Philosophers. Economists.

A tribute to a genius and a few very smart, very intelligent, very innovative and rational people

 

                   Гениални откриватели на  обективни true & huge интелектуални ideas, на безпрецедентно голям scale, рационално и справедливо обосновани се раждат на няколко века - един. Тези гении винаги, мнооого дългосрочно и мнооого безпардонно, ирационално,  са отричани, тенденциозно хулени, завистливо обругавани, субективистично коментирани, лошо и злонамерено етикирани и бичувани ( и не рядко физически малтретирани и унищожавани) от огрооомното мнозинство (и от невежите, и от интелигентно образованите, и от академичните интелектуалци), ала зад тяхните идеи застават малко, но от класа - интелигентни последователи, които поддържат и доразвиват (aла, не да „преоткриват” или пренаписват фундаментът!) тяхните схващания на системно ниво, съпортват  живи тяхните цялостно & всеобхватно интегрирани идеи. Такива гениални хора, в пълният и дълбок смисъл на понятието интелектуални иноватори, за последните 2500 години са около десетима, а тяхните truely intelectual followers - по няколко хиляди each. Същото, в някаква по-ниска степен, важи и за онези иноватори - откриватели на иновативни идеи в някаква конкретна област на когнетивното познание (гении в конкретна област), които са само няколко хиляди, а тяхните последователи са милиони, докато ползващите тяхните открития - милиарди хора.

                    Да имаш правилните идеи и принципи не е равнозначно на greatness и те въобще, other things being equal, не водят, по необходимост, до greatness . В повечето случаи, в повечето време това не е правилото. Greatness означава truly exceptional иноваторство, най-често касаещо една конкретна област, сравнено на фона на обикновеното, нормалното, обичайното, the day by day практичното или с дори много интелигентното в същата област. Примери за greatness са Alexander the Great, Айнщайн (creative greatness). Ала greatness може да означава и негативно, лошо, дори тотално корумпираното - in terms of thinking - Сталин, Хитлер, Мао са примери за great зло - greatness of the bad. А, the bad винаги носи вреда, а great bad idea носи вреда на милиони хора.

                  Така или иначе, greatness не може да се преподава в училище или в университета, като дисциплина, защото възможно е да се преподават правилни методи и методики, ала не е възможно да се „преподава” или to be learned -  иновативното мислене (at root)  или индивидуалната креативност - this is a specific property of the individuality of a individ, of one’s mind rational capabilities. Other things being equal, по правило, както е възможно да произвеждаш добре нещо, ала да не можеш да продаваш добре това нещо, така е възможно да имаш правилните идеи и принципи, които да бъдат прилагани чрез обективни методи, ала да не можеш цялостно и всеобхватно по unique & creative & rational  начин да ги интегрираш добродетелно в единно систематизирано знание на твоят ум, за да бъде извършен unprecedented breakthrough. Тогава, това е обикновеното, нормалното.

                  Five people са truly huge, truely innovative философи за всички времена - ПАКМА-та на човешката гордост и възхищение. Huuuge гении! Трима от тях са в тяхната цялост - погрешни, а единият от тези трима е huuugely грешен. Ала един от петимата е unique & beautiful human mind. Направо обективен & изумителен & иновативен ТИТАН на процеса на смисляне! Необходим велик първооткривател, който просто да отвори очите на обикновените хора за да могат да провидят на изведнъж, от изведнъж,  щрак. И след това, след мимолетното прозрение (схващане, grasp the reality) от даден човек, вече, този човек провижда реалността, която е изплувала & освободена - тогава, вече, интелектуално този човек да може да я смисли с възможностите на разума си. Нахлува вече, увереността, все по и по увереността се натрупва, превръща се във сигурността на добро самочувствие, което е „скритата” форма на самоуважението - I can. I am able to, because it is. I know it, for fact”. Настъпва вътрешно-емоционално състояние на peace of mind - спокойствието, в мир със себе си самият. Както процесът на научаване да (про)караш колело - ей, така, изведнъж го grasp-ваш процесът и придобиваш умението; като на игра, по време на самата игра.

               Двайсетима са великаните в икономическата мисъл.

               Има хиляди гении-откриватели в някаква конкретна област, който са огромно богатство за всички хора - Айнщайн, Нютон, Менделеев, Джеймс Уат, Александър Бел, Пастьор, Марко Поло, Колумб, Дарвин, Фройд (само за откриване на процеса на психоанализата- съпротивата на отричането), Коперник, Бийтълс, Фреди Мъркюри, Наполеон, радио и ТВ и компютър и интернет създателите, и по-голямата част от НЕполитическите нобелисти.

