http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png 

ЗА КОМУНИСТИЧЕСКАТА (ДЪРЖАВА) БЪЛГАРИЯ: 1944-1989.
 
ЗА
THE RED (MARXISM-LENINISM) VERSION, LOVELY JOSEPHINE,

НА ТОТАЛ(
ИТАР)НО ЗАТВОРЕНО СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКО) ОБЩЕСТВО: НРБTHE ИНТЕРНАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИСТИТЕ, БАСИ!
  

 
 

THE ИНТЕРНАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИСТИТЕ, БАСИ!
  

 
НРБ (HAPPY СОЦ) РОБСТВОТО: 1944-1989

Да поговорим за (the red СОЦ) ВРЕМЕНАта, lovely Josephine,
  (по които some носталгици-хора и днес дори си падат, баси!)

когато
СВОБОДАТА absofuckinlutely (на 100%) ЛИПСВАШЕ, баси,
 
когато беше ABSOLUTELY ЗАБРАНЕНО (because of налаганото by the БКП-GOD absolute СОЦ идеологическо РОБСТВО):
 - да1 харесваш, предпочиташ (и промотираш) Западна философия (ценностна система) & идеология (инак – в затвора, лагера!),
 -
да2 НЕ харесваш, предпочиташ (и промотираш) марксистк(о-ленинск)ата философия (ценностна система) & иде(ологи)я,
 - да3 напускаш (in any way) ГРАНИЦИТЕ на the (СОЦ) НРБ-то (инак – застрелваха те като пушечно месо!), баси,
    за да отидеш на екскурзия, почивка, да учиш, да работиш, да живееш за Запад (или където и да е другаде!), баси,
 - да4 СЛУШАШ (танцуваш или да си купуваш) ЗАПАДНА (especially the ROCK’n’roll) МУЗИКА, баси,
    (по радио и по телевизията нямаше Западна музика, а само българска, СССР-ска и нЕква друга СОЦ!)
 - да5 носят, (по-)младите жен(ск)и, или пък, omfg, да (дръзнат да) танцуват с къси (минижуп) поли, etc.!
Ох, тоз
СССР-изъм, SOVIETism! It’s ABSOLUTELY EVIL!
Ох
, тоз ЗЛОвреден (марксистко-ленински) СОЦиализъм, КОМУНизъм!
Ох,
тоз велик СОЦ реализъм, демократичен ЦЕНТРАЛизъм! It’s EVIL!
Тоз СОЦиализъм, тоз БОЛШЕВизъм донесе през 20-ти век много КРЪВ,
много bloody мъки, bloody страдания – на милиони хора по света!

OХ, ТАЗ ABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДНА RUSSIAN ИМПЕРСКА ПАРАДИГМА!

 
 
 

THE RED (VERSION OF) МИСТИЦИЗЪМ, LOVELY JOS,

IS
THE STUPIDISM OF MARX(LENIN)ISM’S СОЦИАЛИЗЪМ =
THE PEOPLE WHO ARE
NOT IN TOUCH WITH THE REALITY!
ЗА СВЕТАЯ СВЕТИХ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ВЛАСТ,
BASED ON ФИЛОСОФИЯТА НА МАРКСИЗЪМ- ЛЕНИНИЗЪМ!
  
ЗА
(THE EVIL) ПРЕВРАТЪТ НА БГ (М-Л) КОМУНИСТИТЕ/СОЦИАЛИСТИТЕ/СССР-ИСТИТЕ - ПРЕЗ 1944 В БГ!

OF THE ABSOFREAKINLUTELY HUGE STUPIDISM OF THE BIGGEST (НРБ, СОЦ) ГЛУПАЦИТЕ-ТЕРОРИСТИ!
  
ЗА ИСТОРИЯТА НА (
КАТАСТРОФАТА OF THE TRULY EVIL) COMMUNISM/СОЦИАЛИЗЪМ В НРБ: 1944-1989!


05 септември 1944:
СССР-изма обявява ВОЙНА на България! И нахлува в България.
1944-1947: Окупираната територия на България от
the EVIL (red army of ) СССР-изма.
1948-1989: Народна ре
(с)публика България – феодализирана територия by the СССР (communist) тоталитаризма.
10-ти ноември 1989: тотал(итар)ното FAILURE на (НРБ) СОЦиализма = НАЧАЛО на BG пътя към демокрацията.

 

Щастлив (съм), много щастлив живот имам, lovely Josephine,
защото НРБ хепи“ (RED version of) СОЦА, за мое ЩАСТИЕ,

 
се really спомина през великата 1989: ФАЛИТЪТ НА THE EAST(ERN) БЛОКА=
ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКИЯ КОЛАПС НА (THE RED VERSION OF) СОЦA!
 
 

(show NO links)


 

IDEOLOGY OF КОМУНИЗЪМ.
[BASED ON MARX(LENIN)ISM!]
ДЪРЖАВЕН СОЦИАЛИЗЪМ.
[УПРАВЛЯВАН, LOVELY JOS,
ОТ
THE БКП ОЛИГАРХИЯТА!]
ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ.
[УПРАВЛЯВАН, LOVELY JOS,
ОТ
THE БКП ОЛИГАРХИЯТА!]
THE WORLD OF ТЕРОР(ИЗЪМ)!
[УПРАВЛЯВАН, LOVELY JOS,
ОТ
СССР-изъм ОЛИГАРХИЯТА!]


ЗА
THE 100% БОЛШЕВИШКИЯ РАЙ!
ЗА THE 100% (RED) НЕСВОБОДА, СССР-изъм!
OF THE
100% (ABSOLUTE) ЗЛО(ТО), ДИКТАТ(УРА)!

OF THE
100% (HARDCORE) STATISM, FASCIST ТОТАЛИТАРИЗЪМ =
ТИРАНИЧНА ВЛАСТ НА ВСЯКАКВА ЦЕНА И С ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА!
OF THE
100% SOCIAL(IST = COERCIVE) WELFARISM = HARDEST СОЦ!
THE ABSOLUTELY EVIL ИДЕОЛОГИЯ ОСНОВАНА, LOVELY JOSEPHINE,

НА ТЕРОРИСТИЧНИЯ (TOTALITARIAN) ПРИНЦИП
ЗА
УПОТРЕБА НА БРУТАЛНА (ФИЗИЧЕСКА) СИЛА,
ЧРЕЗ КОЙТО ДА СТАНЕ TRULY (СИЛОВО) ВЪЗМОЖНО
ЕДНО ОБЩЕСТВО, В ЕДНА ДЪРЖАВА, LOVELY JOS,
TO BE ИЗОЛИРАНО (BY AN IDEOLOGY) ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ,
TO BE ФИЗИЧЕСКИ ИЗОЛИРАНО (ДЪРЖАНО ЗАТВОРЕНО),

КАТО Е ПРЕВЪРНАТО В РОБСКО НАСЕЛЕНИЕ, КОЕТО
БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ & ОДОБРЕНИЕ НА ЕДНА ВЕЛИКА
ПАРТИЯ НЕ МОЖЕ ДА МИСЛИ И(ЛИ) ПРАВИ НИЩО?!
 
СОЦИАЛИЗЪМѢ, ТВЪРДЕ МНОГО REAL СОЦИАЛИЗЪМѢ

TOO MUCH
ХУМАНИ(ТАРИ)ЗЪМѢ С ЧОВЕШКО ЛИЦЕ! БАСИ!

ОХ, ТОЗСССР-ИЗЪМ, SOVIETISM! IT IS ABSOLUTELY EVIL!
Ох
, тоз ЗЛОвреден (марксистко-ленински) СОЦиализъм, КОМУНизъм!
Ох,
тоз велик СОЦ реализъм, демократичен ЦЕНТРАЛизъм! It’s EVIL!
Тоз СОЦиализъм, тоз БОЛШЕВизъм донесе през 20-ти век много КРЪВ,
много bloody мъки, bloody страдания – на МИЛИОНИ ХОРА по света!

OХ, ТАЗ ABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДНА RUSSIAN ИМПЕРСКА ПАРАДИГМА!

“If you must break the Law, do it to seize power:
  in all other cases observe it.” — Julius Caesar
 
 
 “Сега ще ти кажа отговора на моя въпрос. Той е следният.
 Партията (Спасибо, КомПартия, тебе!) се стреми към властта единствено за собствена изгода.
 Нас НЕ ни интересува добруването на другите,
 интересува ни единствено властта, върховната власт.
 Скоро ще разбереш какво означава истинската власт.
 Различаваме се от всички останали олигархии от миналото по това, че знаем какво вършим.
 Всички останали, дори тези, които ни приличат, са били страхливци и лицемери.
 По своите методи до нас се доближават немските нацисти и руските комунисти (i.e the hardcore SOCialists),
 но те така и не събраха кураж да признаят собствените си подбуди. Преструваха се, а вероятно дори си вярваха,
 че са взели властта не по собствено желание и само за определен период от време
 
и ако не днес, то утре ЩЕ настъпи РАЯТ,
 където човешките същества ще бъдат свободни и РАВНИ. (ала само някои да са по-равни от други)
 Ние сме други.
 Много добре знаем, че НИКОЙ не взема властта с намерение да я отстъпи.
 
Властта НЕ е средство, тя е ЦЕЛ.
 
ДИКТАТУРАТА НЕ се установява, за да се защити революцията,
 
революцията се прави, за да се установи ДИКТАТУРАТА.
 Целта на гоненията са самите гонения.
 Целта на изтезанията са самите изтезания.
 
ЦЕЛТА НА ВЛАСТТА Е САМАТА ВЛАСТ.
[при това взимане/запазване на властта на ВСЯКА цена,
  чрез
използване на ВСЯКАКВИ средства! Absolutely!
            Do remember
Будапеща’56 & Чехословакия’68!
            Do remember
Tiananmen square 1989, China!
            Спасибо, КомПартия, тебе?!]

 
Сега започваш ли да ме РАЗБИРАШ?” -
 О`Брайън към Уинстън, “1984” на Джордж Оруел.
   

СПАСИБО, ПАРТИЯ, ТЕБЕ

Спасибо, партия, тебе
За все, что сделала и делаешь,
За нашу нынешнюю ненависть
Спасибо, партия, тебе!

Спасибо, партия, тебе
За все, что предано и продано,
За опозоренную Родину
Спасибо, партия, тебе!

Спасибо, партия, тебе
За рабский полдень двоедушия,
За ложь, измену и удушие
Спасибо, партия, тебе!

Спасибо, партия, тебе
За все доносы и доносчиков,
За факелы на пражской площади
Спасибо, партия, тебе!

За рай заводов и квартир,
На преступлениях построенных,
В застенках старых и сегодняшних
Изломанный и черный мир...

Спасибо, партия, тебе
За ночи, полные отчаянья,
За наше подлое молчание
Спасибо, партия, тебе!

Спасибо, партия, тебе
За наше горькое неверие
В обломки истины потерянной
В грядущей предрассветной мгле...

Спасибо, партия, тебе
За тяжесть обретенной истины
И за боев грядущих выстрелы
Спасибо, партия, тебе!

1969 г.
Валерия Новодворская


И ДА,
ПАРТИЯТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕМЪДЪР ВОЖД,
WHO
(ОБИЧАЙНО) Я УПРАВЛЯВА…ДОКАТО Е ЖИВ, БАСИ,
ИЛИ ДОКАТО БЪДЕ СВАЛЕН ЧРЕЗ (
ВЪТРЕШЕН) ПРЕВРАТ!

ЗА НАЙ-ГОЛЕМИЯ (СВЕТОВЕН) КОМУНИСТИЧЕСКИ/ФАШИЗОИДЕН/БОЛШЕВИШКИ,
Т.Е. ИСТИНСКИ
HARDCORE (ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-)СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ, LOVELY JOSEPHINE,
(ДОКТРИНАЛЕН) МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИ (ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ЗЛОВРЕДЕН (FOR THE PPL) ЕКСПЕРИМЕНТ
КОЙТО
(“РАЙ”) ABSOFUCKINLUTELY (BROUGHT DISASTER/DESTRUCTION TO THE PPL &) FAILED IN 1989-1991!
ИМЕННО БЛАГОДАРЕНИЕ НА ТОЗ’ ABSOLUTELY ДИКТАТОРСКИ (“РАЙСКИ” СОЦ) РЕЖИМ БГ ХОРАТА, LOVELY JOSEPHINE,
ПОЛУЧИХА КАТО НАСЛЕДСТВО ЕДНА ABSOFUCKINLUTELY ТЕЖКА (& ДЪЛБОКА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА) РАЗРУХА:
BASED ONTO THE TRULY EVIL PRINCIPLE “
СЛЕД МЕН (МОЖЕ И ДА ИМА, ДА ДОЙДЕЕЕ ГОЛЯЯЯМ) - ПОТОП, БАСИ, А?!
ОХ, ТАЗ‘
ABSOFUCKINLUTELY БРУТАЛНО ЗЛОВРЕДНА БОЛШЕВИШКА (КОМУНИСТИЧЕСКА) РУСИЯ (СССР-изъм, IDEOLOGY OF M & L)!
 
