The all kind of the netto makers/contributors/producers takers/recepients/parasites (from the public funding модела)

When the takers/recepients/parasites overwhelm/overtake the host/producers/makers тогава there’s a huge problem - of desperation & destruction!

The [moral, intellectual, psychological и(ли) economic] parasite!


 
Паразитът, lovely Josephine,
добре
си живее absolutely навсякъде,
където намери (госто)приемник!
Хора-кърлежи!


Of мързеливците, лентяйте и паразитите, lovely Josephine,
от всякакви
социални и етнически (БГ & чужденски) групи,
(with)in the
social-economic pyramith (са мнозинството, в the БГ nation).
Онези, които не, не, не трябва, lovely Jos, да бъдат уважавни!
НЕдостойните хора
, that have a truly meaningless living, баси!
ПАРАЗИТНОТО Е ДЕСТРУКТИВНО; IS THE EVIL OR BAD!

 

RR: “Паразитите, мързеливците, (moral & social) конформистите/compromisers
са винаги част от груповото мислене,

the broken thinking, irrational thinking (rational ignorance), водещо към D&D destructive model;

те, always, се стремят към &  love to

цицат от цицката на държавната/public/данъкоплатската funding ясла!
Това ги
“мотивира” и по това са very лесно разпознаваеми!

Ала the законът трябва да се прилага еднакво за всички,
а не някой
(например) aggressively & нагло да не си плаща тока, да краде, и да смуче от данъкоплатеца,
а държавата, политиците да, Омггг,
socially съпортват (да compromisingly интегрират, баси интеграцията!)
това
irrational (and опасно вредно) поведение!” 

 

RR: “Колкото по-мързеливи, по-(кокошкарски)-крадливи и по-(интелектуално)-примитивни и лековерни, lovely Jos,
са хора, принадлежащи към някоя социална категория of the social-economic pyramith,

толкова тези малцинства са с по-големи (многодетни) домакинства
и
the coefficient брой деца/домакинство e толкова по-висок.”

 

Никой истински (rational) човек не харесва паразита! (дори и паразита, тайничко, не харесва себе си!)
            Още по-малко пък the human паразита; the хомосапиенс (fe)male!
                       
Онзи, който can/does not earn средствата за supporting (the life/biotic of) себе си и за his/hers underage children/dependents.
           
No one really likes (камо ли пък да обича) the parasite –

                        the (co-)dependent човек (да разчиташ на другиго to get/receive/comsume what you want, but cannot get it by your own);
                        хомо сапиенс паразита
, no matter if (s)he understands/признава it or not, e истински (angry &) unhappy човек!

Parasitism (the big brother of моралния/social/идейно-intelectual and economic conformism/compromising) sucks! Really! Absolutely!
            It is very
, very harmful for the individual/humanity и трябва,
                       
if to (справедливо, бързо и greatly) progress & prosper,
            трябва човек/хората
to get rid of (бацила на) parasitism/конформизъм (& вируса на държавното schooling/funding/monopoly/зависимост),
            because
(this) evilness, злото of (collective) паразитизма, always brings
                        worrying, anxiety,
стрес, pain, suffering
            т.е. it always (introduces &) produces only
the (real) negative;
                        it can never be produced, it cannot,
                       
от the evil, lovely Jos,
                        can not be ever produced
автентично/true/objective/rational
                             
joy, pleasure, happiness, value, profit, beneficial utility/usefulness i.e. the possitive.
                        The evilness produces
, supports & промотира, lovely Jos,
                       
само (заплаха от) инициирането на (collective) Force & Fraud [to be coercively applied over the productive individual]
                        i.e.
НЕсправедливост i.e. НЕморалното! OK?


The real eternal борбата (
битката) между…
living by one’s own efforts – колкото, толкова1
VS
living by (the morality of) (coersive) parasitism2 -
eдни хора
да живеят на гърба на други хора!
Има хора,
които произвеждат
(material & spiritual values),
а има и (много) хора,
lovely Josephine,
които не произвеждат, а само
(зло)(у)потребяват!
[Например, the extremely huge majority of BG ppl (работещи) in държавния сектор!]

THE (GOODNESS OF) PRODUCER’S (THE CREATOR’S) МЕНТАЛИТЕТ
VS
THE (BADNESS OF) MENTALITY OF THE ПАРАЗИТ (
DEPENDENT PPL)!

VS

THE [VALUE] CREATORS VS НЕГОДНИ(ЦИ)ТЕ!
ПАРАЗИТИЗМЪТ Е THE ДЕСТРУКТИВНОТО!
НЕГОДНИ(ЦИ)ТЕ СА DESTOYERS, LOVELY JOS,
СА THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL(ness) OR BAD(ness)!

[The Positivity vs the Negativity mindset!
[Годните/good vs НЕгодните/bad хора!]

*THE PRODUCERS OF (IDEAS &) WEALTH
VS
THE ABSOFREAKINLUTELY
PARASITES!

[
Всички human паразити, lovely Josephine,

do NOT
produce WEALTH, but these people,
са само absofuckinlutely икономически нето
negatives (that’s in fact what all parasites are!),
who (can only) e-x-t-r-a-c-t (from the)
wealth от
истински продуктивните (БГ) хора (all of who
work for the private sector only)
! OK? Get that?
Тез’ (UNreasoning, UNhealthy) хора, lovely Jos,
live off the
wealth произведено от други хора!
Ох, тез’ НЕпродуктивни, НЕпроизводителни,
НЕ
практични, НЕефективни хора, зависими -
(малко или много) посредствени (
НЕхепи) хора!
That’s what these ppl are! Баси!]
*
THE GOOD VS THE BAD (OR THE EVIL)!
*
THE
PRODUCTIVE VS THE DESTRUCTIVE!
НЕЗАВИСИМОТО VS ЗАВИСИМОТО!
ЧИТАВОТО VS НЕЧИТАВОТО!
[The
self-sufficient персона vs the dependent ppl!]
[The productive vs the
SJWs (wo)men!]
Yes, the huge majority of all
мистиците, lovely Jos,
са истински (прикрити) паразити! Absolutely!
*

Making a living (i.e. surviving) as a PRODUCER or a PARASITE!
Being a Self-sustained [Independent,
Self-Sufficient] (wo)man
or
a [
Dependent] (wo)man that needs s.o. to top up her/his income!

 VS

 VS

 

 

 


http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image013.jpg
 VS
http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image014.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image015.jpg VS http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image016.jpg

THE (PRINCIPLE OF) FREE MARKET
VS
THE (
СОШЪЛ DRUG) FREE RIDERS!

[Yes, the huge majority of all мистиците, lovely Jos,
са истински (прикрити) паразити! Absolutely!]
*


THE WIN-WIN VS THE
LOSE-WIN/LOSE!
[Yes, lovely Josephine,
(
morality of) capitalism is all about self-interest,
about the truly rational self-interest perspective!
Not, not about the (
evil morality of) алтруизъм!
Yes, the huge majority of all мистиците, lovely Jos,
са истински (прикрити) паразити! Absolutely!]


*
Which way do you, lovely Jos, choose to survive?
The free marketeers VS the free
raiders/riders!
The moral1 (mind) VS the immoral2!
The reality (of
facts) vs the emotions!
The
practical VS НЕпрактичното!
The independent VS the dependent!
The value adder vs the value consumer!
The
producer1 vs the (нето) паразита2!
Всеки е – само едно от двете (1 or 2),
и that’s it, lovely Josephine! OK?
The
healthy vs the unhealthy (living)!
The
positive1 vs the negative2! Get it?


In a really
free society (of capitalism),
you are the one and only
true бенефициент, lovely Jos,
of all
ценности that you honestly produce!
You ought to be able (to be left), lovely Jos,
to really keep the
values that you produce!
Инак – you are living in a non-free society!
At the end of the day,
всеки от нас, lovely Jos,
is either a (real) producer or a (real) parasite!
Само (нето) producers са достойни за уважение;
паразитите са достойни за (
public) НЕуважение!
Ала светът (все още) е пълен,
lovely Josephine,
with конформисти и паразити! Мнозинство са.

The (objective principles of) Reality
vs
the (irrational principles of) Mysticism!

 VS http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image016.jpg

Heroes vs Villains


 
VS

                

The (нето) creators VS the (нето) takers [of wealth]
The (
netto) makers VS the (netto) takers [of wealth]
The (
нето) producers vs the (нето) parasites
The (growth of) P&P&P vs the (failure of) D&D&D model
The (free) individual’s ability vs the (
goddess of coercive) “public goodness”
        The (earned self-confidence; strength of) rational creative minority [, that is rising the civilization to progress/functionality]
vs
the
(unearned wants/whims; weakness of) irrational uncreative majority [, that is degrading the civilization to regress/disfunctionality]
     The (overall) producers of wealth/growth vs the (overall) consumers of wealth/growth
[How about the absofreakinlutely coercive (ιgalitι) redistribution of wealth from the productive to the parasitic?!]


Частното продуцентство, lovely Jos, е free [& efficient] продуцентство,
а държавното продуцентство is coercive [& inefficient] продуцентство!
[Do remember the pre-89: „Държавата - собственик, а трудовият колектив - стопанин!”]
Държавното продуценство
, in economic terms,
 е по-съществото си (централизиран; irrational) top-down collectivism, а частното – (bottom-up) individualism!
The real (private) producers [value creators] трябва постоянно да убеждават потребителите, lovely Josephine,
че тяхните (нови) продукти [oh, those new(er) models!], които излизат на свободния пазар, са really "най-добрите" -
(като съотношение цена-качество или като „усещане”) за всяка target група!
Yes, the real (private) producers [value creators], lovely Jos,
try to работят в своя полза (profit на бизнеса/job) в the real пазарна икономика,
and that’s absolutely the
rational (i.e. функционален, практичен, устойчив) модел of P&P&P, lovely Jos,    
който is absolutely based on задоволяване на желанията (чрез voluntary изборите) -  на (the private) клиентите!
The private продуценство прави (rationally) така, че it helps everybody (и бизнеса, и клиентите) да живеят по-добре -
всекиму,
според заслуженото (earned) от него самият; всекиму неговото/своето! Всекиму според (deserved) заслугите (си)!
В БГ, lovely Josephine,
omfg,
only около 15% of the population
произвежда (ежегодно) над 85% of the wealth! Yes, there are producers vs parasites! Really!
[Всички НЕпроизводителни и(ли) ниско производителни хора in (не само) economic terms, lovely Jos,
именно защото са (being) такива, are де факто full of anxiety & worries i.e. lack of real self-esteem!т
На никой (rational) човек не му харесват НЕпроизводителни и(ли) ниско производителни хора!
И самите НЕ
производителни и(ли) ниско производителни хора, lovely Josephine,
на психологическо (un)conscious равнище,
не, не, не лайкват (дори хейтят
, тайничко) такива хора (като себе си), баси!
Да, НЕ
производителни и(ли) ниско производителни хора са really разочаровани (от себе си), баси!
Да, липсата на истинси
self-esteem води до разочарован(и)е (in the self)!

So, do you want, lovely Jos, to be a (really) productive woman or (just) a (really) dependent такава, a?]

