Of (anti)
ленивецът и мързел(ивец)ът!
The sloth [& the entitlements]!

The lazy (wo)man е НЕрационален (т.е. глупав и/или evil i.e. weak/безпринципен/безволеви) човек, lovely Josephine,
който in time becomes (физически, икономически & ментално) (yet) lazier and lazier!

[омързеляването & passiveness are really кофти за your health; с мързел благоденствие не се постига!]

 

Not making an (long-term) effort is laziness;
is surrendering oneís own
free will
to passiveness
(& publicness),
to conformism ( & parasitism)
to
случайността (& хаотичността),
to powerlessness (& hopelessness ),
to
НЕамбициозността (& леността) ,
to oneís own abspfreakinlutely weakness!
{And that absofreakinlutely attitude inevitably brings
suffering!}


Мързелът, lovely Josephine,
е an objective характеристика
(за повърностното, за инфантилността, за НЕзрялостта & НЕщастието)
of всеки irrational egoist;
ала не всеки
irrational egoist is a lazy (wo)man!
All irrational ppl find the [practical] ideas a bore,
защото
they cannot [are not able to] distinguish
between the right idea(l)s and the wrong idea(l)s!
[
например, between privateness & publicness,
between freedom & slavery,
between (the earned) happiness (of the winner) & (4Zís) UNhappiness (of the лузър)!]


Itís the absofuckinlutely lazy (wo)man [& kids]! These are the истински boring ppl!

Тъпи/wrong поговорки:
Когато изпитам нужда от движение, лягам и изчаквам да ми мине. ó Робърт Хътчинс, американски педагог

Когато не правиш нищо, очакваш невъзможното. ó Венцеслав Константинов

Чрез мързел към прогрес; мързелът makes the прогреса!

ó Вуте, бреÖ, ти оти копаш седнал?

ó Оти не моем легнал. Мо'ем да копам, ама мо'ем и да не копам Ė чекай се'а да си помислим.

ó Aко не ме (Ďмнооо) мързи Ďмоем да Ö

Кой може да си позволи да (бъд)е мързелив човек?
††††††††††† Само
the weak човек!††
†††††††††††
Well, lovely Jos,
†††††††††††
мързеливият човек е real anti-ценност; е кофти човек. Yes. No matter his равнище in the Strata.
†††††††††††
Омързелява (раз)ума си; anti мотивира се!
††††††††††† И често (un)consciously
и постепенно in time се превръща into a †4Zís кофти герой. Лесно е човек да бъде мързел(ив); трудното е да не бъде (long-term) мързелив.

††††††††††† Donít be (in your life style) мързел/лентяй; itís a bad habit/порок; itís real скука; itís един от main източниците of the (f) конформизма/зависимости и посредствеността! Itís disIHS! Много по-кофтито нещо от мързела е паразитизма!

††††††††††† Бъди really ленив работлив (productive работохолик) & страстно active [т.е. hard working & on the move] (НЕeasily giving up) (раз)личност, in applying consistently & persistently your own efforts; be rationally efficient - in твоето thinking, priority, motivation and действие. Според and to the very best of your способности & капацитет. Or else - you просто cannot be истински happy, in the long run. And will not (be).

††††††††††† Donít be (на хляба мекото) stupid; have a real (good/positive ритъм of your) style, have a real touch of Marxian class - thatís a real саможертвата as an ideal beauty! Donít waste your life in скука & мъка. Fuck the lazy - it ainít no good; вредна досадност е. [donít feed the lazy! Donít feed the poor, не, не donít (на)хранете the mainframe журналистите/media/интелектуалците of today (,защото те in fact are истински confused and хранят the real badness!) - thatís no use to nobody, at all, in the long run. Itís извор на demotivation, конформизъм & yet more laziness/НЕризънabilities/НЕcapabilities i.e. badness & harmfulness - to all! It feeds the confusion & communication breakdown сред хората in a nation/region/world!]

††††††††††† You are choosing, of course. Itís your life, after all.
††††††††††† That is all.
Call неволята if you want. Твоя (си) работа!