СССР = СЪЮЗ НА СЪВЕТСКИТЕ СУВЕРЕННИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ РЕ(С)ПУБЛИКИ, БАСИ!
НРБ = НАРОДНА РЕСПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗАДУНАЙСКАТА ГУБЕРНИЯ НА THE СССР-БОГА!

ОХ, ТОЗСССР-ИЗЪМ, SOVIETISM! IT IS ABSOLUTELY EVIL!
Ох
, тоз ЗЛОвреден (марксистко-ленински) СОЦиализъм, КОМУНизъм!
Ох,
тоз велик СОЦ реализъм, демократичен ЦЕНТРАЛизъм! It’s EVIL!
Тоз СОЦиализъм, тоз БОЛШЕВизъм донесе през 20-ти век много КРЪВ,
много bloody мъки, bloody страдания – на МИЛИОНИ ХОРА по света!

OХ, ТАЗ ABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДНА RUSSIAN ИМПЕРСКА ПАРАДИГМА!


ЗА THE НРБ (REAL СОЦ) ДИКТАТ(УРАТ)А!
OF THE “FREE” & THE “HAPPYБГ СОЦ ХОРАТА,
[“НОВИЯТ (ВИД OF) СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКИ) ЧОВЕК]
ВИНАГИ (ВСЕ)ИЗВЕСТНИ С ГОЛЕМИТЕ СИ, БАСИ,
(ДЕ ФАКТО
EVIL) КОЛЕКТИВ(ИЗИРА)НИ/СОЦ ПРАВА
AND
ВЕЛИКИ/ПРАКТИЧНИ COLLECTIVE SOLUTIONS,
КОИТО ВОДЯТ ХОРАТА (И ДЪРЖАВАТА), LOVELY JOS,
ДО АБСОЛЮТЕН (ТОТАЛЕН) МОРАЛЕН, ИКОНОМИЧЕСКИ
И
ПОЛИТИЧЕСКИ КРАХ! OH, THAT СОЦ TOTAL FAILURE!

 


ЗА НРБ “НАРОДОВЛАСТИЕТО“ И КОМ ВЛАСТНИЦИТЕ, БАСИ:
ВСИЧКО(ТО СОБСТВЕНОСТ) ПРИНАДЛЕЖИ НА НАРОДА/PPL!
ЗА
(THE IDEA OF) НАРОДНИТЕ РАБОТНИЦИ, СЕЛЯН(К)И И
НАРОДНАТА (ЛЪЖОВНА, REAL СОЦ) КУЛТУРА/Е(СТЕ)ТИКА=
THE ABSOFREAKINLUTELY (EVIL COLLECTIVISTIC) CULTURE!

OH, THAT EVIL 100% (COERCION-BASED) COLLECTIVISM!
IT’S
THE HEART/ДНК-то OF HARDCORE ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
IT IS THE (EVIL) 100% REGULATIVE, LOVELY JOSEPHINE,
AND “BENEVOLENT” CONTROLLER: THE GREAT
STATE-GOD,
AS WELL AS “
ВЕЛИКАТА ЧЕРВЕНА ПАРТИЯ: БКП (& КПSS)!
HELLO, 100% DARKNESS! HELLO, 100% НЕСВОБОДА, EVIL!


OF THE
100%, LOVELY JOSEPHINE,
ИСТИНСКИ ТОТАЛИТАРЕН КОНТРОЛ,
OVER THE LIVES OF ALL (BG)
ХОРА!
(Интер-Национал-)СОЦиалисти, сър!
 

OF THE REALLY BLOODY (DEEP) RED:
СЪВЕТСКАТА (KOM/СОЦ) “ЛОГИКА“,
КОЯТО Е ОСНОВАНА, LOVELY JOS, НА
СЪВЕТСКАТА DUMB & EVIL Е(СТЕ)ТИКА,

WHICH IS BASED ONTO
МАРКС(+ИЗЪМ) =
THE FORCED1 TOTAL(ITARIAN)2 CONTROL3
OVER (THE LIVES OF)
МИЛИОНИ ХОРА!
ОХ, ТОЗ(RED) СОЦ ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
ОХ, ТОЗ ЗЛОВРЕДЕН RED SOCIAL(ISM)=
THE 100% SOCIALIZED БЪЛГАРИЯ, БАСИ!
ОХ, ТАЗ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА УТОПИЯ!
OH, THAT (ЗЛОВРЕДЕН) МИСТИЦИЗЪМ,
THAT HAS CAUSED ABSOLUTELY
БРУТАЛНИ
НЕ
СВОБОДА, (BLOODY) ТЕРОР И(ЛИ) МЪКИ TO
ALL (BUT THE БКП НОМЕНКЛАТУРАТА) BG PPL!
  

ЛЕВИ(чари)ТЕ винаги говорят за свобода (&  равенство),
(всъщност те, обаче, НЕ разбират  що е свобода и що е равенство!)
но
, de facto, тяхната (СЪЩНОСТНА) ПРИРОДА, lovely Josephine,
и преди(’89), и today (in 21 century), е absofuckinlutely ФАШИстка/ФАШИзоидна! Ah, СОЦ!
Yes,
ЛЕВИ(чари)ТЕ, lovely Jos, absofuckilutely LOVE INTERVENTION(ism), ДИКТАТ(ура)!
Yes,
ЛЕВИ(чари)ТЕ, lovely Жозефин, absofreakilutely HATE THE individual RIGHTS! Баси!

[Днес, всички (BG) ЛЕВИ(еничари), lovely Jos, имат absolute admiration for Р@сия & Китай,
 така както едно време (трябваше to) LOVE всички СОЦ (& especially съветските) ГРАЖДАНИ,
 защото тез леви хора absofreakinlutely LOVE (any version of hard or soft) DICTATOR(ship), баси!
 Маркс(исти), сър! СОЦ(иалисти), сър! СОЦ-реализъм lovers! ФАШИСТИ, сър! Баси!
 Аз, ако някак си, да речем, че се (за)върне the evil (СОЦ) НРБ-изма, lovely Josephine,
 
бих се чувствал точно толкова УЖАСНО, колкото днес се чувстват (носталгично)
 
the (dumb & older) BG neo-СОЦиалистите при today’s БГ демокрацията (и the evil  п@тинистите)!]ЗА THE EVIL DREAM: OF A (REAL) COMMUNIST ДЪРЖАВА/СВЯТ =
THE ДИКТАТ(УРАТ)А НА (THE INTERNATIONAL) ПРОЛЕТАРИАТА:
[ПРОЛЕТАРИАТ = THE IDEA OF (THE GOD OF) РАБ-СЕЛ  “CLASS” HERO!]
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ДИКТАТ НА ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-COLLECTIVISTS =
Аз съм the Red (Party) God!

 
    
ОХ,
ТОЗ’ (RED) СОЦ РЕЖИМ, REAL ПРОИЗВОЛ!
ОХ, ТОЗ’ (RED) SOCIAL(-BASED) САТАНИЗЪМ!
ЗА
THE REAL САТАНАТА НА ЗЕМЯТА: LEFT(MYSTIC)ISM!
  
THE PREDATORY (= EVIL) SET OF IDEA(L)S, AN IDEOLOGY!
САТАНИНСКАТА (ЗЛОВРЕДНА) M-L PR(OPAGANDA) & ЛОЗУНГИ
OF THE (RED VERSION OF) (НРБ/СССР) SOCIAL STANDARD!
OF THE (OLD LINE OF) RIGHTS-VIOLATING ФИЛОСОФИЯ,
THE PHILOSOPHY OF THE (RED) COLLECTIVISM!ЗА
(THE TRULY EVIL, LOVELY JOS, COMMUNIST) ПРЕВРАТЪТ’44,
BASED ON TRULY ТОТАЛИТАРНАТА ДОГМА(ТИЧНА ИДЕОЛОГИЯ)
НА
THE GREAT (НРБ ФИЛИАЛА НА) КОМИНТЕРНА, STUPID(ISM)!
[И EVIL ПОСЛЕДСТВИЕТО: ЖИВОТ В ТОТАЛИТАРЕН СОЦ РЕЖИМ =
ЖИВОТ В БЕЗЧЕСТНОСТ, ЛИЦЕМЕРИЕ И ЛЪЖА=MORAL DECADENCE=
ТИРАНИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БАСИ,
BASED ON ДИКТАТ(УРАТ)А НА ПРОЛЕТАРИАТА, ПО МАРКС(изъм):
PREACHING EQUALITARIANISM VIA ITS ABS POPULIST ЛОЗУНГИ!
ТОВА Е THE EVIL MYSTICISM-BASED WORLD OF COLLECTIVISM,
КОЙТО ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE, ВЪРШИ БРУТАЛНИ НАСИЛИЯ
И
ABSOFUCKINLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)ЕН CENTRALIZED КОНТРОЛ!]

ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY REAL САТАНАТА НА ЗЕМЯТА: LEFT(MYSTIC)ISM!
ЗА
THE ABSOFREAKINLUTELY (EVILNESS OF) ГРОЗОТАТА, LOVELY JOSEPHINE,
НА ОТВРАТИТЕЛНА СОЦ (НРБ) МИЗЕРИЯ ИКОНОМИЧЕСКА И ДУХОВНА,
BASED ONTO THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL PRINCIPLE OF НЕСВОБОДА!
[ИЗВЪН ИКОНОМИЧЕСКАТА МИЗЕРИЯ БЯХА САМО БКП НОМЕНКЛАТУРАТА & ДС,
НО ТЕЗИ ХОРА (ПЪК) БЯХА ТОТАЛНО И НЕОБРАТИМО
(ДУХОВНО) ЗАТЪНАЛИ
В
ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА (MARX-LENINIST, COMMUNIST, SOCIALIST) ЛЪЖА!]
 
 

ЗА (
THE МАРКСЕНИН BASED) НРБ (= СССР TYPE OF СОЦ) ТОТАЛИТАРИЗ-Ъ-МА!
  

ЗА ДИАГНОЗАТА
СОЦИАЛ(ИЗЪМ), БАСИ! ДА, СОЦА Е EVIL ДИАГНОЗА =
THE ABSOFREAKINLUTELY OLD & EVIL IDEA(L)/CONCEPT, LOVELY JOS,
OF
ЗЛОВРЕДНОТО CENTRALIZED PLANNING OF POLIT(ECONOM)ICS,
ПРАВЕНО ОТ (КОМ)ПАРТИЯТА-СОЦ ДЪРЖАВАТА-ГОСПОД(АР)! БАСИ!
ЗА ВЕЛИКИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПАТЕРНАЛИЗЪМ, TZARISM, КОМУНАЛИЗЪМ!
ЗА THE GREAT(EST & THE WISEST) СОЦ WIZARDS – THE GREAT ВОЖДОВЕТЕ-ГОСПОД(АРИ)!
  
THE EVIL GOD(S) OF THE (M-L) SOCIAL STANDARD, THE IDEOLOGY OF THE RED SOCIAL(ISM)!


THE ИНТЕРНАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИСТИТЕ, СЪР! Е, БАСИ ИДИОТИЗМА!
 


 

 
   
 

ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВАТА-ГОСПОД(АР), THAT IS (BEING) CONTROLLED
BY
МНООО’ “ПРЕМЪДРИ И ЧЕСТНИ ПАРТИЙЦИ, КА‘АМ ТИ ЗНАЧИ,
РАБОТЕЩИ
ЗА ОБЩОТО СОЦ БЛАГОИ „ВЕРНИ СЛУГИ НА (НА)РОДА!
 
ОХ,
ТЕЗ’ ABSOLUTELY EVIL ЛА ГРАНДЕ ПАРТИЙЦИ-“ЕКСПЕРТИ”!
ОХ, ТАЗЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ OF THE (DECISION MAKING) POWER!
THAT IS
ABSOLUTELY COERCIVE TOTAL(ITARIAN) STUPIDISM!
ЗА (the evil idea of) Бащицата, GOD, THE TZAR Mама(ша)та]!
 
“IT IS
FOR YOUR OWN GOOD!
WE ARE ONLY TRYING TO HELP YOU!”
(The
old concept of) P-A-T-E-R-N-A-L-I-S-M

the base of (опасната и вредна
идеолого-политическа) evilness!
Yes, it is the real basis of the greatest evilness:
DICTATORship!
Yes, it’s about the evil idea(l) of
individual & collective leadership.
The LEADER, lovely Jos, (разбиран) as the FATHER figure, баси!
Yes, I love YOU! YOU are great!
Yes, I (and my group) am smart!
In fact I am the smartest, of all!
Yes, I am (just like) YOUR Father!
Yes, I am (the God of) Държавата;
Държавата – това съм Аз! Absolutely!
I will tell YOU what to do and how to do it!
YES, ALL I DO IS FOR YOUR OWN GOOD!
YES, I AM ONLY TRYING TO HELP YOU, TO
HELP YOU TO (MUCH)
BETTER (UNDERSTAND HOW TO) LIVE YOUR OWN LIFE!”


