Benjamin Franklin says: "A (laissez-faire) Republic -- if you can keep it!"
A
REPUBLIC (a GOVernment of legally limited authority),
not, not, not a
DEMOCRACY (UNlimited Majority Rule)!
A Republic based on (not, not a
сошълized) Constitution!

 

ЗА THE PRINCIPLE OF
СУВЕРЕННАТА ЛИЧНОСТ,
СУВЕРЕННИЯТ ИНДИВИД,
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА (АНТИ-ДИВАЩИНА).
[ДИВАКЪТ, ВСЕКИ ДИВАК, ABSOFUCKINLUTELY ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE,
TRULY
МРАЗИ & НАРУШАВА ПРИНЦИПА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА = THE RIGHTS!]
ЗА СУВЕРЕННОСТТА НА ЛИЧНОСТТА -

THE YESTERDAY’S & TODAY’S, LOVELY JOS,
THE HIGHEST (
MORAL & ПОЛИТ) ПРИНЦИП
НА ИСТИНСКАТА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ! ABSOLUTELY!
[VS
TRIBALiSM = ИДИОТИЗМА НА ДИКТАТУРАТА]
THE ONE & ONLY ФИЛОСОФИЯ НА СВОБОДАТА!

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ КОРЕНИ НА НАШИТЕ
INDIVIDUAL RIGHTS
TO ЖИВОТ, СВОБОДА, СОБСТВЕНОСТ И PURSUIT OF HAPPINESS.

THE INDIVIDUAL RIGHTS, LOVELY JOSEPHINE, ARE FUNDAMENTal,
ABSOLUTELY FUNDAMENTAL
, TO ALL THE (HONEST) RELATIONSHIPS
BETWEEN
ALL THE (TODAY’S) NON-TOTALITARIAN COUNTRIES IN THE WORLD!
SO, THAT’S WHY
(THE СТРИКТНОТО PROTECTION OF) THE INDIVIDUAL RIGHTS, LOVELY JOSEPHINE,
IS THE MOST IMPORTANT, IN POLITICAL CONTEXT, STUFF FOR ORGANIZING
A (TRULY) FREE SOCIETY!
          http://www.robzor.com/rhouse/effort123_files/image101.jpg
OF THE GREATEST (EVER) (PHILOSOPHICAL) IDEA(L), THAT’S
BASED ON
АНГЛО-АМЕРИКАНСКОТО SCHOOL OF THOUGHT!
THIS (SCHOOL OF ФИЛОСОФСКА) THOUGHT, lovely Josephine,
has produced the most important action/document for the whole world-
THE (FIRST) CERTIFICATE OF (CONSTITUTING) FREEDOM
AS THE MOST  IMPORTANT ПРЕДПОСТАВКА
ЗА (РАЗВИТИЕТО НА) THE HUMAN SPECIES!
(AS REALLY & FULLY HAPPY RATIONAL ANIMALS)

ДА БЪДЕШ (НОРМАЛЕН) ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
НА ПЪРВО МЯСТО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ СВОБОДЕН!

You, as an INDIVIDual, lovely Josephine, are the MOST IMPORTANT stuff!
You, as an INDIVIDual, lovely Josephine, are
an END in yourself, your own self!
There is NO, NO, NO HIGHER
POLITICAL principle, lovely Josephine,
than the (
moral!) principle of the INDIVIDUALism (ядрото на Westernism),
than the (moral!) principle of the INDIVIDUAL RIGHTS! Remember that!
Всички философии, всички идеологии, всички доктрини, lovely Josephine,
които НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТРИЧАТ, избягват да разпознават/прилагат,
пренебрегват (или искат да направят COWARDISH КОМПРОМИС с) този ПРИНЦИП
са
truly EVIL (вредни) = са rights-VIOLATING (line of COLLECTIVist) ФИЛОСОФИИ, идеологии!
Тез irrational философии (идеологии) са based on НАСИЛНИЦИ & their AGGRESSIVE доктрини!

 
Всяка(ква) мистична доктрина is EVIL = supports a (version of) DICTATOR(ship) = TZAR(ism)!
 
A(ny)
DICTATOR(ship) е в домейна of TRIBAL, ВАРВАРСКОТО, ДИВАШКОТО,
защото той/тя
absofreakinlutely (дивашки, ВАРВАРски) L-O-V-E-S, lovely Josephine,
TO aggressively USE ФИЗИЧЕСКА FORCE срещу хора – да шантажира, заплашва, измъчва и(ли дори да) УБИВА хора!

При всеки от
the absofreakinlutely EVIL режимите на всеки АГРЕСОР, of any DICTATOR(ship), lovely Josephone,
(
например, the yesterday’s & the today’s Russia, China & Muslimland) the (four) individual rights НЕ, НЕ, НЕ СЕ СПАЗВАТ by the Law/State/Governments.
The West(ern democratic countries & their) governments съществуват, lovely Jos, за да ЗАЩИТАВАТ и за да НЕ НАРУШАВАТ (the Individual) ПРАВАТА.
Всеки човек и всяка компания,
lovely Josephine,
which
(избере да) работи в НЕдемократична (авторитарна или тоталитана) държава ИЗБИРА in fact да работи при условия на ОГРОМЕН (ПОЛИТИЧЕСКИ) РИСК!
Нарушения на (
the Individual) ПРАВАТА не са прецедент, ами са нещо РЕГУЛЯРНО във всяка (hard or soft авторитарна или) ДИКТАТОРСКА държава.
[например, през годините на Комунизма в т.н СОЦ лагер, lovely Josephine,
           
coercively НАЦИОНАЛИЗИРАТ (съгласно марксистко-ленинската ФИЛОСОФИЯ) ц-я-л-а-т-а СОБСТВЕНОСТ на ЧАСТНИТЕ компании!
            през 60-те и 70
-те години of the 20-th century държавите в Близкия изток НАЦИОНАЛИЗИРАТ the Western петролни компании в тези страни.
           
So, all the RATIONAL people & the Western компании absolutely ТРЯБВАШЕ да (могат да) научат ТОЗурок (още тогава)! Но, очевидно (все още) НЕ са го направили!]
Работата с
ТЕЗИ РЕЖИМИ не само излага the West компаниите на престъпленията на ДИКТАТОРИТЕ, но ги излага и на възможността за REALLY ОГРОМНИ ЗАГУБИ!
The West(ern democratic countries,  their governments & companies) ТРЯБВА да се поучат от този опит и ДА СЕ ОТТЕГЛЯТ ОТ ВСИЧКИ DICTATOR(ship)’s ДЪРЖАВИ -
НЕ
, НЕ, НЕ само Русия, но и Китай, Венецуела, all the Muslimlandia, и всички ПОДОБНИ EVIL (NON-)RELIGIOUS (fascist) РЕЖИМИ.
Инак, ако
(тъпо) решат/изберат да продължават с тази си dumb policy, lovely Jos, последствията ще бъдат very much лоши - върху тях!
ВСЯКА ИСТИНСКИ СВОБОДНА & ПРАВОВА ДЪРЖАВА, lovely Josephine,
(
ТРЯБВА ABSOLUTELY ДА)
СЕ ОСНОВАВА ЕДИНСТВЕНО НА (БЕЗКОМПРОМИСНО СПАЗВАНЕ НА) THE (PRINCIPLE OF) INDIVIDUAL RIGHTS!
ВСЯКА ИСТИНСКИ (HARDCORE OR SOFTCORE) АВТОРИТАРНА & БЕЗправова ДЪРЖАВА (TRIBALiSM-BASED),
и in the (далечното) past, и днес, lovely Josephine,
СЕ ОСНОВАВА САМО НА (THE EVIL MORALITY, POLITICS & ECONOMICS OF) AN AGGRESSIVE TZAR & СВИТАТА МУ!
  
За всеки
истински (рационално) МИСЛЕЩ човек, (= истински ДОБЪР човек), lovely Josephine,
за всяка
ЦИВИЛИЗОВАНА държава, за the really (huge мнозинството от хората) ЦИВИЛИЗОВАНА (western type of) Европа,
[за РАЗЛИКА от the today’s EVIL ASIAN (африкански и латино-американски) ДИКТАТОРСКИ ДЪРЖАВИ, lovely Josephine,]
ЖИВОТА (свободата, собствеността & the pursuit of щастието) на ЧОВЕКа, са ИСТИНСКИ  Б-Е-З-Ц-Е-Н-Н-И =
са
THE ABSOLUTE(ly rational moral) ЦЕННОСТИ, a еманацията за the (действията на) ABOLUTE ЗЛОто е ВОЙНАта! Absolutely!
So, let’s now talk about, lovely Josephine,
about the (ONLY true and rational =
the good) PRINCIPLE,
който може да ОГРАНИЧИ THE GOVERNMENT/ДЪРЖАВНАТА (evil) власт (Statism)
на
all the absofreakinlutely HUNGRY FOR POWER (corrupt = evil!) политици,
които (НАУЖКИМ) искат само да служат на ОБЩЕСТ(вен)ОТО”, баси!
Да, ВСИЧКИ (живи) хора, lovely Josephine,
СА РАВНИ САМО И ЕДИНСТВЕНО ПО THE INDIVIDUAL ПРАВА(ТА СИ)1,
И СПАЗВАНЕ THE ВЪРХОВЕНСТВОТО2 НА (the rational morality-based) ЗАКОНА,
но НЕ, НЕ, НЕ са изобщо EQUAL (and people shall NEVER BE equal)
по уменията, способностите и (вложени усилия & achieved results of the individual) производителността си!
В едно
really (ПО-)СВОБОДНО общество всички хора са UNequal (раз)личности,
за разлика от ЗЛОвредната harder or softer (интер-)(национал-)СОЦиалистическа идеология,
която
absofreakinlutely IRrationally preach-ва (oh, that dictatorship!), lovely Josephine,
that all people
MUST be (социално-икономически) coercively EQUALized, баси!
Ти,
lovely Josephine,
лайкваш/preach-ваш ли (pro) ANY size & version of диктат(урка), а?
Don’t be stupid,
lovely Josephine,
beware, be (consciously) aware,
че само STUPID и(ли) EVIL peoplea degree of авторитарно/фашизоидно мислене) DO this!
And do, do, do rememeber, lovely Josephine,
че ВСЯКО ОБЩЕСТВО,
което
не приема, отрича и(ли) не спазва the (MORAL principle of) Individual RIGHTS
            is (based onto
ДИКТАТура и като такова е) ОБРЕЧЕНО to FAIL(ure)! Absolutely!
So, let’s now talk about, lovely Josephine,
about the (only true and rational = good)
PRINCIPLE,
който може да ОГРАНИЧИ THE GOVERNMENT/ДЪРЖАВНАТА (evil) власт
на
all the absofreakinlutely HUNGRY FOR POWER (corrupt!) политици,
които искат само да служат на общест(вен)ото”, баси!

THE (RATIONAL) PRINCIPLE OF

THE
(moral concept of) RIGHTS!
ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА!

НЕОТМЕНИМИ
ТЕ (HUMAN) ПРАВА!
OF THE INDIVIDUALIST (HUMAN) SPIRIT!
ЗА ВЪРХОВЕНСТВОТО НА (THE MORAL) ЗАКОНА
BASED  ONLY, LOVELY JOSEPHINE,  ONTO THE
(СПАЗВАНЕТО НА) ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА,

ЦЕЛЯЩО SUPPORTING THE MAIN (MOST IMPORTANT)
EXISTENTIAL PRINCIPLE OF LIFE: HUMAN SURVIVAL =
EARNING (ВСЕКИ СПОРЕД HIS OWN ABILITIES) ONE’S FLOURISHING LIVING =
УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА THE PURPOSE/СМИСЪЛА НА (HUMAN) ЖИВОТА!
  
[Of the only RATIONAL етика, lovely Jos,
that when БЕЗкомпромисно спазвана,
осигурява свобода и
просперитет
на личността, на
the individual(s),
а следователно и възможност за
achieving (& keeping) happiness!]
THE R-I-G-H-T-S
of an INDIVIDual human; the IR, the HR.
THE SUPREME PRINCIPLE: OF RIGHTS!
THERE’S NOTHING, LOVELY JOSEPHINE,
THERE CAN NEVER EVER BE SOMETHING
ABOVE THE (INDIVIDUAL) RIGHTS! OK?
[ВЪВ ВСИЧКИ СИСТЕМИ BASED ON STUPIDiSM
THE (INDIVIDUAL) RIGHTS ARE NOT, NOT, NOT
REALLY REGOGNIZED OR PROTECTED!
GET IT?]
THE RATIONAL ABSOLUTE OF THE (OBJECTIVE) RIGHTS,
THAT ARE BASED ON
THE (CONCEPT OF) INDIVIDUALiSM!
 
 
It all started in 1215, in England, with
Magna Carta!

 

The universal & individual ПРАВАТА!
ЗА РАВНИТЕ ПРАВА, LOVELY JOS,
НА (
РАЗЛИЧНИТЕ) INDIVIDUALS.
[vs equalizing the individuals, lovely Jos,
в един авторитарен (stupid) свят,
чрез
the COERCIVE application of
(
всякакви) НЕравни (group) “права!
That’s the today’s evil project, lovely Jos,
of
absofuckinlutely НЕсправедливост!]
НЕОТМЕНИМИТЕ индивидуални ПРАВА,

права,
lovely Josephine,
regardless what country you live in, и
които
cannot be given nor taken away,
а именно: (the right to) life1, свобода2,
property3 и стремеж4 към ЩАСТИЕ4!
[НЕотменими от който и да било ЗАКОН or an INSTITUTion, ever!
All the RIGHTS-violating
ИДЕОлогии (& cultures), lovely Josephine,
са, in fact, ДОГМАтична doctrine (set of ideas) of МИСТИЦИЗЪМ,
са absofreakinlutely EVIL ИДЕОлогии (философии, cultures), които
са основа(ва)ни на
absofreakinlutely (concept of) God (= FAITHism),
са ИЗТОЧНИКЪТ на авторитарно мислене и social ДИКТАТ(ур)и!]


FREEDOM MUST BE BASED ON ИСТИНСКИ SECULARiSM!


FREEDOM & INDEPENDENCE, LOVELY JOSEPHINE,
ARE FAR, FAR AWAY FROM THE (
EVIL) CONCEPT OF A GOD!

