http://www.robzor.com/rhouse/metodology123_files/image001.png

Robin Field: “WHY should you study PHILOSOPHY
With all there is to pursue?
Simply because your philosophy
Underlies all that you do

WHY bother checking your premises?
Why should you make that a goal?
Premises can be your nemeses
If they’re not under control

WHAT is regarded as knowledge
Is garbage we’ve got to outgrow
That which is taught in our colleges
Ain’t necessarily so …”

Фридрих Ницше: "Нито Ману, нито Платон, нито Конфуций,
нито юдейските и християнските учители
са се съмнявали в своето право да лъжат.
Те са се съмнявали в съвсем други права...
Казано накратко - всички средства,
с които досега са се опитвали да направят човечеството морално,
са били в основата си неморални
!"

ТУКИДИД: “ИСТОРИЯТА (OF HUMANiTY) Е ФИЛОСОФИЯ В ПРИМЕРИ.”
Нека, lovely Josephine, to search for the reality-based философската истина!
Нека сега, lovely Josephine, да поговорим за THE SCIENCE OF ФИЛОСОФИЯ.

ДА ПОГОВОРИМ,
lovely Josephine, ЗА (ТОВА КАКВО ВСЪЩНОСТ Е) ЖИВОТА.
Да поговорим за
the RATIОNAL(ity-based), VS IRRATIONAL, lovely Josephine,
ФИЛОСОФИЯ (& THE STRATEGY) ЗА, ЗА, ЗАLIFE = ЖИЗНЕНА философия.
Да, жизнената философия на всеки човек е рационална, ирационална or mixed.

Thucydides "The search for TRUTH strains the patience of MOST people,
            who would rather
BELIEVE the first things that come to hand."
ТУКИДИД “
Търсенето на ИСТИНАта изтощава търпението на ПОВЕЧЕТО хора,
            които предпочитат да (
ПО)ВЯРВАТ на първите неща, които им попаднат.“
Леонардо да Винчи:

Има ТРИ ВИДА хора: първите ВИЖДАТ,
вторите виждат, когато им се покаже,
a третите НИКОГА не (
про)виждат.”
 
Хераклит „Светът единен във всичко,
НЕ Е СЪЗДАДЕН ОТ НИКОГО измежду боговете и от никого измежду хората,
А Е БИЛ, Е
, И ЩЕ БЪДЕ ВЕЧНО ЖИВ огън,
който ЗАКОНОМЕРНО се възпламенява и ЗАКОНОМЕРНО угасва.”


INDIVIDUAL (& ПРЕОБЛАДВАЩИ IN A NATION/REGION/WORLD SOCIAL) ФИЛОСОФСКИ ВЪЗГЛЕДИ.
[THERE IS ONLY, ONLY, ONLY, LOVELY JOSEPHINE,
ONE GOOD
PHILOSOPHY/IDEOLOGY AND COUNTLESS NUMBERS OF BAD OR EVIL ТАКИВА! YES!
THE ONLY TRULY GOOD
ФИЛОСОФИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
IS BASED ON
THE OBJECTIVE REALITY & RATIONAL MORALITY! YES, ABSOLUTELY! OK? GET THAT?
THE GOOD (=THE RATIONAL) ФИЛОСОФИЯ (: EPISTEMOLOGY, ЕТИКА, POLITCONOMICS & ART)
CANNOT BRING BAD OR EVIL
ПОСЛЕДСТВИЯ/RESULTS ЗА ВАЖНИТЕ ЖИТЕЙСКИ НЕЩА. GET IT?
ЕДИНСТВЕНАТА
ДОБРА (= РАЦИОНАЛНАТА) ФИЛОСОФИЯ ПРОИЗВЕЖДА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
ЗА
THE INDIVIDUAL (& ЗА НАКОЯ НАЦИЯ/РЕГИОН)! ABSOLUTELY!
ВСЯКА КОФТИ ФИЛОСОФИЯ/ИДЕОЛОГИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
И В (THE FAR) МИНАЛОТО, И ДНЕС, И (ЗА)ВИНАГИ,
IS ABSOFREAKINLUTELY BASED ON COLLECTIViSM AND
CANNOT (AND SHALL NOT) PRODUCE GOOD ПОСЛЕДСТВИЯ/РЕЗУЛТАТИ IN THE LONG-TERM - YES,
ТА(КВА)З ДОГМАТИЧНА ФИЛОСОФИЯ ПРОИЗВЕЖДА BAD OR EVIL ПОСЛЕДСТВИЯ/РЕЗУЛТАТИ!]
  


OF THE (VERY, VERY OLD) (IR)RATIONAL IDEA(L)S.
Сократ: “The first философко priority is…
TO (really)(well) (& objectively)
KNOW YOURSELF.