 


ОХ, ТОЗABSOLUTELY EVIL (ELITE’S) (STATE) ПАТЕРНАЛИЗЪМ!
ОХ, ТЕЗСОЦ COLLECTIVE (STATE)+ISM ГРАНДЕ “SOLUTIONS”!
OF THE EVIL(NESS OF) СОЦ ДЪРЖАВАТА-ГОСПОД(АР)! Е, БАСИ!

ОХ, THAT ABSOLUTE (100%) EVILNESS, DARKNESS, PRIMITIVISM!
ОХ, ТАЗ
МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКА (СОЦ) PATERNALISTIC ДЪРЖАВА!
 
“I am GOD [Gov(ernor)/Държавата/Партията/Tzar/ГенераленСекретар/Политбюро/ЦК]!
Yes, I am (like) your
Father! So, затова
I will tell YOU what (is right) to do,
and what is really evil - to not do it,
I will tell YOU what YOU must do, because I know best what is (not) for your own GOOD!
I, because very smart, the smartest of all, I know what is best FOR THE COMMON GOOD!
And I, the
Father, know how to achieve the Higher Goodness – for all, all, all the people!”Yes, yes, yes, I love YOU!
Yes, I (and my group) am smart!
In fact I am the smartest, of all!
Yes, I am (just like) YOUR Father!
Yes, I am (the God of) Държавата;
Държавата – това съм Аз! Absolutely!
I will tell YOU what to do and how to do it!
YES, ALL I DO IS FOR YOUR OWN GOOD!
YES, I AM O-N-L-Y TRYING TO HELP YOU, TO
HELP YOU TO (MUCH) BETTER LIVE YOUR LIFE!”
ЗА МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА (СОЦ) „ИСТИНА!

 

Аз съм Господ, Бог твой1;
да нямаш други богове, освен Мене
2;
Всемогъщ Бог, Върховният Господ!
Бог е само един!
Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител,
който за ГРЕХА на бащи (безмилостно жестоко)
НАКАЗВАМ до трета и четвърта рода децата, които Ме мразят,
и който ПОКАЗВА МИЛОСТ до хилядно коляно
към ония, които Ме обичат и пазят 
Моите заповеди!
Аз съм Бог и Син & Светият Духall in One(ness)! I am the (Highest) Power!
Аз съм всичко, и навсякъде! 
I’m All, I’m (The) One, I’m (the absolute) Authority!
Следователно 
the truth comes from Me, the God! Oh, yes!
И животът comes from Me; и свободата (ви)! Oh, yes!
АЗ СЪМ ИСТИНАТА, И ПЪТЯТ, И ЖИВОТЪТ (ВИ)!
Таз
велика Истина (of Мy Great Teaching)
(
ще) ви наПРАВИ REALLY СВОБОДНИ -
вас хората
, living in a Ppl’s Republic (of реалния СОЦиализъм - НРБ, СССР, КНР, ГДР, etc),
ала
 you people, CANNOT, should NOT, ought NOT  to have ANY OTHER “truth”,  освен Мене;
този велик Път (чертан от Мен) (ще) ви показва
КАК
, КАК, КАК всъщност трябва (по Истински)
да живеете живота си
within the СОЦ РЕАЛността (РСО-то)-
вие обикновените, СОЦиалистически
те ppl, многостранно развити личности!
[ЖИВОТ В БЕЗЧЕСТНОСТ, ЛИЦЕМЕРИЕ И ЛЪЖА = MORAL DECADENCE]

OF THE ABSOLUTE DEPENDENCE ONTO A GOD(-STATE)
& ITS
СРЕДСТВО: THE (BLOODY RED) (КОМ)ПАРТИЯТА!SO HERE IS, IN SHORT,
LOVELY JOSEPHINE
THE TRUE EVIL(NESS OF THE) BLOODY RED (М-Л) ФИЛОСОФИЯТА:

“FORGET (FUCK) THE INDIVIDUAL RIGHTSТЕ СА ТЪПО НЕЩО!
(SO, FUCK/ABOLISH THE PRIVATE PROPERTY & THE FREE MARKET!)
THE INDIVID(UAL) (
MUST) BE (FOREVER) ABSOLUTELY DEPENDENT!
ANY INDIVID
(UAL) ТРЯБВА ДА ЗАВИСИ ОТ ВОЛЯТА НА ГОСПОД(АР)!
НАШИЯТ ГОСПОД(АР) Е (КОМ)ПАРТИЯТА! ПАРТИЯТА НА М & Л! YES!
THE ИНТЕРНАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИСТИТЕ, СЪР! Е, БАСИ ИДИОТИЗМА!
 

THE WILL OF (THE BIG BRO) (STATE/ПАРТИЯ-)GOD MUST BE DONE!
THE
GOD(-ДЪРЖАВАТА/ПАРТИЯТА) (BE) НАД ВСИЧКО И НАД ВСЕКИ!
ВСЕКИ
MUST BELIEVE IN THE (СИЛАТА OF OUR) GREAT GOD-PARTY!
НАШ‘ТА ВЕЛИКА ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА ТРЯБВА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ВСЕКИ!
НАШ‘ТА ВЕЛИКА
ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА ЗНАЕ НАЙ-ДОБРЕ WHAT TO DO!
НАШ‘ТА ВЕЛИКА ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА ЗНАЕ BEST HOW TO INTERVENE!
НАШ‘ТА ПРЕМЪДРА НАЙ-ВЕЛИКА ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА НАЙ-ДОБРЕ ЗНАЕ
КОЕ Е НАЙ-ДОБРОТО ЗА ЧОВЕКА, ЗА ТЕБ, ЗА ОБЩЕСТВОТО, ЗА ВСЕКИ!
ДА, НАШ‘ТА ПРЕМЪДРА НАЙ-ВЕЛИКА
ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА BEST KNOWS
HOW TO WORK FOR THE PUBLIC GOOD/INTEREST! YES, ABSOLUTELY!
ЗАТОВА ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА
СЛУШ(К)АТ & OBEY THE GREAT ГОСПОДА =
ВЕЛИКАТА (
КОМУНИСТИЧЕСКА) ПАРТИЯ-(СОЦ)ДЪРЖАВА! ABSOLUTELY!”
   
 
Be(com)ing (част от evil) Big Brother(ism) =
the
Big Bro Соц Държавата = 100% Statism!БЪЛГАРСКИЯТ СОЦ/НРБ РЕАЛИЗЪМ, БАСИ!
(1944 – 1989)
ЗА THE EVIL СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТЕНИ,
КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ
& ГУЛАЦИ.

ДАТАТА, която слага край на свободата,
КРАЙ на свободна България,
lovely Jos,
КРАЙ на истинските Individual RIGHTS,
и НАЧАЛОТО на (СОЦА и) НЕсвободата:


Of THE most (
evil &) COERCIVE System,
(the culture of) the nihilism of SOCialism,
която произвежда HAPPY SLAVES, баси!
 
За
the 100% full СОЦиализъм, Statism!
За 100% реалния/зрелия СОЦиализъм!
Идеологията на БКП над всичко! Баси!
(Интер-)(национал-)
СОЦиалисти, сър!
 
 

 
За Великоооооото дело на (the RED) СОЦиализЪма,
за
the absolutely Светлото бъдеще на СОЦ човека,

гарантирани от премъдрото
лидерство на КомПартията,
и
в името на Народа - ВСИЧКИ средства са позволени!

Да,
всички средства трябва и ще (из)ползваме! Да!
Да,
of course, че we do всичко в интерес на хората!
Да, трябва, трябва, трябва хора, всички заедно да
сме
СИЛНИ – за да постигнем the idea(l) of Соца!
Да се unite  "за общ(ностн)ото благо на хората!
Да, трябва ни СОЦ обединение/съединение!

 
Това е the absofreakinlutely red COLLECTIVism,
вреден globalist (inter-национал-)СОЦ populism,
фундиран върху 10-те principles на Маркс(изъм)!
Това е
СССР-изма на (the evil) СОЦиализ-ъ-маНРБ)!
 
Това е
the absofreakinlutely идиотизма, lovely Josephine, на the EVIL
(УБИЙствената) ЕТИКА на (the red hardcore) СОЦиалисти, колективисти!
THE ИНТЕРНАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИСТИТЕ, СЪР! Е, БАСИ ИДИОТИЗМА!
 

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image227.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image228.jpg

 
OH,
THAT КОМУНИЗЪМ, ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦ!
 

 
OH, THAT ABSOLUTE(LY 100% MARXIST-LENINIST) EVIL(NESS)!
IT IS ALL ABOUT THE EVIL МАШИНАТА (& МАШИНАЦИИТЕ)
НА THE 2OTH CENTURY  ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА!
[ВСЯКА ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА Е ФАШИЗОИДНА!
ВСЯКА
ФАШИЗОИДНА ВЛАСТ, LOVELY JOSEPHINE,
Е
ОЛИГАРХИЧНА1, AGGRESIVE2 И НАСИЛНИЧЕСКА3!
ДЪРЖАВАТА НА THE HARCORE ПОЛИЦЕЙЩИНАТА
ВИНАГИ Е БИЛА И ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ, LOVELY JOS,
THE GREATEST RESENTER OF THE (FREE) WORLD=
THE GREATEST RESENTER OF THE REALLY GOOD!]

ОХ, ТАЗ’ EVIL МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКА (REAL СОЦ) PATERNALISTIC (“ИСТИНА &) ДЪРЖАВА = ФАШИСТКА ДЪРЖАВА:
IT’S ALL ABOUT
ВОЖДА & ДИКТАТ(УРА) = (100%) НЕСВОБОДА = THE TOTAL(ITARIAN = 100%) ABUSE OF THE INDIVIDUAL RIGHTS!
  
OH, YES, IT’S ALL ABOUT THE (TOTALITARIAN, AGGRESSIVE) PRINCIPLE OF (MAINTAINING) THE COERCION-BASED FASCIST REGIME:
“I am GOD [Gov(ernor)/Държавата/Партията/Tzar/ГенераленСекретар/Политбюро/ЦК]!
Yes, I am (like) your
Father! So, затова
I will tell YOU what (is right) to do,
and what is really evil - to not do it,
I will tell YOU what you must do, because I know best what is (not) for YOUR own GOOD!
I, because very smart, the smartest of all, I know what is best FOR THE COMMON GOOD!
And I, the Father, know how to achieve the Higher Goodness – for all, all, all the people!”


ЗА THE (НАУЖКИМ) НАРОДНАТА (= ТИРАНИЧНА), OMFG, РЕ(С)ПУБЛИКА OF BULGARIA’44-89 =
ЗА ЛА ГРАНДЕ ИСТИНСКИТЕ НАРОДОДЕМОКРАТИ (WHO ARE BASED ON EVIL ИДЕИ), БАСИ!
ЗА (
НРБ) НАРОДНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, (100% HARD СОЦ) ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИЗЪМ!

ТОВА Е ДИАГНОЗАТА СОЦИАЛИЗЪМ! ДА, (НРБ) СОЦ РЕАЛИЗМА Е REAL (EVIL) ДИАГНОЗА!


ЗА
THE EVIL ХАРАКТЕРА, LOVELY JOSEPHINE, OF
THE ФАШИСТКАТА (STATISM-BASED) ДЪРЖАВА -
В (МОРАЛЕН1, ИНТЕЛЕКТУАЛЕН2, ЕМОЦИОНАЛЕН3,)
ПОЛИТИЧЕСКИ4 И(ЛИ) ИКОНОМИЧЕСКИ5 КОНТЕКСТ!

THE STATE, THE EVIL (СОЦ) STATE, LOVELY JOSEPHINE,
В КОЯТО
ALL THE БЕЗЛИЧНОСТИТЕ > (РАЗ)ЛИЧНОСТИТЕ!
[ВСИЧКИ ВИСШИ (ЦК, ОК, ГК, РК) ПАРТИЙНИ АКТИВИСТИ
СА
ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL ХОРА,
КОИТО WORK FOR ОБЩОТО БЛАГО, АЛА
IN FACT, LOVELY JOSEPHINE, THEM EVIL PPL
НОСЯТ САМО BLOODY ВРЕДИ НА ХОРАТА - BY
ВОДЕНЕТО НА ТОТАЛ(ИТАР)НА ВОЙНА СРЕЩУ
(ПРИРОДАТА И СВОБОДАТА НА) THE INDIVIDUAL!

ДА, ТОВА Е (ХАРАКТЕРА НА) ФАШИЗОИДНОТО,
THE MAIN ХАРАКТЕРИСТИКА OF THE FASCIST,
ALL
THE VERSIONS OF ФАШИЗОИДНОТО, БАСИ!
ДА, ТАКАВА Е ИДЕОЛОГИЯТА НА СОЦА, ЗЛОТО!
ЗЛОТО LOVES TO ALWAYS APPLY (STATE) COERCION!]
  
