[
show no h_links]

[show no h_links]

There are only 3 types of (идейно-интелектуално, political & economic) leadership styles in reality (на any равнище):
the
Тotalitarian1/total control, the (сошъл-)Democratic2/Autocratic /compromising and the Лесей-феър3/principled
[The lack of rational лидерство, especially идейно-интелектуално такова, е real посредственост!]
Първите два
styles of the (политически & икономически) (на всякакво равнище) leaders/States
[
т.е. (inter-) (национал-)социалистически, теократични & (социал-)демократичните]
ВИНАГИ (яко) ЛЪЖАТ/прикриват facts;
are really corrupt/dishonest/immoral - in mind, мотивация & actions (at the expense of others);
са (polit) лидери, които absofreakinlutely like (to use, когато могат) the силов подход!
При това, вторият тип, lovely Josephine,
the (сошъл-)democratic(ly elected) leader/State, (has a tendеncy to most likely)
ЛЪЖЕ най-МНОГО И най-НАГЛО! Баси!
Ала първият (totalitarian) тип, the real monster, е най-опасен & най-зловреден.


ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКИЯТ (BG, EU, WORLD) TRUE СПЕКТЪР.
ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКАТА (ЦВЕТНА) WORLD’S ПАЛИТРА.

OF THE ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКИЯТ TRUE СПЕКТЪР - OF (NON-)FREEDOM!
ON THE
(ABSOLUTE) TRUTH, LOVELY JOSEPHINE, IN THE POLIT(ECONOM)ICS!
 
The (true) (универсален) political (& икономически) spectrum - за [НЕ]тоталитарни & [НЕ]демократични държави,
където really съществува (semi-free) market competition over the political interactions/transactions of idea(l)s;
for the totalitarian държави е повече от ясно - там е квото (religioуs или secular) (elite of) Партията каже, това и става с its полит spectrum.
FROM THE RED TO THE VIOLET POLITICS.


 

Платон(ism) VS Аристотел(ism)


Тhe (real & full) политико-идеологически (linear & circular) спектър
(based on the objective предпоставката of having either less or more IR!
Because the individual matters, lovely Jos! Really! And I mean it.)

Е(сте)тичен, политически & икономически капитал -
of an (IR)RATIONAL individual/nation/регион/world.
[(ir)rational] ПОЛИТИЧЕСКИ (И ИКОНОМИЧЕСКИ) ПРИНЦИПИ!
Принципни (moral, а следователно и политико-икономически) идеологически различия.

{It’s all (about a system/set of) (твоите собствени) politics, economics, естетика (,that are based on a (dis)honest/(un)real/(un)true/(im)practical -i.e. wrong or right- morality),
както и
(an organization of the) society/ppl/institutions!
Yes, lovely Jos,
 you should, can and ought to (be able
to) rightly understand (the true изисквания & principles of the reality)
and really take
(accoedingly) care of (applying them into) your own personal, family’s and social politics & economics!
Doing all that stuff your own way!
Go
(doing it) the right way, on right principles,
or else
, lovely Jos, последствията за your own living(‘s standard & quality) will be either посредствени или really badly тежки т.е НЕхепи.
Don’t let
(any of the millions of) the психопатичните & the социопатичните dogmatists
to
(be able to) rewire your own mind for (servicing their own irrational agenda i.e. for) their own (колективистични) benefits & wrong (колективистични) idea(l)s! OK?} [Битката -set of- of (НЕ)обективни & (НЕ)рационални ideas за умовете
of the -majority of- ppl;
за надмощие на (ir)rational ideas над the other/opposite такивa,
които винаги определят the according пътя на развитие
(the negative D&D&D или the positive P&P&P модела) of the society/ppl and the institutions]

Черното1, сивото2 (i.e. the мистичното) & the (НЕмистичното) right3
в (the individual & the social) морала, политиката & икономиката.

НЕсвободата (of the many) exists at the either end of this Spectrum;
it’s the
анархизъм of the left and the right libertarianism; it’s ГАНГстерство.

 

http://forums.na.leagueoflegends.com/board/attachment.php?s=&attachmentid=785607&d=1379906937

THE WRONG/BAD VS THE RIGHT/GOOD (IDEOLOGICAL, SPIRITUAL) ENERGY.
[СПЕКТЪРЪТ НА] ПОЛИТ(ИКОНОМИ)ЧЕСКАТА (ИДЕОЛОГИЧЕСКА) ЕНЕРГИЯ.
[
Таз (IR)RATIONAL енергия, lovely Jos, не се губи, а само преминава от един вид в друг.]
IT’S THE BACKWARD (WRONG) POLITICS VS THE (RIGHT) FORWARD POLITICS!

OF THE POLITICAL [i.e. of ideas] & THE ECONOMIC [i.e. of practice]
(LEFT TO RIGHT) (IR)RATIONAL 
VIEW OF THE WORLD & LIFE.
YES, AN
IDEOLOGY AFFECTS ONE’S VIEW OF THE WORLD & LIFE!

ВСИЧКИ ИДЕОЛОГИИ (ФИЛОСОФИИ), LOVELY JOSEPHINE,
СЕ ЗАКЛЕВАТ
ПРЕД ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧЕ ВСИЧКИ СА ЗА
СВЕТОВНА СВОБОДА & СВЕТОВЕН МИР
, БАСИ?! ТИ ДА ВИДИШ!
НО,
THE ABSOFUCKINLUTELY HUGE MAJORITY OF THOSE,
СА ABSOFREKINLUTELY (АГРЕСИВНО) ИЗМАМНИ!
[ОСНОВНАТА ИЗМАМНИЧЕСКА ДОКТРИНА Е ТАЗИ НА МИСТИЦИЗМА,
ОСОБЕНО ОНАЗИ ОТ ДВЕТЕ МУ
VERSIONS, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE RADICAL
SOCIAL IDEOLOGY OF (АТЕИСТИЧНИЯ) MARXISM!

БОЖЕ, КОЛКО МЪКА (
IRRATIONALITY И DISHONESTY) ИМА ПО ТОЯ СВЯТ, БОЖЕ!
SO, DON’T BE(COME) AN ABSOFREAKINLUTELY
DUMB ПЕРСОНА, LOVELY JOSEPHINE,
BUT BEWARE, BE AWARE OF ALL THE
MAIN IDEOLOGIES & THE(IR) TRUE POLIT SPECTRUM!]


 

Едмънт Бърк : “Тhe only thing nesessary for the triumph of evil ppl is smart/good ppl to do nothing.
За да победи злото е необходимо само едно - Добрите хора да не правят нищо"

(, because it’s easier, not hard-working thing)

 

Albert Einstein:  “The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”

(, because it’s easier, not hard working thing)

 

John O’Sullivan : „All organizations that are not actually right-wing will, over time, become left-wing?”
[, because the leftish ideology is the easier, the short-term (here and now) choice, not the hard working thing, doesn’t need a lot of energy, doesn’t require strength and integrity of character;

За разлика от the objective right ideology,
the leftish
изисква
послушковци, конформисти, „поетеси“, ineffectual (псевдо) intellectuals, паразити и демагози,
които на гърба на данъкоплатеца да разпространяват социал-популизъм, национал-шовинизъм,
dishonesty, наглост и дебелашко поведение -

все characters/properties/attributes необходими за
to control/manipulate
мнозинството of their irrational & НЕпродуктивен/НЕпроизвеждащ/НЕзает/НЕпрактичен (oldish or marginalized) електорат.
Do you remember the personality, devotion, commitment and strong character of the late Iron (in character, will , objective & rational принципност) Lady?! RIP, you rational and дръзка Lady!
Today’s (социал/размитите) conservatives са просто едни (Grand Old) консерви, сравнени с the Iron Lady of the 70’s and 80’s.

Today the UK Tories са просто една milder версия of the Labour (and Tony Blair’s демагогската Third_Way) party, която пък е just a version of the (imter-) (национал-)социалиситческата Партия.

Today, само Nigel Farage, малко, много little, resembles the Iron Lady, ала не съм изобщо сигурен за неговите съ-партиййци, и за UKIP, as a whole. ]

 

Аристотел: Човекът по природа е политическо животно (police polis); зоон политикон, животно, притежаващо логоса т.е.
способността
/faculty/ability да говори разумно и да обмисля действията си.
„Политическото партньорство трябва да се възприема като съществуващо за благородните постъпки, а не за целта да се живее заедно.”

{
така се въвежда термина „политика“, политическа философия, политическа наука т.е.
separated by ethics and economics and defined by the
(three, универсално валидни) laws of (meta) logic defined by Aristotle:

the law of identity {ID: every proposition implies itself i.e. A is A i.e. A: A = A},
the law of contradiction {or non-contradiction; NC: no proposition is both true and false i.e. Nothing can both be and not be, at the same time! NOT(A = NOT-A)}, and
the law of excluded middle {EM: every proposition is either true or false i.e. Everything must either be or not be! FOR ALL A: A OR ~A}.
Той е the authentic бащата на logic, политиката и rationality!

Векове по-късно the Aristo’s 3 objective & rational laws
have been used to denote propositions of the Boolean
(binary, digital т.е.  лог.“1“ or лог.“0“ ; true or false; yes or no; on or off; open or closed; high or low) Algebra/ electronic /world :
(ID) every class includes itself;

(NC т.е. функция логическо „И“) every class is such that its intersection ("product") with its own complement is the null class;
(EM т.е. функция логическо „ИЛИ“) every class is such that its union ("sum") with its own complement is the universal class.
}


If you want to (learn how to) rationaly vote, lovely Josephine, you ought to
първо teach yourself all (main principles) about politics & economics! That’s right! You cannot skip that deal or else – you are просто an irrational human!

Бертолт Брехт:  „Най-лошата неграмотност е политическата неграмотност.
Политически неграмотният не чува, не говори, не участва в политическите събития
(и не гласува, дори).
Той не знае, че цената на живота, цената на зърното, на рибата, на брашното, на наема, на обувките и на лекарствата зависят от политически решения.
Политически неграмотният е толкова глупав,
че е способен да се пръсне от гордост заради факта, че мрази политиката.
Този глупак не осъзнава, че
проституцията, изоставените деца, най-големите крадци, лошите политици и корумпираните лакеи на национални и мултинационални компании
се раждат тъкмо поради неговото политическо невежество.”

Ludwig von Mises (the hard core foundation, the gold standard of semi free market economics): "Economics deals with society's fundamental problems; it concerns everyone and belongs to all.
It is the main and proper study of every citizen.
Economics must not be relegated to classrooms and statistical offices and must not be left to esoteric circles!
 It is the philosophy of human life and action and concerns everybody and everything. It is the pith of civilization and of man’s human existence.’ "

 

Bertrand Russell [1872—1970, British philosopher]: "Many people would sooner die than think [rationally - б.м.]. In fact they do."

 

 

 

 

 Няма и не може да има in reality, lovely Josephine,
такова място,
където there are no философии acting
i.e. такова място където, lovely Josephine,
няма
нито политически, нито икономически интереси!

           

Politics and economics, lovely Josephine,
            are all around us – always
, през последните 9000 години, have been; and always, докато свят светува, will be.
            Politics and economics
(i.e. system of ideologies implemented into laws)
              
matter a lot - always have and always will. They are [objective part of the (ir)rational philosophies - the vision/explanation/knowledge of]
              
the world that surrounds us, all over!
           
За да (можеш да) разбереш the real fairy tale политиката и fairy tale икономиката, lovely Jos,
            you need to истински rationally
& цялостно understand (moral) philosophy.
           
Икономиката (money; capital) си е икономика (money; capital),
           
политиката си е политика, lovely Jos,
            ала
both са really производни of етиката!
            А и трите са
fundamaental parts of философията! OK?
           
Oh, yes, lovely Josephine,
            философията си е философия – and it is either corrupt или не!
            Повечето философии са corrupt
! Beware! Be aware!

***

 

Philosophy
[a set of (ir)rational principles, lovely Josephine,
that act as guiding “Polar star” – for (a
method of) thinking & (presumably according) behaviour]

            Всеки (си) има (своя) философия! No matter if (s)he knows it or not! Yes, that’s true!     

            Философията , rational философията, e love of (божествената, мистичната rational & empirical) wisdom/truth/objectivity/reality, lovely Жозефин;
                       
get into (the rational) it!
            The
(rational) (quest for) truth/reality,
                        having
/understanding/reaching/grasping/смислянето на
                        the
(principles of) truth/reality
            puts one’s mind into cognitive mode and makes (истински) order out of (истински) chaos, meaning out of meaningness! And I (really) mean it, lovely Жос.
           
Hold onto it(s обективни principles), for life!
            The
(objective) truth, lovely Josephine,
            is never subjective
!
                       