SO, LET’S NOW START, LOVELY JOSEPHINE,
WITH
THE ABSOLUTE EVIL OF THE TRIBAL =

WITH
НАЙ-(БРУТАЛНО)ИРАЦИОНАЛНАТА


ЗАТОВА,
И НАЙ-БРУТАЛНО ДИВА(ШКА)ТА
И НАЙ-ОПАСНАТА, THE DEADLY DANGEROUS

ЦЕННОСТНА СИСТЕМА (WAY OF МИСЛЕНЕ)!YES, LET US NOW START, LOVELY JOSEPHINE,
WITH
НАЙ-СТАРАТА (& THE MOST EVIL) ФИЛОСОФИЯ: МИСТИЦИзЪМ, FAITHiSM!

WELCOME TO THE EVIL(NESS OF THE) METAPHYSICAL IDEALiSM, OMFG!


WELCOME, LOVELY JOS, TO THE DELUSION BASED ONTO A(NY) RELIGION!


WELCOME TO THE EVIL(NESS OF THE) EPISTEMOLOGICAL IDEALiSM, OMFG!
YES,
RELIGION, LOVELY JOSEPHINE, IS THE GREATEST BS STORY EVER TOLD!

SO,
WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE, TO THE OLDEST (IDEALiSM) AND
THE ABSOFREAKINLUTELY MOST EVIL UTOPIA – OF A(NY) RELIGION, БАСИ!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO ГОСПОД(АРЯТ)-СЛЪНЦЕ! E, БАСИ, А?!
WELCOME TO THE UTOPIC AND DOGMATIC IDEA(L) OF МЕСИЯНСТВОТО!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE MEGA TOTALITARIANiSM, БАСИ!ОХ,
ТОЗ’ ПЛАТОН, LOVELY JOSEPHINE,

И
НЕГОВАТА EVIL ИДЕ(ОЛОГИ)Я ЗА Идеалната Държава” =

УТОПИЧНА  (RELIGIOUSITY-BASED)  ВИЗИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ!

  
THE EVIL(ness of dogmatic) TRIBALiSM, LOVELY JOSEPHINE,
OF THE
GROUP’S (ФАНАТИЗЪМ OF) FAITH-BASED IDENTITY!
ВСЕКИ (IR)RATIONAL HUMAN BEING, LOVELY JOSEPHINE,
(
МОЖЕ ДА) (И)РАЦИОНАЛНО ВЯРВА В КАКВОТО (СИ) ИСКА!
РАЦИОНАЛНИЯТ ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE, ОСНОВАВА
МИСЛЕНЕТО СИ НА FACTS & THE OBJECTIVE KNOWLEDGE,
А ИРАЦИОНАЛНИЯТ – НА (any version of) DOGMATIC ВЯРА!

КЪДЕТО ЗАПОЧВА ДОГМАТИЧНА(ТА)  В-Я-Р-А,
ТАМ STARTS A SOCIAL(iST) CONSTRUCTiVISM,
ТАМ ДЕЙСТВА A MYSTICiSM-BASED FANATiSM,
ТАМ, LOVELY JOS, СВЪРШВА (ПО)ЗНАНИЕТО,
ТАМ, LOVELY JOS, СВЪРШВА  НАУКАТА, AND
USUALLY
ЗАПОЧВА ANY VERSION OF TZARiSM!

 
THE MORAL IDEA(L) OF STUPIDiSM, THE RELIGION-BASED IDEALiSM!

МЕСИЯНСКАТА ВЯРА = THE DOGMA OF THE (FANATIC) FAITHiSM!

  
ДА (ПО)ВЯРВАШ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА ЗА “СПАСИТЕЛ(ЯТ)”, БАСИ?!
ДА (ПО)ВЯРВАШ В ИДЕ(ОЛОГИ)ЯТА  ЗА “ГОСПОД(АРЯТ), БАСИ?!
ДА (ПО)ВЯРВАШ, ЧЕ GOD(IS THE WISEST И) МОЖЕ(Л) ВСИЧКО!
[
ТАКВИЗ’ ХОР(ИЦ)А СА IRRATIONAL(iSTS), REAL TRIBAL(iSTS), СЪР!
ОХ, ТАЗ’ “БОЖИЯ ИСКРА, THAT PRODUCES “ВЕЛИКИ ЧУДЕСА”!
ОХ, ТАЗ’ “БОЖЕСТВЕНА НАМЕСА = (COMMANDment) SYSTEM!
ОХ, ТАЗEVILNESS OF THE STUPID(iSM), THAT ПРИЧИНЯВА АД!]
ОХ, ТАЗ ФИЛОСОФИЯ (ИДЕОЛОГИЯ) НА БОЖИЯ БЛАГОДАТ!
ЗЛ(ОТВОРН)А ТЪПАНАРЩИНА, СЪР! ДЕБИЛИзЪМ, СЪР!

