ЕДИН
(ЗЛОТВОРЕН!) I-R-R-A-T-I-O-N-A-L(ITY-BASED  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ AND КОМУНИСТИЧЕСКИ) Д-У-Х, LOVELY JOSEPHINE,
БРОДИ ИЗ … ЦЕЛИЯ (the 19th, the 20th и все още, дори in the 21st century) WORLD, БАСИ! ОХ, ТОЗ’ (ЗЛОТВОРЕН!) STUPIDism, ДЕБИЛизъм!
(
СВЕТЪТ Е ВСЕ ОЩЕ, LOVELY JOSEPHINE, FULL OF SO, SO MANY ХОРА, КОИТО ИМАТ REALLY TRIBAL (S-I-C-K) THINKING, БАСИ!)
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE MARXiAN (MYSTICiSM-BASED) УТОПИЯ OF ДИКТАТ(УРАТА) НА ПРОЛЕТАРИАТА, БАСИ!

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE MARXiAN (HEGELiAN-BASED) Д-И-А-Л-Е-К-Т-И-К-А ЗА (ИСМАТ) РАЗВИТИЕТО НА СВЕТА, БАСИ!
 

Нека сега да поговорим за КЛЮЧовия спонсор и организатор lovely Josephine,
на (the yesterday’s & today’s) световния терор(изъм): догматичния MYSTICism!
 
[
The EVIL IDEA(l) TO насилствено DOMINATE over people(s …of Europe)!
      The Napoleon's
IMMORAL CODE FOR IMPERIAL POWER -
      it must, in the 21st century,
TO BE FOREVER DESTROYED!
      
THE IMMORAL CODE OF НЕСВОБОДА (= РОБСТВО)!
      THE EVIL (DOGMATIC) ФИЛОСОФИЯ ЗА ЖИВОТА!]

Всяка utopic философия е истинско зло: тоталитаризъм, диктат, тирания.
Всяка УТОПИЯ (if applied) e (self-)УБИЙСТВЕНА! Yes, absolutely!
Всяка (убийствена) УТОПИЯ (is based on а dogma of mysticism &), lovely Josephine,
ЗАПОЧВА с (THINKing & ACTing onto) IRRATIONAL(ity-BASED) ИДЕ(ологи -
and, when applied, винаги ЗАВЪРШВА С (АДски) ТОТАЛ(ИТАР)ЕН КОЛАПС! Why?
Защото, lovely Josephine,
всяко нещо (any irrational система/визия) which is absoFREAKinlutely
INCOHERENT with the (principles of objective) REALITY винаги СЕ (само)ПРОВАЛЯ!


WELCOME TO THE (
СОЦ & КОМ) Д-О-М(ЕЙН)Ъ-Т  OF THE  И-Р-А-Ц-И-О-Н-А-Л-Н-О-Т-О!
WELCOME TO THE POLITICS & ECONOMICS BASED ON МИСТИЦИ(ЗѢМ), LOVELY JOSEPHINE,
WHICH НЕ, НЕ, ABSOLUTELY НЕ (МОЖЕ ДА) U-N-D-E-R-S-T-A-N-D THE (R-E-A-L) WORLD!

   
ЕДНА ОТ НАЙ-ЗЛ(ОТВОРН)ИТЕ ФОРМИ, LOVELY JOSEPHINE,
КОЯТО IS BASED НА THE TRULY ИРАЦИОНАЛНИ ПРИНЦИПИ
OF (DOGMAtic ДОКТРИНА OF) МИСТИЦИЗЪМ (=МЕСИАНСТВО)
Е
THE ABSOFREAKINLUTELY ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF MARX(iSM) =
МОРАЛНИЯТ КОДЕКС НА (СТРОИТЕЛИТЕ НА) КОМУНИЗ-Ъ-МА!
    

(ALL COMMUNISTS -BY THE ESSENCE OF MARXIAN IDEOLOGY- ARE ATHEISTS,
BUT NOT, NOT, NOT ALL
THE ATHEISTS, LOVELY JOS, ARE COMMUNISTS! OK? GET IT?)

ТОЗIRRATIONAL(ITY-BASED) МОРАЛЕН КОДЕКС ВОДИ (ДО) В-О-Й-Н-А  С  Ц-И-В-И-Л-И-З-А-Ц-И-Я-Т-А!
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image335.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image336.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image337.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image338.jpg
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE EVIL MYSTIC(ISM-BASED) MARXIAN ФИЛОСОФИЯ OF ДИАМАТ & ИСМАТ!

COLLECTIVism ALWAYS тотал(итар)но ЦЕНТРАЛИЗИРА ВЛАСТТА
и
винаги ДОСТАВЯ bloody много мъки, болки, страдания и разРУШенИя,
‘cause
такава е the natural характер(истик)а на таз догматична доктрина!
Всеки, който
SUPPORT (философията на) COLLECTIVism is a SICK човек!
COLLECTIVism CREATES different (hard or softer) versions of SOCIALism.
СОЦиализмът, lovely Josephine, the SOCialist ideology,
is
always a(n absolutely) FAILING strategy – in terms of
(morality, intellectuality,) politics & economics! Yes, really, защото
the central(ized polit) COMMANDment (Tzarism) & central economic planning
is abso
freakinlutely EVIL idea(l)! Yes, lovely Josephine, that’s true! Absolutely!
MARXiSM IS (A VERSION OF) COLLECTIVism! YES, ABSOLUTELY!


WELCOME TO
THE MARXIAN УТОПИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
  
THE MARXIAN EVIL ПРИНЦИП OF АТЕИСТИЧЕН STUPIDiSM,
[IN SHORT – THE PRINCIPLE (IDEAL) OF TZARiSM PHILOSOPHY]
THE MARXIAN SOCIAL (ANTI-RELIGIOUS) CONSTRUCT(IVISM),
[“MARX CAMPF”]


WHICH IS A(N INTEGRAL)
PART, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА THE TRULY ИРАЦИОНАЛНОТО,
 
& КОЯТО ВИНАГИ REALLY ДОНАСЯ, LOVELY JOSEPHINE,
ДИСТОПИЧЕН EVIL ТОТАЛИТАРИЗЪМ, КОЕТО ОЗНАЧАВА


THE BLOODY
DICTATOR(SHIP) = ИСТИНСКА НЕСВОБОДА =
THE GLOBALiZATION PROJECT BASED ON MARX’S VISION=
THE EVIL COMMUNiZATION PROJECT, LOVELY JOSEPHINE,
BASED ON ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF THE COMMUNiST МАНИФЕСТ=
  
Всяко нещо, ABSOLUTELY ANY THING (SYSTEM), which, lovely Josephine,
is INCOHERENT with THE (objective) REALITY is IRRATIONAL(ity-based) =
is an abso
freakinlutely (a form of) (faith-based) МИСТИЦИзъм! Absolutely!
The
COMMIE & СОЦ ИДЕ(ологи)Я винаги ми(с)тично КРЕЩИ, ЛОЗУНГува:
Напред другари, след Партията, към Светлото соц & commie Бъдеще!

 

ИСТИНСКИ
НЕЩАСТЛИВ ЖИВОТ, (ИЗ)ЖИВЯ(ВА)Н
ПОД ЛИДЕРСТВО НА (the one & only) ВЕЛИКА ПАРТИЯ:
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ (MUST BE IN THE КОМ)ПАРТИИ!»
«
THE (WORD OF THE) COMMIE PARTY IS ABOVE ANYTHING;
IS
LARGER (EVEN) THAN LIFE! ABSOLUTELY! YES, BROS!»
«
СПАСИБО, MARX! СПАСИБО, (КОМ)ПАРТИЯ, ТЕБЕ! YES!»


MARXiSM, LOVELY JOSEPHINE, IS ABSOFREAKINLUTELY
ЧЕРВЕНИЯТ ФАШИЗЪМ, A VERSION OF THE MYSTICISM=
ABSOLUTELY TOTAL(ITARIAN) POLIT CENTRALIZATION!

[ДИКТАТ(УРА), ОЛИГАРХ-PATERNALiSM, ДЕБИЛИЗЪМ =
THE EVIL MORAL CODE OF DEATH, OF DESTRUCTION!
Тоз етичен КОД is based on collectivistic POLIT centralization!
This is an
IRRATIONAL(ity-based) CONSTRUCT, an evil stuff:

the POLITICAL CENTRALization, radically централизирана Държава -
(което означава и тотал(итар)на ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕНТРАЛизация)
ВИНАГИ (IN THE LONGER TERM) FAILS TO REALLY ACHIEVE
ECONOMIC GROWTH (= PROFIT, PROGRESS & PROSPERITY) =
the ACHIEVED per capita economic growth over a long period of time!]
A(NY) VERSION OF THE HARDCORE MYSTICiSM, LOVELY JOS,

ВОДИ ДО УСТАНОВЯВАНЕТО (OF POLIT) ВЛАСТТА НА THE
ABSOFUCKINLUTELY ЗЛОВРЕДНОТО - THE 1984 CONCEPT!
(YES, THE TOTALITARIAN IS ФАШИЗОИДНОТО! ABSOLUTELY!
ФАШИзоидноТО ЧУДОВИЩЕ НЕ ЦЕНИ ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ!)

[
Don’t YOU dare TO BE(come) а SELFISH (раз)ЛИЧНОСТ,
do, do, do be(come) a 
COLLECTIVist, because we are all EQUAL
човеци 
EVERYONE BELONGS TO EVERYONE ELSE! Yes!
WE are all responsible to one another most of all to the Higher Good!
ALL within the State, none outside the Statenone against the State-God!
The COLLECTIVE (the State) (IS) ABOVE ALL, above everyone else!-
пропагандира the IRrational philosophy of COLLECTIVism, баси,
която постановява, че the lives of the people are NOT their own?!]


ИДЕЙНО фалшива & ИНТЕЛЕКТУАЛНО корумпирана

ИДЕОЛОГИЯ – ОСНОВАНА НА МИСТИЦИЗЪМ, БАСИ!

THE MARX(IST) HORRIBLE
DICTATORIAL ИДЕ(ОЛОГИ -
ИДЕ(ОЛОГИ OF КОМУНИЗЪМ & СОЦИАЛИЗЪМ, БАСИ!

[
КОЯТО IN THE 20TH CENTURY СЕ РАЗПРОСТРАНЯВАШЕ
В ТОЛКОВА МНОГО СТРАНИ – НАПРИМЕР, КАТО
СССР,
КИТАЙ, ИЗТОЧНА ЕВРОПА, КУБА, СЕВЕРНА КОРЕЯ, etc.]

