OF THE “GREAT”
MR(S) (EU) GLOBAL(IST)=
 
 

THE POLITICAL (COLLECTIVIST) GLOBALISM =
THE IDEOLOGY OF
ДЕМОКРАТИЧЕН STATISM=
ГЛОБАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ,
THE POLITICAL (SOFT FORM) PATERNALISM,
THE (EU’S) WORLD OF
ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТ=
THE (EU, WORLD) GLOBALIST NETWORK OF
THE ULTIMATE (SOCIAL) “DO-GOODERS” =
THE PLANETARY
НАД НАЦИОНАЛЕН ЕЛИТ=
THE
GREATEST (HARD OR SOFT) POPULIST=
THE BIG (
BRO) STATIST, AUTHORITARIAN,
WHO (Е ВИНАГИ ГОТОВДА) ABSOLUTELY
"SELFLESSLY РАБОТИ ЗА THE HIGHER GOOD",
ВЕДНО С ПРОМОТИРАНЕ, LOVELY JOSEPHINE,
НА
(TRULY RADICAL) (INTER-)НАЦИОНАЛИЗЪМ!

ЗА THE REALLY КОФТИТО MORALITY, LOVELY JOS, OF
THE NEW
(EUS) WORLD POLIT ORDER = POLIT GLOBALISM=
= (EU) БЮРОКРАТЪТ IN FACT ИГРАЕ РОЛЯТА, LOVELY JOS,
НА THE (EU) “СУВЕРЕНЪТ (А НЕ, НЕ, НЕ ХОРАТА), БАСИ!

THE (
IRRATIONAL) DESIRE НА ОЛИГАРХ(ОФРЕН)ИЯТА
ДА REALLY УБИЕ И БЕЗ ТОВА НЕНАПЪЛНО НАЛИЧНИЯ:
THE (ИСТИНСКИЯ GOOD PRINCIPLE OF THE) CAPITALISM!


So, let us now, lovely Josephine,
talk about the (democratic countries of) Europe(an Union).

Европейският Съюз (the Western world/culture), lovely Josephine,
as a
POLITical (democratic) organization е НЕдобро (за EU хората) нещо,
защото
НЕ, НЕ, НЕ е истинска СВОБОДА (= true application of the IR)
ала ЕС (the Western world/culture), lovely Josephine,
(should NOT &) CANNOT be
MORALLY EQUIVALENT,
идеологически EQUIVALENT, политически EQUIVALENT,

с някоя (си) истинска държава-ДИКТАТУРА! ОК? Get that?
Днес (in 21st century) ИДЕЛОГИЯТА на ЗЛОТО идва от “the East”!

НИКОЯ страна WITHIN THE EU (& in the Western world), lovely Josephine,
 [почти всички от източно-европейските страни вече, МАКАР (, че все още НЕ са real демокрации)
  и трудно заради
the(ir) evil (дълговременно & hard) СОЦ миналото си & the today’s ПЕТОколонниците,
  са ВЕЧЕ
интегрална част от този ДОМЕЙН на the much FREEr (& happier) хора и институции -
 
 ЕДИНСТВЕНИЯТ ДОМЕЙН, който in 21st century respects the principle of the individual RIGHTS =
  ЕДИНСТВЕНИЯТ
in the today’s world ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАН, а не, не, не ТРИБАЛИСТИЧЕН домейн!]
IS NOT
, NOT, NOT MORALLY EQUIVALENT to a dictatorship!
Разумен човек does NOT EQUALIZE the GOOD with the EVIL!
Разумен човек does NOT MORALLY EQUALIZE, lovely Jos,
(
democratic страна членка на) ЕС to a dictatorship! OK? Get it?
Само
ГЛУПАВи и(ли) ЗЛОвредни хора, lovely Josephine,
могат да ПРИРАВНЯВАТ/УРАВНЯВАТ (democratic страна членка на) ЕС
с някоя
си (yesterday’s or TODAY’s) държава-ДИКТАТУРА!
Природата на ANY (yesterday’s or TODAY’s)  ДИКТАТ(УРА),
NO MATTER if religiosity-based or not (so much),
e
absolutely ТРИБАЛИСТИЧНА = absofreakinlutely МИСТИЧНА;
e
absolutely БЕЗчовечна; е really ЗЛО(бно)TO; е НЕморална;
is an
absofreakinlutely ATTACK on life1, freedom2, pro(s)per(i)ty3,
CIVILization4 and the (pursuit of) happiness5 of the INDIVIDuals!
Следователно ANY (today’s)  ДИКТАТ(УРА) must be DESTROYED! Absolutely!
 

Да, THE WEST(ER WORLD), lovely Josephine,
is THE ONLY TRULY RICH (FREE) MARKET in the world;
is
НАЙ-ГОЛЯМАТА и НАЙ-МОЩНАТА ВОЕННА СИЛА & ФЛОТИЛИЯ in the world;
is
THE ONLY GREATEST WORLD LEADER OF INNOVATION, CREATIVITY & WEALTH,
that
MOVES the whole world FORWARD & UP – to PROFITS, PROSPERITY & PROGRESS!
Но, НЕКА СЕГА,
lovely Josephine,
да си (раз)кажем за КРИВИЦИТЕ на ДемоКрацията (as a social-economic SYSTEM),
да си honestly (раз)кажем за the West(ern Elites, а не за олигополните НЕдемокрации)
which is много, много ПЪТИ по-добрата (freer) организация
отколкото
the ABSOLUTE EVILness of всяка TODAY’S ДИКТАТура,
но не, не, не е ИСТИНСКА (full, complete) СВОБОДА! ОК? Get it?

ЗА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ (EU, WORLD) ЕЛИТИ
НА THE WEST(ERN SYSTEM), NOT THE REST!

THE
UNITED POLITICIANS OF THE (EU) WORLD,
WHO ARE THE GREAT AND WISE(
ST) PLANNERS,
THE WISE(
ST) REGULATORS AND CONTROLLERS,
WHO ARE
THE (GREAT) CENTRE OF ATTENTION!
(ВМЕСТО ТОВА, LOVELY JOS, ДА БЪДЕ THE INDIVIDUAL)
THE CENTRE WORKS “FOR THE COMMON GOOD”,
FOR THE INTEREST OF ALL THE INDIVIDUALS”,
ЗА БЛАГОТО НА (THE EU, THE WORLD) НАРОДА!
ОХ, ТЕЗ‘ ГОЛЕМИ ЦИНИЧНИ ПОПУЛИСТИ, БАСИ!

ЗА
THE ABSOLUTELY КОФТИ (COLLECTIVISM-BASED) ФИЛОСОФИЯТА,
КОЯТО ВЪЗПРОИЗВЕЖДА КОФТИ ИДЕ(
ОЛОГИ)Я, LOVELY JOSEPHINE,
STATING,
ЧЕ THE EU ТРЯБВАЛО (БИЛО) ДА СЪЩЕСТВУВА, БАСИ,
ПОД ФОРМАТА НА УНИТАРНА (ФЕДЕРАЛИЗИРАНА) ДЪРЖАВА (USE)
(I.E. THE POLITICALLY UNITED ФЕДЕРАТИВЕН НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ)
А НЕ КАТО ОТДЕЛНИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ! ТОВА НЕ Е ДОБРА ИДЕЯ!
VIVA LA
(EU’S) (ПОЛИТИЧЕСКИЯ) GLOBALISM,
THE (GREAT MYSTICAL) (EU, WORLD) CENTER,
CONTROLLED BY THE WISE(ST) (EU)
WIZARDS!

THE “
GREATER GOOD”, LOVELY JOSEPHINE,
IS
DESIGNED1, CONTROLLED2, REGULATED3
& (
RE)DISTRIBUTED4 WISELY & HONESTLY
BY
THE (GREAT) ЧИНОВНИКА (БЮРОКРАТА)
OF THE (EU, THE WORLD) STATE OR UNION:
THIS IS
THE GREAT(EST) GOD – FOR ALL! БАСИ!
THIS IS (THE EVIL CONCEPT OF) ГОСПОДА(РЯ)!
THIS IS THE (EVIL CONCEPT OF) ALMIGHTY ЕЛИТ,
THIS IS
THE GOD - OF THE GLOBAL(ISTIC) È(GA)LITÈ!





OF THE (EVIL) GLOBAL(IST) È(GA)LITÈS,
OF THE HIGHLY CENTRALIZED SYSTEM,
OF THE EVIL RULE OF THE GLOBAL ЕЛИТ,
(THAT ВКЛЮЧВА И THE MAINSTREAM MEDIA)
THE (BODY/БЮРОКРАТИТЕ НА THE EU’S)
POLIT-ADMINISTRATIVE APPARATUS,
(I.E. THE
КОМАНДНО-БЮРОКРАТИЧНИЯ АПАРАТ)
THAT HAS ЗЛОВРЕДНО ATTACKED (& TAKEN OVER)
THE (
FREEDOM OF THE PPL ALL OVER) (EU) WORLD!
ОХ, ТЕЗ ХОРА & THEIR HUGE SOCIAL(IST) UTOPIA!
ОХ, ТАЗ’ (VERY, VERY OLD &) EVIL ВИЗИЯ ЗА СВЕТА!
 

IT'S BASED, LOVELY JOSEPHINE, ON ЗЛОВРЕДНАТА
(ДОГМАТИЧНА) ДОКТРИНА OF THE COLLECTIVISTSS,
THAT’S BASED ON THE (
TODAY'S) SOCIAL STANDARD!
(ESPECIALLY IN THE ECONOMICS & FINANCIAL SYSTEM)

 

IT IS ALL ABOUT THE (TODAY’S), LOVELY JOSEPHINE,
SOCIAL-FIC(A)TION
SET OF IDEAS, AN EVIL IDEOLOGY,
КЪДЕТО РЕАЛНОСТТА IS (JUST) A SOCIAL CONSTRUCT, БАСИ!
IT’S ALL ABOUT (PUSHING) THE (
МОРАЛНАТА) ПАРАДИГМА OF
THE GREAT
ONE-WORLD (COLLECTIVISM-BASED) МИСТИЦИЗЪМ:

THE (BLOODY)
ЗЛОВРЕДЕН (= EVIL) СОШЪЛ CONSTRUCT(IVISM)!
YES, IT IS ALL ABOUT THE (
CONSENSUS) SOCIAL DARWINISM,
THAT’S
BASED ON THE PRAGMATIST’S POPULISM OF FATHERISM!
IT’S
THE CENTRALIZATION (OF POWER) VIA SOCIAL-FIC(A)TION!
ОХ, ТЕЗ“CENTRE”-GIVEN, REGULATED & CONTROLLED, LOVELY JOS,
(= THE GREAT EUROPEAN UNION-GOD OF THE) СОШЪЛ(IZED) RIGHTS”,
THAT ABSOFREAKINLUTELY PROMOTE THE СОШЪЛ DRUG ВИЗИЯ & ПОЛИТИКИ!
ТОВА Е THE INVERSE (CONCEPT) TO THE IR!
 
 
IT IS ALL ABOUT THE (
TODAY’S), LOVELY JOSEPHINE,
EVIL SOCIAL STANDARD IMPOSED BY A “GREAT GOD”!



OH,
THAT CURRENT EU’S (POLIT-)ECONOMIC SYSTEM:
ПОПУЛИСТКИ(Я) КЕЙНСИAНИЗЪМ, THAT IS BASED ON
ON (
SOFTCORE) (SET OF IDEAS OF) THE SOCIAL(ISM)!

        

ЗА
THE BIG IRRATIONALITY, LOVELY JOS,
OF THE BIG ЖАЖДАТА ЗА
ПОЛИТИЧЕСКА ВЛАСТ!
SO, LET US NOW, LOVELY JOSEPHINE,TALK ABOUT
THE OLD LINE OF (21 CENTURY POLIT) GLOBALISM,
ЗА THE GLOBAL(IST) GOVERNANCE/FATHER(ISM) =
ЗА THE (21 CENTURY) GLOBAL(IST) CORPORATISM =
ЗА THE (АВТОРИТАРИЗМА НА) НЕО-COLLECTIVISM!
[ЧИЯТО НАЙ-ЗЛОВРЕДНА ФОРМА ДНЕС IS, LOVELY JOS,
THE ABSOLUTELY DARKNESS OF АЗИАТСКА ТРИАДА!]