 

It is all about the (coercion-based) PATERNALISM of (coercion-based) FASCISM!
The ONE-PARTY SYSTEMS, lovely Josephine,
и YESTERDAY, и TODAY,
THEY ALL RUN ON THE ABSOLUTELY SAME-SAME PLATFORM:
THE EVILNESS OF THE
COERCION/FORCE-BASED DICTATOR(SHIP),
ORGANIZED BY
ЦАРУВАНЕТО НА THE ALMIGHTY GOD-STATE-PARTY!
 
  
ЗА
THE ABSOLUTE EVIL(NESS OF) НРБ СОЦ ДЪРЖАВАТА! Е, БАСИ!
ЗА МИСТИЦИЗМА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА!
ЗА (ГРОЗОТАТА НА) ТЪМ(НИН)АТА НА (THE M-L) СОЦ СВЕТА,
ВЕДНО С
THEIR GREAT(EST) ВОЖДОВЕ-ГЕРОИ, БАСИ!
ОХ, ТАЗ
РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛТАКИС ПАРАДИГМА
OF THE (ИДЕОЛОГИЯТА НА) КОЛЕКТИВИЗ-Ъ-МА:
THE ABSOLUTE (RED VERSION OF) EVIL(NESS)!
 
 

 

ЗА РЕАЛНИЯ (
RADICAL, М-Л) СОЦИАЛИЗЪМ = (АБСОЛЮТНА) НЕСВОБОДА = ДИКТАТ(УРА) =
ТОТАЛ(ИТАР)НА
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ/ЕКСПРОПРИАЦИЯ НА ЧАСТНА(ТА) СОБСТВЕНОСТ =
 

ТОТАЛ
(ИТАР)НА ЦЕНЗУРА, ВЕДНО С БРУТАЛНО ФИЗИЧЕСКО ПРЕСЛЕДВАНЕ И ИЗБИВАНЕ НА
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НЕСЪГЛАСНИ ХОРА С
THE ONE-(COMMUNIST)PARTY RULE/РЕЖИМ! Е, БАСИ!
[
ВИНАГИ ВЕРНИ НА И ЛОЯЛНИ КЪМ КОМПАРТИЯТА, ИНАК – ЗАТВОР ИЛИ СМЪРТ ЩЕ ИМА!]

OF (THE OLD & EVIL PHILOSOPHY OF)
THE STATE(+ISMЮБЕР, ЮБЕР АЛЕС!

OF THE 
EVIL IDEA(L)S
OF 
ТОТАЛИТАРИЗЪМ,
OF THE TOTALITARIAN
(ONE PARTY STATE+ISM)
(
IRRATIONALITY-BASED) (BIG BROTHERSTATE-GOD
THAT HAS BEEN 
ЗЛОВРЕДНО CREATED, LOVELY JOS,
BY 
THE UBERHAWKS OF (THE EVIL IDEAL OFСОШЪЛISM!
  
THE DOMAIN OF
THE EVIL (RED) SOCIALISM!
 
THE RED VERSION OF COLLECTIVISTS, LOVELY JOSEPHINE,
СА ИСТИНСКИ (БЕЗСКРУПОЛНО ЖЕСТОКИ И НАГЛИ) МИСТИЦИ
КОИТО ARE FULL OF (THE CULTURE OF) НИХИЛИЗЪМ & (4Z’S) RESENTEMENT,
(ALL OF THESE НАСОЧЕНИ СРЕЩУ 
ALL THE REAL GOOD STUFFS, БАСИ!)
И КОИТО  ВИНАГИ (В ИМЕТО И ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА LOVE TO)
(
ПОПУЛИСТКИ) PLAY THE (VERY DIRTY) STATIST-GOD GAME!
  
OF THE КЛАСОВИЯ” АЛТРУИЗЪМ; OF (НУЖДАТА ЗА) (SELF-)ЖЕРТВАНЕТО!
OF
THE (ЛА ГРАНДЕ КАУЗАТА НАИНТЕРНАЦИОНАЛ(СОЦИАЛИЗМ)ЪТ!
YES, IT IS ALL ABOUT
APPLYING THE (ПРИРОДАТА НА) ФАШИЗОИДНОТО!


ИДЕОЛОГИЯТА НА КОМУНИЗМА (ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦА), LOVELY JOS,
E ABSOFUCKINLUTELY (100%) ЗЛОВРЕДНО (ФАШИЗОИДНО) НЕЩО! YES!
И РАЗБИРА СЕ, ТЯ СЕ ПРАВИ/ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ EVIL ХОРА И СРЕДСТВА!
КОМУНИСТИ, СЪР! ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИ, СЪР! ФАШИСТИ!


И ПРИ НРБ СОЦА СЪЩО
ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ-КОМУНИСТИ, LOVELY JOSEPHINE,
(ИЗМАМНО, БРУТАЛНО И НАГЛО) ГОВОРЕХА ЗА СВОБОДА (&  РАВЕНСТВО),


НО, DE FACTO, ТЯХНАТА ABSOFREAKINLUTELY (СЪЩНОСТНА) ПРИРОДА, LOVELY JOSEPHINE,
МИРА НЕ ИМ ДАВАШЕ (ОБСЕБВАШЕ ГИ, BRAIWASH-ВАШЕ ГИ)… И ВСИЧКИ ТЕ БРУТАЛНО ПРИЛАГАХА THEIR EVIL (М-Л) ИДЕОЛОГИЯ!

ОХ, ТАЗ’ EVIL МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКА ТЕОРИЯ (ЗЛОВРЕДНА ИДЕОЛОГИЯ) ЗА (НАЛИЧИЕ НА НЯКАКВО СИ УЖ) КЛАСОВО СЪЗНАНИЕ!
THE ИНТЕРНАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИСТИТЕ, СЪР! Е, БАСИ ИДИОТИЗМА!
 
 

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image386.jpg

Да, за ЛЕВИ(чари)ТЕ, lovely Josephine,
[
и преди’89, и днес същото, баси,
because based on the fairy tales of
Marx(ism)!]
ВСИЧКО е about (= ALL започва и свършва с)
the CLASS (мислене, съзнание), баси?! Баси фантасмагорията!
[Oh, that кофти M-L idea(l) of the workingCLASS hero”!
It, lovely Josephine,
absofuckinlutely SUCKS! Yes, absolutely!]
ЗА THE СВЕТОВНИЯ (EVILТЕРОРИСТИЧЕН (СОЦ) ИНТЕРНАЦИОНАЛ!
ЗА СВЕТОВНИЯ (
ABSOLUTELY EVIL, ВРЕДЕН) (BLOODYМИСТИЦИЗЪМ!
YES, IT IS ALL ABOUT
APPLYING (ПРИРОДАТА НА) ФАШИЗОИДНОТО!


  
ЗА ЧЕРВЕНИЯ (СОЦ) STATISM, УТОПИЗЪМ, МИСТИЦИЗЪМ!
ЗА (У)ЗРЕЛИЯТ (
М-Л) СОЦИАЛИЗЪМ! ЗА НРБ (POPULISTS)!
ЗАTHE DOMAIN OF THE RADICAL (& COERCIVE) POPULISM!
ЗА СОЦ ДЪРЖАВАТА: НА НЕСВОБОДАТА, НА РОБСТВОТО!
ЗА СОЦ ЧОВЕКА – ЧОВЕК
WHO’S NOT FREE (OF COERCION)!

YES, IT IS ALL ABOUT, LOVELY JOSEPHINE,
THE APPLICATION OF (ПРИРОДАТА НА) ФАШИЗОИДНОТО!

ОХ, ТАЗ’ EVIL МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКА ТЕОРИЯ ЗА КЛАСОВО СЪЗНАНИЕ!
 

Да, за ЛЕВИ(чари)ТЕ, lovely Josephine,
[
и преди’89, и днес същото, баси,
because based on the fairy tales of
Marx(ism)!]
ВСИЧКО е about (= ALL започва и свършва с)
the CLASS (мислене, съзнание), баси?! Баси фантасмагорията!
[Oh, that кофти M-L idea(l) of the workingCLASS hero”!
It, lovely Josephine,
absofuckinlutely SUCKS! Yes, absolutely!]
 
ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ ВИНАГИ ГОВОРЯТ ЗА СВОБОДА (&  РАВЕНСТВО),
[всъщност те, обаче, НЕ разбират  що е свобода и що е равенство!]
НО, DE FACTO, ТЯХНАТА (СЪЩНОСТНА) ПРИРОДА, LOVELY JOSEPHINE,
И ПРЕДИ(’89), И TODAY (IN 21 CENTURY), Е ABSOFUCKINLUTELY ФАШИСТКА/ФАШИЗОИДНА! AH, СОЦ!
YES,
ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ, LOVELY JOSEPHINE, ABSOFUCKILUTELY LOVE INTERVENTION(ISM), ДИКТАТ(УРА)!
YES,
ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ, LOVELY ЖОЗЕФИН, ABSOFREAKILUTELY HATE THE INDIVIDUAL RIGHTS! БАСИ!

[Днес, всички (BG) ЛЕВИ(еничари), lovely Jos, имат absolute admiration for Р@сия & Китай,
 така както едно време (трябваше to) LOVE всички СОЦ (& especially съветските) ГРАЖДАНИ,
 защото тез леви хора absofreakinlutely LOVE (any version of hard or soft) DICTATOR(ship), баси!
 Маркс(исти), сър! СОЦ(иалисти), сър! СОЦ-реализъм lovers! ФАШИСТИ, сър! Баси!]

За обещаваният през 20-ти век (а дори и днес), lovely Jos, вечен (М-Л) СОЦ рай!
Не
, не е имало в миналото, няма, и не може да има, lovely Josephine,
there cannot exist
УСПЕШНА марксистк(о-ленинск)а страна/Държава/правителство! Защо?
Защото такава СОЦиално-икономическа организация на обществото,
lovely Jos,
is ONLY consistent with (
тиранична) НЕсвобода & НЕпросперитет/INefficiency,
и изцяло ПРОТИВОРЕЧИ на човешката природа & the IRs! It’s only imaginary! Absolutely!
ANY version of (hardcore or softerСОЦ винаги FAILS itself, lovely Josephine,
and FAILS (to the degree of its application) 
the MEANING of life, of (true) living!
 
So, let’s now, lovely Jos, present THE RED VERSION of the hardcore СОЦа – (M-L) СССР-изъм, НРБ-изъм:
 
the
(Inter-)(National-)СОЦиализъм т.е. the MYSTICAL path към (утопиите на) (the revolutionary) COMMUNism, lovely Jos,
където ЛИЧНАТА свобода, инициатива & the private (free market) предприемачеството са absofuckinlutely ЗАБРАНЕНИ,
и всеки ТРЯБВА,
lovely Josephine, ДЛЪЖЕН е, да върши това, което Държавата-КомПартията-God му определи/нареди.
Да, всеки
тоталитаризъм, всеки доктринален диктат(ор), lovely Josephine, винаги заличават THE INDIVIDUAL ПРАВАТА! Е, баси!]
 OF THE EVIL POPULISM-BASED 
100% (
M-L) ÉGALITARIAN(ISM)!

OF (THE EVIL ДОГМАТАEQUALITARIAN(ISM):
EQUALizing the (РАЗЛИЧНИте) individuals, баси?!

OF THE EVIL ÈGALITÈ-BASED SYSTEM (МОДЕЛ)!
THE OLD МОДЕЛ OF (BUILDINGТОТАЛИТАРИЗЪМ,
OF 
POPULIST BUILDING A BROTHERHOOD OF MAN!


OF THE
EVIL (ВРЕДОНОСНА, СМЪРТОНОСНА)
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДОГМА = УТОПИЗЪМ, FAITHISM,
THAT HAS ABSOLUTELY KILLED (&
IS STILL KILLING)
SO
, SO MANY МИЛИОНИ ХОРА ALL OVER THE WORLD!
ОХ, ТАЗ
’ ABSOLUTELY EVIL СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДОКТРИНА!
 


Imagine NO POSSESSIONS
[Imagine
NO private property]
I wonder if you can
No need for
greed or hunger
A
BROTHERHOOD of man!
[
Imagine, can you really imagine, lovely Josephine,
a TRULY
FREE society without a market economy,
NO possessions, NO
greed, and only the good(ness of) Brotherhoodness!
And all the people, lovely Josephine,
SHARING , SHARING all the (material & spiritual) stuffs…in peace!]
ЗА РЕВОЛЮЦИОННИЯ СОЦ(ИАЛИЗЪМ)
НА НАРОДНАТА [БГ] РЕ(С)ПУБЛИКА!
  
[That’s a (100%) hard version of (the red) СОЦ.
За разлика от днешния, lovely Jos,
блян
of the softcore СОЦ version:
the СОШЪЛ drug „капитализъм“
т.е.
(PES) капиталсоциализъм,
aka СОШЪЛ(ized) “capitalism”.]
ЗА THE EVIL ДОКТРИНАТА, lovely Jos,
която приема за ОК да налага употреба
на
ФИЗИЧЕСКА сила и ФИЗИЧЕСКА агресия,
като
ОСНОВЕН свой polit принцип, to be used
срещу вътрешни и външни хора („
врагoве“),
които не
, не, не приемат СОЦ доктрината,
които не
, не, не мислят, че СОЦа е добро,
които (дръзко) се противопоставят на
М-Л!
 
