Logics & maths

 

           Логиката не е математика, ала математиката е изцяло подмножество на логиката. Математиката е логична наука.

             Математиката може да бъде (ала не е задължително) средство за доказване на логиката, да се докаже обективно едно логическо съждение, обяснение или хипотеза, неговата истинност или НЕистинност.

            Човешката логика, обаче, е далеч по висшето средство (от математиката), способност на разума, чрез което човек е необходимо да се смисли за да може (и трябва) рационално да оцелява (дори и без математиката).

            Чрез математиката, човек може да развие още повече логичността си, ала това не означава, че човек задължително трябва да е и математик, или, че един добър математик е задължително да бъде последователно логичен в други (или във всички други) области, извън математиката. Инак, ако приемем предходното за абсолютна необходимост, може и (само) да говорим срещу (blind) догмата, ала същевременно да попаднем вътре в нея или въобще да не сме напускали границите на вътрешността й (както, например, са много (интелигентни) хора born into religion or онези, които са hooked on (blind) faith).