http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png 

(show NO links)

(THE SYSTEM OF) (HARDCORE OR SOFTCORE) МАТРИЦАТА.
 
OF THE (UN)WILLFUL BLINDNESS – OF A
MIND(SET),
THAT HAS ADOPTED, BY (
MAKING OF) AN IRRATIONAL CHOICE,
THE DOCTRINE OF (
RELIGIOSITY OR SOCIAL) МИСТИЦИ(ЗЪМ)!

OF THE (
MIND’S) INCOHERENCE, LOVELY JOSEPHINE,
WITH THE (OBJECTIVE)
REALITY (& PRACTICAL LIFE)!
ЗА ГОЛЯМАТА КАША В ГЛАВИТЕ НА (ALL) МИСТИЦИТЕ,
КОЯТО Е ДЪЛБО̀КО В НЕВРОННАТА СИСТЕМА НА МОЗЪКА!Всеки от нас хората, lovely Josephine,
ВЪЗПРИЕМА света от камбанарията на his own (capacity for reasoning &) morality! Yes!
Има, lovely Josephine,
само два вида хора на (the real) света:
(
rational ppl i.e.) реалисти и (НЕрационални ppl i.e.) мистици!
REAL+ISTS vs FICTION+ISTS i.e. (NON-)
DELUSION+ISTS!
Реалистите think objectively, lovely Jos, а (all versions of) мистиците - subjectively!
Мистиците, хора с предразсъдъчно (low capacity of objective) reasoning,
хора със absofreakinlutely, lovely Josephine, субективистично (нерационално) МИСЛЕНЕ,
които основат
визията си за света/реалността/truth само на ДОГМАТИЧНА ВЯРА, а не на ФАКТИ & LOGIC!
Е, баси! Е, какво можеш да очакваш, lovely Jos, от хора с такъв (irrational) МЕТОД на МИСЛЕНЕ! Простотии и(ли) злини!
Да,
lovely Josephine,
с такова (irrational) мислене, мистично мислене - толкова! А, и тез хора (с НЕздрава мисъл) love всякакви теории на конспирациите! Е, баси!

Няма, обаче, lovely Jos, такова нещо като полу-реалист или полу-мистик! 
Човек, всеки човек е ЕДНОTO от двете. ОК? Get that?
О, да, lovely Josephine, (все още) преобладава мистичната VIEW of the world, баси!
На света (все още) има много, много повече 
мистици (delusion+ists) 
отколкото 
реалисти! Това не е добре! Кофти е!
Ми
(с)тичното, ВСЯКА VERSION of mysticism, lovely Jos,
води ВОЙНА срещу РЕАЛНОСТТА, ИСТИННОСТТА;
води absofreakinlutely ИСТИНСКА ВОЙНА , lovely Josephine,
срещу
РАЗУМА И СВОБОДАТА/ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА!
Мистицизъм, просперитет, щастие за̀брави, за̀еби.
Мистицизъм
, тоталитаризъм, НЕщастие – (за)ВИНАГИ!
Any
version of (hardcore or softcore) мистицизъм fails, lovely Jos,
(to the degree of its application)
the MEANING of life, of living!
So, let’s here & now, lovely Josephine,
talk about THE RADICAL(ized)
, тотал(итар)ен, мистицизъм,
talk about
the SSловото (the Holy Commandments) of (faith in) a God -
в двете му ОСНОВНИ (“божествени и братски) проявления, баси!
ЗА ГОСПОДА(РЯ) НА МИСТИЦИЗМА!
КЛАСИЧЕСКИЯТ
УТОПИЧЕН ПРОЕКТ (& NARRATIVE):
OF THE ABSOFREAKINLUTELY (RADICAL) FALSEHOOD,
OF THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL SPIRITUAL AUTHORITY,
THAT DERIVES
ITS (IRRATIONAL!) V-A-L-U-E-S, LOVELY JOS,

НЕ, НЕ ОТ THE (FACTS OF THE OBJECTIVE) РЕАЛНОСТТА,
АМИ ОТ НЯКАКВИ СИ МИСТИЧНИ (НЕРАЦИОНАЛНИ!)
СВРЪХЕСТЕСТВЕНИ ИЛИ SOCIALLY CONSTRUCTED
 
 
 
(THEOLOGICAL-BASED1 OR СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ-BASED2)
КОРЕНИ
(& NARRATIVES), БАСИ! THAT IS THE UTOPISM!
ТОВА Е THE ABSOFREAKINLUTELY FAKE (UNTRUE) MORALITY!
ТОВА Е THE HUGELY EVIL ДОКТРИНА(ТА) OF МИСТИЦИЗЪМ,
КОЯТО ВИНАГИ СЕ НУЖДАЕ ОТ ВЕЛИК СПАСИТЕЛ, БАСИ!
ТОВА Е ГЛОБАЛЕН EVIL (& БИЗНЕС!) ПРОЕКТ, LOVELY JOS,
НА ЕГАЛИТАРИСТИТЕ, THAT CREATE (IMPOSSIBLE) РАЙ!

OF (IRRATIONALLY SPREADING) AUTHORITARIAN(ISM):
ДА (ТЪПО) (ПО)ВЯРВАШ И(ЛИ) ЖИВЕЕШ В СРЕДА НА
COLLECTIV(ISM) 1, SHARING2, EGALITARIAN(ISM) 3 -
ТОВА Е ДОМЕЙНА, LOVELY JOS, НА THE COERCIVE
INTERVENTION(ISM) & REDISTRIBUTION(ISM), БАСИ!
ТОВА Е THE (BLUE PILLED) СВЕТА НА COLLECTIVISM!


IT’S ALL ABOUT MOVING AWAY FROM РЕАЛНОСТТА1,
IT’S ALL ABOUT MOVING AWAY FROM
DEMOCRACY2,
MOVING FAR, FAR AWAY FROM THE REAL СВОБОДА3!
 
ВСИЧКИ PATHS OF ALL THE (VERSIONS OF) IRRATIONAL PPL
ВОДЯТ ДО … КЪДЕ? ДО (BLIND FAITH-BASED) МИСТИЦИЗЪМ,
НА КОЙТО ВСИЧКИ ХОРА ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОДЧИНЯВАТ,
ЗАЩОТО ТОВА БИЛО
THE ONLY ИСТИНАТА, БАСИ, А?!
THIS (HUGE IRRATIONALITY) IS, LOVELY JOSEPHINE, OMFG,
THE (ONE & ONLY!) PATH TO(WARDS)
АВТОРИТАРИЗЪМ!


IT IS ALL ABOUT ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
IRRATIONAL (НЕРАЗУМНИ) POST-MODERN ХОРА,
РАДИКАЛИЗИРАНИ BY AN EVIL ДОКТРИНА,
КОИТО СА ANTI (INDIVIDUAL)
HAPPINESS Т.Е.
СА АНТИ A MEANINGFUL LIFE (IN REALITY)!
OH, WHAT
EVIL (CONSTRUCTED) MINDS,
EVIL MINDS THAT PLOT DESTRUCTION(ISM)-
THAT’S
ОСНОВАТА НА ВСЯК(АКВ)А ДИКТАТУРА!
 
ЗА THE OBJECTIVE (POISONOUS) ЗЛО(СТ), LOVELY JOS,
OF
НЕРЕАЛНОСТТА, EMOTIONALISM!
OF THE ABSOLUTELY EVIL ДОКТРИНА
OF SUBJECTIVISM, POST-MODERNISM!
[THAT PRODUCES
THE CULTURE OF EVIL
POST-MODERN VERSION OF
PARASITISM OF
THE
ENTITLEMENT MENTALITY & SOCIAL ДЖЪСТИЗЪМ]
THAT’S THE
(TODAY’S) WORLD OF EVIL МИСТИЦИЗЪМ!
МИСТИЦИТЕ СА IRRATIONAL ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
КОИТО
HAVE FAILED ON THEIR COMPREHENSION SKILLS.
 

ALL
THE (BLUE PILL TAKEN) VERSIONS, LOVELY JOSEPHINE,
OF
МИСТИЦИЗЪМ ARE BASED ONTO THE ÉGALITÉ PRINCIPLE,
ON THE ABSOFREAKINLUTELY
MOST EVIL PRINCIPLE, lovely Jos,
OF THE ÉGALITÉ БРАТСТВОТО (ПАРТИЯТА, “GREATER GOOD)!

ТОЗEVIL ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE,
СЕ
ABSOFREAKINLUTELY ОСНОВАВА НА COERSION & (SELF-)SACRIFICE!
YES,
ТОВА Е СВЕТА OF THE (EVIL ФИЛОСОФИЯТА НА) COLLECTIVISM!
ТОВА Е СВЕТА OF THE ТОЗ’ НЕРАЗУМНИ(Й) ЮРОД! ОХ, ТОЗ ЧОВЕК!
ТОВА Е
(THE VIEW OF) СВЕТА НА НЕРАЗУМЦИТЕ-ЕГАЛИТАРИСТИ!
О
X, НЕРАЗУМЕЦО, OX, (BIG) ГЛУПАКОТИ МОЖЕШ ДА СЕ ТЪПО
(
САМО)ПРЕВЪРНЕШ IN A REALLY EVIL (CRAZY) STUFF (ИЗРОД)!

 
ЗА МИСТИЧНИТЕ МНООО ВЕЛИКИ SAINTS”, ЧИЙТО
MAIN
ФОКУС ЕTO SAVE THE (PPL OF) WORLD”, БАСИ,
I.E. “
SAVING” (VIA DOING SELF-SACRIFICE) THE OTHERS!
ОХ, ТАЗ EVIL (АВТОРИТАРНА) IDEA, LOVELY JOSEPHINE,
OF “SAVING
THE OTHERS”, OF “SAVING THE WORLD”!
ОХ, ТЕЗ (по-по-най)ДОБРИ ХОРА-БОГОВЕ, БАСИ!
ОХ, ТАЗ
SAVING THE (PPL OF THE) WORLD AGENDA!

ОХ,
ТЕЗ SUPER (ALTRUIST) HEROES, БАСИ!
ТЕ СА
THE TODAY’S NORMATIVE MODEL,
КОЙТО СЕ ПРОМОТИРА НАВСЯКЪДЕ
BY THE (БГ) MEDIA (& THE ACADEMIA)!
ОХ, ТАЗ
EVIL (MYSTIC) ПРОПАГАНДА -
IT’S THE BASE OF ALL SUBVERSIVE ЕТИКИ!
(WHICH IS, IS, IS, IN REALITY, LOVELY JOSEPHINE,
НАСОЧЕНО СРЕЩУ THE INDIVIDUAL SELF-INTEREST)
ОХ, ТОВА ФАНТАСМАГОРИЧНО (CODE OF) МИСЛЕНЕ
AND [ITS EVOKED] EMOTIONALISM I.E. UNREASONING.
ТОВА Е КУЛТУРАТА НА UNREALITY, НЕРЕАЛИЗЪМ!
ТОВА Е
КУЛТУРАТА НА MYSTICISM, COLLECTIVISM!
OH, THOSE SAVIOURS! OH, THAT EVIL SAVIOURISM!


