http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png 
(INTER-)(NATIONAL-)
СОЦИАЛИЗЪМ & ЩАСТИЕ - ЗА̀БРАВИ, ЗА̀ЕБИ.
ВСЯКА ВЕРСИЯ НА СОЦИАЛИЗЪМ = INTERVENTION(ISM), НЕСВОБОДА!
ВСЯКА
(HARD) ВЕРСИЯ НА СОЦИАЛИЗЪМ = MASSIVE DESTRUCTION(ISM) =
ПРИЧИНЯВА МНОГО И ОГРОМНИ (ДЕСЕТИЛЕТНИ!) ВРЕДИ И ЩЕТИ НА THE (IR OF) PEOPLE,
ТОЧНО КАКТО ТОВА ПРАВЯТ И
THE SOCIAL-ECONOMIC СИСТЕМИ BASED ON ТЕОКРАЦИИТЕ, БАСИ!
СОЦ(ИАЛИЗЪМ),
АВТОРИТАРИЗЪМ, SAVOUR(ISM), НЕЩАСТИЕ – (ЗА)ВИНАГИ!
ПРИМЕРИ
НА HARDCORE СОЦ – СССР, КИТАЙ, NAZI GERMANY, ВЕНЕЦУЕЛА, СЕВЕРНА КОРЕЯ, ETC.
ANY VERSION (
HARDCORE OR SOFTCORE) OF СОЦА ALWAYS FAILS, LOVELY JOS,
(TO THE DEGREE OF ITS APPLICATION)
THE MEANING OF LIFE, OF LIVING!

Човек, a rational human, CANNOT ever be(come) (really) happy
if living, lovely Jos, in a
totalitarian or hard authoritarian country,
например, като СССР, Nazi Germany, НРБ, а днес в страни като-
Китайския today’s СОЦ, Руската Федерация, Мюсюлманлендия,
Венецуела, Северна Корея, etc.
What about an
irrational human?
За всеки НЕрационален (глуповат или зъл) човек
просто няма голямо значение в коя епоха живее,
в кой (географски) регион живее
, в каква култура!
So, you do get my point, lovely Josephine, don’t you?
Ох, тоз’ hardcore (or softcore) колективизъм, anti-individualism!
(Ком)Партията има ДВЕ ЦЕЛИ:
да завоюва цялата власт в СВЕТА
1

и завинаги да унищожи
2 възможността
за НЕзависимо мислене (и действие).”
Джордж Оруел

 

ЗА НРБ
– THE (ЗЛОВРЕДНОТО) SCHOOL
OF SOVIET
БРАТСТВО(ТО), SOVIET(ISM).
ОХ, ТОЗ РАДИКАЛЕН Е(ГА)ЛИТАРИЗЪМ!
 
ДОМЕЙН НА РАДИКАЛНИ СОЦ МИСТИЦИ,
КОИТО ИЗПОВЯДВАТ, LOVELY JOSEPHINE,
ДОКТРИНАТА OF THE (BIG BRO) STUPIDISM!


ЗА
КОМУНИСТИЧЕСКИЯ (DARK) МАНТАЛИТЕТ  =
AN IRRATIONAL (EVIL) МЕТОД НА МИСЛЕНЕ,
А СЛЕДОВАТЕЛНО И НА SUCH ДЕЙСТВИЕ!
ЗА
THE RED (COLLECTIVE) BARBARISM -
THE MOST
SICK VERSION OF STATISM,
ПО-ПО-НАЙ-EVIL DICKTATOR(SHIP)S!
THE GREATEST (EVER) ТЕРОРИСТИ!
 
 
ЗА СИСТЕМАТА BASED ON (REAL) УБИЙЦИ!
ЗА ВАРВАРСКАТА ЖЕСТОКОСТ OF THE REDS -
ПО-ПО-НАЙ-БРУТАЛНИТЕ MASS УБИЙЦИ EVER!
ЗА АГРЕСИВНАТА ВРАЖДЕБНОСТ НА
ЗЛОТО!
ЗА THE VIOLENT CHARACTER, lovely Josephine,
OF ANY ДОКТРИНАЛЕН COLLECTIVE
TRIBALISM,
ВЕДНО С ITS EVILGREATER (THAN LIFE) PURPOSE”!
THE (GREATEST RED СОЦ) V-I-L-L-A-I-N-S -
THE BRUTAL & AGGRESSIVE MURDERERS!
РОБЕСПИЕРИТЕ OF THE RED REVOLUTION,
КОИТО ГЛЕДАТ НА ХОРАТА, LOVELY JOS,
КАТО НА ABSOFREAKINLUTELY МАТРИАЛ
ЗА (ПРАВЕНЕ НА) ПОЛИТ ЕКСПЕРИМЕНТИ -
ТОВА Е СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ВСИЧКИ
(ВИДОВЕ) КОЛЕКТИВИСТИ/STATISTS-
КАКТО В МИНАЛОТО, ТАКА И ДНЕС ДОРИ!
ОХ, ТОЗEVIL (ЧЕРВЕН) КОЛЕКТИВИЗЪМ,
ТОЗ (HARD!) МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ,
ТОЗSTUPID (HARDCORE OF) SAVIORISM!

ЗА
THE RED (СОЦ) РОБСТВОТО/COLLECTIVISM,
ОСНОВАНО НА
THE TRULY EVIL (SET OF) М-Л ИДЕИ,
КОИТО ВИНАГИ ВОДЯТ ДО ДИКТАТУРА (НА СОЦА):
ГРУБО УПРАЖНЯВАНА ТОТАЛ
(ИТАР)НА (КОМ) ВЛАСТ!
THE ABSOLUTE ВЛАСТТА, LOVELY JOSEPHINE,
КОЯТО ПОГЛЪЩА ИЗЦЯЛО
AN IRRATIONAL MIND!

ЗА
ТОТАЛИТАРНАТА (EVIL) СИСТЕМА НА ТОТАЛИТАРНАТА (СОЦ) ДЪРЖАВА -
(EVIL) ВЛАСТ УПРАЖНЯВАНА ОТ ТОТАЛИТАРНА (КОМ)ПАРТИЯ! ЗЛОТО!
[
Фалш-лозунгът е: В името на Народа! В интерес на хората! За общото благо!
За делото на
СОЦИАЛИЗМА & за идеала на КОМУНИЗМА:
THE (100%) ÉGALITÉ & (БИГ) БРАДЪРСТВО!Е, баси!
ОХ, ТАЗ
ВСЕМОГЪЩА (EVIL) ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА!
ОХ, ТЕЗ
ВСЕМОГЪЩИ RED ПАРТИЙНИ УМНИЦИ,
WHO LOVE ДИКТАТУРА & HATE ДЕМОКРАЦИЯ!
Такава (СОЦ, КОМ) ДЪРЖАВА,
lovely Josephine,
никога не би предала властта в ръцете на народа!]


ЗА (THE DEEP) МРАК, (HUGE) ОМЕРЗЕНИЕТО И …THE (ТОТАЛ) КРАХ!
IN SHORT, LOVELY JOSEPHINE,
ТОВА Е (СВЕТА НА ANY VERSION OF HARD OR SOFT) СОЦ(ИАЛИЗЪМ)!
So, let us talk here, lovely Josephine,
за THE HARDCORE (red) версията на СОЦа: the radical (М-Л) интер-национал-социализъм, M-L (red) interventionism!
ТОВА Е
ДИКТАТ(УРА) НА A VERY, VERY TINY (COMMUNIST) MINORITY, LOVELY JOSEPHINE,
НАД THE ABSOLUTELY HUGE (99,99%) MAJORITY OF THE PPL -IN A NATION OR РЕГИОН(И)!
So, let us talk here, lovely Josephine,
about the
(RED version:) СОЦиалистическия РЕАЛизъм” (STUPIDism), баси,
който is full of НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИСТИЧЕСКИ (tribal & very harmful) EVIL ИМПУЛСИ!
 
 
Да, това е THE MOST истинското, lovely Josephine, HARDCORE (ABSOLUTE) EVIL!
So, let us talk here & now, lovely Josephine,
за (EVIL) ФИЛОСОФИЯТА (доктрина),
за (EVIL) ИДЕОЛОГИЯТА (a set of ideas),
която ПРОМОТИРА
absofreakinlutely АВТОРИТАРНО мислене (, motivation & action):
THE (APPLICATION OF) HARDCORE АВТОКРАТИЗЪМ, деспотизъм, тирания, DICTATOR(SHIP)S!
 
 
 
Това таз (mystical) ИДЕОЛОГИЯ, това (мистично) мислене/действие-
 винаги е било, и винаги ще бъде, lovely Josephine,
 
най-ЗЛОвредния (ever) принцип, който винаги when applied
 
(е носил и ще) носи НЕсвобода1, мъка2 & НЕщастие3 - вреди на хора!
 Това е THE MOST
irrational, THE MOST evil stuff! Absolutely!
 Това са the most
EVIL (& брутално агресивни) Х-О-Р-А. Absolutely!
 Да, това е
НАЙ-ГОЛЯМОТО (ИСТИНСКО) ЗЛО, lovely Josephine,
 
което изобщо (може да) съществува в реалността – in a nation or регион(и)!
 Да, това е света на THE HARDCORE irrationality, the HARDCORE stupidism, the EVIL(ness)!
 
  
 
Да, това е най-големия & най-страшния проблем пред нацията и човечеството, ever!
[OF THE (SOURCE OF) COMMUNIST (EVIL) MIND & REASONING!
На скришно място в тъм(нин)ата
спал (бил) дявола със сатаната!
И в
UNbelievably кратък срок
родил им се любим отрок!
В наследство той от свойта мам(к)а
получил
ЗЛОбата голяма, а
от бащинското потекло -
способността за върши
Зло!
Нестигало му туй наследство,
ами заграбил на вълка
(evil) МОРАЛА,
на
ТЪРТЕЙТЕ (the evil) идеала!
Туй отроче тъпо, lovely Josephine,
се сдобило с хитрост от змията,
със остро жило от осата,
а по
(М-Л) идейната (paternalistic) заръка
обявило, че ще свали (дори и) Рая на Земята!
Тук приказката свършва,
фалира! Това е края!
Да,
тоз КомПартиен Рай винаги води до тотал(итар)на DESTRUCTION!
И тъй това отроче с добродетел на хищник (звяр
, monster)
без срам, без свян, без род и с много
(основни опори на the) М-Л вяра,
с душа
CORRUPT & НЕчиста, е било създадено туй (absofreakinlutely evil) отроче:
(нео)
К-О-М-У-Н-И-С-Т-А (& his evil thinking, motivation & action), баси! Е, баси!]