THE RIGHTS ARE NOT, NOT
, NOT (AT ALL) GIVEN BY A GOD,
BUT BY THE VERY BIRTH OF AN(Y) INDIVIDUAL -
В РЕАЛНОСТТА!
SO, THE INDIVIDUAL RIGHTS ARE GIVEN BY THE
РЕАЛНОСТТА!
ПРАВАТА НА ЧОВЕКАREAL РЕШЕНИЕТО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
НА
СВОБОДНО, НЕЗАВИСИМО И ПРОСПЕРИТЕТНО ОБЩЕСТВО!
THE ONLY ОБЩЕСТВО BASED НА THE (REAL) RULE OF GOD LAW!
ВСЯКА ДЪРЖАВА1, ВСЕКИ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА2, ВСЕКИ ПОЛИТИК3,
THAT ТВЪРДИ, ЧЕ ГОСПОД-БОГ СЪЩЕСТВУВА, LOVELY JOSEPHINE,
(
& that the individual RIGHTS are GIVEN -and might be TAKEN AWAY- by him)
IS NOT, NOT (LIVING IN THE REALITY OF) SECULAR(iSM)! OK? GET IT?
SECULAR INDIVIDUALiSM = REAL (SET OF IDEAS OF) CAPITALiSM!
 
 
INDIVIDUAL LIFE1, INDIVIDUAL LIBERTY2,
INDIVIDUAL PROPERTY
3 AND THE INDIVIDUAL (PURSUIT OF) HAPPINESS4!

INDIVIDUALiSM - THE (PROPER, RIGHT, GOOD, RATIONAL) BASIS, lovely Josephine,
OF ANTI-MYSTIC(iSM), ANTI-COLLECTIV(iSM), ANTI-ÉGALITARIAN(iSM)!
On (true) (augmented) individualism. Of (the different ppl’s) individuality.
За
(раз)личността. За развитието на личността.

ВСИЧКИ хора се раждат равни; и с
раждането си (започват да) притежават
няколко (четири
!) UNаliеnable ПРАВА.
Всеки human individual on planet Earth
has (same-same)
ИНДИВИДуални права!
Това е УНИВЕРСалността на
this concept!
Правата на (раз)личността са НЕотменими!

THE (ONLY TRUE) INDIVIDUAL RIGHTS!
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ABOVE ANYONE!
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ABOVE ALL! YES!Rights не съществуват физически, lovely Jos;
the rights are ideas,
rational idea(l)s -
idea(l)s grounded in the (objective) reality!
Тези idea(l)s се крият“, lovely Josephine,
в морала, във философия(та)! Absolutely.
They should & ought to not be based on faith,
but on [rational]
ризънинг.
В този контекст, lovely Jos,
The Rights are
(not софтуерно added/granted to an individual by God/Government, but are)
really hardwired into всеки (normal) (fe)male individual
[by the objective принципите of реалостта & rationality]
with
(the fact of) his (own individual) birth!
The ideas of
the classical либерализъм – the HR,
ала не, не, не, lovely Jos, the many “Human Rights
as described by the United Nations documents
[which are де факто sold to the public as collective “rights”]!
 

 
 
 
  THE TRUE LIBERATION – НА ЧОВЕКА.

THE LIBERAL (ANTI-IMPERIAL) ORDER!
THE
SOVEREIGNTY OF THE INDIVIDUAL!
[vs
the slavery (negative) perspective of the
absofreakinlutely
evil ideology of collectivism,
която ЗАМЕСТВА индивидуалните,lovely Jos,
с измислени (all kinds of) ГРУПОВИ права?!]

  
 
ЧОВЕШКИТЕ ОБЩЕСТВА, LOVELY JOS,
NO MATTER IF ДОБРЕ OR ЗЛЕ ПОСТРОЕНИ,
ARE ALL BASED ON (RE)DISTRIBUTION OF
THE PROPERTY R-I-G-H-T-S! ABSOLUTELY!
THE DISTRIBUTION, LOVELY JOSEPHINE,
 OF THE PROPERTY (
WEALTH GENERATING)
IS
ПО НЕОБХОДИМОСТ UNEQUAL -
IN ALL
(GOOD OR BAD) ОБЩЕСТВА!

IT IS AN
OBJECTIVE PRINCIPLE, LOVELY JOS,
THAT MOST OF
THE PROPERTY WILL ALWAYS
END UP IN THE HANDS OF JUST
А FEW ХОРА:
LESS THAN
1% (ONE PERCENT) OF THE PEOPLE
IN A NATION, REGION OR THE WORLD! OK?
YES, IT ALWAYS GONNA HAPPEN, LOVEL JOS,
NO MATTER ДАЛИ МИСЛИМ И ГОВОРИМ
ЗА
(ПО-)ДОБРЕ ИЛИ (ПО-)ЗЛЕ ПОСТРОЕНИ,
IN MORAL (POLIT-ECONOMIC) CONTEXT, ОБЩЕСТВА!
NO MATTER IF WE COMPARE USA & НРБ СИСТЕМИТЕ,
ИЛИ ПЪК РАЗЛИКАТА МЕЖДУ THE WEST & THE EAST,
ИЛИ ПЪК РАЗЛИКАТА МЕЖДУ THE USA & EUROPE
I.E. NO MATTER
РАЗЛИЧНИТЕ РАЗБИРАНИЯ! ОК?
NO MATTER IF YOU VOLUNTARY ЧРЕЗ FREE ПАЗАРА
OR
ABSOLUTELY COERCIVELY TRY TO REDISTRIBUTE
THE PROPERTY/
WEALTH THAT THE INDIVIDUALS PRODUCE!
YES, ONLY A FEW OF THE INDIVIDUALS
, lovely Josephine,
WILL OWN THE MAJORITY OF СОБСТВЕНОСТТА/WEALTH!
[ДА, ONLY A FEW PEOPLE ARE VERY, VERY MUCH PRODUCTIVE,
НЕСРАВНИМО MUCH ПО-ПРОДУКТИВНИ/EFFICIENT THAN
THE HUGE MAJORITY OF THE PEOPLE IN THE NATION/WORLD!
ДА, LOVELY JOSEPHINE,
1% (ONE PERCENT) ОТ THE (PPL IN THE) NATION/РЕГИОН/WORLD,
(IN ANY JOB, IN ANY PRODUCTIVE STUFF, IN ANY PROFESSION)
СА ХОРА, КОИТО СА ПО-ПРОДУКТИВНИ, ПО-EFFICENT, ПО-ПРАКТИЧНИ
(IN THOUGHT, MOTIVATION &
ACTION)
THAN THE OTHER 51% COMBINED! THAT’S AN OBJECTIVELY VALID PRINCIPLE!
СЪЩИЯТ ПРИНЦИП Е ВАЛИДЕН ЗА ANY, ANY, ANY (GOOD OR BAD) SKILL!
THE 1% (ONE PERCENT) HAS MORE SKILLS THAN THE OTHER 51% COMBINED!
THESE 1% PPL ARE THE BEST OF THE BEST (OF ALL OTHER PPL) IN THE NATION/WORLD
IN ANY JOB, IN ANY PRODUCTIVE STUFF, IN ANY PROFESSION! YES, ABSOLUTELY!
СЪЩИЯТ (1%-51%) ПРИНЦИП Е ВАЛИДЕН НЕ САМО ЗА WEALTH (SOCIAL STATUS) DISTRIBUTION,
НО И ЗА МНОГО ДРУГИ STUFFS – НАПРИМЕР, ЗА THE MEDIA INFLUENCE, ЗА ЩАСТЛИВО LIVING PPL, ETC.
YES, THIS (OBJECTIVE) PRINCIPLE IS VALID FOR ANY (GOOD OR BAD) HUMAN S
-K-I-L-L!
НАПРИМЕР, 1% ОТ ХОРАТА, LOVELY JOSEPHINE, СА DISHONEST (POPULIST) ХОРА, КОИТО
ИМАТ ПОВЕЧЕ КОРУПЦИОННИ УМЕНИЯ THAN ALL THE REST OF THE PPL COMBINED -
THESE ARE
THE TRULY & FULLY EVIL ХОРАТА, КОЙТО ИМАТ ИСТИНСКИ ВРЕДНИ ИДЕИ;
ТОВА СА ХОРА КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ СЪПОРТВАТ EVIL ИДЕОЛОГИИ (ПАРТИИ)!
ALL THE EVIL ИДЕОЛОГИИ/ДОКТРИНИ СА BASED ONTO MYSTICiSM (& ALTRUiSM);
& THESE
EVIL ИДЕОЛОГИИ/ДОКТРИНИ PRODUCE, LOVELY JOSEPHINE, ABSOFUCKINLUTELTY
(HUNGRY FOR POWER)
SOCIOPATHS AND PSYCHOPATHS TO RUN FOR A POLIT OFFICE;
& THESE PRODUCE
ABSOFREAKINLUTELY EVIL GOVERNANCE (ПОД ÉGALITÉ ЛОЗУНГА), БАСИ!
SO, THAT (STUFF) IS ONLY NATURAL! YES, ABSOLUTELY!
 

Secularity & universality of the (individual) RIGHTS;
RIGHTS without
religion [groupism]
Най-(фундаментално) важната concept (building block/unit)
за рационално (political & economic) организиране
&
(objectively sustainable) функциониране
of a (really) FREE (and secular) SOCIETY!
(vs the СОЦ society of slavery)
 
“A government of laws, and not of men.”
—John Adams
law 
Individual rights1 and objective laws2, that are really based on them!
[Без тези две rational concepts, lovely Jos, the (organization of a) society is tribal.]
 

THE PLEDGE
Walter Donway
When the torch has been borne to the East,
Or just doused in the seas between,
And America becomes america,
I will never forget what I’ve seen.
When they say that it never was real,
And the air that we breathed never free,
America never america,
Where a man could be all he could be,
When the hate swears it never was true
We were master of all that we dreamed,
When America was America,
And her bounty was not what it seemed,
When the envy is sighing, relieved,
To assure us that greatness was small,
And America only America
And its happiness laced with gall,
I will climb to the keep of my mind,
And there will battle the slaver’s lie—
America was not America—
And let the truth be the last to die.
 

 

The (real) (rational; logical reasoning) base! The ROOTS of свободата!

(, which обективно/рационално дефинира all the political & икономически idea(l)s i.e. the Polit Spectrum)


I am, lovely Josephine, an individualist (, not a collectivist):
I respect your
(individual) rights, because I respect моите!
I DO NOT respect, lovely Josephine,
the Russian, Chineese & religiosity философии,
защото
these философии, lovely Josephine,
са
absolutely ИРАЦИОНАЛНИ:
 
faith-based & truly авторитарни!
*

ДА, ABSOLUTELY ПРАВ/RIGHT Е ДЖОН ЛОК КАТО ТВЪРДИ, LOVELY JOS,
ЧЕ THE ONLY ПРЕДНАЗНАЧИЕТО (FUNCTION) НА (GOOD) ДЪРЖАВАТА
Е ДА (ИСТИНСКИ) ЗАЩИТАВА ПРАВАТА (OF THE INDIVIDUAL):
ЖИВОТ, СВОБОДА И СОБСТВЕНОСТ! THAT’S ALL! ТОВА, IN FACT,
ОЗНАЧАВА (ДА TRULY РАБОТИ ЗА) ОБЩОТО БЛАГО! ОК?
YES, THE ONE & ONLY PURPOSE, LOVELY JOSEPHINE,
OF (ANY) (NON-AUTHORITARIAN) GOVernment/STATE
IS
TO PROTECT THE INDIVIDUAL RIGHTS! PERIOD!

By (thyself & the Government doing the job of) protecting, lovely Josephine,
one’s own individual right to
(really) live one’s own life1 free from coersion,
e the best thing that
both an individual & the Government (is supposed and) can do;
означава, че
we the ppl are all (as a nation/region/world) being protected.
By preventing
физическа coercion from anyone,
чрез the Mob Government,
by not coercing anyone else означава,
че
we each better our own individual lives, and че
оставяме the search [and the achievement] of one’s own individual happiness
to
(the abilities, skills and the капацитета на) each of us.


“A government of (rational!) LAWS, and not of men.”
—John Adams


The concept of Individual Rights is the right & the appropriate application of the category of ethics!
The individual rights, lovely Josephine, are the (real) governing principle of a civilized (free) society!
It’s all about the граждански, човешки IR (i.e. свободата и правата на индивида/личността) and (произхода на) values;
[Constitution based on the] Individual rights,
а не, не, не collective (колективизирани) rights (права на групи)!

 

It is a right of всеки човек,
it is right for всеки човек,
да прави absolutely anything (s)he wants [& can do], lovely Josephine,
ала като същевременно НЕ отрича на никой друг човек
неговите rights to
life1, liberty2, pivate property3 & pursuit4 of happiness! Absolutely! OK?
There should be no such thing [in the Constitution]
as
collective (group) rights – that’s a bad idea(l)!
[Ала you ought to understand, че the (индивидуалните) rights, lovely Josephine,
нямат absofuckinlutely нищо общо with Върховният Комисариат по човешки права към ООН,
които е an institution that is full of shit i.e. оваляна в absofreakinlutely много moral кал! Баси!]

 


*

The (truly benevolent & rational concept of the) I’right(s)

VS
the truly
malevolent & irrational concept of collectivism, мистицизъм!
All
(of the many) groupthink (мистични) идеологии/ppl, lovely Josephine,
са (in principle) inconsistent/incoherent with the (концепцията of) (индивидуалните) rights,
са
the absofuckinlutely killing of liberty (property & pursuit of happiness) -

in its
е(сте)тичен, political и/или икономически аспект [Държавата-Master];
they
, обаче, lovely Josephine,
са absofreakinglutely
съвместими with the (coersive) violation of the rights!
Всички (мисли, motivations, проекти и) действия, lovely Josephine,
на (all the versions of) égalité (wo)men, целят винаги, lovely Jos,
премахване и(ли) ограничаване на (some of) the (real) rights!
Да, етатистите LOVE the (COERSIVE) violation of the rights!
А к‘во да кажем за хора, които се отказват от СВОБОДАТА заради малко СИГУРНОСТ?
 

