http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image001.png


ON
THE ПО-ПО-НАЙ-ЗЛ(ОТВОРН)ИTE (= ЗЛОВРЕДНО RADICALiZED!) AND
  
IRRATIONAL(iTY-BASED) ВОЖДОВЕ AND SOCIAL-ECONOMIC СИСТЕМИ!
 
THE GREATEST 20th AND 21st CENTURY E-N-E-M-Y, LOVELY JOSEPHINE,
OF
(THE PROTECTION OF) THE INDIVIDUAL RIGHTS IS DICTATORship!
WELCOME
HERE, LOVELY JOSEPHINE, БАСИ,
TO THE ABSOFUCKINLUTELY
НАЙ-ГОЛЯМАТА (ОЛИГАРХ-)МАФИЯ:
ЛЕГИТИМИРАНЕ НА THE USE OF POLITICAL COERCION & VIOLENCE=
THE ABSOLUTE EVILNESS (= THE MADNESS) OF A TOTALITARIAN(iSM)!

Всички (systems of) DICTATOR(SHIP)S, lovely Josephine,
СА absoFREAKinlutely IRRATIONAL(ity-based) ХОРА (STATES),
СА ЗЛ(отворн)И (=
corrupt = sick minded) ЦИНИЦИ-ПАРАЗИТИ,
КОИТО in fact
НЕ, НЕ, НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ (= CANNOT COMPREHEND)
the basic PRINCIPLES of the (objective) REALity. И затова ВИНАГИ се ПРОВАЛят.
Да, ИРАЦИОНАЛНОТО не, не, не може TO EXIST in the long term! ABSOLUTEly!
LIGHT ALWAYS WINS OVER DARKNESS, lovely Josephine,
but
the EVIL (= the absolute Darkness), за съжаление, HAS ITS HOUR,
DURING WHICH IT ПРИЧИНЯВА АД: (BLOODY!) PAINS & МЪКИ!
ВСЕКИ ЗЛОТВОРЕН (= ФАШИЗОИДЕН) РЕЖИМ, lovely Josephine,
MUST BE ABSOFUCKINLUTELY (в зародиш & ТОТАЛНО!) У-Н-И-Щ-О-Ж-А-В-А-Н,
(
ФАШИЗОИДНОТО, lovely Josephine, РАЗБИРА O-N-L-Y ЕЗИКА НА BRUTAL СИЛАТА!)
така както са (били) УНИЩОЖЕНИ Хитлеристката & Мусолинската Д-И-К-Т-А-Т-У-Р-И,
а НЕ, НЕ, НЕ да се чака THE FASCIST РЕЖИМ ДА СЕ (както СССР-изма) САМОунищожи!
ВСЕКИ (SMALL & BIG) ПРОВАЛ НА ВСЯКО
ЗЛО , LOVELY JOSEPHINE,
SHOULD (= OUGHT TO) BE REALLY CELEBRATED! YES, ABSOLUTELY!

Съществува, lovely Josephine,
не, не, не РЕЛАТИВистична, а де ФАКТо
истинска
ЦИВИЛИЗАЦИОННА ПРОПАСТ,
между (
СВЕТОГЛЕДА
на) ДОБРОТО и ЗЛО̀(ТВОРНО)ТО,
между
RATIONAL и IRRATIONAL организация на общество,
между
the GOOD, the BAD & the EVIL (визия за the) WORLD!
Нека сега, с голямо отвращение, да поговорим, lovely Josephine,
ЗА ВАРВАРЩИНАТА НА (TRULY TOTALITARIAN) ВАРВАРИТЕ,
ЗА THE YESTERDAY’S (И ЗА THE TODAY’S, THE 21st CENTURY)

ABSOLUTELY ULTIMATE (= THE MOST EXTREME) З-Л-О̀(ТВОРНО)ТО!

Всяко (Голямо) ЗЛО̀ IS BASED ONTO (A DOGMA OF) THE FAITH(iSM)!
Всяко (Big) ЗЛО̀, because IRRATIONAL & RESENTFUL, lovely Josephine,
неистово ИСКА
ДА УНИЩОЖИ НЯКОЯ TRULY FREE(R) COUNTRY!
ТОВА Е
THE MAIN ХАРАКТЕРистика НА THE ABSOLUTE ЗЛО̀ТО
TO (НЕНАВИСТНО) R-E-S-E-N-T THE FREEDOM
& CIVILIZATION!
SO, WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE BLOODY TRIBALiSM!

ЗЛО̀(творно)ТО, lovely Josephine, (си) е винаги зло̀носи вреди, причинява болка, мъка и щети,

in -INDIVIDUAL & SOCIAL- физически, икономически и(ли) ментален контекст! OK? Get that?

THE TOTAL(ITARIAN) (ZOMBIFICATION OF DOGMATIC) MYSTICiSM,
И В (THE ANCIENT) МИНАЛОТО, И ДНЕС (ПРЕЗ THE 21ST CENTURY),
НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ TO CREATE/INNOVATE REAL WORLD VALUE(ABLE) STUFFS,
НО ЗАТОВА ПЪК, OMFG, ПОЛЗВА ПЛОДОВЕТЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА, БАСИ,
КАТО
СЪЩЕВРЕМЕННО Я НЕНАВИЖДА И (МУ СЕ) ИСКА ДА Я УНИЩОЖИ -
ЗА ДА СЪЗДАДЕ
ДИВА(ШКА) ОРГАНИЗАЦИЯ OF AN EVIL & DUMB СВЯТ! OMFG!
Всеки ЧОВЕК, КОЙТО М-Р-А-З-И  FREEDOM & CIVILIZATION (& loves TZARism!)
IS
A(N INTEGRAL) PART OF THE (AGGRESSIVE & TERRORIST) ЗЛО̀(ТВОРНО)ТО!
ВСЕКИ ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, ПО НЯКОЕ ВРЕМЕ, SOONER OR LATER,
СЕ ПРЕРЪЩА В БРУТАЛНО ЧУДОВИЩЕ, КОЕТО Е TRULY ЗАЛИЧИЛО ВСЯКА(КВА)

ГРАНИЦА МЕЖДУ ДОБРОТО И ЗЛО̀ТО
! Диктат(ор)ът е the BRINGER OF EVIL - за хората!

ВСЕКИ ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, Е ИЗМАМНИК, ЛЪЖЕЦ! YES, ABSOLUTELY!
ВСЕКИ ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, Е И (БРУТАЛЕН) УБИЕЦ! YES, ABSOLUTELY!
ТАКАВА
, LOVELY JOSEPHINE, Е ПРИРОДАТА НА A DICTATOR(SHIP)! ТЕРОРИСТична!
Затова
ВСЯКО (greater or по-малко) ЗЛО̀, трябва, трябва, absolutely трябва, lovely Josephine,
да
always бъде санкционирано1, изолирано2 или елиминирано3 by the rational people! Absolutely!
ВСЕКИ човек, lovely Josephine,

КОЙТО СЪПОРТВА the ideology of COLLECTIVism/totalitarianism is EVIL! Yes, absolutely!
The SYSTEM of the absofreakinlutely ЗЛО̀ТО не, не може (само) да прогони ЗЛО̀ТО;
ЗЛО̀ТО не, не, не иска да елиминира себе си! Absolutely not!
Това може да го направи,
lovely Josephine, само the SYSTEM of свободния (western) човек!
You, if to be(come) a truly rational human, you MUST absolutely learn, lovely Josephine,
to clearly RECOGNIZE ВСЯКО ЗЛО̀(ТВОРНО HUMAN) СЪЩЕСТВО & ОБЩЕСТВО! ОК?
So, let us now, lovely Josephine,
talk about (
за да разкрием) THE HARDCORE (= THE ABSOLUTE SOCIAL SYSTEM OF) ЗЛО̀ТО!

 [show no h_links]


ДА ПОГОВОРИМ
СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА ОБЕЗЛИЧАВАНЕТО (=УЕДНАКВЯВАНЕТО)
НА (РАЗ)ЛИЧНОСТТА (=ИНДИВИДуалността)
НА (НАЙ-ЦЕННОТО ON EARTH:) ЧОВЕКА ОТ
ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF COLLECTIViSM!
[“К’ВО ТУК ЗНАЧИ НЕК'ВА СИ ЛИЧНОСТ!”]




ЗА
THE ABSOLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НО CORRUPT (РАЗ)УМ, ВЕРОЛОМНО MIND(SET)!
THE IRRATIONAL(ity-based) SYSTEM OF ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА OF HARDCORE SOCIALiSM!
ЗА
ЗЛО̀ТО, КОЕТО ПРИЧИНЯВА HUGE МЪКИ, НО ВИНАГИ FAILS IN THE LONG RUN!

[ДИКТАТ(урата) Е ИСТИНСКИ FREAKINНЕПРАКТИЧНА СИСТЕМА, КОЯТО ВИНАГИ СЕ (САМО)ПРОВАЛЯ!
ДА,
ВСЯКА IRRATIONAL(ITY-BASEDSYSTEM ИМА ОСНОВНО СВОЙСТВО, ЧЕ (САМА) СЕ УНИЩОЖАВА!
THE
IRRATIONAL (MIND, SYSTEM) CANNOT EXIST (LONG-TERM)! YES, ABSOLUTELY! И ВИНАГИ Е ДОБРЕ
ДА
ПОМАГАМЕ НА THE IRRATIONAL, LOVELY JOSEPHINE, ПО-БЪРЗО ДА ПРЕСТАНЕ ДА СЪЩЕСТВУВА,
ЗАЩОТО
НЕРАЗУМНОТО (MINDSET, SYSTEM, STUFF) ВИНАГИ НОСИ (WITHIN) НЕЩАСТИЕ, BLOODY МЪКА!]
ЗА МИ(С)ТИЧНИТЕ [= ИРАЦИОНАЛНИ = IMMORAL = НЕПРАКТИЧНИ] ЦЕННОСТИ! ЧИИ ЦЕННОСТИ, А?
НА
ЗЛО̀СТОРНИЦИ, НА ЗЛО̀ТВОРНИЦИ, НА ЗЛО̀ДЕИ И НА THEIR ЗЛО̀ВРЕДНИ (DICTATORIAL) СИСТЕМИ!
THE LEFT(ISH) ФИЛОСОФИЯ Е НИХИЛИСТИЧНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОРАЛА!
 
THE LEFT(ISH СОЦ) ИДЕ(ОЛОГИ)Я Е ИСТИНСКИ MORAL(ITY-BASED) NIHILISM=

    

ОХ, ТAЗ ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
ИДЕЙНО ФАЛШИВА & ИНТЕЛЕКТУАЛНО КОРУМПИРАНА СОЦ ИДЕОЛОГИЯ!

