ДА ПОГОВОРИМ ЗА
ЧУДОВИЩНИЯ STUPIDISM,
ЗА
ЗЛ(ОВРЕДН)АТА ЧОВЕШКА ГЛУПОСТ (МАЛОУМИЕ)
НА ИСТИНСКИ
БРУТАЛНИТЕ ДЕБИЛИ, LOVELY JOSEPHINE,
А НЕ
, НЕ, НЕ ЗА THE RATIONAL(ITY-BASED) ХОРАТА! ОК?

ЗА МАЛОУМИЕТО НА
МАЛОУМНИЦИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
КОИТО BECAUSE BASED ON ИРАЦИОНАЛНА EPISTEMOLOGY
AND
ИСТИНСКА ШИЗОФРЕННA (COLLECTIVIST) ФИЛОСОФИЯ


[КОЕТО НА СВОЙ РЕД ПРОИЗВЕЖДА AN EVIL ИДЕОЛОГИЯ
OF THE ABSOFREAKINLUTELY HUGE IRRATIONALITY OF


THE
MASTER-SLAVE MORALITY, POLITICS & ECONOMICS=
ПРЕСТЪПНАТА ИРАЦИОНАЛНА ИДЕОЛОГИЯ OF FASCISM,

 

WHICH IS ABSOFREAKINLUTELY BASED ON DICTATORSHIP]
НАНАСЯТ HUGE БОЛКИ, ЩЕТИ И МЪКИ НА МИЛИОНИ ХОРА!

ДА,
МАЛОУМИЕТО/ДЕБИЛИЗМА НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ (BG) ХОРАТА
[СЛАБИТЕ & ILLOGICAL РАЗСЪДЪЧНИ СПОСОБНОСТИ1 =
ОЗНАЧАВА TO HAVE AN IRRATIONAL PHILOSOPHY2=

ОЗНАЧАВА TO HAVE AN IRRATIONAL EPISTEMOLOGY3=
MEANS
TO HAVE AN IRRATIONAL VIEW4 OF THE WORLD]
IN THE WORLD, ОСОБЕНО В THE НЕДЕМОКРАТИЧНИЯ СВЯТ,
(НО, НЕ САМО – ИМА И МНОГО ХОРА В DEMOCRATIC СВЯТ)
Е
ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЙНИ (OT ХОРА,
КОИТО ИЗПОВЯДВАТ НЯКАКВА
ФАШИЗОИДНА ИДЕОЛОГИЯ)=
Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА НЕЩАСТИЕТО НА SO MANY OF ХОРАТА=
THE MAIN REASON FOR
FAILING THE (ONLY TRUE) MEANING OF LIFE!

МАЛОУМИЕТО, LOVELY JOS, Е VERY MUCH ОПАСНО (CRAZY!) НЕЩО,
KOETO
ВОДИ ДО УСТАНОВЯВАНЕ НА (СОФТ/ХАРД) ФАШИСТКИ РЕЖИМ!
 
ФАШИСТКИЯТ РЕЖИМ (ОГЛАВЯВАН ОТ CRAZY ДИКТАТОР) Е ИСТИНСКО ЗЛО:


ВСЕКИ (МАЛОУМЕН
, ИЗКРЕЙЗИЛ) FASCIST ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE,
Е ИЗВЪН ДОМЕЙНА НА (REAL) MORALITY И ЗАТОВА НЯМА (НЕ МОЖЕ ДА
ПРИТЕЖАВА; САМ СИ Е СТОПИРАЛ СОБСТВЕНИТЕ)
INDIVIDAUL RIGHTS!
ВСЯКА (МАЛОУМНА, ИЗКРЕЙЗИЛА) FASCIST ДЪРЖАВА, LOVELY JOSEPHINE,
Е ИЗВЪН ДОМЕЙНА НА (REAL) MORALITY И ЗАТОВА НЯМА (НЕ МОЖЕ ДА
ПРИТЕЖАВА; НЕ МОЖЕ ДА
Ѝ СЕ ЗАЧИТАТ ИСТИНСКИ) СУВЕРЕННИ ПРАВА!
[Лудите са хора IN POWER, based onto the ideology of the CORPORATISM!
Лудите
са хора IN POWER, based onto the ideology of the COLLECTIVISM!
ЛУДИте
са хора in power, based onto the ideology of the ФАШИзоидни (economic) политики!
Концепцията "ФАШИЗЪМ" е ясна и разбираема за всеки (рационално) МИСЛЕЩ човек.
ФАШИЗЪМ о(бо)значава, lovely Josephine, корпоративна ДЪРЖАВА-God (= Corporatism)
притежаваща АВТОРИТАРНА или ГОЛЯМА & СИЛНА ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ=
DEMOCRATIC (40+%), НЕдемокраичен (80+%) или ABSOLUTE (100%) (ЗЛОВРЕДЕН) STATISM=
ДИКТАТ на една “great” ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ, която ВИНАГИ ОБЕЩАВА “СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ”,
НО винаги доставя СТАГНАЦИЯ или
ТОТАЛ(ИТАР)НА морална, физическа, polit-economic РАЗРУХА!
Класическият пример за ABSOLUTE ФАШИстката ДЪРЖАВА е таз’ на Мусолини и Хитлер - от 20-ти век.
The RED version of ABSOLUTE ФАШИЗЪМ е (Marxism-Leninism-based) СССР-изъм, НРБ-изъм, диктатура!
ДНЕШНИЯТ (21-и век) ФАШИЗЪМ има две разновидности – SOFTER & (MUCH more religious &) HARDER!
TODAY
, lovely Josephine, съвременните Мусолини и Хитлер са Мечо Пух Си & КГБ-иста П@тин! Absolutely!
Всички други фашистки лидери на други страни са (много) по-малки фашисти!


НЕКА ДА ПОГОВОРИМ ЗА
THE ABSOLUTE ЧОВЕШКОТО ЗЛО-
ОТ (THE RATIONAL) ГЛЕДНАТА ТОЧКА, LOVELY JOSEPHINE,
(КОЯТО IS ABSOLUTELY, LOVELY JOSEPHINE, BASED ONLY ON
THE RATIONAL MORALITY & THE OBJECTIVE EPISTEMOLOGY)
НА THE (TRULY) CIVILIZED ХОРА IN THE (TODAY’S) WORLD!
ИМЕННО МАЛОУМИЕТО НА МАЛОУМНИЦИТЕ, LOVELY JOS,
ПРОИЗВЕЖДА
ANY VERSION OF A TRULY EVIL (ORGANIZED)
STATE-CARTEL (CENTRALIZED; TRIBALISM-BASED) SYSTEM,
КОЯТО BECAUSE BASED ON RUTHLESS POLIT COERCION,
ДАВА
ИСТИНСКИ ТОТАЛ(ИТАР)ЕН ПОЛИТИЧЕСКИ1,
ИКОНОМИЧЕСКИ2 И СОЦИАЛЕН3 КОНТРОЛ/CHOICE
TO A DICTATOR (& Co), КОЙТО Е (HUGELY HUNGRY TO BE) IN POWER,
И ЗЛОВРЕДНО ПРОПАГАНДИРА, ЧЕ КОЙТО НЕ МУ СЕ ПОДЧИНЯВА
Е БИЛ, ТИ ДА ВИДИШ,
ABSOFUCKINLUTELY ВРАГ НА (НА)РОДА,
И ТОЗ‘ ВРАГ ТРЯБВАЛО БЕЗМИЛОСТО ЖЕСТОКО TO BE KILLED!

OF THE ABSOLUTELY
FANATICALLY STUPID (& EVIL) PEOPLE,
WHO
BRING THE ABSOLUTE EVIL(NESS OF THE AUTOCRACY)!
YES, THESE
ABSOFUCKINLUTELY EVIL PEOPLE, LOVELY JOSEPHINE,
BRING (THE TRIBALISTIC) МОНОПОЛ(ИЗМ)А, LOVELY JOSEPHINE,
OF
THE (EVIL MORALITY1, POLITICS2 & ECONOMICS3 OF) STUPID(ISM) =
РЕЖИМ НА TOTAL(ITARIAN) НЕСВОБОДА AND NOT A GOOD LIFE/LIVING!
 
THE EVIL MORALITY OF STUPIDISM LOVES ПРИНЦИПА: “СИЛА ЕСТЬ ПРАВО”,
ОПРАВДАВАН
& ПРОПАГАНДИРАН ABSOLUTELY ВИНАГИ, LOVELY JOSEPHINE,
(BY A GREAT “МИРОТВОРЕЦ”) WITH THE PROTECTION OF (HIS) “GREAT(ER) NATION”!
ДА, ТОВА Е ПРИРОДАТА OF THE EVIL BEAST! ДНК-ТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА, БАСИ!
ДА, ТОВА Е THE AGGRESSIVE BARBARISM OF THE ТОТАЛИТАРИЗМА, LOVELY JOS,
ИСТИНСКАTA ЗЛОВРЕДНА (ФОРМА НА) ДЪРЖАВА, ДЪРЖАВНА (EVIL) ВЛАСТ,
 
КОЯТО 
ПРОИЗВЕЖДА ABSOFREAKINLUTELY МОРАЛЕН1, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ2,
ПОЛИТ3-ИКОНОМИЧЕСКИ4 & CULTURAL5 МОНОПОЛ, LOVELY JOSEPHINE,
НАД (ЖИВОТИТЕ НАХОРАТА IN ONE NATION & IN OTHER NATIONS, TOO!
ТОВА ОЗНАЧАВА 
ТОТАЛ(ИТАР)НО (75-100%) ОТРИЧАНЕ НА THE RIGHTS! EVIL!
ТОВА ОЗНАЧАВА  ТОТАЛ(ИТАР)НО (75-100%) MORAL ПАДЕНИЕ/ДЕГРАДАЦИЯ!
А
СЛЕДОВАТЕЛНО IN THE LONGER RUN СЛЕДВА И (75-100%) ПОЛИТИЧЕСКА,
ИКОНОМИЧЕСКА
& CULTURAL DESTRUCTION! ABSOLUTELY! NO EXCEPTIONS ARE POSSIBLE!
  
SO,
ТАЗ’ (ДОГМАТИЧНА) КУЛТУРА/ФИЛОСОФИЯ/ИДЕОЛОГИЯ OF TZARISM (100% STATISM)
IS
, LOVELY JOSEPHINE, ABSOLUTELY EVIL! YES, IT REALLY IS!

 


YES, THERE ARE, THERE EXIST (A TINY MINORITY OF)
TRULY EVIL ХОРА,
КОИТО ВИНАГИ СА (
БИЛИ) НАЙ-ДЕСТРУКТИВНОТО НЕЩО OF MANKIND -
И
YESTERDAY, И TODAY, LOVELY JOSEPHINE,
ИМА ХОРА КОИТО (BASED ON EVIL IDEAS) ARE THE TRULY HUMAN EVIL!
НЕРАЦИОНАЛНОТО (BAD OR EVIL) IS THE REALLY (BLOODYОПАСНОТО,
BECAUSE
IT IS BASED ONTO THE MOST EVIL (POLIT-ECONOMIC) PRINCIPLE:
“
Мight is right! Сила есть право! Правото е на страната на (физически по-)силния
[
ДНЕС, В 21-ВИ ВЕК, ТОВА Е ОСОБЕНО ЛЕСНО ВИДИМО, LOVELY JOSEPHINE,
BY
ANY TRULY RATIONAL MIND, IN THE IDEOLOGIES OF НЕСВОБОДНИЯ СВЯТ,
КОЙТО IS BASED ONTO АВТОРИТАРНИТЕ ДОГМИ НА THE EVIL МИСТИЦИЗМА.]

Да, всяка ДИКТАТУРА (ТИРАНИЯ, РОБСТВО, BRINGER OF EVIL), lovely Josephine,
може и трябва да бъде икономически1 и психологически2 разрушавана & 100% CRUSHED,
[чрез налагане на 100% икономически САНКЦИИ/ембарго by any CIVILIZED държавa;
 санкции
based on 100% ЗАБРАНА/ембарго на икономическо-търговска ДЕЙНОСТ
 
with a dictatorship country, а не, не, не както КОНФОРМИСТКИ = ЛИЦЕМЕРНО =
 КОНСЕНСУСНО-ПРАГМАТИЧНО = БЕЗПРИНЦИПНО го прави the European Union
 след 2013 година и the aggressive АНЕКСИРАНЕТО на Крим от П@тинска Р@сия, баси!]
а многолетния Диктатор и свитата му = ОБЕКТИВНОТО
& ABSOLUTE ЗЛОТО (that loves to play НАУЖКИМ Доброто),
възможно е да се наложи
to be totally DESTROYED - и физически3, too!


So, you should
clearly UNDERSTAND, lovely Josephine,
че there is no, no, no higher POLITICAL principle,
than the (rationally
moral!) PRINCIPLE of the INDIVIDual RIGHTS! Remember that!
Всички философии, всички идеологии, lovely Josephine,
които НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТРИЧАТ,
пренебрегват (или искат да направят cowardish компромис с) този принцип
са
truly EVIL (вредни) = са rights-violating философии, идеологии! Absolutely!
Всяка(ква) мистична доктрина is evil = supports a (version of) DICTATOR(ship)!
So, let’s talk now about, lovely Josephine,
about the (only true and rational = good)
PRINCIPLE,
който може да ОГРАНИЧИ THE GOVERNMENT/ДЪРЖАВНАТА (evil) власт
на
all the absofreakinlutely HUNGRY FOR POWER (corrupt!) политици,
които искат само “да служат на общест(вен)ото”, баси!
Да, ВСИЧКИ (живи) хора, lovely Josephine,
СА РАВНИ САМО И ЕДИНСТВЕНО ПО THE INDIVIDUAL ПРАВА(ТА СИ)1,
И СПАЗВАНЕ THE ВЪРХОВЕНСТВОТО2 НА (the rational morality-based) ЗАКОНА,
но НЕ, НЕ, НЕ са изобщо EQUAL (and people shall NEVER BE equal)
по уменията, способностите и (вложени усилия & achieved results of the individual) производителността си!
В едно
really (ПО-)СВОБОДНО общество всички хора са UNequal (раз)личности,
за разлика от ЗЛОвредната harder or softer (интер-)(национал-)СОЦиалистическа идеология,
която
absofreakinlutely IRrationally preach-ва (oh, that dictatorship!), lovely Josephine,
that all people
MUST be (социално-икономически) coercively EQUALized, баси!
Ти,
lovely Josephine,
лайкваш/preach-ваш ли (pro) ANY size & version of диктат(урка), а?
Don’t be stupid,
lovely Josephine,
beware, be (consciously) aware,
че само STUPID и(ли) EVIL peoplea DEGREE of авторитарно/фашизоидно мислене) DO this!
So, let’s now talk about, lovely Josephine,
about
the ABSOLUTE EVIL, the EVILness of the ABSOLUTE ВЛАСТ
на
all the absofreakinlutely HUNGRY FOR POWER (corrupt!) политици & лидери,
които искат само
           
“да служат на общест(вен)ото”,
           
да бъдат “Спасителите и(ли) Освободителите” за хората, баси!
Да, за съжаление, все още, в повечето държави по света, lovely Josephine,
[
дори и в the today’s демократичните (much more freer than the dictatorships) страни]
there is голямо и преобладаващо STUPIDism mentality (= an authoritarian mindset),
което е типично за (the irrational) МНОЗИНСТВОТО,
което
(UN)CONSCIOUSLY лайква/съпортва, баси,
ВЪРХОВЕНСТВОТО НА the IRrational (IMmoral) ЗАКОНА =
DIShonesty-based ЗАКОНА =
ЗАКОНА обслужващ the AUTHORITARIANISM-based
(inter-)national
олигархията!

 

IT’S ALL ABOUT THE IMMORALITY , LOVELY JOS,
OF 
ORGANIZED (BY THE GOVERNMENT) COERCION!
YES, 
C-O-E-R-C-I-O-N (DONE) BY THE LAWЕ, БАСИ!
THIS ORGANIZED (BY
THE STATE-PARTY-GOD) IMMORALITY Е
ВИНАГИ PREACH-ВАНА AS “ЗА ДОБРОТО НА ХОРАТА”, БАСИ!

ИМЕННО ТОЗ’ (EVIL) ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE,
is the
 or the  version of 
 

Yes, lovely Josephine, STUPIDism is all about TRIBAL(ism) [vs REAL(ism)]!
TRIBAL(ism) [=LACK OF REAL(ism)] IS THE MORALITY OF MYSTICISM=
THE ABSOFREAKINLUTELY (50%-100%) ЗЛО(ВРЕДНО)ТО! Е, БАСИ!

 

Преди дори да започнем (to talk about) тази тема, lovely Josephne,
you should
CLEARLY understand and REMEMBER, че
всеки човек, който
is (being) on the Left  = is a leftish-inclined персона,
таква̀з човек  is absofreakinlutely TOTALITARIAN in his THINKING!
Yes, absolutely! Е, баси!
This is
THE MOST EVIL PATH, lovely Josephine, to a truly BAD начин на живот,
to a really CREATING
the WORST possible (догматична ideological ВИЗИЯ за the ) WORLD!
Таквиз’ хора (например, мнозинството от БГ & R@ssian -especially older- хората), lovely Josephine,
са,
sorry to say (I really pity them -predominately older- people), ABSOFREAKINLUTELY (forever)
ЗАХРАНЕНИ (НЕвъзвратимо ЗЛОвредно облъчени) с
the IDEA(L) of АВТОРИТАРИЗЪМ,
which is based onto (a
very, very ancient LINE of) the (dogmatic) doctrine of PATERNALISM! Е, баси!
These people are
OBSESSED & INDOCTRINATED with today’s (social drug) NEO-Marx(ism),
which usually (
поне в по-демократичните страни) is WORSE дори и от a(n ideology of) RELIGION!
Oh, those absofuckinlutely SCREWED people,
интелектуално (= идейно-МОРАЛНО) CONFUSED хора!
These people lead (the World) to REGRESS(ION), NOT to progress/
PROSPERITY! Е, баси, а?!
This is a CULTURE of the INTELLECTUALLY [= идейно-МОРАЛНО] ILL (SICK) (brutal) хора!
This is brutally WRONG (organization of a society) = РЕЖИМ на TOTAL(itarian) НЕсвобода!


ЗА
(THE EVIL) РЕЖИМА - НА THE AUTHORITARIAN(ISM):
IT IS A VERY, VERY OLD (& IRRATIONAL) IDEA(L)! БАСИ!
IT‘S BASED ON THE EVIL CONCEPT OF (OBEYING) A GOD!
[AND YES, YES, YES, LOVELY JOSEPHINE,
ALL THE VERSIONS OF MYSTICISM BREED АВТОРИТАРИЗЪМ! SO,
TELL ME ТИ ИСКАШ ЛИ ДА ОТГЛЕЖДАШ И(ЛИ) ДИШАШ ТОВА, A?
И ПОМНИ,
НИКОГА НЕ ЗАБРАВАЙ, LOVELY JOSEPHINE, ЧЕ
АВТОРИТАРИЗЪМ ALWAYS GOES ЗАЕДНО С BRUTAL АРОГАНТНОСТ1,
DISHONESTY2 AND TOO MUCH OF (DOGMATIC) INDOCTRINATION3!]


OF THE MAKING OF ЗЛОВРЕДНО STUPID (POLIT) CHOICE!
ЗА THE TRULY (& FULLY) EVIL(NESS OF A) MENTALITY:
THE EVIL MENTALITY THAT ABSOLUTELY HATES FREEDOM
&
LOVES THE MOST EVIL PRINCIPLE, LOVELY JOSEPHINE,
OF ДЕСПОТИЗЪМ, COLLECTIVISM, ANTI-INDIVIDUAL(ISM)!
[КОЙТО Е БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКО НАЛАГАН С HARD(ER)/SOFT(ER) РЪКА!]
ЗА (
THE ABSOFREAKINLUTELY ИСТИНСКАТА EVILNESS OF) РЕЖИМА НА ДЕСПОТ(ИЗМ)А!

You ought to (become able to) clearly UNDERSTAND, lovely Josephine,
че БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ФИЛОСОФИЯ/визия/doctrine,
you are absofuckinlutely lost = you shall be absolutely confused (mind)!
Да, БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ИДЕОЛОГИЯ/визия/set of ideas
ти (ще) си изложена на ПРОИЗВОЛА на the (EVILness of the) ideology of collectivism,
който (groupism) винаги ще ти предлага да (по)вярваш in some (kind of a) God,
както и да безприкословно изпълняваш Неговите божествени КОМАНДИ! Омфг!
И ако ти откажеш (не искаш) да сториш това което мистиците ти ДОГМАТИЧНО казват/command (via their Holy Books),
тогава
they will absofreakinlutely POINT @ YOU, lovely Josephine,
AS IF YOU ARE “the (most) BAD/EVIL
човек = the great(est) ВРАГ of the State/People/Nation/Обществото/COLLECTIVE”,
който човек бил (тъпо) отхвърлял (to work for) “БЛАГОТО на колектива/ОБЩ(еств)ОТО”
който голям АЛЧЕН мръсник
(лош човек) ОТКАЗВАЛ бил да (бъде винаги готов да) се (само)ЖЕРТВА,
да SELFLESSly (само)ЖЕРТВА (any of) своите VALUES (дори и живота си!) за (в името на) ОБЩ(еств)ОТО/колектива/наРОДА,
ами живеел
ЖИВОТ(а си) for THE SAKE OF his own ЕГОистично/ЕГОцентрично съществуване, баси?!
So, do you, lovely Josephine,
do YOU (can YOU, are YOU really able to rationally)
get THE DIFFERENCE of
the
(in)coherent VISION (sets of thoughts/ideas, motivations & actions) OF THE WORLD (reality, life, liberty)?
So, you ought to (become able to) clearly UNDERSTAND, lovely Josephine,
че истински ЩАСТЛИВ живот based on догматична ВЯРА НЯМА!
Просто нЕма
! Не, не, не (може да) съществува в (the objective) РЕАЛНОСТТА!
Виж, в
НЕреалността (в главите на irrational хора) – там ВСИЧКО е възможно, баси!
The UNreality се СЪЗДАВА/CREAT-ва, lovely Josephine, от (any version of) МИСТИЦИ:
от НЕрационалния (раз)УМ (= дух, spirit, psyche) на НЕрационално/emotionalistic МИСЛЕЩИ (& acting) хора!

God is
just a (WISHful thinking) CONCEPT – пее Джон. And John is absolutely (morally) RIGHT, you (should) know!
Yes, God i
s an (totally) IRrational concept, that shows a brainwashed, lovely Jos, an absofreakinlutely broken mind(set)!
Човекът-МИСТИК, lovely Josephine,
ДОГМАтично (based on his irrational IDEAS), (тъпо, absofreakinlutely religion-like) ВЯРВА в Господ(аря)-Saviour!
Yes,
God is (absolutely) just a FAKE (concept), lovely Josephine,
by which
an IRrational human(’s confused mind, емоционално & подсъзнателно) измерва страданието, болката, мъката, страха и тревогата (си)!
И да, НЕ е толкова НЕобичайно, такива хора-МИСТИЦИ (who are ALWAYS preaching the зловреден sacrificial ALTRUISM), lovely Josephine,
в
absofreakinlutely ОБЪРКАНОТО си (страдалческо,  NEGATIVity-based) MIND да (го) ФАЛШиво играят (че са наужким) щастливи! Е, баси!
Yes,
God is all about the (все още so, so many) FEARful mind(set)s -
of absofreakinlutely (
bad, ЗЛОвредни) IDEA(L)S = STUPID(ism-based) ИДЕИ,
които ВИНАГИ, if applied, водят до (hardcore or softcore) АВТОРИТАРИЗЪМ:
REAL(ly evil) ДИКТАТ(ура) = REAL(ly evil) СТРАДАНИЕ, БОЛКА, МЪКА, СТРАХ И ТРЕВОГА!

OF THE OBJECTIVELY GREATEST (EVER) EVIL(NESS) = DARK(NESS):
ДИКТАТ(УРАТА) OF THE (MORALLY) BAD OR EVIL PEOPLE/РЕЖИМИ,
THAT ARE
ALWAYS BASED ONTO TRULY EVIL (SETS OF) I-D-E-A-S,
WHICH ARE
ANTI-HUMAN=ANTI THE (FUNDAMENTAL CONCEPT OF) IR.
 
OF THE (HARDCORE OR SOFTCORE) РЕЖИМ НА THE AUTHORITARIAN(ISM),
THAT IS
ВИНАГИ BASED ON (HAVING FAITH IN) POPULISM1 & ALTRUISM2!

CAPO DI TUTTI CAPI!
[ГЛАВА НА ВСИЧКИ ГЛАВИ -
OF ALL SOCIAL ЧУДОВИЩА!]


OF THE WILL TO(WARDS GETTING) THE (EVIL) POWER OF (HUGE) AUTHORITY =
DESPOTISM-BASED (IRRATIONALITY-BASED) НАЦИЯ/ДЪРЖАВА/ПАРТИЯ/РЕГИОН!


 
THE REAL(LY HUGE) TYRANNY OF THE (HARDCORE) STATISM/AUTHORITARIANISM=
OF A(NY) VERSION OF EVIL (HARDCORE)
(NON-)RELIGIOSITY-BASED MYSTICISM!


ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА (А СЛЕДОВАТЕЛНО И ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОЛИГАРХ-)ТИРАНИЯ!
[YOU YOU OUTGHT TO CLEARLY UNDERSTAND, LOVELY JOSEPHINE,
ЧЕ IN THE LONG-TERM
ПОЛИТИЧЕСКА ТИРАНИЯ НЕ, НЕ, НЕ МОЖЕ TO COEXIST С ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА-
ЕДНОТО ОТ ТЕЗ‘ ДВЕ НЕЩА WILL REALLY PREVAIL IN THE LONG-TERM! OK? GET IT?]
ЗА THE STUPID(ISM-BASED) MENTALITY, THE REALLY FREEDOM-HATING MENTALITY!
YOU OUTGHT TO CLEARLY UNDERSTAND, LOVELY JOSEPHINE,
ЧЕ ИДЕЯТА/ИДЕОЛОГИЯТА OF THE DEMOCRACY
(ДА НЕ ГОВОРИМ ПЪК ЗА ИСТИНСКАТА СВОБОДА)
И ПРЕДИ 1989 (IN MANY COUNTRIES), И СЛЕД THE 90'S (ИЗВЪН THE WEST)
DRIVES ALL THE AUTHORITARIAN MINDS ABSOFUCKINLUELY CRAZY, CRAZY!
И КОЛКОТО ПО-АВТОРИТАРНО Е МИСЛЕНЕТО НА УПРАВЛЯВАЩО МНОЗИНСТВО IN A COUNTRY
ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ИДЕЯТА
/ИДЕОЛОГИЯТА OF ДЕМОКРАЦИЯ (ИЛИ СВОБОДА) ГИ REALLY ВЛУДЯВА!
 
OF THE [HUGE
EVILNESS OF THE MORALITY & CULTURE OF] STUPID(ISM).
ALL THE STUPID(ISM),
ANY (FORM OF )DESPOT(ISM), LOVELY JOSEPHINE,
IS BASED ON (SOME
МИСТИЧНА VERSION OF) A BLIND FAITH(ISM)! YES!
[Човек, a RATIONAL human, CANNOT ever be(come) (really) happy
if living, lovely Jos, in a
totalitarian or hard authoritarian country,
например, като СССР, Nazi Germany, НРБ, а днес страни като
Китайския СОЦ, Руската Федерация, Мюсюлманлендия,
Венецуела, Северна Корея, etc.
What about an
irrational human?
За всеки НЕрационален (глуповат или зъл) човек,
за всеки МИСТИК (in thought & action), lovely Jos,
просто няма голямо значение в коя епоха живее,
в кой (географски) регион живее
, в каква култура!
So, you do get my point, lovely Josephine, don’t you?]

 
OF THE GOD OF HARD & SOFT STATISM, COLLECTIVISM:
THE TOTALITARIAN/АВТОРИТАРЕН TYPE OF LEADERSHIP!
ВСИЧКИ HARDCORE АВТОРИТАРИСТИ, LOVELY JOSEPHINE,
DO N-O-T UNDERSTAND AND FOR THAT REASON
THEY DO NOT RESPECT
THE INDIVIDUAL RIGHTS!
THAT’S THEIRS’
ESSENTIAL ХАРАКТЕР(ИСТИКА)!
ТЕЗ’ HUGELY EVIL ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
RESPECT ONLY
ПРИНЦИПА: “MIGHT MAKES RIGHT”!

ЗА
THE EVIL ИДЕОЛОГИЯ(ТА), LOVELY JOSEPHINE,
OF THE GREAT
БАЩИЦАТА-GOD-ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА!
OH, THAT EVIL (ANCIENT IDEA OF) PATERNALISM!
 
 
 

„МАЙНАТА ИМ на the (truly stupid) Individual Правата!“ -
 
тайничко (наум, никога официално!) си казва/мисли
 
ВСЕКИ (hardcore or softer) (religious or соц) МИСТИК,
 което всъщност означава,
lovely Josephine,
 
човек с АВТОРИТАРНО мислене (, motivation & action):
 
АВТОКРАТ, ДЕСПОТ, ДИКТАТОР (дори и в 21-ви век)!
 
 
 
 
Това винаги е било, и винаги ще бъде, lovely Josephine,
 
най-ЗЛОвредния (ever) принцип, който винаги when applied
 
(е носил и ще) носи НЕсвобода1, мъка2 & НЕщастие3 - вреди на хора!
 Това е
THE MOST irrational, THE MOST evil stuff! Absolutely!
 
Това са the most EVIL (& брутално агресивни) ХОРА. Absolutely!
 Да, това е
НАЙ-ГОЛЯМОТО (ИСТИНСКО) ЗЛО, lovely Josephine,
 
което изобщо (може да) съществува в реалността – in a nation or регион(и)!
 Да, това е
най-големия & най-страшния проблем пред nation/човечеството!
 [
По-голямата част от населението на света, lovely Josephine,
  
все още живее в условия на АВТОКРАЦИЯ, в не толкова softcore тирания!]


ЗА
ГЛУПАВОТО, ГРОЗНОТО &
ГНУСНОТО!
ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ!
ЗА ТИРАНИЯТА НА ТИРАНИТЕ!

ЗА АГРЕСИВНАТА ВРАЖДЕБНОСТ
OF THE ABSOLUTE ЗЛО(БНО)ТО!

THE EVIL IS DANGEROUS,
DANGEROUSLY
ФАНАТИЧНО,
ОПАСНО (РАДИКАЛНО) МИСТИЧНО,
ОПАСНО (РАДИКАЛНО) АВТОРИТАРНО!

ЗЛО(БНО)ТО НЕДОЛЮБВА СВОБОДАТАABSOLUTELY!
ЗЛО(БНО)ТО МРАЗИ ДОБРОВОЛНОТОABSOLUTELY!
ЗЛО(БНО)ТО ОБИЧА НАСИЛА ДА НАЛАГА СЕБЕ СИ,
ДА COERCIVELY НАЛАГА THE EVIL ИДЕИ(ТЕ СИ)!
ЗЛО(БНО)ТО ОБИЧА ДА НАЛАГА ЗАВИСИМОСТ(ТА)!
ЗЛО(БНО)ТО Е НЕЧЕСТИВОWICKED! ABSOLUTELY!
ЗЛО(БНО)ТО IS, LOVELY JOSEPHINE,
ABSOFREAKINLUTELY
ДОГМАТИЧНО:
ТОТАЛИТАРНО (ИЛИ АВТОРИТАРНО)
IN
ITS (FAITH–BASED SCHOOL OF)
THOUGHT, MOTIVATION & ACTION!
ЗЛО(БНО)ТО Е BASED, LOVELY JOSEPHINE,
ON
[RELIGIOUS И(ЛИ) SOCIAL] МИСТИЦИЗЪМ!
МИСТИЦИЗМЪТ Е STUPID(ISM)! ABSOLUTELY!
STUPID(ISM) IS
МИСТИЦИЗЪМ! ABSOLUTELY!

ЗЛО(БНО)ТО/БЕЗЧЕСТНОТОLOVELY JOSEPHINE,
ВИНАГИ СЕ МАСКИРА КАТО PRO СВОБОДА(ТА)
Т.Е. КАТО УЖ 
(PRO) ДОБРОТO I.E. ”WORKING
FOR THE GOOD OF ALL/MOST OF THE PEOPLE”!
[Това е the essential характеристика, lovely Jos,
of any
altruism-based мистицизъм! Absolutely!]

ЗА THE TOXIC
МИСТИЦИЗМА НА
ПОЛИТИЧЕСКИЯ  ФРАНКЕНЩАЙН,
КОЙТО СЕ IRRATIONALLY ХРАНИ
BY (THE EVIL
КОНФОРМИЗМА НА)
THE MAJORITY OF (BG) PEOPLE!

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ФРАНКЕНЩАЙН
Е ОНЗИ КОЙТО
LOVES ДИКТАТА
И ГО УПРАЖНЯВА,
LOVELY JOS;
ОНЗИ, КОЙТО ТЪПО WANTS TO
GAIN
И(ЛИ) KEEP (POLIT) POWER
FOR THE SAKE OF POWER,
БАСИ!
IN SHORT -
(the stupidism of the
лицемерен)
 
АВТОРИТАРИЗЪМ, ДИКТАТ(УРА)!
[Това е специалността на all the
versions of мистицизъм inclined ppl,
that are full of stupidism & ugliness!]


ЛИШАВАНЕ(ТО) ОТ POLIT AND
ECONOMIC СВОБОДА, JOSS,
Е ПО-ПО-НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗЛО!
[СРАВНИМО САМО С ФИЗИЧЕСКО
ОТНЕМАНЕ НА
HUMAN ЖИВОТ!]
***
DR. FRANKENSTEIN’S MONSTER!

ON
THE STUPIDISM (& EVILNESS),
THAT ABSOFREAKINLUTELY PRODUCE
THE
(THREAT OF) ТОТАЛИТАРИЗЪМ,
ВЕДНО С ITS „THE HIGHER PURPOSE”!
OF THE FOOL’S (
UTOPIC) GAME, PATH!
OH, THAT VERY
КОФТИ ZOMBIE HEAD,
OH, THAT
IRRATIONAL MENTALITY!Of the
GREATEST real EVILNESS!
[that produces, lovely Josephine
,
the terrorism of totalitarianism,
for so,
so many centuries, баси!]


КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА (TOP DOWN) СИСТЕМА 
IS ABSOLUTELY CONTROLLED BY A GOD(-ПАРТИЯТА-ДЪРЖАВАТА-БЮРОКРАТА-ВОЖДА),
С (ГОЛЯМАТА ПОМОЩ НА) НЕГОВОТО (EVIL) СРЕДСТВО: A VERSION OF КГБ (ДС)! YES!
ПРИ THE (AUTHORITARIAN) TOP-DOWN (POLIT-ECONOMIC) SYSTEM, LOVELY JOSEPHINE,
ЛИПСВА THE INDIVIDUAL ОТГОВОРНОСТТА И ОТЧЕТНОСТТА,
ЗАЩОТО В ТАКАВА (
EVIL) СИСТЕМА, LOVELY JOS, THE ALMIGHTY (COLLECTIVIZED) GOD,

НЯМА КАК ДА (И НЕ, ABSOLUTELY НЕ) ПОНАСЯ ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ HIS (EVIL) ДЕЙСТВИЯ!
ПОСЛЕДСТВИЯТА, THE NEGATIVE ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИЧИНЕНИ ОТ THIS SYSTEM,
СЕ ПОНАСЯТ САМО
, САМО, САМО ОТ ХОРАТА IN THAT NATION/REGION/WORLD!
OF THE CORRUPT MINDS, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE STUPID(ISM
OF ΙGALITΙ) ПОЛИТИЦИТЕ!

ALL ПОПУЛИСТИТЕ СА DISHONEST ХОРА!
[all dishonest ppl surround themselves with dishonest ppl,
who absofreakinlutely lack the
critical thinking! Groupism!]
ALL ПОПУЛИСТИТЕ , LOVELY JOSEPHINE, СА
A HUGE THREAT TO THE INDIVIDUAL RIGHTS!
Of the
really репресивни (populist) политици,
(with their авторитарно мислене - of statism)
& техните, lovely Jos, absofuckinlutely
(
corrupt moralities &) STUPID decisions,
who produce
НЕсвободни общества,
because of
theirs’ really BAD idea(l)s!
[BAD actions, lovely Josephine, come
from bad idea(l)s and
bad thinking!]
Oh, those
evil populists – their ла гранде ideals justify their evil means!

Of the Creator – of the evil ideology!
Of all THE
(EVIL) VARIANTS of
ТОТАЛИТАРИЗЪМ: Марксизъм,
Fascism and National Socialism!
За бутуша на тоталитаризма!
[It is based on the Social ideology.]
За режимите, крепени на страха
от употреба на сила, coerciveness.
THE [HARDCORE]
STATISM.
[И за твърдата ръка на Вожда!
Oh, that absolute EVILNESS:
идеологическа психопатология!]И съвременен evil п@тинизъм,
венецуализъм, religionism,
ККП-Сизъм & Ердоганизъм,
radical
feminism, еко- фашизъм.
Мутациите на тоталитаризма!
За бутуша на авторитаризма:

на НЕморалната система,
на НЕсвободната
система,
а следователно,
lovely Jos,
и НЕлигитимна система!

Ох, таз’ EVIL doctrine of мистицизъм!
[Никога не се примирявай,
lovely Jos,
с
мисленето & actions на тираните!
Тоталитаристите и авторитаристите
са
the absofreakinlutely evil stuff, злото!
Никога не преговаряй с такива evil хора!
Никога не подкрепяй такива
evil държави!]
 
Of the brutality of the brute (tribalist).
Of the brute; the brutal dictator!
Of the anti-freedom love affair!
Диктатурата, lovely Josephine,
е винаги,
инаги авторитарна,
но може да е и тоталитарна!
 

 

НЕограничената/absolute власт в ръцете на ограничени хораЕЛИТ“ -
управлението на войнствената & the corrupt НЕкомпетентност!
Овластеният глупак - the destructive power of irrational humans!
Политически
ят мачизъм – of a (harcore or softcore) dictator(ship)!
The Machismo of (the Machine of) (harcore or soft) Statism!
OF THE EVIL WORLD OF THE COLLECTIVISM (IDEOLOGY).
THE WORLD OF THE EVIL
SOCIAL CONSTRUCTIVISM!
ОХ, ТОЗ‘ EVIL СОШЪЛ(IZED) DARWINISM!
OF
THE GROUP ТИРАНИЯТА!

 

“Глупакът”/the irrational subjectivists, палячото, жестокият агресор,
the (
глухият) brute, the (group of) criminal мегаломани, злото.

За едноличното управление на една държава (,ала не на един бизнес!)

The Stupid (i.e. the extrieme нарцисизъм на) Чудовището -
един
(винаги забравен, ала сигурен) път към диктаторската тирания.
THE EVIL WORLD OF GROUPISM (IDEOLOGY)!
[НЕПРИЗНАВАНЕТО НА THE INDIVIDUAL RIGHTS!]
  
 
 

 
 

 
Of the absofreakinlutely [public(good)ness на the] full идиоти and the полу-идиотите!
Те absofuckinlutely обичат да са публични хора, lovely Josephine,
обичат да се изявяват и да работят “
за the public благо(състояние)то (на Народа)”!
И, разбира се, най-вече love to kill Свободата!

Plato, “Republic”: Tyranny (social change) arises, as a rule, from democracy.

 

Lord Acton, 1877: The one pervading evil of democracy is

the tyranny of the majority,

or rather of that party, not always the majority, that succeeds, by force or fraud, in carrying elections.

 

Ayn Rand: Individual rights are not subject to a public vote,

 the political function of rights is precisely to protect minorities from oppression by majorities.

 

Karl Popper: “What a monument of human smallness is this idea of the philosopher king!
What a contrast between it and the simplicity of humaneness of Socrates,
who warned the statesmen against the danger of being dazzled by his own power, excellence, and wisdom, and who tried to teach him what matters most — that we are all frail human beings.
What a decline from this world of irony and reason and truthfulness down to Plato's kingdom of the sage whose magical powers raise him high above ordinary men;
although not quite high enough to forgo the use of lies, or to neglect the sorry trade of every shaman — the selling of spells, of breeding spells, in exchange for power over his fellow-men.”

 

 

Банкера Атанас Буров: „Българският политик

неминуемо свързва властта с пържолата, бута, жената, парата, златото. Парата е символът на властника в България.

Той иска пари, пари, пари. Иска злато, злато, злато. Иска къщи, къщи, къщи. Иска вили, вили, вили. Иска коли, коли, коли.

И не за своя сметка – а за сметка на партията си, на държавата си, на народа си!

Това властогонство е бясна болест – който е ухапан веднаж от нея – умира цял живот, като бесен. И е бесен за власт – срам и позор, но е така.“

 

OF [CONTINUING] THE PLATO’S (TRULY IRRATIONAL) (ФИЛОСОФСКА) LINE
(EVIL VISION) FOR
: THE WORLD, LIFE, LIBERTY, PROPERTY & THE HUMAN NATURE!

 

 

            Plato (като велик ancient идеалист-утопист, с неговите две -low & high- реалности, and especially in his Allegory of the Cave)

 


"Философите ДА бъдат царе или царете – философи!" –
say Платон(истите)
Със своите
мистично-утопични [hard idealistic] възгледи, lovely Josephine,
Платон е Бащата на totalitarianism, чрез his ideal of evil Софокрацията,
докато the
Aristotelian thinking IS JUST THE OPPOSITE
(view of
the world – of life, liberty, property & eudemonia)!
*
[
Карл Попър обвинява Платон за появата на тоталитаризма през 20 век,
виждайки идеята на Платон за философите-царе, с техните мечти за "
социално инженерство" и "идеализъм",
водещ директно до (the
collectivism of) Сталин и Хитлер, (през Хегел и Карл Маркс).
Освен това, за аятолах 
Хомейни се казва, че е бил вдъхновени от Платоновата визия за философа-цар,
когато в Кум през 20-те години на 20 век,
когато той започва да се интересува в
ислямския мистицизъм и Държавата на Платон.
След това се е спекулирало, че той е бил вдъхновен от
софокрацията на Платон,
и впоследствие базира елементи от нея в
ислямската си държава.
А днес, lovely Josephine,
това е добре видимо у the moral, intellectual & философски Russian последовател -
the neo-Rasputin monk: А. Дугин & his evil ideology of Славяно-християнството & sacrificing the individual!]


The beginning – of
left vs right.
[It’s either
irrationality or ризънинг, lovely Jos!]

 


           
е (the intellectual) бащата, lovely Josephine,
                        на
диктатурата,
                        на тоталитарното общество
,
            that
отхвърля и отрича the cognitive process of the (individual) mind
            i.e.
подкопава the human ability to (learn to)(logically) reason
           
i.e. Plato’s line is anti-rationality! Yes, it’s either irrationality or ризънинг, lovely Jos!
            Всички
,
                        absofreakinlutely all
основни тирании, lovely Jos,
            са били извършени
от някакви истински цинични смешници,
            нарцистични
психо-социо-пат(к)и,
                        които
(революционно) говорят и действат
                       
„в името на the common/доброто“,
                        “
в името на колективното добро”,
                        “
за доброто на Oбществото/Народа”;
            полит-мекеретата & their administration (media)
(i.e. the “Elite”, the God),
           
that съвсем (национал-)прозаично-популистки/шовинистично
              
успяват, lovely Jos,
            да създават една
absofreakinlutely grand илюзия, deliberate социална рефлексивност,
            която насажда, че
всеки човек в живота си, има естествена нужда,
                        която се изразявала в това, че
            човек
трябвало да служи [чрез taking personal участие in some kind of collective schemes]
                       
(, че дори to sacrifice his own life/vakues т.е. има морално duty, an obligation да служи)
                       
на нещо (си) по-голямо от него самия,
                       
на нещо (си) по-голямо от неговия собствен (rational) interest & (единствен) живот!
            Това по-голямо нещо, можело да бъде:
                        Бог/власт, или
                        Общество
/[(национал-)Социалистическата, Социалната]Държава, или пък
                        „в името на Хуманност &
Equality & Солидарност“,
                       
“for the common goodness”!

 

 

 

(The old & evil idea of) Бащицата, the God, the Tzar, the Wizard! Mама(ша)та]
PATERNALISM – the base of (опасната и вредна идеолого-политическа) evilness, dictatorship!

  
  
ЗА “THE GREATEST КАЙМАКА”, ТИ ДА ВИДИШ, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE HUMAN ORGANIZATION(AL STRUCTURE) OF A BAD SOCIETY,
THAT IS (ВСЕ ОЩЕ) BASED ONTO
THE EVILNESS OF (THE DOCTINE OF)
РЕЛИГИОЗЕН И(ЛИ) СЕКУЛАРЕН (GOD OF) М-И-С-Т-И-Ц-И-З-Ъ-М! БАСИ!
ЗА SUPER “ДУХОВНОТО” НА ALL THE GREAT “
ДУХОВНИЦИТЕ”! БАСИ!
OF THE “
ВЕЛИКИТЕ СПАСИТЕЛИ” НА (ХОРАТА ПО) СВЕТА, БАСИ:
ЗА “ДУХОВНОСТТА” НА ALL THE VERSIONS OF “
СВЕЩЕНИЦИТЕ”!
ЗА THE EVIL
IDEAS НА ALL THE VERSIONS OF “СВЕЩЕНИЦИТЕ”!
 
 
 

ОХ, ТАЗ’ ЗЛОВРЕДНА ИДЕЯ ЗА (GLOBAL) C-O-N-T-R-O-L
OF THE PEOPLE’S LIVES, ACTIVITIES &
“ПРАВА”
AS GIVEN BY (THE WILL OF THE COLLECTIVE OF THE WISEST)
“СВЕЩЕНИЧЕСТВОТО”, БАЩИЦИТЕ, THE GODS, THE TZARS!
THAT IS AN (
OLD &) EVIL (ЗЛОВРЕДНА) STUFF! YES, ABSOLUTELY!
 
 

  
 

[МОДЕЛЪТ of морално-идеологически, политически, икономически, art & сошъл (non-religious) ПАТЕРНАЛИЗЪМ.]
[The Идеалната
Държава -the ideal Republic- на Платон (ruled by the Philosophers-King – is, lovely Jos, in fact тоталитарна!]


Да разчисти (и да потиска), lovely Josephine,
the rational ppl; to (coersively) resent the rational/good;
и да reward (посредствеността & the obedience of) конформизма;
to promote the (
себеподобнните) irrational ppl!

 

 

 

Франсис Бейкан: „Човек, който властва над другите, губи личната си свобода.;
Човек може толкова, колкото знае.;
Този, който знае малко, се отличава с голяма подозрителност.;
Мълчанието е добродетелта на глупаците.
В гнева си глупаците имат остър език, но от това не стават по-богати.“

 

RR: “Глупост означава lack of (достатъчно) rationality. Глупав/глупак означава irrationalist (ирационален човек).
Голям глупак означава
great irrationalist.
Глупакът, kогато е облечен във власт е тоталитарист - на съответното властово/политическо равнище;
(great)
държавник/политик с really (great) авторитарно мислене/mentality, ideas, motivation and actions/projects!
Глупакът е Бащица(та) и мамата - във философски смисъл;
пълен/тотален Глупак означава пълен/total нарцистичен [hard or soft] collectivist-redistributionist, наглец…
който се превръща в objective Чудовище/evilness (evil човек)…
that is always acting in the name of “the common good”, Народа, Обществото!“

 

            Най-най-лошото е, lovely Josephine,
            че мнозинството хора,
                        the democratic majority
(quantity!),

            цялата ни обществено-социална система (и в БГ, и в ЕС, и в СССР, и в Русия, и в Китай),
            не
, не, не могат (най-често, почти винаги) (are not able)
            да really (rationally)
разпознаят или (про)видят “Глупакът”;
                       
особено онзи Stupid,

“Beware the leader who bangs the drums of war in order to whip the citizenry into a patriotic fervor,
for patriotism is indeed a double-edged sword. It both emboldens the blood, just as it narrows the mind.
And when the drums of war have reached a fever pitch and the blood boils with hate and the mind has closed,
the leader will have no need in seizing the rights of the citizenry.
Rather, the citizenry, infused with
fear and blinded by patriotism,
will offer up all of their rights unto the leader and gladly so.
How do I know?
For this is what I have done. And I am Caesar.”
(Julius Caesar)
 
 
 
ABSOFREAKINLUTELY РЕГУЛИРА1, КОНТРОЛИРА2 AND
УПРАВЛЯВА3 ALLALL THE PEOPLE СВЍШЕБАСИ, А?!
 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЛИДЕР, който бие (по) барабаните на ВОЙНАТА, за да събере гражданите в патриотичен плам,
защото
патриотизмът (наистина) е меч с две остриета. Меч, който окуражава кръвта, точно както и стеснява (раз)ума.
И когато барабаните на
ВОЙНАТА бият високо дълговременно - и кръвта навира от ОМРАЗА, и (раз)УМЪТ се затваря,
[Oh, that (absofreakinlutely tribalistic) CLOSED
MIND(set) – full of absofuckinlutely EVIL IDEA(l)s!]
тогава лидерът няма да има голяма нужда
ДА УЗОРПИРА ПРАВАТА на гражданите (i.e. the IR).
Всъщност, гражданството, изпълнени със
СТРАХ И ЗАСЛЕПЕНИ ОТ (УЖ) ПАТРИОТИЗЪМ,
ще предложи ДОБРОВОЛНО (конформистки) всичките си ПРАВА на лидера, и при това с радост.
 
  
От къде ЗНАЕШ?
Защото това съм (го) правил. Аз съм
Цезар, Юлий Цезар."
 

 

            който притежава real "народняшка или царствена харизма"/SuperTzar и значително по-високичка (или крайна) степен на нарцисизъм;
            или онзи, който е образован pseudo-ерудит,
            или онзи който умее да им говори уверено
(това, което тези хора искат и копнеят да чуят),
            който е облечен стегнато добре,
            който умее да вдъхва респект
и увереност,
           
който говори „патриотично, nationalistic” ;
            или е мачото
/SuperБойко (ББ is so харизматично простоват & so likeable от толкова много хора, liberal inteligencia, hungry for power етатисти and main frame media, in the same way, както a really beautiful woman is fuckable),
            който в хорските очи на мнозинството
            излъчва
                        "сила, воля, увереност и устрем"
,
                        политика на „твърдата ръка“
,
                        или пък „още по-добре“ to radiate силовата
(coersive, non-voluntary, non-freedom, егалитаристична) доктрина
                                  
of the (диктатурата на) пролетариата/фашизма/КомПартията/Фюрера,
                                  
the атакизма & the warfarism-а
                                  
i.e. of the red-green-brownish (етатистка, left-center-right вандалската) идеология!
                                  
[of принудата, of икономическо, политическо & социално interference by the State/God! Етатизмът -особено левичарския- do not understand, че the individual ought to have primacy over the State/Authority;
                                            левичарите,

                                           
като истински марксисти-ленинсти & чегеваристи-communists
                                           
wrongly,
                                            absolutely
погрешно вярват,
                                           
че the Government ought to control & regulate средствата of production, in the same principle belief както за религионистите Господ/Алах/Той определя & контролира всичко и всеки по Неговата воля;
                                            them statists & religionists
                                           
хейтват the free market economics and love more Government control and the (more) redistribution of wealth (done by whom), а
                                             тяхната
wrong social policy/пропаганда е (религиозното) “I’m my brothers’s keeper“  т.е. 
                                           
(марксистко-ленинското) „От всекиго според способностите, ала и…на всекиму според потребностите“ ?!]
            Като следствие на това, lovely Josephine,
            тези хора
,
                        ма(д)жоритито, мажоритарианци,

                        the status quo,
            не могат изобщо да смислят
(разумно, рационално и практично), камо ли да осъзнаят вредите & злините, които
            глупостта и лудостта на Глупакът
            може да
(им) нанесе, (ужким, ала всъщност противоположното)
              
в името
            на the common по-ДОБРОТО &
            на the common по-СИГУРНОТО в утрешния им ден!

            Ти да видиш, значи! Oh, that комунално (етатистко) мислене!

 

 

Глобалното настъпление на (the сошъл) „демократизЪмът“,

а дали всъщност това не е

{анархия или по-точно (революционнен и простоват) анархо-социалкапитализъм за Централно-източна Европа
и тоталитарното управление на
Welfare бюрокрацията gradually парализиращо Западна Европа,

произведени от липса на common политико-икономическа рационална philosophy,
която е заместена изцяло от
short range мисленето на „прагматичният модел“ }
 

пълзящо увеличение на (state-cartel) робството
и системното намаляване на индивидуалната свобода и икономическа инициатива?

 

Zhuangzi (Taoist philosopher): "A petty thief is put in jail. A great brigand/гангстер/бандит/разбойник becomes a ruler of a Nation."

E. F. Schumacher: “An intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius —
and a lot of courage to move in the opposite direction.”

 

 

            Например,
            типично за вече 20 годишния модел на БГ
[„преходния” период (от соц към „кап”)] е:

(ЦИЦКАТА НА) БАЩИЦАТА (THAT DECEIVE ALL THE TIME)

 

“Умни, знаещи и можещи” политици, които работят за (БГ) хората – от Народа!
В името на „най-висшата Кауза“, която е „по-голяма от всеки
individual“, баси!

OF THE ΙGALITΙ MODEL!
OF
THE LAWLESSNESS -
THE
STATIST (ΙGALITΙ) STANDARD!
 

OF THE СОШЪЛ(ISTIC) ДЖЪСТИЗЪМ!

ДЕМАГОГИЯТА (ПРОПАГАНДИРАЩА) “THE COMMON БЛАГО/INTEREST”, БАСИ!

 

            някой харизматично-популярен лидер,
                        клоун,
            който бил, ти да видиш, „взел присърце интересите“
                        на обикновения БГ човек,
                        на „честния труженик“,
                        на „онеправдания
(oppressed) гражданин“,
                        на „обикновения селянин“ и им обещава & разправя как Той,
            от днес на сетне,
            ще ги защитава, ще възстанови
Справедливостта и Редът (в държавата);
            ще
отстоява техните интереси,
            ще направи
(най-сетне) Социалната/Welfare държава,
            чрез яки регулации & контрол
(statism & egalitarianism; compromising конформизъм и pragmatic клиентелизъм)
           
–като я отвоюва от гадни мутри, нагли олигарси, безскрупулни ченгета, лошият частен (капиталистически) бизнес и всички себични богаташи–
            които ТОЙ ще сложи „там където им е мястото“!
            ТОЙ е
absofreakinlutely  широко аплодиран от мнозинството,
                        от мнозинството на средностатистическият човек,
            бива избран на “free
& честни elections” (от сърце, с ентусиазъм и огромна емоция)
                        за Цар,
                        за политическият Дядо Коледа,
                        за новата майка Тереза,
                        за Новият „пролетарски“ елит,
            съгласно принципът на болшинството, parliamentary majority, става legally & democratically
                        ... Господар на цялата Държава
…(справка Germany‘1932, 60% от електората)… и
                        … в името на „интересите“ на "Народа",
            царува, чрез поставянето на всяко нещо префикс „фолк“ и елементарно говорене,
            като прагматично „защитава“
(, всъщност корумпирано експлоатира, чрез силно бюрократично управление & страх, властта) [със принуда]
            само и единствено собственият си интерес
(мега нарцистични мегаломанщини)
            & този на приближените по партийно-съмишленически близък кръг от хора! Баси!
            Всъщност,
lovely Josephine,
           
това е форма на легална, законна, „нежна революция“ на (по-)обикновения човек (мнозинството)
              
срещу non-обикновения (малцинството);
            на "народа"
(„фолка“, демоса) срещу „привилегированите“ (и следователно мразените & envied групи от хора, сложени под един ОБЩ ЗНАМЕНАТЕЛ – този на „врагът“).
           
Днес, мнозинството,
                        изтощено и обезверено от 20-т годишната тиха война с полит-мекеретата,
            вече се е предало
на властта & се е превърнало в една покорно-брашняна омърляна смес, безличностност,
            която апатично
не вярва, че може и трябва да бъде реален собственик/суверен на властта,
            която временно възлага като преставителство някому, ала го
контролира както и когато реши, в своя полза.
            Защо?

           
Защото мнозинството
           
мистично-догматично (absofuckinlutely irrationally) вярва,
            че някой
(си) „от горе“
                       
(Бог или някаква група,
                              която наричат „политически елит“ и прескача от група в група
, oт партия в партия,
                              само и само да остане във ВЛАСТТА по за дълго или се управлява дистанционно от
големия брюкселски „елит“)
            може и трябва
            да им донесе по-добрите времена и просперитет
(а не недостиг и дълг),
            чрез „представителна“
сошъл democracy
                       
{
                              i.e.
широко олигархо-бюрократично управление, като системо-образуващ фактор на интегриран (мошенически) „елит“; анархията & прагматизмът (лобизмът) са двете отделни страни на една монета, която се нарича безпринципност, което всъщност означава, че няма добро или лошо, че няма красиво или грозно, че няма рационално или ирационално, че няма една истина, а имало (всеки неговата си) (много)истинност стига (short-term или ти самият) да „печелиш“, като бъдеш част от днешната печеливша страна (основано на страха или алчността) – релативизъм, изкривяване на реалността, приемането, че няма абсолюти
                             
}
              
– чрез мега „емоционално-отмъстителна-опианителна енергия“,
            или „за 800 дни“,
            или чрез „прагматичн
o-консенсусна & безпринципна коалиция“,
            или за „необходимите два мандата“
!
           
Гротеска, но силна и огромна заблуда,
            дължаща се не
, не, не на реален стремеж към свободата,
            а на колективистично-мистично-субективиската етика, притежавана и изповядвана от
the folkswagen masses мнозинството
                       
[работническо-seltakis-пенсионерска маса (статус куо), която си търси да ратифицира социално подходящ водач-апаратчик или НЕинтелигент с провинциално мислене.].
           
Младежите, lovely Jos,
            достатъчно образованите,
            интелигентите & онези с висок интелектуален потенциал
           
– educated & worthy: прогресивното, доброто, компетентното, можещото, читавото, способното, което все още не е забягнало нейде в чужбината; онези, които имат нужда и търсят индивидуален смисъл в their lives–
            апатично наблюдават
show-то от страни, keeping silence,
            и на практика така не решават нищо съществено, въпреки,
            че Глупакът
се fear/фобира & мрази
            именно всичко ново и най-вече всичко читаво (practical),
           
именно защото е доброто! Баси!
            Следователно, lovely Josephine,
            гражданското
(free, civil & secular) общество (и нормални политически механизми)
            остава и за напред
            отдалечено на много десетилетия,
            а заедно с него,
                        ръка за ръка,
            така и
(the greatly wished for) благоденствието. Тъпо, ала заслужено,
           
защото мнозинството, lovely Jos, са лековато (лековерно!) население,
           
useful naives,
           
които са единственото средство за постигането на нечии полит-колективистични-релативистични bad ideas & цели,
            от които вулгарно
(ала нацяло и успешно) се възползва
            едно (ограничено микро) малцинство от полит-мекерета, осъществяващо НЕзаслужено своите лобистки интереси, предвождани от няколко вождове-Глупаци.

*****

 

Диктатурата/тоталитаризма (както и тероризма)
is always нагла, stupid, terrible & цинично immoral!

Lord Acton „Абсолютната власт разращава/corrupts абсолютно!“
[Do you like, омфг, the диктатурата…на пролетариата?]

 
 

CENTRALIZED (POLIT-ECONOMIC) POWER COMPLETELY CORRUPTS!
YES, IT REALLY DOES! ABSOLUTELY!
IT’S AUTHORITARIANISM!
IT’S 
STUPIDISM!
ИДИОТИЗЪМ!

            [BG]Мнозинството, lovely Josephine, (заради the weakness of the irrational morality/менталитито си)
              
„like-ва” с ентусиазъм
            да
(in a matter of a group for (special) support)
               [(un)consciously]
следва "Глупакът",
            който пък добре знае, че трябва
(с всякакви force and fraud средства да вземе/задържи властта, като накара)

демоса/адресантът/“бенефициентът“/‘матриалът
да
(ентусиазирано!) повярва, че всичко, което върши и към което се стреми той „Глупакът“,
е, видите ли,

            за the common (national/ЕС/световно) good,
           
за интереса и в името на обществото/мнозинството;
в началото,
може би без принуда - доброволно и малко колебливо,
НЕрешително, НЕуверено,
ала
щом, като start to задължително приветстват,
            че Той
успява да (убедително и сериозно, ала популистки обещава, че ще)
              
„създава”/произвежда "повече ред, дисциплина, работа, справедливост и сигурност",
            че
(особено, ако) произлиза от (и работи за) Селтакис/Народа -
                        измамната илюзия на
"твърдата/силната ръка",
                        което толкова силно впечатлява глуповатия
Т или (functionally) невежияТ (intellectually лековерния или дори „средния/ordinary” човек),
            че
„Глупакът”
може да ги отведе чрез сляпото им
доверие/faith and (конформиство, слабохарактерно, compromising) страхопочитание (и обикновенно го прави, както догматичните вярвания)
            до
колапс (Рузвелт, Буш, Италия; колапсът на уелферизма) или
            до
крах (ГДР, Живков, Чаушеско, Бразилия, Куба, Венецуела; крахът на развития СОЦиализъм & cultural МАРКСизъм-лениниЗЪМ), или
            до
ТОТАЛНА катастрофа (total DESTRUCTION),
               (Робеспиер, Хитлер, Сталин, Ленин, Мусолини, Кадафи, Садаам Хюсейн, Japan
’s male националистически шовинизъм,
               Republic of Korea, СССР, Виетнам, Конго, Зимбабве, Нигерия, Колумбия, Косово, Иран, Ирак, Ливан, Афганистан, Алжир, Египет, Либия, Сирия...)       
а не
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image010.jpg 
както изначално са си „мислили” - да ги изведе на пътя на желано и мечтано благоденствие!
Това е
механизма на доброволна
ирационална зависимост от Глупак-Вожд (& Co.),
който е облечен в дрехи (и униформата) на властта
/Държавата/Парламента/Правителството & (central) bankers
и може
(харизматично-популистки, притегателна сила на влияние)
да задоволява в immediate, краткосрочен или средносрочен план
(а при по-невежите нации, за съжаление, и в дългосрочен план)
стремеж
а на мнозинството - да (наивно-глуповано, объркано-безпринципно, като един удавник за сламка) тушира чувството на (хронични) безпомощност & безсилие & безпокойство, разплатено (тъпо и упорито) с безумен отказ от свободата & независимостта (им),
което всъщност ги прави готови за подчинение на един „силен водач”, който всъщност е
(psycho/socio-pathic) Глупак! (functionally)
Невежите
и слабо/ниско/посредствено интелигентните, lovely Josephine,
           
the weak (и сами избралите да бъдат зависими) people,
           
[ведно with a greater part of the intelligentsia, баси!]       
са винаги
(групово, комунално, колективистично, greyishly)
absofreakinlutely влюбени в някой Глупак
,
когото
(с големи очаквания и (на)празни надежди)
издигат (much, too much)
above естественото му
(natural) равнище (of objective abilities, капацитет & properties)
и
за съжаление (днес, все още) те/such people
са винаги мнозинство,
което е винаги ирационално (in thought & action),
а ирационалното си самонанася & разплаща вреди
, щети и недоимък (Д&Д&Д модела),
ала и такива за малцинството т.е. за всички, in a different degree and way/effect.

***

 

 

[(dys)funcyional] Образованост и [(un)efficent] труд(ене)

http://www.robzor.com/rhouse/the(BG)ineffectualintellectual123_files/image335.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/the(BG)ineffectualintellectual123_files/image344.jpg 
GETTING THE (
MONOPOLY OF) GOVERNMENT, lovely Josephine,
COMPLETELY OUT OF THE (BG) EDUCATION & SCIENCE!
РАЗДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВАТА ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО & НАУКАТА!

 

            В (BG) образованието, lovely Josephine,
                       
в детските градини, в училищата, във ВУЗ-овете,
            средата и преподавателите „пишат“ в ума на учениците,
            като им преподават не само конкретни познания по различните предмети,
            но ги приучават на формиране на
(морални) ценности
            и ги насочват да мислят върху изграждане на моралният им кодекс!
            Тъпо и вредно е
                        в
(масовите, държавни) училищата (особено за гимназиалната степен)
                        и във ВУЗ-овете
            да
преподаваме неща,
            които са сбъркани на
принципно (системно) равнище,
            да опитваме да формираме възгледи у младите, които са
at root wrong.
            Как, обаче,
            в ранното детство,
            в една
монополно управлявана и унифицирана (колективистична: социалистическа & мега централизирана)
           
държавна образователна система (от вида на колективистичният лозунг „equal условия за всички“ за „обикновеното семейство“, ала всъщност принудително, финансово се източва именно всяко домакинство),
            в едно общество раздирано от
противоречия между субективистичните групите и техните (сошъл) „права”  (oh, those GROUP “rights”!),
            могат да се преподават последователно и безконфликтно
                                  
правилния мироглед, rational ценности, широки & истинни възгледи,
            когато родителите на учениците
(и голяма част от преподавателите) вярват в противоположните такива?
            Несъответствието
(противоречието) е огромно!
            Ясно е, че това е много трудна задача,
            но все пак една малка част от учениците, попаднали в правилното училище,
                        ще (могат да) получат базови познания,
                        касаещи правилния начин на
принципно, логическо и методологическо мислене (& action),
                        което ще използват за формиране на собствения си обективистичен
(epistemological) мироглед за (important) нещата.
            Вместо принудителна
та и задължителната, lovely Josephine,
           
държавна система на (БГ) образование (управлявана от corrupt държавни чиновници),
            вместо държавно регулирана цензура, субсидии, квоти и корупция
            –които в основата си създават
(и увеличават) интегрираност на конфликти, противоречия и враждебност–
            необходими са
           
[само много на брой,]

http://www.robzor.com/rhouse/the(BG)ineffectualintellectual123_files/image350.jpg 
Функционална (истинска) образованост.
http://www.robzor.com/rhouse/the(BG)ineffectualintellectual123_files/image354.jpg 
Well, lovely Jos
ephine
it’s all about 
(doing) (rational) приватизация [денационализация]:
 diversity, independence and decentralization 
[i.e. no censorship possible i.e. freedom],
основани на the
 
(real) free market principle,
а не на 
[absofreakinlutely monopoly of] молива на бюрократа
Това е част of the 
P&P&P model!

 

            децентрализирани и различни INDEPENDENT частни училища
                       
(изграждани от индивиди, които влагат капитал или доброволни дарения;
                              които не са задушавани от държавният захват)
,
            от които родители & ученици
(според собствените си възможности и способности)
            да могат свободно да избират
,
           
yes, lovely Josephine, are free to choose,
           
образователните цели & моралните ценности,
            предлагани на образователният пазар от тези частни училища!
            Ала Църквата,
            така като
absolutely правилно (като принцип) е (semi!) отделена от Държавата,
            така
, по същия начин, и заради същите basic причини,
            Държавата
(и Църквата) трябва да (бъд)е отделена и от образователният процес
            за да бъде ограничено налагането на
           
религиозен и/или state-cartel лобизъм, indoctrination и интервенция!
            Заради това, lovely Жос,
            о
бективната (рационална, based onto the rational values/principles!)
           
образованост & образованието, in the longer run,
                       
[колкото повече, толкова повече - знанието & постиженията са като правило, пропорционални на обективно полученото ниво на образованост (виж, с логиката не е точно така, макар, че логика без знание е as a rule - НЕлогичното),
                             
ала не и дипломата сама по себе си, copy-paste плагиатството, подражанието, within the box мисленето или системата „наш човек“, които яко се практикуват на всички нива]
            е най-важното нещо за постигане на (facto-logical)
истинността [, а в human областта – real справедливост]! И винаги will be.
           
Защото, lovely Jos,
           
винаги едно общество
            се управлява от
(mentality-то на и морала на) мнозинството,
            което
(почти винаги) интелектуално глуповато
           
absofuckinlutely дарява абсолютната власт (за потискането си!)
            на едно
(малко) по-образовано хипер-микро малцинство (на върха на което може да е седнал един абсолютен Глупак),
            което хипер-микро малцинство,

            веднъж получило неограничена власт, изобщо не му пука,
           
изобщо не се съобразява
            ни с
(нуждите и необходимостите на) мнозинството,
            ни с малцинството,
            а простичко
чрез (заплаха от) употреба на
                             
coercive сила (принуда) &
                             
преразпределение на блага и богатство from едни групи to други групи
            осъществява и репродуцира
абсолютната си (ιgalitι) власт
            с цел - лично, безнравствено, паразитно и мошеническо реализиране и НЕ
честно (personal) облагодетелстване,
                        без полагане на никакви полезни
усилия  и без полагане на полезен труд!
                        A, ехото на мнозинството винаги е отчетливо гротеско:
                                   „А, бе, да сме живи и здрави и Бог да бъде с нас, другото са бели кахъри!”
                                   За черните, обаче - не
(се) говори! Мълчание, ти ‘каам! Пълно мълчание,
                                   което е същото както безсмислени small talk & loud приказки на масата
(или у некой си поп-фолк форум),
                                   където има наличие на безакцизна
(или виртуална) ракийка (и я мезенце, я салатка, я биричка – к‘вото Господ бил дал!) или друг някакъв (по-скъп или по-модерен) наркотик
                                   и
, разбира се, lots of разфокусирани мозъци!
           
Наистина, lovely Josephine,
            неравенството в целия диапазон на доходите на хорат
а се увеличава,
            ала именно това е
            hallmark знака, че
           
the фри market usually
            премира и възнаграждава –
                        the
really високообразованите,
                       
the really creative интелигентността &
                       
the practicality/objectively successful results/успеваемост!
            Yes, it usually does
, в едно свободно общество, в една пазарна икономика.
            Възнагражденията за продуктивни &
ефективни усилия продължават да се увеличават, покачват се,
            но те ​​зависят все повече и повече
(и така трябва да е) от способността да се мисли после - действа) рационално и от индивидуалните таланти.
           
Многообразието, наложено от сериозните социално-икономическите промени през последните две десетилетия (after 1989), обаче, lovely Jos,
           
изисква от хората
           
да имат a sense of собствената си идентичност - като самостоятелни & независими индивиди,
            и
да могат да комуникират и да се отнасят към другите хора като индивиди,
                        при спазване на
(the principle of) индивидуалните права,
                        вместо да разчита
т, както в миналото, на груповата (си) идентичност. (Oh, that evil groupthink!)
           
Темпото налагано от the market & нарастващата лекота на корпоративното преструктуриране –
                        това са динамичните фактори на съвременния живот,
                        които правят все
по-малко и по-малко safe/secure, ако някой човек, както в миналото, разчита на една или две фирми, които да му осигурят a lifetime заетост.
                        Този монохромен филм вече свърши! Yes, absolutely!
            Трудът
(а, това, което е верно за трудът е true за всички области на живота), lovely Jos,
            не може
(и не е редно)
            да
очаква (камо ли да изисква)
           
да бъде възнаграждаван
            само
за лоялност към фирмата или
            само
за синхронизиране на личните си цели с тези на фирмата!
           
Пак да повторя, че
           
the free market
            премира
по-предприемаческия подход (based on real productivity),
            индивидуално-рационалния
, the civilized,
            а не, не, не груповия
/колективистичния (the tribal) approach –
                        компанията, за която някой индивид иска да работи,
                        може да му предложи
единствено среда и възможност за самоосъществяване & себедоказване на обективните способности на този индивид,
                       
to express himself,
                       
да израства & да се selfexperience-ва,
                        ако
(при предпоставката, че) целите & резултатите му са съпосочни с целите на компанията.

***

 

 

Equality & доброволност

[The ιgalitι (coercive) model VS the voluntary (choice) model]

            Всички хора, с раждането си,
                        притежават равни
възможности индивидуални права –
                        това е единственото нещо, което имат
(и трябва да имат) на или по равно - equal opportunities.
           
В human областа, за различните (способности на различните) хσра,
                       
social-economic равенство може да бъде постигнато, установено & наложено
                       
само и единствено чрез прилагане на coercive сила, принуда (на (more equal) redistribution of wealth & by centralization of much more power),
                        ала не и доброволно,
                        не и по естествен път,
                        не и
by free human will of the individual – което, пък, ако или когато се прави е НЕсвобода, а откровено насилие (отнемане на независимостта на индивидуалният избор или действие).
            Равенството може
(ала не трябва) да бъде наложено само чрез неравно отношение към хората
            т.е. чрез нарушаване и неспазване на равенството на индивидуалните права.
            Лозунгът „Свобода & Равенство“ може и да звучи семантично добре,
                        ала е абсурдно
логически противоречив,
                       
e налагане на зависимост,
                        и следователно
(humanly) НЕсправедлив;
                        контекстуално утопичен
,
                       
защото обективни equal rewards може & трябва да има,
                    само и единствено
, for equal end results & equal final (mis)achievements,
                        при предпоставката на
the UNequal начални възможности (usually there are not equal начални възможности) – Свобода & НЕзависимост!
                        ОК?
Get it?
            [The soft or the hard]
           
Глупакът/тиранинът/деспотът & Ко (a small group; (BG, EU) government/парламент/политици + банкери + селтакис конформисти/лобисти),
            управляващ едно „добро общество“, чрез
егалитаристични/етатистки средства и методи,
            основани на
, баси,
            equalizing of the results (of the different individuals, които произвеждат богатството/парите):
                                   преразпределение, регулации
, gov taking loans & spending и субсидии (, които неминуемо водят до Д&Д деструкция, in the long time range).
           
Той винаги иска, има глад & нагон
                       
for (power &) control,
                        to regulate and control more and more!

***

 

            Now then,
           
да продължим темата, lovely Josephine,
            по същество
със

 

Блок схемата (the bad model/principle) of:
“формиране на (irrational) морал – (the coersive) управление на обществото”.
(by a very, very tiny малцинство of ppl)

 

The birth of a (brute) Monster

 

 ЧУДОВИЩ
ЕТО НА ТОТАЛИТАРИЗМА И(ЛИ) АВТОРИТАРИЗМА!
OF ЧУДОВИЩНО ПРОСТИ [ТИРАНИЧНИ] PPL.
Of чудовищният простак! Вождът irrationalist!

Най-характерната черта of a Monster-Dictator, lovely Josephine,
is his ruthlessness!
Диктаторът е безмилостно (brutal) чудовище!
OH, THAT EVIL RUTHLESS AGGRESSIVENESS!Yes, всеки диктаторски (тоталитарен) режим е безпощаден -
към (
the Правата на) хσрата; не признава the IR! That’s evilness.
Диктаторът е най-големия brutal нарушител на Individual Rights!
  

            С времето, обаче, lovely Josephine,
            Глупакът-
клоун се превръща в Чудовище,
           
the brute -
            и за мнозинството, и за
(почти) всички други хσра! Безскруполен, жесток & absofuckinlutely нагъл агресор;
           
произвеждан (е) от (the -религиозна и/или секуларна- irrationality of)
           
мнозинството (т.е. критична маса of) ppl (на който не толкова трудно се продават (being brainwashed by) bad & evil идеи/идеологии)!
            Чудовището (НЕсъзидателен & negative/evil ум) (& Co.)
              
вече безскруполно (еднолично-)тоталитарно управлява & регулира т.е.
           
shapes, контролира & dominate (over) „individual & social freedom“,
            чрез прилагане на the mechanism of
Сила, Принуда & Страх (не с убеждения, не с договори, с НЕдоброволни отношения) -
            а това вече, lovely Jos,
            е
(колективистична и/или етатистка)
           
тирания, Господ(стване). This really is абсолютли brutal! Yes, it is.
           
Тиранинът,  чудовищен простак,
            също създава свои закони
(и раздава „правосъдие и (social) справедливост“ и налага спазването на тези закони),
            които обаче всъщност
            са non-objective закони
(по същество - отрицание на законност!),
            спазването на които се наказва брутално,
ruthlessly жестоко, без никакви скрупули, по нечовешки жестоки начини т.е.
            дори при диктатура
            се наблюдава
(макар и извратена и неправилно прилагана; прилагана произволно)
            концепцията за “морал и законност“
(в политиката, икономиката, етиката, естетиката, във всички области на социалната система, във всички области на човешкия живот).
           
Чудовището (& Co.) създава, изгражда и издържа собствен (послушен & дисциплиниран & абсолютно безскруполен)
            репресивен апарат,
            който
има за задача
            да н
алага
           
безскруполно (със сила, страх, пропаганда/ПР/media/academia и huge жестокост)
              
волята на Чудовището-ДС/КГБ (тиранията, господарстването) –
           
управление на
           
войнствената/агресивната/безскрупулната/параноично-патологична (functional)
              
НЕкомпетентност & fraud:
                                              
в the corrupt
                                              
политическа/идеологическа,
                                               икономическата,
                                               съдебна
(!),
                                              
образователна(!),
                                               и в етиката, и в естетиката;
            в цялата социална система,
           
тиранията на Чудовището-Глупак, на чудовищният простак (& Co.),
            чрез физическа агресия, насилие, принуда, рекет/робинхудство, подчинение, конформизъм, заплахи, пропаганда/популизъм, демагогия
and fraud
           
е наложило
            режим на НЕсвобода
, страх & зависимости т.е. господарстване! The morality of the Master.
           
След още малко време
           
Чудовището придобива все повече и по-голяма (полит) власт,
            докато достигне притежанието на
           
абсолютната [държавна] власт (и изгражда строга йерархия и военна-like дисциплина),
            чрез която се превръща

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image758.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image745.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image507.jpg 
http://www.robzor.com/rhouse/businessmoral123_files/image445.jpg 
 


 

http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image627.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image261.jpg http://www.robzor.com/rhouse/mises_files/image030.jpg http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image503.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/PolitSpectrum123_files/image271.jpg  http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image361.jpg 

            не в пророк,
          не в месия,
            а направо в равен на Бога/Allah/Jesus
            за всички индивиди от даден регион(и) -
            реалността е окончателно
                        заменена от параноидната
(шизофренична) лудост
                        и мегаломанията на (the
hard or the softer version of) Мега-Чудовището (самото Провидение!),
            което вече,
(с болния си „вездесъщ & всезнаещ” ум и растящата си нарцистична воля/нагон)
            because
разполага & контролира всички налични ресурси,
            може да решава & мултиплексира
            absofuckinlutely
(безскруполно) всичко по едноличния си (highly субективистичен & нарцистичен) каприз, „справедливост/свобода/хуманизъм“,
           
preference, opinion или прищявка,
            като използва средствата на сила, жестокост, репресия, популизъм, вицове и унищожение – всемогъщество.

                       
(чрез агресия, милиционерстване, (inter-)национализъм-шовенизъм, национални агенции за сигурност, отряди за наказания/рекетиране/принуда, propaganda & fraud)
            Става
absofreakinlutely завършен психопат, Мега Чутовен простак,
            при това патологично мнителен
, angry, hungry for power и хронично невротичен (worrying & UNstable);
            става
absofreakinlutely арогантен завършен (и very чувствителен, обидчив) простак.
           
Няма по-страшно (вредно) от простака-тиранин, lovely Josephine!
            Глупакът-диктатор (& Co.) вече
            вижда и усеща
(his absolute) [state] властта, като цел сама по себе си,
            as
his highest value and goal, баси,
            затова и wants/wishes да я задържи с
използването на всякави (ιgalitι) средства и всички (irrational) методи!
               (
т.е. с цената/жертването на всичко и всеки, защото целта/властта за него оправдава използването на всякакви means)

            Ирационалността, lovely Josephine,
            тотално нахлува
(през абсолютният нарцисизъм на Мега-Чудовището)
            във всяка област и дейност на обществото [
ОДЪРЖАВЯВАНЕ],
            а заедно с нея,
            ръка за ръка, lovely Jos,
            идват
мега НЕсвободата, мега икономическия недостиг,
                       
мега pain, вредата/suffering,

                        мега postmodern нихилизъм, мега негативна енергия,
                        мега
конформизма и мега страха.
            Установява се
           
тоталитар(истич)но общество - за една нация или за един „съюз” от нации. Управлявано, контролирано и регулирано
            –държавнически властвано
/Господ(ар)ствано–
           
от един Мега-Глупак! ( или няколко мега нарцистични и жестоки Глупаци/“елит“/group/“правоимащи“/привилегировани/богове, патологични случаи, които стават мега агресивни, когато някой си се осмели да им каже, че -могат и да- грешат)

 

            Обществото, тогава, притежава (като цяло)
            измамно съзнание за свобода,
            разплащано с absofuckunlutely безсъзнателна НЕсвобода
,
            като губи всякакво чувство за собствена вина и цинизъм -
            поставено е извън
/отвъд всякакъв обективен реализъм/морал/съвест
            и живее капсулирано във виртуалността на „Матрицата”,
суеверието и (religious, суперменската, unhuman/божествена, supernatural) мистиката,
            живее в объркан „паралелен свят“,
           
а пък интелигентността (and intellectuals) -
                        в откровен
конформизъм/паразитизъм/посредственост, груповизъм и (осъзнат) страх!
                       

           
Тълпата е налична, lovely Jos,
            а всяка една тълпа
(which is a group; a group of ppl)
            е always лесно управляема и манипулируема
(by the sociopaths) с десетилетия,
            докато не екзалтира, взриви
се и избухне - за да си намери отново някой нов Глупак или други група Глупаци,
            защото
силните емоции & страсти (емоционализмът, емоционалната лабилност, primitivism, (religious or светски) fundamentalism) (сърдито нахлуват и)
            надделяват над [are being put above]
разумно-рационалното! Защото, lovely Jos,
            където има тълпа
(irrational majority),
            има приливна или цунами вълна - там вече е късно за
(прилагане на) множество разумни и последователни (рационални идеи, values/принципи и) действия.

 

http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image044.jpg

            Важността на (покваряването на) морала и съвестта.
            Всъщност
, lovely Jos,  
            в едно тоталитар(истич)но общество
            всички
“ценности” (моралът, цялата irrational ценностна система)
            се определят, налагат, формират
, shape-ват и диктуват
            от
диктаторът (групата) с абсолютната власт (Държавата/Правителството: политици/лобисти, съдии, банкери, public servants & медии)!
           
А, онзи
            който формира, определя и налага обществения морал
(and the idea of the common/social good),
            ОБЩЕСТВОТО,
            той
absofuckinlutely определя
            кое е добро и кое лошо,
            кое е правилно или погрешно,
            кое е законно и кое НЕзаконно,
            кой ще е по-заможен и кой по-беден - за всички индивиди в това общество, за самото Общество;
            кръгът
/обръчът на абсолютната власт се затваря,
            капанът щраква и
            цялата социално-икономическа система е вече в този капан
!

            С каква цел го прави Диктаторът (доминиращата група, партия, коалиция), Дизайнерът/Господ(арят)/Архитектът/Провидението?

            Доминиране, контрол, регулиране, подчинение, грабене и управление – на (all the rest of) индивидите,
            които вече са
in fact
           
НЕсвободни и зависими (от Него/Държавата/Бога) хσра;
                        са роби, тълпа, органична маса, колективистичен/комунален мат‘риал!
            Всички индивиди
(като Народ) се превръщат в
           
роби [мат‘риал]
          на властта
[of the Господ(арят), the Master],
            на една много, много малка
/tiny по численост група: правоимащи/привилегировани/“партийни активисти“, (право-имащите) (group of) gods! Баси!
            Осъществяване на
(corrupt) власт,
            на абсолютна власт,
            на
малка група хσра  (правоимащи Богове)
            над всички останали: милиони хσра
(недоимащи роби, зависимите)!
           
Диктаторът, lovely Jos,  
            харесва и тачи
                        ласкателството, подмазващината, сервилността,
                        подлизурковщината, малоинтелигентността, раболепието,
                       
конформизма/подчинението (по отношение на неговите „велики и правилни“ идеи, действия, мисли и разбирания);
            той взима/издига на ръководни постове такъв тип хσра, като ги превръща
(по заслуги…) в the controlling
           
кастата на absofreakinlutely правоимащите/избраните/феодалите/привилегированите/ЦК/ОК/ГК/по-равните
              
и техните (зависими и „независими“) [държавни] институции [бюрократи/чиновници/public servants],
            маскирани, като наужким
(мнооого дълбоооко)
            загрижени държавници за „
доброто/интереса/благото на Народа/обществото/social”!
           
Загрижени са за „равенството и братството“ т.е. за НЕсвободата!
                       
[управляващата псевдо: политическа, идеологическа и интелигенция, „научно“ разработваща много тъпи и скучни лозунги,

                              wrong социологии-инженерства, evil политологии/идеологии/теологии
                              и very many популистк
о-(national-)шовинистични идеологеми]
            Диктаторът/тоталитаристът (особено през най-кървавия и най-брутален, of all ages, 20 век)
            управлява и поддържа реда
(политическия, икономическия & cultural)
            с помощта на
(заплаха от) употреба на coersive сила (ДС, КГБ, тайни служби и конформизма на отглеждана the inteligencia & media)
              
и за сметка на тотал(итаристич)но НЕзачитане & злоупотреба with the Individual Rights -        
                                  
тоталитаристическото (part of the комуналното/колективистичното) мислене [Държава],
                                  
{e.g. СССР, Нацистка Германия, НРБ, Венецуела, Путинска Русия, Turkey, Red China, Северна Корея}
                                   which do not recognize the IR, камо ли да ги protect-ва! Баси!
           
За комуналното/groupthink/egalitaristic мислене/ideology, lovely Josephine,
              
в политически, икономически и културно-естетически context
           
човека
            е
(almost) нищо,
            а
secondary thing,
            a
the колектива/Държавата/Партията/Каузата е primary важното; the collective is above the individual; the supremacy of the collective!

            С какви СРЕДСТВА диктатора (дизайнера, ЗЛОТО), lovely Josephine,
            постига ЗАКЛЮЧВАНЕТО на социалн(о-икономическ)ата система в капана му, в неговия собствен капан?
           

            Първо,
            с
употребата на (the coersive) сила, принуда и репресия/агресия – на the spirit, душата и тялото на всеки ordinary индивид от това общество-
            осъществявани чрез полицията, армията, службите, съдът и
institutions of Държавата – физическият репресивен механизъм; страх, фобия от самият страх и тотална зависимост/конформизъм.
           
И второ,
            по-важното и по-опасното – чрез
идеологията:
                        идейно
/идеологическо ПРопагандиране, (на Зловредното, което се представя за наужким Доброто, баси!)
                        ежедневно, методологично & системно ВНУШАВАНЕ (
via the mind’s brainwashing) на the EVIL ИДЕИТЕ/морала/“правотата” на Диктаторът,
                        чрез изПОЛЗВАНЕ на всички информационно-комуникационни канали и образователни институции
ЗА IDEOLOGICAL ПР(опаганда)
                        промиване на мозъците на индивидите (
mind’s brainwashing);
                        създаване на култура
                                  
(естетика, изкуство, литература, традиции, навици, фолклор, музика, легенди, митове, герои, пренаписване на историята,
                                            модели на възпитание, модели за подражаване, философия: политическа, социална и икономическа)
–
                       
the интелектуалния репресивен механизъм.
           
Съвременият диктатор-етатист, lovely Josephine,
           
the neo collectivist, the corporatist,
            новият
(soft type of) диктатор
                       
(the нео егалитарист - партиен/social активист, магистрат, intellectual и/или бюрократ,
                             
which работи in the public sector, is paid by the данъкоплатеца and for “the common good”, в името на „интереса на народа/Обществото/Държавата/Националната Сигурнос/Съюза“)
              
привидно/прикрито
            НЕ е
(физически) брутален към индивида/ppl
           
и (уж)
              
НЕ (из)ползва absofreakinlutely безконтролно (безмилостно жестоко) ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ И THEIR СПЕЦИАЛНИТЕ СРЕДСТВА –
                       
той НЕ всява страх и дори COULD be харизматичен, МАЧО, „значим“ и харесван от the majority of the people in a nation;
           
NEO-ЕТАТИЗМЪТ of the 21 century
            e
с бело-сини якички, костюми & вратовръзки
           
и се състои in fact
           
в (intellectually) упражняването (of цирка) на
            задкулисни
/masked
           
corrupt & populist манипулативни/dishonest,
                       
[compromising, абсолщтли безпринципна i.e. immoral, double standard; прагматично-консенсусни)
                       
политика (дърдоренето of „political correctness, опорни точки & толерантност“; „социал-демократизъм/капитализъм с човешко лице“],
                       
икономика (уелферизъм, соц(иален) “free market”)
                        естетика,
                       
религионизъм/мистицизъм, (левичарски, центристки и десен)
                        мулти
culturalism & НЕ(objective)law of order (НЕзаконност, узаконено/лобистко словоблудство и беззаконие),
                        чрез (овладяването на)
ВСИЧКИ & ВСЯКАКВИ МЕДИЙНИ КАНАЛИ (мултигрупизъм, collectivism) =
                       
= EVIL идеологическа ПР(опаганда) = (водена of absofreakinlutely безмилосна) ФИЗИЧЕСКА и(ли) ХИБРИДНА ВОЙНА (срещу Доброто), баси!
           

           
Целта (на the yesterday’s & the today’s Злото)
            е
(завземане/keeping the polit) ВЛАСТТА/влиянието,
           
via PReaching & using КОНФОРМИЗЪМ/ПАРАЗИТИЗЪМ
              
и НЕзаслужено/dishonest/immoral/мошеническо/измамническо (личностно/private) ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ -
                        за етатиския/диктаторския
(very tiny, придворен, шуробаджанашки)(партиен, лобистки, магистратски, бюрократичен & псевдо-интелектуален/cultural)
                       
„ЕЛИТ“ (group), ОЛИГ(АРХ)ОФРЕНИЯ = (the evil) ДИКТАТУРАТА НА (the evil) НОМЕНКЛАТУРАТА! Баси!

*

            Изводът:
           
Моралът,
                        ценностната система,
           
дефинират и управляват  
            целта и средствата на реализираната дизайнерска форма на
the сошъл „религия“/инженерия,
            изградена & подържана от (нео-)Диктаторът
(доминиращата група, Social Държавата/democratic Правителството)!
            Така е било през всички векове, до днес включително.
            Така ще бъде и занапред
!
            Как така?
            Няма и не може да има нещо ПО-ВАЖНО ЗА
THE ИНДИВИДЪТ, за всички индивиди, от МОРАЛЪТ (ценностната система).
                       
Yes, the (ir)rational morality воистина RUNS an individual MIND! And how about the group(’s) “mind”, a?
            Ала ВЪОБЩЕ НЕ Е НЕОБХОДИМО,
            сбъркано мислене е,
lovely Josephine,
            НЕ ТРЯБВА НЯКОЙ СИ ИЛИ НЯКОЯ СИ
ГРУПА/(the utopian goal of unity of) ХΣРА (Държавата, партия, коалиция, tribe, collective),
            ДА ФОРМИРА
,
            SHAPE
И ДА НАЛАГА (ПРИНУДИТЕЛНО, СИЛОВО, COERSIVELY)
            НЯКАКЪВ СИ ОБЩЕСТВЕН
/united/majority/group МОРАЛЕН КОДЕКС/принципи,
           
на който, ти да видиш, lovely Jos,
            индивида,
            всеки човек,
must obey (or go to prison/hell)!
            Oh, that
комунално-колхозническо мислене (кофти е, когато this seltakis mentality е насадено у половината (of the older part of the) БГ народа)!
            Индивидът,
            отделния индивид,
            свободния индивид в едно свободно общество – трябва и може да има свободата и желанието САМ
остоятелно
              
той да си го формира,
            сам той независимо да управлява
(regulate & control) животa си,
            неговия си
собствен живот (като всеки човек/гражданин съблюдава, а Правителството доминира, регулира/shape и контролира т.е. to авторитарно restrict-ва protect-ва the неотменимите IR т.е. (свободата/сувернитета на) индивида!),
            тъй както той намери за добре
, BASED ON (СПАЗВАНЕТО НА) ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА!
                        Защото неговия си живот е негов си!
                        Следователно неговия
choice,
                        трябва да може да бъде – негов си,
voluntary/free, НЕпринудителен/НЕнатрапен, non-coersive,
                        ЕДИНСТВЕНО И САМО
BASED ON (СПАЗВАНЕТО НА) ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА!
            Чудовищата винаги (, because of their morality of failure & functional НЕknowledge/невежество)
           
at the end (, защото in fact са the REAL/OBJECTIVE/ABSOLUTE/TRULY Злото), lovely Josephine,
            произвеждат
(total) DESTRUCTION =
            the Equilibraty of Stagnation/Poverty/failure/Regress,
D&D&D model -
            for
(all) the ppl in a nation or many nations!

 
 

 
 
 
 
  
STATISM = COLLECTIVISM = ALTRUISM = MYSTICISM
 
 
 
 

 
  
 
 
OF THE ABSOLUTELY EVIL (BIG) BROTHER(ISM) SOCIAL(IST) PROJECT!
  
 
 
 
 

Тази БЛОК СХЕМА (АЛГОРИТЪМ), lovely Josephine,
 

            т
ова (по-горе описано) ДИКТАТОРСТВУВАНЕ/ТОТАЛИТАРИЗЪМ
            вече се е случвало (и днес продължава, в задкулисната/заговорническата social-демокрация/уелферизъм или като форма на откровенна путинизация, да се случва!)
            ХИЛЯДИ ПЪТИ в човешката история -
           
както за една нация, така и за група нации, а и за много и разни „съюзи” или коалиции, баси!

Именно таз’ БЛОК СХЕМА (АЛГОРИТЪМ), lovely Josephine,

            IS ALL ABOUT THE (REAL)
HIGHWAY TO HELL – THE ONLY HELL THERE IS:
            HERE ON THE EARTH, (WITH)IN THE REALITY!
            NO,
NO, NO, THERE IS, LOVELY JOSEPHINE,
           
NO HELL …UP (НЕЙДЕ СИ) IN THE SKIES!
           
           
YOU MUST CLEARLY UNDERSTAND, LOVELY JOSEPHINE,
             
ЧЕ НЯМА, НЕ СЪЩЕСТВУВА, НЯКАКЪВ/НИКАКЪВ (СИ) “СПАСИТЕЛ”,
             
ЧЕ (THE REAL) РАЯТ И (THE REAL) АДА СА ТУК, ТУК НА ЗЕМЯТА! OK?
           

           
 АДЪТ Е ТУК И СЕГА! РАЯТ СЪЩО! ALL WE REALLY HAVE TO DO IS (TO) CHOOSE!
             YES, WE HAVE
TO CHOOSE WHICH ONE (OF THESE TWO) WE PREFER TO LIVE IN! GET IT?
             YES, THERE ARE SO MANY
IRRATIONAL ХОРА, LOVELY JOSEPHINE,
           
 КОИТО (И ДНЕС ДОРИ) ABSOFREAKINLUTELY ПРЕДПОЧИТАТ (THE REAL) ЗЛОТО, БАСИ!
           
 ТЕ СА (UN)CONSCIOUSLY ЧАСТ ОТ (THE REAL) ЗЛОТО! YES, ABSO(FREAKIN)LUTELY!
             И ДА, ДА, ДА,
ЗЛОТО, LOVELY JOS, ВИНАГИ СЕ (ЗА)МАСКИРА КАТО (УЖКИМ) ДОБРО(ТО)!
             
WHAT IS THE (BRINGER OF) АБСОЛЮТНОТО ЗЛО, THE (YESTERDAY’S & TODAY’S) ЗЛО BRINGER?
             
ЗЛОТО ВИНАГИ НОСИ (В СЪЩНОСТТА СИ), LOVELY JOSEPHINE,
           
 МОРАЛНА1, ИНТЕЛЕКТУАЛНА2, ПОЛИТ3-ИКОНОМИЧЕСКА4 & CULTURAL5 РАЗРУХА! IT IS A DESTROYER!
             
ЗЛОТО, ЗАЩОТО ИМА ABSOFUCKINLUTELY КОФТИ (= IRRATIONAL) ИДЕИ & ВИЗИИ ЗА, LOVELY JOSEPHINE,
           
 [ЗАЩОТО IN FACT М-Р-А-З-И = Е ИСТИНСКИ AGGRESSIVELY НАСОЧЕНО СРЕЩУ]
           
 Ж-И-В-О-Т-А1, СВОБОДАТА2, СОБСТВЕНОСТТА3, (СТРЕМЕЖА КЪМ) HAPPINESS4 И КАТО ЦЯЛО КЪМ СВЕТА5,
           
[ИЛИ НАКРАТКО КАЗАНО – ЗЛОТО МРАЗИ/RESENTS  ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА И ОБИЧА (ДА ПРОПАГАНДИРА) COLLECTIVISM]
             
ИМЕННО ЗАТОВА ЗЛОТО (ANGRILY & НАГЛО) П-Р-Е-З-И-Р-А ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА, LOVELY JOSEPHINE,
           
 КАТО С ABSOFUCKINLUTELY ВСИЧКИ СИЛИ ИМ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ – ДА, СТРЕМИ СЕ ДА ГИ УНИЩОЖАВА!
           
 ДА, ЗЛОТО DESTROYS SO MANY (FUNDAMENTALLY) VALUABLE STUFFS = REAL VALUES! EVIL BRINGS WARS!
             ТО Е
НЕПРАКТИЧНОТО, TRIBAL(ISTIC)! И ЗАТОВА НОСИ ТОТАЛ(ИРА)НА DESTRUCTION TO SO MANY (LIVES OF) PEOPLE!
             
ДА, ЗЛОТО (ОПИТВА ДА) ПРАВИ (МНОГО И ВСЯКАКВИ) ЗЛИНИ,
             КАТО
(ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ПР(ОПАГАНДИРА & СЕ БОРИ ЗА) (АМА НАУЖКИМ!) СВОБОДА/ДОБРОТО НА НАЦИЯТА И ЗА (ALL ХОРАТА ПО) СВЕТА!
           
 ЗЛОТО Е ВСЪЩНОСТ ABSOFREAKINLUTELY DISHONEST, ЛЪЖЛИВО, ВОЕННОЛЮБИВО & RESENTFUL = ФАШИЗОИДНО(ТО) = МРАЗИ ДОБРО(ТО)!
 
 
АЗ ЗНАМ, ЧЕ БОГ НЯМА, НЕ СЪЩЕСТВУВА, LOVELY JOSEPHINE,
                                               
НО ДЯВОЛ/САТАНА/ЗЛО СЪС СИГУРНОСТ ИМА, СЪЩЕСТВУВА! БАСИ!

            SO, LET’S NOW TALK ABOUT
THE REAL HIGHWAY TO (THE 100%) HELL/SERFDOM! ОК?
            ДА, НЕКА СЕГА ДА ГОВОРИМ ЗА
ЗЛОТО, LOVELY JOS, БЕЗ (И ГРАМ) МИСТИЦИЗЪМ!
            ДА, НЕКА ДА ПОГОВОРИМ –
ЗА THE REAL САТАНАТА (ТУК НА ЗЕМЯТА) = THE (D)EVIL: THE (РЕЖИМА НА) DICTATOR(SHIP)!

ЗА (THE ONLY REAL) САТАНАТА/DESTROYER (ТУК НА ЗЕМЯТА) - THE (BRINGER OF) ABSOLUTE EVIL!

THE ABSOLUTE EVIL, LOVELY JOSEPHINE,
     
  

IS ЗАКОННО, УЗАКОНЕНО (ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЛАСТ) НЕЩО, НО Е ABSOFREAKINLUTELY НЕМОРАЛНО!
     
SO, LET’S NOW, LOVELY JOSEPHINE,
      TALK ABOUT
THE ABSOLUTELY EVIL, THE ABSOLUTELY UNWORTHY (ЗЛОВРЕДЕН) LIFE OF ANY DICTATOR (МАРОДЕР)!

                                               
                                        THE ABSOLUTE ЗЛОТО, LOVELY JOSEPHINE, Е ВИНАГИ (УЗАКОНЕНА, НО REALLY) ПРЕСТЪПНА ТОТАЛИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ=
                                        МАЛОЧИСЛЕНА (, НО МНОГО ЗЛА) ГРУПА ХОРА, КОЯТО ОСЪЩЕСТЯВА (ТЕРОР, ЧРЕЗ УСТАНОВЯВАНЕ РЕЖИМ НА) ДИКТАТ(УРА)!
                                        YES, THE  ALWAYS, LOVELY JOS, LEADS TO !
                                        THE (IDEOLOGY OF)IS ABSOFREAKINLUTELY ТЕРОРИЗЪМ, !
            ДА, ПЪРВАТА по ред, lovely Josephine,
           
НАЙ-ГОЛЯМАТА (the greatest social-economic) ЗЛИНА (& ГРОЗОТИЯ), която изобщо (ever) може да съществува within the (objective) reality,
           
НАЙ-ГОЛЯМОТО (the greatest морално, интелектуално и иделогическо) ЗЛО (ВАРВАРСТВО, THE AGGRESSIVE HUMAN EVIL), (for)ever,
                                    IS THE (application of режим на) TOTALITARIAN(ISM), (установяване на any kind of) ДИКТАТ(УРА) (НЕсвобода, 100% irrationality, която носи злини),
                                   
ведно с its absolutely EVIL (DARK, MYSTICAL, UNREALISTIC) VIEW of LIFE, LIBERTY, PROPERTY, HAPPINESS & THE WORLD! Welcome to the UNreality:
                                                           
  
                                                               

                             
WALKING/RUNNING ПО ПЪТЯ НА THE ABSOLUTE “ПРАВДАТА, ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОСТТА”! E, БАСИ!
                             
                             
                             

                                                                         
THERE IS, THERE EXISTS, THE ABSOLUTE EVIL - IN THE (YESTERDAY’S & TODAY’S) WORLD! YES, REALLY!
                                                                          YES, (И YESTERDAY, И TODAY) СЪЩЕСТВУВАТ EVIL PEOPLE, СЪЩЕСТВУВАТ EVIL ИДЕОЛОГИИ (I.E. SETS OF IDEAS)!
                                                                          ТЕЗ‘ ЗЛОВРЕДНИ ХОРА AND ТЕЗ‘ (A LINE OF) АНТИЧОВЕЧНИ ФИЛОСОФИИ = DICTATOR(SHIP)S, LOVELY JOSEPHINE,
                                                                          ЗАЩОТО СА ABSOLUTELY (100%) IRRATIONAL, БАСИ, THEY HATE/RESENT FREEDOM (AND THE IR),
                                                                          СА EXISTENTIAL ЗАПЛАХА TO THE (YESTERDAY’S & TODAY’S PEOPLE OF THE) WORLD! ABSOLUTELY!
                                   SO,
THE A-B-S-O-L-U-T-E EVIL, THE ROAD TO HELL, THE A-B-S-O-L-U-T-E (CENTRALIZED POLIT) POWER,
                                  
ЗАЩОТО Е ABSOLUTE EXISTENTIAL ЗАПЛАХА, LOVELY JOSEPHINE, TO ALL THE LIVING HUMANS IN THE WORLD…
                                   MUST NOT BE ALLOWED TO HAPPEN OR
АКО ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА, IT MUST BE ABSO(FUCKIN)LUTELY DESTROYED!
                                  
И ЗАПОМНИ, ДИКТАТОРЪТ, LOVELY JOSEPHINE, САМ НЕ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРЕ ДА ВЪРШИ ТОВА EVIL КОЕТО ВЪРШИ!
                                
  ДИКТАТОРЪТ, LOVELY JOS, ТРЯБВА ДА БЪДЕ СПРЯН = MUST BE DESTROYED, ИНАЧЕ ТОЙ САМ НИКОГА НЕ (СЕ) СПИРА!
                                                           

                                                           

                                                  ТОЗИ ABSOFREAKINLUTELY EVIL ДОМЕЙН OF THE (THE BRUTALITY OF ANY) (HUNGRY FOR POWER) DICTATORS(HIP),
                                                  THOSE ABSOFREAKINLUTELY ФАНАТИЧНО, LOVELY JOSEPHINE, STUPID (& ИСТИНСКИ ЗЛОВРЕДНИ & ЗЛОБНИ) PEOPLE,
                                                  КОИТО (USUALLY) СА ABSOFUCKINLUTELY (РАДИКАЛНИ!) НАЦИОНАЛ(СОЦИАЛ)ИСТИБОГОЧОВЕЦИ”, БАСИ! НЕО-НАЦИСТИ), LOVELY JOS,
                                                  WANT (THEIR COUNTRIES &) СВЕТОВНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН РЕД ДА СЕ ОСНОВАВА НА ПРИНЦИПА: “СИЛА ЕСТЬ ПРАВО” = ЗЛО(БНО)ТО!
                                                  ВСЯКА (СТРАНА-)ДИКТАТУРА, LOVELY JOSEPHINE, IS ABSOFUCKINLUTELY БРУТАЛНА ПОЛИЦЕЙСКА ДЪРЖАВА! YES, ABSOLUTELY!
                                                  ANY DICTATOR(SHIP), ВСЯКО ЗЛО(БНО) НЕЩО, LOVELY JOSEPHINE, МРАЗИ И ЗАТОВА ИСКА ДА РАЗСТРЕЛВА ВСЯКО ДОБРО! ABSOLUTELY!
                                                  ANY DICTATOR(SHIP), ЧРЕЗ (APPLYING) ТОЗИ (100%) IRRATIONAL ПРИНЦИП, LOVELY JOSEPHINE, РАЗСТРЕЛВА (THE RATIONAL) МОРАЛА!
                                                  ВСЕКИ ДИКТАТОР, USING ТОЗ‘ ПРИНЦИП, LOVELY JOS, РАЗСТРЕЛВА (THE REAL) VALUES & ПРОИЗВЕЖДА BARBARISM: НЕСВОБОДА И АД!
                                                  НИКОЯ (СТРАНА-)ДИКТАТУРА, LOVELY JOS, MUST NOT BE ПРИРАВНЯВАНА/УРАВНЯВАНА С НЯКОЯ ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА (FREER COUNTRY)!
                                                 
                                                                                               

                                                                                               
ANY DICTATOR(SHIP) BY USING ТОЗ‘ ПРИНЦИП ABSOLUTELY РАЗСТРЕЛВА THE INDIVIDUAL RIGHTS,
                                                                                                AND PROMOTES THE „ПРАВДАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА“ = THE “RIGHTEOUSNESS” OF A GOD/TZAR!
                                                                                               
                                                                                               

                                                                                               

                                                                                                    

                                                                                                                

                                                                                                                       
И ПРЕДИ (1989), И TODAY, LOVELY JOSEPHINE,
                                                                                                                        ФАШИЗОИДНИЯТ ХАРАКТЕР (И ДЕЙСТВИЯ) НА
                                                                                                                        ЗЛО(БНО)ТО Е НАЙ-ГОЛЯМАТА REAL ЗАПЛАХА ЗА
                                                                                                                        ЦЕЛИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН (CIVILIZED) СВЯТ,
                                                                                                                        ЗАЩОТО IT IS (ПО СЪЩНОСТТА СИ), LOVELY JOSEPHINE,
                                                                                                                        ABSOFUCKINLUTELY ТОТАЛ(ИТАР)НО IRRATIONAL1,
                                                                                                                        (ДА, ЗЛОТО/CRAZYNESS IS BASED ON IRRATIONAL IDEAS!)
                                                                                                                         
                                                                                                                        ABSOFUCKINLUTELY (100%) ЛЪЖЛИВО2, БЕЗЧЕСТНО3, IMMORAL4 &
                                                                                                                         
                                                                                                                        ABSOFREAKINLUTELY БРУТАЛНО АГРЕСИВНО5 (=ФАШИЗОИДНО5a, WICKED5b)! БАСИ!
                                                                                                                        ЗЛО(БНО)ТО НАЙ-МНОГО ОБИЧА ДА МРАЗИ, TO RESENT! ВСЯКО (POLIT) ЗЛО,
                                                                                                                        ВСЕКИ ДИКТАТОР И (ОЛИГАРХ) СВИТАТА МУ, LOVELY JOSEPHINE,
                                                                                                                        ВИНАГИ ОТРИЧАТ, ЧЕ Е ДИКТАТОРА И СВИТАТА МУ СА (ДИКТАТОРСКОТО) ЗЛО!
                                                                                                                        ВСЕКИ ДИКТАТОР, LOVELY JOSEPHINE, (МРАЗИ &) СЕ СТРАХУВА НАЙ-МНОГО OT
                                                                                                                        (УСТАНОВЯВАНЕТО НА СТАБИЛЕН РЕЖИМ НА) Д-Е-М-О-К-Р-А-Ц-И-Я1
                                                                                                                        & THE F-R-E-E(dom