ДА, THE STATIST, ХОРАТА С АВТОРИТАРНО СЪЗНАНИЕ И МИСЛЕНЕ,
ДА,
ЕТАТИСТИТЕ ВИНАГИ СА ГОТОВИ ДА СЕ ОТКАЖАТ, LOVELY JOS,
ОТ СВОБОДАТА (СИ) ЗАРАДИ МАЛКО (ПОВЕЧКО) СИГУРНОСТ!
ДА,
ЕТАТИСТИТЕ ВИНАГИ СА ГОТОВИ, LOVELY JOSEPHINE,
ДОБРОВОЛНО
ДА ПРЕДОСТАВЯТ СВОБОДАТА СИ И ЦЯЛАТА ВЛАСТ НА ДЪРЖАВАТА!
ТОВА Е ФУНДАМЕНТА НА (ALL THE VERSIONS OF) HARD & SOFT ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
ТОВА Е ФУНДАМЕНТА НА
ALL THE ХОРАТА С АВТОРИТАРНО СЪЗНАНИЕ И МИСЛЕНЕ!

["ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЛИДЕР, който бие (по) барабаните на ВОЙНАТА, за да събере гражданите в патриотичен плам,
защото патриотизмът (наистина) е меч с две остриета. Меч, който окуражава кръвта, точно както и стеснява (раз)ума.
И когато барабаните на ВОЙНАТА бият високо дълговременно - и кръвта навира от ОМРАЗА, и (раз)УМЪТ се затваря,
[Oh, that (absofreakinlutely tribalistic) CLOSED MIND(set) – full of absofuckinlutely EVIL  IDEA(l)s!]
тогава лидерът няма да има голяма нужда ДА УЗОРПИРА ПРАВАТА на гражданите (i.e. the IR).
ВСЪЩНОСТ, ГРАЖДАНСТВОТО, изпълнени със СТРАХ И ЗАСЛЕПЕНИ ОТ (УЖ) ПАТРИОТИЗЪМ,
ще предложи ДОБРОВОЛНО (конформистки) всичките си ПРАВА на лидера, и при това с радост.
От къде ЗНАЕШ?
Защото това съм (го) правил. Аз съм Цезар, Юлий Цезар."]
 

Ала, тез‘ people, които се отказват от СВОБОДАТА заради малко сигурност,
не, не, не заслужават
, lovely Josephine, НИТО СИГУРНОСТ, НИТО СВОБОДА!
   
   

THE PLEDGE
Walter Donway
When the torch has been borne to the East,
Or just doused in the seas between,
And America becomes america,
I will never forget what I’ve seen.
When they say that it never was real,
And the air that we breathed never free,
America never america,
Where a man could be all he could be,
When the hate swears it never was true
We were master of all that we dreamed,
When America was America,
And her bounty was not what it seemed,
When the envy is sighing, relieved,
To assure us that greatness was small,
And America only America
And its happiness laced with gall,
I will climb to the keep of my mind,
And there will battle the slaver’s lie—
America was not America—
And let the truth be the last to die.

THE (GOODNESS OF THE) DECLARATION
OF INDEPENDENCE –
FOR THE INDIVIDUAL
(I)S(M)!
The ROOTS of
(the land of) свободата!
 

ПРИНЦИПЪТ на
(главна буква!) ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА -  
(of the citizens; cultures, beliefs/www and groups do not have rights)
the spirit of the "secular
natural law"!

Правата на индивида, lovely Josephine,
(, а не на the collectives & the колективните www: wishes  & whims  & wants)
that can & should be sustained in a free society!
ТОВА Е REALLY ВЕЛИК ПРИНЦИП! АБСОЛЮТЛИ!
ЖИВОТЪТ1, [ВЕДНО СЪС СВОБОДАТА2, PRIVATE PROPERTY3 & (THE PURSUIT OF) ЩАСТИЕТО4 OF AN(Y) INDIVIDUAL], lovely Josephine,
(ТРЯБВА, ТРЯБВА ДА) Е, ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗПОЗНАВАН & ПРИЕМАН ОТ ВСЕКИ ЧОВЕК ЗА Н-Е-П-Р-И-К-О-С-Н-О-В-Е-Н! ABSOLUTELY,
без оглед на one’s own race, sex, country of birth or social status! OK? Get that? Това е изключително важно нещо.
Това
отличава авторитарното evil мислене (, motivation и действие на any version of джихадистите), lovely Jos,
от НЕавторитарното
, the rational! Yes, lovely Jos, absolutely!

 

 

[The morality of this FUNDAMENTAL PRINCIPLE е гръбнака, lovely Josephine,
концептуалния
т мост,
между индивидуалната и social етика,
между личния и обществения
МОРАЛ

==> следователно:

Именно този основополагащ принцип е необходимият забит кол , lovely Josephine,
около, който е възможно да се
establish a free общество, the fundament of freedom!
Says T. S. Eliot: It is the general ethos of the people they have to govern, that determines the behavior of politicians.
That’s the spirit, lovely Jos! Духът – of the (мнозинството) ppl.
The
(general, prevailing) spirit that desends in different ways for different nations, in different space-time домейни!
За БГ, този general ethos,
as of today  is такъв – не (толкова) добър,
as it could (and should) be
much, much пъти better!]

OF THE (RATIONAL ФИЛОСОФИЯТА of) USAmerica’s INDIVIDUALiSM
VS
THE (
IRRATIONAL ФИЛОСОФИЯТА of) USSR’s (& НРБ’s) COLLECIViSM!

OF THE (ABSOLUTELY TOXIC I.E. FULL OF
IRRATIONALITY & SHIT)
IDIOCRACY OF THE (MORALITY & ALL THE REST OF) TOTALITARIANiSM!

A (
DIS)HONEST & (NON-)SUBVERSIVE (MORAL & INTELECTUAL) SYSTEM:
OF (
UN)ACCEPTING & (UN)RESPECTING THE (ONLY) INDIVIDUAL RIGHTS!
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image015.jpg VShttp://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image016.jpg

 VS

 

Древна мъдрост: „Истината е винаги само една, заблуд(e)ите ужасно много”.

ER:Всяко общество заслужава what it has (съзнателно или безсъзнателно) chosen - или freedom, или reject it (и тогава получава тирания).

Днешните политиците и синдикалистите,

the vicious държавно-управленченски circles/обръчи,

 винаги се стремят да ипотекират индивидуалните права на човека за да могат да го направят НЕсвободен, с цел да го контролират, управляват и ограбват.

Волтер: Моите права свършват там, където започват правата на другите.

Locke:  „Indivduals have "natural rights" and duties - their duties include preserving those rights, and respecting the rights of others,
which requires the formation of government to ensure this.”

Robsan: “Всяко действие (of a normal human), което нарушава (agresses, violates) IR (of a normal human) е НЕморално and should not be done.

 

Thomas Jefferson: “Our legislators are not sufficiently apprised of the rightful limits of their power;
that their true office is to declare and enforce only our natural rights and duties,
and to take none of them from us.
No man has a natural right to commit aggression on the equal rights of another;
and this is all from which the laws ought to restrain him. The idea is quite unfounded, that on entering into society we give up any natural right.”

 

Thomas Jefferson: “If we are made in some degree for others, yet in a greater [degree] are we made for ourselves.
It were contrary to feeling and indeed ridiculous to suppose a man has less right in himself than one of his neighbors or all of them put together.
This would be slavery and not that liberty which the Bill of Rights has made inviolable and for the preservation of which our government has been changed.”

 

Thomas Jefferson: “I consider the foundation of the Constitution as laid on this ground: That “all powers not delegated to the United States, by the Constitution, nor prohibited by it to the States,
are reserved to the States or to the people.”
To take a single step beyond the boundaries thus specially drawn around the powers of Congress, is to take possession of a boundless field of power, no longer susceptible of any definition.
Certainly no such universal power was meant to be given them. It was intended to lace them up straitly within the enumerated powers.”

 

Thomas Jefferson: “The kind invitation to be present at [your] celebration of the anniversary of American Independence is most flattering.
In the bold and doubtful election we [made] between submission or the sword, [it is] a consolatory fact, that our fellow citizens continue to approve the choice we made.
May it be to the world, what I believe it will be—to some parts sooner, to others later,
but finally to all—the signal of arousing men to burst the chains under which monkish ignorance and superstition had persuaded them to bind themselves,
and to assume the blessings and security of self-government.
All eyes are opened, or opening, to the rights of man.
The general spread of the light of science has already laid open to every view the palpable truth,
that that mass of mankind has not been born with saddles on their backs, nor a favored few booted and spurred, ready to ride them legitimately, by the grace of God.”

 

Thomas Jefferson: “Man  is endowed by nature with rights, and these rights are a matter of “moral law”; thus they are inherent, inalienable and unchangeable.
 A free people claim “their rights as derived from the laws of nature, and not as the gift of their chief magistrate (State/Government).”

 


Ayn Rand: „
Since there is no such entity as “the public,”
since the public is merely a number of individuals, any claimed or implied conflict of “the public interest” with private interests
means that the interests of some men are to be sacrificed to the interests and wishes of others. Since the concept is so conveniently undefinable,
its use rests only on any given gang’s ability to proclaim that “The public, c’est moi”—and to maintain the claim at the point of a gun.”

Ayn Rand: „There is no such thing as “the public interest” except as the sum of the interests of individual men.
And the basic, common interest of all men—all rational men—is freedom.
Freedom is the first requirement of “the public interest”—not what men do when they are free, but that they are free.
All their achievements rest on that foundation—and cannot exist without it.”

 

The principles of a free, non-coercive social system are the only form of “the public interest.”


Ayn Rand: „Individual rights are not subject to a public vote;
a majority has no right to vote away the rights of a minority;
the political function of rights is precisely to protect minorities from oppression by majorities (and the smallest minority on earth is the individual).“

 

Thomas Jefferson: „A Bill of Rights is what the people are entitled to against every government, and what no just government should refuse, or rest on inference…
…Yes, we did produce a near-perfect REPUBLIC
[чрез Конституцията]!
But will they
[the ppl] keep it?
Or will they, in the enjoyment of plenty, lose the memory of freedom?
Material abundance without character is the surest way to destruction."
 
Yes, the founding fathers of USAmerica, lovely Josephine,
са, са, са absolutely знаели, че (Сошъл) ДЕМОКРАЦИЯТА не, не, не е подходяща социално-икономическа система,
върху която да се създаде ПЪРВАТА ИСТИНСКИ СВОБОДНА ДЪРЖАВА (
with FREE PPL) in the world,
която да бъде много, много далеч от монархизма  и
(lли) the (State) меркантилизма i.e. тиранията !
Те са основали РЕПУБЛИКА!
А днес, в 21 век,
all the honest хората,
 имат нужда да се основе ЛЕСЕ-ФЕР РЕПУБЛИКА, а не, не, не (a version of) (social drug) етатизъм!
Yes, it is very, very difficult to KEEP THE (ЧИСТА) REPUBLIC!
Yes, it is very, very difficult
да се опази,
така че ДА НЕ Я ПРЕВРЪЩАТ
THE MORONS В (СОШЪЛ) DEMOCRACY i.e. (the evil idea of) СОШЪЛ-FIC(A)TION!

 

Михаил Александрович Бакунин  (1814-1876):„Свободата/IR на един човек завършва там, където започва свободата/IR на друг.“

 

 

Billy Joel - My Life1 : “I don't need you to worry for me cause I'm alright
I don't want you to tell me it's time to come home
I don't care what you say anymore, this is my life
Go ahead with your own life and leave me alone!

 

 

 

              

          Живеем във (21) век, lovely Josephine,
           
в който in fact малко хора знаят какво означава право, let alone свобода или независимост!

          Понятието право”,
                        индивидуално право,
            е
морално понятие,
            а не, не, не е политическо
/State granted (нито by God given, нито икономическо, нико сошъл)  такова.
            Следователно, това понятие ни казва, че определено поведение/
действие на някой човек
            е правилното
/right/(good for man),
                        morally
подходящото,
                        редното,
                       
естественото,
                       
когнитивно коректното, рационално практичното,
            един прерогатив,
            който трябва да бъде уважаван, съблюдаван и спазван - от всички хора
(and истински protected by the Government and the objective law),
                       
живеещи в едно свободно & civilized [non-primitive; non-tribal; secular] общество.
           
Всяко (real) individual право е действено, lovely Jos,
           
само ако не, не, не бъде нарушавано и не му се пречи [by some group(s) of ppl] да бъде изцяло и напълно прилагано в практиката на хората!
            Yes, тогава
и само тогава то е действено право.
            И, че всеки друг
човек, lovely Josephine,
           
който наруши някое индивидуално право на някой си другиго,
            то това е
                        НЕправилното,
погрешното, разрушителното,
                       
вредното - за всички;
                        и трябва такова поведение да бъде адекватно и о’време санкционирано
! (инак, идва регреса, на вместо прогреса)
            Why?
            За да бъде винаги гарантирано и реално работещо.
            За да бъде безусловна moral норма
[law], moral императив,
            който да важи напълно и изцяло за absolutely всеки отделен човек;
           
необходимата универсалност на концепцията за моралните rights на индивида; these rights are inherent in man’s nature.
            Individual Rights,
            I-right
(and responsibilities) can, should and ought to stay away т.е.
           
must be (твърдо, non-compromisingly protected to be)
            beyond any individual’s or
collective/group’s
           
control (of social engineering на една или друга групова/колективизирана/social/мистична идеология, на един или друг диктатор)!
            Само по този начин е възможно,
lovely Jos,
                        основано на
rational & objective (i.e. proven by means of evidence and logic) морални принципи/values,
           
да бъде really изградена
            социална система,
            която
to (автентично) protect (and serve) the individual,
            to really protect
всеки honest човек, we the people!
           
Система, lovely Jos,
            by rule of
objective law & order (т.е. основана именно на the protection of IR),
           
която да възнаграждава
            не
, не, не (както е днес, in BG/ЕС/демокрацията) (moral, intellectual, ideological)
              
conformism & сервилничене,
           
ами доброволното правене на (и)рационални choices (и носенето/experiencing на full & complete последици и отговорности от направените избори, accordingly),
            by the individual,
            by any
човек, no matter на кое равнище се намира в социално-икономическата пирамида of  the nation/region/world.
           