  
OF
THE (OLD SCHOOL OF) LEFT(iSM) IDEOLOGY -
THE SYSTEM OF ABSOLUTE ЗЛО̀ТО,
WHICH IS BASED ONTO
MYSTICiSM!
THE WORLD/DOMAIN OF
STUPIDiSM!



OF THE (D)EVIL IDEA(L)S!
OF
ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
OF THE TOTALITARIAN
(ONE PARTY STATE+iSM)

THE HARDCORE SOCIALiSM:
А (БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОК) TZAR (= AN ABSOLUTE KILLER),

WITH
A STRONG HAND, @ the top of a TOTALITARIAN SYSTEM!
РАЗРУШИТЕЛНИТЕ ИДЕ(ОЛОГИ)И НА THE COLLECTIVIST
NATIONAL-SOCIALiSM AND INTER-NATIONAL-SOCIALiSM!
[КРАЙНО-ЛЕВИТЕ & НАЙ-ДЕСНИТЕ СОЦИАЛИСТИ/ЛЕВИЧАРИ -
ТЕЗДВЕ (SAME IN PRINCIPLE) ИДЕОЛОГИИ, LOVELY JOSEPHINE,
СА ОБЯВИЛИ REAL ВОЙНА ON (THE INDIVIDUAL) MERIT! Е, БАСИ!]
  
ALL VERSIONS OF ФАШИСТИ, LOVELY JOS, СА ABSOFUCKINLUTELY
УНИЩОЖИТЕЛИ НА ЧОВЕЧНОСТТА И ЧОВЕЧЕСТВОТО! EVIL PEOPLE!

OH, ТАЗ EVIL КУЛТУРА OF (СОЦ) COLLECTIViSM,
КОЯТО ВИНАГИ ОБЕЩАВА РАЙ, НО ДОСТАВЯ ИСТИНСКИ АД!
ТАЗ
ИСТИНСКА ЗЛО̀ТВОРНА (СОЦ) ФИЛОСОФИЯ
IS
ДЕ ФАКТО, LOVELY JOSEPHINE, ABSOLUTELY ФАШИЗОИДНА,
IS
ДЕ ФАКТО, LOVELY JOSEPHINE, ABSOLUTELY DEHUMANINIZING
THE REASONING ABILITIES OF (ПРОЦЕСА НА LOGICAL THINKING OF A) MIND!
 
THE ABSOFUCKINUTELY TRAGIC (100%) WASTE OF THE HUMAN ПОТЕНЦИАЛ,
BASED ON THE N-O-T RECOGNITION/СПАЗВАНЕ НА THE INDIVIDUAL RIGHTS!

(IRRATIONALITY-BASED) (BIG BROTHER) STATE-GOD(DiSM)

THAT HAS BEEN
ЗЛО̀ВРЕДНО CREATED, LOVELY JOSEPHINE,
BY
THE UBERHAWKS OF (THE (D)EVIL IDEAL OF) SOCIAL+iSM!
OH, ТЕЗ ABSOFREAKINLUTELY MANIACAL DICTATOR(SHIP)S,
THAT ARE BASED ON THE HUGELY EVIL ПАТЕРНАЛИЗЪМ!


Всеки TOTALITARIAN(ism) залива света с ANTI-HUMAN(ism)! Absolutely!
ВСЕКИ ЧОВЕК, lovely Josephine,

който СЪПОРТВА the ideology of COLLECTIVism/totalitarianism IS EVIL!
  


THE HARDCORE (VERSION OF) СОЦ(ИАЛИЗЪМ) Е НЕРЕЛИГИОЗЕН ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
[THE OTHER HARD VERSION OF АВТОРИТАРИЗЪМ, LOVELY JOSEPHINE, IS RELIGION-BASED]
ТОТАЛИТАРИЗМЪТ IS A LIFE-KILLER FOR THE SAKE OF THE COMMON GOOD!
IT HAS A FASCiSM-BASED NATURE!








«
ВСЯ, ВСЯ, ABSOLUTELY ВСЯ ВЛАСТЬ (TO THE LEFTISH) ПАРТИИ
  
Всеки TOTALITARIAN(ism) залива света с ANTI-HUMAN(ism)! Absolutely!
 




YES, IT’S ALL ABOUT THE BAD МОРАЛНАТА ПАРАДИГМА OF
THE (BLOODY) HARMFUL
SOCIAL(IST) CONSTRUCT(IViSM)
I.E. THE
(EVIL=ЗЛО̀ВРЕДЕН) СОШЪЛ(IST) ДАРВИНИЗЪМ=
МОДЕЛЪТ УБИЛ СТОТИЦИ МИЛИОНИ ХОРА ПО СВЕТА,
THAT’S BASED ON
THE MOST RADICAL NATIONAL(SOCIAL)iSM,
DONE (
УЖ) “IN THE NAME OF THE NATIONHOODNESS/TRIBE”!
[
ДНЕС A SOFTER VERSION OF THIS MODEL ПРОДЪЛЖАВА
(ВСЕ ОЩЕ) ДА ЖИВЕЕ IN RUSSIA, CHINA & MUSULMANLANDIA!]
YES, THIS IS
THE HARDEST СОЦ VERSION OF COLLECTIViSM!
  


Всеки
TOTALITARIAN(ism) залива света с ANTI-HUMAN(ism)! Absolutely!


ТОВА, LOVELY JOS, Е THE HARDCORE (=FAR) LEFT(iSM) =
THE ABSOFREAKINLUTELY (E-V-I-L) ПРИНЦИП/MODEL
НА
ПАРТИЯ/РЕЛИГИЯ/ГРУПА С ТОТАЛИТАРНА СТРУКТУРА1,
MANY ABSOFREAKINLUTELY (POPULiSM-BASED) ЛОЗУНГИ2
И
ОГРОМНА БОЖЕСТВЕНААГРЕСИВНОСТ3 КЪМ ALL, ALL
ALL
THE REST OF ХОРАТА IN A NATION/РЕГИОН/WORLD!




THE POWER , LOVELY JOSEPHINE,
OF
ЗЛО̀ВРЕДНИТЕ (SETS OF) IDEA(L)S:


 

         
МОДЕЛЪТ OF THE POLIT-ECONOMIC
(
EVIL) HARDCORE НАСИЛИЕ & TRULY
HUGE SOCIAL-ECONOMIC FAILURE!




A TOTALITARIAN(ism) залива света с ANTI-HUMAN(ism)! Absolutely!





 

ЗА ТОТАЛ(
ИТАР)НАТА БРУТАЛНОСТ!
OF THE
ABSOLUTELY HARDCORE BRUTALITY!
OF THE БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКИЯ HARDCORE СОЦ
AND ITS (D)EVIL SOCIAL(ISTIC) STANDARD & NARRATIVE!
OF THE (BLOODY) HARD (100%) ÉGALITÉ (COLLECTIViSM)!
OF
THE TRULY EVIL (IDEOLOGICAL) SYSTEM (AND PEOPLE)
OF THE
RADICAL (ДОКТРИНАТА OF) SOCIALiSM, LEFTiSM!
«ВСЯ, ВСЯ, ABSOLUTELY ВСЯ ВЛАСТЬ (TO THE LEFTISH) ПАРТИИ

Всеки TOTALITARIAN(ism) залива света с ANTI-HUMAN(ism)! Absolutely!


 

ТОВА Е ДОГМАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА, НА ДИКТАТ(УРАТ)А,
НА ANY VERSION OF (ЗЛО̀ВРЕДНАТА ЕТИКА НА) МИСТИЦИЗЪМ!

OF THE ABSOLUTELY (D)EVIL (МОРАЛ И) POLIT(ECONOM)ICS,
BASED ON
ИСТИНСКИ ОГРОМЕН (& ОБЕКТИВЕН) СТРАХ!

ЗА DOGMATIC ФИЛОСОФИЯТА НА EQUALITARIAN(iSM), SIR!
ЗА РАДИКАЛНИТЕ (
100% HARDCORE) ЕГАЛИТАРИСТИ, СЪР!
 


IT’S ALL ABOUT THE HARDCORE ELITIST PATERNALiSM.
OF THE (EVIL IDEOLOGICAL LINE OF THE DOGMATIC)
TRULY RADICAL (
INTER-)NATIONAL(SOCIAL)iSM, SIR!

OF (THINKING &) ACTING LIKE ИСТИНСКИ GOOD” (RADICAL -FAR LEFT- HERD OF) SOCIALISTS!
OF THE (
MOST HARDCORE VERSIONS OF) TOTALITARIANiSM, OF THE (DOCTRINE OF) STUPID(iSM)!
OF
THE TRULY (D)EVIL (LEFTISH, СОЦ) IDEOLOGY =
= THE DOCTRINE
BASED ON BRUTAL COERCION=
= SACRIFICING PPL “FOR THE COMMON GOOD”,
FOR THE HIGHER (THAN LIFE) КАУЗАТА”!
YES, IT IS ALL ABOUT THE
COLLECTIViSM,
THE HARDCORE VERSION OF COLLECTIViSM:



Всеки TOTALITARIAN(ism) залива света с ANTI-HUMAN(ism)! Absolutely!


   

THE EVIL (OF THE HARDCORE LEFTISH) DELUSION OF СОЦ(ИАЛИЗМ)А:
OF THE GLOBAL(
IST1 =INTERNATIONAL) & THE NATIONAL(ISTIC2) СОЦ!
IT'S ALL ABOUT THE LEFTISH-INCLINED IDEOLOGY OF COLLECTIViSM!

«ВСЯ, ВСЯ, ABSOLUTELY ВСЯ ВЛАСТЬ (TO THE LEFTISH) ПАРТИИ

КОМУНИСТИ & ФАШИСТИ = ВСЕ СОЦИАЛИСТИ = ВСЕ ХОРА, LOVELY JOS,
НА КОИТО ABSOFREAKINLUTELY НЕ,
НЕ ИМ ПУКА ЗА THE INDIVIDUAL RIGHTS=
DIFFERENT VERSIONS OF THE SAME-SAME EVIL PRINCIPLE: COLLECTIViSM!
ВСЕКИ TOTALITARIAN(iSM) ЗАЛИВА СВЕТА С ANTI-HUMAN(iSM)! ABSOLUTELY!
 
 
ЗА
THE (MOST) HARDCORE (ABSOFREAKINLUTELY RADICAL) NON-RELIGIOUS ЕГАЛИТАР(ИЗЪМ)!
IT’S ALL ABOUT УТОПИЧНИЯ, LOVELY JOS, EVIL СВЯТ НА THE RADICAL(IZED) СОЦИАЛИСТИТЕ!
ALL, ALL
THE (VERSIONS OF) СОЦИАЛИСТИТЕ, LOVELY JOSEPHINE, СА REAL ЕГАЛИТАРИСТИ!


