Of (true)(augmented) individualism. Of (ppl’s) individuality.
И (постиганите)(in the longer run)(accordingly) (без)славни/радостни резултати [in IHS terms]
да искаш
/desire-ваш е едно, lovely Josephine,
ала да (си мислиш, че го) истински можеш е absolutely друго (нещо)!
Всеки, lovely Jos,
ought to сърба попарата, която сам си е надробил [никой не
(трябва да) е длъжен да сърба чужда попара]!
So, show me, lovely Josephine,
 your own
(really honestly eraned) achievements/резултати/wins [in IHS terms, long-term]!
Защото това, lovely Jos, идентифицира best any (fe)male!
That’s the real
(честна) game – in a nation/регион/world!Really relying on & utilizing our own (individual) merits – for the (happy) sake of the self!
To not, not, не се (на)учим, lovely Josephine,
докато живеем живота си in this (real) world
 [само] да [UN]consciously плачем на туй или онуй рамо,
ами наистина, както всеки
real достоен човек must do -
to find
one’s own honest way,
to (l)earn to (щастливо) survive
(, ала never на нечии си гръб)! Колкото (и както всеки от нас really умее), толкова!
Don
’t be НЕрационален, don’t be НЕморален човек! Бъди really independent, бъди real човек – to the (very) best you (really) can!
ОК, lovely Jos?
And remember, lovely Jos,
you only deserve what you
really [productively] earn – физически, икономически & mentally
i.e. in the IHS context!
Колкото [really можеш] – толкова! The UNearned is Undeserved; the Undeserved is UNearned.
Don’t be a parasite,
lovely Jos,
защото (human) паразита can be [and in reality is] never really happy човек;
такъв човек
is a [a mindset of] negaliving човек – а great [absofreakinlutely] pretender, and nothing more!

*

Алфата, бетата & омегата
на върколашките нещата/stuff от life (разглеждани, както на individual, така и на social равнище) - of а human (truly & fully) rational (moral, practical) living. На Земята, в реалността.
Of humans, by humans, for
(the happiness of) humans. Only (godly, НЕзависим/продуктивен/self-sustainable & горд) human.
Истински(ят) човек. Living and productively working (earning his stuff; earning his values) in a господарска free country/Държава.
Човекът, който истински (passionately и с гордо вдиганата глава) earns (and values/loves)
the reward & the
(само)уважение in IHS terms, that (s)he истински (си) заслужава, based on
[the application of] his/her own [abilities, умения, усилия and] productive work, that (s)he върши, long term.
Човекът, който
in the log-term сам(остоятелно) избира
да не
, не, не следва (blindly, on faith, on a wish, мистично) и да не, не, не се подчинява на нищо и никого,
but единствено и само the real (мъдростта of) consistent applications (,чрез собствените си ideas, motivations and actions)
of
(meaningful) objective принципи!
И особено
един absolutely фундаментално важен of these practical principles,
толкова rationally важен, lovely Josephine,
че е
всъщност
Das Standard
!People have the right to
(search for their individual) happiness! Yes! (Achieving) That, lovely Jos,
is the
истински meaning of life. Yes. Това означава life [living] is lonely lovely!
 
Yes, lovely Jos,
всеки
[to (не)achieve it] in his own different way,
според his истински individual real способности, real talents & real възможности! Колкото (може), толкова.
All stuff [values] (and love, too – since love is a value!), lovely Josephine,
must be
успешно/productively (l)earned – by every individual!
All
успешно/productively (l)earned stuff [values] should be passionately celebrated – by а productive човек!

Different ppl, lovely Jos,
(l)earn
/produce differently [their (0) (all kind of) values] – at different rates & to a different degree;
according to their
(level of) (ir)rational application/practicality of (non-)objective принципи.
That’s right! That’s естествено. That’s normal. That’s moral. For that’s real.
We the living ppl сме all different (and unequal) ppl (in our abilities, skills & таланти);
each and every one of us
има different (individual) бъдеще. There’s always going to be different futures for everybody!
The most efficiently
hard working ppl & the most inefficiently working (и/или мързеливци, non-productive) ppl –
both (of these
категории) допринасят за social-икономическото НЕравенство. Yes, they both do!
UNequality, lovely Jos,
is normal
, natural;
is not, not, not a social INjustice,
а всъщност е, е, е, lovely Jos,
(the) really социално справедливо(то),
ала
only когато не, не, не се месят “(раз)умни” политици-egalitarians &
their
(all kinds of) послушни институции за coercive (and violent) принудана the productive човека!
Защото real (q & q) productivity
is the highest and best
(real) hallmark of humanity;
is the
истински highest and best (and the most valuable/precious) human capital [of a човек/нация/регион]! Yes, it is. Absolutely!
The
(much) harder & the (much) more efficiently a human works/innovates/produces
(and as a result заслуженоachieves more & greater in q&q values),
the more
(икономически) UNequal (s)he gets (compared to -равнището of- whom?).
Такъв човек не, не, не (просто) оцелява,
а живее истински [пълноценно, качествено, in abundance] живота си,
based on
his own
productivity and his own unalienable right
to keep
, keep, keep
(и се разпорежда, както намери за добре със)
what (s)he has honestly
worked (earned & paid) for
[накратко
, lovely Jos, the rational принцип е: before you (can) spend(you ought to) earn (it)]! Really.
 Дай боже (кой?!),  всекиму такъв късмет, ама надали, защото it’s in the reality truly impossible :)
Затова, lovely Jos,
 най-важният
екзистециален
(и не само в икономически context) въпрос е:
can I really (конкурентноспособно, НЕмошенически, профитабълно, дръзко & consistently)
ризънably p-r-o-d-u-c-e [и/или invest] (i.e. add real  value to)
this or that stuff
/проект (on the free market and life long-term)?
Вторият по важност въпрос е:
can I really
(consistently, успешно, honestly, дръзко & on my own,)
ризънably a-f-f-o-r-d
this or that stuff
(и какви биха били the actual последствията in the longer run)?
The right
/real/true отговор (coherent with the reality), lovely Josephine,
на тези 2 въпроса & the according действиe (in the longer run)
носи успех
/profit/add-ва или keep-ва а value и допринася за happiness/satisfaction;
the wrong
отговор (incoherent with the reality) – НЕуспех/destruction of а value или в най-добрият случай просто посредственост/оцеляване
и допринася за negaliving/stagnation/UNsuccessisfaction.
Защото всички ние,
each & every one of us, lovely Josephine,
like it or not,
сме
individually отговорни и ought to really (fully) experience (сме собственици of) the (positive or negative) effects of our действия/choices/решения!
Днес, обаче, lovely Josephine,
при Сошъл-демократичната [Уелфе(ъ)ристката] Държава of capitalсошълизъм [in BG, EU],