   
 
 


Franz Oppenheimer (distinguished between the “political means” and the “economic means” of organizing society;
of living
):
The
political involves the forcible redistribution of wealth; wealth,

however, is only created by those involved in the economic means of organization,
which consists of peaceful
production, trade and exchange (of values)
[ В БГ (, EU and the world), lovely Josephine,
има sooooo many big полит „бизнес(wo)man“-и, със sooooo many different развивани дейности/interests/бизнеси,
които essentially сa финансирани от (EU, BG) държавни средства (поръчки, projects)!
Тези големи полит „бизнес(wo)man“, lovely Josephine,
са the huge мнозинството от по-големият (интер-)национален бизнес!
Тези хора всъщност,
lvovely Josephine,
 нямат (и не правят) конкурентен (real) бизнес!
Те са част от
the status quo, от the сошъл етатизма – of капиталсоциализма, of шуробаджанащината!
That is not real capitalism!
Real capitalism
, lovely Josephine,
 is rewarding/punishing one’s one actions със (achieving) плодът на (без)радостта - всекиму според…какво? 
OK? Get it?]Георги Марков: "Все по-силно съм убеден,
че светът съвсем не се дели на добри и лоши хора, на леви или десни, на вярващи или невярващи,
а главното деление, което има значение за нас, е
на хора, които могат, и на хора, които не могат. С други думи – на творци1 и на паразити2.
Има различни видове творчества, както има и различни видове паразити.
Селянинът, който сее на нивата, е творец, жената, която ражда и отглежда деца, е творец
точно толкова, колкото Айнщайн, Бетовен и Достоевски са творци. Този, който прави обувки, е творец, клоунът на сцената е творец, бръснарят на ъгъла е творец и т. н..
Но оттук започва най-голямата драма на хората.
Творците
1 и особено талантливите от тях никога не се съюзяват. Първият белег на един талант или на един гений е неговото несъгласие с другите.
Много пъти съм казвал, талантът е
независимост.
И затова всички истински творци поради вътрешната си сигурност, поради устройството си винаги са в пълно разногласие по всички големи въпроси.
В замяна на това паразитите
2 или ако щеш посредствениците
се
обединяват,
[Oh, that la grande
Сошъл Единение! The ideal of the „public(good)ness“, баси!]
подреждат се в стройни редици и създават могъщата армия на администрацията и бюрокрацията.
[i.e. all (
kinds of) държавнитеpublic”) institutions!]
Тъй като те нямат творческата сигурност и смелост,
тъй като по даденост са
страхливи и несигурни,
те намират подкрепа в своето общество, в своята администрация,
която трагично им дава власт над творците...”

 

RR: “Държавата [& the EU ирационалната organization of Съединени Европейски Щати],
трябва
, трябва, трябва да (completely) освободи, lovely Josephine,

да (напълно) let go,
терена
(на икономиката) на бизнеса [, а не, не, не държавния бюджет да бъде посредник],

на частния бизнес,
за да
(стане въобще възможно да) се случва прогреса & useful-неса (т.е. хепинеса) -
за всички индивиди, в огромна степен, according to their own real таланти of (practical) abilities!

Не (може да) съществува, objectively,

държавен [the public; and especially the публично-частен] бизнес [& accordingly истински просперираща икономика of P&P&P];

profit, passion into profitability,

is a very, very good thing, ала private profiting through public funding

is absofreakinlutely фашистки модел of социализиране на debts,

 за сметка на absofreakinlutely dishonest облгогодетелстване на олигарси в частния сектор,
както и техните „майки & бащи“ [i.e. the marching saints] – very much corrupt политиците & лобистите
[
т.е. absofuckinlutely тежко централизирана group, централизирана group of the премъдрите redistributers, „controllers”, “managers”
на public funds & на polit власт,
in the name of the “pubic good(ness)”]!
Баси!
All we really need is (applying the rational principles of) capaitalism,
of real capitalism!
Тогава и само тогава,
the (moral, political &) economic щетите за the ppl
are (really) the smallest possible!
OK?
”

 

Самоуправляващи се (independent) производители (traders), lovely Josephine,
които honestly compete with others (other companies) за потребители (клиенти),
като предлагат
& exchange (values:) стоки и услуги on the free market!
[
(могат да) общуват really добре с (objective principles на) пазарите,
които always се стремят към (постигане на) равновесие между търсене и предлагане]
Тази дейност на
the real (BG) producers, lovely Jos, е точно обратното на Corporatism!
Corporatism is parasitism, dishonesty, favouritism i.e. an irrational organization. Absolutely!
So, tell me, lovely Jos,
can (do) you правиш great разлика между a producer vs a corporatist?
Едното е really добро(то), lovely Josephine, а другото – absolutely зло(то)!
Едното е
a real part of the (доктрината на) individualism, а другото – на тази of collectivism!
{Oh, yes, life(’s
relationships) is all about (a set of) ideologies i.e. based on (ir)rational values!}
http://www.robzor.com/rhouse/smartGREYevilGUY123_files/image126.jpg

 


            Всичко, for ever, в живота на човека, lovely Josephine,

            трябва, трябва, трябва to be produced (преди to be consumed)!
           
Човекът, всеки човек, lovely Jos,
                        може да оцелява
само по един от двата (алтернативни) начина:
                       
either living by (the economic practicality of) his own (productive) efforts (колкото си може, толкова)

            or living by (coercive) (полит) (40-100%) redistributionism, извършван by another човек (или най-често by a group-God)!

            Първият начин е моралният (practical, рационален, honest), а втория – НЕморален (НЕпрактичен, НЕрационален, dishonest).
                       
It’s all about the free marketeers (i.e. the creators) VS the free raiders (i.e. the free riders)!

            В днешния свят, lovely Josephine,
                       
no matter за кое стъпало/стратум от социално-икономическата пирамида/Strata става въпрос,
           
there are rational (т.е. moral & practical) [независими] нето producers/makers (non-voluntary givers; всеки човек, който produces more отколкото consumes)
                             
&
            there are
irrational (т.е. НЕморални & НЕпрактични) нето parasites/рецепиенти (takers/consumers of the unearned, suckers; всеки който консумира повече отколкото произвежда!).
            Yes, the productive individul and the parasitic individual!
           
The producers (успешно) produce [production, (material & spiritual) values] , lovely Josephine,
                                  
[& really успешно материализира that production (into capital), при предпоставката of наличие на real free market (supply-demand) economics]
           
докато the takers take (do not add value, but consume from the production)!

            The creators are truly valuable [able] ppl,
                        but the takers are absolutely not! [within the domain of takers are the
психо/социо-патите т.е. the evil takers]
            All (
успешни) компании, lovely Jos,
                        really love the producers [that
work for the (private!) company]!
                       
Те доставят (продават) радост и наслада;
                       
sell (trade) a (material & spiritual) value or many (material & spiritual) values! Honest продавачи на радост & joy – of the winners!
                        And absofuckinlutely
дислайкват the takers! Oh, yes, they really do!
           
Вички НЕзависими (private) продуценти, lovely Josephine,
                       
са горди хора! Гордеят се с their honestly (privately; personally) achieved (material & spiritual) values!
           
Всички rational producers (are value adders, creators), lovely Jos, са real индивидуалисти;
           
а всички паразити –
                       
[a version of] колективисти, мистици, irrational (сошъл-популисти) ppl,
                       
cowardish посредствени ppl & the (BG нео) polit-предприемачи! Етатисти, emotinalists.
                       
http://www.robzor.com/rhouse/Democracy123_files/image157.jpg
           
Yes, всички паразит(иращ, lovely Josephine,
                        са
angry ppl (лузъри), that absofreakinlutely (крещят и) нямат угодия,
                        и са
really мръсни (долни, конформисти-слагачи, НЕдостойни) хора, with the entitlement (“victim”) mentality! SJWs.
                        И п(р)одават
безрадост и без(с)покойствие, suffering! Together, ведно със синдика(глис)тите! SJWs.

                         http://www.robzor.com/rhouse/Democracy123_files/image163.jpg 

                        Те не
, не, не гледат в собственото си канче, а в това на другите хора;

                       
http://www.robzor.com/rhouse/Democracy123_files/image222.jpg
                        и все (
поне половината! от) чуждото (i.e. the earned by the productive ppl) искат да вземат!
                       
They really love (to take a part of) чуждите пари (assets; private property)! Баси!

                        http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image481.jpg http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image228.jpg 
                        Все в мръсотия
(та) се ровят;
                       
все негативно (doom & gloom) говорят  (of the world, of life) – irrational скептици, absofreakinlutely мистици-футуристи (утопични оптимисти)! Баси! 

                        Все искат повече и повече (от the collective) money Държавата-God да излива в the absofreakinlutely (НЕпрактичните, corrupt) сошълized дейности! Баси!
                        Все другите им
били длъжни! Баси!

                        Oh, those (нето) паразити! Psycho фундита.
                       

 

 

Дори и днес, lovely Josephine,
in a semi-free Westernized countries,
the producers [of
values] са [much] по-малко
отколкото са
the consumers of the produced
[by the producers]
истински values, баси!
Този
absofreakinlutely НЕхуманен
moral (, а следователно и polit & economic) принцип,
is still practiced, lovely Josephine,
as a
„civic“ ideal of а „virtue“, баси!
It’s in the name of “righteousness”!
It’s really най-вреден, lovely Jos,
for the most productive &
for the younger ppl
- in a nation/регион!
Oh, that the collective [collectivized] welfare,
oh, that (bloody) “
righteousness”!

The ppl, lovely Josephine,
that
съпортват този irrational принцип,
are ppl that
промотират философията of
the
Humanitarian with the Guillotine!


Are you, lovely Jos,
an independent producer
or an absofreakinlutely taker?
Защото (huge majority of) политиците1, синдика(лис)тите2 &
all the (many) ppl working
for in държавните институции3 –
те(зи) са absofuckinlutely takers! Те(зи) не, не, не създават real продукт!
Нямат
absofuckinlutely никакъв принос за създаване на (БГ) продукта!
Нещо повече – те(зи)
absofuckinlutely вредят, lovely Josephine,
на
(ново)създаването на продукта, крадат (го); consume from it, only!

 

 

James Lileks: „Personally, I’m interested in keeping other people from building Utopia,
because the more you believe you can create heaven on earth
the more likely you are to set up guillotines in the public square to hasten the process!“

 

Isabel Paterson : „When a humanitarian wishes to see to it
that everyone has a quart of milk,
it is evident that he hasn't got the milk, and cannot produce it himself, or why should he be merely wishing?
Further, if he did have a sufficient quantity of milk to bestow a quart on everyone,
as long as his proposed beneficiaries can and do produce milk for themselves,
they would say no, thank you
!
Then how is the humanitarian to contrive that he shall have all the milk to [re]distribute,
and that everyone else shall be in want of milk?

…There is only one way, and that is by the use of the political power in its fullest extension.
Hence the humanitarian feels the utmost gratification
when he visits or hears of a country in which everyone is restricted to ration cards.
Where subsistence is doled out, the desideratum has been achieved, of general want and a superior power to "relieve" it.
The
humanitarian in theory is the terrorist in action!”

            Yes, lovely Jos,
           
it’s all about producers and consumers – of (material & spiritual) values;
            about
(кой и как извършва and justifies)
                       
the voluntary or the coersive,
                        the objective or the non-objective,
                        the rational or the irrational
(moral, а следователно и political and economic прилаган),
                                      
the useful or the harmful
                    principle [социално-икономически конструкт],
            по който
allocation and redistribution of the produced wealth/value
              
is being done in a nation/общество/region/world!
            Oh, yes, lovely Josephine,
                       
дори и днес (in the semi-free world of the West) хората,
                        are (
все още) really forced to give (about the half, баси, of their honestly earned) property/capital/assets [and liberty, too, баси!]
                        to be
coersively taken (away) from their own production, баси,
                       
за да бъде открадвана (by the ruling Establishment) и “for free” раздавана to the takers, poor them takers! Баси [absofreakinlutely]!
                       
http://www.robzor.com/rhouse/nezavisimost123_files/image124.jpg
                       
Yes, the parasites are haters! Haters (will) always hate!          