ON THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL (ДИАЛЕКТИКА OF) MARX(iSM) =
МОРАЛНАТА ИНТЕЛЕКТУАЛНА) ОСНОВА НА ДИКТАТ(УРАТ)А!
ОСНОВНИ (НЕРЕЛИГИОЗНИ) ПРИНЦИПИ, LOVELY JOSEPHINE,
НА THE ABSOLUTE(LY PURE) EVIL, CAUSING BLOODY БОЛКИ!

MARX(iSM), lovely Josephine, IS (a version of) MYSTIC(iSM) =
 
ЗЛОВРЕДЕН ДУХ OF ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONALITY,
ЗЛОТВОРЕН МИСТИЦИЗЪМ, КОЙТО ПРИЧИНЯВА НЕСВОБОДА
ВЪВ ВСИЧКИ НЕЙНИ
ИЗМЕРЕНИЯ, ВЕРСИИ И РАВНИЩА, БАСИ!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE LEFT WING PROPHECY -
  

A MYSTICAL TRIBAL (TRULY IRRATIONAL) ФИЛОСОФИЯ, LOVELY JOS,
A
MYSTICAL (= TRIBAL = IRRATIONAL = PRIMITIVE) REASON FOR HOPE,
КОЯТО Е ABSOFREAKINLUTELY BEING ОСНОВАВАНА JUST ON FAITH:
КОМУНИСТЪТ (СОЦИАЛИСТЪТ) НЕ, НЕ ТРЯБВА ДА СЕ О(БО)СНОВАВА НА
FACTS, РАЗУМ & ЛОГИКА, A НА THE MARXIAN (MYSTIC) ДИАЛЕКТИКАТА!”

ОТУЙ REALLY EVIL MARX(IAN = MORALLY CORRUPTED) MINDSET,


КОЕТО IS FULL OF MYSTIC(iSM-BASED) ЗЛОТВОРНИ DOGMAS, 
КОЕТО Е ABSOLUTELY TRIBAL(iSM-BASED) & IT TRULY LIKES
    
НАЦИОНАЛ1(-СОЦИАЛ2)ИСТИЧЕСКОТО3 = THE DICTATORIAL =
THE ABSOLUTELY (& TRULY) EVIL(NESS)!


 


    


OH, THAT
INTELLECTUALLY CORRUPTED (EVIL) MINDSET!
THE GLOBAL(IST) E(GA)LITE'S MARX(IST) (EVIL) AGENDA!
THE AGENDA OF ALL EVIL PPL & THEIR’S USEFUL IDIOTS!
ДА ПОГОВОРИМ (И ДА РАЗКРИЕМ) ТУК И СЕГА ЗА
THE EVIL КОМУН/СОЦИАЛ-ИСТИЧЕСКИ GENE, LOVELY JOS,
WHICH HAS BEEN
INSTALLED INTO THE HEADS OF MANY PPL
BY
МАРКСИ(СТКО-ЛЕНИН)СКАТА ФИЛОСОФИЯ (ИДЕОЛОГИЯ)
OF THE CLASS” CONSCIOUSNESS! IT’S AN EVIL STUFF! OMFG!
ТАЗ ИДЕОЛОГИЯ, WHEN APPLIED IN POLITICS, LOVELY JOS,
НОСИ HUGE ДЕСПОТИЗЪМ И ТОТАЛ(ИТАР)НА ДИСТОПИЯ!

 


THE EVIL WORLD OF RESENTMENT1, NIHILiSM2 & MEANINGLESSNESS3!
THE EVIL CONCEPT OF ALL THE CENTRAL PLANNERS, THE STATISTS!
МАРКС(ИСТКАТА) ПРОСТОТИЯMYSTICiSM. ДЕБИЛИЗЪМ! ИДИОТИЗЪМ!
 


  
OF
THE ABSOLUTELY EVIL TEACHING OF MARX(iSM)!
OF [
THE OLD & EVIL PHILOSOPHY OF] МАРКС(ИЗЪМ):

IT'S ALL ABOUT A SYSTEM OF (ÉGALITÉ -BASEDCOLLECTIViSM!
 
OF THE COLLECTIViSM-BASED (УТОПИЧНА) PLATFORM OF
ANTI-RELIGIOUS (= SECULAR) EXTREME(LY HUGE) EVILNESS=
THE ABSOFREAKINLUTELY АТЕИСТИТЕ-МАТЕРИАЛИСТИ=
 
ПЛАТФОРМАТА НА THE ABSOLUTELY EVIL СОЦИАЛ(ИЗЪМ) &
КОМУН(ИЗЪМ) = INCOHERENT (WITH THE REALITY) SYSTEM,
КОЯТО
, BECAUSE IRRATIONAL, ALWAYS FAILS ITSELF! YES!
[
ЗАЩОТО ИРАЦИОНАЛНОТО = НЕПРАКТИЧНОТО = THE IMMORAL=
THE NOT (HIGHLY)
PRODUCTIVE, THE UNPRODUCTIVE = THE EVIL!
А ТАКОВА (DUMB) НЕЩО НЕ, НЕ МОЖЕ, LOVELY JOSEPHINE,
IN THE LONG-TERM ДА СЪЩЕСТВУВА WITHIN THE REALITY,
А САМО В ГЛАВИТЕ НА ALL THE VERSIONS OF МИСТИЦИТЕ!]
SO, НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ ЗА OBSESSIVELY (ДОГМАТИЧНО & ФАНАТИЧНО)
MIXING (
CONFUSING) FANTASY (BASED ON FAITHiSM) WITH THE (OBJECTIVE) REALITY!


THE SOCIAL(IST) MYSTIC(iSM), THE ABSOLUTELY ЗЛОВРЕДЕН СОЦ(ИОЛОГИЧЕСКИ) ПОПУЛИЗЪМ:
 
THE DOMAIN OF EVIL IRRATIONALITY, OF TOTALITARIANiSM!
ЗА МИ(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА СОЦиал МИСТИЦИзма:

МИ(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА МАРКСизма, баси,
МИ
(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА КОМУНИЗМА &

THE
(YESTERDAY’S & TODAY’S) СОЦиализмА=
ЕДНА ОТ НАЙ-
ЗЛОВРЕДНИТЕ ИДЕ(ОЛОГИ,
THAT IS BASED ON (A
VERSION OF) FAITHism=
THE IDEOLOGY OF RESENTMENT = HATE +iSM!


ОХ, ТОВА ЗЛО(ВРЕДНО) SOCIALIST CODE OF МИСЛЕНЕ, МОТИВАЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ!
  
THE (NOT OBJECTIVE REALITY, BUT THE) WISHFUL “REALITY” = COLLECTIVIST ДЕБИЛИЗЪМ=
THE BIG SOCIAL(IST) (
НЕРЕЛИГИОЗЕН) MYSTICiSM = SOCIALiSM (& COMMUNiSM) = REAL ЗЛО!
 
MARX(iSM) – THE POLITICS AND ECONOMICS OF STUPIDiSM, FAILURE & ANTI-PROSPERITY!

Където и когато, lovely Josephine,
да е опитвано да се APPLY-ва МАРКСИСТ(КО-ЛЕНИНС)КАТА ФИЛОСОФИЯ,
it has ALWAYS тотално FAILED! И какво е оставяла тазЕТИКА &  полит(иконом)ика?
Оставяла е винаги
total DESTRUCTION, морален и социал-икономически ПОТОП! Това е факт.
Защото таз’ absolutely ЗЛовреднА ИДЕОЛОГИЯ (= НЕсвобода, терор & смърт), lovely Josephine,
 

е absofreakinlutely (a version of faith-based) MYSTICiSM,
е тотално НЕсъвместима с РЕАЛНОСТТА и с ЧОВЕШКАТА природа! Yes, absolutely!
Всяка версия на философията of мистицизъм е, обаче, fully СЪВМЕСТИМА с ДЕСПОТИЗЪМ!
 
 
Всяка версия на философията of мистицизъм, IF FULLY APPLIED, доставя ДИСТОПИЗЪМ!
 

It's all about (a version of) DICTATOR(ship) = the absofreakinlutely (polit & economic) ТИРАНИЯ!
Мистицизмът е the evil СИСТЕМАТА, lovely Josephine, THE ABSOLUTELY EVIL SYSTEM
of
the (философията, идеологията на) COLLECTIVism! It причинява bloody щети, мъки и убийства!
 

Мистицизмът е
the absofreakinlutely IRRATIONAL (evil) SYSTEM (of collectivism),

THAT
ПРОМОТИРА ANTI СВОБОДА1, ANTI THE (principle of) IR2 и ТИРАНИЯ3!OF THE PROCESS OF UNREASONING =
OF
THE TRULY CORRUPTED MINDSET=
МОРАЛНО1 И ИНТЕЛЕКТУАЛНО2, А
СЛЕДОВАТЕЛНО И ПОЛИТИЧЕСКИ
КОРУМПИРАНО СЪЗНАНИЕ, БАСИ!

OF THE (EVIL) MARXIAN MINDSET.
MARXIAN (UGLY) CONSCIOUSNESS.
МАРКСИСТК(О-ЛЕНИНСК)АТА ИДЕЯ.

OF
THE (RED) MYSTICiSM! OF MARX(iSM).
OF
THE STUPIDiSM, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE MARXIAN (CODE OF) THINKING!

THE IRRATIONALITY-BASED MODE OF EMOTIONALiSM!


THE ABSOFREAKINLUTELY (CORRUPTED) CLASS(ICAL)
(
YESTERDAY’S & TODAY’S CULTURAL) MARX(iSM), БАСИ!


THE MARXIST (REVOLUTIONARY) CLASS WAR(FARiSM) – THE ABSOLUTE EVILNESS =
THE ABSOFREAKINLUTELY ЗЛОВРЕДНИТЕ (MYSTICiSM/FAITH-BASED) FAIRY TALES,
THAT
HAVE BROUGHT TO THE (PPL OF THE) WORLD MANY BLOODY МЪКИ И БОЛКИ!
 
THE
MARX(IST) WORLDVIEWTHE EVIL WORLD OF (RED = CLASS) DICTATOR(SHIP)S!