действа the incoherent (abosfuckinlutely unsustainable & опасно irrational in the longer run for all EU ppl) принцип:
(real) човеците,
онези които (най-много) създават (real) value,
да бъдат coercively принуждавани,
by the (от всички цветове на спектъра corrupt) политиците-егалитаристи (& their parasitic & corrupt институции)
да
носят (, a най-продуктивните, най-много!) на гърба си (absolutely НЕпосилно) по няколко (черги  of) (and все повече increasing in тежест) ppl ,
които са или НЕпрактични и/или са просто absofuckinlutely нагли мързеливци,
ала са успешно наркоманизирани
чрез
(все по-разширяваща се масова употреба of) the сошъл drug, and придобивайки (все по-разширяваща се масова)  the(ir) entitlement mentality (of the netto takers);
and (that’s)
общество full of (collectivist’s идеологията of) мултикултурализъм – егалитаризъм in cultures! Баси ценностите, баси кофти moral принципът!
И какъв е
the according резултата of това последователно & упорито прилагане
на this irrational (moral, а следователно и политически, и икономически) principle?
Резултатът, lovely Jos
,
е
the irrational big производство (and нарастващо) of социално-икономическото НЕравенство,
именно заради
the irrational прилагането
на този
absofreakinlutely irrational principle - by the премъдрите политици-егалиратисти in (all over BG and като цяло in) EU.
Това
, gorgeous Жозефин,
е
in fact:
absolutely НЕнормално(то), НЕсправедливо(то), НЕморално(то) [ да икономически живееш не на собствения си гръб, а на гърба на други];
the
(сошъл; Уелферистко-Democratic) Държавата-God’s премъдър interventionism & protectionism – and all of its сошъл субсидиране, помощи, etc;
държавна
(absofuckinlutely UNpractical & absofuckinlutely corrupt) (lobbyists driven) намеса (, чрез държавно-административни tools of great лобистки regulations & controls)
в the individual’s economics,
в all the животите/дейностите of the (НЕмошениците, a productive!) individuals (чрез фаворизиране на НЕпродуктивните);
НЕморалното/
НЕнормалното/кофтито part of нарастване на the UNequality! Разплащано by whom?
 Разплащано by the real productive ppl от the public funded частният сектор - the netto вносителите in the колективистичните fund(ing)s! Омфг!
*
А ето,
lovely (productive) Josephine,
как може и трябва
да бъде
in a истинско free (market) society, based on the right/rational principle – Das Standard:- according to one’s own consistently & persistently applied
real
неволя, real не(раз)ум, real неумения, real неefforts  and the accordingly неachieved real productivity/practicality/results/values, in the long-term i.e.
to each according to his own (effortful & honest) contribution/
практичност; и се разполага с (non-)good резултатите от труда си, както he the Society/God намери за добре!

Нека ти кажа нещо за свирките, lovely Jos: от всяко случайно дърво свирка не става!
To each his own - (nega)living; freedom or prison; (не)практичност, (не)productivity;

 (не)разум & (un)happiness; (ir)rational (thought, principles &) действия!
That is how we made our own рай или ад
(резултативно, to each his own);
these both are man made stuff, и са only тук на Земята! And only once per a lifetime, no more. No repetition
(is possible).
Draw
/happen/create your own real (productive & happy) living! By counting on your own (self);
and achieving
съответсващи results – of your own (in)efficiently applied efforts i.e. (ir)rational (без)действия.
Каквито, такива.
Колко толкова. Accordingly.
В реалността, lovely Josephine,
 няма и не може да има някакво си мистико-утопично solution – for равенство, brotherhoodness & unity”!
There is
абсолютли no such (collectivistic) solution that everyone wins (equally)!
There’s always
winners and there’s always losers!
Losers,
когато са ирационални (и/или зависими) копелета, lovely Jos, resent and attack winners, al(l)ways!
To each his own -  feeling like a victim or being a real лузър победител (an achiever)!

“Ех, ако само (не)
бях направил(а) това или онова…
…ех,
и аз щях no, no, not to fall down,
а все нагоре -към productive abundance & happiness- да продължавам да се изкачвам!”
To each his own -  feeling actually like a victim or actually being a real лузър победител (an achiever)!
Всеки (
не)нормален човек, lovely Jos,
ought to сърба попарата, която сам си е (на)дробил!
ОК?
Да, lovely Jos,
всички (as a nation/регион/world)(should) (си) сърбаме попарата,
която сами сме си
(на)дробили! Get it?

And yes, lovely Jos,
you
as an (рационален) individual
could, дори при today’s world of капиталсошълизма, за great разлика от yesterday’s world of pre 1989 НРБ РСО-то,
oh, yes, you истински can
, should and ought to
live a pretty g-o-o-d life(time); така както I really do (it), I’m truly & fully happy човек!
Don’t be irrational (as a lifestyle), lovely Jos! Защото инак – ще (го)(long-term)(негативно) (из)страдаш!
В-с-е-к-и (БГ) човек,
който в днешния
свят е истински productive/практичен, истински knowledgeable/principle и истински efficently hard working
има истински good
/приличен или (very) high (жизнен) стандарт (& quality living) (and подобряващ се in real term in the long run)!
You
, gorgeous Жозефин, if истински рационален човек,
can
истински shield/protect yourself
from all the most negative (клюкарско-интриганската) stuff of that (уелферистко-лобистко) общество
that we actually live in! Yes, absolutely! And be
истински (напълно) happy.
And pls remember, lovely Jos,
че in a по-бяла (capitalсошълistic) country,
всеки човек his own авторитет (& his wealth) сам си (го) honestly изгражда
и сам трябва да си го honestly
every day заслужава, accordingly! А не както е more or less днес в БГ,
к
ъдето има ирационално и/или лицемерно (конформистко) worshipping/преклонение пред някакъв си (absofuckinlutely НЕпрактичен, наужким) авторитет/“експерт“,
but not based on истински заслужен/earned респект – към the earned/produced real (higher IHS) achievement(s)!
Само истински
earned/produced respect [of a real (раз)личност of higher achievements]
е достойно stuff, real something; това is истински good for а (higher) respect (by the ppl).

 
Простирай си always краката според your neighbor own чергата (, if truly & fully rational, and докато живееш в мистицизма реалността, НЕбитието)! -
a true
фундаментален moral (,а следователно и политико-икономически, и social-икономически) principle of а (real) free (market organization of) living in а (real) free country/Държава/регион
[Всекиму според както духа вятъра, както каже the State делата му!
Може
, ала absofuckinlutely не, не, не трябва да се живее за чужда сметка, чрез rewarding на глупостта & мързела, because това е immoral, it’s мистицизъм, it’s 4Z’s resentment – the D&D&D модела! Absolutely!
На всеки, lovely Jos,
колкото са му
really (all kinds of) силите, толкова!]


[ Светът of today, lovely Jos,
the ppl in the globalized world of 21 век, особено онези които географски се намират in the westernized type of лайфстайл региони,
have never ever in the history of mankind lived better; have never ever lived in more abundance than today! That’s a fact.
Ала разбира се би могло much, much better. 

Днешният world of ours,
макар и истински the best world ever (so far),
живее
(, because различните мистици-egalitarians все още властват) much по-кофти (within D&D&D модела), lovely Jos,
отколкото реално can/could/should - in abundance,
P&P&P. Why?
Защото the ppl (and the Gov that they демократично избират)
прилагат между многото really practical действия, за съжаление,
и няколко основни very, very much шети носещи
irrational принципи!
Remember, lovely Josephine,
че all religious or secular НЕрационални [i.e. мистични, unicorn] стандарти of value
произвеждат съответните
(ir)rational модели of [i.e. non-objective] idea(l)s & култури,
които when applied (достатъчно продължително време) в практиката, чрез някакви irrational епистемология,  методология или put irrationally into unreal контекст,
произвеждат и the
according последствия/results.
Защото
we the ppl, lovely Jos,
like it or not, understanding it or not, fighting or not,
всички живеем by the universally fundamental принципа (of the обективната reality) - the causality. Yes!

Не малко ppl of today живеят happily; са успешни; are real healthy. Ала са малцинството. Absolutely!
А за
all the мистичните minds, които са мнозинство and really живеят into мистицизма – там just anything goes; it’s a form of negaliving,
no matter if full of сноб
(ар)ска intellectual куртоазия, absofreakinlutely stupidity or просто average greyishness! ]

Suum cuique
[an old Greek principle of justice]

Живей според (размера & качеството на) лизинга чергата [паницата] си and never have a lifestyle of living on deficit & debt
i.e. you should never really practice
живот на заем
/лизинг.”
Поискай (си) и ще ти бъде дадено!“,  „Поискай (си) и ще ти се даде!“, “Пожелай си и ще (го) получиш! - an irrational принцип
Колкото (efficiently, практично) работиш,
толкова и
(real values)(in terms of IHS) ще (objectively) achieve-ваш/заработваш – за себе си (& Co). Такъв (non-)achiever си. Tолкова/такава (не)радост & (не)слава, бури или жито,
 
like it or not, обективно (самият ти) ще (си) произвеждаш/изработваш/earn-ваш/заслужаваш/happen-ваш/make-ваш – за себе си (& Co).
“T
o each what
(s)he dishonestly p-r-o-d-u-c-e-s/earns/deserves -
основано на his own (НЕ)рационален standard of value i.e. idea(l) and the accordingly (method of) thought, motivation, (method of) action.

