http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png

Това, което ние наричаме човешки СВЯТ,
НЯМА ДРУГ непосредствен ТВОРЕЦ,
ОСВЕН
ЧОВЕК, КОЙТО ГО Е СЪЗДАЛ,
(with logical ризънинг, lots of effort, consistency & persistency)
ИЗВОЮВАЙКИ ГО крачка по крачка от ВЪНШНИЯТ свят и
от своята собствена
животинност, своята свобода и човешко достойнство.
                                                                                               Михаил Александрович Бакунин
ЗА ИСТИНСКИЯТ (THE REAL) СВЯТ! THE WORLD/EARTH THAT OBJECTIVELY EXISTS!
[NO, THERE IS NO, NO OTHER НЯКАКЪВ СИ HIGHER/БОЖЕСТВЕН/ПАРАЛЕЛЕН СВЯТ!
ОТВЪДЕН СВЯТ
EXISTS ONLY В ZOMBIE ГЛАВИТЕ НА THE RELIGIOUS МИСТИЦИTE,
КОИТО, BECAUSE IRRATIONAL IN THOUGHT & ACTION, ВЯРВАТ В БОГ-ТВОРЕЦ!]
THE (ONE AND ONLY REAL & GREAT) ТВОРЕЦЪТ, LOVELY JOSEPHINE,
В ТОЗ
’ (ONE & ONLY) REAL СВЯТ Е САМО НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЧОВЕКA!
THE TRULY RATIONAL (PRACTICAL) ЧОВЕК MAKES THE WORLD BETTER,
THE
IRRATIONAL (НЕПРАКТИЧНИЯ, INEFFICENT, МИСТИЧНИЯ) – WORSE.
THE REAL ЧОВЕК IS, LOVELY JOS, ОНЗИ КОЙТО ЖИВЕЕ ЩАСТЛИВО ЖИВОТА СИ,
КАТО НАЙ-ГОЛЕМИЯ
(& ONLY) ИСТИНСКИ ГОРД С ТВОРЕНИЯТА СИ ТВОРЕЦ!
ТОВА Е ИСТИНАТА! И ТАЗ
ИСТИНА, LOVELY JOSEPHINE, CAN SET YOU FREE!
So,
нека сега да поговорим за the (one & only) real света на човеците – our planet Earth!

(What’s really wrong with the)(today’s face of the) СВЕТЪТ (of the irrational мнозинството and the rational малцинството)

Светът today.   

The superNATURAL (EVOLUTIONARY) world.
[The world is the Earth & all life on it, including the human civilization. OK?]

OF THE ONE’S (OWN)
(MIS)UNDERSTANDING (OF) THE (REAL) WORLD.
Of the one’s own (INDIVIDUAL), lovely Josephine,
(
IR)RATIONAL визия за света, that we (should) live in!
[Remember, че the many individuals/ppl означава(т) the social.]
It is all about the (ir)rational MENTAL (human) MODELS
of the
(life, liberty, property, the human, happiness, мъка i.e.) world – PARADIGMS;
that’s how the world works – on different
ideological PLATFORMS!
So, let’s now, try to DEmystify (from the mystic наратив), lovely Josephine,
TO DEMYSTIFY the (real) (material) world - of FINANCE & ECONOMICS!
[Борбата over различни (polit-)икономически визии, lovely Josephine,
е БОРБА OVER различни (good, grey or evil) ЕТИКИ1, lovely Jos,
различни (sets of) доктринални (good, grey or evil) IDEAS2,
и(ли) (good, grey or evil) различни CULTURES3.]

So, let’s now, lovely Jos, use some RATIONALITY to look @ the world,
to see
the world AS IT IS; and to know how it could be(come) really better!
Looking rationally @ the (ppl of the)
WORLD означава, lovely Josephine,
to (OBJECTIVELY) UNDERSTAND (& to learn to RATIONALLY think about)
the main икономическите1, монетарните2 и фискалните3 PRINCIPLES.
[НЕрационалните (класически) визии/усещания за света, lovely Josephine,
са (забити) ONLY в главите на all (versions of the) мистиците, collectivists.
Ох, those (
ДОГМАтично & deeply забити ) PINS in the HEAD,
които 
turn/change a human into an absofreakinlutely zombie!
ТОВА Е, lovely Josephine, an absolutely
NEGATIVE mind!

Тез хора (love to емоционално) фантазират, lovely Josephine,
и си създават субектив(истич)на и НЕвъзможна представа
за
the world as it фантасмагорично трябва да бъде, баси, а?!
Да, тез
хора заместват тяхната rationality, lovely Jos,
с пълен диктат на their wishes, emotions & feelings!
Тез хора live in the UNreality, in the not real world.]

 


There’s
only one, lovely Jos, Universe.
No, there are no, no multi(uni)verses!
There’s
only one, lovely Jos, (real) свят.
No, there’s no other “
паралелен world!
В главите на мистиците, обаче, баси,
там има absofreakinlutely всичко,
там absolutely anything goes, баси!
Oh, those (many)
dumb хора, confused;
страхът яко ги гони, мира не им дава!
Ох, тези (many) delusional хора - по света!
It’s the st®uck pin into their irrational minds!
Ох, тоз доктринален примитивизъм, баси,
of the absolutely (religious &класово”) зомбирано съзнание!


So, tell me, lovely Josephine,
как ТИ (ir)rationally виждаш света; и как го практикуваш?
Are YOU (really) happy or are you not (so much) a happy жена?
Is the world [of 21 century] getting
better or is it getting worse (for whom)?
The people of the world (as a whole
) са се адаптирали for many centuries:
living (in general) from under extreme poverty (& conditions) to
living better!
[All] The (ppl of the) world, lovely Jos,
are getting much, much BETTER!
TODAY is
the best time for a human being (to live, to be ALIVE), ever!
[
Да, и твоята ОСНОВНА задача in YOUR life(time), lovely Josephine,
е да (си) изградиш един (колкото можеш) (все) по-ДОБЪР свят
for YOU1 and for YOUR2 (rational) values! Yes, it is possible! Yes, you can!
Но, това е САМО възможно, lovely Josephine, ако YOU (l)earn to be a RATIONAL doer,
който (да) ОСНОВАВА свойте действия/efforts САМО на истински (практични) ИДЕИ! ОК?

Remember,
обаче, че за да (по)строиш YOUR (все) по-ДОБЪР свят, lovely Josephine,
има ИМПЕРАТИВНО изискване (by the objective reality!) към самата теб, а именно:
YOU must, must, must be(come & life-long stay) истински НЕзависима и горда женска,
а не, не, не,
lovely Jos, (просто още) една зависима woman (не златарка, и не домакиня),
и не, не, не,
lovely Jos, да (тъпо) (по)ВЯРВАШ в поклоничеството & the self-SACRIFICE!

Do not EVER be(come & life-long stay), lovely Josephine, просто още една (of many) мистичка!
Do not EVER be(come & life-long stay) a NETTO икономически паразиттова е UNhealthy!
Да, трябва да си
really a producer (productive woman) за да можеш НЕзависимо да издържаш
себе си
and (accordingly) YOUR closest (TOP) values/деца, при това to the best YOU really can!
Yes, YOU must
be(come) really PROUD when doing it, when успешно ACHIEVING it.
Защото ЩАСТИЕТО, (pursuing) a (truly & fully) HAPPY life(time), lovely Josephine,
(
може да) принадлежи САМО на истински НЕзависимите (SELF-sufficient) хора! Yes!
Oh, yes, YOU, if truly rational woman, if
искаш да (по)строиш YOUR (все) по-ДОБЪР свят,
then YOU must, must, must имаш a (real) life-long (passionately loving) CAREER,
чрез която ТИ самата (самостоятелно) да полагаш (efficient) productive EFFORTS,  
за да
to achieve (via rationally taking risks) YOUR, lovely Josephine, икономическа/финансова НЕзависимост!
И да,
DOing THAT, lovely Josephine, is not, not, not @ all EASY! Yes, I know. But it can be SUCCESSfully done.]
  
Nothing can stop the man with the right mental attitude from ACHIEVING his GOAL;
nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude.
” Thomas Jefferson
 
No, it’s
NOT easy to (life-long) BE(come) and STAY really УСПЕШЕН човек ,
based only onto (real manifestation of
DOing/USEing) HIS OWN (individual)
productivity = practicality = rationality = efficiently applied (hard) ЛИЧНИ efforts!

So, tell me, lovely Josephine, are YOU (in economic terms,
и не само)
a (
compromising) CONFORMIST/coward
OR
are you a really
PRACTICAL human (producer)?


The (really)
upward & forward progress, diversity & challenges [благосъстоятелност] –
that’s the MOST essential характеристика of the world for the last (almost) 300 years.
Of the WESTERN [the NOT, NOT, NOT hard(er) AUTHORITARIAN type of] world –
онзи, който успешно (систематично) applies (some) fundamental capitalistic principles!


It’s [all about] the really, lovely Josephine,
(
все more) competitive (& все по-сложен) world
[of ppl’s idea(l)s, motivations, choices, methods, ризънability & практичност], out there!
Yes, lovely Josephine, IDEAS move the world – forward or backwards;
good (rational) ideas move the world up & forward, bad ideas – backwards!
The (ppl’s) world is really все повече moving (in the longer run), lovely Jos,
far, far away from: simplicity, primitivity, uniformity, бедност, less rationality & less freedom!
The world, especially for the last 250 years (
след Ренесанса), lovely Josephine, has been overall moving
away from the absofreakinlutely (
altruistic) barbarism towards все повече и real (rational) civilization!
http://www.robzor.com/rhouse/BG_above_all_files/image187.png
It’s really (the story)
from the caves, през the building of небостъргачи, to the internet технологии,
based on (
все повече) productive (human) ризънинг & (more) advanced science – put into practice!