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image227.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image228.jpg


[Никой от ТЕЗ’ EVIL ДИКТАТОРИ (“велики мислители и вождове”), нито пък някой от their’s  today’s intellectual наследници, lovely Josephine,
HAS успешно BUILD ПО-ПРИВЛЕКАТЕЛЕН МОДЕЛ от the (yesterday’s & today’s) Western world! Напротив! Диктаторът can build only чудовище!
ЗАПАДНИЯТ МОДЕЛ,
lovely Josephine, и преди 1989, и днес, ВИНАГИ е привличал хора, които искат да учат, живеят и творят в DEMOCRACY!
ИЗТОЧНИЯТ СВЯТ, lovely Josephine, и преди, и днес, е организационен МОДЕЛ OF THE BRUTAL ТИРАНИЯТА OF THE TZAR(iSM) = EVIL MODEL =
THE ABSOLUTELY PRIMITIVE (
FAITH-BASED) ПРОПАГАНДАТА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА  “СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ” - и преди 1989, и днес, баси, а?!]
   
ФИЛОСОФСКАТА ПЛАТФОРМА НА (THE IDEOLOGY OF) COMMUN(iSM) & SOCIAL(iSM) -
  
A PART OF
THE (ANCIENT) PLATO’S LINE OF COMMUNITARIAN(iSM), OF FAITH(iSM)=
THE
ABSOFREAKINLUTELY EVIL (MORAL & ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКИ) PATERNALiSM!
 

ON THE (
10) MAIN (MARXIAN) PLANKS OF THE COMMUNIST (& СОЦ) PLATFORM!

ON
THE (EVIL) TEACHING (OF THE DIALECTICS) OF (“CLASS”) RESENTMENT!
ЗА ФУНДАМЕНТА НА (ТОТАЛИТАРИЗМА - ФИЛОСОФИЯТА OF) MARX(iSM)!
ЗА
МОРАЛНАТА (И ИНТЕЛЕКТУАЛНА) ОСНОВА НА ДИКТАТ(УРАТ)А!
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА THE ABSOLUTE(LY PURE) EVIL! 

OF
THE (ABSOFREAKINLUTELY 100%) EVIL

ФИЛОСОФИЯ/IDEOLOGY (OF ОГРОМНА НЕСВОБОДА) -

IT'S ALL ABOUT A SYSTEM OF (ÉGALITÉ -BASEDCOLLECTIViSM!
 
IT IS ALL ABOUT THE EVIL IDEA OF COMMIE РАЙ, БАСИ, А?!

OF THE
ABSOFUCKINUTELY TRAGIC (100%) WASTE OF HUMAN ПОТЕНЦИАЛ,
BASED ON THE NOT RECOGNITION/СПАЗВАНЕ OF THE INDIVIDUAL RIGHTS!


IT'S ALL ABOUT A SYSTEM OF (ÉGALITÉ -BASEDCOLLECTIViSM!
 

 
 


You ought to (become able to) clearly UNDERSTAND, lovely Josephine,
че БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ФИЛОСОФИЯ/визия/doctrine,
you are absofuckinlutely lost = you shall be absolutely confused (mind)!
Да, БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ИДЕОЛОГИЯ/визия/set of ideas
ти (ще) си изложена на ПРОИЗВОЛА на the (EVILness of the) ideology of collectivism,
който (groupism) винаги ще ти предлага да (по)вярваш in some (kind of a) God,
както и да безприкословно изпълняваш Неговите божествени КОМАНДИ! Омфг!

И ако ти откажеш (не искаш) да сториш това което мистиците ти казват/command (via their Holy Books),
тогава
they will absofreakinlutely POINT @ YOU, lovely Josephine,
AS IF YOU ARE “the (most) BAD/EVIL
човек = the great(est) ВРАГ of the State/People/Nation/Обществото/COLLECTIVE”,
който човек бил (тъпо) отхвърлял (to work for) БЛАГОТО на колектива/ОБЩ(еств)ОТО
който голям АЛЧЕН мръсник
(лош човек) ОТКАЗВАЛ бил да (бъде винаги готов да) се (само)ЖЕРТВА,
да SELFLESSly (само)ЖЕРТВА (any of) своите VALUES (дори и живота си!) за (в името на) ОБЩ(еств)ОТО/колектива/наРОДА,
ами живеел
ЖИВОТ(а си) for THE SAKE OF his own ЕГОистично/ЕГОцентрично съществуване, баси?! Omfg!
So,
нека сега да поговорим, lovely Josephine:

OF THE (LEFTISH) MORAL EVIL(NESS) =
OF AN
EVIL (ANCIENT LINE OF) IDEA(L).

МАРКС(ИЗЪМ) = 100% IRRATIONALITY,
ABSOFUCKINLUTELY
100% STUPIDiSM!

[MARX IS ПО-ЛОШОТО ДОРИ ОТ ФАШИЗЪМ,
МАКАР ЧЕ
ПРИРОДАТА ИМ  Е SAME-SAME:
USING БРУТАЛНО ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ
СРЕЩУ ВСЕКИ НЕСЪГЛАСЕН С
ИДЕИТЕ ИМ!]

MARX(iSM), lovely Josephine, IS (a version of) MYSTIC(iSM),
 
ЗЛОТВОРЕН МИСТИЦИЗЪМ, КОЙТО ПРИЧИНЯВА НЕСВОБОДА
ВЪВ ВСИЧКИ НЕЙНИ
ИЗМЕРЕНИЯ, ВЕРСИИ И РАВНИЩА, БАСИ!

ЗА МИ
(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА СОЦиал МИСТИЦИзма:

МИ
(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА МАРКСизма, баси,
МИ
(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА КОМУНИЗМА &
THE
(YESTERDAY’S & TODAY’S) СОЦиализмА=

ЕДНА ОТ НАЙ-
ЗЛОВРЕДНИТЕ ИДЕ(ОЛОГИ,
THAT IS BASED ON (A
VERSION OF) FAITHism=
THE IDEOLOGY OF RESENTMENT = HATE +iSM!


MARX(iSM) IS THE “TRUTH”; TRUTH IS MARX(iSM)!
MARX(iSM) Е НАУЧЕН; НАУКАТА Е MARX(IAN)!
ОХ, ТОЗ
ЗЛОТВОРЕН СОЦ(ИАЛ) МИСТИЦИЗЪМ!ОХ, ТОЗ
ЗЛОВРЕДЕН СОЦ(ИАЛ) GODdism, БАСИ!
ОХ, ТЕЗ
ЗЛИ (MARXIAN) ИДЕИ BASED ON FAITH,
А НЕ, НЕ НА (ОБЕКТИВНИ НАУЧНИ) ПРИНЦИПИ!


THE MARXIAN
ETHICS (POLITICS & ECONOMICS) IS THE PATH TO ТИРАНИЯ!
THE MARXIAN ETHICS IS ТОЧНО ОБРАТНОТО НА (INDIVIDUAL) СВОБОДАТА!

The absofreakinlutely зловредните (MYSTICism/FAITH-based) FAIRY TALES,
[
=living in UNreality, based NOT, NOT on НАУКА & LOGIC, but on IRRATIONALITY=
  = the
МЕТОД(ологията) на анти-REASONing = МЕТОД(ология) на МИСТИЦИзъм=
 
 =
Goddism = absolute authority of КомПартията = ТОТАЛИТАРИЗЪМ = ТИРАНИя]


that
HAVE BROUGHT to the (ppl of the) world many bloody МЪКИ & БОЛКИ!
OH, THAT EVIL (COLLAPSED) RED (MARXIAN) COMMIE/SOCIALIST DREAM!

ЗА МАРКСИСТКАТА ( “НАУЧНА” ) ВЕРСИЯ,
(МАРКСИСТКОТО НАУЧНО ШАРЛАТАНСТВО)


 
 
OF THE (EVIL) (BLOODY RED) COLLECTIViSM=

= КОНТРАПРОДУКТИВНИТЕ (SET OF) ИДЕИ,
THAT ALWAYS PROMISE “СВЕТЛО БЪДЕЩЕ”,
VIA REALLY USING ПОПУЛИСТКИ ЛОЗУНГИ,
АЛА, IN FACT, ВИНАГИ ДОСТАВЯТ, LOVELY JOSEPHINE,
(‘CAUSE НОСЯТ В СЕБЕ СИ ИНФАНТИЛИЗАЦИЯ &) ДИСTОПИЯ,
BASED ON USING STATE’S FORCE: BRUTAL ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ!
                

 
 

ОХ,
ТАЗ (ИНТЕЛЕКТУАЛНО) DISHONEST (СОЦ) ИДЕОЛОГИЯ,
ИДЕОЛОГИЯ НА ALL THE LEFTISH МИЗАНТРОПИ/RESENTERS,

КОЯТО Е (ABSOFUCKINLUTELY) AGAINST THE (ONLY) RIGHTS
И Е ABSOFREAKINLUTELY PRO A GREAT (STATE-PARTY) GOD:

THE ПО-ПО-НАЙ-WISEST И НЕПОГРЕШИМ
CENTRAL(IZED) PLANNER & CONTROLLER!
THAT IS, LOVELY JOSEPHINE, THE ROLE OF
THE
ПАРТИЯТА-GOD & ДЪРЖАВАТА-GOD
OF THE (
RED) СОЦИАЛИЗЪМ/КОМУНИЗЪМ!
THAT IS
THE GOD OF (RED) COLLECTIViSM,
КОЙТО IS ALWAYS BASED ONTO PREACHING ALTRUiSM, БАСИ!IT'S ALL ABOUT A SYSTEM OF (ÉGALITÉ -BASEDCOLLECTIViSM!
 
THE (YESTERDAY’S & TODAY’S) LEFT(ISH INCLINED) IS THE FASCIST!
 

The absofreakinlutely зловредните (MYSTICism/FAITH-based) FAIRY TALES,
[
=living in UNreality, based NOT, NOT on наука & logic, but on IRRATIONALITY =
  = the
МЕТОД(ологията) на анти-REASONing = МЕТОД(ология) на МИСТИЦИзъм=
 =
Goddism = absolute authority of КомПартията = ТОТАЛИТАРИЗЪМ = ТИРАНИя]


that
HAVE BROUGHT to the (ppl of the) world many bloody МЪКИ & БОЛКИ!
OH, THAT EVIL (COLLAPSED) RED (MARXIAN) COMMIE/SOCIALIST DREAM!


ЗА СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКАТА) УТОПИЧНА ИДЕЯ =
НАУЧНОТО ШАРЛАТАНСТВО НА МАРКС(ИЗМА TODAY)=


THE WORLD OF (RED) MATERIALISTIC МИСТИЦИЗЪМ,
THAT ALWAYS ДОНАСЯ ДИСТОПИЯ: БОЛКА И МЪКА!