OF THE (21 CENTURY) GLOBAL(ISTIC POLIT-)ECONOMIC CONSENSUS -
(ПО)МЕЖДУ THE NEW (21 CENTURY) EU’S NATIONAL(ISTIC) È(ГА)ЛИТИТЕ =
THE REALLY
PSYCHOPATHIC (DEMOCRATICALLY ELECTED) POLIT ЕЛИТ & CO,
ВЕДНО С ITS ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL (WORK) ЕТИКА & ЛОЗУНГИ!
[OF THE ANTI
INDIVIDUAL RIGHTS POLIT E(GA)LITE!
IT’S ALL ABOUT THE EVIL IDEAS OF COLLECTIVISM!]

ЗА THE IRRATIONAL MORALITY
[
OF THE REALLY CORRUPT MIND(SET)]
НА УЖАСНО ЖАДНИЯ
, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА (ПОЛИТИЧЕСКА) ВЛАСТ (EU) Е(ГА)ЛИТ21=
ЗА THE (EU’S) ОЛИГАРХИЧНИ WEALTH & POWER!
ЗА [THE EU & THE WORLD]’S (CONCEPT OF) “СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО/WIZARDS” =
ПИРАМИДАТА OF THE (HUNGRY FOR) POWER (POPULIST PEOPLE & NARRATIVE),
КОИТО ИСКАТ TO (DO CENTRALIZED) CONTROL (OVER) THE (LIVES OF) PEOPLE!

IT IS ТОТАЛНО HYPOCRITICAL! YES, ABSOLUTELY!
OF BE(COM)ING НЕИСТОВО HUNGRY, LOVELY JOSEPHINE,
FOR (TRULY ПОПУЛИСТКИ PLAYING) THE (ABSOLUTE) GOD...
OF THE
EU’S HUGELY CENTRALIZED (BIG) STATE(-RUN) CONTROL =
THE GREAT(LY CENTRALIZED) EUROPEAN SUPER STATE = EUSSR =
ФЕДЕРАЛИЗИРАН (ТЕЖКО ЦЕНТРАЛИЗИРАН) STATISM-BASED EU =

[Do you get a дежавю with today’s ла гранде (EU) collectivist DREAM –
for the ONE POLITICAL STATE of Europe: 
Federalized (US of) Europe]
 

THE “GREAT”
FEDERAL(ISATION OF) EUROPEAN UNION (& ECB, TOO!) =
CONCENTRATED (& UNITED!) MULTI-GOVERNMENT POWERS! Е, БАСИ!

THAT IS THE EU’S CORRUPT STRUCTURE ON THE BASE LEVEL/LAYER -
КОРУПЦИЯ В ЕТИЧЕН1, ПОЛИТИЧЕСКИ2 & ИКОНОМИЧЕСКИ3 КОНТЕКСТ!
OF THE (POLIT) GOD OF (THE EVIL NARRATIVE & ЛОЗУНГ OF) POPULISM!



ЗА THE (EU’S) GLOBALISM, ÉLITE(S).

ЗА СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО, БАСИ, А?!
ЗА БОГОПОМАЗАНИТЕ, БАСИ, А?!
ЗА
ПРАВОООИМАЩИТЕ, БАСИ, А?!
ЗА THE GREAT СПАСИТЕЛИТЕ OF THE (EU) WORLD,
КОИТО МЕСЕЧНО ПОЛУЧАВАТ ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ EURO
ЗАПЛАТИ (ИКОНСУЛТАНТСКИ)! И ИМЕННО ЗАТОВА
НЕ ИМ ПУКА
ЗА ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ
ЗА РАЗЛИКА ОТ ОБИКНОВЕНИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ-ХОРА!
[Правата на богОООпомазаните, lovely Jos, баси,
защото тезppl били better than all the other ppl,
OVERIDE (are above)
the rights of all other ppl?!]


ЗА (THE EVIL) ГОСПОДА(РЯТ) OF THE EU(ROPE):
THE GOD OF POLIT POPULISM (OF ALL COLORS)!
THE CABAL OF THE GLOBAL(IST) (EU) É(GA)LITÉ!
ЗА (EVIL) ПРИНЦИПА НА (EU) ПАТЕРНАЛИЗЪМ:
ЗА THE (EVIL) WELFARISM & (EU) БЮРОКРАЦИЯТА
OF THE
(СОШЪЛ-)ДЕМОКРАТИЧНАТА (EU) СИСТЕМА!

ЗА СИЛНАТА, ЗДРАВА И ЯКО КОРУМПИРАНА РЪКА
НА THE ABSOFREAKINLUTELY (EU) БЮРОКРАЦИЯТА:
BUILDING
(ФУНДАМЕНТА НА) THE CONSENSUS ПОПУЛИЗМА,
ВЪРХУ THE EVIL ЛОЗУНГ НА ALL THE POPULAR ИЗМАМНИЦИ!
 
ЗА EVIL ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИКАТА, LOVELY JOSEPHINE, НА
THE UNITED FEDERAL
СОШЪЛ(IZED) STATES OF…EU(ROPE)!
OF THE GOD(S) OF
THE EU (CLERGY, OLIGARCH) MACHINE!
OF THE EVIL (NON-)DEMOCRATIC WORLD OF THE STATISM!
THE EU(ROPEAN) UNION & ITS HUGE (
EVIL) СОШЪЛFICATION!


[“THE COLLECTIVE (EU) IDEA(L)S ARE MORE IMPORTANT
THAN (ARE ABOVE) THE NATIONAL IDEAS”
, LOVELY JOS,
НА ВСЯКА ОТДЕЛНА (ИНДИВИДУАЛНА) СТРАНА-ЧЛЕНКА!” -
ДА, ТОВА Е THE EVIL PATERNALISTIC IDEA, LOVELY JOS,
КОЯТО УТВЪРЖДАВА THE GOD OF COLLECTIVISM IN EU’S
(
SUBVERSIVE) ЕТИКА, POLITICS, ИКОНОМИКА & КУЛТУРА!
ОХ, ТАЗ‘ EVIL LINE OF (THE EU & WORLD)’S “СВЕЩЕНИЧЕСТВО!]
ОХ, ТОЗ (EVIL) ПАТЕРНАЛИЗЪМ – OF THE (EU) POPULIST ЕЛИТ!

 

OF THE GREAT [
ÉGALITÉ] COLLECTIVE(ISM)!
ЗА ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НАТА ОЛИГ(
АРХ)ОФРЕНИЯ!
ЗА НОВ СВЕТОВЕН (SOFT АВТОРИТАРЕН) РЕД,
СЪЗДАВАН СЪС
СТАРИТЕ (МЕТОДИ ЗА) ЛЪЖИ!

ОХ,
ТЕЗ SO MANY (IRRATIONAL) & SO VERY MUCH
DISHONEST, НО ЖАДНИ ЗА (POLIT) ВЛАСТ ХОРА,
КОИТО PREACH (ПОД ЛОЗУНГА НА) АЛТРУИЗЪМ,
BUT
ACT САМО ЗА СВОЕТО (СОБСТВЕНО) БЛАГО!
[ПРИ ТОВА ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ СА КОРУПЦИОННИ!]

THE LUST [OF THE W-E-A-K (& ГРОЗНИ) PEOPLE!]
TO (USE COERCIVE POLIT) POWER (OVER THE PPL)!
ВСИЧКИ ГЛОБАЛИСТИ, ПО СЪЩНОСТТА СИ, LOVELY JOS,
NO MATTER THEIR
POLITICAL PREFERENCES & COLOURS,

СА КОЛЕКТИВИСТИ, STATISTS, ПОПУЛИСТИ, ЕТАТИСТИ!
THAT’S A REALLY BAD STUFF - UNITED COLLECTIVIST WORLD!
THAT’S THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL CONCEPT (OF THE GOD)
OF
THE ONE (EU) WORLD & ONE (EU) WORLD CURRENCY SYSTEM!
 
THE U-N-I-T-E-D (EVIL) POWER OF (EU) “СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО!
THE U-N-I-TED POWER OF (
4Z’S) ЕТАТИСТИ (КОЛЕКТИВИСТИ)
ЧИЯТО ЦЕЛ Е TO ENSLAVE ALL THE S-T-R-O-N-G(ER) PEOPLE,
ЧИЯТО ЦЕЛ Е TO DESTROY ИЛИ ВСИЧКИ ДА ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА
НА ИСТИНСКИ СИЛНИТЕ (FREE & INDEPENDENT) & ГОРДИ ХОРА!


OF
THE POWER-HUNGRY EVIL PEOPLE,
WHO LOVE TO CREATE
THE TRULY EVIL
(
IDEOLOGY OF) HARD/SOFT CORPORATISM,
BASED ON
ФИЛОСОФИЯТА OF PATERNALISM!
ONE (UNITED) COLLECTIVIST (CONTROLLED) WORLD!

 
“HEY, YOU THERE, ALL THE COLLECTIVISTS, LET’S UNITE NOW!”

OF THE (POLIT) COLLECTIVE(
ISM) GOD!
[PLAYING] THE (ALL POWERFUL) GOD
OF THE (POLIT) COLLECTIVE(
ISM)!
OH, THAT
EVIL, LOVELY JOSEPHINE,
TOTAL POLIT (
БЮРОКРАТИЧЕН) CONTROL
OVER (ALL) THE PPL IN THE (EU) WORLD!

OH, THAT (
DREAM OF) GLOBAL(ISTIC) GOD,
КОЙТО Е ETERNAL0 & ALL POWERFUL1 AND
КОЙТО ВСИЧКО ВИЖДА2, ЧУВА3, KNOWS4
&
(РАЗ)ДАВА5 (ABSOLUTE) FAIRNESS!
 
ТОВА Е ЛЮБОВТА БЕЗ КОЯТО НЕ МОЖЕМ, БАСИ, А?!
ТОВА Е THE (MACHINE OF THE) GOD OF STATISM!?!
ТОВА IN FACT Е (TO WANT) ДА (ГО) ИГРАЕШ ГОСПОД(АР)!


ЗА
МИСТИЧНИЯ DREAM, LOVELY JOS,
THE TRULY EVIL MYSTICAL DREAM,
OF THE (EU) WORLD “FEDERATION”,
THE (EU) WORLD BIG GOVERN(MENT),
THE (EU) WORLD
(GLOBAL) GOVERNANCE,
THE GOVERNMENT OF THE (EU) WORLD!
ONE (EU) WORLD ORDER GOVERNANCE-
THE
EVIL IDEOLOGY OF (EU) GLOBALISM:
THE WET
DREAM OF (EU) WORLD STATISM!

МОКРИЯТ (EU) СЪН/МЕЧТА - TO ESTABLISH,
VIA
DEMOCRATIC VOTE, LOVELY JOS,
[ДИКТАТ НАД THE IRRATIONAL МНОЗИНСТВАТА]
THE UNIVERSAL (EU) É(GA)LITÉ LAW:
МОНОПОЛНА (EU) ВЛАСТОВА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ,
[ДИКТАТ НА A TINY (CORRUPT) МАЛЦИНСТВО, LOVELY JOSEPHINE,
ПРОИЗВЕДЕНО ОТ
THE IRRATIONALLY VOTES OF МНОЗИНСТВАТА!]
BASED ON
CENTRALIZED INTERVENTIONALISM,
ЗА ДА (МОЖЕ ДА) БЪДЕ (TRULY & FULLY!)
КОНТРОЛИРАН THE (EU) INDIVIDUAL, БАСИ!

ТОВА Е, LOVELY JOS, THE EVILNESS OF
ТОТАЛИТАРЕН ИЛИ АВТОРИТАРЕН ДИКТАТ!
OH, THAT EVIL
PRINCIPLE OF PATERNALISM,
THAT HAS BEEN FOR CENTURIES IMMORALY EMBEDDED
IN
THE (LAW) ORGANIZATION OF A NON-FREE SOCIETY!


OF THE GLOBAL POLIT MONOPOLY!

OF
ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НОТО ÉGALITÉ!
OF “THE GREAT” GLOBAL(IST) TRUST!
ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НИЯТ ЕСТАБЛИШМЕНТ!
[КОЙТО ДНЕС PR-СКИ ГОВОРИ, LOVELY JOS,
ЗАЧЕТВЪРТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ“
@ ВСЕКИ
ANNUAL GLOBALIST ECONOMIC FORUM!
И ТЕЗ‘ GLOBAL КОЛЕКТИВИСТИ WANT TO REGULATE1,
TO CONTROL
2 & TO “WISELY” MANAGE3 ТАЗ РЕВОЛЮЦИЯ,
JUST LIKE A REAL GREAT GOOD GOD SHOULD DO IT, БАСИ,
В ИМЕТО, РАЗБИРА СЕ, НА
ДОБРУВАНЕТО НА ХОРАТА! БАСИ!]

