http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image001.png

Are you sooooo lucky?
One’s own
(happiness in) life, lovely Josephine,
is one’s own (active) responsibility
,
а не, не, не е
въпрос
just на късмет/случайност!
(или  пък стоене в the конформистко-популистките преспи и яко (вайкайки се) викайки неволята)
Yes, happiness, lovely Jos,
е individual занятие and

(one’s own happiness) is to be продуктивно achieved, rationally & effortfully -
by each individual, according to (applied to the best of) one’s own (actualized) abilities, талант & капацитет.
Yes, by every (living) individual, individually - each according to his own реални abilities, skills and капацитет. OK?
И не, не, не, lovely Jos,
in a истинско free
(market) society,
хората с (very, very much) високи доходи (i.e. the most икономически successful -wealth- ppl)
не са (се родили or) just (being) lucky! No, they’ve honestly & rationally earned them!  
 
А, аз, lovely Jos, of course,
ти пожелавам и късмет
(да имаш)!


 

 

Тhe (goodness of) волево ризънинг, skills & упорит (efficient) laboring/efforting/working
VS
(the badness of) the плашливост/страх/НЕрешителност/колебливост, НЕумение  & мързел/ленивост

Of the wrong мантрата (разказвана от the irrational majority) за късмета/случайността:
                        “Всичко е
(последствие of) късмет/случайност; всичко е до късмет; е божа работа!“,
с което, lovely Josephine,
            the
irrational мнозинството
 (, което има very, very weak drive for doing real бизнес activity)(and its старческа traditional culture of мистицизъм)
is всъщност
resenting
the
(doing of) genuine business/enterprise, the real success/achievement and the (idea of)(a truly & fully хепи) self-made man (, който is -чрез his own талант- making his own luck)!
It’s
the кофти (, but popular in BG) culture of resentment!
Всъщност, lovely Jos,
luck has almost close to zero practical value
;
it’s not дори worth to think & pay much of an attention to luck! Yes, наистина!
The highest practical value has your
/one’s own objective ризънаbity!
Затова
, lovely Jos,
           
do, do, do the stuff първо с (раз)ум (и упорит rational труд),
после със сърце
(и страст), а накрая и с малко късмет -
take
(smartly) the risk за да (можеш to really) profit greatly, by успешно achieve (increase & keep in the long term) real values.
Само в този контекст, lovely Jos,
life’s
to be objectively considered as
комбинация от
волево ризънинг,
(great) skills & упорит (efficient) working
and
, and, and (lastly -) luck!

 

 

https://chitanka.info/text/27748-nevolja

I.

Ран Босилек

Неволя

 

Две момчета често ходели с баща си за дърва в гората. Веднъж баща им казал:

— Деца, хайде идете самички за дърва!

— Бива, тате — рекли момчетата. — Ами ако се строши колата, кой ще ни я направи?

— Ако ви се строши колата, синко, викайте неволята. Тя ще ви я направи.

Двете момчета послушали баща си. Впрегнали воловете. Отишли в гората. Насекли дърва. Натоварили добре колата.

Тръгнали си. Не щеш ли, насред пътя им се строшила колата. Спрели се момчетата и почнали да викат:

— Невольо, Невольо! Ела ни поправи колата!

Викали, викали, никой не им се обадил. Взело да се мръква, а неволята я нямало още никаква. Най-после по-малкото момче рекло:

— Бате, тая проклета неволя няма да дойде. Мръкна се вече. Я да се заловим самички и колкото можем, да си поправим колата!

Двете момчета взели брадвата и теслата. Навели се и — клъц оттук, клъц оттам — поправили колата.

Като си отишли, баща им ги попитал:

— Е-е, как прекарахте в гората?

— Остави се, тате! — рекли те. — Насред пътя ни се строши колата. Викахме, викахме проклетата неволя, гърлото си продрахме, но тя не ни се обади. Видяхме, че няма да дойде. Взехме брадвата и теслата и колкото можахме, поправихме колата.

— Ето, синко, това е неволята! — казал баща им. — Вие сте я викали, а тя е била при вас. Като нямало кой да ви стегне колата, поправили сте я самички. Гдето ще рече, неволята (или, in fact, the воля & the ризънинг за полагане на -rational, productive & efficient- effort  & talent) ви я е поправила.

*******

Край

 

 

II.

Късмет, шанс.


How about luck? What about being lucky?


