NO, NO, NO DEMOCRACY, YET!
[IN MOST OF ASIA, AFRICA & LATIN AMERICA]
 

ЗА
(ВЪЗ)РАЖДАНЕТО, LOVELY JOSEPHINE,
(ВЪЗ)РАЖДАНЕТО (ПРЕЗ 21-ВИ ВЕК) НА
THE GREATEST FUNDAMENTAL PROBLEM!
WHAT IS THIS GREATEST PROBLEM?

(HARD VERSION 2.0 OF) АВТОРИТАРИЗЪМ:
ВСЕ ПО-МАЛКО СВОБОДА (FOR THE PPL)
И ВСЕ ПОВЕЧЕ
КОНТРОЛ (OVER THE PPL)!
THAT IS THE EVIL WORLD OF STATISM,
OF
THE ABSOFREAKINLUTELY TOTALITARIAN CONTROL (= ДИКТАТ)!
THAT’S THE
ПОЛИЦЕЙСКАТА (ДС; КГБ; СCCP) ДЪРЖАВА VERSION 2.0!
ЗА THE (TODAY’S ДЪРЖАВИ WITH THE WORST FORM OF) БАНДИТИЗЪМ!
   
OF THE (TODAY’S WORST EXAMPLES OF THE POLIT) GANGSTERISM!
   
ЗА ИСТИНСКАТА АГРЕСИВНА СЪЩНОСТ НА TODAY’S (ДОКТРИНАТА НА)
П@ТИНСКА
РУСИЯ (P@TINOLOGY), CHINOLOGY & MUSULMÁNLАNDOLOGY!
 
OF THE MOST WICKED PEOPLE WITHIN THE TODAY’S WORLD.
OF THE HARD AUTHORITARIAN (SELF-APPOINTED) ШЕРИФИ!
ЗА (ФИЛОСОФИЯТА OF) BAD & WORST (WORLD) ACTORS!
ЗА
THE HARDCORE АВТОРИТАРИЗЪМ – ПРЕЗ 21-ви ВЕК!
[WHICH IS MAINLY COMING FROM THE EAST, FROM THE ASIAN MATRIX]

ЗА THE TODAY’S (ФИЛОСОФСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ВРАГОВЕ
НА THE (WESTERN) TRUE CIVILIZATION (CIVILIZED WORLD) -
ВРАГОВЕ НА REASON(ING), SCIENCE & (USING) RATIONALITY!
ТЕЗИ (VERY IRRATIONAL) ХОРА СА (MORALLY) КОФТИ STUFF!
ТЕЗ (IRRATIONAL) ДЪРЖАВИ  СА EVIL (DOCTRINAL) STUFF!
ТОВА Е (ПОЛИТИЧЕСКИЯ) ФРАНКЕНЩАЙН НА 21-ВИ ВЕК!
 
 
ЗА РЕЖИМИТЕ (V 2.0) НА АВТОРИТАРИЗЪМ:
ДЪРЖАВЕН АЗИАТСКИ КАПИТАЛСОЦИАЛИЗЪМ
,
BASED ONTO THE NEW (
FAITH IN) TZARISM -
СТАРИЯТ НОВ (TYPE OF) GLOBAL(IST) STUPIDISM!
OH, THAT STATE-CARTEL: ГОСПОДА(РЯТ) OF ASIA;
THE CABAL OF THE (EVIL) ПРИНЦИПА, LOVELY JOS,
OF АЗИАТСКИ HARDCORE ПАТЕРНАЛИЗЪМ, ДИКТАТ!
ТОВА Е
АЗИАТСКИЯ VERY, VERY HARDCORE STATISM!
ТОВА Е THE TODAY’S ULTIMATE INTERVENTION(ISM)!
ДА, ОТ ASIA TODAY И-З-В-И-Р-А, LOVELY JOSEPHINE,
НЕСВОБОДАТА1, МЪКАТА2, НЕЩАСТИЕТО3 OF THE WORLD!
THAT’S THE ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
FULL OF HUGE
DISHONESTY ДОМЕЙН OF THE WORLD,
КОЙТО
ABSOFUCKINLUTELY ПРОИЗВЕЖДА, LOVELY JOS,
THE MOST WICKED PEOPLE WITHIN THE TODAY’S WORLD!


ЗА THE EVIL ИДЕОЛОГИЯ(ТА), LOVELY JOSEPHINE,
OF THE GREAT
БАЩИЦАТА-GOD-ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА!
OH, THAT EVIL (
ANCIENT IDEA OF) PATERNALISM!
[ТИ, LOVELY JOSEPHINE, АКО СИ TRULY RATIONAL,
ТРЯБВА ДА ИМАШ Н-У-Л-Е-В-А ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ
ТАЗ
EVIL ИДЕЛОГИЯ, BASED ONTO STUPIDISM!]
 
 


 
OF THE (ASIAN) GOD OF HARD STATISM, COLLECTIVISM:
THE TOTALITARIAN TYPES OF (THE ASIAN) LEADERSHIP!
ВСИЧКИ HARDCORE АВТОРИТАРИСТИ, LOVELY JOSEPHINE,
DO N-O-T UNDERSTAND AND FOR THAT REASON
THEY DO NOT RESPECT
THE INDIVIDUAL RIGHTS!
THAT IS THEIRS ESSENTIAL
ХАРАКТЕР(ИСТИКА)!

OF THE [(UN)CONSCIOUSLY APPLYING] [ASIAN]
EPISTEMOLOGICAL (SUPPORT OFTOTALITARIANISM!

THE GREAT MAFIA STATE
!
  
OF THE ABSOLUTELY PURE EVILNESS (V 2.0):
THE AUTHORITY OF THE GANGSTERISM!
ЗА 
ДИКТАТ(УРАТ)А, LOVEL JOSEPHINE,
НА 
ANY RIGHTS-VIOLATING ИДЕЛОГИЯ!
OF THE TODAY’S (
DOCTRINAL) P@TINOLOGY,
CHINOLOGY & MUSULMÁNLАNDOLOGY, БАСИ?!

КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА (TOP DOWN) СИСТЕМА


П
@тин(изм) – the 21-st century (of the) R@ssian (KGB) мистицизм. РасПутин(изм).
П
@тин(изъм) – the (System of) МАТРИЦАТА на НЕрационалното, НЕпрактичното!
П
@тин(изъм)Система(та) на the stupid(ism), (hard) АВТОРИТАРИЗЪМ в 21-ви век!
П
@тин(изъм), истина, просперитет, щастие  – за̀брави, за̀еби!
Говорит Москва, правда, reason(ability) – за̀брави, за̀еби!
П@тин(изм), авторитаризм, НЕсчастье – (на) ВСЕГДА́!
 
Oh, that evil (culture of) Russian TZARism –
the special (polit-
oligarch) Group of the Great Gangster(ism) = the Big Bro!
Ох, тоз
(today’s всер@сийски) dumb авторитарен император,lovely Jos,
който не, не, не може да се откаже от (КГБ) божествеността си, баси,
и затова
absofreakinlutely громи (нанася huge вреди и щети)
на външната (
& the inner) политика, на икономиката на Руската Федерация,
което означава на всички народи на таз‘ федерация, баси!
Изключението от таз
evil имперска активност, lovely Jos,
е само за
the close inner circle of олигарсите на Mr. П@тин!
Ох, тоз
съвременен п@тински (жесток, агресивен) клептократичен империализъм!
That’s an absolutely evil (автократична) stuffза всички нации на Федерацията, и не само!
Ето
колко really обективно и добре е описал the evil имперската активност на Mr. P@tin
един съвременен, високо интелигентен
, not емоционализиран и (раз)УМЕН руски гражданин,
истински руски и много, много СМЕЛ,
СИЛЕН & ПРИНЦИПЕН (GOOD) гражданин, lovely Jos,
който не, не, не е на държавна
(п@тинска божествена) издръжка,
и който не, не, не е част от the КГБ бандитизъм, ГАНГстеризъм,
и който не, не, не е част от УЖАСНИТЕ последствия на тоз
’ evil (KGB) GROUPism!
[
Браво на много СМЕЛия, СИЛЕН & ПРИНЦИПЕН (GOOD) гражданин
МАРК СОЛОНИН: «В РОССИИ ВЛАСТЬ ЧЕКИСТОВ И БАНДИТОВ»!]
 
-
Is Mr. P@tin
(or the Russian p@tinism) ВЕ́ЧНЫЙ?
No, of course, not, lovely Josephine,
but THE SUFFERING of the Russian people will continue
for at least 2-3
десятилетия после П@тин(изм) ушел! „МАЙНАТА ИМ на the (stupid) Individual Правата! -
 
тайничко (наум!) си казва (the КГБ) п@тин(ист),
 
потому что он, lovely Josephine, is an absolutely
 
IRrational in thought & action (маленький) человек,
 
който живее in (и промотира!) a truly BAD culture!
 
„МАЙНАТА ИМ на the (stupid) Individual Правата!
  Народът се нуждае от Твърда ръка! Да, да, да!“ -
 
 тайничко (наум!) си казва, lovely Josephine.
 

 ВСЕКИ АВТОКРАТ, деспот, диктатор (дори и в 21-ви век)!
 Това е absolutely STAGNANT CULTure, mentality, етика,
 that always произвежда (vision на) ЗЛОдеи и ЗЛОдейство,
 that always (‘cause impracticable!)
FAILS in the longer run!
 Oh, that
ДОМеѝн – of the CORRUPT(ed) (КГБ) mind(set)!
 

 Тоз‘ именно домеѝн (of persistent irrationality), lovely Josephine,
 определя
НЕщастието на (the huge majority of) Р@ССКИЕ люди!
   
 
Това -АВТОКРАТИЗЪМ- винаги е било, и винаги ще бъде, lovely Jos,
 

 
най-ЗЛОвредния (ever) принцип, който винаги when applied
 
(е носил и ще) носи НЕсвобода1, мъка2 & НЕщастие3 - вреди на хора!
 Това е THE MOST
irrational, THE MOST evil stuff! Absolutely!
 Това са the most
EVIL (& брутално агресивни) ХОРА. Absolutely!
 Да, това е
НАЙ-ГОЛЯМОТО (ИСТИНСКО) ЗЛО, lovely Josephine,
 
което изобщо (може да) съществува в реалността – in a nation or регион(и)!
 Да, това е най-големия & най-страшния проблем пред nation/човечеството!
 So, let me now, lovely Josephine,
 да
ти покажа как изглежда държава/регион/света, когато се ОТНЕМАТ (не се признават/спазват) the individual правата!

  

Of ДОМеѝнът of a bad life, of а NOT happy living.
Да се (на)учиш на a bad epistemologyи затова
да
НЕ се (на)учиш to know the meaning of life,
да
НЕ се (на)учиш да живееш истински (хепи).
Of the absolutely IRrational философия of life!
ФИЛОСОФИЯТА of НЕсвобода & НЕпрогрес,
of НЕефективност и НЕпрактичност = IMmorality!
Oh, that
чудовищен authoritarianism, stupidism-
it makes life
НЕщастлив, full of мъки и вреди!
Ох, тез‘
чудовищно зловредни хора-тирани.
Ох, тез‘ чудовищно ЗЛИ И ВРЕДНИ вождове:
morally & intellectually VICIOUS идеолози!
Тез хора всички са evil тиранични мистици,
които не живеят в реалността, ами в
утопия,
която in the long run превръщат в ДИСТОПИЯ!
  

