OF THE SO MANY CULT(URE)S, LOVELY JOSEPHINE,
BASED ON THE (
EVIL) (DOCTRINE OF) MYSTICISM!
MYSTIC(ISM) = UNTRUTH, ЛЪЖА, DISHONESTY =
THE TRUE SOURCE OF ALL THE DICTATOR(SHIP)S!


MYSTIC(ISM) = NOT USING RATIONALITY
I.E. MYSTIC(ISM) = ANTI RATIONAL
(ITY)!
ВСЕКИ MYSTIC(ISM)LOVELY JOSEPHINE,
IS NOT, NOT COMPATIBLE WITH 
REALITY!
FAITH(ISM) = ANTI REASON/FACTS/LOGIC!

ОХ, ТОЗ’ (ABSOLUTE) EMOTIONALISM,
ТАЗ’ GREATEST МАНИПУЛАЦИЯ, ЛЪЖА!
ДОГМАТИЧНИЯТ (РАДИКАЛЕН) МИСТИЦИЗЪМ, LOVELY JOS,
IS ALWAYS BASED ON AN IRRATIONAL 
SYSTEM OF VALUES =
СИСТЕМНАТА ДОКТРИНА НА ФАНАТИЗМА!
OH, THAT 
ФАНАТИЗЪМ НА МИСТИЦИЗМА!
 
THE TRUE (RATIONAL) REASONING, LOVELY JOSEPHINE,
WHICH IS BASED ON THE RATIONAL 
SYSTEM OF VALUES,
IS TOTALLY INCOMPATIBLE WITH (
DOGMATIC) FAITH(ISM)/ EMOTIONALISM!
IT IS AN EITHER-OR CHOICE, 
КОЙТО ВСЕКИ ОТ НАС (НЕ)СЪЗНАТЕЛНО ПРАВИ!
MASTERING & SELLING, LOVELY JOSEPHINE,
ALL KINDS OF BAD (
МИСТИЧНИДОКТРИНИ,
[THAT ARE ALL BASED ON A “GOD” & HIS WILL]
BY NOT (USING) TRUE (
HUMANRATIONALITY,
BUT (USING) 
THE (DICTATE OF) EMOTIONALISM
AND ITS LOGICALLY FALSE (MANY) 
NARRATIVES!


THAT’S THE TRULY BAD
/EVIL WORLD, LOVELY JOS,
OF ANY VERSION OF 
(НЕ)РЕЛИГИОЗЕН МИСТИЦИЗЪМ!

It -the social organization of a truly free & prosperous society- starts, lovely Josephine,
 with
clearly understanding (of) the (moral & intellectual concept of the human) individual(’s rights)!
 Yes, it all starts
@ the individual равнище! That’s the only (& truly) rational standard – of (the real) value,
 of the (truly) rational evaluation, based onto (objective) reality &
logical REASONing,
 а не, не, не,
lovely Josephine,
 irrational интерпретации, based onto някава си мистична вяра (i.e. the “holly” book'sпремъдри разсъждения”)!
 
Но, нека сега да (по)говорим, lovely Josephine,
 
ЗА (the ancient mystical & the post-ренесансовите mystical)
 
ДИЛЪРИТЕ на the really EVIL (moral & intellectual) idea(l), the absolutely irrational paradigm,
 ДИЛЪРИТЕ of the really EVIL altruistic (concept of) morality – of SELFLESSness, of self-SACRIFICE (for others), of otherism, of groupism!
 It’s all about the morality of
COLLECTIVism – the social-political философия (egalitarian идеология и психология) на мистицизма!

ON THE ORIGINS/SOURCE
OF THE “GO(O)D(HOOD)NESS”!

ALL В ИМЕТО, LOVELY JOS,
НА 
ПО-ВИСШЕТО БЛАГО!
ЗА
THE GREATER GOOD”-
OF THE (EVIL) ÉGALITÉ БРАТСТВОТО!
THE THEORY & PRACTICE OF ALTRUISM.
THE ALTRUISTIC CONCEPT OF MORALITY!

Където и да ходиш по света, lovely Josephine,
SELFLESSNESS (to be a selfless human) се оказва,
ти да видиш, че било (по-по-най-
)ГОЛЯМА ценност,
било ИЗТОЧНИК(А) на
the happiness, а следователно
и
the смисъл(а) на ЖИВОТА! Е, е, е, баси, а?!
Това означавало да си really добър човек, баси?!

Тоз‘
(irrational) идеал/standard, lovely Josephine,
е НЕвъзможно да се really практикува! Absolutely!
Истината
, lovely Jos, the (objective) reality is:
НЕ, НЕ, НЕ
Е (in the reality) ВЪЗМОЖНО,
при нормални/ordinary житейски условия,
(извън
hardcore диктатури, slavery & wars)
for a (human) being… to be(come) SELFLESS,
to really act on (
да практикува) SACRIFICE!

So,
каква, lovely Josephine,
е всъщност човешката (evolutionary) ПРИРОДА?

To be(come) SELFLESS, 
to act (self-)SACRIFICIALLY,
absolutely ПРОТИВОРЕЧИ НА
човешката ПРИРОДА,
както и на природата на всяко 
друго живо същество!
Хоратаlovely Josephine,
[но не, не, не и the radical(ized) faith-based мистиците]
нормалните 
(ordinary) хора, lovely Josephine,
всички сме (ir)rationally self-interested individuals! Absolutely!
Yes, thats, lovely Josephine, обективната истина, фактология!
 
Всеки (нормаленчовекevery (wo)man, lovely Josephine,
не, не, не иска да се (само)жертва в името на 
Велика Кауза,
а 
желае да си построи a better life – for him & his top values!
 

So, how about (
доктринално) PREACHing & PROMOTing, lovely Jos,
(
философски & идеологически) be(com)ing a SELFLESS човек, a?
 
  
Is this
a (really) good or a (really) bad idea(l) (to build a society on)?
Хората, които preach/promote SELFLESSness & (SELF-)SACRIFICE
as being a GOOD (
дори the best moral & intellectual) idea(l),
 
 

 
 
които се
(уж) (само)идентифицират as SELFless, lovely Josephine,
които, because irrational, заклеймяват the individual’s self-interest,
които, because мислят/act НЕреалистично, тъпо клеймят, lovely Jos,
the NATURAL state of a normal human: to be(have) rationally self-interested,
са откровени лъжци, „хумани(тари)сти(с гилотина в ръка)!
Ох,
тез (не)религиозни (égalité) (faith-based) МИСТИЦИ!

Ох,
тез‘, ти да видиш, ла гранде „алтруисти“! Измамници!
Тез‘ ла гранде „хумани(тари)сти“ set up гилотината! Баси!
  
So, tell me, ти харесваш ли, lovely Josephine,
ти лайкваш ли THE (ДОКТРИНАТА OF THE TRULY) E-V-I-L,
ти лайкваш ли the evil (old) CULTure of поклонничество, а?
Ти готова ли си, с ПРОМИТ мозък ли си, lovely Josephine,
ЗА ДА ПРИНАСЯШ СЕБЕ СИ (OR YOUR VALUES) В (САМО)ЖЕРТВА
на
нЕЕЕкой си Бог или пък (о)божествен Светия (или Светица),
на вместо да (try your best to) (из)градиш a real BETTER world
for YOU
(rself) and for YOUR close(st) values?
SO, LET’S TALK NOW,LOVELY JOSEPHINE,
ABOUT THE ABSOFREAKINLUTELY
STUPID ВИЗИЯ
OF
ПОКЛОННИЧЕСТВОТО & THE (SELF-)SACRIFICE =
THE CULT(
URE) OF (EVIL) МИСТИЦИЗЪМ, FAITH(ISM)!
ОХ, ТАЗ ПРОСТО ABSOLUTELY “ПРЕКРАСНА ВИЗИЯ -
MANY ВРЕДИ И ЩЕТИ (МЪКИ) НОСЕЩА, СМЪРТОНОСНА!

[ОХ, ТАЗ СМЪРТ И МЪКИ НОСЕЩА (EVIL ДОКТРИНАЛНА) ВИЗИЯ!
IT’S BASED ON
THE EVIL ФИЛОСОФИЯТА OF COLLECTIV(ISM) -
AN
IDEOLOGY, МИСТИЧНА (FAITH-BASED) ИДЕОЛОГИЯ,
КОЯТО С ОГРОМЕН ХЕЙТ АТАКУВА,
LOVELY JOSEPHINE,
THE (REALLY) GOOD ФИЛОСОФИЯТА OF THE INDIVIDUALISM:
THE
(OBJECTIVELY GOOD) IDEOLOGY OF (TRUE) CAPITAL(ISM),
THAT’S BASED ON
THE INDIVIDUAL(ISTIC) ЕТИКА
T.E. THE (TRULY) RATIONAL
EGO(ISTIC) ЕТИКАТА
T.E.
ЕТИКАТА BASED ON (HONESTLY PURSUING)
ONE’S OWN (
TRULY) RATIONAL SELF-INTEREST!
КОЛЕКТИВИЗМЪТ Е ИСТИНСКИ ВРЕДНА ВИЗИЯ:
ЗА (ОРГАНИЗИРАНЕТО НА) СВЕТА/ОБЩЕСТВО,
ЗА ЖИВОТ(А), СВОБОДАТА, СОБСТВЕНОСТТА
& THE PURSUIT OF (ONE’S OWN) HAPPINESS!]
 

SO, LET’S NOW TALK,LOVELY JOS,

ЗА НАЙ-ГОЛЯМАТА
ДОБРОДЕТЕЛ“:
ДЕЛОТО
OF THE (SELF-)SACRIFICE,
OF MAKING (YOURSELF) A SCAPEGOAT!
[а не, не, не да усвоиш (по)знанието -
КАК
да живееш ИСТИНСКИ щастливо!]
ДА (РАЗ)ДАДЕМ СЕБЕ СИ ЗА ДРУГИТЕ,
[IN ALL CIRCUMSTANCES ALWAYS:
CHOOSE OTHERS BEFORE YOUR
SELF!]
ТАКА КАКТО
OUR ДЖИЗЪС ГО Е СТОРИЛ
РАЗПНАТ НА КРЪСТА – ЗА ДА СПАСИ ХОРАТА!
OH, THAT ПО-ПО-НАЙ-GRAND ДОБРОДЕТЕЛ,
OH, THAT ПО-ПО-НАЙ-GRAND “SAVIOUR, ГЕРОЙ”!

OF “THE HIGHER (THAN LIFE) GOOD”:
TO 
(TRULY & SELFLESSLY) SERVE
A
GOD (STATE/SOCIETY/ВОЖД)!
THE CALL TO
SELFLESSNESS!

OH, THAT EVIL NARRATIVE:

“LIVING
СМИРЕНО YOUR LIFE,
SACRIFICING Y-O-U-R
LIFE,
В СЛУЖБА НА ГОСПОД(АРЯ) -
THE ABS TRUEST TYPE OF LOVE!
ТОВА ОЗНАЧАВА ДА СИ HAPPIEST,
TO BE(COME) BEST AND WORTHIEST
IN YOUR OWN SELF! E, БАСИ, А?!
 