[IDEALiSM & RELIGION IN THE PHILOSOPHY = THE UNREALITY =
ИДЕАЛНОТО БИТИЕ = “THE REAL” БОЖИЕ БИТИЕ, БАСИ =
БИТИЕТО В ОТВЪДНИЯ (SUPERNATURAL) СВЯТ IN THE SKIES!
НИКОГА НЯМА ДА (МОЖЕ ДА) СЪЩЕСТВУВА, LOVELY JOS,
ПО-ДИВАШКА ФИЛОСОФИЯ ОТ ТАЗ НА RELIGION(ISM),
ЗАЩОТО ИМЕННО ТАЗ’ ЗЛОТВОРНА ИДЕОЛОГИЯ REALLY
ТОТАЛ(ИТАР)НО ПРЕВЗЕМА И BRAINWASH-ВА (РАЗ)УМА
(ЧРЕЗ EVIL МЕТОД(ОЛОГИЯТ)А НА BLIND ВЯРА, FAITHiSM)

LIKE NO, NO, NO OTHER! ТЯ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ЗЛО, КОЕТО

ПРИЧИНЯВА НАЙ-МНОГО (BLOODY) КОНФЛИКТИ И ВОЙНИ!]

 


[IDEALiSM & RELIGION IN THE PHILOSOPHY = THE UNREALITY =
ИДЕАЛНОТО БИТИЕ = “THE REAL” БОЖИЕ БИТИЕ, БАСИ =
БИТИЕТО В ОТВЪДНИЯ (SUPERNATURAL) СВЯТ IN THE SKIES!]
 
(IDEALiSM & RELIGION IN THE PHILOSOPHY = THE NOT TRUE)

(IDEALiSM & RELIGION IN THE PHILOSOPHY = CONCEPT OF GOD)THE ABSOFREAKINLUTELY (EVIL) FAITH-BASED RELIGIONiSM!

ONCE UPON IN ANCIENT TIMES, PLATO SAID
 
ОХ, ТАЗФИЛОСОФИЯ OF THE RELIGIOUS IDEALiSM, PLATONiSM!
THE PHILOSOPHY OF THE RELIGIOUSITY-BASED MYSTICism!

THE IRRATIONAL, lovely Josephine, can be very, very DANGEROUS!
    

ВСЕКИ М-И-С-Т-И-К (САМ  СИ) (ИЗГ)Р-А-Ж-Д-А, LOVELY JOSEPHINE,
  
AN ABSOLUTELY IRRATIONAL (VERSION OF) EPISTEMOLOGY,
КОЯТО, В ЕДНО С HIS an IRRATIONAL (version of) метаФИЗИКА,
[=
UNreality-based = а God-based ВИЗИЯ ЗА (организация на) СВЕТА]
ПРоизвежда НЕГОВАта (си) IRRATIONAL(ITY-BASED) MORALITY!
YES,
ТАЗ’ (MYSTICism) ФИЛОСОФИЯ IS ALL, LOVELY JOSEPHINE,
BASED ON
IRRATIONAL REALITY, ЕПИСТЕМОЛОГИЯ & ЕТИКА!
THIS IS A TRULY BAD OR AN ABSOLUTELY EVIL STUFF!
   

ИМЕННО ТОВА Е ALWAYS (БИЛ) НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОБЛЕМ НА СВЕТА:
ДОМ(ЕЙН)ЪТ OF ANTI-CIVILIZATION = (TOTAL) ZOMBIFICATION!
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА (THE INDOCTRINATED FREEDOM-HATING) ДЕБИЛИЗЪМ!
КОГАТО В ЕДНО ОБЩЕСТВО ИМА TOO MUCH ДЕБИЛИЗЪМ, LOVELY JOS,
(
КОЕТО ОЗНАЧАВА TOO MUCH IRRATIONAL EPISTEMOLOGY & MORALITY)
ТО(ГАВА)
ПО НЯКОЕ (СИ) ВРЕМЕ, SOONER OR LATER, LOVELY JOSEPHINE,
се сътворява БРУТАЛНО чудовище (ДИКТАТОРЪТ), което е заличило всяка(ква)
граница между ДОБРО И ЗЛО = an IRRATIONAL(ity-based) ЕПИСТЕМОЛОГИЯ!
DO YOU, LOVELY JOS, COMPREHEND THIS? THIS IS VERY, VERY IMPORTANT!
IT IS A FAITH-BASED (= IRRATIONAL!) PERSPECTIVE, LOVELY JOSEPHINE,
(AS
THE DEFAULT/USUAL СЪСТОЯНИЕ OF ONE’S OWN MINDSET)
ON
LIFE (, LIBERTY, PROPERTY & PURSUIT OF HAPPINESS), БАСИ!
 
[YES, A MIND(SET) IS ONE’S OWN (IR)RATIONALLY INTEGRATED PERSPECTIVE ЗА ЖИВОТА, LIBERTYPROPERTY 
&
THE MOST IMPORTANT HUMAN ЦЕЛ – PURSUING A TRULY MEANINGFUL ( = HAPPYLIFE(TIME), ON EARTH!]