True/right поговорки:

Мария фон Ебнер-Ешенбах: ĄЛенивият и трудолюбивият не могат да съжителстват, защото ленивият твърде много презира трудолюбивия.ď

Франсоа дьо Ларошфуко: ĄЛеността е повече в духа, отколкото в тялото.ď

Бенджамин Франклин: ĄМързелът се влачи толкова бавно, че бедността бързо го застига.ď

Питагор: ĄПо следите на леността върви бедността.ď
Йожен Дьолакроа: ĄРазбира се, мързелът е най-голямата пречка за развитието на нашите способности
Венцеслав Константинов: ĄСвободният човек развива порив към труд, робът - към леност.

Тукидид : Усилията да се пребориш с леността наричат "битка със себе си". Човеколюбието не извинява леността.ď
Тукидид : ďПовечето хора са твърде лениви (имат заспали умове, motivations & actions!), за да се докопат до истината; те са доволни и на първото попаднало им авторитетно мнение.Ē

Сет Годин : ďПовечето хора, които виждат истината, отказват да я признаят. Ö Малцината, които могат да видят истината и да я осъзнаят, често се колебаят да я изрекат.Ē

 

-END-

††††††††††† PS

††††††††††††††††††††††† Mental laziness, lovely Josephine,

††††††††††††††††††††††† is, by far, the worst kind of laziness Ė in this world!

††††††††††††††††††††††† Повечето от (wo)men are real [mentally] lazy ppl;
††††††††††††††††††††††† хитреци & конформисти, които искат to (
НЕзаслужено) achieve the ďAmerican dreamĒ - on their (according) social равнище.
†††††††††††
††††††††††† Искат да сбъдната тази (popular) мечта [to flourish],
††††††††††††††††††††††† ала чрез (applying)
dirty трикове [, а много от женските, особено between 19 and 29 years of age, try to do this, lovely Jos, още от their teens],
††††††††††††††††††††††† а не, не, не
the rational way Ė by working really hard & really efficient, long-term!
†††††††††††††††††††††††
В живота , lovely Josephine,
†††††††††††††††††††††††
всичко се (раз)плаща; за всичко се плаща.
††††††††††††††††††††††† Най-скъпо струва мързела
& the irrational (без)действието. Tова става really ясно after the age of late 40ís! А ако си really, really very stupid - after the age of late 50ís!
†††††††††††††††††††††††
Ако мързеливо (не) искаш nothing от (your) life [you donít do real change], ще получиш [earn-ваш] едно real ла гранде nothing!

*

†††††††††††

††††††††††† Презрение, absofuckinlutely презрение, lovely Josephine,
††††††††††† †се полага
[, а не, не, не възхищение]
††††††††††††††††††††††† на лицемерните (cowardish) конформисти,
††††††††††††††††††††††† на арогантно мързелив(ц)ите и
††††††††††††††††††††††† на фобийно
стралив(ц)ите!
†††††††††††
They are all absofreakinlutely weak [i.e. НЕуверени & НЕрешителни; feeling INsecure] ppl!
†††††††††††††††††††††††
Всички слаби хора са dishonest ppl! Жалки ppl! Yes, LJ, donít be one of them [majority ppl]!
††††††††††† The weak ppl make
the world a worse [4Zís] place for living! Добре, че
†††††††††††††††††††††††
the greater силата е really в the productive -НЕзависим †& free- човека [i.e. the real (honest) human], lovely Jos,
†††††††††††††††††††††††
защото само the really (honestly) productive (wo)men [can really] make the world a MUCH better place for living!
††††††††††††††††††††††† Yes, more
honesty & openness, lovely Josephine,
††††††††††††††††††††††† can radically change
the world we live in:
††††††††††††††††††††††† †††††††††††
our idea(l)s,

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† our morals,

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† our бизнеси,
††††††††††††††††††††††† ††††††††††† our politics,
††††††††††††††††††††††† ††††††††††† our Governments,

††††††††††††††††††††††† ††††††††††† our (държавни & частни) institutuions Ėfor the better, not for the worse!
†††††††††††
OK? Get that?† †††††††††††

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†††††††††††