“DO N-O-T EVER BE(COME) PROUD
OF YOUR OWN
ACHIEVEMENTS,
OF YOUR ACHIEVED
V-A-L-U-E-S,
OF YOUR OWN SELF (
DEEDS, RESULTS)
BECAUSE THAT’S TRULY
E-V-I-L!
WHAT IS THE PURPOSE OF LIFE?
YOUR PURPOSE IN LIFE
, ЧОВЕКО,
IS NOT, NOT TO HAVE (HIGH) SELF-ESTEEM, BUT
MUST BE (TO REALLY VALUE
НАЙ-МНОГО) GOD!
THAT IS THE MOST IMPORTANT STUFF, EVER!
SO,
ЧОВЕКО, (YOU MUST, MUST, MUST BE GOOD:)
DO VALUE & DO LOVE (A) GOD ABOVE YOUR
SELF!
ТОВА Е ЛЮБОВТА БЕЗ КОЯТО НЕ МОЖЕМ! ABSOLUTELY!”

ТОВА БИЛО -
УЧАТ НИ (ALL THE) МИСТИЦИТЕ-
THE GREATEST
КАУЗА В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ!
Е, БАСИ (EVIL, BLOODY ВРЕДИ НОСЕЩА) КАУЗАТА!
 
КЛАСИЧЕСКИЯТ УТОПИЧЕН ПРОЕКТ (& NARRATIVE):
OF THE ABSOFREAKINLUTELY (
RELIGIOUS) FALSEHOOD,
[OF ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НИЯ RELIGIOSITY-BASED ПАТЕРНАЛИЗЪМ!]OF THE ABSOFUCKINLUTELY
EVIL SPIRITUAL AUTHORITY,
THAT DERIVES
ITS (IRRATIONAL!) V-A-L-U-E-S, LOVELY JOS,
НЕ, НЕ ОТ THE (FACTS OF THE OBJECTIVE) РЕАЛНОСТТА,
АМИ ОТ НЯКАКВИ СИ ABSOLUTELY МИСТИЧНИ (НЕРАЦИОНАЛНИ!)
СВРЪХЕСТЕСТВЕНИ(THEOLOGICAL-BASED; RELIGIOSITY)
 
 
 
 
КОРЕНИ (& NARRATIVES), БАСИ! THAT IS AN UTOPISM!
OH, THAT
БОЖИЕ(ТО) СЛОВО - ТО Е НАЙ-ВАЖНО(ТО)!

“SO, PLEASE GOD, PLEASE (DO) USE ME, MY LORD –
FOR A (HIGHER) PURPOSE/GOOD (WHICH IS)
GREATER THAN MY SELF/LIFE!” БАСИ, A?!
 
 
THAT’S THE ABSOLUTELY EVIL RELIGIGIOSITY PERSPECTIVE!
 

За
тъпия опит, lovely Jos,
на всякакви МИСТИЦИ,
да заместват
the GOOD
IDEA(
l) of (achieving)
individual HAPPINESS
със the EVIL IDEA(l)
TO SACRIFICE (values)-
for the poor(er) p
еople,
for the
Great community,
for
Държавата (Motherland)?!

Don’t you dare, lovely Josephine,
to buy into that truly
EVIL idea(l)
-sacrificing your own self/values-
INSTEAD of building a better world
for YOU and YOUR
(close) values,
INSTEAD of
celebrating YOUR
life, your (hard earned) values!Celebrate YOUR aliveness and do
enjoy YOUR own
life, lovely Jos,
а не, не, не някакво си тъпо
ОБОЖЕСТВЯВАНЕ –
of a God!

За
[the irrational idea(l) of]
[believing to achieve, lovely Jos]
„по-Великата Цел, Кауза“,
„по-Великото Добро“, баси!
За „по-Голямото от живота“
(of an individual)! Е, баси!

Of the Greater (than
your life) purpose
TO SERVE (a
God/State/Society)!
[that
винаги, lovely Josephine,
води до (хард) авторитаризъм!]
{Няма, не съществува друга 
valuelovely Josephine,
която да е по-голяма от (YOUR) human ЖИВОТА!
Животът, обаче, без 
свобода губи смисъл(ът си)!}
***

Of (absolute) НЕпрактичността.
НЕвъзможният (in the reality) идеал!
Of incoherent with the reality idea(l).
[всичко, което е несъвместимо с the objective reality,
всичко
, което е несъвместимо с живота, lovely Jos,
is absolutely непрактично & evil! It’s a wrong idea(l).
Такъв идеал/standard е НЕвъзможно да се практикува!
Истината, the reality, lovely Josephine, е:
НЕ, НЕ, НЕ
(in the reality) ВЪЗМОЖНО,
при нормални/обикновени житейски условия,
(извън
hardcore диктатури, slavery & wars!)
for a (human) being to be(come) SELFLESS,
to really act on (
да практикува) SACRIFICE!
Хора, които се самоидентифицират as SELFless, lovely Jos,
са откровени лъжци, „хумани(тари)сти“ (с гилотина в ръка)!
Ох,
тез, ти да видиш, ла гранде „алтруисти“! Измамници!
Тез‘ ла гранде „хумани(тари)сти“ set up гилотината! Баси!]

Of the highest (moral) „добродетел“!
Of the
борците за „справедливост“!
Of the tribal (altruist)purification!
Of the (absolutely bloody) idea(l):

Оf sacrificing values (animals, ppl)
to
(presumably) the gods, баси, a?!
It’s, lovely Jos, all about coercion!
It’s about the ideal of destructivity,
the destructiveness of the altruism!
It’s the greatest, lovely Josephine,
and the most harmful idea(l) of
the absofreakinlutely
садо-мазо:
(the world based on) алтруизъм.
It’s the evil idea(l), lovely Josephine,
of
мазохизъм и(ли) садизъм, баси -
морал, който изисква от човек:  или
да се жертва
1 за „the Higher go(o)d“, и(ли)
да жертва
other ppl2 в името на that idea(l)!
Of feeling “spiritual”, “духовно пречистен.
Of
the absofreakinlutely evilness & ужас: of
(само)жертването и жертвоприношението!
[ала these unite, сплотяват и укрепват, lovely Jos,
the (
morality & ideology of) gangsterism, mysticism!]
Да, това е ДЕСТРУКТИВНОСТТА на нихилизма,
the evil PROCESS of DESTRUCTIVENESS! Absolutely!
*
Hey people, citizens, братя (& sis), hey you,
you ALL ought to (
equally) FEEL within yourself,
that it is
YOUR (inter-national) DUTY, as a human,
to
(be ready to) SACRIFICE your own life (values)!
за доброто на (На)рода, Общото, the commune!”-
проповядва THE EVIL altruist narrative. Баси, a?!
It’s the communitarian-based EVIL парадигма, баси!
[Парадигмата, която опитва to brainwash ppl’s minds.]
 
 

       [Етиката основана на]
            Алтруизмът, the (idea of) SELFlessness, lovely Josephine,
           
се приема (от мнозинството ppl) за „добро(то) и правилно(то) нещо, баси!
            С
аможертване(то), sacrificing the (life/values of the) self, което е the ultimate ACT of алтруизъм, lovely Jos,
           
се счита (от the majority of the ppl) to be the great(est) human virtue, баси!
           
Self-sacrifice, lovely Josephine,
            is (the idea)
да се (волево, consciously) give up (от) YOUR own (личен, private) интерес,
           
for the sake of the интереса на някой си другиго или на някоя си група (от хора)
           
i.e. (всеки трябвало, preach-ват всякакви видове мистици,) TO SERVE (to sacrifice to) the higher good(ness)of the public interest, баси! It’s the doctrine of egalitarian(ism)!
            Ала
the world/nation/individual не, не, не може, in the reality, lovely Josephine, to run on the (platform of) алтруизъм, self-sacrifice!
           
Тази evil концепция не, не, не (може да) съществува в (the objective) реалността! Тя е INCOHERENT with the objective reality, with a really (good) life/living!
           
Тя (може да) съществува само в (dumb) главите на (all the versions of) МИСТИЦИ,
                       
and if (to be) consistently & persistently applied (as a principle), lovely Josephine,
                        тя би произвела
absofreakinlutely ДИСфункционално (стагниращо) общество,
                        което е близко до
a society of true primitivism, a suicidal общество of TRIBALISM!
            Няма
today (в цивилизована страна), in fact, такова нещо, lovely Josephine,
            като (doing really consciously
an act of) САМОЖЕРТВА (for the greater good/Кауза),
            a (съществува) само
the преструвката/pretence of (наужким doing) това, баси! OK?
            Yes, съществува only the
great pretence (& dishonest talk) of altruism, of selflessness! Get it?
            Тази
evil (& very popular) idea (of genuine altruism), lovely Jos, is absofreakinlutely delusional!

         

 

 
 
 
 
[So, open
(рационално) your eyes, lovely Josephine!
Yes, lovely Josephine, if
rational, then you must,
you must (
l)earn to live your life, а не to sacrifice it,
не, не, не да го (само)жертваш за други ppl,
but (to
succeed, to win) for your own sake;
да, за(ради) себе си, за(ради) your true values;
to live
за да правиш живота си истински happy!
Да, трябва to (be able to) be(come) a winner!;
да, трябва да заслужиш to be(come) щастлива -
и да, за
(ради) себе си, за(ради) your real values!
И да, истинските приятели са real values, too!]
*


All you need is [to give (& to receive)]
[UNconditional, UNearned]
love!” -
preaches the (tribalistic) evil doctrine,
баси!
This doctrine
shouts aloud from millions of
movies, books, songs, institutions, etc.
So, beware! Be aware, lovely Josephine!
Because
this irrationality is масова! Absolutely!
The
сошъл drugness is based on this evil doctrine.
*

THE TRULY EVIL IDEA(L) OF (SELF-)SACRIFICE!
OF МИСТИЧНАТА OLD
ИДЕЯ OF (SELF-)SACRIFICE!
IT IS AN
EVIL CULT(URE) – OF ANTI-LIFE/LIVING!
*

THE
EVILNESS OF (ПСИХО-СОШЪЛ) SCAPEGOATING!