 
ЗА 100% ДИКТАТ(УРА), ДЕСПОТИЗЪМ!
[
ДИКТАТУРА(ТА) НА ПРОЛЕТАРИАТА,
ДИКТАТ НА
РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА,

 
И РАЗБИРА СЕ
СМЪРТ НА БУРЖОАААТА!
ТОВА
НА КРАТКО, LOVELY JOS, Е СОЦА!]

ЗА
THE 100% STATE МОНОПОЛ(ИЗЪМ) -
НА ALL ДЕЙНОСТИТЕ OF HUMAN LIFE!
ЗА 100% STATISM, BIG(GEST) STATE!
ЗА THE 100% (РЕАЛЕН) СОЦИАЛИЗЪМ!

ЗА
ЗЛОВРЕДНИЯ (КЛАСОВ) СССР-ИЗЪМ:
ОСНОВАН НА
ДОГМАТА НА МАРКС(ЛЕНИН)ИЗЪМ
Т.Е. ДОГМАТА OF THE FAITH(ISM), MYSTICISM!
ТОВА Е THE COERCIVE(NESS OF) БОЛШЕВИЗЪМ,
[КОЙТО НАЛАГА THE ABSOLUTE (100%) НЕСВОБОДА]
КОЙТО СЕ НАЛАГА С НАРАМВАНЕ НА ПУШКИТЕ
И С ДОСТАВКА НА МНОГО КРЪВ, СМЪРТ И МЪКИ!
[USING THE ABSOFREAKINLUTELY FAKE ЛОЗУНГИ:
НИЕ (КОМУНИСТИТЕ) НА ГЛАС НАРОДЕН ТИЧАМЕ;
НИЕ (КОМ ПАРТИЙЦИТЕ) РАБОТИМ ЗА (БЛАГОТО НА) ХОРАТА;
НИЕ (АКТИВИСТИТЕ) ЗАЩИТАВАМЕ ОБЩ(ЕСТВЕН)ИЯ ИНТЕРЕС;
НИЕ СМЕ АЛТРУИСТИ, КОИТО ДЕЙСТВАМЕ В ИМЕТО НА НАРОДА!]
 
Imagine NO POSSESSIONS
[Imagine
NO private property]
I wonder if you can
No need for
greed or hunger
A
BROTHERHOOD of man!
[
Imagine, can you really imagine, lovely Josephine,
a TRULY
FREE society without a market economy,
NO possessions, NO
greed, and only the good(ness of) Brotherhoodness!
And all the people, lovely Josephine,
SHARING , SHARING all the (material & spiritual) stuffs…in peace!]
  

ЗА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛО(ВРЕДНО)ТО,
НА
ЗЛОВРЕДНИЯ СЪЮЗ ОТ СОЦ РЕ(С)ПУБЛИКИ!
ЗА ЗЛАТА И НЕПРАКТИЧНАТА (М-Л) ДЪРЖАВА,
КОЯТО
(ПРО)ИЗВЕЖДА НЕСВОБОДА & FAILURES!
ТОТАЛИТАРИЗМЪТ Е ФОРМА НА КОЛЕКТИВИЗЪМ,
КОЯТО ВИНАГИ РАЖДА ТОТАЛ(
ИТАР)НИ FAILURES! 
ЗА THE EVIL(NESS OF) НРБ СОЦ(ИАЛИЗ-Ъ-М)А!
 
 
ЗА THE (TRULY IRRATIONAL) ДЪРЖАВАТА
НА
THE EVIL ÉGALITÉ МАТЕРИАЛИСТИТЕ,
THE COMMUNISTS, INTER-НАЦИОНАЛ-СОЦ! 
 
  
“You ppl, bloody well do, what I (Party-God) tell you to!
Or else… I (
God of égalité) will kill you, & your family!
Égalité (equality) is the Good(ness) — believe it or else…
Yes,
the COMMON/public (society’s) good/interest
(
must always come) before  the INDIVIDUAL good/interest!
Всеки човек (от нацията) трябва да (се научи да може да)
be ready да (по)жертва своя личен интерес (his own values)
В ИМЕТО на ОБЩ(ЕСТВЕН)ИЯ интерес (PUBLIC goodness)!ЗА БРАТСТВОТО, LOVELY JOSEPHINE,
НА НЕ
СВОБОДАТА, НА НЕПРАВ(Д)АТА!
“VIVA
THE СОЦ (ÈGALITÈ) БРАТСТВОТО!

[“Големият СОЦ(иал) кораб потъва, e, баси,
но ние -
all the ppl в соц лагера- сме заедно…
… и ще потъваме
ALL together: КОЛЕКТИВНО,
под мъдрото ръководство на all КомПартиите!

Един за всички, всички за един!
We’re collectivists!
United
всички заедно в the greatest ever глупостта!]

THE ИНТЕРНАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИСТИТЕ, СЪР! Е, БАСИ ИДИОТИЗМА!
 
 
A picture containing text, tableware, plate, dishware

Description automatically generated
 


 
THE
EVIL (MYSTIC) CULTURE OF MARX(-LENIN)ISM!
THE
EVIL COLLECTIVISM, EVIL КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ!
IT'S ALL BASED ONTO THE REAL ФАШИЗОИДНОТО!
 
 
O
Х, ТОЗ' ABSOLUTELY E-V-I-L (M-L, СОЦ) ЛОЗУНГ -
ЛОЗУНГЪТ И НА TODAY’S EVIL ПОПУЛИСТИТЕ, БАСИ,
WHO
ВИНАГИ ОБЕЩАВАТ TO BRING СВЕТЛО БЪДЕЩЕ!
[THAT’S COMING FROM THE ABSOLUTELY BLOODY РОБЕРСПИЕРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ]
OH, THAT EVIL (PROPAGANDA OF A) CORRUPT(ED) MINDSET -
ТО УЧИ ХОРАТА НА 
КОЛЕКТИВИЗЪМ, НЕСВОБОДАБЕЗРАДОСТ!
ТОВА ВСЪЩНОСТ, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,

Е 
THE АБСОЛЮТНАТА (РАДИКАЛНА ) НЕПРАКТИЧНОСТ,
Е КОФТИ 
МЕТОД(ОЛОГИЯТА) НА МИСЛЕНЕ ДЕЙСТВИЕ,
Е КОФТИ О
-Р-Г-А-Н-И-З-А-Ц-И-Я-Т-А OF A SOCIETY,
Е 
(КОФТИ VIEW ЗАСВЕТА НА THE (100%) ДЕСПОТИЗЪМ,
Е ЗЛОВРЕДНАТА
ПРИРОДА, LOVELY JOS,
ПРИРОДАТА OF THE TRULY EVIL BEAST=
THE ДНК-то НА 100% ТОТАЛИТАРИЗЪМ=
THE EVIL ХАРАКТЕРА, LOVELY JOSEPHINE,
НА 
THE ABSOLUTELY ФАШИСТКАТА ДЪРЖАВА!
 

IT (IF APPLIED) ONLY BRINGS BLOODY ВРЕДИ И ЩЕТИ -
ПРИЧИНЯВАНИ НА ВСИЧКИ ХОРА
LIVING IN A NATION!
 

“You people,
bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God of égalité) will kill you, & your family!
Égalité (equality) is the Good(ness) — believe it or else…

So,
кажете ми, о, вий СОЦ хора,
are you ready to work/kill/sacrifice/die for the State?
Yes,
хора, the COMMON/public (society’s) good/interest
(
must always come) before  the INDIVIDUAL good/interest!
Всеки човек (от нацията) трябва да (се научи да може да)
be ready да (по)жертва своя личен интерес (his own values)
В ИМЕТО на ОБЩ(ЕСТВЕН)ИЯ интерес (PUBLIC goodness)!

THE ABSOLUTE EVIL = THE BIG BRO (СОЦ, FASCIST) ДЪРЖАВАТА!


THE COMMON GOOD COMES BEFORE [IS GREATER! THAN] THE PRIVATE GOOD!
THE INDIVIDUAL EXISTS (ONLY) AS A MEANS TO THE ENDS OF THE СОЦ STATE!”

ОТ, ТЕЗ МАРКС(-ЛЕНИН)ИСТИ, THE RED МИСТИЦИ:
THE EVIL COLLECTIVE НАСИЛНИЦИ, DICTATORS(HIP)!

THE GREATEST COLLECTIVE(IST) СОЦ ДИКТАТ(УРА)!
ТОТАЛИТАРЕН ДИКТАТ НА КОМПАРТИЯТА!
 


  
ОХ, ТОЗСССР-ИЗЪМ, SOVIETISM! IT IS ABSOLUTELY EVIL!
Ох
, тоз ЗЛОвреден (марксистко-ленински) СОЦиализъм, КОМУНизъм!
Ох,
тоз велик СОЦ реализъм, демократичен ЦЕНТРАЛизъм! It’s EVIL!
Тоз СОЦиализъм, тоз БОЛШЕВизъм донесе през 20-ти век много КРЪВ,
много bloody мъки, bloody страдания – на МИЛИОНИ ХОРА по света!

OХ, ТАЗ ABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДНА RUSSIAN ИМПЕРСКА ПАРАДИГМА!


 


(INTER-)(NATIONAL-)
СОЦИАЛИЗЪМ & ЩАСТИЕ - ЗА̀БРАВИ, ЗА̀ЕБИ.
ВСЯКА ВЕРСИЯ НА СОЦИАЛИЗЪМ = INTERVENTION(ISM), НЕСВОБОДА!
ВСЯКА
(HARD) ВЕРСИЯ НА СОЦИАЛИЗЪМ = MASSIVE DESTRUCTION(ISM) =
ПРИЧИНЯВА МНОГО И ОГРОМНИ (ДЕСЕТИЛЕТНИ!) ВРЕДИ И ЩЕТИ НА THE (IR OF) PEOPLE,
ТОЧНО КАКТО ТОВА ПРАВЯТ И
THE SOCIAL-ECONOMIC СИСТЕМИ BASED ON ТЕОКРАЦИИТЕ, БАСИ!

СОЦ(ИАЛИЗЪМ),
АВТОРИТАРИЗЪМ, SAVOUR(ISM), НЕЩАСТИЕ – (ЗА)ВИНАГИ!
ПРИМЕРИ
НА HARDCORE СОЦ – СССР, КИТАЙ, NAZI GERMANY, ВЕНЕЦУЕЛА, СЕВЕРНА КОРЕЯ, ETC.
ANY VERSION (
HARDCORE OR SOFTCORE) OF СОЦА ALWAYS FAILS, LOVELY JOS,
(TO THE DEGREE OF ITS APPLICATION)
THE MEANING OF LIFE, OF LIVING!

Човек, a rational human, CANNOT ever be(come) (really) happy
if living, lovely Jos, in a
totalitarian or hard authoritarian country,
например, като СССР, Nazi Germany, НРБ, а днес в страни като-
Китайския today’s СОЦ, Руската Федерация, Мюсюлманлендия,
Венецуела, Северна Корея, etc.
What about an
irrational human?
За всеки НЕрационален (глуповат или зъл) човек
просто няма голямо значение в коя епоха живее,
в кой (географски) регион живее
, в каква култура!
So, you do get my point, lovely Josephine, don’t you?
Ох, тоз
hardcore (or softcore) колективизъм, ANTI-individualism!
"The issue with (any) public (i.e. SOCIALized) POLICY/system is that
it is decided by those (people) WHO PAY NO PRICE for BEING WRONG."
                                                                                                       Thomas Sowell


(Ком)Партията ИМА ДВЕ ЦЕЛИ:
да завоюва цялата власт в СВЕТА
1

и завинаги да унищожи
2 възможността
за НЕзависимо мислене (и действие).”
                                        Джордж Оруел


 

ЗА НРБ
– THE (ЗЛОВРЕДНОТО) SCHOOL
OF SOVIET
БРАТСТВО(ТО), SOVIET(ISM).
ПО СЪВЕТСКИ ОБРАЗЕЦ = КРЕПОСТНИ,
КАТО КРЕПОСТНИ
WORKERS И СЕЛЯНИ!
ОХ, ТОЗ РАДИКАЛЕН Е(ГА)ЛИТАРИЗЪМ!
 
ДОМЕЙН НА РАДИКАЛНИТЕ СОЦ МИСТИЦИ,
КОИТО ИЗПОВЯДВАТ,  LOVELY JOSEPHINE,
ДОКТРИНАТА OF THE (BIG BRO) STUPIDISM!
(ДНЕС ПО-СТАРИТЕ МИСТИЦИ СА И НОСТАЛГИЦИ!)