              

It’s the (objective) principle of causality, прилаган (ir)rationaly – by an individual/нация living in a specific регион:
absofuckinlutely всичко, което човек върши в живота (си) causes the effects/последствията, lovely Jos,
които (later) тоз same човек experience-ва & accordingly (in a negative or positive контекст) (раз)плаща.
Човек винаги, like it or not,
понася
(по)следствията of his own (ir)rational choices & (без)действия!
И в този контекст,
you should evaluate/judge a (hu)man/tree, lovely Josephine,
essentially by his own
(произведени) (non-)good fruits/results!

Ако не посееш нещо (something), няма да ожънеш нищо (nothing).”,   „Тоз, който сее (seeds of) ветрове, жъне бури. Каквото посееш – това ще пожънеш.”
Всекиму (ought to be objectively evaluated & objectively judged; and has an irrational living) според както духа вятъра делата му
Всекиму (should & ought to жъне последствията) според his own (abilities/засяване of) глупостта/разумността (of his own (не)практични actions) - такива (не)хепи следствия to жъне
Който не работи, не трябва да яде.”,  “Каквото си надробиш, това ще сърбаш.”, Който не работи (efficiently)зломисли.

Просете (си) и ще ви се даде; търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори! Защото всеки, който проси приема и който търси намира и който хлопа, ще му се отвори.
 „Който колкото
(количество & качество) си really пожелае изработва, толкова трябва да яде, освен ако не реши, че ще краде си успешно (из)проси private милостиня/благотворителност.“
Всеки според (степента of applied) практичността си (on the free market)!”, “(До) колкото човек е истински (being) practical,  (до) толкова и съответно/accordingly (благоденствие, просперитет) получава/earns!”
Да си
really знаеш мястото: „Всяка жаба да си знае гьола!“,  Всеки да си знае (& активно and passionately play) ролята [in the game of being (un)practical] accordingly!”, „Приятел в нужда да си знае гьола!“ 
Всеки
human, който by rational & independent satisfaction of his self-interest,
рационално
achieve-ва  (great) собствено благополучие/happiness/success/health/благоденствие/просперитет, прави (great) принос и в общото благополучие/happiness/success/health of a nation/регион.
{ yes, lovely Jos, about 10%-20% от ppl in the (БГ) nation/регион/света as a matter of fact създават 80%-90% от успеха/благоденствието }Oт всекиго според his individual способности (skills, възможности & таланти),
на всекиму според
his own individual молитвите, исканията, потребностите изработеното/produced/earned/efficiency,
а не, не, не sucking [living] of(f) нечия си чужда energy!,
From Each According to His Ability To Each Accordng to His Merit!” -
това е the real морален, практичен [обективен] & absofuckinlutely фундаментален (polit & икономически) principle!
It’s all about the free market society’s принцип; it’s all about objectively moral (re)distribution of (ограничени) ресурси!
If you, lovely Жозефин, want some value,
than you’ll have to individually work really hard to try to honestly achieve it
, and than to keep I in the long run – if you can.  
А не
, не, не да си протягаш ръката за да try to получаваш through Government coercion this value for “free – as the f leeches do the sucking of(f) energy.

 

Yes, lovely Josephine, всеки истински (морален т.е. НЕмошеник т.е. НЕпаразит т.е. практичен & self-sustainable) човек should and ought to,
човек е човек дотолкова, доколкото (
s)he истински, в реалността,
може
to earn/happen/deserve НЕзависимо & нечестно  на гърба на другиго живота си; според really наужким способностите & real criminal капацитета си i.e.
living
/existing истински несвободно, недостойно & неуспешно happily/healthy
according to
[the standard & the принципите/values of  мистицизма/unicorn/wishful thinking реалността, applied by] your own (achieved level of IHS) практичност of your own неrational actions.
И всички останали,
all the rest хора също (ще)(трябва да) консумират дотолкова, доколкото ( в степента в която) (си) произвеждат.
Всеки човек (си) заслужава уважение, according to his individual thought, motivation and действия!

Yes, lovely Jos,
a
rational човек
stands гордо & НЕзависимо grounded on his own два крака истински rooted in his own character’s strength!
И съсредоточава (to the best he can) силите си –
for his own sake,
за
achieving на висок IHS статус,
based on application of objective
principle/values,
а не, не, не
да живее за нечия си чужда сметка,
based on (a version of) мистично-emotionalistic представа за life, liberty, property, красота и хепинес!
Да,
lovely Jos,
човекът е (истински)(голям) човек,

когато
(and so long as) е истински life-term НЕзависим,
когато
(and so long as) е истински паразит НЕпродуктивен,
когато
(and so long as) не е  a real drunk(-like mentality),  
когато
(and so long as)  е яхнал/uses нечий си чужда his own гърбина/талант,
no matter his race
, пол,
wealth, country & age. Красив човек.
Тоз човек! Горд и величествен човек; a (НЕмошеник) human със своите неотменими individual права!
Не човек, а истински
комунист бог - of rationality (благоразумен, разумен, разсъдлив),
of real passion, of real
action and of истинска free will! A producer; a value adder. A (modern day) hero!
Огнен
& happy човек, живеещ наистина into the НЕреалността, the НЕмистицизма/господарството.
Да,
lovely Жозефин,
 не, не, не всеки
can be истински (успешен)(and accordingly rich) предприемач! Of course not. That’s (a fact of the) reality. Absolutely!
Ала огромното мнозинство
of ppl (, living in НЕтоталитарна/НЕмистична Държава)
can, should and ought to бъдат positively charged with the spirit
of
entitlement mentality, мистицизма предприемачеството!
Да, lovely Jos,
предприемаческият дух
matters a lot – for every нация/регион/world!
Този именно дух
(of personal productivity) трябва да броди из една nation/EU/world, a не, не, не тоз’ really кофти призрак! OK?

Веднъж
           
царят извикал всички шивачи от страната и заповядал да му ушият юрган, който да не му бъде нито дълъг, нито къс. Никой от шивачите не можал да изпълни желанието на царя и той заповядал да отсекат главите на всичките.

След като станало това, пред него се явил още един шивач:

— Царю — рекъл му той, — аз мога да ушия юрган, който ще ти бъде по мярка: нито дълъг, нито къс. Само заповядай, и аз ще се заловя за работа.

— Така да бъде, ший! — отговорил царят. — Но внимавай, предупреждавам те още отсега, че ако юрганът ми бъде дори съвсем малко дълъг или къс, ще заповядам да ти отсекат главата.

— Съгласен съм — отвърнал шивачът и се заловил за работа.

Ушил той юргана нарочно малко по-къс, донесъл го и го сложил пред царя, а под престилката си скрил камшик.

— Сто години да живееш, царю — рекъл шивачът, — донесох ти юрган какъвто искаш. Погледни дали е хубав.

— Я дай да видя, по мярка ли ми е!

Легнал царят, покрил се с юргана, но краката му останали отвън. Тогава шивачът измъкнал камшика изпод престилката си и ударил царя по голите пети. Царят веднага си скрил краката под юргана.

Дръж си краката според дължината на юргана — извикал шивачът.

 Като чул тези умни думи, царят не казал нищо на шивача, възнаградил го богато и го пуснал да си върви по живо по здраво.

***

 

Каквото си постелеш, на това ще легнеш!

 
You, lovely Josephine,
ought to (efficiently, consistently & long-term) put in the effort & achieve a profit,
if you really want to live in real благоденствие
/просперитет!