 

THE TODAY’S ESTABLISHMENT, LOVELY JOS,
THE TODAY’S СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО, ОМФГ,
СЕ СЪСТОИ ОТ ALL STATIST-КЕЙНСИАНЦИ?!
ЗА
THE (EU, BG, world) НАРАТИВ AND ЛОЗУНГ
НА ALL THE BIGGEST ИЗМАМНИЦИ И РАЗБОЙНИЦИ!
ДНЕШНОТО (EU) ПОЛИТИЧЕСКО (ÉGALITÉ) БЛАТО!
THE (HUGE POLITICAL ИДЕОЛОГИЧЕСКОSWAMP!
THE SWAMP – WHICH IS FULL, LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE EVIL CREATURES ОТ УПРАВЛЯВАЩАТА КЛАСА!
ОХ, ТАЗ
EVIL (= VERY MUCH ЗЛОВРЕДНАК-А-С-Т-А!





НИЕ, СВЕТОВНО ОТГОВОРНИТЕ PUBLIC SERVANTS,
ПРАВИМ ВСИЧКО В ИМЕТО НА ХОРАТА (ЧОВЕЧЕСТВОТО),
(ПРАВИМ) FOR THE GREATER GOOD OF ALL THE PEOPLE!
ВЕРВАЙТЕ НИ! ДА, ВОИСТИНА ПРАВИМ! АБСОЛЮТЛИ!
ВЕРВАЙТЕ НИ, ЗАЩОТО НИЕ (THE VERY WISE & RIGHTEOUS!) ПОЛИТИЦИТЕ,
ВЕДНО С ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ДРУГИ СЛУГИ НА ХОРАТАРАБОТЕЩИ ВЪВ ВСИЧКИ
ДРУГИ СЕКТОРИ, СЕ МОТИВИРАМЕ (И СМЕ МОТИВИРАНИ)
BY L-O-V-E! OH, YES!
НАШАТА (“PUBLIC SERVANT’S”) МОТИВАЦИЯ Е ЛЮБОВТА … КЪМ HUMANITY! ДА!
О, ДА, ДА,
ЛЮБОВТА НИ КЪМ … WORLD ОБЩНОСТТА (НИ) & THE MOTHERLAND!
ДА, ДА, НИЕ СМЕ THE (GREAT) ALTRUIST PUBLIC СЛУГИ OF ALL THE PEOPLE!


 
 
  
   
  
THE ABSOLUTE PORN(IFICATION) OF 
THE EVIL É(GA)LITÉ
(EU,
BG) MORALITY, POLITICS, ECONOMICS & CULTURE!
OF 
THE MORALLY SUBVERSIVE (EVIL) ÉGALITÉ IDEA(L)S!

OF ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НИЯ ПАТЕРНАЛИЗЪМ!
OF THE GLOBALISM & THE GLOBALISTS!

OF (THE GREAT “
СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО НА)
THE GLOBAL(IST) AUTHORITARIANISM -
THE BIG (
BRO) [HARD OR SOFT CORE] DISHONESTY, STATISM!
OF THE HUGE SUPER-INTERNATIONAL POLITICAL ENTITIES!
ЗА КОРУПЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ НА (EU) БЮРОКРАТИТЕ:
WE THE PEOPLE (OF A REGION) ARE EQUAL, BUT
SOME OF US ARE
MORE EQUAL THAN OTHERS!” -
WHAT AN
EVIL (АВТОРИТАРЕН) PRINCIPLE, БАСИ!
 
GLOBALISM = “СВЕЩЕНИЧЕСТВО = THE E(GA)LITE!
[A TINY, VERY TINY MINORITY =
ЕДНА ШЕПА МЪДРЕЦИ”,
THAT KNOW (“BEST”),
AND CONTROL ALL!]


OF THE GLOBALISTS WET DREAM -
FOR THE TOTAL(ITARIAN) CONTROL
FROM “THE GREAT & WISE CENTRE”!
OH, THAT ABSOFREAKINLUTELY BIG
[WISH FOR] CENTRALIZED CONTROL!

OH, THOSE (EVIL) ÉGALITÉ STATISTS,
OH, THOSE
MORAL(ITY) SUBVERTERS -
THEY ARE ALL POWER-HUNGRY PEOPLE!




ЗА
ТРИБАЛИЗМА НА (EU) (POLIT-ОЛИГАРХ) ВЛАСТТА!
[ЗА THE HUGE IRRATIONALITY НА (EU) БЮРОКРАТИТЕ!]
ЗА СЪВРЕМЕННАТА НОРМА НА (POLIT, ВЛАСТОВИ) ЖИВОТ!
ЗА
THE (EU, BG) ИЗТЪНЧЕНАТА МУТРИЗАЦИЯ (DISHONESTY)
НА THE ABSOFREAKINLUTELY TRULY ОГРОМНАТА АРМИЯ OF
САМОВЛАСТНАТА БЮРОКРАЦИЯ:
THE (STATE) ESTABLIMENT!
“WE (THE PEOPLE OF EUROPE) ARE EQUAL, BUT
SOME OF US ARE MORE EQUAL THAN OTHERS!”
SUPERNATIONAL BUREAUCRATS, PUBLIC SERVANTS!

THE (
EVIL) (GOD’S) GLOBAL É(GA)LITÉ AGENDA:
THE(IR
IRRATIONAL) DESIRE TO CONTROL
THE PEOPLE’S LIVES (
VIA THE ECONOMY)!
ТОВА Е ФИЛОСОФИЯ НА ЕГАЛИТАРИЗМА,
[MIXED WITH
RELIGIOUS PRINCIPLES]
НА (THE TRULY EVIL) ПАТЕРНАЛИЗЪМ!


ЗА НОВАТА БАЩИЦА ОТ БРЮКСЕЛ!
НОВИЯ
Т (БРЮК)СЕЛСКИ КОМИНТЕРН”,
ОТГЛЕЖДАН ПО & НАЙ, LOVELY JOS,
БОХЕМСКИ ОТ
EU ДАНЪКОПЛАТЕЦА!
ДА, ТОВА Е (
EU’S) NEW “СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО
OF THE GLOBAL(IST) COMMUNI(TARIANI)SM:
THE CORRUPT APP OF ПОЛИТИЧЕСКАTA ВЛАСТ
“FOR (ACHIEVING OF) THE PUBLIC GOOD(NESS)!

ЗА
THE WET DREAM OF ALL THE GLOBALISTS:
MOVING КЪМ ЕДНА GLOBAL(IST) ЦИВИЛИЗАЦИЯ!
ЗА THE UNIFICATION, LOVELY JOSEPHINE,
INTO A NEW COLLECTIVE(LY MORAL) СЪЗНАНИЕ!
ЗА THE EVIL (МИСТИЦИЗЪМ НА) КОЛЕКТИВИЗЪМ:
ХОРА, НЕКА, НЕКА ДА ИЗДИГНЕМ ЧОВЕЧЕСТВОТО
INTO
ЕДНО НОВО (ГЛОБАЛНО) КОЛЕКТИВНО СЪЗНАНИЕ!
OMFG, THAT’S THE ABSOFUCKINLUTE
EVIL(NESS)!
PREACHES THE (EU’S) СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО:
ХОРА, (Х)ЕЙ, ХОРА, LET US ALL (TOGETHER)
GET TO KNOW, EXPERIENCE & ОСЪЩЕСТВИ
М
[
НАШАТА ИСТИНСКА ОБЩА СЪДБА, А ИМЕННО:]
THE REDEMPTION/ИЗКУПЛЕНИЕТО
[КАТО ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ СПАСЕНИЕТО И ПРИМИРЕНИЕТО НИ]
AND THE (RE)UNIFICATION/ЕДИНСТВОТО
OF 
OUR COLLECTIVE (ETERNAL, БЕЗСМЪРТНА) ДУША/СЪЗНАНИЕ!
ХОРА, (Х)ЕЙ, ХОРА, ЕЙ, ДУШИ-КАМБАНИ, LET US ALL (TOGETHER) GO BACK
(IN ORDER
TO RE-UNITE) WITH(IN) THE (ETERNAL) (COLLECTIVE, COMMON)
GOD/WHOLE/LOVE/JOY/PEACE/LIGHT/GOODNESS/ONENESS, THE COLLECTIVE(NESS)!
ЗАЩОТО ТАЗ‘ ЦЕЛ
IS BIGGER THAN ANY INDIVIDUAL, IS LARGER THAN LIFE ДОРИ!
  
 
 


OF THE (CORRUPT)
COLLECTIVIST VISION (OF THE WORLD)!
OF THE ABSOLUTELY
CRAZY GLOBAL(IST) WORLD VISION -
THE EVIL (ТИРАНИЧНА) VISION OF THE (EU) É(GA)LITÉ-GOD:
БЮРОКРАТЪТ, УПРАВЛЯВАЩИЯ БЮРОКРАТ [THAT IS … GOD!] -
ВИСОКОПЛАТЕН CORRUPT (INTER-)ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ,
КОЙТО СЕ СТРЕМИ КЪМ COERCIVELY ACHIEVING OF
“THE
ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НОТО БЛАГО! OMFG!
THAT’S
THE GOD OF (EU) CORPORATISM!
[
ОХ, ТОЗ‘ „ПОЛЕЗЕН PUBLIC SERVANT!
OH, THAT (TOXIC) HORROR SHOW, БАСИ!
OH, THOSE, LOVELY JOSEPHINE,
НЕПРАКТИЧНИ (PUBLIC) CHOICE-MAKERS, 
TRULY 
IRRATIONAL CHANGE-MAKERS;
THESE ARE NOT
PROBLEM-SOLVERS, BUT
ABSOLUTELY GREAT PROBLEM-MAKERS!
И ДА, LOVELY JOSEPHINE, СРЕД ТЯХ
ИМА И МНОГО КАЛИНКИ
& “ПОЕТЕСИ!]
 
Let’s unveil, lovely Jos,
the mystic social доктрина,
and its irrational desires of
The (EU’s) GLOBALISM –
the really
death paradigm!
Глобалистката идеология!
The Global
полит доктрина!
The Global полит утопизъм.
The global (evil of) cronyism:
the global
policy Regulators1,
the global evil Redistributors2,
the global
policy Controllers3:
the anti-free market бюрократи!
The Global polit “leadership” -
the интер-националната каста -
of the global(ist) crony plutocracy!
THE GLOBALIST (
evil polit) forces.
ГЛОБАЛ(истичен корпорат)ИЗЪМ.

The world is run, lovely Josephine, by
Октопод
a на ГЛОБАЛ(ИСТИЧ)НИЯ КОНТРОЛ
& its so many and so really powerful institutions
!

За
(BG, EU, world) мерзавците, lovely Jos, that are
really dishonestly running the polit-economic show,
а следователно и all the rest stuffs (all at once), баси!


 
THE FEW (= GOD) THAT CONTROL THE MANY!
 
OF THE COLLECTIVE GOD, LOVELY JOS,
THAT PRODUCES COLLECTIVE “
RIGHTS”!
 

OF THE EVIL CARTEL(ISM), GROUP(ISM), КОЛЕКТИВ(ИЗЪМ)!
OF THE [
EVIL CULTURE OF] STATE-CARTEL CORPORAT(ISM)!
ЗА THE ПОЛИТ ИНЖЕНЕРИЯТА НА THE CORPORATE STATISM!

 
         
On the (
today’s coercive) social(ized) DISHONESTY -
on a grand (
EU, BG) scale; ведно с Корпоратизъм!
It’s all about
пълната БЕЗотговорност, lovely Jos,
тоталната и really нагла (oligarch) БЕЗнаказаност
на all the collective действия & решения, баси!

THE NEW É(GA)LITÉ & FRATERNITÉ (EU) WORLD ORDER:
THE NEW EU (WORLD) PROJECT FOR TOTAL CONTROL -
OVER ALL THE EU
ХОРАТА! ТОВА Е АВТОРИТАРИЗЪМ!
[IT’S VERY SIMILAR TO THE (M-L) SOCIAL(ISTIC) PROJECT!
HERE’S THE NEW (EU) ORDER OF THE СОШЪЛ DRUG!
OH,
THAT EVIL (GOD OF) COLLECTIVE ORDER!]
 
