There are only 3 types of (идейно-интелектуално, political & economic) leadership styles in reality (на any равнище):
the
Тotalitarian/total control, the (сошъл-)Democratic/Autocratic /compromising & the Лесей-феър/principled
[The lack of rational лидерство, especially идейно-интелектуално такова, е real посредственост!]
Първите два
styles of the (политически & икономически) (на всякакво равнище) leaders/States [т.е. (inter-) (национал-)социалистически, теократични & (социал-)демократичните]
винаги (яко) лъжат/прикриват facts; are really corrupt/dishonest/immoral - in mind, мотивация & actions (at the expense of others).
При това, вторият тип, lovely Josephine,
the (сошъл-)democratic(ly elected) leader/State, (has a tendеncy to most likely)
лъже най-много и най-нагло. Ала първият (totalitarian) тип, the real monster, е най-опасен & най-зловреден.

   
The (true) (универсален) political (& икономически) spectrum - за НЕтоталитарни държави,
където really съществува (semi-free) market competition over the political interactions/transactions of ideas;
for the totalitarian общества е повече от ясно - там е квото (religioуs или secular) (elite of) the Партията каже, това и става с полит spectrum.


Тhe (real & full) политико-идеологически (linear & circular) спектър
(based on the objective предпоставката of having either less or more IR! Because the individual matters. Really! And I mean it.)

{It’s all (about a system/set of) (твоите собствени) politics, economics, естетика (,that are based on a (dis)honest/(un)real/(un)true/(im)practical -i.e. wrong or right- morality) and (an organization of the) society/ppl/institutions!
Yes, lovely Jos,
 you should, can and ought to (be able
to) rightly understand (the true изисквания & principles of the reality) and really take (accoedingly) care of (applying them into) your own personal, family’s and social politics & economics!
Doing all that stuff your own way. Go (doing it) the right way, on right principles, or else последствията за your own living(‘s standard & quality) will be either посредствени или real badly тежки т.е НЕхепи.
Don’t let
(any of the millions of) the психопатичните & the социопатичните dogmatists to (be able to) rewire your own mind for (servicing their own irrational agenda i.e. for) their own (колективистични) benefits & wrong (колективистични) idea(l)s! OK?}[Битката -set of- of (НЕ)обективни & (НЕ)рационални ideas за умовете
of the -majority of- ppl;
за надмощие на (ir)rational ideas над the other/opposite такивa,
които винаги определят the according пътя на развитие
(the negative D&D&D или the positive P&P&P модела) of the society/ppl and the institutions]

Черното, сивото (i.e. the мистичното) & the (НЕмистичното) right
в (the individual & the social) морала, политиката & икономиката.

НЕсвободата (of the many) exists at the either end of this Spectrum;
it’s the
анархизъм of the left and the right libertarianism; it’s гангстерство.

 

http://forums.na.leagueoflegends.com/board/attachment.php?s=&attachmentid=785607&d=1379906937


OF THE POLITICAL [i.e. of ideas] & THE ECONOMIC [i.e. of practice]


 

Едмънт Бърк : “Тhe only thing nesessary for the triumph of evil ppl is smart/good ppl to do nothing.
За да победи злото е необходимо само едно - Добрите хора да не правят нищо"

(, because it’s easier, not hard-working thing)

 

Albert Einstein:  “The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”

(, because it’s easier, not hard working thing)

 

John O’Sullivan : „All organizations that are not actually right-wing will, over time, become left-wing?”
[, because the leftish ideology is the easier, the short-term (here and now) choice, not the hard working thing, doesn’t need a lot of energy, doesn’t require strength and integrity of character;

За разлика от the objective right ideology,
the leftish
изисква
послушковци, конформисти, „поетеси“, ineffectual (псевдо) intellectuals, паразити и демагози,
които на гърба на данъкоплатеца да разпространяват социал-популизъм, национал-шовинизъм,
dishonesty, наглост и дебелашко поведение -

все characters/properties/attributes необходими за
to control/manipulate
мнозинството of their irrational & НЕпродуктивен/НЕпроизвеждащ/НЕзает/НЕпрактичен (oldish or marginalized) електорат.
Do you remember the personality, devotion, commitment and strong character of the late Iron (in character, will , objective & rational принципност) Lady?! RIP, you rational and дръзка Lady!
Today’s (социал/размитите) conservatives са просто едни (Grand Old) консерви, сравнени с the Iron Lady of the 70’s and 80’s.

Today the UK Tories са просто една milder версия of the Labour (and Tony Blair’s демагогската Third_Way) party, която пък е just a version of the (imter-) (национал-)социалиситческата Партия.

Today, само Nigel Farage, малко, много little, resembles the Iron Lady, ала не съм изобщо сигурен за неговите съ-партиййци, и за UKIP, as a whole. ]

 

Аристотел: Човекът по природа е политическо животно (police polis); зоон политикон, животно, притежаващо логоса т.е.
способността
/faculty/ability да говори разумно и да обмисля действията си.
„Политическото партньорство трябва да се възприема като съществуващо за благородните постъпки, а не за целта да се живее заедно.”

{
така се въвежда термина „политика“, политическа философия, политическа наука т.е.
separated by ethics and economics and defined by the
(three, универсално валидни) laws of (meta) logic defined by Aristotle:

the law of identity {ID: every proposition implies itself i.e. A is A i.e. A: A = A},
the law of contradiction {or non-contradiction; NC: no proposition is both true and false i.e. Nothing can both be and not be, at the same time! NOT(A = NOT-A)}, and
the law of excluded middle {EM: every proposition is either true or false i.e. Everything must either be or not be! FOR ALL A: A OR ~A}.
Той е the authentic бащата на logic, политиката и rationality!

Векове по-късно the Aristo’s 3 objective & rational laws
have been used to denote propositions of the Boolean
(binary, digital т.е.  лог.“1“ or лог.“0“ ; true or false; yes or no; on or off; open or closed; high or low) Algebra/ electronic /world :
(ID) every class includes itself;

(NC т.е. функция логическо „И“) every class is such that its intersection ("product") with its own complement is the null class;
(EM т.е. функция логическо „ИЛИ“) every class is such that its union ("sum") with its own complement is the universal class.
}


If you want to (learn how to) rationaly vote, lovely Josephine, you ought to
първо teach yourself all (main principles) about politics & economics! That’s right! You cannot skip that deal or else – you are просто an irrational human!

Бертолт Брехт:  „Най-лошата неграмотност е политическата неграмотност.
Политически неграмотният не чува, не говори, не участва в политическите събития
(и не гласува, дори).
Той не знае, че цената на живота, цената на зърното, на рибата, на брашното, на наема, на обувките и на лекарствата зависят от политически решения.
Политически неграмотният е толкова глупав,
че е способен да се пръсне от гордост заради факта, че мрази политиката.
Този глупак не осъзнава, че
проституцията, изоставените деца, най-големите крадци, лошите политици и корумпираните лакеи на национални и мултинационални компании
се раждат тъкмо поради неговото политическо невежество.”

Ludwig von Mises (the hard core foundation, the gold standard of semi free market economics): "Economics deals with society's fundamental problems; it concerns everyone and belongs to all.
It is the main and proper study of every citizen.
Economics must not be relegated to classrooms and statistical offices and must not be left to esoteric circles!
 It is the philosophy of human life and action and concerns everybody and everything. It is the pith of civilization and of man’s human existence.’ "

 

Bertrand Russell [1872—1970, British philosopher]: "Many people would sooner die than think [rationally - б.м.]. In fact they do."

 

 

 

 

 


            Politics and economics, lovely Josephine,
            are all around us – always
, през последните 9000 години, have been; and always, докато свят светува, will be.
            Politics and economics
(i.e. system of ideologies implemented into laws)
               
matter a lot - always have and always will. They are [objective part of the (ir)rational philosophies - the vision/explanation/knowledge of]
               
the world that surrounds us, all over!
           
За да (можеш да) разбереш the real fairy tale политиката и fairy tale икономиката, lovely Jos,
            you need to истински rationally
& цялостно understand (moral) philosophy.
           
Икономиката (money; capital) си е икономика (money; capital),
           
политиката си е политика,
            ала
both са производни of етиката! А и трите са a fundamaental parts of философията!
           
Oh, yes, lovely Josephine,
            философията си е философия – and it is either corrupt или не!
            Повечето философии са corrupt.
Beware! Be aware!

***

 

Philosophy
[a set of (ir)rational principles, lovely Josephine,
that act as guiding “Polar star” – for
(a method of) thinking & (presumably according) behaviour]

 

            Философията e love of (божествената, мистичната rational & empirical) wisdom/truth/objectivity/reality;
                                               
get into (the rational) it, lovely Жозефин!
            The
(rational) (quest for) truth/reality,
                        having
/understanding/reaching/grasping/смислянето на
                        the
(principles of) truth/reality
            puts one’s mind into cognitive mode and makes (истински) order out of (истински) chaos, meaning out of meaningness! And I (really) mean it, lovely Жос.
           
Hold onto it(s обективни principles), for life!
            The
(objective) truth, lovely Josephine,
            is never subjective
! (нищо, че so many философии & философи/thinkers се стремят да те убеждават в обратното, че видите ли „нямало и не можело да било имало само една truth/reality, че „the most objective truth is that truth itself is subjective?!)
            Get (rationally) onto/into it, lovely Жозефин! Don’t be stupid!
            Belief is not the same as the objective truth;
                        beliefs
(както и personal opinions) are (faith-based and are) по дефиниция subjective.
            Don’t be delusional,
                        be
истински (intellectualy & morally) honest,
                        be
(безчестна, attractive, interesting, challenging &) истински smart;
            and don’t get blindly
/emotionally/irrationally
                        into
(delusional, blind, non-rational) beliefs, gorgeous Jos! (principles of)
            Reality is
reality, truth is truth, absolutes are absolutes, (relationship of) facts are facts,
                        right is not wrong, evil is not good,
                       
мошеничеството/dishonesty е мошеничество/dishonesty,
                       
(un)happiness is (un)happiness,
                        (ir)rational
(fear & faith) is (ir)rational (fear & faith)! OK?
            Long story short, lovely Josephine,

                         политиката и икономиката
(political & economical ideologies), които са част от философията, lovely Jos,
                        са изключително важни
could be very, very much опасни) неща if done (ir)rationally.
           
The application of politics and economics имат залог! Yes, they do!
                        Залогът е живот
a - животът на човека, existence!
                        А следователно
, и свободата, property and the purcuit of щастието. Of the individual. Really.
           
And I mean it. I seriously mean it!


Когато
в някоя философия липсва метафизикатаthen all (in it) is wrong.
All
the versions of мистицизъм всъщност are lacking metaphysics.
И затова, lovely Josephine,
се easily сгромолясват пред всеки really able to objectively/rationally reason човек.
Nobody can реално построи, lovely Jos,
a rational епистемология (а, следователно и morality, and politics, and economics, and естетика) върху фалшива/компроментирана/corrupt/no основа!
Фалшива основа, фалшива (unsustainable) пирамида above. Внимавай, lovely Jos, with your own individual building! Внимавай най-вече със изграждането of the base!
Кофти база означава кофти all
- all wrong, from the bottom to the top!
Yes, lovely
Жозефин, it’s really all about that bass, 'bout that bass! Really.
Ти, gorgeous Jos,
трябва да имаш
the right base, in the first place! Инак – грозно & скучно е, for you, in the first place. Negaliving е - lot’s of troubles & мъка, individually & сошъли.
Morality, lovely Josephine,
objective or not, rational or not,
is
(and always has been, and always will be) man’s creation, not (мистична) God’s! OK?

 

Това, което в метафизиката е обективността на фактологичната материя,

          в епистемологията е методологично-интегрираната познаваемост,

          в human областта е (функция от М&Е)

·         Етиката (1), моралният кодекс, the (ir)rational morality [of йерархични (систематизирана & рационална) ценностти] дефиниращa:

o   Politics (2) - идеали, идеология, закони - устройство на Държава & власт;

o   Икономика (3) - практическата организация на средствата за оцеляване и развитие дефинирани by politics;
competitive choices & действия на индивидите за максимално ефективно, постоянно и ever changing pre-локиране на ресурси с цел производство & trade, създаване на принадена стойност, резултативна печалба & увеличаване на capital;

o   Естетика (4) - интегрираният финален резултат -култура & среда & менталити- от Политика & Икономика.

 All these четири, should, ought to be основани на
the
(истински) rational self-interest & the индивидуалните права -социология, психология, сексология- т.е.
НЕконформистката
ленинска, соц истинска (real/non-regulated/non-controlled/non-distributive) правда на ДДТ-то:
Справедливостта е известна величина, тя е непоклатима и неизменна, objective & rational. Non-compromising truth. Тя не може да бъде нито повече, нито по-малко.”
It is either нула или единица, true of false, факт или НЕфакт, вярно или wrong.
Диалектика
(по Хегел, по Маркс, а? Или? Ех, these диалектики!) на the digital rational concept of „Нула & Единица”.
ДДТ е интегрираното триединство на:
1.Дух: (способностите на) разума ;
to think consistently wishfully rationally, идеалистично или материалистично logically, мистично objectively, on an impulse in 
cognitive principles, чрез consistently & persistently applying the right methodology!

2. Душа, (под-)съзнание: (psycho)емоционален статус

3. Тяло: материя

 

 

            Философията & политиката, lovely Josephine,

            не, не, не са „запазена марка
                        само за политици, интелектуалци, журналисти и някакви други лобисти
[ them ppl love to irrationally “privatize” the activity of философското -epistemological, moral, political & economic- ризънинг ]!
                       
All рационални ppl can [& should; ought to] understand [& do] philosophy & politics [as well as economics & esthetics, too]!                                 

Сега, lovely Jos,
                        нека поговорим за
fair goddess, wild, wild angels
           
(im)moral политическа и икономическа философия.
            Let truth
/reality be (objectively) told! Let’s describe & explain the spectrum of (all) those.
            If you, lovely Josephine,
            want to learn to think
[be motivated, choose (by the rational method) and act]
                               
рационално

                        i.e. to be истински rational character,
           
тогава you ought to
                       
обективно
                       
understand, identify, смислиш & justify the политико-идеологическия спектър! Yes!
            Do it! Do it rightly. DIY. With a little help of a friend - me.
            OK? Let’s go.

*

            Който човек, lovely Josephine,
           
мисли, че
            няма
(не съществува; и не може да съществува)
                               
политически & икономически [i.e. идеологически] спектър,
           
тоз човек is absofreakinlutely wrong;
                       
      is an absofreakinlutely irrational инфантил!
            Който човек [wrongly] мисли, че
           
няма ляво [леви], няма дясно [десни],
           
че това било, ти да видиш,

                        само [някаква си][илюзорна] стигма,
           
той е really absofreakinlutely confused [greyish] човек,
            който
does not understand, че
                       
the [set of] ideal(s) [and their according (ir)rational стандарти]
            are
stuff that

                        истински identifies each and everyone of us the living ppl!
            OK?
            Let’s unveil the [objective] truth about the
политико-идеологическия спектър.

           
           

 

*


The essential(s) & the derivatives

 

            There are primaries [essentials]; and there are derivatives, lovely Jos! Причина и (по)следствие; causality.

            Политическите и икономическите свободи
            are fundamental
мистични, God/Алах given обективни (Earthly) values! Точка.