Всеки човек, който е убеден в (& supports) полезността на the free-market
                       
(vs central control/regulation/domination by a group of психо/социо-патолози, които са hungry and will do anything for взимане/запазване на political власт; или пък нихилисти)
              
can & should разбере, че all organic systems (nature, evolution & mankind’s history clearly show/teach us)
              
can sustainably & progressively (prosperously)
               to self-regulate & self-generate & self-change/adapt themselves, successfully,
           
като произвеждат long term (все по-добри & yet far wider and)
              
stable/beneficial & diversified (in q & q terms) objective results - when left alone, on their spontaneous/natural development. Yes, lovely Josephine.

 

 

GIVE ME LIBERTY OR GIVE ME DEATH!


ON (THE GOOD PHILOSOPHICAL CONCEPT OF) (CHOOSING & OBTAINING ИСТИНСКА) FREEDOM.
  
ФИЛОСОФИЯ (& ИДЕОЛОГИЯ) НА (НЕ)СВОБОДАТА.
ПОЛИТИЧЕСКА & ИКОНОМИЧЕСКА (НЕ)СВОБОДА.
ДА БЪДЕШ (НОРМАЛЕН) ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
НА ПЪРВО МЯСТО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ СВОБОДЕН,
ОЗНАЧАВА
ДА ДИШАШ СВОБОДНО/СВОБОДА, А НЕ TO BREATHE EVIL/ДИКTAT!
THERE ARE ONLY THREE (REALITY-BASED) CHOICES, LOVELY JOSEPHINE,
TO
(IR)RATIONALLY ORGANIZE THE (LIVES OF THE) PEOPLE
IN
A SOCIETY, IN A GROUP OF NATIONS, IN THE WORLD:

 VS
THE ONLY S-Y-S-T-E-M THAT IS (REALLY) BASED ON FREEDOM (& RATIONALITY)
(WHICH IS TRULY BENEFICIAL TO
A-L-L THE PRODUCTIVE PEOPLE), LOVELY JOSEPHINE,
IS
CAPITALiSM (INDIVIDUALiSM) - AND ONLY THIS SYSTEM CAN PRODUCE REAL WEALTH!
(CAPITALiSM IS NOT, NOT, NOT USEFUL TO
A-L-L THE PARASITES & THE SJW ADDICTS = NETTO NOT (REALLY) PRODUCTIVE ХОРА!
  
HOW ABOUT A DIFFERENT SYSTEM THAN THE (
FREE MARKET) CAPITALiSM?
 
ANY OTHER (ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКА) С-И-С-Т-Е-М-А IS BASED, LOVELY JOSEPHINE,
ON (
THE EVIL PHILOSOPHY OF) HARD/SOFT ТОТАЛИТАРИЗЪМ, ДИКТАТ(УРА) = ИДИОТИЗЪМ!
ANY (VERSION OF) STUPID(iSM) (COLLECTIViSM) ПРОИЗВЕЖДА САМО DESTRUCTION (& WAR)

SO,
COLLECTIViSM (= ANTI-FREEDOM) & ITS NARRATIVE, LOVELY JOSESPHINE,
И В (THE ANCIENT) МИНАЛОТО, И ДНЕС IN THE 21ST CENTURY, И (ЗА)ВИНАГИ,
ARE ABSOLUTELY
ИСТИНСКИ ЗЛ(ОВРЕДН)И FOR A-L-L THE PRODUCTIVE PEOPLE И
СА МНОГО ПОЛЕЗНИ ЗА THE (HIGHER LEVELS OF THE) EVIL ОЛИГАРХ(-ИДИОТИ)ЯТА!
NEEDLESS TO SAY, LOVELY JOSEPHNE,
THAT
YOU MUST NEVER, NEVER EVER, S-U-P-P-O-R-T (SUCH) AN EVIL SYSTEM, НАЛИ?

THE (evil = anti-truth)  PHILOSOPHY OF
POSTMODERNiSM, OF RELATIViSM PROMOTES
 
“There are NO, NO, NO absolutes (in this world, in the universe)! All stuffs are RELATIVE!
  EVERYTHING (IN THE WORLD, IN REALITY) IS RELATIVE! YES, YES, ABSOLUTELY!
 
 
  So,
there is NO, NO, NO universal right or wrong! All values & knowledge are RELATIVE!
 

  There is NO such thing as absolute FREEDOM for anyone! Freedom is RELATIVE,
too! Yes!
  There are FREEDOMS (or LIBERTIES)
  that are natural (=
God given), inherent (passed by -the morality/book- of God) into our nature;
  all freedoms are
granted by the Government,
            and which Government MUST
(have the right to) protect, да променя и(ли) да отнема!
 
Да, и СВОБОДАТА брат(о), е нещо ОТНОСИТЕЛНО! Нали (и ти така мислиш & вярваш в това), а?” -
  PROMOTES, lovely Josephine, ANY IRRATIONAL (STUPIDism or EVILness based) HUMAN. Omfg!
 
ВСИЧКО било, ти да видиш, lovely Josephine, ОТНОСИТЕЛНО! Е, баси простотията, an evil concept!
 
  
 
ТазIRRATIONAL (mysticism-based) ФИЛОСОФИЯ винаги ЗЛО(вредно опитва да) ВНУШАВА:
 
Ма, дали СВОБОДА (може -изобщо- да) съществува, а? Може би не. Или да. Относително е!
    Ма, дали СВОБОДАТА не е само фикция, an illusion? Може би (не) е. Всичко е относително!
    Може би хората всъщност, нямат (никакъв) (FREE) избор, защото всичко in lfe е относително!
    There are NO, NO, NO ABSOLUTES (in this world, in the universe)!
All stuffs are only RELATIVE!
    
EVERYTHING (IN THE WORLD, IN REALITY) IS RELATIVE! YES, YES, YES, ABSOLUTELY!
  Ох, тазкофти ФИЛОСОФИЯ - it is based on SCEPTICiSM! Скептицизмът е присъщ на the negative (doom & gloom) визия.
    
  Ох, таз IRRATIONAL(ity-based) ФИЛОСОФИЯ & epistemology! That is an absolutely EVIL stuff!
 

 
So, it’s all about the PRACTICAL VS the PRAGMATIC философии!

  The
rational философията is based on rational VALUES;
  an
IRrational философия is based on IRrational “values”.
 
 
An(y) IRRATIONAL човек, lovely Josephine, е онзи,
 
който ДОГМАТИЧНО (НЕРАЗУМНО) просто (си) ВЯРВА
 
 
  в някаква (си)
МИСТИЧНА (faith-based) доктрина (a set of ideas)!
 
 
  There are, lovely Josephine, only
TWO философии, in reality.
 

  Yes, it’s all about
the (ir)rational standards – of value! Get that?
  Yes, there is a bad/evil SYSTEM and there is a good SYSTEM!
  So, lovely Josephine, beware of the SYSTEM! Be(come) aware!
 
НЕ бъди в (домейна на) ТЪПотията на the IRrational people =
 
НЕ, НЕ, НЕ бъди част от the (evil) SYSTEM of MYSTIC(SIM)!
 

СВОБОДАТА (FOR ANY RATIONAL MINDSET),
(Е АБСОЛЮТНА, NOT A RELATIVE ВЕЛИЧИНА)

IN ITS ABSOLUTE FULNESS IS TRULY SACRED,
(e.g. political freedom, free market & freedom of ideas & speech, etc.)
Е ИСТИНСКАТА ВЪРХОВНА ЦЕННОСТ! ABSOLUTELY!

INDIVIDUAL LIBERTY! LIBERTY OF AN(Y) INDIVIDUAL!
POLITICAL & ECONOMIC LIBERTY OF AN INDIVIDUAL!“The Spirit that prevails among Men of all degrees,
all ages and sexes is the Spirit of Liberty.”
—Abigail Adams, 1775

ЗА ВСЕКИ (РАЦИОНАЛНО) МИСЛЕЩ ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
НЯМА НИЩО ПО-ВАЖНО
, LOVELY JOSEPHINE, ОТ СВОБОДАТА -
THE (INDIVIDUAL) RIGHT
TO LIVE (REALLY) FREE, IN A FREE COUNTRY!

[Без (наличие на) свобода, при (наличие на) (today's хард) авторитаризъм,
няма
really ДОБЪР свят и really GOOD life! ОК, lovely Josephine? Get it?
ИКОНОМИЧЕСКАТА свобода е част от THE HUMAN’S FREEDOM!
COMPROMISING on FREE market, lovely Jos, DESTROYS FREEDOM!
Всеки диктатор МРАЗИ (и се страхува най-много от) СВОБОДАТА!
Всеки диктатор най-много от всичко се стреми да УБИЕ Свободата!]

On
Liberty's Moral Superiority
 
THE MORAL SUPREMACY OF LIBERTY – ANTI (ÉGALITÉ) PATERNALiSM!
THE TRUE LIBERAL (ANTI-IMPERIAL) ORDER, BASED ON MORAL LAWS!
LIBERAL(iSM) – THE IDEOLOGY OF СВОБОДА & НЕЗАВИСИМОСТ!

Идеологията of FREEDOM strictly & fully спазването, protection & закрила на ИП!
(as the principles defined in The Declaration of Independence, 1776  & някои of the principles, defined in Declaration of the Rights of Man, 1789 )
[vs today’s irrational ideology of класическия съвременния
 
(pseudo) либерализъм, (neo-)консерватизъм, leftish егалитаризъм или десен/центриски/ляв (консенсусен) етатизъм]

ТОВА Е REALLY ВЕЛИК ПРИНЦИП! АБСОЛЮТЛИ!
ЖИВОТЪТ1, [ВЕДНО СЪС СВОБОДАТА2, PRIVATE PROPERTY3 & (THE PURSUIT OF) ЩАСТИЕТО4 OF AN(Y) INDIVIDUAL], lovely Josephine,
(ТРЯБВА, ТРЯБВА ДА) Е, ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАЗПОЗНАВАН & ПРИЕМАН ОТ ВСЕКИ ЧОВЕК ЗА Н-Е-П-Р-И-К-О-С-Н-О-В-Е-Н! ABSOLUTELY,
без оглед на one’s own race, sex, country of birth or social status! OK? Get that? Това е изключително важно нещо.
Това
отличава авторитарното evil мислене (, motivation и действие на any version of джихадистите), lovely Jos,
от НЕавторитарното
, the rational! Yes, lovely Jos, absolutely!

Oh, lovely Josephine, I absolutely truly love,
oh, lovely Josephine, I
absolutely truly love
in any thought, motivation &
действие (of човек)
да се rationally вижда (the Standard of) свободата,
truth & wealth!
I absolutely мразя НЕсвободата, dishonesty, диктатурата, collectivism!
[And yes, lovely Josephine,
I absolutely
мразя the ideology of марксизъм-ленинизъм & its shadows!
It is always building the wall of НЕсвобода (& насилие over the individual)!
Oh, that EVIL La-la-тралала-land/state/country of НЕсвободата, coerciveness!]

{
Моят number one1 принцип, lovely Josephine, for (my) living (as the Standard),
that I really uphold as liberty,
[
защото няма по-важно нещо от свободата, от свободния дух – на човека]
(as)
дефиниран ясно в         
On liberty”, [1859, by John Stuart Mills]:

  

The object of this Essay is to assert one very simple principle, as entitled to govern absolutely the dealings of society with the individual in the way of compulsion and control, whether the means used be physical force in the form of legal penalties, or the moral coercion of public opinion. That principle is, that the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of any of their number, is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant. He cannot rightfully be compelled to do or forbear because it will be better for him to do so, because it will make him happier, because, in the opinions of others, to do so would be wise, or even right. These are good reasons for remonstrating with him, or reasoning with him, or persuading him, or entreating him, but not for compelling him, or visiting him with any evil in case he do otherwise. To justify that, the conduct from which it is desired to deter him, must be calculated to produce evil to some one else. The only part of the conduct of any one, for which he is amenable to society, is that which concerns others. In the part which merely concerns himself, his independence is, of right, absolute.
Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign.


Целта на това есе е да защити един много прост принцип, който има правото напълно да ръководи отношенията на обществото с индивида по натрапчив и контролиращ начин, без значение дали се ползва с физическа сила под формата на легални наказания или морално принуждение чрез публичното мнение. Принципът е, че единственият завършек, гарантиран на човешкия вид, индивидуално или колективно, в намесата на свободата на действие на който и да е от тях, е самозащитата. И единствената цел, за която силата може да бъде правилно упражнена върху който и да е член на цивилизовано общество, против волята му, е за да предпази от вреда върху други. Неговото собствено добро, дали физическо или морално, не е достатъчна гаранция. Той не може законно да бъде подчинен да прави нещо или да се въздържа, защото за него така ще е по-добре, защото ще го направи по-щастлив, защото по мнение на останалите това ще е мъдро и дори правилно...Единствената част от поведението на всеки, за която той е отговорен пред обществото, е тази, която засяга останалите. В частта, която просто засяга него, независимостта му по право е абсолютна.
Над себе си, над тялото и ума си, индивидът е суверен.
}

http://www.robzor.com/rhouse/effort123_files/image098.jpg 

  
http://www.robzor.com/rhouse/effort123_files/image101.jpg


*


ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА -
крайъгълният камък,
поставил
the real fundament на съвременната (westernized type of) цивилизация!
[the idea of животa, свободаta, property & the purcuit of щастие - by an individual]
[the concept of - what real morality should & ought to be
истински based on]
*
THE DECLARATION - the ROOTS of (the land of) свободата!
The pledge
Walter Donway
When the torch has been borne to the East,
Or just doused in the seas between,
And America becomes america,
I will never forget what I’ve seen.
When they say that it never was real,
And the air that we breathed never free,
America never america,
Where a man could be all he could be,
When the hate swears it never was true
We were master of all that we dreamed,
When America was America,
And her bounty was not what it seemed,
When the envy is sighing, relieved,
To assure us that greatness was small,
And America only America
And its happiness laced with gall,
I will climb to the keep of my mind,
And there will battle the slaver’s lie—
America was not America—
And let the truth be the last to die.
*
THE DECLARATION OF INDEPENDENCE, lovely Jos
,
is всъщност the declaration of (objective) (индивидуални) rights!  


