За омразата, за огромните resentment & ненавист, на мистиците, lovely Josephine,
към най-продуктивните  (и най-богатите) хора – in a nation/region/world!
Of the inherent hatred of the IDEOLOGY of mysticism against the most productive/innovative/creative (& the richest) people!
Всички (versions of) мистици, lovely Josephine,
са dumb хора, голеееми „хумани(тари)сти“, които не, не, не могат да really comprehend (& accept)
  
че
(your) life, ABOVE alldepends on (your) productivity/production (your abilities to produce values)!
And yes, oт всекиго според his own способности, lovely Josephine,
на всекиму според 
his own needs (без)действия!
[А не, не, не основано на coercive етатистки redistributionism, Gov-God interventionism!]
Всеки (да) работи според способностите си и всеки (да) получава според потребностите си тях (his achievements), only!
Всеки с (не)моженето си!


 

Евангелието според Лука 16:19-31

Исус каза:
„Живял един
богаташ, който винаги се обличал в скъпи дрехи и всеки ден устройвал разточителни пиршества.
Пред вратата му често донасяли един
бедняк на име Лазар, целия покрит с рани. Той копнеел да се насити с трохите, които падали от масата на богатия. Даже кучетата идвали да ближат раните му.
След време беднякът умрял и ангелите го завели при Авраам. Богатият също умрял и го погребали.
В
ада,
където го измъчвали,
богаташът вдигнал поглед и видял в далечината Авраам да държи Лазар в обятията си. Богаташът извикал: «Отче Аврааме, смили се над мен! Изпрати Лазар да натопи върха на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото страдам ужасно в този огън!»
Но Авраам отговорил: «Синко, спомни си, че
приживе ти получи само хубаво, а Лазар — само лошо.
Сега тук той се утешава (в Рая), а ти страдаш (в Ада)!
        
{защото "по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат човек да влезе в Рая!;
          защото  "блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство!"(Мат 5:3)
          защото  "блажени вие сиромаси, но горко на вас богатите !" (Лук. 6: 20,24).
}
Освен това помежду ни зее пропаст, за да не може никой оттук да премине отсреща и никой оттам да не може да дойде тук при нас.»
Богатият казал: «Моля те тогава, отче, прати Лазар в бащината ми къща. Аз имам петима братя. Нека ги предупреди, за да не дойдат и те в това място на страдания.» А Авраам отговорил: «Те имат писаното от Моисей и пророците — да се вслушат в думите им.» Но богаташът отвърнал: «Не, отче Аврааме, ако при тях дойде някой възкръснал от мъртвите, те ще повярват и ще се покаят.» Авраам му отговорил: «Ако братята ти не слушат Моисей и пророците, даже и да възкръсне някой от мъртвите, пак няма да повярват.»“

 

Новият завет: съвременен превод

 

 

Баси (subversive, evil) етиката проповядват (the religious) мистиците, а?!
So, dodo remember, lovely Josephine, че
всичките (видове) мистици, изпитват real омраза resentment,
винаги 
absofreakinlutely атакуват, водят absofuckinlutely голяма война, срещу (най-)продуктивните хора
[
които са и (най-)заможните producers!] in the  nation/регион/world, баси!

За all мистицитеlovely Josephine, най-продуктивните (& the richest) ppl, omfg, са злото, са враговете, са the oppressors,
НЕпродуктивните (& poorer) - са (the standard of) доброто, са the oppressed, баси, а?!

Look at библейското1"По-лесно е камила
да мине през иглени уши,
отколкото 
богат човек да влезе в Рая!"
"Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство."(Мат 5:3)
"Блажени вие сиромаси, но горко на вас богатите ." (Лук. 6: 20,24).
&
Марксистко-ленинското2"(the good is) диктатура на пролетариата -
класова борба на 
the poor(erсрещу the rich capitalists (producers)!"
 

Да, (all the versions of) мистицитеlovely Jos, са ла гранде сошъл justice worriersса алтруисти, са the huge problem – of the (ppl of the) world!
Защото те are all авторитарни в мисленето си, в мотивацията си и в действието си! Баси! }
So, don’t be(come) a dumb mystic, lovely Josephine!
So
, никога, никога не забравяй, lovely Josephine,
че (your) life
, ABOVE alldepends on (your) productivity/production (your abilities to produce values)!
(unless, lovely Jos, you’re not a домакиня, „поетеса” или some other kind of a 
 parasiteзависима жена)

 

END