*
OF THE DOCTRINE THAT PROMOTES
ЖЕРТВАНЕТО!
[на an individual to the others/ОБЩествОТО или
на
the others/society to an individual (or a group)!]
“Your MORAL DUTY (the moral DUTY of any human),
is to sacrifice (to NOT save) yourself (your values)!”-
that’s
THE EVIL (мистичен) narrative (of collectivism)!
*
Тази evil ДОКТРИНА, preaches, lovely Josephine,
that “the good” is losing the self/
ego (your values),
that “the good” is sacrificing your best interests,
that “the good” is to sacrifice your
self (ego,life)
за другите/групата/ОБЩ(еств)ОТО/commune,
for the Higher
(common) good(ness), баси, а?!
Това означавало to be a “good” human, баси!
Това означавало
(to build), lovely Josephine,
“good & healthy” social
relations(hips), баси!
Това означавало „справедливо“ общество!
Ала всъщност
if тази идея, lovely Josephine,
is (to be) consistently & persistently applied,
тя
absofuckinlutely би произвела на практика
absofreakinlutely дисфункционално общество,
което е близко до
a society of true primitivism!
*

OF (ABSOFREAKINLUTELY) FORCING/принуда
SOME PEOPLE TO SACRIFICE [THEIR
VALUES]
FOR THE SAKE OF OTHER PEOPLE,
БАСИ?!
БАСИ (
ABSOLUTELY EVIL) ИДЕОЛОГИИТЕ,
КОИТО
НОСЯТ РАЗПАД НА ОБЩЕСТВОТО,
ЗАВЕЩАВАТПОТОП“ НА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ!
*
ALL IRRATIONAL IDEOLOGIES, LOVELY JOSS,
ALL
THE BAD HARD(& SOFT)CORE ФИЛОСОФИИ,
RUN, RUN ON ТАЗИ (МИСТИЧНА) DOCTRINE –
OF VIOLENCE
1, WAR2, COERCION3 & DISHONESTY4!
Yes, tези four stuffs, lovely Josephine,
са горивото на all the evil ideologies,
на
the ми(с)тичното мислене, баси!

 
 


Of sacrificing the (life of an) individual,
FOR THE (LARGER THAN LIFE) КАУЗАТА!
“ABOVE ALL ELSE!” – the dumb ppl preach, баси!
[Няма, не съществува друга value
lovely Josephine,
която да е по-голяма от (YOUR) human ЖИВОТА!
Животът, обаче, без 
свобода губи смисъл(ът си)!]

 

THE DOCTRINE OF (VARIETY OF) БЕДИ НОСЕЩ УТОПИЗЪМ!

 

Yes, it is all about the (evil) collectivist idea(l)!
“Your MORAL DUTY (the moral DUTY of any human),
is to sacrifice (to NOT save) yourself (your values)!”-
that’s
THE EVIL (мистичен) narrative (of collectivism)!
*

Of the (truly) evil (set of) idea(l)s!
Of
the (true) evil(ness of), lovely Jos,
the (not) religiosity
FAITH(ISM),
of the (not) religious
мистицизъм!
Of the (need of) eternal WAR!
Of
the (evil) CLASS warfarism!
Of
the (evil) RACE warfarism!
Of the (
evil) religious warfarism!
Of the need of the КЛАСОВ джихад?! До последен дъх!
Of the need of (revolutionary) борбата! До последен дъх!

Of the need (до последен дъх) of ИСМАТ & ДИАМАТ :
непрекъсната class борба и конфликт! До последен дъх!
That’s the (bigger than life) Каузата! Of M & L (ideology)!

"
Народна борба (war)" срещу врага: (owners of) капитала!
Борбата
, въоръжената (революционна) борба,
безмилостно жестоката CLASS (bloody) война,
за "Нов (световен соц/commi) Свят"!Fairer” world! Баси!
[Всъщност, lovely Josephine,
това е absolute coerciveness,
това е борба срещу (the real) human природа! Баси, а?!]
  
 

 

Цялата история на човечеството
е история на класите и класовата борба!
И днес, in 21 century дори, с нови сили,
днешните
absofreakinlutely radical левичари, lovely Jos,
продължават да пазят завета of Marx, Engels & Lenin,
и продължават да палят класовата (медийна) война
  
 
на the (proletariat1) мъчениците of Русия и Изтока
срещу
the (capitalists2) “злите Запад & Америка! Баси!
Oh, that (magic i.e. mystic) класово самосъзнание! Баси!
A днес, вече, lovely Jos, mixed up with (little) religion! Баси!
 
Of
the craziness of Хегелианската диалектика!
Oh, that мар(к)сиански класов конфликт!
It’s an evil stuff!
 
  
Класа на пролетариата vs Класа на капиталиста!
Omfg! 
 
 
Ох, този really кофти хегелиански метод!
 
So,
Маркс го (интелектуално) заема от Хегел и го прилага,
in the social сферата [ох, този сошъл construct(ivism)],
като разделя всяка нация, целия свят,
на две големи
антагонистични групи: сошъл класи!
 
Старият диалектически (хегелиански) метод,
applied by Marx to produce идеята Class борба!

 
 

Ein Great Лидер,  ein Great Volk, ein Great Кауза!
„You, all the ppl, must believe (in) what I (
Вожда) believe or else…“
насилие (
coersion): горивото on which социализма survives!
One 
Great вожд, one Great nation, one Great empire!
Of (the
class) борците за „справедливост“!
 

 
Of (acting in the name of) колхозното дело!
Of collectivization & centralization!
До последен дъх
!
В името (и за благото) на Народа!  Yes, другари!
Па ако ще и да трябва да саможертваш себе (си) дори!
Oh, that absofreakinlutely (hard) collectivism!
Ох, таз (bloody мистична) идеология – of coerciveness!
*

A, и да, класовата борба, другар(к, изисква много жертви!
Да,
да, да, тя е революционнаbloody революционна борба!
Да, трябва да нарамим пушки и да тичаме на глас Народен!
Ний трябва да сме наясно с механизмите на
соц революцията,
трябва да бъдем 
absofuckinlutely bloody безмилостно жестоки
към
враговете на Соца/Революцията/Партията/Народа/Humanity!

Трябва да бъдем винаги готови да убиваме и да умрем за Каузата -
Нацията, Родината, Държавата, Партията, Народ
а, Групата, Collective!
  

Борбата (in the name of ла гранде Каузата) изисква (само)жертви, от всеки!
Трябва да сме
воистина готови да мачкаме външни и вътрешни врагове 
[на Партията и Народа; на Соц Революцията; на пролетариата],
и да ги физически изтребваме - 
by the millions! Yes, безмилостно! Absolutely!
Ний сме (all unitedв нашата велика class fight, class справедливост!
Ний живеем (all united) в истинско единство с (our collective) Бог!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image238.jpg 

Of борбата for ла гранде соц „справедливост“ -
на
the absofreakinlutely психопатичния & нарцистичния,
на the absofuckinlutely безмилостно жесток „Прометей“!
Моята борба – борба за (Sошъл) Sправедливост!
[За radical готовността (of the all-knowing Master) -
да (по)жертваш (millions of) другие люди
в името на (измислено
, unreal) Светлото Бъдеще!]

 
“Your MORAL DUTY (the moral DUTY of any human),
is to sacrifice (to NOT save) yourself (your values)!”-
that’s
THE EVIL (мистичен) narrative (of collectivism)!
OF THE HIGHER (THAN LIFE) PURPOSE:
TO
(TRULY SELFLESSLY) SERVE
(God/State/Society/
Вожда/Партията)!
 
 
 

Ний ще победим, другари и другарки! С цената на всичко!
За ценой - мы (колективно) 
не, не, не постоим!
Вот такие, брат, дела!
Ура! Напред! Вперьод!
Другаруване ни трябва! Братство!
Égalité, а не, не, не private property!
Колективизация & Колективизъм - everywhere!
And
above all, above everything (else)!
OK? Ready? Are you really ready, now?!
Защото няма, не (може да) съществува, другар(к)и,
по-убедително и по-истинско доказателство
за силата и красотата на човешката личност
 
 http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image175.jpg   
не, не, не, няма, просто не (може изобщо да) съществува, другар(к)и,
ПО-УБЕДИТЕЛНО, ПО-СИЛНО И ПО-ИСТИНСКО ДОКАЗАТЕЛСТВО
от ГОТОВНОСТТА  за САМОЖЕРТВАв името на (the Great Holy)
Бог/Каузата/Соца/Революцията/Партията/Народа/Humanity!


Oh, that (готовност/narrative за one’s own) human sacrifice!
Това, lovely Josephine, е великото humanitarian-ство, баси!
Това, lovely Josephine, е да се истински (само)надскочиш!
Това, lovely Josephine, е да се извисиш над самия себе си!
Това, lovely Josephine, е да си крачка над самия себе си!
Това, lovely Josephine, баси,
означава,
е,
да не съществуваш заради самия себе си!
А именно това, о да, е
the greatest stuff, ever!Let each of you look not to his own interests,
but to (live преди всичко for) the interests of
others!
Поставяй (the interest of) другите above yourself (your own interest)!
Sacrifice your (top) value(s) in the name (в полза) на others! Това е great!
HELP OTHERS EVEN IF IT HAS DISADVANTAGES FOR YOU!
Give up a (
top) value of yours заради другите!preach an altruist.

Това е доброто, това е моралното, това е справедливото, хуманно!
Sacrificing your values for others is the virtue of
kindness & generosity!
Sacrificing your values for others is the virtue of
solidarity & humanity!
Това е твое висше морално (хуманно) задължение! Ми, да! Да, да, да!
Това е the hero! Ми, да!


[А и от памтивека се знае,
ясно е, че
money (wealth),
да се стремиш
to be richer,
is
the root of all evil, нали?!
Ма, разбира се!
Така си е?!
Yes, selfishness, to be selfish,
is the root of all evil! Баси!
Трябва да си selfless – that’s good!]

 
 
WTF?
!
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image013.png
 
[ГОТОВНОСТТА за] САМОЖЕРТВАТА – {it’s the moral justification}
FOR THE GREATER GOOD
OF THE
SOCIETY [NATION; КАУЗАТА]!
OFFERING YOURSELF [AS SACRIFICE] TO THE GODS-
FOR THE GREATER GOOD OF ALL THE PPL!
(дори и с цената на concentration camps, гулаци?!)
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image176.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image224.png
*
[Да приемаш този absofreakinlutely corrupt Mr. Altruism, като морален (правилен) principle, означава, lovely Josephine,
да трябва да се жертваш [да бъдеш готов дори да УМРЕШ, да voluntary дадеш your own life] в името на (някаква си!)
the Greater (than life) Кауза, Higher Goodness, Bigger love!

 
 
 
 

People are born
, lovely Josephine, учи (ни the dumb morality of) алтруизма,
to serve & to obey (& дори да трябва да жертват живота си за) (a) God (e.g. БКП)!
The Great Motherland & Fatherland calls (on you)! Obey! Serve Отечеството!
Изпълни
дълга си – към Отечеството! Дори и да означава жертвайки живота си!
Живот основан на
the ла гранде добродетел: SELFLESSNESS & SELFSACRIFICE!
Oh, that (
мистична & harmful) Jesus (fairy-tale) story!
Oh, that absolutely фалшив (moral) герой:
a moral (wo)man е онзи, който
is selflessly serving the others!
It’s the duty to live for others!
Този принцип, lovely Josephine,
[Моралният Върховен дълг e to serve the others,
без оглед на
личния интерес или личната изгода;
to place (lives/interests of)
others above yourself!]
може да се (rationally) проследи
starting от (the “idealism of) религията
[Юдео-Християнството учи, че we are our brother’s keeper!
„Какво ме е грижа? Нима съм пазач на брат си?
Пазач ли съм аз на брат си?“ (Битие 4:9).
И отговора на Исус (Господ):
„Да, абсолютно, ти си пазач на брат си!”
]
та чак до (hard or soft) социализма i.e.
до
(“materialism” of) марксизма(-ленинизма)!
[Маркс учи, че we must take от всекиго според способностите,
and give на всекиму според потребностите!]
It’s all about the same-same (dumb) principle!
It’s really bloody
вреден и опасен принцип!
И да, всичко това резултира в
диктатура,
която
(mass) bloodsheds тирания – за хората!


