Крахът на „капитализма” - какъвто го „познават и разбират” the huge majority of хората

Смесена икономика, смесен капитализъм, психо трилър -
днешния „капитализъм” в БГ, Европа, USA
и навсякъде където има демокрация.

 

Смесената икономика, която наблюдаваме днес в БГ, ЕС или (дори UK &) USA, lovely Josephine,
е смес състояща се от:
(principles of) капитализъм (based on the rational morality) и (principles of) Statism (, based on комунално-субективистичен морал)

т.e. смес от свободен пазар и регулативно-контролирана държавна намеса - аз го наричам (democratic) Капиталсоциализъм.

 

Капитаталсоциализмът, lovely Josephine,
           
концептуално, е противоречие.
            А, всяко
(антагонистично, clashing) противоречие е неустойчиво, е НЕвъзможно да съществува, в по-дългосрочен план.

Днес, за съжаление, във всички (по-)бели страни където е установена форма на демокрация имаме, in fact, капиталсоциализъм - капиталсоциалистически принципи и отношения.
            Ала ч
рез тази смесена икономика, lovely Josephine,
            се постига социална дезинтеграция,
            формират се
и се утвърждават „групови” права … а, група срещу група ... става вълк за някоя си (other) група
            т.е. унищожават се [индивидуалните права на] хората
            т.е. отнема се свободата, независимостта от индивида в полза на Държавата!
                       
[, която всъщност принадлежи на групата на корумпираните политици и собствените им полит-предприемачи т.е. на полит-мекеретата, чиято наглост & простащина на поведение не намалява, нито от неправомерно им забогатяване, нито от недостига на благосъстоянието на обикновения човек]
            Държавата става de facto най-силния
т (икономически) играч,
            който диктатoрствува (
яко ирационално & силово & НЕпазарно i.e. чрез force, принуда and fraud) всички (икономически) правила. Баси!
            И какво всъщност прави този груб
(and corrupt, комунален) играч? |
            Насилва/принуждава фирмите,
                       
като им поставя всякакви пречки (тояги),
            да стагнират,
           
and същевременно това увеличава корупцията & НЕрационалността -,
            което става поведенческа норма във всички нива на властовите субекти, сред предприемачите и сред обикновените хора.
            Ала, ако бизнеса стагнира,
lovely Josephine,
           
следствието е, че всички хора от тази нация ще стагнират още повече.
            И забележи - с изключение на „държавните” служители,
public “servants”, (огромното мнозинство от)
            които винаги плащат ‘полвин
(или още по-малка) цена от всяка икономическа ирационалност - т.е. криза.

 Разликата между смесената икономика на БГ, ЕС и USA, lovely Jos,
            е само в количественото
( и малко качественото) съотношение на двете смески/пропорции/ratio,
            които изграждат общата смес
of капиталсоциализма.
            We
трябва have a sense of proportion/ratio, когато дискутираме за състоянието на democracy системата в различните страни/нации/държави/континенти.
            Колкото по-голям дял от Statism-смеската присъства в общата смес, толкова повече

           
яко дим изчезва благосъстоянието & реалния капитал & свободата/IR на индивидите на дадена нация и
            толкова повече расте пропорцията/частта на
(национал-)социализма в капиталсоциализма. И последствията са такива, каквито logically следва да са.

A що се касае до лицето на истинския социализъм,
            който между 1917 и 1989 беше
forcefully превзел няколко десетки countries/nations, включително и БГ,
            то Gary Allen го синтезира преди 40 години, толкова добре, толкова универсално, че е валидно и за днешния капиталсоциализъм
т.е. social демокрация, олигархичен уелферизъм/етатизъм:

„If one understands that socialism is not a share-the-wealth program, but is in reality a method to consolidate and control the wealth, then the seeming paradox of superrich men promoting socialism becomes no paradox at all. Instead it becomes the logical, even the perfect tool of power-seeking megalomaniacs [нарцистични психо/социо-пати]. Communism, or more accurately, [neo]socialism, is not a movement of the downtrodden masses [пролетариат], but of the economic elite [производство на олигарси, Plutocracy].“