[(
Almost) ALL философи(и) в (the ancient) миналото, lovely Josephine,
след the GREATly RATIONAL(ity-based ФИЛОСОФИЯ на) АРИСТОТЕЛ,
и ОГРОМНАта част от днешните са философи(и)-ИДЕАЛисти, баси!
Тез
irrational(ity-based) мистици BELIEVE in Supernatural God, баси!
О
ТОЗ’ REALLY ЗЛОТВОРЕН TRIBALiSM, BASED ONTO A RELIGION!]

  
OH, THAT [
IRRATIONAL IDEALiSTIC CONCEPT OF THE EXISTENCE OF THE] SUPERINTELLIGENT BEING! O’EVIL!
[
Всички Supernatural МИСТИЦИ =ИДЕАЛисти-УТОПисти, обаче, lovely Jos, absoFREAKinlutely ВЯРВАТ,
че
СЪЗНАНИЕТО, омфг, ОПРЕДЕЛЯ(ло = has PRIMACY over) THE REALITY (БИТИЕТО), баси, а?!
Тез
religiosity-based ИДЕАЛисти, lovely Jos, BELIEVE, че съществува ВЕЧЕН живот в НЕбитието, баси!]

IT'S ALL ABOUT THE (TRUE EVILNESS OF THE) MYSTICiSM/FAITHiSM – OF THE PLATON(iSM)!

 

[ВЪВ ФАНТАСМАГОРИЧНОТО (ABSOLUTELY DISHONEST) ЦАРСТВО, LOVELY JOSEPHINE,
НА (IRRATIONALITY-BASED) МИСТИЦИТЕ A-N-Y-T-H-I-N-G’S POSSIBLE, БАСИ,
(“СПРИ ДА СЛУШАШ РАЗУМА, ЧУЙ И ПРАВИ ТОВА, КОЕТО ТИ КАЗВА СЪРЦЕТО!” -
PReach-ва (догматичната вяра на) всеки мистик = НЕразумен (НЕдуховен) човек!)
ЗАЩОТО ТЕ СА ВЯРВАЩИВЯРВАТ В (EVIL) ДОГМАТА НА
(НЯКАКВА КОНКРЕТНА VERSION OF THE) МИСТИЦИЗМА -
СЕГА И (ЗА)ВИНАГИ, И ВЪВ ВЕК И ВЕКОВ! Е, БАСИ, А?!]

YES, LOVELY JOSEPHINE, IT IS ABSOLUTELY TRUE, THAT
ВСЕКИ НАРОД, ВСЯКА ДЪРЖАВА, ЗАСЛУЖАВА (ИМА) СЪДБАТА & ПОЛИТИЦИТЕ СИ,
КОИТО (
IN FACT) ИМА (= СИ ИЗБИРА)GOOD, BAD or (ultimately) EVIL(ness) Yes, absolutely!
YES, LOVELY JOSEPHINE, ЦИВИЛИЗОВАНОТО, BECAUSE (MUCH MORE) RATIONAL,
ВИНАГИ (ЩЕ) ПОБЕЖДАВА ДИВ(АШК)ОТО (TRIBAL, ВАРВАРСКОТО, TZARism) = theIRRATIONAL. Absolutely!


ВСЯКА ВЕРСИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА OF МИСТИЦИЗЪМ,
IF FULLY
APPLIED, LOVELY JOS, ДОСТАВЯ ДИСТОПИЗЪМ!
ДИСТОПИЦИ, СЪР! ТОВА СА МИСТИЦИТЕ! Е, БАСИ, А?!

ОХ, ТАЗ ФИЛОСОФИЯ OF UTOPIAN RELIGIOUS IDEALiSM!


ОХ, ТАЗ’ ЗЛ(ОВРЕДН)А СИСТЕМА OF РЕЛИГИОЗЕН МИСТИЦИЗЪМ!
 

В исторически план, lovely Josephine,
since ancient times, ЕТИКАТА на народите се е основавала на РЕЛИГИЯта (философски IDEALiSM).
   
Различните култури, lovely Josephine,
са изградили различни РЕЛИГИИ, но всички те are based on the SAME principleof God(s existence)!

You, if a RATIONAL(ity-based
reasoning) woman, lovely Josephine,
OUGHT TO
(BEcome ABLE to) absolutely clearly UNDERSTAND, че
REAL(ly
безспорни) FACTS & доказателства за съществуването на Бог НЯМА! Никога НЕ е имало!
So, are YOU, lovely Josephine, a(n absolutely) RELIGIOUS(ity-based) PERSON(ality), ВЯРВАЩ човек?
Do you, lovely Josephine,
BELIEVE (just on FAITH) in the (existence of) Господ(арят)-Бог, the Greatest Saviour?
                             

                             

Oh, that la grande 
Supernatural God delusion – ВЯРАТА of billions of today’s RELIGIOSITY-based хора!
Oh, that absofuckinlutely totalitarian(
ism-based) TEMPTATION(ism) предназначен за all the IRRATIONAL хора! DANGER(ous)!

