Joseph Rudyard Kipling

IF

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise;

If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man, my son!

 

АКО


Ако можеш да запазиш разума си,
когато всички около теб го губят
и несправедливо те обвиняват за това.
Ако си способен да повярваш в себе си,
когато всички се съмняват в теб
и да не приемaш тяхното съмнение, но бъдеш рационално предпазлив.
Ако изчакваш и оставаш бодър,
и лъган да не се занимаваш с лъжи,
и мразен да не се поддаваш на омраза

като в същото време,

не отприщваш свойта злоба, но ни премъдър, ни пресвят бъди.
Ако можеш да мечтаеш, но мечтите да не ти стават господар

ако си умен, без да си умник,
Ако дръзко посрещаш Бедатазъл предател,
ако умееш с гордост да experience-ваш Успеха,

с мамещото в тях, разкритото, да си еднакво твърд и смел.

Ако злодеи с Истината свята пред теб търгуват,
изопачена от мошеници и да направиш от нея капан за глупци,

или пък видиш сринати нещата градени цял живот – и почнеш нов градеж
Ако си способен да направиш един куп от всички твой победи
и рационално да ги рискуваш наези или тура”,
и if губейки, да започнеш смело от начало
без всякакво оплакване и неугасващ жар.
И ако фокусираш твоето сърце, усилие, мускул и (най-вече) разум
за да ти служат пак добре

и с твойта Воля - продължиш напред,

отново влязъл в крак с реалността.

Ако можеш да говориш на тълпата и да пазиш достойнството & самоуважението си,

Ако ни враг, ни свой могат да те наранят
Ако не дръзват просто в спор да влязат с теб
Ако можеш да запълниш непримиримата минута

с хванат (valueable) миг от нейните шейсет
Светът е твой. Животът lovely – твой е.

Земята твоя е и всичко в нея чудно и цъфтящо е

и нещо повечезаслужено тогава,

човек ще бъдеш ти,

възхитителен човек, сине мой!