ЗА МАРКСИСТ(КО-ЛЕНИНС)КАТА КОМУНИСТИЧЕСКА
(
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА) ГРАНДЕ “ЛОГИКА”, MYSTICiSM!

IT’S ALWAYS (IN
PRINCIPLE) BASED, LOVELY JOSEPHINE,
ON THE COERSIVENESS OF INTERVENTIONiSM & ALTRUiSM!
[Маркс(измът), lovely Josephine, is damned & doomed in its ESSENCE,
because IT IS
absofreakinlutely (using) IRrationality, UNreality, Utopia!
It's all about
THE (RED) DOGMA OF (атеистичен) МИСТИЦИЗЪМ!]
 
OF
PREACHING THE GOODNESS”, LOVELY JOSEPHINE,OF THE ABSOLUTE (
100%, RED VERSION OF THE) EVIL!
OF THE ABSOLUTE DEPENDENCE ONTO A GOD(-STATE)
&
ITS СРЕДСТВО: THE (BLOODY RED) (КОМ)ПАРТИЯТА!
THE DOMAIN OF IRRATIONALITY, TOTALITARIANiSM!
ЗА МИ(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА СОЦиал МИСТИЦИзма:

МИ(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА МАРКСизма, баси,
МИ
(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА КОМУНИЗМА AND
THE
(YESTERDAY’S & TODAY’S) СОЦиализмА=
ЕДНА ОТ НАЙ-
ЗЛОВРЕДНИТЕ ИДЕ(ОЛОГИ,
THAT IS BASED ON (A
VERSION OF) FAITHism=
THE IDEOLOGY OF RESENTMENT = HATE +iSM!

ЛЕВИ(чари)ТЕ винаги говорят за свобода (& равенство),
(всъщност те, обаче, НЕ разбират що е свобода и що е равенство!)
но,
de facto, тяхната (СЪЩНОСТНА) ПРИРОДА, lovely Josephine,
и
преди(’89), и today (in 21st century), е absofuckinlutely фашистка/фашизоидна! Ah, СОЦ!
Yes, ЛЕВИ(чари)ТЕ, lovely Jos, absofuckilutely LOVE INTERVENTION(ism), ДИКТАТ(ура)!
Yes,
ЛЕВИ(чари)ТЕ, lovely Жозефин, absofreakilutely HATE THE individual RIGHTS! Баси!

[Днес, всички (BG) ЛЕВИ(еничари), lovely Jos, имат absolute admiration for Р@сия & Китай,
защото they
absofreakinlutely LOVE (any version of hard or soft) DICTATOR(ship), баси!
Маркс(исти), сър! СОЦ(иалисти), сър! СОЦ-реализъм lovers! Фашисти, сър! Баси!]IT'S ALL ABOUT A SYSTEM OF (ÉGALITÉ -BASEDCOLLECTIViSM!
 
ЗА THE EVIL DREAM: OF A (REAL) COMMUNIST ДЪРЖАВА/СВЯТ =
THE ДИКТАТ(УРАТ)А НА (THE INTERNATIONAL) ПРОЛЕТАРИАТА:
[ПРОЛЕТАРИАТ = THE IDEA OF (THE GOD OF) РАБ-СЕЛ  “CLASS” HERO!]
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ДИКТАТ НА ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-COLLECTIVISTS =

Аз съм the Red (Party) God!


SAYS (THE RED) GOD (OF A HARDCORE SYSTEM OF STATiSM):
“THE INDIVID(UAL) (MUST) BE (FOREVER) ABSOLUTELY DEPENDENT!
ANY INDIVID
(UAL) ТРЯБВА ДА ЗАВИСИ ОТ ВОЛЯТА НА ГОСПОД(АР)!
THE WILL OF (THE BIG BRO) (STATE/ПАРТИЯ-)GOD MUST BE DONE!
THE
GOD(-ДЪРЖАВАТА/ПАРТИЯТА) (BE) НАД ВСИЧКО И НАД ВСЕКИ!
ВСЕКИ
MUST BELIEVE IN THE (СИЛАТА OF OUR) GREAT GOD-STATE!
THE ONLY (G)
SOLUTION IS (DOIN’) THE COMMUNIST REVOLUTION!
COMMUNiSM/SOCIALiSM IS A VERY
СПРАВЕДЛИВА (GOOD) SYSTEM!
WE, THE COMMUNISTS/SOCIALISTS ARE ALL TRUE BELIEVERS -
WE TOTALLY BELIEVE IN THE MARXIST SET OF GREAT(EST) IDEAS!
  

 
ОХ, ТОЗEVIL (GOD OF) МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКИ PROLE МОДЕЛ,LOVELY JOS,
-A
HARDCORE MODEL OF THE (RED COLLECTIVIST) SYSTEM OF STATiSM-
КОЙТО Е
ДОНЕСЪЛ (KILLED) СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЖЕРТВИ НА СВЕТА!
МАРКС
(ИЗЪМ): ДИАЛЕКТИЧЕСКИ (& ИСТОРИЧЕСКИ) МАТЕРИАЛИЗЪМ!IT'S ALL ABOUT A SYSTEM OF (ÉGALITÉ -BASEDCOLLECTIViSM!
 
 

ЗА
УТОПИЧНАТА ВИЗИЯ НА МАРКС(ИЗМА), КОЯТО, LOVELY JOS,
IF APPLIED INTO НЯКОЯ ДЪРЖАВА, ТО ТАЗИ ВИЗИЯ ПРОИЗВЕЖДА
THE ABSOFREAKINLUTLY (NEGATIVE RESULTS OF A) ДИСТОПИЯ!
SO, LET’S NOW,
ДА ПОГОВОРИМ LOVELY JOSEPHINE,
ЗА ДИСТОПИЧНИЯ (ЗЛОВРЕДЕН) СВЯТ НА MARX(iSM)!

 


OF THE MARXIAN SCIENTIFIC SCIENCE FICTION BELIEFS & WORKS!

ДА, МАРКС Е ВЕЛИК, НАЙ-ВЕЛИКИЯ ПИСАТЕЛ НА SCIENCE FICTION!
 
ВСИЧКИ (ВИДОВЕ) МИСТИЦИ, LOVELY JOSEPHINE,
ОТРИЧАТ, ИЗКРИВЯВАТ ИЛИ ИЗБЯГВАТ РЕАЛНОСТТА,
ОТРИЧАТ, ИЗКРИВЯВАТ ИЛИ ИЗБЯГВАТ НАУЧНОСТТА,
THE REAL(LY) SCIENTIFIC METHOD (OF THINKING),
КАТО ГО ТЪПО ЗАМЕСТВАТ С GOD’S COMMANDMENTS!
OH, YES,
THEY ABSOFREAKINLUTELY (ТЪПО) DO (IT)!
ВСИЧКИ МАРКС(ЛЕНИН)ИСТИ И ВСИЧКИ СОЦИАЛИСТИ
[ПРИЕМАТ ЗА THEIR ПО-ПО-НАЙ-ВЕЛИК БОГ THE
COMMANDMENTS OF THE (ЦК НА) КОМПАРТИЯТА]
ЖИВЕЯТ
(В ГЛАВИТЕ СИ) IN A SCIENCE FICTION;
ТЕХНИТЕ ИДЕИ СА НЕПРАКТИЧНИ, МИСТИЧНИ,

[THEY
LIVE IN ПАРАЛЕЛНА ВСЕЛЕНА, БАСИ,
КАТО
ВСИЧКИ ДРУГИ ВИДОВЕ МИСТИЦИ, OMFG!
ОХ, ТЕЗ
ФАНТАСМАГОРИИ НА МИСТИЦИ, БАСИ!]
И ЗАТОВА ВИНАГИ
(IF APPLIED) КАТАСТРОФИРАТ,
МНОГО ТЕЖКО
КАТАСТРОФИРАТ! ДА, АБСОЛЮТЛИ!
ОХ, ДА,
LOVELY JOSEPHINE, ДА, ДА, ДА,
ТЕЗ‘ ХОРА СА ВОИСТИНА (КАТО) ЗОOOМБИРАНИ,
ЗАЩОТО
ВЯРВАТ В НАУЧНОСТТАНА ТЕЗ ИДЕИ!

The absofreakinlutely зловредните (MYSTICism/FAITH-based) FAIRY TALES,
[
=living in UNreality, based NOT, NOT on наука & logic, but on IRRATIONALITY =
  = the
МЕТОД(ологията) на анти-REASONing = МЕТОД(ология) на МИСТИЦИзъм=
 =
Goddism = absolute authority of КомПартията = ТОТАЛИТАРИЗЪМ = ТИРАНИя]


that
HAVE BROUGHT to the (ppl of the) world many bloody МЪКИ & БОЛКИ!
OH, THAT EVIL (COLLAPSED) RED (MARXIAN) COMMIE/SOCIALIST DREAM!
АЛА ВСЪЩНОСТ ТЕЗ
ИДЕИ СА TRULY ЗЛОВРЕДНИ,
ЗАЩОТО ВИНАГИ ОБЕЩАВАТ РАЯ, BUT IN FACT
ВИНАГИ
ДОСТАВЯТ REAL ДИКТАТ(УРА)! Е, БАСИ!  THE MARX(IAN) (ÉGALITÉ) (RE)DISTRIBUTION(iSM)=
THE (BRINGER OF THE ABSOLUTE) EVIL
ЗА (THE EVIL) МИСТИФИКАЦИЯТА (OF ЧИСТ М-Л) СОЦ(ИАЛИЗЪМ)!
[OF THE ABSOLUTELY (TOTALLY=100%) SOCIALIZED ИКОНОМИКА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО И В ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, HEALTHCARE,
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТРАНСПОРТА, БАНКОВОТО ДЕЛО, etc!]THE DOMAIN OF IRRATIONALITY, TOTALITARIANiSM!
ЗА МИ(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА СОЦиал МИСТИЦИзма:

МИ(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА МАРКСизма, баси,
МИ
(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА КОМУНИЗМА AND
THE
(YESTERDAY’S & TODAY’S) СОЦиализмА=
ЕДНА ОТ НАЙ-
ЗЛОВРЕДНИТЕ ИДЕ(ОЛОГИ,
THAT IS BASED ON (A
VERSION OF) FAITHism=
THE IDEOLOGY OF RESENTMENT = HATE +iSM!