ФИЛОСОФИЯТА на hard(ening) деспот(изм)а!
ФИЛОСОФИЯТА на hard(ening) автократизма:
деспотизма на културата на ДЪНсяопинизма,
СТАЛИНизма, (днес вече) и на ПУТИНизма
(ведно с the absolutely radical религионизма!)
i.e. the
ANTI-life & ANTI-liberty идеология!
т.е. философията
of ANTI the Individual Rights!
Да, това е идеологията на всеки ДЕСПОТ(изъм),
no matter if RELIGIOSITY и(ли) SECULARITY based!
Да, това е the evil идеологията of any blind FAITH(ism)!

 

Of the NOT
right perspective – of living!
Of the NOT
right biz perspective of life!
[
За НЕустойчиво и НЕстабилно long-term развитие:
of 
NOT achieving real Profit1Progress2 & Prosperity3!
In individual context. And in social, too.
]
Of the NOT
right perspective – of world!
Of
the NOT right (good) философията -
за живота, за света, за човека: ДИКТАТ!
Of the EVIL (Asian) лидерите, lovely Jos,
who do NOT live &
do NOT let others live!
[
Лидерите на Русия, на Руската Федерация,
най-често носят белезите на кофти мелез
между
ЕВРОпейското и АЗИАТското, баси!
Тоз
evil мелез, lovely Josephine,
(наужким!) обича THE EGALITE (лозунга)!
Ала всъщност,
in reality, на практика, lovely Jos,
you ought
to (be able to objectively) UNDERSTAND, че
all humans are
EGOistsнякои са rational, а други НЕрационални!
Yes, lovely Josephine, we, the (living) mammals
сме all 
self-interested ЕГОисти! Yes, we all are!
Всички сме
self-interested хора, а не алтруисти,
макар
so many (mystic) ppl to PRETEND otherwise!]
 

And yes, lovely Jos, there are
so many
кофти философии – за NOT living life!
They are all, all, all, lovely Josephine,
 based on
(the doctrine of) МИСТИЦИЗЪМ!
Oh, those bad cultures, oh, that кофти държави,
които се движат от
very кофти (irrational, truly evil) лозунги!
 
ВСИЧКИ (POST-MODERN) ÉGALITÉ-BASED ЕСТАБЛИШМЕНТИ
DISHONESTLY РАБОТЯТ ПОД (THE UTOPIC & EVIL) ЛОЗУНГА
НА ВСИЧКИ НАЙ-ГОЛЕМИ (ПОЛИТ) ИЗМАМНИЦИ
(EVER):
В ИМЕТО НА НАРОДА, ЗА БЛАГОТО НА ХОРАТА,
В ИНТЕРЕС НА ОБЩ(ЕСТВ)ОТО [ГРАЖДАНИТЕ],
FOR THE GREATER GOOD OF ALL
THE PEOPLE IN THE NATION/REGION/WORLD
!
ТОВА Е НАЙ-СТАРАТА
& CORRUPT CULTURE!
[МИСТИЧНАТА КУЛТУРА, В КОЯТО, LOVELY JOS,
ПРЕМЪДЪР И ALL RIGHTEOUS ВЕЛИК(АН-)БОГ
УПРАВЛЯВА ALL THE PEOPLE СВЍШЕ! БАСИ, А?!
ОХ, ТОЗВСЕВЛАСТЕН И БЕЗГРЕШЕН ГОСПОД(АР)!
ИМЕННО ТАЗ
OLD & EVIL CULTURE, LOVELY JOS,
УЧИ, ЧЕ ЧОВЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВИНАГИ ГОТОВ
ДА (САМО)ЖЕРТВА HIS OWN VALUES/LIFE
В ИМЕТО НА ОБЩ(ЕСТВЕН)ОТО БЛАГО:
COMMON GOOD BEFORE INDIVIDUAL GOOD!]
 
 
 

OF THE CORRUPT
(ED) ФИЛОСОФИИ, MINDSETS & NARRATIVES!
OF
THE IDEOLOGY OF [TODAY’S ASIAN HARDCORE] STATISM!
IT IS THE (HARDCORE АВТОРИТАРНА) CULTURE OF TSARISM!
ASIAN
(PSYCHOLOGICAL) ИДЕНТИЧНОСТ (MENTALity, CULTure),
ТОТАЛ(ИТАР)ЕН ЦЕНТРАЛИЗЪМ, HARDCORE ДЕСПОТИЗЪМ.
THE TOTAL(ITARIAN) REGULATORY STATE. HARD STATISM!
[СССРизъм, П@тинизъм,  Китайизъм, Мюсюлманлендизъм. Царизъм.
Философия/идеология на (социал) утопични COMMANDments, FAITHism!]
 


IT’S ALL ABOUT THE (IDEA OF) STUPIDISM, LOVELY JOS,
OF ДОГМАТА НА THE (ASIAN ВЕРСИЯ OF) MYSTICISM:
THE EVIL ФИЛОСОФИЯ OF ANTI INDIVIDUAL ПРАВАТА,
THE EVIL ИДЕОЛОГИЯ НА ДИКТАТ(УРАТ)А, ДИКТАТОРА!
OF THE INCOHERENT VISION OF THE WORLD/REALITY!
OF THE
(IRRATIONAL) PEOPLE’S INCOHERENT VISIONS!
ЗА SO VERY MUCH ВРЕДНИЯ/EVIL (COLLECTIVIST'S) ИДЕАЛ/VISION OF THE GREAT ГОСПОД(АР)-СПАСИТЕЛ!
ЗА (ВЯРАТА В) ГОСПОД(АРЯ, ЦАРЯ) = THE IMPERIAL (HARDCORE VERSION/VISION OF) НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗЪМ!
ГОСПОД(АРЯТ, ТОЙ, ЦАРЯТ) Е НАД ВСИЧКО И НАД ВСИЧКИ (ХОРА, ПАРТИИ)! ТОЙ Е ПРЕМЪДЪР И ВИНАГИ ПРАВ!
И ВСИЧКИ ХОРА
/НАЦИИ ПО СВЕТА ТРЯБВА ДА ГО РАЗБЕРАТ!
ДА, ЗА ТОЗ
GREAT ИДЕАЛ СИ СТРУВА ЯКО ДА ГЛАДУВАШ!
ДА, ЗА ТОЗ
GREAT ИДЕАЛ СИ СТРУВА МНОГО ДА ЛЪЖЕШ!
ДА, ЗА ТОЗ
GREAT ИДЕАЛ СИ СТРУВА TO BE AGGRESSIVE!
ДА, ЗА ТОЗИ
GREAT ИДЕАЛ СИ СТРУВА ДА УМРЕШ, ДОРИ!
ВИНАГИ (БЪДИ ГОТОВ)! ДА ЖИВЕЙ (ТОЙ) ВЪВ ВЕКИ ВЕКОВ!
ДА,
(ВЯРАТА В) ГОСПОДА(РЯТ)ABOVE ALL & EVERYTHING!
ЗАЩОТО ТОЙ Е: (THE ONE AND ONLY) (OUR) СПАСИТЕЛЯТ!
ДА ЖИВЕЙ ВЪВ ВЕКИ ВЕКОВ
(ВЯРАТА В) ГОСПОДА(РЯТ) НИ!
ДА ЖИВЕЙ – ТО(Й) Е НАШЕТО
(ЗА) ДОБРО(ТО)! ABSOLUTELY!
АЗ ВЯРВАМ В СПАСИТЕЛЯТ! АЗ ВЯРВАМ В ЦАРЯ̀(Т)! ДОБРОТО!
 
 
   
 
THE TRULY INCOHERENT (ASIAN MYSTICAL)
MORAL ГРАНИЦИ OF  МИСЛЕНЕ & ACTING =
THE INCOHERENT VISION OF THE WORLD =
THE INCOHERENT VISION OF THE RIGHTS =
THE INCOHERENT VISION OF JUSTICE! YES!
THE (ASIAN POLIT) SELLERS OF (
EVILIRRATIONALITY & НЕСВОБОДА!
РУСИЯ [КИТАЙ & МЮСЮЛМАНЛЕНДИЯ] TODAY (IN 21 CENTURY) =
THE ABSOFREAKINLUTELY GREATEST ДЪРЖАВИ-ФЛАГМАН(И) НА
НЕСВОБОДНИЯ (НЕДЕМОКРАТИЧНИЯ = THE HARDCORE АВТОРИТАРЕН) СВЯТ!
[(THE CULTURES OF) АЗИАТСКИТЕ PEOPLE СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ КОНФОРМИСТИ -
ТЕ, ПОНЕЖЕ ИЗПОВЯДВАТ КОЛЕКТИВИСТИЧНА CULTURE, LOVELY JOSEPHINE,
НАЙ-ЛЕСНО СЕ ПОДДАВАТ НА CONFORMING/OBEYING TO THE GOD-STATE!
ДА, ТЕ
LOVE TO HAVE/DISCOVER THE(IR NEXT) ВОЖДTHE HEART OF GOD!
 

SO, LET’S NOW, LOVELY JOSEPHINE,
TALK ABOUT
THE [TRUE EVIL] CULTURE OF
THE ASIAN
(C)ZARS, TZAR(ISM), CAESAR(ISM)!


В РУСИЯ, LOVELY JOS, ВИНАГИ Е ИМАЛО ЦАР-
ОТ (ВРЕМЕТО НА) РУСКАТА ЦАРСКА ИМПЕРИЯ,

ПРЕЗ СЪВЕТСКАТА
EVIL (COMMUNIST) ИМПЕРИЯ,
 
ТА,ЧАК И ДО ДНЕС, В НАЧАЛОТО НА 21-ВИ ВЕК,
КЪДЕТО ВЪРЛУВА
THE EVIL ПУТИНСКАТА ИМПЕРИЯ -
ИМПЕРИЯТА НА THE МАЛЕНЬКИЙ:
ЗЛ(ОКОБН)ИЯ ГОЛЯМ ПСИХОПАТ,
RUSSIAN
ПРЕЗИДЕНТ ПАРАНОИК!
DICTATOR FOR LIFE, FOREVER AND EVER! БАСИ, А?!
OH, THAT EVIL (P@TIN’S WORLD OF) STUPID(ISM)!
 
 
 

Ох, таз ЗЛОвредна външна (и вътрешна) политика на П@тинска Р@сси́я:
the old (Cold war) narrative за вечния конфликт - Р@ссия срещу the West”!

Ох, тозirrational (evil) П@тински (dream of) пост-Съветски autocracy свят!
[Това е един really кофти (the new P@tin’s brotherly) свят, lovely Josephine,
 
в който
the пост-СССР autocracy вече е премесена с религия! Ох, тоз faithism!]
 
 
 
SO, THAT IS, LOVELY JOS, THE RUSSIAN CULTURE!
ДА, В РУСИЯ, LOVELY JOSEPHINE, ВИНАГИ Е ИМАЛО
(КУЛТУРА КОЯТО СЪЗДАВА) КУЛТОВЕ КЪМ ЛИЧНОСТТА!
OH, THOSE (CULTURAL) (C)ZARS, TZARISM, CAESARISM!
ТОВА ДНЕС В РУСИЯ, LOVELY JOS,
E
THE МАФИОТСКАТА СТРУКТУРА И
(ДЪЛБОКО НАСАДЕНАТА)
КУЛТУРА НА
КЛИЕНТЕЛИЗМА, LOVELY JOS, ВЕДНО С
THE ABSOFREAKINLUTELY ВЛАСТТА НА
ТОТАЛИТАРИЗМА, (KGB) АВТОРИТАРИЗМА!
ОХ, ТАЗ’ EVIL SYSTEM OF КЛАНОВА ВЛАСТ!]
 