            Има и трета категория, между тези двете, lovely Jos,

            категорията на конформистите/greyish people [the matchers],
                        която от морална
(intellectual, икономическа и естетична) гледна точка/аспект, lovely Josephine,
                        е най-недостойната & вредна,
                       
(от parasites/враговете всеки ги знае и по-лесно може да се пази/предпазва/защитава/избягва,
                              защото се
clearly знанят, лесно идентифицируеми, lovely Jos,
                              кои & защо са
, докато conformers, представящи се за приятели…. си евало мейч…)
                        защото това са хора,
            които
, lovely Josephine,
           
също ги има,
                        съществуват
accordingly на всяко равнище/layer в the social pyramith,
                       
(колкото повече към широката основа на пирамидата, толкова повече количеството & селтакис примитивизма им. нарастват)
           
които middle-of-the-roaders, compromisers/капитуланти (of objective & rational values/principles)
           
с много и всевъзможни методи & средства прикриват/маскират своята
                        НЕпоследователност
,
                       
функционална НЕграмотност/интелектуална наивност и
                        моралн
a & идейно-intellectual хамелеонщина/безпринципност/prostitution
              
т.е. капутуланти с липсващо им,
                       
in fact,
           
самоуважение & достойнство
                       
[плюли си на достойнството и самоуважението си, а следователно произвеждащи неспокойна съвест, а в по-примитивните среди, те са агресивни, бруатално агресивни хора: войнствено НЕкомпетентни груповаци, НЕдобронамерени злобари, завистливи злонамерености, зачислили се към някой си клан/tribe/група и no matter what, no matter how, no matter why, те до гроб, почти единодушно, по болшевишки, чрез majority принципа, защитават „правотата, правата & справедливостта“ на решението на (ръководителите/елита/вождовете/лидерите) племето/клана/групата, просто защото тakова е решението на тяхната си група?! Баси, опасния примитивизъм, довел до suffering, pain, bloodshedding of hundreds of millioms, а днес довело и демократичното олигархично/group/кланово управление, където NEEDS на тази или онази група се (антагонистично, of course!) противопоставят на други нечии групови нужди, ала, забележете, че и двете (и двете дедо попе, и двете) needs са избигнати НАД ИП ! Такава системно wrong конструкция, обаче, е НЕвъзможно да произвежда нещо друго, in the long run, освен Debt & Deficit destruction/колапс, във всички аспекти: морален, политически, икономически, културно-естетичен! Полу-социализирана култура: worrying, стрес, suffering, pain, невроза, антагонистични противоречивости, НЕстабилност, НЕнадеждност, everywhere in the living life, of all people т.е. произвеждане на състояние на non-joy & non-fun, non 2U’s, НЕщастие]
              
т.е. морално капитулирали/предали се/свекли се на дъното на рацио-морала хора
            т.е. ненадеждни
/нестабилни/inconsistent/колебливи/несигурни/лакатушещи/angry/НЕдобронамерени хора,

                        с (quantity & quality) менталитито/morality на които обаче,

                        е НЕвъзможно да бъде изградена

                        objectively/принципно/logically правилна,
                        практично
/стабилно/упорядъчно работеща,
                        функционално ефективна &
practically ефикасна

                        organization на социалната конструкция, необходима за съвместното/social съжителство на индивидите в една нация/регион/континент/world.

*

            Мързел(ивец)ът, lovely Josephine,
           
е absofreakinlutely отвратително human stuff (не краси и не помага, а вреди на independent човека);
                              overcome laziness, if you have it,
                        as a
(bad) habit/practice,
                       
защото ще (раз)плащаш absofuckinlutely huge (material, intellectual and psycho-emotional) (negative)
                             
price for having this badness, ако си в активна productive възраст (usually <63-65).
                        Мързеливецът
is usually a taker.

            Паразитът,
           
човекът-паразит, lovely Jos,
           
е зло, голямо зло, darkness,

            деструктивно същество (ала същевременно, високомерно, реваншистко и често пъти highly нарцистично being),
            което живее
, смучейки от ресурси (храни се за сметка на енергията, продуктивността, постиженията, vitality)
                       
of a host. Пазаритът е винаги a taker.
            The parasite
не иска да live (to earn a living) самостоятелно, автономн;
                        неспособен е за
independent (self-sustainable) life,
            защото
wishes да задоволява нуждите си, lovely Jos,
                       
не, не, не като влага productive efforts/труд [& practical конкурентноспособност] (in the private sector),
                        ами чрез паразитиране върху нечии гръб.
            Паразитът притежава
evil етика,
           
защото за разлика от него, lovely Jos,
            no rational human
            can (and does) objectively value
(the кофти principle of)(getting)
                        s
omething for nothing!
                       
Това, този принцип,
                        който днес,
Omg, is very popular,
                        absofuckinlutely
развращава the (discipline, принципността) of the mind!
            Паразитите са НЕвероятна напаст, много агресивни наглеци,
            които НЕсправедливо искат и НЕчестно изявяват претенции,
            крещят, че, видите ли,
            другите
/продуктивните/the working people са длъжни, длъжни, длъжни били (ти да видиш, значи!)
                             
да бъдат „социално отговорни и състрадателно хуманни“,
            трябвало някои, които се трудят и произвеждат,

                        да им дават/give,
            задължени са били, видите ли,
                        да им заделят от онова, което
producers произвеждат и да им го предоставят безплатно, без паразитите да работят!
            Другите, работещите,
lovely Josephine,
           
            да give them пари/ресурси/помощи,
            с които те, паразитите,
                        да могат да се хранят, обличат, издържат и да живеят
(достойно & почтено, а?!)?!
            Ми
, не, не, не, разбира се, че не – не трябва този принцип, lovely Jos, да се възпроизвежда, in a really free society!
           
Това означава,
                             
насилствено/рекетьорски изземване на частна собственост
                             
за нечия чужда сметка,
                        на гърба на другиго - напълно незаслужено
            т.е.
absofuckinlutely НЕсправедливо (както в индивидуален, така и в социален контекст);
            това,
            те, паразитите
[in thought, motivation & action), lovely Josephine,
           
наричат
            „
имам право“,
                        „мое „право“
                        е да взимам
& use,
                        нещо, което макар да не съм сам го изкарал/заработил,
                        нещо, което макар да не съм си
(honestly, by applying personal labor & skills) изработил,
                        нещо, което някой друг взима насилствено от другиго
,
           
 за да ми го предостави/даде безплатно на мен/паразита,
              
за да го консумирам аз, the parasite!
                        Ми
, давайте ми (всякакви) помощи, плащайте ми за моята издръжка,
                        защото и аз трябва да мога да живея, и аз нужди имам, и аз съм човек, като всеки друг
!
                       
Ми, давайте си ми социала – той е мое НЕотменно право! Полага ми се! Къде е Държавата?!
                        Ми, нали трябва
all the people да бъдем (повече) човеци т.е.
                                   (по
вече) хуманни,
                                   (по
вече) солидарни,
                                   (по
вече) социално (корпоративно) отговорни,
                                   (по
вече) съпричастни,
                                   (по
вече) състрадателни,
                                   (по
вече) толерантни и
                                   (по
вече) алтруистични!
                        Нека да се
(unconditionally) обичаме, като сестри и братя, like a brotherhood (of man), да си помагаме, защото всички сме едно
                         
Баси! Баси, the absofreakinlutely irrational moral principle!

            Паразитът, lovely Jos,
                        след като бъде вече изграден,
                        с години,

            the human паразита,
                       
the negative/destructive human behaviour (looking for a host, в който да се впие и лееекинко/якичкооо да suck from),

            то природата му,
                        след една определена възраст,
            не
, не, не може да се really (доброволно, волево) промени - от самия него or by someone else! Cannot.
            Паразитът просто не иска,
lovely Josephine,
                        absofuckinlutely
мързи го,
            да стане работна пчеличка
-
           
той absofreakinlutely likes it to be търтей,
            при това такъв, който винаги, много настоятелно жужи
/крещи/вдига шумотевица,
                        нагло вика
/плаче,
                             
aggressively крещи -
            най-силно и най-много
го прави,
            особено когато стане въпрос,
                        Омггг,
            за неговите човешки
(комунални, collectivized) права и преразпределение на богатство (през колективистичната държавна хазна),
            за което той няма никакъв реален принос
(особено за една голяма част от младите <35; ) ?!

            Never, lovely Josephine,
           
never be kind, compassionate or tolerant (състрадателени),
              
не си,
                        Омггг,
            давайте другата риза
/буза (don’t be too soft or giving in)
                             
to
                        мързеливеца, compromising конформиста
или паразита,
           
because те do not deserve it and ако само им се отдаде/открие удобен/подходящ случай,

                        всеки от тях,
            би те,
lovely Jos,
           
ще те засмуче (you are just a host, и енергията ти, виталността ти трябва да бъде изсмуквана/shared/decreased);
                        (learn to) say
„Nо
                        to these 3 категории хора!

              
You should be/feel състрадателнa (благотворителни, if you want), in general terms, lovely Jos,
           
само към независими/autonomous/самостоятелни хора,
            които са претърпяли
/търпят някакво bad happening,
                        което произвежда болка, suffering, non-2U’s.
           
OK?   

*

 

В България (, както и в цялото уелфристко EU)
most of the ppl (са real конформисти и)
истински
(без)съзнателно
support, are in favour of,
толерират, lovely Jos,
            (
конформизма &) паразитизма/parasites (& егалитаризма)!

 

Има проблем с мързеливците, лентяйте и паразитите в обществото ни!
            Big and severe problem, за БГ,
за ЕУ, за целият (по-westernized) свят.

            Това е, на първо място, най-вече,

            морален проблем, lovely Josephine,

                        на по-голямата част от BG хората
                        родени през 30-те, 40-те
, 50-те и 60-те (възпитали децата си и НЕмалка част от днешното young generation)
                             
with „наследствена“ социалистическа attitude,
                        търсещи
/loving/wanting/requesting
                             
гювеча/free ride/уелферизма/”безплатното”/държавната помощ&грижа/дългово-deficit living/spending,

            който е следствие на
                        практикуването
(особено през последните 80-90 години)
                        на управляващата
/доминиращата „обществена/social”
                        мистично-колективистично-субективистична
                        [
bad] философия,
                                           
[of егалитаризъм/statism и nationalistic кафяви & green смески (of socialism; brownish/national-socialism & greenish/eco-socialism),
                                            which are такива on the outside, ала са red on the inside]
            който problem лежи в полето на социалните отношения
                        и разбирането на обществото, политиците
(, които то избира) и Държавата
                        “за социална правда, солидарност & справедливост”.
            Това е един от the
много вредните big кърлежи,
            който на дълбоко се е впил в тялото
(и „ума“, и „стомаха“) на Обществото.
            И яко
,
                        много яко
,
            absofreakinlutely смуче кръвта му,
           
изсмуква жизнената му енергия,
           
обезсилва го систематично & методологично,
                        още от мноого дълго време.
           