           
The wrong мантрата
            за
(ох, it’s all/most of all just a matter of)

            pure luck

            rather than (good, rational, based on ризънabilities)
            judge
(ment)
            of
(one’s own) character(‘s morality)! How about that?! More by (sheer) късмет/случайност, отколкото (рационална) judgement (done/evaluated by objective principles)!
            Това, lovely josephine,

            е the real (popular) мантрата of the [комунално мислещото (БГ)] majority of

            the обективно НЕуспелите/пролетариата и/или the really НЕхепите ppl (, no matter their равнище в Стратата),

            които са [unconsciously]

            motivated by the истински entitlement-collectivistic 4Z’s  манталитет/morality (of skepticism т.е. анти celebration of life) т.е.
            being
(un)consciously хейтърски motivated/насаждан
            by
(идейно-политическа & социално-икономическа пропаганда of)
            the
neo-(cultural)Marxian или в най-добрия случай by the groupthink  zeitgeist/spirit/culture/morality  of the (to)day!
            Oh, that
егалитаризъм,
           
oh, that {[more] „социално-отговорен/справедлив“, „polit-коректен“, multicultural}
           
collectivism [, който, of course, винаги се фалшиво саморекламира, че is in favor of  the common good(ness) - “taking care of the poor”, ала всъщност always brings социално-егалитаристичнa misery - for all (за absolutely huge мнозинство) of the ppl, but a (hugely) tiny (партийно-олигархичен) “elite”];
            the
(wrong, disфункционална) morality/system (culture, phychоsociology & socio-economics)

               of (равенство into the) misery: лузърите/НЕуспеха/посредствеността/НЕпрактичността/INefficiency, зависта/омразата/врагЪТ & НЕхепинеса!
            OK?
            Do you
miss the misery, lovely Jos? Really?

Нe, не, не, lovely Jos,
във среда на истински
free market (based on true application of the T&T principle)
the long-term real success
[i.e. creation/добавяне/achievement of value(s)]
не е въпрос на късмет (, макар, че много of the irrational философии & methods  да промотират just the opposite);
and the long-term failure [НЕдобавяне or дори destruction of value(s)]
не, не, не е въпрос на случайност!
It’s a matter of abilities, skills,
капацитет and rational productivity!
Yes, it’s about (
не)моженето – to achieve (& keep) values, long-term!
Pls, lovely Jos, don’t be stupid,
for the real betterment of your own real sake,
не му много мисли - при това rationally i.e.
based on
faith, wishes, favouritism, emotions and feelings reason! OK?

Well, well, well, lovely Jos,
            how about
(the really слабия argument of) luck, of (просто) being lucky, ли? What about it? All you (really) need is luck, luck, luck, a?! Или?

Късметът/случайността
            е
a real part of нонexistence, of реалността, of life. Yes, it is.
           
Може (на всекиму) да се случи, а може - не! It’s arbitrary. Случайност (good, positive контекст; а съществува и в negative контекст, bad).
            Yes, it is.

 
           
Ала, lovely Jos,
            don’t be
(so really) stupid (like the very many ppl of which I’ve seen really a lot…), 

като  о-с-н-о-в-н-о/essentially разчиташ [i.e. to hope for, to (a)wait for, to wish(ing on a star/God/кафе/карти/врачки/рулетка), to have great expectations]
              
of (your) luck,
            of
(you)(just) being (oh, Lord, oh, Омггг, greatly, hugely) lucky, in (the long run of) your life!
           
Don’t be mysterious,
           
не, не, не бъди (with an irrational) мистик (mentality/морал),

            or else - you’ll го (раз)плащаш really & dearly…negatively!

 

Късмет(ът), lovely Jos,
                                   
може да се случи, ала so could shit! Yes.
            Luck happens in life; shit happens in life, too. These do not depend on you
/nobody; you/nobody cannot control these. Това  означава as it is.
           
Ала, всеки rational човек, lovely Josephine,

ought to concentrate/focus

his мошенически productive efforts, energy and time (т.е. his own lifetime) on неща(та),
            които (
s)he can really control, can really do - in the name of истински achieving one’s own (life) flourishing/enjoyable/successful (in IHS terms; healthily happiness),
                       
тук на Земята, in the reality!
                       
Всеки един ден от (your) life matters! I really mean it.

Щастието, lovely Jos,
                        being a
really happy персона,           
            не е
(и никога не е било, и няма да бъде)(просто)(въпрос на) късмет! No, no, no! It isn’t.

То трябва да
            се отговорно & сериозно

earn/deserve/make-ва - by thyself! Absolutely!
           
Никой, lovely Jos,
            не може да ти постигне твоето щастие!
            Само и единствено ти
(самата си)
                        можеш или не можеш -
according to thyself’s истински способности, skills, талант and capacity (не)успешно applied into reality!
                       
Yes, it’s all about (не)моженето, lovely Jos!  And the according (не)успешните случайно earned резултати, long-term!
                       
Yes, it’s all about being a (real) winner or a (real) loser, long-term!

ОК? Гет ит or not?