ОХ, ТЕЗ GREAT(EST) SAVIOURS” OF THE WORLD AND
(THE STUPID DREAMS OF) THEIR (DUMB) FOLLOWERS!
THIS
–ДА БЪДЕШ A FOLLOWER OF THESESAVIOURS
IS BEING (ТЪПО) THOUGHT & TAUGHT, LOVELY JOSEPHINE,
КАТО THE (АБСОЛЮТЛИ!) ONE AND ONLY ПЪТ
ДА ИМАШ
ПЪЛНОЦЕНЕН (ЩАСТЛИВ) ЖИВОТ,
TO BE(COME & STAY) REALLY H-A-P-P-Y, БАСИ, А?!
OH,
THAT PATH TO LOVE & HAPPINESS, БАСИ!
OH, THAT CORE OF (COLLECTIVE) HAPPINESS, БАСИ!
[In fact, the real core of a happy life, lovely Josephine,
of a really (experiencing!) a
MEANINGful living,
is
the pleasure & satisfaction of ACHIEVING
most/many/all of
YOUR rational values/goals,
that
де факто make YOU a winner & rewards YOUR
self-esteem (and
това of your closest values, too)!
Това in fact, lovely Josephine,
е вечната real human любов,
е the real РАДОСТТА от YOUR (own) living -
РАДОСТ (а не SUFFERING) от (one’s own) съществуване,
РАДОСТ (а не БЕЗрадост) от (one’s onlyсъществуване:
REALLY
УСПЕШНИ [achievement ofсебеРЕАЛИЗАЦИЯ
(of YOUR real &
truly rational desires1, мисли2 & actions3)
self-ACTualizationсамоДОСТАТЪЧНОст in IHS terms
(
а не, не practicing  self-sacrifice, lovely Jos)! Get it?
Всъщност, само ТИ, ТИ, ТИ самата, lovely Josephine,
можеш, if ТИ си truly rational персона, а не мистик,
(а не, не just one more златарка or домакиня!)
да
(на)правиш ТВОЯ свят a BETTER place to live in -
for YOU and for YOUR own
(real; top) values! OK? Get that?
Не, не разчитай на всякакви (нови) спасители, lovely Jos,
така, както го тъпо (очаква и) прави БГ мнозинството, баси,
‘cause its really НЕрационално in its ideas , (с)мисли & actions!
Това е ТВЪРДЕ СТАРАТА (ABSOLUTELY КОФТИ) КУЛТУРА, баси,
truly EVIL (авторитарна) CULTURE of the (self-)sacrificial agenda,
която
(все още) и днес дори, в 21-ви век, е най-разпространена!
(Oх, тоз много, много вреден, щети носещ, КОЛЕКТИВизъм, баси!)
Хората от таз
(авторитарна) КУЛТУРНА ДОГМА, lovely Josephine,
have WIRED their
ЕТИКА/psyche/mentality into NEGATIVITY! OK?
(
и затова те тъпо/злобно (ще) намират кусурите на тоз свят,
а не, не, не
the way to build for themselves a truly HAPPY свят!
А тоз човек, който НЕ може да си построи, lovely Josephine,
СВОЯ щастлив свят е angry & НЕщастлив (within)! Absolutely!
Oh, that absofreakinlutely
кофти/negative (INNER) psyche stuff!)
Само ТИ самата, lovely Josephine, can really be(come & stay)
YOUR own
achiever – of YOUR own RATIONAL values! Get it?
Само a healthy achiever can really be(come & stay), lovely Jos,
истински НЕзависим, горд и щастлив ЧОВЕК! ОК? Get that?
You, if rational, lovely Jos, MUST apply
hard & efficient effort
i.e. really
ПРАКТИЧНИ действия – of a real PRODUCTIVE doer,
за да можеш да be(come) една истински щастлива жена! ОК?
Да, ето така, само по този начин,
lovely Josephine,
(може да) се става, можеш to be(come) ПО-ДОБЪР човек!
А колкото повече (по-)ДОБРИ хора има, толкова
the better world
that (we) ALL the people live in! Absolutely!
Comprehend that?
МИСТИЦИТЕ винаги си остават, lovely Josephine,
‘cause of their really
кофти (irrational) доктринални idea(l)s,
angry, хленчещи, suffering и НЕщастливи ppl. Absolutely!
Ох, таз кофти психика, кофти психология на мистицизма!
Тез хора са (вътрешно) депресирани/дерпесивни хора!
Тез хора са пълни с NEGATIVE emotions & feelings, баси!
Yes, това е НЕГАТИВНАТА перспектива, view of the world!
Oh, those
BITTER (full of resentment) хора – кофти хора!
Тез
irrational (blind faith-based) хора, lovely Josephine,
really HATE (resent) the (productive) people of the world;
и обичат (ПРОМОтират) слабите хора с their bad ideas?!
Да, това е the really evil ПСИХОлогията, lovely Josephine,
която (прикритичко) ПРОМОтират as the NORMative model
in the today’s
Media (& the Academia), баси! OK? Get that?
So, tell me, lovely Josephine, do you want to be(come) a part
of
the NIHILIST perspective of “the save the worldagenda?]
 
 

ЗА THE (ABSOLUTELY EVIL) РЕЛАТИВИЗАЦИЯ, LOVELY JOS,
НА РЕАЛНОСТТА, НА ИСТИНАТА, КОЯТО ABSOLUTELY
ПОДКОПАВА (ВЗРИВЯВА) THE VALIDITY & THE BEAUTY
OF (THE TRULY RATIONAL) REASON(ING) & ITS ACTION
!
OF THE ABSOLUTELY IRRATIONAL (MORALSTANDARDS!
THE EVIL (WORLD OF) МИСТИЦИЗЪМ
AND ITS АБСОЛЮТЕН ДОГМАТИЗЪМ!
ЗА
THE HUGELY DESTRUCTIVE POWER OF МИСТИЦИЗЪМ!ОТ УТОПИЯ КЪМ ДИСТОПИЯ, БАСИ! 
[THE INCOHERENT (WITH THE REALITY)
BELIEFS & NARRATIVES,
КОИТО ПРЕДЛАГАТ STUPIDISM!]

БОРБАТА
over различни (polit-)икономически визии, lovely Jos,
е борба over различни (good, grey or evil) етики1, lovely Jos,
различни (sets of) доктринални (good, grey or evil) ideas2,
и(ли) (good, grey or evil) различни cultures3.
Има, съществуват in reality, lovely Josephine,
either rational or irrational cultures3, ideas2, етики1.

МИСТИЦИЗМЪТ е absofreakinlutely НЕрационална доктрина -
доктрина, която is based on faith, а не, не, не on (using) rationality!
Мистиците са хора, които
have failed on their comprehension skills.
Мистиците (love to емоционално) ФАНТАЗИРАТ, lovely Jos,
и си създават субектив(истич)на и НЕвъзможна представа
за
the world as it фантасмагорично трябва да бъде, баси, а?!

Да,
тез’ хора заместват тяхната rationality, lovely Jos,
с пълен диктат на their wishes, emotions & feelings!
Тез’ хора live in the UNreality, in the not real world.
Всеки, който живее в НЕреален свят, lovely Jos,
е НЕморален, НЕинтелектуален, НЕчестен човек!
Всеки
(морално) DIShonest човек, lovely Josephine,
може да бъде (много) (опасно) вреден (bad or evil) -
както за себе си, така и за the (lives of) други хора!

 
 

Here’s the dumb & harmful етиката, lovely Jos:
we all
трябва (just) TO FEEL, че God exists, and
че only he can make good (moral) judgements -
затуй we all must obey His COMMANDments;
ние
всички трябва не, не to make evaluations,
but just to (absolutely) obey the God’s волята,
макар и всеки
of us да има своя (си) истина,
макар и всеки
of us да (си) има свое мнение!
И of course, lovely Josephine, the dumb idea(l), че
“my God/tribe is (much) better than your God/tribe!
THE SUBJECTIVISM
В ЕТИКАТА, LOVELY JOS,
ВОДИ ДО THE SUBVERSION OF MORALITY!
{
Има всъщност, съществува, lovely Josephine,
(in reality) САМО ЕДНА ЕДИНСТВЕНА (обективна)
етика
– THE RATIONAL(ity based) morality,
via which any rational human, lovely Jos,
can do his own rational value judgements!
Всяка друга етика is IRRATIONAL: based on
ДИКТАТа на чувствата & емоциите, баси!}
ОХ, ТАЗ’ TRULY ВРЕДНА SUBVERSIVE ЕТИКА!


ЗА МИСТИЧНАТА РЕАЛНОСТ/ИСТИНА =
ЗА (
DELUSIONS OF) MYSTICAL НАРАТИВ =
THE REALITY/TRUTH, LOVELY JOSEPHINE,
ТАКАВА КАКВАТО (IN FACT) НЕ, НЕ, НЕ Е,
ТАКАВА КАКВАТО НЕ МОЖЕ EVER ДА БЪДЕ,
ТАКАВА КАКВАТО НЕ (МОЖЕ ДА) СЪЩЕСТВУВА,
ОСВЕН САМО
В ГЛАВИТЕ НА (THE RADICAL) МИСТИЦИТЕ.
[Within the minds of all the irrational ppl, lovely Josephine,
има (съществува) конфликт 
between разума и чувствата,
because of
тяхната irrational епистемология (& morality),
която се основава САМО (и единствено), lovely Josephine,
на
emotion(alism) = субективизъм = UNreality = НЕистина!]

Нека сега, прекрасна Жозефин,
to DEmystify света на all the догматичните versions of (radical) МИСТИЦИТЕ the irrational ppl;
to DEmystify the (for ages done) obfuscation of the evil CENTRALIZATION (of
the polit-олигарх power)
правено с цел TO CONTROL the (mind of the) масовия (склонен към USING irrationality in his thinking) човек!
This is the GREATEST of all scums, ever (done)!
Oh, that “GRAND” vision, oh that (terribly harmful
moral) stupidity of масовия (обикновения, средния) човек –
тоз който тъпо е (по)паднал, lovely Josephine, в капана на dogmatic МИСТИЦИТЕ, от вече about 4000 години!

Let’s
now be(come) rationally ABLE, lovely Josephine,
to
really free our (individual) minds от THE GRAND ИЛЮЗИИТЕ на (all versions of) мистицитеthe irrational ppl!
Oh, тазкофти Mатрица (the System), lovely Josephine, based onto
на (много
!) опасния и вреден (ДОКТРИНАЛЕН) МИСТИЦИЗЪМ – the irrational (DELUSIONAL) доктрина,
която, обаче, е (being) мощно ПРопагандирана, lovely Josephine,
във всички
НЕморални & НЕинтелектуални (especially within the все още much more tribal) държави all over the world!
Всеки
really рационално (разумно) МИСЛЕЩ ЧОВЕК, lovely Josephine,
има дълг да бъде (морално и интелектуално)
честен човек (, а именно):
да
(смело, strongly) казва1 и (на дело) да брани2 (the one and only - objective) истината, а не, не, не нечий си evil (доктринален) subjectivism, emotionalism!
Защото истината,
lovely Josephine,
е (винаги) САМО ЕДНА, е (винаги) контекстуална,
и (винаги)
based only onto [critically using the научната МЕТОДология:]
the (трите стълба на the one and only objective философия -) reality1 & the rational epistemology2 and the (real moral) values3! OK? Get that?
So, l
et’s now, lovely Josephine,
do the DEmystification of the absolutely
DELUSIONAL (irrational) ДОГМАТИЧНА доктрина of много вредния (нихилистичен) МИСТИЦИЗЪМ,
който не, не, не позволява in fact на the individual, lovely Jos,
да бъде (о)свободен и да преследва своето щастие in any rational way that he (волево & voluntary) chooses!


[
ЗА] ТОЗ КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ
НЕ
, НЕ (СЕ Е НАУЧИЛ ДА) МИСЛИ,
ТОЙ (ЩЕ) ИМА, LOVELY JOSEPHINE,
 CONFUSED (METHOD OF) THINKING!

За 
НЕразумното (code of) мислене.
За 
НЕсериозното (code of) мислене.
За 
НЕпрактичното (code of) мислене.
За
МИСТИЧНОТО (code of) мислене.
За
(using) irrational (code of) мислене.
За НЕумението да истински мислиш!

SO, НЕКА СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ОТКРИТО ДА ПОГОВОРИМ (& TO DEMYSTIFY)
ABOUT НЕЩО, КОЕТО Е VERY, VERY STUPID & EVIL:
ЗА THE SO MANY ТРУДНИ(ТЕ) ХОРА И ЗА THEIR SO
MANY МИСТИЧНИ ЛА ГРАНДЕ ОТКРОВЕНИЯ”! E, БАСИ!
 
ЗА НЕПРАКТИЧНИТЕ (ДОКТРИНАЛНИ) ФАНАТИЦИ!
ЗА
REALLY НЕПРАКТИЧНИТЕ ХОРА, lovely Josephine,
WHO (WANT TO) ОБРАЗОВАТ ДРУГИ НЕПРАКТИЧНИ PPL!
 

ЗА (THE TRUE) БАЗАТА НА (THE MORALLY) З-Л-О-Т-О!
ЗА EVIL ДОГМАТИЧНИТЕ SOCIAL ДОКТРИНИ (CULTURES),
КОИТО НЕ, НЕ (МОГАТ ДА) ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОСПЕРИТЕТ,
А ВИНАГИ ПРОИЗВЕЖДАТ САМО ТОТАЛ(ИТАР)НО FAILURE,
ЗАЩОТО СА ОСНОВАНИ НА НЕ
(РАЗ)УМНОСТТА, UNREALITY!
 