 

ВОЙНСТВАЩИЯТ НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗЪМ!OF THE ABSOFREAKINLUTELY
EVILNESS OF THE (RUSSIAN, ASIAN) STUPIDISM!
OF LOVING [THE PRINCIPLES OF] AUTHORITARIANISM,
НЕСВОБОДА!
OF RUSSIA[’S NATIONAL(-SOCIAL)ISM
] – YESTERDAY & TODAY!
О РУССКОЙ (Владимир Виссарио́нович P@tin’s) ДИКТАТУРЕ!

ЗА АГРЕСИВНАТА (ВОЙНСТВЕНА) ВРАЖДЕБНОСТ
OF THE ABS
OFUCKINLUTELY (POLITICAL) EVIL!


OF THE FACE(S), LOVELY JOSEPHINE,
THE MOST POPULAR (RUSSIAN) FACES
,
OF HARDCORE
АВТОРИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ!
ЗА УБИЙСТВЕНИТЕ ГЛАВАТАРИ НА КРЕМЪЛ
& ПАГУБНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, LOVELY JOSEPHINE,
ОТ
ТЯХНАТА ВЪНШНА (& INNER) ПОЛИТИКА -
АНТИДЕМОКРАТИЧНА AGGRESSIVE ПОЛИТИКА!  
ЗА 
ТОТАЛ(ИТАР)НОТО СЛИВАНЕLOVELY JOS,
НА ВЕЛИКИЯ ВОЖД, ПАРТИЯТА И ДЪРЖАВАТА,
TO PRODUCE THE UGLY HARDCORE ОЛИГАРХИЗЪМ!
ЗА 
HARDCORE ДИКТАТУРАТАLOVELY JOSEPHINE,
НА 
THE EVIL ЕДНОПАРТИЙНИЯ  P@TIN’S РЕЖИМ!


Of the irreconcilable hostility (
hatred), lovely Jos,
towards
freedom & the West(ern rational values)!
The Russian ppl have been ruled by psychopaths
since the beginning of the 20th century! Факт!
Толкова много нации са страдали и страдат
от
the absofuckinlutely totalitarian БОТУШ
на
so, so very many Russian LEADER(hip)S!
 
ТОВА Е THE (EVIL) FRAMEWORK, lovely Josephine,
OF THE RUSSIAN BRUTAL (
TOTALITARIAN1 ИЛИ AUTHORITARIAN2) ВОЖДА, ДЪРЖАВАТА!
   
   

  

ЗА
THE ПОСТ-СЪВЕТСКАТА (IN RUSSIA)
ABSOFREAKIN’ (КГБ-BASED!) ОЛИГАРХИЯ,
A HARDCORE
(21-st century) АВТОРИТАРИЗЪМ,
ВОЙНСТВАЩ НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗЪМ!

ВО ГЛАВЕ С (ВЕЧЕ РЕЛИГИОЗНИЯ) П@ТИН!
НО ВИНАГИ THE G БАТЮШКА, ИМПЕРАТОР!

 
ЗА П@ТИНСКАТА (ЧЕКИСТКА) ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ!
 

ЗА ДИКТАТУРАТА НА (ОЛИГАРХИЯТА НА ) П@ТИН -
В ИМЕТО НА ДОБРУВАНЕТО НА RUSSIAN НАРОДА,
И НА РАБОТНИЧЕСКАТА (И СЕЛСКАTA) ВЛАСТ
”?!


Of (truly well) KNOWing, understanding, lovely Josephine,
YOUR true (
идеен, идеологически, postmodern) ENEMY,
истинския ВРАГ на всеки really рационално мислещ човек -
онзи който лайква (& support) (доктрината) МИСТИЦИЗЪМ!
МИСТИКЪТ, lovely Josephine,
притежава винаги
irrational (FAITH-based) values (principles)!
So, let’s now, lovely Josephine,
talk about
the State(s), where IRRATIONALITY воистину RULZ, баси!
А това означава
, lovely Josephine,
the (many) place(s) that are FULL of НЕсвобода1, dishonesty2, hate & envy3!
In short – (the
stupidism of today’s лицемерен) hardcore АВТОРИТАРИЗЪМ -
свят, в който THE INDIVIDUAL RIGHTS absofreakinlutely не, не, не важат!
Авторитаризмът винаги носи НЕщастливо
living – to (almost) all of the ppl!
So, welcome, lovely Jos, to the
П@тинската realitywhere the ppl really suffer!

OF THE BIG ГЛУПОСТЬ ЛИЦЕМЕРИЯ!

OF
THE EVIL METOD(OLOGY) OF KGB!
OH, THAT
EVIL КГБ ESTABLISHMENT!
OH, THAT (
НЕСВОБОДНА) RUSSIA!
ТЯ (ВСЕ ОЩЕ) НЕ ЗНАЕ КАКВО Е,
НЕ Е ВКУСИЛА ОТ СВОБОДАТА
,
ЗАРАДИ THE ABSOFUCKINLUTELY
ПОЛИТИЧЕСКАТА
СИ (КГБ) КАСТА!
[ESTABLISHED IN 1917, БАСИ!
REPRESSING PPL SINCE 1917, БАСИ!]

ЗА THE ABSOLUTELY БЕЗСКРУПУЛНИЯ
STUPIDISM НА КОМПЛЕКСАРЯ П@ТИН!
ЗА ПРОИЗВОЛА НА Р@СКИТЕ ВЛАСТИ
СРЕЩУ ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА – НЕ,
НЕ САМО В РУСИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
НО И
ALL OVER THE (ЦЕЛИЯ) WORLD !ЗА
(THE REAL ФАШИЗОИДНОСТТА НА)
THE “МИЛОСТИВЫЙ RUSSIAN ГОСПОД(АР)
И ЗА
ALL THE OTHERS RUSSIAN МУЖИКИ!
ЗА ОБОЖЕСТВЯВАНЕТО, LOVELY JOS,
НА ВСЕКИ Р@СКИ ВЕЛИК ВОЖД!
ЗА
БОЖЕСТВЕНОСТТА НА ВЕЛИКИЯ
РУСКИ (
КИТАЙСКИ, ETC. АЗИАТСКИ)
В-О-Ж-Д, КОЙТО «ВСЁ ЗНАЕТ,
& КОНЕЧНО  ОН ВСЁ МОЖЕТ»!
OH, THAT EVIL “Б-А-Щ-И-Ц-А-Т-А!

 

РЕЖИМЪТ НА ВЛАДИМИР ПУТИН
И НЕГОВИТЕ ПОДРИВНИ ОПЕРАЦИИ
(ПОЛИТ & ВОЕНЕН INTERVENTIONISM)
ALL OVER THE WORLD! IMPERIALISM!

ОПИТЪТ ЗА Р@СКИ NEO-COLONIALISM!
 
П@ТИНСКАЯ Р@СИЯ, LOVELY JOS, IS
GOING BACK TO (USSR’S) СТАЛИНИЗЪМ,
IS GOING BACK TO THE
IMPERIAL(ISM),
BACK TO THE (TRIBAL) PRIMITIVISM=
ВОЙНСТВАЩ НАЦИОНАЛ(СОШЪЛ)ИЗЪМ!


ЗА П@ТИНСКАТА ИМПЕРИЯ & ITS
ABSOFUCKINLUTELY IMPERIALISM!
ЗА КГБ ИМПЕРАТОРА, КОЙТО ОТКАЗВА
ДА (С)ДАДЕ ВЛАСТТА – ЗАПАЗВА Я (ЧРЕЗ
КГБ МЕТОДИ) ABOUT 2-3 ДЕСЕТИЛЕТИЯ!
ОХ, ТАЗИ П@ТИНСКА СВИТА,
LOVELY JOS,
ТАЗ ИМПЕРСКА СВИТА ОТ НАСИЛНИЦИ!
ТОВА Е ПАРАЗИТИЗМА
OF THE P@TIN(ISM)
OVER THE
(99.9% MAJORITY OF) РУСКИТЕ ХОРА, БАСИ!


ЗА (THE AGGRESSIVE EVILNESS OF)
THE PRINCILES OF ПУТИН(ИЗМА)
И НЕГОВАТА ГОЛЯМА “ПРАВДА
”,
THAT CAUSE ETHICAL
1 (SOCIAL),
А СЛЕДОВАТЕЛНО, LOVELY JOS,
И ИКОНОМИЧЕСКА
2 DESTRUCTION!
[Всяка империя, lovely Josephine,
завършва с total economic колапс!
Do (you) remember, lovely Josephine,
Комунистическата Soviet империя
& its really total(itarian) failure, destruction?!
Така ще завърши и П@тинската империя,
която вече едвам-едвам (успява да) диша!
]

ЗА ИСТИНСКИ МАЛКИЯ СВЯТ
И ИСТИНСКИ
МАЛКИЯ ЖИВОТ

НА ЕДИН ИСТИНСКИ
ABSOFREAKINLUTELY
(
ФИЗИЧЕСКИ И УМСТВЕНО) М-А-Л-Ъ-К ЧОВЕК -
ЕДИН ПОРЕДЕН И МНОГО ВРЕДЕН РУСКИ ЛИДЕР.
[‘CAUSE ВЯРВА, LOVELY JOS, IN EVIL ФИЛОСОФИЯ -
И ЗАТОВА МАЛКИЯT, LOVELY JOS, ABSOFREAKINLUTELY
ПОЛИТИЧЕСКИ РЪКОВОДИ ЧРЕЗ
THAT EVIL ИДЕОЛОГИЯ:
СИЛА ЕСТЬ ПРАВО! MIGHT MAKES RIGHT!, БАСИ!
ТОВА, ОТ ВЕКОВЕ, LOVELY JOSEPHINE,
Е ТИПИЧНАТА
ИДЕОЛОГИЯ НА РУСИЯ!
EVIL ИДЕОЛОГИЯ НА EVIL ДЪРЖАВА!]

 
 
THE MATRIX OF (КГБ) POWER IS
THE MATRIX OF DOMINATION!

 
 
  

On the great (D)ANGER, lovely Josephine.

Нямане съществува ПО-ОПАСНА заплаха днес, lovely Josephine,

от тази на установяване на ПОЛИТИЧЕСКИ режим, lovely Jos,
който да се базира доктринално на НАЦИОНАЛ(сошъл)ИЗЪМ,
премесен с елементи на 
РЕЛИГИОЗЕН мистицизъм! Е, баси!
This always води до системата на HARDCORE CORPORATISM,
based onto the IMMORALITY of the Law. E, баси!
So, let’s now, lovely Josephine,
talk about evil
(модела на) П@тинска Русия!За
the Russian ПУТЯТ към диктатура, (ideology of) Stupidism!
 
ЗА ДОКТРИНАЛНАТА ТЪМ(НОТ)А - OF PUTIN(ISM)!
 
OF LIVING OUTSIDE THE OBJECTIVE REALITY!

ON THE GREATEST EVIL(NESS) OF THE (TODAY’S ASIAN) POPULISM, MYSTICISM!
OF THE TODAY’S GREATEST  DESTRUCTION: OF THE (OBJECTIVEИСТИНАТА, OF THE REALITY!

 

OF THE (CORRUPT) ABUSE OF (POLIT) POWER!
ЗА THE EVIL ОЛИГАРХИЯТА OF THE STATISM!
THE POLITICS (& ECONOMICS) OF THE TRIBAL(ISM),
THAT НАЙ-ЯСНО СЕ ВИЖДАТ ПРИ THE ПУТИН(ISM):
THE TODAY’S (HARD)
MODEL OF АВТОРИТАРНА POWER!
[
ПО ПОЧЕТНИЯ ПРИМЕР НА СССР РЪКОВОДИТЕЛИТЕ!]