„If you wanted to control the nation's manufacturing, commerce, finance, transportation and natural resources, you would need only to control the apex, the power pinnacle, of an all-powerful socialist government. Then you would have a monopoly and could squeeze out all your competitors. If you wanted a national monopoly, you must control a national socialist government. If you want - a worldwide monopoly, you must control a world/international socialist government [Коминтерна, комунистическия интернационал]. That is what the game is all about. "Communism" is not a movement of the downtrodden masses but is a movement created, manipulated and used by power-seeking billionaires in order to gain control over the world . . . first by establishing socialist governments in the various nations and then consolidating them all through a "Great Merger," into an all-powerful world, socialist super-state ...“

„Where do governments get the enormous amounts money they need?
               Most, of course, comes from taxation; but governments often spend more than they are willing to tax from their citizens and so are forced to borrow
.[ Д&Д модел]. Economics Professor Stuart Crane notes that there are two means used to collateralize loans to governments and kings. Whenever a business firm borrows big money its creditor obtains a voice in management to protect his investment. Like a business, no government can borrow big money unless willing to surrender to the creditor some measure of sovereignty as collateral. Certainly international bankers who have loaned hundreds of billions of dollars to governments around the world command considerable influence in the policies of such governments. “

„One must draw the distinction between competitive free enterprise and (state-)cartel capitalism dominated by industrial monopolists and international bankers. The difference is the private enterpriser operates by offering products and services in a competitive free market while the (state-)cartel capitalist uses the government to force the public to do business with him. These corporate socialists are the deadly enemies of competitive private enterprise.

Liberals/социалистите/социал-демократи are willing to believe that these "robber barons" will fix prices, rig markets, establish monopolies, buy politicians, exploit employees and fire them the day before they are eligible for pensions, but they absolutely will not believe that these same men would want to rule the world or would use Communism as the striking edge of their conspiracy.“

 

0./ Държавата и нейните необходими (само и единствено!) 3 функции

1./ За разни норми, правила на днешния смесен „капитализъм”

2./ „Стар” и „нов” капитализъм. Големи компании. "Менажери".

3./ Паразити - следствието на идеите на колективистичната и субективистичната етика

4./ От Глупак - в Чудовище - и накрая следва Тоталитаристична диктатура.

5./ Наемен труд

6./ Социални разделения и категории

7./ Царят е гол. Какво може да последва, ако продължаваме както до сега ? Gold (long-term) advice.

 

            Днес, БГ нацията е прикована и дълбоко (апатично) разочарована от действията и наглостта на БГ политици, както и от бабаитщината и боричканията на „тесните им приятелски кръгове” между тяхните полит-предприемачи. Апатичен хаос на една сбъркано устроена полу-мафиотска и полу-разкапана държава. Истеризирана ирационалност, която създава среда за масови караници, антагонизъм, НЕтолерантност и опростаченост при изкавания на възгледи и убеждения.
            Едно нещо е сигурно: днешното менталити и поведението на мнозинството БГ хора нито прави, нито допринася нещо полезно за справяне с реалните социално-икономически проблеми, пред който са изправени самите те (срещу насрещния ураган на кризата в БГ от 15 септемви 2008г.). Почти всички чакат по робски търпеливо в трудностите си, чакат месията, твърдата ръка или някой си друг - да ги оправи. И Той винаги идва, и винаги ги оправя, всеки ден, от 21 години, вече. И ще продължава да ги оправя, ако продължим да имаме такива разбирания и такова поведение.
            Най-големите водачи на правителствените (държавни) разходи, lovely Josephine,
           
са без съмнение три големи „социални” програми - публични фондове: Social Security, Здравеопазване и Образование.
            Те поглъщат около
20%-30% от всички разходи на бюджета на България,
            който пък се събира чрез насилствено изземване на
около 40% от (БВП) всичкото изработено (баси!), през всяка година, от всички БГ граждани & фирми! Баси системното (данъчно) ограбване!
           
Това, за мен, lovel Jos,
            е absolutely неприемливо и тотално сбъркано,
            като [
прилаган днес] основен (moral, intellectual, organizational) принцип на социално-икономическа организация на едно общество.
           