 

Филипяни 2:5
Учете се от Христос на СЕБЕотрицание.
Трябва да мислите както Христос Исус.”

 
“Your MORAL DUTY (the moral DUTY of any human),
is to sacrifice (to NOT save) yourself (your values)!”-
that’s
THE EVIL (мистичен) narrative (of collectivism)!
 
And of the (mystical & harmful) socialists (fairy-tale) story, ведно with their false sets of moralities!
  http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image415.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image227.png   

 
 
 
Yes, sacrificing (life) for ла гранде
Кауза/Партия/Нация/Родина/Народ/религия/Единение/Class/Race/State! Баси! Омфг!

И видиш ли,
if & when нямало такова ла гранде нещо in your life, тогава  живота ти нямал (никакъв) смисъл?! Баси!
That is really very, very harmful irrationality, lovely Jos! The absofreakinlutely morality of (хард) altruism!
 
Човек, a (wo)man, се ражда за да try (според his own abilities) to be(come) a happy living персона,
а не, не, не да
(бъде готов да) умре за която (& каквато) и да е Кауза/Партия/Нация/Родина.../ Class/Race/State!
Смисълът на живота ти,
lovely Josephine,
не, не, не се състои в това to be READY to self-sacrifice your (achieved) values, дори your (one and only) LIFE!
Ч
овек, всеки човек, lovely Josephine,
трябва to [be(come) able to успешно изпълни the meaning of life: to] pursue his own happiness – to the best (s)he can;
да (може истински да) се really (& fully) РАДВА на живота си, а не to imitate (simulate) happiness! Absolutely! ОК?
В по-мекия
(less hard) вариант на the (M-L) class struggle, lovely Jos,
-the сошъл(ized) drug джихадизъм-
по-НЕрадикалните (
десните”) левичари (& лявоцентристи),
the SJWs,
the сошъл “do-gooders”,
нагло и шумно искат да поощряват мързела и
паразитизма:
 Държавата-
God to rape the (more + most) productive ppl! OK?
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image218.jpg   http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image221.png
Така да промѣним света: да им изземѣм повече(то) чрез taxation,
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image222.jpg 
да вдигнем 
(moreданъците върху доходите на по-богатите 
(„чорбѣджии
-изедници!
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image481.jpg
и да увеличим
 (more & more & moreдѣржавните разходи!
И така да се излее рога на (
publicgoodness) благоденствието,
изобилието на големи пари в the big(ger) държавния сектор! 
Това е the [frogness of] really „готин“ сошѣл джъстизъмбаси!
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image251.jpg]
*

 

Of the (evil) altruist (trolling) narrative!
[redistributed чрез all (сошъл) media канали]
 
Of evil ideas (философии & ideologies)!
Of
total(itarian) тирания & зависимост!
Of (coercive; атакуващ) джихадизъм.
Of the (absofreakinlutely irrationality of)
human’s
камикадзе поведение:
в името на
the Higher Кауза(та)!

Ох, that Higher Кауза, ох, that moral duty!
[Preaching the
selflessness] Фанатизмът -
на
the bad доктрината of мистиците!
Of (агресията на) ми(с)тичните борци!
Божествените SJWs! Баси! Е, баси!
 
[“
Which brings us to the thinker -
most
subjectivist in slant!
Can people stand to hear his name?
I promise you, I.
Kant

The name for altruism
was contributed by
Comte.
With altruism
Engels, Marx & Lenin left us swamped!”]

Of the класовият алтруизъм; of (нуждата за) self-жертването!
Of the
(ла гранде Каузата на) Интернационал(социализм)ът!

За
the световния (evil) терористичен (Соц) Интернационал!
За световният (
absolutely evil, вреден) (bloody) мистицизъм!


  
  http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image178.jpg
[The evil Каузата на Ком]ИНТЕРНАЦИОНАЛ(изм)ЪТ
изисква
[готовност за] класов jihad,
изисква [готовност за] self-denial,
изисква [готовност за] self-sacrifice
изисква [готовност за] self-distraction
i.e. (irrationally) living for the sake of
others
i.e.
sacrificing YOUR values for the others
i.e.
the truly evil мисията (на Месията)
да живееш (to sacrifice YOUR highest values) за другите, баси!!!
Yes, to be (ready
) вь жертву ИНТЕРНАЦИОНАЛУ! Конечно!
БЪДИ ГОТОВ!
ВИНАГИ ГОТОВ!
[за (само)жертва!]
Е, баси! Баси, баси!

 
  
 
 

It’s all about irrational вярата на болшевиките в
World революция
[
the dream of установяване на класова диктатура на Пролетариата!]
и
готовността им да я осъществят - на всяка(ква) цена, with any means!


Вярата в диктатурата на Пролетариата, lovely Josephine,
 и в “нестихваща революция под диктатурата на пролетариата!
Може би искате
да я сразите
моята вяра
във дните честити,
моята вяра

светлото бъдеще;
тя е бетонирана здраво
в
the many главите),
че
утре ще бъде
живота по-хубав,
живота по-мъдър?[Това е визията им за света….баси! Чия визия, а?]

Дружно (заедно) братя (& sis) българи,
[да крачим, да вървим]
с нас Москва е в мир и бой,
(M-L) Партия велика води,
нашият победен
(Соц) строй!
Unite, unite, unite, другар(к)и!


Вярвай, HAVE FAITH, в class Борбата! И се бори, братко (& you sis, too)! OK, другар(к)и?
тоз който падне в класовата борба е герой (на пролетариата)! той не умира!
Да живей, живей
[каузата, the idea(l)s, на] марксизма-ленинизма!
защото
те са благословенни, богословенни, БЛАГОРОДНИ!
ТЕ
са the [source of all] good(ness)! YES! amen!
Вива ЛА ДИКТАТУРАТА OF THE PROLETARIAT!
OF
самопожертвователността! 
 

IT’S ALL ABOUT
THE ABSOLUTELY E-V-I-L NARRATIVE (IDEOLOGY), LOVELY JOSEPHINE:
Голяма чест е, когато човек [е готов да] отдаде своя живот за the Higher КАУЗАТА!
Голяма чест е да [be ready to] саможертваш себе си [в (social) Борбата… class kampf]!
Голяма чест е [да бъдеш always готов] да умреш в името на the higher (общата) cause!
трябва да надмогваш
[self-deny] собственото аз [в името на the higher (общата) cause]!
DENY YOURSELF, SELF-SACRIFICE YOUR (BEST & CLOSEST) VALUES, подтискаЙ собственотоАз” (EGO),
В ИМЕТО НА
THE COLLECTIVE [GO(O)DNESS; THE COMMON GOOD]! КУЛТЪТ КЪМ THE HIGHER КАЗУЗАТА!
the Higher КАУЗАТА IS MUCH HIGHER THAN (THE FREEDOM OF) ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ (& ITS VALUES)!
Аз-ът [ЕГОТО, THE SELF] must always be подчинен на общото, НА THE collective!
the Higher КАУЗАТА [Партията/БАЩИЦАТА/Нацията/Родината/религията/ЕдинениетO/Class/Race/State]
Е (MUST ALWAYS BE!) НАД (ВСЕКИ ЧОВЕК & НАД) ВСИЧКО (ДРУГО)! yES, ABOVE ALL!
БЪДЕТЕ Готови да пожертватЕ най-ценното [живота] си в името на общата цел!
YES, IT’S ALL ABOUT
THE ABSOLUTELY E-V-I-L NARRATIVE (IDEOLOGY), LOVELY JOSEPHINE :
THE COMMON GOOD BEFORE INDIVIDUAL GOOD!
ОБЩОТО (PUBLIC) БЛАГО Е НАД ИНДИВИДУАЛНОТО (ЛИЧНОТО, PRIVATE)!
SACRIFICE себе си (ЛИЧНОТО) for the good of the (national) GROUP!
ТОВА Е СВЕТА НА (
THE TRULY EVIL ФИЛОСОФИЯ OF) КОЛЕКТИВ(ИЗЪМ)!
IT IS ALL ABOUT THE IDEOLOGY OF (ALL VERSIONS OF the EVIL) STATISM!
ВИНАГИ ГОТОВ(И)!
 
Води ме, Партийо, води ме,
под свойте бойки знамена!
Свети с червеното си име
чрез хилядите имена!..

 
 
Luke 9:23 Then he [God] said to them all: "If anyone would come after me,
he MUST deny himself and take up his cross daily and follow me [HIGHER CAUSE].”
 


THE HERO, FOR THE ALTRUISTS,
 

IS
THE SELFLESS (WO)MAN;
thE BAD IS
THE SELFISH (WO)MAN!
BUT THAT IS AGAINST OUR
ПРИРОДА,
AGAINST OUR OWN ЧОВЕШКА ПРИРОДА!
can you, lovely Joss, comprehend
this
dumb (& evil) idea of altruism?

The [Self-]sacrifice is noble, is good –
says the (
evil doctrine of] altruism!
In the name of the idea(l)
/collective]!


АЛТРУИЗМЪТ, LOVELY JOSS, (НИ) УЧИ, ЧЕ:
the denial, баси,
of the self (
заради другите) is goodness!
The denial (& hatred; resentment), баси,
of
the self-interest (в полза на others)
is the great(est) goodness! Omfg!
So, you should not want (
desire), lovely Joss,
to be rich, to be икономически well(-being),
[i.e. to really be a
healthy & happy (wo)man]
защото за да (можеш да) бъдеш заможен човек,
you must be self-interested (предприемчив human)!
Освен това, всеки който е по-заможен човек,
[не, не, не трябвало да бъде горд с успехите си, а]
трябвало да изпитва
great вина (угризение), че се
е направил такъв
икономически заможен човек!
[а вината как се изкупува? Като (се) (раз)дава!
Като (се) (раз)
дава, както ни учи религията,
honestly натрупаното wealth to the (really) needy
т.е. онеправданите“, „oppressed (по Маркс)!
Така се получава прошката! Баси, мистицизма!]
Алтруизмът отрича (моралното) право, lovely Joss,
на човек to pursue собственото си щастие,
to (honestly)
придобива his own (real) values!
*
  
СМИСЪЛЪТ НА [INDIVIDUAL] СЪЩЕСТВУВАНЕТО Е В:

TO SERVE ОБЩОТО БЛАГО! TO SERVE OUR BROS & SIS!
ТОВА БИЛО THE GOOD MORALITY! the duty! бАСИ, А?!
THE [МИ(С)ТИЧНАТА] MORALITY OF ALTRUISM! бАСИ, А?!
the
duty TO SERVE self-sacrificially THE OTHERS!

 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image168.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image635.gif http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image169.gif
Хората трябва, трябва, трябваЛО – УЧИ НИ ТАЗИ „GOODЕТИКА-
 самопожертвователно да служат на другите/ОБЩЕСТВОТО/БОГ/STATE!
ВСИЧКО В ИМЕТО НА
Народа/БОГ/КАУЗАТА/ДЪРЖАВАТА/ОБЩЕСТВОТО/ОБЩОТО!
 