Кърлежът създава ужасен дискомфорт на цялото общество, lovely Josephine,
            защото става въпрос за огромен процент
(над 50%) от всичките хора в една нация (БГ),
            които попадат в категорията на този кърлеж:
                        мързеливци & parasite;
            причинява непоносима и дълговременна болка & вреда!
(, които в началото може и да имат латентен/“невидим“ период)
            Колко време, обаче, може да се изтърпи някаква непоносима болка?
            Разбирам, че БГ човека, lovely Josephine,
            понася на силни болки;
            и се е научил,
                        избрал е,

            не да взима мерки за намаляване или спиране на болките,
            а дългосрочно да си ги
(по робски) търпи,
            като пред всеки втори апатично да споделя за болежките
& мъките си.
            Ала болката
/мъката (негативна енергия) трябва на някъде да избие!
            И това,
                        рано или късно,
            винаги се случва
, със много bad consequences.
            И няма,
                        не може да има, lovely Jos,
            изключение от това,
            защото енергията
(transmitting and converting of energy; включително менталната/интелектуалната енергия)
            се самоуправлява от точни & НЕнарушими
принципи - of reality, of existence.
 
 

Политиците и политическото "предприемачество". Корумпирано осребряване of the влиянието и the властта.
Политиците-конформисти/compromisers
(чрез the bad методологията of the прагматичния консенсус!) (и a negative version of the mysticism идеология, основно targeted за НЕзаетите/НЕproducers)
създават,
keep & насърчават/мотивират: the parasitical (i.e. the irrational) self interest [of корпоратизъм & конформизъм]
[
vs the productive/creative/rational self-interest]

 

            Фундаментът, за съжаление, lovely Josephine,
            е че BG политиците
(огромната част от тях)`
              
не, не, не са във властта за да се справят с проблема мързеливци & (материални & интелектуални & социални & psychological) паразити,
            защото евентуалния опит за разрешаването му
                        би бил в
(сериозен) разрез с the absofreakinlutely интереси (нерационалните и НЕздрави) на същите тези политици –
                        неистовият им стремеж към властта,
                        с цел лично НЕзаслужено
(т.е. мошеническо, нечестно, несправедливо)
                        облагодетелстване и обогатяване,
                        чрез absofuckinlutely
(лобистко и корупционно) преразпределяне на общите/публични фондове (блага), за сметка на данъкоплатеца! Баси!
                        Или чрез doing откровенна кражба
, директно бъркане в кацата с меда.
            Политиците
(ни) влизат в политиката, lovely Josephine,
            за да упражняват политическо "предприемачество" –
                       
да търгуват & манипулират с (политическо) влияние,
                        като се лично облагодетелстват, за сметка на гражданите-данъкоплатци
(престъпна воля и желание за облагодетелстване);
              
политиците § лобистите са част от множеството на мързеливците и паразитите!
            Това не е
добре, нито добро!
            Това е сбъркано,
това е НЕморално.
            Това е мошеничество
, ала they just don’t care.
            Политиците
(hungry for power psyco/socio-paths)
                             
правят задкулистно всичко (мръсно, корумпирано, нарцистично нагло и гадно)
                             
на което са (много, ама много) способни,
            сключват всякакви задкулистни
dishonest сделки,
           
за да (могат практически & активно да) маргинализират/развращават, колкото могат повече хора (чрез уелферистки политики, а на избори, в качеството на избиратели),
           
защото колкото по-бедни, по-неграмотни, по-неконкурентноспосoбни, по-НЕзаети/безработни the ppl,
            толкова по-лесно и по-евтино
,

            могат да си пазаруват/купуват
                                  
(& манипулират) (yes, they do!)
                                            [voters,
гласове на такива маргинализирани, примитивни & агресивни социални общности/слоеве]
                                  
[при това, този процес се извършва с пари на данъкоплатеца, на работещия, на създаващия product/value или чрез заемни пари!)
                             
властта/Държавата/бюджета/раята!
            Oh, those irrational
(и/или направо тъпи) социално-икономически (лесно контролирани/управляеми) маргинали,
            които
(въз)произвеждат their own masters! (които пък се наричат лидери, елити и маргиналите, през public ехото, го папагалски повтарят)
            Колкото повече (ирационални, интелектуално лековерни, професионално НЕконкурентноспосони)
                        и по-зависими хора
(които, обаче, политически и пред урните са най-активни!)
                             
има (т.е. са създадени/produced от доминиращите политики & ideologies, извършвани през последните 2-3 десетилетия)
                        в една нация,

           
толкова по-лесно & по-евтино им е, lovely Josephine,
                       
на голямата армия/хранилка от родните ни БГ
                        психопатични политици, социопатични банкери, безгръбначни
синдика(лис)тите, лобисти, съдии-прокурори-адвокати, мошеници и бюрократи!
                       
[т.е. собствениците/елита/big suckers на Държавата, които коват non-objective/lobbyist законите ни, определят политиките/съдбите на обикновения човек и раздават false правосъдие]
                        Баси!

            Колкото повече
            публични фондове за преразпределяне
(на богатство, пари/ресурси)
                        през state’s бюджета
(като обем, и като канали)
            има в една държава/nation, lovely Josephine,
            толкова повече буксува икономиката,
концепцията за демократичността и (благосъстоянието на) гражданите!
                       
[, затова coersive изземването (на пари, на благосъстояние, на богатство) от индивидите (и фирмите)
                   
               трябва да е колкото може по-ниско, като общо данъчно равнище,
                              например, не повече от 5% до 15% от БВП, ама - надали ;
                              и, yes, икономически няма проблем
(обратното е!) да си го позволим (можем и трябва!) - нарича се лесей феър капитализъм]
            Политиците, синдика(лис)тите, неправителствените организации, лобистите и раздутата администрация
                        –
бюрократичното управление–
           
[в БГ] не, не, не създават (принадена, added) стойност,
            не произвеждат нещо!
(макар част от тях да предлагат (нискокачествени) публични услуги)
           
Те произвеждат (big) problems!
            Но именно те, lovely Josephine,
            absofreakinlutely
(пре)разпределят годишно
            изработеното от работещите граждани и фирми,
            като формират
(нескопосано) и харчат (лошо; крадат) „държавния” бюджет -
                        като "обслужват" насила,
                        с досада
, нагло и грубо
                        обикновения гражданин, който "бил,
ти да видиш, lovely Jos,
                                   не толкова образован,
                                   не достатъчно интелЕгентен,
                                   не
бил разбирал как да защитава собствения си интерес,
                                   защото не бил, види
ш ли, експерт-специалист или професионален/“елитен“ политик"!
                                   Баси! 

            Много повечето от хората в една
група,
            която притежава власт да
(пре)разпределя някаква колективна баница, lovely Jos,
           
винаги крадат по много;
            като правило инвестират и харчат ирационално,
            никога не са най-подходящите менажери
(за икономическо управление) of the колективистичната „обществена” собственост.
            За да не се случват такива
(нагли) ирационалности,
            то
не трябва да съществува „обществено-държавна-колективна” или публично-частна собственост (или да бъде мега-хипер-ултра ограничена),
           
нито държавно-общински фирми,
            а само и единствено private properties managed only by private managers!
            Ясно е, че липсва реално желание у политиците за решаването на проблема с мързеливците и паразитите -
                        напротив, lovely Josephine,
                        има безпокойство, neurosis и страх (единствено за запазването и оставането им във
днешната, отвратителна по своята същност, власт)!
            Всяка една политическа сила
(коалиция) на власт,
            е могла и може да го разреши,
            но absofreakinlutely няма такъв „интерес”
(зловредно е за паразитния й интерес)!
            „Интеграцията” на етнически групи
( в „обществото”)
            още дълго време lovely Jos,
            ще остане химера,
            защото управляващите реално не искат да (го) разрешат този казус!
                       
(а някой от тях, дори, съвсем умишлено етнизират, част от политическите, social & икономически проблеми, за да рекетират, изнудват и плашат the compromising/безпринципни политици/conformers/етатисти)
            Ала, всъщност интеграцията, lovely Josephine,
          сама по себе си,
          е много
(принципно) грешен подход и начин за истинско решаване на проблема!
          По точно казано,
          интеграцията на малцинства в „голямото общество”
, lovely Josephine,
           
е тотално сбъркан подход,
          който е във вреда
,
                    както на „интегрираните”, така и за „интегриращите”,
          защото може да постигне само и единствено точно обратната цел на поставената -
                    а, именно
,
                    още по-сериозно задълбочаване & ескалиране
                    на проблема
!
                   
[превръщането му в агресия & насилие т.е. групов/organized бандитизъм; за справка, виж, Америка и coloured общностите за последните 100 години]

 

Проблемът. Снемане на анамнеза (status).

 

            Мързелът, конформизмът и паразитизмът, lovely Josephine,
                       
(the root of the dependent social групи) (, като много ясни разграничителни линии)
           
са truly отвратителни properties,
           
които мотивират (поведението на НЕproducer/НЕзаетия, на) генериране на the 4Z’s mentality/morality!
            Лозунгът им е:
                        „Аз нема да ида да
(им) работим –на некой си– за 150-300 (netto) евро! Баси!
                        По добре да не влагам усилия
/труд,
                        а да си взимам
(полагащите ми се по „право“?!) уелфеър помощи от Държавата
                        или да прося милостиня от някой
,
                        ама не
(ма, нема пък) и да работим!
                        Що
(па) аз да се мъчим,
                        що
(па) да работим за (‘некви си) жълти стотинки! Ха!
                        Аз съм качествен човек,
                                  
доста качествен,
                       
почтен & достоен човек,
                        ама
,
                                   кофти са обстоятелствата,

                                   гадно се стекоха събитията,
                                  
лоша е средата,
                                  
тъпо е времето в което живея – това са нещата,
                        които са виновни
(а, разбира се, и алчните работодатели/предприемачите, частниците, мръсните богати чорбаждии-изедници!)
                        за да не искам да работя, да се трудя!
                        Не мога да се мотивирам, ако не ми плащат
                                  
колкото високо/повече (ми) трябва,
                                   както са длъжни
да го солидарно & толерантно правят,
                                   както е морално & социално справедливо
!“

            Мързеливецът, конформистът и паразитът
            търсят да намерят
(easy, effortless, не изискващ productive капацитет & конкурентни способности, начин)
                        да се
прикрепят към някакъв донор,

                        да се впият и смучат, lovely Jos,
                        от
(жизнената енергия, от производителността/ресурсите на) някой host!
                                   
[като същевременно, обаче,
                                            го
едновременно и окалват, оплюват, усмиват, подиграват & мразят, lovely Jos,
                                            именно за неговите читави качества
& способности,
                                            като винаги се absofreakinlutely стремят
                                            да отричат/manipulate и/или омаловажават постигнатите objective успешни резултати от техния хост: работещият & произвеждащият, the self-sustainable & издържащият/хранещият ги и тях]
              
            Тези три категории хора, винаги ненавиждат и мразят донора си!

            Конформистите & паразитите (както и religionists & (national-)social utopists)
              
hate & deny the (ефикасните & практични принципи на) free market economics (free society)! Absolutely!
            Те не искат
,
                       
страхуват се,
           
to freely & honestly/почтено compete, lovely Jos,
           
и затова предпочитат не, не, не конкуренцията [не да се конкурират],
            ами да взимат наготово ресурси
(чрез държавното redistribution of wealth) от някого,
            които те да
absofuckinlutely консумират;
            харесват и искат да са
независими,
           
            ама друг да носи риска и отговорността & to pay/give them;
              
харесват & съпортват пазарната икономика & конкуренцията,
                        ама
(искат, правят всичко, will conform to anything, само и само) if те са изключението (да им дават, да получават, да им бъде разписано като законно право, да взимат част от изработеното/богатството на другиго)!
                        Баси наглостта & НЕсправедливостта,
                        баси олигофренията,
                        баси идиотизма,
                        който е налегнал тези
social категории хора-просяци-без-достойнство/самоуважение, които в БГ са милиони бройки!