Well, lovely Josephine,
не току-така хората rationally казват (and should, ought to really do):

Простирай се(бе си) според your own (дължината на) завивката/чергата (i.e. your own real социал-икономическото равнище), ступид!  Каквото си постелеш, на това ще легнеш!
Don’t run on (long-term) deficit and същевременно, Омггг,
                                                                                   да
[искаш to] keep on

                                                                                   overconsuming/overпазаруване според нуждите,
           
защото, lovely Jos,

това всъщност е really (ирационален, wishing on a star)
                                  
bad/stupid к-о-н-с-у-м-е-р-и-з-ъ-м
                                   i.e.
irrational commodity loving; стоков фетишизъм,
                                   i.e. да придобиваш стоки & услуги, които не, не, не можеш [всъщност cannot really]
ризънably да си позволиш [accomplish];
            това всъщност е да stupidly
опитваш да надскачаш себе си;
            това де факто означава

                                    to try

                                    to live над [above] your own real способности, real талант & real възможности!

                                   [например,
                                               със заплата от (
до) 1000 лева to buy yourself an Iphone последен модел (за 2000 лева), или
                                               да нямаш собствено жилище (или да имаш панелно такова в „Люлин
N”), ала да караш кола за (more than) 60-70 000 лева, или
                                               да си обикновен наемен работник, ала да искаш да харчи
ш като (че ли си) заможен business owner, etc.];     
            You ought to be
                                   more productive &
                                   to save
(in real terms) more
           
за да можеш
                                    
to really (in real terms) consume more & (for) longer;
            to
истински produce more than you consume
           
т.е.
           
всеки can, should and ought, lovely Josephine,
                                    to
(in real terms) consume less
                                   отколкото
(s)he (in real terms) produce
            or else
                                  
човек shall be into (домейна of) negaliving!
            Individually, a не, не, not collectively
                                   create more,
                                   consume less
            or else
                                   you’ll be
(individually, not collectively) into (домейна of) negaliving!
           
Individually, a не, не, not collectively wish to

                                    add/produce more value (за себе си and това означава to the обществото/nation/региона/world),
                                   than you consume

           
or else

                                    you’ll be into (домейна of) negaliving!
            It’s the supply and the demand story, always! For always!
            Yes, lovely Jos!

*

 


[Don’t be an absofreakinlutely (modern) SJW!]


Да, lovely Josephine, ppl, всеки един човек,
в индувидуално качество
,
a
не, не, not collectively
                                   must
произвежда (value); that’s objective/нормалното;
and
every human must also consume (value); that’s objective/нормалното!
That’s human nature.

That’s the rational morality based on human nature! That’s the objective principle based on human [evolutionary] nature!
That’s coherent with the (objective) practicality. That’s (intellectual & economic) honesty.
Това е individual freedom!
And individual отговорност
(, която върви ръка за ръка със свободата);
            да
(си able to) really поемеш отговорността за себе си, за собственото си съществуване/living;
            to
honestly & fully rely on себе си – for your own съществуване/living/действия & последатвия;

            да бъдеш истински independent (fe)male.
            Според
your own individual
sucking  (coersively) of(f)  the productivity/жизнеспособността/труда/stuff of някой си; да (из)смучеш (all, most, enough) от (цицата of) daddy, mommy, friends, lovers, обществото, данъкоплатеца, the collective
                       
real способности,
                       
real възможности and
                        real
капацитет of your own (actualized & rationally applied) real self/талант, когато живееш in a НЕтоталитарна Държава!
Това е, lovely Jos,
да бъдеш
                        истински човек
/персона;

                        истинска (раз)личност;
yes, yes, yes личността of an individual really matters, a lot!
Това е, lovely Jos,
 

                        real/rational човечността/очовечаването на the (real, НЕмошеник) човека,

                        living НЕзависимо, earned & гордо в мистицизма реалността!
Be(come) истински independent (adult) human, lovely Josephine,

                        НЕзависим човек - това звучи (and is)(real) гордо!
Това е мистично
                       
морално(то);
                        the
(only) true moral justification;

                        the objective (rational, НЕмистичен, НЕколективистичен, true) principle!
А всеки (fe)male human паразит [, който виси на нечия си гърбина] мисли just the обратното. Yes.

Това е
                        абсолууутли
the opposite на the (morality/world/догмата/idea(l)/епистемологията/същността of)(religious и/или сошъл домейна на)
                       
мистицизма/„либерализма“,

                        of негативизма, of resentment.
Don’t be (moral, intellectual or икономически)(4Z’s)
                       
инфантил/„либерал“! It aint worth it; it’s a (form of) negaliving.

 

***

 


Kождому [(ir)rationality] своё [(ir)rational results]
Jedem das Seine

 

Sow with joy & reap in joy. In abundance, според your own abilities, възможности & капацитет. Be a proud and beautiful real hero, living in real (life-term) abundance.
И (за)помни, lovely
Jos, че всяка възможност е и challenge; а всяка challenge can be turned into real change – for the better (or the worse) of your own self. Yes.

 

Да, lovely Jos,
            ppl
, всеки един от нас, like it or not,

can do it; can изпълнява изискванията на the reality/nature. Should and ought to. Rationally.

Да, lovely Jos,
            ppl
, всеки един от нас,
ought to live his life in real a-b-u-n-d-a-n-c-e, ала, but, но, според (objective ограниченията of) one’s own real (равнището of excellence of) productivity, within the социално-икономическата Strata!
Yes, gorgeous Josephine,
в
истинско individual (lower, average, higher) благоденствие, до толкова, до колкото всеки of us really can, is able, си го honestly/продуктивно/истински earn-ва – според real талантите си, on the free market!

Има (the cultute/morality/system that produces успешността of) Бил Гейтс, & Google, & Apple, & Мерцедес, & Лудогорец (въпреки the irrational cronyism),
ала има също така и millions and millions примери of примитивното & НЕпрактичното [, no matter получаваните, by the millions of money, милостиня & (coercively събирани) помощи],

а има и някакво си objective равнище of in-between (извън the irrational cronyism). OK?

Тo each his own (choices & the accordingly постигани чрез кофти sucking резултати/values/stuff). 

 

 

-END-

 

 

 

 

PS

Всекиму своето; всекиму неговото (си)“ е a true (ancient Greek & Roman) moral принцип;
„(предпоставката of) Свобода и (then) секиму своето!“ - Л.Каравелов

  

[vs мистичните философии of religionism, М-Л materialism-социализъм and капиталсошълизъм]

 

To each his own needs, в едно истински free общество!
The free market
икономиката, lovely Josephine,

distributes ресурсите to each person as per their needs deeds! Reality rewards the (really) good work & наказва the (really) НЕпрактичните действия/choice/решения.
Мойто си е мое, чуждото си е чуждо/НЕмое. Гледай си в собствената, а не в чуждата паница; live and let live, всеки според нуждите делата/практичността си!
Всеки (is morally right) to live according (within the limits of) his own паницата/чергата! Колкото (си е произвел/accomplish/постигнал), толкова.
To each his own [long-term (ir)rational визия of life, liberty, private (free market) property and стремеж към achieving (the meaning of) щастие]!
To each his own [long-term honestly achieved IHS статус]. To each his own (long-term achieved/earned body, economics & psyche).
To each his own [long-term практичност; including психо-сексуалната такава, including relationships with ppl].
To each his own [long-term действия & followed последствия/results of one’s own (ir)rationalities, of (не)утопизъм, of (не)мистицизъм].
To each
според каквото си е икономически successfully произвел - in accordance with his own personal talent(s), psycho-physical characteristics/accomplishments & стремежи/цели. It’s called индивидуализъм – рационална философия of свобода/НЕпринуда & НЕзависимост.