It’s all about
the (D)EVIL (ДОГМАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ) ДОКТРИНА, lovely Josephine,




която ABSOFUCKINLUTELY приема (в разрез с the IRs) за ОК да НАЛАГА brutal УПОТРЕБА
на (
absolutely тотална) ФИЗИЧЕСКА сила и (absolutely тоталитарна) ФИЗИЧЕСКА агресия,
като
ОСНОВЕН свой polit принцип, to be used срещу вътрешни и външни хора (“врагoве),
които НЕ
, НЕ, absolutely (изобщо) НЕ приемат и (изобщо) не промотират СОЦ доктрината,
които не
, не, не мислят, че (политически и икономически) СОЦИАЛИЗМА е добро̀(то) и(ли)
които (дръзко) се противопоставят на
all versions of (hardcore & softcore of) СОЦИАЛИЗЪМ!
ВСЕКИ TOTALITARIAN(iSM) ЗАЛИВА СВЕТА С ANTI-HUMAN(iSM)! Absolutely!
ВСЕКИ ЧОВЕК, lovely Josephine,

който СЪПОРТВА the ideology of COLLECTIVism/totalitarianism IS EVIL!


There are only 3 TYPES of (идейно-интелектуално, political & economic) LEADERSHIP STYLES in reality (на any равнище):

the
ТOTALITARIAN1 (the evil hardcore total control), the (сошъл-)DEMOCRATIC2 (the bad softcore autocratic, welfarism) & the ЛЕСЕЙ-ФЕЪР3 (the good)
The lack of rational лидерство, especially идейно-интелектуално такова, lovely Josephine, е real (вреди носеща) посредственост; is mysticism!
Първите два styles of the (политически & икономически) (на всякакво равнище) leaders/States
[
т.е.(inter-) (национал-)СОЦиалистически, ТЕОкратични & (социал-)ДЕМОкратичните]
винаги, lovely Josephine, много (яко) лъжат, they try to прикриват (most of) the facts;
are really corrupt/dishonest/immoral - in mind, мотивация & actions (at the expense of others);
са (polit) лидери
, които absofreakinlutely like (to use, когато могат) the СИЛОВИЯ подход!
Oh, ТОЗ absofreakinlutely EVIL МОРАЛЕН (, политически и икономически) ПРИНЦИП!

Вторият тип, lovely Josephine,
the (сошъл-)DEMOCRATIC(ly elected) leader/State, (has a tendеncy to most likely)
ЛЪЖЕ най-много и най-наглоБаси!
Ала първия (the totalitarian) тип, the real MONSTER, е НАЙ-опасен & НАЙ-зло̀вреден:
           


ТЯХНОТО (
ИСТИНСКО) ИМЕ Е РАДИКАЛНИ НАСИЛНИЦИ! ABSOLUTELY!
А каква е
their (морална, а следователно и политическа. и икономическа) framework?
IT IS ALWAYS BASED, lovely Josephine,
ON THE MOST (D)EVIL & HARMFUL
ПРИНЦИП OF TOTALITARiSM: MIGHT MAKES RIGHT!

ЦЕЛТА НА THE RADICAL НАСИЛНИЦИТЕ, lovely Josephine, Е ВИНАГИ САМО ЕДНА:
ДА ПОЛУЧАТ/ЗАДЪРЖАТ POLIT (& ECONOMIC) ВЛАСТТА НА ВСЯКА(КВА) ЦЕНА,
ВЛАСТ, ТОТАЛ(ИТАР)НА ВЛАСТ (УПРАЖНЯВАНА) НАД (ORDINARY) ЧОВЕКА!
Всеки TOTALITARIAN(ism) ЗАЛИВА СВЕТА с ANTI-HUMAN(ism)! Absolutely!

ТОВА Е 
THE (ABSOLUTELY EVIL) FRAMEWORKlovely Josephine,
OF THE ABSOFREAKINLUTELY (
ЖЕСТОКО) BRUTAL & AGGRESSIVE
(
TOTALITARIAN1 ИЛИ AUTHORITARIAN2) ВОЖДА, ДЪРЖАВАТА!
ТОВА Е
THE ABSOLUTE (D)EVILNESS OF (A HARDCORE) DEEP STATE!
 

Човек, a rational human, CANNOT ever be(come) (really) HAPPY
if living, lovely Jos, in a
totalitarian or hard authoritarian country,
например, като СССР, Nazi Germany, НРБ, а днес в страни като-
Китайския СОЦ, Руската Федерация, Мюсюлманлендия,
Венецуела, Северна Корея, etc.
What about an
IRrational human?
За всеки НЕрационален (глуповат или зъл) човек
просто няма голямо значение в коя епоха живее,
в кой (географски) регион живее
, в каква култура!
So, you do get my point, lovely Josephine, don’t you?
Ох, тозHARDcore (or softcore) КОЛЕКТИВизъм, ANTI-individualism!
КОЛЕКТИВизмът е насочен СРЕЩУ (pursuing) HAPPINESS, баси!

OF THE СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКИТЕ) HARDLINERS.
OF THE HARDCORE (
COIN OF) ЛЕВИ(ЧАРИ)ТЕ.


 

ЗА
ДИКТАТ(УРАТ)А НА THE КОЛЕКТИВИЗМА,
ЗА ДИКТАТА НА THE HARDCORE COLLECTIViSM,

ДИКТАТ(УРАТ)А НА
THE RADICAL МИСТИЦИЗМА,
ДИКТАТ(УРАТ)А НА THE “GREAT” СОЦ(ИАЛИЗМ)А,
ДИКТАТ(УРАТ)А НА THE ABSOLUTE STUPID(iSM)!
ЗА ABSOLUTE УТОПИЗ(Ъ)МА, LOVELY JOSEPHINE,
НА
(ANY VERSION OF) СОЦ(ИАЛИЗМ)А,
WHICH
BRINGS САМО BLOODY ЗЛО̀(ТО),
NO MATTER ITS HARD OR SOFT VERSION!
SO, LET US NOW, LOVELY JOSEPHINE,
SHOW
THE HARDCORE (VERSIONS OF) СОЦА!



                          



 

ЗА ТОТАЛИТАРНОТО
(D)EVIL НАСЛЕДСТВО
НА
ALL THE VERSIONS OF СОЦИАЛИЗЪМ!



ЗА
THE (D)EVIL НАСЛЕДСТВОТО, LOVELY JOS,
НА THE ONE (РАБОТНИЧЕСКА1/КОМ2/СОЦ3) PARTY RULE!
ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОМ/СОЦ ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА-GOD!
ЗА ABSOLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НОТО СЛИВАНЕ, LOVELY JOSEPHINE,
НА РАБОТНИЧЕСКАТА/КОМ/СОЦ ПАРТИЯ И ДЪРЖАВАТА, LOVELY JOS,
TO PRODUCE THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL & UGLY HARDCORE ОЛИГАРХИЗЪМ!
ЗА
THE ABSOLUTELY HARDCORE ДИКТАТУРАТА НА ЕДНОПАРТИЙНИЯ [СОЦ] РЕЖИМ!
[А днес, това явление, lovely Josephine, е най-ясно видимо in Северна Корея, Венецуела, Куба,
П@тинска Русия, Китай, Беларус, Турция, Мюсюлманлендия и в повечето Африкански страни!
Всеки TOTALITARIAN(ism) ЗАЛИВА СВЕТА, lovely Josephine, с ANTI-HUMAN(ism)! Yes, absolutely!]

Of the non-religious тоталитаризъм:
the world of the HARDcore
Statism,
based on the
COLLECTIVist principle!
(stating, че човек е РОБ на the State!)
That’s an absolutely evil thing, lovely Jos!
This is the
evil world of COLLECTIVism!
This is the
evil world of СОЦ(иализм)а!

ЗА [ТОТАЛИТАРИЗМА НА] THE RADICAL
СОЦ(ИАЛИСТИЧЕСКИЯ) ФРАНКЕНЩАЙН!
ЧУДОВИЩЕ, КОЕТО, LOVELY JOSEPHINE,
Е
ABSOFREAKINLUTELY РАДИКАЛИЗИРАНО
(ЧРЕЗ REALLY ОПАСНО ВРЕДНАТА СИ ФИЛОСОФИЯ)
INTO THE EVILNESS OF COERCION & VIOLENCE!


«ВСЯ, ВСЯ, ABSOLUTELY ВСЯ ВЛАСТЬ (TO THE LEFTISH) ПАРТИИ

Of the absofreakinlutely тоталитарно (или авторитарно) мислене & действие, баси!
Of the (bloody)
анти-liberty (морално и интелектуално dishonest) narrative, баси!
Of the absofuckinlutely нарцистично-арога̀нтните НАЦИОНАЛИСТИ, dumb патриотари!

IT’S ALL ABOUT THE EVIL COLLECTIVIST IDEOLOGY!
Of (living in) the hardcore (Russia’s, China’s, religion’s) narcissistic (етатистка) culture!
Of THE [(un)consciously applying]
EPISTEMOLOGICAL (SUPPORT of) totalitarianism!
[
Всеки човек, който СЪПОРТВА the ideology of collectivism/totalitarianism is EVIL!]

OF THE TRULY HUGE EVILНА 20-ТИ ВЕК:
ДИКТАТУРАТА НА НАЦИОНАЛИСТИТЕ =
НА THE ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИ!
Желязната ръка на (Collectivist) Държавата:
ред и дисциплина поддържан от (a) Party-God,
в името на ОБЩОто благо(денствие) of (На)рода!
  

 
Aнти-либералният (bloody) (hardcore) профил!
Упражняване на авторитарна власт by (a) God!
The greatest ideological perversion, ever!
The most destructive force, ever!
The hardcore aggressive left!
The anti-good!
The real
еvil!
 
Да, има, съществува, lovely Josephine,
абсолютно ЗЛО̀ (и абсолютно добро̀, too):
[
желание за] ВЛАСТ над всички и всичко!
Власт на
твърдата ръка на Партията-State!
Власт сееща
abs омразата (against a group)!
Власт
(of a God) утвърждаваща, lovely Jos,
превъзходството на една (“good”) group
(i.e. нация, класа, раса, религия, етнос)
над (the ppl of) the other (“bad”) group(s)!
Това е the true essence of тоталитаризма:
power over the people, power to the State!
Absolute (State) power corrupts absolutely!
[и винаги е насочена срещу the Individual права!
Това е фундамента на
фашизма, на тиранията!,
на absolutely всички versions of СОЦиализъм!
Всички
dickтатори, lovely Josephine, изповядват
някаква версия
на the (evil) фашистка философия!
Всички хора изповядващи
фашизоидна идеология
са
absofreakinlutely лъжци, morally dishonest ppl!
Хемингуей: „Фашизмът е лъжа, изречена от бандити.]