Данъкоплатецът, of course, че е НЕвъзможно да издържи,
            като продължава
щедро и безотговорно да финансира (max още 15-20 години) така конструираната система от тези три фонда,
            дори и политиците насилствено да продължават да увеличават задължителната пенсионна възраст & условията за право на пенсия на индивида
.
            Още повече, че от друга страна застаряването и имиграцията на нацията ни расте, раждаемостта спада,
            а предприемаческия дух масово се разстрелва или маргинализира (
by the irrational actions of the Establisment)!
            Това е НЕсложна математически задача, решението на която показва предизвестен икономически колапс на нацията, ако продължим в този дух и за напред (БГ, ЕС, УСА ...)
            В лицето на настоящата криза, политиците (които реално управляват, регулират и контролират икономиката!)
            не намаляват бюджетните разходи
(, които трябваше рязко, за една две или три години, да го сторят краткосрочно болезнено; поне с 20-30% down!),
            а
всъщност, правят точно обратното - увеличават дългосрочно данъчното бреме и дълга за следващите поколения! Те не правят absolutely нищо смислено за разрешаване на структурните проблеми, за провеждане на реални реформи, които са двигател на икономика, без които икономиката, в средно срочен план - или стагнира или рухва, защото реалния вътрешен и външен капитал се свива или бяга. Това важи и за Америка, и за ЕС - просто в по-малко видима степен за обикновения човек, а и те - разполагат с много повече ресурси, власт, механизми и лостове за налагане на едно или друго действие, защото са световни (икономически) играчи - такива, които определят и променят в движение самите „правила” на играта.
           
Ала това им поведение може само кратковременно да им „помогне”, lovely Josephine,
           
защото всякакъв дълговременен опит за отричане на здравия разум & обективните принципи в областта ( и не само) на икономиката е ирационален и не решава причините на проблеми, а следователно - носи вреди и at thе end - сериозни проблеми и колапс.
            Повече от ясно е, че никой от
(световните или нашенските балкански) полит-мекеретата не иска и няма да бъде първият бабаит, който да предложи реални промени в тези разходно-убийствени програми. Това би коствало „политическата” му кариера, а следователно би го лишило от личните и незаслужените му облаги, който извлича (,което е неговата изначална и единствена (мошеническа) цел). Полит-мекеретата са отдавна оперирани и са им отсранени чувствата достойнство, справедливост, рационалност и самоуважение. Те са най-яркия пример за дебилност и следователно по необходимост имат дългосрочно ирационално поведение, което обаче, нанася сериозни щети на всички хора.


Защо е толкова трудно и защо толкова дълго време ще отнеме справянето с кризата в БГ? 

 

Защото днес, почти всички (BG) хора, lovely Josephine,
            вярват, че
нашата колективизирана „(сошъл)Държава на Нуждите и Исканията” е морален императив!
            Политиците и огромното мнозинство от хората, приемат (
за своя норма) основния принцип на алтруизма -
            „нечий нужди и искания,
пораждат право да бъдат задоволявани,
            като насилствено се изземва от
(честно заработеното и изкараното) богатство на други хора”!
           