 
“A SPECTER IS HAUNTING EUROPE
THE SPECTER OF КОМУН(ИЗЪМ)!”
THE MARXIAN UTOPIC WORLD: OF EVIL SANTA’S POLIT-ECONOMIC MAGIC!
YES,
ПРИЗРАКЪТ НА ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА, LOVELY JOSEPHINE,
Е ABSOFREAKINLUTELY ЧАСТ ОТ ТОЗ НА (THE DOCTRINE OF) МИСТИЦИЗМА!
ТАЗ
’ ABSOLUTELY EVIL ДОКТРИНА PROMOTES ТОТАЛИТАРИЗЪМ, LOVELY JOS,
КАТО ПАЗИ
THE (POWER OF) BIG BROTHER(iSM) & KILLS THE IR & FREE MARKETS!
     

  
 

  
MARX(IAN UTOPIC) WRITINGS, LOVELY JOS, ARE PR(OPAGANDA) ЛОЗУНГИ,
THAT HE & HIS FOLLOWERS ARE TRYING TO SELL TO AN IRRATIONAL PUBLIC
ON
THE МИСТИЧНАТА AGENDA OF THE “SCIENTIFIC PROGRESS(iSM)”! Е, БАСИ!
COMMUNism/SOCIALism/COLLECTIVism IS AN EVIL (ЗЛОВРЕДНА FAITH-BASED) SYSTEM!

ЗА ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКИЯТ
ДЯДО МРАЗ (AND HIS FAIRY TALES), БАСИ,
IS
THE (ИСТИНСКИЯ BRINGER OF THE) ABSO(FREAKIN)LUTE EVIL,


  
КОЙТО ABSOLUTELY 100% (ПРЕ)РАЗПРЕДЕЛЯ, LOVELY JOSEPHINE,
[ПО МАРКС(ИСТКИ): 100% ЕГАЛИТАР(ИСТИЧ)НО, ЧРЕЗ ДЪРЖАВАТА]
НА 100% БАНИЦАТА
/ПАЯ THAT HAS BEEN PRODUCED BY THE PEOPLE!

  
ЗА
УТОПИЧНИЯ СОЦ(ИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ) МОДЕЛ НА МАРКС(ИЗМА)!
ТОВА Е
THE (TRULY EVIL) PRINCIPLE OF THE SECULAR МИСТИЦИ(ЗЪМ),
КОЙТО ВИНАГИ ДОНАСЯ МНОГО БОЛКИ И МЪКИ TO MOST OF THE PPL
КЪДЕТО ТОЗ’ EVIL ПРИНЦИП СЕ ПРИЛАГА IN THE LONGER RUN!
КОЛКОТО ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ СЕ ПРИЛАГА ТОЗ
’ EVIL ПРИНЦИП,
ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ,
LOVELY JOSEPHINE, И
ПО-ДЪЛГОВРЕМЕННИ СА ЗЛОВРЕДНИТЕ
(ДИСТОПИЧНИ) ПОСЛЕДИЦИ!
THE SYSTEM (set of ideas) of КОМУНизъм/СОЦиализъм/COLLECTIVism
IS AN ABSOFUCKINLUTELY IMPOSSIBLE
ЕТИЧНА, А СЛЕДОВАТЕЛНО
И ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКА
(ИДЕОЛОГИЧЕСКА) СИСТЕМА, БАСИ!
ОХ, ТАЗ‘ FAIRY TALE STORY, ОХ, ТОЗ ЗЛОВРЕДЕН НАРАТИВ!
 

[СВЕТЪТ, LOVELY JOS, В КОЙТО WISEДЪРЖАВАТА НА 100% ЗАМЕСТВА
СВОБОДНИЯ ПАЗАР & ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ/БИЗНЕСА, БАСИ! БАСИ БЕЗУМИЕТО!]
ЗА (THE BLIND ДОГМАТА НА) THE ABSOLUTELY EVIL, LOVELY JOSEPHINE,
МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА (TOTALITARiSM-BASED) ФИЛОСОФИЯ, ПРИНЦИПИ.
ЗА ТЕЖКАТА М-Л ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКА ШИЗОФРЕНИЯ (
ФАНАТИЗЪМ), БАСИ!
MARXiSM IS AN ABSOLUTELY EVIL IDEA, A TOTALITARIANiSM-BASED IDEOLOGY!
YES,
“КЛАСОВИЯ” МОДЕЛ OF THE M-L IS THE REAL (BRINGER OF THE) EVIL! ABSOLUTELY!
  
IT'S ALL ABOUT A SYSTEM OF (ÉGALITÉ -BASEDCOLLECTIViSM!
 
 

ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY (EVIL) ДОГМАТА, LOVELY JOS,
НА
ДОКТРИНАТА OF МИСТИЧНО(ТО) ЧУДОТВОРЧЕСТВО
НА ГРАНДЕ ЧУДОТВОРЕЦА МАРКС, КАРЛ МАРКС, БАСИ!
OF THE ABSOFUCKINLUTELY SEVERE, LOVELY JOSEPHINE,
(
MENTAL) DRUG ADDICTION TO THE DOGMATiSM OF MARX(iSM)
THAT WHEN
APPLIED INTO PRACTICE ALWAYS BRINGS STUPIDiSM!CREATING & BUILDING AN ANTI-VALUES (COLLECTIVISTIC) CULT(URE):
AN ABSOFUCKINLUTELY IRRATIONAL MORAL(ITY), А СЛЕДОВАТЕЛНО
И AN ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИКА.
SO, LET’S REVEAL
THE BAD MORAL(ITY) OF THE MARXIAN STORY,
OF THE
МАРКСИСТ(КО-ЛЕНИНС)КОТО CORRUPT(ED) MIND(SET),
THAT ПРОИЗВЕЖДА АВТОРИТАРНО(ТО) МИСЛЕНЕ1, LOVELY JOS,
ВЕДНО С ИДЕОЛОГИЯТА (НА) АНТИЗАПАДНИЧЕСТВОТО2, БАСИ!

SO, LET US NOW
, LOVELY JOSEPHINE, TALK ABOUT
NO, NO SCIENCE, BUT ONLY ABOUT MARXIAN SCIENCE FICTION,
THAT IF APPLIED НОСИ САМО РАЗРУХА – HUGE МЪКА И БОЛКА!
OF THE MARXIAN SCIENTIFIC SCIENCE FICTION BELIEFS & WORKS!
ЗА (THE EVIL) МИСТИФИКАЦИЯТА (OF ЧИСТ М-Л) СОЦ(ИАЛИЗЪМ)!


  
   
 
ЗА МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА (ДИКТАТОРСКА) (БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКА) ИРАЦИОНАЛНА Е(СТЕ)ТИКА,
А СЛЕДОВАТЕЛНО, LOVELY JOS, И ПОЛИТИКА, И ИКОНОМИКА, OF THE ABSOLUTELY INEVITABLE FAILURE!
YES, LOVELY JOSEPHINE, THE MARXIAN PROBLEM COMES FIRST FROM ITS IRRATIONAL MORALITY,
(THAT IS BASED NOT ON
SCIENTIFIC METHOD, BUT ON SCIENCE FICTION)
THAT
GLORIFIES THE WEAK & POOR AND VILLAINIZE THE STRONG & WEALTHY!
“THE
NEEDY (ПРОЛЕТАРИАТ) PEOPLE ИМАЛИ (МОРАЛНО) ПРАВО -УЧИ МАРКС
“TO KILL THE FREE MARKET BY КОНФИСКУВАНЕ НА THE PRIVATE PROPERTY
(Т.Е. TO SEIZE PEOPLE’S VALUES=GOODS/MONEY/SERVICES) … И ОСОБЕНО ОТ
(ПО-)БОГАТИТЕ (БОГАТАШИ), КОИТО БИЛИ
ВРАГА, ЛОШОТО, ГАДНОТО= ЗЛО!


  
 
  
ЗА (THE BLOODY) ЧЕРВЕНАТА (ДОГМАТИЧНАДОКТРИНАLOVELY JOSEPHINE, 
BASED ON
СИЛОВА ИНТЕРВЕНЦИЯ BY THE (GOD OFSTATE-КОМ/СОЦ-ПАРТИЯ!
 
 


(
Inter-)(National-)СОЦиализъм, щастие за̀брави, за̀еби.
Маркс(изъм), тоталитаризъм, НЕщастие – (за)ВИНАГИ!
Any version of (
hardcore or softcore) СОЦ fails, lovely Jos,
(to the degree of its application)
the meaning of life, of living!
Why? Because it is
based on истински evil МИСТИЦИЗЪМ!
Yes, it’s
the imaginary (absolutely delusional, utopic, faith-based) world of Маркс(изъм) -
оf NO private property1, of actions based NOT on self-interest, but ON selflessness2,
and of
(the dream за) изграждане на (social СИСТЕМА of sharing3 the) ÉGALITÉ братство4 (via the Party-State-God)
НЕпрактичен идеал. НЕвъзможен идеал. Следователно и НЕморален (irrational) идеал. Баси!
This idea(l)
, lovely Josephine, (if &) when applied носи ONLY ДИСТОПИЯ! So, it’s evil! Absolutely!
Ех, де’амаамуде’!

Marx(ism) loves/promotes this:
Imagine NO POSSESSIONS
[Imagine
NO private property]
I wonder if you can
No
need for greed or hunger
A
BROTHERHOOD of man!
[And all the people, lovely Josephine,
SHARING all the stuffs…in peace!
НЯМА да притежаваш НИЩО
и тогава ще си щастливa! Баси?!]


OF THE COMMUNICORN(S)!

[THE COMMUNIST UNICORN]


OF THE (UTOPIA OF) SOCIALIST UNICORN(S)!


PROMOTING THE (NON-)RELIGIOUS HEAVEN!
PROMOTING THE TRULY EVIL IDEA(L) OF THE (NON-)RELIGIOUS HEAVEN!

ЗА
ОООБОЖЕСТВЯВАНЕТО, LOVELY JOS,
НА
ИСТИНАТА (UNREALITY!), БАСИ!
ЗА
THE ONLY ПРАВИЛНАТА, TRUE”,
ДЪЛБОКО
ВЯРНАТА , БЛАГОДАТНА
& НАУЧНА ФИЛОСОФИЯ, БАСИ, БАСИ,


КОЯТО
НОСИ (В СЕБЕ СИ) И ЩЕДРО РАЗДАВА
(НА ХОРАТА) О-Г-Р-О-М-Н-И (FREE) ПОРЦИИ ОТ
СВЕТЛО(ТО) СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКО) БЪДЕЩЕ!
А СЛЕД НЕГО ИДВА(ЛО -
КАЗВАТ-) И ТОВА НА
СИЯЙНО(ТО) КОМ(УНИСТИЧЕСКО) БЪДЕЩЕ!
OH, THAT BROTHERiSM, THAT COMMUNE+iSM!