 

The aggressive power of the aggressors!



THE STANDARD OF IRRATIONALITY & HATE!
THE (
2 WINGS OF) SOCIAL(IST) IDEOLOGY –
OF (PROMOTING) (CLASS, RACE) HATE & DEATH!

ЗЛО̀то ВИНАГИ се маскира като „добро̀“!
[и не, не, не са добри ХОРАта, които
си трайкат пред or support, lovely Jos,
the
(пропагандата и действията на) зло̀то!
и не, не са хора с
real capitalist мислене
онези
(religious)десни“ и(ли) националисти,
които (на думи) уж, баси,
съпортват капитализъм, ала де факто
те
subvert its essentials i.e. са égalité.
Their thinking & actions
, lovely Josephine,
отвсякъде са си
етатистки (уелферистки)!
Техният truly (D)EVIL NARRATIVE is:
“I love (with all my heart) capitalism,
BUT,
I support
protectionism/interventionism,
because ...
! That’s the SSocial ideology;
СОЦи(де)ологията на червено-кафявата
политическа палитра от
polit спектъра!]
 
[Всеки човек, yes, every human, lovely Josephine,
който СЪПОРТВА the ideology of collectivism/totalitarianism is EVIL!]

 


ОСНОВИ НА (THE ABSOFREAKINLUTELY TOTAL EVILNESS OF)

ТУРБО НАЦИОНАЛИЗ-Ъ-МА, УЛТРА ПАТРИОТ(АР)ИЗ-Ъ-МА,
ЗАД КОЙТО СЕ КРИЕ THE МАКИАВЕЛИзЪМ OF A SICK MIND,
BASED ON
(FEELING) ОМРАЗА КЪМ ДРУГИ НАЦИИ, (TRIBES)
И (НАУЖКИМ)
ЛЮБОВ КЪМ (SELF-)SACRIFICE В ИМЕТО НА
(МЪЖЕСТВОТО НА OUR G-R-E-A-T  ПЛЕМЕ/GROUP/UNION=)
НАШТА (ДРЕВНА И НАЙ-)ВЕЛИКА НАЦИЯ/ДЪРЖАВА!

ТОВА Е  E-V-I-L ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА, LOVELY JOSEPHINE,
THE ABSOFUCKINLUTELY  S-I-C-K  ИДЕ(ОЛОГИ)Я,
OF (MAKING) WAR(farism), КОЯТО PRODUCES АД!

WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE (EVIL) TRIBALiSM =
VALUING A HUMAN FOR WHICH TRIBE (S)HE BELONGS TO =
  
НАЦИЯТА (ДЪРЖАВАТА, РОДИНАТА) Е НАД ВСИЧКО/ВСЕКИ, И
ЧОВЕК ИМА
THE (MORAL!) DUTY TO SACRIFICE FOR ТОЗИ ИДЕАЛ,
ЧОВЕК ТРЯБВА
TO BE(COME) READY TO  D-I-E  FOR ТОЗ’ ИДЕАЛ!
ДА, THE REALLY GOOD ИДЕОЛОГИЯ ИЗИСКВА СЕБЕОТРИЦАНИЕ
В ИМЕТО/ПОЛЗА/ИНТЕРЕС НА THE OTHERS/ДЪРЖАВАТА/TRIBE!”-

that’s the EVIL (мистичен) идеологически narrative (of COLLECTIVism)!
НАЦИОНАЛИЗМЪТ, LOVELY JOS, IS THE ABSOFREAKINLUTELY

ЧЛЕН
NUMBER ONE НА THE EVIL ИДЕологиЯ OF COLLECTIViSM=
ЧЛЕН
NUMBER ONE НА THE DOGMATIC DOCTRINE OF FASCISM=
ЧЛЕН NUMBER ONE НА (ANY VERSION OF) TOTALITARIANiSM!

[The BIGGEST НАЦИОНАЛИСТИ, lovely Josephine, са ALL the versions of СОЦиалисти!
  So, welcome, lovely Josephine, to the ИДЕологиЯТА of национал(-СОЦиал)изъм, баси, а?!
ВСИЧКИ
ФАШИСТИ ИМАТ НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИСТИЧНИ ОСНОВИ!]

{За corrupt културата на насилие и принуда!
За
the absofreakinlutely, lovely Josephine,
most evil
нихилистична идеология ever –
of the
(мистичния) СОЦ totalitarian(ism)!
АБСОЛЮТНОТО ЗЛО̀, lovely Josephine,
is
the AGGRESSIVE силата, която РАЗРУШАВА всичко,
до което се докосне! РАЗРУШАВА животи, носи СМЪРТ!
Разрушава
цели (rich in resources) държави, lovely Joss, и
НОСИ MEDIOCRE & DIShonest life, generates NEGAliving,
И МНОГО ЧЕСТО пъти
НОСИ (the evilness of) ВОЙНАТА!
ДЕВИЗът of this ABSOLUTELY EVIL FORCE, lovely Josephine, IS:



  
NATIONALiSM IS BASED ON THE TRIBALiSTIC BLOOD & SOIL PRINCIPLE!

NATIONALiSM IS JUST A FORM OF THE EVILNESS OF ФАШИЗОИДНОТО!








  




И ПРЕЗ 20-ТИ ВЕК, И ДНЕС, LOVELY JOSEPHINE, THE NATIONAL(SOCIAL)iSM IS AN EVIL IDEOLOGY,
WHICH IS ABSOFUCKINLUTELY
BASED ON ФИЛОСОФИЯТА OF COLLECTIViSM! YES, ABSOLUTELY!


ВСЕКИ ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,


КОЙТО СЪПОРТВА THE IDEOLOGY OF COLLECTIViSM/TOTALITARIANiSM IS EVIL!

  

WELCOME TO THE TURBO (RADICAL= IRRATIONALITY-BASED) НАЦИОНАЛИСТИТЕ!

[ALL THE 20-TH CENTURY SOCIALISTS/COMMUNISTS, LOVELY JOSEPHINE,
 
ABSOFUCKINLUTELY ЗАМЕСТИХА THEIR COMMUNiSM (SOCIALiSM) WITH
THE ABSOFREAKINLUTEKY
ЗЛО̀ТВОРЕН 21ST CENTURY НАЦИОНАЛиЗЪМ!]
 
  
WE are all responsible to one another and MOST of all to the Higher Good!
All within the State, none outside the State, none against the State-God!
THE (GREAT) COLLECTIVE (THE STATE) (IS) ABOVE ALL, ABOVE EVERYTHING!
[
Никто из нас, как бы высоко он не летал, не отрывался бы от коллектива!]”
The individual is NOT, NOT, NOT (so) important! Общността е над всичко!
THE INDIVIDUAL RIGHTS are NOT, NOT, NOT (so much) IMPORTANT!
ДЪРЖАВАТА/РОДИНАТА/НАЦИЯТА/ИМПЕРИЯТА – НАД ВСИЧКО/ВСЕКИ!
THE COLLECTIVE (THE STATE AND ESPECIALLY ITS ВОЖД) (IS) ABOVE ALL!


IT'S THE IDEOLOGY OF WARFARISM, BASED ON THE PRINCIPLE OF USING (MILITARY) FORCE!
ДА УБИВАШ МИЛИОНИ ХОРА…В ИМЕТО НА (ИМПЕРСКИЯ СИ) ИДЕАЛ = AN EVIL IDEOLOGY!

НЯМА, Е НЯМА, ПО-УБЕДИТЕЛНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА СИЛАТА И КРАСОТАТА НА ЧОВЕКА
  
ОТ ТОВА ДА ДАДЕ ЖИВОТА СИ В ИМЕТО НА “THE PROTECTION” OF НАЦИЯТА/ДЪРЖАВАТА!
 

    
 
     
 

ОХ, ТЕЗTRULY ТОКСИЧНИ ТУРБО ПАТРИОТ(АР)И -
РИЗЕНТЪРИ, КОИТО СА FULL OF HATE & ANGER!





OF THE GREATNESS OF OUR NATION”!

ОХ, ТАЗ‘ ДИВАШКА “ВЕЛИКА” ФИЛОСОФИЯ,
BASED ON ИСТИНСКИ ФАШИЗОИДЕН КОНТЕКСТ,
КОЯТО 
ВИНАГИ НОСИ ЗЛО̀ВРЕДНИ ПОСЛЕДИЦИ!
OF THE GREATNESS OF OUR STATE!


  

The radical NATIONAL(social)iSM, lovely Josephine,
и преди (
in the 20th century), и днес (in the 21st century),
STANDS FOR ABSOFREAKINLUTELY NOTHING but
CORRUPTion, NIHILism & the URGE for absolute POWER!

 

Ма, АРЕ СТИГА с тези Индивидуални ПРАВА!
Ма, АРЕ СТИГА с тази свобода [на словото]!
Ma, ОХ, AМАН от (пустата му) свобода, бе!
А кой, кой се интересува от ДЪРЖАВАта, а?
Ask NOT, NOT what your ДЪРЖАВА can do for you;
ask what YOU can DO for your
Great От(е)чество!
We know WHAT’S BEST for (all ppl in) OUR (great) NATION!


И когато нашта Great Партия, нашия Great Вожд (& Great Религия) прецени,
да, когато
WE (“righteously”) ПРЕЦЕНИМ (= the concept of God) ще АНЕКСИРАМЕ територии, и
   
да, да, да кървави В-О-Й-Н-И (но ПРАВЕДНИ) ЩЕ ВОДИМ, и
да,
ще тероризираме цели нациив името на Родината!


Защото НАШАта (
етика,) култура (& politics) is THE TRUTH!
Нашата (Велика) Нация must go on, no matter a war or not!




Yes,
ГОРДеем се, че сме истински национал-патриоти!
Yes, ний национал-патриотите, трябва да унищожаваме,
трябва да
ABSOLUTELY ИЗТРИВАМЕ от лицето на Земята,
(като използваме всякакви средства
срещу) ВСИЧКИ наши
 
национал-предатели, защото те са наши големи врагове!
Yes, WE, WE ARE (много се гордеем с това, че сме) NATIONALISTS,

  
     
the real
ПАТРИОТИ, traditionalists – милеем за Родину!


За Родину – на СМЕРТЬ! Ну, идите! Вперёд! Ja, ja, ja!
"
Dulce et decorum est Pro patria mori" -
"
сладка и прекрасна за Родину смерть"! Да, конечно!

[
THE (IDEA OF) NATIONHOOD(ness) – (must be) ABOVE all!]
ЗАЩОТО всички in OUR own Nation/ideology сме БРАТЯ!