It’s all about the (real) man’s wor(l)d! Really!
И да, lovely Josephine, the world, за щастие,
е истински готин, красив, lovely Josephine,
въпреки наличието на (
примитивизма of)
мистичната доктрина of THE TRIBALISM!:
the absolute tribalism of the (égalité) Statism!
И да,
lovely Josephine, the world, за щастие,
все повече става (a really good place) за все more rational ppl! И все по-малко - за глупаци(те)!
It’s only getting worse better! And better - докато вкарваме in life все повече rational principles.
There are все повече freedom и все повече (for the ppl практично using) the rational morality;
and (the sacred spirit of) its application (in economics) – the
(real) business morality!
Следователно, in ages-terms, lovely Josephine,
the world (
за сега) се движи forward – towards progress, for the ppl!
The (ppl of the) world,
човечеството, lovely Josephine,
благодарение на really гениални (truly красиви) човешки умове,
е преодоляло (& keeps on eliminating) very many (old) заблуди, delusions!
Welcome, (все) повече [productive] rationality – of more and more people!
*

THE (LIFE, LIVING IN THE) WORLD
HAS N-E-V-E-R (EVER) BEEN BETTER! ABSOLUTELY!
THE WORLD TODAY IS LOVELY!
LIVING IS LOVELY!

OH, AND I REALLY THINK TO MYSELF, LOVELY JOSEPHINE,
WHAT A(N ABSOLUTELY & TRULY) WONDERFUL WORLD
[OF MINE I HAVE SUCCESSFULLY  CREATED FOR MYSELF]!
SO, I DO, DO WELCOME, LOVELY JOS, EVERY DAY (OF
MINE)!
OH, YES,
LIVING (IN THIS WONDERFUL WORLD) IS LOVING TO LIVE!
HELLO, (REAL) WORLD; HELLO ГОТИН СВЯТ; HELLO ГОТИН LIFE!
Oh, само КОЛКО МНОГО ОБИЧАМ (to live на тоз REAL) света!
Mistиците, all of the (collectivist) mistиците, си мислят, lovely Jos,
[, because of (using) their irrationality-based  
in-GROUP thinking,
that has lead them to посредствено surviving or a real failure -
като последствие от the pursuit of their so many irrational values;
и затова they (feel powerless &) angrily пропагандират навсякъде]
че the world is screwed up, че the world става все по-зле, uglier,
but
your world, lovely Jos, does NOT have to be такъв! Моят НЕ е!
Светът,
your world, can, should & ought to be happy & prosperous!
[The happy (rational) living
означава a truly MEANINGFUL living!]
If you are rational,
you can shape your world to be (more) flourishing!
HELLO, (real) world; BYE-BYE (world of) мистицизъм (, който slowly изчезва)!

*
Of having a (UN)real UNDERSTANDING, lovely Josephine,
of [the real(
comlex)ity of] life1 & [all the different (ir)rational people of the] world2!
*
За the (ir)rational (раз)личности!
(
ЗА)РАЗНИ норми, концепции, правила и (НЕ)свободни общества!
ЗА
THE (IR)RATIONAL РАЗБИРАНИЯ ЗА (ORGANIZATION OF) СВЕТА!
За the political CONCEPT of [an (ir)rational] ECONOMICS of Майката-кърмачка!
ЗА
THE ИСТИНСКИ (IR)RATIONAL [& UNequal!] КУЛТУРИ, LOVELY JOSEPHINE,
OF
(НЕ)ТЪРСЕНЕ НА [ЦИЦКАТА НА] ДЪРЖАВАТА TO TAKE CARE OF (ДА КЪРМИ) THE PPL!


За (the process of) rational saving and rational investing (creation of capital) i.e.
the P&P&P free market модела (на излишъка and overall sustainability: save & produce) - the true principle of a healthy economics;
and за the irrational (безумието) левъридж, заемен капитал (debt/negative equity), spending дълг consumerism i.e.
the non-free market D&D&D модела
(на дефицита and overall UNsustainability: borrow & spend) - the true principle of an UNhealthy economics;
and за
(ir)rational the (process of) production & consumptionна индивидуално и социално равнище;
и за Gold, Silver and the like
(of the fiat real money)!
I ABSOLUTELY DO NОT LIKE.
АЗ ДОРИ ПРЕЗИРАМ, LOVELY JOS, (ДОКТРИНАТА) МИСТИЦИЗЪМ!
АЗ ИСТИНСКИ (СТРАСТНО) ОБИЧАМ (TO LIVE IN) THE (REAL) WORLD!
ОСОБЕНО МНОГО ОБИЧАМ (TO LIVE IN) 21-ВИ ВЕК! GREAT(EST) CENTURY!
ДА, ОБИЧАМ ТОЗ
VERY ГОТИН ВЕК, ОБИЧАМ ГО ОТ НУЛЕВАТА МУ ГОДИНА!
[В последната година на миналия 20-ти век, lovely Jos, аз навърших my own 40 years of age.]

 

THE (LIFE, LIVING IN THE) WORLD
HAS NEVER (EVER) BEEN BETTER!
THE WORLD IS LOVELY! LIVING IS LOVELY!

Go out there, lovely Josephine,
go out in the
[real] world,
and
безразсъдно дръзко earn (& keep) your (real!) values! Long term. Competitively, НЕмошенически. To the best you (really) can.
And see, how the world has got way much, much more COMPATITIVE! A(nd a) much, much more
beautiful world! Yes!
Oh, that
истински, lovely Josephine, wonderful world (that we, the rational people, live in)!

Be a (healthily happy) part от the истински секуларния world, а не част от истински irrational [мистични] parts of the world!
Истинският секуларен свят, lovely Jos, is only the world that uses rationality.
The world, based on rationality, is the only
домейн, където щастието exists!
[and that
can be really achieved i.e. earned– според one’s own abilities.
Щастието, lovely Josephine, съществува! Yes!
Да, щастието го има в реалността,
on Earth!
To (life-long) achieve & keep (individual) happiness,
означава to (life-long) успешно achieve & keep ®values!
И понеже the VALUES са материални и духовни,
то(гава) и
щастието is a long-term (not short-term!)
състояние на one’s own, lovely Josephine,
материaлното и духовното (achievement)!
Ала
всички мистици, lovely Josephine,
absofreakinlutely отричат и обругават
[the desire to achieve different ®values]
all the готините (земни) неща/values,
в този really готин real world (& life),
защото са absofreakinlutely нихилисти!
Religious и(ли) non-religious нихилисти!
Oh, those егалитаристи, етатисти, collectivists  -
they absofreakinlutely love to live in the world
of irrationality,
мистицизъм, емоционализъм!
Такива (BG) хора предпочитат, lovely Jos,
the емоцията (емоционалния кресльо) пред
(силата на) (раз)умността (
of an argument)!
Ох, какъв свят, какъв (
their’s own) свят –
of NOT using rationality (& becoming нихилисти), баси!
Виж във Фейсбука – such places are full of нихилисти!
Нихилистите все „критикуват света
i.e. irrationally го оплюват, баси, а?!
Защо
има толкова много критикари?
Ми, защото имат
irrational ценности!
Затова имат
doom & gloom mentality!
Ох, тези НЕщастливи (НЕуспешни) хора!
(, но във Фейса pretend to be very happy i.e.
they
pretend to be нещо което не са, баси!
Да, на тях, все нещо не им се получава!
That’s the домейна на безрадостта!)]
 

“Това, което ние наричаме човешки свят,
няма друг непосредствен творец,
освен човек, който го е създал
(with ризънинг and lots of effort, consistency and persistency),
извоювайки го крачка по крачка от външният свят
и от своята собствена животинност, своята свобода и човешко достойнство.”

                                                           Михаил Александрович Бакунин
But only a truly rational (wo)man, lovely Josephine,
can figure out the (values of) real world!
All the
irrational (wo)men are (intellectually) living in the (философски) Plato’s пещерата!

Изпълни [to the best you can] изискванията of [the meaning of] life
for a (real) (
independent) happy living, at the (free) market (society)!
And that way, you де факто, lovely Jos, [shall]
успешно make/happen/accomplish-ваш your life (real)(productively) happy/healthy/meaningful/благодатен,
in this
(real)(and not so rationally, as it could be, organized) world!
И да, of course, lovely Josephine,
it
can be done! Should be & must be rationally done,
fully
and enjoyable. In YOUR own lifetime. If YOU are a rational персона.
That way светлината/силата (of the real human’s spirit), lovely Josephine,
will usually be with each & every истински productive individual,
according to his deserved/earned равнище (with)in the Strata!
That way
- SHALL keep тъм(нин)ата out of you! OK? Get it?

You ought to (become able to) clearly UNDERSTAND, lovely Josephine,
че БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ФИЛОСОФИЯ/визия/doctrine,
you are absofuckinlutely lost = you shall be absolutely confused (mind)!
Да, БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ИДЕОЛОГИЯ/визия/set of ideas
ти (ще) си изложена на ПРОИЗВОЛА на the (EVILness of the) ideology of collectivism,
който (groupism) винаги ще ти предлага да (по)вярваш in some (kind of a) God,
както и да безприкословно изпълняваш Неговите божествени КОМАНДИ! Омфг!
И ако ти откажеш (не искаш) да сториш това което мистиците ти казват/command (via their Holy Books),
тогава
they will absofreakinlutely POINT @ YOU, lovely Josephine,
AS IF YOU ARE “the (most) BAD/EVIL
човек = the great(est) ВРАГ of the State/People/Nation/Обществото/COLLECTIVE”,
който човек бил (тъпо) отхвърлял (to work for) БЛАГОТО на колектива/ОБЩ(еств)ОТО
който голям АЛЧЕН мръсник
(лош човек) ОТКАЗВАЛ бил да (бъде винаги готов да) се (само)ЖЕРТВА,
да SELFLESSly (само)ЖЕРТВА (any of) своите VALUES (дори и живота си!) за (в името на) ОБЩ(еств)ОТО/колектива/наРОДА,
ами живеел
ЖИВОТ(а си) for THE SAKE OF his own ЕГОистично/ЕГОцентрично съществуване, баси?!
So, do you, lovely Josephine,
do YOU (can YOU, are YOU really able to rationally)
get THE DIFFERENCE of
the
(in)coherent VISION (sets of thoughts/ideas, motivations & actions) OF THE WORLD (reality, life, liberty)?