If you act on objective принципи!
If you, обаче, act irrationally, lovely Jos,
           
животът ти също се променя, ала към worse, not for better!
An
истински rational човек
            не
, не, не разчита на късмета, случайността! Такъв човек knows really good себе си и
Затова такъв човек essentially разчита на себе си,
на собствените си
страхове
really
практични  idea(l)s, motivations, passionate efforts, талант(и) & д-е-л-а!
 
И така, lovely Jos,
usually
се постига the according успешни резултати [of a winner, а не, не, не лузър], long-term
i.e.
не, не, не разочарова себе си [and the rest of the close circle ppl], in the long (life) term!

 

(learn to) Be rational(ly НЕзависима),
           
(learn to) be ризънable/smart (and really responsible),  with your own (готин) style and
            ррразчитай
consciously & s-e-r-i-o-u-s-l-y само и единствено на себе си, на your own wished for a-c-t-u-a-l-i-z-e-d talent & capacity & ideas/projects/doings, според, обаче, разбира се, че your own равнище (of real adaptation) within the социално-икономическата мистификация objective/real Страта(фикация). There’s (really) no “short cut”, there’s no easy way (in reality) - if you believe (in) that, то, тогава, ти си просто (още един) real (4Z’s) селтакис хитрец, a second-handed  (fe)male, an irrational human! Това не, не, не е the rational (the moral & the practical) way! За great съжаление, мнозинството от BG ppl харесват да правят нещата „по втория“ начин. That’s a fact. БГ човекът, масовия БГ човек, по историческия си cultural манталитет, обича да хитрува/хитрее (и на дребно и на едро); той, at root, е хитрец - в мисленето, в мотивацията & в действията си. Конформист е. Absolutely. Неговото си е негово, чуждото е общо; Димитър БГ Общи/колективистичен е! А (moral & intellectual) compromiser (, който търси на леба мекото и сервилно се оглежда за да може някъде да се отърка ‘о власт имащите и/или ‘о the richer ppl, за да мое някакси да кяри нещо за себе си, no matter, че he всъщност doesn’t really like them!); без (really -consistently & persistently- мислене & прилагане of) objective principles (, based on objective values). Истински relativist е.

ОК? Гет ит or not?

It’s not, not, not (should not be primarily be) about …all you need is luck, being lucky! Usually it is not (the case). Обичайно не е. Normally it is not. Most of the time, most of the places, in the long run, при most of the ppl - it is not (the real case). That’s the reality.

You, lovely Жос, as an individual,
            ти
(not the luck)
            should & ought to be
(really) choosing/deciding,
                        and you are thinking & doing,

            and you OUGHT TO apply (rational & efficient) efforts,
            a
не, не, not (просто да чакаш…на…) the късмета!
            Късметът
/случайността е secondary;
            is not and should/ought to not be
(thought as) primary,
                       
на което да really основаваш your thought, motivation and action.

            Защото това би било празна надежда (и съответно разочарование), откровенна stupidity or real gambling - all of these (в същността си) are истински irrational, bad, кофти.

Usually късмета
           
does not come

            in large & persistent пропорции; нормално the luck, когато & if идва, да (бъд)е very much limited - in quantity, quality & timeframe.

Лесно няма (and in reality doesn’t exist в really positive form, essence & shape),

            лесно нищо не е;  life’s not (meant to be) easy; normally нищо не се получава на тепсия! ОК?

The really good

            is the really successfully & the really productively a-c-h-i-e-v-e-d,

            чрез влагането на one’s own рационални (thinking/ризънинг & последователни & упорити) усилия!
Всичко е
in reality within thyself - rational воля, rational ризънинг, rational амбиция, rational consistency & rational усилия. That’s all you really need! Едната rational morality (to learn & apply, in your lifetime, at all the (важните) time, places & cases…of your own] and God help you.
Йес.
That’s about all.

В общия/масовия случай - добре е to just forget about (do not really rely/hope just on) luck. Пък, if it comes…welcome, of course!
            But if it does not come
, well Jos,

            don’t blame нито the others, нито thyself! ОК?

И да, lovely Жозефин,
            да повторим, че
sometimes, НЕчесто,
            има
some ppl,

            които макар и да  не работят as hard, да не са първи красав(и)ци, да нямат really high mental capacity & ризънabilities, ала
въпреки това,
все пак,
тяхното социално-икономическо равнище
in the Strata  е/става (much, very пъти much) по-високо (и дори very much по-качествено) отколкото на милиони други (БГ) хора, които яко & productively се трудят?!
Да
, lovely Жос,
           
this is possible (, но много малко вероятно).