 
 
(RED) СОЦИАЛИЗМЪТ -КАЗВАТ-
Е МОСТ(ЪТ) КЪМ КОМУНИЗ(Ъ)МА!
ИДЕОЛОГИЯ, ПРИ КОЯТО THE INDIVIDUAL
НЯМА НУЖДА (ДОРИ Е ВРЕДНО) ДА МИСЛИ,
ЗАЩОТО ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ
, LOVELY JOS,
СИ ИМА LA GRANDE (“SMART”) “ЕКСПЕРТИ:
МАРКС, ЛЕНИН & (ЕЛИТА НА) КОМПАРТИЯТА!
OH, THAT EVIL
COLLECTIVISM, СОЦИАЛИЗЪМ!
ИДЕОЛОГИЯ, КОЯТО ВИНАГИ ВОДИ ДО ПРОПАСТТА!
OH, THAT
ТОТАЛ(ИТАР)ЕН COMPARTY ЦЕНТРАЛ(ИЗЪМ)
BASED ON ABSOFUCKINLUTELY HARDCORE АВТОРИТАРИЗЪМ.
ОХ, ТАЗ’ EVIL НАРОДНА РЕ(С)ПУБЛИКА НА КОМУНИСТИ!
OH,
ТОЗ’ EVIL (ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВЕН) ЦЕНТРАЛ(ИЗЪМ),
ОХ, ТОВА ПЕТ
(И)ЛЕТНО НАРОДНОСТОПАНСКО ПЛАНИРАНЕ!
ТОВА Е ДНК-ТО OF ANY (HARD & SOFT) ÉGALITÉ (STUPIDISM):
THE “GREAT” ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКА ВЛАСТ!
[
ТОВА Е, LOVELY JOS, АВТОРИТАРНИЯ МАНТАЛИТЕТ НА МИСЛЕНЕ!]
ALL ЕТАТИСТИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, ABSOFREAKINLUTELY L-O-V-E
TO CONCENTRATE (& LIFE-LONG KEEP) ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКА POWER!
ТОВА Е ИДИОТЩИНАТА, LOVELY JOS, НА THE REALLY COERCIVE NATURE OF
(ANY
TYPE, COLOUR & APPLICATION OF) (HARDCORE OR SOFTER) Е(ГА)ЛИТАРИЗЪМ!
ТОВА Е
ЕМАН(ЦИП)АЦИЯТА, LOVELY JOS, НА ДЕМОРАЛИЗАЦИЯТА; ДЕБИЛИЗАЦИЯТА
НА (THE REAL, А НЕ, НЕ, НЕ НА DUMB) (FAITH-BASED) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА! GET THAT? БАСИ!
ТОВА Е THE TRIBALISMOF (ANY VERSION НА ДОКТРИНАТА) СОЦИАЛИЗЪМ! YES, ABSOLUTELY!

 
СОЦИАЛИЗЪМ, ЩАСТИЕ - ЗАЕБИ!
СОЦА FAILS THE MEANING OF LIVING!
ЗА
ТОТАЛИТАРИЗМА НА СОЦ(ИАЛИЗМ)А,
НА
THE ONE КОМУНИСТИЧЕСКА PARTY RULE!
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА
КОМПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА-GOD!
ЗА ТОТАЛ(ИТАР)НОТО СЛИВАНЕ, LOVELY JOSEPHINE,
НА THE BG КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ДЪРЖАВАТА,
TO PRODUCE THE EVIL & UGLY HARDCORE ОЛИГАРХИЗЪМ!
ЗА
HARDCORE ДИКТАТУРАТА НА ЕДНОПАРТИЙНИЯ РЕЖИМ!

ЗЛОВРЕДНИЯТ ТОТАЛ(ИТАР)ЕН
(ИНТЕР-)
НАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИЗЪМ,
ВЕДНО С
ABSOLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НА
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ!
НАЦИОНАЛИЗИРАЙ!
{“ABOLISH ALL, ALL THE PRIVATE1 PROPERTY!
COLLECTIVIZE2 & CENTRALIZE3 ALL STUFFS!
ALL STUFF MUST BE CONTROLLED
4 BY БКП!”}


ЗА МРАКОБЕСНИ(ЧЕСКИ)Я НРБ (100% СОЦ) РЕЖИМ,
КОЙТО БЕ(ШЕ)
ПОСТРОЕН, LOVELY JOSEPHINE,
ВЪРХУ
ИДЕИТЕ НА МАРКС(ИЗЪМ-ЛЕНИН)ИЗЪМ!ЗА
ABSOLUTELY ТОТАЛИТАРНИЯ ХАРАКТЕР
НА
КОМПАРТИЯТА-(СОЦ)ДЪРЖАВА-МАЙКА!

ЗА
РАДИКАЛНОТО RED (FAR-)LEFT!
OF THE (
100%) RED (М-Л) ДЪРЖАВА(ТА)!
ЗА
(100% ÉGALITÉ) ДЪРЖАВА BASED ON
СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКИ) ПРИНЦИПИ & LAWS!
ОХ, ТАЗ‘ ДЪРЖАВА, ОХ, ТЕЗ‘ ЗЛОВРЕДНИ
СОЦ
(ИАЛИСТИЧЕСКИ) PRINCIPLES & LAWS,
BASED ON
MARX’S 10 COMMAND(MENT)S!
ЗА СМЪРТОНОСНИЯ ВИРУС НА (НРБ) СОЦА!

ЗА THE ABSOLUTELY EVIL ТОТАЛ(ИТАР)НО
СОЦ ОБЩЕСТВО & “ВЕЛИКАТА” БКП ПАРТИЯ,
КОЯТО ТОТАЛ(ИТАР)НО КОНТРОЛИРА, LOVELY JOS,
ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ЧОВЕК, БАСИ!
[Българската Комунистическа Партия, lovely Jos,
през 1990 г.
се преименува на СОЦ партия, баси?! ]
 
 
OH, 
THAT ABSOFREAKINLUTELY EVIL [М-Л,
НЕРЕЛИГИОЗЕН] 100% REDISTRIBUTION(ISM)!
OH,
ТАЗ‘ ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOS,
EVIL
ИДЕОЛОГИЯ OF “ÉGALITÉ & БРАТСТВО-
ТЯ ПРИЛАГА ПРИНЦИПА НА ИЗРАВНЯВАНЕ =
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА УРАВНИВИЛОВКА!
 ЗА РОБСТВОТО OF THE (100%) ЕГАЛИТАРИЗЪМ!
ЗА РОБСТВОТО OF THE (100%) COLLECTIVISM!
[Подложеният на
(заплаха от using) force е роб.
Робството е
зло! Соц(иализм)ът е зло! Absolutely!
Да, най-голямото зло, lovely Jos, е ДИКТАТурата!
СОЦ(иалистическата) Държава е 100% ДИКТАТура!]


ЗА THE ABSOLUTELY BAD IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE,
OF THE “
АВТОРИТЕТНАТА (ТОТАЛИТАРНА) ДЪРЖАВА,
ВЕДНО СЪС
THE (100%) СОЦ НЕПАЗАРНА ИКОНОМИКА:
ВРЕДНА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНА ИКОНОМИКА!
 
 
ЗА
THE НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИСТИЧЕСКИТЕ ИМПУЛСИ
НА (
THE MINDS OF БГ ХОРАТА КОИТО ТЪПО LOVE)
THE “GREAT” (
EVIL) RED ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА-БОГ!
 
 OF THE (IDEA OF THE) STATE, LOVELY JOSEPHINE,
AS BEING
A TRUE GOD! THAT IS AN EVIL IDEA(L)!ЗА (100%) СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА
= (
100%) SOCIAL(IST) РОБСТВО [DICTAT]
 = (М-Л) SOCIAL(IST) DESTRUCTION(ISM)!
{ВСЕКИ ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМ, LOVELY JOS,
ВИНАГИ ТОТАЛ
(ИТАР)НО ПРОПАДА, FAILS,
BECAUSE IT IS ABSOLUTELY
НЕПРАКТИЧЕН,
BECAUSE IT IS BASED ONTO МИСТИЦИЗЪМ,
BECAUSE IT CANNOT
МОРАЛНО SUSTAIN ITSELF,
BECAUSE IT CANNOT
ИКОНОМИЧЕСКИ SUSTAIN ITSELF,
BECAUSE IT IS ABSOLUTELY WEAK I.E. NOT PRODUCTIVE!
БРУТАЛНОСТТА НА A DICTATOR(SHIP), LOVELY JOSEPHINE,
CANNOT IN THE LONG-TERM STOP
ТОТАЛ(ИТАР)НОТО FAILURE!
ТОВА Е THE CULTURE, LOVELY JOS, THAT IGNORES THE FACTS,
И ВЪЗХВАЛЯВА
НЕМОРАЛНОТО, НЕПРАКТИЧНОТО, НЕВЪЗМОЖНОТО!
ВСИЧКИ (ДОКТРИНАЛНИ) МИСТИЦИ (ИСКАТ ДА) ОТРИЧАТ, СКРИВАТ,
ЗАОБИКАЛЯТ, ПРЕНЕБРЕГВАТ ИЛИ ИЗОПАЧАВАТ РЕАЛНОСТТА!

СОЦА Е EVIL ДОКТРИНА – (НОСИ) ГОЛЕМИ ВРЕДИ НА ХОРАТА!
ДА, ВСЯКО НЕЩО
КОЕТО (НОСИ) ГОЛЕМИ ВРЕДИ НА ХОРАТА
IS ABSOFREAKINLUTELY
EVIL STUFF ВОДИ ДО ДИСТОПИЯ!}


 

ЗА (ИНТЕР-НАЦИОНАЛ) БРАТСТВОТО“
OF СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ“, LOVELY JOSEPHINE,
[OH, THAT
СОЦИАЛИЗЪМ С ЧОВЕШКО ЛИЦЕ…Е, БАСИ!]
THAT IS ТОТАЛ(
ИТАР)НО ИЗВЪН РЕАЛНОСТТА & ИСТИНАТА!
ЗА (THE EVIL RED ИДЕОЛОГИЯТА НА)
ИСТИНСКИ
(ТЕЖКО) КОМУНИЗИРАНИТЕ MINDS!
ЗА
МИСТИЦИЗМА НА (THE DOCTRINE OF) МАРКС(ИЗМА)!