OF THE
(IN)COHERENT  ВИЗИЯ ЗА THE WORLD/LIFE/LIBERTY,

THAT IN THE REALITY PRODUCES
EITHER A VALUE-BASED WORLD
OR A DEVALUED (MYSTISICM-BASED TERRIBLE STATE OF) WORLD!
YES, YOU OUGHT TO RATIONALLY
UNDERSTAND, LOVELY JOSEPHINE,
ЧЕ IT IS ALL, ALL, ALL ABOUT
EITHER THE REALLY VALUABLE (= INDIVIDUALISM-BASED) СВЯТ/LIFE
OR PRODUCING AN IRRATIONAL(ITY-BASED) СВЯТ OF STUPIDISM!
VS
ФИЛОСОФИЯТА OF INDIVIDUALISM, LOVELY JOSEPHINE,
IS
TRULY COHERENT (& CONSISTENT) WITH THE OBJECTIVE
РЕАЛНОСТТА & HUMAN ПРИРОДА = BASED ON НАЛИЧИЕ
НА
СВОБОДА1, THE (RATIONAL) LAW2 И МИР3  - ИМЕННО
ЗАТОВА ПРОИЗВЕЖДА
PROFIT, PROGRESS & PROSPERITY
FOR THE PEOPLE OF THE NATION/РЕГИОН/WORLD! YES!
ФИЛОСОФИЯТА OF COLLECTIVISM, LOVELY JOSEPHINE,
IS THE ABSOLUTELY INCOHERENT VISION OF THE WORLD,
THAT’S
BASED ON HARDCORE ДИКТАТ (НЕСВОБОДА) & ОЛИГАРХ-PATERNALISM! И
ЗАТОВА
USUALLY (IN THE LONG RUN) ПРОИЗВЕЖДА DESTRUCTION И(ЛИ) ВОЙНА!
  
OF THE (IR)RATIONAL PEOPLE’S (IN)COHERENT V-I-S-I-O-N-S!
ДА, ВСЕКИ ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE, (СИ)
МИСЛИ ЗА СВЕТА [ЖИВОТА, LIBERTY, PROPERTY, ЩАСТИЕТО,
И ЗА
ХОРАТА, Т.Е. ЗА ВСЯКАКВИТЕ (МАЛО)ВАЖНИ НЕЩ(ИЦ)А]
ПРЕЗ СВОЯТА
(IR)RATIONAL МЕНТАЛНА ОПТИКА (REASONING),
ПРЕЗ
СВОИТЕ (IR)RATIONAL ЦЕННОСТИ (МОРАЛ)! ABSOLUTELY!
YES, OUR INDIVIDUAL MORALITY RUNS OUR MIND(SET)! GET IT?

ДА, ВСЕКИ ЧОВЕК
/INDIVIDUAL, LOVELY JOSEPHINE,
(МОЖЕ ДА ИЗ)ПОЛЗВА САМО (AND ONLY) ONE OF THESE TWO
ВИЗИИ
(MENTAL LENS) – EITHER THE TRUE OR THE UNTRUE,
THE RATIONAL OR THE IRRATIONAL VISION/VIEW - ЗА СВЕТА!
TWO (OPPOSING) WORLDVIEWS –
EAST VS WEST СВЕТОГЛЕД:
ЗАПАДНАТА (& ЕВРОПЕЙСКАTA) ВИЗИЯ = ПРО СВОБОДАТА
VS
ИЗТОЧНАТА (= АЗИАТСКА) = ПРО ДИКТАТ(УРАТ)А, БАСИ!

AN(Y) (IR)RATIONAL VISION, LOVELY JOSEPHINE,
IS BASED ON
(UN)OBJECTIVE EPISTEMOLOGICAL ПРИНЦИПИ!
SO IT’S, LOVELY JOSEPHINE, ALL ABOUT THE (
SET OF) IDEAS OF
THE COLLECTIVISTIC (PATERNALISTIC) THINKING & ACTING
VS
THE INDIVIDUALISTIC (ARISTOTELIAN) THINKING & ACTING!

ТЕЗИ ДВЕ ВИЗИИ, LOVELY JOSEPHINE, СА ВСЪЩНОСТ РАЗЛИКАТА,
THE ABSOLUTE(LY OPPOSING) DIFFERENCE BETWEEN ФИЛОСОФИЯТА
НА ПЛАТОН И ТАЗИ НА АРИСТОТЕЛ: ПЛАТОНИЗЪМ VS АРИСТОТЕЛИЗЪМ,
ФОРМИРАЩИ
ДВЕТЕ (ПРОТИВОПОЛОЖНИ) ВИЗИИ (SETS OF IDEAS)LOVELY JOS,
ЗА (ОРГАНИЗИРАНЕТО IN A SOCIETY) THE LIFE, LIBERTY, PROPERTY & THE WORLD.

ТЕЗ’ ДВЕ INVERSE ОПЦИИ, LOVELY JOS, СА:
НЕТРИБАЛИСТИЧНА VS TRIBAL КУЛТУРИ =
THE CIVILIZED VS THE TRIBAL ФИЛОСОФИИ (& НАРАТИВИ)!
ONE WORLD, BUT TWO ABSOLUTELY OPPOSING VISIONS
OF THE WORLD, LIFE, LIBERTY, PROPERTY & (PURSUIT OF) HAPPINESS!SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE,
HOW DO YOU
LOOK AT THE (TODAY’S) WORLD?
WHAT
LENS/VISION ARE YOU USING TO DO THIS -
THE (MENTAL) V-I-S-I-O-N (A SET OF IDEAS)
THAT IS BEING PREACHED INTO ALL THE TEACHING(BOOK)S OF A GOD
OR
THAT, WHICH IS BASED ONTO (
USING) YOUR (HUMAN) RATIONALITY,
(TRUE)
LOGIC AND FACTS (OF THE OBJECTIVE REALITY)?


ВСЕКИ (ЕДИН) ОТ НАС ХОРАТА ВЪЗПРИЕМА СВЕТА
[no matter the culture (s)he comes from!]
ОТ КАМБАНАРИЯТА
, LOVELY JOSEPHINE,
OF HIS OWN (IR)RATIONAL (REASONING &) MORALITY!
ИМА ХОРА РЕАЛИСТИ, А ИМА И ХОРА МИСТИЦИ!
РЕАЛИСТИТЕ
THINK OBJECTIVELY, LOVELY JOS,
А (ALL VERSIONS OF) МИСТИЦИТЕ - SUBJECTIVELY!
МИСТИЦИТЕ, ХОРА С ПРЕДРАЗСЪДЪЧНО REASONING,
ХОРА СЪС ABSOFREAKINLUTELY, LOVELY JOSEPHINE,
СУБЕКТИВ(ИСТИЧ)НО (НЕРАЦИОНАЛНО!) МИСЛЕНЕ &
ОСНОВАТ ВИЗИЯТА СИ ЗА СВЕТА/РЕАЛНОСТТА/TRUTH
САМО НА ДОГМАТИЧНА ВЯРА, А НЕ НА ФАКТИ & LOGIC!
{
ВСИЧКИ МИСТИЦИ LOVE (ДА ВЯРВАТ IN) FAIRY TALES,
ВЕДНО С ВСЯКАКВИ ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИТЕ!
ВСЯК(АКВ)О
ДОБРО ИЛИ ЛОШО (действие),
ВСИЧКО
ДОБРО ИЛИ ЛОШО, lovely Josephine,
ВИНАГИ (за)ПОЧВА от ЕТИКАТА! Absolutely!
ЗАЩОТО ЕТИКАТА IS (really the) PRIMARY!
Всяка ЕТИКА is a (good or bad) SET of, lovely Josephine,
(ir)rational
IDEA(L)S, които in fact ОПРЕДЕЛЯТ всичко:
(организацията на) човек/държава, THE VIEW of the world,
ПОЛИТиката, ИКОНОМиката и естетиката, ведно с the IRs;
so, казано НАКРАТКО – the (non-)DOGMAtic философията!
So, do you, lovely Jos, understand колко важна е ЕТИКАТА? }
 
http://www.robzor.com/rhouse/raciomoral123_files/image671.jpg
ВСЕКИ ОТ НАС ХОРАТА
ИЗБИРА,
[no matter the culture he comes from]
ДА ЖИВЕЕ
, LOVELY JOSEPHINE,
IN OR OUTSIDE OF РЕАЛНОСТТА!
ДА, ИЗБОРА НА ВСЕКИ Е КОЛКОТО МУ Е
(РАЗ)УМА, ТОЛКОЗ!
(РАЗ)УМЪТ (IR)RATIONALLY ИЗБИРА/СТРУКТУРИРА ITS ЕТИКА,
А
ЕТИКАТА, НА СВОЙ РЕД, ОПРЕДЕЛЯ МИСЛЕНЕТО И ДЕЙСТВИЯТА
НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЧОВЕК, А И НА
ВСЯКА ОБЩНОСТ КАТО ЦЯЛО!


МИСТИКЪТ (AN IRRATIONAL THINKING HUMAN)

HAS A LOT OF FUNDAMENTAL
КОНФЛИКТИ, LOVELY JOS,
IN HIS (OWN)
MIND, ДОКАТО̀ THE (РАЦИОНАЛНО) МИСЛЕЩИЯ ЧОВЕК
 
REALLY LACKS FUNDAMENTAL MORAL & INTELLECTUAL CONFLICTS. OK? GET IT?
YES, ПО ПРИНЦИП, ИМА САМО ДВЕ MAIN (SETS OF) ВИЗИИ/IDEAS! ABSOLUTELY!
ВСЯКА ОТ ТЕЗИ ВИЗИИ СЕ ОСНОВАВА НА СВОЯ (IR)RATIONAL EPISTEMOLOGY!
SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE, WHICH
VISION YOU BELONG TO
МИСТИЧНАТА ИЛИ РАЦИОНАЛНАТА:
THE “THIS BAD, BAD (DARK) WORLD”1
 
ИЛИ
THE “THIS REALLY ГОТИН И ПРОСПЕРИТЕТЕН  СВЯТ (if YOU can MAKE it такъв)” 2?
 
