                   
This is the irrational (общ знаменател of) етика, която учи, lovely Josephine,
                   
че ако човек не поставя the interest of the (other) ppl above his own interest,
                   
тогава той е absofuckinlutely (егоистично; self-егоцентрично) з-л-о
                    т.е. той е направо (е!) фашист, мръсник
, кофти човек; НЕморален човек!
                    И (народните представители
& държавни institutions на) Народа
                    трябва
to (безмилостно жестоко) punish (& dismiss) такъв човек!
                          Защото такъв човек
                          е (сошъл-
класов) враг на Народа! Анти-соц(иален) елемент, насочен срещу the (цялото) social entity!
                          Баси, а?!
                    Етиката
of:
                    да накараме принудително
(силово) другите да вършат нещо,
                    с което да задоволят
(pay for) our (in-group) wishes & интереси;
                   
да coercively поставим the productive ppl на колене и
                    да ги принудим да плащат
(за масрафа) на (сошъл) хрантутниците –
                         
all the чиновниците (in BG, EU, world) and (90% of the) ppl in the public sector!
                   
 
                    Тази етика е не само
ridiculous, lovely Jos, but absolutely wrong, вредна! За кого?
                    За
all the (really productive, honest, independent) ppl!
                   
Всяка социално-икономическа система,
                    която е основана на
НЕсвобода [morality of (заплаха от прилагане на) (физическа!) принуда], lovely Josephine,
                          -lack of
политическа & икономическа свобода of the individual във всички области на human activities-
                         
-където political (държавна) власт е God, който определя & раздава порциите т.е. е източникът на economic богатството-  
                   
is at root absofreakinlutely wrong, е изначално несправедлива! Това е an objective (rational) principle!. Really!
                    Of the (huge) public (де факто държавни) stuffs! Of „Висшата Причина/Кауза (, която била above the individual), баси!
                        Of the (huge) (real leftish “progressivism” of) държавният (vs
частният) сектор (и неговата mind-blindness):
                        of the (huge)  армия от
ла гранде (“компетентни” държавни “managers”, „експерти” & цели институции of:)
                                  
the close-minded [togetherness of all] конформисти, паразити и лобисти – политкоректни (altruistic) постмодернисти!
                                  
All of these ла гранде “public servants” [the servants of the Държавата-God; за Бюрократът-властник-бюджетник parasite], lovely Jos,
                                  
винаги in time загубват private интерес да really (efficiently) работят (for) the public work! Омфг!
                                   Така е и по
the polit (& the admin) върховете на (all public institutions & agencies of) BG & ЕU,
                                   където има милиарди
euro to be irrationally spentименно by (the ръководствата of these) ppl! Баси!
                                   These ppl become
absofreakinlutely без(раз)лични към the (doing of) public work (отчуждават се!)
                                   и започват да си вършат работата лошо, през пръсти
и(ли) of getting (UNearned) private (corrupt) облаги!
                                   Те, разбира се, (губят своята
individual идентичност и)
                                   стават част от
голямата army of SJWs –
                                   defending
/promoting/пропагандират the сошъл drug (грантаджийство!), и никога personal отговорност!
                                   The public служител, lovely Josephine,
                                   no matter
за каква област на (life’s) activity става дума,
                                  
е НЕефективен (НЕпрактичен) „servant“ (на Народа, баси!),
                                  
който, обаче, винаги получава възнаграждение и бонус (от данъкоплатските пари, през държавните институции)
                                  
за зле (or corruptly) свършена(та от него) работа! Баси!
                                   Държавното продуценство, in economic terms,
lovely Josephine,
                                  
е по-съществото си (централизиран; irrational) top-down collectivism, а частното – (bottom-up) individualism!
                                   Oh, that deep(est) & big(gest) [
Клиентелистка] Държава –
                                  
of the controls & the regulations of the “премъдри public (държавни) servants”,
                                  
and their absofreakinlutely irrational (i.e. interventionist/protectionist’s) talking of (& смело doing)
                                   политиката на
ла гранде "социалната пазарна икономика" & “ социално предприемачество, баси!                     
                        Of the (huge) publicness
(, aka сошъл) месианството! Of the public stuffs’ collectivist roots!
                        Of the (huge) public
spending [“investing”] – of D&D&D model! And the public (collective) безотговорност; ведно с поетичният поглед!
                       
Of the (huge) goodness of publicness (, aka poorness); и ла гранде “patriotic” (бого)избраните („правоимащи), баси!
                        Of the (huge) ever-expanding power of the [égalité]
Държавата-Господ:
                                  
huge regulations1, controls2, special (шуронайковските) privileges3 in economic life,
                                  
т.е. суспендиране на the rights of the individual (i.e. the only real rights);
                                   и
absofreakinlutely заменянето им with “collectivized” (i.e. false) rights. Тoва е (сошъл) злото!
                                   Oh, those
absofuckinlutely измислени “States' Rights”! Да, това е the highest (morally) злото!
                                  
Oh, тази violent (revolutionary) ideology! Ведно с its борбата with външни и вътрешни врагове на Народа”! Баси, а?!
                                  
Ох, тази комуналнo-войнственa (т.е. aggressive i.e. основана на coercion & no-(real; free)competition) етика! The morality of coercion!
                        Of, oх, тази absofuckinlutely Алиса!
                                   Нищо основано на
coercion и/или (self-)sacrifice, lovely Jos,
                                  
не, не, не е (and cannot ever be) (за) добро! Absolutely! OK?
                                   Всяко нещо основано на
coercion и/или (self-)sacrifice, lovely Jos,
                                  
носи in its essence the irrationality (stupidism or evilness)! Get it?

В ИМЕТО НА НАРОДА!
Ще ви направим оферта,
-за вашето добро-
която не можете да откажете!

                        Да  (coercively)  (в името на Народа!) социализираме (all the) обектите;
                                    да (се)
(яко) социализираме [и emotionally (self-)психологизираме];
                                   да (яко)
absofreakinlutely мразим those (4) absofuckinlutely dirty words; 
                                    да (се)
(яко) социалфиксираме [и яко синдикализираме];
                                    да (
coercively) (яко) национализираме (the assets of) [private] собствеността;
                                    да (се)
(яко) (morally & intellectually) марксимаксимизираме и
                                   да (се)
(яко) (само)жертвено колективизираме,
                                  
да (се self-)цензурираме и (само)жертваме [give up] (our own individual) values (in the name of the collective) i.e.
                                   да (се)
(яко) морално-идейно (само)изпразним [и да (се) (self-)прогресивизираме]! Защо?
                                               В името на общото!
В името на единството на общото!
                                               В името на
the public интерес/благо!
                                              
В името на Народа, [Сошълized; Collectivized] Държавата! Ma, of course!
                                   Яко, а!? Баси, а!?
                        Да  (
coercively)  (в името на Народа!) одържавим [по робинхудски] (all the) нещата;
                                   
и да държим политикономическата власт! To abolish!
                                   Да разрушим, разрушим, да
рушим!
                                  