WELCOME TO THE “CLASS” VERSION OF SOCIAL(ISM):
ИЗМИСЛЕНОТО BY MARX КЛАСОВО (САМО)СЪЗНАНИЕ
И ITS ВРАГОВЕ, КОИТО MUST BE KILLED, DESTROYED,
VIA (ESTABLISHING
НА BRUTAL) ДИКТАТУРА
OF (THE RADICAL) ЕГАЛИТАРНОТО БРАТСТВО,
НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ BRUTAL ТЕРОРИЗЪМ,
BASED ON ITS TRULY SUBVERTED MORALITY!
 
 
 

ЗА МАТРИ(АЛ‘)ЗАЦИЯТА OF THE EVIL IDEOLOGY
OF THE INTER-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗ(ЪЪ)МА!
 
  

ЗА THE HUGE ЦИНИЗМА, LOVELY JOSEPHINE,
НА
THE FUNDAMENTALISM OF СОЦИАЛИЗ(Ъ)МА:
«ВСЯ, ВСЯ, ABSOLUTELY ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!»
i.e. (100%) СОЦ ДЪРЖАВА =
(
100%) SOCIAL(IST) РОБСТВО =
(
100%) SOCIAL(IST) DESTRUCTION(ISM)!
 
OF THE ABSOFUCKINLUTELY SLAVELANDIA! SOCIALISM!

 
ДА ЖИВЕЙ КЛАСОВАТА БОРБА НА THE GREAT КОМПАРТИЯТА!
 
OF THE NON-PRIVATE PROPERTY (
СОЦ СОБСТВЕНОСТ) SOCIETY!
OF ABSOFUCKINLUTELY
ТОТАЛ(ИТАР)НО KILLING
THE PRIVATE PROPERTY & THE FREE MARKET ECONOMY, БАСИ,
& ABSOFREAKINLUTELY REPLACING IT WITH СОЦ СОБСТВЕНОСТ!
OH, THAT
(МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКА) СВЕТАЯ СВЕТИХ, БАСИ!
ОХ, ТАЗ‘
BIG(GEST) ДЪРЖАВАOF BIG(GEST) INEFFICIENCY!

ТОВА Е
THE SOCIALLY (NOT BAD, BUT) EVIL TRANSFORMATION
OF A (MIND OF) INDIVIDUAL & OF
ОБЩЕСТВО, BY THE USE OF
СОЦ[ИАЛНАТА] ИНЖЕНЕРИЯ (THE SOCIAL DARWINISM),
СОЦ[ИАЛЕН] ПОПУЛИЗЪМ! ОХ, ТОЗ‘ ЗЛОВРЕДЕН POPULISM!

ОХ, ТОЗ‘
TRULY EVIL МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ!
 

ОХ, ТАЗ‘
EVIL СОЦ(ИАЛ) МАТРИ(АЛ‘)ЗАЦИЯ -
СОЦ(ИАЛНАTA) ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪ(Л)ПИТЕ!
ОХ, ТАЗ‘ EVIL СОЦ ПСИХОЕПИСТЕМОЛОГИЯ
НА КОМУНИЗМА И КОМУНИСТИТЕ, БАСИ
?!
ОХ,
THAT (ONE PARTY) ДИКТАТ(УРА)!
ЗА ДИКТАТА НА (чл.1-ви на) КОМ ПАРТИЯТА!
 
 
 
 


ЗА THE (RED VERSION OF) СОЦ ДЪРЖАВАТА -
THE ”LA GRANDE ДЪРЖАВАТА-(КОМ)ПАРТИЯ,
КОЯТО ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOS, НЕ,
ИЗОБЩО
НЕ ПРИЗНАВА THE INDIVIDUAL RIGHTS,
И ВСЪЩНОСТ ГИ ЗАМЕНЯ СЪС СОЦ ДИКТАТ(УУУРА)!
 
ЗА THE RED СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ХУМАНИЗЪМ!“
В СЛУЖБА НА
THE RED БОГА
& НА (RED) СЛУЖБОГОНЦИТЕ!
ОХ, ТЕЗ‘ (
RED) БОГОНОСЦИ!
& THEIR МИ(С)ТИЧНА ВЯРА!
OH, THAT EVIL RED FAITH(ISM),
OH THAT (
BIG)  BROTHER(ISM) ?!

A picture containing text, tableware, plate, dishware

Description automatically generated
ЗА НЕДОБРОНАМЕРЕНАТА
(КЪМ ЧОВЕКА) ДЪРЖАВА
:
ДЪРЖАВАТА(-GOD) AGAINST THE IR!
OF THE FAKE
SOCIAL(IST) ДЪРЖАВАТА -
THE BIG
SOCIAL(IST) ОЛИГОФРЕНИ(ЯТА)!
THE HIGHEST РАВНИЩЕ OF FAKENESS
IS THE (
ДОГМАТА OF) МИСТИЦИЗЪМ!
[TODAY, THE HIGHEST РАВНИЩЕ OF
FAKENESS, LOVELY JOSEPHINE,
IS
THE DARK TRIAD”, ВЕДНО С
ВЕНЕЦУЕЛА И СЕВЕРНА КОРЕЯ -
THE WORLD OF ДИКТАТ(УРАТ)А,
MR(S).
АВТОРИТАРНО МИСЛЕНЕ!
НЕ ПИТАЙ КАКВО ДЪРЖАВАТА-GOD (ЩЕ НА)ПРАВИ ЗА ТЕБ, А
КАЖИ КАКВО ТИ (ЩЕ НА)ПРАВИШ/ДАДЕШ ЗА/НА
ДЪРЖАВАТА!
ДЪРЖАВАТА НАД ВСИЧКИ, НАД ВСИЧКО!
A FEW (БОГО)ИЗБРАНИ ПАРТИЙЦИ
НАД ВСИЧКИ ДРУГИ, НАД ВСИЧКО!
]


OF THE WISHFUL (МИСТИЧНО) THINKING
(ВЕДНО С MANY КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ)
ЗАД ВСЯКА ВЕРСИЯ НА ANY СОЦ РЕЖИМ!
[
И НЕГОВАТА НЕМИНУЕМА, LOVELY JOS,
ТОТАЛНА КАТАСТРОФА В РЕАЛНОСТТА!]

ЗА (НРБ)
СОЦ ЛЪЖАТА И НЕСВОБОДАТА!
ЗА
THE RED VERSION OF STUPID(ISM) -
THE ONE-(
COMMUNIST)PARTY ДЪРЖАВА,
THAT ABSOLUTELY EQUALS ДИКТАТ(УРА)!
Чрез диктат(ууура) на пролетариата, lovely Jos,
най-добре се били защитавали -учеха ни преди ‘89-
интересите на
(СОЦ) Държавата1 и the working класата2,
и тези
of the (absolutely гранде) (Ком)Интернационала3!
Да, това е, lovely Jos, THE EVIL призрака на комунизма,
на the Marxist-Ленинизма, интер-национал(социал)изма!“LET ALL STUFFS BELONG (COLLECTIVELY) TO ALL PPL!
LET ALL THE PEOPLE SHARE ALL THE STUFFS
EQUALLY!”

ЗА THE (DEEP) RED “DEMOCRACY”,
“FREELY” ELECTED “DEMOCRACY”!
OF THE “DEMOCRATIC SOVIETS”:
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТРАЛИЗЪМ!

ЗА THE (EVIL RED) 100% ÉGALITÉ -
COMMIE E(GA)LIT(ARIAN)ISM, БАСИ!
ЗА (
RED) ДИКТАТ(УРАТ)А НАД ХОРАТА!
 

ЗА
ДОКТРИНАЛНИЯ (RED) ТРИБАЛИЗЪМ!
ЗА
ТОТАЛИТАРИЗМА НА СОЦ(ИАЛИЗМ)А!
ЗА
THE (EVIL) МЕТОДОЛОГИЯТА ПРОИЗВЕЖДАЩА
МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИТЕ РЕЖИМИ, LOVELY JOS,
КОИТО BETWEEN 1917 AND 1989, ОМФГ,
KILLED ABOUT 100
(СТО) МИЛИОНА PEOPLE
И ДОНЕСОХА THE GREAT ПРОВАЛ & DESTRUCTION!
OF THE DARKNESS (OF THE IRRATIONALITY)!
 
OF THE EVIL(NESS), LOVELY JOS,
OF THE ДИКТАТ(УРА)-LOVING PPL=
=
ХОРА С АВТОРИТАРНО МИСЛЕНЕ =
СОЦИАЛ(ИЗЪМ) = СОЦ ОРГАНИЗАЦИЯ (OF A NATION) =
= ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ (OF ACTIVITIES BY AN “ELITE”) =
= ANTI-
СВОБОДА = ANTI-LIFE = ANTI-HUMAN(ITY) =
ANTI-PRIVATE PROPERTY = ANTI-PURSUIT OF HAPPINESS!
МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ.  
  

  
ЗА ДИКТАТ(УРАТ)А НА ЧЕРВЕНИЯ СОЦ(ИАЛИЗЪМ) =
= ЕДНА БРУТАЛНА RIGHTS-VIOLATING ИДЕЛОГИЯ!

ЗА (
THE BLOODY) EVIL ЧЕРВЕН (М-Л) МИСТИЦИЗЪМ!

ЗА THE [БРУТАЛНО] ENFORCED, LOVELY JOSEPHINE,
GROUP (
ТОТАЛИТАРНА) ИДЕОЛОГИЯ: COLLECTIVISM!

OF THE GRAND DELUSION – OF THE EGALITARIANISM!

ЗА THE ONLY ИЗТОЧНИК 
OF THE
ФАШИЗОИДНОТО:
ДОКТРИНАТА МИСТИЦИЗЪМ,
THE IDEOLOGY OF (
ТОТАЛИТАРЕН) COLLECTIVISM!
ЗА
ФАШИЗОИДНОТО НА АВТОРИТАРНОТО МИСЛЕНЕ!
[BASED ONTO THE (MARXIST) SOCIAL SUBJECTIVISM]

ЗА НАРОДНАТА РЕ(С)ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БАСИ,
КОЯТО БЕШЕ НАЙ-СОВИЕТИЗИРАНАТА СТРАНА,
(ВЛЮБЕНА ВЪВ ВЕЛИКАТА СЪВЕТСКА СТРАНА)
НАЙ-
НАГАЖДАЧЕСКАТА “HAPPY” СОЦ ДЪРЖАВА,
С
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ RED ПАРТИЙНИ НАГАЖДАЧИ,
В
THE EVIL СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ БЛОК, БАСИ,
BASED ON THE EVIL (ЧЛ.1) ONE-PARTY РЕЖИМ!