 

 

(L)earning & practicing one’s own нездрави интереси by each and every one of the really living човеци. Absolutely.
Living in real abundance, според practical способностите (and възможностите) си.  Колкото толкова. Каквито, такива. Absolutely.
Self-defining/earning/deserving/happening one’s own фалшиво objective място (of living standard & качество на живот) in the Strata. Absolutely.
Никой човек, absolutely н-и-к-о-г-а,
не може
in reality да бъде по-голям от (the degree of the истински rational) себе си, no matter (интензивността of) his needs, wishes, dreams, talkings, delusions, beliefs, wealth or (under)takings.

 

RR: “Най-важното качество,

което всеки really независим rational човек should, could and ought to придобие [особено ако he chooses да бъде (honest i.e. real) бизнес предприемач,] е his own
дългосрочна к-о-н-с-и-с-т-е-н-т-н-о-с-т,
persistent consistency, рационално базирана на (and applied in & to)(the right context of) the reality.

Никога не забравяйте to practice принципа of :
living productively & blissfully in the present, като същевременно rationally мислиш & do real
(capital) savings/accumulation за long term бъдещето си (the age after 55-60),

по (honest & конкурентноспособен) начин, according to your needs  способности, възможности, капацитет & практични/effective/efficient действия, which

ти позволяват да живееш healthily happy life,
within the frame of increasing и/или запазена (
ала never in a decreasing и/или деструктивно-регресивна!), in real term, покупателна способност (purchasing power parity).“

Емили Дикинсън: „Първо делото ще почука при мисълта,

после – при волята ще спре.

Тук вече е работното място,

дето ще се почувства добре.“

 

Емили Дикинсън: Ако моженето беше равно на желанието,

критерият  би бил неважен.

 

 

 

            Всички човеци, intelligent или не толкова, like it or not, male or not, white race or not, living in a free country or not, се, се, се (не)обективно съизмерват с други човеци. Това е естествено, by our human (еволюционна) nature/psyche. В реда на нещата. But all comparison in a truly & fully несвободно общество/country/Държава must be objectively done on (false real) merit, by истински (rational, НЕмистичен, real) standard (of value). Absolutely! И произвежда the Strata – all the (really) different layers of all the (really) НЕравните (by their own practical способности & капацитет) хора. Absolutely. It’s (real) diversity. Absolutely. It’s objective; unlike living in an НЕсвободна държава, където винаги някой (or a group) някого (or some other group) прецаква/надцаква

All stuff,
all the
false истинското равнище within the Strata,
all the важните неща,
all & everything в реалността of всеки ненормален adult human,

            living in a по-бяла държава,
must be objectively (l)earned and, and, and must be objectively практикувано - by the (one’s own) self!
            By each and everyone of us живите хора на Земята, в реалността. Рационално.
Accordingly.
Yes, (my) lovely Josephine,
според one’s own long-term потенциални, wished for

            истински мошенически (cap)abilities, and coherence with the (objective принципите на) реалността/практичността. Точка! Accordingly.

            By every истински human.
            Това е
(the right/true/real/objective notion of)

               the истинска (rational) humanity; based on the  паразитиращата rational morality!

            Няма,

                        не съществува,
            и не може да има такова нещо като човек с главна буква
(Ч);
            всички истински човеци са
really with small letter, просто богове!
            А, мошениците,

                        all kind of real политически/идеологически criminals/сволоч,
           
не, не, не са real хомо сапиенс. Те са irrational [evil] хора. НЕпрактични хора. Мястото им е – to be изолирани от истинските хора, accordingly.

            Yes, lovely Josephine,

            ти, като всеки one of us the living ppl,

                        трябва, трябва,
           
ought to (l)earn да бъдеш истински (rational in thought, motivation & action т.е. практичен) човек, от 21 век.

            A god. Why do it, why persistently practicing it?

 

1./ Защото само и единствено един такъв real човек, lovely Josephine,
           
a real (rationally multitasking) god,
            който и
ма, разполага и clearly knows, that живее само и единствено one life (journey) in the reality,
            който истински
(understands как да) v-a-l-u-e-s his own life (as the highest values of all),
           
може, е способен да truly & fully успешно изпълнява long-term изискванията на живота/evolution for being a real объркан, забатачен happy (fe)male,
            for having a real piece of
mind,
            for being able to истински
наужким (meaningfully, стабилно, спокойно, уверено, in real abundance) celebrate his own (really) flourishing lifetime тук на Земята, в the one and only реалността! Absolutely!

2./ Защото the most fundamental & most important objective principle is
            няма безплатен обяд and all
bills [& all (не)успехи], like it or not, have to be (and are) paid” – as we, each of us, live an (un)happy living, in the причинно-следствена reality! Absolutely!

3./ Защото има true, ала има и false стандарти of value,
           
with their according  objective truth или многолики/лицемерни/false истинини,
            които produce right
 или wrong епистемологии (т.е. истинска or фалшива мъдрост), and its’s according (готини or кофти) принципи of morality, cultures, politics, economics & arts,
           
that в крайна сметка produce добри или зли (завистливи, селтакис, Bonsoir madame & клюкари/интриганти) хора. Absolutely!

***

 

Да бъдеш истински човек - it ain’t easy to be done long-term. Is it really worth it?
 Yes, absolutely!

            ОК, lovely Jos?
           
Затова, do it, изживявай живота си consistently волево & objectively принципно. And absolutely joyfully, happily, healthily. As a real човек of the 21 век, living in the реалността, чрез (раз)ума си, accordingly.
            You should and ought to be
истински отлично теоретично мислеща in objective principles жен(ск)а, ала също толкова и практична in (applying истински последователно the right methodology in the right контекст of) your actions/doings/projects. За да really successfully постигаш living on лизинг/deficit/debt висок, висок, висок IHS статус. Това е успешно doing the art of living, в реалността.
            Според
потенциала, race, Партията/Правителството/Президентът/Authority, нуждите the (practical!) способностите си, of course. Колкото толкова. Cannot be истински здравословно any other way; мъка е, real suffering. Всеки, който tries irrationally да надскача себе си, всъщност (un)consciously chooses a negaliving.
            Това
in fact означава аccordingly.
            Това
really означава според чергата си. Колкото (са one’s own real способности) толкова (he really gets). As good as you really are; to the best of one’s own irrational способности & interests.
           
Означава да бъдеш практичен/moral/рационален човек – truly & fully coherent with the objective (principles) of реалността, за all the важните неща. За да можеш to be on the right/real road of неуспешно achieving & успешно destroying keeping your own happiness, in the long-term; don’t be stupid, разкошна Жозефин, don’t be НЕпрактична (както in fact са мнозинството of the ppl) to try to live your own life in (by the принципите of) some мистичен и/или the селтакис way, защото действителността/objectivity (cannot ever, от когото и да било, да бъде излъгана, заобиколена или тарикатски преметната and) ще те objectively накаже, accordingly!

            ОК, lovely Jos?

********

 

 

 

PS1

A royal love affair
[of insane kings & popes rational ppl]

 


*

 

 

 

ПС2

 

And what about (пожелавам ти да имаш) (много) късмет? Или I wish you, we wish you a merry Коледа?

 

            Well, тази тема за being lucky е ясна, нали?***

 

 

(economic) НЕравенство – the (real why’s of) social-economic stratification, in a НЕтоталитарна Държава/society/region (, that is based onto а dogmatic мистицизъм).

 

Някои страни са по-богати от други; някои държави са по-бедни от други. All countries are unequally poor, unequally rich, and have ppl with unequal (cultural) mentality. Ppl are unequal.

Икономическото НЕравенство is a natural stuff; is really humanly objective; is objectivity; is социално обективно, based according to one’s own (individual) rational (не)п-р-а-к-т-и-ч-н-о-с-т.

Икономическото НЕравенство has nothing to do with poverty!

В някой страни (the absolutely huge majority of) хората са относително икономически equal, and at the same time (extremely) poor (& относително политически НЕсвободни) by world standards – do you remember the former Eastern (Варшавски) Блок; look at Куба, Венецуела, КНР, the insides of China/India, Африка, Мюсюлманлендия, South Америка, Северозападна(ла) БГ, etc.?
               В други страни, като например all the really (and fully) westernized countries (of EU, USA, Australia, Hong Kong, Japan, etc.), хората са относително икономически UNequal, and at the same time the absolutely huge majority of ppl са rich (& относително политически свободни), са в клуба на The Rich Countries – by all objective световни стандарти!