            А (big, понякога lifetime) chance
                       
[to suddenly make it real big…to the top!)(например, to have the right parents, или the right partner(s), или да спечелиш big джакпот от тото, to be by a chance at the right time at the right place, etc.];
            а истински
good шанс/случайност (,ала има и negative/лоша такава; а really малшанс i.e. а lack of късмет/chance).
Yes, това е част от реалността.

This could, do and will happen – винаги!
Ала its randomness, lovely Josephine,
cannot be controlled, regulated or managed -
от никого, и от нищо in a rational way! OK?
           
Съществува и positive chance, и negative малшанс. So, what!
Well, lovely Jos,
човек, обаче, трябва
-
should & ought to-  

да се rationally фокусира, да съсредоточи his efforts, time, ресурс & energy
            само и единствено върху неща,
които
really can, can, can (може и иска) да achieve, regulate, control, manage и/или change i.e. to self-happen! И никога върху такива неща, които - (s)he cannot, cannot do anything about them, неща, които absolutely НЕ зависят от his efforts, time, ресурс & energy! Това означава strong (real волеви & real ризънable) character i.e. the smart character!
Chance (usually) favors the
истински (rationally) prepared mind(set)!” - that’s true. Do it! Do it, rightly.  ОК?

***

 

      

Being практичен/real/rational or мистичен/pragmatic/dogmatic (човек)?
Be
(ing) принципен или not quite?
Be(coming) strong or weak човек?
To be (really) moral and рационално believe in science  or to be ирационален and have (dogmatic) faith?
Living in the (objective) reality or into the мистицизъм/emotionalism/dogmatism?

To (l)earn to be really/100% happy or not quite/completely?

(real) (горд) Човек или не съвсем?

 

(wishing s.o.) “Good luck”
            is
(technically speaking) just a
                                                s
-e-n-t-i-m-e-n-t!
            One of the many traditional
/cultural sentiments (да бъдеш мил с някого),
            coming out of living in (
the vibrations of) not a (truly and fully) rational & свободен world, yet!
Други подобни традиционни cultural сантименти (objective шменти-капели)
            са
(wishing s.o.) Merry Коледа!”,
            или “God bless
/help/protect (you)!”,
            или
Боже…еди си какво,  
            или
Бог напред, а ние (following) след Него!,

            или А, бе, не се взимай толкова на сериозно!“,

            или „Всичко е въпрос на късмет!“,

            или „А, бе, това (си) е Божа работа. Човек предполага, а(ла само) Господ разполага (и може да даде свърхестествена способност дори на едно магаре, като го накара да проговори  на човешки език), for God is the Love/Joy/Peace/Authority, is Greatest, а неговият one & only true messenger is Jesus/Мохамед/Иса! “,
            или “Душата е важната,
а не толкова the body or the mind, затова човек ought to lead by the heart, not, not, not by the head!”, etc!

            These all, lovely Jos,

            сами по себе си, strictly speaking,
            are истински
irrationalities (real intellectual dishonesties; real мистицизъм; non-truths),

            които дълбоко са се настанили into the minds of the (масовите) ppl,
                       
чрез the culture,
                       
още от преди много, много поколения.

            Това е, lovely Josephine,

            in fact да бъдеш really НЕпрактичен човек – в мисленето, мотивацията, действията си and pursuing your values & goals! Get it?

Don’t be stupid!
Be real lovely;
            be gorgeous;
            be a real human, that does not need a God’s Love (Love is God), but true love – of achieving & keeping one’s own objective values, according to one’s own real
needs, wishes, wants abilities/skills/capacity
            i.e. истинска
практичност (in HIS IHS terms)! OK?
And (then) I wish you, lovely Josephine,
            (
да имаш) good luck!
            Get the context, now?
            OK?
Да бъдеш a (big) късметлия!

                       

 

[Big] Късметлията

 

       
Колкото по-ефективно apply hard (productive) efforts,
                                   
толкова the luckier a (wo)man gets,

based on a (strong) will to съзнателно change one’s own life –

for the better, а не, не, не for the worse!

            -Коледа е, за Бога!
            -Ама то…Бог няма, не съществува! Во истина!

Now, (my) lovely Жозефин,

така или иначе,
Christmas,
           
слава Богу,
            вече,
не
, не, не е (преди всичко) а religious празник! No, not any more!

Аз really харесвам today’s духът of Коледа!
           
Yes. It’s lovely. It’s lively! Really!
            Exchange of
(small) подаръци [in a December’s fresh white (snow) presence]for fun, for enjoyment, lovely Josephine,

            (em)powered by (the great engine of innovation, productivity &) free commerce i.e. of value creation, by the rational humans!                
           
It’s all about celebration; real celebration of (a flourishing) living, тук и сега, на Земята! Yes!
            And good cheers, good food, all kind of other good stuff and not hard working – many December days spend resting with the (extended) family.
           