OF
THE FORCED COLLABORATION, НЕСВОБОДА!

ЗА THE EVIL M-L КЛАСОВОТО САМОСЪЗНАНИЕ!
OF THE
INTER-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗЪМ!
ЗА
THE ABSOFUCKINLUTELY (COERCIVELY)
FREAKING
(НРБ КОМУНИСТИЧЕСКОТО) SHOW!
[КЪДЕТО ВСИЧКО СТАВАШЕ КАКТО НА(В)РЕДИ КОМПАРТИЯТА,
ПОД
FALSE ЛОЗУНГА ЗА НЕЕКСПЛОАТАТОРСКИ“ СТРОЙ, БАСИ!
ОХ, ТОЗ‘
ШИБАН РАЙ, В КОЙТО ВСИЧКО ДЕФАКТО БЕШЕ АД:
BIG (НАЦИОНАЛЕН) ЗАТВОР, НЕСВОБОДА, COERCION, РЕПРЕСИЯ!]


За светлия & справедливпът (of ppl’s future)
който се ОСНОВАВА на the absofreakinlutely
(
evil заплаха от absofuckinlutely употреба на)
coercive принуда applied over any individual(s)!
That’s, lovely Jos, the “
perfect” (М-Л) State.
That’s, lovely Josephine, the “perfect”
God.
That’s, lovely Josephine, the “perfect”
lie!
That’s, lovely Josephine, the absolutely
perfect СОЦ dystopia, баси! Evilness!
THE (EVIL) RADICAL (FAR-)LEFT!
THE (dictate of the) RED STATE!
 
ЗА РОБСКАТА ЗАВИСИМОСТ OF THE PPL
BY THE (
RED SOCIALIST) STATE-GOD,
ПОДЪРЖАНА СЪС (ЗАПЛАХАТА ОТ)
УПОТРЕБА НА
(ФИЗИЧЕСКА) FORCE!
[
РОБЪТ OF THE СОЦ ДЪРЖАВАТА,
РОБЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦ,
НЯМА ПРАВО НА
FREE SPEECH!
КОЙТО ДРЪЗНЕ, LOVELY JOS,
ДА ГОВОРИ ПРОТИВ КОМПАРТИЯТА,
ПРОТИВ (
IDEOLOGY OF) СОЦИАЛИЗМА
ТОЗ РОБ Е
ВРАГ! ВСЕКИ ВРАГ ТРЯБВА
ДА БЪДЕ БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКО
БИТ, ИЗТЕЗАВАН И(ЛИ) ХВЪРЛЕН
В ЗАТВОР, В ГУЛАГ, КЪДЕТО ДА
СЕ ФИЗИЧЕСКИ (И ПСИХИЧЕСКИ)
ИЗМЪЧВА, ДА ГЛАДУВА, ДА БЪДЕ
ВОЛЯТА МУ ЧОВЕШКА ПРЕЧУПЕНА!
 
 
 
 

АКО УМРЕ ОТ МЪЧЕНИЯТА В ЗАТВОРА
ИЛИ В КОНЦЛАГЕРА, ТОГАВА ТОВА Е
ПО-ДОБРЕ, ПО-ДОБРОТО - ЗА РОБА,
А И ЗА ЦЯЛОТО РОБСКО БРАТСТВО!
]
 
ЗА THE (ABSOLUTE TRIBALISM OF)
ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦ БРАТСТВО!
ЗА (THE RED PARTY) ДИКТАТУРАТА!
ЗА
ТОТАЛ(ИТАР)НО CONTROLLED STATE!
 
За the millions of робите, lovely Jos,
Of [the М-Л based] Соц (конц)Лагера!
За СОЦиалистическия реализъм,
който НЕ приема the IRs, баси!
Това е the evil света of Statism!
 ЗА ТОТАЛ(ИТАР)НО  НЕМОРАЛНАТА ДЪРЖАВА &
ЗА
THE ABSOFREAKINLUTELY “НОРМАЛИЗИРАНЕ
НА
(СОЦ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО!
{because, lovely Jos, of
the lack of true moral standards
of the
(ppl controlling) Държавата & all of its institutions.
That’s
the evil world of СОЦ(иал) subjectivismgroupthink!
Ох, that СОЦ(иална) инженерия, СОЦ(иален) Дарвинизъм –
it’s the absolutely evil (фашизоидна) system (ДНК) of тоталитаризъм!}

ЗА THE ABSOLUTE RIDICULOUSNESS
OF THE RED’S “E(GA)LITE” ДЪРЖАВАТА!
ОХ, ТАЗ‘ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ,
ТОВА ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOS,
БЕЗДУХОВНО IDEOLOGICAL ДУХОВЕНСТВО,
ТОЗ‘ EVIL МАРКС(ИЗЪМ)+ЛЕНИН(ИЗЪМ),
THAT
MORALLY SUBVERTS THE PEOPLE,
BY
USING TERRIBLE COERCION, БАСИ?!

ЗА THE (MORAL & INTELECTUAL)
SUBVERTERS (OF THE M-L IDEOLOGY):
THE EVIL ЛЮБИТЕЛИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИ1, ИКОНОМИЧЕСКИ2
И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ3 WARFARISM (НА ТОТАЛИТАРИЗМА)
& THEIR ABSOLUTELY “GREAT” BRAINWASHING PROPAGANDA!
[OH,
THAT ABSOLUTELY EVIL IDEOLOGICAL SUBVERSION!]

ЗА THE NATIONALIST „БРАТСТВОТО“:
ДИКТАТУРАТА НА НАЦИОНАЛИСТИТЕ,
НА ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-
СОЦИАЛИСТИ!
ПРОЛЕТАРСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ!

ЗА ЧЕРВЕНОТОBROTHERHOODNESS
OF
THE TOO EVIL (М-Л) ФИЛОСОФИЯ:
КОМПАРТИЙНАТА DEADLY ИДЕОЛОГИЯ.


THE
[RELIGIOUS] GOD IS DEAD! SO? SO
LONG LIVE THE NEW GOD: КОМПАРТИЯТА!
КОЙТО Е ВРАГ НА (М-Л) КОМПАРТИЯТА
Е И ВРАГ НА (ALL THE PPL OF) НАРОДА;
ВСЕКИ ВРАГ MUST BE ФИЗИЧЕСКИ,
ИКОНОМИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ
(БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКО)
PUNISHED!
 [THAT’S THE SOCIAL(IST) DRUG ADDICT!
YES, LOVELY JOS, IT’S ALL
IN THE HEAD:
THAT EVIL RED PIN THAT IF ЗАБИТ STAYS
STUCK INTO THE EMOTIONALISTIC HEAD!]

За „пленената“ държава и (БГ) хората,
(
by the evil ideology of Марксизъм-Ленинизъм)
who нямаха право да я напускат if they wanted to!
За великото“ социалистическо общество, баси,
of the
социалистическата интер-солидарност;
за всякакви absofreakinlutely socialist versions
of
социалистическия геноцид in the 20 century!
Of the hardcore
inter-национал(социал)истите!
За
Народна“-та [СОЦ] Ре(с)публика България!
За
the evilНАРОДНА ВЛАСТ & НАРОДЕН СЪД!
За the evil голеееми народни (партийни) герои“,
в едно с тез‘ на (
пропагандата на) СОЦ-стахановската
художествено-творческа & научна интелигенция, баси,
ДОКАЗВАЩИ И ВЪЗПЯВАЩИ, lovely Josephine,
голееемите
УСПЕХИ И ПОСТИЖЕНИЯ“, баси,
на
the absolutely bloody комунистическата идеология!
 
 
Ох, тез‘ evil мистични (мокри) dreams
за
Светлото КОМ бъдеще of the НРБ!
Ох, таз‘
BLOODY СОЦ(иална) УТОПИЯ!
Ох, тез‘ фалшиви “НАРОДНИ“ герои!

 


 

За the Greatest Red Wise MasterКомПартията!
За
the “G” (philosophical, polit & economic) Leader!
[UNconditionally believing & UNconditionally loving God!
Believing in &
утопично loving, lovely Josephine, баси,
the
two popes of inter-национал-socialизъм! Е, баси!
It’s all about the One (Ком) Party-State-God, баси!
It’s all about the Creationism of
the Red (M-L) соца!]

 
 

Мистицизмът (the mentality) of the evil соц idea(l)!
 


 
[Това са la grande борците (of the truly evil СОЦ morality & culture), lovely Jos,
срещу мнооо‘ лошия и мнооо‘загниващ (Western) капитализъм – по Мар(к)с!
Това е
the EVIL е(сте)тиката и култ(урат)а of the (red) СОЦ(иализм)А, баси!]
 
 

Най-голямото зло е ДИКТАТУРАТА, lovely Josephine,
of голямото интер-национал-Социалистическо братство,
управлявано от (нЕкой си) мъдър и любим Вожд на Партията!
Интер-Национал-Социализмът е
най-голямата Мафия,ever,
нареждаща се на второ място по упражняване на брутална тирания,
ведно с причинени от нея
масови (bloody) убийства, мъки и болки,
само след мафиотската структура, lovely Josephine, на религията,
която е имала векове за да се усъвършенства в измамите и лъжите си:
[yes, religion, Supernatural мистицизъм, is the old time Greatest Champion of false promises & lies!]
”за всеОБЩОТО (collective) щастие to be achieved in Heaven, в отвъдния свят на Господ(арят)“!
Интер-Национал-Социализмът е атеистична социална система
of Голямата кражба и лъжа:
за всеОБЩОТО щастие to be achieved , if you believe & obey the (social) ideology of Marx(ism)“!
Ох, тоз‘
wet dream of the absofreakinlutely evil Единна Соц Система all over the world, баси:
за (the BLOODY) coercively achieving of
ГЛОБАЛ(истич)ното благо: комунизъм!
That’s the God of
the Red corporatism!
Червената петолъчка над целия свят!
Червеното
(commie) знаме над всичко!
(Ком)Партията има ДВЕ ЦЕЛИ:
да завоюва цялата власт в СВЕТА
1
и завинаги да унищожи
2 възможността
за НЕзависимо мислене (и действие).”
Джордж Оруел


The
RED (Inter-) National(социал)ism,
based onto
the evilness of the Marx(ism),
и който absofreakinlutely мечтаее, lovely Jos,
за комунистическа диктатура над целия свят!
OH, THAT (TOXIC) HORROR SHOW!
THAT’S THE EVIL
RED SSоц SSистема!