[нищо, че so many философии & философи/thinkers, lovely Jos,
                              се стремят да те убеждават в обратното, че видите ли „нямало и не можело да било имало само една
truth/reality“„, че „the most objective truth is that truth itself is subjective?!]
            Get (rationally) onto/into it, lovely Жозефин! Don’t be stupid!
            Belief is not the same as the objective
truth;
                        beliefs
(както и personal opinions) are (faith-based and are) по дефиниция (really) subjective.
            Don’t be delusional,
                        be
истински (intellectualy & morally) honest,
                        be
(безчестна, attractive, interesting, challenging &) истински smart;
            and don’t get blindly
/emotionally/irrationally
                        into
(delusional, blind, non-rational) beliefs, gorgeous Jos! (principles of)
            Reality is
reality, truth is truth, absolutes are absolutes, (relationship of) facts are facts,
                        right is not wrong, evil is not good,
                       
мошеничеството/dishonesty е мошеничество/dishonesty,
                       
(un)happiness is (un)happiness,
                        (ir)rational
(fear & faith) is (ir)rational (fear & faith)! OK?
           
Long story short, lovely Josephine,
                         политиката и икономиката
(political & economical ideologies), които са част от философията, lovely Jos,
                        са изключително важни
could be very, very much опасни) неща if done (ir)rationally.
           
The application of politics and economics имат залог! Yes, they do!
                        Залогът е
животa - животът на човека, existence! Really!
                        А следователно
, и свободата, property and the purcuit of щастието. Of the individual. Really.
           
And I mean it. I seriously mean it!


Когато
в някоя философия липсва метафизиката1then all (in it) is wrong.
All
the versions of мистицизъм всъщност are lacking metaphysics1.
И затова, lovely Josephine,
се easily сгромолясват пред всеки really able to objectively [rationally] reason човек.
Nobody can реално построи, lovely Jos,
рационална епистемология2 (а, следователно и morality, and politics, and economics, and естетика)
върху фалшива/компроментирана/corrupt/no основа!
Фалшива основа, фалшива (unsustainable) пирамида above (it)!
Внимавай,
lovely Jos,
with your own individual building! Внимавай най-вече със
изграждането of the base!
Кофти база означава кофти all
- all wrong, from the bottom to the top!
Yes, lovely
Жозефин, it’s really all about that bass, 'bout that bass! Really.
Ти, gorgeous Josephine,
трябва да имаш
the right base, in the first place!
Инак, грозно & скучно [мистично] е - for you, in the first place i.e.
negaliving е - lot’s of troubles & мъка, individually & сошъли.
Morality
3, lovely Josephine,
objective or not, rational or not,
is
(and always has been, and always will be) man’s creation, not (мистична) God’s! OK?

 

Това, което в метафизиката е обективността на фактологичната материя,
          в
епистемологията е методологично-интегрираната познаваемост,
          в human областта е (функция от М&Е)
·         Етиката (1), моралният кодекс, the (ir)
rational morality [of йерархични (систематизирана & рационална) ценностти] дефиниращa:
o   Politics (2) - идеали, идеология, закони - устройство на Държава & власт;
o   Икономика (3) - практическата организация на средствата за оцеляване и развитие дефинирани by politics;
competitive choices & действия на индивидите за максимално ефективно, постоянно и ever changing pre-локиране на ресурси с цел производство & trade,
създаване на принадена стойност, резултативна печалба & увеличаване на capital;
o   Естетика (4) - интегрираният финален резултат -култура & среда & менталити- от Политика & Икономика.
 All the
se четири, should, ought to be основани на
the
(истински) rational self-interest & the индивидуалните права -социология, психология, сексология- т.е.
НЕконформистката
ленинска, соц истинска (real/non-regulated/non-controlled/non-distributive) правда на ДДТ-то:
Справедливостта е известна величина, тя е непоклатима и неизменна, objective & rational. Non-compromising truth. Тя не може да бъде нито повече, нито по-малко.”
It is either нула или единица, true of false, факт или НЕфакт, вярно или wrong.
Диалектика
(по Хегел, по Маркс, а? Или? Ех, these диалектики!) на the digital rational concept of „Нула & Единица”.
ДДТ е интегрираното триединство на:
1.Дух: (способностите на) разума;
to think consistently wishfully rationally, идеалистично или материалистично logically, мистично objectively, on an impulse in 
cognitive principles,
чрез consistently & persistently applying the right 
methodology!
2. Душа, (под-)съзнание: (psycho)емоционален & (psycho)cognitive статус
3. Тяло:
материя

 

            Философията & политиката, lovely Josephine,
           
не, не, не са „запазена марка
                        само за политици, интелектуалци, журналисти, „поетеси
и всякакви някакви други лобисти!
                       
[ them ppl love to irrationally “privatize” the activity of философското -epistemological, moral, political & economic- ризънинг ]
           
All рационални ppl can [& should; ought to] understand [& do] philosophy & politics [as well as economics & esthetics, too]!

Сега, lovely Jos,
                        нека поговорим за
fair goddess, wild, wild angels
           
(im)moral политическа4 и икономическа5 философия. ОК?
            Let
truth/reality be (objectively) told!
            Let’s describe & explain the spectrum of (all) those.
            If you, lovely Josephine,
            want to learn to think
[be motivated, choose (by the rational method) and act]
                             
рационално
                        i.e. to be
истински rational character,
           
тогава you ought to
                       
обективно
                       
understand, identify, смислиш & justify the политико-идеологическия спектър! Yes!
            Do it! Do it rightly. DIY. With a little help of a friend - me.
            OK? Let’s go.

*

 

Polit4 & economic5 (измерение на) philosophy

 

            Който човек, lovely Josephine,
           
мисли, че няма (не съществува; и не може да съществува)
                             
политически & икономически [i.e. идеологически] спектър,
           
тоз човек, lovely Jos,
           
is absofreakinlutely wrong; is an absofreakinlutely irrational инфантил!
            Който човек [wrongly] мисли, че
           
няма ляво [леви], няма дясно [десни],
           
че това било, ти да видиш,
                        само [
някаква си][илюзорна] стигма,
           
той е really absofreakinlutely confused [greyish] човек,
            който
does not understand, че
                       
the [set of] ideal(s) [and their according (ir)rational стандарти]
            are
stuff that истински (essentially) identifies each and everyone of us the living ppl!
            OK?
            Let’s unveil the [objective]
truth about the политико-идеологическия спектър.

           
           

 

*


 

Защо (политиката и) икономиката, lovely Josephine,
се предшества, се нуждае, е неразривно свързана with
morality?
Защо няма (there cannot be, cannot exist), lovely Jos, a good
real (
политик &) икономист без understanding (rational) философия?


The essential(s) & the derivatives.
The (essential) identity of an entity.

There are essences of (all individual) things!
The essence, the essential, lovely Josephine,
is the (main) property that something has -
that makes it that thing; its (main) identity.
Yes,
всяка философия, всяка (важна) тема
има истински
съществени (същностни) неща,
които я
absolutely истински дифинират. OK?

            There are primaries [essentials]; and there are derivatives, lovely Josephine! Причина и (по)следствие; causality.
            Политическите и икономическите свободи are fundamental мистични, God/Алах given обективни (Earthly) values! Точка.
            Това
should always be the начало, началната real предпоставка! [of a (wo)man’s objective and rational thinking, motivation, йерархични приоритети and doing]

Политиката4 и/или икономиката5 (and their according произведени & прилагани laws), обаче, lovely Jos,
                       
are not primary,
                        are not
(and cannot ever really be) основата (of a really free society‘s construct)!
            No, they are not, lovely Josephine,
           
макар, че everything [as последствие] has a political & an economic измерение,
           
а политиката is the most (easily) emotionally charged домейн, дори much, much more than economics!
                                   
[, защото икономиката -good or bad- е производна of the principles of politics]
                             
               [и в този аспект way, way too far away from the истински science домейна, ала не, не, не и the BG колективистичен дух of the politicized научно-educational домейна]

 

The (real) science of (real, rational) morality!

[And the pseudo science of an irrational morality; immorality!]

Let us, now, lovely Josephine,
hit on one very
, very absolutely important topic – namely, the (philosophy of) morality3!
До 1989 година, lovely Jos,
социално-икономическата система in which we lived as young adults, бе absofreakinlutely НЕморална, (M-L) колективистична!
Днес, все още,
lovely Jos,
ние живеем в система, която is prevailing with immorality, макар да е несравнимо по-добра than онази преди 1989! Absolutely!
Ала всички НЕморални системи
absofreakinlutely fail in the long run; and a newer system starts and it will also fail, lovely Jos,
докато система really based on the rational morality3 не бъде really изградена – namely, the лесей феър! Absolutely! Get that?


Of the [политиката и икономиката на] Law(-makers)!
Of the (ir)rational
закони, законовата рамка!
Of the (im)morality of the законовата рамка!
Законът
следва the prevailing morality
of the (
избраните by the ppl) law-makers!
Легализиране на (ir)rational
морални принципи,
чрез институционализирането им в
laws!
Дефиницията за закон, lovely Josephine,
is “
институционализирана (обществена)
морална ценност”! An (ir)rational value?!
Всяка Държава се основава на закони -
и Античната, и Монархическата,
и
Социалистическата, и Теократичната,
и
(демократ-) Социалната, etc.

Yes, lovely Josephine,
            politics
4 & economics5 (both)
           
f-o-l-l-o-w (come after, тичат подир, derive from, stream from, израстват от the according) етиката3, ethical (set of) принципи!
 
The religious, biblical morality3,
                       
[of a culture; of an (ir)rational school of thought & vision about the reality, life, liberty, property, motivation, passion & стремеж към happiness]
           
is the real body3 [fundament; стъблото]
                       
[, which, more precisely & technically speaking, се построява върху двата крака of a philosophy the метафизиката & the epistemology;
                             
  if (either of) двата краката са НЕстабилни, or if (either of) краката are not real strong, or if (either of them) изобщо липсва(т),
                               
тогава, разбира се, they cannot really успешно sustain the body above!
                                Затова
, lovely Jos, когато тук говорим за философска основа, ще разбираме не двата крака of phylosopy, а тялото, the body i.e. основата is the morality];
           
is the real основата3, която истински differentiate хората – all over the world;
           
is the базисния фундамент3 of (the individual’s mind)
                             
politics4 & economics5 [& esthetics6],
                        that се
изразяват чрез according политически & икономически (set of) принципи (& actions)!
                       
[например, - free market economics, планова икономика, частна собственост, public/колективна собственост,
                                        freedom of choice, coersive choice,
                                        voluntary exchange, taking coersively from some group and giving the taken to other groups
                                        i.e. redividing/
редистрибутиране на богатство, 50% taxation, 100% taxation, 33% taxation, 3% taxation]
                                       
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image015.gif    

Yes, lovely Josephine,

an (ir)rational етиката3 shapes an (ir)rational culture;
политиката
4 - налага & промотира that culture;
икономиката5 – я резултатира (accordingly)! OK?
So, if a crucial number of ppl in a nation (region or the world)
CHANGE their (individual) MORALITY, lovely Josephine,
            in an (ir)rational direction,
            [then they
CHANGE accordingly (ir)rationaly their view of the world (life, liberty, property & pursuit of happinessи)
то(гава) и ПОЛИТИКАТА и ИКОНОМИКА will follow accordingly! Get that? So, morality (values) come first! OK?
That’s the oly way that a
CULTURE can CHANGE за добро, за the real доброто of the (honest & productive) people!
A sick morality & culture = a sick society (of ppl)!             

*

 

(НЕ)свободата и (НЕ)свободния пазар и (НЕ)справедливостта,
са само
fruits on the tree, lovely Josephne, of (НЕ)рационалната етика!
Всяка етика, която е различна от the rational, lovely Josephine,
[в полит контекст означава rational individualism, а в икономически – rational self-interest of the indibidual]
e
НЕрационална, е мистична, е absofreakinlutely проблематична!
[в полит контекст означава алтруистичен collectivism, а в икономически – Робинхудски redistributionism]
В социален контекст, lovely Josephine,
всяко общество, в степента в която не разбира и(ли) не прилага the rational morality е НЕсвободно и НЕбогато;
всяко общество, в степента в която разбира и/или прилага
the rational morality e really свободно, богато и щастливо!
http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image017.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image018.jpg
 
[And yes, there are, lovely Josephine,
a very tiny manority of truly
RATIONAL хора
in a SICK society! And you should be a part of thet minority
if you want to be(
come) a truly happy woman! OK? Get it?]

 

Този фундамент -етиката- could be, lovely Josephine,
            either
здрав/strong/истински/objective or НЕздрав/weak/compromised/non-objective!
           