Човекът, индивидът, 
всеки един индивид,
трябва to obey, to conform to and to serve  the whole/others/State/нацията!

Бъди
патриот
бъди за
Родину
бъди (работи и живей)
за (политиката и икономиката правена от the your) 
the СОЦ(иал)/nationalsocialismo/демократуелферистка/ssияйната
& 
the wise държава/правителство/президент, 
бъди готов, 
(винаги готов за 
всякакви компромиси, жертви & саможертви
в името на обществото и(ли) държавата т.е. 
be a compromiser
бъди винаги готов (за саможертва) for (в името на) the common goodness
  
Обществото е (much) по-важното от индивида„какво тук значи някаква си личност?
Индивидът, всеки индивид (, защото the human е изначално кофти, по природата си), 
трябва да се
контролира от & подчинява (да бъде отдаден) на 
общ
(еств)ото/групата/парламента/правителството/държавата,
[oh, и на the absolutely best морала of the църквата, the pope, the партиархът, the жрецът, the main духовниkът]
защото всеки индивид е absofuckinlutely
по-низък, по-маловажен, по-малък от обществото/цялото/колектив
(истич)ното/общото/collective/majority
Обществото е голямото, е важното, е доброто, а не (чак пък толкова, някакъв си отделен/конкретен) individual!

*
 
 
Баси!
 
Баси!
  
Баси! Баси!
 
Баси! Баси! Баси!
   
    
OMFG!
 
[…and giving back…you didn’t build that…!]
Баси! Баси! Баси! Баси!


 
 (class) БОРБАТА Е БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКА...
[Класовата la Grande борба “в името на Народа и срещу
all the външните и вътрешните “врагове на Народа, proletariat!]
(за)Дружно братя българи,
с нас Москва е в мир и бой,
КомПартия велика води,
нашият победен строй!
НИЕ СМЕ ЕДИН ВЪВ ВСИЧКИ И ВСИЧКИ В ЕДИН!

НЯМА ОТДЕЛНИ ХОРА, ОСВЕН ВЕЛИКОТО WE!
ЕДИННИ, НЕДЕЛИМИ И ВЕЧНИ! WE. Oneness!
[Oneness, lovely Josephine, is the absofreakinlutely концепцията,
при която (all 
version of) мистицизма and morality се  срещат, баси!]
 
Учението на Маркс (Енгелс и Ленин
е думата (
Думата и Правдата) на Бога; 
е the greatest източник на 
мъдрост
All knowledge of Бога begins with
учението of 
Marx (& Lenin) - the Holly Book!
The Marxian ideology-Бог1 and 
      the 
КомПартията-Син2 and
the Сошълistic Държавата-Дух3 
i.e. the Oneness of (collective) Authority! 
The 
(one and only) Absolute!
„Аз съм Бог и Син & Светият Дух - all in One(ness)!
 Аз съм всичко, и навсякъде! I’m All, I’m One
!
I am the (absolute) Authority!
 Следователно, the truth 
comes from me, the God! Oh, yes!
 И животът
comes from me; и свободата (ви)! Oh, yes! Really!
Аз съм Истината, и Пътят, и Животът!” Oh, yes, yes, yes!

That’s the (
revolutionary) (M-L) “truth”!
That’s the irrational идеология(-
митология)!
The only righteousness of the God (of the Commune)!


 
Борбата е безмилостно жестока.
         Борбата както казват, е епична.
         Аз паднах. Друг ще ме смени и...
                                                               толкоз.

Какво (the fuck) тук значи някаква си (отделна) личност?!
        
[i.e. the good is (the) collective, not (the) individual!
         i.e. интереса на общ(еств)ото НАД the individual!
         i.e. the common good BEFORE the individual good!
         i.e. the collectivism VS the freedom(-loving ppl)!
         i.e. the egalitarianism VS the (individualfreedom!]
         Разстрел, и след разстрела – червеи.
         Това е толкоз просто и логично.
Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
Народе мой, защото те обичахме!

 

1942 г., Н. Вапцаров

[I really like този really ярък и талантлив BG poet! Yes, харесвам го като поет – начин на писане & изразяване.
But I
absolutely don’t át all like, нито приемам, 
               his
(нихилистично-мистична) view of life,
               his
(irrational, мистична, НЕпрактична) epistemology,
              
  
               his
(irrational, мистични, НЕпрактични) principles, his (irrational) beliefs,
              
his (bloody наркомания of the revolutionary) философия, и his bloody (болшевишки) действия!

               Не мога да го приема,
lovely Josephine,
               като р
оман(т)изиран борец за the bloody mystical idea(l),
              
като ла гранде рицар of the ла гранде (Higher than life, баси!) Каузата: интер-национал-СОЦиалистическата идея, баси,
                
   
               и в крайна сметка
               his own
absofreakinlutely (nihilistic) negaliving, on Earth, in the reality!
               That’s
the destructive pattern of living! It’s the absolute (God of) dumbness, lovely Jos!
              
Вапцаров, lovely Josephine,
              
е привърженик и жертва на the вредния (hardcore) SSocialist SStandard,
              
   
              
е привърженик и жертва на (the evil idea/principle of прилагане на) физическото НАСИЛИЕ over ppl, в името на (някаква си) “righteous” Great Кауза/Идея!
              
  
               IT IS THE [DUMBNESS OF] (
SELF-) DESTRUCTIVENESS – BASED ONTO ABSOFREAKINLUTELY (ВРЕДЕН И УТОПИЧЕН) МИСТИЦИЗЪМ! Класов мистицизъм! Баси!.
              
 
              
А пък the  absolutely evil идеологическа НРБ (фашизоидна, социалистическа) пропагандна машина, lovely Josephine,
              
 (из)ползваше (творчеството и името на) Вапцаров
               като
absofuckinlutely лозунг & знаме (of the absolutely evil & utopic idea) of комунизма, of irrational (мистични) values!
               Жалко!

Ще ме прощава Господ(арят), че си позволявам some of his велики стихове to correct, тук! Нали?]

 

-END-


OF THE SELF, OF THE (INDIVIDUAL) EGO.
 

 

ЗА (THE OBJECTIVE CONCEPT OF) THE SELF.

BUILDING & UNDERSTANDING THE SELF/EGO.

За
(the real idea of the HUMAN) ЕГОТО и EGO(ism).
One’s own
EGO, lovely Jos, is one’s own SELF.
И да, ВСЯКО self (всяко растение, птица или animal),
is, is, is really [
устроено to be(have) as], lovely Josephine,
a (naturally, еволюционно) SELF-INTERESTED creature!
[
ВСЯКО self се стреми да живее по-ДЪЛГО и по-ДОБРЕ,
а не, не, не по-КРАТКО и
(ли пък) по-ЗЛЕ! ОК? Get it?
ВСЯКО
self се стреми да живее за себе си = за успешно
achieving
своите values/цели (the meaning of своя ЖИВОТ),
а не, не, не да поставя чуждите values над своите!]
Да, това е (natural) ФАКТ който, lovely Josephine,
can only be rationally comprehended
- by a rational персона.
{So, we are now talking, lovely Jos, of the human mammal.
Psychologically, НАЙ-важната ценност, lovely Josephine,
is (building/having true & high) SELF-esteem! OK? Get it?
This is HOW a human can
build HIS OWN better world! OK?
This is HOW a human can
build HIS own GOOD living! OK?}
 

ДЕЦАТА, lovely Josephine,
[especially under 16 years of age]

са най-чистата
(& the easiest to be observed) форма на
истински (
EVOLUTIONAL) (usually irrational) EGO(ism)
i.e. of human NATURE.
Look at (действията of) children.

 

Има три вида ЕГОисти:
ЕГОисти
1, които (могат да) живеят и позволяват на другите да живеят  (+, +);
ЕГОисти2, които (могат да) живеят и НЕ разрешават на другите да живеят (+, -);
и ЕГОисти3, които НЕ (могат даживеят и НЕ дават на другите да живеят (-, -).
(
Well, lovely Jos,) По-голямата част от жените принадлежи към третия вид.
                                                                                    Иван Тургенев

[“Човек без (earned!) самолюбие (
pride) е нищожен.
(Deserved) Самолюбието (
pride) е архимедов лост,
чрез който може да бъде преместена Земята.”
 Иван Тургенев]----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

The tag line (understanding) of altruism.

*
 
 
АЛТРУИЗЪМ = THE (GOD OF) OTHERISM! БАСИ!


Of the greatest, lovely Josephine,
and the MOST harmful idea(l) of
the absofreakinlutely садо-мазо:
(
свят основаван на) алтруизъм.
Of
(the subversive moral code of) ALTRUISM.
Of
(the subversive moral code of) OTHER-ism!
[За пред хората…just pretending да поставяш другите над себе си!]
[Acting/living (dumbly) for the sake/benefits of other ppl, not for your own benefit/sake!]

*

What’s (the really evil principle/doctrine of) altruism all about?

 


THE [GOD OF] ALTRUISM!
 

“Your MORAL DUTY (the moral DUTY of any human),
is to sacrifice (to NOT save) yourself (your values)!
Yes, your MORAL DUTY is (TO BE SELFLESS i.e.)
TO SACRIFICE your self/life/values for the others
или ДА (ПО)ЖЕРТВАШ други хора for your self!”-
that’s
THE EVIL (мистичен) narrative (of collectivism)!Алтруизъм =
self-sacrifice = to be(come) a sacrificial animal = to deny your own self!
The morality of altruism PRESUMES that being morally GOOD person
означава to SELFLESSLY serv(ic)e (to sacrifice for) (the) other people!
Omfg?!
Your MORAL DUTY is to sacrifice (to NOT save) yourself (your values)!
Добър човек си само ако поставяш the others ABOVE your own self!
[You are
morally OBLIGED to] Put other people first!
[You have a
moral DUTY to] Sacrifice yourself for/to the other ppl!”
{
Алтруизмът разрушава хората, разрушава нации! It’s destructive!
Oh, that evil idea(l)!}
Вампиризъм =
of sacrificing the (values of) others to one’s own self!

[Sacrificing the others and their interests, lovely Jos,
to one’s own 
ла гранде righteous Каузата/God?!]
Алтруизмът, lovely Jos,
е много, много силна (идейна) отрова,
is
the most evil idea(l) & narrative,
is the deep root of
тоталитаризма,
is (the principle of)
groupthink,
е героизмът на егалитаризма,
на
хуманитаризЪма”, на мистицизма!
[Отровата на] Алтруизмът, lovely Jos,
е incoherent with ( a happy) life! Absolutely!