ЗА (BLIND ВЯРАТА В) МИСТИЧНИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
DUMB & ВРЕДНИ (MORAL & INTELLECTUAL) DELUSIONS,
ПРОИЗВЕЖДАЩИ
MANY ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИТЕ
И ОТКРОВЕНИ
BIG ЛЪЖИ, НЕЧЕСТНОСТИ И ЦИНИЗЪМ!
ЗА ДИСФУНЦИОНАЛН
O ОБЪРКАНИТЕ ХОРА, LOVELY JOS,
THAT ARE FULL OF THE ABSOLUTELY GRAND DELUSION
!

THE GRANDE (СОШЪЛ, ПОЛИТ & ECONOMIC) ПЕРВЕЗИЯ!

ЗА
(АНТИ-)УТОПИЗМА OF THE (EVIL IDEOLOGY OF)
(АНТИ-КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ, АНТИ-LIFE) STUPIDISM,
ОСНОВА
(ВА)Н (НА THE REAL ПАТОЛОГИЯ), LOVELY JOS,
OF THE IRRATIONAL МЕТАФИЗИКА & ЕПИСТЕМОЛОГИЯ!
OH, THAT EVIL (SOCIAL) MATRIX –
НА МИСТИЦИТЕ!
 
THE DYSFUNCTIONAL WORLD/SYSTEM OF МИСТИЦИТЕ!

Мистичната
ДОКТРИНАЛНА система , lovely Jos,
is
only for the (absofreakinlutely) зомбирани morons!

{Светът на ALL (the versions of) мистиците, lovely Josephine,
е пълен с НЕпрактични мистични
откровения & правди“,
(i.e. absolutely фалшиви надежди и вЕрвания, баси!)
които са
absofuckinlutely далеч, далеч от реалността!
(и които са absolutely full of откровени лъжи & plunders)
Да,
ALL (the versions of) мистиците живеят In The Box,
защото са
(моногамно) женени за глупостта, lovely Jos,
или пък
(някога) са се развели с реалността! ОК? Get it?
Да, the minds of (all the versions of) мистиците, lovely Jos,
absofreakinlutely
не, не, не ги слушат, баси! ОК? Get it?
НЕразумният [заспал ум] не, не може да бъде (в)разумен!

The Sleep of Reason Produces Monsters, F. Goya.
ТОЗ човек, който има (яко) заспал (раз)УМ, баси,
тоз, който is guided by мистична epistemology, баси,
тоз’ човек, който слуша, ала не чува, е, баси,
тоз, който чете, ала cannot comprehend, баси,
тоз, който вижда, ала not rationally, баси,
тоз, който сее irrational ветрове, баси,
може и да не падне death in his own irrational бой/битки, but
той, ТОЗ човек shall, in the longer run, lovely Josephine,
absof
reakinlutely reaps (his own mind ще ражда чудовища of) бури,
ресантимент, хейтърство & мъка - into his own life(time)! Е, баси!
Не, не, не можеш [nobody can], lovely Josephine,
да вразумиш (ДОГМАТИЧНО) НЕразумния,
because he’s lacking truly логическо ризънинг
&
he is using an irrational method of thinking!

Yes, lovely Josephine,
the (доктринално) IRRATIONAL mind is всъщност
the
истинския road to UNhappiness, a negaliving!
Don’t hit that bad road, lovely Josephine,
защото if you do, you shall be UNhappy,
a
НЕщастието (o)познава only (4Z’s хейтърството &) страданието!
Don’t be stupid, lovely Jos! Don’t be a (доктринален) DOGMATIST!
Do, do, do (apply) not the negative, but the positive appreciative focus/power т.е.
do,
do (act on) the rationality, based on your real принципно thinking & ризънинг!

 
Be(come) & act
практично, lovely Josephine,
as a (истински rational) god - of your own self.
In the name of
(рационално achieving) :
your own (real & complete) happiness
, тук на Earth.
Be(come) the
(истинския) CENTER of your (own) reality;
rationally prioritize yourself as the highest possible
/objective priority (being) in your own life(time)! Live YOUR life for YOUR own sake!
The right ПРИНЦИП
[to (rationally) do] е:  THE SUNNY principle (for истинско sunny living) (of achieving a real abundance, yes abundance!):
"Нека другите
(if irrational) да отброяват бури и дъждове (да фокусират съзнанието си върху кофтите/negative неща, които истински don’t like), a
аз (because truly rational) ще броя слънчевите часове (фокусирам съзнанието си върху готините/positive неща, които истински I passionately love)!"}
OH, THOSE ЗАСПАЛИ УМОВЕ - LIVING IN THE MATRIX:
IN THE ABSOFREAKINLUTELY NIHILISTIC S-Y-S-T-E-M
OF (ALL
THE VERSIONS OF) THE ÉGALITARIAN(ISM)!
 

 

Всички хора се надяват, lovely Josephine,
че те (знаят как да) мислят & act рационално!
So very, very many people, lovely Josephine,
beLIEve, that they think & act (за важните неща) рационално.
Всъщност, обаче,
the truth is, lovely Jos,
че МАЛКО хора са really рационални, а ПОВЕЧЕТО – не (съвсем)!
Огромното мнозинство от (БГ
, EU, world) хората са postmodernists!
Постмодернистите, all the today’s (21 century) versions of постмодернисти, lovely Jos,
live within the(ir) Matrix &
имат BAD OR EVIL behaviour (in the long-run)!

Yes, absolutely!
And if you are a truly (strongly) rational персона, lovely Josephine,
по
the good, mediocre or bad резултатите ще различаваш хората-
по
their (dis)honestly achieved, lovely Josephine, (un)successful
резултатите (от делата им) ще ги разграничаваш и (о)познаеш! ОК?

So, you ought to (clearly) UNDERSTAND, lovely Josephine,
that the big(gest) FIGHT in the world is between
the full of (
logical)] REASONing human(s) VS the full of (dumb) MYSTICism human(s)!
Yes, it, lovely Josephine,
is all about (using)
човешката (IR)rationality, която носи (НЕ)свобода!
And yes,
the big(gest) FIGHT in the world is between
the (ppl that
think & act on) RATIONAL morality VS the morally (& intellectually) CORRUPT ppl,
the REALists VS the MYSTics! Absolutely! And yes, it’s all in the head, in
the mind!
И помни, lovely Jos, че реалността се усмихва (лайква) САМО на реалистите,
а мистиците понеже са загърбили реалността не, не, не (могат ever да) виждат усмивката й,
и именно затова, защото
(тъпо) опитват to evade/escape the (objective) reality,
them people can NEVER be(come) ИСТИНСКИ HAPPY (УСПЕШНИ) хора
can never be(come) REALLY
физически1, и икономически2, и психологически3 VERY HEALTHY!
Разбира се, светът е пълен с хора-мистици, lovely Jos, които just (try hard to) pretend че са (уж) happy! OK? Get it?
                 


So, let’s now,
talk about the myst(icism) of
мистиците,
talk about
THE IRRATIONAL (i.e. the morally & intellectually CORRUPT) хората,
които (все още)
, баси, са МНОГО повече от really (рационално) мислещите!

 

OF THE (DUMB) ZOMBIES!

ЗА ЗОМБИРАНЕТО (OF A MIND)!
ЗА THE UNWELLNESS OF A MIND!
[THE CULTURE, LOVELY JOS, THAT IGNORES THE FACTS,
И ТЪПО ВЪЗХВАЛЯВА НЕПРАКТИЧНОТО, НЕВЪЗМОЖНОТО!]
 
ЗА ФАНАТИЧНОТО УТОПИЗИРАНЕ –
OF THE HUMAN MIND, OF REASONING!
ЗА
ABSOFREAKINLUTELY УТОПИЗИРАНЕТО
OF
SO MANY (SETS OF) IRRATIONAL IDEA(L)S!
ТОВА Е EVIL НЕЩО – (НОСИ) ВРЕДИ НА ХОРАТА!
ДА, ВСЯКО НЕЩО
THAT (НОСИ) ВРЕДИ НА ХОРАТА
IS ABSOFREAKINLUTELY EVIL STUFF! OH, UTOPIA!

OF THE “MAGICAL & DIVINE” POWER – OF (A) GOD!
[
ДА (ТЪПО ИСКАШ ДА) ОТРИЧАШ, СКРИВАШ,
ЗАОБИКАЛЯШ И ИЗОПАЧАВАШ
РЕАЛНОСТТА!]

OF THE PPL THAT BE(LIEVE) IN THE IMPOSSIBLE!
OF THE ABSOLUTELY REGRESSIVE ПРИНЦИПИ,
[
СОЦИАЛ-УТОПИЧНИ COMMANDMENTS
OF
ФИЛОСОФИЯ(ТА) НА МИСТИЦИЗЪМ]
КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ, LOVELY JOSEPHINE,
NEGATIVITY: ЛУЗЪРИ, FAILURE & DESTRUCTION,
ВЕДНО С ГОСПОД(СТВОТО) НА АВТОРИРАТИЗЪМ!
OH, THOSE NON-OBJECTIVE “VALUES”, КОИТО
IN FACT ARE OPPOSING
THE OBJECTIVE REALITY!
IT’S THE WORLD OF IRRATIONALITY, OF
UTOPIA!
ТОВА, LOVELY JOSEPHINE, Е VERY КОФТИ STUFF!
     

ЗА (ВСЕ ОЩЕ) МАСОВАТА DELUSION: МИСТИЦИ(НИ)ЗЪМ!
THE MYSTIC IS THE CYNIC; ЦИНИКЪТ IS THE MYSTIC!
SO, LET’S TALK NOW ABOUT THE REAL MYSTIC(YNIC)S!
ALL THE МИСТИЦИТЕ, THE RADICAL МИСТИЦИ(НИЦИ)TE,
ДОКТРИНАЛНИТЕ МИСТИЦИ(НИЦИ), LOVELY JOSEPHINE,
СА
ABSOFREAKINLUTELY EVIL НЕЩО = НОСЯТ BIG ВРЕДИ!
[ESPECIALLY ОНЕЗИ РАДИКАЛНИ МИСТИЦИ, КОИТО СА НАД 40,
BECAUSE THEY CAN NEVER CHANGE КЪМ (МАЛКО) ПО-ДОБРО!]
 
МИСТИЦИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, НЕ, НЕ, НЕ ХАРЕСВАТ СВЕТА,
YES, THEM PEOPLE DO NOT, NOT, NOT LOVE THE REAL WORLD,
[THEY ABSOFREAKINLUTELY LOVE THEIR ИЗМИСЛЕН UTOPIC WORLD]
AND BECAUSE ИМАТ BAD (ФИЛОСОФСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ПРИНЦИПИ,
[THEY ИМАТ SUBVERSIVE ЕТИКА, КОЯТО IRRATIONALLY GUIDES THEM]
THEY CAN REALLY CHANGE THE WORLD САМО КЪМ ПО-ЛОШО! FAILURES!
SO, МИСТИЦИТЕ НОСЯТ НЕУСПЕХ, НЕСВОБОДА, REGRESS(ION), БАСИ?!
OH, THOSE BAD, BAD THOUGHTS OF (ДОКТРИНАТА НА) МИСТИЦИТЕ!

OF THE (DOGMA OF A
WISHFUL) UTOPIA,
КОЯТО IF APPLIED (INTO THE PRACTICE),
ВИНАГИ ВОДИ ДО … AN EVIL ДИСТОПИЯ!

ЗА (DUMB ТЪРСЕНЕТО НА)
LA GRANDE СПАСИТЕЛЯТ!
*
ЗА НЕРЕАЛ(ИСТИЧ)НИТЕ НЕЩА!
*

ЗА THE NON-OBJECTIVITY!

ЗА КОФТИ ФИЛОСОФИЯТА
OF
THE NON-OBJECTIVISM
I.E. OF THE SUBJECTIVISM!
[ЗА СУБЕКТИВ(ИСТИЧ)НИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
ВЪВ ВСЯКО МИСТИЧНО
СЪЗНАНИЕ, БАСИ!
ТОВА Е AN ABSOLUTELY CONFUSED MIND!
SO, YOU SHOULD, LOVELY JOSEPHINE,
ALWAYS CHECK YOUR ПРЕДПОСТАВКИ!]
*
ЗА THE POSTMODERNISM!

OF THE (TODAY’S) TRIBAL(ISM)!
OF THE MENTAL MISCONCEPTIONS IN ONE’S
MIND!
OF THE COLLECTIVISTS ASSUMPRTIONS (PREMISES)!
OF THE (TRIBALISTIC) CRAZINESS OF THE CRAZIES!
OF THE CRAZY WORLD LIVING WITHIN THE TRULY IRRATIONAL PPL(‘S MINDS)!
OF THE MOST (EVIL, BUT ABSOFREAKINLUTELY) POPULAR DELUSIONS, EVER!