Yes, either healthy or UNhealty!
            Здравият е
only the рационалният/right/good (pro life; life-affirming),
            а
другият - е the (опасно, вредно) болният/confused or evil [застоял/(за)блатен или анти life; life stagnating/destroying]! OK? Get that?     
            Затова
the (истински) здравият човек, lovely Jos,
                       
готин човек, with the rational (healthy) view of the world (, life & reality)
            е
really онзи, който обективно е изградил & обективно поддържа/практикува (in fact, на действие)
                       
the rational morality/base/fundament (that is synchronized with the принципите of the reality);
            такъв човек objectively
произвежда здрава/practical (personal) politics, здрава/practical (personal) economics
                        т.е. осъзнато притежава и прилага
the objective principle of rational (морален и практичен; real positive) self-interest
                       
[ както individually, така и когато работят в публичния сектор]
              
in building his relationships with the others -
                        на основата
не, не, не на the ирационалността & НЕобективността (the weak или the wicked ppl; lose-lose или win-lose; неизгодно или вредно за some или all of the communicating ppl; might is right principle),
                       
ами based on the rational idea that right is might! (, which произвежда win-win i.e. objectively strong отношения между all communicating ppl)
           
On the other hand the маскара-човека, lovely Josephine,
                        е
absofreakinlutely corrupt (in thought, motivation and action) човек,
            който е
(usually unconsciously) изградил an irrational (win-lose и/или lose-lose) morality
           
и като резултат/следствие оbjectively
           
произвежда the accordigly
                       
НЕздрава/НЕпрактична (personal или social) politics, НЕздрава/НЕпрактична (personal или social) economics
            т.е. (без)съзнателно притежава и прилага
(стреми се да удовлетворява his personal или групов)
           
the irrational (НЕморален и/или НЕпрактичен; real negative)
           
self-interest (, както individually, така и когато работят в публичния сектор)!
           
And yes, this is the doom & gloom (malevolent; мистична; UNhappy; confused) view of the world (, life & reality)! Баси!   
            Именно затова,
lovely Josephine,
            политиката
& икономиката
           
if (and when) not напълно (completely & absolutely) отделени една от друга,
                       
will absofuckinlutely always
            tend to unite …
            into (
égalité) Corporatism,
           
into олигархия, олигархична/irrational (НЕморална и НЕпрактична) власт,
            която управлява
the (BG) мнозинството чрез dishonesty: direct лъжа, corruption, кражби & populist лицемерие!
                       
[, което разрешава на този олигархичен „елит“ to do it - чрез принципа of разделяй и владей хората,
                              като ги описваш
not individually, but as the different групи, which have different & antagonistic противоположни и-н-т-е-р-е-с-и]
                        Да
, gorgeous Жос, да!
                                   
[Could/can , lovely Jos,
                                                            God/Алах/Буда/Папата/Църквата/
Дамията/Синегогата/Храмът/theism/deism  и/или Правителството/Парламента/Бюрократът/Big Brother
                                                            be your (real; best) friend?
Think, lovely Жос.
                                                           
How about сивушковския agnosticism?
                                                            What about the (ir)rational
атеизма? Think, lovely Jos.
                                                            Life’s all about you, the (wo)man, the - rational- human. The really rational
One ppl.]

***


           
Политическа система4, lovely Josephine,
            е клон от (всяка) (
good or bad) философия,
            е система от идеи
, институции, закони и практики
                       
[например, на Държавата of (интер-)(национал-)социализма, of фашизма, of теокрацията, of демокрацията (of capitalсошълism) или of (real) капитализма]
            която
accordingly (objectively or subjectively) отговаря на въпросът за (упражняване на) властта: what is free(dom) & what is force(ful) – of (how to control) human thought, motivation & action!
           
Politics4, any politics, lovely Josephine,
            rests on a system of
 (фундаментални основни принципи of)
           
ethics3 [morality/values]
                             
[and both are normative -descriptive & evaluative- branches of философията
                              i.e. based on normative Standard(s) of value;
                              ирационалните moralities/ideologies
, lovely Jos,
                              са основани на irrational Standard(s) of value & идеали, the рационалната morality/ideology - на the rational & the objective Standard: life, which produces the practical/true ideal]
              
т.е. политиката4 is a function (an extention) of етиката3
                        т.е. политиката depends upon & reacts to the (ir)rational кодекс of (the individual) values/principles
                        i.e. P
olitics = f(Morality)!
           
Economics5, lovely Josephine,  
            is th
e
(first) derivative
                        of politics
4 (, а не обратното!), Economics = f (Politics).
                       
[ f да не се чете here като in freaking, нали? f  is standing for -rational концепцията-  function! OK, lovely? Just clarifying it.]
            Yes,
икономиката е „другата страна на политикатаof политическото (ir)rational мислене и действие!
           
In short, lovely Josephine,
           
каквато етиката3 (of an individual или the prevailing етиката of a nation/регион/world),            
           
такава (като последствие е) и политиката4 (of this individual, of this nation/регион/world),
            такава
(като последствие of the politic е) и икономиката5!
                       
[of this individual, of this nation/регион/world, of the публични institutions;
                             
такава, Омггг, и the sense of -догматичната- faith/Църква/Джамия/Храм/Holly book/Бог/Папа/Патриарх/Имам/Буда/the holiness of the Lord дори, а?!]

 

Политическа и икономическа свобода

 

And how about the “(соц “logic” ofINequality gap”, ahh?

 

Aла
            политическата
(and that’s why the general human) freedom, lovely Josephine,
           
просто cannot really exist/be implemented без наличието на истинска
                        икономическа
(free market) свобода! OK? Get that?
           
Политическата & икономическата (personal) свободи (and voluntary assosiations/co-operation) (of the individuals)
              
make всъщност the (prosperity of the) free (and open, and orderly, and transparent) society!
                       
[…of the contract, of free choice, of concenting rational adults/ppl…based on…the self-interest.
                              Yes, lovely Jos,
такова общество of rational ppl
                             
произвежда Government’s centralized истински -free market consistent & persistent- stability, sustainability/practicality and order]   
            Икономиката
(и политиката, and arts)
              
is битка of морал –

            of the rational (практичната) morality
                       
срещу
                       
the (many) irrational (мистичната, религиозно-сошъл Heaven promising) moralities!
                        Борба
of (ir)rational философски idea(l)s.
            Everything
в политиката (& economics of the ideology of collectivism), lovely Josephine,
                        всичко,
което се прави (by the politicians) в ЕТАТИСТКАТА политика
           
            винаги e като война между най-различни групи, баси!
                        Всяко
polit-economic действие е или в полза, или във вреда на някои (си) групи (of ppl)! Баси, а?!
                        Да, при (
any version of) колективизма, groupism, groupthink, lovely Josephine,
                       
всичко е война (протекционизъм of някои групи за сметка на други групи);
                        that’s why
, няма такова политическо действие, lovely Jos,
                       
което да не (бъд)е във вреда на никоя (си) група или пък никоя група да не (бъд)е (НЕзаслужено) облагодетелствама!
                       
Get it?
            All, all, all of the
           
политически & икономически (social) problems/solutions, lovely Josephine,
           
са всъщност,
                        in their roots,
[the (и)рационално discovering of the]
              
m-o-r-a-l3 problems/solutions -
                        the irrational [“devine/религиозни or (Интер-) (национал-)“social”] moralities3, lovely Jos,
                        определят
the безполезността/безсмислието/wrongness of their methodology
                                    to the
сошъл sciences, сошъл policies, сошъл-economic stratification …          
                       
и в крайна сметка винаги води до  
                                   
the absofreakinlutely irrationality/”Internationality” of the “сошъл справедливост/равенствоapproach/доктрина/Стандарт        
                                   
and its absofreakinlutely coersive application of държавна намеса,
                       
state intervention(ism)/protectionism/mercantilism/copporatism/lobbyism, (inter-)(национал-)изъм & redistribution(ism)!
                        That’s a
war on the human nature, lovely Jos! Absolutely!
                                   
[„Държавата/Gov/Parlament трябва да се намеси в това и в онова;
                                             този проблем трябва да се решава чрез държавна намеса,
control/regulation
                                            
т.е. of the държавната бюрокрация;
                                             няма да говорим за независимост,
                                             няма да говорим за доброволност,
                                             няма да спазваме
private property right - държавата трябва да влезе там и…толкоз“! Баси, а?!]
                       
Oh, that religion и/или Интернационал, (and their “working class -proletariat- hero” и/или “classless -and Governmentless- society”)
              
            oh, those сошъл preditors and their ideology!

 

It should (ought to) be (essentially) идейно-интелектуална борба,
а не
, не, не (толкова) политическа и(ли) икономическа борба!
The (ideological) movement must have a priority, (@) first!

            И именно защото, lovely Josephine,
           
all, all, all of the
            политически & икономически (social) problems/solutions
                        са всъщност,
                        in their roots, [the (и)рационално discovering of the]
                       
m-o-r-a-l  problems/solutions -
            то
the real арената/битката за свободата & free markets, lovely Jos,
                       
не, не, не е (& shouldn’t да се води) на политическо и(ли) на икономическо равнище,
                        ами е
(& трябва да се consistently & persistently води) на идейно (интелектуално) равнище (& must be only based on rational/obective principles)! Absolutely!
                       
Инак, if you do (morally & intellectually) compromise on that (to reach a consensus with the badness),
                       
тогава you’ll (be doomed to) absolutely lose the debate/битката! Get that!
                        Само когато има налична
(помагаш да се really образова) критична маса (от достатъчно хора), lovely Josephine,
                       
които really разбират и really приемат само the (morality of) rational ideas/values,
                       
само тогава (when there’s a strong интелектуално/идеологическо movement) you, lovely Jos,
                        can (& should) start (to become a part of) a political (& economic) project – to compete for the polit power
(за да можеш да establish polit & economic свобода)!
                        This is a long-term goal (,
а мнозинството хора, все още, мислят only short-term)!
                       
Трябва (десетилетия) време за да (успешно) създаде this movement, lovely Jos, истински free (thinking) people; истински freedom-loving people!
                       
Времето на политическа кампания (избори), lovely Josephine, не, не, не е време да се образоват хората, пред които ти излагаш своите идеи!
                        It’s very, very important to understand
това, lovely Josephne, to (truly rationally) captualize on that! OK? Get it?

*


           
Човекът за да има real възможност, lovely Josephine,
            to long-term (rationally, productively) pursue his own happiness трябва да бъде
                        истински
free (qua individual/human) & НЕзависим [self-sustainable] - политически и икономически, both!
           
Liberty (& НЕзависимостта), lovely Jos,
               is the (top) primary (политическа, икономическа) value! (дори a pre-condition - for a human’s existence, ала не просто вегетиращ живот)
            Ала само
(learning, teaching thyself to grasp, recognize, identify, смислиш and to really u-n-d-e-r-s-t-a-n-d)
              
the (one and only; and nothing else but the) [мистичната обективната]
           
truth (in the right контекст; yes, the context is everything!)
                       
of мистичните
                       
the (objective) reality,
                        the
(научно) knowledge,
                       
the morality, [applied rationally -consistently & persistently- by the right method into]
                        the politics,
                        the
икономика & of
                       
the arts, 
           
could, can, will and ought to
            set you [to be] истински free & НЕзависим (productive) (hu)man! Great human(‘s mind, aka the self)!
                        A
(really) successful & happy (смарт) човек (in IHS context),
                        doing успешно
(and honestly, with real integrity)
                             
the (his own) business of living, тук на Земята! ОК?      
            Човекът
, gorgeous Josephine,
                       
свободният човек,
            е
really (преди всичко) (before anything else)
           
морално3,
                       
(,а после и) политическо/homo politicus & икономическо/homo economicus (& социално)
            животно!
(, което really needs истинска/successful/rational философия to guide his thoughts, motivations and action in his search/pursuit/сремеж към healthily happiness)
            The moral
agency, lovely Josephine,
            is the essential agency within the (fe)male nature of the
категорията Хомо Сапиенс! Точка! Get that!
           
Yes, we, lovely Josephine,
                       
as a species, by our human nature,
           
сме социални animals,
           
ала, but, но,
           
first
                        you, lovely Josephine,
                        as a really
готин human,
                        as a human qua human,         
            ought to
рационално, ясно & обективно
            да
understand/смислиш/base your thinking & doing on
                       
the point about individuality (and individualism)!

            Ok? Get it, lovely Жос?


           
(BG, EU, world)
            Политиката, така както и
(the natural and rationally прогнизируеми приливи и отливи на) икономиката, lovely Josephine,       
           
            like it or not,
                        understanding either/both or not,
                       
индифирентен/passive or active към either/both,
                        believing either/both or not,
                        voting or not,

            винаги и на всякъде по света
privately and personally [individually] ни really засягат,
            щом
[if] сме (living) human beings, living in the домейна of reality! Get it?           
            No human, lovely Jos,
            can escape or avoid them
(it’s just like gravity и true maths);
            if you do not care for both of them
, do not (want to) understand them или (просто) не се интересуваш от тях,   
            то те,
absolutely,
                       
се интересуват от теб! A fact of (the) reality.
            It’s hugely better,
                        for any living adult human being,
           
ако се опитва да rationally смисли & разбира both of them, особено второто!
            Следователно,
lovely Jos,
           
political ценности
           
cannot exist outside the political (left-right) spectrum (irrational-objective morality; slavery-liberty scale);
            today,
обаче,
           
the (BG) politics does not deal with the reality,
           
а тъй като in the social construct of democracy (and tyranny) икономиката, в голяма степен, е зависима от политиката (of the irrationally evil “the elite/властовата class” & Co),
            следователно
, we the ppl (as a nation/ЕС/world)
            сме зависими от тези
(партийци, активисти, бюрократи & lobbysts) absofreakinlutely (“patriotic”) социопати,
                       
that are really до полуда hungry for power,
                        to
control the lives of all the ppl. Yes, it’s all about (coercive) control! Of the individual(’s life)!
                       