So, it’s evilness! Absolutely!
[“Трябва (длъжен си) да бъдеш ГОТОВ
за
САМОЖЕРТВА[НЕ] (в името на a God),
трябва да (можеш да)
се ОТКАЖЕШ
от (wishing) to achieve your values, дори
от
(продължаването на) своя живот,
заради интересите на
ОБЩ(еств)ОТО!
Да, да, да, защото
живота на индивида
e much, much LESS
important
than живота на Общността!
Какво тук значи някаква си ЛИЧНОСТ!
Ох, тоз
evil соци(де)олог Август Комте:
бащата на
the concept of алтру(изъм)?!
Ох, таз
соци(де)ология, lovely Jos,
на the individual & социалното зло!
Ох, тоз
криво разбран хуманизъм!
Ох, тоз
absofreakinlutely collectivism:
ПРомотиране на
ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО
(by the collective majority) на (раз)личността,
PRomoting, lovely Josephine,
(стремеж към) еднаквостта, равенство(стта)!
Ох, тоз
evil (комтенски) мистицизъм!]
So, tell me, lovely Josephine,
ти искаш ли да (тъпо) търсиш балансa
между отровата и (смесена с) доброто, а?
Разбираш ли, че всеки индивид, lovely Jos,
има свои (големи) ЛИЧН(ОСТН)И желания,
има свои
ЛИЧН(ОСТН)И интереси (VALUES),
които той опитва да (успешно) постига?
[И как трябва да прави това
(
ir)rationally, (dis)honestly, а?]


 
Yes, it is all about the (evil) collectivist idea(l)!
Yes,
it’s absofreakinlutely all about, lovely Josephine,
the (
immorality of) organized (by the Government) coercion
ТИРАНИЯТА (OF THE EVIL MORALITY OF) АЛТРУИЗЪМ! ТЕРОРИЗЪМ!
ТИРАНИЯТА [DONE BY A (LEGALIZED) GOD] AGAINST THE INDIVIDUAL!Because
only God knows (all), баси!
Because
only God knows best, баси!
Защото само Господ(ар) really знае
какво is best for (all ppl in) a nation;
or
за регион, or за the whole world!
Именно това е coercive гангстерство!

 

Природата на алтруизма, lovely Jos, is irrational(ity)!
All
irrational (UNpractical) behavior is destructive!
ALTRUISM = disfunctional(ity) =
= irrationality =
UNpractical = destructiveness!
It’s
THE EVIL stuff, доктрина, идеология.
Yes, lovely Josephine, absolutely!
 
 

OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY
 
IRRATIONAL (ÉGALITÉ ) COLLECTIVISM!

Oh,
that E-V-I-L  égalitarian message/narrative/idea(l), lovely Josephine,
[
of доктрината на МИСТИЦИЗМА, която has started a long time ago
with религионизма1, през марксизма2 and the today’s modern left3]
WRONGLY stating/postulating, че everyone (, but God!) is EQUAL!
Oh,
that truly EVIL (égalitarian ) BROTHER(ism), месия(низъм)!
Да, тозevil (not) religious МИСТИЦИЗЪМ е причинил и причинява
твърде, твърде много (
& твърде bloody) (войни,) вреди и щети! Yes!
It’s all based
, lovely Jos, onto THE BLIND(NESS OF) FAITH(ISM)! Баси!
 

 
 
  
Проблемът с алтруизма, lovely Jos,
са алтруистите (, които обичат да):
Sacrificing the (values of the) individual to …
The Higher (Collective) Go(o)d = altruism!
Sacrificing the individual to the Legal Измамника!
Oh, that (evilness of ÉGALITÉ) collectivism -
making (self-)
sacrifices for (in the name of) the Community!

*
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
 
 

Sacrificing the (life of an) individual
FOR THE (LARGER THAN LIFE!) КАУЗАТА!
“ABOVE ALL ELSE!” – them dumb ppl preach.
[Няма, не съществува друга 
valuelovely Josephine,
която да е по-голяма от (YOUR) human ЖИВОТА!
Животът, обаче, без 
свобода губи смисъл(ът си)!]


  

*
Това, lovely Josephine, е the (evilness of a) tribalism,
of any
version of collectivism, мистицизъм! Баси!
Yes, аll (versions of) collectivists are tribalists!
So, they all need 
a (will of) God, lovely Jos,
to choose their values for themto regulate
& to control their lives on Earth…
и не само!
These are im
moral (negativity bias) people!
Yes, these all are
truly irrational people,
most of who
love (the idea of) алтруизма,
ала too рядко го истински практикуват!

It’s all about
the evil силата of мистицизма!
  
So, here, lovely Josephine, is the truth about altruism, tribalism:
 
Yes, there is a very close connection between the irrational(ity) and the evil!
And a close connection between the
evil and the (principle of) altruism, too!
The (domain of)
irrational = the (stupid or) evil is bigger than the altruism!
 
 
 
 

 
 
 
Yes, it is all about the (evil) collectivist idea(l)!
Yes, all the tribalists, lovely Josephine, are collectivists! Absolutely!
Yes, there is a very close connection between
irrationality and evil!
Yes, the (domain of) irrational  is bigger than  the (domain of) altruism!
And this can be
математически (графично) expressed like that:


Irrationality & altruism, lovely Josephine,
вървят ръка за ръка. Yes, absolutely!
All the altruistic actions are irrational;
most of irrational actions are altruistic!
It’s all about the (
morality of) Self-Denialism!
It’s all about the (
morality of) Self-Sacrifice!
[It’s the inverse to the (
morality of) Self-Interest!]
It’s a corrupt (wrong; irrational) spirituality!
It’s a
dumb (tribalistic) “humanitariannarrative!

It’s an absofreakinlutely (
мистичното) psyche!
It’s an anti-value; an evil value! It’s destructive!
The (
evil) morality of altruism, lovely Josephine,
is
inconsistent with life1, liberty2, free market3!
[these three are only
consistent, lovely Jos,
with (
morality of) capitalism i.e. self-interest!]

*
The (very, very old, traditional & bad) morality of altruism.
Всички
тоталитарни държави run on (coercive) altruism!
The absofuckinlutely
evil morons – the (наужким) altruists!
The total(
itarian) fucking morons, that love насилието
and really hate freedom, individualism & free markets!
Високото ego, човеко,
                 the I, the self,
е really absofreakinlutely кофти нещо
;
 be смирен, be passive, be нирвана! Не слагай себе си на първо място! 
Be selfless!  Oh, yes! Защото това е добро(то)! 
Absolutely!
Selflessness is the best & highest act of humanity! Oh, yes, yes!– това ни учи алтруизмът.
Да, трябва -учат ни all versions of the мистичнaта доктрина- човекът,
(истински) добрият човек,
да действа НЕегоистично!
Добрият човек е
really морално (, а следователно и политически и икономически) задължен да действа selflessly, саможертвено!
Yes,
to act …on the себеотрицание, on the саможертва на полза роду – in the name of the (future) common благото!”
Бъди UNselfish, selfless! Бъди себеотрицателен! Бъди готов за саможертва!
Защото…това е
себеразрушението доброто – says алтруистът;
защото онова, което
really matters, онова, което is
the highest value
is (not your self/life, but) the collective!
The collective (is) above all, above anyone, above everyone!

 
This is, lovely Jos, the absofreakinlutely (irrational) morality of (self-)sacrifice! Баси!
Being a selfless (i.e. self-sacrificial) човек –the (moral) Стандартът of being “good”! Баси!
Тази шибана (
very old) етика, lovely Jos, (въз)произвежда the (aggressive) тоталитаризъм!
Yes, именно тази absofreakinlutely (égalité) (sacrificial) етика, lovely Josephine,
-
пропагандираща (готовност за) саможертва в името на нацията1, расата2, класата3, племето4 or вярата5-
е в основата на all малки и големи императори, causing малки и големи sufferings & НЕщастия!
 

 

Let go of wanting! Stop desiring (more) (материалниземни) stuff! 
Не, не, не се взимай (чак толкова) много-много на сериозно
Намали си егото
! 
“Let go of your own interests and take care for others (more)!
Do nothing from selfishness 
(selfish ambition) or conceit,

but with humility of mind 
regard
others as more important  than yourselves!
“Let each of you look not to his own interests, but to (live преди всичко for) the interests of
the others!
Поставяй (the interest of) другите above yourself (your own interest)!” 
Това е доброто т.е.
това е моралното,
това е справедливо(то), това е хуманно(то)! Yes!

“Your MORAL DUTY (the moral DUTY of any human),
is to sacrifice (to NOT save) yourself (your values)!”-
that’s
THE EVIL (мистичен) narrative (of collectivism)!
 
 
 
 Да живей, живей, живей 
the (school of thought, methodology and практиката of) altruism,
of the религионизма, синдикализма, егалитаризма, collectivismОсанна!
Анатема на 
the (school of thought, methodology and практиката of) individualism
Анатема, анатема, анатема! 
Анатема на 
the (school of thought, methodology and практиката of) capitalism
Анатема, анатема, анатема! 
Анатема за всеки (заблуден, глупав, низък човек!), 
който (
dare to) се е отделил от
който се е отчуждил от 
(i.e. не се е съединил със! Съчета ли се, съчетали се, съчета ли се with…) 
the Wise & Great Бог
Защото Господ е Велик, 
а отделилият/отчуждилият/изолиралият се (от Бога and the other послушни/добри ppl) (fe)male 

е the (образа of) нищожество, гад, враг, егоистично & кофти stuff, истинска badness
А
-н-а-т-е-м-а 
on the rational ризънинг
on the self-interest
on the private property and 
on the pursuit
 (oh, that absofuckinlutely стремеж & desire)

of (material) wealth/money (and achieved on the free market) – [for] these are the root of all evils
Absolutely!
Индивидуализмът,

като философия, methodology & практика
е израз на (takes care for)

the falseness of a human(‘s mind)
а пък истинският (meaningful) life на всяка истинска (достойна) личност 
се състои в
r-e-j-e-c-t-i-n-g (преглъщане, отричане, escapingthe self (ego) 
and с-ъ-ч-е-т-а-в-а-н-е/unification
/съединяване/subsuming oneself 
into the God
/Whole (отнемане себе си в Цялото
/God) - 
този процес е really (the united) пречистването & real спасението, for всеки (истински) човек! 
God/State (is) above   all, над всичко, beyond every one/self/entity! 
For God is Great(ness, the goodness)! 

  

         -END-


ПС   

Алтруизмът [“preferring the others to one’s own self”]
              
is the main (evil) principle, lovely Josephine,
               of all the (égalité)
versions of the мистичната доктрина!
              
It’s all about to not be selfish
не, не, не поставяй себе си на първо място,
               but
трябва to absolutely be selfless regard others as more important  than yourselves”!
              
   
               Филипяни 2:4
              
Let each of you look not to his own interests, but to (live преди всичко for) the interests of others!
      
   
              
   
              
Поставяй (the interest of) другите above yourself (your own interest)!” 
               Това е доброто, това е моралното, това е справедливото, това е хуманно!
              

               Филипяни 2:5
              
Учете се от Христос на себеотрицание.

               Трябва да мислите както Христос Исус.”
                                            


Now here, lovely Josephine,
follows an example of
               a true класово-марксистки (of an old БГ egalitarian идейно-cultural)
анализ,
който истински точно
пояснява
the (non-религиозните; секуларни, атеистични) idea(l)s of Маркс, Ленин, Троцки, Stalin, СССР, КГБ, реалния/светлия/пролетарския (НРБ) соц и
the “Great”/Akbar  
цел of
постигане на
the сияйния (in-group) (classless, stateless & eternal society)
комунизъм/тоталитаризъм/тероризъм  т.е.