MADNESS is rare in individuals,
but in groups, states, and societies,
[i.e. within the collectives, lovely Jos,]
it’s the (absofuckinlutely) 
NORM.
                      Friedrich Neitzche


OF THE MYSTIC MIND(SET):
THE ФАНТАСМАГОРИЧНОТО (CODE OF) МИСЛЕНЕ AND
[ITS EVOKED]
EMOTIONALISM I.E. UNREASON(ING)!
ЗА (ДВЕТЕ MAIN VERSIONS OF THE BAD VALUES OF) МИСТИЦИЗМА
THE (TOO BIG A CLUB OF THE) GREATEST BS, EVER! ABSOLUTELY!
НО,
ТОВА НЕ ПРЕЧИ НА (ALL THESE DUMB) МИСТИЦИТЕ, LOVELY JOS,
ДА СИ IRRATIONALLY МИСЛЯТ, ЧЕ THEY (BEST!) KNOW, OMFG,
WHAT
THEIR SOCIETY/COUNTRY/ДЪРЖАВА NEEDS (TO BE DONE)!
И РАЗБИРА СЕ,
ALL THE МИСТИЦИТЕ ВИНАГИ ПОЧТЕНОМИСЛЯТ, LOVELY  JOSEPHINE,
FOR THE ОБЩОТО GOOD (БЛАГО) OF (ALL) THE PEOPLE’’ - IN A NATION/REGION/WORLD!
ЗАЩОТО ТЕЗ‘ PPL СА (БИЛИ, ТИ ДА ВИДИШ, ПО-ПО-НАЙ-)ВЕЛИКИ „ХУМАНИСТИ, БАСИ!

Of (being a part of) the митологизирането -
the NOT, NOT, NOT
истински COOL CLUB, but the TRIBAL(istic) CLUB (of the crazies);
of (being) a God-
fearing human, a “good” human, (coming) from a “goodculture!
 
Oh, that Mystics Club –
ДОМЕЙНЪТ OF THE (harmful) STUPIDISM & WICKEDNESS!
That is THE INVERSION of the (objective)
reality/truth!
This is
THE SUBVERSION of the true (rational) morality!
This is (the making of) (
emotionalistic) FAKE BELIEF(S) -
на all the ВЯРВАЩИТЕ (и в конспиративните теории, too),
 
които правят заключения НЕ, НЕ, НЕ основаващи се на факти, evidence & logic,
ами based onto their WISHFUL (irrational) THINKING, баси! Ох, това магическомислене!
All the IRRATIONAL people (delusionists), ведно с all the conspiracy theorists, lovely Josephine,
ВИНАГИ (ще) ОТКЛОНЯВАТ any point of critical thinking, any point of rational criticism,
           
 
като просто (
още едно) допълнително доказателство за това [за (о)КУЛТА], that тез хора (dumbly) BELIEVE in!
It’s all about, lovely Jos, (ДИКТАТА на) the emotions & feelings OVER the facts, evidence & rational reasoning!
Това е кофти нещо, lovely Josephine, a bad (FAITH-based epistemology1 , reasoning2 &) narrative3.
Това е
истинска ДЕФОРМАЦИЯ на the individual мозъка (& mind)-
yes, the (
organized sets of) IDEAS, lovely Jos, могат (и правят) това!
Oh, that absofreakinlutely CORRUPT
psychological & social structure!
Това е, lovely Josephine, истинско(то) ОБЕЗЧОВЕЧА̀ВАНЕ!
So, let’s talk about it. We should. Know the enemy.
The enemy
, your enemy, lovely rational Josephine,
is
morally1, intellectually2 и(ли) икономически3 corrupt,
но винаги пропагандира иззад лозунга of “the égalité & братство
т.е. of the (concept of) social(ist) джъстизъм! OK? Get that?
Oh, that absolutely
evil (virus of) COLLECTIVIZATION of consciousness -
колектив(истич)ното as the “good & efficientvision & метод(ология) за
the solution” to (any &) all social-economic crisis, баси, a?!
Тоталитаризмът, lovely Josephine,
е крайният
bad резултат от the evil колективизацията на ppl’s съзнанието!
И разбира се, че няма, не съществуват, lovely Josephine,
ни(то) господ, ни(то) дявол,
ала има, съществуват
,  много (morally & intellectually) dishonest гяволи,
които (because are lacking rationality)
тъпо практикуват (a version of) TRIBALISM, баси!
Oh, those tribal lifestyles, that are NOT based on the (protection of) IR!
Oh, those absofreakinlutely
MORALLY SUBVERTED societies,
that are
motivated by  CULT(URAL) TRIBALISM, collectivism!
Ох, тези so many absofreakinlutely МИСТИФИКАЦИИ!

 


THE MENACE OF UNREALITY:
DIVORCING
REASONING FROM
THE (OBJECTIVE) REALITY! EVIL!
THE WORLD OF TRIBAL(ISM)!

ДАЛЕЧ, БРУТАЛНО ДАЛЕЧ -
ОТ
РАЦИОНАЛНОСТТА, БАСИ!

THE MORALITY
[ОНОВА, КОЕТО Е ДОБРО ИЛИ ЗЛО]
COMES
(ONLY) FROM (OUR) G-O-D!
WHATEVER G-O-D TELLS YOU
THAT IS GOOD, IS TRULY GOOD;
WHATEVER G-O-D TELLS YOU
THAT IS EVIL, IS TRULY EVIL!
И ТИ ТРЯБВАЛО – УЧАТ НИ-
TO LOVE GOD, LOVELY JOS,
TO LOVE GOD ABSOLUTELY
UNCONDITIONALLY,
БАСИ!

WHOEVER G-O-D TELLS YOU
IS YOUR FRIEND
(& must be cared or sacrificed for),
IS REALLY YOUR FRIEND;
WHOEVER G-O-D TELLS YOU
IS YOUR ENEMY,
IS REALLY YOUR YOUR ENEMY
(& must be attacked or killed)!” -
проповядват ALL the мистиците.

OF THE NO (COMMON) SENSE!
OF THE
UNREASON(ING) MIND!

Of THE GREATER PURPOSE -
TO (TRULY) SERVE (A GOD)!
[that 
винаги, lovely Josephine,
води до (хардавторитаризъм!]
КАУЗАТА НА БОГОСЛУЖЕНЕ(ТО) -УЧАТ НИ-
IS THE GREATEST, БАСИ, КАУЗА В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ!
ОХ, ТЕЗ‘ (VARIOUS) БОГОНОСЦИ, ТЕЗ‘ СЛУЖБОГОНЦИ!
ОХ, ТОВА
FREAKINLUTELY БОЖЕСТВЕНО ПРИЗВАНИЕ!

OF THE HIGHER (THAN LIFE) GOOD:
TO 
(TRULY & SELFLESSLYSERVE
A GOD (
STATE/SOCIETY/ВОЖД)!
“LIVING (ONE’S OWN
LIFE)
В СЛУЖБА НА ГОСПОД(АРЯ) -
THE НАЙ-TRUEST TYPE OF LOVE!
THAT IS BE(COM)ING HAPPIEST,
BECOMING BEST AND WORTHIEST
IN OUR OWN SELVES! БАСИ, А?!
ОХ, ТОЗИ
CULTURAL TRIBALISM!

THE MORALITY OF TRIBALISM:
“THERE IS
SOMETHING HIGHER
THAN (YOUR OWN) LIFE – IT’S GOD!
ТОВА Е THE GREATER GOODNESS!
I ABS
ПРЕДАНО LOVE MY GOOOD!
GOD IS (& MUST BE) ABOVE ALL,
BECAUSE HE IS ALWAYS RIGHT!
MY GOD, THE GOD OF
MY TRIBE,
IS MUCH BETTER THAN YOURS!
СЛЕДОВАТЕЛНО, MY IDEOLOGY
(POLITICS, ECONOMICS, CULTURE)
IS MUCH BETTER THAN YOURS!”


ЗА ТРИБАЛИЗМА OF МИСТИЦИТЕ,
ALL VERSIONS OF МИСТИЦИЗМА &
THE REAL IRRATIONAL(ITY OF)
ПСИХО-ЕПИСТЕМОЛОГИЯТА -
OF ONE’S (INDIVIDUAL) MIND: ON (BELIEVING IN A) GOD(DESS)!
ЗА (ТОЧНО) ОБРАТНОТО НА USING ONE’S OWN RATIONALITY!
OF
THE ФИЛОСОФСКИ CORRUPTED MINDS & CORRUPT НАРАТИВ!
[ТОЛКОВА МНОГО ХИЛЯДИ ГОДИНИ, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
МИСТИЦИТЕ И МИСТИЦИЗМА ПРЕОБЛАДАВАТ НАД RATIONALITY!
МИСТИЦИТЕ, BECAUSE IRRATIONAL IN THINKING, LOVELY JOS,
ABSOLUTELY НЕ МОГАТ TO LOGICALLY REASON:
НЕ МОГАТ ДА (РАЗ)СЪЖДАВАТ С ХЛАДЕН (РАЗ)УМ
А СА
ABSOLUTELY HUGELY EMOTIONALISTIC!
OH, THOSE (FAITH-BASED) BELIEF SYSTEMS -
TE PRODUCE CORRUPT
ФИЛОСОФИИ, IDEA(L)S!
THAT’S THE ROOT OF
EVILNESS! ABSOLUTELY!]

ЗА EVIL ДОМЕЙН НА (THE RADICAL) МИСТИЦИТЕ & МИСТИЦИЗМА,
THAT IS BASED ON
THE IRRATIONAL(ITY OF) ПСИХО-ЕПИСТЕМОЛОГИЯТА,
КОЯТО ПРОИЗВЕЖДА ABSOLUTELY (HIGHLY) EMOTIONALIZED SUBJECTIVISM!


ЗА ABSOLUTELY ФАЛШИВИТЕ Е(СТЕ)ТИЧЕСКИ
& INTELLECTUAL
ПРЕДСТАВИ И ПРЕТЕНЦИИ!
OF THE ROMANTICIZING & EMOTIONALIZING
THE (RADICAL) 
МИ(С)ТИЧНОТО, LOVELY JOS,
С ЦЕЛ 
TO PRODUCE THE LA-LA-LA LAND(IA), БАСИ!
THAT’S A REALLY BAD НЕЩОIRRATIONAL VALUES.
 
ЗА О
(ОOО)БОЖЕСТВЯВАНЕТО & SERV(IC)ING A GOD!
[“TRUST & WORSHIP (A) GOD WITH ALL OF YOUR HEART!”]
 
  
OF (
REALLY ТЪПО) PUTTING, LOVELY JOSEPHINE, A
(НЯКАКЪВ СИ ИЗМИСЛЕН) GOD INTO THE EQUATION - 
(WITH)IN THE 
Е(СТЕ)ТИКА [, POLITICS & ECONOMICS],
КОЕТО ОЗНАЧАВА TO BE ЗАСЛЕПЕН ОТ ЧУВСТВАТА,
А НЕ, НЕ, НЕ TO BE(COME) С ХЛАДЕН УМ, RATIONAL!
ОХ, ТОВА ОБОЖЕСТВЯВАНЕ НА
ВЕЛИКИЯТ ВОЖД!
 

АПОТЕОЗЪТ! 
LA GRANDЕ DEIFICATIO!
ЗА THE EVIL CONCEPT OF ОООБОЖЕСТВЯВАНЕТО!

 
 
  

ЗА (БРУТАЛНИЯ) ФАНАТИЗЪМ
И НЕГОВИТЕ
MANY ЖЕРТВИ -
В ИМЕТО НА
(ЛЮБОВТА КЪМ)
 СВОБОДАТА ГОСПОД(АРЯ
T)!

