Да поговорим сега, lovely Josephine,
за
THE TODAY’S perfect(ly EVIL) examples (of мафиотската държава)
when the (
polit-economic) future of the (people in a) nation/държава, баси,
DEPENDS SOLELY ON a single person-ДИКТАТОР (& свитата му)=
за
the absofreakinlutely ЗЛО̀(творчество)ТО
на
the TODAY’s най-големите и най-зло̀вредните polit ИДИОТИ,
ведно с their (зло̀вредни по) ИДИОТСКИ (sets of) ИДЕ(ологи,
които зло̀намерено се опитват да наложат като доброто, lovely Jos,
на хо̀рата по целия свят, баси! Всъщност това е the today’s ЗЛО̀ТО!


Нека да поговорим, lovely Josephine,
за the MORALITY (polit-economics & the culture) of the absolute ЗЛО̀ТО!
ИДИОТИТЕ & THEIR ЗЛ(овредн)ИТЕ ИДИОТСКИ SYSTEMS,
които възПРОИЗВЕЖДАТ brainwashed & full of fears хо̀ра,
са
absofuckinlutely ОГРОМЕН ПРОБЛЕМ, lovely Josephine,
за
the lives, liberties, properties & the pursuit of HAPPINESS
of
всички (ir)rational хо̀ра living in the world today! Absolutely!
ЗЛО̀ТО, lovely Josephine, (си) е винаги зло̀носи вреди, причинява болка, мъка и щети,
in -individual & social- физически, икономически и(ли) ментален контекст! OK? Get it?
Затова ВСЯКО (greater or по-малко) ЗЛО̀, трябва, трябва, absolutely трябва, lovely Josephine,
да
always бъде санкционирано1, изолирано2 или елиминирано3 by the rational people! Absolutely!
Всяка АГРЕСИЯ на всеки агресор Е ЗЛО̀! ЗЛО̀ТО MUST ALWAYS BE НАКАЗВАНО!
АБСОЛЮТНОТО ЗЛО трябва винаги да бъде ABSOLUTELY (тотално) ЕЛИМИНИРАНО!
ВСЕКИ човек, lovely Josephine,

КОЙТО СЪПОРТВА the ideology of COLLECTIVism/totalitarianism is EVIL! Yes, absolutely!
So, нека сега, lovely Josephine,
да поговорим за днешните НЕдемократични страни управлявани от DICTATOR(ship).

ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE DOMAIN OF NO, NO REAL FREEDOM,
ЗА ДУШМАНИТЕ НА TRUE ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,

ЗА РЕПРЕСИВНИЯ РЕЖИМ НА ИДИОТИзМА,
THAT IS FULL OF (BLOODY) REAL НАСИЛИЕ;
ЗА POLIT-ИКОНОМИЧЕСКИЯ КАНИБАЛиЗЪМ,
OF
THE TODAY’S EVIL DICTATORIAL STATES,
[= DENYING
THE INDIVIDUAL SOVEREIGNTY =
DENYING INDIVIDUALiSM & PR COLLECTIViSM]
 
 
ЗА БЕСОВЕТЕ НА THE (ANCIENT) COLLECTIViSM-based PHILOSOPHY,
ЗА УРОДЛИВОСТТА НА (ФИЛОСОФИЯТА OF) HARD ДЕСПОТИЗЪМ,
ЗА ПАТОЛОГИЯТА НА THE 21ST CENTURY (ИДЕОЛОГИЯ OF) STATiSM,
ЗА THE EVIL ИДИОТИЗМА НА ABSOFUCKINLUTELY HUGE IMMORALITY

OF
НЕНО̀РМАЛНИТЕ, НЕЦИВИЛИЗО̀ВАНИТЕ (TRIBALiSM-BASED) ДЪРЖАВИ,
& THEIR ABSOFREAKINLUTELY (ЗЛО̀ВРЕДЕН ЗА ХО̀РАТА) NIHILiSTIC WORLD
OF СВЕТАЯ СВЕТИХ НА THE 21ST CENTURY АВТОРИТАРНА ФИЛОСОФИЯ,
THAT
ЗАЩОТО IS IRRATIONAL(ITY-BASED), SO IT WANTS TO KILL MORALITY,
THAT
(IS ABSOFREAKINLUTELY CAPABLE ДА) ПРИЧИНЯВА MASS DAMAGE,
THAT
ВРЪЩА SOME ДЪРЖАВИ BACK TO THE 20th CENTURY ДЕСПОТИЗЪМ:
МОРАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО ABSOLUTE ЗЛО̀

ЧИЕТО
CORE IDENTITY (CULTURE & SYSTEM), LOVELY JOS, IS ДЕ ФАКТО
ТОТАЛ(
ИТАР)НО ОТРИЦАНИЕ НА СВОБОДАТА & THE INDIVIDUAL RIGHTS=
 
REJECTING THE (REAL) CIVILIZATION, BECAUSE LOVING DICTATOR(SHIP) =
ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТОВА SYSTEM У НЕЦИВИЛИЗО̀ВАНАТА ДЪРЖАВА
ЧИЙТО ДЪЛБОКИ КОРЕНИ СА ВИНАГИ НАЦИОНАЛ(-СОЦИАЛ)ИСТИЧЕСКИ!


OH, THAT TOTALITARIANiSM-BASED EVIL (ПОЛИТ-IDEOLOGICAL) MIND(SET)!
OH,
ТОЗ ВРЕДЕН MYSTIC’S (TOTALITARIANiSM-BASED) DYSTOPIAN WORLD,
КОЙТО, ОБАЧЕ, ВИНАГИ ОБЕЩАВА (ДА ИЗГРАДИ) РАЯ НА ЗЕМЯТА, БАСИ!
РЕЛИГИОЗНИТЕ МИСТИЦИ ОБЕЩАВАТ РАЯ UP НЕЙДЕ СИ IN THE SKIES!)
ОХ
, ТАЗ ABSOLUTELY ДЕБЕЛАШКО-НАРЦИСТИЧНА DICTAT(ORIAL) SYSTEM,
ТАЗИ ABSOFREAKINLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НО PSYCHOPATHIC EVIL SYSTEM!
OH, THAT THE ONE & ONLY SOURCE OF TRUTH(FULNESS) & ПРАВДА=EVIL!
OH,
THAT THE ONE & ONLY SOURCE OF СВЕТЛО БЪДЕЩЕ=MISHAPPINESS!
ТУЙ THE ONE & ONLY SOURCE OF TRUTH(FULNESS) & ПРАВДА KILLS PPL!


OH, THAT OLD TOTALITARIANiSM-BASED EVIL (SOCIAL-ECONOMIC) SYSTEM-
BASED ON
THE OLD (COLLECTIViST) CULTURE, OLD IDEA(L)S & OLD HABITS!
[TOTALITARIANiSM, LOVELY JOSEPHINE, IS ALWAYS DECONSTRUCTING ITSELF IN THE LONG-TERM!
WHY? BECAUSE
IT IS AN IMMORAL SYSTEM = AN IRRATIONAL(ITY-BASED) SYSTEM! IT FAILS ITSELF!
НЕРАЦИОНАЛНОТО = НЕПРАКТИЧНОТО = ТО НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ ДА (ПРО)СЪЩЕСТВУВА IN REALITY!
THE IRRATIONAL ВИНАГИ ИЗВЪРШВА ТАКИВА ДЕЙСТВИЯ, ЧЕ СЕ САМОУБИВА, САМОУНИЩОЖАВА!]

OH, THAT OLD TOTALITARIANiSM-BASED EVIL (SOCIAL-ECONOMIC) SYSTEM -
IT IS ALL ABOUT ТОТАЛИТАРНО MONOPOLIZING THE POWER IN A NATION
BY USING ALL THE MANY EVIL
SYSTEM’S TOOLS FOR TERRIBLE РЕПРЕСИИ!
ЦЕЛ НА ТАЗ SYSTEM Е ДА МОЖЕ (СВИТАТА НА) ДИКТАТОРА, LOVELY JOS,
ДА ОБСЕБИ ВЛАСТТА ПОНЕ 20-30 ГОДИНИ, КАКТО И ДА TRULY РАЗПОЛАГА
СЪС СОБСТВЕНОСТТА
НА НАЦИЯТА КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ! Е, БАСИ, А?!

ТАЗСИСТЕМА IS THE TODAY’S WORLD’S HARDEST ОЛИГАРХИЧЕН МОДЕЛ!
ТАЗ’ EVIL SYSTEM IS ABSOFUCKINLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НО КОРУМПИРАНА,
[КАК(ВА)ТО БЕШЕ В СОЦ ЛАГЕРАСССР, CHINA, НРБ, AND ALL THE OTHER СОЦ СТРАНИ!]
НО ВИНАГИ МНОГО НАГЛО ОПИТВА ДА РАЗДАВА EVIL МОРАЛ(НИ НОРМИ)!

ТАЗ’ EVIL SYSTEM IS IMPOSSIBLE ДА ПРОИЗВЕЖДА СВОБОДНИ ИЗБОРИ,
КАКВИТО СА REALLY НАЛИЧНИ ВЪВ ВСЯКА ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА,
А ПРОИЗВЕЖДА САМО НЕЗАМЕНИМИ ВОЖДОВЕ WHO STAY IN POWER
С ПО ДВЕ-ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯПОНЕ! Е, БАСИ ТАЗ ВЕЛИКА СИСТЕМА,
  
КОЯТО ABSOFREAKINLUTELY ЗАМЪГЛЯВА СЪЗНАНИЕТО НА BIG ВОЖДА =
ПРАВИ
ВОЖДА И СВИТАТА МУ ДА НЕ РАЗБИРАТ (& LIVE ИЗВЪН) REALITY,
КОЕТО ПРАВИ ТАЗ’ ABSOLUTELY EVIL SYSTEM, LOVELY JOSEPHINE,
(
ДА СТАВА) ВСЕ ПО-НЕМОРАЛНА=НЕРАЦИОНАЛНА=НЕПРАКТИЧНА!
 

THE YESTERDAY’S & TODAY’S ТОТАЛИТАРИЗЪМ = CORRUPT ФИЛОСОФИЯ,
КОЯТО Е BASED НА ABSOLUTELY КОРУПЦИОННИ (IRRATIONAL) ИНТЕРЕСИ!
 
OH, THOSE CORRUPT MINDS, THAT ARE BASED ON CORRUPT IDEOLOGY (IDEAS)!

ТАЗ’ EVIL SYSTEM IS IMPOSSIBLE ДА ПРОИЗВЕДЕ DEMOCRATIC ЛИДЕРИ,
А ПРОИЗВЕЖДА (САМО) ДИКТАТ, ВЕДНО С ITS DISHONEST NARRATIVE!
ТАЗ’ EVIL СИСТЕМА Е ОГРОМНА ЗАПЛАХА ЗА СЪСЕДНИТЕ Й ДЪРЖАВИ,
А ТОВА ПРОИЗВЕЖДА ОГРОМНИ RESENTMENT & ОМРАЗА МЕЖДУ ХО̀РА!
ДА, ВСИЧКИ ГОЛЕМИ И ВАЖНИ БИТКИ, LOVELY JOSEPHINE,
ВЕДНО С THEIR СЪПЪТСТВАЩИ ГИ НАРАТИВИ И ЛОЗУНГИ,
И В ANCIENT TIMES, И ВЧЕРА, И ДНЕС IN THE 21ST CENTURY,
ВИНАГИ СА БИЛИ И (ЗА)ВИНАГИ ЩЕ БЪДАТ
ПРЕДИ ВСИЧКО В ПОЛЕТО НА МОРАЛА! ДА!
ДА,
ТЕЗБИТКИ/WARS ВИНАГИ, LOVELY JOS,
СА МЕЖДУ (IR)RATIONAL ФИЛОСОФИИ! YES!
 
ДА ПОГОВОРИМ СЕГА,
LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE ВРЕДОНОСНАТА CULTURE OF ТИРАНИЯ, CULTURE OF COWARDS,
THE TRIBAL(iSTIC COLLECTIViST CULTURE) OFTHE EAST(ERN)” (VISION)
FOR ORGANIZING THE (LIVES & ACTIVITIES OF THE PPL IN THE) WORLD,
BASED ONTO (APPLYING)
HARD РЕПРЕСИИ & MANIPULATIVE МЕТОДИ=
ТАЗEVIL КУЛТУРА НА ТИРАНИЯТА, И В МИНАЛОТО, И ДНЕС, PROMOTES
THE EVIL MORALITY (CULTURE) OF CONFORMiSM:

OF
РАБОЛЕПИЕ, СЕРВИЛНОСТ, УГОДНИЧЕСТВО-
ALL OVER THE (21 CENTURY) WORLD, БАСИ!

THE ROOT OF МОРАЛЕН, SPIRITUAL & ИДЕОЛОГИЧЕСКИ АБСУРД/ДИСИНТЕГРИТЕТ!
 
ДА ПОГОВОРИМ ЗА
THE TODAY’S ЧУДОВИЩНИЯ STUPIDiSM, LOVELY JOSEPHINE,
OF (ГОЛЯМАТА ОПАСНОСТ OF) НЕЦИВИЛИЗО̀ВАНАТА (ВЛАСТОВА) SYSTEM,
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY (REAL) ЧУМАТА НА 21-ВИ ВЕК,
ЗА THE TODAY’S TOTALITARIAN(iSM-BASED) UNITED FRONT,
ЗА THE EVIL (COLLECTIViSM-BASED) IDEA(L)S, LOVELY JOS,
THAT
ARE REPRODUCED FROM THE PREVIOUS CENTURIES,
AND ESPECIALLY FROM THE (
MOST BLOODY)  20th CENTURY!
 