РАЗЛИЧНИТЕ ЖИТЕЙСКИ, lovely Josephine,
(
IDEAS &) ВЪЗГЛЕДИ OF(LIBERTY,) LIFE & THE (TODAY’S) WORLD!
THE IRRATIONAL VS THE RATIONAL В-И-З-И-И:  ЗА СВЕТА, OF LIFE,
ЗА СВОБОДАТА, ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ЗА THE PURSUIT OF HAPPINESS!
 

НЕЗДРАВИЯ СМИСЪЛ VS ЗДРАВИЯ СМИСЪЛ -
OF AN INDIVIDUAL MIND = ВИЗИЯ OF THE WORLD:
VIEW OF LIFE1, LIBERTY2, PROPERTY3, LOVELY JOS,
& THE (
RATIONAL) PURSUIT OF (REAL) HAPPINESS4!
[
И да, lovely Josephine, всичко тече, всичко се променя -
с изключение на the individual глупостта of a (wo)man,
who
has aquired an irrational method(ology) of thinking,
and
той е above his age of (mid-late) 30’s! OK? Get it?]

 
"Ако промените себе си (for good or for bad),
и вашия свят ще се
промени (accordingly).
Changing начина си (i.e. the method) на мислене1,
[, but this could be possible, lovely Jos, up to a certain age!]
ще
промените и чувствата2 си, и действията3 си,
и по този начин и
(your view of)
светът4 около вас ще стане по-различен."
                                                    Махатма Ганди
[will change accordingly – in a positive or negative way, in a mind.]
Changing the way a (wo)man sees the (real) world
is changing THE METHOD(ology) of thinking! OK?
Всеки човек, rational or irrational, lovely Josephine,
“вижда и чувства това, което му е в главата!
[and yes, lovely Jos, (s)he can change it – до време!]
Да, ние
всичките (wo)men, lovely Josephine,
гледаме (на) света [и живота, и свободата,
и собствеността, и на the pursuit of happiness]
САМО с едно от двете възможни лица: (ir)rational(ity)!
Yes, using (our own, individual) (
ir)rationality! Absolutely!
[Например, all the (non-)religious мистиците, lovely Jos,
have their
evil доктринални pins st®uck into their minds!

These are, lovely Josephine,
хората с БЕЗрадостна визия за всичките тез неща!
И
тез хора са full of всякакви конспиративни теории,
that нямат общо с (the facts of) реалността, истината!]
 

OF THE  DIFFERENT PEOPLE’S
VIEWS - OF THIS (WO)MEN’S WORLD & LIFE!
ЗА (НЕ)МИСТИЧНАТА ВИЗИЯ OF THE WORLD!
ЗА (НЕ)ТОТАЛИТАРНАТА VIEW OF THE WORLD!
ЗА THE (НЕ)ОБЕКТИВНАТА ВИЗИЯ ЗА СВЕТА & LIFE!
OF THE (IR)RATIONAL VISION OF THE WORLD & LIFE!
http://www.robzor.com/rhouse/IHStatus123_files/image039.jpg 
ЗА (THE OPPOSING) ЦЕННОСТНАТА ВИЗИЯ –
(
PRINCIPLES) OF AN (IR)RATIONAL INDIVIDUAL.
OF THE (IM)MORAL & (IM)PRACTICAL INDIVIDUAL.

ONE’S OWN VISION (OF THE WORLD), LOVELY JOSEPHINE,
Е ФУНКЦИЯ НА ONE’S OWN (UN)OBJECTIVE EPISTEMOLOGY,
THAT PRODUCES ONE’S OWN (
IR)RATIONAL DESIRES & ACTIONS!
{SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE,
КАКВА Е ТВОЯТА ВИЗИЯ
ЗА СВЕТА, ЗА ЖИВОТА, ЗА СВОБОДАТА, ЗА СОБСТВЕНОСТТА?
НА КРАТКО – КАКВА Е ТВОЯТА
(СОБСТВЕНА) ФИЛОСОФИЯ?
IS IT EITHER, LOVELY JOSEPHINE,
RATIONALITY(REALITY)-BASED OR MYSTICISM(FAITH)-BASED?
IT CAN ONLY BE ONE OF
ТЕЗИ ДВЕТЕ ВИЗИИ! ОК? GET THAT?
SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE, ARE YOU PRACTICAL ВИЗИОНЕР
OR ARE YOU A DELUSIONAL (DUMB) WOMAN?
A DELUSIONAL МИСЛЕНЕ Е (VERY) ОПАСНО!

СВЕТЪТ В КОЙТО ДНЕС ЖИВЕЕМ, LOVELY JOS,
Е ABSOLUTELY ПЪЛЕН С DELUSIONAL ХОРА,
WHO
ARE GROUNDING THEIR (DUMB) UNDERSTANDING OF THE WORLD (& REALITY)
UPON ALL KINDS OF
IRRATIONAL МИСТИЧНИ КОНЦЕПТИ (& ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИТЕ)
[тез‘ НЕразумни хора, lovely Jos, are being UNaware of, rejecting,
or NOT
реално recognizing (the huge significance of)
the (
evolution of) objective reality1 & the human mind2,
ведно с the rational concept of the (protection of) IRs3!]
СВЕТЪТ Е (ВСЕ ОЩЕ) ПЪЛЕН СЪС DELUSIONAL ХОРА,
КОИТО
(ВСЕ ОЩЕ) ИМАТ CORRUPT ВИЗИЯ ЗА СВЕТА -
CORRUPT (UNHEALTHY) МИСЛЕНЕ, МОТИВИ & ACTIONS
(BASED ON A CORRUPT REALITY, EPISTEMOLOGY & IDEOLOGY)!
WITH A CORRUPT VISION OF THE WORLD, LOVELY JOS,
WITH A CORRUPT VISION OF
LIFE1, LIBERTY2, PROPERTY3
& THE PURSUIT4 OF (INDIVIDUAL) HAPPINESS, LOVELY JOS,
ХОРАТА МОГАТ ONLY ДА (ПО)СТРОЯТ A CORRUPT СВЯТ -
BASED ONTO THEIR IRRATIONAL VALUES! ABSOLUTELY!
SO, YOU
ТРЯБВА, ТРЯБВА, ТРЯБВА, LOVELY JOSEPHINE,
ДА ИМАШ (СИ ИЗГРАДИШ) UNCORRUPT VISION ЗА СВЕТА:
ЗА
ЖИВОТА1, СВОБОДАТА2, СОБСТВЕНОСТТА3, ВЕДНО СЪС
СТРЕМЕЖ
4 КЪМ (ПОСТИГАНЕ НА YOUR ЛИЧНО) Щ-А-С-Т-И-Е!
ЗАЩО?
ЗА
ДА REALLY (МОЖЕШ ДА) ИЗГРАДИШ, LOVELY JOSEPHINE,
A (REALLY) BETTER WORLD FOR Y-O-U, YOUR (REAL) VALUES, А
СЛЕДОВАТЕЛНО И ЗА ВСИЧКИ ХОРА ALL OVER THE WORLD! OK?
МИСТИЦИТЕ, ALL (RELIGIOUS OR СОЦИАЛ) МИСТИЦИ, LOVELY JOS,
(защото са истински НЕПРАКТИЧНИ -incoherent с реалността- MINDS!)
(МОГАТ ДА ТЪПО) ИЗГРАЖДАТ С-А-М-О НЯКАКЪВ CORRUPT WORLD!
САМО THE РАЦИОНАЛНО МИСЛЕЩ(ИЯ) ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
САМО ИСТИНСКИ РАЦИОНАЛНО (МОТИВИРАН И) ДЕЙСТВАЩ ЧОВЕК,
(А НЕ, НЕ, НЕ ТАКЪВ WHO IS СЛЯПО/НЕРАЗУМНО/ТЪПО FAITH-BASED!)
МОЖЕ ДА REALLY ИЗГРАДИ ИСТИНСКИ BETTER WORLD – FOR HIMSELF,
FOR HIS (TRULY RATIONAL) VALUES, А СЛЕДОВАТЕЛНО И ЗА ALL THE PPL!}
 
 
Nothing can stop the man with THE RIGHT mental attitude from ACHIEVING his goal;
nothing on earth can help the man with THE WRONG
mental attitude.” Thomas Jefferson

 
OF THE (IR)RATIONAL PEOPLE’S
VIEWS OF THE WORLD THAT WE LIVE IN:
OF (ДОКТРИНАЛНИТЕ) BELIEFS/VIEWS
THAT HAVE (NO) BASIS IN REALITY:
THE
POSITIVITY (RATIONAL) MIND VS
THE NEGATIVITY (IRRATIONAL) MIND!
Of using the (ir)rational spirit of one’s life, living.
The benevolent
VS the malevolent VIEW of the world!
Of
the (sub)conscious sense of the world, that we live in.
THE PRACTICAL VS THE CONFUSED (VIEW OF A) (WO)MAN!


The individualist VS the collectivist VIEW of the world.
LIVING CRITICALLY VS LIVING КРИТИКАРСКИ!
The moral REALism VS the moral SUBJECTIVism!
The
freedom-lovers VS the dictator(ship)-lovers!
[The
individual rights VS the collective “rights”!]
*
Of the
VIEW of absolutely (IR)rational moral standards!
Of the (non-)contradictory VIEW of the (today’s) world:
the “today’s world is (not)
really a good place” to live in!
It
(наративът) is all essentially based, lovely Josephine,
on the (ir)rational IDEAS (integrated values) in one’s mind!

OF
THE
RATIONAL APPROACH TO LIFE (& THE REAL WORLD)!
VS
THE LOSER’S APPROACH TO LIFE (& THE MYSTICAL WORLD)
*

[
Единият approach1 постига и съхранява, lovely Josephine,
the rare (in BG) “commodity” of спокойствие/happiness,
докато
другия approach2, omfg, is the loser’s stuff! OK?
So, tell me, lovely Jos, which
one you’ve chosen to live?
I, for myself,
know which I have rationally chosen:
living HAPPILY и според чергата ми. Моят свят.
Living заслужено щастливо in my wonderful свят!
So, don’t be stupid, lovely Josephine,
to buy
катастрофичната2 визия of the world,
която винаги върви ръка в ръка, lovely Jos,
с absolutely всякакви теории на конспирацията!]
  