А
брат за брата винаги ТРЯБВА да се (САМО)(ПО)ЖЕРТВА,
  
трябва да бъде ВИНАГИ ГОТОВ да извърши самоЖЕРТВА!



Общото благо (must be) над частното! Това е морално(то)!
[ИНТЕРЕСЪТ НА] ОБЩ(ЕСТВ)ОТО НАД ИНТЕРЕСА НА ЛИЧНОСТТА!

«ВСЯ, ВСЯ, ABSOLUTELY ВСЯ ВЛАСТЬ (TO THE SOCIALIST) ПАРТИИ


Hey people, citizens, БРАТЯ, hey YOU,
YOU ought to FEEL
, to feel within yourself,
that it is
your (inter-NATIONAL) DUTY, as a human,
to (be ready to) SACRIFICE your own life (values) -

за добро̀то на (НА)РОДА, ОБЩОТО, the commune!”-
ПРоповядва the evil (altruist) narrative. Баси, a?!


 



Oh, that absofreakinlutely TRIBAL(iSM)! Баси!
It’s the communitarian-based парадигма, баси!
[(Nationalistic) Парадигмата, lovely Josephine,
която опитва
to brainwash the ppl’s minds.]
Oh, the посредственото над (най-)практичното!
Oh, those absofreakinlutely AGGRESSORS -
evil minds that (absofreakinlutely) plot destruction;
sorcerers of death's (warfare) construction!}
*

The (
ideological) (moral) supervillains [monsters]!
Нарцистичен (
political & economic) вампиризъм!
Tези moral1, политически2 и икономически3 вампири!
Вампирите не, не, не могат really, lovely Josephine,
да
разграничават between fact & fiction, true & false!
А тяхната irrational етика не различава добро̀ от лошо!

It’s all about [the (d)evil idea], lovely Josephine,
of
(opposing!) one group against another group(s), баси!
Всички вампири
, lovely Josephine, са evil villains, баси,
са (irrational) мистици, които apply the сошъл standard:
for the common good/interest of the (people in a) Nation”!
Those villains вярват, че другите хора must be shaped
именно by волята & “great мъдростта” of the villains!

Защото, ти да видиш, those мистици know best,
знаят best, баси, кое било за добро̀то на the ppl,
кое било
за the common добро̀то на Народа, баси!
Oh, those
сошъл конструктивизми, сошъл дарвинисти!






The (
D)evil (авторитарна morality of) PATERNALism!
Of the absofreakinlutely (hardcore) патерналистите!
Moral,
политически и икономически патернализъм!




Политически
ят мачизъмof a (hardcore) диктатор!
The Machismo of (the Machine of) (hardcore) Statism!
Овластеният глупак (, който се изживява като мачо);
he’s the really destructive power of an irrational human!
Shortism – in sooo many (important & serious) contexts!

The
(really evil) moral кодекс of вампиризъм!
Леталният
морален кодекс на тоталитаризма!
[The absofreakinlutely tribalism of
groupthink!

Етичен1, political2 и икономически3 tribalism!]

 




 

It’s all about the (morality/ideology/politics of) groupism!
It is absofreakinlutely irrational разделяне of ppl in groups!
It is based on
the абсолутли evil idea, lovely Josephine,
of dividing ppl into groups & противопоставяне на групите:
the oppressors (group) vs the oppressed (group)! Баси, а?!
Разделяне в (ANTAGONISTIC) групи (of people)
извършвано от кого
и как (using what средства)?
Извършвано coercively, by using forceот the righteous” group!



Идеология на тероризма, на нагли агресори!
Идеологията, the absolutely dumb ideology,
на нарцистични психопати и социопати!
Идеологията,
the (D)EVIL ideology, lovely Jos,
that is
най-високото ниво на нарцисизъм -
арогантния нарцисизъм of the collectivists!
Evil (mystical) minds, evil (moral) narratives!
Evil (coercive) actions!
Evil (unjust public) law!

The great
(est) gang(sterism), бандитизъм!
Most of these ppl не се раждат такива,
а стават (се превръщат в) такива!
Yes!
They really love using силовия метод!
[in physical1, economic2 & psychological3 context]
Oh, those (d)evil (нарцистични) aggressors!
Oh, those evil (
нихилистични) aggressors!
They are all full of
negativism & resentment
и с времето стават, lovely Josephine,
absofreakinlutely НЕспособни да
clearly виждат (& act on) действителността!
Ох,
тезabsofuckinlutely болни (sick) minds -
the great evilness of irrationality , lovely Jos,
ги е absofuckinlutely тотал(итар)но обсебила!


Totalitarian narrative!
 





Вампиризмът
of the (соц, égalité) mysticism!


Вампиризъм
-
of sacrificing the (values of) others to one’s own self!
[Sacrificing the others and their interests, lovely Jos,
to one’s own
ла гранде absolutely “righteous Каузата?!]

Всеки човек, lovely Josephine,

който съпортва the ideology of COLLECTIVism/totalitarianism is evil!

The égalité
мислене.
Delusional мислене.
(Hard & soft) Авторитарно мислене (& действие)!
A(ny)
dictator: the malevolent personality (doer)!

Политическият (и икономически) вампиризъм:
дебилният
[наратив of the hardcore] етатизъм!
Бруталните агресори над the (принципа of) IR!
Дебилната идеология of hard égalité: диктатура!
Тотален и брутален (centralized &
силов) контрол
на
(Фюрерът на Политбюрото на the only “Righteous”)
Партията (на Нацията) - НАД всичко и над всички!
Каквото (ни) каже/COMMAND the Great Партията
само (
& единствено) ТОВА е МОРАЛНОто, правдивото,
а следователно ТОВА е и СПРАВЕДЛИВОто
(that must be obeyed & done) в ПОЛИТически,
икономически
& естетически контекст!
[So, tell me, lovely Josephine, do you want
to invite a vampire into your life(time);
to vote for a vampire in your lifetime?
A vampire, lovely Josephine,
разбира се,
always works “for the good of the ppl”!]







«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ (TO THE SOCIALIST) ПАРТИИ
 



Of the evil (“software” of the) brute, the beast!
Of the absofreakinlutely sheer Machiavellian ЗЛО̀дей!
Of the absofreakinlutely (non-)religious EVIL morons:
т.е. the moral, the intellectual, а следователно и
polit-икономически & cultural (faith-based) дебили,
които са real absofreakinlutely брутални НАСИЛНИЦИ
Тез EVIL НАСИЛНИЦИ винаги причиняват ВОЙНИте!
Yes,
there is, lovely Josephine,
a very close connection between
the (d)evil and the IRrational!
ЗЛО̀то ВИНАГИ се маскира като „добро̀“, като „ (раз)умно“!
ЗЛО̀то, и преди, и днес, винаги причинява ВОЙНИте! Yes!
ВСЕКИ ЧОВЕК, lovely Josephine,
който съпортва the ideology of COLLECTIVism/totalitarianism is evil!


[ДИКТАТ(урата) Е ИСТИНСКИ FREAKINНЕПРАКТИЧНА СИСТЕМА, КОЯТО ВИНАГИ СЕ (САМО)ПРОВАЛЯ!
ДА,
ВСЯКА IRRATIONAL(ITY-BASEDSYSTEM ИМА ОСНОВНО СВОЙСТВО, ЧЕ (САМА) СЕ УНИЩОЖАВА!
THE
IRRATIONAL (MIND, SYSTEM) CANNOT EXIST (LONG-TERM)! YES, ABSOLUTELY! И ВИНАГИ Е ДОБРЕ
ДА
ПОМАГАМЕ НА THE IRRATIONAL, LOVELY JOSEPHINE, ПО-БЪРЗО ДА ПРЕСТАНЕ ДА СЪЩЕСТВУВА,
ЗАЩОТО
НЕРАЗУМНОТО (MINDSET, SYSTEM, STUFF) ВИНАГИ НОСИ (WITHIN) НЕЩАСТИЕ, BLOODY МЪКА!]

Of the absolutely cold-blooded aggressive totalitarian!
So, so much
bloodshed & suffering, lovely Josephine,
has been absofreakinlutely caused by égalité
зло̀деи,
by истински безкомпромисно using the силовия метод-
в името на големите им „Велико-справедливи“ Каузи!
*

*

THE
DOGMATIC LENS OF THE






[Thinking in groups. Irrationality.
Това е одата, lovely Josephine,
на НЕсвободата и НЕрадостта!
So, never try to reason, lovely Jos,
with such ppl! Because they cannot (do it
logically)!
ВСЕКИ ЧОВЕК, lovely Josephine,

който съпортва the ideology of COLLECTIVism/totalitarianism is evil!]

За (все)ОБЩОТО благо!
За по-по-най-Висшето (collective; égalité) Благо!
Worshipping the [God of] Висшето (Collective) благо!
FOR THE GREATER GOOD -
OF
НАЦИЯТА  [RACE; CLASS; ETHNOS]!
ABOVE ALL ELSE! ” – the égalité зло̀деи preach.

И да, всички най-големи световни зло̀деи
са
promote-вали & про(из)веждали absolutely лява,
radical етатистка (égalité) икономическа политика!



[Thinking in groups.
Dumbness.
Това е одата, lovely Josephine,
на НЕсвободата и грозотата!
So, never try to reason, lovely Jos,
with such ppl! Because they cannot (do it
logically)!
Why can’t they think logically?
Защото they’ve put on the dogmatic lens –
of the absofreakinlutely
мистицизма! Dumb ppl.
All THE IRRATIONAL ppl, lovely Josephine,
хората с МИСТИЧНО съзнание,
cannot reason (истински logically),
защото те живеят
outside the reality!
All
мистичните ppl are delusional in their thinking!
They LIVE in
the La-La-La land (narrative)! Баси!]
 

 






Worshipping the [God of] Висшето (Collective) благо!
We are all responsible to one another & to the Higher Good(ness)!
The (totally)
CENTRALIZED state! Paternalistic (materialistic) State!
The
PATERNALiSM of the “Elite(s)” – the driving force of égalité.
 


OF
SACRIFICING THE (LIFE/VALUES OF AN) INDIVIDUAL
FOR THE (LARGER THAN LIFE) (COMMON) GOOD/КАУЗАТА!
“(COMMON GOOD)
ABOVE ALL (ANYBODY) ELSE!” – them dumb ppl preach.
De-CIVILization! Tribalism!
ВСЕКИ човек, lovely Josephine,

който съпортва the ideology of COLLECTIVism/totalitarianism is evil!