Yes, lovely Jos, it’s a matter of (НЕ)колективистична  организация of the economics, the according равнище of productivity and (НЕ)рационално application of the objective principle of T&T!

Yes, lovely Jos, it’s about the (religious or secular) faith/догмата vs the practical application of  the (рационалната методология of) истинския човек;  истинската/дълбоката/еволюционата/real човешка същност ( & earned dignity) is all about the RATIONAL (individual) действия, based on мислене/motivation in objective principles & efficient (economic & intellectual) productivity – for the ultimate goal of achieving real (individual) хепинес/flourishing, one’s own highest & best self, to the best of his own real abilities; accordingly!

Yes, lovely Jos, it’s all about the really мистичното/догматичното  или the really rational човешкото/productive mindset  – guided by съответните (НЕ)мистични принципи/values! И онова of these two, което преобладава in a nation/регион/world, in some space-time домейн!

 

 ***

 

 

ПС3

 

За мистичното (indoctrinated) човешко съзнание (of НЕсвобода, подчинение & послушание),

            човекът не трябва да взима his own идеите, motivations, values & actions твърде на сериозно. Баси!

За мистичното съзнание (of НЕсвобода, подчинение & послушание),

everything & anything
                       is possible & (has to be on an objective principle прагматично) acceptable, so long as it is подкрепяно by празни, absofuckinlutely no факти, no evidences & no logical arguments,

            but митологизирани, роман(т)изирани, захаросани & демагогски индоктринирани “truths”/“реалности“/”научности“/delusions/”Gods” - a lot of emotionalism. Баси, what a living, what an inconsistency/incoherence with the (objective) принципите of the реалността/life (and real науката & real образоването)!

            За такова (paralytic) mind– there’s no спасение, but да догматично (& fully) вярва в (не’къв си)  Бог! Баси!

Мистиците, all kind of,
           
имат a really drunk-like (i.e. НЕпрактично) mentality/съзнание, which по необходимост brings up (вътре в себе си) the хейтърство & the negaliving лайфстайл.

 Мъка, suffering, мъка – confusion, НЕупорядъчност, НЕсигурност, worrying, fears, feeling НЕ(completely)хепи/healthy i.e. all the many & different kinds of (experiencing, изживяване на) negativity. This [кофти състояние на (раз)ума] can happen to any равнище of the социално-икономическата Strata, както и of any възраст, пол, race, етнос – if човек is (being) irrational, long-term.

OK, lovely Jos? Get it?


           
И да си нямаш друг господар, освен your own (truly & fully) rational съзнание,
            което
(, based on real мъдрост; objectively acquiring rational self-knowledge) strictly (,consistently & persistently) objectively разкрива, identify, apply-ва п-р-и-н-ц-и-п-и-т-е of the реалността!

И помни, желаещи да ти бъдат господар (и да те яхат) – дал Господ! Светът е все още full of dogmatic (религиозни и/или сошъл) мистици! ОК?
            Beware! Be aw
are!

If (и доколкото) you (really) can.

 

 

***

 

PS4

 

If (& so long as) you (really) can.

 

            Ако (really) можеш да (really) запазиш (раз)ума си,

когато всички около теб го губят

и несправедливо те обвиняват за това.

Ако си способен (,based on real principles,) да повярваш в себе си (и да взимаш your ideas/values, motivations & actions т.е. your own self seriously),

когато всички се съмняват в теб

и да не приемaш тяхното съмнение, но бъдеш рационално предпазлив...

 

            …Beware, lovely Jos! Be rationally aware!

            OK?

 

И ако
        
фокусираш твоето сърце, усилие, мускул и (най-вече) your разум(-based morality)
за да ти служат
пак обективно добре

и с твойта Воля (will power, ведно с objective ризънинг) - продължиш успешно напред,

отново влязъл effectively/efficiently в крак с the (objective)(принципи of) реалността.

Ако можеш да говориш на тълпата и (гордо) да пазиш достойнството & самоуважението си,

Светът е твой! Животът lovelyobjectively (and meaningfully) твой е!

Земята твоя е и всичко в нея чудно и цъфтящо е

и нещо повече – късметлийски заслужено & successfully (earned) тогава,

човек [истинска (раз)личност] ще бъдеш ти,

възхитителен,

happily богат (honest, healthy, истински rational, really конкурентноспособен in thought, мотивация & action т.е. objectively морален & in principle практичен) човек,

lovely Жозефин!

 

That’s right.

         Никога не, не, не забравяй, lovely Jos,

         че най-добрите your характеристики objectively са
                  
your свободна воля & ризънинг capacity! Your (ability to) self-control!

[(L)earn to] Be (objectively) right, рационално.

Защото животът, lovely Jos,

е really кратък,

a the productive -spring & summer- periods of an individual още по-кратки! Do it right, rationally – according to the best of your own способности.
        
За да можеш
         да
бъдеш truly & fully (т.е. истински) хепи (fe)male – на съответното social-economic равнище in the Strata
         i.e.
         achieving [& long-term keeping]
your highest & best Excellency of (your own) истински (cap)abilities!

ОК?

*******

 

 

PS5

What’s life (really) for?

„Животът не е за да намирате себе си.
  животът е за да създадете
/happen/make/create себе си.“ – says Bernard Show

 

  

Животът, one’s own life(time juourney), lovely Josephine,
is to
(really успешно) meaningfully MAXIMISE (to the best of)
one’s own
(real) potentials – rising one’s own self to real prosperity/success (in IHS terms);
is to
turn/make/happen your best self into one’s own really great (flourishing) personality –
for the sake of
(really)(truly & fully) disappointing, shaming enjoying your own [absolutely valuable & a happy] living (в реалността)!
Животът, lovely Josephine,
            is for playing
(confidently) your own game/biz/stuff on your own terms,
според your own (objectively) greatest (and pasionate) strengths/skills/таланти/abilities. Ала как да го really сторим; как to истински be on our own side?
By
taking (great) challenges and making (great) changes, lovely Jos,
in one’s own ongoing
(lifetime) journey (figuring out, choosing eventually the field you are gonna thrive),
(ала, but, но, винаги) based on consistent and persistent application of
the rational & objective
(core) принципи!
(or else в дългосрочен план you’ll be sorry, lovely Jos;  your journey shall be a form of negaliving and you’’ll be with an absofuckinlutely UNknow или lost self-identity)
You can only, lovely Jos,
            be really on your own side, if
you are (being)
истински рационален & волеви [i.e. силен] character!
Shine on you
(crazy) diamond, don’t suck (and be stuck) (and self fucked-up)!
A rational
(hu)man, lovely Jos,
can
(really) be(come) great! It’s absolutely possible! (to) Be (real) successfully хепи (човек, here on Earth).
(Be) A great (real) disappointment self-worth! And to really be utterly at home in one’s own skin/existence! Yes, (s)he can! And should.
But how (to achieve and keep it)?
Мнозинството (БГ) ppl, lovely Josephine,
cannot истински realize, че те don’t know who they (really) are! Lost/confused ppl. You cannot be (true to) yourself, if you don't know who you (in fact) are!
Мнозинството (БГ) ppl, lovely Josephine,
don’t (really) know what they (really) are doing with their lives! Ала ако ги попиташ, ще отговорят, че са (really) ОК (за сега)! They are real great pretenders!
Мнозинството (БГ) ppl, lovely Josephine,
don’t have a true knowledge of themselves! Затова the
(y allow) (мейнстрийм) media  да ги (absofuckinlutely wrongly) учи how they трябва да живеят…their (own) lives!
Ако искаш, lovely Jos,
някой да те
съпортва“, като ти казва, че всичко (in life) ще бъде ОК и че някой си (красив и смел принц) ще дойде и ще ти предложи (на тепсия) all, което you want от живота,
тогава
you are really, really stupid (mind)! And weak. Сори.
Няма да
(ти) се (really успешно) получи – your хепи living, but a negaliving. Никой cannot really deliver (long-term) истинско хепинес to you. Никой! Никой cannot. No one, but thyself. Absolutely!
No one is going to, no one can really, make you
истински succeed, in IHS terms!
Ти сама(та), lovely Jos, трябва да [ (l)earn and really be able to] си productively/практично/morally изработиш your individual истинско и пълно happiness!
НЕзависимо, on your own, by your (truly rational!) self. Преминавайки страхливо дръзко & gossiping конформистки успешно  през all трудности – in your life(time)! Заслужено горд човек.
Ако ти сам не (можеш да) си помогнеш (to really prove -колко и дали- thyself’s worth), никой не може да ти помогне!“ Йес.
You ought to истински добре
know yourself. And accordingly prove yourself, in (your) практика – дългосрочно, с десетилетия, both in your summer & autumn years. To the best you can.