Да, this second2 approach (the loser’s) approach
is about апокалиптичната картина, lovely Josephine,
[in someone’s own head,
ведно с конспиративни теории!]
of the (today’s) world VS living (flourishingly) in the reality1.
It’s the doom & gloom feelings VS the being really happy!
So, tell me, lovely Jos, which ONE of the two you really are:
a doom & gloom персона или истински щастлива такава, a?
Да, мнозинството от the БГ хората (because irrational), баси,
не са @ root, lovely Jos, променили представата си за света!
Да,
мнозинството от the БГ хората, because cannot achieve it all,
blame (
във всякакви измислени грехове) the (people of the) света,
that have
успешно achieved & kept it all! That’s the majority’s 4Z’s!
Да, това really is, lovely Josephine, THE ROOT
of the majority’s (angry &  anxious) (social) resentment към света!
So, tell me, lovely Jos, живееш ли с представа за света от вчера:
за
(the dumb баснята of) представата за света от (19-ти век и) 20-ти век?
Are you really using your rationality or the dumb мистичнооото мислене, а?
So, tell me, lovely Josephine, are you of THE FEW or of the many?
Do you really
KNOW (what) your own GOOD (living really means, is);
do you, can you, lovely Josephine,
rationally & efficiently pursue (& успешно achieve & keep) it (all)?


Logical reasoning1 VS believing2 in mysticism.
критично мислене1 VS dumb вярвания2;
realism1 (objectivity) VS postmodernism2;
individualism1 VS (политически) populism2!
Using rationality1 VS using IMpracticality2.
Първото носи свобода, а второто тирания.
 VS


 VS

The UN
compromised (practical; rational) VISION
VS
the compromised (pragmatic; mystical) VISION
of the world
(
life, liberty, property & pursuit of happiness)!


 


Consciousness1 drives2 the human mind3. Yes!
Each of us perceive
s and experiences the world
differently through our individual
consciousness!
A
consciousness концептуализира, lovely Jos,
(how) the world (works), by its (ir)rational
method
of
ризънинг – (producing) a VIEW of the world!
An
irrational или rational VIEW – of the world.
That’s the world unto our (individual)
self! OK?
 

YES, THE REAL WORLD, LOVELY JOSEPHINE,
THE WORLD THAT WE LIVE IN,
IS ABSOLUTELY WONDERFUL,
IF YOU, YOU, YOU
CAN MAKE IT SUCH – FOR YOU! OK?
***


 

Повечето
БГ ppl, lovely Josephine, because irrational1 & older2,
see, усещат & experience the world (life & biz) as n-e-g-a-t-i-v-e!
Не могат да се РАДВАТ НА (TO CELEBRATE) LIFE!
Most of this
majority, because using an irrational method,  
wrongly
приема светът & (their) life as (все по-)кофти;
fall into the
домейн of (хроничен) negativism [skepticism]!
Това ги превръща
в doom & gloom characters – confused ppl!
All confused ppl имат [are (up)holding into their heads], lovely Jos,
няколко основни предпоставки, които са absolutely wrong (evil)!
За такива хора
LIFE is a misery! И те не виждат никакъв изход.

These are (
angry &) UNhappy [UNhealthy] ppl! Лузъри, мистици.
These ppl have (& uphold) the malevolent world view, баси!
This is the confused (fallen,
лузърски) свят – of doom & gloom ppl!
These ppl, lovely Jos, have no (rational) integrity ! They live UNhealthily!
Oh, yes, this is, lovely Josephine,
the UNhealthy [UNhappy] life(style)!
These ppl (irrationally; мистично) фантазират of having better life;
of някой си (някак си) да им предостави (подари) a better living;
[например, the BG old носталгиците irrationally живеят в миналотo,
когато
“life was (sooo) happy”! Same is valid и за БГ Academia & Media! Омфг!]
но не, не, не се интересуват кой ще плаща за това -  наричат това
за по-социално справедлив живот, „за по-достоен живот.
Such
ppl don’t like (, but hate) света! Повредени са завинаги! Баси!
Yes,
повредени са, lovely Jos, в морален и интелектуален контекст!
*
Yes, lovely Josephine,
do, do, do your best to [learn (how) to]
think rationally i.e.
[efficiently i.e. практично т.е. in accordance with reality]
to really be на страната на свестните ppl,
а не на the
confused & the feeling stuck ppl!
Инак - your own life(time), lovely Josephine,
shall be, in the long run, an ugly
negaliving,
a
твоят свят shall be really dark, ugly & scary
[full of irrational
fear(s); doom & gloom world]!

  http://www.robzor.com/rhouse/smartGREYevilGUY123_files/image102.png 
So, let me tell you, lovely Josephine,
дали света today is
a good place. The answer depends on your mentality.
The world [reality
; life; biz] is much, much more готин, lovely Josephine,
отколкото (irrationally) го вижда (experience-ва) a doom & gloom  mind!
You ought to be (life-long) living
rationally/успешно, lovely Josephine,
въпреки наличното (все още) very much голямо мнозинство
of the absofreakinlutely irrational (БГ) people,
that are living in the doom & gloom домейна!
Да, трябва да си consistently & persistently
успешна (healthy in IHS context), lovely Jos,
за да изпълняваш really успешно the ultimate
purpose, lovely Josephine,
of (your) lifetime:
да изживяваш живота си ЩАСТЛИВО. Yes!
Тогава светът, lovely Jоsephine,
е истински добро място за живеене (for you)!
Светът е ДОБРО място, lovely Josephine, only
за истински свободолюбивите, НЕзависимите и
продуктивните хора (producers)онези, които
are living off с постиганото by one’s own efforts:
earning
1 life-long да съхраниш2
real values  които се стремиш to (honestly) achieve!
Тогава си истински щастлива персона,
not a fake!

Тогава си
истински човек: a winner, not a loser!
The real heros have earned to be independent -
of a (group of ppl, who wanna play) 
God!
The 
real heroes са истинската красота!
The 
real heroes са истинската  чудеса!
There’s no other kind of magic, no wizardness!
За кои хора светът, ведно с хората, lovely Jos,
е воистина (бил, и е) кофти място за живеене?

За зависимите (от a God) хора, lovely Jos,
светът е кофти място за живеене – те want
да се ПРОМЕНИ света, така че не, не, не
те да са
отговорни за собствената си съдба,
а някой (си)
(good) Saviour (with many angels)
{
i.e. мама, татко, б(р)атко, a lover or a God}
да се грижи за тях като за малки деца,
така, че и те „да имали достоен живот“,
защото и те били го „заслужавали“, баси!
Те не могат да разберат, че всичко
in the world
трябва to be earned, заслужава се! Щастието, too!
Oh, those (ugly) infantile (resentful) characters!
They just искат да (си) има(т) Господ(ар), баси!
Такива хора не, не могат
to be(come) щастливи,
не, не могат да обичат светът в който живеят!
So, tell me, кажи ми, lovely Josephine,
(
до) колко независима си (on your own merits),
(до) колко отговорна си (пред себе си),
(
до) колко си proud of your own self,
how (much) morally worthy 
you really are?

So, tell me, lovely Jos, do you want to see the world
through (putting on) the lens of fiction (
mysticism), а?

Don’t be stupid, lovely Josephine,
don’t be a really (very)
dumb woman,
to be a part of the [BG]
домейна of ppl,
that have doom & gloom [collectivized] mentality
[, based on an absofreakinlutely irrational
идеология]
and
view of the world, като terribly разпадаш се!
That
’s irrational skepticism граничещ с craziness!
That’s
negaliving, lovely Josephine,
i.e. an
angry UNhappiness – of the [4Z’s] неудачника,
no matter his равнище in the social-economic статус.
Don’t be stupid, lovely Josephine,
да искаш да живееш (като) in the real Ancient world,
да искаш да живееш (като) in the Средновековието,
да искаш да живееш (като) in the Real социализъм!
The only truly & fully beneficial, lovely Josephine,
to the (
productive) individual social system
is the
Real Republic of Лесе-фер
т.е.
the only system of true Capitalism,
[, based on
100% private property] !
Seeing the (ppl of the) world by using your rationality (rational faculty)
or
seeing the (ppl of the) world by using your
delusional (mystical) premises!
Rationally
integrating the (principles of) (objective) reality
or
just delusionally misintegrating it, constructing a “parallel” reality
(of a
religious or a semi-secular мистицизъм, irrationality)!
  
So, tell me, lovely Josephine,
are you, you, you really
a
rational визионер or (an irrational) мистик?
Are you, you, you really
a
Negativity-bias or Positivity-bias personality?
Реалист ли си, lovely Jos, или (just) a delusionist?


All the many (
BG)
negativity-bias ppl are losers. Full of delusions.


All the irrational ppl,
lovely Josephine,
all the хората с мистично съзнание,
cannot reason (истински logically)!
Why can’t
all the mystics think logically?
Защото they’ve really been brainwashed!
Защото they’ve put on the dogmatic lens
of the absofreakinlutely
мистицизма! Dumb ppl.
All
мистичните ppl are delusional in their thinking!
Yes,
all the mystics са опасно delusional! Absolutely!
They live in
the La-La-La land (narrative)! Баси!
  
The negative view of life/world – of (БГ) мистиците!
 
 
So, never ever try to
reason, lovely Jos, with such ppl,
защото те (
dumbly) живеят outside the reality!
Мистиците, all the versions of the mystics, lovely Jos,
опасно (мислят &) живеят within the UNreality!
[& usually within
the Doom & Gloom world, баси!]