I celebrate life
/living stuff – that’s my Коледа! Воистина!

I like, че хората, over Christmas, lovely Josephine,
            купуват
/trade  и си подаряват/exchange  stuff;
            следователно
, lovely Jos,
            it’s about (exchanging) productive efforts, productive abilities, в реалността!
            Духът
of (real) productivity! Празничният дух! The really good (human’s) spirit!
           
Триумфът на the spirit of (essentially the предприемаческа) productivity!  

            That’s really lovely! That’s really lively! That’s истинска aliveness! That’s reality!
I (and we всички the ppl  в по-белите countries, like it or not, understanding it or not), lovely Josephine,
           
really енджой abundance;
I
enjoy & celebrate the success story (of mine) (and of all other productive ppl)!

Честит празник, lovely Jos! Честит празник, productive ppl! Честит празник, (real) value adders!
Merry Коледа, to all of you (creators)!
Merry Коледа, lovely Jos!
            [have a] Look at the really beautiful
рекламите over the TV & in the market place!
            They are really lovely! They are really lively! That’s reality!

            Of course, there’s absolutely no such thing, lovely Jos,
            as
Рождество (of the God, of Създателят на all Life)! Don’t be stupid, lovely Jos [as the (BG) majority of (wo)men really are]!          

Have a very, very much
           
успешна, productive и богата (win-win relationships) lovely Christmas, lovely Josephine,
           
(with)in the (real, free маркет) temple of the God real human [the productive human]
               i.e. a flourishing year, благодатна година, and many more! Do it!
            Be a (real) value adder, an earner, a (brilliantly innovative) winner
,
                       
а следователно, истински стабилен & спокоен човек!
                        A (
независим) god of your own (living)!

            Make your highest & best self! Really! Според your real способности и real възможности,
           
ала не, не, не by faking реалността as the (БГ) majority of ppl absofreakinlutely stupidly do it [, by regularly (daily, weekly) posting “nice pictures & nice пожелания” in the сошъл media – for хилядите „friends” of yours, баси]!
Get it?

Абе, Мери Кристмас, бе! Every time.


A, късмет, де! А, късмет!
Мери Кристмас to you all – rational ppl! Have a great ball!
  
  

 

 

***

 

 

 

 

 

http://chitanka.info/text/3320-zajuva-nevolja

III.

Of слабохарактерните ppl;
които I absofuckinlutely don’t like,
а
some of them дори и презирам!
Of acquiring, lovely Jos,
into one’s own consciousness -
fear, resentment, разочарование & guilt
i.e. of (self-
constructing a) negaliving (lifestyle)!
И отново за неволята, lovely Jos,
ала заювата такава! Заешки души.
Заю(-баю)вата НЕволя -
„изкуството
”  да се снишаваш (morally) (ниско),
да се адаптираш (
morally) хамелеонски (highly)!
[за да можеш (някак си) (easier) да конформистки оцеляваш]


Страхът – до степен на параноична psyche!
[psyche разстройство, което произвежда, lovely Jos,
 absofreakinlutely патологична подозрителност,
irrational фобии & емоционална НЕстабилност]
Страхът е
absofreakinlutely лош съветник и
предполага още по-лоши политики/действия!


Of слабите, лабилните и лесно ранимите (wo)men!
These (wo)men, които се absofreakinlutely страхуват
на първо място от малопаричие,
а след това и
absofuckinlutely
от
old age, болести (и смъртта),
от being (one day) alone,
от личен провал!
Това
насажда feelings of INsecurity & UNsafety -
for today’s & tomorrow’s days
of these (wo)men!
These (wo)men are the real dependent ppl,
които са stuck into домейна of suffering!
For these (wo)men, lovely Josephine,
the Standard of value
(, а следователно и мъдрост)
is
болката, страданието, мъката! Баси!
The irrational fear(ing) & the irrational doubt(ing)
вървят ръка за ръка, lovely Josephine;
и водят към
irrational скептицизъм!
Защото страхът (
& doubt), lovely Jos,
 е състояние на (individual) духът!
А следователно и на този
of a nation/region!
*


The [ppl that are full of] lack of courage!
The
cowardice! Страхливостта!
[колебливостта & НЕрешителността]
The greatest (“adaptive”) compromisers!
Most of the (BG) (wo)men, lovely Josephine,
направо are full of & си умират с такава неволя!
Да се (у)давиш в [собствените си] страхове;
and to be full of doubts
за това и онова!
Ох, този irrational страх – от всичко и за всичко (personal)!