THE DECLARATION, lovely Jos
ephine,
накратко
(in its rational content & right context) означава – the (individual) freedom of CHOICE
[to (ir)rationally execrice
the judgement of and to act upon -the ideas within- one’s own mind; ала и to bear all the according последствия from that judgement & actions]!
To be (really) free to (really) choose; free(dom) of coercion. Това е in fact да имаш real control over your own life1 (and property)!
[A HUMAN, LOVELY JOSEPHINE, IS NOT, NOT, NOT FREE IF (S)HE IS NOT LEFT TO MAKE HIS/HER (IR)RATIONAL CHOICE FREELY!
ДА, СВОБОДАТА, ИСТИНСКАТА СВОБОДА, LOVELY JOSEPHINE,
 ВКЛЮЧВА И ТОВА, ЧОВЕК ДА (МОЖЕ И ДА) ГРЕШИ Т.Е.
TO THINK & ACT IRRATIONALLY, НО И ДА СИ НОСИ ПОСЛЕДСТВИЯТА!]


  
{
Моят number two2, по важност, принцип for (my) living,
that I
really uphold, е: the NAP, non-aggresion principle,
който простичко (раз)казва, lovely Josephine, че
инициирането на (обективна заплаха и/или objective намерение от употреба на) физическа сила [or fraud]
агресия & репресия
 
от някого или от някоя група върху другиго или друга група
,
e
(and should, and ought to be) нелигитимно, недопустимо, unjust & unfair т.е. is badness/evilness,
и при наличие на такъв case, lovely Jos,
то използването на (средства за) self-protection, от страна на потърпевшият,
е
really морално задължение,
is the morally right thing to do,
е абсолютно
(morally) justifiable and a must to be done,
for those of us, who think that
робски life1 matters.

 
 
  
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image200.jpg 
  
 

John Locke summarized natural human rights in 1689,
stat
ing that all humans have three inalienable rights from nature:
[yes, the rights, lovely Jos, are rooted in the objecive reality!]
the right to exist, the right to live free, and the right to property.
Тези права are natural because no one is forced to comply with them.
Същността на тези права не, не, не се променя с времето,
ever!
They are universal! A (wo)man,
с раждането си ги придобива!
  
 
  

Да, lovely Josephine,
физическата сила,
the initiation (& -заплаха от-  употреба) of физическа force
 (и/или fraud) (например, in a form of an assault, theft, etc.),
е
the единствения начин,
по който the IR
(: life, liberty, property & стремеж към хепинес) can be обективно violated!
Затова, lovely Jos,
we construct the Government institution -
to really & fully protect
[чрез being the only entity, that possess e-x-c-l-u-s-i-v-e power of applying force]
[, but I support all the rational aspects of privitazing -as a matter of (cost-)efficiency-
the process of protection -based on private and enforcible by the State contracting- of]

these rights of the individual!
И не, не, не, lovely Josephine,
свободата на един rational човек,
не може да влезе в конфликт със свободата на друг rational човек!
Там, където има тоталитаризъм/диктатура,
там няма свобода и
там надделява
ирационалното над разума (rational reasoning)!}

{Моят number three3 (basic) принцип, lovely Jos,  
for (my) living е, че:
фактите са факти,
evidence is evidence,
logic is
logic
обективните аргументи са обективни аргументи т.е.
[objective] reality is [objective] reality
should & could be the only fair & just & thruthful judge of human
values
/principles, ideas, choices, съвест and (най-вече!) actions/дела.
Няма, не съществуват in reality, lovely Jos, НИКАКВИ мистични чудеса -
ВСИЧКИ ми(с)тични чудеса са плод на домейна of (using) irrationality!
Да, всички
мистици са SUBJECTIVISTS, post-modern collectivists! OK? Get it?}

Thomas Paine 's
(intellectual influence is perceptible in the two great political revolutions of the eighteenth century. He dedicated Rights of Man to George Washingtonand to the Marquis de Lafayette,
acknowledging the importance of the American and the French revolutions in his formulating the principles of modern democratic governance.)

Declaration of the Rights of Man and Citizen (Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen):
(1) Men are born, and always continue, free and equal in respect of their rights. Civil distinctions, therefore, can be founded only on public utility;
(2) The end of all political associations is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man;
and these rights are liberty, property, security, and resistance of oppression.
(3) The nation is essentially the source of all sovereignty; neither can any individual, nor any body of men, be entitled to any authority, which is not expressly derived from it.

[These capsulations are akin to the self-evident truths concept that the U.S. Declaration of Independence expresses.]

 

Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (after the fall of the Bastille, 1789г, French Revolt )

Articles:

Men are born and remain free and equal in rights. Social distinctions may be founded only upon the general good.

The aim of all political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man. These rights are liberty, property, security, and resistance to oppression

(Wrong principle)

 Liberty consists in the freedom to do everything which injures no one else;

hence the exercise of the natural rights of each man has no limits except those which assure to the other members of the society the enjoyment of the same rights.

(Wrong principle)

(Wrong principle)

17. Property is an inviolable and sacred right.

 

Мишел дьо Монтен: “Природата ни е извела на света свободни и независими: ние сами се затваряме в едни или други кръгове.”

 

            Целта на
            тази
very, very important тема (за конструкцията на прогресивна, просперитетна & справедлива социална система, в която индивидите да могат да изживяват щастливо и както те намират за добре,  животите си),
            е да фокусира на дълбоко в съзнанието и в подходящия контекст,
            идеята за
(universal) ИП
            т.е.
            за общество организирано, в индивидуален и социален контекст, върху тази идея
of the закрила/protection of  the (universal) Individual Rights (civil liberties, в политически аспект).

            Фундаментът
            на
(the истинското humanization/flourishing of the humans/individuals/ppl in a)
              
всяко свободно общество
            е концепцията за
(the universal)
           
индивидуалните права,
           
а не, не, не някакви си (сошъл-)демократични Държави,
                        [безскрупулно & опростачено, безхаберно & незаинтересовано управление на медиокрацията, на крадливата & нагла бюрокрация; управление на арогантните болшевики – based on the принципа на majority/тълпа!]
            басни, утопии
, multiculti или еклектични приказчици;
           
The [Сошъл] State and (any) religion, lovely Josephine,
            are entities,
които (днес) do not uphold liberty for every individual/личност -
            те са
институционализирани (i.e. socialized i.e. public) агенции, които (нямат, не могат да имат и не трябва да имат „права“, ала винаги с „характерите“ си)
              
се стремят към налагане на анти-свобода & зависимост за индивида,
            за да могат тези именно агенции, нагло да доминират властово
(политически и икономически),
           
за да се НЕзаслужено/НЕчестно/лицемерно
            облагодетелстват и да мошенически паразитират на гърба на
(productive) индивида!
                         {

                              например,
                              като концепцията за Социалистически реализъм
/humanism и Държавата1 на социализма of СССР-изъм & НРБ-изъм & диктатура,
                              или пък
Социалната Държава2 of democracy,
                              която днес е издигната в култ с пълен идеологически консенсус: и от десничарски, и от центристки, и от левичарски, че и от религиозни политики и доктрини?!
                             
Тоталитаризмът, (of) all колективистични (егалите) идеологии, lovely Jos,
                              проповядва концепция, точно обратното на тази за права на индивида т.е.
                              че
all rights, произлизат, водят съществуването си от, са легитимни
                              само
through approval of (and obedience to) аn authority!
                             
(of the State, царя/монарха, султана, императора, Господ, Аллах, Jesus, Мухамед, папата, религиозния водач/духовник,  харизматичният, група най-умни интелектуалци/технократи/патриоти, …)
                             
Без (удобрението/санкцията/съгласието/резолюцията на) this authority/институция/орган-God,
                             
нямало,
                              не можело, ти да видиш,
                              да съществува
individual автономия/сувернитет and therefore индивидите (без нея) have no rights! Баси!
                              Трябвало
an authority, която да define & институционализира
                              що е право и що не е,
                              що е право на индивида, на работника, на работаделя, на гражданина, на онеправданите, на майките, на пенсионерите, на съкратените, на многодетните, на безработните, на военните, на
single moms, на вдовиците, на болните, на много профитабълните, на неграмотните, на профсъюзните members, на партиите, на държавния служител, на водолазите, на правоимащите управляващи…!
                             
Опа, хоп, и изчезваха индивидуалните права (права на индивида) и се появяват права на групите, определяни (и възнаграждавани, отнемани и наказвани; тояга & морковче) от this authority (which desides which group takes what/how and which group gives what/how)! Dictatorship emerges (e.g. при socialism the Партията/(State & КГБ/ДС) държи тотал(итаристич)ната authority/власт, политическа, икономическа, законодателна, оперативна, правораздавтелна, милиционерска, over the individual/гражданина, при това съвсем „конституционно“ и демократ-социалистически, в член 1; Тоталитаризъм, например,  диктатура на пролетариата/Партията, чиято цялостна идейно-интелектуална рамка е, че целта оправдава средствата (e.g. конфискация на private property, redistribution/theft of wealth, coersive behavior & милиционерски методи, високи данъци, etc. - всички те прикривани зад лозунга „в името на общото добруване“ и „бъдете състрадателни“, саможертвайте се!            
                                      
}  
            That’s the real фундамент, върху който трябва да се objectively & рационално (НЕмистично) списват всички закони,
            в една свободна
република [, а не, не, не демокрация, която е the absofreakinlutely tyranny of the majority rule], based on written (and objective) Constitution;

            всеки индивид/човек,
            в една такава истинска
Constitutional РЕПУБЛИКА,
            е really свободен да
choose and върши каквото (си) иска,
            с изключение на онова,
            което е забранено от
the objective законите,  (всеки индивид и всяка фирма is free to извършва всякаква дейност, под всякаква форма, която не е изрично забранена от закона),
            които и ако, обаче, са
really базирани на принципа на (inalienable) индивидуалните права и точно тях support-ва, защитава и пази;
            всеки един чиновник
(държавен служител, public servant), в една такава република,
           
трябва строго да се придържа към the objective законите
            и
absolutely не може да тълкува или получава никакви правомощия по-големи или над онези описани в тези закони.
           
(чиновниците не могат да вършат нищо друго, освен това, което е разрешено от закона !). (нашата BG Конституция е абсолютнo неподходяща и умишлено несинхронизирана с цялата тази тема, за която тук иде реч, както и цялата тази book.)

            Индивидуалните права означават:
           
да бъде предпазен всеки индивид
            от нечия
си употреба на физическа сила (или принуда) върху него
            i.e. to be free of (
заплаха от) coercion.
            Те, lovely Jos,
            са
            добродетелта на доброволността
, практичността и производителността от кооперирането между индивидите (in the process of voluntary & peaceful exchange/interaction),
            така както
            самоуважението
            е pre-conditioned предпоставка
на свободата.
            There’s no, no, no such thing, lovely Josephine, as society’s rights (
сошъл права)!
           
Съществуват само individual’s rights!
           
Society doesn’t have rights; cannot have rights apart from the indviduals that всъщност го изграждат!
            Individuals
, lovely Josephine,
           
the ppl, (that have rights) make up общество(то). Само individuals, individual (human) entities, [can] have rights!
            Individual’s rights
            can be violated
           
и често пъти мошеници, конформисти & the (национал-)Сошъл Държавата истински do it, безскруполно;
            there’s no, no, no such thing as violating the society’s rights!
            An individual
(or a group of individuals) can violate another individual persons’s rights - и в този случай, when living in a истинско collectivist free society,
            all the individuals must be accordingly punished for their violation of other ppl’s IR! And rightfully so.

           
Groups don’t act, only individuals do; collectives don’t act.
            Only individuals do/can;
           
само individuals могат да бъдат (и some of us really са) предприемачи/предприемчиви -
            which is just the opposite of
the predominat state of today’s world на политически & икономически (spirit of) колективизъм/релативизъм/мистицизъм/уелферизъм/груповизъм/ groupthink.

            Индивидуалните права, lovely Jos,
            означават
            поставяне на
(управлението на) рационалния човешки ум над (управлението & инициирането на) грубата физическа сила (или над wrong principle of болшевизма/мажоритаризма):
                        свободно общество
/култура vs НЕсвободно общество/култура!
           
Следователно,
            означава
т
           
real доминиране на (universality & objectivity of) the rational morality:
           
            компетентността & интелекта & практичността & рационалността
           
over and above  
            посредствеността &
force & fraud на мафията (including the majority of the “elite”) & простащината & непрактичността,
           
без да бъдат нарушавани love life, liberty and property на кой да е безчестен човек.
           
Индивидуалните права, lovely Josephine,
            са логическата трансмисия, крайъгълният камък, скоростно-предавателната кутия,
            kоято,
при наличието на предпоставката (of individual) freedom,
            прави възможно рационалното
            превключване
            от индивидуалните choices & действия на някой човек
            към
някакви си измислени/delusional/non-objective/irrational мистико-религиозни or утопично-социални duties/obligations
           
принципите,
            които in fact ръководят и управляват неговите отношения с външния му свят - другите хора и неща.
           
Всеки (free) човек in a totalitarian режим
              
има право (свободно, voluntary, non-coersively)
            да избира
да живее така, както той самия, the individual/личността намира за добре
                              (,
а не така, както
               Обществото/Господ/Алах/Буда/Църквата/Синегогата/Джамията/Корана/Библията/догматична
faith/Супермен/Вождът/group/Партията/”the elite”/Government
                             
намира за добре
                              да му предписва и човекът/личността
prosto да се obey to that Authority!),
           
limited only
            by the boundaries of the IR of the other ppl
;
            и така
            според собствените си (и)рационални
idea(l)s, избори, motivations and действия [based on his own (ir)rational morality, knowledge & способности/капацитет/character],
            всъщност
accordingly
            случва
/създава/make-ва/actualize (и, like it or not, believe it or not, поема пълната отговорност за)
              
собствения си (единствен!) живот,
            make-
ва съдбата си - healthily happy or not (there’s no middle road, no “златна среда“, no “истина по средата“, in reality)!
           
А това, lovely jos, е
           
обективно и справедливо (chaotic meaningful)
            живеене
в услуга на общество от хора:
                        политико-социално-икономическа организация на животите им
,
                       
based on the тази или онази „наукообразна“ религия/утопия/заблуда/ирационалност
                       
individual rational self-interest, free will and voluntary association/co-operation of the individuals!
                        Упорядъчност, подреденост, non-disorder, sustainable stability -
                        по аналог и подобие на the
Universe order,
                        който обективно съществува основан на обективни
(физически) принципи.

            Индивидът/личността/човекът,
                             
an adult (wo)man,     
            е най-важният,
           
the most essential unit,
           
а не, не, не „какво тук значи някаква си личност“!
           