On the (
destructiveness of) égalité (social) Darwinism!
On the paternalism (of the Great Премъдър State/Елит)!
On the great (
mysticism of) égalité (сошъл) инженерията:
the
school of thought of тоталитарното (hardcore) инженерство,
което всъщност е bloody (сошъли мистичен) trans(a)gressorism!
On
(the mystical idea of) building the Great(er) New ОБЩествО!
[based on сошъл construct(ivism), сошъл популизъм, сошъл drug]
On the сошъл dystopia - for the Greater (Common) Good(ness).
There is no dark side of the moon really.
[As a] Matter of fact
it's ALL dark.
The only thing that makes it look light is the Sun.”
Всъщност, [as a] matter of fact, lovely Josephine,
there is no, no, no such thing as the Public/Greater Good(ness);
in fact that irrational concept, lovely Josephine,
означава кой, кой,
кой (или кои групи) ще избере
(polit) ВЛАСТника to be really victimized...
В ИМЕТО НА (ПОСТИГАНЕ НА) THE GREAT(EST) КАУЗАТА, баси!
[As a] Matter of fact, oh, all the (today’s) political Group power:
it's all dark.
It’s really a matter of
Us vs Them,
Any (no matter the) Colour You Like,
Brain Damage, Eclipse!
So, the collectivist power corrupts absolutely!
Yes, it’s (uncorrectable) corruptible! Absolutely!

*


Of the absofreakinlutely Goddamn motherfuckers!


Of groupthink ДИСТОПИЯТА!
The
PORNOfication of a mind!
The
КОЛХОЗfication of а mind.
The СОШЪЛfication of a mind –
making it
really lost & confused!

Of the GROUPthink
мистицизъм.
Оf the greatest ШАМАНизъм, ever!
Of the КОЛХОЗfication of a nation!



{Thinking in GROUPS.
IRrationality!
"Група
/общност" не е, lovely Josephine,
нищо друго освен
sum of individuals -
това е РЕАЛното съдържание of the
concept of the GROUP(s)
(of people).
"Група" е името на колективността.
В този контекст, lovely Josephine,
всъщност групата НЕ съществува,
[it is only AN ABSTRACTION]
a съществуват САМО индивидите
,
съществува само отделният човек
и неговите НЕотменипи ПРАВА!
[
Нация е сумата/сборът/групата от all хората
with a
common culture, обичаи и традиции,
живееща на обща (географска) територия,
с общ език и организирана в Държава.
"Гражданство" е името на нацията.]
Да, САМО an individual има права;
групата няма
abs НИКАКВИ права!
An individual има (ir)rational възприятия.
Да, само an individual, lovely Josephine,
МОЖЕ (е способен) да яде, да пие, и
да ВЪЗПРИЕМА
life, liberty, property,
truth, beauty, love, ugliness and all the stuffs
,
all the (
мало)ВАЖНИТЕ неща! OK? Get that?
Groupthink, thinking in groups, is the gang strategy!}



[Thinking in groups.
Дебилизъм.
Това е одата, lovely Josephine,
на НЕсвободата и
дебилността!
So, never try to reason, lovely Jos,
with such ppl! Because they cannot (do it
logically)!
And yes, groupthink, lovely Jos, is corruptible! Absolutely!]
*
[Building]
The (митологията of the) Great [“Righteous”] Общество
based on the (mystical) идеологията и propaganda of “Правотата!
Да, така е,
lovely Joss, когато идеология и митология съвпадат!
Yes, it’s all about the истинската moral1 & intellectual2 dumbness!
Ох, тази Велика „Правда, Greater goodness! Великоубийствена!
Ох, тeзи absofreakinlutely greatest (non-religious) evil morons!

*
“Когато (rational) хората узнаха красотата на красивото,
(rationally) разбраха (objective1) грозното.
Когато
(rational) хората узнаха добро̀тата на добро̀то,
(rationally) разбраха (égalité2) ЗЛО̀ТО.”
– says Лао Дзъ

 



[Thinking in groups. Ir
rationality.]

Етика & идеология, that are алтернатива на здравия разум!
Тотал(
итар)но утопична (много bloody вредна) митология.
Демагогски
(етика & ideology of) бандитизъм, mysticism.
The anti-life (anti-liberty, anti-prosperity) философията!
Философия на (groupthink) тиранията, of groupthink ppl!
[
Mystical] Идеологията of the extreme violence & killings!
Психопатичното поведение на социалистите – of 20-ти век!
The Great gods – of the radical égalité, hardcore социализъм!
*
Всяка държава, която has applied социализъм, has bloody failed,
to the point of
self-destruction, lovely Jos! Socialism doesn’t work!
[Organization of] Socialism is тирания: de-civilization, де-хуманизация!
Социалистите винаги (се стремят да) погребват (жива) Свободата!



 
Всяка версия на социализъм е авторитарна или тоталитарна!
There’s the absolute (totalitarian) социализъм and
there’s
авторитарния (all other versions of) social+ism [protection+ism]!
Yes, every version of socialism е винаги анти-либерален модел!
В политически контекст означава НЕсвобода –
of the individual!
В икономически контекст означава, lovely Josephine,
тотал(итар)ен КОНТРОЛ: национализация и(ли) тежка регулация
на частната
собственост
т.е.
тотал(итар)ен КОНТРОЛ на богатството of the individual
т.е. no, no, no limits to the State (ЕДНОпартийната) power!
i.e. the Absolute (or authoritarian) power of the State i.e. Statism!]

Всяка (hardcore or softer) версия на (доктрината) социал+изъм
желае, чрез Закона/Държавата, да установи, lovely Josephine,
the absofreakinlutely dumb & eviideology of the LEGAL plunder!
That is absofuckinlutely 
LEGALLY destroying, lovely Josephine,
the (principle of) 
freedom, the (protection of) IRs!
Това означава да се узакони the immorality!
 
Dis
honesty & НЕсвобода като държавна политика!
Ох, тази absolutely вредна доктрина of social+ism!


 


“We are all
responsible to one another and most of all to the Higher Good!
All within the State, none outside the State, none against the State-God!”

  

 

ВСИЧКО В ИМЕТО НА (НА)РОДА (И ПАРТИЯТА)!
ВСИЧКО ЗА БЛАГОТО НА ХОРАТА (И СОЦИАЛИЗМА)!




Есть такая Партия – на циничните leftish хардлайнери:
(the death paradigm of) the ИнтерНацСоц и the НацСоц!



[Thinking in groups. Ir
rationality.]
The greatest (ever) (ideological) (d)evil,
the absofuckinlutely (d)evil morons: the hardcore socialists!
Within
домейна of the radical социалистите, lovely Jos,
съществуват ONLY две разновидности (of the leftists):
far left (анархо-)социалисти & far right СОЦиалисти;
InterNatSocs
& NatSocs (in politics & economics) i.e.
international (red) socialists & national (brown) socialists;



 




the totally (
100%) against the private property марксисти
and
the pro some private property
национал(социал)исти, но под
total
(itarian) 100% control & regulation by the State – in any way;



{on this base, Сталин (а и днес дори може да се види тази тенденция) е наричал,
 всички които мислят и малко дори по-различно от
“pure” марксизма(-ленинизма),
че са
far right (социал) фашисти, including all the СОЦИАЛдемократи в Партията!
Още о 1920 има привърженици на Твърдата Ръка (
КРИЛОто на военен комунизъм) VS
разхайтеността“ на КРИЛОто на соцдемократите.в Болшевишката (КПСС_БКП, БСП) Партия!
The по-твърдолинейните СОЦиалисти VS the по-меките китки СОЦиалисти, баси,
ала
they both, lovely Josephine, искат своята (си) ДИКТАТура – на пролетариата!}
these both са really империалистични по ПРИРОДАта си,
а следователно и насилствено агресивни, революционни;
комунисти и фашисти - yes, they are both really hardcore!
That’s the rational political identification, lovely Josephine!
Идеологията им, lovely Joss, е цинично популистка!
The
hardcore СОЦиалистите са the greatest populists!
The
total(itarian) fucking morons, that love насилието
and really hate freedom, individualism & free markets!
*


В ИМЕТО … НА (НА)РОДА!



The GOVERNing principle of (any version of) СОЦиализъм!
Социализмът only runs (operates) on насилие (killings, НЕсвобода)!
[Ами кво да каем за (БГ) интелектуалци, които support СОЦа, a?
The ignorance и(ли) the malevolence of (the БГ) интелектуалците,
who (намират някакво си dumb извинение to) support evil idea(l)s?!]
It’s about the bad morality, those intellectuals’ bad moral character!
Ох, тeзи absofreakinlutely
greatest (NON-religious) (d)evil morons!
ВСЕКИ ЧОВЕК, YES, EVERY HUMAN, LOVELY JOSEPHINE,
КОЙТО СЪПОРТВА THE IDEOLOGY OF COLLECTIViSM/TOTALITARIANiSM IS EVIL!


The wolfness principle
of (hard & soft) collectivism




   





The
De-Civilization!
The
total(itarian) INsatity!
The anti-
rationality of (hard) collectivism:
the
international socialists & the national socialists.



The red & the brown FASCISTS: комунисти & нацисти.
IT IS ALL ABOUT
THE SOCIALISTS, SIR! ABSOLUTELY!
И bloody ужасните последици, които фашистите оставят:
стотици милиони хора убити = поколенчески травми за векове.
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image592.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image593.jpg

Of the (истинското) EVIL!
Of the (real) EVIL doers!
Of the
сошъл фашистите!
Of dumb & damned ppl!
Of really проклетите хора
& the(ir) really evil идеология!
Of ужасно ЗЛО̀вредните хора,
които си мислят, че са
smart,
но всъщност са absolutely dumb ppl
изгубени в собствената си evil идеология!
ЗЛО̀ТО ВИНАГИ, lovely Josephine,
 се маскира като
добро̀, като (раз)умно!

*


THE DOCTRINE OF
(ALL VERSIONS OF) МИСТИЦИЗЪМ.
Mysticism is De-Civilization, tribalism!
And yes, groupthink, lovely Jos, is corruptible! Absolutely!

 
Yes, lovely Josephine, yes
I’m against any destructiveness – 
based on the religious или the сошъл standard!
These are both мистични!
Yes, lovely Josephine,
I’m (& so should you be) against
any religion (hardcore religious1 collectivism),
and
Communism and Nazism (hardcore non-religious2 collectivism) –
they’re
both equally religions! They’re just replacement gods!
В името на God (of a collectivism)and the killings start!
That’s bloody
(CONSCIOUS) тоталитаризъм, мистицизъм!
 
That’s the absofreakinlutely bloody (CONSCIOUSLY) evil!

IT’S ALL ABOUT THE EVIL (ПОЛИТИЧЕСКА) DOCTRINE!
YES, THE DOCTRINE OF
(ALL VERSIONS OF) МИСТИЦИЗЪМ

 

ТАЗИ ДОКТРИНА, lovely Jos, is based on the idea of (SELF-)SACRIFICE!
Irrationality & altruism, lovely Josephine, вървят ръка за ръка. Really!