That’s the evil ÉGALITÉ (EU) world, lovely Josephine,
of
НЕсвобода, of “старата кръв”, of the сошъл-fic(a)tion,
of
the (EU) corrupt minds of all the (colours of) corporatists!
  
За цялото (EU) войнство of all the colours of сошъл populism!
За нагона на посредствеността за (all levels/kinds of) властта!
За the absolutely huge властта на (молива на) EU бюрократа!
[който много иска да се докопа и(ли) да се задържи във властта,
(като нежно, по популистки гали слуха на 80-те % от the (EU) ppl)
‘cause там той може да се много dishonestly облагодетелства,
така както не би могъл да го стори извън (
a level of) властта,
защото е
absolutely НЕпрактичен човек, баси!]
За the absofreakinlutely destructive (globalist) principle
 of the neo-
social ideology (the neo-сошълfication) of EU-
the principle of collectivization/centralization of (държавите in) EU
i.e. CENTRALIZATION OF POLITICS
/POWER @ higher & higher level!
[
това е добре известен основен соц принцип, lovely Jos!]
[EU’s] GLOBALISM – the collectivized
(destructive) mentality
of the “
федерализиран (& nationalistic!) нео-меркантилизъм!
Това,
lovely Josephine, is the tribalization of the EU nations/ppl,
правено през (сошъл drug) идеологията of collectivism, баси!
This is the (deadly) cancer within the EU structure
(organism);
this is the absofreakinlutely CONTROL of the (EU)
бюрократа
over the life(s activities), lovely Jos, of all the (EU’s) individuals!
Това е the collectivist dream of the Centralization of the (polit) power!
Това е the (IN)VISIBLE (unaccountable) hand of the бюрокрацията!
This is the absolutely evil idea(l) of Statism, който води до диктат!

Междудържавният Корпорати(ви)зъм/Картел(изъм) of the EU!
За the [все повече нарцистичен и невротичен ] EU E(ga)lite -
political,
финансово-икономически & Media “Елит” of globalists!
[that are absofreakinlutely socializing into debt trillions of losses, баси!]
Oh, that (evil) EU COMMUNAL Narcissism!


За тиранията на (EU) белите якички,
that are HIGH ABOVE (the rest of individuals)!


За
(EU) белите якички, lovely Josephine,
[only a few hundred people, lovely Jos,
out of 450
милиона хора in EU’s area,
формиращи the EU’s Establishment:
the Great (Authoritarian) Égalité Elite,
that has been UNITED by the populist
ideology of the evil Corporatism,
баси!]
с corrupt minds1, big привилегии2 & черни душички3, that
  
are
abso(freakin)lutely making the (polit-economic) rules:
КОМАНДНО-БЮРОКРАТИЧНАТА (CONTROL) SYSTEM
i.e the (morality of) Commandments
of (the polit-economic)
God(s)!

[
Тези бели якички крадат безобразно,
като dishonestly търгуват, lovely Jos,
не, не, не със ®eal values, баси,
ами с полит-властово влияние!
Ох, тез
’ absolutely HUGE, lovely Jos,
(EU, BG)
парични потоци под тезгяха!]
*


The (God of) EU as the God of all EU ppl.

Of the (EU) Супер(natural)организ
ъм?!
Високо
привилегированата, lovely Jos,
EU (
égalité) номенклатура of all colours:
the EU (
égalité) power (& money) Elite(s)!
The world of
SStatism-lovers!
The
ideology of the Globalism,
идеология of “progressivism”.
It’s all based on
THE SOFT version
of the (extension of)
SSocial ideology,
of the (old times)
гранде paternalism!

The Global Governance Project.
Trans-national (polit) globalism.
By the order of
the God (of EU)!
The Globalists (polit-economic) rule order(s)!
The
Legal Plunder (legislator) world/EU order!
{The insanity of (EU’s) ÉGALITÉ политици & икономисти.
The absofreakinlutely “wiseness” of EU’s “експертите!
And their absolutely (лобистки) huge number of NGO’s!
It’s all about
a SOFT form, lovely Jos, на патернализъм;
yes, about the destructive power of irrational humans;
yes, it’s all about the soft version of
the collectivism:
welfarism (interventionism), Сошъл(ized) Държава
of the la Grande State/EU re-distributionism, баси!
Yes, it’s all based on the Social ideology, баси,
that absofreakinlutely  платонизъм (философия)-
the root of all the absolutely (brute) Stupidism.
It’s the Top Down control system – of (a) God!
It is all about the common (СОШЪЛ) good,
that overrides
the freedom of the individual!}
*


Of a too
bad idea(l).
On the fundamental flaw
of
the structure of EU (égalité) project!
On the (absolutely)
dumb construct of
ОБЩ(ият) (Обединеният
in polit context)
Европейски Съюз
– “for the good of the ppl”!
Европейски
ят Съюз bad form of integration!
Европейският Съюз a form of мистицизъм!
An
égalité construct is винаги, lovely Jos,
(
crazily) incoherent with the (objective) reality!

The сошъл(ized) мистицизъм!
The сошъл(ized) corporatism!
Това е, lovely Josephine,
the soft сошъл инженерство of EU бюрократите,
които
organize местните polit-чиновници, баси!
The (етатистката)
сошъл инженерия, баси!
It is all about the (moral) сошъл
subjectivism!
Yes, all about the moral & intellectual morons!
Това
са отчуждените от реалността, lovely Jos,
all kinds of EU политици – of all colors & nations!
Да,
the EU (égalité) construct, lovely Josephine,
is absofuckinlutely
зона of авторитарни решения,
правени от the only “правоверните”, lovely Jos,
сошъл do-gooders – “в името (the interests) на EU хората”!
The
collectivised/socialised (interventionist) Държавата EU! Баси!
Ох, това Обединение на Сошъл(ized) Държави, ОСД!
The United Democratic Сошъл(ized) Републики of EU!
Съюз на Демократични Сошъл(ized) Ре(с)публики of EU!
(Oh, that
DemoCracy! За НЕдемократичните държави пък, изобщо да не говорим!)



On the God, lovely Josephine,
of the EU (globalist) Machine!
On the
interventionist Machine!
On the totality, lovely Josephine, of
Великата Globalist (EU) paradigm:
the few (
corporatists), lovely Joss,
които са над the Law(s that те make)!

On the EU globalist “Elite”,
that “
има” all the answers,
и който, ти да видиш, lovely Jos,
бил могъл успешно да управлява
животите на
billions of ppl!


On the “EU (global) family”!
On the EU’s (
égalité) олигархия.
On the soft етатизъм, collectivism!
Европейският
(a part of the Global)
(Collective; United) Governance Project!
Of the
(премъдър) God of Брюксел -
the One върховната инстанция – of all!
On the idea of the EU Super(deep)state!
Of
налагането на the (égalité) idea of
the United States of Europe
above all,
above all the national states,
баси!

Of върховенството на брюкселското
ла гранде върховно законодателство:

в името на общото good & хуманизма!
[и ведно с the evil синдикатилизма]
The greatest evil centralization within Europe
of the political (& economic) powers, ever!
Идеология на авторитарно majority rule!
[as opposed to the ideology of the (protection of) IR’s]
*


Centralization & (soft) Авторитаризъм
 




Of the embedded plunder in the (EU) Law -
the greatest 
сошъл первезия, ever!
Of
the epistemological, lovely Jos,
(crazy support of) авторитаризъм!
The EU’s “Strongman, Strongbody”.
The “
top-down” beloved policies
of the (EU’s) Machine of
God,
of the (EU) Establishment E(ga)lite [Media]:

the globalist authoritarianism (narrative)!
The tribalistic EU political Establishment,
that makes the rules to govern all EU ppl!
[All (versions of) collectivists are tribalists!
So, they all need
a (will of) God, lovely Jos,
to choose their values for them, to regulate
& to control their lives on Earth…
и не само!]

Of the postmodern(istic) European Union!
The
Messianic (EU’s ) (ПОЛУ-)Secularism.
The (global EU) “Elite” vs the EU ppl.
The (global EU)
Égalité vs the EU ppl.
The (global EU) Elite =
PARASITES!
Поредният ла гранде Сошъл(istic) проект:
[EU]Европа – проект на (tribal) collectivism!
A бе ... ви чиновническа,
бе! A бе, morons,
live the people (of Europe) alone -
без your
corrupt ръце да се протягат към тях,
[
и нагло да искате "да мислите вместо тях"]
в опит to control & to regulate their lives, баси!
Да, the dumb (EU) етатистите, lovely Josephine,
винаги (ще) искат to coercively control the ppl!
И да, the dumb (majority of) people, lovely Jos,
will not really (& fully) comprehend this,
баси!
Това е (все още
) само soft тирания, lovely Jos,
ала ние бавно, но уверено вървим към нещо bad:
как(во)то е в Русия или Китай, баси! Е, баси!
So, tell me, lovely Josephine,
do you wanna go that way?
*

Of the “global” identity
(politics) -
great
 сошъл конструкт(ивизъм)!
Of postmodern collective identity!
Of the One Great EU’s Construct!
Of the EU’s
сошъл(ро)бот(ism)!
*


It’s all about the (EU’s)
(21-ви век) (version of) етатизъм! The Great Égalité Narrative!
It’s all about the (EU’s) (21-ви век) great “progressive, smart & enlightened policymakers!
[that produce & control ALL the absofreakinlutely EU’s (public) regulations & controls, баси?!]
Тhe (EU’s) (21-ви век) „елит(ар)ните политици (policymakers) "know" what is best за хората;
тези мистици, lovely Josephine, не приемат, че (EU) хората трябва да имат право на избор!
[Малките (, но absolutely greatly комплексирани) wanna-be ла гранде (EU) диктатори, баси!
„(Раз)умни
хора („експерти-policymakers, collectivists), lovely Josephine, де факто серсеми,
които със common (collective) efforts (no matter their тясно-специализирана ideology)
истински „мъдроопределят (регулират и контролират) Социалният Ред (и Отговорност)!
Хората, които определят (регулират и контролират)
ALL – in politics & economics! Absolutely!
Това е the (dumbness of) the (Égalité) immoral идеология, доктрина – of God (of мистицизъм)!
Де факто (именно) тези
irrational хора, the really dumb EU policymakers, lovely Josephine,
в най-голяма степен определят (регулират и контролират i.e. restrict) the IR – of all EU ppl, баси!
The EU’s (aggressive, coercive & нагла irrationality of) (a soft вреден утопизъм of) LA-LA-LA LAND.
The LA-LA-LA LAND,
винаги, lovely Jos, иска да отнема свободата на хората (сами да избират)!
  
 
Е не! 
Не, не, не! Не на такива (
very many утопични) "експерти, специалисти", lovely Josephine,
които, разбира се, че винаги „работят за общото благо на (EU) хората“, баси;
това са ла гранде
EU’s 24/7, 365, (сошъл) бавачките, workin in детските ясли!
EU’s polit (сошъл) construct(ivism) above всичко, above всички, баси!
The (God of) Машината на (EU) етатизма/колективизма, баси!
Ох, тези наши
absofreakinlutely НЕобикновени „приятели“!
Аре аман, аман от (всички) тях (
dumb наглеци-parasites)!
Ненормалници,
оставете хората да си изживеят живота!]
*

It’s the (celebration of the Glory of) свещената (Christianism-based) (крива) крава, lovely Jos,
of the power-thirsty and faith-thirsty Violence Полит Machine [of the EU’s (ПОЛУ-)Secularism],
coming from the absofreakinlutely
tribalistic (égalité-based) идеологията of the (Soft) Collectivism;
онази
племенна (класова”) идеология, която носи (в себе си) the Regressive & the Repressive!
Oh, the
se are all етатисти, (based on the ирационалните principles of) collectivism!Humanitarians”!
*
Статукво
психопатията of
the (
égalité World of the)
civil polit(ical)
globalists -
the polit(ical)
бюрократи,
the polit(ical) чиновници,
the polit(ical) dogmatists
!
Глобал(истич)ен
political
(égalité & fraternité) Елит,
с извинение! И с отвращение!
[All (types of) “public servants”, lovely Jos,
си irrationally мислят (as if),
и така
act, и така се държат, баси,
че те са работодатели на
all the ppl,
а не точно обратното, баси?! Етатисти!
Всички етатисти
имат авторитарно мислене!]