Това е absofreakinlutely сбъркан принцип на „силово изземване & последващото му (безумно и групово) преразпределение” от хора, които нищо и никога не произвеждат. Така, обаче, не могат да се осъществят прогрес и натрупване на капитал (благосъстояние), когато се прилага този морален диктат в икономиката. И резултатите са видими с просто око, и за не експерти. All over Greece/BG/Yugo/Italy/Spain/Portugal/France/EU.
            Нашата нация, казано на кратко, ще стагнира с та
зи си икономическа политика, която съвсем закономерно произвежда и трупа дълг и дефицит, в резултат на експлозия в разходите, свързани с поддържане на „правото” на „социално нуждаещият се”, което е absolutely лишено от здрав разум, в самото ядро на такава (сбъркан тип, колективистична) икономическа организация; приходите на фирмите и домакинствата падат, приходите от външен капитал падат, следователно безработицата расте, следователно потреблението намалява, следователно приходите от (косвените) данъци (в колективизираната хазна допълнително) намаляват; downward спиралата се завихря чрез задействаната (triggered) обратна връзка - а, колкото по-малко получаваш, толкова по-малко харчиш и от там в хазната влизат още по-малко приходи; ала (в същото време) разходите (поради растящите „социални”, инфлация и лошо управление) се увеличават! Така е… а, някой (настойчиво обяснява и) обещава, че излизаме от кризата?! От кризата ще излезем , когато потреблението порасне и задвижи (ръстта на производителността на) производството и когато нарасне притока на външен капитал, следователно - икономиката ще се раздвижи. Какво означава „да излезем” от кризата? Означава да спрем потъването, да сме достигнали и стъпили вече „на дъното”, там да престоим известно време и след това, тогава - да направим опит (колкото сили са ни останали) да се оттласнем право нагоре (а, не на страни) към повърхността. При мащабите (и световните развиващи се дългови процеси) на настоящата криза за да достигнем предкризисните (2007-2008) показатели на икономиката са необходими поне едно десетилетие, и то, само при условие, че действаме достатъчно рационално, разбира се. Ако ли пък извършваме ирационални действия съгласно сега наложения модел, както и допълнително да трупаме още дълг & дефицит & простотии, то тогава бъдещето - няма как (колкото и оптимисти да е нужно да бъдем) - да очакваме да е добро. Макар, казват, че надеждата и мерака умирали последни.

 

Какво е необходимо да се случи за да търсим по достоен & справедлив начин щастието си?

 

За да се случи дълготрайно доброто, е необходимо да се води борба с това „право” на Държавата да бъде не само най-силния (силов) играч в икономиката, ала да бъде само и единствено (неподкупен и безпристрастен) рефер на игралното икономическо поле! А, изземването и преразпределението на богатство трябва да намалее в няколко пъти, като бъдат отсвирени между 70% и 80% от така наречените и развращаващите млади и стари ppl „социални помощи, социални облаги и социални защити” - предоставяни на всякакви мрънкачи, лентяй, мързеливци, „правоимащи”, нагли, крадливи и НЕлюбезни държавни чиновници и всякакви други НЕпроизвеждащи паразити-сволочи.
            За съжаление, днес над 80% от хората в БГ, са зле интелектуално екипирани за да влязат в борба, в такава необходима морална битка. Те споделят колективистично-субективистично-мистичния морален кодекс. Ала, само морал, основан на индивидуалния и рационален личен интерес, фундиран на принципите:

1.                   на НЕприлагане на НАСИЛИЕ и ПРИНУДА

2.                   на доброволност и икономическа конкуренция на идеи и пазари

3.                   при спазване на исконните индивидуални права на всеки индивид

е необходимото и достатъчното условие, което да осигури моралната опорна мрежа, като се отнеме и елиминира „правото” на Държавата да решава (на вместо) индивида как да организира живота си и какво да прави със собствения си живот! Това би било подходящ край на една тирания, упражнявана върху всеки индивид, чрез диктата на Държавата. Би било истинско начало на сериозен просперитет на индивидите, следователно и на обществото (сбор от индивидите). Тогава, Държавата ще си дойде на подходящото и полагащото й се място - онова на добронамерен и ефективен изпълнител на решенията и волята на собственика; както и индивида ще заеме своето заслужено място - това на управляващ и изискващ собственик. Днес, за съжаление, тези две места са разменени, точно както по същия начин са разменени местата в големите компании между - управляващите "съвременни менажери" и собствениците на тези компании.
            По тези въпроси младите хора е необходимо многократно да говорят, да ги дискутират, ако искат да си конструират едно много по-добро бъдеще за тях и за тяхните деца. Да бъркаш в джобовете на продуктивния човек, като насилствено му изземваш част от честно изкараното от този човек, за да раздаваш „социални помощи”, които да задоволяват нужди на НЕпроизводителното, мързеливото и паразитното е - НЕсправедливо и НЕморално. Защото всеки честен и работещ индивид има право да преследва собственото си щастие и не трябва да бъде длъжен и силово принуждаван (от който и да било!) да разплаща за нечие си пенсиониране, образование, безотговорност, социална помощ или лекарства за кръвно налягане. Това е рекет.

            Младите и независимите (онези до 35-39 годишна възраст, защото мнозинството от тези над 40/45+ нямат нито възможности, нито воля, нито желание за рационална промяна)
          трябва без страх, без апатия да упражняват силен натиск върху политиците за да разрешат положително (в своя полза) този тежък (ала, не толкова сложен!) морален казус - за разрушаване (abolishment) на „правото” на Държавата да им дудне „морализиращо” & диктаторствува (съвсем несправедливо, по робски!). Щото, някаква си шибана Държава, яхната от посредствени и нагли рекетьори-ченгесари - озурпирали оръжието на властта (МВР), да го използва и насочва срещу онзи, който се опитва сам и честно да оцелява! Битка, която предходните поколения плахо започнаха. Младите, не трябва да се страхувате или плашите! Ако сте (икономически и идеологически) свободни и независими (от който и да било), ако сте разумно-рационални, ако е под достойнството ви някой си да ви издържа и да ви дава помощи като краде от други хора т.е. ако сте личности ценящи самоуважението си, то тогава трябва да бъдете силни, дръзки, честни и справедливи борци (ама не само плямпачи) - в името на собственото си щастие и свобода! Не трябва да се оставяте да ви успива някой си (Държава, Общество,полит-мекерета, зависими, паразити, мързеливци, флегматични, неамбициозни социал-платонисти, псевдо-предприемачи, псевдо-моралисти, мистици, колективисти, Welfare-исти, селтакис и непроизводителен кухакис), като ви „мъдро” казва, „добронамерено” съветва и просташки оообяснява, че знае по-добре от вас самите(!), как и в каква посока вие трябвало да си търсите щастието. Отсвирете го, без капка внимание!

Свободата и щастието, обаче, не се подаряват просто от някого някому! No, no, no! Те не следват автоматично, от прилагането на каквито и да било правилни или неправилни принципи, или от това, че си се родил. Те, е необходимо да бъдат заслужени от всеки човек индивидуално през неговия живот - според възможностите/skills му и според способностите му, колкото може - в такава степен ще задоволява нуждите, исканията, капризите и потребностите си. Природата, mother nature т.е. действителността - не гарантира никому нищо априори - просто е предоставила всеки му необходимото средство за оцеляване - разум. Предоставила, ала не му налага да го ползва рационално. Това е въпрос на личен choice! Така е и със „социалния” въпрос - всеки трябва да се бори ako ще оцелява, а не да се социално и интелектуално конформира и да паразитира на гърба на някой друг и да очаква някакви „закони и нормативи” да го закрилят, да му дават, да му снасят, да го хранят, като с прилагане на СИЛА ( от някой си, в полза на паразита) - да смуче от благосъстоянието на всеки друг честно & почтено трудещ се и достойно оцеляващ (скъсващ, поне първите 20-25 години от активния трудов живот, гъза си от работа за да преуспее) индивид, to be better off. Който не изкарва (честно, а не мошенически), - не трябва да яде! т.е. всеки заслужава, справедливо е: да яде & консумира, точно толкова, според колкото сам е успял да си честно заработи (а, не да изработва някой другиго)! т.е. НЕ трябва, въобще, да може да се поражда задължение, което да се категоризира в морален (колективизиран) дълг - да хрантутиш някой си, защото той не искал, отказвал да се образова, да се труди, да се усъвършенства, да си плаща сметките, да полага сериозен труд - избрал е (или някой друг е избрал вместо него) да не се бори за да оцелява, а по-лесното - да бъде (in)direct паразит! Или пък се бори, ала не достатъчно и предпочита тарикатски да си кюта в категорията зависим-далавераджия.

Всеки пълнолетен & нормален индивид, над 18-23 години (както и една Държава, nation), трябва честно да се издържа сам (to take care of one’s self), докато е жив. За да се изгражда нация от граждани, всеки от които се издържа сам - разчита само на себе си да оцелява честно, свободно и достойно, без да нарушава индивидуалните права на друг индивид, и без никой по никакъв начин, с никакви методи и средства да прилага сила, насилие или принуда върху неговата свободна воля, решения и действия.