                   В света, в който живеем днес, доминиращите интелектуални идеи и техните фундаментални принципи са погрешни, за съжаление. Other things being equal, не е необходимо да притежаваш обективно-рационални разбирания & убеждения за да разпознаеш & смислиш добрите интелектуални идеи, ако някой ти ги презентира по достатъчно подходящ начин (ала време консумиращо е и изискващо дългосрочни & постоянни усилия). В същото време, обаче, today, мнозинството хора са brainwashed или догматично заслепени с помощта на масовите инфо канали, по които тече wrong и заблуждаващо разума info, aла хората почти automatically приемат с (интелектуална) лековерност, без questioning and reasoning, това инфо; огромната част от мнозинството живеят в „Матрицата” на собственото си невежество, the ignorance и заблудата на субективизма, като се отрича обективната действителност (фактологичното инфо) - „Всичко и всеки е субективно - въпрос на (субективна) гледна точка!”. Това, обаче, е проблем на провинциалния манталитет, на една цяла обществена култура, която е създадена като среда, а не е проблем на човешката природа (както често някой тенденциозно се опитва да го представи). All you need is to be honest (към последователността на фактите, а не към твоите wishes) and not totally нарцистичен and not totally brainwashed - просто choose to think. И тогава, може и да можеш обективно да разпознаеш (да идентифицираш рационално фактите), онова което виждаш и смисляш (да прогледнеш) - за да имаш дългосрочно  peace of mind. Ала, да знаеш човеко, че ако choose да се смисляш и споделиш с другите онова, което твоят разум е успял да смисли, то , другите, мнозинството, ще те наричат как-ли-не, ще се кикотят като надменни кокетки, ще ти предричат „уверено” какво-ли-не бъдеще - ала, същевременно те, живеейки в миналото си, объркани & давещи се в тяхната ирационалност и невежество с много противоречия  - разбира се, че в дългосрочен план, всеки един от тях разплаща цената на заблудите, рационализирани от неговият мързелив и разфокусиран ум. Смисляй се, човеко - готино е, невероятно готино и полезно. Струва си всяко усилие. Бъди откривател на самият себе си. The more, the better - for your own self. Отсвири менталитито на мнозинството in the name of: the search of your own happiness, enjoy it рационално - the right way. Because you are only alive a short time and it would be totally irrational to waste it.

              Кое може да направи човекът свободен?

             Ще се изразя религиозно метафорично (ала да помним, че догматичната faith е evil, защото е анти-разума)  И истината ще ви направи свободни. -(Евангелието от Йоан 8:32) т.е., че истината, само истината и нищо друго освен осъзнатата и смислената истинност (фактологичното инфо) - е доброто за човека или може да лекува болният, заблуденият, заразеният (ирационалният) ум.

             Действителността е, тя съществува независимо и сама за себе си, е основният абсолют, е фактите (планетите, пространството, предметите, растенията, животните, човекът): е базисната фактологична обективност. Следователно обективното съществува т.е. действителността съществува (фактологично) извън и независимо от човешкото съзнание: действителността е обективното. Животът на човек, по необходимост, е най-високата ценност. Следователно: Всичко, което помага обективно на човек да to be, да оцелее, да е жив, да запази живота си е доброто, правилната обективна ценност; всичко, което пречи на човек да оцелее е - лошото, неправилната и НЕобективна ценност (анти-ценност). Следователно знаем, че обективното е инстинното (фактологичното). Следователно можем обективно, истинно, да знаем (да различим) кое е добро и кое лошо! Следователно е възможно да придобиваме (и прилагаме рационално) НЕсубективистично знание (обективно, базирано на действителността, истинно, а не субективистично (основано на нечие си съзнание или wish, или faith)). Следователно, обективно знание съществува и то е истинно и за да може човек да оцелява добре (физически, психологически и социално) трябва, по необходимост, да се базира  на това знание т.е. да се субективно, чрез своят разум и интелект, основава на НЕсубективистичното.

 

                   През 20 век, когато и аз съм роден ...

 

 

 

 

Философията            Морал, ценности, принципи                 Ирационалният човек          Second handed way of life                     Кръвта вода не става