               за КЛАСОВИЯ jihad,     
              
за the смисълът на живота,
               за смъртта,

               за [idea(l)s of] (колективист/обществения/общественик-)човекa:

 

http://www.referati.org/motivyt-za-samojertvata-v-borbata-e-bezmilostno-jestoka-na-n-vapcarov/7666/ref

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image125.png

The
[absofreakinlutely irrational] idea(l) of (self-)жертването! В името на…
 

И (само)жертвата – of the (human) animal/individual…
 

The (idea of the) self-sacrificial lamb„добрият“ (morally) човек;
героят, който съзнателно се (само)жертва “for the common good(ness)”
i.e. for the (good of the) tribe
i.e. for the (good of the)
другите – от „добрата класа
i.e. for the (good of the)
public(ness)!
Omfg!


http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image128.png
(the altruist’s)  Мотивът за (величествеността на) с-а-м-о-ж-е-р-т-в-а-т-а (in the name of  religion  of Christianity, Алах and)
в the (class) Борбата/джихада е безмилостно cruel”
на Н. Вапцаров
 
 

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image459.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image461.jpg 
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image463.png 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image462.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image511.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image516.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image517.png 
 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image449.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image457.png
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image441.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image540.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image447.jpg 

 

Вапцаров- автор на модерното общество,
               търси, защитава своите социални и универсални измерения. Неговата поезия засяга изцяло общочовешките проблеми
Чрез саможертвата, лирическият Аз
  
               утвърждава и защитава идеалите си (, based on марксистко-ленинската fundamental предпоставка – of the abolishment на частната собственост, баси!).
               Тя се основополага във вече Новото Общество.
               [Новият морал на the new социалистически човек
                     другар(ка), многостранна развита личност: солидарен, толерантен,
себеотрицателен patriot – в името на the collective, а не на the individual (life)!]

Още в началото на стихотворението Вапцаров започва с анафора:
Борбата е безмилостно жестока.
Борбата, както (другите) казват, е епична.
Чрез повторението поетът показва мащабноста (т.е. величието,  the Greatness)
               на (the ла гранде НЕпрекъснатата class) борбата. Долавя се мотивация срещу тиранията, срещу неморалноста.

В това предсмъртно, последно за поета стихотворение,
               чрез лирическият Аз
               разкрива смисъла на живота, а по-точно и смисъла на своя живот.
               В цялото си творчество Вапцаров пише за борбения дух на човека, за непреклонноста. Епохата, в която пише е между две световни войни. Единствено оцеляват силните, но не само физически, а и духовно.

Аз паднах. Друг ще ме смени и толкоз.
Какво тук значи някаква си личност?!

  
                                                                                   
Човекът е субект. Важни са действията и мотивите за тях.
               Започнатото дело ще бъде продължено, проблемът е общо човешки.
               От саможертвата има смисъл, ще има и последователи!
               Всички са равни, различни са постъпките и това какво ще допринесе за човечеството и историята на дадения човек.
               Авторът използва инверсия, като насочва вниманието на читателя към времето и епохата, в които се развиват събитията.
               Това е време на реформи, на революция - важни в българската история. Всеки, който вярва може да постига.

Разстрел и след разстрела- червей.
Това е толкоз просто и логично.

Вапцаров не поставя човека на почит, дори го сравнява с червей.
               Червеят е най- ниско в хранителната верига.
               Навлязъл в борбата, всеки рискува да бъде погубен.
               Авторът е реалист и безцеремонно пише за борбата, в която сам той става нейна жертва.

Но в бурята ще бъдем пак със тебе,
Народе мой, защото се обичахме.

Успокоение за духа на лирическия Аз е взаимството.
               Той знае, че е допринесъл с нещо за света и мисията му е изпълнена (баси!). Такива герои в българската история не избледняват.
               Бурята символизира прогреса, символизира развитие. След всяка буря изгрява слънце.
               Лирическият герой остава не забравен от народа, а саможертвата му бива оценена.
              
Важна черта е (blind) вярата -
               наруши ли нейната цялост (разкрие ли се нейната real същност, lovely Jos), тя престава да съществува, (защото reality/truth я напълно разкрива; разкрива its НЕсъстоятелност, delusion, falseness)
               съхрани ли я,
               ще премине границата и в двубой с живота [който води двубой с живота/реалността, губи! Трябва не, не, не да водиш двубой с живота, lovely Jos,
                                                                                                                                                               
а да разриваш, understand и бъдеш coherent (in your ideas & actions) with the (principles of) life/reality! Инак – винаги губиш! Get it?]
              
ще постигне своята цел - живот и след смъртта! [Е, баси мистицизма!]

   
Един от важните въпроси, които поетът поставя е
               трябва ли в името на Справедливата [i.e. Класовата] Кауза
              
да се стига до отричане на отделната (small) личност.
               Поезията на Вапцаров убедително (?!) внушава идеята,
               че [the absofreakinlutely bloooody revolutionary!] промяната,
                              която трябва да се извърши (в името на ОБЩОТО благо за доброто на „добрата класаof the пролетариата!)
               е в ръцете на историческия месия, който може да бъде всеки един човек (, който е закърмен с идеите на най-големия ideological Месия - Маркс; марксист).
              
[Да живей, живей ла революсион!
               Нарамвайте пушките, и левичарски тичайте…на глас
Народен!
               Защото без
the bloody революция, няма победа!
              
Напред, другар(к)и, напред Народе – do the класовата революционна борба! Yes, джихад(изм)а! Да живей, Справедливата Кауза, Mein Kampf!
              
Сплотявайте се, съединявайте се, съчетавайте се, единявайте се, unite, unite,
               В името на …(
absofreakinlutely bloody) марксизма-ленинизма!
               В името на
[Каузата of] Интернационал(социализм)аза благото на Народа! Да живее Маркс, Ленин и Каузата (им)!
               Нека да се (
collectively) саможертваме, да (сме ВСИЧКИ ВИНАГИ ГОТОВИ да) жертваме живота си за ОБЩОТО goodness на следващите ppl!
                             
 
               В името на (постигане на) доброто
/великото дело на Интер-национал(-социал)изма [за другите, които ще живеят в Светлото бъдеще]!
               В името на
благоденствието на (добрата класа of) пролетариата = РАБОТНИЧЕСКАТА класа!
               И
смърт на врага – the evil класата: буржоата! Kill them evil ppl, kill them all! Till there are no more!
                             
Смърт на цялата тази група/класаof egoistic капиталистите!
               Това е да си истински
хуманитарист”-революционер, това е да си истински патриот”-националист! To be selfless!
               Това означава да бъдеш (
социално) положителна личност, НЕегоистичен, добър човек…а не, не, не терорист, тоталитарист!
              
Nice, a?! Баси, а, lovely Josephine?!
              
Oh, that non-objective (irrationalфилософия! Философията на (религиозен или сошъл) мистицизма!
              
So, beware, lovely Jos! Be aware – of the истински evil ideology (на вампиризма)! ОК? Get it?]

Публикувано от: ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ПАНДУРОВА
*********************************************

________________________________________________________________________

________________________________________________________


________________________________

END

 

________________________________

______________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

PS_0

Of the individual(istic) (mindset) – the ерес за the collectivists!

 
 


 

 

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

PS_00

Of the collectivist(ic) (mindset)


 
             


The Big (
и Силната ръка на) government is always a coercive government!

Ето го, lovely Josephine,
              
(the irrational method of) мисленето на the collectivist (utopian mindset), баси:
Цялото above всичко, над всеки, и beyond everything!
              
The individual is not (so) important; is not (of great) worth, какво тук значи някаква си (отделна) личност!
Колективът is the supreme; is above (the life of) някаква си (отделна) личност!          
The collective (i.e. the group) is of real importance; is of real worth! Системата е по-значима, по-важна, по-голяма и по-силна от всеки отделен индивид!
The Collective uber alles! Комуната юбер алес! Commune(ism) АкбарДа живей Групата, Комуната, Public! Да живее КомИнтерна!
           То(ва) е важното, а не, не, не the individual! Yes, именно затова
,
           Комуналното
/Компартията/Communism/Светлината/Коминтерна/Социнтерна
           must, must, must rule over the
individual, must rule over whole nation/регион/world!” 
           Защото we 
(collectively) 
           сме the сошъл do-gooders, защото 
           сме сошъли справедливи
 (и полит коректни) (не, не, не money takers паразити, but истински) 
           care-takers
,
                       
[, които разумно, just like real owners do, с грижа на efficient добър стопанин…
                               ще управляваме the колективната собственост of the средствата за производство and all other things)
 
           защото 
           сме good
 (free market колективистични/кейнсиански type of) managers, защото, after all,
           сме
истински (интер-) (национал-)социалисти! И  [Рас]Путинисти!
   


Of the absofreakinlutely total(itarian) centralization – of the State! STATISM!
Oh, that Big и Силната ръка на (bloody revolutionary и премъдър) Вожда-социалист!             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

end

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

 

 

 

PS1
[И отново] за червея…              

https://chitanka.info/text/20434-pobeditel-chervej

 

Победителят-Червей

Едгар По 

О, нощ на изискано празненство — гала

в самотни години за сетния път!…

Сонм ангели бели, закрити с воали,

през сълзи в театра следят

към тъмната сцена, де в тягостна смяна

Надежда и Ужас безспир се редят.

А странен маестро разплаква оркестра

и струни неземни трептят…

 

Там жалки палячовци — с образ на Бога —

на сцената с мъка заекват, крещят;

дохождат, отхождат и в смъртна тревога

насам и натам като кукли сноват.

А водят ги сенки, огромни и странни,

декорите блъскайки в техния път,

навявайки с черни крила непрестанно

прокоба на тъмна, невидима смърт!

 

О, пъстрата драма — ти никога няма —

щом видиш, след туй да забравиш — уви!

След призрак невзрачен тълпата се влачи

с напразни усилия да улови!

А той се изплъзва и в кръг пак забързва

в изходната точка да свий

и да си послужи с Безумие, с Ужас,

сюжета до край да развий!

 

И ето че в миг сред тълпата кафява

пролазва, пълзяща, безформена гад —

червена от кръв се проточва гнуснава

и челюст разтваря, и трака със жад.

Тя лази, извива и челюсти впива

в актьорите сгърчени — плячка и стръв.

И в плач всеки ангел очи в миг закрива,

зъбите на червея плуват във кръв!

 

Угасват в миг факли, свещи и лампади.

И ето над жалкия гърчещ се рой

със полъх на саван завесата пада

сред вопли, скимтение, вой…

И ангелски сонм отлетява далеко

и с плач възвестява в небесний покой,

че тази пиеса се казва „Човекът“,

а червеят — нейни герой!

Баси, а?!

end

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

PS2

Lovely Josephine,
            the
(мистичната) иде(ологи)ята of
           

           
да бъдеш човек готов (винаги готов!) за (doing) саможертва [i.e. to be ready to self-sacrifice your life, your (fundamental) (hard earned) values],
            В ИМЕТО НА (ла гранде, гранде, много по-гранде
, ти да видиш, от теб самата) Кауза  [a God]
           
is absofreakinlutely evil! OK? Get that?
            You’ve only got one
life! Live it – to the best you (really) can!