Of the One Great [Égalité] [World; EU] Order!
The (EU) Machine. The bureaucratic machine!
The (God of the) Machine, lovely Josephine,
that (wants to)
контролира & регулира!
KОНТРОЛИРА & РЕГУЛИРА, но КАК?
Coercively, by (
заплаха of) using force!
Kонтролира & регулира, но какво?
The lives of all the (EU) people!
  


 
And the (failure) of (EU) globalist Égalité Elites!
За the One европейски(ят) народ!
За гражданите на the (EU) света!
За the (EU) „
хуманитаристите -
интер-национал(
сошъл)истите!
За „
патриотизма на глобалистите:
it is
the same-same, lovely Josephine,
 as „
патриотизма” of националистите!
За „единно(то) човечество”, братство!
За обединението на (all) the ppl!
За силата на (EU) съединението”!
За гранде (EU)
човеколюбието”!
За „общо(то) (EU) процъфтяване!
За „
общото благона (EU) Народа!
За „защита на
(EU) мулти-култи многообразие!
И в крайна сметка,
lovely Josephine,
за (постигане на)
(EU) прагматичен консенсус,
за защита на (
each of EU’s) national’s интереси!

Ла Гранде (EU’s) [Corporate] Globalism!
Ла Гранде
Интернационалът, lovely Josephine,
на One (EU) world колективистите!
Ох, тези ла гранде
колективисти -
от
absofuckinlutely всякакви (сошълized)
égalité multicultural му(л)тации! Баси, а?!




The EU’s (walfare) патернализъм:
the moving force of the “E(ga)lite” -
политици, burocrats & administration
още от памтивека та чак и до днес!
The
EUtopian Fed-State paternalism!

 

Политически Unified
(collectivized into Oneness)
 States of EUrope! Polit
ОБЩнОст!
ЕС-овският (anti-life) collectivism!

 
On the great
(dogmatic) dumbness (и huge вредата), lovely Josephine,
of the
(EU) вратовръзковците (и дупеврътките),
all of who
работят „за доброто на the EU ppl!
The monopoly of ЕС-овската бюрокрация.
Голямата [и Силната] (EU) Държава!
Голяма и Силна Сошъл (EU) Държава!
The (One) Еврократската олигархия -
the (
колективистичната) Empire of [EU]!
It’s the absofuckinlutely (soft) Corporatism!
Европейски Федерален Централизъм -
наддържавен (global) и чиновнически
!
The EU (big) “Държавата” [Institutions]
The elite (of global égalité political) rule
The (absofreakinlutely spread of) global bureaucracy,
that подхранва
resentment и популисткия екстремизъм!
Yes, lovely Josephine, един вирус броди из Европа -
вирусът на ла гранде (égalité) колективистите,
и
especially of the интер-национал-социалистите!

 *

The (world, EU, BG) globalists agenda [of Elitist paternalism],
that absofreakinlutely want to govern/control the world/EU!
Глобалистичният утопичен dream of (politically unified) Europe -
the (State) EU на (консенсусно-pragmatic) колективистите/egalitarians!
Авторитарната мечта –Европа на (centralized) бюрократа!
Днешният глобализъм е вчерашния интернационализъм!
It’s (a real live wire) социопатизъм! Of EU партокрацията!
Патернализмът на the EU (ÉGALITÉ) партокрацията!

 
Of the ruling “elites”! Yes, absolutely
dumb ppl ни управляват!
THE ULTIMATE AUTHORITARIAN DREAM – OF THE WORLD!
The dream of One World Order paternalistic партокрация!
Федерал(изира)На Европа –
the dream of all the statists!
Да бъде(на софрата) в EU parliament - това е, lovely Jos,
the ultimate dream на всеки authoritarian in thinking (wo)man!
The dreamed полит unification by the internationalists-globalists,
които са бащи(ци)те (и майките; и кучките) на световната олигархия!
The globalists want {наужким for the “common good(ness)”}
to rule
/control the (whole) world! It’s the collectivistic idea(l)!
It’s
the “American dreamна (EU) колективистите-бюрократи!
И в това
, lovely Josephine,
няма
absofuckinlutely никакви конспиративни теории -
така типични за all the collectivist thinking [nations]!
It’s all about (anti-life доктрината of) мистицизма!
It’s about the God of [Машината of] Етатизма!
It’s all about an irrational МЕТОД на мислене!
Доктрината на
колективизмаlovely Josephine,
е наратив, който винаги е насочен към
emotions & чувствата, а не към разума на хората!
It’s a “sweet” отрова, emotionalistic утопия,
която е being жадно поглъщана от хората!
От кои хора?
От 
the irrational хората, които usually са и
inefficient in IHS terms! ЖалкоБаси!
Всички (видове) BG егалитаристи, lovely Josephine,
-
били те ЛЕВИ, ЦЕНТРИСТИ ИЛИ ДЕСНИ-
no matter of their политически color, винаги
са
compromising конформисти, прагматици, които
НЕистово (тайничко) искат [dream to be in the domain of power &]
(ТЕ да могат да) да играждат една
СИЛНА (ГОЛЯМА) Държава -
in all the (economic, политически & сошъл) activities of човешкия живот!
Всички етатисти,
no matter if in their views are being hard(er) or soft(er), lovely Jos,
absofreakinlutely LOVE (are pro) the STRONG [HAND of]
the Държавата-God! Yes, they all do!
Всички
(polit) корпорати(ви)стиeconomic лобисти), lovely Josephine,
искат (dream of) да (могат да) УПРАВЛЯВАТ (control & regulate) ИКОНОМИКАТА of a nation/регион/world!
Yes, силната ръка [of a (EU) State], свита в юмрук – used against the (especially по-слабият) individual! Баси, а?!
So, welcome to the [EU] [Égalité] Machine! Баси!
So, welcome to the [EU] [
Égalité] Global(ist) God!

[So, don’t be stupid (наивна), lovely Jos (as the BG majority is)!
Be truly 
rational! Or else – you cannot be successful & happy
i.e. cannot (practically, morally) be(come)
карпе дием,
cannot experience
the real 2U’s - of a true achiever (doer, producer)!
Защото (your) life, lovely Josephine, is all about (your) achievements -
of true (rational)
values! Done by your own efficient efforts & actions!]

  
Of the (égalité) “brotherhoodness”!
Of the
брюкселските апаратчици!
Of федералистите: EU is Europe,
& Europe is EU! Yes, EU above all!
EU is much bigger than any nation!
European identity, not German, BG, etc.!
Of imitating the United States of America!
That’s all about EU’s coercive centralization!
Политкоректният диктат of the EU (polit) “Елит
т.е. of the absofreakinlutely идеологията of postmodernism!
Полит (& economic) (égalité) модела ЕС [, based on morality]!
The EU (soft, but getting harder) Corporatism, paternalism!


   
Of (the current model of) political Europe.
A (
чиновнически) cartel of EU governments.
П
редателството на духа на (real) productivity!
The anti-wealth (anti-free market) mentality:
заместването на the free market (competiton)
with
ла гранде King of чиновничеството, баси!
От който модел (of centralization) страда, lovely Jos,
the prosperity of (all the ppl) in the civilized Europe!

Моделът, при който Great Чиновникът (да) решава, lovely Jos,
кой гражданин (
какво право има и) как (е добре) да живее!
Принципът: Чиновникът,
the ( “great”) EU чиновник,
aka the EU (
égalité; paternalistic) Structure,
is superior to all the ppl in (all държавите of) EU;
the globalist-
чиновникът (Elite”) иска, lovely Jos,
все повече власт Той да решава, а не ppl in nations
i.e. (EU) “
Елитътиска less суверенитет – for a nation:
much more
Европа (на polit Елита”) и
much less национален суверенитет (на the ppl)!
Решенията да се взимат в Брюксел (от “Елита)
 и
да бъдат налагани на all nations-членки (на EU)!
The (ruling) [Deep] Master of all the EU ppl!
The great утопичен dream (for the ла гранде future) :
One Global
(absofuckinlutely centralized) Government!
Ала това всъщност винаги означава, lovely Jos,
стремеж на the (институциите of the) public servant
(чиновникът, бюрократът, служителят на данъкоплатска издръжка)
към
(their own) разширяване и облагодетелстване -
of the chosen few, in the
ла Гранде (fed) State of EU!
Ала това всъщност винаги означава, lovely Jos,
неспокойствие, нестабилност & несигурност!
За кого?

For the absolutely huge majority of (EU) ppl! OK?
Yes,
това е the ла гранде "зоната на (EU) здрача"!
It’s (идеологията of) (soft God of) collectivism! Баси!
Of anti-life, anti-liberty, anti-prosperity & pro стагнация!
*
Building the new (égalité) structure,
building the (anti-life) NWO; building the NEUO;

(global) soft sovietization of the (anti) world; soft sovietization of the EU!
The “
Elite’s” (égalité) long-sought (vision of a) World [Centralized] Government!
EU’s
полит elites & their vision for an EU’s [Centralized & Regional] Government!
Великата Европейска Интернационална Федерация of ла гранде Political “class”!

Of (the polit project of) EU (that is not Европа, но си е откраднало that concept), lovely Jos,
that wants to be (like) America (, but cannot; and will not). It can only (badly) imitate USA.

И макар, че the (today’s) project of EU is absolutely much, much better, lovely Jos,
(
защото има и real капиталистически принципи within, което is really good)
отколкото
Путиновия проект of the ТОТАЛИТАРИЗЪМ of Евразийството,
(
в който има only Russian -путинов- totalitarianism и нищо друго i.e. evilness)
то, you ought to be, lovely Jos, rational (smart) човек to see the many égalité принципи,
които са
within the днешния EU конструкт and are absofreakinlutely self-деструктивни;
и рано или късно,
because of the many problems these create, водят до хард collectivism,
а не, не, не до real(ly) (o)съвременен anglo-american консерватизъм (as of the 80’s)! OK?



Не, не, не трябва да следваме пътя, lovely Josephine, който
да превърне Европейският Съюз в Съветски (или в Путински)!
The (today’s) polit project of EU, lovely Josephine, са всъщност
the EU’s институциите1 & чиновниците2 i.e. е(га)литаристите3! Е, баси!
Yes, it’s all в интерес only на the е(га)лит(ар)ните патерналисти! Баси!
These (hypocritical) ppl absofuckinlutely don’t give a damn about euro ppl!
They are
postmodern колективисти;
(moral,
polit & economic) rapists,
които налагат
THEIR OWN воля!
Налагат я over all the euro ppl.
ЕС не, не, не е на the euro ppl;
it belongs to the ЕГАЛИТаристи!

Of окупацията на Брюксел!
Of the absofreakinlutely тежко
centralized political structures -
in (
the God of) Brussels, today.
Етатизмът на европейско равнище.
Е(га)литарният EU Корпорати(ви)зъм.
Е(га)литарният (EU) ИнтерНационализъм!



И така, lovely Jos, какво е днес Европейския Съюз?
THE UNITED EUROPEAN STATES OF É(GA)LITÉ:
много НАЦИОНАЛ(сошъл)ИСТИ, that се сбират into
an Union, като наричат себе си ИнтерНационалисти!
Ох, тез
ла гранде Internationalists! Това е, lovely Jos,
THE EUROPEAN (multi-ethnic, multi-cultural; égalité) PROJECT.
[е нещо като the (postmodern) бивша FEDERAL(изирана) Югославия
т.е.
sticking a few groups in togetherness and take the strongest group and make it a leader
i.e. setting up a new
(administrative network under) COLLECTIVISM (Титовата dictatorship)!
That’s the
(process of) balkanizing (a nation, an Union)! Oh, that (process of) BALKANIZATION!

Do you remember, lovely Jos
ephine,
the disintegration of
Югославия into multi-conflicting separate републики?]

 

Диктатурата/тиранията of the (polit-)globalists;
of the (égalité) “Elite(s)” & its institutions;
осъществявана, of course,
absolutely
в името на (свободата & щастието of) the Ppl(s)”!
The Supra Inter-national (EU) Government -
it’s all about the Big (EU, UN-type of)
Government;
more and (yet) more regulation & control of the (EU)ppl,
вместо повече свобода и much по-малко регулации!
The globalist
не вярват, че всеки човек може и трябва
to determine his own destiny in the way he choses & can;
to solve his own problems to the best of his own abilities!
The (една шепа) ppl of the EU (International) ТрансЕлитът,
that force
the egalitarian [relativistic] morality
and its мулти-култи (“cohesion” into) politics, economics & culture
to
all the (EU nations with) 500 million европейци.
*

Oh, imagine,
Imagine there's no countries, no nations [, but only regions]…
Imagine no possessions…heaven…
a brotherhood of (wo)men
Imagine all the people sharing all the world…
Welcome to
the new (One) world order!
And the world will be
as one
…yes, that’s only utopian dreaming!