ОХ, ТОЗ RIDICULOUS(LY DUMB), LOVELY JOS,
SECULAR(IZED &
МНОГО ВРЕДЕН) FAITHiSM!IT’S (THE HARD & SOFT) МАРКС(ИЗЪМ).
IT IS ALL ABOUT COMMUNITARIANSIM!
IT’S THE YESTERDAY’S COMMUNE+iSM.
IT’S THE TODAY’S CULTURAL MARXiSM.
YES, IT’S ALL, ALL, LOVELY JOSEPHINE,
ABOUT
THE (RED GOD OF) COLLECTIViSM!

THE GOD OF MARX(iSM) = THE SOCIAL(iSM) = THE COMMUNE!
[AND THE GREATEST GOD/COMMUNE OF ALL (OTHERS),
БАСИ,
GODS/COMMUNES IS
THE COMMUNIST PARTY! ABSOLUTELY!
SO,
THE (COMMIE) PARTY PLAYS THE GOD OF THE (СОЦ) STATE!]

The absofreakinlutely зловредните (MYSTICism/FAITH-based) FAIRY TALES,
[
=living in UNreality, based NOT, NOT on наука & logic, but on IRRATIONALITY =
  = the
МЕТОД(ологията) на анти-REASONing = МЕТОД(ология) на МИСТИЦИзъм=
 =
Goddism = absolute authority of КомПартията = ТОТАЛИТАРИЗЪМ = ТИРАНИя]


that
HAVE BROUGHT to the (ppl of the) world so many bloody МЪКИ & БОЛКИ!
OH, THAT EVIL RED VERSION OF THE GOD OF (PHILOSOPHY OF) COLLECTIViSM!
OH, THAT EVIL (COLLAPSED) RED (MARXIAN) COMMIE/SOCIALIST DREAM!


MARX(iSM) IS THE “TRUTH”; TRUTH IS MARX(iSM)
!
MARX(iSM) Е НАУЧЕН; НАУКАТА Е MARX(IAN)!


[БОЛШЕВИШКИЯТ (ЯКОБИНСКИЯТ) МАНТАЛИТЕТ:
OH, THAT EVIL PERSONALITY, METHOD OF МИСЛЕНЕ!
OH, THAT (COERCIVE!) IRRATIONAL METHODOLOGY!
ЗА ПРОМЯНА(ТА), LOVELY JOS, КЪМ (НАЙ-)ЗЛОТО=
DICTATORSHIP = ANTI FREEDOM (MENTALITY)!]
  

IT’S THE SECULARIZATION OF RELIGION
BY
THE EVIL (ИДЕОЛОГИЯТА НА) MARX!

IT’S
ГОЛЯМАТА СОЦ(ИАЛНА) УТОПИЯ,
ЧОВЕКОНЕНАВИСТНАТА
ИДЕОЛОГИЯ,
КОЯТО Е ОСНОВАНА НА
МИСТИЦИЗЪМ =
INCOHERENCE WITH THE (HUMAN) REALITY!
IT’S “ГОЛЕМИЯСОЦ(ИАЛЕН) “РАЙ”, БАСИ, А?!
*******
ЗА THE COMMUNITARIANiSM, TRIBAL(iSM) =

IT IS ALL ABOUT THE
АНТИ-INDIVIDUALiSM!
ЗА ФЛАГМАНЪТ/GOD OF КОМУНИЗМА & СОЦ(ИАЛИЗМ)А,
THAT IS BASED ONTO
THE PLATO’S (LINE OF) ФИЛОСОФИЯ!
ЗА
THE ABSOFREAKINLUTELY AGGRESSIVE & TRULY EVIL
(
ИНТЕР-)(НАЦИОНАЛ-)СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ NATIONALiSM!
OF 
THE ABSOLUTE (MORAL & INTELLECTUAL) DARKNESS!
OF
THE LEFT(iSM) = THE ABSOFREAKINLUTELY EVILNESS!
ЗА ТИРАНИЯТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА, НА ДИКТАТУРАТА!
VIVA (А?!) THE LA BIG MARXIAN СОЦ(ИАЛНАТА) УТОПИЯ, БАСИ,
КОЯТО АКО СЕ ПРАКТИКУВА ALWAYS ВОДИ ДО REAL ДИСТОПИЯ!
ОХ, ТОЗ МИСТИЧЕН DREAM/НАРАТИВ OF 100% STATiSM!
ОХ, ТОЗ МИСТИЧЕН DREAM/НАРАТИВ OF 100% ÉGALITÉ!
ОХ, ТОЗ MARX(iSM) = THE ABSOLUTE INCOHERENCE
WITH THE (OBJECTIVE) REALITY & HUMAN NATURE!
МАРКСИСТИТЕ, THE LEFT, LOVELY JOS,
КА(K)ТО ВСИЧКИ (ДРУГИ) МИСТИЦИ,
(СИ) Н
-Я-М-А-Т  REAL ПОНЯТИЕ ЗА
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ (И НЕ САМО) РЕАЛНОСТИ;
ИМАТ W-R-O-N-G VISION OF THE WORLD!
ТЕ
НЕ РАЗБИРАТ (КАКВО Е) FREE MARKET1,
КОНКУРЕНЦИЯ2 & ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ3,,
(
ВЕДНО С ПРЕДПРИЕМАЧЕСКО4 МИСЛЕНЕ,
МОТИВАЦИЯ И ДЕЙСТВИЕ
)! Е, БАСИ, А?!
ВСИЧКО КОЕТО
ТЕЗ ХОРА ПРОПОВЯДВАТ
Е
THE ABSOFUCKINLUTELY EVIL (HARDCORE, 100%) S-T-A-T-I-S-M:
НАПРЕД, ПОД “THE WISE” ЛИДЕРСТВОТО НА (ПАРТИЯТА-)ДЪРЖАВАТА,

КЪМ
(ВСЕ ПО-)СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ НА THE ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦА!

IT IS ALL ABOUT THE EVIL (IDEOLOGY OF) COLLECTIViSM!
ОХ, ТАЗEVIL (CONCEPT, VISION OF) ДЪРЖАВА-ПАРТИЯ-ГОСПОД(АР)!
ОХ, ТОЗ
ЕГАЛИТАРИ(АНИ)ЗЪМIT IS INCOHERENT WITH THE REALITY!
THAT’S
ФУНДАМЕНТА НА (BLOODY) STUPIDiSM, OF THE (BLOODY) EVIL!
OH, THAT
(ABSOLUTELY EVIL) PSYCHOLOGICAL DESTRUCTION(iSM), БАСИ!
THAT DESTRUCTION OF (OBJECTIVE) REASON(ING), LOVELY JOSEPHINE,
(WHICH IN REALITY HAS AN ABSOLUTELY LOW/DESTROYED SELF-ESTEEM)
ABSOFREAKINLUTELY НЕНАВИЖДА THE GOOD (THE RATIONAL), БАСИ,
ИМЕННО ЗАЩОТО ТО Е ПРАКТИЧНОТО, УСПЕШНОТО & ЩАСТЛИВОТО!
ОХ, ТОЗ MARX(iSM) = (MYSTIC) ФИЛОСОФИЯ НА ЛУЗЪРИТЕ [СЛАБ(АЦ)ИТЕ, ПРОЛЕТАРИАТА]
КОИТО (МИСЛЯТ И ЖИВЕЯТ
INTO THE MATRIX OF UNREALITY), ОБАЧЕ, LOVELY JOSEPHINE,
ТЕЗ (МНОГО И) НЕРАЦИОНАЛНИ ХОРА VERY MUCH ИСКАТ (ПО БОЛШЕВИШКИ!) ДА НАЛАГАТ,
ПО
ДИКТАТОРСКИ (COERCIVE) НАЧИН ДА ОСЪЩЕСТЯВАТ, СВОИТЕ STUPID ВИЖДАНИЯ/РАЗБИРАНИЯ
ЗА (
ИЗГРАЖДАНЕТО НА) THE WORLD, ЖИВОТА, СВОБОДАТА, THE PROPERTY & THE PURSUIT OF HAPPINESS!


А КАКВО за Маркс означава КОМУНИЗЪМ?
 
За Маркс(ism) КОМУНизмът/COMMUNism, lovely Josephine,

ще бъде (а социо-икономическо common goodness of …анархия, баси:)
a global
moneyLESS1, stateLESS2, БЕЗкласово3 & wageLESS4 общ(еств)о;
ОБЩ(еств)О, където НЯМА пари4, НЯМА да е нужно да работиш5 every day,
където
НЯМА (absofuckinlutely никаква) частна собственост в/у the means of production,
където НЯМА свободен пазар6, НЯМА покупко-продажба7, НЯМА класи8,
НЯМА търговия9, НЯМА exchange10 (of earned values), НЯМА стоково производство11,
а има само (easy, effortless) ПОТРЕБЛЕНИЕ…?! Ох, great, great stupidism! Баси утопията!
And how about the (wo)men, lovely Josephine? Are they COMMON, too? Среда на (общностна) споделеност, а?
  
Say Marx(ism):
В КОМУНистическото ОБЩ(еств)О, където никой няма запазена сфера на дейност,
  а всеки може да се усъвършенства в каквато област желае,
  обществото регулира общото производство
  и така СТАВА ВЪЗМОЖНО
  да правя едно нещо днес,
  а друго – утре,
  да ловувам сутринта, да ловя риба следобед, да се грижа за кравите вечер, да критикувам след вечеря,
  просто каквото ми хрумне, без някога да ставам ловец, рибар, кравар или критик!