Ох, тез’ (very, very much dangerous) DELUSIONists!
Ох, тез’ (very, very much dangerous) РЕЛАТИВисти!
Ох, тез’ (very, very much dangerous) КОЛЕКТИВисти!
Ох, тез’ (very, very much dangerous) КОЛЕКТИВисти!
Ох, тез’ (very, very much dangerous) ЕГАЛИТАРисти!
Ох, тез’ (very, very much dangerous) БРАДЪРист(к)и!
These all, всичките (мистици) са dumb ПОПУЛисти,
[who
(un)consciously съпортват the égalité Corporatism!)
avanti популус (сошъл+ist & religiosity) брадъри, баси!
Ох, амин, амин, ох, аман, аман!
So, tell me, lovely Josephine,
как виждаш света
човека) през твоите очи(ла)?
And
how about life, liberty, property and the pursuit,
the (
idea of) pursuit of a (wo)man’s HAPPINESS, a?!
Reason, lovely Jos, do try to reason rationally/logically!
Yes,
use (act on) your rationality – to the best you can!
Не, не, не бъди МИСТичка, релативистка, delusionist!

RR: If you are една истински рационална жена, lovely Jos,
you’ll never use the
(today’s, текущото) state/status/shape of the world
за да (можеш non-objectively да) excuse & justify  себе си i.e.
to (конформистки) excuse & to justify  your thoughts/principles, motivations, приоритети и действия;
and
your [accordingly achieved - good, excellent, кофти, НЕ(so)добри или посредствени] results!
Don’t be stupid! Don’t you ever do it
, kakто irrationally го прави мнозинството!
Не
, не, не бъди (както днес е модерно)(pragmatic, “adaptive”) р-е-л-а-т-и-в-и-с-т(ка)!
[ Ето как/така го прави and you can observe it, можеш наистина да го видиш, if you rationally look around thyself :
Oh, the ppl are so 4Z’s лоши (such are the ppl! Ppl suck!),
oh, life’s so unfair
(such is life! Life sucks!),
oh, the work/job
(which I do for a living) is so stressful, много ме стресира (such is работата! Work sucks!),
oh, the politics & the economics are
кофти (such are politics & economics! They suck!),  
oh, the world/civilization is so
кофти (such is the real world! The World/civilization sucks; може би -submission/subversion to- the religion/мистицизма doesn’t, a?!) -  
all of these ме карат да се чувствам really зле (to worry, to feel Unsecure, Unstable, Unorderly, Unустановен/а …in desperation) и затова аз,
по обективни причини,
не успявам да постигам толкова добри и по-високи (
IHS) резултати (and be иситински & fully happy),
каквито всъщност
really си, си, си, ама of course, че си заслужавам;
I have real capabilities & достойнства, I can really handle things, ала…?!“
Баси, а?!
Големият плач
of the (ирационалното & stagnating) majority-то;
stagnation (or destruction) of the individual (физически, икономически и/или psyche) IHS статус/capital
is the root причината for истинско experiencing of (прикривано) worrying, мъка & 4Z’s!
The
ла гранде screaming of the масовия/ordinary човек (,предвождано, разбира се, от the “експертизата“/“компетентността“ of the интелигенцията/intellectual),
който се оплаква
[НЕ(за)доволен е] от всичко и от всички!
The ла гранде плачльото/powerlessness;
the emotional instability/НЕподреденост/chaos/НЕсигурност/anti-honor/anti-dignity/cowardness/dependence/compromising
 
of the женчовщинството!
Това е голямото плачене/рИване/оплакване/anxiety (and fear) of ”обективно justification”, which днес навсякъде можеш да чуеш;
the great general (автентичност of) negativism (of personal thinking/thought),
the
емоционалната НЕстабилност/fear/UNcertanty,
which е really масово & посвсеместно (everywhere) today (in BG, EU)!
Това е the (популярната BG)(инфантилна) morality/culture of complaint;
of negativism/страх/worrying;
of emotional
(and intellectual) inconsistency/unsustainability/НЕстабилност!
Баси (it’s everywhere, in BG, no matter равнището within the Strata)!
Ох, тази infantilized culture of complaint,
oh, that psychology of victimhood! The morality of
зависимите ppl, които не искат да разчитат on themselves;
 
и always need to excuse себе си,
че
in fact търсят някой to rely/hook on (да им помага, help, help to earn their own living и това на their offspring),
to parasite upon!  
 
Don’t be a part of it, lovely
(and young) Жозефин!
Don’t be a part of the general
тенденцията на упорито complaining & постоянно worrying about the life, the [idea(s)s of] ppl and the world, lovely Jos!
Наблягай objectively much more on the фобиите/страха positive/rational values & principles of yours!
That’s the right way of
(the biz of) pretending a successful happy living!
The world is not, not, not that bad,
нищо, че е пълен със majority of НЕрационални (compromising) хора;
it’s
всъщност real good
for the
really рационалните (in thought, motivation, action) & успешни хора (in IHS terms) -
today is the best
/healthiest it has ever been for the last 10 000 години! ОК?
That’s it.

In short -
your world is your
time;
your
/individual world/life matters, a lot (to whom?);
and could be
истински успешен/просперитетен,  happy/healthy & красив/секси
if [and when] you рационално (i.e. based on релативистичен the objective standard of value) make it so! Yes.
(Разбира се, че ти си красива жена, lovely Jos!) 
Все повече и повече (ще) живеем в свят, lovely Jos,
където when човек е being НЕрационален -in thinking/education, motivation, priority & action-
той ще се objective self-магринализира (и ще се worry & страхува) все повече, като гарантирано ще бъде емоционално НЕстабилен/НЕщастлив;
който колкото повече
rationally действа (and uses всекидневно lots of new digital IT),
толкова по-големи
 objective в-ъ-з-м-о-ж-н-о-с-т-и ще има
за да
(може да) бъде по-свободен, по-успешен & happier  i.e.
ще мошенически productively придобива повече capabilities, skillfulness & капаците to objectively/honestly make his life better!
Това е и морално, и практично, и етично, и secure positively true. Е доброто. That is right!
You can do your world to be a
истински healthily happy world!
Do/achieve/happen/experience it - според your own обективни способности, капацитет & възможности within the Strata!
All you really have to do is to
(learn to) compromisingly think & to sacrificially act мошенически- прагматично o-b-j-e-c-t-i-v-e-l-y  
т.е. in
(the really успешно постигане на) your rational self-interest, wellbeing. In the long run. Тук, в реалността.
That’s all.
Тогава
и само тогава the светът е готин! Really. Your world, your life(style).
Absolutely
релативистично!]

RR: …And I think to myself what a wonderful world!
Yes, I think to myself what a
wonderful world!
My world. A really happy world – of благоденствени
спокойствие & стабилност!
I truly love it, I adore it!
[Пускам си едно Latte (macchiato),

запалвам си …(my human) двигателя, and

I see skies of blue and clouds of white

I hear (my grand-)babies crying, I watch them grow!]

Пожелавам на всеки (to build for himself)
a beautiful world – a happy world! A sunny world! Of his own (, of
all his real values).
Oh, yes, it can be really done! Can be achieved, в реалността, тук и сега, on Earth!
All we have to do, lovely Josephine,

is to be really rational – in our (individual) actions! Each one to the best (s)he can! That’s all.

And I really mean it!
OK, lovely Jos?
DIY!
Earn it! OK? Get it?

THE (LIFE, LIVING IN THE) WORLD
HAS NEVER (EVER) BEEN BETTER!
THE WORLD IS LOVELY! LIVING IS LOVELY!

TODAY’S (21 CENTURY) OBJECTIVELY A (MUCH) BETTER WORLD!

  
 
 
„Жить стало лучше,
жить стало веселее!

Световното economic богатство през последните 30-40 години, lovely Jos,
absolutely многократно нараства;
с
ъответно бедността absolutely намалява;
а хората all over the world като цяло
са absolutely
freer & richer than have ever been в историята of the world!
That’s a fact. A good fact.
Готината истина.
“…Ние, можещите, водени от НЕзнаещите,
вършим НЕвъзможното за благото на НЕблагодарните.
И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THE WORLD, LOVELY JOSEPHINE,
HAS NEVER EVER BEEN ИСТИНСКИ ПО-КРАСИВ, ПО-СЕКСИ & ПО-ГОТИН THAN TODAY! ОК?
  
Светът, глобалният FREE® WORLD , lovely Josephine, е истински КРАСИВО място за живеене!
И
ти, IF (truly & fully) RATIONAL, IF you are (truly & fully) (раз)УМНА женска, lovely Josephine,
YOU ought to MAKE it such – за СЕБЕ СИ (& YOUR values)! At the according level of YOUR own abilties.
Всеки може (и трябва)
да търси да реализира щастието си, на място и така, както той намира за добре!
Всеки може (и трябва) да си
(сам, yes, самостоятелно) търси щастието all over the широкия free® world!
Не, не, не, (BG) левичарите CANNOT истински comprehend това – заради their (post-НРБ) GROUPTHINK!
The
GROUPTHINK is absofreakinlutely авторитарно (METHODOLOGY of) мислене, motivation & ACTion!
The groupthink is immoral; is
НЕпрактично; is (absofuckinlutely irrationaly) based on force,
която is absofreakinlutely being applied over the lives of the ppl – by the (autoritarian) State!
Свободата (за разлика от any version of НЕсвобода), lovely Josephine, on the other hand,
винаги носи в себе си the (greatness of the prosperity of) COMPETITION (free choice) -
in the face of (many) alternatives!
Носи efficient алтренативи to achieve (a happy life)!
Носи ги ЗА КОГО, насочени към КОГО?
Към
all НЕмързеливи (НЕмистични) ppl.
that
really know them (individual) selves &
WANT
to take personal responsibility за живота си in their own hands
TO RELY ONLY ON themselves (on their own capabilities, таланти)!
Всеки, (до) колкото really (практично, ефективно) може! ОК?
So, tell me, lovely Josephine, can YOU comprehend this?

 

There it goes my beautiful & sunny world! I’ve really (rationally) MADE it such – for MYSELF (my own life, my highest value) and for ALL OF MY (real) values!
Hello, world! Hello, the free® world!
           