            Мързеливецът, конформистът и паразитът, lovely Josephine,
                        са винаги НЕдоволни,
винаги мрън-мрън, винаги активно крещят,

            а и са мнооо‘ големи „всезнайковци“,
                       
с огромни,
                        ала
absofuckinlutely НЕзаслужени „лично мнение“ & самочувствие, ментета, (по всяка тема са мнооо „компетентни“),
                       
ала, които просто не могат самостоятелно да се самоиздържат и грижат за живота/оцеляването си!

            Но, това въобще не им пречи, lovely Jos,
            нагло/агресивно, дебелашки & angrilly

               да притискат и искат
                       
[видите ли, те били имали „право“ да искат,

                              нали трябвало да бъдем хуманни,
                              да сме
били социални, корпоративно/производително отговорни,
                              длъжни сме
били да бъдем солидарни & хуманни,
                              защото
били сме имали, аха,

                              морален/принципен дълг/задължение:
                                                          
да споделяме част от богатството си с тях, за да могат и те да оцеляват/живеят?!
                              Баси,
                              искат да
make-ват някакво тяхно „право“,
                              така, че да бъде за другиго задължение;
                              ала, когато превръщайки едно (твое) право в
(чуждо) задължение,
                              то престава да бъде право (както за теб, така и за другия),
                              а възможността за
choice се изпарява, хваща я липсата
                              т.е.
No право & No choice;
                             
престава да съществува правото, правото на избор, а задължението започва нагло да властва! Баси моралната свинщина, баси моралната олигофрения, която ни продават!
                              Това е рекет, изнудване, принуда!
]
              
друг да им разплаща тяхното съществуване!
           
Мързеливецът, конформистът и паразитът
            винаги
НЕздравословно подкрепят,
            че ТРЯБВА да има,
            трябвало политиците, лобистите & бюрократите,
                        да
(пре)разпределят (НЕвъзмутимо, както намерят за добре, ако трябва и заеми да взимат!)
                             
„социално, по по-равно, съгласно нуждите“
                        резултата постигнат от честно & упорито работещите хора,
                        които формират „общия
/обществения“ продукт/богатство на working/producing индивидите.

            Тези категории хора,
                        в техните домейни - воля нямат, свободна воля нямат, закърняла е още на инфантилното ниво от развитието им. Липсва им.
                       
Taкa както липсва на психопата/социопата - съвестта; lack of съвест.
                        Тъжна и лоша работа!
                        Вредна, причиняваща вреди, за всички, които произвеждат. Опасни са.

*

 
   

            Циганите-м@гнолията
                       
(и другите лентяи, мързеливци и паразити, равняващи се на some стохилядна армия, която си избира да остава, в огромната си част, извън пазара на труда)
              
си продават,
                        с посредничеството на политици, интелектуалци & бюрократи,

            проблемите
(необразованост, бедност, мързел, непукизъм, простотия, бандитизъм, войнствена group агресивност, наглост, лицемерие, мошеничество/измамничество, gangster’s behavior)
           
на всички productive (BG) граждани,
            които честно се трудят, работят и произвеждат
(материална стойност). Като them  м@гнолии очакват от, тази „сделка”, да получават (безплатно, a?!) - училищна, медицинска, социална услуги + безплатен ток и вода + къщи или апартаменти и какво ли още не ...
            Колкото повече нараства количеството м@гноли,
            колкото по
вече необразовани са те,
            с толкова
            по-голяма
            острота & темпо
            ще се задълбочава и ускорява този сериозен
(moral, политически, икономически, социален & демографски) проблем; нелинейно пропорционално.
                       
Нищо, че, lovely Jos,
                        политическите мекерета
,
                       
ще се опитват да правят „реалити“ шоута и (very primitive, ала хващащи декиш сред functionally невежите и неграмотните)
                             
предизборно-агитационни скара-бира „хепънинги“. Баси!

            За съжаление, в БГ,
            политиците, лобистите и чиновниците,
            които провеждат
(безумна и вредна за индивида) държавна политика (всъщност безпринципност, лошотия/вреда и лицемерие),

            която (пагубно за морала, икономиката и цялостния живот на индивида) стимулира, толерира
            и НЕморално
/НЕзаслужено възнаграждава (с пари на данъкоплатеца)
            размножаването на един етнос
(хиндобългарите, които като цяло не са данъкоплатци, въобще),
                        който се състои предимно от паразити – държавата принудително отнема част от изработеното от
productive хора и го (раз)дава безплатно на индобългарите.
            Това
, lovely Josephine,
           
е absofuckinlutely
           
сбърканият (морален, политически и икономически)
           
принцип
            върху който е absofreakinlutely устроена нашата Social
(istic) Държава и нашето (уелфеъристко) общество –
                        солидарна и социализирана „справедливост & равенство“
[i.e. социално инженерство]:
                        productiveness, влагането на усилия, високата производителност & hard working
ppl, lovely Josephine,
                        get discouraged, disincentivized & наказвани,
                        а мързеливостта и паразитирането
(на гърба на производителните, на добре работещите)
                                           
get encouraged и възнаграждавани;
            взимаш/отнемаш от читавото, работещото, способното
                        и раздаваш
(безплатно, иззетото от честно работещите) на НЕчитавото, мързеливото, паразитиращото, НЕработещото, НЕвлагащото усилия и труд, дефицитното! Баси!

            Какво се постига,
            когато се прилага този
(socialistic/communistic/кафявият) принцип?
                        [
of уравнивиловка,
                          of
the idea to enforce equality сред различни индивиди,
                          които имат различни способности & капацитети, through non-voluntary redistribution of wealth/money;
                        of „дългите ножове“ на “хуманитаристите
”!
                         Oh, those (all
versions of bloody) collectivists!]
            Какво се случва,
            когато гласуваш
                       
не за да търсиш истината,
                        не в полза на истината
/автентичното,
                        а
застанал под знамето на популиско-конфорниско-пропагандиския (ОФ-like)
                        лозунг
(сладникавия, за по простовати/НЕобразовани/intellectually лековерни хора, wrong principle):
                        „
Братство, равенство, солидарна & by law (!) задължителна социална помощ & безплатна подкрепа“
                        т.е.
by law социализиране на всички дейности?

            Ми, lovely Josephine,
            получаваш
тури му пепел & синдикатилизъм,

            получаваш капиталсоциализирана демокрация,

            получаваш едно болно (& suffering) общество (culturally & икономически),
            което е НЕконкурентноспособно/corrupted, less productive
или дългово-дефицитно, с по-малко (sound, real) капитали,

            а следователно

            (материално и интелектуално) по-бедно общество,

            equilibrium of poverty (on a grand scale within society, доминирано, регулирано и контролирано от една малка олигархично-кланова група),
            където
                        стандарта, income и качеството на живот,
                        не,
не, не могат да се увеличават,
                        а дори се намаляват
(като, in time, все повече задлъжняват): regress, not doing progress!
                        Общество, което произвежда
( често пъти unsustainable) дълг & дефицит – икономически, политически, естетически и в морален аспекти.
                        Worst off ситуация, среда, общество.
                       
Тури му пепел!

            Политиците (бюрокрацията, десетки NGO-та, lawyers, както и многобройната/huge категория на паразитите & мързеливците),
                        обаче,

            нито имат НАМЕРЕНИЕ,
            нито воля,
            нито въобще през ум
не им минава, lovely Josephine,
            да решат този проблем
(за десетилетията след WWII)! А и не могат!
           
Мнозинството от политиците, банкерите & бюрокрацията, lovely Jos,
                       
са средно интелигентни хора-конформисти (или откровени parasites)
                             
т.е. they are not smart, не са умни,
                        ами са хитри
! [лукави & нагли & НЕпрактични хитреци (заради тези си качества, they love & се въртят/“work” в public сектора, а от частния корупжионно взимат „хонорари и други very many разни benefits”]
            Те само некоректно използват
този проблем,

            прагматично шикалкавят,
                       
[,а депесарите & националистическите формации яко цакат/плашат, от време на време, главно преди избори,
                              с
любимото си и много ефикасно оръжие: етническата карта; така е в цяла Европа!]

            като мошеническо-рекетьорско средство
                        за постигане на целите си,
                        за неправомерно
/dishonest задоволяване на „интересите” си,
            което е НЕзаслужено
/unearned/НЕсправедливо, лицемерно, НЕморално.
                        Нищо, че всякакви си партии и
(o, many) НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ/NGO организациЙКИ, lovely Josephine,
                        absofuckinlutely адвокатстват
/гангстерстват
                             
и шумно (дори заканително, агресивно се държат и заплашително по националистически)
                             
приказват (и харчат, и крадат пари по всякакви проекти свързани с роми),
                        как много
                        били искали и
(яко и системно),
                        били работели за решаването му!
(и продължават, онези които преразпределят public money/funds, да действат мафиотски/гангстерски и корупционно)
              
            А?! Стига, бе!

            Искаш ли живота ти да (продължава, в 21 век, да) прилича на този (днешен) ад, lovely Jos,
           
където по комуникационните/медийните канали
            се замерват, предимно с политици, груповаци-активисти, наглеци, с кал, мръсотия,
            където се крие истината и идеята е да не става никога ясно
за мнозинството, коя/каква е истината, кой какъв е, кой е автентичен и кой фалшива имитация!
                       
[- 20 години „преход“ of циркаджийско манипулиране & джихадско плашене & класически нихилизъм т.е. irrationalities in action, съпортвано от посредствени, ала мнозинство хора, based on wrong culture/morality/ideology/values/principles!)? (if not, if you do not want/support this, тогава check you own философия, check your values/principles, check your предпоставки and be active, мисли рационално and do something good/useful/right/практично about it; it is a process and take time, but the more passive the individuals are the much longer the agony/cost they are paying, much longer the period of time it takes to better off, а не да worse off, things]

 

***

 

                                     
  

            Никога, обаче, lovely Josephine,
           
аз няма да се съглася
            с „правотата” на идеята,
                       
(изразявана от егалитаристи с високо его, ала с твърде ограничено ниво на objective ризънинг
                                      
или от добродушни, ала in fact функционални глупци/НЕкомпетентни -majority- ppl)
            че
видите ли,
            било справедливо
(?!) да осъществяваш принуда,
            като отнемаш
чрез (заплаха от прилагане на) сила/рекет (насила да изземваш) част от парите изработени честно от хората и фирмите,
                       
(разбира се, че на мошениците трябва да им се взима откраднатото, както и да стоят в затвора, away from продуктивното!)
                        чрез
данъчната система, (наложена non-voluntary, чрез законова норма; узаконен statist’s principle of “Thou shalt not steal/rape/murder/паразитира/лъже/завижда/злобее”)
            която принуда да подпомагала някакви си групи хора,
                        като им предоставя незаслужено & нечестно да харчат иззетото
(без да си го изработят, без полагане на работа, труд и усилия да си го спечелят)!

            Това е принципа на рекетьорството,

            това е de facto СОЦИАЛИЗИРАНА & СОЛИДАРНА (колективизирана!) кражба (from the productive individual) -
                        утвърждаване на
(the wrong BG, EU) модела (of)(economic) Робинхудство/redistributionism.

            Фалшива/мистична (умишлено подменяна от today’s the group партийните активисти-етатисти-капиталсошълисти) реалност!

 

 

Всекиму според…какво?