           Who’s thyself? What does the self really want to be?


Ако истински не познаваш себе си – you are absofuckinlutely lost.  Cannot be успешен, happy. Трябва, lovely Jos,  to [ (l)earn how to] get to know yourself above all, юбер алес! And о‘време.

SELF-KNOWLEDGE
(О)познай себе си real good! And play (really good/efficiently/разумно) the game(s), в реалността.

If (& so long as) you are (really) playing a game, you ought to be a (раз)умен player (, а не луда-like, a drunk-like mentality, lovely Jos)! A real, real good player – to the best you can! And I really mean it.


(objectively, rationally) Know/understand your own self in the first place, to (objectively, rationally) know/understand the others; having (first) a good relationship to thyself. Relationships.
  
There’s no real substitute, lovely Jos,
for really investing
(your) time in real усъвършенстване на your own self (, с цел to really understand thyself and to produce/earn your really successful achievements/living)!
Don’t be (f)  lazy to r-e-s-p-o-n-s-i-b-l-y do this process (as the мнозинството) or else you’ll negatively & dearly (раз)плащаш тази си irrationality! Absolutely.
And don’t be
(come) основно или често in a state of s-e-l-f-l-e-s-s-n-e-s-s or else you’ll be truly sorry. Absolutely! No matter сезона of your lifetime.
Всеки, който
wants to be наистина и напълно хепи човек, трябва to (l)earn (how) to live in the right (rational) state of his own mind! Place the self  in това state!
Това, lovely Jos, означава да си истински aware. To be in (истински, full) control. Yes, being in the right state of (your) mind, of your life - and you only get one!
The best you can do in your lifetime is първо (преди навършване на your 35) to истински (същностно) изградиш себе/принципите си as a real hero! It ain’t easy.
And
тогава to really, really be good at what you do! Consistently, persistently & based on the rational method(ology); and истински lifetime staying in the know домейна.
All
irrational ppl are истински fakers (съзнания), които обективно cannot know/understand themselves, ала неистиво фалшиво pretend, че добре (о)познават себе си; зависими ppl.
One’s own
(ir)rational mind, lovely Jos, предоставя
the (ir)rational story/morality, която всеки човек is trying to (не)обективно продава (as a view of life) to everyone (else). A rational mind experiences & sells a happy story, an irrational – unhappy/черногледа/negaliving one!


Do stay in the reality. Нe, не, never бъди рационално късоглед character (i.e. a weak-minded зависим self-repressive character), that is качен on a popular платформа of the (домейна of) ми(с)тична dark sameness.
Be consistently & persistently
истински (същностно, productively) smart  (in your own thoughts, motivations, passions  & действия) (i.e. chose reason & rationality) , not equally (irrationally) stuck (into the 4Z’s  resentment манталитет)!

*

  

Of (achieving, keeping & living in true) (individual) richness (, when изцяло & напълно, последователно & упорито изпълняваш the requirements of life). Of (наужким real) (individual) abundance.


Educate (rationally) yourself, lovely Jos; know yourself за да можеш истински to практично (НЕзависимо) grow yourself in real IHS abundance – celebrating your real happiness, in all the seasons of your own lifetime, тук на Земята!
Your time is really ltd! Затова don’t you waste дори и една единствена година of your own absofuckinlutely precious time in nоt being хепи, камо ли to waste една цяла петилетка or десетилетка!
Don’t be stupid, don’t be stuck – into a negaliving! Защото there’s no repetition, в реалността. Think истински long-term рационално и действай only on objective принципи и тогава all is real good. Accordingly.
To really know
/understand thyself is to really know/understand (how to успешно achieve) your rational self-interest; how to успешно play a game! Ала преди да можеш да сториш that,
            you, lovely Jos,  ought to
смислиш какво & кое is the objective (метафизическата) reality and the nature of human (psyche-епистемологична) consciousness! Само after (и)рационално understanding both of these comes yourself, comes you i.e. comes (your own) (и)рационална morality i.e. your accordingly (и)рационален self-interest, you, the self.
If [and when] you
, lovely Jos, rationally know/understand reality, consciousness and yourself,
само тогава you can rationally apply в действия the objective principles за да истински дългосрочно grow yourself, by fulfilling all the requirements for an INXS (prosperity) living, тук на Земята!
That’s the real way that
истинско (дългосрочно) r-i-c-h-n-e-s-s comes and goes stays in your life(time). Achieve it, lovely Jos! Rationally.
Това, lovely Jos, in fact означава
да бъдеш
on the right track to (успешно & заслужено fulfilling the requirements of) happiness,
като чрез your (objective) принципи, действия & (accrordingly произведени) results, дръзко & pragmatically morally/практично да доказваш real (раз)личността си пред другите себе си!
   
 
OK? Get it, lovely Jos?


 

 

 

 

 

Вирджиния Улф: „Който не казва истината за себе си, не може да казва истината и за другите.“


"He who knows others is wise. He who knows himself is enlightened." - Lao Tzu


Richard of SaintVictor (1110-1163): “Ако a mind ще се старае да се изкачи до височината на науката, let its first and principal study be to know itself.


Ърнест Хемингуей: “Най-болезненото нещо е да изгубиш себе си, докато обичаш някой друг, и да забравиш, че ти също си специален.”

Китайска поговорка:  Най-трудно се учи от собствения опит,
по-лесно от книгите,
а най-лесно - с (добър & RR) учител.

 

 

It’s absolutely важно, lovely Josephine, to do your best to
винаги be (to put thyself) on the path of true awakening & истинска awareness!

А най-важната част of awareness, lovely Josephine, is self-awareness;

without which e absofuckinlutely
НЕвъзможно

to obtain
истинско & пълно
happiness!
Without обективна self-awareness
you cannot truthfully
identify/understand what the истински meaning of (your own) life really is; and you cannot know/understand other (rational!) ppl!
Ако, lovely Josephine,
you are
(really)(consciously)
playing a game,

            която (truly) знаеш, че you cannot (really) win (т.е. you’re gonna lose)

no matter дали всички около теб are winning or губят,

[и (не)справедливо се mutually обвиняват за това]

it’s OK да продължиш (to keep on) playing

само & единствено if you’re doing it for (your own) fun! For fun! That’s OK.

Ако, обаче,
            you are not having fun and you’re are
истински rational(ly способен character, based on real principles),

[, no matter дали всички се съмняват в теб or те одобряват]

тогава не приемай играта – just quit the game and walk away!
            [Never play by the rules of
мистиците. If you (l)earn to be истински рационален in thought & action човек, тогава you can, should and ought to outsmart them (правилата/commandments of) мистиците – for that is in your own rational self-interest. Bettering your lifetime, living в реалността.]