Let’s [тотал(итар)но] abolish all (privatness)! And introduce (& promote) the робинхудското mentality (& multi-culti stuffs)!
                                  
Е, ако пък (днес) (все още) е невѣзможно
                                   да построим (на 100%) социализѣма (комунизѣма), то поне на 50% да поробинхудстваме, нали?
                                              

                                   Така да промѣним света: да им изземѣм повече(то) чрез
taxation,
                                   да вдигнем
(more) данъците върху доходите на по-богатите („чорбѣджии“-изедници)
                                   и да увеличим
(more & more & more) дѣржавните разходи!
                                  
Това е the [frogness of] really „готин“ сошѣл джъстизъм, баси!
                                              

                                              

                                  
Абе, къде (си) ми е социѣла, а!?
                                   Кой социал?
                                    Абе, онзи, който Държавата (
of publicness), моята (си) (Сошѣл) Държава, абсолютли ми (го) дѣлжи!
                                    Абе, къде са голѣмите държавни (де факто
данъкоплѣтски) пари?
                                    Ма, разбира се, че трѣбва
яко (все по-голѣми) money да се изливат in all the (many) сошѣл(ized) activities!
                                  
Ми, да!
                                   
За да може Народа да се социѣлизира, да се образѣва, да (по-сошѣлисправедливо) прогресира –
                                   
yes, (за) да (може да) вѣрви [EU, BG] Народа (ни) вѣзроден,
                                   united
, collectivized (,водѣн от премѣдрата и здрѣвата Ръка of publicness),
                                    към светлите (сошѣл
ized) бъднини –
                                   със
the (coercively collected) (huge) данъкоплатски пари, of course! Ох, тези contemporary „клѣсови бойци-бозайници”!
                                   Яко, а!? Бѣси, а!?  
                       
                       
Oh, that (huge) (coercive) етатизация на [the minds of majority of ppl и следователно и на] Държавата!
                                   
Yes, it is really all about (producing) the égalité (Държава), stupid! Equalitarianism. The utopi(ani)sm.
                                  
Yes, пътят към Ада е послан, lovely Jos, със absofreakinlutely утопични (irrational) good intentions!
                        Oh, those “collective” (
ничии) stuffs! Stuffs в разпореждане на absofreakinlutely (populist) égalitéристите!
                        Oh, that
(coercive) publicness (of the “public servants”)!
                                  
[Преоткриването на the idea(l) of] The dream of social-fication. It’s де факто thoughtlessness!
                                    
Следователно, това е истинска badness or evilness.
            This
asbsofreakinlutely кофти idea(l), lovely Josephine,
           
    is absofuckinlutely deeply embedded into the close-minded [cultural] mentality of the (huge) (BG) мнозинството (of older ppl)!

      

That absofreakinlutely вреден [политически и икономически] idea(l), lovely Josephine,
            тази absofreakinlutely (ла гранде populist) морална и интелектуална dishonesty,
            тези too old & празнословните призиви of égalitéристите, на които липсват rational съдържание и real смисъл,
            тази absofreakinlutely соци(де)ология of the “common good(ness)” – of collectivism,
of интересa на
Държавата (ведно с този на премъдрата Партия-God) стоят над всичко, над всекиго и над личното! Баси!
That’s the ла гранде (сошъл) irrational принципа на ла гранде égalité патриотарит
е (уж патриотите, nationalists);
            and their absofreakinlutely [crazy & harmful for the (productive) individual] “patriotic” games!
All that based onto the absofreakinlutely (totally)
сошъл(ized)“ стандарта, баси! Стандарт, който was (irrationally) introduced by…Карл, Карл Маркс!
            Лозунгът е (
absofuckinlutely популистки, irrational):
                        „Да работим (, като се саможертваме) за другите (
ppl); за Народа; за Човечеството!“ т.е.
                        „Да служим (саможертвено
 в името и за благото) на the (common) ppl, на Народа, на Човечеството!
            It is toxic! Absolutely!
Ето го: (ох, този absofreakinlutely радикален етатизъм i.e. комунизъм)


[and His bloody утопичен ОБЩ(ностен) equalitarianism, баси!]


  
Доктор Йозеф Гьобелс: "[Inter-национал-]Социалистът е такъв човек, който за общото благо, пренебрегва своето!"
А и Господ (Партията, Вождът) мисли за (доброто на) малкия човек; и ще постори the Heavenза малкият човек!
Социалистическият
(зрял) реализъм (РСО; Dictatorship of the Proletariat) е общество, ти да видиш, lovely Josephine,
което (се) изгражда,
of course, от добро към все по-добро!
Eдинственият начин, баси, да се осъществи the ла гранде соц реализма, lovely Josephine,
 е да се използва Държавна force/interventionism срещу продуктивните хора - за да се изземва wealth от тях;
което
силово иззето wealth, lovely Jos, да бъде redistributed as “free” stuff to the UNproductive ppl.
Това, обаче,
lovely Josephine, е всъщност absofreakinlutely violation of the inalienable Individual Rights! Баси!
Every violation of the inalienable Individual Rights for a long term, lovely Jos, може да (ни) донесе a new Dark age!
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image209.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image169.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image182.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image361.jpg

Ох, тази irrational презумпцияprivate property (върху the means of production) must be тотал(итаристич)но abolished; must be totally сошълized!
Защото
that irrational premise, lovely Josephine, is that "good" is collective, not private, individual! Баси!
[Преди всичко – пише Marx – човек трябва да избере такава професия, с която може най-добре да служи на човечеството. {Интернационал(социал)истът1. Sошъл Sтандарта!}
 Само онзи, който живее за цялото човечество, може да стане действително велик човек.
{Good = living for the others2.}
Истинското призвание на човека е да работи за благото на другите хора. {For the common goodness
3.}
Задоволяването на собствените потребности -says Marx-
са мизерни радости в сравнение с удовлетворението,
което изпитва онзи, който се отдава на дейността си за общността. {all in the name of publicness
4!}
Когато сме избрали позицията, от която можем да сме полезни за човечеството
-preach-ва Маркс-
тогава трудностите не могат да ни превият, защото се (
self)жертваме за всички! {Altruism - others above the self5!}
 Тогава не изпитваме мизерна егоистична радост, а нашето щастие принадлежи на милиони! Баси, a?!
The (illogical; self-contradicting) Sошъл(истическият) Sтандарт, lovely Josephine,
absofreakinlutely
превръща most of the сошъл(istic) каузи (, motivations & actions)
into (revolutionary)
тоталитаристични, aka терористични! Absofukinlutely! Баси!]
*