 


           
А всъщност, lovely Josephine,
            по всички
истински предпоставки/разбирания за
                        real свобода,
                        real честност &
                        real справедливост,
            трябва да се
rationally apply-ва точно противоположния (на Робинхудството) the practical (objective, real, true,) moral принцип:
                        онова по количество & качество,
                        което сам, със собствените си способности, възможности, практичност,
efficently applied усилия, труд и капацитет,
            си заработваш,
            това, lovely Jos,
            и трябва да можеш да запазиш,
                        да be able to
rationally save-ваш (& rationally invest-ваш) за thyself и за твоите близки,
                        да се разполагаш & разпореждаш с
резултата от твоя труд, както ти желаеш, когато и колкото във времето прецениш;
                        че искаш и както сам намираш за добре,
при това
                        без някой
(или някоя група, gang) да ти го насилствено (под принуда и под заплаха на оръжие, наказание или затвор; НЕдоброволно; не по твой избор)
                             
изземва целия или част от твоя (икономически или интелектуално произведен) резултат!
            Yes, lovely Jos,
           
if & when you (or the majority of обществото/region/world)
                             
избира to apply поведение/политики на the ирационалния principle of Робинхудството,
            означава,
че you (or any majority of обществото/region/world)
                             
have (без)съзнателно chosen to live/build your living upon the принципа на coersive паразитизма:
                        да принуждаваш
/заставяш (и да намираш това за морално, баси!)
                             
някой друг (онзи, който създават стойност, особено по-богатите, ‘дет ‘треба да се яко преследват/гонят)
                        да принудително (non-voluntary) произвежда, изработва и задоволява
нечии/твоите нужди и желания! Баси!
            Всеки жив човек, lovely Josephine,
            живее
                        или благодарение на собствените си усилия, производителност, skills и трудене
(независимост)
                             
или на нечий си, на гърба на some други хора (паразитизъм, комунален консуматидиотизъм, заробване)!

            М@гнолите (по примера на сегрегацията на негрите в САЩ и Европа и други етно-обременени големи групи)
                        и още всякаква паплач
(закачени паразитно на социални помощи, нагло наричани "НЕпривилегировани хора" )
              
са решили, при това съвсем съзнателно, (а, Държавата пък, ги подкрепя и насърчава, чрез политиките си, ала с парите, лишенията & страданията не на политиците и държавните чиновници, ами на данъкоплатеца)

            че някой им е длъжен,

                        има задължението да ги храни,

                        длъжен е морално и буквално,

                        има задължението
            да им изработва и предоставя,
                       
щедро & безвъзмезно,
            социалните помощи и пенсии,
                        има задължението
,
                       
длъжен е
            да им разплаща сметките,
                        и най-накрая длъжен е
            да ги уважава,
                        - без те самите да е необходимо да учат или работят -
            a те просто
                        си absofreakinlutely
лентяйстват, (яко и редовно) пият,
                        си
(пийнали) пеят,
                        си крадат,
                        си
(безгрижно) свиркат,
                        си
(дебелашки) роптаят,
                        си
(нагло) псуват,
                        се озлобяват
& арогантно агресират,
           
обсъждайки вътрешното и международното положение,
            като
същевременно (поради intellectual елементаризъм, примитивизъм)
              
            яко правят (яко) деца,
                        като съдействат
(със страшна сила)
                        за влошаване на демографския ни дисбаланс
            т.е.
(допълнително) дестабилизират (демографски) цялата Система,
            която източват,
            ала за която не допринасят absofuckinlutely нищо материално, нито с продуктивен труд.
            А, какво прави Държавата ли
(политиците, властта)?
            Ще
ти кажа, lovely josephine.
            Държавата, SS
ошъл Държавата,
                        т.е.
(egalite) политиците с поведението и действията си

            насърчават (с погрешните си морални принципи, с безпринципните си политики, с говоренето си, с идеологията си, с популизма си, с НЕпрактичността, с конформизма си, с НЕспособността си, със законодателството, което произвеждат!)

                              мързела & паразитизма,

            поощряват
                        мошеничеството
, враждата, реваншизма & лошотията, обезкуражават трудолюбието & hard working,
            и наказват
                        читавото & можещото & прогресивното
& профитабълното
                        т.е. конкурентноспособното
/практичното,

като absofreakinlutely възнаграждават (all the relationships with)
           
конформиста, паразита, мързеливеца, посредствения/primitive и крадеца/убиеца/abuser/силовака
              
т.е. (all the relationships with) НЕчитавото, НЕпрактичното, зависимото, НЕсправедливото & слабо/никак производителното!
Това
, правят, lovely Josephine,
нашите БГ полит-мекерета
& BG administration (статуквото):
            бавен, ала сигурен морален разпад,
            based on сбърканата етика и принципи, водещо и до икономическа
/cultural/social деструктивност, колапс.
И това,
            когато се отнася до етно-обременени групи
(малцинства),
го наричат интеграция,
ала когато се отнася до останалата част на населението, lovely Jos,
го наричат
представителна демокрация! Бахти!
Егати заблудата, сбъркана терминологично на понятийно равнище!
Ала, оказва се, че „работи добре” - пред мнозинството и за
/pro неговата заблуда.
Колкото по-бедна,
по-primitive, по-дивашка, по-лумпенизирана/маргинализирана, по-НЕцивилизована, по-религиозно зависима, lovely Josephine,
е някоя country и
колкото повече слабо образовани хора
(и функционално НЕграмотни/НЕконкурентноспсобни) има в тази нация,

            толкова повече
                       
популизмът,

                        redизмът,      
                       
кафявизмът/greenism/feminism/environmentalism,
                        interventionalism,
protectionism,
                        примитивизмът (
tribalism),

                        национализмът [национал-шовенизъм, национал-протекционизъм/интервенционализъм т.е. над всичко…който, обаче, Omg, наричат (интер-)(национал-)„патриотизъм“],
                       
деструктивизмът,
                       
leftish-измът/egalitarism,
                       
етатизмътелитаризмът of a знаеща и можеща group” (bad деснизъм/Костовизъм или Догановски/Сакскоборгутски центризъм/“либерализъм“; да не говорим за бойковизъм)
           
т.е. ирационализъм (of коминал-мажоритаризма), който преобладава,
            като
,
                        Омггг,

            същностна характеристика на това общество, в тази държава
/нация/регион;
            и толкова за по-дълго ще присъства, в ежедневието на голямата част от домакинствата:

                        сивотата, недоимъка, неврозата/worrying, small talks и
                        емоционализма на ниските
(и евтини) страсти (, питиета) и (authentic valueless) менталити (of the more primitive хора, които, разбира се, че се репродуктират демографски much faster & in bigger quatities, отколкото по-интелигентната & по-богатата social category хора, in the социално-икономическа пирамида),

            изграждани от пропагандата/промотирането на чалго-ченгиджийско-мутренско-нихилистичната култура (гневно проповядвана от националисти, национал-социалисти, десни консервативисти, лобисти, етатисти, егалитаристи и разни други демократи, които уж работели за благото/интереса на народа)
                        as a standard of value!

            Но, циганите,
                        сами по себе си,
            не са толкова виновни -
                        тяхното състояние и
(негативно) поведение, lovely Jos,
            е следствие
(не причината!) на няколко десетилетия прилагане на сбъркана политика, сбъркани принципи
                        насаждани от the majority of
образовани политици, (cetral) bankers, синдика(лис)тите и чиновници (мошеници, с бели якички),
                        все граждани, които са
                        на държавна
/public служба,
                        на издръжка от …данъкоплатеца,
ха!
            То
,
                        обаче,

            е следствие на утопичните
collectivist‘s ideas, комуналният метод на управление,

            на колективистичния/етатиския/егалитаристичния морал и their фалшиви & популисткo-демагогски обещания („for the common good; in the name of the public interest”) –
                        и резултиращата
(сгрешена и лицемерна) социално-икономическа политика,
                        която съвсем логично произвежда тези отчайващи
, corrupt & деструктивни резултати (икономически, политически, cultural и интелектуални),
                        които пък и допълнително влошават
(и без друго острия) демографски проблем в БГ.
            И въпреки това,
            или по-точно ето защо, lovely Jos,
            няма как да харесвам или съпортвам онова, което олицетворяват циганите!
(и никой разумен човек не би харесал това което вижда)
            Управляващите ни
(политици-колективисти-"хуманитаристи", welfare-исти и социалисти),
                        както и пасивността
(бездейност, апатия, индивидуална безсъзнателност) на БГ общество - тук е вината, в това поле.
                        Първите не
(искат и да чуят да) плащат тази сметка,
                        второто винаги участва в разплащането й - в пълният размер на цялата сума, чрез данъци & такси.

                        Вторите и понасят вредите, както и самите цигани.
                       
(които
                              хем нагло се възползват от предоставените им НЕсанкционирани възможности,
                              хем са жертва на "по-умните",
                              които по същество карат с решенията, нормативни документи, законите и действията си, циганите да се капсулират по етнически принцип.
                              Гротеско. Простотия.)

***

 

            Всеки,
           
който живее над/извън собствените си (real) възможности (способности, умения, капацитет, заслужено заработеното),
                        в средносрочен или дългосрочен план,
            е
зависим човек!
                        Иска, лобира и действа така,

                        че някой друг да изкарва ресурс, който да задоволява неговите personal/private нужди.
            Когато това
, lovely Josephine,
            е системен начин на живот,
            тогава този някой се превръща в нещо повече от зависим
(конформист) - в активен паразит!
           
Зависимостта, conformism и паразитизма
            са лоши & вредни неща,
                        ирационални по характера си.
            Лоши и вредни за кого?
            За
всеки productive individual,
           
за всяка общност от индивиди,
            която произвежда и се труди - като цяло
(, ала не само за някаква си част от Обществото).
            Наличието на много
(като количество) зависими & паразитни хора в някаква общност (от индивиди) -
            ако употребяваме понятието зависимост в контекст на Държавата
(или „Обществото”),
                        то това означава НЕсвободна & НЕсправедлива Държава
(„Общество”);
            в областта на политиката и идеологията -
                        означава НЕправилна политика
                        т.е. НЕбазирана на абсолютното върховенство на принципът на спазване и protection of индивидуалните права и voluntary choice;
            за социалните отношения и социалната организация -
                        НЕверен морален кодекс (
стандарт & еталон) de facto насочен срещу (живота на) човека (т.е. зло);
            за икономиката -
                        означава прилагане на НЕобективни, НЕефективни & НЕсправедливи закони в областта на производството, разделението на труда, материалното благосъстояние,
                        които възпрепятстват, забавят, спират или обръщат
(за някакъв времеви период) развитието към прогресивното, новото (т.е. живеене на кредит, произвеждане на дълг, прехвърлне на (част от) тежестта и отговорността, отхапване (изяждане) от/на бъдещето (на сегашното или следващото поколение/я) - в името, в (силно ограничена) полза на днешното; time machine).
            Тези неща,
                        приложени по този начин,
                        в тези различни области,
            са absofuckinlutely ирационални!
            Следователно са вредни - за индивида
(и за общността).
            Насочени са срещу
(доброто, благосъстоятелното и щастливото му) оцеляване.
            Следователно - зло.
            Добре е, би трябвало - ясно и публично това да се изрече, да се каже, да се открито назове!
            За да е въобще възможно да бъде осъзнато и смислено
(поне от една не толкова малка група интелигентни хора).

            На теория, този проблем е НЕтрудно разрешим
(цивилизовано и рационално), съгласно този ми пост:

Цитат на: RobSan в Януари 20, 2009, 09:33:17

           

Отношения между Държавата и хората. Пазарна икономика.