Yes, lovely Jos,
(John is a
музикален genius, but)
that’s the (
emotionalism of) мистицизъм – lack of true rational thinking! It’s collectivism i.e. statism!

 

The (common) God of [the compromising евродепут(ин)ати-автократи на] Брюксел; (a part of the world network of)
the (political) globalists; the (greatness/rightneousness of) collective burocratic Authority;
the Westernized (irrational лайкване of) (интер-) (национал-)SOCialism!
[Do you speak брюксел(таки)ски, lovely Jos?! Don’t be stupid!]
The domination of (EU) бюрокрацията & лобизма over the individual
The égalité neo-authoritarianism (of EU); The global governance (of EU)

The
universalism of égalité globalism – it’s absofreakinlutely anti liberty;
it’s the One
New (EU, world) Order (of government). It’s collectivism i.e. corporatism!

The (EU) (secular) (culture of) (авторитарни in thinking) relativists-егалитаристи: морално wrong/НЕ(при)годни ppl

The (delusional/irrational свят/promised land of) (интер-) (национал-)neo-collectivism (; of the eurocrats) -
the irrational guiding (морален, политически, икономически & cultural) principle of the EU/world structure
(т.е. EU чиновничеството ,което създава & promotes НЕздрави/immoral/НЕпрактични отношения b/n the individuals)

  


  
Цялата власт на EU (world) Съветите!

  
 

The модерния (EU, global) Corporatism & международните (високоплатени EU, global) чиновници -
the
uniting breaking of (the ppl of) Europe/world
извършвано чрез the coersive (inter-) (национал-)колективизирането/комунизирането into oneness of the New (EU/world) Order!
The God of the (domain of) EU – the politically unified United States of EU & its (dumb) structures!
The EU
(nations of) ppl must be going the (EU’s) God’s way, not, not, not going their own ways, баси!
The (god-like) power of the EU’s
бюрократите to control & to regulate the lives of all the EU people!
The Égalité (ruling) party of EU, която има „право и duty to force the ways of the one group upon another!

It’s the (egalitarian) party man.                                                And the EU’s Политбюро.
All the демократичните политици (and their institutions) винаги
се опитват да представят
to the ppl
една much по-благоприятна (in fact по-розова) картина of the reality, отколкото it всъщност е;
usually it’s actually much worse – the reality is the fast-diminishing freedom (of the ppl).
Of electing the "STRONG EU’S LEADERS"!
The EU’s (“GREAT FEDERAL POWER”)
[i.e. the wizards, lovely Jos,
of
религиозно-секуларни]
премъдрите праведници/правдивци!

[ „elite/„правоимащи“/relativists/управници/съдници-мистици/бюрократи,
които
absolutely love to be на very, very much високо платена държавна хранилка,
като същевременно regulate & control the -activities of all- ppl, баси!
*
The
EU “elite праведниците“ (ведно с the “elite” прокурори & съдии), lovely Jos,
имат (have concentrated) way too much власт/influence и винаги operate above the law,
който е валиден
only for the rest of the ppl,
ала не, не, не и за “elite праведниците“!
За релативистите/irrationalists/subjectivists, lovely Josephine,
винаги има поне two different Standards (of истини) -
they just love двойните стандарти of the relativistic moralities! Баси!
It’s all about the moral & intellectual relativism, lovely Jos!]

  
Неототалитаризмът (of the EU) - контрол (чрез бюрократични regulations, redistrivution & social institutions) върху the individual!
The neo-
тоталитарната/authoritarian структура/nature of the (United States of) EU;
THE
(UTOPIC) (FEDERAL) SUPERSTATE/КОНСТИТУЦИЯ OF EU:
the drug
(addicts) of EU political (centralized at the top) power (; the totalitarian politicians that do not care about you) - the false/fantasy hope;
the authocracy of
(секуларни; мулти-култи & полит-коректни) олигарси & the teaching the values of the relativism!
Диктатурата на (политиците of) Брюксел - the (running) tool of (collectivist) политиците на Germany (,France, Italy, Spain, GB and all the rest)

The
(massive redistributive apparatus of) EU (дебелашката) (Брюкселска) бюрокрация (с absolute власт) - the junior version of USSR!
(по думите from 1988 на really голямата М. Тачър, that is really destroying the western culture of real values)
ВСЯ ВЛАСТЬ –
 СОВЕТАМ/internationalists!
[ i.e. ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ (EU Politburo), СЪВЕТ НА ЕС/министрите
(EU Central Committee of the Collectivist Party)
, ЕРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ (EU Parlament) ]

The EU’s (irrational standard of) [светлото бъдеще of] (старата дама на the neo)
секуларен (Inter-) (национал-)колективизъм/socialism/corporatism!
Transнационал(колективистич)ният (i.e. the anti националния and the pro националистическия) морал
and its according (
ÉGALITÉ) politics, economics and reality media shows!

Unite, unite (федерална) Europe - sing it, всички заедно?!
Това е
the Американската European dream, the EU collectivism fantasy world! Баси!
Oooh, it's the killing Machine! Really, буквално - for the истински productive (НЕконформист и НЕмързелив) individual!

 
Yes, it (the secular колективизъм) is a real killing Machine;
it’s the collectivist
[redistributionists
(командно-бюрократични thinking, methodology and action of]
institutions of EU!
It’s the (EU’s) irrational perspective!
Europe,
чрез своите колективистични/corrupt институции
is silencing (prohibit и prevent from speaking) its ppl - for the worst!
It’s the (predominately, essentially) левичарската
(self-)delusional
[(само)убийствена; (self-)sacrificial]
утопия
/фантасмагория of
егалитаризъм, fraternity,
мултиculturalism & мулти сошъл constuctivism (& мултирелигионизъм)
т.е.
of democratic (inter-) (национал-)уелферизъм!
It
’s the Сошъл Държавата, lovely Josephine,
based on
(алтруистичния) principle of
forceful
сошъл-economic изравняване
of the results of the
продуктивните and НЕпродуктивните ppl!

 

  by its main (égalité) principles is going into the direction of  
   т.е. тиранията!
It’s just a question of degree, not of kind! Because the (organizational) principle, lovely Jos,
is not changed
към real свобода & НЕзависимост, а към real НЕавтономост & зависимост - it’s (pure) statism.
А,
всяка
organization of collectivism, lovely Jos,
always falls apart,
защото in the longer run
it просто always фалираикономически!
(, а години преди това
it has already failed в морален & идейно-политически контекст)
Егалитаринизмът,
lovely Josephine,
е икономически НЕгоден
to survve!

    

It’s the (same) ideology of the (neo) One World (EU) order!

It’s all about the (полит коректната; SOFT égalité) ideology
(i.e. прегръщане на определени irrational ideas/доктрини & unsustainable set of principles)
of the (brutal) centralization of
the (колективистично-алтруистичната) (absolute) (structure of) power/politics/диктат/dominance/господството of the (EU/world, big government loving)
aвтократичното/тоталитаристичното/groupthink (self-interested) Establishment/construct/олигархията/лидерство/Кабала:
(основано на) the (irrational) morality of (the полит коректния multiculturalism of)
the secular „e(n)li(gh)te(ned)& the (западен+източен християнски) religious e(n)li(gh)te(ned)
[that control the ла гранде delusion of колективизма: the мистицизма/irrationality, aka an illsional -faith-based- dream/non-reality/falsehood/untruth]

[The rule of the non-objective (лобистки) in-group law: a social dishonest order, which is really playing on the hopes, wishful thinking and fears of the -мнозинството of- ppl!]

Етиката, която (въз)произвежда the ирационалното leadership of социал-икномичеки (and intellectual) chaos/Instability/unsustainability/НЕсигурност &
мулти-култи delusion/сияйната & вечната promised land - на всякакво равнище и във всички (държавни) институции

  

I.

(the brutality of) Секуларен (socialized, commune) (lust for power; политически & икономически) тоталитаризъм/мистицизъм/тероризъм/irrationality/anti-rational ideology

The (long & powerful тираничните пипалата of the) супер-Administrative/Regulatory/Уелферистката/Бюрократичната (democratically controlled) (егалитарна мулти-култи) Държава/EU -
изграждана на (the SOFT égalité)
автократичните принципи against the rational & the secular устоите основани на the (лесей-феър model of) IR!
Уелферистката Държава-Бог. And its религия – statism/етатизъм.

Парадигмата Нова (multicultural & мултирелигиозна) Европа - the (refurbished) (succession of) „(neo-)common European good” quest for (етатистка/авторитарна/collective search to) power

The new (project за national демократичен & транснационален) universal (neo-)DEMOCRATIC (inter-национал-)социализъм/brotherhood/другаруване/collective agenda

[чиято цел е да подкопава (, а на един по-късен етап да взриви т.е. на практика да елиминира/премахне, не се съобразява със) the nationhood (националната държавност) of all the nations in Europe,

замествайки я с нео inter-national тоталитарно burocratic управление of мажоритарианството на 751 inter-national политици,
most of which
are социо(&psycho)пати, hungry for power, конформизъм, parasitism & very open to (high level) corruption]


The delusional State of the (новия стар) One European Union (order) - Дърво(то) с без (real) корен(и)
[The statist/collectivist/egalitarian/”politically correct” [(multi-)cultural & пацифистична] indoctrination in the world of EU]
The absolute & universal agenda на
(BG, EU, world) елитите (of the today’s establishment) - the One World/God (government) Order!

 

The democratic (economically & politically) unified giant establishment (and its авторитарен инстинкт) of Euro (neo-) (inter-национал-)Socialism/етатизъм/collectivism:
inter-
национал Eurократично (heavily centralized, бюрократично & свръхсоциално/суперуелферистко) управление (i.e. regulation & control) of all the (people in the) nations in Europe т.е.

Unified Dictatorship of the Big (European, centralized, политически & икономически federalized) Government/power & Big Banksters т.е. the Euro “Eliteт.е.

super-centralization/consolidation of (political, economic and national) power on EU равнище (of the EU бюрократични institutions of a customs union)
&
massive
[coercive] (соц type) икономическо redistribution of the (ppl’s) wealth (чрез taxation; D&D)
извършвано by the EU Естаблишмънта
  

The (new) Unified EU/as part of the one-world mega-State (вредната collectivist утопия) т.е.

The “New European/one-world/UN Order” (“the common интереси of the Съюза”) i.e. the “One EU/World(social) utopia
of
 (“a so classless, leaderless and free European/world society”; we all Europeans, feel classless, leaderless and free, нали?) collectivism, of the “Super/total power & control of EU/World elite”;
the new inter-
национал/EU oligarchy, represented in the (neo-)SuperNatural Body of the EU Parlament (the EU neo-ЦК)

 & Комисарите of the ЕК (the EU neo-Политбюро),

ergo criminality/sociopathology/Scientology/”the (neo-)EU elite”/правоимащите”/тиранията (of the statism),

ерго (the secular) религията на the groupthink (идеалистично-материалистичен) Нов/EU/one-world/UN/МВФ/ECB/СБ (тоталитарен) Ред:

"Вся ВЛАСТЬ (EU’s) Советом!
All power in the hands of the EU  S
(upper)State!
From each
according to his ability, to each according to his EU(‘s regulated) n-e-e-d!”

A, kak (да се постигнат these; how to fight against НЕравенството)?
 

Чрез the (consciously идеологически chosen) means of егалитаризма/enforcement -
the use of
(EU gov’s) force/интервенционизъм and central planning/протекционизъм-interventionism i.e.
restricting the freedom of the individual & increasing the collectivism  i.e.
to coercively/бюрократично produce equality/уравнивиловка,
икономика на дефицита &
НЕконкурентноспособност (for a nation/region)


The morality of the democratic уелферизъм & лобизъм


{experiment of the well connected & hugely well paid посредствени политици, конформисти, бюрократи, banksters & parasites т.е. брюкселски communitarians,

съпосочни с марксистко-ленинската доктрина of communism (i.e. inter-national-сошълism; the single Euro-Party system of the Big Europeean Beraucracy) за постепенно
[със всички/всякакви средства, на всякаква, no matter what price, цена,
защото, видите ли, целта
(of communism) оправдавала средствата;
какво тук значат някакви си гулаци и някакви си 200-300 милиони изтребени хора?! Колкото, толкова!
 