PRIVATE PROPERTY (i.e. capitalism, profiting, self-interest) = EVIL!
Общото is the good(ness)! (the) Good is (the) collective (, not individual)!
ИНДИВИДУАЛНОТО must да се ликвидира - за сметка на ОБЩОТО!
Държавата трябва to replace the private инициативата in economics!
Oh, that Marxian primary concept - of coercive & alltruist publicness!
Ох, тази, in fact, absofreakinlutely човеконенавистна презумпция!
It is, lovely Josephine, the absofreakinlutely
biggest (Regulative & Controlling) Machine of God - of
репресии и регрес!
{Ала на all the (many) лузърите, (които винаги крещят how bad life/world is!), lovely Jos,
направо свят им се вие
и затова absofreakinlutely aggressively (& angrily) опонират,
га чуят или га видят да се говори и пише
of the free market1 (бизнес), based onto (free)(private!) конкурентноспособност2,
of the economic
растеж3, (private!) печалба4, производителност5 (efficiency) & просперитет6,
of the (pursuit of)
(приватно!) happiness7!
But life (в semi-НЕмистично общество) is real! So real! И е такъв какъвто (сам си) го направиш!
Ми, ’аре ’са стига с тези 7 тъпотии! Това са really 7 гадни неща, НЕверни неща, фалшиви! яко вият (all kinds of) етатистите-моралисти!
Ми, ’аре ’са стига с тези мантриof the гадните и алчните capitalists-чорбаджиите! - гневно, през зъби цедят, lovely Josephine,
all the
(versions of) левичарите, центристите, religionists, синдикатилистите &
most of the (
БГ academic) НЕпрактичните хора на (especially of the сошълната) наука i.e. the (БГ) мнозинството ppl!
„Ми,
fuck all the капиталистите! Ми, tax, tax, coerce them (much) more; and more!
Yes,
това е сошъл справедливостѣ (и солидарностѣ)!
Искаме (си)
данък солидарност, искаме (си) социала! Полагани се! Дължите ни го! Yes, absolutely!
На оръжие, братя и сестри – за равенство! Да се борим
саможертвено, защото борбата както казват е…         
Ми, да, да, да!
” – крещят the сошъл(-economic) postmodern фрогистите!
За всички тези
égalité & fraternité (по душа или по съзнание) ppl, lovely Josephine,
всичко е в the ла гранде (Marxian) класовият подход (of conflict) – добрата (експлоатирана!) класа срещу злата (експлоататорска!) класа!
И затова си трябвало, ти да видиш, да се
(revolutionary) упражнява absofuckinlutely класовият джихад –
на
the бедните (- the angels of the proletariat; солидарни НЕегоисти) against the богатите частници ( - the evil demons; отчуждени егоисти)!
It’s all about the ла гранде марксистко-ленинската предпоставкаof the evil private property; and the goodness of publicness! Баси!
Това било (днешната) сошъл (борба за) справедливост! Баси, а?!
„Да живей
Хуманизѣма, да живей Човечносттѣ; и по-по-най-вече класовѣта борбѣ на пролетариата; и Маркс, и Ленин, of course!
Долу
капитализѣма! Смърт! “(в съзнанието си) скандират ла гранде (сошъл) етатистите! Баси, а?!
Баси
la grande (съвременен сошъл) (ведно с the religious) мистицизѣма!
(revolutionary) (етика, politics & economics of) Колективизъм,
that произвежда (съзнание of) сошъл лузъри, конформисти и(ли) паразити
т.е.
[4Z’s] НЕпрактични ppl (that are full of all kinds of different конспиративни теории),
ала все пак „стойностни & достойни” ppl, и let’s да ги богословим, благословим...!}
 
 
 

При the égalité polit системата of (100%) publicness, lovely Jos,
колкото по-високо се катериш, толкова bigger боклуци има!
Злото притежава само отрицателни качества, lovely Josephine,
и се състои
, е изградено, само от all negative определения! Yes!
Ерго - трябва да се изцяло
abolish, ведно with the free market! A?!
И след това да се установи управление на (altruistic God of) publicness:
от всекиго според способностите,
на всекиму според потребностите
!
Държавен
control of the economy!
That’s
реален (развит) социализъм!
That’s absofreakinlutely wrong! That’s against (evolutionary) human nature!
Oh, that irrational [интернационал(сошъл)истически] moral principle! Bad!
Частникът, предприемачът, the capitalist, the (real) producer, lovely Josephine,
учи (ни) М-Л соци(де)ологията,
 бил ужасно кофти
[evil] нещо,
absofuckinlutely кофти „чорбаджия-изедник“,
на който
absofreakinlutely не, не, не трябвало да се вярва, at all! А трябвало да се жестоко унищожава!
Не, не, не вярвайте на частника -повтарят и днес, дори в 21 век, последователите на
the М-Л доктрина-
а го
absofreakinlutely яко облагайте (с повече данъци и такси) – с повече и все по-големи;
и колкото е по-голям частник, толкова повече му (
прогресивно) изземвайте,
чрез
redistribution механизма! Ма, разбира се, това е сошъли справедливото!
И ако не може
(при democracy, която е просто форма of софт bolshevism), lovely Jos,
изобщо да няма частна собственост (както беше при НРБ соца)
 при „средствата за производство“, както „мъдро“ причва Маркс,
то поне 30-40% от производствения сектор
must be in the hands of частника Обществото (ла комуната)
т.е.
in the hands of (Сошъл) Държавата т.е. държавна собственост! Баси!
Oh, that
марксистко-ленински progressivism! Това е the class warfare (, а днес наричана „сошъл джъстис“)!
Това е мистичната
[М-Л] етика! Етика, която (иска да) насажда the principle of coercive уравнивиловката
as the main (“good”) standard (of value), баси! Етика, която прикрива the 4Z’s насочени срещу успешните ppl;
етика, която промотира resentment към the able doers, the winners, the richer ppl, the (l)earned on (individual) merits!
In short, lovely Josephine,
това е етика, която обявява за врагове (на Народа) the най-productive (най-можещите) ppl,
и същевременно, която
absofreakinlutely поставя начело на Народа [на Сошълистическата Държава], lovely Josephine,
начело на Партията1, на („научно-творческата“) интелигенция2, на службите3, на (centralized) икономиката4,   
да го, да го, да го… водят хора-„богове“: absofreakinlutely посредствени (, но по селски хитри) aggressive паразити!
Ох, учиха ни, учиха ни до преди 1989-та, lovely Josephine,
учи(ха ни чрез) М-Л соци(де)ологията,
учиха ни по времето на реалният (зрелият) социализъм, че светлото бъдеще (на комунизма)
аха-аха да дойде, и изведнъж
Първият на (Политбюро of) БКП ненадейно публично обяви:
Sorry, скъпи другари и другарки, terribly sorry, извинете ни, обаче,
социализЪма (се оказа, че) е едно недоносче! Ето това е самата истина!