Hello, мой свят, мой (готин!) (and complex, and risky) свят! Hello (my) beautiful life! I am alive, and I’m (truly & fully) flourishing!
Life’s about living in this (the one and only real) world;

            is all about the (ir)rational perspective of (an individual or many indivduals of) the world!
           
http://www.robzor.com/rhouse/IHStatus123_files/image039.jpg
            there’s absolutely no other (parallel) world
(т.е. секуларната perspective of the world/Universe),
            except that you, lovely Jos, can find
такъв мистичен свят
           
into the (many) minds of the irrational ppl (ever since the idealism of Plato)!
OK?

And yes, the world, lovely Josephine, has got way much, much more COMPATITIVE! A(nd a) much, much more beautiful world!
Much, much (many times)
sweeter! Oh, yes, I live today in (I have made it absolutely reality to live) a wonderful world! OK? Get it?
   

So, hello, hello, hello,
(
my) абсолютли prestigious [Ferrero Rocher] world/life!
Hello, my absolutely sweet &
готин свят that I live in!
I truly & fully love you; I’ve honestly earned you! Yes!
My life, lovely Jos, is an EARNED reward (
given by reality)–
за моите успешни lessons learned1, choices2 & achievements3!
 
   
And I think to myself what a wonderful WORLD!
Yes, lovely Josephine,
I think to myself what a wonderful WORLD!
My world. A really happy world (of an горд earner) –
of
real благоденствени спокойствие & стабилност!
I truly love it, I adore it! Yes, I do! I’ve made it such – for me, for my life (& for all of my values)! Absolutely!

 http://www.robzor.com/rhouse/universeorder123_files/image004.jpg 


Hello, Earth! Хелоу, world! Hello reality!
Hello
, моя (готина) (and complex) планета!
Hello
, existence! Universe!
Светът, my (BG) world, is a beauty; a real beauty! Yes, it is!
And
I truly and fully love it [, no matter, че there are all kinds of (и)рационални preditors/тирани in the world]! Reality.

Светът и България (especially Софето, но не само), lovely Josephine,
           
са (if you are rational) истински прекрасни (as compared to the past)!
            И стават все
по-прекраснивсе повече и все по-добре! Really!
           
Макар, че от време на време, yes, of course,
            има
някои случващи се простотии, done (collectively) by some (égalité) polit-collectivists [irrational ppl]

***

 

   
 

 

 

Светът, on the whole, се е движил, за последните 15 000 години, lovely Josephine,
           
от absolute примитивизъм & forceful (авторитарно, военнолюбско) mindsets (of the absofreakinlutely irrational beliefs of the huge majority ppl)
           
към все повече rationality & non-forceful (war-like) attitude, in the 21 century!
           
От (bloody coercive) авторитаризъм към все повече freedom for the individual!
           
От total aggressive war lifestyle (of the brute), lovely Jos,
                       
към много пъти more peaceful (westernized type of much more rational) lifestyle!
           
От everywhere (globality of) wars (as a way of living)
                       
към все по-малко (локални) войни (within домейна на по-НЕцивилизованите региони of the world)!
           
От irrational (faith-based morality of) tribalism (collectivism; НЕсвобода)
                       
към все повече (уважение към) rational privacy (of one’s own life, liberty, property & purcuit of happiness)!
           
Разбира се, в the (irrational) minds of (все още many) скептиците, lovely Jos,
                       
the world (& life) е (все повече) кофти, (все по-)зъл, дори! Баси!
            Баси
ла гранде (stupid) нихилистите! But never mind them irrational (negativity-bias) ppl, never mind the bollocks,
                        lets (
все повече ppl) move on to the reality (of the world/life).
Светът of today, that we all (7B ppl) live in, lovely Josephine,
is really
complex!
            So, so what?!
            It has always been
сложен; и ще става все повече complex. Of course!
            That’s only normal.
Светът of today, that we all (7B ppl) live in, lovely Josephine,
is
по-по-най-свободен than it has ever been [in the history of mankind]!
            The (ppl of) BG world, lovely Jos,
никога, никога преди не, не, не са били истински freer! That’s absolutely good!
Светът днес, lovely Jos,
е по-по-най-мирен than it has ever been [in the history of mankind]!
            The (ppl of the) world, lovely Jos,
            никога, никога преди не, не, не са били (in practice!)
толкова less религиозни и less алтруистични! That’s absolutely good!
The ppl
            in the globalized world of 21
век, lovely Josephine,
            особено
(, but not only) онези,
           
които географски се намират in the westernized (really civilized) type of лайфстайл региони
            [i.e.
където се прилагат, макар и не, не, не fully & consistently, lovely Josephine,
            some of the fundamental
принципи of capitalism, а не толкова of (the bloody & harmdul hardcore) socialism or сошълfication!],
have never ever in the history of mankind
            lived
толкова дълговременни животи (днес е обичайно вече да виждаме, lovely Jos, хората, especially women, да живеят above the age of 85!),
            lived with толкова малко [междудържавни]
войни [& диктатори],
have never ever in the history of mankind
            lived really, really better, with more leisure time,
have never ever lived in
повече, повече [ppl in],
            по-
по-най-мега-много [productive] abundance (true richness)
than today!
There’s never been more jobs created by the бизнеса (i.e. by the capitalists), а не, не, не by the dumb паразитите, ведно със синдитата);
            there’s never been so much (more)
stuffs/values/wealth per person than any time in history (, especially in the really more civilized countries)! Really!
            И да,
(the people of) България, lovely Josephine, макар и най-бедната в EU,
           
е [вече, after 1989 of the НРБ (аферата of) социализма] (becomes все повече)
            в домейна на
the more civilized държави
           
i.e. the less tribalistic (въпреки, въпреки тежката BG (nostalgic) демография и многото absolutely dumb путинистлюбци, баси)!
Human life/living, lovely Jos,
            has never (ever) been better [and gets even better & better, for most ppl, in most coutries, most of the time!]
;
            has never (ever) been greater
[and gets even greater & greater, for most ppl, in most coutries, most of the time]!

            These are facts of the reality.
Today, lovely Jos,
we live the best life – of all the mankind’s existence! Really!
Why?
Защото the (ppl of the) world, lovely Jos,

has never ever produced as much (higher in quality & quality values/idea(l)s) as today;
has never ever been

more свободен,
more able &
more
efficiently productive [т.е. по-практичен свят, based on the right/virtuous принципа of free trade, който ефективно понижава the prices of goods и едновременно increase their quality];

has never ever been истински
                       
по-красив, по-секси, по-secular, по-многообразен & по-готин than today!
                       
[въпреки the so many етатистките принципи в по-свободните (, а не in the путиниските type of) държави!]
            Yes,
светът, lovely Josephine,
            has never before seen such an explosion of wealth
                        based on the (higher)
p-r-o-d-u-c-t-i-v-i-t-y!
                       
Защото ИЗТОЧНИКЪТ of the wealth (of the ppl), lovely Jos,
                       
is innovation1, creativity2 & productivity3 (within the private sector);
                                is the productive mind of the producers, the rational doers!
                                   

           
OK?   
Нашите предци
, lovely Jos,
never had the luxury
that today we really have; today we are in a much, very much better position than our предци!
Светът, lovely Josephine,
has never ever been (really) more enjoyable, more комфортен (to be lived in),
-oh, този really по-радостен и really по-красив свят!-

has never ever been (really) по-справедлив & less poor [& less мистичен] than today,
защото today, lovely Jos,

            по света (вече) се прилагат
            much, much less социалистически (regressive) принципи &
            much, much more capitalistic (virtuous) такива
[free market],
            as compared to the 20-th century!

            Look, for example, at China & India, and you can see
колко много милиони хора are coming out of extreme poverty – for the last 30 years!
            И в този контекст, lovely Jos, the world has never been по-(о)смислен than today!

            OK?

           

 

That’s why!

We humans have really made absofuckinlutely astonishing напредък, lovely Jos,
            in proficiency,
profitability, efficiency, abundance and ability (въпреки, въпреки съпротивата на (all the hard & soft versions of) етатистите)! Yes!
We’ve made absolutely great accomplishments –
във всички сфери на human [life] activities!
How have we
(the real humans) done всичко това?
We’ve done this, lovely Josephine,
            based on (
практикуване на) real наука1, real инженерство2 & real (free market) предприемачество3! Get that?
Today, lovely Josephine,
is the best time (ever) to be alive; to be (a) living (human) in the real [civilized] world! We, the human kind, have never ever lived better than today!
           
И не, не, не бъди stupid, lovely Jos,

            to believe на the absofreakinlutey черногледото [i.e. мистично (плачливo)] мнозинство of (БГ) ppl,
            which
irrationally think otherwise!
Oh, what a good [real] world to live in!
Oh, what a [really good] time to be alive! For a truly rational
[i.e. moral & practical in thought, motivation & action] human [i.e. the earner на съответно равнище], а не, не, не за the масовия (БГ) човек!
Absolutely!