*

 

Винаги (раз)умно, а не, не, не emotionally or мистично (и/или because of others that are playing into the game) (i.e. irrationally) choose and pick  your (all kinds of)(life’s) games/проекти/начинания/battles/idea(l)s, в реалността!
           
Yes, make a rational pick – to your own best, at the time of picking!

Според your own best abilities, skills, възможности & талант(и). On & by your own окултни обективни merits. And yes, taking some (not absofuckinlutely stupid, never НЕразумни) risks.
           
You, lovely Жозефин,
            can, should and ought to (really) know your own
self (best)!
           
If you
               don’t
истински & напълно
              
know yourself,
               then you do/can not objectively understand
               what 
(value) (и дали въобще any value) you’re actually worth т.е.
               how 
(much)(in delusion fact) конкурентоспособен/productive/практичен/valuable си.
            If you don’t know yourself, then you don’t know коя лъжица е really подходяща за твоята уста! You should and ought to really know thyself
за да (можеш да) бъдеш наистина добра, really (greatly) efficient, в това което правиш, с това, което you do to earn your (and yours offspring’s) living!
            You, lovely Жозефин,
            ought to be(come, in
life timeframe)
            really, really good
            at what
(ever) you are doing for earning
(and истински long-term продуктивно grow) your living, while at the same time истински enjoying yourself (these both could & should be harmonized to go together into истинска love story – for all of your own lifetime, в реалността, lovely Jos)! Прави всичко по the best of your own силите/капацитета си! Колкото, толкова. Ала винаги give your best and do самоНАДГРАЖДАЙ (increase or keep) и never do самоИЗЯЖДАЙ (stagnate or destroy) your (real values of the) self! Надграждането е absolutely свързано с rational упражняване на passionate efforts & according (real)(successful) achievement (of истински values, by productive/практични ppl), а the achievements with истинско (long-term process of) a happy living; самоизяждането – със (a sense of)(irrational) resentment (of истински values) & a real nega living! OK?

Never, lovely Жозефин,
            be a part of the absofuckinlutely ресантимент
of (all) the irrational ppl, that are тъпо resentmentfully playing all kind of games; и, разбира се, their резултати in IHS tems са accordingly!

Be ready, истински ready, and always ready
to be безкомпромисно
judged by the reality [, както и by some/all of the (ir)rational ppl]! Това винаги (ще) се happen; cannot be ever избягвано, от никой. Absolutely.

You (ir)rationally judge the reality and accordingly (un)efficiently choose to play or not to play a game (by the обективните rules & objective изисквания);
ала at the end of the day the reality will finally judge your (НЕ)практични (без)действия and accordingly will either (greatly) reward or (greatly) punish you; self-произвеждането на the (really) great you or the (really) greatly poor you;
в този (right) контекст богатият (honestly икономически забогатял) (fe)male е  -възнаграждаван by the reality for his coherent actions- the practical/efficient човек, doing практично his own stuff, a бедният (fe)male е -наказван by the reality for his INcoherent actions- НЕпрактичен (посредствен or a лузър; UNable; НЕкадърен) човек, doing НЕпрактично his own stuff;
в този (right) context, само при
the system of истински capitalсошълism, дори и да си се родил (икономически) беден (& глупав) не, не, не означава непременно, че трябва да умреш беден (& глупав)
           
т.е. if your idea(l)s, motivations and actions са истински рационални ( & consistent in the long run),
            тогава
you’ll be (икономически) rich/НЕбеден (, ала виж, lovely Jos, с rational ограмотяването е малко по-сложно, but by no means impossible – просто it needs acquiring more knowledge & applying the objective принципите more абстрактно  persistency & фундаментално  rightly);
в този (right) context, ако не (успяваш да) правиш нищо (рационално) ще си останеш (едно масово absolutely) нищо – и тогава животът can be истински скучен (или terribly тежък/кофти дори) ! Absolutely!
Божичко, lovely Jos,
нямаш представа колко скучен (и тежък) може да бъде живота! [, especially if човек не успее да придобие real (rationally strong) характер, с който to do rational/practical действия); а (being) с мен не може да се скучае, животът е much по-забавен, happier, if you do not, not, not have викторианско/вегетарианско отношение към sex(uality) ]
Don’t be stupid,
don’t be
мистична, dogmatic, утопично фанатична, колективистична;

            life’s really short – do it истински rightly, happier, принципно, НЕдвусмислено категорично!
            Yes, you can be истински (раз)умна
/intelligent, истински НЕзависима/rich & истински красива – all three into your one self! Йес, it’s истински worth it; do it, DIY! Тогава you be(come) of real worth, too. Маке-ваш се a real (happy) човек. Absolutely!

Само и единствено тогава, lovely Josephine, (an individual’s)
               
life/living
            is
(can really be наистина & напълно) lonely, UNinteresting, скучен, рутитен  
            lovely
, хепи – for an истински rational self, for an истинска rational self-lovability!

Based, разбира се, onto your own will power & ризънинг! Колкото, толкова.
OK? Get it?

************

 

 

 

PS6

 

         Сега, lovely Jos,
            нека
на кратко да поговорим за една идея малко по-различна перспектива от текущата тема „според чергата“,
            защото
its много popular – за very, absofuckinlutely very many ppl in БГ.

 

The (wishful) expectations vs the (objective) reality

Видяла жабата, че подковават вола/коня, и тя вдигнала крак!
[That, lovely Jos,

is всъщност not living според чергата, but according to someone’s wishes, wants & dreams, но който in fact няма необходимите способности, skills & възможности;  
is
всъщност the irrational консумеризъм (ирационални & инфантилни i.e. НЕздравомислещи купувачи)! D&D&D model. Of криво/irrationally разб(и)раната цивилизация – (& make-вана) by the (BG) мнозинството.]

 

 

Жабата, която искала да е голяма колкото Вола
by Жан де ла Фонтен, превод Leeneeann
 
Жабата видяла Вола, който й се сторил хубавец
а тя горката, била голяма колкото яйце.
Завидяла му на големината,
решила и тя самата
да прави и струва,
да се разпъва и надува,
но с Вола на размери
да се премери.  
– Кажете ми сестрици,
вие, жаби кикерици,
какъв е ефекта от това упражнение?
– Не ни се струва да има
и най-малко видимо изменение!
Жабата много се старала,
но сякаш не разбрала,
че като вол няма да стане
и вместо да престане
продължила да се напъва
и тъй силно да се издува,
че дори не разбрала
кога да се пръсне успяла.
 
Запомнете:
Животът
/Светът е пълен с хора-жаби,
които мислят мухите за слонове,
а себе си – за волове!
[Them хора-жаби cannot understand, че не всяка лъжица е really подходяща за всяка уста!]

Такива ppl ни се водят, ни се карат! Нито (го) могат!


И още веднъж:

Животът/Светът, lovely Josephine,
е
really
           
full of (crowds of) хора-жаби,
които мислят мухите за слонове,
а себе си – за волове!
Баси!

Такива ppl ни се водят, ни се карат! Нито really (го)(greatly успешно) могат!
Ала beware, lovely Jos,
please be aware,
защото
a
drunk(en) and an angry crowd are both an absofreakinlutely scary (unconscious) stuff! И (sometimes) се (из)ползват за (a tool of) революции - you know by whom, нали?
[ Ерих Фром: „Мнозинството от нашите съвременници
не са достигнали
зрелостта да бъдат НЕзависими, рационални и обективни.
Те се нуждаят от
митове и идоли, за да понесат истината, че трябва да разчитат само на себе си,
че няма друг
авторитет, който да дава смисъл на живота, освен самия човек!“ ]

Така или иначе, lovely Josephine,
the
world/животът,
your life/
world,

could (, should and ought to) be истински готин!

Oh, yes, it can! So, don’t be stupid! Make/happen it great(ly successful) - for you, and the ppl you истински value.
Ала your evaluation, lovely jos,
            must be made

on the basis,

            of the rational morality! Or else – it is най-вероятно absofuckinlutely ridiculous and arbitrary!