ЗА BIG СТРАХА ОТ ИСТИНАТА И
ЗА МИ(С)ТИЧНИТЕ ФАНТАЗИИ,
КОИТО РОБУВАТ,
LOVELY JOS,
НА REALLY ГОЛЕМИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ!
ЗА THE GREATEST DESTRUCTION EVER:
THE ABSOFREAKINLUTELY DESTRUCTION  
OF THE (OBJECTIVE)
ИСТИНАТА, OF THE REALITY!
ЗА НАЙ-ГОЛЯМАТА
МИСТИФИКА̀ЦИЯ (DECEPTION)!
ПСИХОФАНТАСМАГОРИЯ OF THE НЕРЕАЛНОСТТА!
[Когато, през 21-ви век, си прикован към pre-средновековни норми,
в които
absofreakinlutely тъпо (irrationally) ВЯРВАШ, баси! Е, баси!
Да ПОСВЕТИШ себе си,
живота си на ГОСПОД(АР), баси! Е, баси!
Това,
lovely Josephine, е не, не, не само (по)грешно, но и truly EVIL!
Да, именно таз’ la grand DELUSION, lovely Jos,
is
THE  ИЗТОЧНИКА of ФАШИЗОИДНОТО!
Това е АВТОРИТАРНОТО (
диктат) мислене
на
truly & fully irrational хора, lovely Josephine,
които
because of the(ir) irrational epistemology,
in fact отказват to make sense of the real world!
So, Jos, beware! Be(come) aware! OK? Get that?
И винаги, винаги, rationally, lovely Josephine,
СЕ БОРИ с НЕрационалното (the delusional) -
с
the absolutely вредните идеи на ГЛУпостта и(ли)  ЗЛОнамереността!
Никога, никога не се съгласявай с absolutely вредните идеи, доктрини!]

OF THE [SOURCE OF THE] GRAND(IOSE) DELUSION:
OF “[LOVING, TRUSTING & OBEYING] THE GOD’S GRACE”!
 ОХ, ТАЗIRRATIONALITY: “СЛАВА НА ГОСПОД(АРЯ)”!
ОХ, ТАЗ’ ABSOFUCKINLUTELY LA GRANDE БЛАГОТА̀!
ОХ, ТЕЗ’ IRRATIONAL
ВЯРВАНИЯ В НЕРЕАЛНОСТТА!
IT’S ALL ABOUT THE BROKENNESS OF PEOPLE’S MINDS!
ОХ, ТЕЗ (KINGS OF) МИ(С)ТИЧНИ (СОЦИАЛНИ) УТОПИИ!
ОХ, ТЕЗ
(KINGS OF) МИ(С)ТИЧНИ SOCIAL-FIC(A)TIONS!
THEY ALL ARE ABSOFUCKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
ОПАСНИ И ВРЕДНИ СОЦИАЛНИ (БРАТСТВА ОТ) ХИЩНИЦИ!
OF SUPPORTING THE (EVIL) É(GA)LITÉ!


 

   
     
      
 
 
Вярващият in (a version of) мистицизъм, lovely Josephine,
е
absofreakinlutely very much тъпо НЕпоклатим! Такъв човек
живее
in the perceptual bubble of emotionalized & romanticized
psyche (психофантасмагория) of the UNreality, fairy tales! Баси!
Такъв човек
има (moral) ВИЗИЯ of an IRRATIONAL individual,
а следователно често пъти is full of conflicting emotions & feeling!
Такъв човек
е an IMmoral and IMpractical individual! Absolutely!
Мистикът,
because demoralized, lovely Josephine,
[i.e. because having an
irrational (dumb) morality;
i.e. because
lacking the rational moral standard ]
is UNable to objectively evaluate true information;
is UNable
to understand кое е факт и кое измислица!
Такъв
-confused- е света, lovely Jos, of any version of mysticism!

Мистиците,
lovely Josephine, НЕ, НЕ, НЕ харесват света,
но
‘cause имат bad (философски и идеологически) принципи,
they can only CHANGE the world, да, само към по-лошо! Failures!
So,
мистиците, lovely Jos, носят НЕуспех, НЕсвобода, regress(ion)!
Yes, there are so many people (including amongst
the intelligentsia), lovely Jos,
who are absofreakinlutely immune to
the facts, evidence and logical reasoning!
These
irrational people love to beLIEve in absofuckinlutely fairy tales! Е, баси!
Всяка
(emotionalistic) culture, де факто, lovely Josephine,
absolutely
CORRUPTS the (faculty of) ризънability
and turns an individual into
(real) МИСТИК, баси!
Oh, that “God
комплекс(арщина):
догмата based onto (a version of) FAITH(ism)!
Oh, those IRRATIONAL moral STANDARDS!
The
кофти moral(ity of) SUBJECTIVism,
of the NON-rational
method of мислене,
of the bad
VIEW of the REAL world!
 
 
ЗА
THE HUGE (DOGMATIC) STUPIDISM:
КВОТО ГОСПОД(АРЯТ) МИ (ПО)КАЖЕ!
ON THE “VIRTUOUSNESS” OF THE [DOGMATIC; UTOPIC] FAITH-ISM!
ЗА ПРЕД-РАЗСЪДЪЦИТЕ OF (THE MANY) НЕРАЦИОНАЛНИТЕ ХОРА!
ЗА (
PROMOTING OF THE) НЕ-ЗДРАВИЯ СМИСЪЛБЕЗ-СМИСЛИЕТО.
ЗА
THE GOD OF РЕПРЕСИВНАТА (DICTATORSHIP-LOVING) ДЪРЖАВА!
     
OF THE EVIL [CONCEPT] “FOR THE LARGER [THAN AN INDIVIDUAL LIFE] GO(O)D”!
Интересът (values) на the Господ(ар) е НАД всичко, НАД всеки индивидуален интерес/value!
            

   
     
ЗА (ДИКТАТА НА) THE GOD
OF
МИСТИЦИЗМА (ЕТАТИЗМА)!
ЗА (ПСИХОПАТИЧНО) ИРАЦИОНАЛНАТА
[НЕРАЗУМНА, НЕРАЗСЪДЪЧНА, FAITH-BASED]
ДОКТРИНА OF МИСТИЦИЗЪМ (UNREALITY)!

SO MANY (BG)
ХОРА, ТЪПО ВЯРВАТ, LOVELY JOS,
ВЪВ ВСЯКАКВИ EVIL ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИ,
ВЯРВАТ, СЪЩО ТАКА, ЧЕ ВСЕКИ КОЙТО НЕ, НЕ ВЯРВА IN “A GOD
ЩЕ (ТРЯБВА ДА) БЪДЕ (БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКО) Н-А-К-А-З-(В)-А-Н
[ЗАЩОТО Е ABSOLUTELY ЗЪЛ ВРАГ НА THE (БОЖЕСТВЕНОТО) GOOD, БАСИ]!
ОХ, ТАЗ
ABSOFREAKINLUTELY EVIL IDEA ЗА „БОЖИЕTO НАКАЗАНИЕ, БАСИ!
ОХ,
ТАЗ’ ABSOFREAKINLUTELY SUBVERSIVE (DESTRUCTIVE) MORALITYOF МИСТИЦИЗЪМ (FAITH-ISM)!
     
IT IS (THE ONE AND ONLY) (
DOGMATIC) ИЗТОЧНИКЪТ , LOVELY JOSEPHINE,
НА
THE REALLY ФАШИЗОИДНОТО, НА THE (ИМПЕРИЯ НА) REALLY EVIL THOUGHT, MOTIVATION & ACTION!
И ПОМНИ, ЧЕ ВСЯКА(КВА) КРИЗА, LOVELY JOS, ЕСКАЛИРА (РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА)
ВСЯКАКВИ ВЕРСИИ НА (ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИТЕ НА) МИСТИЦИЗМА (
ЕТАТИЗМА)!
ДА,
ВСЯКА(КВА) КРИЗА, ЗАСИЛВА (ДИКТАТА OF) THE GOD OF МИСТИЦИЗЪМ (ЕТАТИЗЪМ)!
BUT YOU, YOU, YOU,
МИЛАТА МИ JOSEPHINE, AS A (TRULY!) RATIONAL HUMAN,
OUGHT TO (L)
EARN [HOW] TO [RATIONALLY, OBJECTIVELY!] BELIEVE – JUST IN YOU, IN YOUR RATIONAL VALUES,
IN YOUR OWN [
RATIONAL!] SELF(-CREATION), IN YOUR OWN [PROUD] RATIONAL LIVING (WITH)IN THE REALITY!
[
Всеки рационален човек, lovely Jos, има не, не, не dogmatic faith, а убеждения!
Всеки рационален човек, lovely Josephine, има real (рационални) убеждения,
които се основат
only на факти1, evidences2 (of the reality) и logical reasoning3!
Всички убеждения (& values), на всеки рационален човек, lovely Josephine,
трябва да бъдат основаващи се на
objective/rational принципи т.е.
трябва да бъдат (
интегрирани in the mind) НЕпротиворечиви1,
последователни
2 и persistent3 - in time, within the реалността!
So, you should always, lovely Jos,
check YOUR own premises!]


Когато the reasoning способността of a mind, lovely Josephine,
да (въз)приема реалността has been (в голяма степен) destroyed
за сметка на absofreakinlutely силно (пре)увеличен emotionalism!
[Това е липсата на адекватна (rational) оценка of the (заобикалящата) reality -
 нещо като човек to be(come) в тежка форма на деменция. Това не е human(ly)!
 
Това е тежка форма на страдание, НЕщастие! Това е the ultimate human failure, НЕуспех!
 
Това е to fail the real meaning of a life(time); to fail one’s own (flourishing) living (humanity)!]
Тогава тъм(нот)ата falls over (& captures) one’s mind…
…so, may (a) God have mercy on that (poor) soul,
баси, a?!
Oh, that absofreakinlutely moral(ity of the deep)
тъм(нот)ата!
So, beware, lovely Josephine,
         

          that
мистиците са absofreakinlutely LIARS, LIE-LOVERS! Yes, they love to (every day) TELL LIES (in so many ways), баси!
          And
yes, lovely Jos, those people are full of the NEGATIVE PERSPECTIVE (скептичната VIEW of life),
         
които are loving to REPLACE the (facts of the objective) reality with (emotionalized) FAIRY TALES & (all kinds of) CONSPIRACY THEORIES, баси!
          All (versions of)
мистиците, lovely Jos, защото са НЕрационални (тъпи & зли) копелета,
         
LOVE TO (UN)CONSCIOUSLY НАСАЖДАТ у себе си & other people’s minds
          (
физическа1, икономическа2 и ментална3) ТРЕВОЖНОСТ, ANXIETY & СТРЕС - граничещи с (deep) НЕВРОТИЗЪМ!
         
Oh, those мистици, oh, those тъпи и(ли) зли копелета!
So, beware, lovely Josephine,  
         
that мистиците, because те са MORALLY (deep into the) DARK,
          винаги
(корумпирано и НЕдобронамерено!) се ПРИКРИВАТ иззад the absolutely populist лозунга:
         
(we work) за доброто/интереса/благо(денствие)то на ОБЩ(ествен)ОТО i.e. на (на)рода! Баси!
          Ох,
тоз (прикрит) негативизъм (& нихилизъм), ох, тез absofreakinlutely Negativity (irrational) minds! Омфг!
So,
be aware, don’t be stupid, lovely Josephine!
         


Ignorance (irrationality, UNreasoning), lovely Josephine,
          is the root of (all
the versions of) мистицизъм,
          е източника
of ми(с)тичната LA-LA-LA LANDia!

Yes, there is a very close connection, lovely Josephine,
          between the irrational(
ity) and the evil! Yes, really!
Yes, that’s the very old
Plato’s’ line. OK? Get that?

Don’t YOU ever go down
that evil line (of UNreasoning)!
So, do always use (to the best you can) YOUR
rationality!

So, let us now, lovely Josephine,
talk about the moral(ity of)
darkness (evilness)!
[VS the moral(ity of)
greyness & the moral(ity of) goodness]

THE MORAL(ITY OF) DARKNESS!
OF
THE ABSOLUTE DARKNESS
OF
THE EMOTIONALISM, баси!
[Oh, that мракобесно НЕВЕЖЕСТВО!
Хората обладани от
тъм(нот)ата,
become
цинични1, resentful2 & bitter3 -
in their
мисли, motivations, lovely Jos,
и дори in their actions! Ох, таз тъма!
It’s the най-големия & най-страшния
ПРОБЛЕМ пред
цялото човечество!
It produces
all dictator(ship)s, lovely Jos,
прикриващи се зад ideological лозунга:
Liberté, Égalité, Братство, баси!
Това е ЗЛОнамереността на тъмата,
която produces катастрофична  визия
of the real свят! Баси! Това е evil нещо!]

ЗA МИСТИЧНИТЕ (BAD) IDEA(L)S.
OF THE ADDICTED TO UTOPISM:
ЗА ВЯРВАЩИТЕ В НЕРЕАЛНОСТТА
,
В АБСУРДНОСТТА = МИСТИЦИТЕ!
OF THE IMPOSSIBLE, THE FICTITIOUS.
OF СТРАШНОТО СРЕДСТВО, LOVELY JOS,
ЗА
(ДОКТРИНАЛНА) ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ,
OF THE MINDS OF MILLIONS OF PPL!