Ох, тоз‘ мокър сън of the
COMMIE’s Big Brotherhoodness!
Ох, тоз‘ (полит) ГЛОБАЛИЗЪМ
на интер-национал-социализма!
Oh, those K’партийци-глобалисти!
Oh, those
(evil) inter-national-социалисти!

“The world is one, and we (socialists) shall overcome!”
It’s all about the bloody nature of the (М-Л) reds;
it’s all about глобализма на Интернационализма!
“Светът е за всички хора, стига те да са социалисти!”
“The world
(is) for all -the socialists!” – bad narrative.
И всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Враг на Държавата-K’Партията!
Враг (а не брат!) на
Great марксизма-ленинизма!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да, в името (и за благото; в интерес) на (На)рода!

*

The absolute (evil) UNsustainability/НЕпрактичността
of the socio-economic
doctrine of (соц) мистицизѣм!
It’s all about the evilness of (ДОКТРИНАТА of) мистицизѣма!
It’s ИЗТОЧНИКА of фашизоидното! Yes, absofuckinlutely!
Мистицизмът, lovely Josephine, breeds 
totalitarianism!
За
тоталитаризма на „народната демокрация“, баси!

При демокрацията всичко, което не е забранено е разрешено
;
у НРБ-то - всичко, което не е изрично разрешено, е забранено.

Да, в НРБ-то, lovely Jos, почти всичко беше абсолютно забранено:
absofuckinlutely забранена беше, lovely Josephine,
  
СВОБОДАТА на словото, на придвижване, на private production,
на
производството of individual (great) wealth!
Да, това е
evil реалността при (red) соца!
[макар, че БГ-то is full of old носталгици!]

*
OF THE GREAT RED (СОЦ) IDIO(CRA)CY!
[A
оne-great-Партия система, с great Вожд,
ведно с терористките организации МВР/ДС,
doing “wiseЦентрално планирана, контролирана,
регулирана и управлявана соц икономика!
Баси!
Yes, all these radically red people, lovely Jos,
живеят (
тъпо) in (домейна на) a bloody utopia,
based on 
идея of а Great мистичен Wizard,
който 
следва an absolutely delusional етика,
that
always fails (the ppl) – in the long run!]
 
OF THE ABSOLUTELY CORRUPT RED MIND(SET)S,
BASED ON
MARX’S IRRATIONAL SYSTEM OF VALUES,
THAT ARE ИКОНОМИЧЕСКИ ABSOLUTELY UNPRODUCTIVE,
& THAT ПРОИЗВЕЖДАТ ТОТАЛИТАРИЗЪМ! ABSOLUTELY!
OH, THAT ВЕЛИКА RED IDIO(CRA)CY, AN EVIL IDEA(L),
THAT НОСИ МНОГО СМЪРТ, МЪКА, БОЛКА И НЕЩАСТИЕ-
НА
СТОТИЦИ МИЛИОНИ ХОРА ПО ЦЕЛИЯТ СВЯТ! Е, БАСИ!
THAT’S THE GREAT RED (СОЦ) IDIO(CRA)CY, FAILURE, UNREALITY!


The соц(ио)-икономическа система, lovely Jos,
основана на evil духовните темели на марксизма,
of
100% НЕсвобода и 100% НЕпазарна икономика!

Any version of социализъм, lovely Josephine,
не, не, не лайква
the free market economics;
and instead
all социалистите want, lovely Jos,
to
coercively centralize (по социалистически),
to coercively
сошълize & to coercively regulate it!
Yes,
социалистите love the Legal plunder (legislator)!
Социалистите love to enslave the (most productive) people;
и правят мнозинството хора (отчуждени) liars & паразити!
[
Да, социалистите, lovely Jos, са с раздвоени езици, баси!]

Изконните
М-Л ценности, баси!
За
Марксовият Мистицизъм, ММ.
За
Марксовият Материализъм, ММ.
За
the атеистичния God, lovely Josephine,
of
еднопартийната (комунистическа) система!
За
божественото (absofuckinlutely red) робство.
За робството – на (БГ) хората в полза на
Богът.
[КомПартията е на власт, другите в полит затвора!]
Всеки Бог си има свещеници, lovely Josephine,
които да го обслужват, да му богослужат,
и да служат „за благото на Народа“, баси!
За (богоугодниците на) Светая Светих, баси!
Ах, тези низки (злокобни) човечета, селтакиси!
Ох, тези
dumb wizards – all dressed in (bloody) red!
Oh, that
hard (тежки вреди носеща) bloody redness!

За забитите доктринални zombie пинчета в главите:
със забити в главите (М-Л догмата of) сърп и чук!
Да, това in fact е в главите им, lovely Josephine,
на тез
bloody RED star мистици! Absolutely! Баси!

За (the huge evilness of) коминтерновците!
За наркоманията (of the red) социализъм!
За
the epistemic (съпорт of) totalitarianism!
За
утопията на égalité комуни(тари)стите!
За the pure commi марксизъм(-ленинизъм):
the най-гранде формата, lovely Josephine,
 на свобода и „хумани(тари)зъмin action!
[за псевдо науката/теорията - на НЕсвободата;
съзнание за НЕ
свобода, of авторитарно мислене]
За
мистицизма на the red вид СОЦиализъм!
[Ох, това absofreakinlutely delusional мислене!]
За БГ обществото на dishonest имитаторите!
За
BG обществото на тотал(итар)ната лъжа!
Of the total social(ist) лъжата, lovely Jos,
&
the тотал(итар)ния social(ist) big failure:
real
соци(де)ологията на the big НЕуспеха!
За великата Партия-God: на гранде лъжата!
[А всяка лъжа/utopia, lovely Jos, always fails!]
 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image462.jpg 
 
No, lovely Josephine, unicorns don’t exist!
Освен в главите на мистиците (, because dumb)!
The world is full of dumb thinking комуни(тари)сти!
All the collectivists are tribal in thought & actions!

 

За марксистко-ленинската идеология:
the 100% ownership/socialization of all
the means of production & the medias;
  

yes, it’s all about the (total) collectivization of
the private property
(right) & the consciousness;
yes, it’s all about
abolishing, lovely Jos, баси,
the private property & the individual’s consciousness!

Abolishing all (the IR, moral values) в името на какво?
В името of Great (BG) New Happy [Соц] Life!
Of Новият социалистически grande човек,
който не знае (of) the concept of individualism!
Of the (RED) СОЦ Destructionism!
(Red) Социализмът всъщност, lovely Jos,
не, не, не е за един по-добър
(Нов) свят,
[it only се преструва to be pro такъв свят]  
а е
destroyer of цивилизация, in the long run!
It does not
build/produce; it destroys (values)!
Socialism destroys. Socialism destroys.
Red социализмът e the 100сошълfic(a)tion!
And it is 100% failure, баси! Absolutely (винаги)!
Of the absofreakinlutely соци(де)ология of failure!
Ох, тоз‘ ла гранде evil марксизъм, комунизъм!

Of absofreakinlutely red utopian ideology!
Утопия – в политически и в икономически context!
Утопия, която at the end се превръща в дистопия!
Най- гротескният ever експеримент, lovely Josephine,
of
the (BG) absofreakinlutely (100%) mass сошълization,
която донесе разруха and misery за стотици милиони хора,
след като вече беше избила други едни стотици милиони хора!

God of the (red) collective (“consciousness”)!
The red мит(ология) of communism, égalité!
Инфантилизмът на bloody М-Л идеологията!
Фантасмагоричното (code of) мислене &
[its evoked] emotionalism i.e. UN
reasoning!
За гранде обещанията of соц мистиците:
за светли бъднини, ти да видиш, значи,
на всички (трудови) хора по света!

 
  

Произволът (на Партията-Държава)!
Тоталитаризмът
-
НЕпризнаване/НЕзащита на the IR
от (соц) Държавата в цялата Източна Европа!
It’s all about
, баси, the (absolute immorality of)
organized (by the God-government) coercion!
Coersion 
by the law! [Int-Nat-]Socialism.
The (Orwellian)
1984 (“Happy”) Държавата!
Ох, тази
evil хепи соц“ държава, регион!
Болшевишката идея of
(100% hard) collectivism!
The culture of DEATH;
of
(100%) absolute соц диктат;
of свят без real предприемачи!
Of тотал(итар)ният социализъм:
[желание за] власт над всички и всичко!

Power over the people, power to the State!
Absolute power corrupts absolutely!
SSоциалистическият регистър

Идеологическият (
& economic)
стандарт
of НЕкомпетентност!
Стандартът за безотговорност -
of the (100%) corrupt Corporatism.
The irrational moral Стандарт of соца,
of the (новия) соц човек – of РСО-то;
and (един бъдещ ден и) of комунизма!
Това е standard of провала, lovely Jos,
of
Държавата като главният фактор,
of
фалшивия живот, of НЕсвободата
i.e. of соци(де)ологията collectivism-
the absolutely
poisonous идеологията!
 


The class-based left идеолози!
За the radical СОЦиалистите!
Of
the evil (M-L) болшевиките!
Мар(к)сианците!
Violent зомбита!
Of the red zombies - червенотиквеничковци!
 
 

За агонията (inter-национал-)SOCialism &
агонията на the (100%) SOCialized (wo)man!
 

За комунистическата (type of) Държава!
За
the communist (type of) управление:
една история за total (
State) regulations,
една история за total(itarian) failure i.e.
за абсолютно polit-economic INefficiency,
шуробаджо corruption of state ownership &
bureaucratic MISmanagement/некадърност!
Of the very, very
Big (Daddy) Government!
Of the subjectivist представи, идеологии!
[Subjectivism учи, че there are no objective (moral) truths!]
Of the greatness of the Соц Wonderland, баси!

   
 
 
Of the irrationality на НРБ (red) историята!
Паралелната държава,
създадена от
(нежната грижа на) БКП!
(а и след 1989г.)
Комунистическата Партия, разбира се,
която е националистическа партия,
работи "безкористно" на ползу роду?!
 