Трябва да можем да изградим на практика вярна & прогресивна капиталистическа организация на политическите, икономическите и социалните отношения , ала е необходимо най-първо да знаем какъв подходящ морал ни е необходим, който да бъде в синхрон с нашата човешка същност и с най-високата ни цел - да можем достатъчно справедливо & рационално да оцеляваме в едно общество. Всичко друго е следствие от принципите, който сами сме избрали & приоритизирали като фундаментални правила в този морален кодекс. Ако тези принципи са грешни какво може да очаква един разумен и рационален човек?

Щом най-високата ценност за разумен индивид е неговият собствен живот, то тогава най-високата му цел, от всякакви други цели е целта - да to (healthily happy) be. За да постигнем тази висша цел смислено & рационално & комфортно е необходимо благосъстоянието ни да достигне възможно по-високо ниво. Такава благосъстоятелност е възможно да бъде достигната само ако индивида е свободен да създава реален капитал и го притежава (както и всички произтичащи private properties от този капитал). Това е икономическа цел, да бъдем икономически здрави/healthy. За да се постигне (по-лесно и по-добре) икономическата цел трябва (на принципите на личния интерес & управление на риск, доброволността и индивидуалните права) да се организира (ефективно) производство. Средствата за постигане на производство са (осъществявани чрез свободна лесей феър конкуренция, която динамично, справедливо, обективно, naturally и постоянно да ги преразпределя според способностите, skills/таланти & действията на индивидите):

 

·             Разпределение на труда i.e. specialization/co-op of labor

·             Оръдията (сечивата) на труда & капитал i.e. private property/capital

·             Свободно и пазарно управление на заетостта i.e. free (and open) markets, free (and open) ideas & free (and open) people,

 

            които определят economic/производствените и социалните отношения, in a nation/region/world.

 

            Ако, обаче, се, Omg, обърнат или разменят местата на целта & средствата -средствата се въздигнат в цел- самата цел се отрича и забранява (дори и при добри initial намерения)! Следователно: много трудно, несправедливо и с насаждане на антагонистични/clashing междугрупови отношения (чрез принуда), може да постигаме краткосрочно посредствени (ала в дългосрочен план - разрушителни) последствия - на нашите собствени choices & действия. Самонавреждаме си. Ирационално.

            Това върши днешния колективистичен, или субективистичния, или мистичния морал. И трите (които са много сходни по същината си) - яко, масово и финансово обезпечено се проповядват от много групи, и държат над 95% от Света (в подчинение). Дедо попе, дедо попе!

            Чрез подходящ и рационален разрез на икономическата политика (на този морал) най-точно и най-лесно могат да бъдат „видяни” и смислени неправилните принципи и масовите заблуди, наложени от този вреден морал (подържан със сила от обобщената група на полит бабаити & мистици - статуквото) - заблуди, които дългосрочно битуват и объркват разумно-рационалното в „общественото мислене”, като го държат в подчинение. Както на индивидуално равнище в ежедневите действия на индивида, така също - и като всеобщо национално (менталитото на сходни разбирания и убеждения на мнозинството индивиди живеещи в определена локация). И именно огромното мнозинство от индивидите страдат, дърдорят small talk, грубо се карат в разни виртуално-социални кръчми или се обръщат към свръхестествените вярвания, ала една много малка група мекерета (все още, все повече и по старому) си разиграва успешно коня (,който дори и той самият - не е честно, заслужено и справедливо придобит).

            Срещу фактологичната НЕистина & НЕсправедливостта трябва всеки разумен & разчитащ само на себе си човек (за оцеляването си) - да се бори. Защо? За да може по-добре, с възможно повече удоволствия да изпитва дългосрочна (обективно заслужена) удовлетвореност & гордост докато го be - as much as…as long as…ала, съгласно ограниченията на неговите разбирания, действия, възможности и способности. Тогава, заслужено, може и трябва да се самоуважава и уважава.

***********************

 

 

 

http://www.robzor.com/rhouse/sobstven%20biznes.htm - Собствен бизнес.

http://www.robzor.com/rhouse/predpriema4.htm - Профил на предприемача

http://www.robzor.com/rhouse/dohodite%20na%20predpriema4.htm - Доходите на предприемача

http://www.robzor.com/rhouse/seltakis.htm - Селтакис.