[to violently, чрез узаконено беззаконие, без въобще да произвеждат anything, impose their “elite” will on and хищнически rule/dominate & exploit/coerce over the rest of the “non-elite” ppl - чрез (заплаха от прилагане на) force through taxation, corruption, обръчи/favouritism/груповизъм/corporatism and non-objective laws, което (чрез консумирането на такива laws за олигархично облагодетелстване) води до effective ограбването на the productive ppl of a nation/region! The “elite” (of politicians, магистрати, държавни чиновници/бюрократи и лобисти i.e. the ppl in power) са in fact лошите; the majority-то of the (BG) ppl са the moral, intellectual and economic сивушковците/послушковците/conformists, които vote for “the elite”/the big измамниците/the big parasites to (мошенически & безнаказано) rule/control (together with the big financial-банковата олигархия) them. Това in principle е the essence of the -hard or soft- dictatorship: НЕчестната игра of the паразитното status quo against the истински productive (those that produce real value) individuals т.е. the at root UNfairness]

*

 

Всички партии [& ppl, които имат политическо мнение], lovely Josephine,
мислят (и проектират) себе си,
че са
(борци) for liberty! Баси!
Oh, those борци – за public благо!   


           
(почти) Всички [BG] ppl [партии], lovely Josephine,
            се самоопределят
,
                        ти да видиш,
като
           
pro (и нито една agains) liberty (т.е. free/absence of force/coercion/violence/aggression & fraud/stealing),
           
ала дори когато използват едни и същи (pretty) думи,
           
the (different) ppl,
                        Омггг,
           
do not mean the same things/ideas/политики.
                       
[, because most of the ppl are научени да бъдат moral relativists - believe that there are no objective values & principles (, а следователно и words and definitions) and use their субективистични ценности/принципи/moral по същия начин - произволно, както им е psychologically изгодно т.е. non-objectively, НЕпринципно & irrationally т.е. полу-liberty, НЕliberty т.е. НЕморално, НЕсправедливо, НЕпрактично (последните 3 понятия do not differ, they are same-same). Political, ideological, cultural and political labels matter, too - трябва, lovely Jos, да rationally & objectively етикираме the different (corresponding & opposing) ideologies, движения, и светогледи/позиции, ала по такъв real метод/начин, че понятията objectively да показват their essence i.e. their природа.]
              
It matters, it really matters
           
къде you stand politically, lovely Josephine - it matters for you, in the first place;
            it, in fact, shows/expresses
                        your
истинска moral system,
                        your own ethics
[the roots of (everyone‘s) politics],

                        your [цялостна (ir)rational i.e. smart, evil or stupid] vision
                        of
[your own (not completely)flourishing & (not completely)happy] life, of the individual, of productivity/abilities and (relationships) of society

                        т.е. твоята истинска същност/identity. Watch it, lovely Жозефин!

                        Watch your basic premises - they can, should and ought to be politically correct. Really.

                        Инак - you cannot fully fulfill your basic purpose в реалността, тук на Земята: to really be happy.
                        OK?    
           
Ето защо, lovely Josephine,
            можем, необходимо е,         
                        трябва
in a matter of opinion/preference objectively (clearly & precisely; да мислим по-сериозно и по-задълбочено)
           
to истинно define/идентифицираме (by their false real & essential properties & principles)
              
the varieties of the политико-идеологически (linear, circular) спектър/възгледи -
            based on a different sets of (ir)rational values
            that
обективно (не)съществуват and can be обективно placed on this (abstract) политически спектър .
            За да не бъдем като повечето (БГ) политици
(and мнозинството от хората, too),
            които
[parasites] (un)consciously, lovely Jos, бъркат & mix-ват политика with икономика,
           
защото really (се правят, че) не разбират какво означава истински/практичния/rational morality! OK?
                       
[yes, the morality is the fundamental problem of vast majority of политиците, а и на all the majority of (fe)male хората]
           
Let us reveal the обективната truth (about политиката и икономиката)
              
by dealing with the (objective) reality,
            not just scratch its surface
[, както most of the BG ppl (под)съзнателно like to do].
           
Всеки RR човек should possess some really основни (objective) познания & (функционална) грамотност
           
in ideology, politics, free market икономика/business, история, English language и computers;
            these really matter for his own life - to
(be possible to) healthily flourish, as an individual.

*

 

  
В политиката съм заради конфликта между добро и зло,
но вярвам, че накрая доброто ще възтържествува.”
- Маргарет Тачър

The political (& economic) specter spectrum -
it’s all about the
[(ir)rational/(un)true] moral, economic, естетически and social (thoughts/ideas, motivations &) политики
i.e. all about the
[(ir)rational/(un)true/(не)мистични] philosophies;
yes, lovely Jos -
all about an (ir)rational
philosophy -идейно-интелектуална визия- of life, liberty, property and стремеж към щастие!

The objective/rational morality води
до
rational всичко останало
[positive
/right P&P&P модела of real stability & real happiness; политически, икономически и естетически progress];
 wrong/irrational етика - съответно до кофти all the rest
[negative
/wrong D&D&D модела of real UNsustainability & real destruction; политически, икономически и естетически regress]!


The progressive/принципното right (values & добродетели; characters that love to rationally think)
vs
the regressive
/безпринципното left (anti-values & НЕдобродетели; characters that лайквт to not think)!

The RGB of value systems, politics and economics; and all the rest.     It’s all about
[the application of] (non-)objective idea(l)s. Of дървото.

Космосът,
kойто следва своя natural
път,
е съставен от едни и същи елементи;
one and the same matter (and specter spectrum).
Слънцето
, lovely Jos,
излъчва
светлина във all frequencies/спектър.

When it comes to visible light,
the highest frequency color, which is violet, also has the most energy.
The lowest frequency of visible light, which is red, has the least energy.


           
Here I go again, lovely Josephine,
                       
on my own;
            I’m not
(a drifter, a free floating/feeling electron and I ain’t) gonna waste no more time,
            cause I’ve really got
the strength of my character & will to carry on;
            I sure know & understand where I've been and where I am
(and always will be - for the rest of my days, тук на Земята or up in the Skies).
            Are you coming with me, lovely
Жозефин?

*

Човекът, lovely Jos,
            може да постигне
really много както в положителен, така и в отрицателен аспект;
            според това дали е съответно
based on the rational/готини/автентични/героични
                        or irrational
/боклучави/мистични/робски (fundatental) values/principles/етика!
                        Както в индивидуален, така и в социален контекст.

           
Лявото и дясното, lovely Josephine,
            са
(а set of) idea(l)s;
            са
(very much различни and истински) идеологии (sets of fundamental ideas).
                       
Very much different доктрини/visions,
                       
[of reality, (right & wrong) morality/values/virtues/principles, life, liberty, независимост, property/productivity/profiting/competition,

               мнозинството/малцинството/Strata/world, религията, death, sexuality, (fe)males, partnership and the pursuit & achievement of happiness]
                       
ала (you, lovely Josephine, ought to clearly and objectively differentiate -discriminate and choose from- them, because)
            които
are not, not, not equally good or equally bad; no, they are not!
                       
[and you’ll have to (un)objectively make up your own (ir)rational mind about these 2 big ideas - as any God/mob blessed (un)civilized human -in one way & degree or another- does, too]
            Всяка идеология -true of false- е част от някаква философия.
           
Целта на всяка [(ir)rational & (non-)objective] идеология
            е да бъде основната идейна платформа
[of a (non-)delusional integrated/connected set of ideas]
                        на/за its съмишленици & supporters;
            всяка философия
(and its accordingly съпътстваща ideology)
                        изразява и проектира
[the (ir)rational & the (non-)objective i.e. true or false]
              
BASIC VISION/доктрина of:
            the reality, the epistemology
/knowledge & education, the morality/ethics, the politics, the economics and the esthetics/art & culture.

            An (ir)rational basic vision is rested onto the (ir)rational basic method of ризъниг.

            Yes, the methodology is (an individual) mind’s way of thinking.    
            Следователно, lovely Josephine,
            всяка (ir)rational идеология
            е
(true or wrong) view [израз, поглед] (and its according applications)
            about the
(understanding & organization of the) world (of the past т.е. as it had been; we live in т.е. as it is now; and of the future т.е. as it should/could be),
                        както и на отношението
(the relation and the connection) of the human към the world/reality;
                        and в крайна сметка defines its
(fundamental, core, basic) разбирания & стандарти about (какви са били, какви са, и какви should be)
                        отношенията между
(и especially онези касаещи the liberty, придобиването, НЕприкосновеността & разполагането със собствеността of) the ppl [и/или of the group(s)].
            The left and the right concepts
(в политически & economic  контекст), lovely Жозефин,
            do
(принципно)
           
have (ясно, not морално relativistic)
           
meaning,
                       
оh, и още как [политиците от различните партии са really different; те absolutely не са MORALLY еднакви (or even close) in their visions, ideas, ideals and essential разбирания/platforms/programs!],
                        oh, yes, they do,         
            когато обаче,
                       
if only,
            they are
falsely objectively presented и clearly разбрани in a sheepish rational (логически consistent; НЕмистичен) контекст;
                       
[в противен случай, Жозефин,
                              all is very, very much трудно,
                              когато не се objectively define или се загуби/invert/confuse смисъла на понятията, definitions, terminology & категориите
                              i.e. cannot be understood и се превръща just into безсмислено/безпринципно/non-objective/simplistic/dumb/irrational етикиране и small talk надприказване]

            тези понятия,
           
if употребявани outside/without [rational] context, lovely Jos,
           
са абсолютно, yes absofuckinlutely useless (, защото стават субективистичното just a matter of opinion/preference);
            днес много политически партии
(в БГ) претендират, че са в дясното пространство,
            ала
in fact, (на практика) не са! (те са социал-популисти, national-демагози, compromisers и/или откровени измамници, that are неистово hungry/жадни for power или пък просто за едните 5 лева.)
            Лявото и дясното, lovely Josephiene,
           
            rationally (социо-политическо обозначаване/encompassing)     
                             
do exist;
           
при това са принципно opposing ideas/ideals/идеологии/практики,
                       
колкото и много да се опитват most of the БГ егалитаристите да искат (за пред функционално невежия/“пролетарския“/НЕразбиращия им електорат)        
                        да уравнивиловъчно нивелират      
                       
the fundamental differences между these two political [& economic] concepts/доктрини.       
            Do you (not) care for the merits of this (polit-economic spectrum) issue, lovely Josephine;       
                        do you (not) care what the truth of the matter really is;        
                        which position is better?       
            Aaaa, you do! OK.

*


            Let us now, lovely Josephine,           
                       
to истински (обективно) reason about it: let’s bypass the la grande
                       
[често пъти умишлено насаждана contradictory) confusion!

            (why, създавана умишлено и/или тъпанарски by whom?]
            Let’s
правилно/коректно [, based on rational methodolofy of thinking,] encompass
            the political scale
(and to be able to objectively identify the spectrum, и да можем правилно да се self-identify-ваме, each and every one of us);
            let’s do a clear
(cut) definition of these terms i.e.
            let’s put some real order about these
(political) concepts, in the mind.
            Let’s do some истинска political culture.
                       
[, макар, че в БГ и на Балканите, (almost) всички си мислят, lovely Jos,
                              че са
real smart, and много рабират от политика, икономика и ‘кво ли още не -
                              ала, their лични long-term outcomes/results
in terms of IHS usually ги опровергават]

            Политиката и икономиката, lovely Josephine,
            са НЕлесни
activities;
           
те са истински важни & serious неща for all the ppl,
            но не са за всеки да се
actively занимава с тях –

                        ала всеки normal, civilized and educated human could (ако вложи достатъчно consistent efforts & time, преди да навърши 35-37 години)
                        да ги
generally, обективно & rationally (о)смисли, understand & envision,
                        in
the Хегелианския идеалистичен и/или Марксисткия материалистичен way of thinking Aristotelian way/метод of (reality, истинско rational) thinking.