Of
the bypass(ing), lovely Jos,
of
the rational side of a human
by appealing to his wishful thinking
(& absofreakinlutely
emotionalism)!
За НЕпрактичните хора, lovely Jos,
които са full of мистични илюзии
и
really живеят отвъд (the facts of)
реалността – into the nothingness!
Ох,
тоз мистичен святof a God,
of a
perfect & премъдър Great God”,
който (да) решава всичко вместо теб!


Да ти се дава от (нейде си) Горе:
НЕ
ти сам(а) да си избираш пътя,
а просто да вървиш по пътя in life
that някой си has chosen for you?!
[And if you don’t
obey тоз някой си,
тогава ти не, не, не си
a good person
& тоз ще (има право да) те накаже,
че даже до трето
-четвърто коляно!]
Oh, what
an evil доктрина, ideology!
Ох,
тозширок път към irrationality!
Oh, those irrational moral standards!

ЗA МИСТИЧНИЯ DUMB НАРАТИВ
of thePERFECT” (Heavenly)
world - of all versions of мистици!

“[Put]
God first – above anything else,
for only God is the Greatest, ever!
Good & evil are whatever God says!”-
preach-ва подмолната mystic етика,
която подрива (саботира), lovely Jos,
всичко
really човешко (в човека), чрез
absofreakinlutely всякакви dumb & evil
наративи &активни мероприятия!За най святото, най ценнотов
цялата Вселена & целия свят, баси!
За върха на ЦИНИЗМА, lovely Jos,
на
(all versions of) мистицизма:
за promoting ЛИЦЕМЕРИЕТО;
за насаждане на huge dishonesty
in a society (регион & the world) via
подмолната етика на МИСТИЦИТЕ,
which becomes
социална НОРМА!


Всяка етика, lovely Josephine, която
is based on
[God’s] commandments,
означава, че it is absolutely, lovely Jos,
based on
an irrational  epistemology:
it is not objectively rational (i.e.
good),
but
subjectively COERCIVE (i.e. bad);
следователно it’s absofreakinlutely evil:
it is really
тоталитарна or авторитарна,
no matter if
религиозноor атеистичноbased!
Both of these, lovely Jos,
HATE the IRs! Absolutely!
МИСТИЦИЗМЪТ!
What is it all about anyways
?


 
ОХ, ТЕЗ (KINGS OF) МИ(С)ТИЧНИ (СОЦИАЛНИ) УТОПИИ!
ОХ, ТЕЗ
(KINGS OF) МИ(С)ТИЧНИ SOCIAL-FIC(A)TIONS!
 
 
ЗА (TOO EASILY & TOO ТЪПО) SWALLOWING  ХАПЧЕТО OF  SUPERBADNESS!
[and
after swallowing it (by your 30’s), lovely Jos,
цял живот да губиш време в илюзии;
да
(за)губиш (смисъла на) живота си, баси!]
Най-тъпото нещо на света, lovely Josephine,
е
да life-long ЛЪЖЕШ себе си (to be dishonest):
е
to догматично believe в НЕвъзможни неща
i.e. to be
(come & to stay) ЧОВЕК-МИСТИК!
So, lovely Jos, don’t be(
come) a кофти person,
don’t you be(
come) ПРЕДУБЕДЕН (sick) мозък,
който
не (може да) разбира реалността! ОК?

[A (process of) sickness, lovely Josephine,
is
(a process of) not being well;
is a
(process of) real weakness;
is a
(process of) UNhapiness!
The worse the sickness, the worse the weakness;
the worse
the weakness in a human, lovely Jos,
the
UNhappier [UNhealthier] that individual!
Oh, those irrational moral STANDARDS!]
 


“The God (our Great Father from above) is the smartest thing!
God can do no wrong, ever! God’s always right! God loves you! You must love God!
 

Of (a) God and his (“good, Holy, just
(ified)”) Каузата, lovely Josephine,
която всеки (добър, справедлив”) човек must obey, follow & pursue (chase)!

[So, lovely Josephine,
it’s all about control!
If you control the ppl’s
irrational (moral) beliefs
означава дефакто, че you are controlling (all of) them!
Yes, it’s all about
доктринален контрол of the ppl’s minds
via the
narrative of the (evil ideal of) “Great (Holy) Каузата”,
of the evil justification of
“the greater than life” Каузата, баси!
This is the process of the (moral & cultural) SUBVERSION!
This is the process of
the evil ideological SUBVERSION!]

За THE CORRUPT PHILOSOPHY – of any мистицизъм!
За THE (AGGRESSIVE &) VIOLENT morality (mindset),
а следователно и politics, и economics – of any mysticism!
Violence, lovely Josephine,
is ONLY being justified by (& in) a tribal(istic) society!
Violence, lovely Josephine,
in any
civilized държава is NOT (is never being) justified!
ВСЯКА форма на тоталитаризъм (или авторитаризъм)
се основава,
lovely Josephine, на  форма на мистицизъм,
is based on (заплаха от) употреба на coercion, aggression, force,
насочени срещу [the individuals of] a nation/регион/държава!
Да,
VIOLENCE и ПРИНУДАТА са ГОРИВОТО, lovely Josephine,
на (всяка hardcore or softcore version of) авторитаризъм, мистицизъм!

  
 

  

Кой (и какъв) е ПРОДУКТА
който
[the idea(l) of] мистицизма, lovely Jos,
предлага1, ПРомотира2 & продава3, a?
It is FAITH! [Having] FAITH in (a) God!
FAITH in a Higher (virtuous) Power, сила!
ВЯРАТА in the high above (righteous) stuff!
ВЯРАТА ВЪВ ВИСШАTA (ABOVE) СИЛА -
THE ONLY
БЕЗКРАЙНO МОГЪЩА СИЛА!
ОМФГ!
THAT’S A VERY STUPID VISION!
 

ВСИЧКИ (ВИДОВЕ) МИСТИЦИ, LOVELY JOS,
СА ABSOLUTELY (ДОГМАТИЧНО) УВРЕДЕНИ
BY THEIR (BELIEF IN) FAITH-BASED “REALITY”!
 

ТЪПО И ОПАСНО Е ДА ВЯРВАШ В НЕРЕАЛНОТО!

PREACHING THE EVIL (SET OF) IDEA(L)S
OF
THE (DOCTRINE OF) МИСТИЦИЗЪМ,
OF
THE (DOCTRINE OF) COLLECTIVISM,
OF
THE ALTRUISM (& SELF-SACRIFICE)!
 


[Ох, тез(so many) absolutely, lovely Josephine,
фалшиви НАДЕЖДИ И В
ЯРВАНИЯ, баси!
Ох, тез’ grande (irrational) (self-)deceptions -
these (radical) beliefs са вредни, носят мъка!
Ох, колко много милиони хора, lovely Jos,
са (били) избивани заради faith in a God?!]

Когато
истинската рационалност липсва,
when
вярваш в абсурдни (невъзможни) неща,
не, не ти остава нищо друго,
lovely Josephine,
освен да (по)ВЯРВАШ in (& obey to) a God!
So, life is всъщност (choosing), lovely Josephine,
either “
to obey (to be enslaved by) the God(s)”
or “(l)earn
to rationally think самостоятелно -
to волево be(come) a REALLY free HUMAN”!

So, make rationally your choice! OK? Get that?
So, start, lovely Jos, to think
critically, objectively,
а не, не, не irrationally, subjectively! OK? Get it?
Това е absolutely и фундаментално ВАЖНО!

ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО ЗА ВЯРВАЩИЯ!
(ПО-)ВЯРВАЩИЯ(Т) Е (ПО-)ЗНАЕЩИЯ(Т)!
(ПО)ВЯРВАЙ И ЩЕ ТИ БЪДЕ ДАДЕНО!

да (по)вярваш в абсурдни (невъзможни) неща:
означава че ти липсва real rationality,
че не си способен на logical reason(ing),
накратко – truly глуповат си ти, баси?!
(и с времето най-вероятно ставаш evil)
ДА (ПРО)ВИЖДАШ НЕ, НЕ РЕАЛНОТО,
А ТОВА В КОЕТО (WANT TO) ВЯРВАШ?!

SO, КАКВО Е FAITH, LOVELY JOS, A?
IN REALITY, FAITH, LOVELY JOS,
THE IRRATIONALITY OF FAITHISM,
IS JUST
NOT REASON(ING)/LOGIC,
IS
NOT (A METHOD OF) SCIENCE,
IS
ПРОЯВА НА EMOTION(ALISM),
IS TO JUST
BELIEVE IN UNREALITY!
FAITH, LOVELY JOSEPHINE,
HAS NO, NO, NO (TRUE) BASIS
IN THE (OBJECTIVE) REALITY -
ЗАТОВА МИСТИЦИТЕ НЕ МОГАТ
ДА РАЗЛИЧАВАТ МЕЖДУ THEIR
OWN
DELUSIONS AND THE REALITY!
 

ОХ, ТОЗ’ REALLY ВРЕДЕН STUPIDISM!
 
THAT’S PREACHIG A
STUPID VISION!
 
PREACHING THE EVIL (SET OF) IDEA(L)S
OF
THE (DOCTRINE OF) МИСТИЦИЗЪМ,
OF
THE (DOCTRINE OF) COLLECTIVISM,
OF
THE ALTRUISM (& SELF-SACRIFICE)!
ДА, ВСЕКИ ОТ НАС ХОРАТА
СИ ИЗБИРА,
[no matter the culture he comes from!]
ДА ЖИВЕЕ, LOVELY JOSEPHINE,
IN OR OUTSIDE OF РЕАЛНОСТТА!
ТОВА Е
THE (UN)HEALTHY MIND(SET),
THAT PRODUCE (UN)DANGEROUS VISIONS!
[THE IRRATIONAL PEOPLE,
МИСТИЦИТЕ,
ВСЪЩНОСТ, IN THE REALITY, IN FACT,
DO NOT
ПРИЗНАВАТ, LOVELY JOSEPHINE,
DO NOT ЗАЧИТАТ И DO NOT СПАЗВАТ
THE ONE AND ONLY ПРАВАТА НА ЧОВЕКА!
ТОВА,
LOVELY JOSEPHINE, Е ИЗРАЗ НА
TRIBALISM, PRIMITIVISM, НЕСВОБОДА!]
 
 

ОХ, ТАЗ
’ (STUPID) VIEW OF THE WORLD!
ОХ, ТОЗИ ДОМЕЙН – НА (О)БЛАЖЀНИТЕ!
БЛАЖЀНИ (СА) ВЯРВАЩИТЕ (IN A GOD), А?!
[БЛАЖЀНИ -БИЛИ- НИЩИТЕ ПО ДУХ…БАСИ!]
ОХ, ТАЗ ДОГМАТИЧНА (ЧУДОДЕЙНА) ВЯРА!
ОХ, THAT МАНИАКАЛНО (ДО)ВЕРИЕ, БАСИ!
OH, THAT EVIL BLIND (DELUSIONAL) FAITHISM!
Ох,
тозВЕРСКИ-based absofreakinlutely догматизъм!
ОХ, ТЕЗМИ(С)ТИЧНИ (СОЦИАЛНИ) УТОПИИ!
ОХ, ТЕЗ
МИ(С)ТИЧНИ SOCIAL-FIC(A)TIONS!


So,
ВЯРАТА/BELIEVING, lovely Jos, НЕ е reasoning,
(but if you do NOT use reason,
if you replace reason for faith,
then you cannot discover truth,
don't know (кое е) the practical -
that which is real & can work!
That’s tribalism! Any tribalist,
‘cause lacking (logical)
reasoning,
because
cannot know truth(s),
се отдава на FAITH(ism), and
is MOTIVATED by
FEAR, and
that’s why loves to join a group!
That is
collectivism i.e. badness!)
So, ВЯРАТА, lovely Jos, НЕ е човешка воля,
НЕ е (cannot be) knowledge,
НЕ е наука, НЕ е обективна:
един човек
ВЯРВА в еди си това,
друг в
(противното) онова, а трети – в нищо(то)!
[така, че ВЯРАТА е произволно (wishful) нещо,
that дискредитира (logical) reason & knowledge!]
И за всеки неговата
ВЯРА е (най-)правдива, a?!

Ох,
тоз’ absolutely ВЕРСКИ-based догматизъм -
it
decreases the reasoning (critical thinking) abilities
на всеки мистик, на всеки НЕрационален човек;
and at the same time it increases , lovely Josephine,
the
fear, anxiety, aggression, skepticism & contempt
към
all the GOOD stuffs in life - (хепи living) in reality!