That’s what makes the(m) (morally) cowardish (мнозинство of) ppl!
Oh, those страхови неврози – in many (wo)men!
Подлите
(дълбоки) irrational страхове, lovely Josephine,
make
човек really irrationally подъл, a (moral) coward!
A morally compromising
(инфантилна) greyish coward, баси!


Most of the (BG) (wo)men, lovely Josephine,
са really страхлив(ц)и, weak & НЕ(съвсем)решителни хора;
хора
full of many и най-различни страхове & anxieties!
Today the
postmodern morality, lovely Josephine,
wrongly нарича such ppl (по-)толерантни & (по-)смирени,
нищо, че те са
absofreakinlutely (compromising) cowards!
Oh, those
ла гранде (compromising) conformists, oh, those страхливци!
These are confused and
(morally) weak (wo)men. Dishonest ppl.
And in time
, lovely Жос, them (wo)men always become
absofreakinlutely gossip & интриганти [(self-)разочароващи] ppl.
That’s, lovely Josephine,
всъщност a real life of suffering [of the doom & gloom mentality]!
Господ(ар)стването на Големият Страх – in a mind!

Шубето е голям (irrational) страх, баси!
Страх
& стрес [and some количество секс]!
It’s all about irrational канализиране
на
energy към the “heart” [oh, душата!] –
producing
емоционална НЕстабилност!
А следователно и интелектуална
такава.
The UNfree, Emotionalistic & Afraid ppl!
Най-лесно манипулируеми, lovely Jos,
[by a god] са the (wo)men-страхливци! Yes, really!

БГ поговорка: Страх лозе пази.
БГ поговорка: Преклонена главица, сабя не я сече.
БГ поговорка: Мълчанието е злато
[Баси, БГ народопсихологията, а?!]
{А за всички млади хора, нека да цитирам Мечо Пух:
„Помни – (if rational човек, then)
ти си по-смел, отколкото вярваш,
по-силен, отколкото изглеждаш и
по-умен, отколкото си мислиш.”}


The fears [of the Dark side] are coming…

The fears [of the Dark side] are coming…
…and (s)he is becoming absofreakinlutely
over safety-conscious!
Всички параноични страхливци са real cowards (приспособленци)!
[Oh, those прагматици most of who, lovely Jos,
 нагаждачески оцеляват, качили се на нечий…гръб!]
Който от fear (емоции) се ръководи, lovely Josephine,
той (раз)ума (му) не го essentially води;
an unstable
(wo)man, no matter what (s)he try to фалшиво pretend! A coward!
Fear
, фобия & anger [НЕудовлетвореност], lovely Jos,
[
т.е. a mind, based on emotionalism; емоционална НЕстабилност; невротичност]
винаги водят до skepticism,
а в по-дългосрочен план – to (4Z’s) нихилизъм! That’s badness; rational импотентност!
Никой твърде страхлив
/фобиен/плашлив (i.e. твърде НЕрешителен) човек, lovely Jos,
не може, no matter колко много го иска,
да
be(come) a (truly) happy (wo)man, in the long run;
           
не може, дори да много (го) иска, да притежава (successful) собствен бизнес, in the long term!
Such a weak
персона, does not really have the guts to do it! OK? Get it? Don’t be a (страхлива) coward!
Днешното level of courage of the БГ (обикновените) ppl, lovely Jos, is sooo low,
the масовият
БГ човек [oh, that (wo)man!] is so full of (soоо many) fears (of здравето си),
that it’s all absofuckinlutely laughable! Really! Look around yourself, lovely Jos, and you’ll see it all!
Yes, it’s utterly laughable
[& them слаби/страхливи ppl have close to none risk, strength & guts involved];
and
затова them слаби/страхливи ppl, lovely Jos, cannot be истински НЕзависими,
a следователно
,
и
не, не, не могат да се наслаждават на самотата (of свободата си)! Свободата to be [to live] alone!
Those absofreakinlutely weak ppl
(особено женските), и преди (from ancient times), и сега (in 21 century), lovely Josephine,
(fearfully) give their (obedient) support (in the name of “safety, security, acceptance”) to the (сошъл инженерите of the) Establishment-God!  
Oh, yes, it’s the utterly UNstable [& UNsustainable] system, but through the fear,
мистицизмът контролира the (minds of) ppl на психо-епистемологично level! Yes, it (still) does! Баси!
П
ред the choice of свободата или хляба, lovely Jos,
absofuckinlutely ясно е кое these
(обикновени) ppl (ще) избират,
no matter
the цената на жената, нали?! Баси! Баси неволята! Заюва неволя!

 

Заюва неволя

Ран Босилек

 

 

Седнал Заю да плаче край Скокова поляна:

— Пусто тегло заешко! Къде, клетник, да ида? Милост нямат към мене нито чужди, ни свои. Какво мога да сторя с това сърце плашливо. Шумка шумне, то трепне. Доде река: „Спри, сърце!“ — крака рипнат, па хукнат, ден и нощ се не спират! Тежък живот живея! По-добре е да ида в дола да Се удавя!