ЗА
КОМУНИСТИЧЕСКИЯ (DARK) МАНТАЛИТЕТ  =
AN IRRATIONAL (EVIL) МЕТОД НА МИСЛЕНЕ,
А СЛЕДОВАТЕЛНО И НА SUCH ДЕЙСТВИЕ!
ЗА THE RED (COLLECTIVE)
BARBARISM -
THE MOST
SICK VERSION OF STATISM,
ПО-ПО-НАЙ-EVIL
DICKTATOR(SHIP)S!
THE GREATEST (EVER) ТЕРОРИСТИ!
 


 
ЗА СИСТЕМАТА BASED ON (REAL) УБИЙЦИ!
ЗА ВАРВАРСКАТА ЖЕСТОКОСТ OF THE REDS -
ПО-ПО-НАЙ-БРУТАЛНИТЕ MASS УБИЙЦИ EVER!
ЗА АГРЕСИВНАТА ВРАЖДЕБНОСТ НА
ЗЛОТО!
ЗА THE VIOLENT CHARACTER, lovely Josephine,
OF ANY ДОКТРИНАЛЕН COLLECTIVE
TRIBALISM,
ВЕДНО С ITS EVILGREATER (THAN LIFE) PURPOSE”!
THE (GREATEST RED СОЦ) V-I-L-L-A-I-N-S -
THE BRUTAL & AGGRESSIVE MURDERERS!

РОБЕСПИЕРИТЕ OF THE RED REVOLUTION,
КОИТО ГЛЕДАТ НА ХОРАТА, LOVELY JOS,
КАТО НА ABSOFREAKINLUTELY МАТРИАЛ
ЗА (ПРАВЕНЕ НА) ПОЛИТ ЕКСПЕРИМЕНТИ -
ТОВА Е СЪЩНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ВСИЧКИ
(ВИДОВЕ) КОЛЕКТИВИСТИ/STATISTS-
КАКТО В МИНАЛОТО, ТАКА И ДНЕС ДОРИ!
ОХ, ТОЗEVIL (ЧЕРВЕН) КОЛЕКТИВИЗЪМ,
ТОЗ (HARD!) МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ,
ТОЗSTUPID (HARDCORE OF) SAVIORISM,
OF
МЕСИАНСТВОТО, ВОЖДИЗМА =
ТОЗ
ABSOLUTELY EVIL STUPIDISM!


ЗА
THE RED (СОЦ) РОБСТВОТО/COLLECTIVISM,
ОСНОВАНО НА
THE TRULY EVIL (SET OF) М-Л ИДЕИ,
КОИТО ВИНАГИ ВОДЯТ ДО ДИКТАТУРА (НА СОЦА):
ГРУБО УПРАЖНЯВАНА ТОТАЛ(ИТАР)НА (
КОМ) ВЛАСТ!
THE ABSOLUTE ВЛАСТТА,
LOVELY JOSEPHINE,
КОЯТО ПОГЛЪЩА ИЗЦЯЛО
AN IRRATIONAL MIND!

ЗА
ТОТАЛИТАРНАТА (EVIL) СИСТЕМА НА ТОТАЛИТАРНАТА (СОЦ) ДЪРЖАВА -
(EVIL) ВЛАСТ УПРАЖНЯВАНА ОТ ТОТАЛИТАРНА (КОМ)ПАРТИЯ! ЗЛОТО!
[
Фалш-лозунгът е: В името на Народа! В интерес на хората! За общото благо!
За делото на
СОЦИАЛИЗМА & за идеала на КОМУНИЗМА:
THE (100%) ÉGALITÉ & (БИГ) БРАДЪРСТВО!Е, баси!
ОХ, ТАЗ
ВСЕМОГЪЩА (EVIL) ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА!
ОХ, ТЕЗ
ВСЕМОГЪЩИ RED ПАРТИЙНИ УМНИЦИ,
WHO
LOVE ДИКТАТУРА & HATE ДЕМОКРАЦИЯ!
Такава (СОЦ, КОМ) ДЪРЖАВА,
lovely Josephine,
никога не би предала властта в ръцете на народа!]

 
  

ЗА (THE DEEP) МРАК, (HUGE) ОМЕРЗЕНИЕТО И …THE (ТОТАЛ) КРАХ!
IN SHORT, LOVELY JOSEPHINE,
ТОВА Е (СВЕТА НА ANY VERSION OF HARD OR SOFT) СОЦ(ИАЛИЗЪМ)!
So, let us talk here, lovely Josephine,
за
THE HARDCORE (red) версията на СОЦа: the radical (М-Л) интер-национал-социализъм, M-L (red) interventionism!
ТОВА Е
ДИКТАТ(УРА) НА A VERY, VERY TINY (COMMUNIST) MINORITY, LOVELY JOSEPHINE,
НАД THE ABSOLUTELY HUGE (99,99%) MAJORITY OF THE PPL -IN A NATION OR РЕГИОН(И)!
So, let us talk here, lovely Josephine,
about the
(RED version:) СОЦиалистическия “РЕАЛизъм” (STUPIDism), баси,
който is full of НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИСТИЧЕСКИ (tribal & very harmful) EVIL ИМПУЛСИ!
 
 

Да, това е THE MOST истинското, lovely Josephine, HARDCORE (ABSOLUTE) EVIL!
So, let us talk here & now, lovely Josephine,
за
(EVIL) ФИЛОСОФИЯТА (доктрина),
за (EVIL) ИДЕОЛОГИЯТА (a set of ideas),
която ПРОМОТИРА
absofreakinlutely АВТОРИТАРНО мислене (, motivation & action):
THE (APPLICATION OF) HARDCORE АВТОКРАТИЗЪМ, деспотизъм, тирания, DICTATOR(SHIP)S!
 
 
 
Това таз’ (mystical) ИДЕОЛОГИЯ, това (мистично) мислене/действие-
 винаги е било, и винаги ще бъде,
lovely Josephine,
 
най-ЗЛОвредния (ever) принцип, който винаги when applied
 
(е носил и ще) носи НЕсвобода1, мъка2 & НЕщастие3 - вреди на хора!
 Това е THE MOST
irrational, THE MOST evil stuff! Absolutely!
 Това са the most
EVIL (& брутално агресивни) Х-О-Р-А. Absolutely!
 Да, това е
НАЙ-ГОЛЯМОТО (ИСТИНСКО) ЗЛО, lovely Josephine,
 
което изобщо (може да) съществува в реалността – in a nation or регион(и)!
 Да, това е света на THE HARDCORE irrationality, the HARDCORE stupidism, the EVIL(ness)!
 
  
 
Да, това е най-големия & най-страшния проблем пред нацията и човечеството, ever!
[OF THE (SOURCE OF) COMMUNIST (EVIL) MIND & REASONING!
На скришно място в тъм(нин)ата
спал (бил) дявола със сатаната!
И в
UNbelievably кратък срок
родил им се любим отрок!
В наследство той от свойта мам(к)а
получил
ЗЛОбата голяма, а
от бащинското потекло -
способността за върши
Зло!
Нестигало му туй наследство,
ами заграбил на вълка
(evil) МОРАЛА,
на
ТЪРТЕЙТЕ (the evil) идеала!
Туй отроче тъпо, lovely Josephine,
се сдобило с хитрост от змията,
със остро жило от осата,
а по
(М-Л) идейната (paternalistic) заръка
обявило, че ще свали (дори и) Рая на Земята!
Тук приказката свършва,
фалира! Това е края!
Да,
тоз КомПартиен Рай винаги води до тотал(итар)на DESTRUCTION!
И тъй това отроче с добродетел на хищник (звяр
, monster)
без срам, без свян, без род и с много
(основни опори на the) М-Л вяра,
с душа
CORRUPT & НЕчиста, е било създадено туй (absofreakinlutely evil) отроче:
(нео)
К-О-М-У-Н-И-С-Т-А (& his evil thinking, motivation & action), баси! Е, баси!]


 
 
(RED) СОЦИАЛИЗМЪТ -КАЗВАТ-
Е МОСТ(ЪТ) КЪМ КОМУНИЗ(Ъ)МА!
ИДЕОЛОГИЯ, ПРИ КОЯТО THE INDIVIDUAL
НЯМА НУЖДА (ДОРИ Е ВРЕДНО) ДА МИСЛИ,
ЗАЩОТО ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ,
LOVELY JOS,
СИ ИМА LA GRANDE (“SMART”) “ЕКСПЕРТИ:
МАРКС, ЛЕНИН & (ЕЛИТА НА) КОМПАРТИЯТА!
OH, THAT EVIL
COLLECTIVISM, СОЦИАЛИЗЪМ!
ИДЕОЛОГИЯ, КОЯТО ВИНАГИ ВОДИ ДО ПРОПАСТТА!
OH, THAT
ТОТАЛ(ИТАР)ЕН COMPARTY ЦЕНТРАЛ(ИЗЪМ)
BASED ON ABSOFUCKINLUTELY HARDCORE АВТОРИТАРИЗЪМ.
 
ОХ, ТАЗ’ EVIL НАРОДНА РЕ(С)ПУБЛИКА НА КОМУНИСТИ!
OH,
ТОЗ’ EVIL (ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВЕН) ЦЕНТРАЛ(ИЗЪМ),
ОХ, ТОВА ПЕТ
(И)ЛЕТНО НАРОДНОСТОПАНСКО ПЛАНИРАНЕ!
ТОВА Е ДНК-ТО OF ANY (HARD & SOFT) ÉGALITÉ (STUPIDISM):
THE “GREAT” ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКА ВЛАСТ!
[
ТОВА Е, LOVELY JOS, АВТОРИТАРНИЯ МАНТАЛИТЕТ НА МИСЛЕНЕ!]
ALL ЕТАТИСТИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, ABSOFREAKINLUTELY L-O-V-E
TO CONCENTRATE (& LIFE-LONG KEEP) ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКА POWER!
ТОВА Е ИДИОТЩИНАТА, LOVELY JOS, НА THE REALLY COERCIVE NATURE OF
(ANY
TYPE, COLOUR & APPLICATION OF) (HARDCORE OR SOFTER) Е(ГА)ЛИТАРИЗЪМ!
ТОВА Е
ЕМАН(ЦИП)АЦИЯТА, LOVELY JOS, НА ДЕМОРАЛИЗАЦИЯТА; ДЕБИЛИЗАЦИЯТА
НА (THE REAL, А НЕ, НЕ, НЕ НА DUMB = FAITH-BASED) ЦИВИЛИЗАЦИЯТА! GET THAT? БАСИ!
ТОВА Е THE TRIBALISMOF (ANY VERSION НА ДОКТРИНАТА) СОЦИАЛИЗЪМ! YES, ABSOLUTELY!
 
СОЦИАЛИЗЪМ, ЩАСТИЕ - ЗАЕБИ!
СОЦА FAILS THE MEANING OF LIVING!
ЗА
ТОТАЛИТАРИЗМА НА СОЦ(ИАЛИЗМ)А,
НА
THE ONE КОМУНИСТИЧЕСКА PARTY RULE!
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА
КОМПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА-GOD!
ЗА ТОТАЛ(ИТАР)НОТО СЛИВАНЕ, LOVELY JOSEPHINE,
НА THE BG КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И ДЪРЖАВАТА,
TO PRODUCE THE EVIL & UGLY HARDCORE ОЛИГАРХИЗЪМ!
ЗА
HARDCORE ДИКТАТУРАТА НА ЕДНОПАРТИЙНИЯ РЕЖИМ!

ЗЛОВРЕДНИЯТ ТОТАЛ(ИТАР)ЕН
(ИНТЕР-)
НАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИЗЪМ,
ВЕДНО С
ABSOLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НА
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ!
НАЦИОНАЛИЗИРАЙ!
{“ABOLISH ALL, ALL THE PRIVATE1 PROPERTY!
COLLECTIVIZE2 & CENTRALIZE3 ALL STUFFS!
ALL STUFF MUST BE CONTROLLED
4 BY БКП!”}


ЗА МРАКОБЕСНИ(ЧЕСКИ)Я НРБ (100% СОЦ) РЕЖИМ,
КОЙТО БЕ(ШЕ)
ПОСТРОЕН, LOVELY JOSEPHINE,
ВЪРХУ
ИДЕИТЕ НА МАРКС(ИЗЪМ-ЛЕНИН)ИЗЪМ!
ЗА
ABSOLUTELY ТОТАЛИТАРНИЯ ХАРАКТЕР
НА
КОМПАРТИЯТА-(СОЦ)ДЪРЖАВА-МАЙКА!

ЗА
РАДИКАЛНОТО RED (FAR-)LEFT!
OF THE (
100%) RED (М-Л) ДЪРЖАВА(ТА)!
ЗА
(100% ÉGALITÉ) ДЪРЖАВА BASED ON
СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКИ) ПРИНЦИПИ & LAWS!
ОХ, ТАЗ‘ ДЪРЖАВА, ОХ, ТЕЗ‘ ЗЛОВРЕДНИ
СОЦ
(ИАЛИСТИЧЕСКИ) PRINCIPLES & LAWS,
BASED ON
MARX’S 10 COMMAND(MENT)S!
ЗА СМЪРТОНОСНИЯ ВИРУС НА (НРБ) СОЦА!