Oh,
тоз ЗЛОвреден MYSTIC’s (totalitarianism-based) really DYSTOPIAN (& tribal) WORLD,
който, обаче, РЕЛИГИОЗНИТЕ мистици ВИНАГИ ОБЕЩАВАТ (че Бог бил построил), баси,
in the form of THE ABSOLUTE Р-А-Й, но не, не, не тук на Земята, ти да видиш, баси,
  
ами
up (нейде си far away) IN THE SKIES ABOVE! Е, баси, а?! How about тоз детерминизъм, a?!
Ох, тозmystical CreatorСъздателят на всичко и на всеки на Земята и във Вселената, баси,
   
който
бил (уж) ПРЕДНАЧЕРТАЛ пътя на живот на всеки човек – от раждането, та до гроба?!
  
И В
ANCIENT TIMES, И YESTERDAY, И ДНЕС, lovely Josephine,
ВСЯКА РЕЛИГИЯ (вяра в SuperNatural Goddism) е философия, която е извън реалността = is UNREALITY,
 
ВСЯКА РЕЛИГИЯ (вяра в SuperNatural Goddism) is nothing, but (диктат based on irrational) EMOTIONalism,
 
ВСЯКА РЕЛИГИЯ (вяра в SuperNatural Goddism) e an absofreakinlutely EVIL (utopia-based, mystic) IDEA(L) =
GLOBAL(istic & evil) desire for
налагане & domination на FAITH-based (egalitarian inter-) национал(социал)изъм!
 
ВСЯКА РЕЛИГИЯ e истински TRIBALiSM, който яко МРАЗИ the (SYSTEM of polit-economic) SECULAR(ism) =
ВСЯКА РЕЛИГИЯ (ИРАЦИОНАЛНО) ВЯРВА, че БЕЗ ГОСПОД(арят) не може да има а (good) MORAL SYSTEM=
означава, че БЕЗ ГОСПОД-БОГ (or АЛЛАХ), НИЩО ДОБРО НЕ може да се случва (на човек, на човечеството!) =
че избора на всеки човек (на човечеството) се СВЕЖДАЛ БИЛ до
believing in God OR else (=атеизъм) - идва ЗЛОто=
означава, че всяка СИСТЕМА, която НЕ е основавана на
God/religion е в СЪЩНОСТТА си ЗЛ(ОВРЕДН)А! Е, баси!
 
ВСЯКА РЕЛИГИЯ e НЕИСТОВА жажда за тотал(итар)на ВЛАСТ, което означава, lovely Josephine, че
ВСЯКА РЕЛИГИЯ по своята същност е ТИРАНИЯ, основана на огромна ОМРАЗА, resentment! Yes, absolutely!

Да, ВСЯКА РЕЛИГИЯ антагонистично противопоставя хората, създава in-group COLLECTIVistic ненавист!
ВСЯКА РЕЛИГИЯ, when radically applied, съпортва ДИКТАТ/imperialism, because it is based on COLLECTIVism!
             

ВСЯКА ВЕРСИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА OF МИСТИЦИЗЪМ е НЕсъвместима с РЕАЛНОСТта и ЧОВЕШКАта природа
ДА, ВСЯКА ВЕРСИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА OF МИСТИЦИЗЪМ Е, ОБАЧЕ, FULLY СЪВМЕСТИМА С ДЕСПОТизъм!
ДА,
ВСЯКА ВЕРСИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА OF МИСТИЦИЗЪМ, IF FULLY  APPLIED, ДОСТАВЯ ДИСТОПИзъм!

ВСЯКА РЕЛИГИЯ is an absofreakinlutely АРХАИЧЕН АНАХРОНИЗЪМ! Oh, yes, absolutely! Oh, that brotherhood!

Следователно, ANY РЕЛИГИЯ is an IRrational принцип (a moral set of IRrationality-based IDEAS)! Yes, absolutely!
  

 

YES, IT’S ALL ABOUT THE PHILOSOPHY OF COLLECTIViSM, OF RELIGIONiSM!
 
ОХ, ТОЗ’ ABSOFREAKINLUTELY EVIL РЕЛИГИОЗЕН ДЕБИЛИЗЪМ!


ОХ, ТАЗЗЛ(ОВРЕДН)А ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА! IT IS THE ENEMY
OF ALL
THE FREEDOM-LOVING PEOPLE AND IT MUST BE DESTROYED,
ЗАЩОТО ТЯ (ITS NATURE=) ВИНАГИ (ЩЕ) НОСИ (ВАРВАРСКА) ИДИОТЩИНА:

НЕ
СВОБОДА, НЕПРОСПЕРИТЕТ, BLOODY ВОЙНА (БЕСОВЩИНА), РАЗРУШЕНИЯ!
OH, THAT COLLECTIViSM-BASED ZOMBIFICATION, ДЕБИЛИЗАЦИЯ!
ОХ, ТЕЗ
’ (НАДЪЛБОКО ЗАБИТИ EVIL) PINS RIGHT INTO THE HEAD,
КОИТО TURN A HUMAN INTO AN ABSOFREAKINLUTELY ZOMBIE!
  