            Това should always be the начало, началната real предпоставка! [of a (wo)man’s objective and rational thinking, motivation, йерархични приоритети and doing]

Политиката и/или икономиката (and their according произведени & прилагани laws), обаче, lovely Jos,
           
are
            not primary,
            are not
(and cannot ever really be) основата (of a really free society‘s construct)!
            No, they are not,
           
макар, че everything (as последствие)
           
has a political и/или economic измерение,

а политиката is the most (easily) emotionally charged домейн,
            дори
much, much more
                                    than economics
(, защото икономиката -good or bad- е производна of the principles of politics) (и в този аспект way, way too far away from the истински science домейна, ала не, не, не и the BG колективистичен дух of the politicized научно-educational домейна).

Yes, lovely Jos,
            politics & economics
(both)
           
follow (come after, тичат подир, derive from, израстват от the according) етиката, ethical (set of) принципи;
                        the
religious, biblical morality [of a culture; of an (ir)rational school of thought & vision about the reality, life, liberty, property, motivation, passion & стремеж към happiness]
                       
is
                        the real
                        body [fundament]
                                   
[, which, more precisely & technically speaking, се построява върху двата крака of a philosophy the метафизиката & the epistemology; if (either of) двата краката са НЕстабилни, or if (either of) краката are not real strong, or if (either of them) изобщо липсва(т), тогава, разбира се, they cannot really успешно sustain the body above! Затова, lovely Jos, когато тук говорим за философска основа, ще разбираме не двата крака of phylosopy, а тялото, the body i.e. основата is the morality];
           
is real основата, която истински differentiate хората – all over the world;
           
is the базисния фундамент of (the individual’s mind) (and of all individual & social)

                politics & economics [& esthetics],
                                    that се
изразяват чрез according политически & икономически (set of) принципи!
                                   
(например, - free market economics, планова икономика, частна собственост, public/колективна собственост,
                                                freedom of choice, coersive choice,
                                                voluntary exchange, taking coersively from some group and giving the taken to other groups i.e. redividing/
редистрибутиране на богатство, 50% taxation, 100% taxation, 33% taxation, 3% taxation)
           
Този фундамент could be, lovely Josephine,
            either
здрав/strong/истински/objective or НЕздрав/weak/compromised/non-objective;
                        здравият е
the рационалният/right/good (pro life; life-affirming),
           
or другият - е the (опасно, вредно) болният/confused or evil [застоял/(за)блатен или анти life; life stagnating/destroying]!
                       
OK? Get that?
            Затова
the здравият човек,
                       
готин човек,
            е
really онзи,
                        който обективно е изградил & обективно поддържа/практикува
(in fact, на действие)
                        the rational morality
/base/fundament (that is synchronized with the принципите of the reality);
            такъв човек objectively
произвежда здрава/practical (personal) politics, здрава/practical (personal) economics
                        т.е. осъзнато притежава и прилага
           
the objective principle of rational (морален и практичен; real positive) self-interest (, както individually, така и когато работят в публичния сектор)
               
in building his relationships with the others -
                        на основата
не, не, не на the ирационалността & НЕобективността (the weak или the wicked ppl; lose-lose или win-lose; неизгодно или вредно за some или all of the communicating ppl; might is right principle),
                       
ами based on the rational idea that right is might!(, which произвежда win-win i.e. objectively strong отношения между all communicating ppl)
           
On the other hand the маскара-човека, lovely Josephine,
                        е
absofreakinlutely corrupt (in thought, motivation and action) човек,
            който е
(usually unconsciously) изградил an irrational (win-lose и/или lose-lose) morality

            и като резултат/следствие оbjectively
           
произвежда the accordigly
                        НЕздрава/НЕпрактична
(personal или social) politics, НЕздрава/НЕпрактична (personal или social) economics
            т.е. (без)съзнателно притежава и прилага
(стреми се да удовлетворява his personal или групов)
           
the irrational (НЕморален и/или НЕпрактичен; real negative)
           
self-interest (, както individually, така и когато работят в публичния сектор)!
            Именно затова,
lovely Josephine,
            политиката
& икономиката if (and when) not напълно (completely & absolutely) отделени една от друга,
                       
will absofuckinlutely always
            tend to unite …
            into
олигархия, олигархична/irrational (НЕморална и НЕпрактична) власт,
            която управлява
,
                       
чрез direct лъжа & populist лицемерие, мнозинството! (, което разрешава на този олигархичен „елит“ to do it - чрез принципа of разделяй и владей хората, като ги описваш not individually, but as the different групи, which have different & antagonistic противоположни и-н-т-е-р-е-с-и)

            Да, gorgeous Жос, да!
                                               
[Could/can  God/Алах/Буда/Папата/Църквата/Дамията/Синегогата/Храмът/theism/deism  и/или Правителството/Парламента/Бюрократът/Big Brother be your (best) friend? Think, lovely Жос.

                                                How about сивушковския agnosticism?

                                                What about the (ir)rational атеизма? Think, lovely Jos.

                                                Life’s all about you, the (wo)man, the - rational- human. The really rational One ppl.]

***


            Politics, lovely Josephine,
            rests on a system of
 (фундаментални основни принципи of)
           
ethics/morality/values [and both are normative -descriptive & evaluative- branches of философията i.e. based on normative Standard(s) of value; ирационалните moralities/ideologies са основани на irrational Standard(s) of value & идеали, the рационалната morality/ideology - на the rational & the objective Standard: life, which produces the practical/true ideal]
               
т.е.
            политиката
            is a function of етиката

            т.е. политиката depends upon & reacts to the (ir)rational кодекс of (the individual) values/principles

            i.e. Politics =f(Morality)!

Economics, lovely Josephine,  
            is th
e
(first) derivative `
                        of politics
(, а не обратното!), Economics=f(Politics). [ f да не се чете here като in freaking, нали? f  is standing for -rational концепцията-  function! OK, lovely? Just clarifying it.]
            In short, lovely Josephine,
           
каквато етиката (of an individual, of a nation/регион/world),

такава (като последствие е) и политиката (of this individual, of this nation/регион/world),
            такава
(като последствие of the politic е) и икономиката (of this individual, of this nation/регион/world, of the публични institutions; такава, Омггг, и the sense of -догматичната- faith/Църква/Джамия/Храм/Holly book/Бог/Папа/Патриарх/Имам/Буда/the holiness of the Lord дори, а?! ).
            Aла
            политическата
(and that’s why the general human) freedom, lovely Josephine,
           
просто cannot really exist/be implemented без наличието на истинска
                        икономическа
(free market) свобода!
            Политическата & икономическата
(personal) свободи (and voluntary assosiations/co-operation) (of the individuals)
               
make всъщност
            the
(prosperity of the) free (and open, and orderly) society! (…of the contract, of free choice, of concenting rational adults/ppl…based on…the self-interest. Yes, lovely Jos, такова общество of rational ppl произвежда Government’s centralized истински -free market consistent & persistent- stability, sustainability/practicality and order)

Икономиката (и политиката, and arts)
               
is битка of морал – of the rational (практичната) morality
                                               
срещу
                                               
the irrational (мистичната, религиозно-сошъл Heaven promising) morality!
                                                Борба
of (ir)rational философски idea(l)s.
            All the
           
политически & икономически (social) problems/solutions
           
са всъщност,
                        in their roots,
[the (и)рационално discovering of the]
               
m-o-r-a-l problems/solutions -
                        the
irrational [“devine/религиозни or (Интер-) (национал-)“social”] moralities, lovely Jos,
                        определят
the безполезността/безсмислието/wrongness of their methodology to the сошъл sciences, сошъл policies, сошъл-economic stratification …

            и в крайна сметка винаги води до

                        the absofreakinlutely irrationality/”Internationality” of the “сошъл справедливост/равенствоapproach/доктрина/Стандарт

                        and its absofreakinlutely coersive application of държавна намеса,
                                   
            state interventionism/protectionism/mercantilism/copporatism/lobbyism, (inter-)(национал-)изъм & redistribution!
                                               
[„Държавата/Gov/Parlament трябва да се намеси в това и в онова;

                                                този проблем трябва да се решава чрез държавна намеса, control/regulation
                                                               
т.е. of the държавната бюрокрация;
                                                                няма да говорим за независимост,
                                                                няма да говорим за доброволност,
                                                                няма да спазваме
private property right - държавата трябва да влезе там и…толкоз“! Баси, а?!]
                       
Oh, that religion и/или Интернационал, (and their “working class -proletariat- hero” и/или “classless -and Governmentless- society”)
               
            oh, those сошъл preditors and their ideology!

*


           
Човекът за да има real възможност, lovely Josephine,
            to long-term (rationally, productively) pursue his own happiness трябва да бъде
                        истински
free (qua individual/human) & НЕзависим - политически и икономически, both!
           
Liberty (и НЕзависимостта)
               
is the (top)
                        primary
(политическа, икономическа)
               
value! (дори a pre-condition - for a human’s existence, ала не просто вегетиращ живот)
            Ала само
(learning, teaching thyself to grasp, recognize, identify, смислиш and to really u-n-d-e-r-s-t-a-n-d)
               
the (one and only; and nothing else but the) [мистичната обективната]

truth (in the right контекст; yes, the context is everything!)
                       
of мистичните
                       
the reality, the (научно) knowledge, the morality, [applied rationally -consistently & persistently- by the right method into] the politics, the икономика & of the arts, 
           
could, can, will and ought to
            set you [to be] истински free & НЕзависим (productive) (hu)man! Great human(‘s mind, aka the self)!
                        A
(really) successful & happy (смарт) човек (in IHS context),
                        doing успешно
(and honestly, with real integrity)
                               
the (his own) business of living, тук на Земята! ОК?

            Човекът, gorgeous Josephine,
                       
свободният човек,
            е
really (преди всичко) (before anything else)
           
морално,
                       
(,а после и) политическо/homo politicus & икономическо/homo economicus (& социално)
            животно!
(, което really needs истинска/successful/rational философия to guide his thoughts, motivations and action in his search/pursuit/сремеж към healthily happiness)
            The moral
agency, lovely Josephine,
            is the essential agency
                        within the (fe)male nature of the
категорията Хомо Сапиенс! Точка! Get that!
           
Yes, we, lovely Josephine,
                       
as a species, by our human nature,
           
сме социални animals,
           
ала, but, но first
                        you, lovely Jos,
                        as a really
готин human,
                        as a human qua human,          
            ought to
рационално,
                       
ясно & обективно
            да
understand/смислиш/base your thinking & doing on
                       
the point about individuality (and individualism)!

            Ok? Get it, lovely Жос?


           
(BG, EU, world)
            Политиката, така както и
(the natural and rationally прогнизируеми приливи и отливи на) икономиката, lovely Josephine,

                        like it or not,
                        understanding either/both or not,
                       
индифирентен/passive or active към either/both,
                        believing either/both or not,
                        voting or not,

            винаги и на всякъде по света
                       
privately and personally [individually] ни really засягат,
            щом
[if] сме (living) human beings, living in the домейна of reality!

            No human, lovely Jos,
            can escape or avoid them
(it’s just like gravity и true maths);
            if you do not care for both of them
, do not (want to) understand them или (просто) не се интересуваш от тях,

            то те, absolutely,
                       
се интересуват от теб! A fact of (the) reality.
            It’s hugely better,
                        for any living adult human being,
           
ако се опитва да rationally смисли & разбира both of them, особено второто!
            Следователно,
lovely Jos,
           
political ценности
           
cannot exist outside the political (left-right) spectrum (irrational-objective morality; slavery-liberty scale);
            today,
обаче,
           
the (BG) politics does not deal with the reality,
           
а тъй като in the social construct of democracy (and tyranny) икономиката, в голяма степен, е зависима от политиката (of the irrationally evil “the elite/властовата class” & Co),
            следователно
, we the ppl (as a nation/ЕС/world)
            сме зависими от тези социопати,
                       
that are really до полуда hungry for power,
                        to control the lives of all the ppl
                                                                                   
[to violently, чрез узаконено беззаконие, без въобще да произвеждат anything, impose their “elite” will on and хищнически rule/dominate & exploit/coerce over the rest of the “non-elite” ppl - чрез (заплаха от прилагане на) force through taxation, corruption, обръчи/favouritism/груповизъм/corporatism and non-objective laws, което (чрез консумирането на такива laws за олигархично облагодетелстване) води до effective ограбването на the productive ppl of a nation/region! The “elite” (of politicians, магистрати, държавни чиновници/бюрократи и лобисти i.e. the ppl in power) са in fact лошите; the majority-то of the (BG) ppl са the moral, intellectual and economic сивушковците/послушковците/conformists, които vote for “the elite”/the big измамниците/the big parasites to (мошенически & безнаказано) rule/control (together with the big financial-банковата олигархия) them. Това in principle е the essence of the -hard or soft- dictatorship: НЕчестната игра of the паразитното status quo against the истински productive (those that produce real value) individuals т.е. the at root UNfairness].
           
(почти) Всички ppl [партии], lovely Jos,
            се самоопределят
,
                        ти да видиш,
като
           
pro (и нито една agains) liberty (т.е. free/absence of force/coercion/violence/aggression & fraud/stealing),
           
ала дори когато използват едни и същи (pretty) думи,
           
the (different) ppl,
                        Омггг,
           
do not mean the same things/ideas/политики.
                       
[because most of the ppl are научени да бъдат moral relativists - believe that there are no objective values & principles (, а следователно и words and definitions) and use their субективистични ценности/принципи/moral по същия начин - произволно, както им е psychologically изгодно т.е. non-objectively, НЕпринципно & irrationally т.е. полу-liberty, НЕliberty т.е. НЕморално, НЕсправедливо, НЕпрактично (последните 3 понятия do not differ, they are same-same). Political, ideological, cultural and political labels matter, too - трябва, lovely Jos, да rationally & objectively етикираме the different (corresponding & opposing) ideologies, движения, и светогледи/позиции, ала по такъв real метод/начин, че понятията objectively да показват their essence i.e. their природа.]
               
It matters, it really matters
           
къде you stand politically, lovely Josephine - it matters for you, in the first place;
            it, in fact, shows/expresses
            your
истинска moral system, your own ethics [the roots of (everyone‘s) politics], your [цялостна (ir)rational i.e. smart, evil or stupid] vision of [your own (not completely)flourishing & (not completely)happy] life, of the individual, of productivity/abilities and (relationships) of society т.е. твоята истинска същност/identity. Watch it, lovely Жозефин! Watch your basic premises - they can, should and ought to be politically correct. Really. Инак - you cannot fully fulfill your basic purpose в реалността, тук на Земята: to really be happy. OK?

            Ето защо, lovely Josephine,
            можем, необходимо е,

                        трябва in a matter of opinion/preference objectively (clearly & precisely; да мислим по-сериозно и по-задълбочено)
           
to истинно define/идентифицираме (by their false real & essential properties & principles)
               
the varieties of the политико-идеологически (linear, circular) спектър/възгледи -
            based on a different sets of (ir)rational values
            that
обективно (не)съществуват and can be обективно placed on this (abstract) политически спектър . За да не бъдем като повечето (БГ) политици (and мнозинството от хората, too), които бъркат & mix-ват политика с икономика, защото really не разбират какво означава истински/практичния/rational morality [yes, the morality is the fundamental problem of vast majority of политиците, а и на all the majority of (fe)male хората]!
           
Let us reveal the обективната truth (about политиката и икономиката)
               
by dealing with the (objective) reality,
            not just scratch its surface
[,както most of the BG ppl (под)съзнателно like to do].
           
Всеки RR човек should possess some really основни (objective) познания & (функционална) грамотност
           
in ideology, politics, free market икономика/business, история, English language и computers;
            these really matter for his own life - to
(be possible to) healthily flourish.