 -         т.е. МВР, прокуратура и съд, lovely Josephine,
            да си вършат както трябва (
държавната им) работа + образование.
                        Като [
временно] се осигурява (за почти всички, които участват в пълненето на социалните фондове, но не "по-равно")
                        "безплатно"
(задължително) образование и (частично „безплатно”) здравеопазване - до 14-16 годишна възраст.
            Крайно дясна политика не е решение за никоя държава, тя е същата като крайно лявата
!
            Политически пародии/
ООД-та като национал-шовенистите Сидеров и Каракачанов, ложелъ Йосепхине,
                       
са нищо без Доган,
                        без наличието на мизерия/беднотия, и
                        без наличие на
(голяма) безработица! (произведени от irrational Д&Д политики на политико-държавния етатизъм т.е. regulatory (deadly) хватката/капана на the капиталсоциализъм)
            Тогава,

                        в идеалният случай,
            нямаше да има престъпност, корупция, картели и монополи - бихме живеели в идеален свят
(държава). Всички щяха да искат да живеят и инвестират у нас и т.н.
            Разбира се "безплатните" неща
, ложелъ Йос,
           
все някой ги плаща - най-вече данъкоплатеца.
           
Защото лесей-феър идеала е (все още) много далеч от the mentality на мнозинството. Ала не е utopia. Може да е практичен т.е. да работи добре. За да имаш sustainable икономика (и политика) you need да имаш sustainable values/principles (,which is energy, productive power).

 

Решението на проблема

(Какво да правим с хората, които са прихванали паразитния манталитет?)

 

            Проблемът с циганите, наистина е теоретично - много, ама много лесно решим.
            От кого?

            От политиците, lovely Josephine,
            защото това е политически проблем,       
            който те (насила) са "щедро подарили" на обществото,
                        като забележете,
            че са успяли да внушат на същото това общество,
            че всъщност този проблем е произведен от самото „Общество” и следователно вината била негова!
            Чувам укорителни въпроси от хора:
                        "Ами ние, като общество къде сме?
                        Какво правим ние, всички граждани по този проблем?
                        Как на практика ние помагаме за разрешаването на този проблем?
                         Или само
(ние) си говорим и чешем езиците (и клавиатурите), а?"
            Хора, обикновени хора,
                        lovely Josephine,      

            не, не, не си (само)вменявайте вина,
            като се оставяте на управляващите
/властимащите политици да ви заблуждават, манипулират и влияят!
            Не се
(само)согистирайте негативно - това е целта на политиците!
            Вие нямате вина
(освен ако приемате мистицизам-колективизма като верен модел!), в този конкретен случай - вие сте жертвата (на управляващото малцинство).
            Следствието е сегашното състояние на циганите,
            причината е absofuckinlutely лошото
(тъпо и насаждащо омраза и антагонистични отношения)
                                   управление на този проблем от политиците ни & тяхната погрешна идеология.
           
Нека да потретя -
                        това е
политически проблем,
                        създаден и дълговременно хранен
, lovely Жос,
                       
от (egalite) политиците-колективисти:
                       
и leftish, и центристи, и консерватисти, и незнам още какви си – всякакви етатисти, мистици!
            Именно Държавата е институцията,
            която притежава
           
изключителна (политическа) власт/force (МВР, армия, съдебна система)
                        да налага определени закони, норми и правила в общественото управление
(т.е. принципи)!
            И пак,
            Държавата е длъжна да проследява как, дали и до колко гражданите
, lovely Jos,
            спазват тези правила
(контрол по изпълнението на наложените правила),
                        като
Държавата, of course,
                        трябва
ЕДИНСТВЕНО и САМО
                       
да protect, да брани, да защитава индивидуалните права (правата на индивида).  
                        Който не ги спазва - необходимо е да бъде санкциониран: забележка, порицание, наказание, глоба, ограничаване, изолиране, затвор
!
                       
That is all!
            В смесения тип,  
                        интегрирана
(морално-политико-икономико-социална) система (в, която живеем), lovely Josephine,
            трябва да бъдат принудени, накарани
(циганите, ала най-напред политиците ни)
                             
да спазват реда и законите (такива, каквито са днес),
                        да им бъде реално предоставена възможност да станат повече образовани
                       
(иначе информационните технологии и компютрите ще ги маргинализират тотално, ще ги изхвърлят напълно от пазара на труда - а, това би било ужасно лошо, като последствията ще бъдат за всички хора);
            и трябва
(да започнат) да си плащат (лично и без никаква помощ от данъкоплатеца) всички сметки!
            Трябва да се търси всякаква отговорност от всеки циганин, от всички компетентни държавни институции - всички до една!
            Така, както се прави това днес за всички „българи” (
с изключение на the polit “class”)!

            Кой може да принуди -
                        и цигани
(най-вече недосегаемите им и НЕчестно богати бабаит водачи),
                        и политици,
                        и други социални субекти,
                        и неправителствени организации
,
                        и "вся остальная непьющая сволочь"
- така, че да съблюдават тези нещица?
            Само един единствен субект има тази сила:
                        коректният данъкоплатец-избирател,
                       
чрез урните за гласуване т.е. чрез избора си,
           
yes, it’s all about free choices, making rational or irrational choices
           
т.е. необходимо е гражданина,
                        индивида,
(разумно и рационално)
            да смени политиците-колективисти
и/или атетисти, за да преобрази държавата си!
            Ако или когато корект
ния избирател има (свободна, независима и рационална) воля за това действие,
            защото предпоставка за прилагането на воля е наличието на ризънинг/
thinking!
            А не да се „спасява” поединично както до сега - да се капсулира или да не гласува, или да гласува за "по-малкото зло",
                        щото видите ли "нямало никаква алтернатива, щото всички са маскари".
            Коректният избирател НЕ може да се
(само)спаси без да изрази и осъществи собствената си воля и никой друг няма да го спаси.
            Защото просто няма такъв друг - и никой друг пък не
(му) е длъжен да го спасява!
           
Обратното! Само ще затъва/стагнира все повече и повече,
            ако продължава в същото русло на мислене, манталитет
(culture, навици, beliefs) и избори, които прави! Надолу, надолу по робския път.
           
И да, всеки избор,
                        бил той правилен или грешен,
                        обективно валиден или
(религиозно, социално или субективистично/unreasonably) утопичен,
            си носи съответните последици/последствия
/results,
                        със съответния знак – положителен или отрицателен
;
           
всеки човек (и обществото като цяло)
            си
objectively носи (и си objectively заслужава да изживява accordingly)
            последствията от своите избори,
            защото всяко нещо/действие,
                        в реалността,
            си има цена,
             която трябва да
(и objectively винаги) се разплаща !
                       
[и yes, справедливо, редно, честно, правилно,
                        добро е това да става, да се случва на тези
(този),
                             
които са причина за това действие, за онези, които са направили конкретен избор]
           
Алтернатива,
                       
in a free (market) society,
            винаги има
(политици и всички тяхни собствености успешно манипулират „съзнанието” на мнозинството, че нямало алтернатива, защото политиците имат интерес мнозинството хора да повярват, че наистина "не съществува алтернатива"),
            ала трябва да се rationally види от гражданинъТ-индивид. Да излезе от хипнозата и да си отвори по-широко очите.
            И тогава, осъзнато и волево - да направи своя свободен, независим и рационален избор. Добрият, правилния;
тъпият the smart choice.

Цитат на: RobSan в Януари 22, 2010, 09:43:12

    Държавната намеса в бизнеса винаги ще бъде много популярна сред народа, който казва:”Държавата трябва да направи нещо по въпроса. Къде е държавата? Това е нейна работа!” Насадено от векове – НЕздраво мислене от миналото. Народ с такова „мислене” винаги има нужда от (държавен) фюрер – със самодържавна власт. Популистко, популярно и разбираемо. Всеки (синдикалист или) дребен чиновник (добрал се някакси до чиновническото си местенце, което всячески гледа да запази и защити) смята себе си за по-умен и по-добър от (волята на) гражданите, които му плащат заплатата – и иска да се меси (и да решава) във всичко. И така ще бъде още мноооого дълго време.
     Свобода и робство – като мислене, манталитет и поведение. Свободата се таи само във волята на гражданите (и затова те трябва да могат да я отстояват, да изискват и притискат всяко правителство), които трябва да са обединени като съмишленици - но не в партии. За робството е ясно - то е навсякъде другаде.

               Другото,
                        така наречения и изди
гнат в култ прагматично-консенсусен подход, lovely Josephine,
            е абсолютна загуба на полезна
(обществена) енергия. Отлагане, забавяне и в крайна сметка – радикално (хронично) усложняване на проблема. Превръщането му в системен проблем, който няма как да не ескалира & експлозира, в много близкото ни (in historical context) бъдеще - с цената на човешки животи (предимно нецигански). Тогава Държавата, МВР, армията, съдебната - к’во ще правят? Ами хората? Ами (озверената и настръхнала) тълпата - какво може да стори? И кой може да я спре? И кой ще е, тогаз, виновен? Постфактум. Причината (а не следствието!)? Сбъркани (обективни & absolute, а не релативни) принципи на обществено - социално управление, наложени като Държавна политика на действие. Докато принципите не се totally сменят с верните такива - дупе (на обикновеният човек) да му е яко, мъка след мъка, безпокойство, обезвереност & невротично разстройство (и много думи) ще бъде почти ежедневие. Защо?
            Защото обективните & необходимите 3 принципа на:
                        Справедливостта & Собствеността & Индивидуалните Права -
                        просто не се зачитат, спазват, гарантират и прилагат
(от Държавата, която уж за това съществува!).
                        До тогава, докато.
                        С
(принципът на) реалността - никой ever не е възможно да се (с)пазари.

 

Рационално и практическо решение
[, ала знам, за съжаление, че the irrational majority of (BG) хората (все още)
не биха възприели такава морална идея]


            1. Трябва просто, lovely Josephine,
                        да се
mindlessly гласува (на избори, а не у кръчмата) "за"        
                        принципите и идеологията
                        на неизкривена
пазарна икономика и свободна политическа организация на обществото
                       
(т.е. за свободата да можеш да направиш нещо повече за себе си, и от там, като следствие - за увеличаване благосъстоянието на цялото общество)
                        т.е. „за”
лесей феър капиталистическа организация на отношенията.
                        А не за
(inter-)(национал-)социализъм/тоталитаризъм,
                       
    не за (mixed economics) капиталсоциализъм (както е днес БГ) или утопия [например, (религиозен или НЕрелигиозен) комунитаризъм]!
                                  
[макар, че огромната част от хората на Земята, на интуитивно ниво, lovely Jos,
                                             се блазнят и харесват утопията и идеологията на Маркс за
                                            "
централизирана планова икономика и диктатура на пролетариата, с колективна собственост върху средства за производство", ?!,  
                                            "тотална държавна намеса във всичко", и "без експлоататори-богаташи" -
                                            която без обективен анализ на образовани и интелигентни хора, lovely Jos,
                                             само звучи добре (като всяка положителна утопия),

                                            звучи
дори отлично,
                                           
to the обикновения "онеправдан и експлоатиран труженик, търсещ ... справедливост и солидарност" -
                                            ала е absofreakinlutely лишена от всякаква логика & рационален смисъл
                                            и може да донесе временно,  в най-добрият случай
                                            "посредствено живуркане, без кви-да-са съвременни екстри";
                                            а, малко по-късно (обективно, на база на фундаменталният принцип за причинно-следствената връзка!)
                                            се стига до социално-икономически колапс & крах]


            2.
Нито сегрегацията, нито интеграцията на циганите/малцинствата, lovely Josephine,
                        могат да решат верно & справедливо проблемъТ!
                        Защото
(тези средства) са сбъркани на принципно ниво.
            Необходимо е да се премахнат всички закони и нормативи, които защитават едното или другото, или дискриминацията .
            Какво тогава е еднозначното & вярното решение?  
            Необходимо е едно единствено нещо -  
                       
да се гарантират и защитават индивидуалните права на всеки човек (индивид; най-малката неделима human частица),
                        точно както е аналогията с малцинство и мнозинство.
            Ако не са гарантирани (политически и икономически) индивидуалните права на индивида,
                        от Държавата,
            НЕ може да
се гарантират никакви други права (щото такива „други”, обективно не съществуват) – „групови” -
                        нито на цигани,
                        нито на негри,
                        нито на жълти,
                        нито на бели,
                        нито на жени,
                        нито на незнам-си-коя-група,
                        нито на мнозинството,
                        нито на малцинството!
            Само
(политическа и икономическа) свобода + гарантиране от Държавата спазването на права на индивида, lovely Josephine,
            е верният ключ към верната барака -
                        така изчезват автоматично почти всички предрасъдъци и фанатизми
(расови, идеологически, етнически, икономически или каквито и да било други)!
            Всяко друго „решение” или действие, lovely Jos,
            е прилагане на
сила, принуда, рекетьорство
            т.е. мошеничество,
            което не решава нищо, а всъщност задълбочава проблемът
!

****************


           
НО, циганите, lovely Josephine,
            не,
не, не са единствената (етническа) група принадлежаща към
                        мързеливците, измамниците
, наглеците и паразитите
                       
- такива, за които всички ние плащаме за да лентяйстват, лежат и (да ни) смучат (жизнените сили)!
            Не са,
                        ама хич,
            малко и „българите”, които никак не им отстъпват
по
                        паразитизъм, мързел
, мрънкане, измама, злоба, & завистливи мисли и действия
                        за недостижимите за тях ценности/неща, к
акто и разбира се тенденциозно оплюване & нагла НЕблагодарност,
                       
пак за сметка (не на НЕзаетите/НЕработещите/НЕпроизвеждащите, а)
                       
на работещите, производителните хора!
                       
(,които принудително са заставени/заплашвани,
                              чрез стотици legitimate наказания, penalties, дори и затвор, да пълнят социалните фондове на социалната и НЕсправедлива и крадлива Държава/democracy)
 
                       
[Не са хич, ама хич не са малко  негрите, арабите и индийците по света, които са в аналогична ситуация.]

****************

           
            Този проблем
(скандал) не е от днес, не е и от вчера.
            И не може да се реши днес и веднага, разбира се!

           
Мен лично, lovely Jos,
            започва да ме притеснява, когато се повдигне и дефинира
                        като "етнически проблем" - от разни догановци, сидеровци, трактористи
(Алексеевчовци) или всякакви ромски „защитници".
                        Ако не са турци, цигани ще са, и т.н.
            Значи, има нещо много сериозно, а всичко друго са популистки думи, чалга култура
                        и съзнателно отклоняване на вниманието на хората от този проблем!
                       
(пак с цел извличане на „дивиденти”, чрез making of a scandal т.е. метода на скандализиране на някакъв проблем)
              
Защото се раздухва, lovely Josephine,
                        шуми се,
                        крещи се,

                       
размахва се,
                        манипулира се,
                        противопоставя се
етническата карта и ...толкова ... до там!
                       
(‘оти има демократични избори и gay parade, (израстнали с) погрешните ценности
                              of Bolsheviks, of Stalinism, of socialism, of Живковизъм, of НРБизъм, of БКПизъм, of Kostovism, of Доганивизъм, of Бойковизъм
                              т.е. of полит бандитизъм &of Алексеевско-хайдушки икономически силов/мутренски/милиционерски  тракторизъм)
              
Не, не, не се търси реално и ефективно решение,
            няма никакво реално действие
,
           
ала
            има много шум и крясъци, взаимни обвинения и обмяна на простащина,
                        по всякакви начини и
                        чрез всякакви канали/медии,
                        помежду различните силови групи/активисти;
            има умишлено
irrational & опасно,
                        Омггг,
            радикализиране
of the more primitive (functionally uneducated и/или религиозни) ppl!
            Но,
            трябва да имаме ясна, вярна и обективна позиция, lovely Josephine,
            по проблема и трябва да знаем + работим за правилното му разрешаване,
                        а не задълбочаване, нали?
           
Нека само да спомена тук и за:
            култур
но-религиозната доктрина на radical фундаментализма,
                        фундаменталния/dogmatic ислямизъм
(ала не въобще мюсюлманите или някаква друга религиозна общност),
                        като всяко крайно нещо
                       
не защото забранява секса преди женитба, забранява мастурбацията,
                              а пък същевременно (!?) утвърждава,
                              че съпругата, например тази на „пророка“ Мухаммад в К
урана,  
                                            откраднатата Аиша,
                              може да е дете на 6 годишна възраст и да консумира брака си на 9 годишна възраст
, докато си играе с куклите си,
                              а пък на всеки мъжки мюсюлманин,
                                            както и на този същия праведен пич Мухамед
,
                             
му се разрешава да бъде педофил & сексуален насилник,
                              както и да има до 4 жени в един и същ период от време (за Му
ухамед по изключение 11 жени) –
                                            „встъпвайте в брак с онези от жените, които харесвате,  две,  и три, и четири,
                                            И не се увличайте всецяло по една, та да оставите друга висяща“?!
                              Лудостта & the sickness на епилептика-первезник  Мухамед,
                                            на този болен мозък,
                                             изнасилвач на деца,
                              ме
absofuckinlutely втрещи, когато прочетох Корана - Volume 7, Book 62, Number 64:/ :Narrated 'Aisha:
                                            that the Prophet married her when she was six years old and he consummated his marriage,
                                            when she was nine years old, and then she remained with him for nine years (i.e., till his death).!]

            е много,
много взривоопасен и вреден -
                        винаги ще го има;
            религия, мистична етика
(of supernatural, свръх разума).
            Голяяям проблем за всички хора е, lovely Jos, че (
и в BG) има ръст. Ускорява се в световен scale!
                                  
[ако случайно ме попитате дали Иран или Пакистан трябва да бъде  ударен,
                                            то отговора ми е
                                            да, of course,
                                            дивашките (психопатки & фанатични) камикадзета
                                            не
, не, не са същества с които може да се осъществи успешен процес на reasoning, те трябва да бъдат спряни (от сдобиване с ядрено оръжие)! ОК?]
            Разбира се, че трябва да бъдат stopped,
            ако трябва, разбира се,
че и чрез употреба на сила -
                                   в защита на територията &
the civilized (secular & rational) (material & spiritual) values of the free society (of the IR & Contract)!
            ЛОШОТО,
                        обективно лошото,
            the mindless
/irrational/войнствената darkness,
                        ако не бъде навреме спряно
(да не прониква у/близо до територията, inside the good/smart/productive/light; ако the good не се self-protect-ва от the evil),
           
винаги носи вреди, беднотия, фанатизъм, мъка, омраза и болка.
            Разбира се, че
исляма не е за нормални/разумни хора, a за absofreakinlutely twisted (brain) хора!

            И друго нещо да спомена.
            Една от поредните, ала от по-елементарни, по-простовати
(теории на) конспирации:
                        oнзи, който казва
                                   "циганите
(или някаква си друга група, по друг принцип; етнически, расов, социален, икономически...),
                                     горките толкова просто си могат!
                                     Толкова са им
(интелектуалните) abilities & възможностите! Така са създадени."
            Това, lovely Josephine,
                        е чиста проба разновидност на расизъм.
                        Следователно - сбъркано, грешно.
                        А расизма е най-примитивната форма на колективизъм -
                        принадлежиш към групата/племето - заради цвета на кожата или някакъв си друг признак
(e.g. хитлеровата „арийска/чиста раса“).

            Допусне ли се (the collectivistic) D&D&D model
                        of съществуване на бедност, немотия, силен икономически недостиг/inflation у една държава, lovely Josephine,
            винаги ще има
                        сериозна престъпност,
                        много грабежи,
                        постоянна социална престъпност,
                       
високо (до very, very високо) ниво на корупция,
                        кражби
и лошотия (както дребно-битова, така и такава на едро/organized).
            И всички хора колективно
(с богатството си, с негативните емоции, с безпокойството си и със собствеността си)
                        ще absofuckinlutely разплащат високата цена на това съществуване!
            Защото лошите социални отношения между хората,
                        във всяко общество,
            се absolutely проектират върху всичко - принципи, икономика, политика, culture/
естетика.
           
Ето защо,
                        НЕвъзможно е,
            не
може да искаш да „оправиш” социалните отношения, lovely Jos,
            без да започнеш от
най-важното: етичната система (of rational principles, values)!
           
Политиката и икономиката, lovely Jos,
                        са
(по)следствие на доминиращата етика. Риалити.
            Морално, икономически, политически и социално обоснована
                        на верни & обективни & справедливи
(ала, не и прагматичните, yes - non-pragmatic!)
                        принципи.

            Безпринципната система създава безпринципни & безотговорни
(колективистични/комунални) действия & mentality,
                       
а това означава severe problems of D&D,
                        of
симулиране на happiness.

***********

Прагматично-консенсусното, lovely Josephine,
           
онова, което толкова много се величае,
                        и настойчиво се препоръчва,
            от всеки (политик, политолог, социолог, психолог, обикновен човек) [на всеки другиго],
                        като гъвкаво,
                        като адаптивно,
                        като добро,
                        като правилно,
                        като не знам още какво си -
            всъщност, lovely Jos,
            е кофтито, short term, безпринципното!
            Днес в ЕС и БГ прагматичният подход тотално доминира, за съжаление.
            Не,
не, не ни трябва прагматичното (то именно - пречи, вреди, е заблуда),
                        а обективно-рационалното, longterm,
                        което е принципното, е реалността
! Think.
        Parasitism (the big brother of conformism) sucks!
           
Ала проблемите,
                        вредите и щетите
,
            that are created, promoted & sold by those 2 brothers
(with the “getting it for free”  & social(istic) duty/responsibility т.е. the anti- “for profit” mentality/morality)
              
are getting tougher!
                             
[, защото the values/principles,
                                            that motivate and allow
/стимулират them to practice тези две дейности,
                             
са установени сред огромното мнозинство от БГ хората (особено сред тези, които са малограмотни или пък по-възрастни, over 50-55)
                                      
и всичките official (financed by the данъкоплатеца) БГ институции]

            Хора,

                        honest & productive people,
                        lovely Josephine,      

            I really invite you
            to rationally walk through
the walls (we don’t need no…schooling)
                        of
етатистката (leftish, центристка & rightish)
                             
демагогска пропаганда
            за да можете
to истински reach in front of the вратата of rational morality,
                       
справедливост, благополучие & просперитет! (for all the producing and hardworking people to enjoy what they’ve produced in their lives)

            Разбира се, lovely Josephine, че
           
the world  
            can, could and ought to be (yet
)
                       
по-готин, more fun;
            we the (productive) people
            can change the world
                       
към по-добро (за нас самите си),
            ала the one and only way, lovely Josephine,
                        is to (first
know and) change себе си, in the right/positive посоката (, а не да бъдем absofreakinlutely носталгици)!

 

-END-

 


Ако разширим тази тема и можем да я преобразуваме в една по-обща тема, тази за:

СОЦИАЛНО „ОНЕПРАВДАНИТЕ”, „НЕПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ” ХОРА, ИЛИ ЗА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ БЕДНИ СТРАНИ (2/3 of the world)