Sacrificing the (life of an) individual
FOR
THE (LARGER THAN LIFE) КАУЗАТА

FOR THE GREATER GOOD -
OF
НАЦИЯТА [CLASS; RACE; ЕТНОС]!
ABOVE ALL ELSE!” – them dumb ppl preach.

*
Of (the evilness of) D & D & D model!
Yes, социал фашистите, lovely Joss,
са най-голямото социално зло̀! Really!
So, let’s now call, lovely Joss,
зло̀то - зло̀!
Of
the brute FORCE of the mysticism:
the ends JUSTIFY
the means! Баси!


Of the (morality & ideology of) EVIL predators!
Of the (
morality & ideology of) (D)evil abusers,
that only talk about going in the right way!
Of the
hypocrisy of the (ppl of) immorality!
Of the
лицемерието на the Безчестността!
Of
the non-religious фундаменталистите:
зло̀то, което ВИНАГИ се маскира
като
добро̀, като (раз)умно!

*

THE
RADICAL LEFT! THE HARDCORE LEFT!





ТОТАЛИТАРИСТИТЕ & АВТОРИТАРИСТИТЕ!
THE RADICAL LEFT
, lovely Josephine,
е винаги национал(социал)истическо!

*
THE DOCTRINE OF (VARIETY OF) УТОПИЗЪМ.
{Теорията на Дарвин за еволюцията is beautiful, lovely Joss,
а тази на религията и марксизма за социализма
т.е. на сошъл Дарвинизма -
absofreakinlutely dumb, evil, вредна & UNtrue! All versions
of
мистиците, lovely Joss, cannot really logically reason!}

 
Of the radical leftish
nihilism: value destroyer!
Of the (
философията на the hard) collectivism!
А hard égalité bias идеология of ПРИНУДАТА!
Of the most (harmful) bloody EVIL
идеология,
която е причинила реки от кръв и страдания!
[но, която ВИНАГИ се маскира, баси,
като „добро̀
то“, като „ (раз)умното“!]
Of the (психологията на) great майсторите of
the really EVIL пропаганда & communication!
Of the (sameness of) bloody EVIL irrationality!
Of the absofreakinlutely
unicorn selfсъзнание!
Of the very evil (morality & all the rest of) ppl!
Of the
absofuckinlutely morality & all the rest of
UNbearably freaky people, that
вярват в unicorn!
Of the hard times, caused by
the hard етатисти!
The (hard)
колективистични messiah схеми!
The
(two) radical version(s) of социализЪма!

 
Майката и бащата of the evil idea(l)s!
Майката и бащата of the налагането
на истински
evil idea(l)s!
And the really ужасните
последствия от тези
философски идеи!
The absolute чудовищна viciousness of the
 
totalitarian society [hardliners State] -
 of the (inter-)
(национал-)социализъм!
Философията (& ideology) … of the L

 http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image030.jpg
Of the really aggressive (violent) idea(l)s!
Of the evil
воля за (polit & economic) власт!
Of the (for) power-hungry
socialist ideas!
Of the (for) blood-thirsty
socialist Gods!
Of the (great) thirst, lovely Josephine,
for (
coercively getting) the UNearned!
За философия, която ползва, lovely Jos,
средства за
масово унищожаване, баси,
на стотици МИЛИОНИ хора
! Е, баси!
Ох, тоз
absofreakinlutely СОЦиализъм!

  
«ВСЯ, ВСЯ, ABSOLUTELY ВСЯ ВЛАСТЬ (TO THE LEFTISH) ПАРТИИ







Of червено-кафявите идеи!
[ведно със all нюансите на цялата тази цветова гама]
Of red-brownism, СОЦиализъм:
the ideology of evil stupid(ism),
based on non-religious
faith(ism)!

Of the absofreakinlutely ideas на
макиавелистичната философия,
 being taken to its (crazy) extreme!
[that sow семената на (its) destruction]



The totalitarian (death) coin – 
within the Red (
20-th) century:
the
комуно-фашизъм, égalité =
два различни
вкуса of statism,
based, lovely Josephine, ON the
principle of using coercive force!




https://cached-assets.patriotpost.us/images/2017-08-17-fdd901cb_large.jpg







Ein Great Führer, ein Great Volk, ein Great Reich!
[& ein great
Aryan race!;
единна АРИЙСКА раса!;
новия
СЪВЕТСКИ човек!;
ЕДИННАТА (всеобщата)
(интер-)национална идентичност:
the new СОЦ човек?!]

[мотото/лозунга of inter-национал-СОЦиализма!]




One leader, one nation, one empire! One ruler, с твърда ръка, based on extreme coercion & violence!
Totalitarianism = application of ПОЛИТическа власт for (achieving of) the public good(ness)!
Това е absolutely EVIL stuff, the evil лозунг (of all the populists, of any time-frame)! Statists, sir!





За червено-кафявите братя:
сиамските (СОЦ) близнаци,
fundamentalist (fanatic) socialists,
(brutalнасилници(bloody) убийци!

 
 
Of COERCION-BASED (morally subversive) СИСТЕМИ! Evilness!
Of the absolutely 
EVIL (in principles) (moral, polit & economic) DOGMAtic доктрини!
Of 
принудата - based on an absofreakinlutely evil dogmatic фанатичен f-a-i-t-h-i-s-m!
  


Защитниците, най-добрите защитници, баси,
на
the public interest, the common good(ness)!

 
 

[ Виктор Суворов за приликите между Хитлер и Сталин:
OF THE SAME SHIT



 



Хитлер има червен флаг.
Сталин има червен флаг.
*
The National Socialist German Workers' Party [Nazi Party] & Руска социалдемократическа работническа партия [РСДРП (б)]
Хитлер (националист) управлява от името на работническата класа, партията на Хитлер се нарича  РАБОТНИЧЕСКА.
Сталин (националист) също така управлява, от (и в) името на РАБОТНИЧЕСКАТА класа
и 
своята система за управление официално нарича ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА.
*


Хитлер мрази демокрацията и воюва против нея.
Сталин мрази демокрацията и воюва против нея.
*


Хитлер  изгражда  (национал-)
СОЦиализма.
И Сталин строи  (интер-национал-)
СОЦиализма.



 
Хитлер смята своя път към социализма  единствения истински и всички други начини за перверзия.
И Сталин мисли пътя си към социализма  единствения истински и всички други начини за отклонение от общия ред.

(Борбата е
безмилостно жестока!)
«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ (TO THE LEFTISH) ПАРТИИ



   
Хитлер безмилостно унищожава колеги членовете на партията, които се отклоняват от
правия път, като Ром и неговото обкръжение,.
Сталин също така безмилостно
(жестоко) УНИЩОЖАВА  всички онези, които се отклонява от прави(лни)я път” (на КомПартията).

  
  

Ний ще победим, другари и другарки! С цената на всичко!
В ИМЕТО НА НАРОДА, НА THE GREAT СОЦИАЛИЗ-Ъ-МА!
За ценой - мы (колективно) 
не, не, не постоим!
Вот такие, брат, дела! Ура! Напред! Вперьод!
Другаруване ни трябва! 
Братство!
Колективизация & Колективизъм - everywhere!
And 
above allabove everything (else)!
OK? Ready? Are you really 
ready, now?!
*
Хитлер има четири годишен план.
Сталин – пет годишен.
*

При Хитлер една партия-
God е на власт, а другите са в затвора.
При Сталин една
партия-God е на власт, a другите sa в затвора.

При
Хитлер – партията е НАД държавата, страната е управлявана от партийните лидери.
И при
Сталин партията е НАД държавата, страната е управлявана от партийните лидери.
*
Хитлер партийните конгреси са превърнати в грандиозни спектакли.
При Сталин също.
*
Основните чествания в
ИМПЕРИЯТА на Сталин са 1 май, ноември 7-8.
В ИМПЕРИЯТА на Хитлер – 1 май, 8-9 ноември.
*
Хитлер има Хитлерюгент.
Сталин – Комсомола.
*
Сталин, официално е наречен 
Фюрер, а Хитлер – вожд.  Извинявайте … Сталин – вожд и Хитлер – Фюрера.  В превод  това е едно и също.
*
Хитлер харесва монументалните строежи.  Той поставя в Берлин основите на най-голямата сграда в света – Домът на събранията. 
Куполът на сградата  е 250 метра в диаметър.  Основната зала е за настаняване на 150-180 хиляди души.
И Сталин е любители на големите сгради.  Той поставя основите в Москва най-голямата сграда в света – Дворецът на Съветите. 
Основната зала на Сталин е по-малка, но и цялата конструкция е много по-висока. 
Сградата на височина 400 метра била  като на пиедестал, над който се извисявала сто метрова статуя на Ленин. 
Общата височина на сградата е 500 метра.  Работата по проектите в Берлин и Москва е водена  едновременно.
*
Хитлер планира да разруши Берлин и на негово  място да изгради нов град от огромни съоръжения.
Сталин планира да разруши Москва и на нейно място изграждането на нов град от огромни съоръжения.
*
За Германия, Хитлер е бил човек от чужда страна.  Той е роден в Австрия почти до момента, в който идва на власт, не е гражданин на Германия.
Сталин в Русия е чужденец.  Той не е нито руснак, нито дори на славянин.
*
Много рядко, Сталин кани чуждестранни гости в апартамента си в  Кремъл,
и те били шокирани от скромността на обзавеждането: проста маса, шкаф, желязоно легло с войнишко одеяло.
Хитлер нарежда да се публикуват снимки на жилището му. 
Светът е потресен от скромността на ситуацията: проста маса, шкаф, желязно  легло с  войнишко одеяло. 
При Сталин сивото одеало е на черни ивици, а при Хитлер – на бяли.
Междувременно, на  уединени мяста сред природата
по заповед на Сталин са издигнати много добре защитени резиденции, за които не жали нито мрамор нито лукс.
И Хитлер в уединени места сред природата издига непревземаеми  крепости за пребиваване. 
Тези жилища не приличат на клетките на отшелник.
*
Любимата жена на  Хитлер, Гели Раубал, е 19 години по-млада от него.
Любимата жена на Сталин, Надежда Алилуева е била 22 години по-млада от него.
It’s all about the generation gap – of the НЕпрактияното (авторитарно) мислене.
Гели Раубал извършила самоубийство.
Надежда Алилуева – се самоубива.
Гели Раубал  се самоубива с пистолета на Хитлер.
Надежда Алилуева се самоубива с пистолета на Сталин.
Обстоятелствата около смъртта на Гели Раубал  са мистериозни.  Има версия, че я е убит Хитлер.
Обстоятелствата около смъртта на Надежда Алилуева са мистериозни.  Има версия, че Сталин я е убил.
*

OF (МОРАЛНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА) DISHONESTY!