ЗА ДНЕШНИТЕ TRULY EVIL ТИРАНИЧНИ ДЪРЖАВИ, WHICH ARE:
MINIMIZING THEIR CITIZENS’
FREEDOM IN THE 21-ST CENTURY,
MAXIMIZING
THE EVIL КАСТОВАТА (ОЛИГАРХИЧНА) СИСТЕМА,
EXPORTING
EVIL MORALITY TO THE (21-ST CENTURY) WORLD,
EXPORTING EVIL PHILOSOPHY TO THE (21-ST CENTURY) WORLD,
EXPORTING TOTALITARIANiSM TO THE (21-ST CENTURY) WORLD,
AND EXPORTING BLOODY
WARFARiSM!
      [Do you
, lovely Josephine, get DÉJÀ VU?    
      Ох, тез today’s БЕЗправови държави,    
       в които човешкия ЖИВОТ, lovely Jos,    
 
     НЕ, НЕ, НЕ означава много! Баси, а?!    
  
          
Ох, тез today’s EVIL политически глав(атар)и -
          
те всички са abso(freakin)lute диктатори, баси,
           THEY are
absofreakinlutely ВЕЧНО ГЛАДНИ за
            (все повече време &
все по-голям монопол в)
           ПОЛИТ(
ико-икономическа CORRUPT) ВЛАСТ, и
          
които са причина за избиване на MANY ХО̀РА!
          
Ох, това безумие и таз НЕчовешка жестокост!
          
Ох, тез today’s absofreakinlutely evil ИДИОТИ,
          

     full of absofreakinlutely БОЖЕСТВЕН КОМПЛЕКС, баси,
      full of тотал(итар)но IRrational (= mindfucked) наративи,
      who absofuckinlutely (want & се) опитват to play GOD!
      Ох, таз absofuckinlutely идиотска МАНИЯ за величие!
            
          Ох, тез today’s EVIL политически глав(атар)и,
          те НЕ заслужават да са се раждали ИЗОБЩО,
           защото, lovely Josephine, тезtruly evil ИДИОТИ,
              
           причиняват huge СТРАДАния на милиарди хо̀ра
          просто защото, lovely Josephine, тез ИДИОТИ -
     
  
          they LOVE to stay in POWER as much as possible &
          на всякаква цена! Баси ИДИОТИзма, ДЕБИЛизма!
          TODAY, there is NO, NO BIGGER RESENTment force,
           TODAY, there is NO, NO more NIHILiST ИДИОТИзъм,
            then the TRIAD of (dictatorial) EVILness, lovely Jos,
            която се ВОДИ от Tzar P@tin’s psycho militarism!
          
 Oh, that POLITically VIOLENT Asian ИДЕологиЯ =
           trying to CHANGE the ppl’s minds towards EVIL =
       the worst NIHILiSTIC force that is RESENTing freedom!]


ЗА ДНЕШНИЯ ABSOLUTELY EVIL ИЗТОЧНО-АЗИАТСКИ МОДЕЛ OF ANTI-ЗДРАВОМИСЛИЕТО!
ЗА
ДНЕШНИТЕ (ЗЛО̀ТВОРНИ И ЗЛО̀БНИ) ASIAN DICTATOR(SHIP)S КОИТО, LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFREAKINLUTELY МРАЗЯТ INDIVIDUALiSM & SELF-RESPONSIBILITY,
ABSOFREAKINLUTELY МРАЗЯТ ЗАПАДНИЯ (ДЕМОКРАТИЧЕН) СВЯТ &
НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОБЕРАТ В КОЖАТА СИ, ЧЕ ЦЕЛИЯ ПО-СВОБОДЕН
(
ДЕМОКРАТИЧЕН) СВЯТ IS THE REAL LEADER OF THE WHOLE WORLD,
[& ESPECIALLY THE TODAY’S ANGLO-AMERICAN DEMOCRATIC SYSTEM]
КАКТО IN THE POLITICAL, ТАКА И В ИКОНОМИЧЕСКИ КОНТЕКСТ! YES!
OH, THOSE
ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL IDEOLOGY & PEOPLE=
НЕСВОБОДНО (& НЕПАЗАРНО) ОБЩЕСТВО, BASED ON НИХИЛИЗЪМ!
ДА, ТОВА Е THE EVIL (VISION OF) СВЕТА - OF ХЕЙТ & ДЕБИЛИЗЪМ!

ONLY THE SMART PPL CAN UNDERSTAND1, KNOW2 & DIFFERENTIATE3,
THE RATIONAL FROM AN(Y) IRRATIONAL ФИЛОСОФИЯ (& IDEOLOGY),
ДОБРОТО ОТ (BAD И) ЗЛО̀ТО, ПРАКТИЧНОТО ОТ НЕПРАКТИЧНОТО,
РЕАЛНОТО ОТ МИСТИЧНОТО,
КРАСИВОТО ОТ ГРОЗНОТО!
ИРАЦИОНАЛНИТЕ - CANNOT!
 
THE IRRATIONAL PPL РАЦИОНАЛИЗИРАТ ВСЕВЪЗМОЖНИ НАРУШЕНИЯ
НА THE INDIVIDUAL RIGHTS, КОИТО ПРЕДСТАВЯТ TO THE WORLD КАТО
ИСТИНСКИ СВОБОДИ И ДОБРИ МОДЕЛИ” ЗА ЖИВЕЕНЕ IN A SOCIETY!
THE IRRATIONAL PPL CAN ABSOFUCKINLUTELY HATE! OH, THOSE HATERS!

IT IS ALL ABOUT
THE EVILNESS, LOVELY JOS, OF THE TOTALITARIAN SYSTEM!
 
ОХ, ТОЗ (TODAY’S) ABSOLUTELY EVIL ИЗТОЧНО-АЗИАТСКИ МОДЕЛ OF THE ANTI-ЗДРАВОМИСЛИЕТО!
   

ТЕЗ’ ABSOLUTELY MAD & ЗЛО̀ВРЕДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ГЛАВАТАРИ HAVE THE EVIL IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE,
  
ДА УБИЯТ THE REAL (= THE WESTERN) CIVILIZATION = THE ONLY REALLY FREE(R) & PROSPEROUS PART OF THE WORLD=
ТЕЗIRRATIONAL(ITY-BASED) IN THOUGHT & ACTION PEOPLE (WANT TO) KILL MORALITY!
  
ОХ, ТЕЗ СЪВРЕМЕННИ (21ST CENTURY) DICTATOR(SHIP)S THEY ВИНАГИ PRODUCE  IMMORAL LAWS,
ЗАЩОТО СА ABSOLUTELY ИСТИНСКИ ПАТОЛОГИЧНИ ЛЪЖЦИ, ИЗМАМНИЦИ И BLOODY EVIL УБИЙЦИ!
   
ОХ, ТЕЗ’ СЪВРЕМЕННИ (21ST CENTURY) ДЕСПОТИTHEY ARE ABSOLUTELY DISHONEST POPULiSTS,
КОИТО СА ВИНАГИ ГОТОВИ НА ABSOFUCKINLUTELY ВСИЧКО В ИМЕТО ДА ЗАДЪРЖАТ ВЛАСТТА СИ!
ОХ, ТЕЗ’ СЪВРЕМЕННИ (21ST CENTURY) ДЕСПОТИTHEY LACK MORAL & INTELLECTUAL INTEGRITY И
ВИНАГИ УПРАВЛЯВАТ ABSOFREAKINLUTELY КОРУПЦИОННО & СИЛОВО - USING THEIR INQUISITION!
ДА, ТАКА ДЕЙСТВА (ЧРЕЗ ВСЯКАКВИ КОРУПЦИОННИ POLIT & ECONOMIC СХЕМИ) ANY DICTATOR(SHIP),
WHICH
ВИНАГИ И С ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА СЕ ОПИТВА ДА ЗАДЪРЖИ МОНОПОЛНАТА СИ ВЛАСТ, БАСИ!

ALL OF THE(SE) DESPOTS, LOVELY JOSEPHINE, LOVE COLLECTIViSM & COLLECTIVE RESPONSIBILITY,
ALL OF THESE DESPOTS, LOVELY JOSEPHINE, LOVE THE(IR) ABSOLUTE CENTRALIZATION OF POWER,
КОЯТО THESE PEOPLE ДЕСЕТИЛЕТИЯ) УПРАЖНЯВАТ ЧРЕЗ МОДЕЛА НА ПОЛИЦЕЙСКА ДЪРЖАВА!
И В
МОНАРХО-ТЕОКРАТИЧНИТЕ ВРЕМЕНА, И YESTERDAY, И ДНЕС (ДОРИ), БАСИ, OMFG,
ВСЕКИ ДИКТАТОР (ИЗ)ПОЛЗВА REAL EVIL МЕТОДИ & СРЕДСТВА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА ДА ВРЕДИ НА ХО̀РАТА, КАТО РУШИ СВОБОДАТА, ЖИВОТА И THE FREE MARKET =
  

МОРАЛНОТО1-ПОЛИТИЧЕСКОТО2 (& ИКОНОМИЧЕСКОТО3) АБСОЛЮТНО ЗЛО̀ =
= ТОТАЛ(ИТАР)НО ОТРИЦАНИЕ НА СВОБОДАТА & THE INDIVIDUAL RIGHTS =
REJECTING THE (REAL) CIVILIZATION, JUST BECAUSE LOVING THE DICTATORSHIP =
JUST BECAUSE ДИКТАТОРА ИСКА НА ВСЯКА(КВА) ЦЕНА ДА СЕ ЗАДЪРЖИ НА ВЛАСТ!
ДА,
ВСЕКИ  DICTATOR IS THE (ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКИ) FRANKENSTEIN = ТИРАНИН!
YES, ANY DICTATOR IS A HUGE RESENTER = НЕИСТОВО МРАЗИ СВОБОДАТА И ALL,
ALL
THE HONESTLY УСПЕЛИТЕ/PROSPEROUS/ПРОДУКТИВНИ ХОРА AND СТРАНИ!
ОХ,
ТОЗ NEO-ИНТЕРНАЦИОНАЛ НА НЕДЕМОКРАТИЧНИТЕ ДЪРЖАВИ/НАРОДИ!
ОХ,
ТОЗTODAY’S ИЗТОЧНО-АЗИАТСКИ МОДЕЛ OF ANTI-ЗДРАВОМИСЛИЕТО!
OH, THAT ABSOFUCKINLUTELY EVIL TOTALITARIAN SYSTEM OF TODAY!


ЗА
ДОГМАТИЧНО-ФАНАТИЧНАТА ВЯРА В СОБСТВЕНАТАПРАВДА,
В СОБСТВЕНАТА ЦАРСКА (DICTATORIAL) НЕПОГРЕШИМОСТ, БАСИ!
ВСЕКИ ДИКТАТОР ИМА, LOVELY JOSEPHINE, ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ:
ДА СЕ ЗАДЪРЖИ НА ВЛАСТ
НА ВСЯКА ЦЕНА, С ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА!
ВСЕКИ
ДИКТАТОР DICTATES BY APPLYING ТОТАЛ(ИТАРЕН)ЕН STATiSM!
ВСЕКИ ДИКТАТОР УПРАВЛЯВА BY USING BRUTAL COERCION & FORCE!
ВСЕКИ ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, IS REAL УБИЕЦ – УБИВА ХО̀РА!
ВСЕКИ ДИКТАТОР УПРАВЛЯВА BY SEEING СЕБЕ СИ AS TRUTH TZAR!

ТОВА Е THE MODEL OF COERCIVENESSlovely Jos, OF THE 100% STATiSM:
PATERNALiSM = the world of EVIL ВОЖДизъм DICTATORship,  SAVIOURism!
THE MODEL OF ТОТАЛИТАРИЗЪМ IS BASED ON THE RADICAL NATIONALiSM!

И днес (в днешния 21st century свят), lovely Josephine,
има, да, има много (кофти и агресивни) хо̀ра (& мнозинства от цели нации),

които (because IRRATIONAL in their reasoning & thinking) харесват и съпортват, баси,
(
the dark & evil) PHILOSOPHY of (harder or softer) АВТОКРАТИЗЪМ = ТИРАНИЯ = ДИКТАТ(урка) =
 
недолюбват (
THE RATIONAL CONCEPT OF THE IR:) нито свободата, нито независимостта, нито the rational Law, нито демокрацията!
 
И днес (в днешния 21st century свят), lovely Josephine,
имперското самочувствие и погрешната представа, която такива IRRATIONAL people имат за себе си и за (организацията на) света,
ги води към the (path to) RESENTMENT & ОМРАЗАТА към (красивото по) света и демокрацията = the path to ЗЛО̀вредна ТИРАНИЯ!
 