A picture containing text, tableware, plate, dishware

Description automatically generated
A picture containing text, person, crowd

Description automatically generated

Of the red (социалистическа, НРБ) тирания!
Of
the red тотал(итаристич)ната кleptocracy!
Of the гранде сошъл(истически) „реализъм“!
Of the
absolutely гранде научен комунизъм!
Of the aggressive М-Л ideological ПРопаганда:
„социализъм с човешко лице“, баси!

За
absofreakinlutely evil (view of the) world of
марксистко-ленинската (класова) negativity,
която е
full of resentment, омраза & насилие,
и която
produces милиони мъртви на Земята!

Of великото РСО! Of Светлото Commi бъдеще!
  
Of (ideological) (moral) supervillains [monsters]:
нарцистичен (
political & economic) вампиризъм!
Вампирите
, lovely Josephine, са обявили война!
Физическ
a1, икономическа2 & psychological3 war,
водена срещу the real (мислещ & able) individual,
срещу природата (и волята) на човека,
срещу
(естествените закони на) реалността,
срещу красотата на живота
of the individual!
“There’s no need an individual to think независимо!
За мисленето си има една
e(ga)lite group!
Това е the God’s group, разбира се, т.е.
the
мъдрата (ЦК на) КомПартията-God!
The individual must be подчинен to the God!
You, bloody well do, what I (
God) tell you to!”
 
 
За по-по-най-Висшето (collective; égalité) Благо!
Worshipping the [God of] Висшето (Collective) благо!
FOR THE GREATER GOOD -
OF
НАЦИЯТА  [RACE; CLASS; ETHNOS]!
ABOVE ALL ELSE! ” – the égalité злодеи preach.
И да, всички най-големи световни злодеи
са
promote-вали & про(из)веждали absolutely лява,
radical етатистка (égalité) икономическа политика!
 
 
THE RED VERSION OF THE (COERCIVE) SOCIALISM!
THE (БЕЗМИЛОСТНА COERCION OF) MARXISM-LENINISM!
 
 
ЗА ЗЕМНИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ РАЙ, БАСИ!

All in the name
of Народа, за „Общото благо“!
All in the name of
“сошъл fairness”,
за доброто на
all the хората,
за
Общ(ествен)ия интерес!
The Great Power of
the Great State!
Of the paternalistic State (& Вожд)!
The “American dream” of (IntNat-)социалиста:
Силната ръка на Държавата [& in the economy]!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!”
 
  
 
 

Of the absofreakinlutely (hardcore) патерналистите!
Moral, политически и икономически патернализъм!

Политически
ят мачизъмof a (hardcore) диктатор!
The Machismo of (the Machine of) (hardcore) Statism.
Овластените глупаци (, who се изживяват като мачовци);
of the really destructive power of all irrational humans.
Of (Party’s; Gov) totalitarianism, hardcore interventionism.
Of
absolutely неизличимата left болест – of irrationality!
Of the
red (left) dumbness - оf патернализъм.
  
Of
социалистическия (хард, M-L, red) 100% égalité!
[that 100% хейти PRIVATE property и FREE икономика]

 ДАЛЕЧ, БРУТАЛНО ДАЛЕЧ -
ОТ 
РАЦИОНАЛНОСТТАБАСИ,
ОТ (OBJECTIVE) РЕАЛНОСТТА!
И ТВЪРДЕ, ТВЪРДЕ БЛИЗО -
ДО
TOO EVIL ДИКТАТУРАТА!
[ЗА АНТИ-НАРОДНАТА СЪЩНОСТ
НА
ПОЛИТИКИТЕ НА КОМПАРТИЯТА!]


Да, има, съществува, lovely Josephine,
абсолютно зло (и абсолютно добро, too):
[
желание за] власт над всички и всичко!
Power over the people, power to the State!
Absolute (State) power corrupts absolutely!
Of the absofreakinlutely reality of the 1984;
of the brutally insane
цензуравъв всичко!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!”
 
Of “the great” комунистическа (М-Л) диктатура -
диктатурата на КПSS/БКП (за) “пролетариата, баси!
Of the (reality of) IntNatSoc, комунизъм!
{Абсолютното ЗЛО, lovely Josephine,
is the aggressive
силата, която РАЗРУШАВА всичко,
до което се докосне! Разрушава животи, носи смърт!
Разрушава
цели (rich in resources) държави, lovely Joss, и
носи
mediocre & dishonest life, generates negaliving!
Девизът
of this absolutely evil force, lovely Joss, is:
„Ма, аре стига с тези Индивидуални права!
Ма,
аре стига с тази свобода [на словото]!
Ma, aман от (пустата му)
СВОБОДА, бе!
А кой, кой се интересува от Държавата, а?
Ask not what your
Държава can do for you;
ask what you can do for your
Отечество!
We know what’s best for (all ppl in) our nation!
И когато трябва,
ще анексираме територии, и
да,
кървави ВОЙНИ ЩЕ ВОДИМ, и
да, ще тероризираме цели нации – в името на Родината!
Защото нашата (
етика,) култура (& politics) is the truth!
Yes, we are (
гордеем се с това, че сме) nationalists,
the real
патриоти, traditionalists – милеем за Родину!
За Родину –
на смерть! Ну, идите! Вперёд! Ja, ja, ja!
"
Dulce et decorum est Pro patria mori" -
"
сладка и прекрасна за Родину смерть"! Да, конечно!
Защото всички
in our own nation/ideology сме братя!
Общото благо (
must be) над частното! Това е моралното!
[Интересът на] Обществото над интереса на личността!”
Evil minds that (absofreakinlutely) plot destruction!
Sorcerers of death's (warfare) construction!}
*
 
 
 

Of the non-objective
(irrational) философии!
Any égalité construct, lovely Josephine,
is always absofreakinlutely (
тотално crazily)
incoherent with the (objective) reality & life!
Any égalitarian construct, lovely Jos,
desires (и се стреми) to achieve its goals
by тотал(итаристич)ният method of coercion!
It’s all about the (primitive)
brutal tribalism,
that’s really антиhuman, и следователно evil!
That’s the (evil) moral кодекс of вампиризъм;
леталният морален кодекс на тоталитаризма:
“You, bloody well do, what I (
God) tell you to!”
 *
 It’s all about the (production of)
red zombies!
The InterNatSocs! The Reds! The (M-L) left!
(Интер)Национал(Социал)измът:
the Mega Multination Corp(oration)
!

It’s the inter-national-socialists, lovely Jos,
who хейт (their brothers) национал-socialists
(in the form of
фашизъм & нацизъм), баси,
и които си тъпо (delusionally) (с)мислят,
че са много мъдри за да решават, баси,
да практично (успешно!) решават, баси,
да (раз)решават колектив(истич)но, баси,
all the (very many & important) problems –
of (the ppl of) a nation,
регион и(ли) света!
The Far Left, най-левите от леви(чари)те:
the (М-Л) класовите мистици.Силоваци.
THE HARDLINERS.
THE (
COIN OF) HARDCORE ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ.
 
 
 
 
 
 
 
 
Of „праведните“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливаПартия-God!

 
 
За хейт словата & acts, lovely Josephine,
that show
the evilness of the M-L morality!
За the (М-Л) революционери-идеолози,
които
love using грубата сила - в името
да спасят света“ от страшни беди, баси!
[
и днес дори, too!]
За управлението based onto force & fear!
За брутално физически
coercing хората
за their (ideological) убежденията им!
[и днес дори, too!]
За насаждането на класовата омраза -
as революционна борба на живот и смърт!
[и днес дори, too!]

 
За
нихилистичната комунистическа култура -
produced by Маркс, Ленин, Сталин и Брежнев!
[copy-pasted в НРБ by all членовете на ЦК на БКП!]
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!”
Yes, it is
мизантропията на the InterNatSoc!


Of the Inter-National-Socialist gang(sters)!
 

“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”
 

 

The governing principle of (any version of) социализъм!
Социализмът only runs (operates) on насилие (killings, НЕсвобода)!
[Ами кво да каем за (БГ) интелектуалци, които support соца, a?
The ignorance и(ли) the malevolence of (the БГ) интелектуалците,
who (намират някакво си dumb извинение to) support evil idea(l)s?!]
It’s about the bad morality, those intellectuals’ bad moral character!
Ох, тeзи absofreakinlutely greatest (anti-
religious) evil morons!

 
 
The wolfness principle
of hard (& soft) collectivism
 


It is all about
авторитарно мислещи ppl, lovely Josephine,
that [all the
autocrats] are offering you … утопия1! ОК?
Them ppl are [on principle] all based on groupthink2!
It is all [always] based on
алтруистична3 етика -
that is all based on sacrificing4 the individual to the GROUP(s) – the сошъл drug [parasites]!
In the name of [good intentions] achieving the
Higher Cause” - the Great Just society! Баси!
It’s the delusional [Great] project of the Сияйното/Райското [Сошъл/Religious] Бъдеще!
It’s the language of [obscure] emotion(alism) & delusion! It’s not (really) worth it, Josephine!
Yes, it’s all about producing an (touchy) emotion(al reaction), a delusional stairway to Heaven!
It's sooo touching, ain't it?!
Баси, а?!
Yes, it is the (
левичарската) мистичната (фан(т)а(с)тичната) идеология, the anti-рационалната!

 

 
Of the (bloody) hardcore
REDness!
 

За
червената (absolute) evilness!
За червените aggressive простаци!
За червените брутални терористи!
 

За
the evil minds that plot destruction -
sorcerers of death's (red) construction!
За (етиката на) грозотата of
the (primitivism of M-L) соца!
Of the (too much) socialism!
Социализъм, твърде много
(интер-)(национал-)социализъм –
хумани(тари)зъм с човешко лице”!

За
идиотизма, lovely Josephine,
на the polit-economic утопизъм!
С (марксовия) комунизъм в главите!

 
Of a utopian ideology!
[based on брутални, нагли и цинични
coercion & censorshipover the ppl.
Ох, таз‘ голяма НЕсвобода! Evilness!
СОЦ(иалната) СИСТЕМА на ЗЛОТО!]

 

Of an absofreakinlutely dumb (& bloody вредна) философия!
An easy
(to absorb) философия – за истински irrational ppl!
Философия (идеология, based on the morality) of принудата!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

   
Of „праведните“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливаПартия-God!