И изведнъж …
the great соца (въпреки, че се снишаваше) се самофалира [self-destroyed] on a principle level
в икономически и политически
(aka in the ideological) context! Because it’s absurdity! Really!
И Соц Държавата БГ (, ведно със светлото Ком бъдеще) изчезна - за добро(то of the BG ppl)!
[
така, както изчезнаха и соц режимите на East Block, Хитлер, Мусолини, Mao, Пот и Франко]
  
Oh, what an evil
idea(l) – promoted by (poor) Бѣщ(иц)ата of [тотал(итар)но] държавната икономика,
based onto[тотал(итар)но] одържавената (public, socialized) собственост (of средствата за production)!
А следователно,
планирѣнето, ценоѣбразуването, реализацѣята и
all stѣffs are determined & controlled by Държавата,
а не, не, не by the free market (икономиката), баси! Oh, тази Държава-Партия-God!
[именно затова добрата Майка-Държава(-КомПартия), o, Майко моя, Държава моя (мила),
 трябва да излива едни големи пари into all (important) сошъл(ized) activities;
именно тогава нещата в Сошъл(i
stic;-ized) Държавата-Майка ще се оооправят! Баси, а?!]
Ох, колко many (BG) хора поглъщат this (égalité) delusional (& harmful) (анти free market) idea(l);
който absofreakinlutely причинява (bloody & many) pains & sufferingsto the individual/nation/регион!
Да [тотал(итар)но или частично] (want to) разрушиш
[the (individual) right of] частната собственост (i.e. the free market);
да (
irrationally) разчиташ, lovely Josephine,
 на (молива на)
(the ангѣлски справедлив) партийният активист,
            на
(the ангѣлски honest) лобистът,
            на (
the really conformist) бюрократът
i.e.
на загриженият pѣblic (patriotic)(алтруистичен) servant”;
да
[irrationally] разрушиш източникът на all real (productive) benevolence
и да го замениш с
the source of poorness [of altruism, (self-)sacrifice], баси!


 http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image083.jpg


Oh, what an evil
idea(l)!
Мистицизъм. Комунизъм. Марксизъм.
Tоталитарен Inter-национал(социал)изъм.


The evil idea – to abolish (to seize) the private property!
В името на (благоденствието на) Народа,
of course?!
И на
(égalité) Държавата-Майка, too!

{But tell me, lovely Josephine, а може ли Бог да не може, a? Може ли Бог да не може нещо?
И помни, че твоят отговор на
тоз (философски) question е really много важен – за теб;
отговорът трябва да не, не, не страда от
the main логически порок – self-противоречието!
The (objective) principle на НЕпротиворечието е закон
of our individual правилно мислене!
Помни, че всяко
irrational нещо е (по дифолт) противоречиво! А противоречивото, lovely Jos,
не, не, не МОЖЕ да съществува – в реалността! Ала в главата на мистика там anything goes!
Никой и нищо, lovely Jos, не, не, не МОЖЕ да бъде отвъд валидността на an objective principle!
Никой и нищо, lovely Jos, не, не, не МОЖЕ да бъде отвъд разликата между really evil & good,
 отвъд разликата между негативното & позитивното,  отвъд разликата между мистичното
& the rational!}
*
Hey, what's up, what’s really going on?! Qu'est-ce que c'est?
Yes, lovely Josephine,
мистикът Маркс, and his измислен world of égalité bros & sis,
 is all about (dreaming of) робинхудството (обирджийството) и дядомразовщината!
This (idea) is (absofreakinlutely) toxic!
This (ideal) is (absofuckinlutely) toxic; it favours (
конформизъм &) parasitism! Really!

All
държави основани на тази irrational (мистична) идея, lovely Jos,
са дисфункционални, НЕпрактични, НЕжизнеспособни! И
фалират.

Само напълно indoctrinated
ppl (предимно under 29 or above 59 years of age), lovely Josephine,
индоктринирани into the колективистичната (соц égalité) доктрина (of doublespeak)
[i.e. ppl that are holding different & напълно contradictory принципи (ideas) into their minds, lovely Jos,
and absofreakinlutely ирационално вярват, че всички те are (could be) едновременно true, баси!]
(can) irrationally think, че the премахването на частната собственост (върху средствата за производство), lovely Jos,
can be а really good stuff – good for “the higher (collective, сошъл, public, общо) good(ness)”, of all the (many) bros & sis;
(can) irrationally think, че the publicness (“collective” ownership) върху (some of) средствата за производство, lovely Jos,
can be а really good stuff – good for “the higher (collective, сошъл, public) good(ness)”, of (a sharing) brotherhood of men!
Ох,
представи си само, а?! Ех, че хубаво, баси! Селтакис [idea(l)]! Absofuckinlutely! It’s real craziness!
That’s
highway to Hell – to the promised land (of the stairway to Heaven)! The promise for happiness in the Ком/Соц Раят!
Ох, (
that irrational dream of) тази Интер-национал-социалистическа Държава, баси! It’s real craziness!