ТИРАНИЯТА, by its very nature, lovely Jos,  винаги иска и се стреми да разваля или разрушава СВОБОДОЛЮБИВОТО И КРАСИВОТО!
През 20-ти век, таз ОГРОМНА & СВЕТОВНА (СОЦ-based; Eastern ideology of) ТИРАНИЯ, lovely Josephine,
беше ПОБЕДЕНА и разрушена by the West(ern moral, political & economic) SYSTEM (, based on -the rational principles of- capitalism)!
Всяка
ТИРАНИЯ, и преди, и днес, е absofreakinlutely РЕПРЕСИВНА СИСТЕМА = TRIBALiSM = НЕ може да бъде ЦИВИЛИЗОВАНА!
И
днес, обаче, в днешния 21st century свят, lovely Josephine,

за огромно съжаление на ВСИЧКИ  свободолюбиви, НЕзависими & responsible (= истински rational) ХО̀РА, баси,
absofreakinlutely СЪЩЕСТВУВА the (IDEOLOGY of) "Империята на ЗЛО̀ТО" (as defined in the 20-th century by the Western culture)!
Да, и днес,
in the 21st century, lovely Josephine,
съществува ИДЕОЛОГИЯТА based onto THE DARK VISION of the coercive & aggressive STUPIDism:the new ОЛИГАРХ-ФАШИЗЪМ!
 
 
So, let’s now talk, lovely Josephine,
about the TODAY’S EVIL
TOTALITARIAN SYSTEM,
about
the (heart of) today’s ФИЛОСОФИЯТА на the absolute (FASCiST главатарите на) ТИРАНИЯТА, that wants to kill КРАСОТАТА,
wants to kill the (SPIRIT OF) FREEDOM и да coercively наложи НЕСВОБОДАТА, STATE’S CENTRALIZATION! Do you get DÉJÀ VU?


OF THE TODAY’S ABSOLUTE IMMORALITY
OF THE LAW (AND ВЛАСТТА/ДЪРЖАВАТА)
PRODUCED BY (ОРКИТЕ OF) НАСИЛНИЦИ,

WHO (RE)
PRODUCE & APPLY, LOVELY JOS,
THE IRRATIONAL LAW (AND ОБЩЕСТВО)!
ОХ, ТЕЗИ ФЕОДАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА,
THAT ARE ТОТАЛ(ИТАР)НО CONTROLLED
(
НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД, БАСИ!)
BY THEIR EVIL
NATIONALiST ДИКТАТОРИ!
ГЕОПОЛИТИКАТА НА ТОТАЛИТАРИЗМА,
ПРИКРИВАЩ СЕ ЗАД THE ПОПУЛИЗМА!
OH, THOSE MANIACAL DICTATOR(SHIP)S,
THE TODAY’S (PSEUDO) RELIGIONS & CULTS!ЗА
ДНЕШНОТО (21-ви век) АБСОЛЮТНО ЗЛО̀ =
THE ABSOLUTE EVIL (DICTATORIAL) REGIMES =
НЕДЕМОКРАТИЧНИТЕ (TSARiST) ГОСУДАРСТВА,
ВЕДНО С ТЕХНИТЕ
ABSOLUTELY EVIL ГЛАВАТАРИ =
ЗА ДНЕШНИТЕ ABSOFREAKINLUTELY EVIL EMPIRES =
РЕПРЕСИВНИ РЕЖИМИ, В КОИТО ДОБРОТО ЛИПСВА=
ДОМЕЙНЪТ НА (THE HEART OF) НЕЗДРАВИЯ (РАЗ)УМ!
GOING INTO A TOTALITARIAN, LOVELY JOSEPHINE,
(COMING) FROM AN AUTHORITARIAN STATE!
БАСИ!
[THE ROAD TO THE TODAY’S REAL FASCiST STATE!
ALL THE DICTATOR(SHIP)S WANT TO DOMINATE OVER
THE PEOPLE OF THEIR OWN NATION AND THE WORLD!
AND THAT’S EXACTLY WHY
WE NEED (TO BE IN) NATO!]
 
ЗА THE TODAY’S MOST EVIL ВРАГ OF (ANY) FREEDOM -
OF
THE CIVILIZED & THE FREER (PART OF THE) WORLD!
ЗА НЕО-ФЕОДАЛИЗМА IN THE 21 CENTURY OF THE EAST=
THE ABSOFREAKINLUTELY TODAY’S TOTALITARIAN EAST!
IT IS THE TODAY’S
TOTALITARIAN(iSM-BASED) SYSTEM!


THE HEART OF THE PHILOSOPHY OF THE (ОРДИТЕ НА) ОРКИТЕ,
ВЕДНО С THEIR “ИЗБИРАНИ (ОТ НАРОДА), НЕЗАМЕНИМИ AND
ВЕЛИКИ
”, LOVELY JOS, ГЛАВАТАРИ-ВОЖДОВЕ FOR LIFE, БАСИ!
DO YOU, LOVELY JOSEPHINE, GET ДЕЖАВЮ? OR R U TOO YOUNG?
ANYWAYS, DO TRY
TO UNDERSTAND & REMEMEMBER, LOVELY JOS,
ЧЕ ЗЛ(ОВРЕДН)АТА TOTALITARIAN СИСТЕМА MUST BE ТОТАЛНО DESTROYED!

Всеки really РАЦИОнален човек предпочита (in 21st century), lovely Josephine,
да
(учи и да) живее в ДЕМОКРАТИЧНИЯ (the Western = the civilized = freer) СВЯТ,
[почти всички от източно-европейските страни вече, макар и трудно заради СОЦ миналото си,
  са вече
интегрална част от този ДОМЕЙН на the much FREER & HAPPIER хо̀ра и институции -
 
 ЕДИНСТВЕНИЯТ ДОМЕЙН, който in 21st century respects the principle of the individual RIGHTS!]
където
(може да) има истински SELF-КОНТРОЛ за това, което се случва с него,
а не, не да живее в някоя
АВТОРИТАРНА или ТОТАЛИТАРНА страна/среда/СИСТЕМА,
управлявана от някой си
absofreakinlutely (лъжлив, жесток и агресивен) ДИКТАТОР,
който (с по няколко десетилетия да) тотал(итар)но КОНТРОЛИРА, lovely Josephine,
ЖИВОТИТЕ, СВОБОДИТЕ И СОБСТВЕНОСТТА на цялото население in a nation.
Тhe Western (= the truly civilized = the democratic) world (& culture), lovely Josephine,
as a
POLITical (democratic) organization е НЕдобро (за the rational хо̀рата) нещо,
защото НЕ, НЕ, НЕ е
absolutely истинска СВОБОДА (= true application of the IR)
ала
the Western (= the civilized) world (& culture), lovely Josephine,
as a
POLITical (democratic) organization е НЕдобро (за the rational хо̀рата) нещо,
защото НЕ, НЕ, НЕ е
absolutely истинска СВОБОДА (= true application of the IR)
ала
the Western (= the civilized) world (& culture), lovely Josephine,
при все its МНОГО НЕДОСТАТЪЦИ (= консенсусно-pragmatic BEHAVIOUR)
(should NOT &) CANNOT be
MORALLY EQUIVALENT,
идеологически EQUIVALENT, политически EQUIVALENT,

с някоя (си) истинска държава-ДИКТАТУРА! ОК? Get that?
Никоя страна in the Western world, lovely Josephine,
is NOT
, NOT, NOT MORALLY EQUIVALENT to a DICTATorship!
Разумен човек does NOT EQUALIZE the GOOD with the EVIL!
Разумен човек does NOT MORALLY EQUALIZE, lovely Josephine,
(
democratic страна членка на) the West to a dictatorship! OK? Get it?

Само
ГЛУПАВи и(ли) ЗЛО̀вредни хо̀ра, lovely Josephine,
могат да приравняват/уравняват (democratic страна членка на) ЕС
с някоя
си (yesterday’s or TODAY’s) държава-ДИКТАТУРА/СИСТЕМА!
Само ГЛУПАВи и(ли) ЗЛО̀вредни хо̀ра, lovely Josephine,
могат да съпортват (политиките/действията на) някоя ДИКТАТУРА!
Природата на ANY (yesterday’s or TODAY’s) ДИКТАТ(УРА)/СИСТЕМА,
NO MATTER if religiosity-based or not (so much),
e
absolutely БЕЗчовечна; е really ЗЛО̀(бно)TO; е НЕморална;
is an
absofreakinlutely ATTACK on LIFE1, freedom2, pro(s)per(i)ty3,
civilization4 and the (pursuit of) HAPPINESS5 of the INDIVIDuals!
Следователно ANY (today’s) ДИКТАТ(УРА)-СИСТЕМА must be DESTROYED!
 
Нека сега TO EXPOSE the today’s SYSTEM, lovely Josephine, of ANTI-WESTERN(ism),
ведно с (БГ, ЕС) хо̀рата-ПЕТОКОЛОННИЦИ, баси, who absofreakinlutely SUPPORT
this EVIL (& TRIBAL) ideology of АНТИ-ЗАПАДНИЧЕСТВОТО, ANTI-FREEDOM!
  


НЕКА ДА ПОГОВОРИМ,
LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE DARK & NEGATIVITY-BASED ДОМЕЙНА
OF THE ЗЛО̀ВРЕДНИТЕ ИДЕИ & WORLDVIEWS,
ЗА THE BRINGER OF ABSOLUTE EVIL(NESS),

ЗА THE EVIL МАШИНАТА (& МАШИНАЦИИТЕ)
НА THE 21ST CENTURY ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА,
ЗА БРУТАЛНО НАГЛИЯ ЦИНИЗЪМ, LOVELY JOSEPHINE,
НА THE POLIT ЕЛИТА НА ТОТАЛИТАРНОТО ОБЩЕСТВО =
ЗА ЗЛО̀ДЕИТЕ-ЦИНИЦИ BASED ON ВРЕДНА ИДЕОЛОГИЯ!
ОХ, ТАЗИ
ЗЛО̀ВРЕДНА ФИЛОСОФИЯ НА НЕСВОБОДАТА,
КОЯТО ВИНАГИ RESENTS THE RATIONAL(ITY) SYSTEM,
  
КОЯТО ВИНАГИ ИСКА TO KILL ДОБРОТО, THE FREE(DOM),
ВЕДНО С THE (FREE) MARKET ОБЩЕСТВО = ОЛИГАРХИЯ!

ВСЯКА
ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА Е ЗЛ(ОВРЕДН)А!
ВСЯКА ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА Е ФАШИЗОИДНА!
ВСЯКА ФАШИЗОИДНА ВЛАСТ, LOVELY JOSEPHINE,
Е
ОЛИГАРХИЧНА1, AGGRESIVE2 И НАСИЛНИЧЕСКА3!
ДЪРЖАВАТА НА THE HARCORE ПОЛИЦЕЙЩИНАТА
ВИНАГИ Е БИЛА И ВИНАГИ ЩЕ БЪДЕ, LOVELY JOS,
THE GREATEST RESENTER OF THE (FREE) WORLD=
THE GREATEST RESENTER OF THE REALLY GOOD! 


COERCIVE ЕТИКА, ПРИНЦИПИ & POLITICS!

OF MODERN DAY ABSOLUTELY EVIL (1984)
&
ABUSIVE IDEOLOGY OF THE DARK(NESS),
ИЗПОВЯДВАНА ОТ EVIL ХО̀РА, LOVELY JOS,
КОИТО СА НЕЧЕСТНО ИЗБИРАНИ TO BE ON
THE ВЪРХА НА POLIT-ECONOMIC ВЛАСТТА
ЗА ПОНЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ
, БАСИ?!
ТАКИВА ХО̀РА (& THEIR ИНСТИТУЦИИ) СА
ABSOFREAKINLUTELY DUMB, ДЕБИЛ(Н)И=
НЕОБРАТИМО КОРУМПИРАНИ (
MINDS OF)
ХО̀РА - BY THE IRRATIONAL (SETS OF) IDEAS!

OF THE 21ST CENTURY ИДЕОЛОГИЧЕСКА И
ПОЛИТИЧЕСКА DARKNESS (ДИКТАТУРА) =
ДОМЕЙНЪТ OF THE ABSOFREAKINLUTELY
НЕЦИВИЛИЗОВАНОТО, THE REALLY TRIBAL=
THE MODERN DAY (EVILNESS OF) STATiSM!

OF
TODAY’S (MODERN DAY), LOVELY JOS,
EVIL
AUTHORITARIAN TOTALITARIAN(iSM) =
THE PSYCHOLOGY OF A (ТИРАНИЧЕН ) BULLY!


OF THE ABSOLUTELY PURE EVIL(NESS)!
THE
BRINGER OF THE ABSOLUTE EVIL,
BASED ON IRRATIONAL EPISTEMOLOGY!
ЗА ОСНОВНИТЕ ХО̀РА-ЗЛО̀ВРЕДИТЕЛИ
[И КАТО ПОСЛЕДСТВИЕ EVIL ДЪРЖАВИ=
=
EVIL ИДЕОЛОГИИ НА ЦЕЛИ ДЪРЖАВИ]
OF THE TODAY’S, LOVELY JOSEPHINE,
(PEOPLE OF THE WHOLE HUMAN) WORLD!