Of мерз(авс)ката власт,
на
червените олигарси!
Of the evil red matrix!
Оf the evil within the
polit-economic system
of
(марксистко-ленинската идеология of) НРБ!

Of Народната РБ, баси!
Of идейния (red) блавоч,
който поколения ppl по света сърбаха
75 години;
който поколения
BG ppl сърбаха цели 45 години!
(и който,
lovely Josephine,
често продължават да сърбат
и днес
within the Преходът)
Of the radical (red) етатизъм!
Of
the 100% égalité Centralization!

 
 
[
Когато red is absolutely everywhere!
Когато red is ABSOLUTELY BLACK!]
 
 
 
Иделогическите ОСНОВИ на марксизма!
СОЦ(иал) идеологията, produced by Marx!
(And осъществена by Lenin, Stalin & the rest of the reds)

 
The darkness of the (
radical) (anti-religious) égalitarianism, етатизъм.
 
   
Of THE NEW "happy" [Соц, СССР] life! Баси!

 
    
  
Of the new "happy" [Соц, red СССР, red China] life! Баси – the (bloody) black redness, gangs!

  

Red социализма ОТНЕМА собствеността от хората; ОТЧУЖДАВА хората от собствеността!
Отчуждените (от
private собствеността) хора, lovely Jos, because of this evil égalité principle,
не, не, не намират своя интерес i.e. се дезаинтересовани и престават да намират
real смисъл в работата (полагане на hard effort)! А този evil марксистки принцип
прави хората икономически и финансово ЗАВИСИМИ от Соц Държавата-Партията (
Master)!
Така, именно чрез отнемане на (отчуждението от)
the private property, lovely Josephine,
се отнема свободата of the individual; престава да съществува свободен пазар! Absolutely!
Ох, тези
absolutely фундаментални (evil) духовни опори -на марксизма(-ленинизма), баси!
Oх, тая СвЯта Светих, баси! Ох, тоз‘ единен („творчески, жизнен“; социалистически) процес!

   
 
A picture containing text, tableware, plate, dishware

Description automatically generated
 
Of the ла гранде égalité & fraternité (соц) мистицизъм!
   
Of the absolutely new "happy" [red Соц, НРБ] life!
Of the НРБ (Orwellian) Newspeak (is true speak):
„Окупаторите ни са our dearest (égalité) brothers,
I love
(the по-по-най-red) Big Brother; and Big Brother (който is always right &) loves me, too!
   
   
 
 
За най-голямата
(ever) злина
(причинена от човек на човек)
на този свят, lovely Josephine
:
(установяването of)
the red ДИКТАТурата!
Когато
red is (in) everything;
and everything is (in) (
bloody) red!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

 

Of the безмилостно жестоката coerciveness
на absofreakinlutely соц чудесата/mysticism!
Oh, that really вреден утопизъм, баси!
Oh, that наученM-L социализъм!
Oh, that човечнаM-L философия!
 
 
Of the (bloody) Red РоSSия’s standard!
The red standard produced by Marx(ism)!
[And осъществен by Lenin, Stalin & the rest of the reds]
 
The pseudoscience of сошъл дарвинизъм!
The сошъл SStandard! The social-fication!
The
сошъл(ро)бот(ism) – of communism!

 http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image101.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image102.jpg 

The mysticism of Marxism, of the inter-национал-socialism!
 
- 

Of държавното ownership (регулация & контрол)
of
(all, 100%, баси, of) the means of production,
тотал(итар)на национализация на all industries
i.e.
inter-national-
socialism - the work of the (d)evil.

 
From each according to his ability,
to each according to his need
!
т.е.
utopic злото, комунизъм! -
това е червен(о-кафявия) мистицизъм; wizards!
Ох, тази
вредна утопия -of the red утописти!
 
 
 
 

Леви(чарски)ят политически (economic) проект!
Марксистко-Ленинският (bloody(red) проект!
За the red злодеите; and their злокобни acts!
The Dark Side of the
Red SSocialist Dream!
Всички закони, lovely Josephine,
при всяка (НЕ)свободна polit-economic система,
are based on (&
follow) the (prevailing) morality!
A
етиката се основава на (false) епистемология!
The epistemology of commi-тата е мистична, coercive:
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!”


Ох, тази вредна утопия -of the red утописти!
 

Of the One Party rule, а “Great” КомПартия!
TOTALITARIANISM = TERRORISM = TYRANNY!
Всяка диктатура има real терористичен характер!
Всяка
диктатура и всеки диктатор, lovely Josephine,
се absofreakinlutely (мистично) основава на
the
(absofuckinlutely irrational) principle of
(ПРопагандиране на) лъжата, измамата и НЕвъзможното-
by the absofreakinlutely идеологическите ПРопагандатори
и прелъстените
(& купените!) от тях (БГ) интелектуалци
(особено РСО „художествено-творческа интелигенция“)!
Ох, тез‘
зависими (от М-Л идеологията) ppl, lovely Jos -
гладни за UNearned получаване на a (or some) value(s)!
[техни („intel“) наследници ги има и днес дори, баси!]
Of the (red) dictatorshipна пролетариата!

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image097.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image099.jpg 

 
За катастрофичната, lovely Josephine,
(absofreakinlutely 100%) държавна1,
централизирана2 & планова3 икономика на
(warfarism of) (интер-)(национал-)социализма;
и соц контрол и регулация
(на цените) in НРБ,
that does (and will) never work; it’s a bad idea!
(а днес и във
Венецуела, Зимбабве, N. Korea;
и, of course, икономистите-мистици, lovely Jos,
because absolutely
dumb, never see a problem
with the (
100%) сошълization of economics, баси,
ведно с пет годишни комунистически петилетки
!)
И всичко в името на Партията-God, Държавата,
SSветлото Commi бъдеще и (уж) на хората, баси!
Ох, тази Народна Република, баси (
contradiction)!
Ох, какъв свят, какъв
dumb (utopic) соц свят!
СОЦиалистическата, lovely Josephine,
команднo-бюрократична (държавна) икономика
CANNOT EVER функционира in the long run! OK?
It always fails! Yes, really! Дисфункционална е!
Защото е изградена на
absofreakinlutely
НЕрационални (incoherent with the reality) принципи –
по (
НЕпрактичните ideas ofМАРКС и(ли) КЕЙНС!
Oh, that (НРБ,
СССР) СОЦ
коллективная (государственная)
собственность (баси!) на средства производства,
based on the
irrational теорията на Карл Маркс!

 

 

За ЧЕРВЕНОТО ЗНАМЕ –
на (
М-Л) утопията, на (the red) мистицизъм!
THE DOCTRINE
OF (М-Л) БЕДИ НОСЕЩ УТОПИЗЪМ!

Ох, тази вредна утопия -of the red утописти!
 
 

THE UNITED UTOPIAN [LEFTISH] LA-LA LANDIA!
НЕРЕАЛНОСТТА (НЕПРАКТИЧНОСТТА) НА СОЦА,
НА ВСЯКА ВЕРСИЯ OF THE EVIL СОЦ(ИАЛИЗМ)А!
 
 

Of
the red (СССР) version of социализъм.
Of
НРБ, Народна Ре(с)публика България!
[Of the „икономика в интерес на хората“!
Of the
Социалистическата 100% държавна икономика,
based on the evil Marxian concept, lovely Josephine,
за the absofreakinlutely 100% socialized собственост
върху средствата за производство
, баси,
която всички знаем как завършва (, нали?), all over the world,
въпреки dumb опитите за „фирменизация“ by the July’s пленум!
The
July’s пленум на БКП не можа да произведe July morning?!
Защото идеята, the very idea, lovely Jos,
„Една Соц Държава – две economic системи!
(
каквато и днес е при Китайската КомПартия)

и преди, и сега, може да работи, lovely Jos,
only
в главите на the hardcore левичарите!
Социализмът (по Маркс) не работи! It fails!
[
Всяка лъжа/utopia, lovely Jos, always fails!]
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image479.jpg
Socialism does not work, in the longer run!
[Но
никоха не, не, не забравяй, lovely Josephine,
че за EVERY absofreakinlutely (mystical) влак/idea
си има absofuckinlutely (
dumb) пътници/followers!]
Днес huge majority of държавите, lovely Jos,
all over
the world, имат mixed икономики.,
because of the huge
съпротивата на SJWs!]
*

Of народно-демократичната държава (НРБ)
BG!
Of
(НРБ) SSоциалистическа България: 1944-1989!


ОХ, ТАЗИ ЛА ГРАНДЕ (RIDICULOUS)
НАРОДНА („
ХУМАНИТАРНА”) ДЕМОКРАЦИЯ!
ДЕ ФАКТО – НЕСВОБОДА, COERCIVENESS!
ABSOFREAKINLUTELY
100% EVILNESS, STUPIDISM!
http://www.robzor.com/rhouse/businessmoral123_files/image070.png 
ДИКТАТУРА (НА ПРОЛЕТАРИАТА) =
ТЕРОРИЗЪМ = ТОТАЛИТАРИЗЪМ (НА КОМПАРТИЯТА)!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

  
 

 

 
 

Никога, никога, никога не забравяй, lovely Josephine:
За червените absofreakinlutely злодеи; red мистици!
За
the absofreakinlutely biggest агресия на 20-ти век:
социалистическата, especially in Eastern Europe & Asia!

 
Of
(the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of the absofreakinlutely
циничните наглеци! 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

 
 
 

За
марксистко-ленинската (робска) идеология.
За (
калпавата) (Marx-Leninist) комунистическа идея!
Of (the idea of the altruist) égalité; of хуманизъм!
Of the greatest
commi(x) лъжа и PRопаганда, ever!
Ох, тази утопична (
мистична) идеологическа ПРопаганда!
Ох, тази утопична
фашизоидна идеологическа ПРопаганда!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!

НАПРЕД ДРУГАР(К)И СМЕЛО,
ДА БРАНИМ НАШЕТО ВЕЛИКО ДЕЛО!

THE UTOPIA (FAITHISM) IN POWER!
Но ето, да кажем,
вий вземете, колко? –
пшеничено зърно
от
моята ВЕРА,
бих ревнал тогава,
бих ревнал от болка
като ранена
в сърцето пантера.

Какво ще остане
от мене тогава? –
Миг след грабежа
ще бъда разнищен.
И още по-ясно,
и още по-право –
миг след грабежа
ще бъда аз нищо.