OF THE MODEL OF (ASIAN) HARD TRIBALISM -
THE EVIL PUTIN(ISM)’S AUTHORITARIANISM!
ЗА
THE EVIL ИДЕОЛОГИЯТА OF ПУТИНИЗ(Ъ)МА!
ЗА СЪВРЕМЕННИЯ
HARDCORE ОЛИГАРХ-ПОПУЛИЗЪМ,
THAT НАЙ-ЛЕСНО СЕ ВИЖДА ПРИ THE ПУТИН(ISM)А!
THE (
DICTATOR’S) LUST FOR (ABSOLUTE POLIT) POWER!
 

ЗА 
THE IRRATIONAL MORALITY [ЗА THE REALLY CORRUPT MINDSET]
OF 
УЖАСНО ЖАДНИЯ, LOVELY JOS, ЗА (ПОЛИТИЧЕСКАВЛАСТ Е(ГА)ЛИТ!
 
 
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE,
TO
THE EVIL WORLD OF THE Н.В. P@TIN’S
HARDCORE
COLLECTIVISM, ОЛИГАРХ-GANGSTERISM!


OF
THE GREATEST (ALIVE) (EVIL) (HUMANITARIAN) ПОПУЛИСТИ,
КОИТО (ВЕДНО С ОЛИГАРСИТЕ) РАБОТЯТ ЗА THE HIGHER GOOD(NESS)”,
ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ, БАСИ, А?! THAT’S THE ABSOLUTE ÉGALITÉ EVIL!
ОХ, ТАЗПО-ПО-НАЙ HOLY КАУЗАТА” (АЛА ВСЪЩНОСТ HUGE DISHONESTY):
(“(SELF-)
SACRIFICING FOR & SERVING”) THE GREATER THAN LIFE,
 (
COLLECTIVE) GO(O)D(NESS)! Е, БАСИ! THAT’S THE NARRATIVE OF EVILNESS!
  
ЗА СЪВРЕМЕННИЯ АЗИАТСКИ, LOVELY JOS, EVIL ЦЕЗАР(ИЗЪМ)!
ЗА
СЪВРЕМЕННИЯ АЗИАТСКИ, LOVELY JOS, EVIL БАНДИТИЗЪМ!
ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ASIAN ПОЖИЗНЕНИ DICTATOR(SHIP)S, БАСИ!
      
 
 
   
ОХ, ТАЗ‘ ABSOFREAKINLUTELY CORRUPT, LOVELY JOSEPHINE,
EVIL (АЗИАТСКА) POWER OF THE (МИСТИЧЕН) HARD POPULISM!
IT IS THE ROOTS OF (THE
EVIL ДОГМАТА НА) ФАШИЗОИДНОТО!
ОХ, ТОЗ‘
УЖАСНО ВРЕДЕН МИСТИЦИЗЪМ, ABSOLUTE УТОПИЗЪМ!
THAT IS THE ABSOFREAKINLUTE IRRATIONAL VIEW OF THE WORLD!
THAT IS
THE WORLD OF HUGE H-A-T-R-E-D & GREAT RESENTMENT:
КЪМ (USING) THE RATIONALITY! OH, THAT ABSOLUTELY DUMB СВЯТ!
 
ЗА ДЪЛБОКАТА (COLLECTIVE!) ОМРАЗА КЪМ THE W-E-S-TERN WORLD И
ПО-СПЕЦИАЛНО КЪМ (THE REALLY GREAT LAND OF FREEDOM:)
АМЕРИКА
, КЪМ THE UNITED STATES OF AMERICA,
КЪМ THE ОМРАЗНИЯ ЗА THEM DICTATORS ЗАГНИВАЩ КАПИТАЛИЗЪМ!
НАЙ-ОМРАЗНОТО НЕЩО ЗА
ВСЕКИ DICKТАТОР Е НАЛИЧИЕТО НА СВОБОДА!
DICKТАТОРЪТ, LOVELY JOSEPHINE, ОБИЧА НЕСВОБОДАTA (COERCIVENESS),
ЗАТОВА Е
ВИНАГИ ГОТОВ ДА КАЗВА „НЕ“ НА ВСЯКАКВИ СВОБОДИ (THE IRs),
КАКТО И
ДА БЪДЕ СРЕД ЛИДЕРИТЕ ПОВЕЛИ СВЕТОВНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
СРЕЩУ КАПИТАЛИЗ‘Ъ‘МА! THEIR НИХИЛИЗЪМ Е В-И-Н-А-Г-И ГОТОВ, LOVELY JOSEPHINE,
ДА ВОДИ ВОЙНА AGAINST, ДА САБОТИРА & TO DESTROY THE WESTERN (RATIONAL) VALUES!
ОХ, ТАЗ‘ ABSOFUCKINLUTELY E-V-I-L МЕТОДОЛОГИЯ (НАЧИН НА МИСЛЕНЕ И ДЕЙСТВИЕ)
НА
ANY ABSOFREAKINLUTELY DICTATOR(SHIP)! ТОВА Е THE ABSOLUTE ТИРАНИЯ - OVER A PPL!
ЗАТОВА ИСТИНСКИ СВОБОДНИЯ (& TRULY RATIONALLY CONSTRUCTED) СВЯТ, LOVELY JOSEPHINE,
SHOULD NOT, NOT, NOT ПОДДЪРЖА [ДОКАТО НЕ СТАНАТ REAL ДЕМОКРАЦИИ]
 
(ANY!) (НЕ)ФОРМАЛНИ (ДИПЛОМАТИЧЕСКИ!) ОТНОШЕНИЯ С A-N-Y DICTATOR(SHIP)! OK? GET IT?
ДА, ИСТИНСКИ СВОБОДНИЯ (& TRULY RATIONALLY CONSTRUCTED) СВЯТ, LOVELY JOSEPHINE,
SHOULD NOT, NOT, NOT ПОДДЪРЖА ANY (ECONOMIC) ОТНОШЕНИЯ С ANY DICTATOR(SHIP)!
ДА, САМО В ТОЗ‘
EVIL СЛУЧАЙ Е RATIONALLY (MORALLY) ОПРАВДАНО TO USE PROTECTIONIST POLICIES!
ALL
DICTATOR(SHIP)S ДЕ ФАКТО НЕ, НЕ, НЕ ПРИЗНАВАТ И ИЗОБЩО НЕ, НЕ, НЕ СПАЗВАТ THE IR!
ALL
DICTATOR(SHIP)S СА ДЕ ФАКТО ИСТИНСКИ BRUTAL ЧУДОВИЩА! YES, THEY ARE EVIL ENTITIES!
ОХ, ТЕЗ‘ (ДЪРЖАВИ) DICTATOR(SHIP)S, ОХ, ТЕЗ‘ ИСТИНСКИ БРУТАЛНИ ЧУДОВИЩА! DO NOT EVER SUPPORT THEM!
DO
NOT (DO THE MISTAKE TO) EVER SUPPORT THEM ABSOFUCKINLUTELY БРУТАЛНИ ЧУДОВИЩА! OK? GET THAT?
 
 
Който гроб копае другиму сам пада в него!” -
така стана със the evil СССР и целия Соц Блок,
това ще се случи и с
the evil п@тинска Р@сия!
[ведно с the postmodern СССРизъм: Евразийският Союз]
Всеки, който хвали (действията на) G П@тин
и
(ли) Китайският G вожд, lovely Josephine,
is
а dishonest мистик или a stupid; or both.
Авторитаризмът is a bad thing!
Човек с авторитарно мислене
is an evil character! Absolutely!
Диващина е to use (polit) force на вместо the power of reason!
За патологичното п@тинско съзнание – властта (ми е) forever!
За
absofreakinlutely ИМПЕРСКОТО (авторитарно) съзнание!
 
 
 ЗА (THE STUPID) ЗЛОТО.
OF (THE RUSSIAN)
STATISM!
ЗА THE (POLIT) ENFORCER(S)!
ЗА THE (COERCIVE) DARKNESS.
ЗА
THE НЕЛИБЕРАЛНИЯ СВЯТ.
ЗА THE (EVIL) IMPERIAL ORDER.
ЗА
THE (ABSOLUTELY EVIL) WORLD
OF (COERCIVE) AGGRESSION, IMPERIAL(
ISM)!
ЗА АВТОРИТАРНАТА (EVIL) ДЪРЖАВА (НА THE П@ТИНISM)!


 


DICTATOR(SHIP)S ПОД ПРИКРИТИЕ!

ЗА
(НЕПРЕДВИДИМОСТТА НА ALL) АВТОКРАТИТЕ.
ЗА СИЛНИЯ, LOVELY JOS, ТОТАЛИТАРЕН РЕФЛЕКС,
ЗА
НАЦИОНАЛ(SOCIAL)ИСТИЧЕСКИТЕ ИМПУЛСИ:
FROM
ORWELL'S 1984 TO PUTINISM IN 21 CENTURY!
 
  
  

[OF THE TODAY’S (EVIL IDEOLOGY OF) П@ТИНСКИЯ
NATIONAL(
сошъл)ISM, примесен С RELIGION(ISM)!]
 
CENTRALIZED POWER (COMPLETELY) CORRUPTS!
YES, IT REALLY DOES! ABSOLUTELY!
IT’S AUTHORITARIANISM, ТИРАНИЯ!
IT’S STATE-CARTEL
CORPORATISM:
HARDCORE TYPE OF
CORPORATISM=
THE STATE-CARTEL(ISM), LOVELY JOS,
=
GROUPISM = GANGSTERISM = EVIL!
ДА, ТОВА, LOVELY JOS, E ИСТИНСКА
АБСОЛЮТНАТА ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ!

IT’S (THE OLD NEW VERSION OF)
STUPIDISM!
IT’S (THE OLD NEW VERSION OF)
ИДИОТИЗЪМ!
ИДИОТИЗМЪТ НА
(THE PRINCIPLE OF) НАСИЛНИЦИТЕ!

ЗА РУСКАТА (ДЪРЖАВНА) ИМПЕРСКА ПОЛИТИКА!
ALL THE RUSSIAN ROADS, LOVELY JOSEPHINE,
ВОДЯТ ДО AGGRESSIVE (STATIST) НАРЦИСИЗЪМ,
ДО ВОЙНСВЕН HARDCORE ИНТЕРВЕНЦИОНАЛИЗЪМ!
ЗА НЕМОРАЛНАТА (АВТОРИТАРНА) ДЪРЖАВА!
ЗА
THE HARDCORE VERSION OF THE RUSSIAN
ДЪРЖАВНО-ОЛИГАРХИЧЕН
(KGB) CORPORATISM!
ОХ, ТАЗ‘ EVIL HARDCORE ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ!
За типа(жа) хора, lovely Josephine,
who would do ANYTHING
for (keeping) the power
for as long as possible!
The
evil aвторитаристи!
[The worst of all the people, lovely Jos,
that apply
the worst of all evil principles:
the
радикалните НАСИЛНИЦИ, убийци!
Това е режим на
hardcore диктат(ура)!]

За в
ърхът на властовата пирамида:
of the
путинската absolutely hardcore
религиозно-олигархичната система!
Мистичната система of НЕсвободата!
ОХ, ТАЗ‘ EVIL HARD ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ!