            Днес, не, не, не всички (БГ, EU) политици и икономисти, lovely Josephine,
            са маскари, ментета, милиционери & мошеници
(м.м.м.м) (както the majority of BG мърморещите ppl think & say);
            ала
the цялата truth is that
           
the абсолютли huge majority (почти all) of them politicians (,партии, платформи, магистрати, банкери, big businesses) and economists -
                        are
truly corrupt м.м.м.м,
           
защото са ирационални [мистици/илюзионисти/populists/егалитаристи] (in thought, motivation and action)
                             
т.е. in their own philosophy (global/local -practical/seltakis- vision) of life, liberty, property and (търсене/(НЕ)намиране на) щастието (си)!
                       
В този (само) контекст може да се каже, че
                       
[BG, EU] политиците (, бюрократите) & икономистите, lovely Jos,
                        са
really такива – са (absofreakinlutely корумпирни) м.м.м.м.! Баси!
            Мистицизмът
[мистиците], lovely Josephine,
           
is най-големият (и най-страшният, опасно вреден, щети носещ)
            продукт
(идващ от the past хилядолетията)
           
of the (манталитета of) irrationality (била тя evilness и/или тъпотия)!
              
Мистицизмът/мистикът
                             
-религиозен или секуларен, по принцип, theres’s абсолютли no difference         
              
            т.е. няма in principle разлика b/n the essense of religious мистика и secular мистика
                       
(they both, lovely Jos,  got the same-same mind-болест of мистицизъм/non-objectivity т.е. favouring of & живеене във the non-reality, the delusion, примитивното,  the irrational)-
           
loves (да прилага, the centralized) п-р-и-н-у-д-а-т-а/болшевизма/favoritism/груповизма/бюрократизма [as a method of the action],
            обича
(irrationally) да мачка (и да тъпче i.e. trying to destroy и/или да закачи на хранилката на властта -да прекърши, като подчини- the real)
                              (раз)
личността/индивидуализма - especially the истински productive & the автентично principled (раз)личност
                        т.е. the really rational
/smart човека!
                       
[vs the няколко десетките съпортвани by the Government дежурни & „(най-)мъдри“ (БГ) интелектуалци/“хуманитаристи“/“do-gooders“]

 

 

Още от френският, през английският, та чак до днешният [democratic, (an) EU] парламент…

 

Ляво-дясно понятието/разделението, lovely Josephine,
              
идва още от парламента (National Constituent Assembly, 1789) на Френската революция,
                       
[of  1848 and the revolutionary wave it had started all over Europe and in Latin America…
                             
Либерте, Егалите, Братство/Фратерните;
                             
Paris was the headquarters for German, British, Polish, and Italian revolutionaries]
            когато
                        от дясната страна на парламентарната трибуната са
били seated            
           
            защитниците на Индивидуалните права,    
                                   
[акцентът е върху: ] различността of личността/individualism (by the IR, for the individual; the индивидуалните права),
                                                                       
разширяване/НЕприкосновеност на private собствеността & free market икономика,
                                                                        политическата
& икономическата децентрализация,
                                                                       
religion/християнството, традиционните ценности (на семейството),         
                                                                        личната отговорност,
voluntary обществени взаимоотношения, ,    
                        а от лявата страна -
                        защитници на силната
[Сошъл(istic); big икономически interventionalism of] Държава,
                                    [
акцентът е върху: ]  strong групата/egalitarianism/bolshevism (by the greater number of ppl, for the greater number of ppl; груповите „права“),
                                                                        стесняване/елиминиране на
private собствеността & free marke икономика,
                                                                        силната
centralized власт,
                                                                        голямо държавно преразпределение
(equalizing) на благосъстоянието of the ppl за сошъл-икономическото coercive изравняване
                                                                                   
(done by the „wise” Government/бюрокрацията/партийците/Group/God/King/Pope),  
                                                                       
collective отговорност & държавни монополии,
                                                                       
радикалното подчиняване на всички институции (,включително подчинение на църквата и семейството,)
                                                                        на директивите на държавната
(political & economic) власт!
            The
real change, промяната (positive or negative), lovely Жозефин,
            винаги първо идва
(must be done!) на индивидуално (морално & интелектуално) равнище (from within; from one’s own съзнание/mind),
a
после, само след изпълнението на това absolutely необходимо условие/предпоставка,
           
as a (по)следствие in (the longer) time - (could)
идва и на социално/национално/регионално/world  (cultural) такова!
            Затова
the individual matters! Really matters.
           
Всичко really започва и всичко really свършва with the individual (rights) (and ideas)!
           
Това е really/essentially/fundamentally в-а-ж-н-о-т-о! The (one and only objective) truth.
            OK? Get it?


Yes, lovely Jos, it’s all, all about (philosophy of) morality; moral values - good or bad, right or wrong!

The (left; the red) negative/low frequency автентичност vs the (религиозното right; the blue) positive/high energy автентичност, in broad terms.
And the
лесе(й) феъ(р) real (секуларното right; the purple) values [автентичност], based on the (fundament of) сошъл classical либерализъм.
[The сошъл либерализъм of today is in fact a softer version of сошълism!]

The (objectively) evil (force & principles; energy) against the (objectively) good (force & principles; energy)
The (really non-healthy, immoral) political self-interest of the Естаблишмънта (безсъзнателно съпортван by the irrational majority)
VS
the
(really healthy, moral) economic self-interest of the (rational/productive) individual*

OF (HARDCORE) COLLECTIVISM VS (RADICAL) CAPITALISM


There are
в реалността, lovely Josephine, only
два алтернативни модела за управление of социо-economic система:
the (dumb) АНТИЛИБЕРАЛНИЯТ VS the (truly) ЛИБЕРАЛНИЯТ;
the
сошъл(ized) (collectivized) OR the individualistic (capitalistic)!
The social(ized) модела is (centralized &) Negativity (faith-based) bias;
the
individualistic model is (market) Reality (fact-based; positivity) bias!
Виж, при мистицизма, lovely Josephine, има very many different models!
In
(the irrational world of) мистицизма – всичко може, там anything is possible,
защото в един превзет от (доктрината на) мистицизма ум, означава, че
the collectivistic method(ology of tribal thinking) е надвил, lovely Jos,
над the (using of) rational method of individualism, баси! Означава, че
такъв
corrupt мистичен ум живее with lots of противоречия within its consciousness:
it’s all about the
фантасмагоричното (code of) мислене & [its evoked] emotionalism
i.e. absofreakinlutely UN
reasoning, not real (logical) ризънинг,
UNability
to clearly think & to use rationality (critical thinking).
Ох, тоз (bloody evil & вреден) (шуро-баджо) (religious or secular) МИСТИЦИЗЪМ!
Oh, that (
dumbness of) COLLECTIVism, oh, those (really dumb) COLLECTIVists!
THEY ALL ARE ABSOLUTELY DISHONEST & CORRUPTED (UNIFORM!) ПОПУЛИСТИ!

 
 
 
                           
The 2 core (most significant) (highest and opposing)
философски, а следователно, lovely Josephine, и
polit(econom)ical principles
(benevolent vs malevolent forces) are:

the opposite (& opposing) съзнания (& борба) of
Платонично  vs  Aristotelian
(method of; code of) thinking!
Мистицизъм vs Ризън(инг)!
(the sets of ideas of)
COLLECTIVism vs INDIVIDUALism,
Statism vs Individual rights,
Egalitarianism vs Freedom,
Uniformity vs (раз)Личността,
Dishonesty vs Honesty,
Bad (or
evil) vs Good,
Деспот(изъм) vs Капитал(изъм)!
Две
тотално противоположни, lovely Jos,
ЦЕННОСТНИ СИСТЕМИ (ПРИНЦИПИ)
едната фатално кофти, другата истински добра,
първата НОСИ вреди и мъка [destroys values],
а втората – възможност to pursue (лично) happiness
[to really build
a better world, а better life(time)]!

 
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/putin123_files/image291.jpg 
It’s all about the (real) GREATest ИДЕОЛОГИЧЕСКИ конфликт –
the (antagonistically)
clashing 2 антагонистични WORLD VIEWS!
[
Днес, в БГ, lovely Josephine, all those ЕГАЛИТаристи-ppl,
and especially
(, ала не само) ЛЕВИчарството,
are absofreakinlutely pro
Russian favouritism [collectivism] & anti американизъм/europeanism [individualism]
i.e. are
full of & stuck onto the RESENTment of the core western values & the (application of) rational principles!
Yes, lovely Josephine, it’s all about
PHILOSOPHY; the (ir)rational ФИЛОСОФСКИ IDEA(L)S & METHODS!]

 (altruist-) Collectivism
[егалитаризъм/using the method of мистицизъм/negatives]  
vs
(the productive)  Individualism [анти-егалитаризъм/using the method of rational ризънинг/positives]


[Being more or less] Equal or  [Being really] Free


Collectivistic
(based on -the loving of-груповизъм, принуда & прагматично- консенсусно behaviour) (that produces standardized minds)
vs
Individualistic
(based on -the loving of- freedom, НЕзависимост & practical)
 cultures/moralities/behavior/politics/economics/values/principles/minds
 
"МЫ"  vs "I" (cultures)
Колектив(визм)ът vs индивид(уализм)ът
КОРПОРАТИЗЪМ VS FREEDOM
УТОПИЗЪМ  VS РЕАЛНОСТТА
Utopia (of collectivism) vs Reality (of capitalism)
The collective (irrational) unconsciousness (of the masses) vs the individual (rational) consciousness (of the minority)
[The problems създавани by the [obedient sameness of the] collective (под)съзнания
vs
the solutions намирани by the competing [disobedient creativity of the] individual съзнания]

It goes back to
Plato vs Аристотел, lovely Jos!
 


Мистично-зависимото „ние“ VS рационално-самодостатъчното „аз”

НЕрационалното (impractical) мислене, motivation, methodology & действие
VS
рационалното (practical) мислене, motivation, methodology & действие

Мислене в мистични (untrue) принципи VS мислене in objective принципи

Зависимият (negaliving; unhealthy) човек VS истинският (разумно щастлив; healthy) човек
pseudo versus real; delusional vs реалността;
the “Enlightened”/алтруистичен/егалитаристичен деспотизъм vs the (honest and productive) individual
subordinating the individual to
(some type of) higher authority like God/King/Pope/State/“the enlightened elite”/Партията

{Колкото повече to the left, толкова повече  vs … толкова повече to the right;
например, in principle,
колкото повече from the right to the left по the spectrum се „придвижваме“,
толкова повече irrational политики of democratic (Gov, държавна) централизация & censorship/interventionism/protectionism/RegulatoryAuthorianism/Totalitarism/Диктатура/Уелферизъм/НЕсвобода
[и приказки -the демократичния “social/класовутопизъм/ИнтерНационалКолективизъм/уелферизъм-  of  the kind “what about the poor/пролетаиата/НЕравенството; what about the social отговорността/duty?!]
и толкова по-малко и все по малко rational decentralization & free market П&П&П политики we can really hear & experience}

 

Банкерът Буров [По време на НРБ, комунистите се набързо разправят с Буров, като свършват живота му върху въглищата на котелното в Пазарджишкия затвор в началото на 50-те!]:
“Аз не вярвам в колективизма, нито пък в съзнанието на човека при общата работа!
Има индивидуална работа. Има лична сметка. Личен интерес.
Ето, аз така разбирам нещата.
Човек има една глава — да мисли, една уста — да яде.
Човек е създаден да бъде сам, сам господар на нивата си, на труда си. Сам.
А вие, комунистите, вярвате в общото, в колективизма! Аз не вярвам. И го намирам за противоестествено.
Човек живее за себе си, а не за другите.
Човек търси помощ от другите когато е хилав, слаб или болен.
Иначе всеки сам си работи.
Зависи как работи.
Аз в моята банка, плащах на чиновниците си тройно по-високи заплати отколкото те биха получили в Българската народна банка,
а те ми даваха петорно повече работа от държавните чиновници.
Аз подбирах моите чиновници от Свищовската търговска гимназия и от Свободния университет.
Аз знам да подбирам хората си. И не греша.


To the Left or to the Right?


Лявото харесва (и притежава) the resentment/authoritarian манталитета/spirit/methodology,
а дясното - the freedom loving манталитета
/spirit/methodology.

The (religious or secular) faith/мистично/non-reality-based mind(set)/culture/morality/ideology/политическа икономика
VS
the evidence/fact/reality-based mind(set)/culture/morality/ideology/политическа икономика
Зависими хора
with зависими minds, формиращи общество of социалистичеssки (олигарх-лобистки) markets & институции
VS
free individuals with free minds,
competing in a free society of истински voluntary contracting, co-op & free markets
Дефицит, corruption, emotionalism & debt VS благоденствие, honesty, практичност & abundance

 

  

The (utterly) inconsistency &  противоречивост of liberty хейтърите VS the (productive) НЕзависимостта & self-reliance of the freedom-lovers

The perfect (ideal of) (the religious и/или сошъл/secular мистицизъм of) колективизъм; the non-intellectual
vs
The
perfect (ideal of) (the real/true ризънинг of) индивидуализъм; the (really) intellectual
The (pain/suffering/punishment of) Equal(ity, egalitarianism, уеднаквяване, уравнивиловка, конформизъм/паразитизъм, coercion/compulsion, poverty)
vs (benefits/rewarding/richness of) the Free(dom of voluntary choice, diversity, innovation, productivity/практичност, prosperity) т.е.

Poverty & Conformism/cowardice/fear/паразитизъм & Уеднаквяване vs Prosperity & Challenge/дързост/curiosity/ambition & Diversity

Living in a fairy tale world [of соц/Кейнс икономиката, politics & coercively налагано икономическо equality)
VS
living in the real world [of freedom & choice, free market икономиката & politics]
„Държава се зове най-студеното от всички студени чудовища.
Студено лъже то; и тая лъжа изпълзява из устата му: "Аз, държавата, съм народът".
Човекът започва там, където свършва
държавата!“

 (Authoritarianism of the ideas & практики of religion и/или левичарството vs Liberty from the ideas & практики of religion и/или левичарството)
(
The Collective/”common good” is primarily more important vs the Individual is primarily much, much more important than the collective)
[
Колективна(та) безотговорност (based on irrationality & групов конформизъм/паразитизъм/emotionalism) vs the (principle of) индивидуална(та) отговорност (based on the free will & rational/objective ризънинг)]
(Сошъл
“reality” и/или мистичен религионизъм/“реализъм“ vs Objective reality & rationality/ризънинг/здравомислие)
(Primitivism/tribalism
/комун(ал)изъм vs Privacy/(раз)личността/индивида)
(Сошъл
[justice] worriers/do-gooders/Дарвинисти, демократлюбци, политически „коректни“ ppl/активисти, lobbyists & мултикултуристи vs Self-relying & self-made независими ppl)
 [
Тоталитаризъм/State диктат i.e. the system of the paternal Government/”God”  vs Анти-авторитарно society i.e. the system of free (market) society]
[The great Central
божествен Designer/Do-gooder и/или the great Central социален/секуларен Planner/”elite”; креационизма (religious ppl и cоциалистите/statists have these commonalities) i.e.
the process of the irrational making-up of the reality & произвеждане на entitlement/комунално mentality and “the need” for external guidance (obedience/serving to God/Партията/Сошъл, PPl’s or National Държавата)
vs
Free
независими ppl (with independent & rational minds) & free/spontaneous/unregulated/self-regulating markets - exchange of products b/n ppl; еволюционизма i.e.
the rational process of synchronizing with the reality & self-actualizing]
(Centralization, nationalization
& държавен paternalism/уелферизъм/entitlements/COMPROMISING vs Decentralization, private property & индивидуална/private отговорност/независимост/CONTRACTING)
[
Утопичен coercive идеализъм/материализъм/revolutionism/faithism vs Free (market, civil) society of voluntary & independent contracting i.e
the coersive vs the voluntary interactions/associations]
[(inter-) (
национал-)Демократичната Welfare/Социална Държава vs the индивидуалистична Лесей Феър Competition Република within the common (free) market]
(State-cartel control, Gov regulations &
(Gov created) monopolies i.e. crony/обръчен/too big to fail capitalism vs The free market, individual self-regulation & responsibility)
(The culture of хейтърсво, комуналност, failure, unsustainability, inconsistency & humiliation vs The culture of productivity, privacy, success, sustainability, consistency & independency)
(Rewarding failure,
конформизъм, immorality and impracticality/non-effective vs Rewarding успеха, hard working, the moral and practical/efficent thought, motivation and behavior)
(Ko
муналното/kомунидното/НЕпазарното мислене/mentality/lifestyle, motivation & практики vs Kапиталистическото/лесей феър/пазарното мислене/mentality/ lifestyle, motivation & практики)
[The 4Z’s value-destroyers
и хейтъри/regulators & controllers: мотивирани by non-values & anti-values vs The Innovative независимите/успешните value-producers: мотивирани by истински/рационални values]
[състояние of Д&Д regress основани на комунална собственост, централизация & политико-бюрократично redistribution of wealth
vs
а
state of Progress & Prosperity основани на частна собственост, abilities/merits, private профит & free market contracting/competition]

THE INQUISITION APPROACH OF

(държавна, групова) (hard or soft) Тирания/coercion (of silence) & (coercive) (колективен) Интервенционизъм (of the -лидери на the олигархично-tribal Establishment of- State и/или religion)
the philosophies/morality of Deficiency/Failure/Destruction i.e. Equalizing (collective)
poverty, безотговорност & the virtue of anti-values, основани на coerciveness & “group” rights
[The Equality
/levelling of Poverty - the (absolutely bloody вредната, 4Z‘s and) 5K’s ideology of социал/национал-популизъм, the madness of “political correctness” & multiculturalism, корупция & олигархичен етатизъм]
VS
THE CONSISTENCY OF THE RIGHTS OF
(индивидуална, личностна) (full) Свобода (of speech/ideas) & (economic & political) НЕзависимост (and voluntary Co-op of ppl, based on their self-interest)
The philosophy/morality of
Success/Practicality/Creativity i.e. Productive (individual) rationality, отговорност & the virtue of objective values, основани на protection of the IR principle
 [The Excellence of individual productive abilities
/capacity/self-interest - the ideology of (the истинския свят, the продуктивния) capitalism/Life]

Primitivism/религиозен & секуларен мистицизъм/грозотията in thought, motivation and action vs Civilization/coherence to reality/красотата/rationality in thought, motivation and action
(movement of the -economics of- the human species from the -quantity- primitivism of rural/seltakis towards the -quality- civilization of urban/polis/cities -гъсто населени- areas)

The irrational (badness, non-objective moral & intellectual principle of) (religious и/или secular) (coercive) мистицизъм of the (selfless & self-sacrificing preaching of) алтруизма
VS
The rationality of the objective (moral, intellectual, economic) principle/value of the individual’s curiosity & self-interest

 

RR: “Колективизмът -based on религиозен и/или секуларен mysticism of an алтруистична етика-
е истинска пречка, спирачка, дори заплаха за просперитета of the цивилизацията, the western -Aristotelian in thinking- type of civilization!
Комуналното/колективистичното -Platonic type of- мислене (and its днешен result/reproduction - сошъл уелферизъм)
 is incentivizing/making many -
дори повечето- ppl to be (цинични) конформисти & паразити in a matter of very short time.
The collectivists
мислене, produces усещането на такива irrational ppl да wrongly гледат на Държавата/“елита“/Government/a tiny group of a few “Supermen” …and “Superwomen” and its interventions
като на необходими, социално справедливи и
beneficial. А те, in fact, са точно the opposite!

И днес повечето БГ хора, ведно с the most of BG (ineffectual) intellectuals & the BG main stream media,
 
irrationally вярват (и прмотират), че
не безпристрастността на
the free market-а може да им really подобри стандарта & качеството на their lives,
ами
,  видите ли, Омггг, the D&D&D  кейнсианскo-consumerism модел -
the
(corrupt) държавните regulations & redistribution,
осъществявано
by “the elite” т.е. (the private/personal НЕморални benefits for олигархията/правоимащите:) политиците, банкерите, магистратите, бюрократите & their обръчи/institutions!
Вярват,

глуповато вярват (,ала да вярваш не означава to objectively know and understand),
ама именно и за това те (the ppl in това БГ irrational мнозинство), го прескъпо и най-остро разплащат (in terms of very low IHS статус)!
За съжаление БГ нацията ни, като цяло, е един комунално мислещ народ; това се дължи essentially на the too many of today old ppl, които са живели в социалистическа НРБ -
most of these по-възрастни (above the age of 50-55) хора (have been с десетилетия brainwashed, manipulated & forced with the irrational интер-националн-социалистически moralities & characters).
Въпреки кофти БГ демографията, обаче,
the
БГ (and the rest of Източна Европа) ppl, макар и трудно and въпреки кофтито наследство of the налични many (бивши) милиционери, доносници, соц герои and соц/ком партийните функционери-макевиалисти,
ала все пак избраха
rightly пътя водещ не, не, не към the eastern type of (essentially християнски, путински) Руския или (essentially будистки, даоистки, маоистки) Китайския (националистически клонящ) Изток,
а към изграждане
of the western type of free civilization/общество, rational morality, non-primitive culture
and the fairy tale free market
икономика.
Това е критично/изключително важно! 

Remember, lovely Josephine, (as Thomas Sowell says):
The imperfections of the free market are much, much less than the
(very deep) imperfections (and madness) of the Government[God/”elite” ] and its of the bad allocations of the ресурсите.
The
(strong, ясно изразен, дълбок) (no matter if religious, secular or mixed) collectivism/мистицизъм (of a nation/регион), because irrational in its essence,
унищожава
(the freedom & обективните values/principles of the) личността/индивида.
Josephine,
don’t be a group selectionist’s,
be an objective
(атеистичен secularist of) (inter-) (национал-)socialist, anarchist solutionist (rationally understanding & applying  true/natural/scientific principles, in all fields of human life/activities)
with rational (i.e. moral and practical) political ideal.
But most of all, lovely Josephine,
be honestly productive
(self-motivating, free market, rational and consistent) & истински happy individualist (in IHS terms),
нищо, че днес the few (of the БГ/ЕС ppl) лайкват/героизират the productive, докато the many (of the БГ/ЕС ppl) го хейтват/демонизират.
Защото, please remember, че
колективистите
always -explicitly и/или implicitly- imply/claim (base their irrational justifications on)
the wrong principle of coercive & massive (i.e. сошълized) redistribution/allocation of wealth/property
(through the means of using force & fraud),
който
кофти принцип, in fact причинява bloody sufferings & pains to so many ppl, all over the world.
Няма и не, не, не може, Жозефин, да има (някакво си) successful колективно effort & solution
to the problems caused by the collectivist’s systems -
нито чрез internal/inside reforming (най-лошото, най-НЕкадърното, психопатично наглото винаги овладява the top of the group), нито чрез external/outside action (инфилтриране & subverting)!

All forms of колективистичната организация/система са unsustainable и обречени на self-destruction.
Историята (ни) го показва over and over again.
The only
истинско & sustainable solution, lovely Josephine
is for a rational human
(to take a personal responsibility) to walk away from the (collectivist) system - becoming an independent agent from the (collectivist) system and
rationally focus on the things that he (himself) can manage & control
- рационален  индивидуалист!
Да, rely on your own self, lovely Josephine -
никой collectivist (и/или колективистична/public форма на organization of ppl) никога няма да come and save you/society! Remember clearly това!

Remember също и тази правилна сентенция на Ницше: Ако ти си роб, не можеш да бъдеш приятел, ако си тиран[ин], - you cannot имаш приятели;

и тази на Иван Бунин: Не Бог, не Бог ни е създал. Ние сме сътворили Бог с робски (т.е. с конформистките/покорните си i.e. obey & service) сърца.

 

 

Иван Хаджийски:Поради липса на частна собственост, на лични стопански и нравствени интереси,
първобитният дружен човек нямаше права… да се обособи като отделна стопанска и нравствена единица… Трудът бе общ за целия род, за цялата задруга…
Трудът на орача и овчаря бе от такова допотопно естество, че не даваше възможност за лични прояви, за отличаване, за появата на личност…
Първобитният човек … нямаше лично мнение, първо – защото той нямаше лична позиция спрямо другите хора и света, и второ – защото нямаше по какъв повод да се дели от хората.
индивидуализмът се появи едва когато обществото под влияние на развитието на производителните сили премина
от стопанския колективизъм на родовото общество i.e. collectivism i.e.  мистични primitivism & диващина
към частната собственост и цивилизацията i.e. (the principle of) individualism i.e. секуларни  privacy & civilization.
[Иван Хаджийски: Появата на индивидуализма у нас. Сп. Философски преглед, №3, 1941]

 

„Теоретиците на религиозни и политически учения са постигали целта си само защото
са съумявали да налагат на тълпите тези чувства на религиозен фанатизъм, каращи човека да намира щастието си в обожанието и тласкащи го към (
obedience and) саможертва…“
Густав Льобон: Психология на тълпите. Университетско издателство, С., 1995

 

Thomas Jefferson: “I prefer dangerous freedom over peaceful slavery.”

 

H. L. Mencken: “It is inaccurate to say that I hate everything.
I am strongly in favor of common sense, common honesty, and common decency. This makes me forever ineligible for public office.”

 

 

Лудвиг фон Мизес: “Недоволният очаква,
че събарянето на несъвършения социален ред ще му донесе онзи успех, от който съществуващата система го е лишила.
Следователно, няма никакъв смисъл да се опитваме да му обясняваме, че утопията, за която мечтае, е напълно неприложима,
и че единствената стабилна основа, върху която може да се гради общество,
организирано на принципа на разделението на труда, е частната собственост върху средствата за производство.
Невротикът обаче се е вкопчил в своята „спасителна лъжа”,
и когато трябва да направи избора да отхвърли или нея, или здравия разум, той предпочита да пожертва здравия разум. Защото
животът би бил непоносим за него без утехата, която той намира в идеята за социализъм.
Тя го уверява, че не той самият, а светът е виновен за неговия провал.
Това внушение повдига депресираното му самочувствие и го освобождава от терзанията на комплекса му за малоценност.”

Лудвиг фон Мизес: Либерализмът (1929)

 

 

Мъри Ротбард: „The free market placed definite limits on the size of the firm, i.e., the limits of calculability on the market. In order to calculate the profits and losses of each branch, a firm must be able to refer its internal operations to external markets for each of the various factors and intermediate products. When any of these external markets disappears, because all are absorbed within the province of a single firm, calculability disappears, and there is no way for the firm rationally to allocate factors to that specific area. The more these limits are encroached upon, the greater and greater will be the sphere of irrationality, and the more difficult it will be to avoid losses. One big cartel would not be able rationally to allocate producers’ goods at all and hence could not avoid severe losses. Consequently, it could never really be established, and, if tried, would quickly break asunder. „

 

Ayn Rand: “No man can have a right to impose an unchosen obligation, an unrewarded duty or an involuntary servitude on another man.
There can be no such thing as ‘the right to enslave.’”
[Yes, Rand, you are absolute right! Днес това право да поробвае всъщност the Social State, the democratic уелферизъм, който диктува -because of the prevailing wrong beliefs of the BG majority’s culture- 
че саможертвата и службата to others/Държавата е истинско/objective moral задължение и, следователно (ти да видиш, знчи!), то в политически контекст се transform into политическо duty,
 което трябва да бъде налагано
by the power of Парламент & Правителство i.e. by the coercive power of the State!
Това всъщност е истинско подкопаване -да не кажа миниране- of the concept of the IR the IR & free/moral/rational society, превръщайки ги на (уелферистката) практика into bad concept or no concept!]

 

John Dewey, a father of pragmatism and modern “liberalism,” explains the collectivist notion as follows: “Society in its unified and structural character is the fact of the case; the non-social individual is an abstraction arrived at by imagining what man would be if all his human qualities were taken away. Society (т.е. the group), as a real whole, is the normal order, and the mass as an aggregate of isolated units (т.е. the individual) is the fiction.”
[ Баси, а?
Това е the ideology of колективизма, lovely Jos - групата била ти да видиш metaphysically real, а пък the individual is a mere abstraction, a fiction.
Това е просто абсурдно,
but that’s the irrational collectivist’s thinking.
Е, и нека да добавя приносът в тази посока на pragmatism, на моралния релативизъм на нашата мамка Цецка Цачева, която произнесе великото:
"Какво е държавен интерес казва този, който управлява, и никакви човешки права не могат да му противоречат, защото той е държавата/Вождът/Командирът/Authority/Бащицата."
Баси, простотията, баси „дясната“ политика в БГ!
It’s болшевишка irrationality - in action! Absolutely!]

 

Benjamin Disraeli: “[It appears to me that] the Society of Education,
that school of philosophers, were, with all their vaunted intellect and learning, fast returning to the system of a barbarous age,
the system of a
paternal government.
Wherever was found what was called a
paternal government was founda state  (schooling- б.м. )education. It had been discovered that the best way to insure implicit obedience was to commence tyranny in the nursery. There was a country in which education formed the only qualification for office. That was, therefore, a country which might be considered as a normal school and pattern society for the intended scheme of education. That country was China. These paternal governments were rather to be found in the east than in the west, and if the hon. Member for Waterford asked [me] for the most perfect programme of public education, if he asked [me] to point out a system at once the most profound and the most comprehensive, [I] must give him the system of education which obtained in Persia. Leaving China and Persia and coming to Europe, [I] found a perfect system of national education in Austria, the China of Europe, and under the paternal government of Prussia.
The truth was, that wherever everything was left to the government the subject became a
machine.”

 

James Madison: “The accumulation of all powers, legislative, executive, and judiciary,
in the same hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary, self-appointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny
!


George Orwell, Animal Farm: “All animals are equal, but some animals are more equal than others.”
[(Inter
национал-)Kолективистичната ideology: Всички другари и другарки сме равни, but някои партийни другари от елита са по-другари от останалите другари!
Oh, that stupid/delusional/irrational idea(l) of collectivism!]

 

It’s all about (рационалната етика of) the individual(s) [and their objective НЕотменими IR],
                        not about
(мистичните етики of) the groups [and their non-objective collectivized “rights”]! Really.
            Основният политически конфликт в BG (and EU, and all over the world) днес
            е,
                       
и винаги will be, (the ideology of)
              
индивидуализъм vs колективизъм! Really.

            It’s all about
                        either the vision
/optics of collectivism
                        or thе vision of
individualism -
                        in [метафизиката, epistemology,] morality
(i.e. кое е добро и кое лошо; правилно или не; right or wrong), politics, economics and естетика (i.e. кое е красиво и кое не; кое е art и кое кич)!
           
In the long run,
            the vision creates and changes
(accordingly) the culture - of the individual, а следователно и THAT of a nation, регион & the (целия) world (of the humanity). OK?
            Yes, lovely Jos,
           
визията е просто a set of [(НЕ)рационални т.е. (НЕ)практични/(НЕ)морални]
              
ideas, principles and methods [applied into the (practice of) reality those ideas] -
                        които for a long time,
                        in a определен space
/place-time домейн,
            определят
(all the activities of the) живота of the (sum of all) individual(s), като (въз)произвеждат съответните (objectively) good or (objectively) bad results.
                       
Например,
                       
there’s the (prevailing ideas and methods of) Dark Ages and there’s the Ренесанс;
                        there’s the (prevailing ideas and methods of) Френската & Болшевишката/Социалистическата революции, ала
                       
there’s the (prevailing ideas and methods of) Индустриалната Революция and
                        there’s
също the American такава;
                       
there’s the  (prevailing ideas and methods of) Мюсюлманлендия, ала
                        there’s the
(prevailing ideas and methods of) westernization/cultivation of the civilization.
            It ain’t easy.

*

            Труден, (во) истински труден и (вековно) дълъг е пътят, lovely Josephine,
            който
mankind (humans, всяко общество, всяка нация)
              
трябва objectively да измине (за да successfully израстне/порастне)
            от
its own (moral, intellectual, political and economic) (coercive)
                        примитивизма
/“Ада“/тирания (religious и/или secular мистицизма; D&D&D модела; publicness; religious и/или secular колективизма) си
            до
/toward its true (все по-free, free market)
                       
civilization/“Heaven“/свобода (personal freedom, individual privacy; лична/индивидуална/IR непрекосновенност, P&P&P модела).
            Мистичните
(moral) алтруисти,
                       
no matter if религиозни и/или секуларни/the religion of the сошъл,
            са
in fact колективисти,
            са фундамента на колективизма,
            са ирационални хора;
           
the irrational ppl, обаче,
                       
no matter тяхното равнище в социално-икономическата Strata (of a society),
                        no matter
колко са икономически poor или rich,
            те
are always
            driven by the badness of the 4Z’s mentality!
           
Collectivism,
                       
морално-идейната основа на колективизма,
            е поставянето на
           
the interest of the групата/tribe/collective/others
           
над the interest of the индивида;
           
oh, those irrationalists,
            oh, those
мистици – all of them
           
основаващи (визията, разбиранията, философията of)
            живота
и визията (си) на the wrong & опасно вреден
           
principle
                       
[since Plato,
                             
Август Комте въвел термините/definitions of altruism & sociology,
                              както и
the рая утопично рисуван/бленуван от Жан Жак Русо, Робеспиер (Франция още от тогава is really finished in философско-идеологически контекст!), Иманюел Кант, Хегел, Карл Маркс, Ленин
                              и днес вече the БГ/EU домораслите мислители/intellectuals-collectivists хуманитаристи of социолози, историци, main stream media и политолози
…and other “smart intellectuals”, които са the съвременните „do-public-good” worriers]
            of altruism!

                       
[това са същите онези ppl, които лайкват да гледат в канчето на другия;

                              these are the same ppl, които love -through force, coercive redistribution and fraud- да изземват -progressively част от- онова, което се намира -honestly earned- в канчето на индивида]
           
Мистиците invert -изкривяват/джихадват до НЕпрактичност & unsustainability-
            автентичния/истинския морал,
lovely Jos,
            а следователно и
(истински useful for the individual) идеология, политика and икономика;
                       
oh, that religious Рай/Ад of God,
                       
oh, that секуларен Рай of the светлото комунистическо бъдеще & Ад of the частната собственост/profiting & the (real/sacred goddess  of) free market!
           
It ain’t easy.
           
It’s истинска cultural/идеологическа/moralities war ( - between rational vs irrational values, (set of) ideas, principles & практики)!
                        A war of
(rational vs irrational) consciousnesses - nothing more, nothing less.
                        It’s a
брутална war of and for the individual/ppl’s (way, method of) thinking/ризънинг (особено за the minds of младите ppl, интелигенцията & the middle “class”) (vs the groupthink)!
                        Of the
(objectively unsustainable, вредно, truly bloody и опасно) irrational thinking (false/wrong assumptions/предпоставки, tools, ideas, methods & практики)
                             
against the (objectively) rational [навсякъде, във всички сфери на живота на хората, както и (проникването & perversion in the разделението на the 4 инститиционални/социални) powers]!
                        Of the pragmatic-consensus
опортюнизма vs the delusional practical/истинската honesty - in moral, intellectual, political and economic terms!
            It ain’t
easy.
            Well, well, well, lovely Жос.
            Let’s truly unveil
(and try to мистично/утопично objectively смислим & rationally разберем) that war, lovely Josephine. That very, very old war - за ума/ideas/psyche [живота, (НЕ)свободата и (НЕ)щастието] на човека.
            Да, lovely Жозефин,
            хората сме
различн(ост)и;
           
единственото реално/true social division is the division
                        between the morality of
collectivists vs individualists -
                        between
тези, които believe, че the individual трябва to obey (to) the group
                                   
т.е. the groupthink [НЕрационална] morality/ideology/визия
                             
VS онези, които believe the group is absolutely nothing/meaningless without the individual(‘s mind/ризънинг & воля)
                                            
т.е. the individual [rational] morality/ideology/визия!
            Individualism, индивидуалната [личната/
personal] отговорност and предприемачеството go hand in hand - are fully compatible!
            Колективизмът е обратното на
the индивидуализъм.

 

Истинският enemy
of the reality, freedom and the achievement
/успех/wealth
of the
истинския (productive & НЕзависим) човек.

            Collectivism/егалитаризъм, lovely Жос,
           
is the истинския enemy
                        of
(the objective)
                       
truth/reality, (individual and national)
                       
liberty/sovereignty & achievement of просперитет/успех/health/happiness!
                        На индивидулно и
на национално/регионално равнище.
            Егалитаристите,
lovely Jos, absofreakinlutely хейтват the whole basis of existence/living!
            Their
culture
            is forceful,
безрадостна & sacrificial,
                        based onto
скептицизъм, дефицит/посредственост/НЕпрактичност & resentment!  
                        It
’s the culture of the 4Z’s negaliving манталитета;
                        of immorality
;
                        of НЕсвободата - coercive
изземване of private wealth/ресурси и тяхното egalitarian (corrupt) redistribution.
            Етатизмът
(and all its схеми of  „хуманистичен“ атруизъм), lovely Josephine,
           
винаги иска яко (принудително)
                       
да изсмуква the energy, time, money and attention of the productive individual;
                        колкото по-продуктивен
the individual, толкова повече СМУЧЕНЕТО от него(вото honestly earned wealth)!
                        It’s never worth to be(come)
an egalitarian колективист, it’s real badness to be(come) any version of мистик!
           
Колективизмът, lovely Жозефин,
           
няма absolutely нищо общо със co-op (между хората; based on ризънинг with one another);
            първото е винаги
based onto
           
coersive/forceful реторика, motivation and action, (организация/policies)
                             
[насочени към indoctrination/slavery of the majority of ppl in a nation/region/world, lovely Jos,
                             
в absofreakinlutely полза и по волята на the (с главна буква!) “Elite”/State/Правителството/Parlament/President/Обществото/Народа/Common Good/God/Алах/Партията/Коалицията т.е. (small letter) олигархията!]
            докато
второто - e винаги based onto
            voluntary
/free thought, incentives and действие/асоциация (of different and unique individuals/(раз)личности, работещи в екип for the purcuit -and успешно achievement- of their own rational self-interests)!
            Колективизмът
,
                       
чрез своите programs/политики,
            винаги иска
to substitude the individual (voluntary economic activity/cooperation and private property)
                        with “The State knows what's best for you!”
                       
т.е. with партийно-бюрократично наложени „collective/collectivized/групови права(държавно монополна economic regulation and control of the lives, liberties, property, activities & purcuit of happiness of the individual).

*

Отсечката

            Политико-идеологически спектър, lovely Жозефин,
            can be represented by една отсечка в равнината,
                        разделена на 20 равни части.
            Центърът на отсечката
                        е линейна координата „
zero“.
            На ляво от тази нулева координата,
                        разстоянието до всяка от равните части се описва с
increasing in стойност negative (value of) цяло число, като най-отдалечената точка има стойност „минус 10“ (the negative -домейна of- authenticity);
            аналогично, най-дясната отдалечена от центъра точка има
positive стойност of (плюс)10” (the positive -домейна of- authenticity).

Отсечката можем да наречем, lovely Jos,
           
the scale/axis of slavery-freedom
                       
[т.е.            100% обществена/Държавна/Government property/ownership,
                                                           
100% Regulatory and
                                                            100% Redistributive State/Government
                                       
т.е. „комунистическа -the model of марксистко-ленинска СССР/НРБ type of- грижа за човека чрез социалистическа fairy tale икономика,
                                                            through the method of coercion and negating -
absolutly controlling както е при the model of German/Italian/Spanish  национал-социализма- the private property

                    vs
                                                            the very ltd/small Regulatory State/Government & 0% redistribution of wealth
т.е. истинска free market economy/State & 99,99% of private property/contracting/economy)
                                        [lovely Josephine,
                                        pls read the great
икономисти of the 20-th century: “The world to serfdom” by Хайек and “Socialism“, „Всемогъщото правителство“ & „Човешкото действие“ by фон Мизес.
                       
Read също Джордж Оруел, Солженицин, Мъри Rothbard & Томас Соуел.
                                       
And then you’ll understand that прилагайки принципа of -completely- free market economy т.е. лесей феър
                                       
could never води до създаване
                                        of
a monopoly of an individual/cartel in an икономическо field
                                       
т.е. of owning and dictating -цените of- everything в някой си economic отрасъл. A monopoly could only, only, only be created & maintained in the long run by a Government регулация/съпорт - в ущърб на the individual/ppl!]
           
Лявата (the negative in стойности) част на отсечката/спектъра
              
е in principle,
                       
по същността си (pro)
              
slavery [collectivism]; {подтисничество/упадък/interventionism}
                                   
{collectivized rights of the колективистичния wolf
                                            
the might makes right & uniformity/leveling of opinions,
                                             that are grounded into an authority and applied through absolute/extreme force
за за наложат obedience/totalitarism; violating the IR}
                                              [
колективизъм е идеята, lovely Jos,

                              че that the individual’s life belongs not to him, but to the group/tribe/society
                                            
т.е. че както отдавна е написал
A. Maurice Low
                                             „
man has no rights except those which society/Government/religion permits him to enjoy.
                                             From the day of his birth until the day of his death society/Government/religion allows him to enjoy certain so-called rights and deprives him of others;
                                             not . . . because society/Government/religion desires especially to favor or oppress the individual,
                                             but because its own preservation, welfare, and happiness are the prime considerations.
(прочетете книгата му “What is Socialism?“)
                                            
and that the individual must sacrifice his values and goals for the group/tribe/commune’s “greater good” ("групов разум"), което е над всичко (друго).
                                             Ти да видиш, значи!
]
              
и в тази left част на отсечката, lovely Josephine,
            отделните политически партии
            се различават
            не
, не, не принципно, ами само по нивото/the degree of blackness/darkness;
                                   
[, като най-лявата, far left точка от тази част на отсечката отговаря на 100% darkness, 24 hours of идеологически причинена arctic darkness per day, абсолютна тъмнина/blackness, а центъра на отсечката е 50% darkness]
            средната [the center part of отсечката] е - политическата зодия (of two-faced) “близнаци”,
                                             [the middle-roader центизъм, mixing,
                             
               of collectivized rights with IR,
                                             that are grounded into an authority and applied through a degree of force;
                                             violating the IR;
                                             едното им лице е обърнато на ляво, а другото гледа на дясно - в различни моменти повече надделява ту едното, ту другото, ала така или иначе the darkness is about 50%)
            а дясната - (pro) liberty/individualism! [(добро)волност/просперитет]
                             
 [НЕотменими Individual Rights, before any authority comes along: право на life, право на liberty, право на private property and право на pursuit of happiness;
                              това всъщност е идеята, че
                              the individual/човек/гражданина is sovereign (belongs only to himself), an end in himself, and the fundamental unit of the social/moral construct
! How about the national суверенитет?]
            Дясната част на отсечката, lovely Jos
ephine,
            е със различно ниво
/degree of whiteness/rightness;
           
центъра на отсечката e about 50% whiteness/goodness/rightness,
           
докато най-дясната (the far rightest) точка от дясната част на отсечката
            е
the (one and only) absolute truth/whiteness/100%светлина (истинската freedom, the true goodness, the objectivity).
            Движейки се в посока, lovely Jos
ephine,
            от ляво на дясно
in the отсечката

                                                                        [, започвайки с анархо-комунизма  , после минавайки през робството и все по надясно]
               се увеличава степента на (нивото of the whiteness/goodness)
                             
свободата/lightness of the individual/личността (и същевременно се намалява the domination, the collectivism & централизацията by Държавата/Government/the ”elite”/правоимащата group)
                             
& the respect for Individual Rights!
                                                                                   
[за да завърши, Омггг, отново с анархия: Ancap i.e.    анархо-капитализъм) (всички форми of anarchism are wrong, lovely Jos! All of them!]
           
Сменяйки посоката на движение от дясно на ляво -
           
прогресивно намалява
                        степента на свободата/whiteness of the individual/личността (и се увеличава the domination, the collectivism & централизацията by Държавата/Government/the ”elite”/group/властта)
                             
& the non-recognition of the Individual Rights (and their transformation into измислени, опасни и вредни за човека - collectivized rights, права, Омггг, не на индивида, а на групата/комуната/племето).
            В библейска терминология, lovely Jos
,
           
това е битката/борбата/конфронтацията/конфликта/двубоя

между силния & aggressive войн-гигант (, потомък на свръхчовеци от по-старо време, смятан за непобедим в битка) Голиат
            и
(все още невръстното дете, ала талантливо, rational/smart in thought, motivation and action и притежаващо very свободен & несломим spirit) Давид.
            Давид
(, because rational and free in spirit; с прашката/уменията си)
            побеждава
(the brute/primitive; the force/Горилата)
              
и става leader of the израилско-юдейското царство,
           
като „успява да укрепи държавата си, дава началото на мащабно строителство – градове, канализация, водопроводи, крепости – особено в столицата си Йерусалим .

The rational thinking and the емпирични доказателства от последните 150 години of the history of mankind,
           
доказват, че
           
the collectivist (politics & economics of) интервенционизъм/protectionism always
           
ражда Правителства/мнозинства,
              
които like-ват & прилагат колективистични/irrational метод(ик)и (& tools) -
                        където
(намесата на) Държавата или все повече нараства или в най-добрия случай не намалява;
                        колкото
по-голяма (намесата на) Държавата/Правителството в икономиката,
                        толкова по-големи са the
държавните spendings (дефицити и дългове), корупцията & популизма (of all its institutions).

*

 

Нека сега, lovely Josephine,
            да овекторим отсечката
(спрямо „нулата“ т.е. in fact within тази отсечка съществуват два разнопосочни вектора). Защо?
            Защото посоката & величината
/размера/дължината/големината (т.е. числовата стойност & math знак) имат значение, lovely Jos! Йес.
            Нека винаги стрелата
(на Стрелеца; do you believe in зодии/magic/miracles/numerology/астрология/е(к)зотерика/theories of конспирации/life after love/unconditional love/irrationalities?)
                                       
rationally бъде in your mind –
                       
сочеща to the wrong right direction със съответната objective strength/размер, which will make you really strong enough, yes! ОК, Жос?
            Движейки се
(ментално)
            от дясната
(преминавайки през „нулата“ и продължавайки) към най-лявата част на тази отсечка
           
objectively се (in real terms)
            увеличават
the размера/големината/модула на:
                        НЕсвободата,
                        централизацията
(of power), (желанието за все повече контролирана by the бюроктатите)
                        колективната собственост
(и съответно яко нараства the 4Z’s хейтърството към the private property & the free market contracting),
                        interventionism
/interнационалcollectivism of the Държавата и the заплахата за (раз)личността  -
            чрез наглешко, дебелашко и агресивно
            налагане на
the wrong idea  of социално-икономическо equality/уеднаквяване/социализирането на private property/егалите & фратерните,
            основано на the принудата
                                   
[т.е. using физическа force или заплаха of използване на физическа сила]
                        упражнявана to regulate & to control
                                   
[i.e. упражняване на физическо насилие или заплаха of използване на физическа сила]
                        всички дейности of
upon the life на the individual by
                        the
(олигархично-корумпирания) ( tribal/collectivistic) Establishment/System of:
                        the
(totally & completely 100% Regulatory/Redistributionism of) Демократично-Социалистическата,
                        the
(totally & completely  90%  Regulatory/Redistributionism of) (Inter-)National(social)istic или     
                       
the (crony, the mixed капиталсоц, the изтъчено прикриващия се 40%-70% Regulatory/Redistributionism of) Social-Democratic (Уелфериският)
                   
            God/Group/Държава/”Елит“/Партия/Коалиция/Олигархията/Authority
                        & its (лобистко-конформистки, поетично-будоарни, паразитно-популистки organized)
                        обръчи!
                       
[, които днес, в 21 век, социал-справедливо, honestly & полит-коректно,
                                            
след като заделят (колко?) enough за себе си,
                              they redistribute the rest
of the колективистичните фондове, lovely Jos,
                             
събирани чрез the coersive изземване от всичките the productive ppl, под формата на раздаване of the социала
                              т.е.
the (хвърлянето of) захранката of the entitlement манталитета/морала
                              т.е.
all kinds of gimme, gimme, gimme си ми …полагащото ми сезнам си и ще се до дупка боря за правата си…!
                              Oh, that
social наркотик, oh those many зависимости! It’s absofreakinlutely irrational politics & economics i.e. ideology!]

Well, lovely Jos,
            which
vector do you (без)съзнателно [(без)волево] choose -
                        the right
(-wing) or the other;
           
защото in reality,
                        in principle,
            there’s absolutely no in
-between (middle of the road, златната среда, „умереното & толерантното“, ничия земя) in the long run?
            Beware
; it’s all about an idea(l); раз(лич)ни хора, разни idea(l)s! Think. Рационално и фокусирано; objectively.
            Ала помни, lovely Jos,
            че
it’s винаги much, much по-лесното
                        to
(think, be motivated and) act НЕрационално/примитивно/on faith/on an impulse/on emotion/on whim/whishing  on a star,
                        to be
(Mr./Mrs.) irrational отколкото to (think, motivate and) act истински смарт/rationally, based on objective principles/values -
                        затова и
(БГ) мнозинството/статуквото,
                             
{ включая и огромната част от [the  5К’s  манталитета, which всъщност произвежда the  4Z’s придворничеството/зависимостите на]
                                            
the интелигенцията, the интелектуалците & the Academia  
                                   
(днес)
                                             (
and its according level of способности & съответстващите achievements) } 
                             
е такова каквото е!

*
The circular spectrum

 

Ако на тази отсечка, lovely Josephine,
            съединим двата й края,
            то ще получим
           
the circular political [идеологически] spectrum. OK?
            Within this circular political
спектър, lovely Jos,
            съществуват rational boundaries между различните идеологически парадигми/visions;
                       
най-тънка е that boundary, която дефинира/обозначава the absolutely тотално различните домейни of the Лесей Феър (the real/true капитализъм) and този на the inter-(национал-)социализма.
                        It’s a very
, very thin, ала very clearly (рационално) разграничима граница -
                       
много подобна boundary, каквато objectively съществува между лудия (в медицински смисъл/context) от една страна и гения от другата.
                        Само една крачка, lovely Jos,
                        вдясно или вляво спрямо тази граница
(rationally)
                        разделя домейна на
(moral, political, ideological, economic) лудостта/irrationality/delusional/дефицитността от този на reality/истинността/rationality/продуктивността! OK? Get it?
                        Това е цивилизационен въпрос!
(, а където липсва цивилизация & разум има the big problem of примитивизъм & върлува irrationality)
           
All collectivism, lovely Jos,
            is some version of (the авторитаризма на „твърдата ръка“, „силния човек“)
                             
Робеспиер, Франко, Мусолини, Хитлер,
                        Ленин, Сталин, Мао, Ким,
Брежнев,
                        Фидел, Чавес, Пол Пот, Пиночет,
                        Кадафи, Мубарак, Хюсейн, Милошевич,
                        Путин
, Лукашенко, Ер-доган, Асад;
                       
these ppl are all the same (in principles/values),
                        they are all populist -
тези do-gooders “love” the common/public/сошъл good (want to control/regulate - the D& D парадигмата, чрез -political & economic- force & fraud!)
                             
and истински hate the individualism, freedom & the IR;
           
collectivism