THE (RED) UTOPIA (FAITHISM) IN POWER!
THE (
RED) FAITH OF THE 20-TH CENTURY!
IT CAN ONLY BRING, LOVELY JOSEPHINE:
ABSOFUCKINLUTELY TOO MUCH
BLOOD, TEARS,
ПРИНУДА & УРАВНИВИЛОВКА!

По (big) брадърски, по (bloody) комунистически...баси!


Ох, този
evil utopic (propaganda) лозунг -
лозунгът на (
moral & economic) демагогия,
стагнация & irrationality (of “the experts”),
ведно със
the тотал(итар)ната destruction!
 

  

  
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe (in) it or else…”
 


 
Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!
Ох, тази
absolutely вредна (щети носеща) утопия -of the red (M-L) утописти, radical национал(социал)исти!
   
OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY EVIL (RED СОЦ) ВОЖД(ИЗЪМ)!
 
                
  

  
 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image160.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image161.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image162.jpg 
ЗА THE EVIL CONCEPT OF (RED СОЦ) ОООБОЖЕСТВЯВАНЕТО!
ЗА (БРУТАЛНИЯТ) (RED СОЦ) ФАНАТИЗЪМ!
ЗА
МИ(С)ТИЧНИТЕ (RED СОЦ) ФАНТАЗИИ!
ЗА НАЙ-ГОЛЯМАТА (
RED СОЦ) ЦЕННОСТ:
КУЛТ – КЪМ (ВОЖДА НА) RED ПАРТИЯТА!
НЯМА НИКАКВО ЛЕЧЕНИЕ, LOVELY JOSEPHINE, ЗА (СОЦ) ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ!
 
 
 
 
 
Ох, тези ла гранде интер-национал-социалисти, баси!


 

Ох, тези ла гранде целувки „уста в уста със съветските la grande (соц) другари (от мъжки пол), баси!
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image163.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image165.jpg 
Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!

 
A picture containing text, tableware, plate, dishware

Description automatically generated

 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…”

 

 
Of „праведните“ мъже – Вождове на Партия!
На коя партия, а?
На
the one & only “справедливаПартия-God!

 


Of (the absofuckinlutely) (bloody) мерзавците!
Of (the absofreakinlutely)
циничните наглеци!

 
  

ЗА THE HUGE INEFFICENCY OF (THE RED) СОЦ ИКОНОМИКАТА -
ИКОНОМИКАТА НА ДЕФИЦИТА, НА НЕПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА!
ИКОНОМИКАТА НА
РЕАЛНИЯ (УЗРЯЛ) СОЦИАЛИЗЪМ,
THAT СЕ ОКАЗА ЕДНО НЕДОНОСЧЕ, БАСИ, А?!

 

  

 

Мадлин Олбрайт пише: "ФАШИСТ е някой, който
силно се идентифицира с (цяла нация или)
ГРУПА
и твърди, че говори от нейно име, 
но не го е грижа за 
правата на другите
и е готов да използва всякакви средства,
включително насилие, за да постигне целите си
!"
“A fascist is somebody who identifies with one 
group
— usually an aggrieved majority —
in opposition to a smaller
group.
It’s about majority rule without any minority rights.
Which is why fascists tend to single out the smaller
group
as being responsible for or the cause of their grievances.
fascist is someone who claims to speak for a whole nation or
group,
is utterly unconcerned with 
the rights of others,
and is willing
to use violence
and whatever other means are necessary
to achieve the goals he or she might have.”
  
Целта/Каузата определя/оправдава средствата!
This principle, lovely Josephine, denies all moral values!


OH, THAT EVILNESS, OH, THAT BLOODY СОЦ ДИКТАТ!

Фашизоидната идеология и ПРопаганда – на hard социализма!


Шизофренната фашизоидност на (ЦК на) КомПартията-God,
making шизофренна (и фашизоидна) цялата (Соц) държава!


 
 

 

За марксистко-ленинската идеология & propaganda.
Of the big evil
идеологическа ПРопаганда!
Of
„справедливата“ (соц) идея, lovely Jos,
установявана чрез (физическо) насилие,
by the
вредните (words &) действия на
щатните
висши партийци-активисти!
 
The objective1 is to do good to others -
as a primary justification of existence;
the means
2 is the power of the collective;
and 
the premise3 is that "good" is collective.
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image013.png
The root of the matter
is ethical, philosophical, (and religious),
involving 
the relation of man to the universe,
of man's creative faculty (to his Creator).
The fatal divergence occurs
in 
failing to recognize the norm of human life.
*


 

За марксистко-ленинската идеология.
Of
the big (соц) идеологическа перверзия!
Of real
състояние на real (соц) НЕсвобода!
Of the absofreakinlutely (соц) времената -
времената, когато всичко беше цензура,
[физическа, идеологическа, полит-икономическа]
времената, когато,
lovely Josephine, баси,
всичко беше к‘вото Партията каже, баси,
времената, когато всичко беше coercive!
И нищо не беше доброволно, at choice!
A picture containing text, tableware, plate, dishware

Description automatically generated
[
Робът of the СОЦ ДЪРЖАВАТА,
робът на демократичния СОЦ,
няма право
о) на FREE speech!
Който дръзне, lovely Jos,
да говори против КомПартията,
против (
ideology of) социализма
тоз роб е
враг! Всеки враг трябва
да бъде безмилостно жестоко
бит, изтезаван и
(ли) хвърлен
в затвор, в гулаг, където да
се физически (и психически)
измъчва, да гладува, да бъде
волята му човешка пречупена!

Ако умре от мъченията в затвора
или в концлагера, тогава това е
по-добре, по-доброто - за роба,
а и за цялото робско братство!

Робът
of the СОЦ ДЪРЖАВАТА,
робът на демократичния СОЦ,
няма право свободно да напуска
СОЦиалистическата си Родина
!
Ако робът се опита да го стори,
то той трябва да бъде застрелян
без съд и присъда, на място убит,
защото е НЕлоялен, ПРЕДАТЕЛ:
защото е предал
велик СОЦ рай,
защото е предал
СОЦ държавата,
защото е предал
СОЦ Родината,
защото е предал
СОЦ ideology,
защото е предал
КОМ Партията,
защото е предал
класата на Соца,
защото иска да живее в света на
проклетия (и загниващ
!) капитализъм!
По-доброто за всеки роб е да е мъртъв
отколкото да живее в капитализЪма!
]

“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да, в името (и за благото) на (На)рода!

 
Slaves are free! The new happy (соц) life!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!
 
Slaves are free! The new happy (соц) life!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!
 
Slaves are free! The new happy (соц) life!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!
 
Slaves are free! The new happy (соц) life!
Ох, тази absolutely вредна утопия -of the red (M-L) утописти!
 

Of the big идеологическа перверзия!
Slaves are free: new happy (соц) life!
Of real
състояние на real НЕсвобода!
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…
Всеки, който не следва Партийната линия е враг!
Враг на (На)рода! Стената държи врага надалеч!
Стената
, the wall, е свобода; е в интерес на (На)рода!
Врагът (вътрешен и външен) must be елиминиран!
Да, в името (и за благото) на (На)рода!

 

Агонияяята socialism, evilness!

Of the oppressive (соц hardcore) regime:
диктатурата на (класата) пролетариата!
За НЕзадоволителния
standard & quality
на живот; и bad (житейска) перспектива!
Of the великите centralized planners,
които планират Big Светлото Бъдеще
на една нация (или на един Съюз),
ала което никога не идва,
lovely Jos,
‘cause it doesn’t
(cannot) exist (utopia)!
Of (планова & centralized) икономика
на дефицита (на стоки и услуги)
;
of the absence of
луксозни стоки!
Of отнетата свобода – на индивида!
 
Of
НЕсвободата на словото, печата и
частната собственост (предприемачество)!
Of НЕсвободата за придвижване -
на стоки
1, капитали2 и хора3! Absolutely!
Of робското
съветско миналона НРБ!
[по което много older BG ppl носталгично плачат?!
Ох, тази, absofreakinlutely соцносталгия -
irrationally идеализиране на соцминалото
за сметка на
democratic настоящето! Правено
by the (essentially older &) dumber (confused) хора!
Never forget
history! Never be ignorant, lovely Jos!
The
ignorance of history could be пагубно опасно!
Beware, you must be aware, lovely Josephine,
 of (the road to)
totalitarian (centralized) Държава!]

За просъветската България, баси!
За про
болшевишка България, баси!
За борбата срещу „
загниващиякап!
За
the absofreakinlutely red dummies!

 
 
 

Of dumb ideas (words, motivations & actions)!
За the (БГ) идеологическата Ла-ла-ла land(ия)!
За (БГ) “smart” (based on a faith) ла̀ладжията!

Of the irrational (БГ) (“public servants”) (wo)men,
that proclaim themselves for
знаещи и можещи!
 
 
 
Of the absofreakinlutely (evil) НРБ dumbness.
Of the
dumb(est & harmful) narrative:  
the evil марксистко-ленинската  философия.
Oh, that evil марксистко-ленинска диалектика!
 
 
“You, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God) will kill you, and your family!
Égalité (equality) is Good — believe it or else…

 
 
Живот под тиранията на the red star!
Партията е по-важна от всичко друго!
(Red) Партията above the individual;
yes, it’s more important than
any individual!
Да живее the (Red) Party!
Това е
марксистко-ленинска идеология.
При Социалистическата Държава, lovely Jos,
никой човек не може ever да бъде капиталист:
РСО Държавата би го (физически
!) унищожила!
Държавата на
РСО loves тотал(итар)ен контрол!
При Liberal Демокрацията човек може (to choose)
да бъде социалист, капиталист, центрист, etc.
и да организира живота си по съответния начин!
 
OF THE NEW (TRANSFORMATION OF) MANKIND!
OF THE
GREAT” EGALITARIAN ОБЩЕСТВО!
THE ABSOLUTELY GREAT(EST)” КАУЗАТА!
Каузата, която е
larger than any single human!
А, да, и Вождът е larger than any other human!
Ох, това ла гранде „равенство § братство“!
[от 1789, та чак и до днешните дни!]
Е, да, всички сме равни, всички сме братя (& sis),
ала някои са по-равни от други
, нали, а?!

Ох, тази absolutely вредна утопия -
of
the bloody red (M-L) утописти!
 
 
 


 
 

Of the СОЦ (workers’) Paradise!
Of the “great”
СОЦ experiment!

Ох, тазgreat и райскаСОЦ Държава!