[Of the evil desire of authoritarianism:
всеки тиранин dislike (и иска to destroy)
всяка (much) ПО-свободна страна, баси;  
всяка НЕсвободна (авторитарна) Държава
ИСКА
да деморализира и дестабилизира
по-свободните страни
all over the world!]
За (тероризма на Big Bro) ПУТинизма
and the (too) Dark Triad of the East,
 
 

които колективно , lovely Josephine,
[based on the evil мистична СОЦи(де)ология,
practiced
by КомПартията на Ленин и Сталин]
absofreakinlutely МРАЗЯТ the West,
[и подчертано evil триото, lovely Josephine,
хейтят the (world’s freest country) USA]
absofuckinlutely
МРАЗЯТ успешното:
the Western
much higher prosperity,
based on
much, much more freedom,
която определя и much higher standard
(& качество) на живот в тез страни с real
much, much more
демократично развитие!
Ох, таз
evil идеология of п@тинизъм,
ох, тоз tribal (deep & huge) resentment:
(не)прикритата bad мистична доктрина
of ЗЛОбарски (войнствен!) нихилизъм!
It’s the path to the Darkness!


Oh, that absolutely Dark Stupid(ism),
ох, тоз‘
absofreakinlutely mysticism,
ох, таз‘
absolutely subversive етика:
its
great holy Kаузата is destruction,
the destruction of the Western values!
Това, обаче, lovely Josephine, is an evil stuff: нихилизъм!

За
the bloody (hardcore) диктатурата
на Р
@ската ла гранде „демокрация“.
За крепосничеството в (
today’s) Русия!
В днешна П. Р@сия,
lovely Josephine,
(няма absolutely) НИЩО НОВО,
и
НИЩО СТАРО не е забравено:
it is all about
руския collectivism!
Yes, it’s all about тоталитаризъм!
Фундаментът
, фундаменталния принцип,
си остава,
lovely Josephine същия: злото!
Всяка
диктатура е (винаги само на) злото!
Oh, that истински (bloody) social зло(то)!
НЕПРИКРИТИ (BLOODY) DICTATOR(SHIP)S!

«ВСЯ, ВСЯ, ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ
OF THE БОЛЬШИНСТВО СОВЕТАМИ;
СИЛАТА НА ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦА
Е В БОЛШЕВИЗ(ЪЪ)МА
! Е, БАСИ СОЦА!
[Ох, тез‘ болшевики, ох, тез‘ комунисти!
Ох, тез‘
BLOODY (evil) мистици-утописти!
Ох, тез‘
BLOODY evil M-L collectivists!
Oh, that great
СОЦ МИСТИФИКАЦИЯ!]
 
 

«ВСЯ ВЛАСТЬ Владимиру Путину, Султану!»
П@тинския
(и Ердоганския) тип of президентска
република is absolutely EVIL (диктатура)!
За крепостниците в (П@тинска) Русия!
За съзнанието
of НЕсвобода, царство!
За абсолютният монарх: г-н П@тин!
Всъщност в Р@ссия,
lovely Josephine,
никогда не было демократии.
Там не знают, что это такое!

Наследството на Р@ссия,
lovely Jos,
of
СССР corrupt култура за дълго още
ще определя
the mentality + the media
of
политическите и лобистките сили,
[ведно с фиксацията към égalité Вожда]
that are манипулиращи огромната маса
of the Russian people & институции! Баси!

Lack of
freedom!
Липса на демокрация:
хард авторитаризъм.
Авторитарен п@тински национал(сошъл)изъм!
Ох, този п@тински руски империализъм,
който е базиран на
СССР-истки КГБ-изъм!
Авторитаристите са (о)пиян(ен)и от власт!
Too much власт, too much корупция! Yes.
Абсолютната власт е absolutely addictive:
the more time & the more power you have
the more you want (& love) it!
It’s a drug.
И така, взимаш наркотика, не се отказваш,
докато не се
absolutely самоунищожиш!
Oh, those hungry for power психопати -
те са
absolutely способни на всичко,
за да я задържат
за по-дълго време!
Тя
really става тяхната (self-)идентичност!
Пияният с absolute власт, lovely Josephine,
е absolute нихилист. Психо. Dysfunctional.

Dictator(ship)s под прикритие:
за ботуша на
today’s (hard) authoritarianism!

За huge (warfare) агресивността на п@тинска Р@ссия!
За вечното търсене на ВРАГОВЕ – външни, вътрешни!

The Putin’s kleptocracy, based on his dishonesty!
[П@тин за това е учил цял живот – in the USSR’s KGB.
Ех, тези стари(чки) комунисти, марксисти-ленинисти!
Веднъж a
KGB (agent), forever a KGB (измамник; liar)!]
Russia’s НЕдемокрация и НЕпазарна икономика!
Руският
(путинов) (нарастващ) авторитаризъм.
Парад на
the absofreakinlutely нарцисизЪма,
психо/социо-патията и тиранията! The Despot Matrix.
Нарцистичен (political & economic) р@ски вампиризъм!

За мистичния (evil) (РАС)ПУТИНИЗЪМ
of the (absolutely
crazy) р@ската Big (Bro) Matrix!
Он
(because a mystical wizard) всё знает (и все может)!
Он
велик(ан)! Той е (пожизнен) Master! Absofuckinlutely!
Неee човек, а желяз(о)! Сталь (II)! Iron man! No democracy!
Пратеник(ът) на the Р@ският God [of днешния mysticism]!

ЗА съвременното НАЙ-ГОЛЯМО (violent) р@ско ЗЛО,
с absofreakinlutely социално-утопично (терористично) съзнание!
[Yes, lovely Josephine,
it’s all about (
the bad pin) in the head – it is the psycho/socio-патия!]
За най-дълбоко комплексираното (мистично) Russian джудже !
За най-високото (политическо) (психопатично) джудже в света!
Yes, lovely Josephine,
it’s all about (
the pin stuck) in the head – it is the psycho/socio-патия!
Ох, тоз (
маленький) Мачо(то) - he’s “taking care” of all р@ски ppl!
[He’s looking after (
финансира) all the good ppl по целия Свят!]
За гранде р@ския „шахматист
”: (маленький) мистика Вовата,
who избива комплексите си чрез doing геополитически малоумия,
а понякога, lovely Josephine, чрез doing absofreakinlutely безумия!
 
Ох, тоз
greatest р@ски polit комплексар of today, lovely Josephine,
ох, тоз
очень маленький Мук – он хочет to be вели́кий дикта́тор!
Он
absofreakinlutely вели́кий  Super “герой, баси,
герой на Съветският съюз, както и на Р@ската федерация!
Он великий,он герой! Он повсюду,он везде! Он толпою,он горой”!
 
Маленький Мук хочет быть (вели́кий) как Ленина и Сталина?!
Ох, тези низки мисли
, долни желания & (на)трупана ОМРАЗА
на
нис(ич)кия, с НЕщастливо детство, (THE ANGRY) Вова(та)!
Да се самосъздадеш като кофти човек –
маленький психопат!

Да произвеждаш
EVIL духовна храна, ведно с big нарцисизъм.
И
дългосрочно да (си) я ядеш! Баси! Това е a mind of (d)anger!
Yes, lovely Josephine,
it’s all about (
the bad pins) in the head – it is the psycho/socio-патия!
That is, lovely Jos,
да си създадеш an absolutely nihilistic mind(set)!
That is the hidden in one’s
комплексарска head (М-Л) идеология!
 
Ох, това
 ЗОМБИрано (класово) (КГБ) съзнание!
Ох, 
those (забити “класови”) (КГБ) PINS in the head,
които turn a human into an absofreakinlutely zombie!
This is the absolutely hugely violent характер/dogma of
the absofreakinlutely
(evil) ИДЕОЛОГията, баси,
of
Marx(ism), of the (most) radical left(ism)! Omfg!
This is, lovely Josephine, an absolutely nihilistic mind!]
 
   
 
Вова дълго е прикривал
(the inner) стремежа си към wickedness!
 
За такъв човек, таил
злоба и омраза (evilness) в ума и сърцето си,
[самонаправил the evilness да върлува тайничко в съзнанието му]
ако (когато му)
дойде удобното време – става безмилостно wicked!
Of
the (today’s evil) р@ската (п@тинска) матрица: авторитаризъм!
И тази на (Полярната звезда на ККП) Другарят Си
, too. Баси!
Ох, тези 2 броя СОЦиопати: това е самата им (кофти) същност!

{Краставите магарета се надушват!     
Социопатите обичат,
lovely Josephine,
да играят срещу (най-)добрите (ppl)!
Ох, този нарцистичен
нихилизъм!
That is a really bad, an evil thing.
A това води, lovely Josephine,
до фашизоиден манталитет.}


  
 
 
[Yes, lovely Josephine,
it’s all about
the evil stuff (the bad pin) stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]
 
Истински обърканата (посока на) civilization!
The (barbarism of)
dictatorships!

Totalitarian  narrative!
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image018.jpg 


 
Of absofreakinlutely (
с)бърканите (corrupt) minds/trucks,
that have never ever been on the right track
, lovely Jos,
но винаги са били against…тозлош, лош Запад”!
So, да здравствует
Россия, Китай, Мюсюлманлендия
и the весь nihilistic НЕдемократический Мир! Баси!
Да здравствует
(деспотизма на) Цезар(ism)! Баси!
 

Ох, тоз т.нар. Деспотичен (Среден и Далечен) Изток!
Тъмната (Азиатска; tribal) Триада -
Новият СОЦ-ИНТЕРН (БГ соца is in it, too)!

DICTATOR(SHIP)S ПОД ПРИКРИТИЕ!
OH, THOSE ABSOLUTELY EVIL STUFFS!

[It has never been, lovely Jos, on the right track!
Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]

Тази
Dark Tриада has never been, lovely Josephine,
and in the 21 century it will not
, not, not be(come),
истински демократична! It’s the greatest liar’s club!
It’s the club of absofreakinlutely (dangerous) Evil:
the heart of (the 20-th & 21-st centuries) mysticism!
Социо-икономическата система на мистицизма е
the reality of НЕсвобода и НЕпазарна икономика!
Това е командно-административен Централизъм-
к
вото Царят каже (за Светлото)! Толкоз! Баси!
За еманацията на съвременния Автократ-Цар!
Това е главата, lovely Jos, на вмирисаната риба!
Това е триъгълник
a на духа на the real ЗЛОдеите!

  
 

Of брутално репресивните Правителства of the Dark Triad:
азиатско левичарски ориентирано (red-muslim) братство!

Ближните BROthers & SISters, lovely Josephine,
of the SS
ъвременен evil п@тинизъм, religionism,
ККП-Сизъм (& polit Islamism)! Мистицизъм.
И техния
(promised вечен) Рай (& effortless life)
of the (bloody) evil (dictatorship’s) идеологията 
of the [национал(социал)istic 4Z’s] resentment!
[Е, аз, lovely Jos, не, не, не съм им (хич) ближен!]
[Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]
Of the
absofreakinlutely (bloody evil)
epistemological (support of) the (mentality of) totalitarianism, lovely Josephine,
by the
“Тъмната (Азиатска) Триада& its НЕсменяеми (до живот) Вождове!
ВСЕМ НУЖЕН TOTAL(ITARIAN) КОНТРОЛЬ! ЕТО НАДО - НА БЛАГО ЛЮДЕЙ!”
Of the malevolent (collectivist)
view of the world!
Of
влюбените (angry психопати) във смъртта!
[It’s all essentially based, lovely Josephine, on
the (
ir)rational idea(l)s (integrated valuesin one’s mind!
It’s 
the doom&gloom feelings, be(com)ing really UNhappy!]


           
ВСЕМ НУЖЕН TOTAL(ITARIAN) КОНТРОЛЬ! ЕТО НАДО - НА БЛАГО ЛЮДЕЙ!”
           