МИСТИЦИЗМЪТ, LOVELY JOSEPHINE,

IS
A FAITH-BASED “REALITY = FALSE REALITY = НЕРЕАЛНОСТ!


  
 

ФИЛОСОФИЯТА OF MYSTICiSM, И ПРЕДИ, И TODAY, LOVELY JOSEPHINE,
Е ЕДНА ABSOFREAKINLUTELY ЕКСТРЕМНА (EVIL) ИДЕОЛОГИЯ, КОЯТО

TRIES TO CREATE
AN ABSOFREAKINLUTELY ПАРАЛЕЛНА РЕАЛНОСТ,
ЧРЕЗ КОЯТО С THE ABSOFUCKINLUTELY HELP, LOVELY JOSEPHINE,
OF AN EVIL ПРОПАГАНДА & ЖЕСТОКИ СРЕДСТВА ЗА РЕПРЕСИИ
ДА (50%-100%) РУШИ СВОБОДАТА & ALL ПРАВАТА НА ХОРАТА!

 

МИСТИЦИЗМЪТ ВИНАГИ ДЕБИЛНО СЕ ОПИТВА ДА СЪЗДАДЕ
(ДА ПРЕНАПИШЕ, ДА СИ ИЗМИСЛИ НЯКАКВА СИ ИСТОРИЯ ЗА)

НЕСЪЩЕСТВУВАЩА
РЕАЛНОСТ”, AN IRRATIONAL IDEOLOGY:

AN ABSOFREAKINLUTELY
WISHFUL SET OF IDEAS & НАРАТИВ,

A (BAD) SET OF IDEA(L)S THAT CANNOT EXIST IN THE REALITY,
A SET OF IDEA(L)S THAT FAIL, BUT IN THE MINDS OF MYSTICS,
A SET OF IDEA(L)S THAT WHEN APPLIED, LOVELY JOSEPHINE,
ОБЕЩАВАТ ДА ДОНЕСАТ РАЯ НА (НЕБЕСАТА &) ЗЕМЯТА, НО
ВИНАГИ ДОНАСЯТ IN THE LONGER RUN НЕЩАСТИЯ И МЪКИ =
ВИНАГИ ДОНАСЯТ THE REAL(ITY OF) АДЪТ, LOVELY JOSEPHINE,
ТУК НА ЗЕМЯТА, В
THE OBJECTIVE РЕАЛНОСТТА – ЗА ХОРАТА!

РЕЛИГИОЗЕН МИСТИЦИЗЪМ = RIDICULOUSNESS OF UNREALITY,
ВЕДНО С ALL, ALL OF ITS “СВЕЩЕНИТЕ” КНИГИ & УЧЕНИЯ, БАСИ!


Of the (
философски) ИДЕАЛИЗЪМ, (religious) УТОПИЗЪМ=
РЕЛИГИОЗНО-МИСТИЧЕН ФИЛОСОФСКИ ДОГМАТИЗЪМ =
THE PRODUCTION OF (СЛЯП) ДОКТРИНАЛЕН ФАНАТИЗЪМ=
THE PHILOSOPHY OF THE (IMAGINARY) SUPERNATURALiSM!

ALL STUFFS IN
ANY SUPERNATURALiSM, LOVELY JOSEPHINE,
COME [START] FROM/WITHIN THE UN
REALITY (MYSTICiSM)!
I ABSOLUTELY DO NOT LIKE, I ABSOLUTELY RESENT, LOVELY JOS,
THE UNREALITY/ABSURDITY WITHIN A(NY HUMAN) MIND(SET)!


NOBODY, LOVELY JOS, CAN IGNORE, ESCAPE OR BEND THE REALITY;
ТОВА Е АБСОЛЮТ – ALL RATIONAL PEOPLE KNOW ТОЗ АБСОЛЮТ.
ALL THE (ABSOFREAKINLUTELY)
IRRATIONAL PEOPLE, LOVELY JOS,
FEEL THAT THEY CAN DO WHATEVER THEY FEEL LIKE DOING. БАСИ!
ALL THE
IRRATIONAL PEOPLE (KIND OF) FEEL, THAT IF
YOU DO (NOT) WANT
НЕЩО СИ ДА СЪЩЕСТВУВА,
ТО(ГАВА) ТИ ПРОСТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВАШ
(
A KIND OF) MYSTICAL (MAGICAL, WISHFUL) THINKING, БАСИ!

OH, THAT (
STUPIDiSM OF ANY KIND OF THE) МИСТИЦИЗЪМ!

OH, THAT (
STUPIDiSM OF ANY KIND OF THE) RELIGION(iSM) -
IT IS
THE BRINGER OF ИСТИНСКИ ГРОЗНОТО: BAD OR EVIL!
 