Oh, that absolutely НЕрационално мислене!
Oh, that absofuckinlutely (evil) SUBJECTIVISM!
Oh, those absolutely
irrational moral standards!
За всяка ВЯРА,
lovely Josephine, ИСТИНАТА,
the (one and only objective) TRUTH (reality),
е НЕпостижима! ИСТИНАТА и ВЯРАТА
са винаги в конфликт, защото последната
не се основава на РЕАЛНОСТТА
, а на UTOPIA!
[да, lovely Jos, all the radically IRRATIONAL people,
who
ВЯРВАТ в нещо си произволно, са дори ready
да
УБИВАТ заради ВЯРАТА си в нещо си, баси!
Винаги през вековете е било така, а и днес,
за голямо
мое съжаление, lovely Josephine,
you can see this
като (every day) ПРАКТИКА
all over the more
НЕцивилизования world!
Ох, тазДЕморализация, moral деградация!
It makes a (wo)man being UNpractical,
а това означава
UNsuccessful, UNhappy,
означава
to be(come) a true failure: failing
the moral purpose of one’s own life(time)!
This is the BIGGEST
failure of all, ever! Баси!]

Oh, that
FAITH-based (SUBVERSIVE) morality!
OF THE UTOPIA (FAITHISM) IN P-O-W-E-R!
Но ето, да кажем,
вий вземете, колко? –
пшеничено зърно
от моята ВЕРА,
бих ревнал тогава,
бих ревнал от болка
като ранена
в сърцето пантера.

Какво ще остане
от мене тогава? –
Миг след грабежа
ще бъда разнищен.
И още по-ясно,
и още по-право –
миг след грабежа
ще бъда аз нищо.

Ох, тозВЕРСКИ-based absolute догматизъм!

Oh, that (
irrationality of) сляпата ВЯРА,
ох това сляпо
(ДО)ВЕРИЕ –
източник на
ГЛУПОСТТА!
И на
ЗЛОБАТА И ЗАВИСТТА:
leading to ЗЛОнамереността, evilness!
Мистицизмът, доктрината of mysticism,
е THE MAIN ИЗТОЧНИК, lovely Josephine,
 
на
the тоталитаризъм, ТЕРОР(ИЗЪМ),
that preaches
égalité & freedom”, баси!
Мистицизмът, доктрината of mysticism,
is the MAIN ИЗТОЧНИК OF DICTATORSHIP,
that preachespro общото благо”, баси;
preaches
постигане на общото благо
BASED on the evil morality of алтруизъм!
Ала всъщност, lovely Josephine,
ANY religious или non-religious
DICTATOR(ship) loves
WARfarism!

The (заблудата/vice of
the) MYSTICISM,
of the
ми(с)тичната LA-LA-LA LAND :
the opposite to the (
value/virtue of) science,
the opposite to
USING TRUE RATIONALITY!

The irrational
narrative, lovely Jos, of
мистицизъм is dogmatic FAITH-ism:
The most important thing is FAITH!
FAITH must be (put) above всичко!
BELIEVE in FAITH, listen to your HEART,
do NOT rely on (your)
human reasoning!
  
Do have
FAITH, do believe (in a God)!
Do give Him all of your
LOVE! Do it!”

[Yes, lovely Josephine,
the human race
has been ignorant
for
десетки THOUSANDS of years!
It’s been all about UN
reason(ing)! OK?]
 

За ПРИМИТИВИЗМА,
lovely Jos,
of the (psychology of) UNreasoning;
за the moral(ity of) primitivismus,
за the intellectual primitivismus,
за the primitivism-based utopias,
за the lower intellectual capacity:
believing just on (dogmatic) faith!

За
the violent (subversive) character
of any (NON-)RELIGIOSITY-based
ДОКТРИНАЛЕН трибализъм, баси!
ТРИБАЛИЗМЪТ, lovely Josephine,
is always
aggressive, coercive i.e. it
JUSTIFIES (употреба на) (physical) VIOLENCE
(на one tribe/group over other tribes/groups)!
За the absolutely VIOLENT характер
на
the evil доктрината of mysticism:
ВСИЧКИ
големи злини, lovely Jos,
all абсолютли bloody НЕщастия,
(диктатури, войни и революции)
са (били) ПРИЧИНЯВАНИ ОТ [really
irrational
(set of) ideas на] МИСТИЦИ,
които догматично вярват в their (“just”) God
и вършат всякакви bloody terrorist действия
в негово име, баси
- да се свети Неговото име?!
Мистицизмът,
lovely Josephine, баси,
учи (хората) на авторитарно мислене,
which really produces, lovely Josephine
,
the (TERRORISM of the) dictator(ship)!
So, you must REJECT, lovely Josephine,
any form of tribalism, (violent)
nihilism!
*
За the (вредната) delusion of mysticism -
of the “wizards”, (radical) мистиците!
Мистицизмът поставя its evil доктрина
над всичко и всички, което означава
the НЕпрактичното/faith над науката;
the utopias над the Individual Rights;
трибализмът над ризънability! Баси!
All versions of (NON-)RELIGIOSITY-based
мистиците НЕ вярват в (разума на) човека!
Мистиците не вярват в the individual щастие-
за тях личното
is a matter of NO moral worth!
За тези хора (уж алтруисти), lovely Josephine,
[
уж la grande хумани(тари)сти, ти да видиш!]
the evil concept of “
the common good” is above all!
That’s
мистичната (bad) философия of collectivism,
която ВИНАГИ ражда bad плодове. Absolutely!
Ох, тази велико-тиранична mystical доктрина:
причинява много
тотал(итар)на DESTRUCTION,
много bloody тотал(итар)ни мъки & страдания; и
следователно, lovely Josephine, it is absolutely evil!
Никога не, не, не забравяй, lovely Josephine,
че Църквата/Джамията/Синегогата/Храма,
ведно с всяка version of the social(ist) идеологията,
са
absofreakinlutely голям (многомилиарден) бизнес –
за
very tiny кръг от evil хора in the nation/регион/world!
А (non-)религиозните балъци го спонсорират! Е, баси!
И Държавата също, баси! 21 век! Това е
a bad thing!}  
За СОЦИАЛНИТЕ УТОПИИ -
като the (collective) психология of
all the primitive (poor) общества!
За соци
(де)ологията of the tribal:
of irrationally believing, lovely Jos,
in the UNreality (of mystic ideas);
of irrationally
desiring, lovely Jos,
to achieve anti-values or non-values
and
to DESTROY real values, баси!
Това е the real social EVIL(ness)! OK?
Именно това ЗЛО, lovely Josephine,
breeds real
тоталитаризъм, който
(because of its subversive morality,
that в същината си носи, lovely Jos)
донася the failure, war & destruction!
Това е
the (non-)religious характер
на всеки утопизъм, any tribalism:
of any
bad set of философски идеи,
които имат violent character(istic)!
[
ала и винаги се bloody провалят
тотално, и оставащи след себе си
тотал(итар)на деструкция, баси!]
Oh, that violent (evil) primitivism!


The tribal(ism) is the dysfunctional;
НЕпрактичното is the tribal(istic);
is absofreakinlutely too emotional;
is the destructive (chaotic) evil, баси!
И то produces the VICTIM mentality
i.e.
the entitlement манталитет, баси!
Няма как, lovely Josephine, в една държава, в (която в) продължение на много поколения,
да избиваш
и(ли) да пречиш на най-(раз)умните, най-иновативните & най-productive ppl,
и да очакваш
друга идеология да завладява нацията - освен тази of Месианството?! Баси!
Месианството, lovely Jos, is based onto a bad (i.e. IRrational i.e. UNreal set of) ideas (“values”)!
It’s all about the CHAOTIC evil, lovely Josephine,
което дърпа
(хората по) света назад: към регрес!
Ох, тозtribalism, ох, таздоктрина of mysticism!
It’s the absofreakinlutely FAILURE
парадигмата!
[that produces the VICTIM (identity group) mentality
i.e.
the entitlement (group) манталитет, баси!
This is the absofreakinlutely subversive етиката,
а
следователно и bad политика & икономика!
This is the destructive path towards regress, баси!]


Of THE BLACKNESS (the Dark ages)
of (the evil
doctrine of) mysticism:
the social(
ized) & psycho(logized)
[i.e. the collectivized socialization of]
absofreakinlutely great delusions!
Oh, that evilness of socialfic(a)tion!
Oh, that
social evil of the darkness
i.e. of absence of (
real) light, баси!
 
And yes, lovely Josephine,
you ought [
should be(come) able]
to understand (who’s) the (real) evil!

Do you want to swallow, lovely Jos,
a(n irrational) dogmatic ideology?
(which is based on a bad philosophy)
What happens, lovely Josephine,
when a (wo)man is born into a
  ?
Би ли (из)оставила, lovely Jos,
your
mind into such философия
of the absolute darkness, баси?!
Туй Господ – голяма работа,
шъ знайш, бе?! Нали, а?

Това е the evil философията
of the (4Z’s) hatred, lovely Jos,
of the good, of the successful i.e.
the (4Z’s) hatred

of the truly
happy (wo)man i.e.
of all the truly
valuable/positive!
God is NOT great!
In fact, this is an evil (idea)! Yes!
It’s an absolute
IRRATIONALITY!
Yes,
God is just a bad CONCEPT!
Look around, lovely Josephine,
and you’ll see that so many ppl
are still clinging to a
religion or
to
(a version of) Marxism! Баси!
These two versions of mysticism
run on
the same-same platform:
of a delusional (wishful) thinking!
This is the really bad philosophy!:
of the (too вредnня) Messianism!
that винаги носи bloody щети!
Oh, those delusional мистици -
they are the huge destroyers
!
(не само of the intellectual world)
They are pushing up
the scepticism!
(
и световни теории of conspiracy)
So, tell me, lovely Josephine,
do you believe in a God,
do you really believe in the lies
of абсолютли mystical delusion
OR
do you want to build a truly
meaningful  life-time on Earth -
без каквито и да е great илюзии?

OF THE NON-REAL!
OF THE
DELUSIONAL
(AND
RESENTFUL, HATEFUL)
(BAD) THINKING (& ACTING)!
*
OF THE VIOLENT MYSTICISM!

THE ABSOFREAKING WORLD
OF DELUSIONAL ALCHEMIA-
OF THE ALCHEMIA:
THE GOD!


DELUSIONALLY CONVINCING
ONE’S OWN SELF (MIND) OF
UNREAL (UNTRUE) STUFFS!
ОХ
, ТЕЗИ UNREAL  BELIEFS:
FULL OF
EMOTIONALISM?!
ОХ, ТЕЗИ ГОЛЕМИ ВЪЛНЕНИЯ
OF THE NON-RATIONAL PEOPLE!
ТАКИВА ХОРА, LOVELY JOS, ЖИВЕЯТ В ОБЛАЦИТЕ!
YES, THIS REALLY IS THE LOSER’S APPROACH TO LIFE!
 YES, THIS IS THE LOSER’S APPROACH TO THE WORLD!
YES, THIS ABSOLUTELY IS, LOVELY JOSEPHINE,
 
THE PLATO’S (LINE OF) PATERNALISTIC APPROACH!
Е, БАСИ – IT’S THE DESTRUCIVE (DEATH) PARADIGM!


КАКВА ВЕЛИКА
МИСТЕРИЯ САМО, БАСИ, А?!
*
ЗА МИСТИЦИТЕ:
ХОРА С
ABSOFREAKINLUTELY
ШИРОКО ЗАТВОРЕНИ MINDS!

OF THE DYSTOPIAN WORLD
OF ALL СОЦИАЛНИ УТОПИИ &
THEIRS IRRATIONAL “VALUES!

ВСИЧКИ МИСТИЦИ ARE BEING
UNDER A (HUGE) DELUSION:
TRYING TO EVADE REALITY!
ТОВА Е ABS BLOODY ВРЕДНО!
[THIS IS THE EVIL MODEL OF
THE SUBVERTED MORALITIES
I.E. OF
THE ABSOLUTELY NOT
REALLY (RATIONAL)
МИСЛЕНЕ!]
БАСИ МИСТИФИКАЦИЯТА, А?!
 