НЕКА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE, ЗА THE HUMAN EVIL (CULTURE),
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY TOTALITARIANiSM-BASED ДУШМАНСКИ ОРДИ,
ЗА TRIBAL ОРKИТЕ ОТ ХОРА, КОИТО (ДНЕС, ТЪПО) ГЛЕДАТ НА ИЗТОК =
= THE (RESENTFUL) COLLECTIVE (ASIAN & TOTALITARIAN) “E-A-S-T=
= (THE OLD LINE OF) ИЗТОЧНИЯТ (COLLECTIViST, PATERNALiST) ИЗБОР,
ЗА
THE TODAY’S (21-ви ВЕК) АЗИАТСКА HARDCORE DICTATORIAL SYSTEM!


THERE IS, THERE EXISTS,
ABSOLUTE EVIL IN THE (TODAY’S) WORLD! YES!

THE ABSOLUTE EVIL IS THE MODERN DAY
DICTATORSHIP & SLAVERY! YES!
ДА (ПО)ГОВОРИМ ЗА THE MODERN DAY СПОНСОРИТЕ НА ТЕРОРИЗМА! YES!
[ДНЕС MANY ХО̀РА CANNOT CLEARLY DISTINGUISH BETWEEN GOOD & EVIL!
YES, (TODAY) THERE ARE
EVIL PEOPLE! THERE ARE TRULY EVIL ИДЕОЛОГИИ!
ТЕЗ‘
ЗЛО̀ВРЕДНИ ХО̀РА & (A LINE OF ЗЛИ) ФИЛОСОФИИ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗАЩОТО СА ABSOLUTELY IRRATIONAL & HATE/RESENT FREEDOM (& THE IR),
СА
EXISTENTIAL ЗАПЛАХА TO THE (PEOPLE OF THE) WORLD! ABSOLUTELY!
SO, LET US
MAKE IT VERY CLEAR WHAT IS THE MOST EVIL THING, EVER:]

THE ABSOLUTE(LY CENTRALIZED) POWER CORRUPTS ABSOLUTELY!
SO,
THE DICTATOR(SHIP), LOVELY JOS, IS THE ABSOLUTE EVIL!
[THE COLLECTIViSTS, LOVELY JOS, BELIEVE IN JUST THE OPPOSITE,
ЗАЩОТО THEY LOVE THE EVIL ФИЛОСОФИЯ/IDEOLOGY OF НЕСВОБОДА!
THE DICTATOR(SHIP)S ABSOLUTELY HATE THE INDIVIDUAL RIGHTS &
ABSOLUTELY
LOVE TO USE THE BRUTAL PRINCIPLE:СИЛА ЕСТЬ ПРАВО
OVER THE PEOPLE IN THEIR NATIONS & OVER OTHER NATIONS, TOO!
]
OF THE MAIN SOURCE (OF EVIL) OF THE MODERN DAY STATiSM:
  
ЗА ИРАЦИОНАЛНОТО МИСЛЕНЕДЕЙСТВИЕ) ОТ МИНАЛИ ВЕКОВЕ,
ЗАСТОЯЛОТО ЗАКОСТЕНЯЛО МИСЛЕНЕ - IT CAUSES REAL ТИРАНИЯ,
КОЕТО ПРИЧИНЯВА BILLIONS OF НЕЩАСТЛИВИ ХО̀РА IN THE ASIA!
Т(АК)ОВА МИСЛЕНЕ ПРИЧИНЯВА И ПРОБЛЕМИ, LOVELY JOSEPHINE,
НА ИСТИНСКИ (VIEW OF) ЦИВИЛИЗОВАНИЯ (ДЕМОКРАТИЧЕН) СВЯТ!
 
TOTALITARIAN(iSM-BASED) SYSTEM VS FREEDOM-BASED SYSTEM!
 
  
 НЕКА СЕГА ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY HUGE ДЕБИЛИЗМА

  
НА РЕЖИМИТЕ НА (THE EASTERN WORLD) ПЛУТОКРАЦИЯТА,
[
КЪДЕТО ЕТИКАТА РОБУВА НА ДИКТАТОРСКА ПОЛИТИКА]
 
НА
РЕЖИМИТЕ - IN SO MANY COUNTRIES OF “THE (ASIAN) EAST,
ЗА ФИЛОСОФИЯТА НА ТИРАНИЯТА, НА НЕСВОБОДАТА, НА ДИКТАТА!


ДНЕШНАТА АЗИАТСКА ШИЗОФРЕННA (COLLECTIViST) ФИЛОСОФИЯ,
ЗАЩОТО Е BASED ON AN OLD ИРАЦИОНАЛНА ЕПИСТЕМОЛОГИЯ,
Е
ABSOFREAKINLUTELY ТОЧНО ОБРАТНОТО, LOVELY JOSEPHINE,
НА
СВОБОДАТА И НА ЗАПАДНИТЕ DEMOCRATIC VALUES/IDEAS!
ТОВА Е
THE OLD LINE OF THE IDEAL OF THE GREAT БАЩИЦАТА!
ТОВА Е THE OLD LINE OF THE IDEA OF POPULiST PATERNALiSM!

THE EVIL ПЪТЯ НА ЛЮБОВТА КЪМ НЕСВОБОДАТА И ОМРАЗАТА!
THE TRULY EVIL ПЪТЯ НА НАСИЛИЕТО! ПОЛИТИЦИ-НАСИЛНИЦИ!
  
THE MAIN SOURCE OF THE MODERN DAY EVIL, LOVELY JOSEPHINE,
IS ALWAYS TOO MUCH
HUNGRY FOR (MORE & GREATER) POLIT POWER!
IT WANTS TO RULE ITS NATION,СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ & THE WORLD!
THE EVIL ABOSFUCKINLUTELY МРАЗИ ДЕМОКРАТИЧНОТО, THE WEST!
[ЗАЩО ЗЛО̀ТО RESENT ДЕМОКРАЦИЯТА? ЗАЩОТО ЗЛО̀ТО, LOVELY JOS,
Е ВИНАГИ (ПО СЪЩЕСТВОТО СИ) ФАШИ, ФАШИЗОИДНО(ТО)! GET THAT?
THE ABSOLUTE EVIL IS ALWAYS, LOVELY JOS, A FASCiST REGIME! YES!
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТОЗ‘ РЕЖИМ Е ОМРАЗАТА КЪМ THE IR! ABSOLUTELY!
ДА, THE ABSOLUTE ЗЛО̀ТО, LOVELY JOSEPHINE, ВИНАГИ МРАЗИ ДОБРОТО!]


ЗА
THE TODAY’S АВТОРИТАРНАТА ОС = ОСТА НА ЗЛО̀(БНО)ТО =
ЗА
THE TODAY’S ДОМЕЙН OF THE FULL LINE DICTATOR(SHIP)S,
ЗА ЗЛО̀ВРЕДНАТА МЕГАЛОМАНИЯ НА THE GREAT МИРОТВОРЕЦА”,
THE TODAY’S ДОМЕЙНА OF (THE BRUTALITY OF) НЕО-НАЦИЗМА:
ДОМЕЙНА НА (
ХО̀РА-ЧУДОВИЩА WHO LOVE & CHOOSE) НЕСВОБОДАТА, ДИКТАТА &
ВАРВАРСТВОТО НА АЗИАТСКАТА (ЧЕРВЕНО-КАФЯВА, АНТИ WEST) СИСТЕМА, КОЯТО
ВОДИ ИСТИНСКА ВОЙНА СРЕЩУ СВОБОДАТА И ДОБРОТО = THE WESTERN VALUES=
ДОМЕЙНА В КОЙТО АЗИАТСКОТО IN THE MIND НАДДЕЛЯВА НАД ЕВРОПЕЙСКОТО!
(А АЗИАТСКОТО PSYCHE, LOVELY JOSEPHINE, Е ВСЕ ОЩЕ MUCH MORE TRIBALiSTIC!)
ТЕЗИ ЧУДОВИЩА, LOVELY JOSEPHINE, ЗА КОИТО THE IR DO NOT REALLY MATTER,
ABSOFREAKINLUTELY (IRRATIONALLY) ВЯРВАТ В СОБСТВЕНОТО СИ МОГЪЩЕСТВО &
ВИНАГИ (ЛЕСНО) СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ДИКТАТОРИ-НАСИЛНИЦИ, В REAL ТЕРОРИСТИ!

OF THE ABSOFUCKINLUTELY FANATICALLY (СЪЗНАТЕЛНО!) ЗЛО̀ВРЕДНИ ХО̀РА,
КОИТО ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONALLY МИСЛЯТ, LOVELY JOSEPHINE,
В
ABSOLUTELY СТАРИ, НЕАДЕКВАТНИ НА ДУХА НА ВРЕМЕТО НИ IDEA(L)S, И
ЗАТОВА ПРОИЗВЕЖДАТ ABSOFREAKINLUTELY БРУТАЛНА ПОЛИЦЕЙСКА ДЪРЖАВА,
КОЯТО ABSOFREAKINLUTELY ТОТАЛ(ИТАРИСТИЧ)НО ИЗБИВА ТОЛКОВА МНОГО ХО̀РА!
[ALL, ALL
THE REALLY DEMOCRATIC COUNTRIES IN THE WORLD, LOVELY JOSEPHINE,
SHOULD TODAY BE UNITED & CONSOLIDATED AGAINST ANY
TOTALITARIAN REGIME,
ЗАЩОТО ТОТАЛИТАРЕН РЕЖИМ ОЗНАЧАВА (PROMOTING) ФАШИЗОИДНОТО! ABSOLUTELY!]


SO, LET’S TALK
ЗА THE TODAY’S ABSOLUTE ЗЛО̀ТО(-“МИРОТВОРЕЦ”), LOVELY JOS,
КОЕТО (
ИДВА ОТ АЗИЯ & ЕДИНСТВЕНО) CAN АКТИВИРА THE REAL HELL ON EARTH!
ЗА THE (STUPIDiSM OF THE ДНЕШНИЯ) EVIL АЗИАТСКИ “GREAT(ER) MESSIANiSM”,
BASED ON “
МЕСИЯНСКИЯ RADICAL (РУСКИ1, КИТАЙСКИ2 & МЮСЮЛМАНСКИ3) НАЦИОНАЛИЗЪМ!
ТОВА Е THE TODAY’S ABSOFREAKINLUTELY FLAGMAN НА АГРЕСИВНОТО ЗЛО̀, LOVELY JOSEPHINE,
НА THE NEO-ФАШИЗОИДНОТО, КОЕТО ВИНАГИ Е ОСНОВА(ВА)НО НА RADICAL НАЦИОНАЛИЗЪМ!
SO, LET’S NOW TALK ABOUT THE TODAY’S MOST EVIL “БОГОЧОВЕЦИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
КОИТО, ОБАЧЕ, НЕИСТОВО МНОГО СЕ СТРАХУВАТ ОТ ДЕМОКРА(ТИЗА)ЦИЯТА IN THEIR СТРАНИ=
ПАРАНОИЧНО СЕ СТРАХУВАТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН РЕД ОСНОВАН НЕ, НЕ НА ТЕХНИЯ ДИКТАТ!
ТОВА Е (VERY OLD) EVIL ВЪЗГЛЕД ЗА СВЕТА, BASED ON НЕСВОБОДА, ON СИЛА ЕСТЬ ПРАВО!


OF THE EVIL CHARACTERS AND THEIR HUGELY AGGRESSIVE & COERCION-BASED IDEOLOGY/ACTIONS!
  ЗА THE (YESTERDAY’S &) TODAY’S ЗЛО̀ВРЕДНАТА (ДИВАШКА ASIAN) CRAZINESS=
THE TODAY’S
(НАЙ-ГОЛЯМ И НАЙ-ДЪЛБОК ИЗВОР НА) ЗЛО̀(ВРЕДНО)ТО
(THE TODAY’S
НАЙ-ТЪМНАТА СТРАНА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО)
И НЕГОВАТА
ABSOFREAKINLUTELY НЕИСТОВА, LOVELY JOS,
НАРЦИСТИЧНА ЖАЖДА ЗА
THE ABSOLUTE POLITICAL ВЛАСТ,
ОСЪЩЕСТВЯВАНА ЧРЕЗ СИСТЕМАТИЧНОТО ПРИЛАГАНЕ НА
THE MOST EVIL (& СИЛОВ) ПРИНЦИП: СИЛА ЕСТЬ ПРАВО!

ОХ, ТОЗ ДОМЕЙН OF THE EVIL & BRUTAL IRRATIONALITY-
IT MUST BE REALLY DECONSTRUCTED ALL OVER THE WORLD!
[И ДА, LOVELY JOSEPHINE, С (USING) ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА! ДА!
ЗАЩО Е ДОПУСТИМО/МОРАЛНО
И ТРЯБВА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗЛО̀ТО ДА БЪДЕ ABOLISHED BY USING В-С-Я-К-А-К-В-И СРЕДСТВА?
ЗЛО̀ТО, BECAUSE 100% IMMORAL = Е ИЗВЪН ДОМЕЙНА НА MORALITY
И ЕКЗИСТЕНЦИАЛНО ЗАСТРАШАВА (ДОБРОТО=RATIONAL) HUMANITY,
ТОТАЛ(ИТАР)НО ЗАСТРАШАВА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА НА ХО̀РАТА!
ИМЕННО ЗАТОВА ТРЯБВА
ЗЛО̀ТО ДА БЪДЕ МАКСИМАЛНО УВРЕДЕНО,
А НЕ, НЕ, LOVELY JOS, TO BE COLLECTIVELY COMPROMISED WITH! OK?]
 