UN
REALITY IS FAR AWAY FROM (EXPERIENCING) КРАСИВОТО!
ЗАЩО
, ЗАЩО ПО ДЯВОЛИТЕ SHOULD, LOVELY JOSEPHINE,
A
(WO)MAN CHOOSE TO LIVE A LIFE WITHIN ГРОЗНОТО?!
NO, NO, NO, A(NY) RATIONAL
HUMAN OUGHT TO LIVE HIS
LIFE (WITHIN THE) ИСТИНСКИ MEANINGFUL! ABSOLUTELY!
A RATIONAL
ЧОВЕК ENJOYS THE BEAUTY OF LIFE ON EARTH,
BECAUSE HE KNOWS HOW TO
DO (ACHIEVE & KEEP) IT! OK?THE FAITH-BASED MORALITY OF
A
RELIGION CODE OF THINKING =
THE (EVIL) DEATH (CELEBRATING) CODE!

=THE VERY, VERY OLD TRADITIONAL, LOVELY JOSEPHINE,
T-R-I-B-A-L(-I-S-T-I-C = PRIMITIVE = RELIGIOCITY-BASED)
MORALITY/ФИЛОСОФИЯ/ИДЕОЛОГИЯ/CULTURE:
THE IRRATIONAL SET OF IDEA(L)S OF THE PLATO(NiSM)!
ТОВА , LOVELY JOSEPHINE, Е ИСТИНСКИ ГРОЗНОТО: BAD!
ТОВА
, LOVELY JOS, Е ИСТИНСКИ АБСУРДНОТО: THE EVIL!
IRRATIONALITY IS ALL ABOUT USING AN EVIL DOGMATIC DOCTRINE,
THAT PRODUCES AN EVIL
MORAL  S-Y-S-T-E-M=
=
OLD “TRADITIONAL” TRIBALISTIC CULTURE,
ВЕДНО С ITS ®EVOLUTIONARY LINE, БАСИ,
THAT IS LATER IN TIME TO BE DEVELOPED:
FROM
IDEALiSM-BASED INTO MATERIALiSM-BASED МИСТИЦИЗЪМ! Е, БАСИ!
OH, ТЕЗ’ (IDEOLOGICAL) SETS OF ИСТИНСКИ ЗЛОВРЕДНИ IDEAS: PLATONiSM!


 
 
[
И днес (in 21st century) дори, lovely Josephine, повечето
хора
in the world все още ВЯРВАТ in the Supernatural?”

Това са примитивни in ИДЕ(ал)И хора = IRrational ppl =
lack of (INability of) rational (logical) reasoning = emotionalism!
ТЕЗхора са си постоили НЕЗДРАВ (РАЗ)УМ = RELIGIOSITY =
a version of the doctrine of MYSTICism, collectivism, stupidism!
Ох, тоз’ ancient TRIBALiSM! It is STILL everywhere to be found!]
 
OH, THAT COLLECTIViSM-BASED ZOMBIFICATION, ДЕБИЛИЗАЦИЯ!
ОХ, ТЕЗ’ (НАДЪЛБОКО ЗАБИТИ EVIL) PINS RIGHT INTO THE HEAD,
КОИТО TURN A HUMAN INTO AN ABSOFREAKINLUTELY ZOMBIE!

OF THE (EVILNESS OFSUPERNATURAL(iSM)!


ЗА
THE (FAITH-BASED = IRRATIONAL VALUE) S-Y-S-T-E-M
OF МОНОТЕИЗЪМ(’S COMMANDS):
OUR (GREAT) LORD IS (THE) O-N-E -
HE IS THE (ONE & ONLY) SAVIOUR (OF HUMANITY)!


THE DEMAND FOR (ТЕЖКО CENTRALIZED) POWER, БАСИ,
OF THE ABSOLUTELY (EVIL) POWERFUL (& BRUTAL) FORCE!

AN INDIVIDUAL MUST TOTALLY OBEY THAT POWER! OMFG!

Of the SUPERNATURAL (religious) (IDEAL of) GOD.
[Judeo-]Christianity is just (nothing more than) Platonism
[= perfect forms up in the Skies and lots of IMperfect forms on Earth]

За моралния [relativistic, wishing on a star] код/domain/vision, lovely Josephine,
of (идеалистичната,
теократично-мистичната, the more „възвишена/духовна“)
the religious мантрата [the evil religiousindoctrination of the SUPERnatural(ism)]
ДА, ВСИЧКО ЗАПОЧВА, LOVELY JOSEPHINE, С ОСНОВИТЕ ПОЛОЖЕНИ (LONG TIME AGO)
BY THE SUPERNATURAL (ФИЛОСОФСКИ) ИДЕАЛИЗЪМ, THE ANCIENT RELIGION(iSM)!
IT IS
ALL ABOUT THE (TRIBALiSM OF ANY) DOGMATIC MYSTICiSM
= THE SOCIAL UTOPIA, THAT НОСИ BLOODY ВРЕДИ И МЪКИ!
 