Идеята, the absofuckinlutely application, lovely Josephine,
of the (toxic) (revolutionary) соци(де)ология of the “common good(ness)”

  
  
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image365.png 
Лесно, истински лесно, lovely Josephine, можеш да (раз)познаеш, any of (the versions of БГ) левичарите
by тяхната absofreakinlutely (ненавистна) (most of the time absofuckinlutely куха) реторика,
               насочена [,
през всякакви {emotionalistic} пропагандистки канали & by all kinds of левичарска hysteria]
срещуомразния
т Запад“ [& същевременно pro ла гранде [Рас]Путинова Русия (анексирала Крим); & малко China],
               and особено срещу
the really най-свободната, the really най-иновативната и
the really най-проспериращата (based on the free market) страна in the world (, that has ever existed in history):
 САЩ! Yes, USA!
{за разлика от Русия или СССР, which has always been авторитарна или тоталитарна държава!}
Няма, не съществува (днес), lovely Josephine,
по-свободна, по-иновативна, а следователно и по-успешна (икономически) страна
in the world than USA!
That’s a
fact, който левичарите, обаче, винаги и всячески, lovely Josephine,
се стремят да не, не, не признават и яко
by all irrational means да изкривят.
Но, фактът си е факт, без значение, кой го (не)харесва или ирационално изкривява! ОК?
Them ppl, lovely Jos, са винаги (не)прикрито & (un)consciously
срещу свободата
1,
[“Аре, стиа са с тези индивидуални права! E, ‘кво толкова!
Аре,
стиа с тази прехвалена (US)America…и нейната (idea of) свобода!
Ма, разбира се, ама-ха! angrily says (radical) левичарят.]
срещу истински (много) успешното
2, the most productive (и богатото in IHS context) living,
[“Tax (more) the richer, the (more) productive! Ма, разбира се, ама-ха! angrily says левичарят.]        
срещу
the free market3
[“
Държавата – the greatest (owner &) Regulator! And redistributer! And subsidizer! And дотатор!
Regulate (yet
more) the free market and the rich(er)! Ма, разбира се, ама-ха! angrily says левичарят.];
 and pro
[a version of the сошъл(ized)] колективизъм! Баси первезните (М-Л) идеи! Can you see the irony?
Do pls get (& use)
sarcasm, lovely Josephine!
Баси the irrational Сошъл(istic) idea(l)s [& Държава]!
Why?
Защото са мистици. Really!
А мистикът си е мистик – в същността си, в (early) захранката! On principle!
И следователно, absofreakilutely
и в идеологията си! Yes!
So, be a strong woman, be a real (rational) woman, lovely Jos,
а не, не, не менте женска - раболепен (intel) конформист или ла гранде intel поетеса!
И never forget, lovely Jos
ephine,
че after one’s own (mid)
40’s,
a (wo)man (най-вероятното е, че) cannon really change her/his (ir)rational предпоставки;
oh, those
absofreakinlutely irrational (и често пъти носталгични) презумпции! Get that?
И, of course, си го (раз)плаща със съответния (math) знак!
ОК? Get it?
A
stupid is (& remains) a stupid, лузър; a smart is (& remains) a smart, efficient;
всички
, всички, всички (НЕ)практични (wo)men, lovely Josephine,
са истински (НЕ)способни [и (НЕ)спокойни т.е. (НЕ)кадърни] ppl! OK?
[Лесно е, it’s easy, lovely Josephine,
да бъдеш комунист, interнационал(социал)ист [по ум и(ли) по душа], lovely Jos -
просто (трябва да)
(try to) (coercively) прецакваш всичко really готино (good)! OK?!]

 

произвежда (M-L) идеята of the  (100%) “public ownership - на средствата за производство, ака inter-национал-социализъм;
            т.е. 100%
контрол и регулация of икономиката, by the (соц полит) „Елитът: КомПартията-Държава i.e. the G gang
           
т.е. пародия of the (rational) morality [морален трансвести(ци)зъм! Ох, тези морални травестити!]         
            т.е.
absofreakinlutely никакви икономически и никакви политически свободи – за the individual
           
т.е. комунизъм, inter-национал-социализъм [, докато национал-социализмът дава уж (regulated) economic freedom and тотал(итар)но отнема the polit freedom]
           
т.е. not accepting (, but absofreakinlutely abusing) the (rational moral idea of the) IR! Уничтожить (them IR)!
             {vs the only real
собственост
              i.e.
частна собственост,
             
която Маркс токсично (& утопично) учи, че трябвало all да бъде absofuckinlutely унищожена?!}
            [, a
днешните сошъл-демократи, lovely Josephine,  
           
{за разлика от the radical hardcore Marxists & their freaking dream of 100% centralized (control of) икономиката}
            искат, ти да видиш, не 100%, ама всички „важни“ отрасли, баси,
to be публична собственост, баси,
            искат да не остане нито едно нещо (
& the Internet, too!), което да не бъде контролирано и регулирано by the премъдрият God-Държавата,
           
и искат all of the произведения GDP да бъде absofuckinlutely redistributed [by волята на a small group of партийни коалиции]
            according to the
нуждите на Народа, баси?! Е, баси!
            Алтруистична (
& принудителна) солидарност, баси! Утвърждаване (promoting) of (само)разрушението!]
That (
confusing) idea of общ(ествен)а собственост, lovely Jos,
сама по себе си
is an égalité delusion;
is an absofreakinlutely stupidity;
is
вредна за всички (productive i.e. non-parasitic) ppl i.e.
is
мистична i.e.
is
(coercive &) арогантно-цинична i.e.
is
НЕпрактична! Absolutely!
Ох, този Маркс,
            ох, този
Ленин, ох, тези ла гранде (commi) вождове,
            ох, този (демократичен соц) égalitarisme (централизъм)
;
           
а днес – (демократичен) капиталсошълизъм!

*

Ако можеш да си го позволиш, lovely Josephine,
ако си really smart & really strong woman,
ако истински (можеш да) разчиташ на себе си,
ако не искаш да си причиниш кофти живеене,
ако не искаш да си част от (БГ)
мнозинството,
то(гава) не, не, не избирай да работиш („правиш кариера“)
на дъъържавна (
public) работа! Инак – мойте съболезнования!
[Doing] Държавната кариера, lovely Josephine,
 е essentially за (произвежда) the ла гранде конформисти & паразити!
Public средата - кофти (irrational) среда, кофти работа, all kinds of кофти stuffs!
And it also, in time, makes your mind to work по кофти начин, based on irrational values.
And remember, lovely Jos, you can really be НЕзависим човек only if working in the private sector;
absofreakinlutely неморално
е да се възкачиш (& to stay, by any means) на гърба на (БГ, EU) данъкоплатците!