Така е (когато
delusionally ВЯРВАШ) в Рая, on Earth?! Омфг!
It’s all about the МИСТИЧНАТА (égalité) идея of Рая – на Земята! Омфг!
Баси!
Но, реалността, обаче, lovely Josephine, based on the evolutionary nature,
e
че за да (може да really) оцелява (успешно in the long run), lovely Jos,
всеки БОЗАЙНИК (absolutely трябва да) РАБОТИ (честно),
всеки БОЗАЙНИК (трябва да) полага (productive) УСИЛИЕ 
 [in the face of the objective reality, където и живее] -
yes,  това, lovely Jos, е an absolute изискване на 
the mamma(l)s  nature!
БОЗАЙНИКЪТ живее (оцелява), lovely Jos, чрез полагане на УСИЛИЯ, работа! 
This is a natural process, lovely Jos; естествен
, especially regarding human nature.
So,
the mystical (égalité) idea(l), lovely Josephine,
is really a(n absofuckinlutely
AUTHORITARIAN) killing machine, баси,
която always АНАТЕМОСВА частната собственост и free market -
за СМЕТКА на
държавната (i.e. ничия i.e. the collective) собственост!
Мистицизмът на егалитаризма анатемоства и the rich ppl – as a class!


 


[
СОЦиализмът е (социално-икономическа система на) НЕсвобода и НЕпазарна икономика. И затова
социализмът, lovely Josephine, is 
always a failing StateIt always fails именно защото е НЕпрактичен!
So, СОЦ(иализма)а, lovely Jos, е НЕѝстинен, НЕнаукообразен, НЕнаучен, фалшива наука, анти-наука!]

  
 

THE RED MODEL OF TOTALITARIANiSM,
OF
THE ABSOLUTELY EVIL: DICTATOR(SHIP)!

ЗА THE EVIL ПРИНЦИПИТЕ OF MARX(iSM),
OF THE TRULY EVIL
CORPORATE-STATiSM,

THAT LOVE & PROMOTE ДИКТАТ(УУУРА)!
ЗА
REAL НЕПРАКТИЧНОСТТА НА MARX
И НА НЕГОВИТЕ (TODAY’S) FOLLOWERS!

SOCIALiSM & COMMUNiSM RUN ONTO THE SAME PLATFORM!
YES, LOVELY JOSEPHINE, ON THE SAME IDEOLOGICAL PLATFORM,
WHICH IS CALLED
COLLECTIViSM (ANTI-INDIVIDUALiSM), БАСИ =
ТАЗ’ ПЛАТФОРМА НОСИ В СЕБЕ СИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, ДИКТАТ!

ТЕЗ’ И ДВЕТЕ ИДЕОЛОГИИ СА ФАШИЗОИДНИABSOLUTELY!
THE (100%) EVIL ФИЛОСОФИЯ/IDEOLOGY (OF НЕСВОБОДА)=
THE ФИЛОСОФИЯ/IDEOLOGY OF ТОТАЛИТАРИЗЪМДИКТАТ=


THE ABSOFUCKINUTELY TRAGIC (100%) WASTE OF THE HUMAN ПОТЕНЦИАЛ,
BASED ON THE N-O-T RECOGNITION/СПАЗВАНЕ НА THE INDIVIDUAL RIGHTS!
ТОВА E ПРИРОДАТА, LOVELY JOSEPHINE, OF THE (ABSOLUTELY EVIL) BEAST,
  
THAT ALWAYS TALKS ABOUT
РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА, ЗА ТРУДОВИТЕ ХОРА,
ЗА МАЛКИЯ ЧОВЕК, КОМУТО ЩЕ (РАЗ)ДАДЕМ МНОГО, МНОГО НЕЩА =
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ВЛАСТТА THAT PRODUCES ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА =
OH, THAT EVIL PHILOSOPHY THAT PROMOTES THE ENTITLEMENT MENTALITY!
ТОВА E ПРИРОДАТА, LOVELY JOSEPHINE, НА ИСТИНСКИ ФАШИЗОИДНОТО!

Ч-У-Д-О-В-И-Щ-Е-Т-О ВСЪЩНОСТ, LOVELY JOSEPHINE, IS
 


(THE ABSOLUTELY EVIL) ДНК-ТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА:

SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, OMFG,

TO THE
IRRATIONAL(iTY-BASED) МОРАЛЕН КОДЕКС,
TO
THE EVIL ПЛАТФОРМАТА НА MARX(-LENIN)iSM:

THE GLOBALiZATION PROJECT BASED ON MARX’S VISION =
(
THE PARTY AS THE GOD, БАСИ, А?!)
  
THE EVIL COMMUNiZATION PROJECT, LOVELY JOSEPHINE,
  
BASED ON ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF THE COMMUNiST (COLLECTIViSM-BASED) MANIFESTO=
  

THE ABSOLUTELY EVIL ПЛАТФОРМАТА НА (ФИЛОСОФИЯТА OF) COLLECTIViSM-BASED ПРИНЦИПИ =

ОСНОВАТА НА (ANY VERSION OF FAITH-BASED) MYSTICiSM IS THE EVIL CONCEPT OF (A) GOD(iSM)!
MARXiSM, LOVELY JOSEPHINE, IS ABSOFREAKINLUTELY
ЧЕРВЕНИЯТ ФАШИЗЪМ, A VERSION OF THE MYSTICISM=
ABSOLUTELY TOTAL(ITARIAN) POLIT CENTRALIZATION!

[I am NOT a MARX(-LENIN)ISM-BASED (= MYSTIC) персона! NOT at all!
I am NOT a religious (= mystic) персона, NOT at all! Why is that a fact?
Because, lovely Jos, any (
dogma of a version of) MYSTIC(ism) is STUPID(ism)!

Аз, lovely Jos, НЕ съм МИСТИК-ФАНТАСМАГОРИК, аз съм атеист-РЕАЛИСТ.
I, lovely Jos, do NOT care about (other people’s) RELIGIONS & MYSTICISM!
I do NOT care about other people’s (
irrationality-based) BELIEFS & systems.
Всеки човек МОЖЕ (и нека!) ДА (по)ВЯРВА в каквото ИСКА, но да НЕ, НЕ ПРИНУЖДАВА (= налага на) ДРУГиго
да (
вярва &) ДЕЙСТВА (be regulated) according to these MYSTIC(ism-based) ВЯРВАНИЯ! OK? Get that, lovely Jos?
ВСЕКИМУ НЕГОВОТО is the one & only RATIONAL(ity-based) ПРИНЦИП НА СПРАВЕДЛИВОСТТА! Absolutely!]
MARXISM-LENINISM IS ALL, ALL, ABSOFREAKINLUTELY ALL ABOUT (THE EVIL USE OF) IRRATIONALITY!


THE EVIL ДИКТАТ(УРА = THE EVIL ИДЕОЛОГИЯ) OF THE BRUTAL АГРЕСИВНОСТТА!

  
ВСИЧКИ (VERSIONS OF) КОМУНИСТИ И СОЦИАЛИСТИ, LOVELY JOSEPHINE,
СА (HARDCORE OR SOFTER) ПОЛИТИЧЕСКИ ТОТАЛИТАРИСТИ & ECONOMIC МЕРКАНТИЛИСТИ =
  
ТЕЗ ХОРА HATE THE INDIVIDUAL’S ПОЛИТИЧЕСКА И ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА, LOVELY JOS,
  
AND LIKE THE TOTALITARIAN ROLE НА ДЪРЖАВАТА (AS ГОСПОД) AGAINST THE FREE MARKET!
 
THE ЗЛО̀ТВОРНАТА (MISCONCEPT OF) “THE GREAT(EST) GOD (= ДЪРЖАВАТА = ПАРТИЯТА)”!
ALL (
THE VERSIONS OF) КОМУНИСТИ И СОЦИАЛИСТИ, LOVELY JOS,
СА ABSOFREAKINLUTELY (ЗЛОТВОРНИ) ДЕБИЛИ! YES, ABSOLUTELY!
 

НИЩО И НИКОЙ НЕ (МОЖЕ ДА) СЪЩЕСТВУВА ИЗВЪН ГОСПОД[АРЯТ = THE (GREAT СОЦ) STATE] -
ТОЙ, ГОСПОД(= RED PARTY/STATE), ВСЪЩНОСТ Е THE HIGHEST (POSSIBLE & REAL) GOOD(NESS)!
THE GO(O)D [= THE (RED СОЦ) STATE] (IS) ABOVE ALL, ABOVE EVERYTHING! ABSOLUTELY!
ALL
COMMAND(MENT)S (ПРАВИЛА) ИДВАТ САМО ОТ БОГ[ = THE GREAT (RED СОЦ) STATE]!
THE GOD (THE RED СОЦ STATE) IS ABOVE ALL i.e. ЛИЧНОСТТА (of an individual) НЕ Е ВАЖНА!
ОТДЕЛНИЯТ ЧОВЕК, ОТДЕЛНАТА (РАЗ)ЛИЧНОСТ, НЯМА (НИКАКВО) ЗНАЧЕНИЕ/VALUE! -
това е (реториката на absolute) Бог на (any version of) МИСТИЦИ(зма)=

THE ABSOFREAKINLUTELY CORRUPT MIND (& ITS NARRATIVE)!
ALL (THE VERSIONS OF) КОМУНИСТИ И СОЦИАЛИСТИ, LOVELY JOS,
СА ABSOFREAKINLUTELY (ЗЛОТВОРНИ) ДЕБИЛИ! YES, ABSOLUTELY!
  

  

«ВСЯВСЯВСЯ ВЛАСТЬ (MUST BE IN THE КОМ)ПАРТИИ!»
«
THE (WORD OF THE) COMMIE PARTY IS ABOVE ANYTHING;
IS
LARGER (EVEN) THAN LIFE! ABSOLUTELY! YES, BROS!»
«
СПАСИБО, MARX! СПАСИБО, (КОМ)ПАРТИЯ, ТЕБЕ! YES!»
MARXiSM, LOVELY JOSEPHINE, IS ABSOFREAKINLUTELY
ЧЕРВЕНИЯТ ФАШИЗЪМ, A VERSION OF THE MYSTICISM!

OH, THAT EVIL
MASTER-SLAVE ФИЛОСОФИЯ, CULT(URE)!THE COLLECTIVIST ПЛАТФОРМА, LOVELY JOSEPHINE,

НА СОЦ & КОМ УТОПИСТИ, WHO ВИНАГИ BRING ДИСТОПИЯ!
ОХ, ТЕЗ’ ABSOLUTELY ЗЛ(ОТВОРНДИСТОПИЯ-BRINGERS,
КОИТО ФАЛШИВО ПРОПАГАНДИРАТ, LOVELY JOSEPHINE,
THE MOST EVIL (CODE OF) MORALITY: FOR THE COMMON GOOD OF НАРОДА =
THE ABSOLUTELY ЗЛОВРЕДЕН ДУХДУША) НА MYSTICiSM OF МАРКС(изъм) =
THE EVIL КОМУН/СОЦИАЛ-ИСТИЧЕСКИ “GENE( = PLATFORM), LOVELY JOS,
WHICH
HAS BEEN DEEPLY INSTALLED INTO THE HEADS OF (SO MANY) PEOPLE
BY
МАРКСИ(СТКО-ЛЕНИН)СКАТА ЗЛОТВОРНА ФИЛОСОФИЯ (ИДЕОЛОГИЯ)
OF THE GREAT CLASS” CONSCIOUSNESS! IT IS AN EVIL STUFF! OMFG!
ТАЗ’ ИДЕОЛОГИЯ, WHEN APPLIED IN POLITICS, LOVELY JOSEPHINE,
& ECONOMICS НОСИ ДЕСПОТИЗЪМ & ТОТАЛ(ИТАР)НА ДИСТОПИЯ!