Чул го Щурчо, рекъл му:

— Зайо, глупав не ставай! Поучи се от мене! И аз тежко живея през летните пекове, през зимните студове, но пак свиря и пея.

Свирнал Щурчо на шега. Хуква Заю подплашен. Чак в дола се позапрял. Към водата приближил, па си рекъл запъхтян:

— Не! Така се не живей! И от свирня се боя! Нека Шурчо да си пей! Няма живот за мене! Сбогом, гори и поля! Сбогом, репи червени!

Той се спуснал към брега. Но изведнъж — цоп, цап, цоп! — цамбурнали в реката кресливите жабури. Спрял се Заю и рекъл:

— Я ги гледай тез жаби! По-страхливи от мене! Но безгрижно живеят. Аз ли само пощурях да се давя без време!

И скок-подскок, скок-подскок — пак се върнал при Щурча. А Щурчо го запитал:

— А бе, Зайо, де беше? Защо така избяга?

— Свирнята ме уплаши. И си рекох: „Решено!“ С това сърце плашливо не се живей повече! Завтекох се към брега. Но жабите изплаших. А бе, Щурчо, те били по-страхливи от мене! Пък безгрижно живеят. Е, луд ли съм тогава да се давя без време!

 

 

Няма как (не, не, не може) да има real щастие, lovely Josephine,
            там
(в the mind of a human) (, а следователно и of the relationships), където има НЕспокойствие & НЕсигурност!
            В такова съзнание (и в такива
relationships), lovely Jos,
           
бушуват lots and lots of тревожност, doubtfulness & разочарование т.е. НЕгативизъм (of the uncertainty/weakness)!    

Страхът, lovely Josephine,
           
[трупане на все повече (нов)] прекомерен irrational fear [phobia…going by the “heart],
влияе както на (personal) psyche равнище,
            така и на
(personal) физическо такова; и на икономическото такова!
Страхът
, lovely Jos,
            the irrational fear,
of the irrational
(UNstable) ppl има „големи очи”!                                               

Every страхлив(а) (fe)male,
            an absofreakinlutely strange kind of      
           
фобийна (wo)man’s персона, lovely Josephine,
is really an емоционално-безпокойна [
UNstable, НЕустойчива] (fe)male персона;
            and very likely to be(come) a mystic персона [, since
мистицизма is really based on faith, fear & foe]!
            It’s a psyche stuff.
Всяка такава (fe)male персона, lovely Jos,
is really (self-)разочароваща
(се) [i.e. издънваща се irrational (wo)man]!
           
Oh, I know so many absofreakinlutely страхливи (fe)males, lovely Jos!
                       
Тъпи (personal) [always in the long run disappointing] парчета.
                        And most of them are real
интригант(к)и & клюкар(к)и! Това е втрората им (hidden) природа!

            Именно такива (wo)men [се пречкат и] пречат на изграждането на real healthy [win-win] relationships със рационални ppl, no matter how close or distant such ppl are!
           
Такива (wo)men are (becoming in time, in their confused actions,) истински bad (или дори evil) ppl, lovely Josephine,
           
които are feeling stuck into the negativity (of скептицизма) and
           
носят само НЕрадост & НЕспокойствие, болка и все по-голямо влошаване на отношенията (не само на себе си, а и) amongst много други (близки) хора! Баси!

            The (BG) world is full of such (wo)men – деструктивни 4Z’s (wo)men of (hidden) resentment!                

            Don’t be stupid, lovely Josephine,
            don’t be such a woman! Stay away from
(regular relationships with) such (wo)men!
           
Защото that’s bad for your (психо-) социал-икономическа физиономия - the becoming of an UNhealthy (физическа, икономическа и/или psyche) физиономия!

*

Well, lovely Jos,
            a (fe)male
OUGHT TO be
НЕплашлив (НЕзаю) човек i.e. to be(come) different от today’s (БГ) мнозинството (wo)men,

            а не, не, не да бъдеш роб на страха (фобията) си – така каквито са the majority of the [] (wo)men!
Ought to (learn to) be rationally дързък, уверен, решителен и
            отговорно & сериозно
           
to protect/value/take care of his own rational self-interest (and accordingly earn his own real self-esteem)! Really.
Ала
don’t, don’t, don’t be за Бога stupidly смел, нали? Don’t sacrifice thyself, don’t disинтегритай себе си, защото инак си really просто едно тъпо парче!