ЗА ДЪРЖАВАТА НА НЕРАЗУМНОСТТА – НА ГЛУПОСТТА И ОЗЛОБЛЕНИЕТО!
So, let me show you now, lovely Josephine,
че
the absofuckinlutely руския император “has absolutely no clothes“!
           
Of the morality (ideology; философия) of irrationality!
           
Of the РоSSиския tribalism – на лидерите на РоSSия за последните 100 години.
               Of (съвременния) tribalism! Of the primitivism (of altruism)! За п@тинизма.
           

           
Of the dumb (ниските и низките) (polit лидери-)ppl!
            Can you see, lovely Josephine,

            Наполеоновия комплекс в
the (много) short П@тин?
           

            Да си
really (postmodern) примитивен човек, an evil!
           
An evil, lovely Josephine, absofreakinlutely
           
винаги loves (is hungry for Държавната/public) power!
           
Злото, lovely Josephine, absofuckinlutely
            винаги promotes
a (bloody) twisted (dumb) world,
            with twisted (irrational &
coercive) morality/narrative/ideology! Absolutely!
           
  
           
Of имперската психопатология – на р@ския ла гранде (short) Вожд (за последните 100 години)!
           
Of дългата ръка на късия П@тин & (ехото of) His own (говорит) Москва!
           
Of ла гранде обещанията за Светлото Бъдещеliving в Рая (за последните 100 години)!


Of the evil minds that plot (bloody) destruction! Баси!
Sorcerers of death's (warfare) (KGB) construction! Е, баси!
     
     
Of the absofreakinlutely славните чекисти, the KGB ла гранде absofreakinlutely (romanticized) “(общо)народни, (все)русийски heroes”,
                                                                                  

           
    
           
     
            а днес вече ла гранде (
state-cartel) управляващи демократ-политици (и капиталисти), absofreakinlutely hardcore КГБ-исти, бандити, гангстери!
           
     
            Yes, in (
п@тинска) R@ssia today, lovely Josephine, управляват (state-cartel олигархията of the) hardcore (old & new) КГБ-исти: liars & GANGsters!
           
   

Do you, lovely Josephine, buy THE BIG LIE:
Of acting in the name of
колхозното делотака както трябва да го прави (и да се саможертва) всеки истински ЧК-ист!
Of (absofreakinlutely toxic)
putschism! Of господ(арсващото) зло! Of the seed of evil power!
Моделът (раковият модел, lovely Jos, of) п@тинизъм:
           
дълбоко вкоренен RIDICULOUS модел на
            absofreakinlutely
имперско самосъзнание у [the égalité] Управляващите (в) Кремъл!
            Всички управляващи (в) Кремъл винаги са се стремели към (
being) Господ(арстващи)!      
            Този (
very old) модел, lovely Josephine,
            е истински (етатистки) анахронизъм – репресивната (
hard collectivist) идеология [т.е. might makes right; Сила есть право]!Omfg!
            Yes, lovely Josephine,
            it’s all about
the brute force of the (doctrine of) mysticism:
            the end justify 
the (use of any) means, щом работиш for a Holy Кауза! Баси!
           
 http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image978.jpg  
           
Да, lovely Josephine,
           
П@тин (и обръча му; както всеки КГБ-ист) е pro съветски човек (, и мнооого му се иска Р@сия да бъде отново империя, като Съветската)!
                       
[Да, П@тин cannot comprehend, lovely Josephine, че това не може да се случи, поне докато Той, малкия Наполеончо-КГБист, е на власт!]
            Такава е неговата лична
етикаидеология),
           
а следователно и his view of life, liberty & the world!
            Yes, lovely Josephine, (наченките of)
            демокрацията в Russian Федерацията
            is absofuckinlutely under атака [by the Hardcore Реставрацията]! В морален, политически, икономически & digital (media) контекст!
           
В Русия, в П@тинска Русия, както винаги (е било) е наличен absofreakinlutely нео-феодален модел of (КГБ) авторитаризъм! Баси!
            В Русия,
lovely Josephine, свободата (offered by a democracy) не е стъпвала, изобщо! Баси!

Of the [Putin’s] Russiagate – absofreakinlutely възраждането на [и носталгията по тоталитарните] червено-кафявите идеи.
Of
hard етатизъм.
Of radical égalité i.e. of (завръщането на) болшевизацията (тоталитаризма и регреса) in п@тинска  (, която е Главатарят на БСП-то)!
Oh, тази absofuckinlutely (кофти) доктрина of
coercive [égalité & fraternité] mysticism!
It's all about putschism (blanquism), lovely Jos!
Където има (hard or soft) етатизъм, lovely Jos, рецептата е една и тоже – more of the same
i.e. (yet) more statism,
more public(good)ness, (още) повече Държава!
Of the absofuckinlutely DARK (Р@ски) world,
            (toxic)
п@тинизъм, путшизъм, п@тински национал(сошъл)изъм,
където absofreakinlutely
липсва почтеност & свобода, ала има много corruption & страх! Авторитаризъм!
П@тинизмът, lovely Josephine,
            е пример за това как
an individual (or премъдри nationalists-управници of a nation),
           
(could, but should not да) си гледа his/her (their) IRRATIONAL (with capital letters!) интерес
           
(, което is just the opposite of the rational self-interest)
            и
acts onto the irrational principle of “правото на по-силния! Hardcore авторитаризъм!
            Това, разбира се, е
етиката на (aggressive) terrorist (тоталитарист)! Баси!
           
Yes, п@тинизмът, lovely Jos, is an absofreakinlutely terrorist organization! Постоталитаризъм!
      

Zhuangzi (Taoist philosopher):
"A petty thief is put in jail.
A great brigand (гангстер, бандит, разбойник, тоталитарист, ЧК-ист) becomes a ruler of a Nation."

Of the (totalitarian & authoritarian) МИСТИЦИТЕ на Изтока, in 21 century!
Of all the
НЕСМЕНЯЕМИТЕ президенти - of a nation/регион! Императори. Absolute автократи.
[Всички автократи (авторитарно мислене и coercive поведение; of голямото лъжене и крадене),
които (у)потребяват власт for over a dozen years, lovely Josephine,
в един момент
се ИЗПУСКАТ, изведнъж, почти НЕочаквано, изненадващо – в гащите си. Колапс.
И след тяхното дългогодишно & централизирано (у)потребяване of
the polit & economic power, lovely Jos,
след тотал(итар)ната им ИЗЛАГАЦИЯ,
остава тотал(итар)ната
destruction – тотал(итар)но реализиране of the D&D&D model, in morality, politics, economics & (a)estethics!
Да (въз)произвеждаш, lovely Josephine, lots of (bloody!) беди вместо блага?! Баси!
The really rational късогледството
1 & (moving on) the road to serfdom2!
[Those two give rise to
the absofreakinlutely имперски (i.e. hard, radical, coercive) Corporatism & absofuckinlutely убиват the Freedom!]]

 

 


Of
Р@Ския авторитарен дух, culture,
ведно с култ към личността на Царя̀!
Of вируса на тоталитар-олигархизма!
Of the Russian (
исторически) collectivism.
Of
старата руска матрица: авторитаризъм!
Of (the Russian model:) колективном П@тин!

 
Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin
stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!
 
Of the
руската very, very old авторитарна традиция:
of the absofreakinlutely Russia’s (leadership) obsession with power!
Of the
тираничните Russian clans, history, culture, Колхо́з и вождове!
Of the really (bloody) tribalistic dangers of
the (very old Russian) statist idea(l)!
Of the absofreakinlutely ridiculously irrational world – of Putin(ism), Putschism!
За absofreakinlutely злонамерено и зловредно влияние на п@тинска Москва!
THE MATRIX OF (KGB) POWER IS
THE MATRIX OF DOMINATION!

 
   
Милицията и КГБ/ФСБ in Russia & СССР/НРБ никога, lovely Josephine,
не са (били) пазители на life, свободата & private property of the individual,
а винаги са (били) средство за налагане волята на КПСС-Държавата-God!
[Руска
та СОЦиалДЕМОКРАТическа РАБОТНИЧЕСКА партия (болшевики),
през 1921 г. се ПРЕименува на КОМунистическа
ПАРТИЯТА-МАЙКА.
Партията на (
М-Л) пролетариата, на the working class hero, баси, а?!
Българската КомПартия през 1990 г. се преименува на СОЦ партия?!]

ЗА THE EVIL НАСЛЕДСТВОТОLOVELY JOSEPHINE,
НА THE ONE (РАБОТНИЧЕСКА1, KOM2) PARTY RULE!
ЗА THE ТОТАЛ(ИТАР)НОТО СЛИВАНЕLOVELY JOS,
НА РАБОТНИЧЕСКАТА1/KOM2 ПАРТИЯ И ДЪРЖАВАТА,
TO PRODUCE THE EVIL & UGLY HARDCORE ОЛИГАРХИЗЪМ & SLAVERY!
ЗА 
THE HARDCORE ДИКТАТУРАТА НА ЕДНОПАРТИЙНИЯ [СОЦРЕЖИМ!
ЗА РОБСКОТО 
(EVILУПРАВЛЕНИЕ НА КОМ ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВА-GOD!
ТОВА Е СВЕТА
, LOVELY JOS, НА THE (IDEOLOGY OF) HARDCORE STATISM,
КОЙТО СЕЕ VERY MUCH НЕСВОБОДА, НАСИЛИЕ, BLOODSHED & ВРЕДИ!
ТОВА Е
THE EVIL ФИЛОСОФИЯТА OF THE RADICAL HARDCORE COLLECTIVISM,
КОЯТО IN A COERCIVE HARDCORE WAY НЕПРИЗНАВА И ПОТЪПКВА ALL THE IR’s!

ЗА
ABSOLUTELY ТОТАЛИТАРНИЯ ХАРАКТЕР
НА
КОМПАРТИЯТА-(СОЦ)ДЪРЖАВА-МАЙКА!

ЗА THE ABSOLUTELY EVIL ТОТАЛ(ИТАР)НО
СОЦ ОБЩЕСТВО & “ВЕЛИКАТА” КОМ ПАРТИЯ,
КОЯТО ТОТАЛ(ИТАР)НО РЕГУЛИРА & КОНТРОЛИРА, LOVELY JOS,
ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА (GRANDE) СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ЧОВЕК, БАСИ!


[Това са борците (of the truly evil СОЦ morality & culture), lovely Jos,
срещу лошия и загниващия (Western) капитализъм – по Мар(к)с!]
Държавата Русия/СССР винаги ТОТАЛ(ИТАР)НО е принадлежала на една
много, много малка (
evil) група от хора с тоталитарно мислене и действие!
КГБ/ФСБ винаги безмилостно жестоко е смазвала всяка съпротива -
в името на високопоставените members от властта & their (close) другарите!
    
Oh, that (authoritarian) mentality (& culture) of the (Russian) Cheka(’s лидери)!
“The (Russian) world is not, not, not a loveable place (to live in),
хора!
So, we need a strong (hand of a)
SocJus (Russian) Leader & Party! ”
 –
the (силно) égalité (Russian mystical) narrative!
That’s
a very old statist idea(l), lovely Josephine:
the ideal of
fear1, anxiety/anger2 & resentment3 -
настанили се дълбоко & трайно, lovely Jos,
в ЕТАТИСТКИТЕ (égalité) hearts & heads! Е, баси!
[Yes, lovely Jos, it’s all about
the bad pin
stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]
 
  
  
 
 
 
 

Россия – ета власть чекистов и бандитов!
[Чекистите и бандитите, lovely Josephine,
in all of their absofreakinlutely evil versions
винаги са имали ОКЪРВЪВЕНИ ръце, баси!
И в днешна Р@сия е същото.