ОХ, ТАЗ
’ ABSOLUTELY ЗЛОТВОРНА СОЦиал ПЛАТФОРМА!,
КОЯТО УЖ БИЛА: FOR THE COMMON GOOD OF НАРОДА!

ОХ, ТАЗLEFT WING ABSOLUTELY ЗЛОВРЕДНА ПЛАТФОРМА!
 
МИ(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА СОЦиал МИСТИЦИзма,
МИ(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА МАРКСизма, БАСИ,
МИ
(С)ТИЧНОТО МЕРИЛО НА КОМУНИЗМА AND
THE
(YESTERDAY’S & TODAY’S) СОЦИАЛизма=

ЕДНА ОТ НАЙ-
ЗЛОВРЕДНИТЕ ИДЕ(ОЛОГИ,
THAT IS BASED ON (A
VERSION OF) FAITHism=
THE IDEOLOGY OF RESENTMENT = HATE +iSM!
[EXPOSING THE ABSOLUTE EVILNESS]
OF ЕДИННАТА EVIL (М-Л) ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА
ПЛАТФОРМА OF СОЦИАЛ(ИЗЪМ) & КОМУН(ИЗЪМ).


 
ITS ALL ABOUT THE SAME ИДЕОЛОГИЧЕСКА ПЛАТФОРМА-
ПЛАТФОРМАТА НА COLLECTIViSM = ФАШИЗОИДНОТО =

ПЛАТФОРМАТА НА АНТИ-ИНДИВИДУАЛИЗЪМ, АНТИ IR!
ТОВА Е ДИВА(ШКАТА, EVIL) ФИЛОСОФИЯ – НА ABSOLUTE ДИКТАТ(УРА)!
It is all about the (coercion-based) PATERNALiSM of (coercion-based) Fascism!
The one-party
SYSTEMs, lovely Jos, all run on the same-same PLATFORM:
THE EVILNESS OF THE COERCION/FORCE-BASED DICTATOR(SHIP),
ORGANIZED BY
ЦАРУВАНЕТО НА THE ALMIGHTY GOD-STATE-PARTY!ЗА СВЕТА, LOVELY JOSEPHINE, НА THE ABSOFREAKINLUTELY
MARXIAN (ЕТИЧЕН И ИНТЕЛЕКТУАЛЕН) ИНФАНТИЛИЗЪМ,
ЗА
EVIL СВЕТА НА THE RED (VERSION OF) COLLECTIViSM:
КЛАСОВИЯТ (ПРОЛЕТАРСКИ) ЕГАЛИТАР(ИЗЪМ)!
[ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ OF A GROUP AGAINST A GROUP]


ЗА THE ABSOLUTE ТИРАНИЯТА
OF THE
(RED VERSION OF THE) GOD OF É(GA)LITÉ -
НЕРАЦИОНАЛНАТА
ФИЛОСОФИЯ (ИДЕОЛОГИЯ) OF
THE RADICAL(IZED) [
КЛАСОВ] É(GA)LITARIAN(iSM)!
 
 

 


За (the radical) ЛЕВИ(чарски)ТЕ полит-икономически DELUSIONS!
Има(ло) -учи the red égalité доктрината-, lovely Josephine,
една много, много добра group/класа таз на proletariat,
и една друга
very evil класа врагове на пролетариата!
Ох, таз evil СОЦиалистико-КОМунистическа програма -
на
10-те (НЕпрактични) принципи (10-те Commandments)
на the truly evil ideology of the Комунистическия манифест!КОМУНИСТЪТ (СОЦИАЛИСТЪТ) НЕ, НЕ ТРЯБВА ДА СЕ О(БО)СНОВАВА НА
FACTS, РАЗУМ & ЛОГИКА, A НА THE MARXIAN (MYSTIC) ДИАЛЕКТИКАТА!” 
ЗА THE EVIL ОРТОДОКСАЛЕН МАРКС(+ИЗЪМ) =
THE EVIL ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛ(ИЗЪМ)!
  
 
 
Ох,
таз evil СОЦиалистико-КОМунистическа програма -
на
10-те (НЕпрактични) принципи (10-те Commandments)
на the truly evil ideology of the Комунистическия манифест!

ON THE ABSOFREAKINLUTELY
EVILNESS OF (THE RED VERSION OF)
ГОЛЯМОТО (ВРЕДИ НОСЕЩО) ЧУДОВИЩЕ OF THE COLLECTIViSM!
THE IDEOLOGY OF
COLLECTIViSM ХЕЙТВА, LOVELY JOSEPHINE,
THE ABSOLUTELY GREAT & PASSIONATE DESIRES

ЗА
СВОБОДА, PRIVACY (PRIVATE СОБСТВЕНОСТ) &
(
THE PURSUIT OF) HAPPINESS OF THE INDIVIDUALiSM!


 

Of (truly well)
KNOWing, understanding not only yourself, lovely Josephine,
но и YOUR true (идеен, идеологически, postmodern) ENEMY,
истинския ВРАГ на всеки really РАЦИОнално мислещ човек -
онзи който лайква (& support) (доктрината) МИСТИЦИЗЪМ!
МИСТИКЪТ, lovely Josephine,
притежава винаги
irrational (FAITH-based) values (principles)!
So, let us now, lovely Josephine,
да поговорим за (the evil world VIEW of the mysticism на) ДРУГАРИТЕ И ДРУГАРКИТЕ!
И (their) absolutely EVIL & inefficient (ideological-based) RED другаруването им, баси!

Oh, those COMRADES-алтруисти and their колектив(истич)ен RED (version of) FAITHism:
  
 
all based on
“ВЕЛИКАТА & НАУЧНА, ти да видиш, ФИЛОСОФИЯof МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ, баси!
[която ПО absofreakinlutelky ЗАДЪЛЖЕНИЕ, lovely Josephine,
            се изучаваше във ВСИЧКИ висши учебни заведения
in НРБ, и от ВСИЧКИ специалности, баси,
            под НАДЗОРА на велико-партийните
(red) ВИСШИ партийни кадри на БКП и АОНСУ-то, баси!
 

Ох, тез “ВЕЛИКИ & НАУЧНИ академии, школи и висши училища, ведно с техните “ВЕЛИКИ & НАУЧНИ кадри,
            в областта на обществено-СОЦиалните
науки и научното управление, които ТОТАЛ(итар)НО катастрофираха, баси!
            Да, и днес дори, в 21-ви век,
катедрите по хуманитарни и социални науки във висшите училища, lovely Josephine,
           
са (в мнозинството си) приютили научни” по манталитета си “работници и селянки (public servants),
           
които (тайничко) изповядват ОСНОВНИТЕ принципи на таз BLOODY EVIL (ÉGALITÉ) ФИЛОСОФИЯ, идеология! ]
Ох, тез evil МИСТИЧНИ (мокри) dreams - за Светлото КОМ бъдеще of the evil НРБ!
           
Ох,
таз BLOODY СОЦ(иална) УТОПИЯ! Ох, тез фалшиви [“НАРОДНИ”] (égalité) герои, баси!
Ох,
таз evil СОЦиалистико-КОМунистическа програма - на 10-те (НЕпрактични) принципи (10-те Commandments) на the truly evil ideology of the Комунистическия манифест!
КОМУНИСТЪТ (СОЦИАЛИСТЪТ) НЕ, НЕ ТРЯБВА ДА СЕ О(БО)СНОВАВА НА FACTS, РАЗУМ & ЛОГИКА, A НА THE MARXIAN (MYSTIC) ДИАЛЕКТИКАТА!”

Да, МАРСКИСТО-ЛЕНИНСКАТА (КОМУНИСТИЧЕСКА
, RADICALLY ÉGALITÉ) ИДЕОЛОГИЯ, lovely Josephine,
ПРОПАГАНДИРА THE UNITED POWER OF THE (МОРАЛНО И ИНТЕЛЕКТУАЛНО WEAK) HARDCORE (4Z’S) STATISTS (КОЛЕКТИВИСТИ, КОМУНИСТИ-СИЛОВАЦИ)
ЧИЯТО ЦЕЛ Е TO ENSLAVE ALL THE STRONG[ER Т.Е. (РАЗ)УМНИ Т.Е. ПРАКТИЧНИ T.E. ПРОДУКТИВНИ I.E. WEALTHY/ПРОСПЕРИТЕТНИ] ХОРА!
THE MARXiSM-LENINiSM ИМА ЗА ЦЕЛ, LOVELY JOSEPHINE,
TO COMPLETELY (ТОТАЛИТАРНО) DESTROY [A ПРИ TODAY’S СОЦА ВСИЧКИ ДА ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА]
ИСТИНСКИ СИЛНИТЕ (FREE & INDEPENDENT) & ГОРДИ С (THE LIFE-LONG ACHIEVED) УСПЕХА СИ (RICHER) ХОРА!
МАРКСИСТИТЕ (А И МНОГО, МНОГО ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ДНЕШНИТЕ СОЦИАЛИСТИ), LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFREAKINLUTELY
ДЪЛБОКО НЕНАВИЖДАТ (ПОБЪРКВА ГИ!) (GREAT) УСПЕХATHE EARNED БОГАТСТВОТО) НА HONESTLY УСПЕЛИТЕ ХОРА!
                       
 
  
  
Ох, тез всъщност BLOODY evil ФИЛОСОФСКИ (set of) ИДЕИ! И THE BLOODY идеологията based on тях!
Ох, таз
evilness of УПРАВЛЕНИЕТО НА THE ПРЕМЪДРИЯ ЧЕРВЕН RADICAL É(GA)LITÉ – номенклатурата на ЦК (ОК, РК) на КОМПАРТИЯТА!
  
За (being a part of) the RED (version of) митологизирането (