ЗА THE ABSOLUTELY EVIL ТОТАЛ(ИТАР)НО
СОЦ ОБЩЕСТВО & “ВЕЛИКАТА” БКП ПАРТИЯ,
КОЯТО
ТОТАЛ(ИТАР)НО КОНТРОЛИРА, LOVELY JOS,
ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ЧОВЕК, БАСИ!
[ЖИВОТ В 
БЕЗЧЕСТНОСТ, ЛИЦЕМЕРИЕ И ЛЪЖА =
MORAL DECADENCE = ГОЛЯМАТА СОЦ ИЗМАМА!]
[Българската Комунистическа Партия, lovely Jos,
през 1990 г.
се преименува на СОЦ партия, баси?! ]

 
OH, 
THAT ABSOFREAKINLUTELY EVIL [М-Л,
НЕРЕЛИГИОЗЕН] 100% REDISTRIBUTION(ISM)!
OH,
ТАЗ‘ ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOS,
EVIL
ИДЕОЛОГИЯ OF “ÉGALITÉ & БРАТСТВО-
ТЯ ПРИЛАГА ПРИНЦИПА НА ИЗРАВНЯВАНЕ =
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА УРАВНИВИЛОВКА!
Imagine NO POSSESSIONS
[Imagine
NO private property]
I wonder if you can
No need for
greed or hunger
A
BROTHERHOOD of man!
[
Imagine, can you really imagine, lovely Josephine,
a TRULY
FREE society without a market economy,
NO possessions, NO
greed, and only the good(ness of) Brotherhoodness!
And all the people, lovely Josephine,
SHARING , SHARING all the (material & spiritual) stuffs…in peace!]
 ЗА РОБСТВОТО OF THE (100%) ЕГАЛИТАРИЗЪМ!
ЗА РОБСТВОТО OF THE (100%) COLLECTIVISM!
[Подложеният на
(заплаха от using) force е роб.
Робството е
зло! Соц(иализм)ът е зло! Absolutely!
Да, най-голямото зло, lovely Jos, е ДИКТАТурата!
СОЦ(иалистическата) Държава е 100% ДИКТАТура!]


ЗА THE ABSOLUTELY BAD IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE,
OF THE “
АВТОРИТЕТНАТА (ТОТАЛИТАРНА) ДЪРЖАВА,
ВЕДНО СЪС
THE (100%) СОЦ НЕПАЗАРНА ИКОНОМИКА:
ВРЕДНА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНА ИКОНОМИКА!


ЗА
THE НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИСТИЧЕСКИТЕ ИМПУЛСИ
НА (
THE MINDS OF БГ ХОРАТА КОИТО ТЪПО LOVE)
THE “GREAT” (
EVIL) RED ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА-БОГ!


OF THE (IDEA OF THE) STATE, LOVELY JOSEPHINE,
AS BEING
A TRUE GOD! THAT IS AN EVIL IDEA(L)!ЗА (100%) СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА
= (
100%) SOCIAL(IST) РОБСТВО [DICTAT]
 = (М-Л) SOCIAL(IST) DESTRUCTION(ISM)!
{ВСЕКИ ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМ, LOVELY JOS,
ВИНАГИ ТОТАЛ
(ИТАР)НО ПРОПАДА, FAILS,
BECAUSE IT IS ABSOLUTELY
НЕПРАКТИЧЕН,
BECAUSE IT IS BASED ONTO МИСТИЦИЗЪМ,
BECAUSE IT CANNOT
МОРАЛНО SUSTAIN ITSELF,
BECAUSE IT CANNOT
ИКОНОМИЧЕСКИ SUSTAIN ITSELF,
BECAUSE IT IS ABSOLUTELY WEAK I.E. NOT PRODUCTIVE!
БРУТАЛНОСТТА НА A DICTATOR(SHIP), LOVELY JOSEPHINE,
CANNOT IN THE LONG-TERM STOP
ТОТАЛ(ИТАР)НОТО FAILURE!
ТОВА Е THE CULTURE, LOVELY JOS, THAT IGNORES THE FACTS,
И ВЪЗХВАЛЯВА
НЕМОРАЛНОТО, НЕПРАКТИЧНОТО, НЕВЪЗМОЖНОТО!
ВСИЧКИ (ДОКТРИНАЛНИ) МИСТИЦИ (ИСКАТ ДА) ОТРИЧАТ, СКРИВАТ,
ЗАОБИКАЛЯТ, ПРЕНЕБРЕГВАТ ИЛИ ИЗОПАЧАВАТ РЕАЛНОСТТА!

СОЦА Е EVIL ДОКТРИНА – (НОСИ) ГОЛЕМИ ВРЕДИ НА ХОРАТА!
ДА, ВСЯКО НЕЩО
КОЕТО (НОСИ) ГОЛЕМИ ВРЕДИ НА ХОРАТА
IS ABSOFREAKINLUTELY
EVIL STUFF ВОДИ ДО ДИСТОПИЯ!}


 

ЗА (ИНТЕР-НАЦИОНАЛ) ”БРАТСТВОТО“
OF СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕАЛИЗЪМ“, LOVELY JOSEPHINE,
[OH, THAT
СОЦИАЛИЗЪМ С ЧОВЕШКО ЛИЦЕ…Е, БАСИ!]
THAT IS ТОТАЛ(
ИТАР)НО ИЗВЪН РЕАЛНОСТТА & ИСТИНАТА!
ЗА (THE EVIL RED ИДЕОЛОГИЯТА НА)
ИСТИНСКИ
(ТЕЖКО) КОМУНИЗИРАНИТЕ MINDS!
ЗА
МИСТИЦИЗМА НА (THE DOCTRINE OF) МАРКС(ИЗМА)!

WELCOME TO THE “CLASS” VERSION OF SOCIAL(ISM):
ИЗМИСЛЕНОТО BY MARX “КЛАСОВО (САМО)СЪЗНАНИЕ
И ITS ВРАГОВЕ, КОИТО MUST BE KILLED, DESTROYED,
VIA (ESTABLISHING
НА BRUTAL) ДИКТАТУРА
OF (THE RADICAL) ЕГАЛИТАРНОТО БРАТСТВО,
НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ BRUTAL ТЕРОРИЗЪМ,
BASED ON ITS TRULY SUBVERTED MORALITY!
 
 
 

ЗА МАТРИ(АЛ‘)ЗАЦИЯТА OF THE EVIL IDEOLOGY
OF THE INTER-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗ(ЪЪ)МА!
 
  
 
ЗА THE HUGE ЦИНИЗМА, LOVELY JOSEPHINE,
НА
THE FUNDAMENTALISM OF СОЦИАЛИЗ(Ъ)МА:
«ВСЯ, ВСЯ, ABSOLUTELY ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!»
i.e. (100%) СОЦ ДЪРЖАВА =
(
100%) SOCIAL(IST) (СТАНДАРТ ЗА) РОБСТВО =
(
100%) SOCIAL(IST) EVIL DESTRUCTION(ISM)!
 
OF THE ABSOFUCKINLUTELY SLAVELANDIA!
SOCIALISM!
 
ДА ЖИВЕЙ КЛАСОВАТА БОРБА НА THE GREAT КОМПАРТИЯТА!
 
OF THE NON-PRIVATE PROPERTY (
СОЦ СОБСТВЕНОСТ) SOCIETY!
OF ABSOFUCKINLUTELY
ТОТАЛ(ИТАР)НО KILLING
THE PRIVATE PROPERTY & THE FREE MARKET ECONOMY, БАСИ,
& ABSOFREAKINLUTELY REPLACING IT WITH СОЦ СОБСТВЕНОСТ!
OH, THAT
(МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКА) СВЕТАЯ СВЕТИХ, БАСИ!
ОХ, ТАЗ‘
BIG(GEST) ДЪРЖАВАOF BIG(GEST) INEFFICIENCY!

ТОВА Е
THE SOCIALLY (NOT BAD, BUT) EVIL TRANSFORMATION
OF A (MIND OF) INDIVIDUAL & OF
ОБЩЕСТВО, BY THE USE OF
СОЦ[ИАЛНАТА] ИНЖЕНЕРИЯ (THE SOCIAL DARWINISM),
СОЦ[ИАЛЕН] ПОПУЛИЗЪМ! ОХ, ТОЗ‘ ЗЛОВРЕДЕН POPULISM!

ОХ, ТОЗ‘
TRULY EVIL МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ!
 

ОХ, ТАЗ‘
EVIL СОЦ(ИАЛ) МАТРИ(АЛ‘)ЗАЦИЯ -
СОЦ(ИАЛНАTA) ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪ(Л)ПИТЕ!
ОХ, ТАЗ‘ EVIL СОЦ ПСИХОЕПИСТЕМОЛОГИЯ
НА
КОМУНИЗМА И КОМУНИСТИТЕ, БАСИ?!
ОХ,
THAT (ONE PARTY) ДИКТАТ(УРА)!
ЗА ДИКТАТА НА (чл.1-ви на) КОМ ПАРТИЯТА!


  
ЗА THE (RED VERSION OF) СОЦ ДЪРЖАВАТА -
THE ”LA
GRANDE” ДЪРЖАВАТА-(КОМ)ПАРТИЯ,
КОЯТО
ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOS, НЕ,
ИЗОБЩО
НЕ ПРИЗНАВА THE INDIVIDUAL RIGHTS,
И ВСЪЩНОСТ ГИ ЗАМЕНЯ СЪС СОЦ ДИКТАТ(УУУРА)!
 
ЗА THE RED СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ”ХУМАНИЗЪМ!“
В СЛУЖБА НА
THE RED БОГА
& НА (RED) СЛУЖБОГОНЦИТЕ!
ОХ, ТЕЗ‘ (
RED) БОГОНОСЦИ!
& THEIR МИ(С)ТИЧНА ВЯРА!
OH, THAT EVIL RED FAITH(ISM),
OH THAT (
BIGBROTHER(ISM) ?!
 

A picture containing text, tableware, plate, dishware

Description automatically generated
ЗА НЕДОБРОНАМЕРЕНАТА
(КЪМ ЧОВЕКА) ДЪРЖАВА
:
ДЪРЖАВАТА(-GOD) AGAINST THE IR!
OF THE FAKE
SOCIAL(IST) ДЪРЖАВАТА -
THE BIG
SOCIAL(IST) ОЛИГОФРЕНИ(ЯТА)!
THE HIGHEST РАВНИЩЕ OF FAKENESS
IS THE (
ДОГМАТА OF) МИСТИЦИЗЪМ!
[TODAY, THE HIGHEST РАВНИЩЕ OF
FAKENESS, LOVELY JOSEPHINE,
IS „
THE DARK TRIAD”, ВЕДНО С
ВЕНЕЦУЕЛА И СЕВЕРНА КОРЕЯ -
THE WORLD OF ДИКТАТ(УРАТ)А,
MR(S).
АВТОРИТАРНО МИСЛЕНЕ!
НЕ ПИТАЙ КАКВО ДЪРЖАВАТА-GOD (ЩЕ НА)ПРАВИ ЗА ТЕБ, А
КАЖИ КАКВО ТИ (ЩЕ НА)ПРАВИШ/ДАДЕШ ЗА/НА
ДЪРЖАВАТА!
ДЪРЖАВАТА НАД ВСИЧКИ, НАД ВСИЧКО!
A FEW (БОГО)ИЗБРАНИ ПАРТИЙЦИ
НАД ВСИЧКИ ДРУГИ, НАД ВСИЧКО!
]


OF THE WISHFUL (МИСТИЧНО) THINKING
(ВЕДНО С MANY КОНСПИРАТИВНИ ТЕОРИИ)
ЗАД ВСЯКА ВЕРСИЯ НА ANY СОЦ РЕЖИМ!
[И НЕГОВАТА НЕМИНУЕМА,
LOVELY JOS,
ТОТАЛНА КАТАСТРОФА В РЕАЛНОСТТА!]