ТОВА Е ДОМЕЙНА КЪДЕТО (РАЗ)УМА, LOVELY JOSEPHINE,
Е
(ВСЕ ОЩЕ) ВИНАГИ THE ABSOFUCKINLUTELY МАЛЦИНСТВО, А ПЪК
НЕСВОБОДАТА Е ИЗДИГНАТА НА ПЕДИЕСТАЛ КАТО ГОЛЯМА ЦЕННОСТ=
ПОЛИТИЧЕСКИЯТ БРУТАЛНО ЗЪЛ АЗИАТСКИ TRIBALiSM (=ДИВАЩИНА),
[BASED ON
THE FOLLOW-THE-GREAT(EST)-LEADER MENTALITY, БАСИ!]
THAT KEEPS AWAY
THE DEMOCRACY ЗА СМЕТКА НА ДИКТАТ(УРАТ)А,
КОЯТО
ДИКТАТУРА ВИНАГИ IS BASED ONTO RADICAL NATIONALiSM!
ИЗВОРЪТ НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ: АБСОЛЮТНА (РАЗВРАЩАВАЩА) ВЛАСТ,
ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКА ВЛАСТ ОСНОВАНА НА THE EVIL TZARiSM,
КОЙТО ABSOFREAKINLUTELY ПРОПАГАНДИРА SAVOURiSM, БАСИ, А!

В ТОЗ
ДОМЕЙН (THE HEART OF ABSOLUTE EVIL), LOVELY JOSEPHINE,
HAS NEVER HAD
DEMOCRACY, A DEMOCRATIC POLIT SYSTEM OF LAW!
В ТОЗ ДОМЕЙН (СЪРЦЕТО НА EVIL PATERNALiSM), LOVELY JOSEPHINE,
THERE HAS NEVER BEEN A DEMOCRATIC TRANSITION OF POWER, EVER=
В ТОЗ
ДОМЕЙН ВЛАСТТА ВИНАГИ СЕ Е ПРЕДАВАЛА КАКТО В TSARiSM!
ALL (ВЧЕРАШНИТЕ & TODAY’S) TZARS СА НАЗНАЧАВАНИ, А НЕ ИЗБИРАНИ!
SO, THAT IS WHY ТОВА Е ДОМЕЙНА OF THE (EASTERN) TRIBAL(iSM),
I.E. THE DOMAIN OF THE ABSOFREAKINLUTELY TOTALITARIAN ИЗТОК!

ТОВА Е, LOVELY JOS, THE ASIAN (EASTERN) PSYCHEOBEYING A TZAR!
ТОВА Е, LOVELY JOS, THE ASIAN (EASTERN) PSYCHEOF CORRUPTION!
ТОВА Е, LOVELY JOS, THE ASIAN (EASTERN) PSYCHE – OF НЕСВОБОДА!ТОЗ ABSOFREAKINLUTELY ЗЛО̀ВРЕДЕН ДОМЕЙН, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE (
THE ABSOFUCKINLUTELY BRUTALITY OF A) DICTATORS(HIP),
ТЕЗ‘ EVIL, ABSOFREAKINLUTELY ФАНАТИЧНО, LOVELY JOSEPHINE,
STUPID (& ИСТИНСКИ ЗЛО̀ВРЕДНИ & ЗЛО̀БНИ) ХО̀РА, КОИТО (USUALLY)
ARE ABSOFUCKINLUTELY (РАДИКАЛНИ!) ФАШИЗОИДНИ ЕЛЕМЕНТИ
(“
БОГОЧОВЕЦИ, БАСИ! IN FACT THEY’RE НЕО-НАЦИСТИ), LOVELY JOS,
WHO WANT THEIR COUNTRIES & THE
СВЕТОВНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН РЕД
ДА СЕ ОСНОВАВА
T НА ПРИНЦИПА: СИЛА ЕСТЬ ПРАВО” = ЗЛО̀(БНО)ТО!
ВСЯКА (СТРАНА-)
ДИКТАТУРА IS ABSOLUTELY ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFUCKINLUTELY БРУТАЛНА ПОЛИЦЕЙСКА ДЪРЖАВА! YES, ABSOLUTELY!
ANY DICTATOR(SHIP), ВСЯК(АКВ)О ЗЛО̀(БНО) НЕЩО, LOVELY JOSEPHINE,
МРАЗИ И ЗАТОВА ИСКА ДА РАЗСТРЕЛВА ВСЯКО ДОБРО! YES, ABSOLUTELY!
ANY DICTATOR(SHIP), NO MATTER IF RELIGION-BASED OR NOT (REALLY),
ЧРЕЗ
(APPLYING) ТОЗ' (100%) IRRATIONAL ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE,
РАЗСТРЕЛВА (THE RATIONAL, THE REAL, TRUE) МОРАЛА! THINK ABOUT THAT!
ВСЕКИ ДИКТАТОР, BY USING ТОЗ‘ TRULY EVIL ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE,
РАЗСТРЕЛВА THE VALUES & (ВЪЗ)ПРОИЗВЕЖДА BARBARiSM: НЕСВОБОДА И АД!
НИКОЯ (СТРАНА-)ДИКТАТУРА, LOVELY JOSEPHINE, НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
ПРИРАВНЯВАНА/УРАВНЯВАНА С
НЯКОЯ ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА (FREE COUNTRY)!
SO, LET US HERE AND NOW, LOVELY JOSEPHINE,
TALK ABOUT THE EVIL
ASIAN HARDCORE COLLECTIViSM, ТОТАЛИТАРИЗЪМ!
  
OF THE TODAY’S (21 CENTURY) MAIN SOURCE OF ЗЛО̀ТО В РЕАЛНИЯ СВЯТ!
OF THE TODAY’S
(21 CENTURY) GREATEST КОШМАР ЗА РЕАЛИСТИ,
И НАЙ-ГОЛЯМАТА РАДОСТ -ЗА MANY OF THE IRRATIONAL ХО̀РА!
OF THE TODAY’S
(21 CENTURY) REAL(LY THE HEART OF) ЗЛО̀ТО!

КАКВО Е
HUMAN ЗЛО̀(ТО)? ЗЛО̀ТО Е ОНОВА НЕЩО, LOVELY JOS,
КОЕТО
ПРИЛАГА ABSOLUTELY IRRATIONAL (SET OF) IDEA(L)S!
ЗЛО̀ТО ALWAYS ИСКА TO DESTROY THE REAL VALUES & THE IR!
ЗЛО̀ТО ВИНАГИ НЕИСТОВО ИСКА TO RULE/CONTROL THE WORLD!
ЗЛО̀ТО, БРУТАЛНОТО ЗЛО̀, LOVELY JOSEPHINE,
Е
ABSOFREAKINLUTELY ТОТАЛ(ИТАРИСТИЧ)НО ОЛИГОФРЕНИЧНО!
   
  

НЕКА СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ДА ПОГОВОРИМ
ЗА THE TODAY’S ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКОТО ЗЛО̀,
ЗА THE ABSOFUCKINLUTELY ТИРАНИЧНИТЕ (EVIL) БАЩИЦИ-GODS,
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY HUGE П@ТИНИЗАЦИЯТА OF ASIA,
ЗА
СВРЪХ ПОЛИТ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯTA,
КОЯТО ИМА ЕДНА ЕДИНСТВЕНА
EVIL ЦЕЛ: НАРЦИСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ
НА
ABSOFREAKINLUTELY БОЛНИТЕ И МЕГАЛОМАНСКИ АМБИЦИИ ЧРЕЗ
ABSOFUCKINLUTELY USING ДИКТАТОРСКИЯ ПРИНЦИП, LOVELY JOS, ЗА
MAINTAINING ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКАТА (СИ) ТОТАЛИТАРНА ВЛАСТ =
СВЕТОВНИЯТ (EVIL) SPIRIT НА THE ABSOFREAKINLUTELY НЕСВОБОДАТА!
     


ДА, ЗЛО̀ТО Е ABSOFUCKINLUTELY ФАШИЗОИДНО IN ITS ESSENCE!
ДА, ЗЛО̀ТО Е ТИРАНИЧНАТА (ПОЛИТ-ИКОНОМИЧЕСКА) СИСТЕМА!
[BUT ЗЛО̀ТО -THE AUTHORITARIAN- WILL NEVER RULE THE WORLD!
ЗЛО̀ТО, LOVELY JOS, ЩЕ ИМА СЪЩАТА СЪДБА КАК(ВА)ТО И СССР!

OH, THAT EVIL КОМУНИЗЪМИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦ!
ОХ, ТОЗ
ВРЕДЕН СОЦ(ИАЛИЗЪМ), МАРКС-ЛЕНИНИЗЪМ,
THAT IS ALWAYS BASED ONTO
RADICAL NATIONALiSM!


ДИКТАТОРИТЕ НИКОГА НЕ, НЕ, НЕ УСПЯВАТ LONG-TERM,
ESPECIALLY
КОГАТО ЗАПАДА (СЕ TRULY ПРОБУДИ) И ВЗЕМЕ
НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ДА ПОДПОМОГНЕ, LOVELY JOS,
ТОТАЛНИЯ (
MORAL, POLIT & ECONOMIC) КОЛАПС НА ЗЛО̀ТО!
ДА,
ЗЛО̀ТО, АГРЕСИВНОТО ЗЛО̀, LOVELY JOSEPHINE,
ФАШИЗОИДНOТО ЗЛО̀ ЩЕ ИМА СЪЩАТА СЪДБА КАКТО И СССР,
ЗАЩОТО
ВСЯКО ЗЛО̀, LOVELY JOSEPHINE, CANNOT EXIST - IT
ВИНАГИ
FAILS (COLLAPSES ONTO ITSELF) IN THE LONG-TERM!
THE (100%) IRRATIONALITY CANNOT EXIST LONG-TERM! OK?]

  
ЗА ТРИЪГЪЛНИКА НА THE WORLD’S ЗЛО̀ТО!
ЗА
ВЕЛИКОТО ПОЛИТБЮРО, LOVELY JOSEPHINE,
НА THE TODAY’S (WORLD’S) ABSOLUTE ЗЛО̀ТО:
 
THE GREAT(ER) ASIAN NATIONALiSTIC STATES,
ВЕДНО С THEIR “GREAT ВОЖДОВЕ, LOVELY JOS,
 
WITH ФУНДАМЕНТАЛНО FLAWED CHARACTERS,
WHO PRODUCE THE HEART OF НЕСВОБОДНИЯТ
(
ASIAN-BASED) BLOODY АВТОРИТАРЕН СВЯТ=
НЕСВОБОДНИЯТ "ИЗТОЧЕН (PART OF)" THE (TRIBAL) WORLD,
BASED ON РАДИКАЛЕН И БРУТАЛЕН НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИЗЪМ=

THE PSYCHO(PATH)LOGY OF THE ANTI-WEST МАНТАЛИТЕТА!
[of the absofreakinlutely extreme ИМПЕРСКОто (само)СЪЗНАНИЕ,
формирано
within the старата ideology of the former communist СССР,
that
wants to destroy all THE REAL VALUES & INDIVIDUAL RIGHTS!
Yes, it is all about 
the radical NATIONALiSM, based on ОМРАЗАТА!]


ТОТАЛИТАРИЗМЪТ ИМА ФАШИЗОИДЕН ХАРАКТЕР!
ДА, ТАКАВА Е
ПРИРОДАТА НА ВСЯКА ДИКТАТУРА!

ФАШИЗОИДНИЯТ ХАРАКТЕР (И ДЕЙСТВИЯ) НА
ЗЛО̀ТО Е НАЙ-ГОЛЯМАТА REAL ЗАПЛАХА ЗА
ЦЕЛИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН (CIVILIZED) СВЯТ,
ЗАЩОТО IT’S (ПО СЪЩНОСТТА СИ), LOVELY JOS,
ABSOFUCKINLUTELY ТОТАЛНО IRRATIONAL,
(ДА, ЗЛО̀ТО IS BASED ON IRRATIONAL IDEAS!)

ABSOFUCKINLUTELY
ЛЪЖЛИВО, БЕЗЧЕСТНО,
 
ABSOFREAKINLUTELY
БРУТАЛНО АГРЕСИВНО!
ЗЛО̀(БНО)ТО ОБИЧА ПРИНЦИПА “СИЛА ЕСТЬ ПРАВО!”;
ЗЛО̀(БНО)ТО ОБИЧА TO TRULY USE BRUTAL COERCION,
ЗАЩОТО ОБИЧА ДА РАЗРУШАВА VALUES & HAPPINESS,
ЗАЩОТО ТО ПО СЪЩНОСТТА СИ Е НИХИЛИСТИЧНО:
ТО МРАЗИ ВСИЧКО, КОЕТО Е ИСТИНСКИ ЦЕННО, БАСИ!
ДА,
ЗЛО̀ТО НАЙ-МНОГО ОБИЧА ДА МРАЗИ, TO RESENT!
ЗЛО̀(БНО)ТО МРАЗИ ЖИЗНЬ, СВОБОДА & FREE PEOPLE!
ДА, ЗЛО̀ТО МРАЗИ И ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE
ABSOFREAKINLUTELY НЕИСТОВО ИСКА ДА ХУЛИ,
И
ИСКА ДА УБИВА (НАЙ-)ДОБРОТО/УСПЕШНОТО,
НАЙ-СВОБОДНИТЕ И УСПЕШНИ ДЪРЖАВИ, БАСИ,
‘CAUSE IT’S IN ESSENCE @ ROOT ФАШИЗОИДНО,
ЗАЩОТО В ОСНОВАТА СИ Е HUGELY АГРЕСИВНО
И
ВИНАГИ ТЪРСИ (WARFARE) КОНФРОНТАЦИЯ!
ЗЛО̀ТО IS THE (POLITICAL) FRANKENSTEIN!
ФРАНКЕНЩАЙН Е REAL НИХИЛИСТ! ABSOLUTELY!