            И едно последно нещо - запомни, lovely Jos,БГ
           
че мързеливия човек (пасивност; НЕжелание за работа, for applying effort)
              
е обективно an anti-value; е обратното на работлив (consistently & persistently)(hard working) човек!
            Плашливият
[и/или мързеливият] човек,
                        като един човек живеещ в домейна на
the истинска irrationality,
            cannot
(is unable to) really (in the longer run) love somebody;
           
такъв човек,
                       
no matter his (real) wealth,
            has
nobody to (really) love!
           
Защото,
           
for an adult human to (really) love God another adult somebody, lovely Josephine,
           
означава to (really) respect one’s own objective (achievements of) values (yes, it’s all about morality, rational morality - основана на НЕутопични стандарти!)
              
виждани (in the longer run) и у някой си друг човек - in thought, motivation and action!

            ОК, lovely? Get it?

*
Don’t keep your head down!
Don’t go faking the reality – the lie, deny & defend [irrational explain] mode!
Don’t
се снишавай, снишавай, снишавай ниско до земята!
Don’t be a (feeling powerless, hopeless, desperate, stuck) coward!
 
Don’t be close-minded character! Have a real [true] human dignity;
do rely on your own self/abilities
/assets/ресурси/капацитет
 за успешното справяне with (your) life/existence!
All the doom&gloom characters, lovely Jos,
стават такива i.e. са weak персони, that
feel absofreakinlutely INsecure & UNcertain
именно защото are (фобийно) afraid of that stuff -
[experiencing (d)anger , emotional (& intellectual)  НЕстабилност and resentment;
seeing the world & the (especially
younger) ppl as по-кофти stuff than преди]
че не могат сами да се справят with the изпълняването of the
requirements for (успешно achievement of) a (truly & fully happy) living,
i.e. cannot really earn by themselves a (truly & fully happy) living, и
затова they absofreakinlutely need someone (group) to “help” them do it,
баси!


, not fearful, lovely Josephine!

ПРОМЕТЕЙ: “Трябва да си хлапе и да имаш детски ум, за да се надяваш, че можеш поне нещичко да узнаеш.
Знай, че аз няма да заменя своите мъки with the робско служене на Зевс [Establishment]!
Предпочитам да остана тук, прикован към скалата, отколкото да стана верен слуга на тиранина Зевс!
…никога тиранинът Зевс не ще узнае кой ще му отнеме властта!

 

[Не, не, не, lovely Josephine,
не бъди absofreakinlutely страхлив(к)а – каквито in reality са most of the жен(ск)ите!
Бъди истинска
strong куражлийка!
Бъди една (мъничка)
real прометейка! ОК? Get that?]

  

            Презрение, absofuckinlutely презрение, lovely Josephine,
             се полага
[, а не, не, не възхищение; не, не, не rewarding]
                        на лицемерните (
cowardish) конформисти,
                        на арогантно мързелив(ц)ите и
                        на фобийно
стралив(ц)ите!
           
They are all absofreakinlutely weak [i.e. НЕуверени & НЕрешителни; feeling INsecure] ppl!
                       
Всички слаби хора са dishonest ppl! Жалки ppl, jerks! Yes, LJ, don’t be one of them [majority ppl] копелета! The irrational копелета! They suck (, so do their opinions, on which they act)!
            The weak ppl make
the world a worse [4Z’s] place for living! Добре, че
                       
the greater силата е really в the productive -НЕзависим  & free- човека [i.e. the real (honest; open minded) human], lovely Jos,
                       
защото само the really (honestly) productive (wo)men [can really] make the world a MUCH better place for living! Based on the merit/abilities of each (different) individual!
                        Yes, more
honesty & openness, lovely Josephine,
                       
yes, more transparancy [truth; open-mindedness],
                        can radically change
the world we live in:
                                   
our idea(l)s,

                                    our morals,

                                    our бизнеси,
                                    our politics,

                                    our relationships,         
                                    our Governments
(secrecies, “класифицирана инфо”, “национална сигурност”),

                                    our (especially държавни) institutuions for the better, not for the worse!

                        That’s good stuff! Really!
           
OK? Get that!

*

 

             
            Be
истински lovely, be истински lively - every day and every night to thyself!
            Enjoy your life
(time), lovely Josephine,
           
като активно мошенически работиш и efficiently постигаш успешни IHS резултати - to the best of your own,
            and
придобити с hard work, обективни способности, качества, skills и капацитет.
           
Don‘t be stupid - не викай НЕволята,
            ами си
absolutely consciously тренирай волята
           
            i.e. your own will power,
            based on your own rational
ризънинг in objective principles! And do it consistently & persistently - in the long run.
           
А колкото до късмета - се разбрахме (как да гледаш на него), нали?

            That’s all.

 

-END-

 

 

 

 

 

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image001.png