ЗА (НРБ)
СОЦ ЛЪЖАТА И НЕСВОБОДАТА!
ЗА
THE RED VERSION OF STUPID(ISM) -
THE ONE-(
COMMUNIST)PARTY ДЪРЖАВА,
THAT ABSOLUTELY EQUALS ДИКТАТ(УРА)!
Чрез диктат(ууура) на пролетариата, lovely Jos,
най-добре се били защитавали -учеха ни преди ‘89-
интересите на
(СОЦ) Държавата1 и the working класата2,
и тези
of the (absolutely гранде) (Ком)Интернационала3!
Да, това е
, lovely Jos, THE EVIL призрака на комунизма,
на the Marxist-Ленинизма, интер-национал(социал)изма!Imagine NO POSSESSIONS
[Imagine
NO private property]
I wonder if you can
No need for
greed or hunger
A
BROTHERHOOD of man!
[
Imagine, can you really imagine, lovely Josephine,
a TRULY
FREE society without a market economy,
NO possessions, NO
greed, and only the good(ness of) Brotherhoodness!
And all the people, lovely Josephine,
SHARING , SHARING all the (material & spiritual) stuffs…in peace!]
“LET ALL STUFFS BELONG (COLLECTIVELY) TO ALL PPL!
LET ALL THE PEOPLE SHARE ALL THE STUFFS
EQUALLY!
SO, YOU PPL, BLOODY WELL DO, WHAT I (
GOD) TELL YOU TO!
OR ELSE… I (
GOD OF ÉGALITÉ) WILL KILL YOU, & YOUR FAMILY!
ÉGALITÉ (EQUALITY) IS THE GOOD(NESS) — BELIEVE IT OR ELSE…
YES,
THE COMMON/PUBLIC (SOCIETY’S) GOOD/INTEREST
(
MUST ALWAYS COME) BEFORE  THE INDIVIDUAL GOOD/INTEREST!
ВСЕКИ ЧОВЕК (ОТ НАЦИЯТА) ТРЯБВА ДА (СЕ НАУЧИ ДА МОЖЕ ДА)
BE READY ДА (ПО)ЖЕРТВА СВОЯ ЛИЧЕН ИНТЕРЕС (HIS OWN VALUES)
В ИМЕТО НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ИЯ ИНТЕРЕС (PUBLIC GOODNESS)!

ЗА THE (DEEP) RED “DEMOCRACY”,
“FREELY” ELECTED “DEMOCRACY”!
OF THE “DEMOCRATIC SOVIETS”:
ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТРАЛИЗЪМ!

ЗА THE (EVIL RED) 100% ÉGALITÉ -
COMMIE E(GA)LIT(ARIAN)ISM, БАСИ!
ЗА (
RED) ДИКТАТ(УРАТ)А НАД ХОРАТА!


ЗА
ДОКТРИНАЛНИЯ (RED) ТРИБАЛИЗЪМ!
ЗА
ТОТАЛИТАРИЗМА НА СОЦ(ИАЛИЗМ)А!
ЗА
THE (EVIL) МЕТОДОЛОГИЯТА ПРОИЗВЕЖДАЩА
МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИТЕ РЕЖИМИ, LOVELY JOS,
КОИТО BETWEEN 1917 AND 1989, ОМФГ,
KILLED ABOUT 100
(СТО) МИЛИОНА PEOPLE
И ДОНЕСОХА THE GREAT ПРОВАЛ & DESTRUCTION!
OF THE DARKNESS (OF THE IRRATIONALITY)!
 
OF THE EVIL(NESS), LOVELY JOS,
OF THE ДИКТАТ(УРА)-LOVING PPL=
=
ХОРА С АВТОРИТАРНО МИСЛЕНЕ =
СОЦИАЛ(ИЗЪМ) = СОЦ ОРГАНИЗАЦИЯ (OF A NATION) =
= ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ (OF ACTIVITIES BY AN “ELITE”) =
= ANTI-
СВОБОДА = ANTI-LIFE = ANTI-HUMAN(ITY) =
ANTI-PRIVATE PROPERTY = ANTI-PURSUIT OF HAPPINESS!
МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ.      
     

- 
ЗА ДИКТАТ(УРАТ)А НА ЧЕРВЕНИЯ СОЦ(ИАЛИЗЪМ) =
= ЕДНА БРУТАЛНА RIGHTS-VIOLATING ИДЕЛОГИЯ!

ЗА (
THE BLOODY) EVIL ЧЕРВЕН (М-Л) МИСТИЦИЗЪМ!

ЗА THE [БРУТАЛНО] ENFORCED, LOVELY JOSEPHINE,
GROUP (
ТОТАЛИТАРНА) ИДЕОЛОГИЯ: COLLECTIVISM!

OF THE GRAND DELUSION – OF THE EGALITARIANISM!

ЗА THE ONLY ИЗТОЧНИК 
OF THE
ФАШИЗОИДНОТО:
ДОКТРИНАТА МИСТИЦИЗЪМ,
THE IDEOLOGY OF (
ТОТАЛИТАРЕН) COLLECTIVISM!
ЗА
ФАШИЗОИДНОТО НА АВТОРИТАРНОТО МИСЛЕНЕ!
[BASED ONTO THE (MARXIST) SOCIAL SUBJECTIVISM]
“You people, bloody well do, what I (
God) tell you to!
Or else… I (
God of égalité) will kill you, & your family!
Égalité (equality) is the Good(ness) — believe it or else…
Yes,
the COMMON/public (society’s) good/interest
(
must always come) before  the INDIVIDUAL good/interest!
Всеки човек (от нацията) трябва да (се научи да може да)
be ready да (по)жертва своя личен интерес (his own values)
В ИМЕТО на ОБЩ(ЕСТВЕН)ИЯ интерес (PUBLIC goodness)!

ЗА НАРОДНАТА РЕ(С)ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БАСИ,
КОЯТО БЕШЕ НАЙ-
СОВИЕТИЗИРАНАТА СТРАНА,
(ВЛЮБЕНА ВЪВ “ВЕЛИКАТА” СЪВЕТСКА СТРАНА)
НАЙ-
НАГАЖДАЧЕСКАТА “HAPPY” СОЦ ДЪРЖАВА,
С
НАЙ-ГОЛЕМИТЕ RED ПАРТИЙНИ НАГАЖДАЧИ,
В
THE EVIL СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ БЛОК, БАСИ,
BASED ON THE EVIL (ЧЛ.1) ONE-PARTY РЕЖИМ!

OF
THE FORCED COLLABORATION, НЕСВОБОДА!

ЗА THE EVIL M-L КЛАСОВОТО САМОСЪЗНАНИЕ!
OF THE
INTER-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗЪМ!
ЗА THE ABSOFUCKINLUTELY (
COERCIVELY)
FREAKING
(НРБ КОМУНИСТИЧЕСКОТО) SHOW!
[КЪДЕТО ВСИЧКО СТАВАШЕ КАКТО НА(В)РЕДИ КОМПАРТИЯТА,
ПОД
FALSE ЛОЗУНГА “ЗА НЕЕКСПЛОАТАТОРСКИ“ СТРОЙ, БАСИ!
ОХ, ТОЗ‘
ШИБАН РАЙ, В КОЙТО ВСИЧКО ДЕФАКТО БЕШЕ АД:
BIG (НАЦИОНАЛЕН) ЗАТВОР, НЕСВОБОДА, COERCION, РЕПРЕСИЯ!]


За ”светлия & справедливпът (of ppl’s future)
който се ОСНОВАВА на the absofreakinlutely
(
evil заплаха от absofuckinlutely употреба на)
coercive принуда applied over any individual(s)!
That’s, lovely Jos, the “
perfect” (М-Л) State.
That’s, lovely Josephine, the “perfect”
God.
That’s, lovely Josephine, the “perfect”
lie!
That’s, lovely Josephine, the absolutely
perfect СОЦ dystopia, баси! Evilness!
THE (EVIL) RADICAL (FAR-)LEFT!
THE (dictate of the) RED STATE!
  
 
ЗА РОБСКАТА ЗАВИСИМОСТ OF THE PPL
BY THE (
RED SOCIALIST) STATE-GOD,
ПОДЪРЖАНА СЪС (ЗАПЛАХАТА ОТ)
УПОТРЕБА НА
(ФИЗИЧЕСКА) FORCE!
[
РОБЪТ OF THE СОЦ ДЪРЖАВАТА,
РОБЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦ,
НЯМА ПРАВО НА
FREE SPEECH!
КОЙТО ДРЪЗНЕ, LOVELY JOS,
ДА ГОВОРИ ПРОТИВ КОМПАРТИЯТА,
ПРОТИВ (
IDEOLOGY OF) СОЦИАЛИЗМА
ТОЗ РОБ Е
ВРАГ! ВСЕКИ ВРАГ ТРЯБВА
ДА БЪДЕ БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКО
БИТ, ИЗТЕЗАВАН И(ЛИ) ХВЪРЛЕН
В ЗАТВОР, В ГУЛАГ, КЪДЕТО ДА
СЕ ФИЗИЧЕСКИ (И ПСИХИЧЕСКИ)
ИЗМЪЧВА, ДА ГЛАДУВА, ДА БЪДЕ
ВОЛЯТА МУ ЧОВЕШКА ПРЕЧУПЕНА!
 
 
 
 
 
 
АКО УМРЕ ОТ МЪЧЕНИЯТА В ЗАТВОРА
ИЛИ В КОНЦЛАГЕРА, ТОГАВА ТОВА Е
ПО-ДОБРЕ, ПО-ДОБРОТО - ЗА РОБА,
А И ЗА ЦЯЛОТО РОБСКО БРАТСТВО!
]
Imagine NO POSSESSIONS
[Imagine
NO private property]
I wonder if you can
No need for
greed or hunger
A
BROTHERHOOD of man!
[
Imagine, can you really imagine, lovely Josephine,
a TRULY
FREE society without a market economy,
NO possessions, NO
greed, and only the good(ness of) Brotherhoodness!
And all the people, lovely Josephine,
SHARING , SHARING all the (material & spiritual) stuffs…in peace!]
 
ЗА THE (ABSOLUTE TRIBALISM OF)
ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦ БРАТСТВО!
ЗА (THE RED PARTY) ДИКТАТУРАТА!
ЗА
ТОТАЛ(ИТАР)НО CONTROLLED STATE!
 
За the millions of робите, lovely Jos,
Of [the М-Л based] Соц (конц)Лагера!
За СОЦиалистическия реализъм,
който НЕ приема the IRs, баси!
Това е the evil света of Statism!

 ЗА ТОТАЛ(ИТАР)НО  НЕМОРАЛНАТА ДЪРЖАВА &
ЗА
THE ABSOFREAKINLUTELY “НОРМАЛИЗИРАНЕ
НА (СОЦ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО!
{because, lovely Jos, of
the lack of true moral standards
of the (
ppl controlling) Държавата & all of its institutions.
That’s
the evil world of СОЦ(иал) subjectivismgroupthink!

Ох, that СОЦ(иална) инженерия, СОЦ(иален) Дарвинизъм –
it’s the absolutely evil (фашизоидна) system (ДНК) of тоталитаризъм!}

ЗА THE ABSOLUTE RIDICULOUSNESS
OF THE RED’S “E(GA)LITE” ДЪРЖАВАТА!
ОХ, ТАЗ‘ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ,
ТОВА ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOS,
БЕЗДУХОВНО IDEOLOGICAL ДУХОВЕНСТВО,
ТОЗ‘ EVIL МАРКС(ИЗЪМ)+ЛЕНИН(ИЗЪМ),
THAT
MORALLY SUBVERTS THE PEOPLE,
BY
USING TERRIBLE COERCION, БАСИ?!

ЗА THE (MORAL & INTELECTUAL)
SUBVERTERS (OF THE M-L IDEOLOGY):
THE EVIL ЛЮБИТЕЛИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИ1, ИКОНОМИЧЕСКИ2
И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ3 WARFARISM (НА ТОТАЛИТАРИЗМА)
& THEIR ABSOLUTELY “GREAT” BRAINWASHING PROPAGANDA!
[OH,
THAT ABSOLUTELY EVIL IDEOLOGICAL SUBVERSION!]

ЗА
THE NATIONALIST „БРАТСТВОТО“:
ДИКТАТУРАТА НА НАЦИОНАЛИСТИТЕ,
НА ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-
СОЦИАЛИСТИ!
ПРОЛЕТАРСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ!

ЗА
ЧЕРВЕНОТОBROTHERHOODNESS
OF
THE TOO EVIL (М-Л) ФИЛОСОФИЯ:
КОМПАРТИЙНАТА DEADLY ИДЕОЛОГИЯ.
“You people, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or else… I (
God of égalité) will kill you, & your family!
Égalité (equality) is the Good(ness) — believe it or else…
Yes,
the COMMON/public (society’s) good/interest
(
must always come) before  the INDIVIDUAL good/interest!
Всеки човек (от нацията) трябва да (се научи да може да)
be ready да (по)жертва своя личен интерес (his own values)
В ИМЕТО на ОБЩ(ЕСТВЕН)ИЯ интерес (PUBLIC goodness)!


THE
[RELIGIOUS] GOD IS DEAD! SO? SO
LONG LIVE THE NEW GOD: КОМПАРТИЯТА!
КОЙТО Е ВРАГ НА (М-Л) КОМПАРТИЯТА
Е И ВРАГ НА (ALL THE PPL OF) НАРОДА;
ВСЕКИ ВРАГ MUST BE ФИЗИЧЕСКИ,
ИКОНОМИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ
(БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКО)
PUNISHED!
 [THAT’S THE SOCIAL(IST) DRUG ADDICT!
YES, LOVELY JOS, IT’S ALL
IN THE HEAD:
THAT EVIL RED PIN THAT IF ЗАБИТ STAYS
STUCK INTO THE EMOTIONALISTIC HEAD!]

За „пленената“ държава и (БГ) хората,
(
by the evil ideology of Марксизъм-Ленинизъм)
who нямаха п