ЗА (THE TRIBALiSTIC) МОНОПОЛ(ИЗМ)А, LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE (EVIL MORALITY, POLITICS & ECONOMICS OF) STUPID(iSM) -
THE ABSOFUCKINLUTELY FASCiST REGIME THAT PRODUCES MORONS,
РЕЖИМ НА TOTAL(ITARIAN) НЕСВОБОДА & NOT A GOOD LIFE/LIVING!
НЕРАЦИОНАЛНОТО (BAD OR EVIL) IS THE REALLY (BLOODYОПАСНОТО,
BECAUSE
IT IS BASED ONTO THE MOST EVIL (POLIT-ECONOMIC) PRINCIPLE!

 
 
IT’S ALL ABOUT THE IMMORALITY , LOVELY JOS,
OF 
ORGANIZED (BY THE GOVERNMENT) COERCION!
YES, 
C-O-E-R-C-I-O-N (DONE) BY THE LAWЕ, БАСИ!
 ЗА REALLY ФАШИЗОИДНАТА (ПО СЪЩНОСТТА СИ)
ПРИРОДА НА ЗЛО̀ВРЕДНОТО BIG BRO ЧУДОВИЩЕ!
ЗА (THE TODAY’S) НАЙ-АГРЕСИВНОТО ЧУДОВИЩЕ,
WHICH IS
BASED (& UNITES) ONTO COLLECTIViSM!

OH, ТОВА ЗЛО̀ НЕЩО, THAT HATES THE REAL GOOD,
HATES THE REAL(LY, FOR CENTURIES,) УСПЕШНОТО!
ОХ, ТОЗ
(ПО-)ГОЛЯМ (HARDCORE АВТОРИТАРЕН) БРАТ!
 
ОХ, ТОВА HARDCORE АВТОРИТАРИЗЪМ-BASED БРАТСТВО,
КОЕТО
ИМА УЖАСНА АЛЕРГИЯ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА! YES!
ТО Е TRULY ВЛЮБЕНО В ЦАРУВАНЕ С ДЕСЕТИЛЕТИЯ, БАСИ,
ЗАЩОТО (TRULY) ВЯРВА В (БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКО) USING
ФАШИЗОИДНАТА (COERCIVE) ТВЪРДА РЪКА НА ГРАНД ВОЖД!
СЛЕДОВАТЕЛНО, ТОВА Е
AN ABSOLUTELY EVIL (BIG BRO) БРАТСТВО!


WITH FRIENDS” LIKE THESE WHO NEEDS ENEMIES!

THE DOMAIN OF THE EVIL ИДИОТИ(ЗЪМ),
BASED ON
THE EVIL ВОЖДИСКИ АМБИЦИИ
НА (
THE 21st CENTURY) EVIL ПОЛИТ ЛИДЕРИ, БАСИ!
 


 OF THE TODAY’S (
1984) (СРЕДЕН И ДАЛЕЧЕН) ИЗТОК.
ЗА ДЕСПОТИЧНИЯТ (СРЕДЕН И ДАЛЕЧЕН) ИЗТОК!
ТЪМНАТА (АЗИАТСКА & TRIBALiSTIC) ТРИАДА”,
THAT IS STILL LIVING IN THE DARK AGES,
BUT IT
DEEPLY HATES THE DEMOCRATIC,
МНОГО ПЪТИ ПО-СВОБОДЕН И УСПЕШЕН,
“EVIL, EVIL
WEST(ERN WORLD)”, БАСИ?!

ЗА (TRULY EVIL & FULLY TRIBALiSTIC)
ПСИХО(ПАТО)ЛОГИЯТА НА ANTI-WEST(ERN) MENTALITY!
ЗА 
THE TRULY  EVIL (FAITH-BASED)
ДОГМАТИЧНО MENTALITY OF THE АНТИЗАПАДНИЧЕСТВОТО:
ДА (ЗА)ПАЗИМ ASIA(NS) ОТ ЗАПАДНОТО КОФТИ ВЛИЯНИЕ!
ЗА НАЦИОНАЛ(SOCIAL)ИСТИЧЕСКИТЕ
(TRIBALiSTIC, PRIMITIVE) ИМПУЛСИ НА COLLECTIViSM!
OF 
THE STUPID(iSM-BASED) MENTALITY (& NARRATIVE),
ЧИЯТО ПРИРОДА Е
ФАШИЗОИДНА,
ИСТИНСКИ ФАШИЗОИДНА, БАСИ!
 

        


NO, NO, NO
DEMOCRACY, YET!
AND MOVING, LOVELY JOSEPHINE,
(
MORE & MORE) AWAY FROM FREEDOM!
[IN MOST OF ASIA, AFRICA & LATIN AMERICA]
ЗА ОГРОМНИЯ СТРАХ ОТ ДЕМОКРАЦИЯ!
(ОТ СТРАНА НА ТЪМНАТА АЗИАТСКА ТРИАДА)
И ИМЕННО ЗАТОВА, LOVELY JOSEPHINE,
ПОРАДИ ТОЗИ ABSOLUTELY ОГРОМЕН СТРАХ,
THE AUTHORITARIAN ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМ0ЖНО
ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА
АВТОКРАТИЧНИЯ (СИ) РЕЖИМ!
НЕДЕМОКРАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ IS BASED ON,
СЕ КРЕПИ НА ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOS,
(ЗАПЛАХАТА ОТ) (ДЪРЖАВНО) НАСИЛИЕ, БАСИ,
УПРАЖНЯВАНО BY A TINY MONORITY, ВЕДНО С
ITS ABSOFREAKINLUTELY EVIL ПОЛИТ ВОЖДОВЕ,
КОИТО
ПОЛУЧАВАТ БЕЗПРЕДЕЛНА ВЛАСТ OVER
THE HUGE МНОЗИНСТВОТО ОТ ХО̀РАТА, БАСИ!ЗА (THE ABSOFREAKINLUTELY EVIL) STATES,
В КОИТО
НЯМА(T) ДЕМОКРАЦИЯ, LOVELY JOS,
ИМА(Т) NO, NO, NO RULE OF (RATIONAL) LAW,
И ИМА(Т) БРУТАЛНИ ОЛИГАРХИЧНИ КЛАНОВЕ И
ПОЖИЗНЕНИ АВТОРИТАРНИ (EVIL) ПОЛИТ ВОЖДОВЕ,
WHO ARE BASED ON USING AUTHORITARIAN FORCE!
OF THE ABSOLUTELY ЗЛИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
И ВРЕДНИТЕ COERCIVE MENTALITY1 & IDEOLOGY2,
КОИТО ARE (BOTH) BASED ONTO COLLECTIV(iSM) =
PREACHING OF
(POPULiSM-BASED) SAVIOUR(iSM):
CENTRALIZATION OF (STATE) POWER, STATiSM!

ЗА (THE EVIL) ПУТЯТ КЪМ ДИКТАТ(УР)А:
THE (EVIL ИДЕОЛОГИЯТА OF) STUPID(iSM) =

П@ТИНСКАТА РУСКА IRRATIONAL ДЪРЖАВА,
КОЯТО КАКТО И
КИТАЙСКАТА (CCP) ДЪРЖАВА,
(BOTH БИВШИ М-Л SOVIETiSM-BASED STATES)
И THE RELIGIOSITY-BASED МЮСЮЛМАНЛЕНДИЯ
ПРОДЪЛЖАВАТ (ALL) ДА ABSOFREAKINLUTELY
(ДЕМОНИЗИРАТ THE IR = INDIVIDUALiSM =)
ПРОИЗВЕЖДАТ ИСТИНСКИ ОГРОМЕН ДЕФИЦИТ -
(ОБЩО)
МОРАЛЕН1, (ОБЩО)ДУХОВЕН2 И (ОБЩО)ДЪРЖАВЕН3:
ДЕФИЦИТ НА (REAL) СВОБОДА1, РАЦИОНАЛНОСТ2,
И РАЗБИРА СЕ, НА ИСТИНСКА (
GOOD) ДЪРЖАВНОСТ3!
ДА, ВОЖДОВЕТЕ П@ТИН, СИ И НА МЮСЮЛМАНЛЕНДИЯ
ALL TOGETHER ПРОИЗВЕЖДАТ НАЦИОНАЛ1(СОШЪЛ2)ИЗЪМ3!
ОХ
, ТАЗ ЗЛО̀ВРЕДНА IRRATIONALITY = ПРОИЗВЕЖДА ДИКТАТ!

ТАЗ
IRRATIONALITY (И ВЧЕРА, И) ДНЕС, LOVELY JOSEPHINE,
Е
THE ABSOLUTE ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКАТА ОЛИГОФРЕНИЯ =
= ОГРОМНИЯ ЦИНИЗЪМ НА (THE ASIAN) ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯTA,
= (ДЕМАГОГ) ГОСПОДА(РЯT) НА НАЦИЯТА/ДЪРЖАВАТА/ХО̀РАТА!
НАЙ-ГОЛЯМАТА/ОПАСНА КОРУПЦИЯ Е В НАЙ-ГОРНИТЕ ЕТАЖИ
НА ВЛАСТТА, ИМЕННО ЗАЩОТО ТОВА Е
THE PUBLIC SECTOR.
КОЛКОТО ПО-АВТОРИТАРНА/НЕСВОБОДНА Е ЕДНА ДЪРЖАВА,
КОЛКОТО ПО-ДЪЛГОВРЕМЕННО С
A IN POWER ВОЖДОВЕТЕ Ѝ,
КОЛКОТО ПО-ГОЛЯМА Е НАМЕСАТА НА
THE (GOD OF) STATE,
ТОЛКОВА
ПО-ГОЛЯМА/ОПАСНА Е КОРУПЦИЯТА, LOVELY JOS,
ВЕДНО С РАЗДЕЛЕНИЕТО МЕЖДУ (ПО-)БОГАТИ И (ПО-)БЕДНИ ХО̀РА!
ТОВА Е
ABSOLUTELY ВЯРНО КАКТО, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА
THE YESTERDAY’S, ТАКА И ЗА THE TODAY’S ТОТАЛИТАРНИТЕ РЕЖИМИ!
ALL ТОТАЛИТАРИСТИ СА ABSOFREAKINLUTELY (ЛЪЖОВНИ) ПОПУЛИСТИ =
ХО̀РА, LOVELY JOS, КОИТО СА МНОГО ДАЛЕЧ ОТ REAL РАЗУМ(НОСТТ)А =
ХО̀РА FULL OF ПРИЗНАЦИ НА THE TOTALITARIAN НЕРАЗУМ(НОСТТ)А =
ИСТИНСКИ
БЕЗПРИНЦИПНИ (ИЛИ FULL OF MANY IRRATIONAL VALUES)
(
I.E. TRULY & FULLY ABSOFUCKINLUTELY 100% ТОТАЛНО НЕМОРАЛНИ)

НЕРАЦИОНАЛНО/НЕПРАКТИЧНО (МИСЛЕЩИ И) ДЕЙСТВАЩИ ХО̀РА-ДЕМАГОЗИ!
THIS IS THE REALLY EVIL IDEOLOGY (SET OF IDEAS)!
THAT IS THE REALLY WRONG DIRECTION, ГЛУПАЦИ!
THIS DIRECTION BRINGS
НЕСВОБОДА, СТРАДАНИЯ=
ДЕСТРУКТИВНО ВОДЕНА ПОЛИТ-ИКОНОМИКА =
THE TRULY IRRATIONAL FRAME OF REFERENCE,
THE TRULY NEGATIVE (МИСТИЧНА) PERSPECTIVE,
THE FULLY INCOHERENT VIEW OF THE WORLD,
LIFE, LIBERTY & THE (PURSUIT OF) HAPPINESS!
THAT IS THE WRONG DIRECTION ЗА РАЗВИТИЕ!

ДА, НЕКА СЕГА (В ТАЗИ ТЕМА) ДА ПОГОВОРИМ
ЗА
(ВЪZ)РАЖДАНЕТО, LOVELY JOSEPHINE,
(ПРЕ)РАЖДАНЕТО (ПРЕЗ 21-ВИ ВЕК), НА
THE GREATEST FUNDAMENTAL PROBLEM!
SO, WHAT IS THIS GREATEST PROBLEM?

IT IS THE TRIBALiSTIC МИСТИЦИЗЪМ =
(HARD VERSION 2.0 OF) АВТОРИТАРИЗЪМ:
ВСЕ ПО-МАЛКО СВОБОДА (FOR THE PPL) И
ВСЕ ПОВЕЧЕ КОНТРОЛ (OVER THE PPL) VIA
THE MERGE OF STATE & CORPORATIONS =
FASCiSM REBRANDED i.e. НЕО-ФАШИЗЪМ!