{And I’m certainly spending my lifetime having lots and lots of good times! Really!
И всяко мое следващо десетилетие, lovely Josephine,
е much по-добро от предходното! Yes, absolutely!
Както това, разбира се, should be [the case] for всеки истински rational човек [, at lest до навършването на the age of 73, I hope];
за разлика от
всяка irrational персона [of the БГ мнозинството], lovely Jos,
която
usually stupidly живее [back] in нейното си happier past,
защото its ideas of the future са absofreakinlutely НЕясни & НЕопределениwhat an UNstable psyche, that is producing an истински НЕстабилен & НЕподреден (personal) world, в който the emotions & the feelings взимат връх over the ризънинг [that’s a really absofuckinlutely confused world, който е full of contradictions i.e. мъка, anxiety & 4Z’s angriness i.e. a negaliving]!
}

*

Ала, разбира се, lovely Josephine,
би могло,
yes, the (future) world COULD (& OUGHT TO)
BE BETTER (yet);
much, much (в пъти) better to be(come) – for ALL, ALL the freer & the (more) productive хора, of all over the world. Really.
Винаги може
[ш] more & better! Yes! Absolutely!
Да, lovely Josephine,
the world би могъл да бъде дори и още much, much freer,
more prosperous & happier! OK?
Kak (to be achieved)?
If [more ppl & more of the ppl’s idea(l)s, motivations and най-вече actions i.e. ppl’s activities т.е. ppl’s livings are]
   really (consistently & persistently)
   based on
(applications of yet)
   повече
irRATIONAL (objective) ПРИНЦИПИ/values,
   а не, не, не
on all kinds of absofuckinlutely (“MAGIC”) МИ(С)ТИЧНИ (i.e. incoherent with the reality) ПРИНЦИПИ [прилагани от the majority of the (БГ) ppl];
   ширещият се все още в големи количества
[resentment , suppression of real (method of) knowledge & хейтърство of the]
              
МИСТИЦИЗЪМ, all over the world (особено в региони, където ppl are much less rational and следователно more НЕпрактични & more poor),
   teaches
(масовия човек) how to escape the reality,
            и следователно
how to be(come) НЕпрактичен & НЕщастлив човек! Омфг!
   Yes, the (БГ, EU, the Western civilized) world, lovely Josephine,
            [
за разлика от any hardcore tribalistic country, which HATES AND DETESTS/RESENTS същността на УСПЕХА: based onto the (protection of the) IR]
   би могъл да бъде дори и още
much, much freer, more prosperous & happier
if the (истинската economic) FREEDOM i.e. THE FREE-MARKET (free-trade) MENTALITY (енергия, CULTURE, perspective) = ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА СРЕДА,
            [
а не, не, не the entitlement mentality i.e. the social drug енергия, culture i.e. кейнсианизъм и(ли) hardcore corporatism (populist putinism)]
           
е РЕАЛНО ВСЕ ПОВЕЧЕ (MUCH MORE) НАЛИЧНА in the nation/region/world,
           
[i.e. THE SPIRIT of предприемаческо мислене & действие]
            а не, не, не
the absofreakinlutely (evil) dumbness
            of the (
religious or сошъл) МИСТИЦИЗЪМ (i.e. égalité Protectionism & State Interventionism)!
         

            Днес,
the [SOFTer égalité ideology of] (the old философска LINE of the) PATERNALISTIC Protectionism (= Interventionism by the God of the Great(ly Centralized) EU), lovely Josephine,
            destroys the
COMPETITIVENESS of the (private!) companies (и предприемаческия дух) in EU! Баси!
            А при
ВСЯКА(КВА) [ИКОНОМИЧЕСКА И(ЛИ) ФИНАНСОВА] КРИЗА, lovely Josephine,
           
ясно проличава the real ХАРАКТЕРА (the кофти essence/principles) на (all the EVIL ЛОЗУНГИТЕ на all the political) ПОПУЛИСТИТЕ-етатисти (, които управляват the world, ведно с the huge majority of the (BG) ppl):
                        (
neo-)СОЦиалистически уклон,
           

                        настоятелни
(нагли, doom&gloom & апокалиптични) викове за absofreakinlutely прилагане на СОЦ принципи = Statism
                        т.е. „
Fuck the free market! Държавата трябва да се [тотал(итар)но] намеси!
                                   Да
[тотал(итар)но] контролира! Да [тотал(итар)но] регулира! Да [тотал(итар)но] (раз)дава!
                                   Да
[тотал(итар)но] национализира! Да [тотал(итар)но] интервинира! Да [тотал(итар)но] спасява!
                                  
Yes, we do want, yes, we do need a God! God will help us – физически, икономически и духовно!”, баси!
                        А бе
(Viva la communism!) - направо етатистите (източникът на злото), lovely Jos,-
                       
които се irrationally виждат като герои, баси,
                       
 
                        се превръщат в
absofreakinlutely (un)religious синдикати(листи)-болшевисти!
            Да, при
ВСЯКА(КВА) [ИКОНОМИЧЕСКА И(ЛИ) ФИНАНСОВА] КРИЗА, lovely Josephine,
                       
управляващите (в коалиция) evil етатисти (от всякакви polit цветове)
            (из)ползват случая за
                       
 
           

                        ДА
(ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН!) ОГРАНИЧАВАТ the IRs (Правата of the individual) и ДА РАЗШИРЯВАТ своите (етатистки) права, баси?!
                        Това е
the absolute(ly great) evilness of (the postmodern) Statism(the statist) ВОЙНАТА (водена) СРЕЩУ THE INDIVIDUAL(ISM) & PROSPERITY, баси!
                       
  
            Ох,
тоз’ la grande МИСТИЦИЗЪМ, примитивизъм (the world of evil super-POPULISM i.e. ДЕМАГОГия i.e. dishonesty);
                        it cannot
really (rationally) comprehend, че
                       
Държавата/Government cannot ever адекватно (efficently) отговори на the demand-supply equation, така както the free market (competition) can!
           

Yes, lovely Josephine,
a rational
човек [with a truly ризънable mind],
истински
НЕзависим човек,
can (should and ought to)
CREATE
a better world - for himself and for the people (s)he ИСТИНСКИ values
[i.e. които (
заслужено) loves; които си (го) really (everyday) заслужават to be loved/valued; а deserved love; a true value]!
Yes, (s)he can (should and ought to)!
Рационалният човек
, lovely Josephine,
е практичен човек, който
can [has (l)earned to] be ИСТИНСКИ successful & щастлив, [почти] при всякакви обстоятелства!
Yes, really! Absolutely!

*

 

 -

 

The one (, but not the only) thing, lovely Josephine,

that goes really greatly НЕудовлетворително (като темпо of change) in the world of today,
goes
все още really & absofuckinlutely НЕзадоволително (compared to many other stuff),
is, is, is,
in fact,
са

the [irrational actions of] политиците,
           
[психо/социо-пат(к)ите, that are usually съзнателно twisting реалността – “for the better” of the ppl; for the ppl(s) to be kinder, по-смирени и по-толеранти…баси!
               Oh, yes, lovely Jos, huge majority of (
БГ) политиците са absofreakinlutely greatest liars - of all! They are intellectually & morally the most dishonest ppl of the world!]    
           
ведно със the(ir) media, the(ir) обръчи & the(ir) (сошъл) иституции(те)

the релативистична morality of the absofuckinlutely corrupt съвременен (религиозен & сошъл) justism [джихадизъм],
извършван
(, by the „Elite“-God,) чрез taxation and the coercive redistribution of the productive ppl’s wealth
           
в името (и всекиму според какво?...според нуждите/потребностите) на Народа, of course! Баси!
           
It’s the rainbow being sold – to the (UNclear mind of) масовия човек! Баси!

That global(istic) stuff се променя (към better) really,
            really
тягосно slowly (compared to many other stuff)! But it does change за better.
           
Под натиска на the истински(те) productive (and honest) ppl!

Днешният world, макар и истински the best world ever (so far to exist), lovely Josephine,
живее
(,because различните мистици-егалитаристи все още властват over the -productive- individual)
much по-кофти (within D&D&D модела) отколкото реално can/could/should - in yet greater abundance/richness, P&P&P model. Why?
Защото, lovely Jos,

the мнозинството ppl (and the Gov that they демократично избират)
прилагат между многото really practical действия, за съжаление,
            и няколко основни very, very much щети
(& suffering) носещи irrational принципи!
Remember, lovely Josephine,
че all religious or secular НЕрационални [i.e. мистични, unicorn, инфантилни] стандарти of value (to value is to love – the good; to love is to value – the good)
произвеждат съответните
irrational модели of [i.e. non-objective] idea(l)s & култури,
които when applied (достатъчно продължително време) в практиката, чрез някакви
           
irrational епистемология,  методология или put irrationally into (un)real & unclear контекст,
произвеждат и the
according irrational (кофти) последствия/results.
Защото
we the ppl, lovely Jos,
            like it or not, understanding it or not, fighting or not,

productive or not, зависими or not,
всички живеем by the universally most fundamental принципа (of the reality) - the causality. Yes. Causality rulz!

Не малко ppl of today, lovely Josephine, живеят истински happily, freely;
са истински long-term успешни, independent; are real healthy. Ала са малцинството, все още! Yes!
А за
all the (versions of) мистичните minds,
които са, in fact, ла гранде мнозинство(то) and really живеят into домейна of мистицизъм – там just anything goes; it’s (choosing from) a form of negaliving!
Stay away, far away, from that
домейн, lovely Jos! Or else you cannot be истински happy.

 

 

So, you want the absofuckinlutely truth, lovely Josephine?
It’s all about the individual rational [philosophical] (mis)integrataion of the (real) world/Universe/reality!
The truth is that
life [here, in our real world], lovely Josephine,
            is (and can be) absolutely (completely)
happy – for all the rational in actions ppl! Колко готино – for them beautiful ppl!
But the irrational (wo)men –
           
те всички suffer, no matter if they фалшиво pretend otherwise (through фалшиво doing smiling faces),
           
защото виждат света through their absofrekinlutely irrational лещи (i.e. method of ризънинг),   
           
защото in фантасмагории they (have) trust [in and act on]! Колко жалко – for them ppl!
OK? Get it?

*

The ppl all over the world of today се нуждаят преди всичко, lovely Josephine,
            от
(right, rational, secular) philosophical (epistemological, морална, политическа, икономическа & естетическа) clarity,
            основана на обективни
& rational (core) values - прилагани in the right контекст. Днес има great deficit/lack of истинска rationality, of истинска clarity (т.е. кофти rainbow мислене) on this subject.

Светът has always & universally  been
           
run by идеологии,
            защото
a human mind/consciousness is essentially run by an (ir)rational етика!
            Например,
lovely Jos, by that етика (, която произвежда a conflicting самосъзнание), баси!
           
The (състоянието на) (the majority’s morality/behavior/манталитета of the) world of today/21-ви век, lovely Josephine,
                   
е (по)следствие of the (application of) IDEAS (и методи) of yesterday/20-ти век! Yes.
            Most of the ppl in the today’s (
БГ, ЕС) world
            cannot really comprehend, do not really understand
            what
(and how) is really going on (why things are такива каквито са) and