 

Public (обществена) собственост – по [the wrong idea(l) of the ИсМат мистика] Маркс.
А stuff, lovely Jos, която е, ти да видиш, (being) owned by …“everyone”,
well,

[Do (you) remember, по времето на (обещаният Рай by) НРБ  реалния социализъм, на РСО-то,
the
ла гранде девиза на (ФИЛОСОФИЯТА of) Юлската (summer 1987г.; българската НЭП of the mid’80s) концепция
           
на Великата Българска КомПартия & Соц Държава:
(, която най-сетне, поради the great икономически колапс , lovely Jos,
              
РАЗБРА, че има objective икономически principles, че човешката природа (because of billions of years of evolutions) е НЕпроменяема (е такава, каквато е),
              
РАЗБРА, че coercive премахването (експроприацията) на частната собственост де факто ОТЧУЖДАВА хората от собствеността & труда, прави ги (икономически) НЕзаинтересовани, паразитиращи!
               РАЗБРА, че
coercive премахването (унищожаването) на личният (private) интерес означава промотиране на социално-икономическия регрес, катаклизъм, апокалипсис,
               РАЗБРА, че всяка централизирана планова икономика е
absofuckinlutely UNsustainable, INefficient, НЕпрактична – cannot work, in the long run!
и затова, lovely Jos, въведе the ла гранде „новият соц“ модел of икономиката:)


Oh, imagine,

Imagine there's no countries, no nations [, but only regions]…
Imagine no possessions…a brotherhood of (
wo)men…
Imagine all the people sharing all the world…
And the world will be as one
…yes, that’s only utopian dreaming!

Welcome to the New (One) World Order – of Интернационалсоциалистическите égalité & fraternité!
Oh, just imagine! Ти да видиш, значи!

  
Ми, да, да, yes, of course! Kонечно! Да, разумеется!

[Oh, just imagine!
Are you just a(n utopic) dreamer
?
Join us
today…]

Държавата - собственик, а трудовият колектив - стопанин! Баси! [Just imagine that (stupidity), lovely Jos!]
И БКП да се трансформира от „етаж на властта“, lovely Jos, 
в ръководна и направляваща политическа организация, 
а гражданите 
to be allowed да създават  „самодейни“ организации!
Но
, но, но при запазване на total държавния (и партиен) контрол – на БКП! И гражданската съвест, too - конечно! Да, разумеется! Баси!
A първичните КомПартийни организации на БКП, lovely Jos,
must exist във всяко соц предприятие,
за да бигбрадърски виждат, контролират 
& be sure of спазването линията на…the égalité (принципа)!
{Общество (икономическа дейност) built
               не, не, не
on (неприкосновеността of) частна собственост1, конкуренция2 (of free market) и self-interesti.e private property, IR & free markets;
but based onto the
държавна собственост1, държавно планиране/production2 и държавно redistribution3
               i.e.
ла гранде („премъдро, експертно & справедливо“) държавно управление, regulation & control! Баси!
               Чиста проба конформистка бюрокрация
of publicness [of the “States' Rights”]  – всички заводи, фабрики, магазини & земеделски кооперции са absofreakinlutely прибрани (от the висшите партийни кадри) по социалистически: национализирани! Баси! Национализация на (private) собствеността! По марксистки(-ленински)! Баси!}
Това е
the absofreakinlutely НЕпрактичността на the results produced by (НРБ) соц (политиката и) икономиката,
основана на
the public (i.e. държавна i.e. ничия) собственост! Баси! It’s истинска craziness!
А що се касае до национал-социализма (ох, този Хитлер, ох, този Мусолини, ох, that фашизъм) –
            за (природата на
тази версия на totalitarian социализма and) its [(polit)burocratic i.e. autocratic form of] publicness, lovely Jos,
           
(про)чети (може би най-добрият икономист на 20 век:) Лудвиг фон Мизес. ОК?
А днес – виж за справка
the economic situation of Венецуела, Куба, ЮАР, South Северна Корея
            yes,
виж (НРБ и „Преходът of“) БГ, lovely Jos,
            но do
, do, do have a look at (днешните) Венецуела (ох, този Уго), Куба (ох, този Кастро), С. Корея (ох, този Ким)
                       
ала и at Бразилия (ох, тази Дилма), South Africa (ох, този Мандела-Табо),
           
където (все още) (почти) изцяло действат принципите
            на Държавата-Партията-Господ
&
            на
публичната (i.e. държавната, the collective; the socialized) собственост…на гражданите, баси?!
Това е изключително
первезно (инверсно; превратно; irrational), lovely Jos,
            разбиране за и отношение към
(the idea of) собствеността!
Това е истински нон-сенс!  
           
Това е вече края на дългата измислица,
               че сме живели в Рая на всички времена!
               Това е вече края на тази сива
(absofuckinlutely скучна) приказка,
               която (
, because absofreakinlutely  irrational) ни остави на края на света!
Yes, цялата тази „хепи“ Соц Система, lovely Josephine, was  тотал(итар)но rigged - against the (productive) individual!
It’s
философията (ideology) of НЕсвободата – насочена срещу the (able & independent) individual, в полза only на (олигархичната) номенклатура (& its Co)!
It always
се проваля – morally, intellectually, политически, икономически & културно-естетически! Защото е НЕжизнеспособна, мистична!
Защото е НЕпрактична, НЕрационална
, based on absofreakinlutely irrational values
               и е насочена (
by the coercive агресивността на ла грандеhumanitarian patriots)
               срещу природата на човека!
                                     
Efficient икономика (or a large-scale productive enterprise), lovely Josephine,
               е really absofuckinlutely
НЕвъзможно
to be успешно (long-run) ръково
дена by... (интер-)(национал-)социалисти!
Те винаги се издънват, fail! Because the (соц) model is absofreakinlutely UNsustainable! Really!
(Интер-нациол-)сошълист да управлява (през Държавата-Партия) икономиката, lovely Jos,
               е все едно произволен циганин от (
academic) Факултета да управлява real космически кораб – on a mission to Мар(к)с;
               и същевременно да си мисли, че знае кое е най-доброто – за другите
ppl, за (the ppl of) Народа, за (the ppl of) региона, за (the ppl of) Светът!
Икономиката can never ever be efficiently run by the politics! Politics can run only corrupt икономика!
Интер
-национал-социалистически (държавен) капитализъм, lovely Josephine,
              
е оксиморон; it cannot really exist!
               Оксиморон
, който е доказван very many пъти in the 20-th century!
              
И ще бъде again доказан in the 21 century
              
by Венецуела, Куба, ЮАР, [(Рас)Путинската олигарх-Кагебистка] Русия, Китай, the islaam nations, etc.
Efficient (real) икономика can o-n-l-y be run by the (invisible hand of) the free market!
An efficient economics in always (long-term) based, lovely Josephine,
only onto the free market (
т.е. capitalistic i.e. rational i.e. in coherence with the objective reality) principles!
За пример, lovely Josephine,
              
of простотията of [100% publicness i.e. inter-national(social)ism] NOT allowing (abolishing) the institution of PRIVATE PROPERTY върху средствата за производство,
               която води до
absolute стагнация на икономиката, а следователно и на absolute low качество на живот на хората,
do have a rational look at Cuba (, N. Korea & Венецуела),
              
където марксизма-ленинизма все още действа с absofreakinlutely пълна сила!
               Баси!
Баси мизерията, баси сивотата – of living!
              