Не групата, не комуната, не общността [the collective],
            а човекът, an adult individual entity,
            индивида,
rational личността, сувернитета на личността, the self!
           
Човекът, всеки човек, lovely Jos,
           
е an end in itself;
            и никога
must not бъде средство към целта на някой си другиго, на някоя си група, на нещо си друго.
           
The individual, lovely Josephine, съществува,
            живее живота си „тъй както (намери за добре) и колкото умее“,
            за собствена услуга,
for his own sake/happiness! Remember that, Josephine; it’s absolutely essential! It all starts and is all about the individual;
           
той е великият,
            той е духовността
/съвършенността/перфектността,
            той е
all! That’s (the) fundamental!
            Индивидуалните Права задават
            рамката
(the rule of objective common principles)
            на
общуването
            между индивидите
/(раз)личностите;
            за да могат хората да общуват по цивилизациван
/достоен начин помежду си,
            трябва ясно да знаят какво & как & защо могат и какво & как & защо не могат да правят един на друг.
            Инак – настъпва хаос и анархия, в ущърб на
all (honest & productive) individuals/ppl.
            В едно свободно общество,
           
НЕотменимите (т.е. непрехвърлими и не могат да бъдат отнети; така както в Universe съществуват неотменими/objective принципи!)  
           
и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-н-и права
            на всеки човек
от това общество законите, които must be основани само и единствено на тези божествени универсални права, трябва да)
            са обективн
и/автентични/real:
           
право на lovelife1,
         
право на dutyliberty2,

право на държавна (honestly придобита!) private property3 (приватно contracting)
              
and

          право на the income equality & guaranteed (min) wage (i.e. egalitarism) pursuit4 of болка&мъка или government positions/powerhappiness.
                   
[да, съгласно, based on the Американската конституция, Декларацията на независимостта, Bill of Rights,
                             
защото USA, тази нация (vs СССР и онази доктрина), lovely Josephine,
                              обективно олицетворява
                              надеждата на света
,
                             
на целия разумен и рационален свят,
                              за конструиране на едно по-добро (
free) общество –
                             
the great experiment in human freedom, при всичките правени грешки (и безобразия!) във външната политика на американските политици за последните 100 години!]
           
Свобода на живот,
                        право на (
free) individual избор (of цели, ways & values for the search of),
            търсене на лично щастие и
absolute НЕприкосновеност на частната собственост!
           
И absofuckinlutely никакви: (държавен, групов)
                        интервенционализъм,
(държавен, групов)
                             
протекционизъм, (социал-)
                             
национал(социал)изъм, (заплаха от)
                             
употреба на сила/принуда или пък „сувереннатa will of the people“ [болшевизъм]
            не
(трябва да) могат objectively
            да ги
(видо)изменят, променят, заместват, елиминират
            или по някакъв си начин

            to be
expanded,
            contracted,
            transferred or
            transformed
(in quality and quantity)! Точка.

            И тези
           
universal & objective права, lovely Josephine,
                       
Iphone I-rights,
           
не, не, не са „исторически обусловани” (ИСМАТ, исторически материализъм, или ДИАМАТ, диалектически материализъм, по Маркс)
            или
пък от някого (Господар, по религия),
            или от някой си
[субектив(истич)но, икономически или социално, по сошъл-демократичния egalitarian стандарта] обусловани!
            Те са
natural,
           
част от, и в синхрон with,
           
природата на всеки human. На индивида. На човека.
            Тези универсални
/природни ИП не се (съз)дават от някого!
            И не могат да бъдат ограничавани или очуждавани от някой си!

           
Те, lovely Josephine,
            възникват
естествено
           
by the mere fact [of the reality], че humans (Homo Sapiens, moral agents)
                             
exist & (should, ought to)

                              live their lives! (, in a free manner of voluntary contractual co-operation; който с когото choose to (НЕ)иска to communicate and work with)
            В едно свободно (secular & civilized) общество, lovely Jos,
            не могат
                       
should not,
                        ought not to the
(универсалните & обективните)
              
ИП да бъдат нарушавани от някой/нещо си!
           
Други някакви си права -
            обективно няма,
            обективно не
(могат да) съществуват!
                       
[например,
                              икономически права на някоя си група -
that’s collectivism
                             
т.е. желанието на някои (си) индивиди, ложелъ Йос,
                             
to coercively
                             
-чрез законни, регулации & контрол-
                             
overwhelm/repress
                        the human action of an individual or group/”class” of individuals.]
            И не може, lovely Josephine,
            нито трябва да съществуват
права на една или друга, на някаква си група! No, no, no! No груповизъм! No collectivism!
            Не би било изобщо необходимо, lovely Josephine,
            защото тези 4
            са напълно
(екзистенциално)
           
достатъчни за изграждане на
            рационално-справедлива система
            of всеобщо
/common оцеляване (ала не колективистично/collective)
              
и правилното (прогресивно и просперитетно) развитие на mankind общества -
                        система, основана на

                       
патриотизъмдоброволност,
                        свободен
dutyизбор &
                       
rational collectively_shared_obligations/responsibilityself interest
                       
{in a real free socirty, lovely Jos.
                               you work hard,
                               you put efforts according to your own capacities –
                               you make money [private property]
                               that can never ever be taken from you
                               by
гангстери или the government, you enjoy your робски life1 & security},
            която [to b]е антипод на действащата от десетилетия
            ирационална система of

           
конформизма & deception & лицемерния лобизъм/parasitism
                             
Нашият човек, човек от наш’та групата/племето,
                       
 е добър & способен човек!
                       
 И ще го съпортваме винаги, навсякъде и във всичко (именно, защото е от групата, а не заради неговите личностни характеристики),
                       
 докато ни е необходимо (as a) средство!  
                       
 НЕнашият човек е НЕспособен или лош човек, изначално! Врагът-човек!
                        И
затова ще го бием и отричаме, винаги и навсякъде, с всички средства, с които разполагаме (почти всякакви).
           
Тази absofreakinlutely социалистическа [като метод;  type of] система
             от типа „
Наш човек”, lovely Josephine,
            at root,
            е НЕобективна, НЕсправедлива
, кланова, примитивна и НЕконкурентноспособна
                        i.e. collectivistic
                        т.е.
кланово-мистична [племенна]based (просто) on faith & emotions!
            Коя от двете системи, lovely Jos,
            е обективна и рационална за
real справедливо (НЕмошеническо, НЕлобистко, НЕконформиско, а достойно, справедливо, основано на способности)
            оцеляване и просперитет на индивидите;
            и коя е just the противоположното?

 

Закони-привилегии, lovely Jos,
даващи
[to some special group(s)] и правата отнемащи [from some group(s)]!


[Някои са по-равни от други
made
by law (, според политически управляващата кофти -collectivistic- етика)!]
  

 

            Законът (може, както е днес, ала), lovely Josephine,
              
не, не, не трябва [ да бъде списван or]
            да бъде прилаган & използван за постигане на противоположната цел –
                        да налага
                        „законна” НЕобективност,
                        прагматичнo-
кланна (tribal) субективност,
                        НЕсправедливост (moral & intellectual dis
honesty),
                       
на вместо както трябва да бъде – да я санкционира и да я наказва!
            Днес, обаче, lovely Jos
ephine,
            всеки нормален индивид в БГ,
            може да види стотици
[кофти] примери,
            за съществуването на десетки
           
НЕобективни/subjective закони (ала приети от Парламента, и са легални инструменти на властта, баси!)
                        такива закони,
                        прокарвани от [
the кофти morality of] различните лобистки групи,
            са
absofuckinlutely практика,
            която прави възможно
                        политиците
(и техните сателити) absofreakinlutely НЕсправедливо
                        да упражняват „силата на закона“ за лично
(или групово) облагодетелстване;
            твърде често, обаче,
           
на днешния БГ политик (чиновник, бюрократ, синдикален лидер, лобист, съдия/прокурор), lovely Jos,
            дори не, не, не му е нужно
                        да упражнява открито властта си
(да извършва някакви действия, основани на такива необективни, ала легални закони),
            а той
            просто трябва да има на разположение,
            като инструментариум,
            такива НЕобективни
(ала „удобни“ и умишлено разтегливо създадени) закони,
            без дори да трябва да ги прилага,
            защото обикновено,
            в нашето НЕсвободно
[капиталсоциалистическо] общество/култура (поради отколешна практика, която е ясна за всеки здравомислещ гражданин),
           
страха
           
върши останалото – страхът, lovely Jos,
                        породен от реално съществуващото узаконеното беззаконие,
            което във всеки момент,
                        когато политика
(чиновника, бюрократа, лобиста т.е. рекетьора) реши,
                        може да бъде приложена върху „жертвата“;
            затова, индивидите в БГ,
                        изключително често,
            са готови и прилагат действия,
            които могат да се характеризират,
                        като „
middle of the road”, the making of корупция;
           
тече процес на
            масова
absofreakinlutely деморализaция на индивидите,
            основан на съществуването и приемането на
(лобистки) субективистични (морално absofuckinlutely релативистично) закони.
           
А това
           
е
            управлението чрез
страхът,
            основано на създаване на
                        среда на НЕсигурност,
                        НЕвъзможност за предсказуемост
(на действията на политика, лобиста, синдикаталиста, бюрократа, чиновника: рекетьора)
                             
и НЕнаказуемост –  
            всички те,
lovely Jos,
           
            произведени от НЕобективни [лобистки; някому привилегии даващи] закони [отнемащи правата на другиму]
                        i.e.
absofuckinlutely узаконено беззаконие
                        i.e.
разпад на [real] държавността [, because of -наличие на- критична маса of bad moralities в обществото/nation/регион/world]!

 

 

JOHN LOCKE – THE FATHER OF (TRUE) LIBERALiSM
i.e.
CLASSICAL LIBERALiSM
Conceived not in the (
tribalism of) religion, but in (life1 &) freedom2!

The base of истинската (true) философия; и икономика! Of capitalism.
These are the deep roots of (
философията & economics of) capitalism –
as really (first)
(logically) established by John Locke (& Adam Smith)!
The political power is a gun (that can be used against freedom of ppl);
икономическата power (of all free people) is the positive, добро(то)!

Lockean rights (concept) – of the Enlightenment
The Lockean view is that every person has equal basic moral rights—natural rights. Natural rights are rights that one has independently of institutional arrangements, people's subjective opinions, and cultural understandings. A person's natural rights give her a set of claims against all other persons that each person absolutely must respect. Our understanding of a particular rights claim or type or rights claim increases if we can determine whether or not it is forfeitable, waivable by the bearer, and transferable.
The traditional content of Lockean rights is roughly as follows: Each person has the right to do whatever she chooses with whatever she legitimately owns so long as she does not violate the rights of others not to be harmed in certain ways—by force, fraud, coercion, theft, or infliction of damage on person or property. Each person has the right not to be harmed by others in the mentioned ways, unless she voluntarily waives any of her rights or voluntarily transfers them to another or forfeits them by misconduct. Also, each adult person is the full rightful owner of herself and each child person has the right to be nurtured to adult status by those responsible for her creation. It is generally supposed in the Lockean tradition that starting from the premise of self-ownership, under actual conditions on earth one can validly derive strong rights of private appropriation and ownership of land and moveable parts of the earth (Nozick, 1974).


КЛЮЧОВАТА ИДЕЯ OF THE [LOCKE’S] LIFE-SERVING ФИЛОСОФИЯ!
[
и nеговото огромно влияние върху the (Declaration by the) Founding Fathers of America!]

All mankind... being all equal and independent, no one ought to harm another in his
life1 [the objective standard], health4 [healthily happiness], liberty2 or (honestly придобити) possessions3 [private property stuff].
John Locke, English philosopher
Равни права за всички. Привилегии за никого!
Томас Джеферсън, американски политик, философ

The Declaration of Independence:
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal,
that they have certain unalienable Rights,
that among these are Life, Liberty and the
pursuit of Happiness. —
That to secure these rights,
Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed.”

Jefferson wrote: “The object of the Declaration
was not to find out new principles, or new arguments, never before thought of,
 but rather to be an expression of the American mind.” 
Yes, lovely Josephine, that’s the American way of (free) thinking, ever since then!
Yes, one of the primary shapers, said Jefferson, of the American mind was John Locke.
Yes, the Founding Fathers of America stood on the shoulders of John Locke.
Yes, that’s the West(ern) way of thinking. The thinking of free (& rational) ppl.
[Jefferson also credited Aristotle, Cicero, and Algernon Sidney with helping to shape the American mind.]

 

 

 

 

John Locke: “1./ Where there is no [private] property there is no injustice.
2./ The reason why men enter into society is the preservation of their property.
3./ Government has no other end, but the preservation of property.”

 

Джон Лок: „The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges every one:
and reason, which is that law, teaches all mankind, who will but consult it,
that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions (частна собственост -б.м.)…
…(and) when his own preservation comes not in competition, ought he, as much as he can,
to preserve the rest of mankind, and may not, unless it be to do justice on an offender, take away, or impair the life,
or what tends to the preservation of the life, the liberty, health, limb, or goods of another.”


{Jefferson also credited Aristotle, Cicero, and Algernon Sidney with helping to shape the American mind.
See Jefferson, Writings, 1501. Nonetheless, Jefferson considered Locke (along with Isaac Newton and Francis Bacon) among the “trinity of the three greatest men the world had ever produced,”
and he relied heavily on Locke’s Two Treatises in his drafts for the Declaration of Independence. See “Thomas Jefferson to Benjamin Rush, 16 January 1811,” Founders Online, National Archives, https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-03-02-0231.}

 

Волтер:” Моите права свършват там, където започват правата на другите.”

 

John Ladd (translator of Kant): “Liberty (negative freedom) and violence are correlative opposites; where there is liberty there is no violence, and where there is violence there is no liberty. Man's innate right to liberty (freedom) consists in the right to be free from violence, and, indeed, all man's legal rights are derivable from this concept. Now, as already noted, the basis of man's right to liberty is the fact that he is an autonomous moral being, that is, a sovereign lawmaker, as well as a subject to the law (the moral law) [i.e., the categorical imperative, according to which we should never treat others merely as means to our ends but as ends in themselves]....

 

Accordingly, any transgression of the bounds of lawful liberty is illegitimate It is ipso facto an infringement of someone else's liberty, and, as such, is necessarily an act of violence. Violence is wrong, therefore, because it is an infringement of lawful liberty.