ДА, ТОВА Е ДНЕШНОТО ABSOLUTE ЗЛО̀!
[ВЕДНО С НОСТАЛГИЯТА, LOVELY JOSEPHINE,
THE
П@ТИНiSM (& ASIAN) НОСТАЛГИЯТА,
ПО
ВЧЕРАШНИЯ ФУТУРИСТИЧЕН СССР-ИЗЪМ!
OH,
THAT EVIL DOCTRINE OF MYSTICiSM!]THAT’S THE EVIL WORLD OF THE FASCiST REGIME, HARD STATiSM=
THE (ABSOFREAKINLUTELY COERCIVE) FORCE OF THE WORST EVIL,
OF
THE ABSOFREAKINLUTELY TOTALITARIAN CONTROL (= ДИКТАТ)!
THAT’S THE
ПОЛИЦЕЙСКАТА (ДС; КГБ; СCCP) ДЪРЖАВА VERSION 2.0!
 
ЗА THE TODAY’S (ДЪРЖАВИ WITH THE WORST FORM OF) БАНДИТИЗЪМ,
THAT ARE ALL BASED ONTO
ИДЕЯТА АВТОРИТАРИЗЪМ = EVIL SYSTEM=

НОВИЯ
АЗИАТСКИ (ТРИЪГЪЛНИК OF HARD) ДЕСПОТИЗЪМ, STUPID(iSM),

КОЙТО СЕ ОПИТВА ДА ЗАТРИЕ ЦИВИЛИЗОВАНИЯ (FREER WESTERN) СВЯТ!
ОХ, ТОЗИ
ABSOFREAKINLUTELY МЕГА ОГРОМЕН, LOVELY JOSEPHINE,
ЗЛО̀ВРЕДЕН (21 CENTURY) (АЗИАТСКИ) ДЪРЖАВЕН НЕО-ТОТАЛИТАРИЗЪМ=
УЛТИМАТИВНОТО ЗЛО̀ = THE SOCIOPATH(OLOGICAL) LEVEL OF THE EVIL!

     
ЗА THE AUTHORITARIAN(iSM-BASED) “GREAT” IDEA(L):

ЗА THE RUSSIAN1 (P@TIN’S) HUGELY EVIL GREAT IDEA(L);
ЗА КИТАЙСКАТА2 (КОМУНИСТИЧЕСКА) EVIL GREAT ИДЕЯ;
ЗА THE МЮСЮЛМАНЛЕНДСКАТА3 ИДЕЯ, “GREATIDEOLOGY!
[YES, IT’S ALL ABOUT THE EVIL IDEA(L), LOVELY JOSEPHINE,
 THAT IS BASED ON
(SOCIALIZED) NATIONALiSM & ALTRUiSM!
ТАЗИ DIRTY КОМБИНАЦИЯ Е ГОРИВОТО НА ЗЛО̀(ВРЕДНО)ТО!]
  
OF THE (TODAY’S WORST EXAMPLES OF THE POLIT) GANGSTERiSM!
OF THE (TODAY’S WORST EXAMPLES OF THE POLIT) EVIL BARBARiSM!
  ЗА ИСТИНСКАТА АГРЕСИВНА СЪЩНОСТ НА TODAY’S (ДОКТРИНАТА НА)
  

П@ТИНСКА РУСИЯ (P@TINOLOGY), CHINOLOGY & MUSULMÁNLАNDOLOGY:
THE (ABSOFREAKINLUTELY EVIL DOGMATIC ДОКТРИНАТА OF) ТЕРОР(ИЗЪМ),
THAT IS ALAWAYS BASED ONTO THE ABSOFUCKINLUTELY
DICTATOR(SHIP)S!
 
SO, LET US NOW, LOVELY JOSEPHINE, ДА ПОГОВОРИМ ЗА
THE MOST
WICKED ХО̀РА В ДНЕШНИЯ СВЯТ: REAL ДИКТАТОРИ.
WITH FRIENDS” LIKE THESE WHO THE FUCK NEEDS ENEMIES?!
THE EVIL DICTATOR(SHIP)S!
WITH FRIENDS” LIKE THESE WHO THE FUCK NEEDS ENEMIES!
 OF THE HARD AUTHORITARIAN (SELF-APPOINTED) ШЕРИФИ!
ЗА (ФИЛОСОФИЯТА OF) BAD & WORST (WORLD) ACTORS!
ЗА
THE HARDCORE АВТОРИТАРИЗЪМ – ПРЕЗ 21-ви ВЕК!
[WHICH IS MAINLY COMING FROM THE EAST, FROM THE ASIAN MATRIX]


ЗА THE TODAY’S (ФИЛОСОФСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ВРАГОВЕ
НА THE (WESTERN) TRUE CIVILIZATION (CIVILIZED WORLD) -
ВРАГОВЕ НА REASON(ING), SCIENCE & (USING) RATIONALITY!
ТЕЗИ (VERY IRRATIONAL) ХО̀РА СА (MORALLY) КОФТИ STUFF!
ТЕЗ (IRRATIONAL) ДЪРЖАВИ  СА EVIL (DOCTRINAL) STUFF!
ТОВА Е (ПОЛИТИЧЕСКИЯ) ФРАНКЕНЩАЙН НА 21-ВИ ВЕК!
 
  

ЗА РЕЖИМИТЕ (V 2.0) НА HARD АВТОРИТАРИЗЪМ:
ДЪРЖАВЕН
АЗИАТСКИ КАПИТАЛСОЦИАЛИЗЪМ,
BASED ONTO THE NEW (
FAITH IN) TZARiSM -
СТАРИЯТ НОВ (TYPE OF) GLOBAL(iST) STUPIDiSM!
  
OH, THAT STATE-CARTEL: ГОСПОДА(РЯТ) OF ASIA;
THE CABAL OF THE (EVIL) ПРИНЦИПА, LOVELY JOS,
OF АЗИАТСКИ HARDCORE ПАТЕРНАЛИЗЪМ, ДИКТАТ!
ТОВА Е
АЗИАТСКИЯ VERY, VERY HARDCORE STATiSM!
ТОВА Е THE TODAY’S ULTIMATE INTERVENTION(iSM)!
ДА, ОТ ASIA (И ДНЕС) И-З-В-И-Р-А, LOVELY JOSEPHINE,
НЕСВОБОДАТА1, МЪКАТА2, НЕЩАСТИЕТО3 OF THE WORLD!
THAT
IS THE ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
FULL OF HUGE
DISHONESTY ДОМЕЙН OF THE WORLD,
КОЙТО
ABSOFUCKINLUTELY ПРОИЗВЕЖДА, LOVELY JOS,
THE MOST WICKED PEOPLE WITHIN THE TODAY’S WORLD!

 
ЗА THE EVIL ИДЕОЛОГИЯ(ТА), LOVELY JOSEPHINE,
OF THE GREAT
БАЩИЦАТА-GOD-ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА!
OH,
THAT EVIL (ANCIENT IDEA OF) PATERNALiSM!
[ТИ, LOVELY JOSEPHINE, АКО СИ TRULY RATIONAL,
ТРЯБВА ДА ИМАШ Н-У-Л-Е-В-А ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ
ТАЗИ
TRULY EVIL (PSYCHOPATHOLOGICAL) ИДЕЛОГИЯ,
BASED ONTO ABSOLUTE
STUPIDiSM!]


 
OF THE (ASIAN) GOD OF HARD STATiSM, COLLECTIViSM:

THE TOTALITARIAN TYPES OF (THE ASIAN) LEADERSHIP!


ВСИЧКИ HARDCORE АВТОРИТАРИСТИ, LOVELY JOSEPHINE,
DO N-O-T UNDERSTAND AND FOR THAT REASON
THEY DO NOT RESPECT
THE INDIVIDUAL RIGHTS!
THAT IS THEIRS ESSENTIAL
ХАРАКТЕР(ИСТИКА)!

OF THE [(UN)CONSCIOUSLY APPLYING] [ASIAN]
EPISTEMOLOGICAL (SUPPORT OFTOTALITARIANiSM!
 
THE GREAT(EST)
FORCE-BASED MAFIA STATE(-CARTEL)!
 
  
OF THE ABSOLUTELY PURE EVILNESS (V 2.0):
THE AUTHORITY OF
THE GANGSTERiSM!
ЗА 
ДИКТАТ(УРАТ)А, LOVEL JOSEPHINE,
НА 
ANY RIGHTS-VIOLATING ИДЕЛОГИЯ!
ЗА ПСИХОПАТОЛОГИЯТА, LOVELY JOS,
OF THE TODAY’S (
DOCTRINAL) P@TINOLOGY,
CHINOLOGY & MUSULMÁNLАNDOLOGY, БАСИ?!
ЗА (THE EVIL IDEA OF) БАЩИЦАТА,
THE GOD, THE TZAR MАМА(ША)ТА]!
  

 

    
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY ГОЛЕМИЯ (ДЕМАГОГСКИ) ЦИНИЗЪМ НА
THE КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА (TOP DOWN) EVIL СИСТЕМА!


Т
HE BASE of (опасната и вредна идеолого-политическа) EVILness!
Yes, it is the real BASIS of the greatest EVILness:
DICTATORship!
The LEADER,
lovely Josephine, (разбиран) as the FATHER figure, баси!

  
I am GOD [Gov(ernor)/Държавата/President/King/Tzar/PrimeMinister/Политбюро/ЦК]!
Yes, I am (like) your
Father!
I will tell YOU what to do,
 
I will tell YOU what you must do
, because I know best what is (not) for your own GOOD!
And I, the Father,
know how to achieve the Higher Goodness – for all, all, all the people!
So,
вие хо̀рата, bloody well do, what I (God) tell you to!
Or ELSE… I (
God of égalité) will kill you, & your family!
Égalité (equality) is the Good(ness) — believe it or else…

МАРК СОЛОНИН: «В РОССИИ ВЛАСТЬ ЧЕКИСТОВ И БАНДИТОВ»!
Ох, тазTODAY’s evil Rus(A)sian (дебилна) polit & economic СИСТЕМА,
която е ОСНОВАНА на ПСИХОПАТ(щина), и следователно
която ПРОИЗВЕЖДА и РФ манталитета/култура!
 
 

П@тин(изм) – the 21-st century (of the) R@ssian (KGB) мистицизм. РасПутин(изм).
П@тин(изъм) – the (System of) МАТРИЦАТА на НЕрационалното, НЕпрактичното!
П@тин(изъм)Система(та) на the stupid(ism), (hard) АВТОРИТАРИЗЪМ в 21-ви век!
П@тин(изъм), истина, просперитет, ЩАСТИЕ ЗА̀БРАВИ, ЗА̀ЕБИ!
Русия
& high(er) стандарт/качество на ЖИВОТЗА̀БРАВИ, ЗА̀ЕБИ!
Говорит МОСКВА, правда, reason(ability), objectivityЗА̀БРАВИ, ЗА̀ЕБИ!


П@тин(изм), авторитаризм, НЕсчастье – (на) ВСЕГДА́! Баси  правдата”!
При 
ДИКТАТ(урат)Аlovely Josephine, НЕсвободата и страха са БЕЗалтернативни,
а (
the achievement of the real) ЩАСТИЕТО изобщо НЕ, НЕ, НЕ е опция Баси!
При диктата на КГБ П@тин(изъма) е: к‘вото Вожда каже, това ще и бъдеее!
  
Oh, that absofreakinlutely EVIL (CULTure & SYSTEM of) Rus(A)sian TZARism
the special (polit-
oligarch) Group of the Great Gangster(ism) = the Big Bro!
Ох, тоз
(today’s всер@сийски) dumb авторитарен император,lovely Jos,
който не, не, не може да се откаже от (КГБ) божествеността си, баси,
и затова
ABSOFREAKINLUTELY ГРОМИ (нанася huge вреди и щети)
на външната (
& the inner) политика, на икономиката на Руската Федерация,
което означава на
всички народи на таз‘ федерация, баси!
Изключението от таз
evil имперска активност, lovely Jos,
е само за
the close inner circle of олигарсите на Mr. П@тин!
Ох, тоз
съвременен п@тински (жесток, агресивен, КГБ-истки) клептократичен империализъм!
That’s an absolutely evil (автократична) stuffза всички нации на Федерацията, и не само!
Ето
колко really обективно и добре е описал the evil имперската активност на Mr. P@tin
един съвременен, високо интелигентен
, not емоционализиран и (раз)УМЕН руски гражданин,
истински руски и много, много СМЕЛ,
СИЛЕН & ПРИНЦИПЕН (GOOD) гражданин, lovely Jos,
който не, не, не е на държавна
(п@тинска божествена) издръжка,
и който не, не, не е част от the КГБ бандитизъм, ГАНГстеризъм,
и който не, не, не е част от УЖАСНИТЕ последствия на тоз
’ evil (KGB) GROUPism!
[
Браво на много СМЕЛия, СИЛЕН & ПРИНЦИПЕН (GOOD) гражданин
МАРК СОЛОНИН: «В РОССИИ ВЛАСТЬ ЧЕКИСТОВ И БАНДИТОВ»!

YES. IT IS ALL ABOUT ПСИХОПАТЩИНАТА НА П@ТИНСКИЯ ГАНГСТЕРИЗЪМ!
With the Russian “friends” like these (психопати) WHO THE FUCK needs enemies!]
 