*

 

  
„В политиката съм заради конфликта между добро и зло, но вярвам, че накрая доброто ще възтържествува.”
- Маргарет Тачър

The political specter spectrum - it’s all about the [(ir)rational/(un)true] moral, economic, естетически and social (thoughts/ideas, motivations &) политики i.e.
all about the
[(ir)rational/(un)true/(не)мистични] philosophies;
yes, lovely Jos - all about an (ir)rational
philosophy -идейно-интелектуална визия- of life, liberty, property and стремеж към щастие!

The objective/rational morality води до rational всичко останало [positive/right P&P&P модела of real stability & real happiness; политически, икономически и естетически progress];
 wrong/irrational етика - съответно до кофти all the rest [negative/wrong D&D&D модела of real UNsustainability & real destruction; политически, икономически и естетически regress]!
The progressive/принципното right (values & добродетели; characters that love to rationally think) vs the regressive/безпринципното left (anti-values & НЕдобродетели; characters that лайквт to not think)!

The RGB of value systems, politics and economics; and all the rest.


     It’s all about
[the application of] (non-)objective idea(l)s. Of дървото.

Космосът,
kойто следва своя natural
път,
е съставен от едни и същи елементи;
one and the same matter (and specter spectrum).
Слънцето
, lovely Jos,
излъчва
светлина във all frequencies/спектър.

When it comes to visible light,
the highest frequency color, which is violet, also has the most energy.
The lowest frequency of visible light, which is red, has the least energy.


           
Here I go again, lovely Josephine,
                                               
on my own;
            I’m not
(a drifter, a free floating/feeling electron and I ain’t) gonna waste no more time,
            cause I’ve really got
the strength of my character & will to carry on;
            I sure know & understand where I've been and where I am
(and always will be - for the rest of my days, тук на Земята or up in the Skies).
            Are you coming with me, lovely
Жозефин?

*

Човекът, lovely Jos,
            може да постигне
really много както в положителен, така и в отрицателен аспект;
            според това дали е съответно
based on the rational/готини/автентични/героични or irrational/боклучави/мистични/робски (fundatental) values/principles/етика! Както в индивидуален, така и в социален контекст.
           
Лявото и дясното, lovely Josephine,
            са
(а set of) idea(l)s;
            са
(very much различни and истински) идеологии. Very much different доктрини/visions [of reality, (right & wrong) morality/values/virtues/principles, life, liberty, независимост, property/productivity/profiting/competition, мнозинството/малцинството/Strata/world, религията, death, sexuality, (fe)males, partnership and the pursuit & achievement of happiness], ала (you, lovely Josephine, ought to clearly and objectively differentiate -discriminate and choose from- them, because)
            които
are not, not, not equally good or equally bad; no, they are not (and you’ll have to (un)objectively make up your own (ir)rational mind about these 2 big ideas - as any God/mob blessed (un)civilized human -in one way & degree or another- does, too).
            Всяка идеология -true of false-
            е част от някаква философия.
            Целта на всяка
[(ir)rational & (non-)objective] идеология
            е да бъде основната идейна платформа
[of a (non-)delusional integrated/connected set of ideas] на/за its съмишленици & supporters; всяка философия (and its accordingly съпътстваща ideology) изразява и проектира [the (ir)rational & the (non-)objective i.e. true or false] BASIC VISION/доктрина of:
             the reality, the epistemology
/knowledge & education, the morality/ethics, the politics, the economics and the esthetics/art & culture.
            Следователно,
            всяка (ir)rational идеология
            е
(true or wrong)
            view
[израз, поглед] (and its according applications)
            about the
(understanding & organization of the) world (of the past т.е. as it had been; we live in т.е. as it is now; and of the future т.е. as it should/could be),
            както и на отношението
(the relation and the connection) of the human към the world/reality; and в крайна сметка defines its (fundamental, core, basic) разбирания & стандарти about (какви са били, какви са, и какви should be) отношенията между (и especially онези касаещи the liberty, придобиването, НЕприкосновеността & разполагането със собствеността of) the ppl [и/или of the group(s)].
            The left and the right concepts
(в политически & economic  контекст), lovely Жозефин,
            do
(принципно)
           
have (ясно, not морално relativistic)
           
meaning,
           
оh, и още как [политиците от различните партии са really different; те absolutely не са MORALLY еднакви (or even close) in their visions, ideas, ideals and essential разбирания/platforms/programs!],
            когато обаче,
if only,
            they are
falsely objectively presented и clearly разбрани in a sheepish rational (логически consistent) контекст (в противен случай, Жозефин, all is very, very much трудно, когато не се objectively define или се загуби/invert/confuse смисъла на понятията, definitions, terminology & категориите i.e. cannot be understood и се превръща just into безсмислено/безпринципно/non-objective/simplistic/dumb/irrational етикиране и small talk надприказване);
            тези понятия,
           
if употребявани outside/without context са абсолютно useless (, защото стават субективистичното just a matter of opinion/preference);
            днес много политически партии
(в БГ) претендират, че са в дясното пространство,
            ала
in fact, (на практика) не са! (те са социал-популисти, national-демагози, compromisers и/или откровени измамници, that are неистово hungry/жадни for power или пък просто за едните 5 лева.)
            Лявото и дясното, lovely Josephiene,
           
            rationally (социо-политическо обозначаване/encompassing)

                do exist;
           
при това са принципно opposing ideas/ideals/идеологии/практики,
                       
колкото и много да се опитват most of the БГ егалитаристите да искат (за пред функционално невежия/“пролетарския“/НЕразбиращия им електорат)

            да уравнивиловъчно нивелират

            the fundamental differences между these two political [& economic] concepts/доктрини.

Do you (not) care for the merits of this (polit-economic spectrum) issue, lovely Josephine;

            do you (not) care what the truth of the matter really is;

            which position is better?

Aaaa, you do! OK.
            Let us now, lovely Josephine,

            truly reason about it: let’s bypass the la grande (често пъти умишлено насаждана contradictory) confusion (why, създавана умишлено и/или тъпанарски by whom?).
            Let’s
           
правилно/коректно
           
encompass
            the political scale
(and to be able to objectively identify the spectrum, и да можем правилно да се self-identify-ваме, each and every one of us);
            let’s do a clear
(cut) definition of these terms i.e.
            let’s put some real order about these
(political) concepts, in the mind.
            Let‘s do some
           
истинска political culture (, макар, че в БГ и на Балканите, (almost) всички си мислят, че са real smart, and много рабират от политика, икономика и ‘кво ли още не - ала, their лични long-term outcomes/results in terms of IHS usually ги опровергават).

            Политиката и икономиката, lovely Josephine,
            са НЕлесни
activities;
           
те са истински важни & serious неща for all the ppl, но не са за всеки да се actively занимава с тях - ала всеки normal, civilized and educated human could (ако вложи достатъчно consistent efforts & time, преди да навърши 35-37 години) да ги generally, обективно & rationally (о)смисли, understand & envision, in the Хегелианския идеалистичен и/или Марксисткия материалистичен way of thinking Aristotelian way/метод of (reality, истинско rational) thinking.

            Днес, не, не, не всички (БГ, EU) политици и икономисти
            са маскари, ментета, милиционери & мошеници
(м.м.м.м) (както the majority of BG мърморещите ppl think & say); ала the цялата truth is that the абсолютли huge majority of them politicians (,партии, платформи, магистрати, банкери, big businesses) and economists -
            are
truly corrupt м.м.м.м, защото са ирационални/мистици/илюзионисти/populists/егалитаристи (in thought, motivation and action) т.е. in their own philosophy (global/local -practical/seltakis- vision) of life, liberty, property and (търсене/(НЕ)намиране на) щастието (си).
            Мистицизмът
/мистиците Josephine,
           
is най-големият (и най-страшния, опасно вреден, щети носещ)
            продукт
(идващ от the past хилядолетията)
           
of
            the
(манталитета of) irrationality (била тя evilness и/или тъпотия)!
               
Мистицизмът/мистикът
                               
-религиозен или секуларен, по принцип, theres’s абсолютли no difference

                        т.е.
                        няма
in principle разлика b/n the essense of religious мистика и secular мистика
                       
(they both, lovely Jos,  got the same-same mind-болест of мистицизъм/non-objectivity т.е. favouring of & живеене във the non-reality, the delusion, примитивното,  the irrational)-
           
loves (да прилага, the centralized) принудата/болшевизма/favoritism/груповизма/бюрократизма,
            обича
(irrationally) да мачка (и да тъпче i.e. trying to destroy и/или да закачи на хранилката на властта -да прекърши, като подчини- the real)
                                (раз)
личността/индивидуализма - especially the истински productive & the автентично principled (раз)личност
                        т.е. the really rational
/smart човека [vs the няколко десетките съпортвани by the Government дежурни & „(най-)мъдри“ (БГ) интелектуалци/“хуманитаристи“/“do-gooders“]!

 

Още от френският, през английският, та чак до днешният парламент…

            Ляво-дясно понятието/разделението, lovely Josephine,
               
идва още от парламента (National Constituent Assembly, 1789) на Френската революция (of  1848 and the revolutionary wave it had started all over Europe and in Latin America… Либерте, Егалите, Братство/Фратерните; Paris was the headquarters for German, British, Polish, and Italian revolutionaries), когато
                        от дясната страна на парламентарната трибуната са
били seated

            защитниците на Индивидуалните права,

                        [акцентът е върху: ] различността of личността/individualism (by the IR, for the individual; the индивидуалните права),
                                                                       
разширяване/НЕприкосновеност на private собствеността & free market икономика,
                                                                        политическата
& икономическата децентрализация,
                                                                       
religion/християнството, традиционните ценности (на семейството),

                                                            личната отговорност, voluntary обществени взаимоотношения, ,

            а от лявата страна -

            защитници на силната [Сошъл(istic); big икономически interventionalism of] Държава,
                                    [
акцентът е върху: ]  strong групата/egalitarianism/bolshevism (by the greater number of ppl, for the greater number of ppl; груповите „права“),
                                                                        стесняване/елиминиране на
private собствеността & free marke икономика,
                                                                        силната
centralized власт,
                                                                        голямо държавно преразпределение
(equalizing) на благосъстоянието of the ppl за сошъл-икономическото coercive изравняване (done by the „wise” Government/бюрокрацията/партийците/Group/God/King/Pope),

                                                            collective отговорност & държавни монополии,
                                                                       
радикалното подчиняване на всички институции (,включително подчинение на църквата и семейството,)
                                                                        на директивите на държавната
(political & economic) власт!

The real change, промяната (positive or negative), lovely Жозефин,

винаги първо идва (must be done!) на индивидуално (морално & интелектуално) равнище (from within; from one’s own съзнание/mind),
a
после, само след изпълнението на това absolutely необходимо условие/предпоставка,
           
as a (по)следствие in (the longer) time - (could)
идва и на социално/национално/регионално/world  (cultural) такова!

Затова the individual matters! Really matters.
           
Всичко really започва и всичко really свършва with the individual (rights) (and ideas)!
           
Това е really/essentially/fundamentally в-а-ж-н-о-т-о! The (one and only objective) truth.

OK? Get it?

Yes, lovely Jos, it’s all, all about morality; moral values - good or bad, right or wrong!

The (left; the red) negative/low frequency автентичност vs the (религиозното right; the blue) positive/high energy автентичност, in broad terms.
And the
лесе(й) феъ(р) real (секуларното right; the purple) values/автентичност, based on the (fundament of) сошъл classical либерализъм.
[The сошъл либерализъм of today is in fact a softer version of сошълism!]

The (objectively) evil (force & principles; energy) against the (objectively) good (force & principles; energy)
The (really non-healthy, immoral) political self-interest of the Естаблишмънта (безсъзнателно съпортван by the irrational majority) VS the (really healthy, moral) economic self-interest of the (rational/productive) индивида*

                           

The 2 core (most significant) (highest and opposing) political principles (benevolent vs malevolent forces) are:

the opposite (& opposing) съзнания of
Платонично
vs Aristotelian (method of) thinking
It’s all about the (real) greatest идеологически конфликт – the (antagonistically) clashing 2 world views!
[
Днес, в БГ, lovely Josephine, all those егалитаристи-ppl,
especially
левичарството (, ала не само),
are absofreakinlutely pro Russian favouritism [collectivism] & anti
американизъм/europeanism [individualism]
i.e. are full of &
stuck onto the resentment of the core western values & the (application of) rational principles!
Yes, lovely Jos, it’s all about philosophy; (ir)rational
философски idea(l)s & methods!]

 

(altruist-)Collectivism/егалитаризъм/using the method of мистицизъм/negatives  vs (the productive) Individualism/анти-егалитаризъм/using the method of rational ризънинг/positives
Collectivistic (based on -the loving of-груповизъм, принуда & прагматично- консенсусно behaviour) (that produces standardized minds) vs Individualistic (based on -the loving of- freedom, НЕзависимост & practical) cultures/moralities/behavior/politics/economics/values/principles/minds

"Мы" vs "I"
The collective (irrational) unconsciousness (of the masses) vs the individual (rational) consciousness (of the minority)
[The problems създавани by the [obedient sameness of the] collective (под)съзнания vs the solutions намирани by the competing [disobedient creativity of the] individual съзнания]

It goes back to
Plato vs Аристотел, lovely Jos!
  


Мистично-зависимото „ние“ VS рационално-самодостатъчното „аз”
НЕрационалното (impractical) мислене, motivation, methodology & действие VS рационалното (practical) мислене, motivation, methodology & действие
Мислене в мистични (untrue) принципи VS мислене in objective принципи
Зависимият (negaliving; unhealthy) човек VS истинският (разумно щастлив; healthy) човек
pseudo versus real; delusional vs реалността;
the “Enlightened”/алтруистичен/егалитаристичен деспотизъм vs the (honest and productive) individual
subordinating the individual to
(some type of) higher authority like God/King/Pope/State/“the enlightened elite”/Партията

{Колкото повече to the left, толкова повече  vs … толкова повече to the right;
например, in principle,
колкото повече from the right to the left по the spectrum се „придвижваме“,
толкова повече irrational политики of democratic (Gov, държавна) централизация & censorship/interventionism/protectionism/RegulatoryAuthorianism/Totalitarism/Диктатура/Уелферизъм/НЕсвобода
[и приказки -the демократичния “social/класовутопизъм/ИнтерНационалКолективизъм/уелферизъм-  of  the kind “what about the poor/пролетаиата/НЕравенството; what about the social отговорността/duty?!]
и толкова по-малко и все по малко rational decentralization & free market П&П&П политики we can really hear & experience}

 

Банкерът Буров [По време на НРБ, комунистите се набързо разправят с Буров, като свършват живота му върху въглищата на котелното в Пазарджишкия затвор в началото на 50-те!]:
“Аз не вярвам в колективизма, нито пък в съзнанието на човека при общата работа!
Има индивидуална работа. Има лична сметка. Личен интерес.
Ето, аз така разбирам нещата.
Човек има една глава — да мисли, една уста — да яде.
Човек е създаден да бъде сам, сам господар на нивата си, на труда си. Сам.
А вие, комунистите, вярвате в общото, в колективизма! Аз не вярвам. И го намирам за противоестествено.
Човек живее за себе си, а не за другите.
Човек търси помощ от другите когато е хилав, слаб или болен.
Иначе всеки сам си работи.
Зависи как работи.
Аз в моята банка, плащах на чиновниците си тройно по-високи заплати отколкото те биха получили в Българската народна банка,
а те ми даваха петорно повече работа от държавните чиновници.
Аз подбирах моите чиновници от Свищовската търговска гимназия и от Свободния университет.
Аз знам да подбирам хората си. И не греша.


To the Left or to the Right?


Лявото харесва (и притежава) the resentment/authoritarian манталитета/spirit/methodology, а дясното - the freedom loving манталитета/spirit/methodology.

The (religious or secular) faith/мистично/non-reality-based mind(set)/culture/morality/ideology/политическа икономика VS the evidence/fact/reality-based mind(set)/culture/morality/ideology/политическа икономика
Зависими хора
with зависими minds, формиращи общество of социалистичеssки (олигарх-лобистки) markets & институции VS free individuals with free minds, competing in a free society of истински voluntary contracting, co-op & free markets
Дефицит, corruption, emotionalism & debt VS благоденствие, honesty, практичност & abundance

  

The (utterly) inconsistency &  противоречивост of liberty хейтърите VS the (productive) НЕзависимостта & self-reliance of the freedom-lovers

The perfect (ideal of) (the religious и/или сошъл/secular мистицизъм of) колективизъм; the non-intellectual vs The perfect (ideal of) (the real/true ризънинг of) индивидуализъм; the (really) intellectual
The (pain/suffering/punishment of) Equal(ity, egalitarianism, уеднаквяване, уравнивиловка, конформизъм/паразитизъм, coercion/compulsion, poverty) vs (benefits/rewarding/richness of) the Free(dom of voluntary choice, diversity, innovation, productivity/практичност, prosperity) т.е.

Poverty & Conformism/cowardice/fear/паразитизъм & Уеднаквяване vs Prosperity & Challenge/дързост/curiosity/ambition & Diversity

Living in a fairy tale world [of соц/Кейнс икономиката, politics & coercively налагано икономическо equality) VS living in the real world [of freedom & choice, free market икономиката & politics]
„Държава се зове най-студеното от всички студени чудовища. Студено лъже то; и тая лъжа изпълзява из устата му: "Аз, държавата, съм народът".
Човекът започва там, където свършва
държавата!“

 (Authoritarianism of the ideas & практики of religion и/или левичарството vs Liberty from the ideas & практики of religion и/или левичарството)

(The Collective/”common good” is primarily more important vs the Individual is primarily much, much more important than the collective)

[Колективна(та) безотговорност (based on irrationality & групов конформизъм/паразитизъм/emotionalism) vs the (principle of) индивидуална(та) отговорност (based on the free will & rational/objective ризънинг)]

(Сошъл “reality” и/или мистичен религионизъм/“реализъм“ vs Objective reality & rationality/ризънинг/здравомислие)

(Primitivism/tribalism/комун(ал)изъм vs Privacy/(раз)личността/индивида)

(Сошъл [justice] worriers/do-gooders/Дарвинисти, демократлюбци, политически „коректни“ ppl/активисти, lobbyists & мултикултуристи vs Self-relying & self-made независими ppl)

 [Тоталитаризъм/State диктат i.e. the system of the paternal Government/”God”  vs Анти-авторитарно society i.e. the system of free (market) society]

[The great Central божествен Designer/Do-gooder и/или the great Central социален/секуларен Planner/”elite”; креационизма (religious ppl и cоциалистите/statists have these commonalities) i.e.
the process of the irrational making-up of the reality & произвеждане на entitlement/комунално mentality and “the need” for external guidance (obedience/serving to God/Партията/Сошъл, PPl’s or National Държавата)
vs
Free
независими ppl (with independent & rational minds) & free/spontaneous/unregulated/self-regulating markets - exchange of products b/n ppl; еволюционизма i.e.
the rational process of synchronizing with the reality & self-actualizing]

(Centralization, nationalization & държавен paternalism/уелферизъм/entitlements/COMPROMISING vs Decentralization, private property & индивидуална/private отговорност/независимост/CONTRACTING)

[Утопичен coercive идеализъм/материализъм/revolutionism/faithism vs Free (market, civil) society of voluntary & independent contracting i.e
the coersive vs the voluntary interactions/associations]

[(inter-) (национал-)Демократичната Welfare/Социална Държава vs the индивидуалистична Лесей Феър Competition Република within the common (free) market]

(State-cartel control, Gov regulations & (Gov created) monopolies i.e. crony/обръчен/too big to fail capitalism vs The free market, individual self-regulation & responsibility)

(The culture of хейтърсво, комуналност, failure, unsustainability, inconsistency & humiliation vs The culture of productivity, privacy, success, sustainability, consistency & independency)

(Rewarding failure, конформизъм, immorality and impracticality/non-effective vs Rewarding успеха, hard working, the moral and practical/efficent thought, motivation and behavior)

(Koмуналното/kомунидното/НЕпазарното мислене/mentality/lifestyle, motivation & практики vs Kапиталистическото/лесей феър/пазарното мислене/mentality/ lifestyle, motivation & практики)

[The 4Z’s value-destroyers и хейтъри/regulators & controllers: мотивирани by non-values & anti-values vs The Innovative независимите/успешните value-producers: мотивирани by истински/рационални values]

[състояние of Д&Д regress основани на комунална собственост, централизация & политико-бюрократично redistribution of wealth
vs
а
state of Progress & Prosperity основани на частна собственост, abilities/merits, private профит & free market contracting/competition]

 

THE INQUISITION APPROACH OF

(държавна, групова) (hard or soft) Тирания/coercion (of silence) & (coercive) (колективен) Интервенционизъм (of the -лидери на the олигархично-tribal Establishment of- State и/или religion)

the philosophies/morality of Deficiency/Failure/Destruction i.e. Equalizing (collective) poverty, безотговорност & the virtue of anti-values, основани на coerciveness & “group” rights

[The Equality/levelling of Poverty - the (absolutely bloody вредната, 4Z‘s and) 5K’s ideology of социал/национал-популизъм, the madness of “political correctness” & multiculturalism, корупция & олигархичен етатизъм]

VS

THE CONSISTENCY OF THE RIGHTS OF
(индивидуална, личностна) (full) Свобода (of speech/ideas) & (economic & political) НЕзависимост (and voluntary Co-op of ppl, based on their self-interest)

The philosophy/morality of Success/Practicality/Creativity i.e. Productive (individual) rationality, отговорност & the virtue of objective values, основани на protection of the IR principle

 [The Excellence of individual productive abilities/capacity/self-interest - the ideology of (the истинския свят, the продуктивния) capitalism/Life]

 

Primitivism/религиозен & секуларен мистицизъм/грозотията in thought, motivation and action vs Civilization/coherence to reality/красотата/rationality in thought, motivation and action

(movement of the -economics of- the human species from the -quantity- primitivism of rural/seltakis towards the -quality- civilization of urban/polis/cities -гъсто населени- areas)

 

The irrational (badness, non-objective moral & intellectual principle of) (religious и/или secular) (coercive) мистицизъм of the (selfless & self-sacrificing preaching of) алтруизма

VS

The rationality of the objective (moral, intellectual, economic) principle/value of the individual’s curiosity & self-interest

 

 

RR: “Колективизмът -based on религиозен и/или секуларен mysticism of an алтруистична етика-
е истинска пречка, спирачка, дори заплаха за просперитета of the цивилизацията, the western -Aristotelian in thinking- type of civilization!
Комуналното/колективистичното -Platonic type of- мислене (and its днешен result/reproduction - сошъл уелферизъм)
 is incentivizing/making many -
дори повечето- ppl to be (цинични) конформисти & паразити in a matter of very short time.
The collectivists
мислене, produces усещането на такива irrational ppl да wrongly гледат на Държавата/“елита“/Government/a tiny group of a few “Supermen” …and “Superwomen” and its interventions
като на необходими, социално справедливи и
beneficial. А те, in fact, са точно the opposite!

И днес повечето БГ хора, ведно с the most of BG (ineffectual) intellectuals & the BG main stream media,
 
irrationally вярват (и прмотират), че
не безпристрастността на
the free market-а може да им really подобри стандарта & качеството на their lives,
ами
,  видите ли, Омггг, the D&D&D  кейнсианскo-consumerism модел -
the
(corrupt) държавните regulations & redistribution,
осъществявано
by “the elite” т.е. (the private/personal НЕморални benefits for олигархията/правоимащите:) политиците, банкерите, магистратите, бюрократите & their обръчи/institutions!
Вярват,

глуповато вярват (,ала да вярваш не означава to objectively know and understand),
ама именно и за това те (the ppl in това БГ irrational мнозинство), го прескъпо и най-остро разплащат (in terms of very low IHS статус)!
За съжаление БГ нацията ни, като цяло, е един комунално мислещ народ; това се дължи essentially на the too many of today old ppl, които са живели в социалистическа НРБ -
most of these по-възрастни (above the age of 50-55) хора (have been с десетилетия brainwashed, manipulated & forced with the irrational интер-националн-социалистически moralities & characters).
Въпреки кофти БГ демографията, обаче,
the
БГ (and the rest of Източна Европа) ppl, макар и трудно and въпреки кофтито наследство of the налични many (бивши) милиционери, доносници, соц герои and соц/ком партийните функционери-макевиалисти,
ала все пак избраха
rightly пътя водещ не, не, не към the eastern type of (essentially християнски, путински) Руския или (essentially будистки, даоистки, маоистки) Китайския (националистически клонящ) Изток,
а към изграждане
of the western type of free civilization/общество, rational morality, non-primitive culture
and the fairy tale free market
икономика.

Това е критично/изключително важно! 

Remember, lovely Josephine, (as Thomas Sowell says):
The imperfections of the free market are much, much less than the
(very deep) imperfections (and madness) of the Government[God/”elite” ] and its of the bad allocations of the ресурсите.
The
(strong, ясно изразен, дълбок) (no matter if religious, secular or mixed) collectivism/мистицизъм (of a nation/регион), because irrational in its essence,
унищожава
(the freedom & обективните values/principles of the) личността/индивида.
Josephine,
don’t be a group selectionist’s,
be an objective
(атеистичен secularist of) (inter-) (национал-)socialist, anarchist solutionist (rationally understanding & applying  true/natural/scientific principles, in all fields of human life/activities)
with rational (i.e. moral and practical) political ideal.
But most of all, lovely Josephine,
be honestly productive
(self-motivating, free market, rational and consistent) & истински happy individualist (in IHS terms),
нищо, че днес the few (of the БГ/ЕС ppl) лайкват/героизират the productive, докато the many (of the БГ/ЕС ppl) го хейтват/демонизират.
Защото, please remember, че
колективистите
always -explicitly и/или implicitly- imply/claim (base their irrational justifications on)
the wrong principle of coercive & massive (i.e. сошълized) redistribution/allocation of wealth/property
(through the means of using force & fraud),
който
кофти принцип, in fact причинява bloody sufferings & pains to so many ppl, all over the world.
Няма и не, не, не може, Жозефин, да има (някакво си) successful колективно effort & solution
to the problems caused by the collectivist’s systems -
нито чрез internal/inside reforming (най-лошото, най-НЕкадърното, психопатично наглото винаги овладява the top of the group), нито чрез external/outside action (инфилтриране & subverting)!

All forms of колективистичната организация/система са unsustainable и обречени на self-destruction.
Историята (ни) го показва over and over again.
The only
истинско & sustainable solution, lovely Josephine
is for a rational human
(to take a personal responsibility) to walk away from the (collectivist) system - becoming an independent agent from the (collectivist) system and
rationally focus on the things that he (himself) can manage & control
- рационален  индивидуалист!
Да, rely on your own self, lovely Josephine -
никой collectivist (и/или колективистична/public форма на organization of ppl) никога няма да come and save you/society! Remember clearly това!

Remember също и тази правилна сентенция на Ницше: Ако ти си роб, не можеш да бъдеш приятел, ако си тиран[ин], - you cannot имаш приятели;

и тази на Иван Бунин: Не Бог, не Бог ни е създал. Ние сме сътворили Бог с робски (т.е. с конформистките/покорните си i.e. obey & service) сърца.

 

 

Иван Хаджийски:Поради липса на частна собственост, на лични стопански и нравствени интереси,
първобитният дружен човек нямаше права… да се обособи като отделна стопанска и нравствена единица… Трудът бе общ за целия род, за цялата задруга…
Трудът на орача и овчаря бе от такова допотопно естество, че не даваше възможност за лични прояви, за отличаване, за появата на личност…
Първобитният човек … нямаше лично мнение, първо – защото той нямаше лична позиция спрямо другите хора и света, и второ – защото нямаше по какъв повод да се дели от хората.
индивидуализмът се появи едва когато обществото под влияние на развитието на производителните сили премина
от стопанския колективизъм на родовото общество i.e. collectivism i.e.  мистични primitivism & диващина
към частната собственост и цивилизацията i.e. (the principle of) individualism i.e. секуларни  privacy & civilization.
[Иван Хаджийски: Появата на индивидуализма у нас. Сп. Философски преглед, №3, 1941]

 

„Теоретиците на религиозни и политически учения са постигали целта си само защото
са съумявали да налагат на тълпите тези чувства на религиозен фанатизъм, каращи човека да намира щастието си в обожанието и тласкащи го към (
obedience and) саможертва…“
Густав Льобон: Психология на тълпите. Университетско издателство, С., 1995

 

Thomas Jefferson: “I prefer dangerous freedom over peaceful slavery.”

 

H. L. Mencken: “It is inaccurate to say that I hate everything.
I am strongly in favor of common sense, common honesty, and common decency. This makes me forever ineligible for public office.”

 

 

Лудвиг фон Мизес: “Недоволният очаква,
че събарянето на несъвършения социален ред ще му донесе онзи успех, от който съществуващата система го е лишила.
Следователно, няма никакъв смисъл да се опитваме да му обясняваме, че утопията, за която мечтае, е напълно неприложима,
и че единствената стабилна основа, върху която може да се гради общество,
организирано на принципа на разделението на труда, е частната собственост върху средствата за производство.
Невротикът обаче се е вкопчил в своята „спасителна лъжа”,
и когато трябва да направи избора да отхвърли или нея, или здравия разум, той предпочита да пожертва здравия разум. Защото
животът би бил непоносим за него без утехата, която той намира в идеята за социализъм.
Тя го уверява, че не той самият, а светът е виновен за неговия провал.
Това внушение повдига депресираното му самочувствие и го освобождава от терзанията на комплекса му за малоценност.”

Лудвиг фон Мизес: Либерализмът (1929)

 

 

Мъри Ротбард: „The free market placed definite limits on the size of the firm, i.e., the limits of calculability on the market. In order to calculate the profits and losses of each branch, a firm must be able to refer its internal operations to external markets for each of the various factors and intermediate products. When any of these external markets disappears, because all are absorbed within the province of a single firm, calculability disappears, and there is no way for the firm rationally to allocate factors to that specific area. The more these limits are encroached upon, the greater and greater will be the sphere of irrationality, and the more difficult it will be to avoid losses. One big cartel would not be able rationally to allocate producers’ goods at all and hence could not avoid severe losses. Consequently, it could never really be established, and, if tried, would quickly break asunder. „

 

Ayn Rand: “No man can have a right to impose an unchosen obligation, an unrewarded duty or an involuntary servitude on another man.
There can be no such thing as ‘the right to enslave.’”
[Yes, Rand, you are absolute right! Днес това право да поробвае всъщност the Social State, the democratic уелферизъм, който диктува -because of the prevailing wrong beliefs of the BG majority’s culture- 
че саможертвата и службата to others/Държавата е истинско/objective moral задължение и, следователно (ти да видиш, знчи!), то в политически контекст се transform into политическо duty,
 което трябва да бъде налагано
by the power of Парламент & Правителство i.e. by the coercive power of the State!

Това всъщност е истинско подкопаване -да не кажа миниране- of the concept of the IR the IR & free/moral/rational society, превръщайки ги на (уелферистката) практика into bad concept or no concept!]

 

John Dewey, a father of pragmatism and modern “liberalism,” explains the collectivist notion as follows: “Society in its unified and structural character is the fact of the case; the non-social individual is an abstraction arrived at by imagining what man would be if all his human qualities were taken away. Society (т.е. the group), as a real whole, is the normal order, and the mass as an aggregate of isolated units (т.е. the individual) is the fiction.”
[ Баси, а?
Това е the ideology of колективизма, lovely Jos - групата била ти да видиш metaphysically real, а пък the individual is a mere abstraction, a fiction.
Това е просто абсурдно,
but that’s the irrational collectivist’s thinking.
Е, и нека да добавя приносът в тази посока на pragmatism, на моралния релативизъм на нашата мамка Цецка Цачева, която произнесе великото:
"Какво е държавен интерес казва този, който управлява, и никакви човешки права не могат да му противоречат, защото той е държавата/Вождът/Командирът/Authority/Бащицата."
Баси, простотията, баси „дясната“ политика в БГ!
It’s болшевишка irrationality - in action! Absolutely!]

 

Benjamin Disraeli: “[It appears to me that] the Society of Education,
that school of philosophers, were, with all their vaunted intellect and learning, fast returning to the system of a barbarous age,
the system of a
paternal government.
Wherever was found what was called a
paternal government was founda state  (schooling- б.м. )education. It had been discovered that the best way to insure implicit obedience was to commence tyranny in the nursery. There was a country in which education formed the only qualification for office. That was, therefore, a country which might be considered as a normal school and pattern society for the intended scheme of education. That country was China. These paternal governments were rather to be found in the east than in the west, and if the hon. Member for Waterford asked [me] for the most perfect programme of public education, if he asked [me] to point out a system at once the most profound and the most comprehensive, [I] must give him the system of education which obtained in Persia. Leaving China and Persia and coming to Europe, [I] found a perfect system of national education in Austria, the China of Europe, and under the paternal government of Prussia.
The truth was, that wherever everything was left to the government the subject became a
machine.”

 

James Madison: “The accumulation of all powers, legislative, executive, and judiciary,
in the same hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary, self-appointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny
!


George Orwell, Animal Farm: “All animals are equal, but some animals are more equal than others.”
[(Inter
национал-)Kолективистичната ideology: Всички другари и другарки сме равни, but някои партийни другари от елита са по-другари от останалите другари!
Oh, that stupid/delusional/irrational idea(l) of collectivism!]

 

It’s all about (рационалната етика of) the individual(s) [and their objective НЕотменими IR], not about (мистичните етики of) the groups [and their non-objective collectivized “rights”]! Really.

Основният политически конфликт в BG (and EU, and all over the world) днес
            е,
                       
и винаги will be, (the ideology of)
               
индивидуализъм vs колективизъм! Really.

            It’s all about
                        either the vision
/optics of collectivism
                        or thе vision of individualism - in [метафизиката, epistemology,] morality
(i.e. кое е добро и кое лошо; правилно или не; right or wrong), politics, economics and естетика (i.e. кое е красиво и кое не; кое е art и кое кич)!
           
In the long run, the vision creates and changes (accordingly) the culture - of the individual, а следователно и that of a nation, регион & the (целия) world (of the humanity). OK? Yes, lovely Jos, визията е просто a set of [(НЕ)рационални т.е. (НЕ)практични/(НЕ)морални] ideas, principles and methods [applied into the (practice of) reality those ideas] - that for a long time, in a определен space/place-time домейн, определят (all the activities of the) живота of the (sum of all) individual(s), като произвеждат съответните (objectively) good or (objectively) bad results. Например, there’s the (prevailing ideas and methods of) Dark Ages and there’s the Ренесанс; there’s the (prevailing ideas and methods of) Френската & Болшевишката/Социалистическата революции, ала there’s the (prevailing ideas and methods of) Индустриалната Революция and there’s също the American такава; there’s the  (prevailing ideas and methods of) Мюсюлманлендия, ала there’s the (prevailing ideas and methods of) westernization/cultivation of the civilization.

            It ain’t easy.

            Труден, (во) истински труден и (вековно) дълъг е пътят,

            който mankind (humans, всяко общество, всяка нация) трябва objectively да измине (за да successfully израстне/порастне)
            от
its own (moral, intellectual, political and economic) (coercive)
                        примитивизма
/“Ада“/тирания (religious и/или secular мистицизма; D&D&D модела; religious и/или secular колективизма) си
            до
/toward its true (все по-free, free market)
                       
civilization/“Heaven“/свобода (personal freedom, individual privacy; лична/индивидуална/IR непрекосновенност, P&P&P модела).
            Мистичните
(moral) алтруисти,
                       
no matter if религиозни и/или секуларни/the religion of the сошъл,
            са
in fact колективисти,
            са фундамента на колективизма,
            са ирационални хора;
           
the irrational ppl, обаче,
                       
no matter тяхното равнище в социално-икономическата Strata (of a society),
                        no matter
колко са икономически poor или rich,
            те
are always
            driven by the badness of the 4Z’s mentality!
            Collectivism,
           
морално-идейната основа на колективизма,
            е поставянето на
                       
the interest of the групата/tribe/collective/others
           
над the interest of the индивида;
           
oh, those irrationalists,
            oh, those
мистици – all of them
           
основаващи (визията, разбиранията, философията of)
            живота
и визията (си) на the wrong & опасно вреден
           
principle [since Plato, Август Комте въвел термините/definitions of altruism & sociology, както и the рая утопично рисуван/бленуван от Жан Жак Русо, Робеспиер (Франция още от тогава is really finished in философско-идеологически контекст!), Иманюел Кант, Хегел, Карл Маркс, Ленин и днес вече the БГ/EU домораслите мислители/intellectuals-collectivists хуманитаристи of социолози, историци, main stream media и политолози…and other “smart intellectuals”, които са the съвременните „do-public-good” worriers]

            of altruism (това са същите онези ppl, които лайкват да гледат в канчето на другия; these are the same ppl, които love -through force, coercive redistribution and fraud- да изземват -progressively част от- онова, което се намира -honestly earned- в канчето на индивида)!
           
Мистиците invert -изкривяват/джихадват до НЕпрактичност & unsustainability-

            автентичния/истинския морал,
            а следователно и
(истински useful for the individual) идеология, политика and икономика; oh, that religious Рай/Ад of God, oh, that секуларен Рай of the светлото комунистическо бъдеще & Ад of the частната собственост/profiting & the (real/sacred goddess  of) free market!

            It ain’t easy.
           
It’s истинска cultural/идеологическа/moralities war ( - between rational vs irrational values, (set of) ideas, principles & практики)! A war of (rational vs irrational) consciousnesses - nothing more, nothing less. It’s a брутална war of and for the individual/ppl’s (way, method of) thinking/ризънинг (особено за the minds of младите ppl, интелигенцията & the middle “class”) (vs the groupthink)! Of the (objectively unsustainable, вредно, truly bloody и опасно) irrational thinking (false/wrong assumptions/предпоставки, tools, ideas, methods & практики) against the (objectively) rational [навсякъде, във всички сфери на живота на хората, както и (проникването & perversion in the разделението на the 4 инститиционални/социални) powers]! Of the pragmatic-consensus опортюнизма vs the delusional practical/истинската honesty - in moral, intellectual, political and economic terms!

            It ain’t easy.
            Well, well, well, Жос. Let’s truly unveil (and try to мистично/утопично objectively смислим & rationally разберем) that war, lovely Josephine. That very, very old war - за ума/ideas/psyche [живота, (НЕ)свободата и (НЕ)щастието] на човека.
            Да, lovely Жозефин, хората сме различн(ост)и;
           
единственото реално/true social division is the division between the morality of collectivists vs individualists - between тези, които believe, че the individual трябва to obey (to) the group т.е. the groupthink [НЕрационална] morality/ideology/визия VS онези, които believe the group is absolutely nothing/meaningless without the individual(‘s mind/ризънинг & воля)
               
т.е. the individual [rational] morality/ideology/визия!
            Individualism, индивидуалната/личната/
personal отговорност and предприемачеството go hand in hand - are fully compatible!
            Колективизмът е обратното на
the индивидуализъм.

 

Истинският enemy of the reality, freedom and the achievement/успех/wealth of the истинския (productive & НЕзависим) човек.

            Collectivism/егалитаризъм, lovely Жос,
           
is the истинския enemy of (the objective) truth/reality, (individual and national) liberty/sovereignty & the achievement of просперитет/успех/health/happiness! На индивидулно и на национално/регионално равнище.

            Егалитаристите, lovely Jos,
            хейтват the whole basis of existence
/living!
            Their culture
            is forceful,
безрадостна & sacrificial, based onto скептицизъм, дефицит/посредственост/НЕпрактичност & resentment!  It’s the culture of the 4Z’s negaliving манталитета; of immorality; of НЕсвободата - coercive изземване of private wealth/ресурси и тяхното egalitarian (corrupt) redistribution. Етатизмът (and all its схеми of  „хуманистичен“ атруизъм) винаги иска яко (принудително) да изсмуква the energy, time, money and attention of the productive individual; колкото по-продуктивен the individual, толкова повече смученето от него! It’s never worth to be(come) an egalitarian колективист, it’s real badness to be(come) any version of мистик!

            Колективизмът, lovely Жозефин,

            няма absolutely нищо общо със co-op (между хората; based on ризънинг with one another);
            първото е винаги
based onto
           
coersive/forceful реторика, motivation and action/организация/policies [насочени към indoctrination/slavery of the majority of ppl in a nation/region/world в полза и по волята на the (с главна буква!) “Elite”/State/Правителството/Parlament/President/Обществото/Народа/Common Good/God/Алах/Партията/Коалицията т.е. (small letter) олигархията],
            докато
второто - e винаги based onto
            voluntary
/free thought, incentives and действие/асоциация (of different and unique individuals/(раз)личности, работещи в екип for the purcuit -and успешно achievement- of their own rational self-interests)! Колективизмът, чрез своите programs/политики, винаги иска to substitude the individual (voluntary economic activity/cooperation and private property) with “The State knows what's best for you!” т.е. with партийно-бюрократично наложени „collective/collectivized/групови права(държавно монополна economic regulation and control of the lives, liberties, property, activities & purcuit of happiness of the individual).

            Политико-идеологически спектър, lovely Жосефин,

            can be represented by една отсечка в равнината,
            разделена на 20 равни части.
            Центърът на отсечката
            е линейна координата „
zero“.
            На ляво от тази нулева координата, разстоянието до всяка от равните части се описва с
increasing in стойност negative (value of) цяло число, като най-отдалечената точка има стойност „минус 10“ (the negative -домейна of- authenticity); аналогично, най-дясната отдалечена от центъра точка има positive стойност of (плюс)10” (the positive -домейна of- authenticity).

Отсечката можем да наречем
           
the scale/axis of slavery-freedom (т.е. 100% обществена/Държавна/Government property/ownership, 100% Regulatory and 100% Redistributive State/Government т.е. „комунистическа -the model of марксистко-ленинска СССР/НРБ type of- грижа за човека чрез социалистическа fairy tale икономика, through the method of coercion and negating -absolutly controlling както е при the model of German/Italian/Spanish  национал-социализма- the private propertyvs very ltd/small Regulatory State/Government & 0% redistribution of wealth т.е. истинска free market economy/State & 99,99% of private property/contracting/economy) (Josephine, pls read the great икономисти of the 20-th century: “The world to serfdom” by Хайек and “Socialism“, „Всемогъщото правителство“ & „Човешкото действие“ by фон Мизес. Read също Джордж Оруел, Солженицин, Мъри Rothbard & Томас Соуел. And then you’ll understand that прилагайки принципа of -completely- free market economy т.е. лесей феър could never води до създаване of a monopoly of an individual/cartel in an икономическо field т.е. of owning and dictating -цените of- everything в някой си economic отрасъл. A monopoly could only, only, only be created & maintained in the long run by a Government регулация/съпорт - в ущърб на the individual/ppl!)  
           
Лявата (the negative in стойности) част на отсечката/спектъра
               
е in principle,
                       
по същността си (pro)
               
slavery/collectivism/подтисничество/упадък/interventionism

            {collectivized rights of the колективистичния wolf
                                the
might makes right & uniformity/leveling of opinions,
                                that are grounded into an authority and applied through absolute/extreme force
за за наложат obedience/totalitarism; violating the IR}
                                 [
колективизъм е идеята, че that the individual’s life belongs not to him, but to the group/tribe/society т.е. че както отдавна е написал A. Maurice Lowman has no rights except those which society/Government/religion permits him to enjoy. From the day of his birth until the day of his death society/Government/religion allows him to enjoy certain so-called rights and deprives him of others; not . . . because society/Government/religion desires especially to favor or oppress the individual, but because its own preservation, welfare, and happiness are the prime considerations.(прочетете книгата му “What is Socialism?“) and that the individual must sacrifice his values and goals for the group/tribe/commune’s “greater good” ("групов разум"), което е НАД всичко (друго). Ти да видиш, значи!]
               
и в тази left част на отсечката
            отделните политически партии се различават не принципно, ами само по нивото
/the degree of blackness/darkness (, като най-лявата, far left точка от тази част на отсечката отговаря на 100% darkness, 24 hours of идеологически причинена arctic darkness per day, абсолютна тъмнина/blackness, а центъра на отсечката е 50% darkness);

средната/the center part of отсечката е - политическата зодия (of two-faced) близнаци/mix
                                (the middle-roader центизъм/mixing of collectivized rights with IR, that are grounded into an authority and applied through a degree of force; violating the IR;едното им лице е обърнато на ляво, а другото гледа на дясно - в различни моменти повече надделява ту едното, ту другото, ала така или иначе the darkness is about 50%)
, а
           
дясната - (pro) liberty/individualism/(добро)волност/просперитет
                               
 (НЕотменими Individual Rights, before any authority comes along: право на life, право на liberty, право на private property and право на pursuit of happiness; това всъщност е идеята, че the individual/човек/гражданина is sovereign (belongs only to himself), an end in himself, and the fundamental unit of the social/moral construct! How about the national суверенитет?). Дясната част на отсечката е със различно ниво/degree of whiteness/rightness; центъра на отсечката e about 50% whiteness/goodness/rightness, докато най-дясната (the far rightest) точка от дясната част на отсечката е the (one and only) absolute truth/whiteness/100%светлина (истинската freedom, the true goodness, the objectivity).
            Движейки се в посока

от ляво на дясно in the отсечката (започвайки с анархо-комунизма  , после минавайки през робството и все по надясно)
               
се увеличава степента на (нивото of the whiteness/goodness) свободата/lightness of the individual/личността (и същевременно се намалява the domination, the collectivism & централизацията by Държавата/Government/the ”elite”/правоимащата group) & the respect for Individual Rights [за да завърши, Омггг, отново с анархия: Ancap i.e.    анархо-капитализъм) (всички форми of anarchism are wrong, lovely Jos! All of them!];
           
сменяйки посоката на движение от дясно на ляво -
           
прогресивно намалява степента на свободата/whiteness of the individual/личността (и се увеличава the domination, the collectivism & централизацията by Държавата/Government/the ”elite”/group/властта) & the non-recognition of the Individual Rights (and their transformation into измислени, опасни и вредни за човека - collectivized rights, права, Омггг, не на индивида, а на групата/комуната/племето).
            В библейска терминология, lovely Jos
,
           
това
            е битката
/борбата/конфронтацията/конфликта/двубоя

между силния & aggressive войн-гигант (, потомък на свръхчовеци от по-старо време, смятан за непобедим в битка) Голиат
            и
(все още невръстното дете, ала талантливо, rational/smart in thought, motivation and action и притежаващо very свободен & несломим spirit) Давид.
            Давид
(, because rational and free in spirit; с прашката/уменията си)
            побеждава
(the brute/primitive; the force/Горилата)
               
и става leader of the израилско-юдейското царство,
           
като „успява да укрепи държавата си, дава началото на мащабно строителство – градове, канализация, водопроводи, крепости – особено в столицата си Йерусалим .

The rational thinking and the емпирични доказателства от последните 150 години of the history of mankind,
           
доказват, че
           
the collectivist (politics & economics of) интервенционизъм/protectionism always
           
ражда Правителства/мнозинства които like-ват & прилагат колективистични/irrational метод(ик)и (& tools) - където (намесата на) Държавата или все повече нараства или в най-добрия случай не намалява; колкото по-голяма (намесата на) Държавата/Правителството в икономиката, толкова по-големи са the държавните spendings (дефицити и дългове), корупцията & популизма (of all its institutions).

*

 

Нека сега, lovely Josephine,
            да овекторим отсечката
(спрямо „нулата“ т.е. in fact within тази отсечка съществуват два разнопосочни вектора). Защо?
            Защото посоката & величината
/размера/дължината/големината (т.е. числовата стойност & math знак) имат значение, lovely Jos! Йес.
            Нека винаги стрелата
(на Стрелеца; do you believe in зодии/magic/miracles/numerology/астрология/е(к)зотерика/theories of конспирации/life after love/unconditional love/irrationalities?)
               
rationally бъде in your mind - сочеща to the wrong right direction със съответната objective strength/размер, which will make you really strong enough, yes! ОК, Жос?
            Движейки се
(ментално)
            от дясната
(преминавайки през „нулата“ и продължавайки) към най-лявата част на тази отсечка
           
objectively се (in real terms)
            увеличават
the размера/големината/модула на:
            НЕсвободата, централизацията
(of power), (желанието за все повече контролирана by the бюроктатите) колективната собственост (и съответно яко нараства the 4Z’s хейтърството към the private property & the free market contracting), interventionism/interнационалcollectivism of the Държавата и the заплахата за (раз)личността  -
            чрез наглешко, дебелашко и агресивно
            налагане на
the wrong idea of социално-икономическо equality/уеднаквяване/социализирането на private property/егалите & фратерните,

            основано на the принудата (using force или заплаха of използване на сила)
           
упражнявана to regulate & to control всички дейности of upon the life на the individual by
            the
(олигархично-корумпирания) ( tribal/collectivistic) Establishment/System of:
                        the
(totally & completely 100% Regulatory/Redistributionism of) Демократично-Социалистическата,
                        the
(totally & completely  90%  Regulatory/Redistributionism of) (Inter-)National(social)istic или
                       
the (crony, the mixed капиталсоц, the изтъчено прикриващия се 40%-70% Regulatory/Redistributionism of) Social-Democratic (Уелфериският) God/Group/Държава/”Елит“/Партия/Коалиция/Олигархията/Authority

& its (лобистко-конформистки, поетично-будоарни, паразитно-популистки organized)
            обръчи
                       
[, които днес, в 21 век, социал-справедливо, honestly & полит-коректно, след като заделят (колко?) enough за себе си, they redistribute the rest of the колективистичните фондове събирани чрез coersive изземване от всичките the productive ppl, под формата на раздаване of the социала т.е. the (хвърлянето of) захранката of the entitlement манталитета/морала т.е. all kinds of gimme, gimme, gimme си ми …полагащото ми сезнам си и ще се до дупка боря за правата си…! Oh, that social наркотик, oh those many зависимости]!

Well, lovely Jos,
            which
vector do you (без)съзнателно choose - the right(-wing) or the other; защото in reality, in principle there’s no in-between (middle of the road, златната среда, „умереното & толерантното“, ничия земя) in the long run? Beware; it’s all about an idea(l); раз(лич)ни хора, разни idea(l)s! Think. Рационално и фокусирано; objectively. Ала помни, че it’s винаги much, much по-лесното to (think, be motivated and) act НЕрационално/примитивно/on faith/on an impulse/on emotion/on whim/whishing  on a star, to be (Mr./Mrs.) irrational отколкото to (think, motivate and) act истински смарт/rationally, based on objective principles/values - затова и (БГ) мнозинството/статуквото, включая и огромната част от [the  5К’s  манталитета, which всъщност произвежда the  4Z’s придворничеството/зависимостите на] the интелигенцията, the интелектуалците & the Academia  (днес) (and its according level of способности & съответстващите achievements) е такова каквото е!

Ако на тази отсечка
            съединим двата й края,
            то ще получим
           
the circular political/идеологически spectrum. Within this circular political спектър съществуват rational boundaries между различните идеологически парадигми/visions; най-тънка е that boundary, която дефинира/обозначава the absolutely тотално различните домейни of the Лесей Феър (the real/true капитализъм) and този на the inter-(национал-)социализма. It’s a very, very thin, ала very clearly (рационално) разграничима граница - много подобна boundary, каквато objectively съществува между лудия (в медицински смисъл/context) от една страна и гения от другата. Само една крачка вдясно или вляво спрямо тази граница (rationally) разделя домейна на (moral, political, ideological, economic) лудостта/irrationality/delusional/дефицитността от този на reality/истинността/rationality/продуктивността! OK? Get it? Това е цивилизационен въпрос (, а където липсва цивилизация & разум има the big problem of примитивизъм & върлува irrationality). All collectivism is some version of (the авторитаризма на „твърдата ръка“, „силния човек“) Робеспиер, Франко, Мусолини, Хитлер, Ленин, Сталин, Мао, Ким, Брежнев, Фидел, Чавес, Пол Пот, Пиночет, Кадафи, Мубарак, Хюсейн, Милошевич, Путин, Лукашенко, Ер-доган, Асад; these ppl are all the same (in principles/values), they are all populist - тези do-gooders “love” the common/public/сошъл good (want to control/regulate - the D& D парадигмата, чрез -political & economic- force & fraud!) and истински hate individualism, freedom & the IR; collectivism is a killer-machine, a machine of (mass) destruction. All forms of сошъл (and most of the religious) collectivism проповядват неодобрение & resentment/хейтърство/озлобление към Запада(especially USA) и the western values/principles, като try to sell (to the irrational ppl) their irrational (i.e. weird dudes) collectivist values/principles.

Watch it, lovely Josephine. Beware!
           
It’s much, much easier (no intellectual efforts needed)
           
to be(come) a (ирационален) collectivist (затова и мнозинството ppl, all over the world, са такива; особено those that live in more primitive -обсебени & controlled от някаква religion и/или (национал-)социализъм- части of the world)
            отколкото
(религиозен и/или секуларен) анти-егалитарист (и анти-кейнсианист); ала също така е и meaningless (rhythm of life of) life(style). Please, beware, lovely darling, beware! Твоето (search for) healthy/истинско хепинес (or else - your own failure) & the (according) vision/rhythm of your own life(style) depends on it.

You gotta do it, to do it right, the right way; the really right place/домейн, the really right time, in the right/rational (and естетско-sexy) way - за разлика от the irrationally thinking majority of (BG) ppl. This is the rhythm of your (and everybody else’s) life! За ирационалния човек (compromised, corrupt, компроментиран, confused, посредствен ум), обаче, does not really matter what is обективно & универсално right/practical/good or кое is wrong/unsustainable/bad - такъв човек просто feels“, и/или group-favors/copy-pastes/groupthinks, и/или faiths/religiously knows/doublethinks what is good or bad, and, Омггг, acts (and doublespeaks) on it (and pays the according price, with the according math’s sign, of course); масовият (BG) човек практикуващ идеологията на етатизъм, всъщност,
            lacks съзнание за свобода & reality
;
            такъв човек има
            робско
(колективистично, groupthink) (и много често пъти mystically inclined) & self-delusional самосъзнание - to obey (и слушка, serve) the authority, to (снишавайки се) do онова което the authority/”eliteму (нагло, цинично и арогантно) нарежда/диктува.

It really ain’t easy. And I really mean it.

Жозефин, don’t be (do not -morally, culturally, ideologically subvert/isolate your mind)

            into collectivism/мистицизъм/dellusion/self-deception/neo-Marxism/фантазьорство
               
i.e. don’t absofuckinlutely buy in to a (social) delusion,

because it (хейтва the objectively beautiful/productive/rational просто for being такова and because it)
               
cannot (ever) work, in the reality.

Don't be a сошъл illusionist/Darwinist/preditor/egalitarist/wolf, lovely Josephine,
           
защото it is a real мизентропщина;

don’t buy in the the (leftish) идеологията/morality of rational blindness & psychology of (political & economic; individual & social) failure -
                                                                        it’s
                                                                        so
скучна, so сива,
                                                                       
so старчески unsexy,
                                                                        so
вредна и щети/беди носеща - all the collectivists, but the most идеалистичните 10% of them, винаги will do just anything for money/привилегии/power (например, taking money от -hugely- богати олигарси for НЕзаслужена/задкулистна/unearned/dishonest personal и/или партийна use, привилегия или облага!), no matter their равнище in the Strata, and no matter, че идейно-политически оплюват the wealthy/rich { ,които те още от Маркс пропагандно наричат (neo-)богаташчета/богаташи-изедници/чоебаджии…и а, дано …‘белким нЕкой от по-по-най-self-маргинализираните се слоеве of the proletariat и/или работещ in a socialized -държавнo менажирана/финансирана- institution…‘белким такъв некой се фане за…ssияйното бъдеще of the commons } ;
           
but be(come) (, train/understand/self-educate the right method of ризънинг, който ought to be)
            in coherence with the reality
/civilization/practicality/productivity

т.е. buy in to the (right) morality/ideology & psychology of (political & economic; individual & social) entitlement success.
Go this path, in your own way.
Тогава, lovely Jos,
everything’s gonna be all right,
защото if a principle не е наред i.e. is not objective & rational от морална гледна точка, то той absolutely не може да бъде true нито в политически, нито в икономически context;
защото "when I'm not in my right mind, my left mind gets pretty crowded."  says Stephen Wright! OK?
Right
, дарлинг?
Right?

 

 

I.

The [philosophy of the] Reds

  
When red is (in) everything and everything is (in) (bloody) red!
  

Мистичният/unreal/ "politically-correct & socially just” свят, lovely Josephine,
на the abs irrational ideology
/idea(l)/манталитета of леви(чари)те,
на родените by the червеното знаме & червената звезда!


Владимир Резун (псевдоним Виктор Суворов):
Знамето [на Хитлер е червено. И на Сталин е]
червено.
Хитлер е управлявал от името на работническата класа, партията на Хитлер се е казвала работническа.
И Сталин е управлявал от името на работническата класа,
неговата система на властта официално се е наричала диктатура на пролетариата.

Хитлер е мразел демокрацията и се е борел с нея. Сталин е мразел демокрацията и се е борел с нея.
Хитлер е строял социализъм. И Сталин е строял социализъм.
Хитлер е смятал своя път към социализма за единствено правилния,
а всички останали пътища за извращение. И Сталин е смятал своя път към социализма за единствено правилния,
а всички останали пътища – за отклонение от генералната линия.

Хитлер безпощадно е унищожавал съратниците си по партия, които са се отклонявали от правилния път – такива като Рьом и неговото обкръжение.
Сталин също безпощадно е унищожавал всички, които са се отклонявали от правилния път.

Хитлер е имал четиригодишен план. Сталин – петгодишни.
При Хитлер една партия е била на власт, останалите – в затвора. И при Сталин една партия е била на власт, останалите – в затвора.
При Хитлер партията е била над държавата, партийните вождове са управлявали страната. И при Сталин партията е била над държавата, партийните вождове са управлявали страната.
При Хитлер конгресите на партията са били превърнати в грандиозни спектакли. При Сталин – също.
Главните празници в империята на Сталин са били 1 май, 7–8 ноември. В империята на Хитлер – 1 май, 8–9 ноември.
Хитлер е имал хитлерюpгенд – млади хитлеристи. Сталин е имал комсомол – млади сталинци.
Официално са наричали Хитлер фюрер, Хитлер – вожд. Извинете, Сталин е бил наричан вожд, а Хитлер – фюрер. В превод е едно и също.
Хитлер е обичал грандиозните съоръжения. Той е проектирал в Берлин да се изгради най-голямото здание в света – Домът за събрания. Куполът на зданието е с диаметър 250 метра. Главната зала е трябвало да побира 150–180 хиляди души. И Сталин е обичал грандиозните съоръжения. Той е проектирал в Москва да се изгради най-голямото здание в света — Дворецът на съветите. Главната зала при Сталин е била по-малка, но пък цялото съоръжение е било много по-високо. Зданието с височина 400 метра е било един вид постамент, над който се е извисявала стометровата статуя на Ленин. Общата височина на съоръжението е 500 метра. Работата по проектите на Дома за събрания в Берлин и Двореца на съветите в Москва се извършва едновременно.
Хитлер е планирал да разруши Берлин до основи и на негово място да построи нов град от циклопични [От циклоп, смятан за гигантски гущер. Сиреч – гигантски съоръжения, излагащи на показ мегаломанията на създателите си.] съоръжения. Сталин е планирал да разруши Москва до основи и на негово място да построи нов град от циклопични съоръжения.
За Германия Хитлер е бил външен човек. Той е роден в Австрия и почти до момента, когато идва на власт, не е имал германско гражданство. Сталин е бил външен човек за Русия. Той не е бил нито руснак, нито дори славянин.
Понякога, много рядко, Сталин е канел чуждестранни гости в своя кремълски апартамент и те са оставали потресени от скромността на обстановката: обикновена маса, шкаф, железен креват, войнишко одеяло. Хитлер е наредил да публикуват в пресата снимка на неговото жилище. Светът е останал потресен от скромността на обстановката: обикновена маса, шкаф, железен креват, войнишко одеяло. Само че сивото одеяло на Сталин било на черни райенца, а Хитлеровото – на бели.
Същевременно на уединени места сред приказна природа Сталин е издигал доста уютни и добре защитени резиденции-крепости, които изобщо не са напомняли отшелническа килия. И Хитлер на уединени места сред приказна природа е издигал непристъпни резиденции-крепости, не е жалел за тях нито гранит, нито мрамор. Тези резиденции изобщо не са напомняли отшелническа килия.
Хитлер е говорел едно, а е вършел друго. Както и Сталин.

Хитлер е започнал да управлява под лозунга „Германия иска мир“. След това завзема половината Европа. Сталин се е борел за „колективна безопасност“ в Европа, не е жалел за това нито сили, нито средства. След това е завзел половината Европа.

Хитлер е имал Гестапо. Сталин – НКВД.

Хитлер е имал Освиенцим, Бухенвалд, Дахау. Сталин – ГУЛаг.

Хитлер – Бабий Яр. Сталин – Катин.

Хитлер е изтребвал хората с милиони. И Сталин – с милиони.

Хитлер не се е окичвал с ордени, и Сталин не се е окичвал.
Сталин е без брада, но с прочути мустаци. Хитлер е без брада, но с прочути мустаци.
Къде тогава е разликата? Разликата е във формата на мустаците! “
[Виктор Суворов – „Разгромът “, „Факел Експрес “, София, 2009 г., стр. 5-8.
Yes, lovely Jos,
нищо от това не е забравено, и нищо не е простено
!
А теб,
lovely Jos,
червеното знаме ли те роди, или your own mother?
Or are you born into the doctrine of
мистицизъм?]


The CCC манталитета (of НЕсвобода) – the (national, regional or global) collaborating class consciousness” of the нео-марксизъм-ленинизъм (ideology)
The regressive/традиционното Left; секуларният сошъл мистицизъм/утопизъм of „сияйното комунално/комуноидно бъдеще“
The leftish (соц) totalitarian/authoritarian idea(l)
of the (концентирана in а small number of ppl) absofuckinlutely (top-down) political1 & the centralized (& редистрибутивна) economic2 powers
[, например, in the hands of the КПСС Партията - Великата Party в СССР (since1917 utill 1991) and the like in its satellite brotherhood parties …например великата дъщерна партия ….of БКП between 1944-1989]


The CTRL-Left парадигмата/тоналността


The (partisanship/предрасъдъците/premises of the) left wing (колективизъм): from the extreme-left to the center-left

The left wing is always trying да реставрира the real (марксистко-ленински) (democratic) (Interнационал-)социализъм. In its essense; it’s the мистичния world of Маркслендия!

It’s all about (идеите, духа и фиксациите of) the нео-болшевизъм! Баси (кофти визията of) живота (, liberty, човека, властта, property & happiness)!

 (Oh, that) Doctrine of the левичарство: oh, that (inter-) (национал-)социализъм, oh, that (inter-)национализъм! It’s a wrong way!

Колективистът-левичар & неговия (dangerous & harmful за хората) марксистко-ленински fantasy/fairy tale/утопичен/class/мистичен  world
(
Интер-национал-)социалистическият Супермен‘s world.
 
Принципът of болшевизъм; of collectivism; of G Партията – марксистко-ленинский principle ...
Дори и the idea of комунизъм (Marxism) is not an eastern (руссийская or китайская) idea, but a western one! Баси!
From the West -with love- to the East - for implementation/
експериментиране & breeding in the minds of the ppl (through the Ленинизъм)!

The Dark философия (of сошъл egalitarism) – dark (силова) morality, тъмна (coercive) politics, dark (интервенционистична) economics and тъмна естетика!

The perfect (сияйна) (non-religious) утопия/mysticism/promise of the American Leftish/червенотиквен dream/мистицизъм -
that just sounds nice
(and is based on emotionalism and faith, like any religion), but can/does not work и превръща this dream into кошмарна реалност, because it’s UNtrue/non-objective i.e.
not based on the individual’s liberty
/free choice, private property, self-interest and objective/actualized ризън/cap-ability

(БГ) Действителността of the демократичния реален социализъм of the late НРБ/СССР/Esatern-European Block/РСО - такава каквато (десетилетия) беше; и никога повече ought not to бъде


The corner stone of комунизъм is the complete & utter abolishment of частната собственост! Omfg! Oh, those (Great) Вождове & Учители!
 
Oh, those
(Great) red Вождове & (постмодерни) Учителиострите -expert- умове of тяхните съвременни intellectual наследници)!

Да избуиш [(раз)ума си] under the intellectual leadership of тези ppl. Какво се случва тогава?
  

Покрай такива хора, lovely Jos,
you can си
absofreakinlutely изгубиш разума, if you’ve had one, at all!
Покрай такива ppl,
the change
(that they offer) is винаги истински (terribly) кофти – за all the истински productive (& independent) ppl; промяната е for the worse!
Покрай
[the idea(l)s of] тези хора (that are lacking rational thought & action), truth be told,
животът (especially този of а more & most  productively efficent individual) е
never истински joyful, never истински fun, never really free, красив, flourishing & interesting,
but
it is really (bloody) deadly (съсипван) или твърде (по конформистки) скучен & totalitarian! Absolutely!
Защото these ppl,
in the first place, really fail to
рационално understand, камо ли to try to (by their own independent действия) да имат real стремеж to really (greatly) achieve смисълът of life!
Do you wanna follow this type of [intellectual] leadership, lovely Jos? Do you wanna
загубиш the meaning of your own life/living; to be a negaliving персона?
Да бъдеш (easily) заслепена & съблазнена като a child(‘s mind); to be a part of the great delusion of (non-religious) мистицизма?
Няма кратък път към the истински flourishing/благодатен живот! Don’t be a (про)паднала жена, lovely Jos; don’t you stupidly buy into the левичарската (ugly) идеология!
Бъди истински зряла, истински (раз)умна & real sexy woman! Една истински & напълно хепи (independent) жена! A gorgeous woman!
Oh, lovely Josephine,
тези мъже [by their idea(l)s] са истински (corrupt-minded) liars, крадци & жестоки психопати(чни безмилостно жестоки  реваншисти, които ловуват колективистично/глутнишки as the wolves do)!
   

Левичарството (, especially its radical version) - домогване & пазене of the state (polit & economic) power by any (forceful) means necessary!
Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы!
  
The corrupt идейно-интелектуалната
доктрина - of (non-religious) мистицизъм/emotionalism (, макар, че днес almost всички са “дай боже” мистици). Of materialism.
Of the great” idea(l) – delusional вярата на the (majority of) irrational ppl за по-добър живот”, осъществяван чрез (интер-) (национал-)социализъм.


  

„Методът на комунизма [of class (collective) съзнание] –
това е един мащабен опит да се създаде международно недоразумение,
да се разбие човечеството на отделни части (класи
, groups),
изобщо несвързани помежду си и които не се разбират една с друга. Това, което е добро за едната страна, просто не може да се окаже добро и за другата.”
                                                                                                                                                                                                                                        Карел Чапек

Левичарите - the (ирационалната) (секуларна?...днес, вече е модерно за lefties ако са мъничко религиозни, а?) morality/комисарите, техните ценности and ideological concepts
of the марксистката идея of the class(less) structure/конструкт & Ленинската соц(иал) „Правда“/фалша т.е.
the ужасния/falsehood принцип of the (колективистичната) class warfare:
 to tax
/coerce/sacrifice (more) (and more) the (f) rich/бизнеса/предприема/успешното/productive [and give it като социалка to -feed- the poor/proletariat/онеправданите] 'til there are no rich no more т.е.
let’s handicap, let’s
намаляваме the opportunities of & let’s наказваме the истински productive/able/successful/НЕзависим (self-made) man -
за сметка на
the coercive redestributing the private wealth of the productive ppl to the lesser able & зависим (паразитиращ) (hu)man!
It’s the
кофти (entitlement) culture of the “social”/divine/utopic drug [supplied for и предназначен за the (BG, EU) мнозинството] d-e-p-e-n-d-e-n-c-y (vs the -rational- morality of success) т.е.
of the
(predominately -ала не съвсем- secular) religion/irrationality/emotionalism/agenda of the (utopic) (национал-)сошъл(ism)/eгалитарism философия i.e.
of the awesome
централизация &  “сошъл justice-ism”,
of the
entitlement mentality & victimhood psychology and
of the social-economic coercive equality/equilizing
/егалитаризъм,
(постигани irrationally & coercively чрез)
based on държавно central planning, държавен interventionism/censorship, полит-чиновнически (centralized) 100% redistribution/експроприиране of the произведеното wealth,

при базовата предпоставка of the Great idea(l): the individual (воля) should be suppressed for “the good of the комуната/group/Народа.
Личността
doesn’t really matter, the (болшинството of) комуната е much, much more important! The Great idea(l) усърдно работи & do all в името на Народа!
The Great idea(l) absofuckinlutely оправдава (използването на) absofuckinlutely всякави средства! The Great idea(l) юбер алес!
Тоз гражданин, който не е съгласен или не приема (to live by) the absofuckinlutely Great idea(l),

той (трябва) да бъде безмилостно жестоко наказан, с най-тежкото от всички наказания, защото е предател, absofuckinlutely класов враг!
Лозунгът, the irrational
лозунг, lovely Josephine, е:
Държавата/Обществото/Родину/Gov/Нацията има нужда от теб, гражданино!
(БГ) Държавата/Родината/Gov/Страната/Ннацията/group/Народа над всичко (друго, above всеки човек or any other group)!
Работи
(м) не (primarily) за себе си, а за thecommon goodness[за Нацията/Родину/Държавата/Народа/Каузата/ppl]!”
{, а ти пък, човеко, съответно имаш задължение да изпълняваш към Държавата/Общестото/the common good! We -the Government/Държавата/Партията/”elite”- own you; you -the individual- belong to us!
You трябва to think for yourself follow what we -the “ мъдрия & практичен elite”- tell you; ние знаем better than you (what and how to do things)!
Баси социалната философия, баси morality-то, баси „хепинеса“, баси свободата! Баси!
Който откаже да изпълнява това негово
сошъл duty към Society/Държавата/the common good, то, той бил -ти да видиш- really анти-социален елемент, кофти елемент, осъществяващ противодържавн(ическ)а дейност …
and затова must be crashed/smashed/destroyed, by force!
We the сошълists, must force the
социал-демокрацията, without fear и с много решителност into a united -ОФ- блок aginst такива вредни & опасни individuals/organizations/groups/изедници/bandits.
In the name of the сошъл duty
! В името на Народа! За благото на Обществото (и -вече, after 1989, може…разрешено е to believe in- Бога)! В името на България/Нацията/Държавата/ЕС!
Ох, those (марксистко-лениска сошъл философия за) the „база” и the “надстройка“,
oh, that irrational
/утопичен/wrong/НЕпрактичен ideal of (всеобщо) social уеднаквяване/уравновиловка/leveling, free/безплатни/socialized healthcare, education, помощи, etc!
It’s all about that (objectively fat) (jack) (b)ass/”base” - only the darkish ppl (e.g. a…s) and the истински НЕспособните, обаче, (pretend, че уж) like-ват (fe)males for their (sexual) mates!}

 

Aбсурдността [НЕпрактичността; incoherence with the objective reality] на марксистко-ленинската delusion to work за “общото благо”, а не за своето собствено.

  


Всички левичарски партии и движения, lovely Josephine,
и преди 1989, и сега в 21 век,
по всички важни въпроси,
заемат проруски позиции!


     

   

                                      

It’s pure левичарски (romanticized) (cultural) collectivism - communitarianism. Communism + totalitarianism = Communitarianism. It’s a significant & malevolent force!
   
It’s
(същността of) марксистко-ленинската философия.

It’s the malevolent spirit of левичарският statism!
Член 1 (от Конститутцията на НРБ‘1971г. до 1989г.):

(1) Народна република България e социалистическа държава на трудещите се от града и селото начело с Работническата класа.

(2) Ръководната сила в обществото и държавата е Българската Комунистическа Партия.

(3) Българската Комунистическа Партия ръководи изграждането на развито социалистическо общество в Народна република България в тясно братско сътрудничество с Българския земеделски народен съюз.
Член 39 (от Конститутцията на НРБ‘1971г. до 1989г.):

Възпитaниeтo нa млaдeжтa в комунистически дух (of the марксистко-ленинската философия) e зaдължeниe нa цялoтo oбщecтвo.

И the (БГ) neo (inter-) (национал-)социалистите.И преди и сега БКП (& наследниците и) е real мафия!“
[През 2006 г. руският посланик в Евросъюза  Владимир Чижов в пристъп на необичайна откровеност нарече България “нашия Троянски кон в Европа”.]
 
The [neo-възцаряването на] leftish idea(l) - it is all about dishonesty, лицемерие & корупция! It’s (love of) the death парадигмата!
Този социо-икономически (тоталитарен) режим може да се възцари only чрез (прилагането на) принуда & насилие!
Режим, който налага absofreakinlutely НЕсвободна [НЕпазарна] икономика – централизирано-планова икономика!


It’s all
coming from the (monstrosity of the M-L) shadows of our НРБ past!
  
Don’t you dare to ever forget , lovely & young Josephine, двата финансово-икономически колапса от winter’1989-1990  & winter’1996-7 !

   

А икономиката, другар(к)и? Or do you want to nationalize (more of) it, again? Is this game over or not (quite)?
Пазарната икономика означава doing (rational) privatization, а не, не, не doing nationalization!
 

The (low frequency философията of the) left/”Infra-red & brown”/УТОПИЧНА & ВРЕДНА/червената political paradigm/agenda (of the Принудата & of never saying/respecting/revealing the truth/reality) -
the delusional [НЕпрактичен] (i.e. non-objective; incoherent with the reality & human nature) ideal/ideology (по Интернационалному)
of the социалистическата “goodness”, социалистическата „справедливост“, соц равенство/redistributionism & соц полит-“correctness”

[formerly intellectually/идейно inspired by инатното упорство of Платон, Волтер, Жан-Жак Русо, Кант, Хегел, Маркс, Роза Люксембург, Ленин, Троцки, Сталин]

[фокус върху the primacy of the State and equality of results i.e. equalizing/leveling the different abilities & капацитет of the different ppl i.e. putting the leash onto the individual
…”And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country.”-says the leftish democrat JFK
]

 

[The fast food (i.e. junk) етиката, politics & economics - егалитаризъм, болшевизъм, централизация, комунална собственост, секуларен мистицизъм & мултикултурализъм;
комунално-алтруистично мислене, groupthink: the state/tribe/group is more important than the individual;
the lefties oppose self-interest and blame the private companies for being selfish/greedy for their economic profits and not having the public interest in mind
]

(„Oт всекиго според способностите, на всекиму според потребностите“ - по марксовата утопия и практиките на РСО/НРБ/СССР-то т.е.
"Ще работим really less and less и ще получаваме really все повече и повече!" е нещо като
притчата където Исус с две-три риби и няколко хляба бил нахранил няколко хиляди
ppl - тоя номер бай Тошо (и много други соц ръководители) се опитваше няколко десетилетия да го прилага, докато разбра, че е утопия и, че „социализма е едно intellectual and практическо недоносче“, което фалира и поднесе сметката за плащане на huge majority of хората. И те и до днес я разплащат.)

 

Marxian/Martian (fairy tale) socialism/икономика, National-socialism, Ленински интернационал социализъм, Научен комунизъм,
Анархо-комунизъм/синдикатилизъм, Демократичен социализъм, Реален социализъм, Развито сошълистическо общество, Социал-демократизъм

…и какви ли още не прилагателни, слагани пред the (utopic, incoherent, НЕпрактичната/НЕморалната, сладникаво delusional) idea of социализма т.е. all versions of the Cultural Marxism/Болшевизъм/materialism;
…разновидности, ала
the essential idea/платформа of индивидуални coercively collectivized rights/properties е винаги present and принципно the same!

 

[Сошълistic доктрината е мистично-utopic вярването of the leftish, че е възможно революционно transformation/change,
не, не, не чрез индивидуалното полагане на natural & practical hard working/efforts and actualizing one’s own individual skills and talents,
ами видители, чрез
сошъл(istic) инженерство, social преразпределение, социал-Дарвинизъм and coercion (through властта на the Social(istic) Държавата!),

of всеки  pauper/beggar into happy and wealthy принц, мдам, according to his needs;

всеки poor human (който живее кофти here) on Earth, ако просто се obey на God/”elite”’s дилърите, то той absolutely (for sure!) ще отиде and will be happy and wealthy в Рая , мдам, according to his needs -
one day
, some day, ама не (точно днес и) сега.]

 Oh, that
безочлив
и арогантен сошъл(istic) (coersive) (inter-) (национал-)популизъм/реторика,
ох, това
комунално
/confused мислене, oh, that Cultural Marxism/Болшевизъм,
oh, lovely Jos,
the
(нео-)болшевиките все още чуват & лайкват залповете на Аврора!

[марксизъм/болшевизъм пренесен от икономически в културен аспект, от „базата“ into „надстройката“/superstructure]

 

Патологията, дебелашкото/дебилизма & грозотията (на the M-L материалистични set of Untrue/UNpractica/delusional ideas) в (морала, а следователно и в) политиката (,culture, естетиката and economics).
The
(absolute) falsehood; no (objective & rational) truth, at all!  

(БГ) Действителността (реален социализъм of) НРБ/СССР/Esatern-European Block - такава каквато (десетилетия) беше; и никога повече ought not to бъде! Kолхозният строй – of увредената (collectivistic) психика,
загубила представа за добро и зло, за рационално и ирационално
, за справедливо и конформистко!

 

 

inter-национал-социалиста Владимир Путин (реч в Мюнхен): “Разпадането на СССР е най-голямата геополитическа катастрофа на ХХ век!“

Маргарет Тачър, the Iron Lady (leader of the НЕразмитата Conservative Party from 1975 to 1990): "Социалистите и комунистите са най-безсрамните хора на света.
След като създадоха толкова много проблеми, те се опитват да прехвърлят върху нас вината за трудностите, възникващи при решаването на същите тези проблеми.
Трябва да изтъкваме, че неприятните преживявания, които съпътстват реформите, са грешки на старата система, а не на новата.
Но ние не трябва да се отказваме да се изправим и срещу някои от проблемите, които твърде често съпътстват икономическите реформи – най-вече корупцията в държавния апарат и беззаконието"

Маргарет Тачър: „Руснаците имат за цел световното господство и бързо усвояват начините да се превърнат в най-силната империя, която светът някога е виждал.
Хората в Съветското Политбюро не се тревожат за упадъка и потока на общественото мнение. Те слагат оръжията преди маслото, докато ние слагаме почти всичко преди оръжията.“

 

Маргарет Тачър, the Iron Lady: "Социализмът се проваля тогава, когато свършат парите на другите."

[например, the big фалита на НРБ от 1989г. и идването на Лукановата зима (,а после и при другаря Виденов, през зимата на 1996-97), както и този на СССР от 1991г.]


Бърнард Шоу: "Ако на 20 години не си социалист, ти нямаш сърце, ако на
40 33 (б.м.) години обаче продължаваш да бъдеш социалист, ти нямаш мозък.”

Конрад Аденауер:  "Eдинственото нещо, което социалистите знаят за парите, е това че искат да ги вземат от другите."

Фридрих Хайек: На практика the move towards socialism/centralization of power is the road to serfdom.”

 

Джордж Оруел : „Socialism ражда посредственост, freedom ражда превъзходство.“

 

Фредерик Бастиа: „Сигурността не може да замести свободата.“

 

Уинстън Чърчил: “Фашизмът беше сянката или по-скоро уродливото дете на комунизма”.
[фашизмът бе недоносено дете на комунизма”].

Желю Желев (the first of the good президенти на Република България 1990-1997г.): „Ние, марксистите, първи в историята създадохме тоталитарен режим, тоталитарна държава —
еднопартийна държавна система, изградена чрез насилствено унищожение на другите политически партии или чрез деградирането им до равнището на обикновени казионни организации,
подчинени във всяко отношение на комунистическата партия. Този абсолютен монопол на Комунистическата партия в политическата сфера
трябваше закономерно да доведе до пълно срастване на партията с държавата и най-вече на държавния апарат с партийния,
вследствие на което начело на държавата и партията се оказват едни и същи лица, притежаващи неограничена и безконтролна власт,
както и на всички по-ниски нива на държавната и стопанска йерархия — членове на партията.

И за да бъде стабилна и непоклатима тази политическа система, абсолютният монопол на държавата и партията, на партията над държавата, или по-точно на партията-държава,
този абсолютен монопол трябваше да се разпростре от надстройката върху икономическата база на обществото. Трябваше всичко да се превърне в държавна собственост
— едрата частна собственост по пътя на експроприацията, дребната — чрез насилствена, кървава, сталинска
(destruction of the private property & contracting и заменянето им с) колективизация
(комунална собственост, комунални thinking/relationships/culture & комунални motivations/actions/projects! Oh, those collectivists, oh, those егалитаристи, oh, those totalitarist - forceful authoritarianism!)

Когато този процес на одържавяване/socializing/комунизиране на собствеността (i.e. сошълizing of the means of production - б.м) бива завършен, тоталитарния режим е напълно изграден.
Така се създава комунистическия вариант на тоталитарен режим, който и до ден днешен си остава най-завършен модел на тоталитарен режим в историята и съвременността.“

Не може фашизмът да се сравнява с комунизма, защото комунизмът е по-завършеният и съвършен модел на тоталитарен режим.
Затова той е просъществувал по-дълго. Изтребил е многократно повече хора от фашизма.

Преди три години немското издание "Билд" публикува статия под заглавие "Най-големите палачи на човечеството през 20-я век". Статията беше препечатана в двата най-сериозни вестника у нас - "Труд" и "24 часа".
В нея се прави своеобразна класация на палачите.
Тя се оглавява от Мао Дзе Дун, избил 50 милиона китайци,
на второ място е Сталин с 40 милиона,
третото място се заема от Хитлер със "скромните" 20 милиона;
на четвърто място е Чан Кай Ши с 10 милиона
и на пето място Ленин с 4,5 милиона.
Тук се изкушавам да добавя към класацията и лидерите на червените кхмери Пол Пот и Иенг Съри,
които в малката държава Камбоджа, с население от 6 милиона, са избили 2,5 милиона души, в които влизат 40% от мюсюлманите и цялата интелигенция, до крак.

За всеки, който има очи да гледа и уши да слуша, не може да не му направи впечатление факта, че класацията се оглавява от двама комунисти - Мао дзе Дун и Сталин, които заемат съответно първото и второто място, а не от нациста Хитлер, който е избил два и половина пъти по-малко хора от Мао дзе Дун и два пъти по-малко хора от Сталин. Това не би трябвало да се възприема като възхвала на Хитлер. Опазил Господ! Той е също такъв кръвожаден звяр като Мао дзе Дун и Сталин, но работата е в това, че комунистическият вариант на тоталитарен режим е по-завършеният и съвършеният. За разлика от фашисткия той обхваща не само политическата и духовна надстройка на обществото, но и неговата икономическа база. При комунизма няма частна собственост. Чрез експроприацията на едрата частна собственост и национализацията на средната и дребна частна собственост всичко става държавна собственост (национализацията, every nationalization of property,  Жос е in fact истинско stealing! -б.м.). Докато при фашизма държавата не пипа частната собственост. Тя продължава да бъде свещена и неприкосновена, включително и при нацисткия режим в Германия, който измежду всички фашистки режими е най-близкият до комунистическия тоталитарен модел. От тук идва здравината, пълнотата и дълготрайността на комунистическата диктатура, която в Съветския съюз продължи близо 70 години, а в страните от съветския блок - 45 години. От тук идва също слабостта и нетрайността на фашистките диктатури в Европа, които траят средно 20-25 години. А Третият райх просъществува всичко на всичко 12 години, З месеца и 6 дни.
На фона на всичко казано до тук
, бръщолевенето на (дейци на) БСП,
че видите ли фашизмът и комунизмът били диаметрално противоположни и че било кощунство между тях да се слага знак за равенство, защото "комунизмът бил човеколюбие", а "фашизмът

човеконенавистническа теория и практика", няма нищо общо с истината! Нещата стоят точно обратно!
Комунизмът пръв създава тоталитарен режим още в началото на 20-те години на миналия век, а фашизмът създава тоталитарен режим в Германия 10 години по-късно; очевидно, подражавайки на комунистическия образец.

Комунизмът създава първите концентрационни лагери в Европа, нацизмът ги копира от съветска Русия, но ги и усъвършенства много повече в техническо отношение.
Както се вижда от цитираната по-горе класация на най-големите палачи на човечеството през 20-я век, комунизмът в световен мащаб е избил много повече хора от фашизма - 100 милиона срещу 20-30 милиона!

Ето защо основанията и аргументите за инкриминирането на комунизма като престъпен античовешки режим са може би повече и по-тежки отколкото тези за фашизма...

Но тъй като качествените характеристики на явленията трудно могат да намерят количествените си измерения,
то мисля че комунизмът трябва да бъде инкриминиран като антихуманен, античовешки и престъпен режим, както това беше сторено на Нюрнбергския процес с нацизма в Германия.
Наш дълг е да инкриминираме комунизма, както беше инкриминиран фашизмът в края на Втората световна война като антихуманен и престъпен тоталитарен режим. Европа, която през първата половина на 20-я век роди тези два зловещи политически урода, сега трябва, морално и политически е задължена да ги погребе така, че те да не могат никога повече да възкръснат нито като реална действителност, нито като призраци. Така те никога повече няма да станат изкушение за бъдещите политици не само в Европа, но и в целия свят.
Комунизмът исторически е много по-страшен от фашизма! Историята на тоталитарните режими трябва да бъде добре описана в учебниците, за да може децата да я научат.
(,защото не трябва да се пролива кръв при битки - така, както станаха „нежните революции в Европа от 1989г.“, които бяха именно безкръвни.)

 

д-р Рудолф Джоузеф Рамъл:  „Вече малцина ще отрекат, че комунизмът – марксизмът-ленинизмът и неговите варианти –
на практика означаваха кървав тероризъм, смъртоносни прочиствания, фатални концентрационни лагери и принудителен труд, депортации с летален изход, умишлено предизвикани от комунистите масови гладувания, безправни, извънсъдебни екзекуции и показни процеси, и геноцид. Освен това е широко известно, че в резултат на всичко това милиони невинни хора бяха хладнокръвно избити. Само че очевидно не съществува никаква обобщена статистическа разработка за това, на колко жертви възлиза цялата работа.“[ “How Many Did Communist Regimes Murder?” by R.J. Rummel, Unpublished essay, November 1993 г.]

 

Фридрих Хайек: Тоталитаризъм е дума, която възприехме, за да описваме неочакваните, но неизбежните проявления на това,
което на теория наричаме социализъм.

A claim for equality of material position can be met only by a government with totalitarian powers.”

 

RR: “Josephine, do you darling,
remember
Националната Държава, Закона за защита на Държавата? Do you remember Народния Съд?
А
, гулаците of the inter национал-социализма? A, Mao’s China и his националистически socialism/колективизъм/комунизъм?
A
ми, Лениновата и Сталинова СССР? Ами Брежневата? How about Путинова Русия - дали незаменимият Putin & путиновците ще я „мъдро“ & демократично управляват 25 или 30 години?

Ами, Ердогановата империйна нарцистичност
expressed in the most clear form в Европа? Ердоган е absolutely психо - огромен националистически (ислямистки, нео-османиски) грандоман, който много прилича яко на българския Болен.
OH, those социопати!

А, демократичния (inter) (national)социализъм of the РСО-то на НРБ-то, в the Източният/соц/Варшавският блок?
Can you
истински (rationally) see the characteristics of днешната Социална/уелферистка (social демократична) Държава?

Do you see дежавю - каква е и има ли principle разлика -or isn’t it just a matter of degree, not of kind- между Националната и Социалната Държава/“елит“?

Can you по твой произволен вкус, цвет, форма или shape rationally & objectively make the (factological) connection (and хиляди proves of history, throughout the ages, ала най-вече през the last 300 years)?

Don’t you think, lovely Жозефин, че
(inter) (етническия) национализма (of the империализма) е най-високият/последният стадий of the (inter) (национал-)социализма (примитивизма на the centralization, interventionism, експанзионизъм и меркантилизъм);
can(‘t) you see the connection
(e.g. „германско”, „еврейско”, “съветско“, „руско“,китайско“, „българското“, „албанско“, „източно православно“, „ислямиско“, „по европейски“, „for the common good“, мистичното, etc. )?

Do you remember, can you rationally see; are you истински very well (rationally) подготвена - for living your life in (choosing) the кофти right (your own) way?
Do you objectively know, lovely,
have you really understood how to, do you consistently practice living a good/flourishing/happy/fulfilling/moral life?
Don’t forget,
че more (inter-) (национал-)socialism ВИНАГИ води до
more класови врагове, egalitarianism, когато някой тръгне нагоре (към успеха, да се маха от the collective блатото/казана/кочината), то следва колектив(истич)но дърпане обратно надолу в казана, тирания и бедност -
ама, не за сияйния и „мъдър“ партийно-държавния елит/decision makers of the Regulatory State/society, а за the individual/ppl,
и най-вече за
the истински smart & the истински productive & успешен individual/ppl.
(
Inter-) (национал-)колективизмът е
твърде елементарна/primitive
(,ала сладко звучаща) утопия,
една захаросана и високопарна
delusion/dystopia [of „истинската“ любов, „истинското“ приятелство/solidarity, базови(ди)те (ли) „ценности“, of позитивизма, living for the others, living for “the common (EU) good”],
чиято практика, обаче, е централизъм, егалитаризъм, регулации,
coercion, корупция и лицемерие - doublethink & doubletalk т.е. (задкулистни, нагли, democratic) force & fraud! Баси!

Баси freaking фейкнеса, баси false моралната, идейна/ideological и интелектуална база!

(Inter-) (национал-)колективизмът е (и етатистите/егалитарисите believe in) идеята (in favour) of (the wrong principle of) redistributionism (i.e. against/отричане на the IR: life, liberty, property and сремеж към хепинес):
the wealth produced does not, not, not belong to the individual/company that has produced it - it belongs to everyone, collectively, to the group/колектива/Родината/Партията/Държавата/Обществото!
Затова една част (между 35%-75%!) от all the production (produced wealth/value/capital) трябва „социално“ справедливо било -учат ни!-
да се
coersively изземва (through taxation) от the producers (колкото по-голям, толкова повече!) и да се разпределя (от кого?) as free stuff сред други non-productive groups -
that’s the истинския fundament
of
егалитаризма/етатизма/колективизма (the capitalism defines that the producer of wealth/profit/value is the creator & the owner of wealth/profit/value and as such he can decide whatever he likes to do with it! OK? Get it?)!
Интер-(национал-)социализмът
като най-дълбоките води на егалитаризма
/collectivism wants to redistribute  чрез „мъдрото и честно“ Правителство/Парламент “the most free stuff to the most ppl”
[а, центристите пък want to redistribute a little bit less than the демократ-(inter-национал-)социалистите]! Баси! 
(Inter-) (национал-)Collectivism/сошълism & национал(сошъл)изъм [(inter-) националистическата идея; включително и today’s единство под the control/obedience of the Euro (neo-) (inter-национал-)Socialism & the New EU/World Order]     
е
bad и/или evil предложение да решаваме (БГ, ЕС, world) съвременни проблеми със средновековни методи & средства.
Ала, Айнщайн е truthfully казал: „Не можем да решим (we can & do irrationally integrate - б.м.) проблемите като използваме същия начин на мислене, който сме използвали когато сме ги създавали.“
Затова
we the rational ppl ought to истински self-educate ourselves,
а не интелектуално
& morally да живеем в (и чрез пороците, the vices of the сърцето) Средновековието - скучно, досадно, безинтересно и опасно/отровно/primitive/вредно е (for the human mind)!“

RR: “Remember
Жос, if really искаш да превърнеш нещо into (real) crap, то, просто socialize/communize it! Например,
socialized property, социализирано здравеопазване, socialized образование/наука/Academia (, based on комунално мислене), socialized железници/transport, socialized енергетика, socialized TV/radio, socialized (fairy tale) икономика, socialized women, etc. -
всичко това е (BG) пример за (inter-) (национал-)социалистическа/socialized/collectivized/nationalized/communized  goodness, равенство и справедливост!
Oh, that
социалистическа/irrational/fantasy/utopic Goddess!”

 

Фридрих Хайек: “Успехът в рамките на тоталитарна група или партия зависи до голяма степен от готовността да се вършат неморални неща.

Принципът, че целта оправдава средствата, който в индивидуалистичната етика се разглежда като отрицание на морала,