Чекистите и бандитите, lovely Josephine,
са днешните р@ски (really big) олигарси!
Затова икономиката на Р@сия е в
really слаба,
въпреки огромните залежи на газ и нефт?!
 
Затова руските хора,
lovely Josephine,
живеят лошо! Много, много по-лошо
от
USA’s & (West) European хората!
Да, по-лошо дори и от българите,
нищо, че сме последни по стандарт
на живот в Европейския Съюз!
]
За the деспотизъм – на П@тинска (oligarch) Р@сия (и на средна Азия)!
Новият
Болшевизъм, the new reds, the new (interventionism of the) soc!
“There’s no need an individual to think независимо!
За мисленето си има една
e(ga)lite group!
Това е the God’s group, разбира се, т.е.
the премъдрата п@тинова Group-God!
Няма (в Русия, но и не само) друга като нея!
И тя (затова) (трябва да) е НЕсменяема –
поне за (около) 2-3 десетилетия!
Yes!
The individual must be подчинен на the God!
You, bloody well do, what I (
God) tell you to!”
  
   
Of the (today’s) RuSSian агресорът! Of the aggressive (режим на) Putschism!
Of (фашизоидната) coercive враждебност на (dystopian) деспот П@тин;
and his (hard Corporate) Държава-Колхо́з & (collectivist) идеология!
Of
най-големият джихад хибриджик, in the world, at the moment!
Ох, тази
evil идея of the коллективное (Russian) хозяйство!
Султанът на
Великият (Русский) Колхо́з, lovely Josephine, е
концентрирал и трите власти в ръцете си! Absolutely!
This is the (postmodern) (im)morality of the Legal plunder!
[Даже сегодня коллективное хозяйство, lovely Josephine,
является основой тиранического режима в Северной Корее,
где сотни тысяч людей умерло от голода в 1990-х годах! OK?]

 
 
 

[There are де факто, lovely Josephine,  two kind of plunder:
there’s 
the illegal plunder, and there’s the Legal plunder!

 

http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image001.jpg
 
 
 Другарят P@tin - не човек а желязо!
THE totalitarian DREAM
 

THE authoritarian DREAM
Of евразийски collectivist ирационалности!
Of евразийските национал(социал)исти!
Of the
национал-сошъл-fication на Русия!
Hardcore произвола на (
Russian) властта!

Of the Russian Imperial Legacy!
Of Putin’s neo-imperial model!
Of Putin’s
neo-Bolshevik model!
 

Game of (Имперски) Thrones!
Russian (примитивен) шовинизъм!
The Imperial Russian (& neo-Съветски)
aggressive национал(сошъл)изъм
 и really coercive експанзионизъм!
Of (huge)
р@ски етатизъм, statism!
Of Силната (égalité) Държава!
Of (huge) одържавяването
на най-важните индустрии!
Of Russia-gate.
Баси!
А?!
 
Аз съм – голем! Много голем!
Защото аз съм
мноoо голем!
Аз съм големата
public(good)ness!
Защото аз съм малкият голееем П@тин!

I’m
the deep shallow(ness) – of tribalism,
and I wanna make war &
kill the (core principles of) (European) (real) цивилизация;
и да наложа (тоталитарните egalitarian principles of) Корпоративната азиатщина
i.e. the ла гранде neo-авразийството, ведно with the (департамента of) religion!
The (old § bad) tradition of азиатския despotism – се завръща в п@тинска Русия!
The (monstrosity на) big shadow – of the тоталитарното минало, of (СССР) Russia!


Beware the leader who bangs the drums of war in order to whip the citizenry into a patriotic fervor,
for patriotism is indeed a double-edged sword. It both emboldens the blood, just as it narrows the mind.
And when the drums of war have reached a fever pitch and the blood boils with hate and the mind has closed,
the leader will have no need in seizing the rights of the citizenry.
Rather, the citizenry, infused with
fear and blinded by patriotism,
will offer up all of their rights unto the leader and gladly so.
How do I know?
For this is what I have done. And I am Caesar.”
(Julius Caesar)

 

ON GANGSTERISM!

ON THE [П@ТИНСКИЯ ПОСТ-СЪВЕТСКИ] CAESARISM:
АЗ, ЦЕЗАР! АЗ, ЗЕВС! АЗ, ГЛАВАТАРЯТ (НА БАНДАТА)! АВЕ, ЦЕЗАР! АВЕ, АЗ!

  
Пазете се от лидер, който бие (по) барабаните на войната, за да събере гражданите в патриотичен плам,
защото патриотизмът (наистина) е меч с две остриета. Меч, който окуражава кръвта, точно както и стеснява (раз)ума.
И когато барабаните на войната бият високо дълговременно - и кръвта навира от омраза, и (раз)умът се затваря,
тогава лидерът няма да има голяма нужда да узорпира правата на гражданите (i.e. the IR).
Всъщност, гражданството, изпълнени със страх и заслепени от патриотизъм,
ще предложи доброволно (конформистки) всичките си права на лидера, и при рова с радост.
От къде знаеш?
Защото това съм (го) правил. Аз съм Цезар, Юлий Цезар."
 

 
http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image004.jpg 
  

Ние сме. Аз съм the real God of the absolute

http://www.robzor.com/rhouse/the(BG)ineffectualintellectual123_files/image204.jpg
Аве, Цезар! Аве, аз! Аз – П@тин!

Държавата [Росси́я] това съм АЗ! Аз, Владо!
Владо П@тин –
a KGB officer (the head of FSB).

Тиранин, който олигархства над една от the
richest  страни на полезни изкопаеми on Earth!
И я превръща,
lovely Josephine,
със всяко десетилетие през което
диктаторства,
into a
absofreakinlutely corrupt Държава-Мафия!


 
Yes, в П@тинска Р@сия днес,
има много по-малко еврвопейска цивилизация
и много, много
(пъти) повече азиатски tribalism!
So, lovely Jos,
do you really prefer
(to live in) Europe or в Евразия?

*
Who’s the Master of the world's largest country?
Who’s the founder of the Russia’s troll factory?
Who’s агресорa анексирал незаконно Крим?

It’s the
Negativity bias personality, lovely Jos!
Yes, the Negativity
bias personality, which is
based on
absofreakinlutely postmodernism!
The Master is the (
stupidism of) нихилизма!
[Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]
 
 
 
Аве, Цезар!

За империалистическите амбиции на Русия!
On (the hungry for power)
Император П@тин.
And the Putin’s inner (олигархичен) circle!
Нужно про Държаву думат, про Императора!
Веднъж a
KGB (agent), forever a KGB  liar)! ОК?
Всеки
КГБ -ист is an absofreakinlutely майстор
на
измамата, корупцията и манипулацията!
Всеки КГБ-ист отлично знае, че страхът е
едно от най-мощните (полит) оръжия!


Of имперската носталгия! За (от)миналото.
Негово Превъзходителство Владимирович.
Божеството сред простосмъртните р@сские!
Der Übermensch!
Най-гранде "товарищ"!
[Keeping it absofuckinlutely égalité hardcore!]
Гаварит Масква =
желание за насилие,
within the анахроничен национализъм.
The ла гранде „премъдър“ Рашън God -
голям
агресивен „държавник“, риа‘шли!
Изключително брутален „герой-демократ!
The one and only (Russian) Бащицата!
Мистик! Силовак! From the biggest country!

Of Russia today! Of П@тинска Русия!
Леталният морален кодекс на тоталитаризма!
(дали тоз типаж не е генетично предразположен за coerciveness, a?)
The égalité moral code – of hardcore “patriots”!
Aнтилибералният (hardcore) профил of Russia;
Putin’s moral кодекс, that guides his politics!
[Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin stuck
into the head – it is the psycho/socio-патия!]

[Evil силата, която разрушава всичко, lovely Josephine,
до което се докосне! Разрушава животи, носи смърт!
Разрушава
цели (rich in resources) държави, lovely Joss, и
носи
mediocre & dishonest life, generates negaliving!
Девизът
of this absolutely evil force, lovely Joss, is:
„Ма, аре стига с тези Индивидуални права!
Ма,
аре стига с тази свобода [на словото]!
Ma, aман от (пустата му)
свобода, бе!
А кой, кой се интересува от Държавата, а?
Ask not what your
Държава can do for you;
ask what you can do for your
Отчество!
We know what’s best for (all ppl in) our nation!
И когато трябва, ще анексираме територии, и
да,
absolutely кървави войни ще водим, и
да, ще тероризираме цели нации – в името на
G Родинy!
Защото нашата (
етика,) култура (& politics) is the truth!
Yes, we are (
гордеем се с това, че сме great) nationalists,
the real
патриоти, traditionalists – милеем за Родину!
За Родину – (
я посылаю все солдатьи) на смерть! Ну, идите!
Вперёд!
"
Dulce et decorum est Pro patria mori" -
"
сладка и прекрасна за Родину смерть"! Да, конечно!]


Of the (today’s) Great(est Russian) Бащицата!

Of the
Бащата на народите (the second or the third)
Of the (huge)
public(G)ness (i.e. сошълмесианството!
Of the извънредно централизирана Russian държава!
Of the (KGB) brute! Of п@тинизацията (на демокрацията)!
[And of венецуализацията & ЮАР-изацията
of the r-a-d-i-c-a-l égalité глобализацията.]
The psycho & intellectual (& emotional) наследник of:  
 
TOTALITARIANISM = TERRORISM = TYRANNY!
 
 
 
 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image246.jpg
THE ТЕХНИ GREAT ВЕЛИЧЕСТВА -
THE SHADOWS FROM THE PAST!

ВЛАСТ НА ВСЯКА(КВА) ЦЕНА,
В ИМЕТО ГОСПОДНЕ,
В ИМЕТО НА НАРОДА,
FOR „THE GOOD OF THE PEOPLE“!
Психопат. Нарцис. Макиавелист. Параноик.
And above all – интер-национал(сошъл)ист!

 


 [Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin stuck
in one’s own head – it is the psycho/socio-патия!]
Малцинството BG ppl са (раз)умни, lovely Josephine,
а мнозинството ppl са (i.e. think) just like (рас)п@тин!
Yes,
мнозинството Russians & БГ ppl, lovely Josephine,
все още мислят в руслото на the Holyman Mr. RasPutin!
[, because of their
Соц минало!]
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image276.png 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image433.jpg 
I AM THE ONE (& ONLY)!
 

The (руското) totalitarian (2 in 1) месианство!
[, което винаги замества реалността, lovely Jos, с емоционални фантасмагории, баси!
Е, да, хората
(Народа) избират Месията! И по-късно винаги разплащат този си irrational избор!]
Съвременният (олигархичен) tribalism, с great russian отпечатък - див и primitive!
Хилядагодишната Държава“ –
една нация
1, една (славяно-християнска) религия2, един цар3!
One Great nation, one Great empire, one Great leader!

Национализъм1 [& with a little help from религията2] – водени от един Great Спасител3!
Национал(сошъл)изъм1 + (православната) религия2  - водени от един Great Месия(та)3!
[Yes, lovely Jos, it’s all about the bad pin stuck
into the one’s own head – it is the psycho/socio-патия!]

 
Ein Great Führer, ein Great Volk, ein Great Reich!
[мотото of the greatest populists: национал-социалистите!]
One Вожд, one nation, one empire! One G ruler: Putin
The Great Вождът, too нисичък, ала с твърда ръка!
 

http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image284.jpg http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image285.jpg http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image286.jpg

Of the rising MILITARism of the rising Цар(изъм) – Putin(ism)!
Of the rising IMPERIALism of the absofreakinlutely PUTINism,
ведно с the evil Corporatism & Censorship/диктат (НЕсвобода)!
  