Пожелавам ти, lovely Jos,
              
никога, as an adult human,
              
да не ти се случва да живееш в държави със 100% abolished private property or теократична организация!]

това е истинска ла гранде (harmful) stupidity, която работи във вреда на the productive ppl и в полза only на the (BG) égalité ppl-parasites,
които са (many, ла гранде &) always (искат да се безплатно настанят) на трапезата на (основно the really високо productive) данъкоплатеца! OK?
Oh, those
ла гранде мачо-патриот(ар)и!   


Oh, that (
bad) соц система:
of 100% публична собственост1 върху средствата за производство,
[that произвежда absofreakinlutely тотално отчуждение от the private property institution,
 a
следователно и от all the (rules of the) real economic game!]
of уравниловка2 (, връзкарство и шуренайство) при (seeking a job &) заплащане за труда, и
of
тотал(итар)но centralized управление & control3 на икономиката!
[total държавна намеса , based onto един единствен God-like държавен 5-летен план]
That system [of 100% public(god)ness = 100% real социализъм], lovely Josephine,
is absofuckinlutely тотал(итар)но НЕпрактична, inefficient
т.е.
absolutely НЕжизнеспособна, НЕконкурентноспособна in the longer run!
[За справка of the 100% (real) социализъм, 100% тотал(итар)на public(god)ness,
т.е.
the radical (old) left – виж Венецуела, виж С. Корея, виж Куба…in 21 век!
А за 66% сошълистически
principles applied – виж днешната Южна Африка;
could be(come) утрешната СЮА,
ако още продължава в духа на
the ongoing Национална Democratic Revolution!]

 

Цялата структура,
            цялата система
(of social ownership and control of the means of production),
            която е основана на
[100% соц or capitalсоц] общ[ествен]а (или на публично-частна) собственост, lovely Josephine,
            is absofuckinlutely corrupt!
И винаги ще бъде такава, if applied anywhere! [have a look at Венецуела -оh, that национализация, 100% publicness]
              
It’s the Свещената (golden) крава – of the (concept of) publicness; of [100% égalité] Социалистическата и(ли) [50% égalité] Сошълized Държавата!
 http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image481.jpg
            Виж какво се случва при
[БГ Сошълised Държавата] обществените поръчки1, баси! Most of them са absofuckinlutely корумпирани!
            Виж какво се случва във всички сфери
[БГ Сошълised Държавата-Goddess],
                       
[oh, that сошълized “пазарна икономика!]
                        където има проекти
2 финансирани от the collective funds – на EU or BG данъкоплатеца! Баси!
            Виж какво се случва в
[БГ Сошълised Държавата-Goddess] стотиците absofreakinlutely  лобистки (corrupt) NGO-тата3, баси!
           
Виж как absofuckinlutely НЕпрактично/НЕефективно/лобистки, lovely Josephine,
            [
в БГ Сошълised Държавата-Goddess] се харчат (от локални и национални „феодали“)
                       
the collective  средствата във всички (сфери на) „public” (т.е. държавни) институции!
           
That’s public(good)ness. The Goddess.
           
That’s (maybe; could be) good намерения, ала НЕпрактични
                       
i.e. irrational;
                       
и затова these намерения fail и/или get corrupted! Absolutely!  
            Баси!
Голяма смрад (винаги ще) се разнася,
lovely Josephine,
            от тая цялата структура
[, based on the absofreakinlutely wrong & harmful (for all the productive ppl) idea],
           
от цялата система [of the Goddess], която е основана на общ[ествен]а (или на публично-частна) собственост!
            Система в която
absofuckinlutely (винаги) лошо [НЕефективно и корумпирано], lovely Jos,
                        се инвестират (
i.e. менажират; контролират) публични (т.е. държавни, collective) средства – by the billions!
            Система, която, ма,
of course, иска (чрез its „честни public servants), ти да видиш, да защити в пълнота общ[ествени]ят интерес!
            Разровиш ли (се в)
that системата, обаче, (винаги ще) мирише!
                       
Мирише ужасно!
                        И не може (никогда!) да се измирише!
Баси!
            Гнус ме е! Гадно ми става! Гади ми се!   
            Гнус ме е от
all those thoughtless (but винаги coercive; авторитарни) мистици(-фрогисти), „public servants, сошъл „do-gooders”, lovely Jos,
                        които
absofuckinlutely run тази absofreakinlutely (, based on wrong main idea, principle; really bad) система!
           
Гнус ме е от тези (all kinds of) wise” [сошъл] мистици,
                       
които не, не, не живеят в реалността: налудничево try to do the socialfication of human (economic) activities!
                       
That’s real craziness; it’s the crazy (economic) scheme – absofreakinlutely senseless, impractical, тотал(итар)но unsound!
            Ох,
those social конструктивисти!
            Те са истинска гнус!

           
Без извинение!
           
Beware! Stay away from that гнус! Be aware, lovely Jos!
           
So, live your life(time) [by acting life-long] rationally, успешно
                        based on true
ризънинг, achieving your own true happiness (отговорно, on your own self),
                        въпреки наличието и пречките създавани от
the (today’s) сошъл мистиците!
                       
Инак, lovely Jos, your are not a really rational woman, a rational doer, an achiever!
                        OK?
Всички (wo)men, които работят in the държавния сектор [within the domain of public ownership], lovely Josephine,
са (become in time), in fact, absofuckinlutely
           
истински отчуждени от (the true concept of) собствеността [i.e. the private собственост i.e. the IR]
            т.е. те имат much, much less i-n-c-e-n-t-i-v-e1 [and истинско (експертно) k-n-o-w-l-e-d-g-e2], lovely Jos,
           
да пазят, да add-ват и да увеличават (с грижата на добър стопанин & in real terms) нейната (long-term) value [by the (many) billions of money],
            as
сравнявано с the real собственост – тази, lovely Jos, p-r-i-v-a-t-e-l-y owned by an individual or компания!
Почти всичко, lovely Jos,
            което е основано на концепта „
обществена (сошъл, публична, държавна, общинска, публично-частна)“ собственост,
           
е в основата си absofuckinlutely НЕздраво, НЕуспешно, morally degrading, inefficient & corrupt!
           