For the common good, for Родину, for Интернационала, for the Комунизма, for the classless (and leaderless?) society,
да живее пролетариата & (по-по-най-вече, super посредственото мъдрото & върховното ръководство на) Партията of the Communitarian’s Комисариата]
отмиране на ролята/сувернитета на националната Държава и
преминаване към безкласово/безнационално глобално/световно общество (of dependant & безгласни ordinary хора/slaves) - начело и ръководени/dictate,
само с едно
SSветовно Правителство/God/Комисариат/New(blissful)Order,
което майчински регулира & контролира всички и всичко all over Europe/world;
oh, that Marx, oh that Lenin, oh, those communists and their hungriness for absolute/total олигархична power }

 

[vs the истински right принцип (of свобода & НЕзависимост): Europe of the суверени нации,
които
(voluntary & peacefully) trade & communicate/travel/co-op together,
based on the
process of groupthink principles of истинска free market economy,
например, кооперирани във военен съюз, ала не into a common army]

 

ЕС – организиран
either
върху принципа на свобода & независимост
or
върху
принципа of enslavement/одържавяване of the гражданите на (SOFT égalité)Велика, Единна и Съединена“ Европа!

[Атака срещу независимостта и свободата на европейците,
извършвана от един малочислен „премъдър Елит“ – соц(иален) Бог & Co
and their институционален диктат!]

{ EU project -  
Най-големият и най-скъпият, в историята на човечеството, peace” проект на сошъл мейнфрейм хуманитаристи/communitarians, които с hidden ножове в ръка,

do, do, do (the largest) overconsolidation & overcentralization (and abuse) of polit-economic (collectivist’s) power (of the 21 century) (EU Parlament/State’s burocracy elite & their обръчи/frends);

който проект ще свърши, така както всички други подобни проекти of Глобал-национал-колективистични “solutions”,
които са се състояли  вече по Света и у нас
/БГ/EU и са добре известни техните абсолутли immensely destructive results;
Don’t you,
днес in 21 century, get a дежавю, lovely Jos? No?
Let me spell it for you - because днес you are young & (much, much more) free и luckily не си за щастие живяла в the НРБ соц times (за to помниш this wrong принцип).
Днес,
the (великата new old) idea (of ЕС) is:
всички национални
/”суверенни“ Парламенти/Правителства/institutions да станат local (зависими) sub-units на The Big & „Мъдрия“ EU Parlament/Commission/God/institutions,
така както беше по времето на
(the Великата Centralization of power,  Socialized средства за производство & 100% socialized/coercive Redistribution in) the Великият соц в Източния Блок,
където в годините след Втората Световна Война та чак до разпада на Великият СССР през 1991г.,
всички
(велики, демократично-социалистически и сияйни) Ком партии в страните-членки на the Източния РСО Блок бяха, in fact,
просто the местните absolutely подчинени/зависими структури (sub-units) на
the Великата & the Wisest (of all - the Great Политбюро of the) Ком Партия of СС т.е. the Great КПСС (just like the Great God/Allah/Creator)!
It’s the same absolutely bad
/wrong/irrational principle,
being applied by the same absolutely bad
/wrong/irrational method(ology)
…of the
(world of the delusional) к-о-л-е-к-т-и-в-и-з-м-у-с!
И
ako се fully приложи, lovely Jos,
ще really донесе, разбира се, the same кошмарни & деструктивни последствия/results - за хората of Europe, европейците!
Pls remember this absolutely кофти value/principle/motivation/project/action - it’s an all day and all night long, lovely Жозефин. Ол райт?
(За)Помни го за да можеш to really ризънably stay/бъдеш/live истински свободна & НЕзависима i.e. sacred,
а следователно и to be (cap)able to purcue your happiness, your own way!
Make it no go, make it
но пасаран - this f wrong project of the EU(’s collectivistic “elite”).
And do remember
веднъж и завинаги , lovely Jos,
the EU project,
така както every other mafia’s -омерта- organization/другарщина/ideology
cannot & will not be ever really reformed from within or changed (in its essense) by itself!
Why?

В ИМЕТО НА (ppl of) ЕВРОПА!
It’s really the вълкът/тоталитаристът/етатистът/groupthink/statehoodness. Yes. The superbadness.
Козината може (и) да си промени, ала the (collectivistic, глутническа) ideology/нрав - не, никога! Never ever!
Така, че,
lovely Jos, turn that f(reaking) хищник (far, far down) away,
прогони
/разруши го or else it
(чрез принципа на ловуването чрез  г-л-у-т-н-и-ц-а; group мажоритаризъм; шуробаджанашки болшевизъм/колективизъм)
ще really (омаломощи &) eat you - all the (bloody) way.
It’s really up to you! Yes.
(макар, че the wolf, of course, ще tries да те учи exactly обратното - to surrender & to obey/comform/serve  …
to the collective
това било the (common) good?! Ала in fact it is absolutely irrational & опасно вредно - for the individual’s health!)
It’s really up to you! Да.
You are choosing!
So, do it
истински rationally, consistently, seriously, фокусирано & persistently, lovely Jos!
Защото it’s your life, liberty, property & стремеж към хепинес that are really at stake!
But
първо you ought to really/objectively grasp, идентифицираш, recognize, understand и смислиш the whys, the whats and the hows -
of the real
(ity),
the really challanging, the really inspiring and the really beautiful принципи на the rational/practical morality/values, ideas and method (т.е. of морални & успешни achievements).
And of course, that I
will (am here to) really help you, lovely individual ! Rationally/НЕмистично/НЕутопично/НЕdelusionally - сериозно, ясно & фокусирано based on the right principles.
All I have to do is to really activate, really stimulate & really mobilize the really
емоционални rational faculties (аналитични ризънabilities; логика) of your individual кортекст.
Защото you lovely Jos, OUGHT TO really know why you
(think, are motivated by and) do what (& how) you (think, are motivated by and) do. And I really mean it.
Let me lead the way -
обективно & рационално към the truth; a true (morally & intellectually красива) vision!
K
ъм (идейно-political & социално-economic) истината/реалността такава какво should & could really be, with its really практични principles, method & стандарт (of real value!).
Не, не, не бъди an irrational character, Jos! Защо ли?
Защото an irrationality/мистицизъм is really (супер) badness, no matter if religious или secular!
А всяка badness e НЕhappiness; an irrational (fe)male е винаги UNhappy/non-healthy, cannot be истински хепи in the long run. Следователно е non-moral. How come?
Because
да бъде истински хепи
е
смисълът на човешкия живот (,а да бъдем as happy as we can be in a free society/world - the смисълът на humanity) - the only fundamental & ultimate морална цел of every (living) human! OK?
Only the rational (character; in thought, motivation or action) (in the long run)
is the [objective/practical] good (and really интересното!) - can be истински the successful и същевременно истински the хепи, тук на Земята! OK?
Следователно
only рационалния (in thought, motivation & action; character)
(could and do) изпълнява in (the long run of) reality своята ултимативна moral purpose - qua human: to be really flourishing in real IHS terms! OK?
Затова всъщност only the истински rational
is the really moral/healthy; the irrational is the immoral/non-healthy. No matter на какво равнище се намира (човек) within the социално-икономическата Strata. OK?
И накрая, lovely Жос, let me tell you, че it really ain’t easy to be a (long-term истински) rational (thinking in real principles) character (it really takes a lot of  time, воля & consistency to learn to be one), ала
it is very, very much easy to be a non-rational (in thought, motivation, priority and action i.e. arbitrary/standardless/конформистка) personality [затова всъщност the huge (БГ) мнозинството е really такова(та)]! OK?
}

 

РР: „Психопатите и социопатите (управляващите (ни) )

не признават/разпознават нито национални, нито (интелектуално-)културни граници, а само психо-емоционални такива;

they know (all about) bulk psychology, of the masses (which, обаче, know very little about them socio/psycho-killers)!
Различните
national банко-полит „елити“, толкова повече си приличат помежду си (and could be clearly -rationally- seen in the EU Parlament/structures/“elite”),
и толкова много всички тези international statists живеят в unearned/undeserved голямо охолство, security & власт,
колкото много се различават от
the rest of the ppl (които те уж са supposed to represent), в съответната nation!
Да, краставите магарета, наистина, дори и през девет села/баира/държави се надушват & unite!
The
интернационалния “elite” of ЕС (правоимащите) е още по-голям боклук от колкото the national „елит“!
They are very corrupt, unfair and powerful
class секта, защото we the ppl им разрешаваме да бъдат такива и (им) плащаме за това. Каква гротеска!“

 

Margaret Thatcher: “Europe was created by history. America was created by philosophy.” 

 

Желязната Лейди: “If you just set out to be liked (by the ppl/others), you will be prepared to compromise on anything at anytime, and you would achieve nothing. ”
(Oh, колко голямо е (БГ) мнозинството, което е безгръбначно/конформистко, и като такова, иска да бъде лайквано by the masses/ppl/Society - (morally, икономически и/или  intellectually) compromising с цената на almost всичко!
Релативизъм,
secular & religious мистицизъм. Confusion. (EU) Weakness, feebleness. Последтвието: non-happiness.)

 

US Bill of Rights ([Amendment X.]): The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively or to the people.

 

Жан Моне  (eдин от the founding fathers на ЕС , пише през 1952 г.)

"Страните в Европа трябва да бъдат обединени/интегрирани/слепени в една супер-държава, без хората да усетят, че това се случва.
Това може да бъде постигнато чрез последователни стъпки, всяка замаскирана като имаща някаква икономическа цел,
но които в крайна сметка и необратимо ще доведат до (polit) федерация."
[
Баси, the kофти идеята of the SuperState of EU - the junior version of the СССР,
силно централизизирана федерация
of in fact, lovely Jos, absofrekinlutely НЕсвободни члвнки-страни!
Do you wanna come back to USSR, USSR, USSR …?! WTF?!
Осталось еще воскресить Ленина со Сталиным и Берией. How about
бай Тошо’s Соц Държавата & ЦК-то на БКП-то, а?!
No, lovely Josephine, the ppl of Europe do not need that absofuckinlutely кофти модел!
What we the ppl of Europe really need is the социално-икономическата система of (free market) capitalism!
That’s
the New European Project, ала не, не, не to reproduce the НЭП на Ленин, but to produce the Н€П! OK?
Н€П Нов Европейски Път на свободни & НЕзависими (една от друга) страни,
свободно коопериращи се units, based on their self-interests, при the absolute предпоставката of protection & спазване of the IR!
That’s real (
free market) capitalism, lovely Jos!]

 

Thomas Sowell: It is hard to imagine a more stupid or more dangerous way of making decisions than by putting those decisions in the hands of people who pay no price for being wrong.”


Маргарет Тачър, премиер на Великобритания 1979-90: „Европа никога няма да бъде като Америка.
Европа е продукт на историята, а Америка е продукт на философията.“


Ху Дзинтао, въпреки, че е a commi - Президент на Китай 2003-13: „Американците са велик народ.
Те са оптимисти, пълни с предприемаческа енергия и новаторство.
Само за малко над 200 години те превърнаха САЩ в най-развитата страна с феноменални достижения в икономическото развитие, науката и технологиите.“


Erik von Kuehnelt-Leddihn (classical liberal) [„The right stands for free, organically grown forms of life.“] :
The right stands for liberty, a free, unprejudiced form of thinking; a readiness to preserve traditional values (provided they are true values);
a balanced view of the nature of man, seeing in him neither beast nor angel, insisting on the uniqueness of human beings which cannot be transformed into or treated as mere numbers or ciphers.
The left is the advocate of the opposite principles; it is the enemy of diversity and the fanatical promoter of identity.
Uniformity is stressed in all leftist utopias, paradises in which everybody is the same, envy is dead, and the enemy is either dead, lives outside the gates, or is utterly humiliated.

Leftism loathes differences, deviations, stratifications. ... The word “one” is its symbol:
one language, one race, one class, one ideology, one ritual, one type of school, one law for everybody, one flag, one coat of arms, one centralized world state.