            Ти, ти, само ти си отговорна за (и пред) себе си – for achieving life-long happiness! In your one (and only one) life(time)! OK? Ge that?
            And remember, lovely Josephine,
           
ужасно тъпо е (зло е; НЕморално е!)
                        да се (само)пожертваш
(в името на някаква си ла гранде Кауза, която била по-голяма от your life?!) –
                       
to self-sacrifice (one of) your (fundamental) values, your life (в името на някой си другиго)!
           
Животът [in any истинско civilized & free(r) society] е, е, е най-високата (обективна) fundamental ценност!
                        To try to live a truly
happy (i.e. successful) life – is the (only) best thing a rational (wo)man can do! Get it?
            Всички саможертвеници са
absofreakinlutely irrational (thoughtless) ppl! Really!
            So, never ever, lovely Jos, be(come) one of these absofuckinlutely confused ppl! OK?


АЛТРУИЗМЪТ – UNCIVILIZED CONSTRUCT OF A SOCIETY!
 
  
http://www.robzor.com/rhouse/IHStatus123_files/image186.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/IHStatus123_files/image187.jpg 
  


end

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

PS3

Щом човек премине past (the age of) his (mid) forties, lovely Josephine,
(s)he cannon really (do the) changeof his own (ir)rational idea(l)s
i.e. is not really able
да промени (смени) the method of his own thinking, а следователно и възгледите си!

Думите (и вярата) на Интер-национал-социалистите (i.e. terrorists) са едно, а делата им – съвсем absofreakinlutely друго нещо!
               Full Title: "
The Truth About [вярата in] Communism" documentary,
               narrated by Ronald Reagan and introduction by Alexander Kerensky, 1962

Ленин, който макар и късно, но осъзнава и пише [of the absofreakinlutely total(itarian) centralization within Държавата]:
[Соц] Държавата не функционира така, както ние искахме.
               Един човек е на кормилото и сякаш я води, но каруцата не върви в желаната посока.
  Тя се движи така, както иска друга сила.

end

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

PS4
              
За „истинският (научен)“ социализъм?! Ти да видиш, значи! Баси, а?!
           

At the French Закуската, 20 януари 1989
            На 19 януари 1989 г. френският президент Фарнсоа Митеран пристига в най-верния сателит на Москва – София и беседва с 12 български интелектуалци със знанието на властите. Шест от гостите са от така наречения Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. На френската закуска присъстват журналистите Стефан Продев, Копринка Червенкова и Барух Шамлиев; художникът Светлин Русев; учените акад. Алексей Желудко, проф. Николай Василев и философът Желю Желев; киносценаристът Анжел Вагенщайн и писателите Йордан Радичков, Ивайло Петров, Радой Ралин и Блага Димитрова. Оценката на историците е, че това са предимно хора, писали и главно приказвали за необходимост от промени по горбачовски, повечето от тях заемат постове в държавни структури и са членове на БКП. Но мисията им с  Митеран остава обвита с тайнственост и героичност на дисиденти.     
            https://www.faktor.bg/media/article_gallery/uploads/images/z/zakuska_miteran.jpg

And 25 years later.

Барух Шамлиев:
                             
заявил, че се чувства „унизен пред себе си“ заради принудата да прави компромиси в журналистиката, която пише. Ти да видиш, значи! Баси!
                              Казал още, че е необходима борба за „истински социализъм“, такъв какъвто го виждали „светите жертви на свободата“. Баси!  Баси! Е, баси!  
              

               Николай Василев:
                              споделил, че е изключен от КомПартията, но още се „
чувствал комунист“. Вярвал в „здравите сили“, които щели да оправят нещата.
                              Ти да видиш, значи! Баси!
 Баси! Е, баси!  
              


               Анжел Вагенщайн
:
                              е използвал образното сравнение,
                              че съвремието ни се крепи върху „трите кита“ – КомПартията, обективната действителност и българската интелигенция, която „винаги е жадувала да получи свобода“.
                              Ти да видиш, значи! Баси!
 Баси! Е, баси!  

               Мъдрецът Радичков:
                              в своя си метафоричен стил отбелязал,
                              че „нещо тропа по покрива на общия европейски дом“
                              и накрая споделил, че се чувства „омерзен“ от някои оплаквания на колегите му, превърнали срещата в „оплаквателно бюро“.
                              Казал, че се чувства не дисидент, а нещо като муха в супа…
                              Ти да видиш, значи! Баси!
 Баси! Е, баси!

               Oh, that БГ тежък интелектуален (& moral) конформизъм!
               И днес
, lovely Josephine, it is everywhere in the Media! The really тежко sick БГ Media (& Academia)!
              
Защото е наследството ни of our (идеология of the НРБ) past!
              
The (тъмните) shadows (the dark наследството/последствието) of the BG (соц, НРБ) past monstrosity.
              

end

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

PS5

ЗА ЗЛОТО! OF THE VILLAINES!
ЗА ВАМПИРИЗМА И ВАМПИРИТЕ!

The (ideological) (moral) SUPERVILLAINS [monsters]!
Нарцистичен (
political & economic) ВАМПИРИЗЪМ!
Tези moral1, политически2 и икономически3 ВАМПИРИ!
Вампирите не, не, не могат really, lovely Josephine,
да разГРАНИЧАВАТ between fact & fiction, true & false!
А тяхната irrational етика НЕ различава добро от лошо!

It’s all about (the evil idea), lovely Josephine,
of
(opposing!) one group against another group(s), баси!
Всички вампири
, lovely Josephine, са evil VILLAINS, баси,
са (irrational) МИСТИЦИ, които apply the сошъл standard:
“for the common good/interest of the people in a (inter-)nation”!
Those villains ВЯРВАТ, че другите хора must be shaped
именно by волята & “great мъдростта” of them villains!

Защото, ти да видиш, those мистици know best,
знаят best, баси, кое било за доброто на the ppl,
кое било за
the common доброто на Народа, баси!


[Thinking in groups, and opposing a group against another group,
баси!]
The (totally)
centralized SState! Paternalistic (materialistic) SState!
The
paternalism of the “Elite(s)” – the driving force of égalité.
ЖЕЛЯЗНАТА РЪКА на Grande (СОЦ) ДЪРЖАВАТА:
„ред и дисциплина
поддържан от (a) PARTY-God,
в името на ОБЩОто благо(денствие) of (На)рода!
O
F THE ABSOLUTE HUGE EVIL – НА 20-ТИ ВЕК:
ДИКТАТУРАТА НА НАЦИОНАЛИСТИТЕ,
НА
ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИТЕ!


“FOR THE GREATER (THAN AN INDIVIDUAL LIFE) GOOD -
OF
THE СОЦ ДЪРЖАВАТА [РОДИНАТА],
OF  
НАЦИЯТА  [RACE; CLASS; ETHNOS] !
ABOVE ALL ELSE!
” – égalité ЗЛОдеите preach (и днес, too)!
*
Of по-по-най-Върховното (Collective; Égalité) Благо!
Worshipping the [God of] ВИСШЕТО (Collective)
Благо!
 
Защитата на (и саможертвата за) ДЕЛОТО на СОЦиализмА –
върхо
вен (moral) дълг на всеки социалистически гражданин!
Всеки СОЦ граждани́н must be putting
НАЦИЯТА, ПАРТИЯТА И ДЪРЖАВАТА
-THE GREATER GOOD-
BEFORE ONE’S OWN SELF!
ИСТИНСКИЯТ (СОЦ) ГЕРОЙ е ПАТРИОТ(-комунист),
който е
absolutely ВИНАГИ ГОТОВ да се (по)жертва,
да жертва живота си, да умре - в името на великия СОЦ идеал!
Yes, we are (гордеем се с това, че сме) NATIONALISTS,
the real
ПАТРИОТИ, traditionalists – милеем за Родину!
За Родину – на СМЕРТЬ! Ну, идите! Вперёд! Ja, ja, ja!
"
Dulce et decorum est Pro patria mori" -
"
сладка и прекрасна за Родину смерть"! Да, конечно!
Защото всички in our own nation/ideology сме БРАТЯ!
Общото благо (
must be) над частното! Това е моралното!
[Интересът на] Общ(еств)ото над интереса на личността!
Hey people, citizens, братя, hey you,
you ought to FEEL
, to feel within yourself,
that it is your (inter-national) DUTY, as a human,
to (be ready to) SACRIFICE your own
life (values)!
за доброто на (НА)РОДА, ОБЩОТО, the commune!
За делото на СОЦиализма, за щастието на нашата Държава -
БЪДИ ГОТОВ!
Бъди винаги готов! Ура, другари и другарки!
Три пъти ура! Да живеят великите
братските КомПартии!
Да живее БРАТСТВОТО на интер-национал-СОЦиализма!
The world is one, and we (the socialists) shall overcome!

Да живеят великите
вождове на Марксизма-Ленинизма!
Да живеят Бащи(ци)те на интер-национал-социализма
:
Маркс, Ленин и Сталин!

Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Враг на Държавата-K’Партията!
Враг (а не брат!) на Great марксизма-ленинизма!
Врагът (вътрешен и външенmust be елиминиран!
Да, в името (за благото; в интерес) на (На)рода!

 


[Thinking in groups.]
OF SACRIFICING THE (LIFE OF AN) INDIVIDUAL
FOR THE (LARGER THAN LIFE) КАУЗАТА: Соца!
“ABOVE ALL ELSE!” – them
 dumb ppl preach.
[Това, lovely Josephine, is a huge (evil) stupid(ism)!
Няма, не съществува друга 
valuelovely Josephine,
която да е по-голяма от (YOUR) human ЖИВОТА!
Животът, обаче, без 
свобода губи смисъл(ът си)!]

*
Дебелата (дебилна) сянка на the hardcore Етатизъм!
Бруталните агресори над
 the (принципа of) IR!
Тотален и брутален контрол

на (Фюрерът на Политбюрото на)
Партията - над всичко и всички!
*

Of the evil (“software” of the) brutebeast!
Of the absofreakinlutely sheer Machiavellian злодей!
Of the absofreakinlutely (non-religiousevil morons:
т.е. the moral, the intellectualа следователно и
polit-икономически & естетически д-е-б-и-л-и!
Of the absolutely cold-blooded aggressive totalitarian!
So, so much bloodshed & suffering, lovely Josephine,
has been absofreakinlutely caused by égalité злодеи,
в името на големите им „Велико-справедливи“ Каузи!

*

[Thinking in groups.]

FOR THE HIGHER/GREATER GOOD -
OF
THE СОЦ ДЪРЖАВАТА [РОДИНАТА],
OF THE
НАЦИЯТА  [THE GOOD КЛАСАТА]!
ABOVE ALL ELSE!” –
the égalité злодеи preach (и днес, too).


http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image272.jpg 

The BG (РСО) materialistic патернализъм.
[Например, НРБ интер-национал-социализъм (комунизъм)]

 

            За по-хард (revolutionary марксистко-ленински) idea(l)s.
           
Комунистически, фашистки![Thinking in groups.]
HARD Corporatism.
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image469.jpg 
Of (