It’s the (evil) идеологията of the (wild) wolfness i.e. of the radical égalité i.e. of (hard) Corporatism!
It’s the (вековно старата) авторитарна (& very much военолюбива) руSSкая сила!
It’s the absofreakinlutely toxic психологията на… имперският национализъм!
[Носталгичното тъгуване (suffering) на п@тинистите по „доброто старо славно време“,
по загубената (Велика и Силна) империя! Ех, колко велико (по-добро) ни беше славното минало!]

 
 

OF THE RUSSIAN IMPERIAL LEGACY! CZARISM, SOVIETISM, (RAS)PUTINISM.
FOR THE GREATER GOOD OF THE [RUSSIAN] ИМПЕРИЯТА [ДЪРЖАВАТА, NATION]! БАСИ!
Великомогъщият императорски (all in one) narrative: Цар Грозни, Цар Сталин & Цар П@тин!
The (imperial) 3 in 1 (absofreakinlutely irrational) concept: „патриот-национал(social)исти!
Слава на великите и могъщи Спасители: Иван, (
Стальинския) СССР и (П@тинска) Русия.
Здравата, силната и
patriotic ръка – на the Гранде Вожд-Спасител-Господ(ар) of Moscow!
Of силовият (авторитарен; тоталитарен) авторитет! Of coercive type of thinking (& action)!
Of
безмилостно жестоката, но „Правди́вая борба, водена от Царя, Стальина и П@тина!
{based onto the absofreakinlutely Сошъл Стандарт
какво тук значат няколко си (милиона) живота, баси!
Всичко в името на
борбата, всичко в името на Народа!
А (
интересите на Народа) представляю, конечно най-добре, Я т.е. the Governor-God!}
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image589.jpg 
П@тинска Р@сия живее в ОСТАНКИТЕ на (the brute, имперскo-националистическо) миналото си:
Държавата [Росси́я] това съм АЗ – вековно
coercive автократичен модел на (crazy) управление!
Имперският характер (of ideology и устройството) на Руската Държава – в 21 век! Putschism.
National
(социал)ist Господ(арство)! Съвременен (moral, political и икономически) фашизъм.

И да, да,
lovely Josephine,
П@тинска Р@сия, обаче, very, very much отстъпва по размер и потенциал,
както икономически, така и военен, на предишните форми на Руската империя!
[Няма как, lovely Josephine, в една държава, в (която в) продължение на много поколения,
да избиваш
и(ли) да пречиш на най-(раз)умните, най-иновативните & най-productive ppl,
и да очакваш
друга идеология да завладява нацията - освен тази of Месианството?! Баси!
Месианство, lovely Jos, based on the (руско-)шовинистично-национал(сошъл)истическа idea!
Yes, lovely Jos, it’s all about (
the bad) pin stuck  in one’s own head – it is the psycho/socio-патия!]
 
The Nation(alism) [РодинуДържавата, Класата, Расата, the tribe] – as an end in itself,
as a soul,
as an (Supreme) entity above any individual,
as ppl that are 
задължени to sacrifice themselves in the name of this very nation,
as something that all the ppl ought to live for,
as 
подчинението of the individual to the State,
as sinking of the individual within the collective,

as юбер алес! That’s psycho, psycho killer
[Россия (и нации) – прежде всего! А потом – всё другое!
Мы живём в поиск Россия
, мы рождаемся ради нация!
Россия как нация наций!
That’s psycho, lovely Josephine,  psycho killer!]
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image255.jpg  

Of the (nationalistic) Russian (New) Райх – of the brute!

  
  
 
 
 
 
Of the absolute злото: диктатура!
Of диктатурата на националистите!

Of (месианството на)
ruSSian Месия!
Of пожизнената власт  –  на
Вождът!
Of
evil любовта към (1)лична власт!
Желязната ръка на Държавата-God:
„ред и дисциплина“ поддържан от 
(a)  -God,
в името на общото благо на Russian (На)рода!
Of
който не ме харесва е real враг;
враг на
the great Russian (На)рода!
Враг надо absolutely уничтожить!
Да живей, живей Великият Вожд: Сталин, Брежнев, Путин! 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image995.jpg

 

   
  http://www.robzor.com/rhouse/the(BG)ineffectualintellectual123_files/image199.jpg  
Of
централизираната мерз(авс)ка  власт - на all kinds of репресии и НЕсвобода!
Of
тотал(итар)ната власт на the Корпорацията - на (ruSSian) спецслужбите!
Of the absofreakinlutely
(coersive & aggressive) KGB мисленето & действието!
[Всеки КГБ-ист, както и всеки (inter-)(национал-)социалист, lovely Josephine,
винаги (ще) страда от параноя по отношение на лошите Запад и НАТО;
както и по отношение на всички (
former социалистически) съседни държави!
Of the absofreakinlutely evil квазифашистката (Пут инска) RuSSian държава!]

 
Of the rising MILITARism на the rising Цар(изъм) – Putin(ism)!
Of the rising
IMPERIALism на the absofreakinlutely PUTINism,
ведно с the
evil Corporatism & Censorship/диктат (НЕсвобода)!


 
 
 
 

It’s all about the Hail Putin’s (cold v2.0)
war against the West(ern culture, ideology)!
П@тинска Русия, lovely Josephine, absofreakinlutely изнася
great НЕсигурност в Европа - през военната1 и енергийната2 си политика!
[Да, точно these Russian policies, lovely Jos, трябва да бъдат спреничрез НАТО, ЕС и USA! ]
 
FROM RUSSIA WITH (THE LOVE FOR) BLOOD!
Yes, lovely Josephine,
it’s all about (
the bad pin) stuck in one’s own head – it is the psycho/socio-патия!
 
Yes, lovely Josephine,
RUSSIA(n leader) has ALWAYS wanted to DOMINATE, to DICTATE! An evil player.
  
OF THE (LONG, LONG PATTERN OF THE)
ABSOLUTELY AGGRESSIVE RUSSIA’S
ВОЕНЕН INTERVENTIONISM!
 
ЗА ЧАСТНИТЕ ВОЕННИ (ОТРЯДИ И ЦЕЛИ) АРМИИ НА
MR. П@ТИН,
КОИТО, ОБАЧЕ, СЕ ФИНАНСИРАТ С ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА, БАСИ!

 

[Of Russia's illegal1, immoral2 & irrational3 анексирането на Крим,
& the terrorism
над Абхазия, Южна Осетия, Донецк & Луганск:
the freer world
осъжда агресивният режим на П@тин, чрез въвеждането на тежки санкции!
   
 
 
Рационалните
ppl (& freer държави) не, не, не трябва, lovely Josephine,
да (in any form) легитимират престъпни (immoral, dishonest) режими!
Като п@тинския, кубинския, севернокорейския, венецуелския,
etc.
Санкции (трябва да се налагат) до дупка (, а не, не, не компромиси; не, не, не trade with them)!
 
 
Нито една
freer държава all over the world не подкрепя (bad идеологията of) п@тинска Русия!
Всеки (БГ) човек (например Шрьодер), който
реве за отмяна на санкциите срещу Р@сия is
an absofreakinlutely
immoral (Negativity bias) (сошъл-)democratic (“humanitarian”) personality!
Санкциите са срещу
олигарх-п@тинисти и срещу мутирали into capitalists (бивши) commies!
(
А сам П@тин въведе санкции срещу руснаците, като тъпо забрани вноса на western стоки?!)
Ох, тези ла гранде товарищ
-лобисти, на хранилката на (най-големия р@ски олигарх:) П@тин!
Ох, тези
колективисти - от absofuckinlutely всякакви (сошълized) égalité му(л)тации! Баси, а?!
Свалянето на санкциите срещу Putin’s Р@сия is the biggest stupidism, that може да се направи!
Такова действие е to accept the
coercive (aggressive) действия срещу (other) съседни държави!
Това е възможно, lovely Josephine, only within the confused world of (етиката на) егалитаризма!
В БГ, за прекратяване на санкциите,
lovely Jos, (polit) говорят only (хард) етатисти! Irrational!]
  
The absofreakinlutely евразийското
антизападничество – of Putin!
The aggressive (
хибридната) war on EU, on the (real) civilization
by the absofreakinlutely
(КГБ-истки) олигарх примат!
Владимир Владимирович няма бъдеще,
lovely Josephine,
в
the real (free) world без олигарх-п@тинизма1
[, that всъщност е the (bad model of) absofuckinlutely
aggressive
(интер) национал(сошъл)изъм]!
Същото е absolutely true, lovely Josephine,
и за чегеваризма2, за чавизма3, etc.!
It’s the “Hail Caesar/Master!” (
totalitarian) mentality
of all the
(интер) национал(социал)истите! 
Oh, those ла гранде (pro Russian) хуманитаристите“ -
yes, the absofreakinlutely интер-национал(сошъл)истите!

 
Защото, lovely Josephine, залпът на "Аврора", omfg,
все още
absofreakinlutely кънти в нечии (КомИнтерн) глави!
Yes, lovely Jos, it’s all about the evil stuff
(
the bad pin) stuck in the head – it is the psycho/socio-патия!]

 
П@тинският проsovietism. Of “възраждането на Велика Русия!
Of завръщането на ретроградното, coercive, the dysfunctional!
 
Of the evil (totalitarian mentality), пропагандирано everywhere!
 
THE [PSYCHOLOGY OF] ANTI-WEST [ANTI-EU] МАНТАЛИТЕТА
[of the absofreakinlutely extreme
имперското (само)съзнание
формирано
within the старата (ideology of) КГБ-истката СССР!]
http://www.robzor.com/rhouse/nezavisimost123_files/image128.jpg
It’s all about
омразата!
It’s all
, lovely Josephine,
about
разиграването на the (old) (кръвнишка) карта
of the имперския (i.e. most evil) InterНационал(social)изъм!

It’s the psychopathology in е(сте)тиката, politics & economics;
it’s
tribalism (mentality); it’s collectivism; it’s (neo-)globalism!
It’s
потъпкване на свободата (на словото и media зомбиране)!
А следователно, lovely Jos, за п@тинизма следва изолация
от външния свят
& икономическа стагнация! Get a deja vu?
It’s all about the [
going back to the ideology of] СССР-изацията!
It’s about the (р@ския) фюреризъм, centralization & paternalism!
It is all within the absofreakinlutely (hardcore)
égalité narrative!
[
В Русия, lovely Josephine,
(усещането за) частната собственост изобщо няма дълбоки корени!
Там всичко е подвластно на Бащицата
[Б(р)атушка], paternalism!
Затова има широк(о усещане за) tribalism, почти монархизъм!
Там, и през 21-ви век дори, lovely Jos,
огромното мнозинство of ppl смятат за нормално, omfg,
Държавата, чрез Бащицата, да преразпределя всичко?!
Всичко,
no matter дали е държавно или частно?! Баси!
Yes, it’s all about племенен paternalism, perversion!
Oh, that психо(пато)логия, lovely Josephine,
на (разпространение на the tribalism of)
НЕсвободата, Бащицата & НационализЪма!
Oh, that primitivism, anti-westernism (liberalism)!
It’s
патерналистичен collectivism, centralism!]
*
Of the dishonest
(полит) преразпределянето – of wealth!
Диктатурата [тиранията] of the 
олигарх-Корпоратизъм
of the égalité П@тински “Elite” & its държавни institutions;