 

 

 

 

За най-големият (компромисно-прагматичен) сошъл консенсус (identity politics) (with)in EU!
           
http://www.robzor.com/rhouse/smartGREYevilGUY123_files/image303.jpg           
It’s so pathetic!
It’s so brutal! Yes, it is!
Кое?
Pathetically awful and completely unsustainable paradigm.
           
Immensely dangerous & harmful (for we the people , for our неприкосновени IR, и същевременно по-лесно, по-облагодетелстващо the communitarians/банко-олигархията).
           
An истинска threat to (the luvly) liberty, private property and НЕзависимостта – of the (productive) individual.
Дефектен е, още от зародиша си
! Аbsolutely!
Кое?

Моделът, based on а wrong (core) principles! Баси!
Моделът of EU. Based on the (irrationality of the) сошъл стандартта! Баси!

Моделът of днешния [postmodern]
           
сошъл(-democratic) релативизъм
           
[, based on the мулти-култи егалитаризма of the тути-фрути етатизма
               i.e. based on сошъл примитивизма
/инфантилизма of мистицизма) - (политкоректността, мулти-култи & the сошъл justism]
              
в морала, в политиката, в икономиката, в естетиката!
It’s the
collectivistic model! Of the “common good”! Of (налагане на) зависимостта/НЕсвободата, of (налагане на) безрадостта, депресивността, негаливинга!
           
Моделът United (федерализирани, CENTRALIZED) States of Europe! That’s an absofreakinlutely утопична идея!
            The full политическо governing (by the EU бюрократи) of the EU империя!
           
It is all about creation of:
                        a common [& centralized] EU
Парламент,
                        a common [& centralized] EU Big
Government,
                        a common [& centralized] set of EU laws,
                        a common EU
валута, Централна EU Банка & монетарно-финасова policy,
                        a common
[& centralized] (протекционистично дотирана) селскостопанска policy,
                        a common
[& centralized] (протекционистично дотирана) industrial policy
                        a common
[& centralized] army (and EuroPol)
            i.e. a common
[& centralized] policy for everything! Разбира се for “the common good(ness) of the ppl! Баси!
            Това е
absofreakinlutely full domination [& centralization of power]  (by the EU бюрократа), lovely Josephine,
                        over the [lives of the] ppl in Europe! The polit globalization [of EU (institutions)]!
НЕсвобода!
            Това е
absofreakinlutelutely war on (individual) choice!  
            Това е
absofuckinlutely тиранията – of (the ideology of) collectivism!
           

The model, lovely Josephine,
           
налаган by the Естаблишмента - the мейстрийм media, интелектуалци, politicians/parties/лобисти, juristical system, бюрокрацията and banksters.
The model of the political globalism, political God-like Establishment, global бюрокрацията
           
[, която произвежда absofreakinlutely “free trade” regulations, controls, taxes & agreements, that всъщност abuse предприемачите & the ppl;

            e.g. ООН, ЕК, ЕС (& ОНД), Международен валутен фонд, Световна Търговска Организация, Световна банка, Световна здравна Организация, Световна организация по туризъм]!
            It’s an anti free market force, in reality!                   
Тази система [of political globalization], lovely Jos,
is really awfully кофти (idea, проект),
ала за кого?

За the (productive) individual. За правата of the individual!
The EU (centralized; collectivized) model is a scam!
           
Всички негови policies са конструирани по авторитарен (regulative & controlling) начин;
            са основани на авторитарно-номенклатурни (СССР-
like; соц-like) методи – of НЕсвобода!
           
The EU bureaucracy (is the neo-aristocracy, that), lovely Jos,
            absofreakinlutely enforces (
чрез interventionism, protectionism & redistributionism)
            волята на няколко стотици политици(-социопати)
over the волята of 500 million Europeans!
            The EU bureaucracy
говори, разбира се, че it прави всичко в името & за благо(денствие)то на all the Europeans”, баси?!
           
Говори, но върши точно обратното –
           
it leads the ppl към повече НЕсвобода: repression & regress! As any система based on “public(good)ness” really does!
Този модел, lovely Josephine,
is really only great
за
(утвърждаването на НЕконтролируема & yet more power of the corrupt) (политкоректен сошъл джъстизъм of)
the (EU & local) Establishment! Absolutely!

It’s absofuckinlutely horrible [idea(l)] - for we the (productive, non-parasitic) ppl, за гражданина!
And let’s be clear, lovely Jos,

            it is not about race (or ethnicity)!
It’s
(all) about ideology (, която произвежда an according culture)!
            The irrational ideology – of
мистицизъм (a version of religious и/или social джъстизъм)!

OK? Get it?



Of НЕправилната перспектива на ЕС проекта!
It is far, far, far away from the rational реализма!






*


*

*

What about the public funding – for the collective interest? How about the public ownership – for the common goodness? В името на Народа!

 

            Моделът
           
(целият проект за политико-банкеро-монетарния съюз/”елит)
              
на Европа,
             парадигмата
[New] Europe, lovely Josephine,

                                    [of 21 век; the new UN Agenda, Agenda21,
                                             is a
part of the idea of the New World Order & global one time wealth taxation!
                                             IMF
започна да говори, step by step, за global taxation! Същото прави и the EU, and its grеat(est) колективно тяло – the European Commision!
                                             It’s the UN
(Обществото на народите; Collective of nations) модела, който по пролетарски ползва “the united”/съединените!
                                             А Вие
(при)съединихте ли се, бе?
                                             Ако не сте се, все още,
(при)съединили,
                                             тогава сте absofreakinlutely НЕхуманни, гадни егоисти,
нарцистични егоцентристи, долни сексисти, етно расисти и‘кво ли още не?!
                                             Баси колаборацията
, баси колективизацията!
                                            
]

            в
            морално-идеен
,
           
политически („политически коректен“) и
            икономически
(„сошъли справедлив“) аспект
                                   
[ ,защото тези аспекти, lovely Jos,
                                             са, са, са
real скачени съдове,
                                             макар, че
EU was launched преди всичко as политически project (US of Europe), not as economic one!
                                             Най-мощното, най-вредното, най-унищожителното
, най-сигурното и най-опасното средство на идеята New EU,
                                            
са банките и лобистите-banksters & the (EU and USA) (centralized) monetary монополната system!!!
                                            
От Варна до Лондон, цяла Европа, lovely Jos,
                                             е потънала
in a huge economic mess of D&D!
                                            
{и тези -new, нарастващи & greater- дългове (и все по-нови данъци…and collective funds) cannot and will not be paid back in a moral way. Положението хич, ама хич не е -никак- розово!
                                                           
Look at France, Spain, Italy, Portugal, Greece!}
                                             It’s a great
батак; it’s a икономическа, финансова & политическа crisis; it’s a social криза!

                                             It all starts, is regulated, is controlled, is dictated through this very powerful, absolutely & tottaly centralized system
                                            
(oh, those „мъдри“ & „responsible” & НЕкорумпирани/НЕкрадливи“ и „кадърни“ политици, бюрократи, експерти и лобисти - all of them на данъкоплатска издръжка!),
                                            
която прелива във фискалната/financing система,

                                             а от там и в икономическата

                                             т.е. накрая прониква (навсякъде, deeply се просмуква) до & във всички аспекти на животите на the democratically controlled/regulated хората.
                                            
Именно този механизъм е very evil & абсолютно тоталитарно-тиранично tool, използвано още от Средновековието (start in 1200г., Northern Italy, with the establishment of развити & well organized bank system ),
                                             ала днес се прави с нови много по-глобални, хиляди пъти по-лесни, по-бързо въздействащи, по-ефективни
IT механизми и методи!
                                            
(при наличието/production на хартиените валути и монополно/безконтролно money printing & utilizing)
                                       
               Please, remember this,
                                             because it is
универсално fundamental principle of
                                             the
Unified (колективистична, етатистка, представителната, EU) Democracy (of the ever increasing (United) Government D&D&inflation production model/economy):
                                                            the monetary
(преливащ в фискален, в крайна сметка в икономически) control/regulation (by the absolute power & безгранично money притежаващ EU parlament/Комисариат/God)
                                                            of the people
of Europe/world (през организационни институции, като ООН, СБ, МВФ) !!!
                                                           
Marx: Democracy is the road to socialism; socialism is the road to communism. Proletarians/етатисти/олигархисти/”ELITE” of all countries, UNITE!”
                                            
],
            е
absofreakinlutely напълно (по)грешен, totally irrational,
            нищо, че
(корумпираните и лицемерни, олигархични, сервилни)
            БГ политиците
(& бюрократи, & the public sector “servants“)
              
за последните 15-20 години (особено, след като и БСП от пропагандистка анти-НАТО партия се transform в pro-НАТО; от БКП се transform в БСП, overnight)
            разпалено и компетентно убеждават
the BG ppl точно в обратното, че видите ли,
            БГ
, lovely Josephine,
            трябвала да има за идеал
/цел/кауза,
            трябвала да се
purposefully стреми именно към
                        създаване
, support и прилагане на този модел,
            като (
a good & true) стандарт,
            като
,
                        Omg,

            еталон за добрия пример. Ти да видиш, значи!

Царят е гол!
            И не е ама хич дори красив!

            Скучен е! Тъп. Грозен. Сив. Confused. Дори може да стане и evil!
           
Това е голата истина, lovely Josephine!
            We don’t need the
f King/God!
           
Because any (model of a) God
                        is a
scam;
                        is
emotionalism;
                        is (only good for the
бюрокрацията, but) harmful for the ppl!

So, who’s the King/God then?

[НЕ]видимият железен (soft or hard égalité) юмрук
на
(égalité политиците1, лобистите2 &) държавната бюрокрация3;
of all the
държавните/EU/world институции & чиновници! La-la-джиите.
La grande(st) лаладжиите, паразити!


[vs the invisible hand of the free market.]
The (
badness of the) inversion of the Invisible Hand of the market!
Ох, тази absofreakinlutely (evil) инверсия, morally subversive idea!
Oh, that collectivism. Corporatism. Evilness – for the productive ppl.
Баси!
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image113.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image114.jpg

            Who’s the King/God днес?
                       
[of the latest ла гранде utopian experiment of the collectivists…към One World/Will system of power…
                              of the EU
(интер-) (национал-)бюрократът i.e. реплика на the communists-collectivist of the USSR]

It’s the (same old organization/principle of) real
           
демократичен (inter-) (национал-)сошълизъм & мултикултурализъм,
                        [
i.e. капиталсоциализъм (социална „free market” икономика, баси) in the Сошъл Държавата]
                       
 
            при който, lovely Jos,
(шибан for the ppl принцип and absolutely облагодетелстващ)
           
една very, very tinyelite (всъщност рекетьорска)
                       
група/God
                       
(, която parasitically, corruptly, безпринципно-лобистки т.е. irrationally т.е. НЕморално & НЕпраkтично)
                       
(се опитва с помощта на лобисти-медиатори &  сошъл "експерти" да)
           
controls & regulates (т.е. coersively решава/менажира i.e. d-i-c-t-a-t-e-s)
           
everything,
                       
[i.e. ОБЩО(стно)монетарни политики; ОБЩОСТНИ финансово-икономически политики;
                             
labour,  business & taxation политики;
                              ОБЩО(стно) законодателната,
executive & правораздавателната власти; както и ОБЩО(стно) образователната, здравната & културните политики; etc.;
                              it’s fucking everything,
ОБЩ(остен) централизъм,
                              it’s
democratic decentralization of all powers into one ОБЩ(остен) обръч!]
            by its own ирационална воля & interests
            i.e. it is breaking the
(сувернитета, interests & волята of the) productive individuals
            за сметка
фаворизирайки/противопоставяйки the non-productive ppl!
                              (класово „онеправданите“, сошъли „уязвимите“, икономически НЕпрактичните, мързеливците & мошениците i.e. the netto parasites)

           
Баси!

Именно този absofreakinlutely сбъркан (релативистичен multi-culti) модел, lovely Jos,
           
предпоставя и the really great конфузията (шока; нокдауна) in which днес се намира целият континент of Europe!
            И
because ЕвропаТА, lovely Josephine,
                        е
(stupidly) освободила (ideological!) пространство,
           
и because вакуум cannot really exist,
           
затова всякакви radical égalité диктатори (тирани) from all over the world (are united and),
            (
могат да) си разиграват коня, почти както си искат! Завзимат все повече от освободеното (ideological!) пространство!