Хитлер
говори едно нещо (oh, that evil СОЦ narrative), а прави друго.  Сталин също.
*

  
Хитлер започва
ЦАРУВАНЕТО си под мотото “Германия иска мир”  и след това  завладява половин Европа.
Сталин воюва за “
колективна сигурност” в Европа, не жалил за това нито власт нито  пари.  Той завладява половин Европа.
*

Гестапо на Хитлер.
НКВД на Сталин.



Хитлер Аушвиц, Бухенвалд, Дахау.  Гулаг за Сталин.
Хитлер
Бабин Яр.  Сталин – Катин.
Хитлер унищожава милиони хора.  И Сталин милиони. SSocialism.

*
Хитлер не се кичи с ордени и Сталин не се кичи.
*

Хитлер и Сталин с мустаци – различна е само формата.
*****
В какво тогава е била разликата?

Светът мразеше Хитлер и симпатизираше  на  Сталин.
*
Хитлер  завладя половин Европа и останалата част на света  му обяви война.  Сталин завладя половин  Европа и светът започна да го поздравява.
За да не може да задържи завладените страни, срещу Хитлер
Западът изпрати свръхмощна армия, потопи германските кораби, бомбардира немските градове.
За да може да задържи завладяната от него половин Европа,
Западът подари на Сталин стотици бойни кораби, хиляди самолети, камиони, гориво, продоволствие …
*
Как тогава се случи това, че Сталин  загуби войната, за която се подготвя през целия си живот? 
 Защо влизането на Съветския съюз във Втората световна война през август 1939 беше толкова бляскаво, а краят беше толкова тъжен? 
Защо Втората световна война завършви за Съветския съюз с така наречената “голяма победа”, която е по-лоша отколкото всяко поражение?
РАЗГРОМ. Третья книга трилогии ПОСЛЕДНЯЯ РЕСПУБЛИКА, Виктор Суворов]
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image566.png http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image567.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image568.jpg http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image569.jpg 
 

 
  
«ВСЯ, ВСЯ, ABSOLUTELY ВСЯ ВЛАСТЬ (TO THE SOCIALIST) ПАРТИИ
 
 
 

 
 



http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image570.jpg

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image272.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image573.jpg
On the death
парадигмата - of
radically репресивни терористи;
and their massive (evil) пропаганда,
ведно с fear-basedдисциплина!
Of the (hard, total) COLLECTIVism!
  

Of
fascist корени на progressives!
Of
the two sides на една и съща
really
bad идеологическа монета:
of
AGGRESSIVE тоталитаризъм!
За (the radical) ЛЕВИчарството!
За
the roots of СОЦиализма!
За
the автентичното LEFTish!
За истинският СОЦиализъм!
[& its bloody revolutionary идеология;
ужасите на СОЦиализма, lovely Joss,
са въпрос на
исторически ФАКТ!]



FOR THE GREATER GOOD
OF THE ИМПЕРИЯТА
[НАЦИЯТА; ДЪРЖАВАТА]!
THE COMMON GOOD 
(MUST BE) BEFORE 
THE INDIVIDUAL GOOD!
КОЛЕКТИВ
(iSM) IS ABOVE INDIVIDUAL(iSM)!







 





СОБСТВЕНОСТТА (of the means of production)
трябва да се
тотално притежава1 и(ли) контролира2
by the State [the Government; God; the Party]!
Yes, ownership must be absolutely TOTALLY
regulated & (re)distributed by the State-God!
[
ПРИНЦИП на (100%) (State) (RE)DISTRIBUTION(iSM) =
(
100%) EGALIT(АРИЗЪМ) = (100%) STAT(iSM)=
(
100%) ЕТАТИЗЪМ!]
Това е the тотал(итар)но controlled държава!
Това е
the фундаменталната Marxian premise
за a good social-economic организация на society?!
ТЪЙ РЕЧЕ ЕТАТИЗМА [КОЛЕКТИВИЗМА]! БАСИ!







Тотал(итар)ните leftish идеологии of 20-th century,
that achieve тотал(итар)ен контролover the ppl!
Левичарският absofreakinlutely, lovely Josephine,
политически1, икономически2 & cultural фашизъм3!




[Доктрината на ЕДНА престъпна утопия - социализъм!
Социалистическата (evil) утопия always fails! Защото
the
соц (coercive) етиката е тотално сбъркана, а и
законите на икономиката са
objective (i.e. sound)
and they will forever prevail (over
утопиите)! Yes!
Всяка идеология, lovely Josephine, която не, не,
не се съобразява с (free market) economic laws
[, а мистично promote the irrational M-L premise of
the
СвЯта Светих ОБЩодържавнА собственост, баси]
is absofreakinlutely DOOMED to self-destruction!
“…And that after this is accomplished, and the brave new world begins
When all men are paid for existing and no man must pay for his sins,
As surely as Water will wet us, as surely as Fire will burn,
The Gods of
the Copybook Headings with terror and slaughter return!”]



SSоциалистическият регистър.
[based onto the SSocial ideology]




All левичарите не, не, не разбират, че using force (forcing ppl) is absolutely wrong!
Yes, the égalité
(mentality of) тоталитаристите want (can, do) да force (coerce) ppl,
ала they can never be their (real) leaders! OK? Get that, lovely Jos?
Rape is not sexy, not good, is evil! OK?
     
  
All in the name of сошъл fairness!
The Great Power of the Great State!
Of the paternalistic State (& Вожд)!
The “American dream” of социалиста: Силната ръка на Държавата [& in the economy]!
  
The (150 години) rise of the inter-национал-социалистическата insanity!
Of
физически, политически, икономически и психологически репресии!

 
 Jon Perdue, “The logo of the Fabian Society,
 a tortoise, represented the group’s predilection for a slow, imperceptible transition to socialism,
while its coat of arms, a ‘wolf in sheep’s clothing’, represented its preferred methodology for achieving its goal.” 

It’s the viciousness – of the evil!
[което ВИНАГИ се маскира, баси,
като „добро̀то“, като „ (раз)умното“!]


Psycho (4Z’s) патологията
of the (идеологията на)
интер-национал-социализма
i.e. (a version of) egalitarianism:
[Безгрешността of] Despotism (of a God).
InterНационал(социал)истите, lovely Joss,
са
the greatest humanitarians, ever!

http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image704.gif


Of (идеологията of) the real (angry) haters [лузър(к)и]!




  

Of
ОМРАЗАта (насочена) СРЕЩУ the (more) productive ppl,
към онези, които успешно (могат да) move forward & are HAPPY!
Oh, those ppl = имат ЛЮБОВ към НЕуспешното, НЕпрактичното!


Of (философията of) (radical) collectivism, lovely Josephine,
which is: anti-
life, anti-liberty, anti-productivity & pro suffering (& dishonesty)!
Of the (врѣмето на 20-ти век) тоталитаризѣм. И (Интер)National(сошъл)ism.

Of the absofreakinlutely [idea(l)s of] ПОЛИТическото насилие, coercion, force!
The aggressive (tribalistic) hateful resentment of (other ppl’s)
life, freedom и(ли) success(ful achievements)!
That’s real badness! That’s the (
4Z’s) Evilness bias personality!
That’s
total(itarian) нихилизъм, lovely Josephine,
 i.e. absofreakinlutely (forceful) хейт на fundamental rational values!
Yes, it is all about
(establishing) ДИКТАТурата!
And, yes, lovely Josephine, it is always BLOODY,
it is always based onto (
патриотичен) интер-национал(етат)изъм!
Oh, those democrat-“родолюбци”, that really хейт „безродниците”!



[Thinking in groups. Ir
rationality.
And yes, groupthink, lovely Jos,
is corruptible! Absolutely!]

Of the Интернационал(социал)истическата фашизоидност
на (
the principles of the Елитът на) сошъл егалитаристите!
В света на
the evil ideas of интер-национал(социал)истите:
„…достойнствата – родено лицемерие,
нищожества, придаващи си вид,
и гавра със човешкото доверие
и с чест удостоени подлеци,
и с девственост търгуваща нечестност,
и
силата в ръцете на скопци,
и съвършенство в мрак и неизвестност,
и с вид на вещ, на сведущ глупостта,
и в глупост обвинена прямотата,
и творчеството с вързана уста,
и истината в служба на лъжата.
Отдавна бих напуснал тази кал,
но, друже мой, за тебе ми е жал.

[The worst (most irrational) fundamental principle of тоталитарния collectivism is:
 might makes right !
Сила есть право! Правото е на страната на силният! Правото (е) на по-силният!
If you
don’t really understand this absofreakinlutely principle, lovely Josephine, 
you
won’t истински understand anything in morality, politics and economics! ]

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image976.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image977.jpg

Of НЕпрактичните морални стандарти, lovely Josephine,
 of a human, of a majority, of a minority, of an ideology!
On the (moral) evilness of аn (irrational) ideology & its закони.
Of the corrupt moral
(& intellectual) standards & values.


http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image043.jpg  
 

Кофти етика води до corrupt закони;
кофти закони означава
кофти етика!
And all the rest!

 
[Morality is the root – of a mind, of an ideology & its закони!
Rational ideology произвежда и съпортва rational (true) закони;
irrational ideology – irrational (compromising) закони, dishonesty.
The (im)moral is the (im)practical; the (im)practical is the (im)moral!
(Im)moral majority of ppl in a country/region/world,
lovely Josephine,
означава фактически (ir)rational цивилизация within this entity! OK?
Any човек/организация/държава is running on (ir)rational morality, идеология!
Any тоталитаристична (égalité) организация/ideology is immoral & impractical;
е (самопоставила се) извън домейна of the (objective) morality!
Any външна помощ за тоталитаристична (égalité) организация/държава
е
absolutely НЕморална (, irrational ) & НЕпрактична
НАСОЧЕНА
e всъщност AGAINST (protecting) the IR:
срещу life1, liberty2, property3 & (pursuit of) happiness4!
Всяко нещо, което е насочено срещу (protecting) the IR
е насочено срещу
the reality, the truth, the progress;
е в полза на НЕпрактичното, the irrational, мистицизма!]


Държавата (the
collective) ABOVE the (private) individual!
Това е обърнатата morally & intellectually резба, lovely Joss,
в полза на the absofuckinltely зло̀то! The anti-self-interest!
The (domain of)
IRRATIONAL (i.e. IMMORAL) self-interest!






И да бъдеш
винаги готов да убиваш и да умреш за една Кауза -
Нацията, Родината, Държавата, Партията, Народът, Групата!

Защото
БОРБ&