 

Coercion is, of course, permitted, but only if it is used to prevent violence or, more generally to protect liberty. Otherwise, it is simply violence. The rightful function of the political order is to control violence and thus to protect liberty....The foundation of political authority, then, is man's innate right right to live in peace and freedom, which, incidentally, includes his right to have his property secure and guaranteed....

 

Legitimate coercion -- that is, coercion that is used to counterbalance illegitimate coercion (violence) -- will on reflection be seen to be equivalent to coercion consistent with the freedom of everyone in accordance with universal laws. [Kant called this condition of equal freedom a "Kingdom of Ends," because each person is free to pursue his own ends, as he sees fit, so long as he respects the rights of others to do the same.]”

 

            Въпреки, че the (great, really great) classical liberals като
           
Джон Лок,
            Адам Смит,
            Фредерик Бастиа,
            и
             (the main co-founder of the Founding Fathers)
            Томас Джеферсън
         
са really and very, very much important (за цялата -истинска, real, автентична, western- цивилизация & values/principles)
           
застъпници за the natural rights concept (,че individuals have a -inherent & inalienable/unchangeable/untransferable- right to life, liberty, property, and the pursuit of happiness),
            то така или иначе, lovely Josephine,
            тяхната
real защита (през онези векове, а и дори днес сред the right-wing political parties все още)
            се основава [за разлика от
тази на Лудвиг фон Мизес],
            малко или повече
,
            на
мистицизъм [на the oldest version of (traditional) morality i.e. the religious morality] -
            на презумцията [предпоставката] за
съществуването на God/Creator/Architect!
                       
[instead of -as it ought- to be rooted into the (observations of the) reality of facts, evidences & logic!
                              As it should be
правилно approached -
                              rationally on objectivity of
(the nature of i.e. what are)
                        values/principles and the requirements of (a flourishing, happy) life, тук на Земята!
                              As
Ayn Rand objectively -гениално, рационално, концептуално, in a very new and innovative epistemological way-
                        did it! Absolutely!]
            You, lovely Jos
ephine,
            трябва да разбереш, че

           
(individual) life1,
           
(individual) liberty2, (honestly придобитa)
           
(individual) private property3 (contracting), and the
           
(individual) pursuit4 of (личното) happiness
           
съществуват
            обективно & universally,
            не, не, не защото
           
хората (политиците) правят & коват закони,
           
а защото всъщност хората (и политиците) (би трябвало да) създават закони
            именно
, защото
            обективно
[really] съществуват живот1, свобода2, собственост3,
            в името на които,
            по необходимост
(за оцеляване, чрез НЕизбежното/absolute изискването на природата (ни, as human beings) за полагане на усилия, труд и работа),
            трябва да се влагат обективни & справедливи
(moral) принципи/values, които да бъдат рационално обличани в закони [to be rationally applied]!
           
Законът (общото колективно основание), lovely Josephine,
            трябва да бъде
            следствието и защитата
(а не fake-вана първопричина, както е днес)
            на изначалната предпоставка
(и обективната причина):
                        индивидуалното оцеляване
                        чрез (прилагане на) рационални
принципи,
            което е необходимо
            да бъде основано и синхронизирано със
                       
Стандартът и Еталонът му – абсолютните абсолюти!
            Всеки човек, lovely Josephine,
            притежава тези и само тези (индивидуални) права,
            които възникват обективно,
            независимо от някой другиго или нещо си друго,
            възникват със [the mere fact of] самото му раждане и тяхната достатъчност, еднозначно
            се определя от смислената им неразривна взаимовръзка,
            без която не могат да съществуват самостоятелно, частично или едно без друго!
            No,
the [concept of the moral] rights, lovely Josephine,
                        do not come from
(the construct of) Държавата/Правителството/политиците & чиновниците!
            Не, няма (не съществува) такова нещо като "States' Rights"! ОК?
Get it?
            Yes,
the [concept of the moral] rights, lovely Josephine,
                       
come (не от Господ, but) from the [objective] reality;
                        this fundamental concept, lovely Jos,
                       
is rooted into the existence [of природата & the human съзнание],
                       
а не, не, не into [догмата of] мистицизъм [faith, хейт & емоционализъм]! Absolutely!
                        OK? Get
it? That’s the truth, a very, very much important thing.
             

*


            Отделните индивиди
, lovely Josephine,
            не
(трябва да) могат да посягат на the life1, the liberty2, the private property3, and the pursuit4 of happiness на някой друг човек,
            ала и
законът (или някаква група хора, които правят закона)
            НЕ трябва
(да може) да посяга или бъде използван за отнемането или унищожаването на life, liberty, private property, and the pursuit of happiness
            на някой индивид
(или група индивиди)
            за да се възцари изобщо
           
справедливостта (на обективно & справедливо управление, в полза на индивида)
            & the rule of
(objective & rational) law.
            Тогава и само тогава
(по естествен път), lovely Josephine,
           
всеки отделен индивид (може да)
            осъзнава и разбира,
            че може и трябва да разчита
            само на собствените си способности
(и възможности)
            за да осъществява
(и носи отговорностите си за) своето собствено -life, liberty, private property, and the pursuit of happiness- съществуване.
            И само и единствено така,
lovely Jos,
           
Държавата, чрез (objective) закона,
            в служба на индивида
(а не както е днес служи сама на себе си, на доминиращата група хора, като е насочена срещу интереса & оцеляването на индивида),
            without violating person's consent,
            може и трябва да произвежда и гарантира сигурност и няма да
(само)унищожава правосъдието т.е.
           
колективното ще бъде в служба на индивидуалното,
            което всъщност
            е the
absolutely правилният (good, rational) принцип (, а не, не, не the inverse evil principle);
            следователно,
lovely Jos,
            тогава мошеничеството & ограбването
(„законното“ ограбване, което, днес, се владее от полит-мекеретата; force & fraud)
            би било по-трудното отколкото усилията по труда и работата.
            Тогава, така изградените рационални
(изключително малко на брой) закони, lovely Jos,
            ще се зачитат и ще вдъхват респект у всеки нормален човек, във всяко едно свободно общество –
                        без да се прилага, във всички области, сбърканият днешен принцип на „волята на мнозинството/
болшинството“.
            An infant
/child , lovely Jos,
            cannot exercise by himself these individual rights
            until (s)he becomes an adult,
           
защото а child is consciously irrational/unreasonable being
            and cannot make rational desicions
,
            които да бъдат
consistent with life1 and the child’s own self-interest.
           
(until about 19 years of age, около две десетилетия, when teenager-ството завършва/expires and young adult independence must take its place)

***

 

Потъпкване (by the Government) на ИП на group индивида/гражданина/човека

 

RR: “Монархията, социализЪмът, фашизма, комунизма, (late)демокрацията и анархията

са (силови, насилствени, нагли, dishonest, груби, злобни, злонамерени, завсит произвеждащи & сурови системи и)

НЕсъвместими с (принципите на) Реалността и именно because of това не могат да успеят, can not achieve целите си.

Те са dead paradigm, for reality-то.

Живите рационални хора, в живия живот, should embrace life, (философията/policy of) socialism liberty-то (лесей феър free market-а);

те са universally & objectively good things.”

 

Фредрик Бастиа (read his super book the “Law”): „Изобщо не мога да си представя как братството (oh, that brotherhood, oh, that комунално мислене!) може да бъде въведено със закон ,
ако свободата не е разрушена със закон и правосъдието не е потъпкано със закон .”

Фредрик Бастиа (read “Държавата“): ”Държавата е фикцията, чрез която всеки иска да живее за сметка на всички останали.
(inter-) (национал-)Социализмът обърква разграничението между правителство и общество!
Протекционизмът, социализмът и комунизмът са едно и също растение в три различни етапа от растежа си.;

По света има прекалено много велики хора, прекалено много законодатели, организатори, наставници на обществата, народни водачи, бащи на нацията и т.н.
Прекалено много хора се поставят над човечеството,
за да господстват над него, твърде много хора смятат, че работата им е да го управляват.;
Когато Законът и Моралът си противоречат, гражданинът се изправя пред жестокия избор или да се откаже от представата си за Морал, или да престане да спазва Закона.
Иска ни се Законът да е не само справедлив, но и човеколюбив.
Не ни задоволява той да гарантира на всеки гражданин свободно и мирно прилагане на способностите му в интерес на неговото физическо, интелектуално и нравствено развитие;
изискваме от Закона да облива нацията в благоденствие, образование и нравственост. Това е съблазнителната заблуда на Социализма.”

 

David Hume, First Principles of Government : “Nothing appears more surprising to those who consider human affairs with a philosophical eye,
than the easiness with which the many are governed by the few.”

 

            Как, обаче, lovely Josephine,
            на практика,
            днес,
            се „осъществяват” индивидуалните
права на човека в “капиталсоциалистическото общество,
                        в което живеят всички полу-НЕсв
ободни хора в ДЕМОКРАТИЧНИТЕ  държави?

            Публична, публично-държавна, публично-частна, „обществена собственост и публичен (“обществен“) интерес, днес,
            изместват почти изцяло индивидуалните права и the (rational) individual’s interest на всеки един човек.

            Как и кога се случи това?
            Настаниха се трайно (за последните 70-80 години) отношения,
            които утвърждават
(политически или „социални“, или „граждански“, или „обществени“, или „хуманни“, или „positive”, или демократични, или незнам какви си още)
           
тотално измисленигрупови” права [oh, those égalité & fraternité, oh, those ла гранде патриотари, oh, that publicness!],
            които изцяло
(и тихомълком, step by step,) absofreakinlutely заместиха, баси, the индивидуалните права
                       
[т.е. чрез прилагане на Cultural Marxism by the progressives,
                              който нео-марксизъм тихичко заменя
the theory of the class struggle/противоречия с групови” права (social отговорност/справедливост)
                             
in the different равнища of the socio-economic Strata и the political correct мултикултурализъм; нео-„класови права“]
           
право на партиите [на министерски & общинските съвети] за какво ли не;
           
право на бедните на работа;
           
право на индустриалците на лобизъм;
           
право на правителството за еди какво си;
           
право на по-възрастните да ползват здравна услуга [финансирана от младите];
           
право на необразованите на
                        „безплатно”
& „обществено“ (, ала, всъщност държавно/правителствено) образование
                        и „безплатн
а & „обществена“ (, ала, всъщност държавна/правителствена) медицинска помощ/услуга в здравеопазването;
           
„право“ (и задължение за обявяване, by the държавната бюрокрация/чиновниците/администрация) на „обществени“ (, ала, всъщност държавни) поръчки;
            „право“ на субсидиране;
            „право“ на
(интер-) (национална-)social помощ;
            „
право на социално онеправданите да получават социални (, ала, всъщност държавни/правителсвени) помощи & дарения;
           
право на безработните да…;
           
право на тютюнджийте...;
            „право“ на мързеливците и паразитите…

            и стотици други
            какви ли още някакви си
Омггг групови права”!
            Ти да видиш, значи, lovely
Jos, - групови,
                        при това регулирани и контролирани от
we the living people
                       
Правителството/the most ”elite” & “заслужила“  класова/кланова/party(zan)’s group! Баси!
           
Баси социално базирания груповизъм (collectivism),
            издигнат като и защитаван от
the (non-objective & irrational; group’s interests, лобистки, unfair) law & съда/прокуратурата & комунално мислещите (corrupt) политици-етатисти, баси!
            Как, как, как на практика стана това absofreakinlutely вредно подменяне
            на
(моралните) индивидуалните права
            с
(политико-социални“, „обществени“, the foggy) групови” права,
            което на практика изцяло отрича
            основните рационални & правилни
(objectively морални) принципи,
            а следователно
            поставя коренно различна основа на социално-икономическата организация на цялото общество
/култура - която вече
            не е нито социализъм,
            нито капитализъм
(лесей феър),
            а някакъв
(мъгляв, умишлено замъглен/неясен) хибрид между двете системи
           
democratic социалкапитализъм,
            демократичен
капиталсоциализъм,
            при това
прагматичнo-лобистки/конформистки или пък откровено селтакис (БГ),
           
където
           
Индивидуалните Права,
            (, а следователно и самият индивид),

 
 

            са подчинени, баси,
            на „великите & сияйни цели“
            на
                        [
the Сошъл(istic)] Държавата/политиците & бюрокрацията
                       
(, ала, го маскират, като го наричат „обществото“, „the common good, „обществения“ интерес
                              т.е. уеднаквяване
/сливане/mix up на absolutely different концепциите of държавното & общественото; смесване в едно (колективизирано „понятие“) на Държавата с Oбществото!
                              Баси, каква
evilness, баси какъв вреден продукт!),
            които
(like a God) се разпростират
                       
[умело замесени с малко воюващи шовинизъм, ксенофобия, протекционизъм/интервенционализъм, агесивен национализъм, UNagenda’21,
                              а за някои от по-силните Държави + imperialism
and militarism, война след война, въпреки, че всеки нов месия/партия preach-ва, че като Слънце ще разпръсне свобода, равенство, прогрес и демокрация all over, в името на „global human happiness“]
              
върху цялата нация/region/world, върху всички дейности на живота?! Баси!
           
Цялото (socialized) общество (EU, USA, Russia, world)
              
is (being) regulated, shaped & controlled by a single воля – (that of the) Government,
           
или по-точно само от една малка негова част – the executive part of the Government.
            That, lovely Jos,
           
е тирания на екзекутивната власт (разбирай the Government) върху икономиката (а от там и върху действията на всички индивиди) т.е.
            скрит/прикрит
(олигархично-корпоративен; state-cartel; обществен държавен) икономически фашизъм. Баси!
           
Kak, kak, kak се случи това ли?
            Ми,
съвсем елементарно и просто, lovely Jos,
            ала брутално силово
& fraud!
            Чрез evil
принципът на
           
the “(re)distributive justice”,
            сошъл
(джихад) джъстизъм,
            който популистко-благоверно наричат
(с цел заблуда на масите)
            „
социална справедливост(всъщност държавен/властови/Правителствен coersive рекет/изнуда/принуда)! А именно,
           
като (насилствено) се
           
изземва (експропиира) от the parasitic productive индивида (данъкоплатеца) (огромна, 40%-70%!)
           