-
Is Mr. P@tin
(or the Russian p@tinism) ВЕ́ЧНЫЙ?
No, of course, not, lovely Josephine,
but
THE SUFFERING of all Russian people will continue
for at least 2-3
десятилетия после П@тин(изм) ушел!
ТОЗ Rus(A)sian МОДЕЛ произвежда, lovely Josephine,
ЗОМБИФИКАЦИЯ И ДЕБИЛИЗАЦИЯ
НА THE РФ PPL!
OH,
THOSE RUS(A)SIANS, ОХ, ТЕЗРФ ХО̀РА -
most of them are истински идеологически (mysticism-based) идиоти!
Oh, those (majority of) Rus(A)sians, ох, тез’ РФ хо̀ра!
How the fuck did the majority of them people become so DUMB, a?


Ох, това ЗАТВОРЕНО (авторитарно) общество,
based on the (
collectivist) morality/mentality, lovely Jos,
(
Yes, the MORALity RUNS people’s MENTALity!)

of
(the Tzar’s) поданиците! That’s tribalism, дебилност!

ТЕЗ РУСНАЦИ, RUS(A)SIAN PEOPLE, lovely Josephine,

ВИНАГИ ДО ДНЕС (in the 21st century) СА АДСКИ МНОГО СТРАДАЛИ,

ЗАЩОТО absolutely винаги са ВЯРВАЛИ в (the evil НАРАТИВа) на ЦАРЯ́,
в
the absofreakinlutely зл(овредн)ата COLLECTIVist CULTure &
ЗАЩОТО ВИНАГИ СА БИЛИ УПРАВЛЯВАНИ от ПСИХОПАТ(щина),


и затова винаги са били ПОДАНИЦИ, а не, не, не FREE граждани!
Таз именно ПСИХОПАТОЛОГИЧНА ДИКТАТОРСКА СИСТЕМА
ПРОИЗВЕЖДА и промотира the absofuckinlutely BRAINWASHED ppl!
THE Russian хо̀рата са МАСОВО ИРАЦИОНАЛНИ, lovely Josephine,

затова и винаги са
се ДОВЕРЯВАЛИ на лидери-ИДИОТИ = истински ПСИХОпати,

което означава, че те като НАРОД, като нация, lovely Josephine,
НЕ, НЕ, НЕ са изпълнявали the ULTIMATE purpose of LIFE,
а
ВИНАГИ (И ДО ДНЕС) са били (ИЗ)ПОЛЗВАНИ
като absofuckinlutely националистични ПОЛЕЗНИ ИДИОТИ,
които, поради the rational absolute слепотата си, lovely Jos,

са (и до днес, все още) ТЪПО ВЛЮБЕНИ & PROMOTE, баси,
the IDEOLOGY OF (ABSOLUTE) НЕСВОБОДАТА! Е, баси, а?!
THAT BEHAVIOUR OF THE РФ PEOPLE IS ABSOFREAKINLUTELY BASED, lovely Josephine, баси,-
ONTO ДЕБИЛНИЯ & TRIBAL Rus(A)sian МАНТАЛИТЕТ на КРЕПОСТНИЧЕСТВОТО -

МНОЗИНСТВОТО от (the older & mysticism-based) РФ хо̀рата, lovely Josephine, баси,
(особено тез
извън Москва и Ленинград/ Петербург)
ЖИВЕЯТ ПО ИЗТОЧНО-АЗИАТСКИЯ МОДЕЛ =

ЖИВОТ В ЛЪЖА(та на Россиская олигархия) =
THE IMMORAL (= THE IRRATIONAL) LIVING =
   
и са ABSOFREAKINLUTELY ИРАЦИОНАЛНИ хо̀ра,
ABSOFREAKINLUTELY ГОРДИ от факта, баси,
че са real (dumb) ПОДАНИЦИ (РОБИ) на Империя;

и НЕ
, НЕ им (изобщо) много-много пука/дреме, баси,
че ЖИВЕЯТ истински (
morally1, икономически2 и духовно3) БЕДНО! Свикнали са
да ЖИВЕЯТ
a miserable (tribal) LIFE(time)! Надяват се и ВЯРВАТ в the Saviour!
 
Ох,
таз ЗЛ(овредн)А КУЛТУРАна РОБА vs Мастера, Master-Slave morality!
Това е МАНТАЛИТЕТА на РФ (Российский) НАРОДА! Е, баси deadly БОЛЕСТта!
It’s absofuckinlutely TRIBAListic, ДИВашки, COLLECTIVist! Absolutely!
Това е (
насаждания by the Tzar) COLLECTIVist манталитет на РОБА!
Ох, тоз
DUMB российский крепостнически/ВАСАЛСКИ манталитет
манталитет на поданици/васали/роби на Царската Империя! Баси!
П@тин(изъм), истина, просперитет, ЩАСТИЕ ЗА̀БРАВИ, ЗА̀ЕБИ!
Русия
& high(er) стандарт/качество на ЖИВОТЗА̀БРАВИ, ЗА̀ЕБИ!
Говорит МОСКВА, правда, reason(ability), objectivityЗА̀БРАВИ, ЗА̀ЕБИ!


ВСЕКИ РОБ, ВСЯКО РОБСКО СЪЗНАНИЕ NEEDS A SAVIOUR:
за РФ хо̀рата, тозВелик Спасител in te 21st century, е П@тин!
ВСЕКИ НАРОД, ВСЯКА НАЦИЯ И(ЛИ) ФЕДЕРАЦИЯ,
lovely Josephine,
кове съдбата си, произвежда начина (стандарт и качество) на ЖИВОТ(а си)!
ВСЕКИ (
tribal) НАРОД ЗАСЛУЖАВА/ИЗБИРА (collectivist) УПРАВНИЦИТЕ СИ!
 


ОХ, ТАЗ (yesterday’s &) today’s РУСИЯ, ОХ ТОЗ ПСИХОПАТ П@ТИН!


МНОЗИНСТВОТО от the today’s Rus(A)sian хо̀рата, lovely Josephine, баси,
са
ABSOLUTELY (морално1, интелектуално2, икономически3 и политически4) ДЕГРАДИРАЛИ (brainwashed, drunken ppl)!
  
Да, МНОЗИНСТВОТО от the today’s Rus(A)sian хо̀рата, lovely Josephine, баси,
затова
(още от годините на 20-ти век СССР СОЦА) са и full of истински ИДЕОЛОГИЧЕСКИ MYSTICiSM (ИДИОТИЗЪМ)!
Да, таз именно МОРАЛНА ДЕГРАДАЦИЯ прави the (yesterday’s &) today’s РФ хо̀рата to be(come) EMOTIONALiSM-based хо̀ра!
Това -МОРАЛНАТА ДЕГРАДАЦИЯ- е ОСНОВНАТА (историческа!) ПРИЧИНА, lovely Josephine,
за да бъдат today the (MAJORITY & especially the older и в по-малките населени места = more MYSTICiSM-based) РФ хо̀рата,
толкова ЦИНИЧНО
ИРАЦИОНАЛНИ мисленето, мотивацията и действията си = философията си за живот(a) = MENTALITY)=
НЕспособни
да СЪЗДАВАТ (за себе си) real high quality WEALTH (= to be really INNOVATIVE & PRODUCTIVE) =
НЕспособни да СЪЗДАВАТ (за федерацията си) REAL просперитет & прогрес (= are NOT истински PROFITable)!
Именно затова
the Rus(A)sian хо̀рата имат/произвеждат (още от 70-те години на 20-ти век = СССР хо̀ра), баси,
ABSOLUTELY истински ПРИМИТИВНА (НЕиновативна, NOT високотехнологична value added) ИКОНОМИКА =
просто КОПАЯТ (физически земята си за да
-могат да- изкарват) СУРОВИНИ от недрата й, които (да) ПРОДАВАТ по света,
но ДОРИ и ЗАТОВА, за ТЕЗИ
(най-важни за Руската икономика) ДЕЙНОСТИ ПО КОПАЕНЕ ЗА СУРОВИНИ от земята, lovely Josephine,
понеже
РФ хо̀рата (& their primitive economics) НЕ, НЕ, НЕ МОГАТ (НЕспособни са) САМИ да произведат HI TECH технологии и техника, баси,
те трябва да РАЗЧИТАТ
(единствено!) на the West(ern people & economics) и да КУПУВАТ от Запада необходимите им HI TECH технологии и техника!

Да,
ИКОНОМИКАТА на П@тинова Р@сия (за разлика от тази на USA, а след още няколко десетилетия и тази на China), lovely Josephine,
Е
ИСТИНСКИ ПРИМИТИВНА (TRIBALISTIC) И ЗАТОВА
НЕ, НЕ, НЕ (МОЖЕ ДА) СЪЗДАВА VALUE-ADDED INDUSTRIAL PRODUCTS (С КАЧЕСТВО) НА (ВИСОКО) СВЕТОВНО НИВО! Absolutely!

Със
primitive economic дейности, през 21-ви век, е НЕВЪЗМОЖНО, lovely Josephine,
(
за) хо̀рата от РФ да станат ИСТИНСКИ (значително икономически) ПО-БОГАТИ,
да
ПОВИШАТ своя (social-икономически) СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО на ЖИВОТ, и
да
REALLY догонват (& TO COMPETE with) the Western (Euro-Atlantic) world’s PROSPERITY & PURSUIT OF HAPPINESS!
Разбира се, дори и тази
today’s Russian ПРИМИТИВНА ИКОНОМИКА, lovely Josephine,
е
absofuckinlutely ТОТАЛ(ИТАР)НО ОЛИГАРХИЗИРАНА от (the SYSTEM of икономически фашизъм на) ПУТИН(изма)!
So, yes, in Rus(A)sia TODAY, in the 21st century, lovely Josephine,
e absofuckinlutely изграден МОДЕЛа на (политически1 и икономически2) ФАШИзъм!
Yes,
ПУТИН(изъм) = ФАШИ(зъм) = dumb (KGB’s) desire for (създаване на) СССР v2.0!

О, да има много
ЗЛО̀творни SUPPORTERS of the MODEL of ТИРАНИЯТА!
Ох,
тез’ dumb и(ли) evil SUPPORTERS of the Rus(A)sian ТИРАНИЧЕН Модел!
Трябва да си много проЗт и(ли) Зъл ЧОВЕК (, със Зла Философия/Идеология)
за да НЕ (можеш да) различаваш/разграничаваш ИДИОТИЯТА от СВОБОДАТА!
YOU MUST NEVER (become an IRrational човек who) СЪПОРТ, lovely Josephine,
the absofuckinlutely ЗЛО̀творната ТИРАНИчна СИСТЕМА на Триадата на ЗЛО̀ТО!
ВСЕКИ (adult) ЧОВЕК, lovely Josephine,
no
, no, no matter his:
раса
, етнос, пол, възраст, интелигентност, националност, социален статус,
no, no, no matter if
тоз човек understands it or not,
КОЙТО
IN ANY WAY -directly or indirectly, consciously or unconsciously-
ПОДКРЕПЯ ЗЛО̀творна СИСТЕМА, - от (ancient) миналото или in today’s times,
ПОДКРЕПЯ ИДИОТСКА ДЪРЖАВА - от (ancient) миналото или in today’s times,
е (и той самия също) ЗЛО̀ВРЕДЕН човек! THAT IS EVIL(ness)! Yes, absolutely!
ЗЛО̀ТО ЧЕРПИ силите (и властта) си от всяка(ква) ПОДКРЕПА! Absolutely!
RUS(A)SIA TODAY IS AN EVIL СИСТЕМА, LOVELY JOSEPHINE,
THE
PUTIN’S TZAR(iSM)+ RELIGION(iSM), LOVELY JOSEPHINE,
=
RUSSIA TODAY'S ФАНАТИЧНО & ФАШИЗОИДНО УПРАВЛЕНИЕ!

ТОВА Е AN ABSOFREAKINLUTELY IRRATIONAL EVIL СИСТЕМА,
AN ABSOFUCKINLUTELY ФАНАТИЧНА (ШИЗОФРЕННА) СИСТЕМА,
THAT TRULY PROMOTES
ANTI СВОБОДА, ANTI THE IR =
СИСТЕМА ОСНОВАВАНА НА ТОТАЛИТАРИЗЪМ, ЦАРИЗЪМ =
СИСТЕМА И-Н-В-Е-Р-С-Н-А НА THE (IDEAL OF THE) WEST!
ИМЕННО ЗАТОВА РУСИЯ (& ТРИАДАТА), LOVELY JOSEPHINE,
НИКОГА НЕ Е (БИЛА) ЧАСТ ОТ THE WEST(ERN WORLD/VALUES)!
 
В РУСИЯ НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, LOVELY JOS,
 
А САМО TZAR’S НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА ВЛАСТТА!
 
ЗАТОВА РУСИЯ ВИНАГИ Е (БИЛА) ЧАСТ ОТ THE ANTI-WEST!
 
ЗАТОВА РУСИЯ ВИНАГИ Е (БИЛА) ЧАСТ ОТ THE MYSTICiSM!
 
ЗАТОВА РУСИЯ ВИНАГИ Е ЧАСТ ОТ THE EAST(ERN) WORLD!
[Oh, that EVIL Rus(A)sian FALSE/irrational(ity-based) НАРАТИВ: