http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png

THE (MAKING OF) ONE(’S OWN HUMAN) SELF = (IR)RATIONALITY-BASED HUMAN.
THE INDIVIDUAL, ANY
HUMAN, LOVELY JOSEPHINE, (I-R)R-A-T-I-O-N-A-L-L-Y
СЪЗДАВА/О-Б-Р-А-З-О-В-А/ОБРАЗУВА/ГРАДИ СЕБЕ СИ (HIS OWN MIND & MORALITY)=
 
ИЗГРАЖДА СОБСТВЕНАТА СИ (IR)RATIONAL(ITY-BASED) (РАЗ)ЛИЧНОСТ! ABSOLUTELY!
СВЕТЪТ СЕ СЪСТОИ, lovely Josephine,
ОТ (GOOD, BAD & EVIL идеи и идеологии на) Х-О-Р-А, HUMANS, INDIVIDUALS,
КОИТО
САМИ  (IR)RATIONALLY СИ ИЗ(Г)РАЖДАТ, lovely Jos, THEIR OWN
(СЪОТВЕТНИ
 GOOD, BAD OR EVIL = CIVILIZED, ДИВАШКИ OR MIXED)
ОБЩЕСТВА,
ДЪРЖАВИ/СТРАНИ & (цели големи) РЕГИОНИ!

ON THE TODAY (EU, BG &) WORLD’S
MAINFRAME MEDIA (& ACADEMIA),
WHICH
SYSTEM, LOVELY JOSEPHINE,


IS THE
EVIL (EU, BG &) WORLD’S STATiST MORALITY & CULT(URE) –
  
THE (
EU, BG &) WORLD’S EVIL PRAGMATiSTS & LIARS (PR) MACHINE!
SO, НЕКА ДА ПОГОВОРИМ СЕГА ЗА THE 21ST CENTURY, LOVELY JOSEPHINE,

MEDIA (& ACADEMIA)’S ШАМАНИЗЪМ (= ШАРЛАТАНСТВО, ПОПУЛИЗЪМ) IN THE DEMOCRACY.
[А ДА НЕ ГОВОРИМ ИЗОБЩО, LOVELY JOSEPHINE, ЗА ТОТАЛИТАРНИТЕ IDIOTIC STATES, НАЛИ?]

STATE-based PROTECTIONiSM1, (RE)DISTRIBUTIONiSM2 & REGULATIONiSM3, lovely Josephine,
са
НУЖНИ САМО на the TZARs (hard & soft autocracies/paternalists) за да КОНТРОЛират раята!
 
ВСЯКА
evil (управляваща) POPULIST (АВТОРИТАРНА) POLIT ПАРТИЯ/КОАЛИЦИЯ/INSTITUTION, lovely Josephine,
(ИСКА ДА) РЕГУЛИРА & КОНТРОЛИРА the (БГ) (MAINframe Media/Academia’s) НАРАТИВ!
ВСЯКА ДЪРЖАВАНА ИНСТИТУЦИЯ/MEDIA (& all government-financed different versions of SCHOOLS & преподавателите working in these schools), lovely Josephine,
(
има лоша история to) USE (all kinds of) DISHONEST (& truly lying)  NARRATIVES (in order) TO PROMOTE THE (bad & evil politics & economics of the) STATE(ism)!
[And how about building Партия of (от и за) интелектуалци(те) for the public/greater/common good = TO SAVE our nation/регион/world, а?]
Why?
За да (може) успешно (и по-лесно да) ПРОДАВА/ПРопагандираПРоповядва [со кротце, со благо и со малко (повечко) кютек], lovely Josephine,
its POPULIST ЗЛОВРЕДНИ/АВТОРИТАРНИ IDEA(L)S & ЛОЗУНГИ/НАРАТИВИ to the (IRrational МНОЗИНСТВОто от the) public/хо́рата/обществото!
Това е ПРИНЦИПа на
(any version of HARDer or SOFTer) COLLECTIVism, STATism, WELFARism! Yes, absolutely!
ОК?
Get that, lovely Josephine?
 

 &
THE TODAY (
EU, BG, WORLD)’S MAINFRAME MEDIA (& ACADEMIA)
IS NOT, NOT, NOT A REAL VALUE(ABLE STUFF). YES, ABSOLUTELY!
МНОЗИНСТВОТО PPL РАБОТЕЩИ В МЕЙНФРЕЙМ MEDIA (& ACADEMIA)
СА НЕПРАКТИЧНИ (=НЕПРОИЗВОДИТЕЛНИ, INEFFICENT, IMMORAL) =
ТЕЗ‘ ХОРА ARE IN A WAR WITH EFFICIENCY & PRODUCTIVITY, БАСИ!
ЗАТОВА THE (MAJORITY OF) TODAY’S MEDIA (& ACADEMIA)
ПРОМОТИРАТ IRRATIONAL(MORAL)ITY = UNREALITY, БАСИ!
О‘МФГ,
THE TODAY’S (EU, BG) WORLD IS FULL OF MORONS!
[O
Х, ТЕЗ‘ MORONS! ДЕБИЛИ, СЪР! THESE ARE EVIL STUFF!]
ТОВА ВАЖИ И ЗА THE TODAY’S MEDIA (& ACADEMIA), ТОО!

OH, THAT ABSOFREAKINLURELY TRUTH TZAR(iSM) IDEAL(S) -
OF THE (MAJORITY OF THE) TODAY’S MEDIA (AND ACADEMIA)!
       
OF THE FAKE(NESS & CORRUPT MENTALITY OF) (EU, BG) MAINFRAME MEDIA (& ACADEMIA).
OF THE (UN)CONSCIOUS SUPPORT OF THE PLATO‘S LINE BY THE (EU, BG) MAINFRAME MEDIA.
OF THE TODAY’S (GLOBALiSM OF THE
EU AND BG) (DEMOCRATIC) INTELLIGENTSIA E(GA)LITE.
OF THE
(MAJORITY OF PPL WORKING FOR = CONSTRUCTING THE) MAINSTREAM MEDIA (& ACADEMIA).

ПОВЕЧЕТО ОТ THE TODAY’S (EU, BG) MAINFRAME MEDIA (& ACADEMIA) WORKERS, LOVELY JOSEPHINE,
[AND ESPECIALLY THOSE WHO WORK FOR IN THE TODAY’S (
BG) SOCIAL SCIENCE DEPARTMENTS]
СА REAL HARDCORE OR SOFTER (SOCIAL JUSTICE WARRIORS) МИСТИЦИ! O’ YES, ABSOLUTELY!
ВСИЧКИ (ПОДВИДОВЕ) МИСТИЦИ ЖИВЕЯТ, КАТО (ФАНАТИЧНО) ВЯРВАТ, LOVELY JOSEPHINE,
 
IN (
A VERSION OF) ТЯХНА СИ (ИЗМИСЛЕНА) "РЕАЛНОСТ" = FAITH-BASED UNREALITY!
Е, БАСИ,
БАСИ, WTF - ДА (ПО)ВЯРВАШ В (ОБЕКТИВНО) НЕВЪЗМОЖНОТО!
ТОВА СА ХОРА С (НАПЪЛНО) ОБЪРКАНО (= CONFUSED)
СЪЗНАНИЕ,
ЗАЩОТО
THEIR MORALITY(-BASED  ОСНОВЕН NARRATIVE)

IS (RADICALLY) CONFUSED, IS SICK! YES, ABSOLUTELY!
БАСИ!
THE (RADICAL) MYSTIC, ВЕДНО С HIS DOGMATIC DOCTRINE,
IS A (REALLY)
MENTALLY SICK HUMAN, LOVELY JOSEPHINE,
(ТОВА ОЗНАЧАВА ДУХОВНО SICK ЧОВЕК! YES, ABSOLUTELY!)
КОЙТО, ОБАЧЕ, (СИ ABSOFREAKINLUTELY ЯКО) ВЯРВА, БАСИ,
ЧЕ МОЖЕ(
Л БИЛ, ТИ ДА ВИДИШ) ДА МИСЛИДА ДЕЙСТВА)
(МНОГО) (
РАЗ)УМНО, (МНОГО) ПРАКТИЧНО! O’ ТОЗХАРАКТЕР -
OF A (ВОИСТИНА) CONFUSED HUMAN, КОЙТО, ОБАЧЕ, МНОО‘ ТЪП(ИЧК)О ВЯРВА,
ЧЕ E НОРМАЛНОТО
= ОБЕКТИВНОТО КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ = ДОБРОТО, БАСИ, А?!
 
ИМАМЕ (В БГ) ХОРА МНОГО
(WORKING FOR IN THE MEDIA), LOVELY JOSEPHINE,
НО ИСТИНСКИ (РАЦИОНАЛНИ
, РАЗУМНИ) ХАРАКТЕРИ - (СА МНОГО, МНОГО) МАЛКО!
НАЙ-АБСУРДНОТО
НЕЩО, ОБАЧЕ, ПРИ РАДИКАЛНО DOGMATIC МИСТИЦИ, LOVELY JOS,
Е, ЧЕ ТЕЗ’ (ABSOLUTELY MORALLY CONFUSED) CHARACTERS (СИ) МИСЛЯТ ВЯРВАТ, БАСИ, ЧЕ
ТЕХНИТЕ ОСНОВНИ (
SETS OF) IDEAS СА (БИЛИ), ТИ ДА ВИДИШ, “НАУЧНО” ОБОСНОВАНИ;
И ЧРЕЗ ТЕЗ’
ИДЕИ (ПО “НАУЧНОМУ”) ИНТЕРПРЕТИРАТ ABSOLUTELY INCOHERENTLY СВЕТА,
СВОБОДАТА, (ОРГАНИЗАЦИЯТА НА) ЖИВОТА, СОБСТВЕНОСТТА И (PURSUIT OF) HAPPINESS!
А ЩОМ КАТО
МИСТИЧНИТЕ (SETS OF МОРАЛНИ) ИДЕИ СА INCOHERENT WITH THE REALITY &
WITH
THE (REAL) SCIENCE, ТО(ГАВА) ВСИЧКО ОСТАНАЛО В ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ
И ЕСТЕТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ = ИСТИНСКИ CORRUPT (=
ЗЛОТВОРНА) PATERNALIST ФИЛОСОФИЯ!

 

„Учи, (цял живот) учи, поне 20-25 години учи, (млади) човеко,
 в
(all the levels of държавни) (БГ) ýчилища! Защото, именно това е
 THE ONLY ВЕРЕН начин да бъдеш (да се развиеш) истински ДОБРЕ в живота (си)!“ -
 ПРОПОВЯДВА
(ни) THE (БГ) MAINFRAME Media (& Academia),
 
която е НЕразделна част от the evil (State-cartel) System=
 
СИСТЕМАТА, основана на (зъл) ПОПУЛИЗЪМ (& its наратив)!
 Това е НЕпрактична (irrational) (БГ) Система (that does/can not work),
 
но която ВИНАГИ се стреми, lovely Josephine,
 да ПРОМИВА
/MANIPULATE мозъците на (по-младите) хо́ра, които follow (have faith in) this System!
 Таз‘ Система of the mainframe Media (& Academia), because IRrational, lovely Josephine,
 ОБЕЗЛИЧАВА (the minds of) (younger) хо́рата! Изцежда ги! Смачква ги! Прецаква ги! Прецаква живота (им)!
 Това е НЕпрактична (
irrational, мистична, but very powerful шуро-баджо) Система,
 която не, не, не дава НИЩО практично на (по-младите) хо́
ра попаднали в нея;
 която СЪЩЕСТВУВА САМО
за(ради) самата (IRrational) себе си, САМО в (corrupt) интерес на себе си –
 за its own IRrational/INeffectual (Media & Academia) учители-„будители“ (паразити),
 и която,
absofreakinlutely корупционно и НЕефективно се поддържа (от паразити), lovely Jos,
 за да (може да) ИЗГРАЖДА истински НЕрационални (БГ) хо́ра-РАБОТНИЦИ,
 
based onto an IRrational morality, а следователно и IRrational (БГ) politics & economics,
 които (
“working class” хо́ра) да (искат да) РАБОТЯТ за (too) low or average (БГ) доход!
 
Omfg?!

OF THE (EU, BG, WORLD) MAIN(FRAME), LOVELY JOSEPHINE,
MEDIA(‘S PARALLEL
REALITY & ГРАНДЕ ПАТРИОТАРИЗЪМ)!
ЗА THE ABSOFREAKINLUTELY DELUSIONAL (& DOGMATIC)
KNOWLEDGE WITHIN THE (EU, BG, WORLD) MEDIA (&
ACADEMIA)=
OF THE MEDIA (&
ACADEMIA)‘S REAL DELUSIONAL (EXPERT) SKILLS!
[So, do you want, lovely Jos, to trust (the majority of) these "experts"
who absofreakinlutely LOVE
stupidism & their own гранде irrationality, a?]

OF THE (БГ) MEDIA’S (BAD) SHOW (СПЕКТАКЪЛ),
(
СРЕДСТВОТО НА THE EVIL POPULIST ПОЛИТИЦИ)
THAT КУЛТИВИРА IRRATIONALITY/UNREALITY
WITHIN THE (MAJORITY OF THE) PPL’S MINDS!
 

 
ЗА THE (DUMB) ПРИВЪРЗАНОСТТА, LOVELY JOS,
[НА THE ABSOLUTELY HUGE (BG) МНОЗИНСТВОТО OT ХО́РАTA]
OF THE БГ (MAINFRAME) MEDIA (& ACADEMIA)
КЪМ
THE REALLY КОФТИ/EVIL (SETS OF) IDEA(L)S,
КЪМ
THE STUPID(iSM OF) (ДОКТРИНАТА) МИСТИЦИЗѢМ!
SO,
THE (MAJORITY OF) BG INTELLECTUALS, LOVELY JOS,
ВСЪЩНОСТ СА REAL ANTI-ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ! ABSOLUTELY!
ТЕЗИ (MAJORITY OF) ХО́РА ЖИВЕЯТ ИЗВЪН РЕАЛНОСТТА
И ЗАТОВА
ИМАТ INCOHERENT ВИЗИЯ ЗА СВЕТА/ЖИВОТА!

So, be(a)ware, lovely Josephine,
of these people’s
мистицизѣм,
of these ppl’s blind faith(ism)!
‘Cause this stuff can be(come)
dangerous for YOUR health:
YOUR (
life, liberty, property
&
the pursuit of) happiness!
So, lovely Jos,
be smart:
don’t let the (BG) educators
to corrupt
YOUR mind(set)!

"Мразя когато бъркат образованието с интелекта.
  Може да си с бакалавърска (или професорска) степен
  и въпреки това да си (
absofreakinlutely) идиот/irrationalist!"
                                                  Илон Мъск
So,
beware, lovely Josephine,
of (
the bad vision of life of)
the Media & Academia,
that are pushing,
баси,
the égalité  agenda
& its
narrative!
Bad people!The parasitic nature of
the
(BG) Media “Party”
(which includes the Academia)


За РЕТРОГРАДНОСТТА на
the Irrational Media Matrix
& its безполезна, а често пъти
и много вредна “уче́ност”!


THE MAINFRAME!
THE EVIL MEDIA,
КОЯТО IS ÉGALITÉ BIASED
& ПОДКРЕПЯ (ПРОМОТИРА)
ВРЕДНИЯ INTERVENTIONIST
(
ÉGALITÉ) НАРАТИВ, БАСИ!

THE MEDIA’S ESTABLISHED
(ВРЕДИ НОСЕЩ) НАРАТИВ -
PRO  INTERVENTIONiSM!
IT’S
THE WAR NARRATIVE!
IT’S THE MEDIA’S
ТЕЖЪК
ÉGALITÉ ПОПУЛИЗЪМ,
BASED, LOVELY JOS, ON
ITS
КЛИЕНТЕЛИЗЪМ &
BIG
INTEL НИХИЛИЗЪМ!
IT’S THE EVIL
CONFORMITY
OF THE MEDIA & ACADEMIA
TO
ДОГМАТА НА ÉGALITARIAN(iSM)
AND ITS
SOCIAL(-BASED) P-0-P-U-L-iSM!
YES, THE TODAY’S MEDIA (& ACADEMIA)
IS REAL
ИНТЕГРАЛНА ЧАСТ, LOVELY JOS,
ОТ THE EVIL (ДОКТРИНАТА OF ВРЕДОНОСЕН) ПОПУЛИЗЪМ!
 

 
ОХ
, ТЕЗ CORRUPT MINDS -
ТЕ НЕ СА, LOVELY JOS, И
НЕ МОГАТ
TO BE(COME)
ИЗТОЧНИК НА ЗНАНИЕ,
НИТО НА ИСТИНИ, CAUSE
ЕПИСТЕМОЛОГИЯТА ИМ
Е ТОТАЛНО
СБЪРКАНА!
ЗАТОВА
THEM DUMB PPL,
ПИШАТ И ПРЕПОДАВАТ
(
ВЕРСКИ) МИСТИЦИЗѢМ,
(mixed с теории
of конспирации
и вечните
популистки лозунги)
А НЕ, НЕ (НАУЧНИ
!) ИСТИНИ!
 
 

OF THE CORRUPT MEDIA,
[that includes, lovely Josephine,
the majority of the intelligentsia,
the
Academia & all the media(s)]
WITH ITS ABSOLUTELY (OVERLY)
F-A-K-E LANGUAGE
1, BEHAVIOUR2
И (НАУЖКИМ) ЕКСПЕРТЕН3 ПОТЕНЦИАЛ!
ЗА THE MEDIA’S (& ACADEMIA’S) ХО́РАТА
OF THE
IRRATIONAL (= MYSTIC) IDEA(L)S,
А И ТАКИВА (КОФТИ) VALUES & CULTURES!
(
ИЗРАЗЯВАНИ VIA ПОПУЛИСТКИ ЛОЗУНГИ)

НИЕ, (БГ) (НАУЖКИМ ПО-)УЧЕ́НИТЕ!
[които, обаче, живеем и absolutely
завършваме
our lives като мистици,
because we, in fact,
сме НЕуче́ни, а
една absofreakinlutely not small, but
голяма част от нас са анти-уче́
ни,
които работим based on emotions &
feelings, а не, не on using rationality!]
НИЕ, (THE REAL) КАРИЕРИСТИTE!
Ние, които сме (кофти) научени да
правим кариерите си по кариеристки:
acting on
COWARDICE и(ли) on poetism,
защото сме интелектуално
absolutely
НЕ
конкурентноспособни, импотентни,
защото в голямото си мнозинството
сме НЕПРАКТИЧНИ
COMPROMISERS -
for the sake of keeping (
до пенсиониране!)
our
държавно (taxpayers) финансирани jobs!
ТАК
(ив)А (на)уче́ни сме (the majority of) ние:
WE, THE (MAINFRAME) MEDIA (& ACADEMIA),
WE,
THE MEDIA’S GREAT “PUBLIC SERVANTS”!
(
които, lovely Josephine, са absofreakinlutely full of
тежък compromising конформизъм of the ègalitè-based POPULiSM)
THE TODAY’S MAINFRAME MEDIA IS ЗЛОВРЕДНО POWERFUL СРЕДСТВО,
ЧРЕЗ КОЕТО ABSOFREAKINLUTELY КОРУПЦИННО, LOVELY JOSEPHINE,
(BASED ON THE ABSOFUCKINLUTELY ЕМОЦИОНАЛИСТИЧЕН НАРАТИВ)
НИ ПРОПОВЯДВАТ WHY & KAK “ДА ОПАЗИМ ОБЩ(ЕСТВЕН)ИЯ ИНТЕРЕС!
YES, THE TODAY’S
MAINFRAME MEDIAS GAME IS ABSOLUTELY RIGGED!
YES, THE TODAY’S
MAINFRAME MEDIA IS СРЕДСТВО НА ОЛИГАРХИЯТА!
YES, THE TODAY’S
MAINFRAME MEDIA, LOVELY JOSEPHINE, OMFG, БАСИ,
IS CREATED & CONTROLLED (REGULATED)
VIA THE POPULiSM OF ОЛИГАРХИЯТА,
ВЕДНО С
ALL OF ITS ABSOFREAKINLUTELY (ВЕЧНИ & EVIL) ПОПУЛИСТКИ ЛОЗУНГИ!
патриотИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ/ИНТЕЛИГЕНТ е - душа дава
за наука, за свобода;
но не
, НЕ, НЕ свойта душа, братя,
а душата на
народа ДАНЪКОПЛАТЕЦА!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
продава си и (DUMB) душата.

ЗА
THE REAL НЕГОДНИ(ЦИ)ТЕ IN THE (БГ) MEDIA (& ACADEMIA),
WHO КОРУПЦИОННО (ОПИТВАТ ДА) ВЛИЯТ, LOVELY JOSEPHINE,
НА („ЧЕСТНО ДА ИНФОРМИРАТ, ТИ ДА ВИДИШ,) ГРАЖДАНИТЕ =
=
ЗА THE (TODAY’S) REAL ABSO(F)LUTELY HUGE DISHONESTY:
СОЦ(ИАЛНАТА) МИМИКРИЯ
OF THE (БГ) MEDIA (& ACADEMIA)!

ЗА ИСТИНСКИ НЕПРАКТИЧНИТЕ (НЕКАДЪРНИ) (БГ) ХО́
РА,
OF THE (BG) MEDIA (&
ACADEMIA), LOVELY JOSEPHINE,
ЧИЯТО РАБОТА Е ДА ОБУЧАВАТ ДРУГИ НЕКАДЪРНИ ХО́
РА!
[НА ALL THE НЕКАДЪРНИЦИТЕ, LOVELY JOSEPHINE,
ВСЕ НЕЩО НЕ ИМ (ДО)СТИГА ЗА ДА МОГАТ
УСПЕШНО
ДА СИ (С)ВЪРШАТ РАБОТАТА КАКТО (
REALLY) ТРЯБВА!
ДА, И
МА МНОГО (TOO MUCH) ОБРАЗОВАНИ ИДИОТИ
IN THE (BG) MEDIA (& ACADEMIA), LOVELY JOSEPHINE,
WHO ПОЗНАВАТ
НАУЖКИМ ТЕОРИЯТА НА МНОГО НЕЩА,
АЛА ВСЪЩНОСТ ТЕ (UNCONSCIOUSLY) СА НЕПРАКТИЧНИ
МИСТИЦИ-ПОПУЛИСТИ, WHO DO NOT, LOVELY JOSEPHINE,
DO REALLY ANYTHING WORTH A NICKEL
! OK? GET THAT?
Учители, професори, родители – всички са част от това общество
и всички ТЕ СА повече или по-малко КОРУМПИРАНИ
(от него).
Как може те
(з‘ хо́ра) да дадат на учениците си нещо, което нямат?“-
риторично пита (и отговор не, не, не иска) Михаил Бакунин
,
който в тоз‘ контекст е true дори и днес, след много години.]

{(БГ) Светът е пълен с НЕкадърници, lovely Josephine,
с по 10-20-30 години работа (трудов стаж, опит),
които, обаче, малко (по същество нищо не) разбират
от
their професионалната сфера на дейност, баси, а?!
Всеки НЕкадърник
within the (BG) MEDIA (& ACADEMIA)
си
(тъпо) мисли, че е много (раз)умен професионалист!}
Е, БАСИ!
WTF!
ЗА ИСТИНСКИ НЕПРАКТИЧНИТЕ (
IRRATIONAL) ХО́РА
OF THE (BG) MEDIA (&
ACADEMIA), LOVELY JOSEPHINE,
WHO (WANT TO) ОБРАЗОВАТ ДРУГИ НЕПРАКТИЧНИ PPL!

[THESE PEOPLE, LOVELY JOSEPHINE,
голямото MAJORITY OF THE MEDIA PPL,
BECAUSE TRULY IRRATIONAL, БАСИ,
BECAUSE TRULY ЕТАТИСТИ, БАСИ,
BELIEVE, THAT THEY’RE VERY SMART!
THEM MEDIA PEOPLE, LOVELY JOS,
БАСИ,
LIKE IT TO BE FAKE TALKING & ACTING!
ALL THE(SE)
МИСТИЦИТЕ, LOVELY JOS,
ЗАЩОТО ИМАТ BAD IDEAS & DESIRES,
СА ХО́РА, WHO LACK CRITICAL МИСЛЕНЕ,
СА НЕПРАКТИЧНИ
CHOICE-MAKERS &
TRULY
IRRATIONAL CHANGE-MAKERS!
ВСЯКА СИСТЕМА, LOVELY JOSEPHINE,
КОЯТО СЕ ОСНОВАВА НА НИСКА
OR FAKE
ЕКСПЕРТИЗА, ПРОИЗВЕЖДА, РАЗБИРА СЕ,
СТАГНАЦИЯ: НИСКО (OR NO) КАЧЕСТВО
НА ПРОДУКТА
THAT IT ПРЕДЛАГА & ПРОДАВА!
(
ТАЗИ
BG SYSTEM СЕ PUBLICLY БИЕ В ГЪРДИТЕ,
ЧЕ БИЛА, ВИДИШ ЛИ, (ДОСТА) КАЧЕСТВЕНА)!
ЕТО ЗАЩО,
LOVELY JOSEPHINE,
YOU SHOULD NEVER TRUST THE MAINFRAME
MEDIA (&
ACADEMIA)! ABSOLUTELY! GET IT?]
*
ARE THE MAINFRAIM MEDIA (& ACADEMIA)
НЕЗАВИСИМИ ИНСТИТУЦИИ?
NO! ABSOLUTELY NOT!
SO, WHO
THEN ДЕФАКТО, LOVELY JOSEPHINE,
OWNS И(ЛИ)
CONTROLS
THE (MAINFRAME) MEDIA (& ACADEMIA)?
THE DEEP STATE – OF THE CORPORATISTS!
*
THE (DEEP STATE) (EVIL) MEDIA,
WHICH
ПРОМОТИРА МИСТИЦИЗѢМ:
ТОВА REALLY IS, LOVELY JOSEPHINE,
СВЕТА НА
ÉGALITÉ ИНКУЛТУРАЦИЯ,
КОЙТО Е ПЪЛЕН СЪС
THE SJW, БАСИ!

The State-run Media (& Academia)
[държава в която властта, lovely Jos,
регулира
1, контролира2 и управлява3
all of the medias & the Academia, баси!]
е характеристика of a(ny)
Matrix,
е характеристика of Statism! OK?
That’s
a truly evil stuff! Absolutely!

So, tell me, lovely Josephine,
do you
want to obey, conform and
fit in (follow) that Media-Matrix?
 
 

The (БГ) matrix of мистиците!
The (БГ)
credential ignorance!
The really long-term, lovely Jos,
cowardish  (БГ) credentialism;
ПОД ПАГОНА НА credentials!
[@
държавната  (БГ) софра!]
The (БГ) artificial
self-esteem!
The (БГ) artificial
self-worth!
The
compromising поведение:
of the so many
(БГ) resenters -
within the Media (
& Academia)!
The lack/deficit, lovely Josephine,
of истинско (
logical) reasoning,
of true rationality, интелект(уалност)
within the (БГ) Media (&
Academia)!
И този дефицит
has been replaced with
absofreakinlutely irrational & куха (БГ)
platonic интелектуална претенциозност!

So,
welcome to
the intel world, lovely Jos,
of mystic neo-Plato(nism);
the intel world
, lovely Jos,
of the postmodernism! Баси!
The great anti-rationality,
която has settled after
1989 in the БГ
образованието1, culture2 & науката3,
and has produced илюзията за образование и наука!
И в all of its (
groupthink) institutions – the (БГ) Media.
That’s the BG Media – a
whole lotta love for protectionism.
[една голяма любов, баси,
за
all lifetime (стремеж към) being @ държавната софра!
Ох, тоз’
evil интелектуален postmodern егалитаризъм!
Oh, that love for (the doctrine of) statism, socialfication!
Oh, that
destructive intellectual (conceptual) tribalism!
These people absolutely
LOVE this totalitarian concept,
[of the all-powerful Social(istic) Redistributive State]
they LOVE an EGALITarian Government/State, баси,
което (да) налива все повече "money" in държавната софра;
yes, all, all, all THE STATISTS, lovely Josephine, баси,
absofreakinlutely LOVE to SPEND other people’s money
и затова ВИНАГИ са „ЗА“, lovely Josephine, баси,
увеличаване на
the public/social money SPENDING!
Yes, all  the УЕЛФЕРиските of yesterday, today & tomorrow,
absofreakinlutely LOVE all the УЕЛФЕРиските под-системи,
като образование, health care
, etc: „SOCIAL SPENDING system!
{The ÉGALITÉ Gov/State-God is manipulating, lovely Josephine,
the rational [i.e. the 
practical] behavior of the people,
through its own absofreakinlutely (
държавни), баси,
interventionism1SPENDINGS2 & (RE)distributionism3! }
(Почти) Всичките хо́ра in the БГ Academia, lovely Josephine,
irrationally
смятат себе си за „(по-)добри хо́ра, баси,
макар, че всъщност
the huge majority of them, omfg,
са не, не, не практични producers, a паразити! Yes!
Because they are the State-run apparatus! Absolutely!
Yes, it’s the НЕпрактичния statist world, lovely Jos,
it’s the (
BG) (majority’s culture of) COLLECTIVism -
within the (
BG) Media & the (BG) Academia! Yes!]
*
The UNproductive Media (& Academia intellectuals)!
The (BG) Media (& the
Academia), lovely Josephine,
e средство за absofreakinlutely масово оглупяване!
Yes, (BG) Media, lovely Jos, is an indoctrination tool!
The (BG) Media &
Academia are not medias, lovely Jos,
they are just ordinary кофти PR(opaganda)s! Absolutely!
They are very much сбърканите
(confused) talking heads!
The (BG) Media (&
Academia) are “nurseries of socialism”,
who смело крачат
, с UNearned самочувствие, lovely Jos,
по пътя на нарцистичната си (
égalité) култура! Е, баси!
*
Yes, it’s all about (living in) the (BG) Media’s
(& Academia’s) narcissistic (етатистка) culture!
This is
the absofreakinlutely (evil) world of
(
the Media’s) комунален (collective) нарцис(изъм)!
 
Having a God complex! Oh,
that égalité culture!

Oh, that God комплекс(арщина):
the dogma of (
égalité етика of) НАРЦИС(изъм)!
Oh, that absofreakinlutely subversive morality!
 
Тази (
mystical) CULTURE, де факто, lovely Jos,
absolutely
corrupts the (faculty of) ризънability
and turns an individual into (real)
мистик, баси!
It’s all about гротеска на е(га)литарност -
оf the голееемото
“intel” добрютро, баси,
ведно с
its (confused) doom & gloom mind!
Ох, тез
мистици, égalité -loving ppl, баси!
Това са духовниците на
real конформизма!
[based on духовните опори на the soft соц mysticism,
ведно с вечната любов за
being the държавната маша,
с цел (
конформистки) being @ държавната софра, баси!
Да, тез‘
ppl, love да получават доходите си от the State
i.e.
they by default са (big) statists, етатисти! Absolutely!
Това
е the irrational характера, lovely Josephine,
на any VERSION of the (compromising) égalité,
all of which
притежават SUBVERSIVE morality!]
*

Угодн(ическ)ата [parasitic] [BG] mainframe Media.
Of (продукта на the collectivist) Държавата-God,
която налага своя диктат в образованието,
science, medias и културата, lovely Josephine,
чрез йерархичните чиновнически структури
на Министерски Съвет, Министерството на
Education и Science, регионални инспекторати,
ректорски съвети
& други бюрократични units,
с цел да (принудително) култивира послушание!
Of making the Media’s
(& the Academia’s) rules:
диктат на командно-бюрократичната system i.e
the commandments of the бюрократичния God.
The Media (& the
Academia) са, lovely Jos,
само the tool of бюрократичния God,
който е НЕпрактичен и самовлюбен;
и ако му се отдаде случай,
lovely Jos,
той, of course, acts авторитарно! Absolutely!
И да, the Media (& Academia) са, lovely Jos,
really
направени по Негов образ и подобие:
затуй хо́рата в тези среди са НЕпрактични!
The (
БГ) Media (& the Academia), lovely Jos,
са направени, разбира се, по
the (Контролиращият) God’s подобие!
It’s all about: by the order of Държавата-God…in the name of общото!
The (moral & intellectual) чалгизация – in (a whole lotta) the (БГ) Media!
The (moral & intellectual) попфолк (i.e.
сошъл популизъм) of the Media!
The [BG] Media (morally corrupt) elite. An (intellectual) égalité elite.
*

Of the [BG] Media (&
Academia) dishonesty.
„Моралните“ [БГ
] mainframe Media стожери.
The
[“humanist] [BG] mainframe narrative.
Ох, тоз’ ла гранде "хуманистичен" наратив!
(морална и интелектуална) НЕчистоплътност!
Фалш, лицемерие и (& 4Z’s)
НЕпрактичност.


[of all the държавните diplomas & degree (credentials) giving научно-образователни institutions
ведно с their absofreakinlutely (crazy) irrational (шуро-баджо) accreditations & all kinds of stuffs.
Loving to live ПОД ПАГОНА на (academic) credentials!

Yes, “THE GREAT”, lovely Josephine,
чалга-fic(a)tion of the (БГ) държавното education and the whole of the (БГ) Mainframe Media!]

THE (MAKING OF) ONE(’S OWN HUMAN) SELF = (IR)RATIONALITY-BASED HUMAN.
THE I-N-D-I-V-I-D-U-A-L, ANY
H-U-M-A-N, LOVELY JOSEPHINE, (I-R)R-A-T-I-O-N-A-L-L-Y
СЪЗДАВА/О-Б-Р-А-З-О-В-А/ОБРАЗУВА/ГРАДИ СЕБЕ СИ (HIS OWN MIND & MORALITY)=
 
ИЗГРАЖДА СОБСТВЕНАТА СИ (IR)RATIONAL(ITY-BASED) (РАЗ)ЛИЧНОСТ! ABSOLUTELY!


OF THE (БГ) ЧАЛГАСАРСКАТА INTELLECTUAL (MEDIA’S) LA-LA-LA ЛЕНДИЯ!
ЗА ЧАЛГАФИКАЦИЯТА НА THE (BG) INTELLECTUALS & INTELLIGENTSIA!

{Чалга(фикация)та (& патриотАРски POPulism) of the (BG) INTELlectual Media,
of the (
БГ & Balkan) интелектуален (& tribal) É(GA)LITÉ , lovely Josephine,
е
really ПАГУБНА за ПОВЕЧЕТО от подрастващите (млади) умове! Баси!
Именно затова
the BG (MAINframe) Media (& Academia), lovely Josephine,
по-специално the БГ & Balkan държавно образование, especially висшето)
е ABSO(freakin)LUTELY НАЙ-ГОЛЯМАТА истинска (BG, Balkan) ЗАПЛАХА за
the (GOOD/positive/successful) развитието на the (БГ) individual & нация,
която (тъпо) УЧИ хо́рата на КОФТИ ВИЗИЯ за (и начин на) живот (, liberty,
property, PURSUIT of happiness, etc.)! THAT is an IRrational епистемология!
ЧАЛГАсарски (родители и) УЧИтели (i.e. обучители), lovely Josephine,
(ЧАЛГАсарски ИДЕИ, любов, музика, art, отношения, CULTure, etc.)
(произвеждат, разбира се,
absolutely)
ЧАЛГАсарски (млади) умове! Баси!
Weak stuff, dependent (in so many ways) ppl!
ЛУМПЕНизация (
dumbfication)-
of the (majority of BG) youth.
Primitivism.
Tribalism.
StagNATION.
Badness.
Баси!}

Of the (
БГ) (ridiculous) INTEL (Media & Academia) тролетариат!
Of the (БГ) (ridiculous) INTEL (Media & Academia) говорилнята,
която
unconsciously винаги манифестира its own нарцисизъм!
{
Of the (БГ) égalité teachers and their égalité concepts/teachings!
Of the dumbness of (БГ) égalité (mainframe) intel Media &Academia.
The irrationality of комплексарите, the Media’s Superiority Complex:
великата “мъдрост” of the
Media’s & the Academia’s “експертите”;
и their absofreakinlutely (
лобистки; demagog) huge number of NGOs!
Of БГ „уче́ните”,
most of които са full of evil тоталитарни соц idea(l)s!
Oх, тези
(majority of) (BG) Media’s & Academia’s great drama queens!
Yes, lovely Josephine, those poor (human) things,
the huge majority of the ppl (working) in the Media & Academia,
са истински absofreakinlutely drama queens!}

{ РЕКВИЕМ ЗА ЕДНА БГ МЕЧТА: ЗА REALLY ДОБРА БГ MEDIA & ACADEMIA!
Има
(outside BG) добри, има и (в BG many) лоши sCHOOLS (of thought).
Има (outside BG) добри, има и (в BG many) лоши cultures & идеологии.  
Има наука, ала има и много ПСЕВДО наука– all over the (Balkan) world.
Ех, кога ли
the БГ education & the БГ Media, lovely Josephine,
ще стане real зона свободна от чалгаfic(a)tion,
свободна от
НЕпрактичността на „the experts”,
СВОБОДНА от the(ir) (
collectivist) resentment?!
Oh, those (old)
непрактични angry ризентъри -
те teach младите almost nothing practical!
Those (old) ppl cannot really educate, ever!
Ох, тези гранде експерти-шамани!
Oh, that hard & softcore
чалгаfication
in the
БГ education & Media! It leads
to the
destruction, lovely Josephine,
of
the rational part of BG population
and увеличаване на
the IRrational!
И да,
the (most people of the) БГ Media (& Academia)
са
е(га)литаристи, които отдавна са за пенсиониране;
(and most of them ppl тъпо живеят в миналото…си, баси!)
да, да, да
, повечето от тези хо́ра нямат REAL експертиза,
НЕ притежават истински
талант,
НЕ полагат
efficient EFFORT, and
have, lovely Jos, no, no, no REAL (great) (intel) ACHIEVEments!
Ох, това ДОБРО” (БГ) образование ( и здравеопазване),
ох, тези “
ДОБРИ” (БГ) образователи, експерти и уче́ни,
and all of their
(популистки) ЛОЗУНГИ!
Да, повечето БГ
ppl, lovely Josephine,
of the Media (& Academia) не, не, не стават дори за чеп за зеле!
Да, БГ образованието
, media и образователите, lovely Joss, са
really НЕкомпетентни, costly и UNable to cope with the reality!
А, и да, (почти) всички тези structures & ppl са confused,
но…си мислят,
omfg, че са ла гранде професионалисти,
че са хванали Бога за шлифера, или че са самия Бог?!
Ех, кога ли the БГ education & the Media, lovely Josephine,
all of the BG schools & universities,
ще станат (, based on meritocracy)
зона of real
beauty & greatness -
in order to really enrich the (lives of) young(er) people!}
*
 

Of измамата сошълfication, мистицизѣм.
За
ФАЛШивостта и НЕпрактичността
of (лозунгите) БГ Media & БГ Academia!
За НЕпрактичността (IRrationality)
of the
БГ Академичния свят, баси!
Промити (ideological) minds (на мистици),
които
really промиват по-младите minds.

За (very) образованите, ала (very) неуки (BG) ppl-educators.
[These “интел” ppl, lovely Jos, can be по-опасни от НЕобразованите! Why?
Because they are, lovely Jos,
са социалната категория of opinion makers.
Тези all kinds of “интел” & (very) образовани ppl, lovely Josephine,
които ДЕФАКТО са
absofreakinlutely la grande ЕМОЦИНАЛИСТИ,

ползват
the (social) media as a tool to shout aloud their irrational doctrine:
доктрината (of) мистицизѣм, баси! Ох, тези dumb инфлуенсъри: те вредят!
Oh, those influential (Media’s & Academia’s) WIZARDS, „експерти“!
Oh, that priesthood(ness) - it’s all about (being hungry for) power!]
The (вредната) delusion of the (Media’s & Academia’s) mysticism -
of the (BG, Balkan) edu “wizards”, (Media’s radical) МИСТИЦИТЕ!
Мистицизмът над всичко и всички;
НЕпрактичното/faith над науката;
utopias
 над the Individual Rights;
мистицизмът НАД ризънability!
Да живей
the SOCIALfic(a)tion
of
the State’s “public servant
i.e. the Media’s
BROTHERism!”]

   
Of the (wizards of) (BG) Media & the (BG) Academia (ppl).

THE СОШЪЛ-FIC(A)TION OF THE (БГ) MEDIA & АКАДЕМИЯ!
[COMMUNIST-STYLE OF SOCIALIZED MEDIA, ACADEMIA & SCHOOLS!]

Стара идея, стара култура, стари навици!
[of badly organizing the (BG) education (& science)]
Ох, тез’ стар(омодн)и, lovely Josephine,
идеи, преподаватели и меди@тори -
the (БГ) Media (& Академия) is full of them.
Стара, стара, стари, но и нарцистично- арога̀нтни!
Всички те, absofreakinlutely égalité
патриотар(к)и!
Oh, those absofreakinlutely сошъл, lovely Josephine,
(BG) Media & (BG) Academia “do-gooders” -
борци за more & more сошъл spending, баси!
[Yes, most of them
ppl са мистици, lovely Josephine,
които често говорят (populist патриотар-лозунги),
within THEIR (égalité) СРЕДА на (Го)споделеност,
за
their (ла гранде, гранде) МОКЪР СЪН, баси, a?!]

*


За absolutely масовата
инфантилизация
of the (BG) égalité Media (& the Academia)!


Of the
huge postmodern зомбификацията -
of
the (BG) égalité Media (& the Academia),
която
бие малк(инк)о и на religiosity, баси!
Е, баси, “
научните работнички и работници:
истински 21-st century дебили!
Ох,
таз‘ (БГ) dumbness на много
от (БГ) “
научните кадри, баси!
It’s evil stuff, UNhealthy stuff!
[“Колко е мрачно да си нИкой:
- и
като жаба мокра -
да казваш цял ден свойто звание -
пред възхитена (academic) локва!"
Ох, Богословени сте, вий „мъдреци“!
Ох, амин, за големите “
научни кадри,
които си
общуват с Господа(ря), баси!
Ох,
таз‘ дебилизация, lovely Josephine,
на
the Media (& Academia) жабоците!]


Of the
absofreakinlutely дебилизацията -
of
the (BG) égalité Media (& the Academia)!

За 
индоктринацията (на мнозинството) –
of the (BG) égalité Media (& the Academia)!


Of the intellectual indoctrination
, intel dumbness!

Of living within (& supporting)
the égalité narrative!
Of (
living destructively in the Media’s) блатото
of the Deep [Late-stage]
State(ism), уелферизъм!
Of the (етатисткия)
конформизъм before rationality!

Of the very
дълбоко rationally заспалата (БГ) Media!
[която, обаче, се dumbly (с)мисли за много будна, баси!]
Of the (mass)
égalité (conformists) in the (БГ) Media!
Конформизмът, ideological conformism, above all (else)!
On (the description of) състоянието на (БГ)
(égalité), lovely Joss,
ДЪРЖАВНИТЕ schooling1, наука2 и the Media3 [,ведно с all the (сошъл) medias].
Състоянието е really тежко (обременено) - full of postmodernism & dumb liars!
И заслугата е, lovely Joss, на the (misconceptions of the БГ) (пост-НРБ) progressives!
So,
днес, lovely Joss, the БГ мейнстрийм education и наука са чиста загуба на време!
Yes, these are an absofreakinlutely integrated part of the (junk)
égalité state ПРопаганда!
  
The will1 (of the majority of the БГ Media workers & селтакиси)
to постмодерно reason2, NOT using rationality; to NOT freely choose3!
Етична1, интелектуална2 и икономическа2 UNsustainable misconceptions
of the
(БГ) държавното образование, наука & (huge majority of) the Media!
Of the absofreakinlutely confused
1, lost2 & UNjust(ifiable) 3 (БГ) Égalité Media!
Of
the (huge) Meaning (of life, liberty, property & pursuit of happiness) crisis
within the (
истинската dumbness of the mainframe БГ) Media (& Academia)!

"The most fundamental fact about the ideas of the political left is that they DO NOT work.
Therefore, we should NOT BE SURPRISED to find the left(ish inclined
мистици)
concentrated in institutions where ideas do not have to work in order to survive."
                                                                                                           
Thomas SowellOn the БГ FAKE producers of „
good ideas (& wealth).
Да четеш (регулярно) не е достатъчно,
lovely Jos,
а трябва да се (на)учиш да rationally мислиш! OK?
Of (playing) the
dumb (& dirty) mind (égalité) games!
За откровените глупости, (
dumbизъм), lovely Jos,
които мнозинство от БГ интелектуалци & Media
[
защото не са се (на)учили да rationally мислят]
absofreakinlutely
изговарят1, четат2 и пишат3:
лишени от real practical (rational) съдържание
т.е. те
воистина are full of мистицизѣм (shit)!
{& they dumbly & firmly stay by their irrational principles!}
За the many “intel” (wo)men, lovely Josephine,
of (saying only празни)
words, no (practical) deeds;
the (БГ) intellectuals, които обезценяват думите
& their objective & rational (conceptual) meaning!
It’s all about the (reality of) meaning crisis;
the real
crisis of meaning, lovely Josephine,
within the (
БГ) égalité intellectuals & the Media!
За БГ интелектуалната great Ла-ла-ла land!
За БГ “smart” (epistemological) ла̀ладжията!

Of the IRrational БГ (“public servants) (wo)men,
that proclaim themselves (for smart)
intellectuals!
Of the БГ
bad професионални интелектуалци:
of the(ir) intellectual floating abstraction (shit)
that absofreakinlutely граничи с мистицизѣм
i.e. ideas, lovely Jos, които са cut off from reality!
[and are always inclined to national(сошъл)ism!]
The
БГ neo-intellectuals, lovely Jos, are neo-мистици!
(откровени негативисти или logical позитивисти)
За авторитарното съзнание, that supports coersion!
Of (
БГ) псевдо интелектуалците & the Media.
Of the (BG) intellectual groupthink, égalité.

*

[Thinking in groups. (
БГ) Irrationality.
Това,
lovely Josephine, that dumbness,
e the (
moral & intellectual) одата
на НЕсвободата и НЕрадостта!
Безрадостта на the (БГ) Media,
ведно с интелектуалщината!
Ох, тези „
intellectualмистици!
Ох, тези
(ideolgical) collectivists!]


Of the (group
БЕЗотговорността на)
the
excellentдържавни teachers!
Ох, тоз’ готин държавен
paycheck!
Of (putting) politics before children;
of (
égalité) ideology before students!
*

THE MEDIA’S (& ACADEMIA’S)
ENTITLEMENT МАНТАЛИТЕТ!
МАНТАЛИТЕТ
OF ЦИЦАНЕТО!
“ИСКАМЕ
ДА БОЗАЕМ (MORE)!”

Of (life-long) confused ppl, lovely Jos,
[confused
интелектуалци, that are
произвеждащи
confused young ppl]
които (про)имат irrational (утопични)
moral (
& интелектуални) стандарти:
оf the (united) Égalité group (party)
that
лошо operates the (БГ) schools -
irrational
values (are growing), lovely Jos,
in the (БГ) „public (държавни) schools,
финансирани със public money, баси!
[
There’s no such thing as “public money,
there’s only taxpayer’s money! OK? Get it?
Но
, all, all THE STATISTS, lovely Josephine, баси,
absofreakinlutely LOVE to SPEND other people’s money
и затова ВИНАГИ са „ЗА“, lovely Josephine, баси,
увеличаване на
the public/social money SPENDING!
Yes, all  the УЕЛФЕРиските of yesterday, today & tomorrow,
absofreakinlutely LOVE all the УЕЛФЕРиските под-системи,
като образование, health care
, etc: „SOCIAL SPENDING system!
{The ÉGALITÉ Gov/State-God is manipulating, lovely Josephine,
the rational [i.e. the 
practical] behavior of the people,
through its own absofreakinlutely (
държавни), баси,
interventionism1SPENDINGS2 & (RE)distributionism3! }

Of the groupthink [Media] moron(s)!
Of the
moral1 & the intellectual2 collapse
of the (morons of the)
БГ Media (& Academia)!
Of the
БГ кофти (or none) intellectual leadership!
Of (
crony) мистицизма на БГ интелектуалците,
that are too much into (
égalité) politics, lovely Joss,
but know too less about the real (rational)
morality!
Of the absofreakinlutely
кофти intellectual среда!
Of
the absolutely very, very тежко болната (БГ)
сошъл
ized образователна (& научна) система:
of the progressive (postmodern) education, баси!
Of the BG умните интелектуалци, ама наполовина!
Ох, тези напол
oвин умни (academia) телектуалци!
Of the НЕздравата БГ
mainframe Media!

Of the
(aggressive) Media Корпоратизъм!
И (лъжовната) медийна среда!
[that is full of real шуронайщина,
на вместо
the меритокрация.]


Of (harmful) държавното (ownership & control of)
(БГ) education, наука & many other indistries!
Of the corrupt & inefficient intelpublicgoodness,
based on the absofreakinlutely rule, lovely Jos,
of
НЕпрактични ppl - държавни чиновници,
ведно с their любов към POPULIST лозунги!
[онези (лузъри) ppl, дето, lovely Josephine,
все нещо не им се получава, както (си) трябва,
ала които pretend, че всичко е ОК; и че те са хепи!
Тез
хора are in a war with efficiency & productivity, баси!]


*

Of
the държавно финансираните stuffs!
Of (
икономика на) state-owned media(s).
Of the poisonous
държавно финаниране;
of the
държавно финансирана media(s);
state sanctioned media: control & regulation.
Of a media that the State is its chief in editor.
Of
the government-sanctioned oppression!
Of “
сполукатана the BG Media (& Academia)!

*
Държавното (БГ) образование (и наука), lovely Jos,
is absofuckinlutely
бюрократично (чиновническо);
напълно превзето е от
бюрократи/бюрократичност;
методологията и организацията са 
бюрократични;
(
it has guaranteed flow of income – from the taxing system)
бюрократите are always failing (themselves &) хората!
 
Of
де-интелектуализацията, lovely Josephine,
на
the really poisonous БГ Media (& education)!
Of the
collectivized (БГ) (negativity bias) Media!
Of the huge gap (of the principles)
between the (BG) Media and the (objective)
reality!
Of the (real) weakness (based on
irrational values) на
the (very неподготвена,
конформистка & corrupt)
postmodern BG Media (academia & интелигенция).
Of the poisonous (
дрън-дрън ярина) интелектуализъм!
Of
голямото (политкоректно) small talking (froggism) -
by the BG Media(tors), lovely Joss, to the “small ppl
.
The (ppl of the mainframe) Media, lovely Josephine,
that keep on talking so much, so fast (to the public),
yet sooo shallow, so small, so hardcore,
but saying so many, many wrong stuffs!
That’s poisonous, lovely Joss,
for the younger individuals,
for all the citizens of a nation!
*

Of the “
goodness” of governmental control!
Of the absolutely poisonous
икономика
на (the “protection”-ism by) държавната система;
of the absolutely sweetest, lovely Josephine,
дрогата на държавните (данъкоплатски) пари!
(Кой, кой, кой
wants, lovely Joss, да се излее)
Рогът на изобилието – of the collective funding?!
Коя, коя идеология likes really nothing better,
than
the governmetal control & regulation, ahh?!
Of all the sooo many държавни, lovely Josephine,
(all kinds of) канали за
interference into economics.
Of the (poisonous)
state-sanctioned intellectualism (& journalism).
*

Let’s now, lovely Josephine, put our focus onto the (БГ poisonous) Media!
The (BG) MEDIA
са all the (ppl of) интелектуалците & интелигенцията -
all ЖУРНАЛист(к)ите, teachers, културтурист(к)ите, science workers, artists т.е.
all хора of the high(er) образование. Но (тук) – mostly the academic educators.
{including the (ppl actively using the) new (personal) media – the (public) web.

All the ppl, които произвеждат (publish) (ir)rational content(s) – idea(l)s.
И yes, lovely Joss, днес (thanks to интернета) има, exists,

[the все още, lovely Joss, non-(бюракратично)regulated интернет;
добре, че
все още няма (в БГ) закони, които to regulate
“the non-fair speech and anti
хейт speach”  i.e.
to regulate & control the
free speech (интернет), баси!
Free speech е майката на all (other) свободи!
There’s no such thing as “хейт” speech, lovely Joss,
(to be attacked by anti “hate” speech laws!)
there’s only free or UNfree speech! That’s all there is!
(and yes, there are
степени на (un)freedom.)
And yes, всеки човек, lovely Josephine,
трябва да има свободата да voluntary изразява своите идеи

by using the principle of free speech! Дори и тогава,
когато идеите му са absofreakinlutely irrational
i.e. са utter stupidity or absolute evil! OK? Get that?]

и real(ly) independent (предприемачески-based/paid) медии!
Ала БГ world is full of
политически-based/paid меди@н(к)и!
Yes, it is full of many
НЕгодни ppl, НЕпрактични негодници,
които, обаче, се
irrationaly стремят да се погрижат за себе си!
All these angry
égalité меди@н(к)и are discontent (wo)men,
that are not using their rationality, but their
emotional-bias premise(s)!
Yes, хо́рата, all the ppl, lovely Josephine,
се ориентират за (
мотивират & act on) нещата in the world (& life)
по their own (un)consciously accepted (set of) (ir)rational предпоставки!
So, beware! Be aware – of your own premises; and these of the other ppl!
So, beware! Be aware – of your own
ideas; and those of the other ppl!}
 
Of (
БГ) (academic) интелектуалци & интелигенти. Of the (БГ) Media.
Of the (majority
БГ) (Media’s) двуличнататалантлива интелигентност.
Of the
държавно (данъкоплатски) финансираната „intellectualhypocrisy:
бюджетните
working class heroes”, all the public (sector) служители, omfg!
[които, no matter дали нацията е в (economic) криза или не, them ppl insist on
да се absofreakinlutely ХАРЧАТ (the more, the better!), lovely Josephine,
ОБЩественИ (данъкоплатски) пари (за разлика от the free market сектор)
for their UNreduced (never редуцирани, but always up) заплати & бонуси! Баси!
Бюджетните „working class heroes”, дали нацията е в криза или не, lovely Jos,
НИКОГА не губят their jobs due to a CRISIS. Те ВИНАГИ си получават заплатите
and claim they (все) пак работят - дори harder (in a crisis) then ever before, баси!
Ми, да, това било (
сошъли) справедливо, и солидарно, и хуманно, баси, а?!
А, и да, трябвало - крещят
бюджетните working class heroes”, lovely Jos,
да се изливат все повече бюджетни money в the public  сектор, баси, a?!
Yes, them ла гранде “intel” (БГ) people (“experts”), lovely Josephine, винаги
LOUDLY реват за (да получават) пари от (БГ) Държавата (данъкоплатеца),
защото това било, ти да видиш,
lovely Jos,  “за добро(то) на (БГ) хо́рата”!
Тези ppl love to shout "дайте (ни) (повече) пари (за обществения сектор),
дайте, дайте (ни) (повече) пари,
инак означава, че Държавата, нашата Държава, е много ЗЛА мащеха,
дори е оглавявана от авторитарни управляващи (ни)
"! Двулично.
Баси, колко НЕчестно, безчестно! Баси, какви really кофти idea(l)s, a!
Yes, all, all, all THE STATISTS, lovely Josephine, баси,
absofreakinlutely LOVE to SPEND other people’s money
и затова ВИНАГИ са „ЗА“, lovely Josephine, баси,
увеличаване на
the public/social money SPENDING!
Yes, all  the УЕЛФЕРиските of yesterday, today & tomorrow,
absofreakinlutely LOVE all the УЕЛФЕРиските под-системи,
като образование, health care
, etc: „SOCIAL SPENDING system!
{ The ÉGALITÉ Gov/State-God is manipulating, lovely Josephine,
the rational [i.e. the 
practical] behavior of the people,
through its own absofreakinlutely (
държавни), баси,
interventionism1SPENDINGS2 & (RE)distributionism3! }
*


Of (BG)
държавното MISeducation (false culture & scientism) of the young!
Of the State’s
failure, lovely Josephine,
to rationally ORGANIZE A REALLY DECENT(
RALIZED) образование и наука!
Of the moral &
intellectual (БГ) (academic) [Media] FAILURE (& resentment),
that fails to (as it should & could!) be the “brain” – of a nation/
регион/world.
Of the кръга на the (БГ) Media – a bunch of absofreаkinlutely
irrational snobs,
who are “
working за (благото/доброто на) публичния/общ(ествен)ия интерес!

[the great majority of които, lovely Josephine,
are a part of the domain of
the TAKERS, баси;
are really морално corrupt, практически inefficient & имат
doom&gloom psyche (манталитет);
are истински глупци, които обаче,
irrationally believe, that they know more than they really do!
ТЕЗ
ХОРА ARE IN A WAR WITH EFFICIENCY & PRODUCTIVITY, БАСИ!
All of these (many) irrational ppl, (мистични) crazies, lovely Josephine,
absofreakinlutely want to have their part of the cake – of (being onto) сошъл(ized) хранилката.
Така се случва и ДНЕС, когато
crazy философията (of publicness, of égalité братството) (as always!)
живее irrationally (on its “Olimp”) отдалечена от практичността: на real (private) бизнеса & фрилансери!
Само the (
self-interest of предприемача of) private бизнес (& фрилансери), lovely Jos, is the вечния двигател,
yes, it is the вечния great двигател of the (truly efficient) PRODUCTIVITY (i.e. of the REAL efficiency),
докато за great разлика от него
THE ДЪРЖАВНО FUNDED “PUBLIC SERVANT”, lovely Josephine, винаги,
се ИЗКЕЛЕФЕРЧВА, изкорисява се (кофти),
within the first 3-4 years of doing his “public goodness”  job -
ох, тоз’ (BG) интелектуалено-нарцистичен КЕЛЕШ, lovely Josephine,
който си е
dumbly повярвал, че е (smart &) продуктивен, баси?!]

OH, THOSE (MAJORITY OF) SNOBBISH (OLDER) (БГ) ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ (COLLECTIVISTS)!
[Те са част от the bad ideas of the today’s (БГ) колективистичното болшинство,
that are based on (
their pins of) духовните опор(к)и на болшевизма, баси,
and its съвременни (соц)
идеологически наследници: the SJWs!]


Of
Духовния Снобизъм – на
the (БГ) Media (& the Academia)!
Синтетичната (IRRATIONAL) логика is a part of the domain
на
the БГ “интелектуален” (нарцистичен) сноб. Жабок!
The (average) БГ “intellectual” [“творчески”] сноб
the arrogant
& the самовлюбена жаба! Жабок!
Жаба, която
is hungry for (the lust of) authority!

{Most of them ppl in fact, lovely Joss, са истински зомбирани психари,
които ги мъчи
дълбок духовен снобизъм, that makes them нарциси!
Трябва да си внимателна,
lovely Joss, what’s in your head! Be aware!
А не, не, не
as our many БГ „интел жабоци,
[псевдо (раз)умни ”уче́ни, experts” of “творческите колективи”,]
които
absofreakinlutely се мислят за волове!
[but in fact, са комплексирани useful idiots.]
Баси
the confused (академични) интелектуалци!
Жаб(оц)и – нарциси
1, макиавелисти2, колективисти3.
Beware,
lovely! Инак, ще be(come) мрачна персона!
Don’t be stupid! Be really smart, lovely Jos! ОК?
Емили Дикинсън (oh, the irony!):
„Колко е мрачно да си някой
–и като
жаба мокра
да квакаш цял ден свойто име–
пред възхитена локва.”!
It’s all about the  “
critical” мислене, lovely Josephine,
 that
дефакто е
индоктринирано (égalité) невежество!}
The fake (BG) intellectual pretender  – егалитаристичен сноб!
Being absofreakinlutely snobbish and absofuckinlutely bossful,
but at the same tine being absolutely irrational ‘bout основните
really big & important философски (& intellectual) idea(l)s!
Снобският захлас of the (BG) Academ(ed)ia по the collectivism!
Of the
(БГ) (ла гранде) („smart“) (“high”) class” of Academia & Intelligentsia,
от които лъха,
lovely Joss, много негативизъм! Absolutely!

The "Intellectual-Yet-Idiot"
class! The (neo-)useful idiots –
(пионки) of the (polit-collectivistic) powercrats [power class]!
It is all about (highly) нарцистичната интелектуалщина -
духовната „интелектуална
& морална благодат/authority,
извор на ла гранде „мъдрост, експертност и доверие
!Of the HUGELY IRRATIONAL самоВЛЮБЕНОСТ -
of the (
majority ppl of the БГ) Media & the Аcademia!
The SuperMedia – of Superintellectuals & Superintelligencia!
And Superpeople, lovely Joss, just fly! Fly нейде си in the Skies!
Like free-floating electrons.

Of НЕпрактичността на the (БГ) Scientism:
[The real aкадемичният уче́н, lovely Josephine,
ведно с
the real(ly) добрият учител,
изчезват от БГ университетите
(още от 1944)!
И какви
ppl, lovely Josephine,
 
заемат овакантяваните места
in the Academia?]
THE IMPRACTICABLE MINDS
OF THE (
БГ) ДУХОВНИТЕ СНОБАРИ -
OF THE (
БГ) MEDIA & THE ACADEMIA,
THAT ARE HUNGRY FOR (THE LUST OF) AUTHORITY
!

[Those (very much) „талантливи“ БГ educators & уче́ни, баси,
that
сериозно (си) говорят за летящи розови слонове, баси,
ала си wrongly мислят, че са ’мноо голееми (експерти);
и винаги поставят
their own career & credentials, lovely Joss,
above & ahead of the
understanding1 & only then teaching2 the truth!
Това са всъщност ядрото of the (UNflourishing & the UNhappy) SJWs;
of the
doom & gloom (nostalgic) манталитетаза тезиbad world & life”!
A (
БГ) учениците & студентите не, не, не получават добро образование!]

 

@ THE (НЕПРАКТИЧНАТА) (BG) CADEMIA
 

Of “героичните” (BG) public служители, lovely Joss,
that are “
working for” the общественият интерес” &
are trying to sell to everybody the
égalité доктрината!
Of the (BG) organized (intellectual) посредственост;
промоуторите (ПР-и) на (égalité) безпросветността
,
които са много добри at masking themselves as ppl,
that care for & are working pro
общественото благо!
Oh, those perverted ppl, ла гранде “
хуманитаристи”,
ла гранде сошъл
“do-gooders” -
all (they do is) in the name of „
общото добро“!
The (most of БГ) Academia, especially the сошъл sciences,
have been corrupted with the (égalité)
interventionism ideology:
постмодерен Marxism & кейнсианизъм!
It’s the сошълfication of the БГ education!
It’s all about етатистката
culture, lovely Josephine,
 of (moral, intellectual & economic)
конформизъм!The main характеристика, lovely Joss,
of an irrational egoist is the (tribalism of)
(мистичната доктрина на) equalitarianism,
ведно
with the teaching of национал(social)изъм,
ведно
with hunger for (THE LUST OF) “INTEL” AUTHORITY!
Ох, тази
really very яко сбъркана идеологияof the égalité!
Всяка мистична (tribalistic) доктрина, lovely Josephine,
e примитивизъм изповядван от (moral &) интелектуални смотаняци;
е absofreakinlutely завръщане към
the наужким reasoning of the Dark ages!
Ох, тез’ ла гранде интелектуалци-
мистици!
*
Of the (БГ) (сошъл-
economic) конформизмът на (public servants) интелектуализмът!
Of траги-комичната
poor БГ (academia &) интелигенция - в началото на ХХI век;
formed под въздействието на the (application of) égalité (moral) колективизъм!
Of (
cultural conformism на) (BG) бюрократите & the public education system,
that are absofreakinlutely inefficiently & corruptly spending ppl’s money!

Of the (BG) хрантутниците на
данъкоплатска (държавна) издръжка,
които произвеждат никаква really valuable stuff (it’s low efficiency)!
Bad (духовна) system, bad teaching (of bad ideas)!
So, it’s
(духовна) badness – of a first degree!
Of the today’s, lovely Josephine,
на
кофти качеството of БГ образованието (& science) -
 
такива, каквото really са! Of the really bad spirit.
Of(f) the
égalité (real НЕпрактичността)!
Of(f) the
égalité (real НЕпрактичността), lovely Joss, that
produces low benefits & high (
public) costs – in (BG) education!
OF THE [DUMB, НЕпрактичността на] BG STATE SCHOOLING SYSTEM!

 

The (BG) Media’s platform.
[that (wants to) учи all ppl какъв (& how) the world is (& works)]
Yes, it is (mainly) егалитарна;
based on the Marxian premise – in education.
It is the (БГ) Media
s (égalité) narrative. And its war – on rational idea(l)s!
The
съвременната Media’s platform of „многото налични реалности”
 is based onto the
postmodern (moral & интелектуален) релативизъм;
is really
далеч от (the основни principles of) (the objective) reality;
is
лъжовна (купена и зависима); и клюкарско-интригантска;
is (morally & intellectually) absofreakinlutely self-corrupting;
is (morally & intellectually) corrupting
самата структура
of the (ppl in the) nation/регион/world! That’s terrible!
The (BG) Media’s égalité platform is negativity-based,
and разделя (и противопоставя) хо́рата into групи.
(the same as all the religions absofreakinlutely do)
А това прави
all the different ppl, lovely Josephine,
 скептични, параноични и истерични [НЕхепи]!
Of the Media (mainframe) (égalité) Establishment,
просветителите!
Of the (BG) интелектуалното шарлатанство – in the Media!
За назначените (by the égalité institutions) (за) „будители
!
Днес, lovely Joss, има absofreakinlutely близка аналогия между
BG
народните представители (in the Parlament & Gov)
и
народнитебудители” [in (academia &) the Media]!
These are възторжените народни будилници, lovely Joss,
чиито ключ за навиване е в ръцете на the égalité ideology!
These are възторжените intellectual (égalité) мистици,
които (въз)произвеждат the БГ образователната система,
която,
lovely Joss, really осакатява (раз)ума - of the young(er)!
These are
all the Media’s (nasty) trolls – who are everywhere!

  
David Dunning:  “
Това, което е любопитно е, че в много случаи, 
некомпетентността не прави хо́рата дезориентирани, объркани или предпазливи. 
Вместо това, некомпетентните често са благословени с неуместна самоувереност, 
предизвикана от нещо, което те усещат като знание.
Един невеж ум не е абсолютно празен съд, 
а е пълнен с каша от неподходяща или подвеждаща 
житейска опитност, теории, факти, интуиции, стратегии,
 алгоритми, евристики, метафори и предчувствия, 
но за съжаление,
на него му изглеждат полезни и точни знания.”
*

Of the (БГ) НЕпрактичната (égalité) интелигентност!

 
Of the intelligent (looking) eyes, lovely Josephine,
 within the hungry for power wolf's frame (кожа)!
Of (мнозинството of) НЕпрактичната & плачливата (БГ)
интелигенция & (especially the сошъл
& the older) intellectuals
within the GOVERNMENT (monopoly of) the (BG)
SCHOOLS.
And their безрадостни & безславни
(произвеждани) резултати -
(because) of (their) “cold scientific” argumentation, баси!
*
Ох, аман, аман,
lovely Josephine,
от такива ла гранде „будители, просветители и облагородители“ & NGOs
на the (БГ)
(centralized) academic, културна & (сошъл) media среда,
които
„работят и пишат (пробуждат)” в името на the public интерес?!
Most of them
(скучни, НЕиновативни, безинтересни) ppl, lovely Joss,
in fact,
са absofreakinlutely конформисти, нагаждачи & parasites!
Посмодернисти. Колективисти. Предимно older (> age of 55) ppl.
Хо́ра full of irrational values. Коне с капаци. Cannot be changed!
Тези хо́ра са част от the irrational (BG mystical) мнозинството!
Именно от такива „будители, просветители и облагородители“,
именно от такива на "ценности"
of the BG мнозинството,
 сме я докарали до там - до където
really сме as a (BG) nation.
Ох, този важен източник на (
intellectual) безрадостността
и
abs хаоса в (интелектуалните & морални) понятията!
*
Критичната маса of смотаняците [unuseful- idiots’ talkers];
these are the (BG) (pseudo) интелектуалци
, lovely Josephine,
that most of the time do
всъщност the (сошъл) idiots talking!
Смотаняците with the égalité (type of) minds, lovely Joss,
that are (ти да видиш) working for the common good“;
but in fact are trying да се (corruptly) облагодетелстват.
Oh, those absofreakinlutely мистични самосъзнания,
that произвеждат истински
corrupt education & наука!

Съществува inherent (self-)цензура, lovely Josephine,
within the mainframe academia (& NGO) media, which
[ох, тези many ла гранде „специалисти-experts”
със снежно бели (престилки &) якички!]
тенденциoзно поддържа съществуващите égalité идеи,
без значение колко абсурдни
, ridiculous или crazy са те!
Затова
, today in BG,  the истински free обмен на
ideas, знания & method(ologies) е НЕвъзможен,
a именно той е жизненоважен, lovely Josephine,
 за building of едно really free & healthy общество!
[Това е (едно) нещо, което I (do &) like за this book!]
*
OF THE [DUMB] BG ДЪРЖАВНА SCHOOLING SYSTEM,
КОЯТО
ЖИВЕЕ, LOVELY JOS, ON “THE PUBLIC SQUARE”, БАСИ!

Свещената golden крава, lovely Josephine,
 
of the BG (state & centralized) education & наука, баси!
The today’s BG образованието (по образа и подобието на СОЦа)
is absofreakinlutely
държавно centralized & planned on steroids!

The ла гранде Тemple of the “wisdom” of BG Academia, of UNtruth,
that (надуто & ugly) гледа от високо [изпод веждите (на очилата) си],
onto the “inferior mortals – the others; “малкият човек” they call it!
These ppl, based onto an irrational faith, lovely Joss,
с живота (си) [the highest value]  (из)под вежди
се гледат absofreakinlutely строго, баси,
и борят се absofuckinlutely с него, баси.
доколкото ирационално могат! Баси!


The publicness of (BG) education! An égalité конструкт.
(
БГ) Образованието as an (égalité) ideological construct.
ÉGALITÉ религията of (BG) държавното образование!
Hail, governmental [free”; public] schools (& science) - за the Ppl!
The extension of
THE CLERGY – into държавно education & наука;
today’s мнозинството
of [égalité] intelligentsia, lovely Josephine,
is in essence a part of the
really зомбираното [zombie] clergy, that
absofreakinlutely (
конформистки & паразитиращо) ЖИВЕЕ на
the гърба на (BG) данъкоплатеца; (на)хранете журналистите!

НАХРАНЕТЕ THE БГ БЛУДКАВИТЕ ЖУРНАЛИСТ(К)И!”-
loudly cries THE (BG, EU, world) CLERGY, баси!
ИЗЗАД the (BG, EU) Media, lovely Josephine,
ВИНАГИ СА СТОЯЛИ
( PRикрити CORRUPT),
[
populist] polit-лобистки (big бизнес) интереси,
all of which
are a part of the Establishment =
THE “PUBLIC SERVANTSкоито SELFLESSLY
работят ЗА БЛАГОТО на хо́рата, Народа”!
Oh, those (“great”) държавни продуценти!
Ох, тез
големи патриотари, лъжепатриоти!
So, tell me, lovely Josephine,
има ли
objective/честна (БГ) ЖУРНАЛИСТ(И)КА, a?
Има ли RATIONAL reporting (, not PRopaganda), a?
(Почти) ВСИЧКИ (БГ!) ЖУРНАЛИСТ(К)И, lovely Jos,
СА (CONFORMiSM-BASED) МИС(ИР)КИ! Absolutely!

Ох, тез ВСИЧКИ (БГ) ПУЙКИ, ФИТКИ И МИС(ИР)КИ!
Oh, that HUGE (TRULY) MISINFORMATION MACHINE!
Ох, това PRETTY, PRETTY ХУБАВОТО Наде(нце)!


(НА)ХРАНЕТЕ ШУРОБАДЖА(НА)КОВАТА MEDIA!
Тя
, цялата mainstream медийна общност,
ведно с
majority of intellectuals & intelligentsia,
е изцяло, дълбоко и яко наведена!? На кого?
It’s all about the (БГ) Media-държанка!
Of the égalité.
Тя, днес е свободна (to choose), lovely Josephine,
но (е избрала да) НЕ е НЕзависима, ‘cause it’s easier!
The biased Media! Égalité biased (all kind of)
media!
Ох, тези МАЛОумни изпълнения,
lovely Josephine,
на държавно финансираните КАЛИНКИ! Баси!

Управленското irrationality на (БГ) КАЛИНКИТЕ!
Те произвеждат
really добри решения – за себе си
и за различните
олигархични (égalité) кръгове,
които
lovely Jos, са ги absofreakinlutely сложили
на съответните места на
държавната софра.
  

Of грубо (не)прекрит сошъл (& polit) популизъм & лобизъм, женски!
Of the болезнено амбициозните
dumb (нагли „intel”) female -КАЛИНКИ И(ЛИ) “ПОЕТЕСИ”,
които (SJWs) работят, ти да видиш, „в полза на Обществото”, а не за себе си и за различните олигархични (égalité) кръгове, нали?!
Of the huge БГ (Е(РО)ТИЧЕН &) интелектуален (сошъл-)полулизъм, женски! Тоталната калинка, произвеждаща тотална (управленска) щета.
        
    
   
[Of „втората най-древна професия в света“ – за “smart” жен(ск)и only, или?!
A
журналистическата ПОТЕРЯ (ведно с the БГ NGOs), lovely Joss,
само това и чака…
и е ever ready…
за да го играе четвъртата власт,
ведно
with следователите, адвокатите и магистратите,
баси
! Смях в залата! Welcome to the (BG) Media!
Welcome to
the прагматичната (БГ) Media!
Ето затова, lovely Josephine,
because of
the етатиската (collectivist) morality of corruption
БГ журналистиката (media),
i
s not, not, not (cannot ever be) really 4-тата власт i.e.
огромното мнозинство от журналистите са на каишка!

You ought to really understand, lovely Joss,
че the great majority of днешните (BG) журналисти,
are
a part of the мейфрейм Media1 (‘s narrative),        
are
not really intelligent2 &
are really dishonest3 ppl,
that are paid (in different ways) by the power “Elite”!
Това са днешните ялови капиталсошълисти-журналисти!
The (БГ) mainframe Media, lovely Josephine,
 is a part of
(utopic model of) егалитарен глобализъм! ОК?
All the (БГ) (different colors of) (big) think-tanks, lovely Joss,
are being (globally) financed by the power “elites”! OK?
What a really irrational
(stupid или evil) political(ly regulated) Media world;
what really irrational методи и средства – used by кръга на the Media!
What an absofreakinlutely irrational институционален натиск, lovely Joss,
упражняван by the (BG) държавно организирана политика in the (BG) education;
which постига, of course, absofreakinlutely кофти резултати – for the individual!
And it will (for) always произвежда точно такива боклучави results, lovely Josephine,
които са добри само за НЕпрактичните ppl of the (academic) Media,
докато Държавата [the “wise” polit-лобистки
Establishment] controls & regulates the Media!
Yes, именно това означава, lovely Joss,
мафията да си absofreakinlutely има Държава! And most of the („wise”BG) Media е част от мафията!
Мнозинството of the ppl from the (БГ) Media, lovely Josephine,
притежават the (most) нихилистичната интелигентност (of the resentment mentality),
ала всички те absofreakinlutely говорят как трябвало да се борим за тази или онази Казуза!
Йес, именно това, lovely Josephine,
 е the absofuclinlutely цинично-brutal smartness - на добре образованите ppl of the (БГ) Media!]
патриотИНТЕЛЕКТУАЛЕЦ/ИНТЕЛИГЕНТ/ЖУРНАЛИСТ е - душа дава
за наука, за свобода;
но не
, НЕ, НЕ свойта душа, братя,
а душата на
народа ДАНЪКОПЛАТЕЦА!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек - що да прави?
продава си и (DUMB) душата.

За повечето БГ интелектуалци, lovely Josephine,
absofuckinlutely
важи репликата на Джордж Оруел,
че „някои идеи са толкова глупави и абсурдни,
че само интелектуалци могат да вярват в тях
!",
а икономистът Томас Соуел посвети цяла книга на
the confused intellectuals
- „Вулгарната гордост на интелектуалците".
В нея той описва как е възможно толкова много талантливи и умни хо́ра
да се объркат така свирепо в политически план."

Джордж Оруел:  „Журналистика е
да печаташ [показваш, коментираш] неща,
които някой друг не иска да бъдат отпечатани.
Всичко останало е [
compromising] пиар”

[Журналистиката, lovely Joss,
е една absofuckinutely древна професия;
and you sure know what I mean!
***
Има един short (соц) виц, lovely Joss,
който се
absofreakinlutely добре отнася
за БГ
the majority of интелектуалци-“експерти”
& всякакви leftish пропагандисти & PR-и :

Американец упреква гражданин на Съветския съюз за какво ли не,
а единственият отговор, който чува, е този
А вие що си биете негрите, а?

***
Ето и по-дългата вариация на същия виц:
На международен панаир руски специалист
(an “expert”)
обяснява предимствата на волгата:

- Вижте каква красива и луксозна кола!

- А колко гори?

Руснакът го поглежда и продължава:

- Изключително меко вози! Можете да пътувате 1,000 км и нищо да не усетите!

- А колко гори?

Руснакът си знае своето:

- Елегантен външен вид…

- А колко гори?

- А вие защо биете негрите, а?]

The ла гранде „интел” myth(odology)!
[The absofreakinlutely wrong & absofuckinlutely postmodern]
Кредото на (living ПОД ПАГОНА на)
the (БГ)
(academic) CREDENTIALism:
“I (believe, that) my (academic) credentials are true;
I (
believe, that I) am really smart1, valuable2 за Обществото,
(морално)
righteous3 & практичен4 academic (wo)man”! Баси!
{Ала всъщност това кредо е фалшиво, далеч от реалността!}

За the great КОНФОРМИЗЪМ, lovely Josephine,
of the Media’s (& Academia’s) КАРИЕРИЗЪМ (of credentialism)!

Of (BG) education, culture & science – на “труда”, а не, не, не на “капитала” (& фрилансери)! Баси, а?!
Когато образованието не е (
real) образование; и науката & културата не са (real) наука § culture;
и the almighty(БГ) държавните образователите не са (real) (talented) образователи (& scientists)!
Тhe
[irrational idea(l)s of the] “working-class” (principles) of (БГ, ЕС) education, culture & science!
Дефектните/disfunctional (БГ) образование & наука – поставени на
totally irrational (wrong) base/principle!
BG
(state) образованието, като (придобиване на) диплома, credentials! It’s the post-сошълistic реализъм!
[да вземеш (някаква си) диплома и след което да работиш не, не, не по специалността (of that diplom)]
ДИПЛОМИ МНОГО И ВСЯКАКВИ, АЛА (ИСТИНСКИ) ЗНАНИЯ - МАЛКО.
Ниското качество of (получаването на) a (БГ) diploma degree, lovely Joss,
от the BG държавно образование (especially at the higher education levels)!
В БГ the higher degree education, lovely Josephine,
is full of хабилитирани (wo)men, които (really разбират и) са преподаватели по Нищология! Yes!

ТАМ КЪДЕТО ЛИПСВА (FREE MARKET) КОНКУРЕНЦИЯ, LOVELY JOS, ИМА (МОНОПОЛНА) КОРУПЦИЯ!
The irrational възлагането на the [монополно] management (control & regulation) of education & science
to държавно
/правителствено/coercively funded (НЕпрактични) бюрократи.
The
(regressive influence of the) (EU, БГ) Intelligentsia (“cognitive елит“, that’s an integrated part of the Естаблишмънта),
that де факто is
(working) срещу the modern (БГ, EU) (productive) individual/ppl
The very heavily centralized & low
(common core) standard of the (BG) държавните education & наука;
the сошълized
(BG) education & наука.
The тежко centralized, regulated & controlled струна на
авторитарната
(командно-административна; другарско-бюрократична) държавна policy/философия of (БГ) образованието & науката.
It’s the (БГ) government media & academia (& интелигенция), stupid!
The centrality
/evilness of government-run/financed/managed образование & наука to the egalitarian/collectivist/statist program/ideology/философия
[or кой, кой, who the Ailce
е на хранилка към бюджета?)
It’s the tax-funded (ppl working in the) institutions (of economics), stupid! That’s real nastiness (of corruption, НЕпрактичност, зависимост и посредственост).
It’s (based on) the wrong (epistemological & moral) принцип – of Държавен монопол over the (funding of) (БГ) education & науката!
The indoctrination system that the ppl
(absofuckinlutely ridiculously wrongly) наричат education;
днешното БГ education is всъщност
(irrational) edification (of the young); причината е, че такива са повечето от БГ 'телектуалцитe,
които имат really fundamental НЕпрактично мислене
(frame of reference), and according (irrational, destructive) motivations & actions.
It’s the системата, която произвежда the
compromising (coward) ppl of (сошъли) conforming obidient workers (& селтакиси)!


The single (BG) School Mom – the (concept of) absofuckinlutely all inclusive (off-line) dating paradigm.
Кой, кой, кой образова
the BG образователите? Повечето от които са родени през 40-те, 50-те & 60-те!?

ТАМ КЪДЕТО ЛИПСВА (FREE MARKET) КОНКУРЕНЦИЯ, LOVELY JOS, ИМА (МОНОПОЛНА) КОРУПЦИЯ!
It’s all about (contemporary) cultural marxism i.e. contemporary (academic) егалитаризъм!
[Do remember the pre-89: “Държавата - собственик, а трудовият колектив - стопанин!”]
OF THE [DUMB] BG STATE SCHOOLING SYSTEM,
ПРОИЗВЕЖДАЩА ТОТАЛНА ЩЕТА В/У КАЧЕСТВОТО!
[THE COMMUNIST-STYLE OF SOCIALIZED MEDIA, ACADEMIA & SCHOOLS!]
 
 
Държавният Корпоратизъм в БГ образованието и науката:
от
Соц Държаватa до (пост-соц) Сошъл Държавата!

Държавният Комитет,
lovely Joss, по планиране и развитие на БГ образованието и науката!
The държавното funded (BG) education & наука – ОСНОВАта на dysfunctionality of the system!
Монополистът МОН & its безплатно” сошълized образование (& наука) без (real) стойност –
REAL DEVALUATION OF THE LOGICAL (creative; practical) (METHOD of) THINKING!
The absofreakinlutely devaluated (i.e. безпросветността of the) БГ образование & наука,
because of
the failure to separate State and School!

[, which produces absofreakinlutely collectivistic (dogmatic) ideology in education & науката -
promoting thinking inside the box,
conformity & политкоректен сошъл джъстизъм!
It’s
THE EVIL INTELLECTUAL октопод – of the bad ФИЛОСОФСКИ values!
THE DESTRUCTIVE OCTOPUS – FULL OF ANTI-VALUES & NON-VALUES!


The (БГ) Academia ppl, (same-same) както и most of (БГ) политиците, lovely Josephine,
винаги (ще) твърдят (,
because ot their irrational self-interest), че, ти да видиш, значи,
[“free”] образованието било
(сошъл) "право", Omfg,
(бруталната теза на всеки
statist-interventionist друг да (раз)плаща, a ти да ползваш тази услуга, баси!
ала
безплатното“ образование, lovely Joss, is not an entitlement, is not, not, not free at all, is expensive stuff!),
като по този начин искат Държавата да се тотал(итар)но намесва и да поддържа монопол върху this услуга!
Ала въпреки тази (колективистична) конвенционална „wisdom
, lovely Joss,
the truth is
, че образованието (& science) е икономическа категория/услуга, а не, не, не "право"! ОК? Get it?
“Government is the great fiction through which everybody endeavors to live
at the expense of everybody else.” - says Bastiat

The ВОСР ivory tower of the (egalitarian) МОН & its обръчи of предмъдри “scholars”/експерти that do/can not live in the (обективната) reality
(, които has formed/онаследили their intellectual destiny/идеи/ideology основно from the irrational -incoherently вредно- БГ/СССР соц времето/безвремието)
MОNopoly/non-free. MОNotony/non-novelty. MОН/ниско quality. According (кофти, посредствени) действия & резултати. И a lot of раздавани
credentials, certificates & дипломи – за преподаватели, ученици и студенти. И терминал 2 – за
(many of) the younger & the smarter.
“There can be no greater stretch of arbitrary power than
to seize children from their parents, teach them whatever the authorities decree they shall be taught,
and expropriate from the parents the funds to pay for the procedure.” ― says Isabel Paterson

The Great (very expensive) (BG) НЕфункционалността!
The Great, Great Defect – in (BG) education (& science)!
 The Great Държавно [funded and “free”] “[BG] Schooling Inc.” –
[“великият skillful” държавен BG school operator, that is всъщност the Great Manipulative Machine в образованието]
the really greatest [колективистичен] измамник
[bigger than политиците, лобистите, banksters & профсъюзите] in a nation/регион!
It’s the
[application of the системата на] Държавен [Welfare’s] interventionism – in the (field of) [БГ] education & science!

Великата (centralized & collectivized) (БГ, EU) Държавна Компания of („FOC” & Сошълized) Образованието & Науката!
Тази Премъдра Държавна Компания, lovely Josephine,
 се опитва да образова (young) хо́рата, но де факто ги направи not, not, not smarter и по-знаещи, а dumber!
Yes, това е the becoming of a (БГ) dumb (delusional) (wo)man!

Of the (чиновническия манталитет of the) (BG, EU)Тeacher’s (of today) (& other държавни jobs разплащани by данъкоплатеца) -
the истинска
(too much weakness of the) negative автентичност; (this is the reason why they are) losers.
The great chaos of the (BG) irrational (predominately левичарско) сошъл engineering, of edu софистите/populists/демагозите
The autocratic style (and enforcing етатистката school curriculum) of 1984 (group)thinking & doubletalk в (state) образованието и науката
The irrational
teaching of the BG teachers;
teaching the teachers;
(продължава) прилагането на принципът of the democratic сошълism (или that of the сошъл-democracy; уелферизъм) в действие

The indoctrination of the държавната (уелферистка) school(ing) система (of collectivism, of centralization, of government-funded образование & наука)
Всички виждаме и experience-ваме the (кофти) (collectivist) продукта на БГ (state managed & controlled) научно-образователната (ни) система (& culture), нали?
The irrational choice; an
adverse selection  of the BG (истински lemon киселите) държавни education & наука (the bad edu drives away the good edu, that leads to a market collapse)!
"Класата" of (majority of) интелектуалците & бюрократите, която отдадено работи за (БГ) Държавата и …в името на Народа… ма, of course!
Of the (БГ) (dumb) (мейнфрейм) Media’s (& Academia’s) (irrational) platform.
За духовните опори на (голямото мнозинство of) (БГ) интелектуалците!

Of (БГ) (Academia) интелектуалците“слугите” на Народа в образованието (& science)!
Мнозинството от (БГ) интелектуалците,
lovely Joss, са postmodern егалитаристи.
The
se постмодерни интелектуалци са a collectively (dumb) delusional mind, working for
„the
greater go(o)d“, for a „bigger Кауза“! The ppl that are driving the irrationality!
Псевдо интелектуалците, lovely Joss, са really по-вредни than НЕвежите;
йес,
интелектуалщината is, is much по-вредна от невежеството! Really!
The fake
(public sector) teachers - these are the ppl, lovely Josephine,
that are, are absofreakinlutely into
сошъл constructivism & relativism!
Т
ези служители на публичния сектор са “selfless & безкористни;
 
са “самоотвержени (по призвание)” държавни teachers, lovely Joss,
и никога “не поставят” собствените си интереси above тези на others.
Oh, those really fake teachers; with their
bad  (spirit of) epistemology!
All the many different
versions of (BG) égalité образователни идеолози,
in reality (
на практика) имат (по същността си) same bad principles!
Уж различна визия (за образованието), ама same като съдържание!
Защото the dumb(ness of) method(ology) is the same!
It’s the absofreakinlutely ridiculousness
of the (égalité) Медиазатъмнението!
The reproduction of
the ridiculousness!

The [too disfunctional narrowness of]
експернатамногознайковщина of
the [BG]
Academia
(educators, научни workers) & the [BG] Media!
[& интелигенция, & the many лобистки NGOs]
*

The hypocritical (mainstream)( égalité) [BG] Academia & Media.
The (BG)
интелегенщинатаthe corrupt intellect (& знание),
that произвежда (reproduces) боклучав (corrupt) (духовен) продукт!
The [БГ] state education ppl –subverters of the rational morality & the IR
 
The [BG] educational egalitarian [indoctrination] centres
The[BG] Academia & Media's war on reality [and truth]
The [BG] intellectual’s [обръч, водещ] war on reality [and truth]
The [масовия] [BG] псевдо интелектуалец; the BG hateful academia & media, aka
the ла гранде [БГ] академичните (сошъл) труженици & Co, които, lovely Joss,
не, не, не са обществени дейци, а absofuckinlutely държавни чиновници!
Информационните BG [EU] ( égalité) „елити” – the мейнстрийм Media
БГ образователните (égalité
class) бюрократи – and their Ivory Tower!
The (majority of) Ivy-league (academic & intel) people –
that are trying to
ревизионистки change our BG history of НРБ!

 

 

„Най-големият враг за (real) (по)знанието не е невежеството, а [the production & the (re)distribution of] илюзията за [offering] (по)знание.” Стивън Хокинг
It is very much е тъжно, lovely Josephine, когато а (wo)man е вече на (55+) години, ала твърде малко е разбрал(a) за the (real) rational living!
Можеш ли да предположиш,
lovely Josephine, “кога (с такива интелектуалци-смотаняци) ще ще ще ги стигнем (х)американците”?!

Of болните амбиции на БГ Media (& интелектуалци) -
изкушени от
the absofreakinlutely politics (ideologies)
of по-малка или по-голяма идеологическа тирания!
In the name of? Corrupt личностно облагодетелстване!
Домейнът на претендиращите to be интелектуалци –
(but in fact) корумпирани (умове of) конформисти,
настанили се удобно (до към 69-та си годишнина, баси)
на държавна служб(
иц)а (в образованието & науката)?!
The absolutely great(est) moral & intellectual compromisers!
They are all
притежатели of the (ла гранде) certificate - of hypocrisy! Те са „сполуката на the BG Media (& Academia)!
They are all posmodernists, created по образа и подобието на (НРБ) соца! Пост социалистически (toxic) extension!
OF THE ABSOFREAKINLUTELY BAD (EVIL)
(
OLD &) UNSUSTAINABLE ФИЛОСОФИЯИДЕОЛОГИЯ:
ФИЛОСОФИЯТА (ИДЕОЛОГИЯТА) OF COLLECTIViSM!
ФИЛОСОФИЯТА OF THE (INTEL) UNREASONABILITY!
ФИЛОСОФИЯТА ОСНОВА(ВА)НА НА ПЛАТОН(ИЗЪМ)!
 
OF THE [BG] $OCIAL(IZED) (INTEL “PUBLIC SERVANTS” =) “USEFUL IDIOTS”!
Of the social application of a bad morality in science & education!
Философията of the SICK (БГ) socialized система in education!
Философията of the (BG) modern ÉGALITÉ (view of the) world!
Моралните“ [БГ] mainframe INTELlectual “апостоли, духовници” -
радетелите за the (centralized) egalitarian (SUBVERSIVE) EDUCATION =
the SOCIAL GOOD(ness), the collective GOOD(ness)! Oh, that collectivism!
[
Очевидно е, за всеки НЕпредубеден БГ човек, lovely Josephine,
че БГ (
égalité) образованието, подобно на цялата ни БГ (égalité) държава,
се управлява от НЕкадърни (
égalité) популисти-конформисти. Absolutely!
А следователно,
такива са и (мнозинството!) БГ учители и преподаватели (on any level of the system):
гранде патриотари, които СЪВЕСТно, selfLESSLY и отговорно (наужким!) работели за общ(ествен)ото благо!
ОХ,
ТОВА ДЪРЖАВНО-BASED ОБРАЗОВАНИЕ! IT PROMOTES ABSOLUTE CORRUPTION & INEFFICIENCY!
ОХ, ТЕЗ
ЛА ГРАНДЕ ИНТЕЛ РЪКОВОДИТЕЛИ, ИНТЕЛ ЛИДЕРИ (БУДИТЕЛИ) НА (БГ) НАЦИЯТА! БАСИ!]
   
БГ духовнитеинтелектуалци на (ла гранде) ПРОМОЦИЯ!
Ох, тез големи съвременни (non-)religious BG МИСТИЦИ!
Ох, тез
големи съвременни (non-)religious BG ШАМАНИ!
патриотПРЕПОДАВАТЕЛ/ОБРАЗОВАТЕЛ е - душа дава
за наука, за свобода;
но не
, НЕ, НЕ свойта душа, братя,
а душата на
народа ДАНЪКОПЛАТЕЦА!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
(ведно с догмата на мистициз-ъ-ма)
като човек - що да прави?
продава си и (DUMB) душата.
       
  
THE DOMAIN of the BG INTELLECTUAL (bold-faced professional) LIARS („духовници“);
(
morally & intellectually) dishonest ppl, (most of) които тъпо говорят (& пишат), lovely Joss,
ала с ла гранде
absofreakinlutely революционен патос! Баси!
И (нищо
in the today’s égalité world of БГ Academia, lovely Joss, не им пречи да) ползват, of course,
държавните ресурси [the collective“ собственост] като absofreakinlutely феодали! Баси! Е, баси!
Oh, that
égalité (BG) Academia [Fake] world! The great hunger for (THE LUST OF) (“INTEL”) AUTHORITY!
 
It’s безсмѝсленото (BG) égalité (идеологическо) СЛОВОблудстване!
IT’S ALL ABOUT THE (EMBEDDED) LEGAL PLUNDER, lovely Josephine,
in (
БГ) образованието и науката! И в цялата  (БГ) mainframe Media!
Yes, IT IS ALL about PROMOTING CORRUPTION on ANY level & scale!


The БГ (професионалните) (academic-based) ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ & MEDIA -
their irrational
values, spirit & the system that they cowardishly conform to & (re)produce. Интелектуалната absofreakinlutely БЕЗчестност.
Ох, тез
(БЕЗценни) общественици, които, ти да видиш, как само добре вършили the обществена работа – of EDUCATION (& НАУКА)!
Защото образованието не, не, не било, видиш ли,
lovely Josephine, индивидуална работа, ами ла гранде (обществено) призвание?!
Ох, тези ла гранде (значи голеееми) сошъл „експерти“
; разбирачи!

Ох, тези СОШЪЛ(ized) ШАМАНИ!
Те са
really EVIL stuff! Absolutely!
Защото ДЪЛГОсрочно причиняват
absofreakinlutely ГОЛЕМИ ВРЕДИ на
(
манталитета и културата на) БГ хо́рата!
 
 

OF THE GREAT “НАУЧНО-АКАДЕМИЧНИ (БГ) INTELLECTUALS-ШАМАНИ, LOVELY JOSEPHINE,
КОИТО УСЪРДНО И СЕБЕОТРИЦАТЕЛНО (УЖ) РАБОТЯТ FOR THE PUBLIC/GREATER GOOD”.
     
Ох, тези сошъл(
ized) шамани! Медузи, мекотели.
   
Деинтелектуализираната
(егалитаризирана; ирационална, колективизирана) BG интелигенция & media.
But some of them, lovely Joss, имат високо ниво на
интелигентност,
макар че they [in 21 century], lovely Joss, absofreakinlutely live in the
Plato’s cave of (wall) shadows!
The false claim for/to expertise; the
фалшиво pretending за елитарност – of егалитаристи(-хейтъри)!
 Разбирачите, сошъл „експертите“! Настоящето
is (always) rooted in the (actions of the) past, lovely Jos!
Ох, тез СОШЪЛ(ized) (old) ШАМАНИ!
Те са истински
EVIL stuff! Absolutely!
Защото ДЪЛГОсрочно причиняват
absofreakinlutely ГОЛЕМИ ВРЕДИ на
(
манталитета и културата на) all the БГ хо́рата!
 
 

    
    
     
It’s all about the Legal plunder - in (БГ) образованието и науката! И в цялата (БГ) Media!
It’s all about сошъл engineering! It’s all about (the principle of égalité) PR & propaganda!
Of „научност”! It’s all about absofreakinlutely corrupt (égalité) лобизъм (& „independent” НПО)!
И за многото кадри на Гестапото, ДС,
ЧК - няма (у a rational human), коя идеология обслужват!
Ох, тези СОШЪЛ(
ized) ШАМАНИ!
Те са
really EVIL stuff! Absolutely!
Защото ДЪЛГОсрочно причиняват
absofreakinlutely ГОЛЕМИ ВРЕДИ на
(
манталитета и културата на) БГ хо́рата!
ЗА
THE GREAT МЕДИЙНИ (ПСЕВДО INTELLECTUAL & INEFFECTUAL) BG “ЗВЕЗДИ!
ТЕЗ
ХОРА ARE IN A(N ABSOLUTE) WAR WITH EFFICIENCY & PRODUCTIVITY, БАСИ!
ЗА
THE EVIL (STATE) КАРИЕРИЗ-Ъ-МА НА НЕАКАДЕМИЧНИЯ (ПСЕВДО АКАДЕМИЧНИЯ) SPIRIT!
   
   
  
(wrong & индоктринирано) УСЕЩАНЕ за интелигентност, professional компетентност и научна експертност!
Великите („независими”)
pretenders. The (great) resenters, хейтъри. МегаГепачите! Collectivists-MegaCorporatists.
Ето, lovely Josephine, някои от най-видните (academic) соц интелектуалци ла гранде Superstar (професори) по UNreal (i.e.keynesian) икономика!
  
Of the ла гранде (many) (neurotic, Negativity-bias) „библиотекарите” на the Библиотечният (Уни)! Ох, тези мистици: сошъл(ized) ШАМАНИ!
     
Oh, those мнооого голеееми ти ‘каам (БГ) „експерти“! Мулти-милионери (talking) за „класова борба, с (не)извинение!
Ох, тези
(първокласни) корупмирани умове! А има и много второразрядни такива! Coming from the shadows – of the (соц) past (НРБ)!
It’s all about
the (embedded) Legal plunder, lovely Josephine, in (БГ) образованието и науката! И в цялата (БГ) Media!
    
   
(БГ, EU) Education, Egalitarianism & овластяване -
[the фанатичното resentment of (rich) предприемачите, making profits & free markets, ала greatly loving…
държавните, прескъпо разплащани by данъкоплатеца, benefits & dishonesty, that are coming with all this stuff]
guided by високи, високи, високи (irrational & кърваво) червени (революции &) idea(l)s
(т.е. real отклоняване от intellectual honesty…in the name, разбира се, of  “the common/public goodness):
  
It’s all about the [irrational idea(l) of] collectivism, of доктрината на егалитаризма!
Do
remember the pre-89: „Държавата - собственик, а трудовият колектив - стопанин!”
Oh, that absofreakinlutely teaching of irrational (
égalité) values in the (BG) classrooms!
It’s all about
(the тюрлюгювеча, coming from the past, of) КомИнтернът - в действие!
Да, тежка е борбата с inter-национал-социализма: заседнал в милиони irrational minds!
Да си верен на
the spirit of интер-национал-социализма & loyal to the партийната линия!
Член 39 (от Конститутцията на НРБ ‘1971г. до 1989г.):

Възпитaниeтo нa млaдeжтa в комунистически дух (of the марксистко-ленинската философия) e зaдължeниe нa цялoтo oбщecтвo. 

       
Член 45(от Конститутцията на НРБ‘1971г. до 1989г.):
(1) Гpaждaнитe имaт пpaвo нa бeзплaтнo oбpaзoвaниe във вcички видoвe и cтeпeни учeбни зaвeдeния пpи oпpeдeлeни oт зaкoнa уcлoвия.
(2) Учeбнитe зaвeдeния ca дъpжaвни.
(3) Обpaзoвaниeтo ce ocнoвaвa нa пocтижeниятa нa cъвpeмeннaтa нaукa и на Марксистко-Ленинската идеология.
(4) Оcнoвнoтo oбpaзoвaниe e зaдължитeлнo.
(5) Дъpжaвaтa cъздaвa уcлoвия зa ocъщecтвявaнe нa вceoбщo cpeднo oбpaзoвaниe.
(6) Дъpжaвaтa нacъpчaвa oбpaзoвaниeтo, пoдoбpявa вcecтpaннo уcлoвиятa зa paбoтa нa учeбнитe зaвeдeния, oтпуcкa cтипeндии и пooщpявa учaщитe ce, пpoявили ocoбeни дapoвaния.
(7) Гpaждaнитe oт нeбългapcки пpoизxoд ocвeн зaдължитeлнoтo изучaвaнe нa бългapcкия eзик имaт пpaвo дa изучaвaт и cвoя eзик.
    
Член 46: (1) Твopчecтвoтo в oблacттa нa нaукaтa, изкуcтвoтo и култуpaтa cлужи нa нapoдa и се развива в комунистически дух.
     
 
Oh, those мнооого голеееми тикаам (интернационал) „експерти“! Ох, тези корупмирани умове! Продукт на the shadows – of the past!
It’s all about the (embedded)
Legal plunder, lovely Josephine, in (БГ) образованието и науката! И в цялата (БГ) Media!

Да живей! Браво! Ура, другар(к)и! И Бог да пази БГ! Oт видните й (majority of известни & не толкова) BG интелектуалци (& the media)!
Да живеят
all the ла гранде (достойните) BG intellectual наследници на the ла гранде „правдивият“ в. „Работническо дело“ и Co., баси?!
The BG Media (and Academia) е един от трите стълба of the absofreakinlutely corrupt (егалите) BG полит-икономическа система!
*
Няма absofuckinlutely никаква полза, lovely Josephine, от човек, който притежава official attributes of an intellectual,
ала който in fact absofreakinlutely не, не, не умее да различи [& разграничи] the essential difference
between the moral(ly good) и the immoral,
the fact & the fairy tale, practical & mpractical, true & false!
Such ppl, lovely Joss, са истински вредни, независимо от
(any) други техни качества! Get that?
Oh,
those мнооого голеееми тикаам (international) „експерти“! Ох, тези корупмирани умове!
It’s all about the (égalité ideology of the) shadows – of the past! Yes, идеите DEFINE човека!
It’s all about the псевдонаучния (égalité & fraternité) догматизъм! И неговите последици!
  
   

The BG INeffectual intellectual.

The BG UN
productive Media (& Academia) intellectuals!
Тез
хора are in a war with efficiency & productivity, баси!


The ineffectual BG intelligentsia!
The living UN
competitively ppl!
НЕ
конкурентноспособният БГ (academia) интелектуалец!
Of високата неефективност на
държавното (БГ) образование!
Островът на непоклатима интелектуална „стабилност
?!
И съглашателството…

*
[Of the БГ yченият СЕРСЕМ(ин), lovely Josephine,
който
cannot understand, че образованието е (част от) ECONOMICS,
(че, education/science е ИКОНОМИЧЕСКА услуга, а не държавна care)
който е ANTI-individualism, ANTI-capitalism & ANTI-freedom BIASED,
because of
the
publicness of his égalité ideology of the “free” stuffs & “public” money;  
ДиаМат & ИсМат учителите, that are pro the
СОШЪЛ DRUG парадигмата.]

[The BG media & academia (& НПО-та);
is a part of
the collectivist политически коректното status quo & лобизма;
a part of the parasitic
м@гализацията of БГ обществото, of the сошъл шаманството!]
*
[
Yes, all, all, all THE STATISTS, lovely Josephine, баси,
absofreakinlutely LOVE to SPEND other people’s money
и затова ВИНАГИ са „ЗА“, lovely Josephine, баси,
увеличаване на
the public/social money SPENDING!
Yes, all  
the УЕЛФЕРиските of yesterday, today & tomorrow,
absofreakinlutely LOVE
all the УЕЛФЕРиските под-системи,
като образование, health care, etc: „SOCIAL 
SPENDING system”!
{The
ÉGALITÉ Gov/State-God is manipulating, lovely Josephine,
the rational [i.e. the 
practical] behavior of the people,
through its own absofreakinlutely (държавни), баси,
interventionism1SPENDINGS2 & (RE)distributionism3! }
*

Всички
delusional хо́ра са НЕпрактични i.e. inefficient ppl (in terms of IHS).
Такива хо́ра
cannot be rational visionary, а са емоционални sentimentalists!
Всеки НЕ
практичен човек, lovely Joss, (иска, но) cannot produce highly successful results.
Всеки НЕ
практичен (irrational) интелектуалец, lovely Josephine, лесно (can) се влюбва
в тоталитарна (ideological) система - of [мистичен: религиозен и(ли) secular] утопизъм!
*
Т
he (average) БГ educator (& науче́н работник) е толкова практичен [to (произведе) value],
колкото really конкурентноспособен е (on the free market) руснака, който произвежда cars!
(или
any друга human activity in Руската Федерация, която produces high added-value product)
Ох, този (
average) BG интелектуалец, който е (morally, intellectually & икономически), lovely Joss,
absolutely poor (in money & spirit) in IHS terms!
Ох, тези ла гранде НЕпрактични (pseudo) интелектуалци; égalité & fraternité intellectual дейци!
Те винаги absofreakinlutely много се стремят да бъдат absofuckinlutely близо до (égalité) властта!
*
Of безполезността на (мнозинството academia ppl of) BG образованието & науката!

Истинската non-intellectuality of (мнозинството of) the BG Media & Academia ["четвърта власт"],
that is full of long & fancy
(, but meaningless) words;
it’s the ла гранде словестната
(high level of) (празнодумна) еквилибристика, lovely Joss,
демонстрирана "обективно" all over the media by the ретроградни "educators";
the conformist скатавката на БГ Media & Academia
(,most of which collectivists,)
into the really absofreakinlutely въздушните кули на the BG
(соц-like) академизЪмa, журнализЪма, хуманитаризЪма & the really празния (фабиански type of) intellectualism;
the БГ мейнфрейм
/динозавърската media & академия (+ политиците & банкероолигарсите = the Естаблишмънт картела)
are not, not, not about real новини & real идеи,
but are всъщност pure form of (статукваджии,
that are loving)
масова & mass
PRопаганда of някакви irrational/негативистични/inverse/утопични философии
(of mysticism, applied чрез the method/механизма of активни идеологически мероприятия),
които са основавани on
irrational/inverted/егалитарни принципи/values
 
(подобно на това което беше in BG през втората половина of the 20 век),
that are absofreakinlutely projecting the absofuckinlutely илюзията на the комплексарите!

[Гротеска на the БГ морално банкрутирал intellectualism i.e. the default of the BG intellectuals]
The non-intellectuality of the BG intellectual мулти-култи elites
(& олигарси)
and their absofreakinlutely ирационалното teaching of
the
(“goodness/толерантността” of) relativism of values (, че нямало, видите ли, objective & absolute истински values/принципи);
интелектуалния слугинаж на the мейнфрейм
(олигархичен) Establishment/партии/corporatism/media,
which absolutely love to be на добре (за способностите им) платена държавна хранилка …
до от началото на their academic кариера та чак до пенсиoнирането
(, а и след това, too)!

*
 
От къде, lovely Josephine,
черпят сила(та си)  (the majority of) съвременните БГ интелектуалците?
За
ИЗВОРЪТ на духовните опори на съвременните БГ интелектуалци;
родени и живяли поне 33 (христови,
мистични) години within the НРБ!
Днешният МАНТАЛИТЕТ на (псевдо) интелектуален елит,
lovely Josephine,
е (the absofreakinlutely evil поСЛЕДСТВИЕ от) the ВЧЕРАШНИЯ НРБ-ист! Баси!
LEFTISH ИНДОКТРИНИРАНЕ НА (УМОВЕТЕ) НА [BG] ДЕЦАТА!
 
 

THE OLD (line of) M-L-based (соц, collectivist) SCHOOL of thought!
Там където липсва (free market) конкуренция, lovely Josephine, има (монополна) корупция!
[It’s all about (contemporary
) cultural marxism i.e. contemporary (academic) егалитаризъм!
Do remember the pre-89: “Държавата - собственик, а трудовият колектив - стопанин!”]
OF THE [DUMB] BG STATE (ON ALL LEVELS OF THE) SCHOOLING SYSTEM,
ABSOFREAKINLUTELY П-Р-О-И-З-В-Е-Ж-Д-А-Щ-А
ТОТАЛНА ЩЕТА ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО
НА ALL LEVELS OF THE SCHOOLS!
[THE COMMUNIST-STYLE OF SOCIALIZED MEDIA, ACADEMIA & SCHOOLS!]
Of the (
М-Л) интелектуална платформа. The God of the [Égalité] Държавата-Machine! Collectivism.
It’s all about the (embedded) Legal plunder, lovely Jos, in (БГ) образованието и науката! И в цялата (БГ) Media!
Of the
(морално и интелектуално) dumb people, които тъпо живеят в романтизирано(то си СОЦ) минало!

Of the today’s нео-тоталитарен тип съзнание: bad МИСЛЕНЕако хо́рата му разрешат и действие), баси!
За
the today’s (БГ leftish inclined) EDUCATORS, които (идеологически) RESENT the (спазването на) IRs;
those Media (& Academia) (БГ) EDUCATORS (тайничко) (си) ХАРЕСВАТ режима на (BG) диктатур(к)ата!
 
SO, LET US NOW, LOVELY JOSEPHINE,
TALK ABOUT
THE TODAY’S MEDIA (E-G-A-L-I-T-E) BIAS!

IT’S
THE TODAY’S, LOVELY JOSEPHINE, CULTURAL MARXiSM -
В THE (БГ) MEDIA, (БГ) НАУКАТА И (БГ) ОБРАЗОВАНИЕТО!OH, ТАЗ DISHONEST СРЕДА OF THE PUBLIC (= ДЪРЖАВНИ) (ALL LEVELS OF) SCHOOLS!
OH, THAT (EVIL) COMMUNITY SCHOOLING –
EVERYTHING FOR THE GOOD OF THE CHILD!
 

  
IT’S THE TODAY’S SOFT МАРКС(ИЗЪМ).
IT’S THE TODAY’S CULTURAL MARXiSM
В THE (БГ) MEDIA, НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО:
MARX(iSM) IS THE “TRUTH”; TRUTH IS MARX(iSM),
MARX(iSM) Е НАУЧЕН; НАУКАТА Е MARX(IAN)!
[ВСЪЩНОСТ (THE ACADEMIC) МАРКС(ИЗЪМ), LOVELY JOSEPHINE,
IS ALL ABOUT
NO, NO, NO SCIENCE, BUT ONLY SCIENCE FICTION!
YES, IT’S THE (
БЕДИ И МЪКА НОСЕЩ) WORLD OF МИСТИЦИЗѢМ!]
 
Е, БАСИ
, LOVELY JOSEPHINE,
ТОВА Е СВЕТА НА
STUPID(iSM OF) ПОПУЛИЗЪМ,
СВЕТА НА
THE СОШЪЛ(IST) DRUG ПОПУЛИЗЪМ
В
THE (БГ) MEDIA, НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО!
[БОЛШЕВИШКИЯТ (ЯКОБИНСКИЯТ) МАНТАЛИТЕТ:
OH, THAT EVIL PERSONALITY, METHOD OF МИСЛЕНЕ!
OH, THAT (COERCIVE!) IRRATIONAL METHOD(OLOGY)!
ЗА ПРОМЯНА(ТА-ТА-ТА), LOVELY JOS, КЪМ (НАЙ-)ЗЛОТО!]


ЗА КОФТИ МОДЕЛА НА (БГ) ДЪРЖАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА!
[ОГРОМНАТА АРМИЯ OF BG НЕПРАКТИЧНИ/НЕЕФЕКТИВНИ “PUBLIC SERVANTS”!]
IN THE (HARDCORE  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ÈGALITARIAN  WORLD, LOVELY JOSEPHINE,
СВЕТЪТ НА
БЕЗКРИТИЧНОТО (МИСТИЧНО) МИСЛЕНЕ ДЕЙСТВИЕ) = НЕЗДРАВ (РАЗ)УМ,
THE GOVERNMENT (ДЪРЖАВАТА) ПИШЕ (
ПЛАЩА ЗА) УЧЕБНИЦИТЕ – FOR ALL THE STATE SCHOOLS,
ПИШЕ ПЛАЩА ЗА ДА ПИШЕ В ГЛАВИТЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ: ОТ НАЙ-МАЛКИТЕ ДО СТУДЕНТИТЕ! БАСИ!
БЕЗМИЛОСТНО ЖЕСТОКО СМАЗВА ВСЕКИ ОПИТ ЗА CRITICAL МИСЛЕНЕ, КОИТО Е ИЗВЪН МАРКСИСТКАТА ДОКТРИНА)
SO, ДЕЦАТА СА УЧЕНИ ДА ПРИЕМАТ THE (КОФТИIDEOLOGY OF СОЦ ÉGALITÉ, LOVELY JOS, WITHOUT QUESTION! БАСИ!
ТОВА Е (ПРИЛАГАНЕ НА) THE EVIL МЕТОДА OF  MOR(T)AL & INTELLECTUAL SUBVERSION – VIA (НРБ) СОЦ ОБРАЗОВАНИЕТО!
OF
THE TRUE EVILNESS OF THE CENTRAL(IZED)/SOCIAL(IZED), LOVELY JOSEPHINE,
ДЪРЖАВНО (EDUCATIONAL & НÀУЧНО) ПЛАНИРАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ!
КОГАТО
СОЦ ДЪРЖАВАТА-GOD (СОЦИАЛ+ИЗЪМ), LOVELY JOSEPHINE, ОМФГ,
ABSOFREAKINLUTELY
ПРИТЕЖАВА (РЕГУЛИРА, МЕНАЖИРА И КОНТРОЛИРА)
THE EDUCATION & SCIENCE IN A NATION = SOCIALIZED EDUCATION & SCIENCE.
ОХ, ТОЗ ABSOLUTELY EVIL КОМУН+ИЗЪМ, СОЦИАЛ+ИЗЪМ = МАРКС+ИЗЪМ!

А как е
днес the BG education, lovely Jos, в пост-СОЦ България?
Well, unfortunately, because of the evil socialized BG Constitution:
IN THE TODAY’S BG (soft ) EGALITarian world, lovely Josephine,
the Government (ДЪРЖАВАТА) пише (& плаща за) УЧЕБНИЦИТЕ – for ALL the (BG) schools,
пише & плаща ЗА ДА ПИШЕ В ГЛАВИТЕ на подрастващите: от най-малките до студентите!
  
И децата са учени да приемат the (кофти) ideology of égalité, lovely Joss, without question!
Това е (прилагане на) метода за mor(t)al & intellectual SUBVERSION