част от (честно и с положени труд & усилия) изработения от него доход (от богатството му, от honestly изработения от индивида продукт; от private property)
            и така
(рекетьорски/силово) отнетото (експропиираното) се
           
преразпределя и предоставя (от corrupt & lobbyst’s политиците & бюрократите)
              
на най-различни някакви групи от хора (, които не са си го изработили или заслужили по никакъв начин, освен, че на тях се гледа, просто, като на избиратели т.е. средство)!
            Това
, lovely Josephine,
            наричат „групови” права, формирани по „мирен и справедлив” начин, taking care of the (
обикновения) човек! Omfg! И е всъщност
            основен принцип
(absofuckinlutely властващ)
            в социално-икономическата организация в БГ, ЕС, Japan, Russia, Brazil, Idnia, USA...
            и казват,
и preach-ват, че
            друг принцип
просто не можел да съществува, поради нашата кофти „човешка същност”...глупост, тотална глупост!

Някой,
           
някоя група,

            must be a Saviour – of the (добрите хора of the) nation/регион/world; to take full control; и да управлява (lives of) the (common) ppl – за доброто им!
            От чии, обаче, доходи (чрез принудата и политическата сила на изземването от управляващи ни партии), lovely Josephine,
            се really финансират тези
(предоставени от кого?)групови” права?
            От индивидуалните доходи на
            бизнесмени, фирми, лекари, учители, работници
            и всички други
(честно) работещи хора!
                       
[ала, не толкова и от доходите на всякакви „държавни” служители;
                              те са богопомазани; те са едно огромно привилигировано изключение от около 15%-20% от всички пълнолетни индивиди в едно общество.
                              Сещате ли се защо съществуват тези „правоимащи”  и защо броят им е толкова огромен ?]

                        Yes.

            Тази колективистична (или субективистична) философия & culture,
            която ни обяснява и внушава, че е нормално,
видите ли,
            Държавата
/Правителството/парламент/политици & бюрократи
           
да изземва половината или дори още по-голяма част от всичко,
            което индивида или фирмите честно изработват,
            води до това,
            че хората са облъчени да мислят,
            „че това наистина е нормалното и необходимото, и няма
, просто нямало как, да бъде организирано обществото по някакъв си друг honest начин”;
            че просто,
видите ли, било справедливото, нормалното, естественото,
            всеки индивид да работи все повече, до все по-висока и по-висока възраст, като
(държавата/Правителството) изземват част от доходите му чрез многото публични фондове;
            че им е внушено да мислят (
ала всъщност brain washed) вече
            в „
групови(антагонистични, opposed to each other) категории (Oh, that опасееен & вреееден M-L ДиаМат метод!):
                        етническа група спрямо „чистите, истинските” българи;

                                                                                              мъже срещу жени;
                                                                                                          столицата срещу провинцията;
                                                                                                          едни професионални съсловия срещу други;

                                                                                              бедни срещу богати [the good класа срещу the bad класа“!];
                                                                                                          работещи срещу пенсионери;

                                                                                              образовани срещу НЕобразовани;         
                                                                                                          работодатели срещу работници;

                                                                                              една партия срещу друга партия;

                                                                                              една социална категория срещу друга такава;

                                                                                              един бранш срещу друг;
                                                                                                         
race against race;

                                                                                              етнос срещу етнос;
                                                                                                          религия срещу религия;        
           
                                                                                                          силни държави срещу слаби държави;

                                                                                              ЕСъюз срещу Африка;

                                                                                              САщати срещу Китайска народна република & Русия;
                                                                                                          социалисти срещу „капиталисти”
;
                                                                                                         
ние срещу тях,           
                                                                                                                                  и т.н.
,
            т.е.
група срещу група.
           
The (égalité) morality of: разделяй (насъсквай една срещу друга група) й владей (групите)!
           
И какво се случва в крайна сметка, lovely Josephine?
           
Борба,
            борба
(и то каква – „класова“), Омфг,
           
between антагонистични (създавани умишлено, чрез социално „научно“ инженерство)
              
противоположности!
                                              
[с цел - разделяй, (съз)дай на публиката някакъв дълбоко
                                                          
антагонистичен emotionalized conflict,
                                                           за да бъде „ментално ангажирани“,

                                                           нека да се блъскат/конфронтират отделните (2-3) groups (to not really understand)

                                                           кой, аджеба,

                                                           е the врагът,
                                                          
и (с помощта на малко force и малко fraud)
                                                                              
владей/управлявай/правителствувай/парламенствувай, доминирай, дирибействай, диктаторствай…

                                                           бъди Спасителят…Реформаторът…Бащицата… Царят/Монархът/Владетелят…Добрият,

                                                           онзи, който ще оооправи, ще реши with (mere) magic,

                                                           the problems (needs) of the комунално мислещата публика! Баси?!]
            Антагонистично-реваншистка война,
           
между групите за (доминирането на някакви конкретни special interests, прикрити зад)
              
групови права”
            или по-точно различни „
групови” привилегии (ала за сметка на други групи)!
            И естествено,
            като следствие на този
(хегелеано-марксистко-ленински) принцип -
                        винаги управлява най-силната и най-арогантната
(политическа)група на деня” –
                        тази на
the “class” of корумпираните партийни активисти, политици, синдикати, бюрократи, държавни/public служители, политбизнесмени т.е.
            резултатът е абсолютна „балканизация”
и мошеничество от най-висока степен & at large, характерно за България и за цяла Европа -
           
и спазването на (още от древно-римско време)
                                              
the old (и много пъти през вековете изпитан и ползван)
                                               силов
(force & fraud)
              
принцип: разделяй (на групи) и владей (групите),
            който irrational принцип и днес,
            дори в 21 век,
            продължава with the great help of
the mainstream media & “intellectuals”
            да се
(яко) прилага (by the партийно-банковите groups)
              
в домейните на морала, политиката, икономиката, all over! Баси!
           
Последствията, обаче, lovely Josephine,
           
са absolutely гротески
            и могат с просто око да бъдат видяни навсякъде –
(заможните, производителите)
                                                          
бизнеса се окачествява [as a group, as a класа],
                                               формира му се имидж на,
                                               себичен, зъл, безскруполен и тираничен образ,
                                               който формира групата [
класа] на „алчните и себични егоистите”! Omfg.
            От срещуположната страна, lovely jos,
            е поставен образа на „онеправдания и измъчeнчестен труженик” – групата на „експлоатираните работниците” [proletariat].
            Не се преследва и наказва
(напротив, закриля се, поощрява се, възнаграждава се)
            групата на „бизнесмена-рекетьор”,
                        или „бизнесмена-политически предприемач”,
                        или „бизнесмена-от близкия партиен и държавен кръг”,
                        или "бизнесмена-мутра"
(които стават основна „бизнес” фигура),
            а вместо това
            се преследва absofuckinlutely ЦЕЛИЯТ
(честен) БИЗНЕС,
            всички предприемачи –
                                               КОЛЕКТИВНО
,
                                               на куп,
                                               като цяло,
                                               като група–
            „всеки бизнес е маскара,
            следователно,
            бизнес означава измама,
            следователно,
            предприемачите са мошеници,
            следователно,
            заможните и богатите са зло, зло, злото
”!
            Това е по-лесното за постигане на "целта" от създателите и изпълнителите на концепцията за „групата”.
            Това е преднамерено отвличане на вниманието
(чрез налагане на тежко индивидуално бреме чрез данъчно изземване)
            за да не може, от мнозинството,
            да се смисли колко изначално и дълговременно е сбъркана цялостната концепция - правилата и нормите за организиране на икономиката и социалните отношения.

            Как, как, как
            се преследва бизнеса,
                                               онова
нещо,
                                               което
всъщност твори, иновира и създава,
                                              
което е в основата на човешкия (икономическия) просперитет и следователно на благоденствието за всички индивиди (общество),
                                               онова нещо,
                                              
което няма за цел да разрушава, а точно обратното - at root задачата и целта на производителят е
            да произвежда благосъстояние & благоденствие и
            да задоволява човешки необходимости & нужди, в името на по-добро оцеляване?

            Отговорът, lovely Jos
                       
чрез absofreakinlutely
                                    всякакви
                                   
закони, нормативи, наредби, лицензи, регулации, ограничения,
                                   държавна и правителствена намеса,
                                   данъчна политика и принуда за задължителна работа до определена възраст;
                       
чрез държавни силови структури
                                   и инструменти на принуда & изземване на богатство от the producer [value adder] на стоки и услуги
а именно,
                       
чрез МВР, НАП, НОИ, митници, синдикати, общинската администрация,
                                   и други някакви
си & всякакви си
                                   публични и публично-частни групи
[ за натиск]!
            Баси, that, lovely Jos,
            is тежко, тромаво, мърляво, паразитно, нагло и незаинтересовано
           
koмандно- бюрократично (държавно) управление,
            такова което
            пречи, изнудва и рекетира [the
producer, the value adder]
            с (единствена) цел
            лично
            да се облагодетелства от служебното си
(властово) качество,
            да влачи
нещо,
            ала не, не, не и да се грижи за "държавно-колективния" интерес
;
            това за което уж е създадено и за което индивида му плаща заплата и прави възможно оцеляването му.
            Управление, lovely J
оsephine,
            което се основава на
                                    вменявани безпокойство &
страх от (корумпирани, интелектуално-ограничени и нагли)
            управляващи, контролиращи и проверяващи- "силовата най-силна група"
                                   финансирана и подържана от самия индивид,
                                   която работи срещу
(интереса и оцеляването на) същия този индивид?!
            Самите ние, индивидите,
lovely Jos,
            които живеем в ирационално изградена система
(от едно микро малцинство),  
            absofreakinlutely допринасяме за собственото ни
            потъпкване, НЕсвобода и подтисничество от някаква силова група,
            чието съществуване сами финансираме! Много разумно-рационално, много логично, много справедливо, много социално и много хуманно, нали? Или?

            Формира се целево и НЕтрудно,
            огромно
негативно обществено/колективно мнение,
                                   
чрез (main stream) медиите и политико-държавната (egalite) пропагандна машина
                                  
[and with the help of мнозинството of (BG) inтелектуалци],
            че бизнеса
(производителят) (като цяло)
            е
(единственото и/или главното)
                                            
корумпирано & нарцистично
                                  
зло  - навсякъде, в цялата социално-икономическа система! (а, не силовата corrupt държава и собствениците й - политмекеретата)
            Следователно,
            това зло -бизнесът-
            трябва
да се
                        контролира, потиска, регулира, надзирава, ограничава и мачка
от държавата, всички нейни институции и от Обществото като цяло
                        -по всякакви
(методологични) начини и с всякакви средства-
                        чрез всякакви
законови и нормативни документи,
                        чрез "свобода на словото и мненията",
            защото
           
индивидуалният интерес трябва
            да бъде
(по)жертван и/или да бъде подчинен на
            груповия
т (публичен, обществен) (по-висшият!) интерес! Омфг! Ох, тоз’ dumb мистицизъм!
            Това е целта, lovely Jos,
            която
, ти да видиш,
            била по дефиниция
            морална; която изгражда основата на
обществен морален кодекс, днес! Баси!

***

 

Ayn Rand: “Rights” are a moral concept—
the concept that provides a logical transition from the principles guiding an individual’s actions to the principles guiding his relationship with others-
the concept that preserves and protects individual morality in a social context-
the link between the moral code of a man and the legal code of a society, between ethics and politics.
Individual rights are the means of subordinating society to moral law.
A “right” is a moral principle defining and sanctioning a man’s freedom of action in a social context.”

 

          На вместо, както всъщност е необходимо и трябва да бъде:
            в центъра на
морала да е издигната, като върховната ценност: (the life1 на) индивида,
            то
, lovely Josephine,
            случва се точно обратното – групата (the
collective), Омггг,
            е доминираща над всичко и над всеки един
(живот на) индивид

                        и най-силната от групите
                        е тази, която
                        успее най-безпардонно да управлява & подчинява всеки индивид и производител на неиният си групов интерес - в България
(Европа, света)!
           
Как, kak, как точно се случва това подчинение?

            Просто е, lovely Jos, – със (прилагането на болшевишка/демократична)
           
сила, корупция & принуда
            подменя
т или направо

                        се заличават индивидуалните права

                        и поставят („създават out of thin air”) на тяхното място категория

                        „колектив(изира)ни (обществени, публични, социални, групови) права”!

            А?! Какво?!
           
Това, обаче, означава, lovely Josephine,
            че няма как да знаем към
            какви рационални идеи, ценности и цели е необходимо да се придържаме за да оцеляваме
(добре);
            кои са по-важни и кои по-маловажните,
            кои са правилни и кои сбъркани.
            Следователно
,
            няма да знаем

           
как да правим рационален избори каквиверни решения и действия, да взимаме и извършваме в наша полза;
            кое е правилно и кое грешно;
            кое добро и кое не е.
            Следователно
,
            минираме фундаменталния въпрос на етиката т.е.
           
замъглихме какво е рационална добродетел,
            взривяваме морала
            и създаваме кодекс от анти-ценности
(от черна материя; out of nothing),
            който поставяме да измести & замести кодексът от обективни, справедливи и рационални ценности т.е.
            „сътворихме”
            нова
е(сте)тика,
            нова колективистична култура –
absofuckinlutely чалга!
            Какви ли могат да бъдат последствията в дългосрочен план от всичко това?
            Дали не можем да видим проявленията им в нашия живот още вчера и днес?
            Колективистичен или субективистичен манталитет? Най-добре и двете! 2 в 1.

***

http://www.robzor.com/rhouse/businessmoral123_files/image021.png
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО = (EFFICENT) PRODUCTIVITY/PRODUCERS
НАМИРАЩИ СЕ В (ИСТИНСКИ БЛАГОДАТНАТА) С-Р-Е-Д-А OF THE
NON-TOTALITARIAN/АВТОРИТАРНО/STUPID ДЪРЖАВА/ОБЩЕСТВО.ТОВА Е THE PINNACLE, LOVELY JOSEPHINE,
OF 
THE HUMAN SPECIES!, OF THE FREE (MARKET) SOCIETY I.E. OF CAPITALiSM.

THE GREAT (REAL) HERO - OF ALL TIMES!

  
 

 
 
 
PROTECTION OF THE INDIVIDUAL RIGHTS = PROTECTION OF CAPITALISTIC ORGANIZATION =
СОЦИАЛ-ИКОНОМИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО НЕ, НЕ, НЕ BASED ON МИСТИЦИЗЪМ!