OF
ДОКТРИНАЛНИТЕ BELIEFS
THAT HAVE NO BASIS IN REALITY:
THE NEGATIVITY (IRRATIONAL) MIND!
THE NEGATIVE VIEW OF THE WORLD!
*ВСЯКА ФИЛОСОФИЯ, LOVELY JOS,
КОЯТО IS INCOHERENТ WITH
THE (
OBJECTIVE) REALITY
IS BAD OR EVIL! ABSOLUTELY!
[Yes, it all,
lovely Josephine,
starts with a philosophy of morality
i.e.
of an (ir)rational философия of
"the content of
one’s own character"!]
 
THE
EVIL (ТЪПАНАРСКИЯ) PROCESS:
ПРОЦЕСЪТ НА VALUE DESTRUCTION:
ТОВА Е (СЪЩИНАТА НА ВСЯКО) ЗЛО!
ALL VERSIONS OF ЗЛОТО, LOVELY JOS,
СА ВОИСТИНА BLOODY ДЕСТРУКТИВНИ!
И ДА,
LOVELY JOSEPHINE,
ЗЛОТО (КАКТО И TRUTH) Е ABSOLUTE:
IT IS ABSOLUTELY NOT RELATIVISTIC!

THE D & D & D (NIHILIST) MODEL!
ДА, LOVELY JOSEPHINE,
НИХИЛИСТИЧНОТО Е ДЕСТРУКТИВНОТО!
ДЕСТРУКТИВНОТО
IS THE REALLY EVIL!
THE EVIL WANTS TO EVADE REALITY!
THE EVIL IS RESENTFUL (& HATEFUL):
‘CAUSE IT IS НЕПРАКТИЧНО/НЕЧИТАВО,
SO IT HATES УСПЕШНОТО, ЗДРАВОТО!
THE EVIL Е, LOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ REALLY UNHAPPY, UNHEALTHY!

THE BAD CULTURE (MENTALITY) OF
ОМРАЗА, НИХИЛИЗЪМ & НЕВРОЗА
СЕ ПРИЧИНЯВА ОТ BAD ФИЛОСОФИЯ!
ТОВА Е ИЗТОЧНИКЪТ НА
ANY EVIL;
ОТ ТОВА ИМЕННО ИЗВИРА
ЗЛОТО!
THAT’S TRIBALISM! ABSOLUTELY!

OF THE EVIL  DEATH STANDARD!
[THE ANTI-RATIONALITY STANDARD!
THE
EVIL STANDARD OF ANTI-VALUES!
THE
БЕЗРАДОСТНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ!]
So, tell me, lovely Josephine,
искаш ли (un)consciously да (си) създадеш
in your lovely head, една система full of
ANTI-VALUES OR NON-VALUES т.е.
НЕрационална
(incoherent with the human nature) system?
И да, такава (мистична; НЕрационална) система -
it
affects deeply негативно the mind, the personality!
Yes, it’s all
in the head – it is the psycho/socio-патия!
Със анти-ценности в главата, lovely Josephine,
(т.е. with the negativity в нечия си consciousness)
човек не може to be coherent with the reality,
не, не, не може да има real щастлив живот,
не, не може да има a meaningful life, баси!
Oh, those UNhappy people, lovely Josephine,
(прикриващи се) behind the mask of happiness,
[or behind their нихилистичен характер:
hardcore - “изобщо няма, не съществува, щастие”,
softcore – “
няма, не съществува, пълно щастие!]
ведно с „истинска“ мистична „мъдрост“, баси
!
[
Тези хора утопично ВЯРВАТ в all-powerful God:
в съзнанието им НЕ се отваря, lovely Josephine,
дори и (временно) малък времеви прозорец,
когато
(да могат) to be coherent с реалността,
когато говорят за Господ(арят си)! Е,
e, баси?!
Т
heir minds are потънали deep into the abyss!
Ако твърде дълго се взираш в бездната/negative,
бездната започва да се взира в теб !” Ф. Ницше.
Yes, it’s in the head, it is the psycho/socio-патия!]
 


OF THE SUPERNATURAL1
И(ЛИ) THE SOCIAL(IST) 2
(DEADLY)
EVIL УТОПИИ!
ОХ, THAT WORSHIP
OF ТЕЗИ ABSOLUTELY
[
велики двечки чудеса:
чудото” на религията &
чудото” на социализма ]
EVIL СОЦИАЛНИ УТОПИИ!

ЗА НЕЧИТАВОТО, ЗЛОТО!


OF THE GOD DELUSION -
НАЙ-ГОЛЯМАТА МАНИПУЛАЦИЯ, EVER!
ЗА ГОСПОД(АРЯТ)
& САТАНАТА, БАСИ!
OF THINKING THAT IS BASED ON FEAR!
[A DELUSION, LOVELY JOSEPHINE,
КОЯТО ЖИВЕЕ В ГЛАВИТЕ НА МИСТИЦИ,
NO MATTER HOW STRONG & PERSISTENT,
НИКОГА, НИКОГА НЕ СТАВА РЕАЛНОСТ-
NOT ДОРИ И СЛЕД ХИЛЯДИ ГОДИНИ! ОК?
ОХ, ТОВА
ЗОМБИРАНО МИСЛЕНЕ, БАСИ!]

THE MYSTICAL = THE DELUSIONAL =
= НЕПРАКТИЧНОТО = НЕМОРАЛНОТО=
= THE DYSFUNCTIONAL = THE POOR!
[
РАДИКАЛНО МИСТИЧНОТО = THE EVIL;
THE EVIL IS
THE TRULY DESTRUCTIVE!
ЗЛОТО се МОТИВИРА от СТРАХА & the 4Z’s!]


OF THE ABSOLUTE (MORAL) BLACKNESS (ЗЛО):
THE ДЕСТРУКТИВНОТО (НИХИЛИСТИЧНО)
PSYCHE НА (THE HARDCORE) МИСТИЦИТЕ -
THE DESIRE TO (ACTIVELY) DESTROY,
TO
(ACTIVELY) ABOLISH REAL VALUES!

*

ЗА (CRAZY ЛУМПЕНИТЕ &) ДЕМОНА НА [КОНЦЕПЦИЯТА OF] HUMAN
БРАТСТВОТО” [BASED ON THE ÉGALITÉ EVIL ФИЛОСОФИЯTA]!
ЗА ВЕЛИКАТА ПО-ПО-НАЙ HOLY КАУЗАТА:
(SERVING) THE GREATER (COLLECTIVE) GO(O)D,
КОЯТО БИЛА ДОРИ
LARGER THAN LIFE, БАСИ!
FOR THE GOOD(NESS) OF THE HUMANITY”!
FOR THE GREATER (
THAN LIFE!) КАУЗАТА!
FOR THE GREATER GOOD OF ALL THE PPL!
[ОХ, ТЕЗИ EVIL DELUSIONS– (BLOODY) ВРЕДНИ СОЦИАЛНИ УТОПИИ!]
[Кой in fact иска да го играе God,
here & now
, on Earth, в реалността?
On promoting fairy tales
в името на?
It’s all about the parasite-people, lovely Jos,
that would do ANYTHING for (keeping) power -
the power to coercively rule over the lives of the ppl!]

 VS

SO, NOW, LET’S TALK
ЗА
EMOTIONALISTIC ХОРАТА, LOVELY JOS,
КОИТО
DON’T (WANT TO) FACE THE TRUTH,
КОИТО CAN’T FACE THE OBJECTIVE REALITY!
[
ЗА ХОРАТА, WHO ARE AFRAID – OF THE TRUTH!]
[
ЗА ХОРАТА, WHO CANNOT HANDLE THE TRUTH!]
ТАКИВА ИМЕННО ХОРА СА МНОЗИНСТВО IN BG -
ТЕ LOVE СОЦ(ИАЛНИЯ) УТОПИЗЪМ! ABSOLUTELY!

*


ЗА THE GREATEST
(EVIL, ЩЕТИ НОСЕЩА) DELUSION:
BE(LIVE)ING IN THE UTOPIC ( MYSTIC) REVELATION!
ОХ, ТОВА УТОПИЧНО (NON-RELIGIOUS) ОТКРОВЕНИЕ”,
OH, THAT ABSOLUTE
IRRATIONALITY OF THE FAITH-ISM!
[
АДВОКАТИТЕ OF THE SO MANY ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИЯТА!]
 
 

OF THE ABSOFUCKINLUTELY (FAITH-BASED), LOVELY JOS,
ИСТИНСКИ ОПАСНИTE И ВРЕДНИTE СОЦИАЛНИ (ÉGALITÉ) ХИЩНИЦИ!
ОХ,
ТЕЗ EVIL EGALITARIAN БРАТСТВА, TRIBES, CLASSES, GROUP(ISM)S!
THESE ARE, LOVELY JOS,
ИСТИНСКИ DEADLY STUFF! YES, ABSOLUTELY!
IT’S (ALL ABOUT)
THE ÉGALITÉ DOCTRINE OF (AGGRESSIVE) BARBARISM!

ON THE DEADLY STUFF.
ON THE REAL
NEGATIVE ENERGY.
ON THE WAVELENGTH OF
IRRATIONALITY.
ON THE UNHEALTHY (INTEGRATED) PREMISES i.e.

ЗА (
OLD TIME & TODAY’S) ЗЛОТО & ХАОСА В ГЛАВИТЕ.
ON (COMING TO) THE MAIN POINT. OF THE SOURCE OF
ЗЛОТО.
ON [
ТЪПО (e)VALUING] THE MORAL (& INTELLECTUAL) LOW GROUNDS!
ON THE LACK OF
RATIONALITY! ON USING (THE OLD DOCTRINE OF) МИСТИЦИЗЪМ!
ON THE ABSOLUTELY
EVIL (WEAPONIZED) CONCEPT OF (THE SUBVERSIVE ЕТИКАТА OF) MYSTICISM!
ON THE ABSOFREAKINLUTELY FANATICISM (THE CULT DOCTRINE) OF THE (
EVIL) DOGMATIC FAITH-ISM!
OF THE ТОТАЛ(ИТАР)НАТА DESTRUCTION: OF THE (OBJECTIVE) TRUTH, OF THE (OBJECTIVE) REALITY, OF THE PEOPLE’S MINDS!
[
Но, дори и the total irrationalist (глупак, fool), lovely Josephine, не, не, не може да живее в пълно противоречие с истината и с доброто!]
(ТЪПО) ИЗМИСЛЕНИЯТ [ABSOLUTELY НЕВЪЗМОЖЕН, НЕПРАКТИЧЕН, МИСТИЧЕН] ИДЕАЛ – OF (A) GOD & САМОЖЕРТВАТА!
OF THE [STUPIDITY OR EVILNESS OF AN] IRRATIONAL(LY INTOXICATED) MIND: AN UNREASONING MIND.
ЗА (THE КОФТИ DREAM ДОКТРИНАТА OF) МИСТИЧНИЯ (MAGICAL) УТОПИЗЪМ, БАСИ!
{ANY VERSION OF AN UTOPIA, LOVELY JOS, MAKES ХОРАТА REALLY (ЗЛОбарски) UNHAPPY.
THESE PPL CANNOT
РАЗГРАНИЧАВАТ МЕЖДУ (КОЕ Е) ИСТИНСКИ ДОБРО И(ЛИ) ЗЛО!
 
THESE PPL DO NOT HAVE THE (
GOAL OF A) REALLY GOOD LIFETIME,
‘CAUSE THEIR DETERMINISTIC (TRIBAL) MINDS DESTROY, LOVELY JOS,
THE (TRUE CONCEPT OF) FREEDOM & НЕЗАВИСИМОСТ! БАСИ!
THIS
CULTURE ВОИСТИНА BREAKS ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО!
ТОВА Е THE BAD (OR EVIL) STUFF, THE TRUE HELL!
ТОВА Е THE COLLECTIVISM, REAL ДЯВОЛЪТ!
ТОВА Е
A PROCESS OF (SELF-)DISTORTION!
THE REALLY SELF-DISTORTIVE MIND!
THE SELF-DESTRUCTIVE MIND!
THE FAKE PERSONALITY!
THE EVIL STUFF! }

THE GREAT MENACE:
THE
МОРАЛНО DISHONEST (REPRESSIVE) МИСТИКАTA, UTOPIA!
THE
(EVIL) CONCEPT OF (HARD & SOFT) БАЩИЦАТА/PATERNALISM!
THE (EVIL) SUBVERSIVE МИСТИЧНИ MORALS (IRRATIONAL VALUES)!
THE (
EVIL) DYSTOPIAN (ПРОТИВОРЕЧИВ) WORLD IN ONE’S OWN MIND!
[OF] THE PEOPLE THAT CANNOT TAKE TOO MUCH OF OBJECTIVE REALITY