And cannot be any other way – because it’s a wrong idea.
            Oh, that
absofreakinlutely (bloody) вреден [standard of the] сошъл(истически) конструктивизъм!
            Oh, that
(интел) redness, (интел) комплексарщина!
           
Ох, този absofuckinlutely вреден (teacher of bad genius -) Маркс (and his гениално кофти idea & метод)!
           
Oh, those [Government given] “сошъл rights” (, които absofuckinlutely заменят the IR), that absofreakinlutely promote the сошъл drug policies!        
           
Oh, it is all about the (bloody red) сошълfication, [тотал(итар)ен] (държавен; Government) interventionism! Баси!
The
infantilization of a nation/region -
by the égalité culture & mentality!
The production of the
child mentality!
The dysfunctionality [disadvancement]
 of (the real) civilization!

The absofreakinlutely ridiculous & bizarre състояние of all the public (socialized) stuffs, of the public servant’s affairs!
All that
absofuckinlutely going on (and on, and on) икономическа (polit, moral & intellectual) лудост, Unreasoning, НЕпрактичност!
Състоянието на всички
public stuffs показва, че самата идея за "обществена (collective) собственост/стопанисване", lovely Jos,
 е absofuckinlutely противоположна на (
evolutionally) същността на човека (човешката природа) и свободното общество!
All that (absofreakinlutely) irrationality –
of a social-economic (egalite) system;
of
the (сошълfication) morality, която absofuckinlutely хейтва the live-and-let-live (aka freedom-loving) mentality!

Колкото повече “public ownership
има, lovely Jos,
(егалитаризъм; етатизъм)
in a nation/регион
, толкова повече корупция има!
Колкото повече корупция (non-freedom & bad morality)
толкова по-бедна
in economic terms in a nation/регион!
Толкова lower the standard & the quality of life -
за много повечето of the ppl in a nation/регион!

            So, what’s the real story then?
            It’s all about
национализацията (НЕприватизацията; колективизацията) на some of the industries [т.е. бизнеси in the (national) economics]!
            За примери (on the disadvancement of civilization) днес, lovely Josephine,
                       
виж absofreakinlutely ужасните (соц-like) ПОСЛЕДИЦИ [о, Майко моя, Държава моя - just like in the “хепи” соц врѣмето]
                        (of applying the concept of “public” property & collective “
solutions”; in fact безотговорност и безстопанственост) within the domain of:
                       
the (БГ) сошъл(ized) (public, обществено, държавно) (солидарно i.e. coercive) (лошо качество на) здравеопазване,
                       
the (БГ) social(ized) (public, обществено, държавно) (солидарно i.e. coercive) (лошо качество на the poetic) образование & наука,
                       
the (БГ) сошъл(ized) (public, обществено, държавно) (солидарно i.e. coercive) (лошо качество на) пенсионно осигуряване/застраховане,
                       
the (БГ) social(ized) (public, обществено, държавно) (солидарно i.e. coercive) (лошо качество на) safety net [all the сошъл(ized) плащания], 
                       
the (БГ) сошъл(ized) (public, обществено, държавно) (terribly лошо качество на) енергетика,
                       
the (BG) social(ized) (public, обществено, държавно) (лошо качество на) транспорт,
                       
the (BG) сошъл(ized) (лошо качество на public услугите offered by) държава, общини и their many структури (agencies),
                       
the (БГ) social(ized) (лошо качество на public) медиите [the обществената academia & the Media],
                       
the (БГ) сошъл(ized) (лошо качество на public) housing,
                       
the (БГ) social(ized) (лошо качество на) the public lands
                       
[т.е. all държавни & общински паркове, г(р)адин(к)и, гори и планини, къмпинги, пасища, морски ивици, etc].
            and all the
(БГ) сошъл(ized) workers (лошо качество на the public servants),
           
that are all presumably working “for the higher (collective, сошъл) good”, “for the (интересите of) (BG) ppl”, баси!
                       
Ала всъщност,
           
all these сошъл(ized) [& subsidized…by whom?] stuffs, lovely Jos,
                                              
[o, Майко моя, Държава моя (мила):
                                                          
тя трябвало да излива, ти да видиш, едни големи пари (взимани from the richer i.e. more productive ppl) into all (important) сошъл(ized) activities;
                                                           именно тогава нещата в Сошъл(istic;-ized) Държавата-Майка ще се оооправят?!
                                                          
Ало, Qu'est-ce que c'est? Толкова ли е трудно that stupidity to be seen, understood & not applied anymore?]
                                   are истински i-n-e-f-f-i-c-i-e-n-t (& к-о-р-у-м-п-и-р-а-н-и)
                                  
[администрирането на всички тези public stuffs, lovely Jos, is absofuckinluely corrupt & струва на данъкоплатците terribly скъпо every year!]
                                  
& следователно these work really against (all, а не само the productive) (BG) ppl
                                   i.e. these are
in reality anti-social & anti-scientific
                                  
i.e. these are
in reality НЕморални (НЕпрактични)          
                                   i.e. these are (being) really
delusional! И (terribly) вредни;
                                  
имаме absofreakinlutely занемарени & разпадащи се public stuffs (о, тези сошъл(ized) stuffs),
                                   
повечето от които не, не, не допринасят за повишаване качеството of (the individual’s) life,
                                   but absofuckinlutely
допринасят за произвеждане на все по-голяма public net loss (дефицит и дълг), баси! Absolutely!
                       
Това са the working (сошъл) “humanitarians
                                  
които на глас тичат Народен”,
                                  
running с гилотина в ръка(ва),
                                   приготвена
for (, но скрита from) the (BG) (productive) ppl, баси! Really!
                       
Всички те са really terribly ridiculous! (са част от the égalité) Статуквото!
                       
Всички те са really огромни social(ized) [& subsidized] проблеми! (създадени от the égalité) Статуквото! Баси!
                       
Всички тези public (i.e. обществени, държавни) институции произвеждат absofreakinlutely кофти коефициент of разход/полза
                        т.е. огромни (направени by the billions) разходи произвеждат много малка (или отрицателна!) полезност – за (ordinary) човека! Баси!
                       
Yes, absofuckinlutely кофти (марксистко-лениниска; левичарска) идея, lovely Josephine,
                        a tiny, tiny, extremely tiny
група хора [, които са на public, обществена, държавна заплат(к)а i.e. на данъкоплатска издръжка]
                       
да (могат да) се разпореждат с (харчат by the billions!) парите coercively съб(и)рани in the collective funds! Баси!
                        Те (етатистите) винаги го правят
really НЕефективно и корумпирано!