“1./
СЛУШАЙ (И СЕ ПОДЧИНЯВАЙ НА) ДУМАТА НА (YOUR) БОГ!
2./ ДЪЛБОКО ВеРВАЙ В  (THE ONE & ONLY)  СПАСИТЕЛЯТ!
3./ UNDONDITIONALY LOVE (PREY TO) THE LORD/FATHER!
4./
ТОГАВА (ONE DAY) ЩЕ ОТИДЕШ (БЛАЖЕНО) В РАЯ!
О, ДА, ДА, ABSOLUTELY! ПРОСТО ВеРВАЙ!”-
preach all of the world’s
religions.
[
ТОВА Е THE GREATEST BS STORY, EVER!]

Във ФИЛОСОФСКИ КОНТЕКСТ, lovely Josephine, има
само TWO real АЛТЕРНАТИВИ (of organizing a society):

(РАЗ)УМНИЯТ (= РАЦИОНАЛНИЯТ) ИЗБОР TO LIVE A LIFE Е ЗАПАДНИЯТ,

А ДРУГИЯТ - ИЗТОЧНИЯТ (= МИСТИЧНИЯТ)! YES, ABSOLUTELY! GET IT?

You ought to (become able to) CLEARLY understand, lovely Josephine,
че БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ФИЛОСОФИЯ,
you are absofuckinlutely lost = you shall be absolutely confused (mind)!
Да, БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ИДЕОЛОГИЯ
ти (ще) си изложена, както е още от па̀мтивека било, lovely Жозефин,
на the absolute ПРОИЗВОЛа НА THE (EVILness of философията) COLLECTIVism!

ЧОВЕКЪТ ВЪЗПРИЕМА ВСИЧКО ЗА (ЖИВОТА НА ХОРАТА ПО) СВЕТА,
ЗА (
НЕ)СВОБОДАТА, ЗА PROPERTY, ЗА (НЕ)ЩАСТИЕТО ЧРЕЗ СВОИТЕ
(IR)RATIONALITY-BASED (= GOOD, BAD OR ABSOLUTELY ЗЛОВРЕДНИ)

(
ПРИДОБИТИ) (SET OF) ИДЕИ = (SET OF) ЦЕННОСТИ = (SET OF) ПРИНЦИПИ!
IN SHORT,
ЧОВЕК(ЪТ), LOVELY JOSEPHINE, VIEWS (EVERYTHING IN) THE WORLD
ЧРЕЗ/ПРЕЗ НЕГОВАТА (СИ ЛИЧНА) (IR)RATIONAL(ITY-BASED) ФИЛОСОФИЯ!

So, tell me now,
знаеш ли, знаеш ли ти, lovely ми Josephine,
КОЕ in fact е the really GOOD and КОЕ всъщност is the really EVIL?
А как се формира (ФИЛОСОФИЯТА на) ЛИЧНОСТта, а?
Знаеш ли, знаеш ли ти, lovely ми Josephine,
кое е the BEAUTIFUL и кое е the IRRATIONAL MIND(set), a?
Мислиш ли ти, lovely Josephine,
че ЦИВИЛИЗОВАНОТО & ДИВ(АШК)ОТО,
че
СВОБОДАТА & ДИКТА(ТУРА)ТА,
че
THE WEST(ern world) & THE EAST(ern world) , in fact, са (being)
MORALLY EQUIVALENT, а следователно са и
ИДЕОЛОГИЧЕСКИ EQUIVALENT & ПОЛИТИЧЕСКИ EQUIVALENT, a?

IT IS (ALL, ALL, ALL ABOUT) ФИЛОСОФИЯТА, ГЛУПАКО!

ФИЛОСОФИЯТА ПРОИЗВЕЖДА ГОЛЕМИТЕ ИДЕ(ОЛОГИ)И!
ИДЕ(
ОЛОГИ)ИТЕ PRODUCE POLIT-ECONOMIC SYSTEMS!
 

 

YES, IT’S ALL ABOUT THE S-Y-S-T-E-M, LOVELY JOS,
THE P-H-I-L-O-S-O-P-H- ICAL SYSTEM! ABSOLUTELY!
[Нито една истински важна тема (principle), lovely Josephine,
не,
не може да избяга от ФИЛОСОФСКА предпоставка/idea!]

YES, ФИЛОСОФИЯТА, LOVELY JOSEPHINE,
ФИЛОСОФСКАТА СИСТЕМА (IN ITS ЦЯЛОСТ),


Е ОНОВА, КОЕТО DRIVES A HUMAN(ITY) -
IT IS A MODEL WHICH IS MODELING AND
DRIVES A NATION, A REGION, THE WORLD!
THERE ARE
ONLY TWO (ОСНОВНИ) OPPOSING
BY THEIR VIEW ЗА: СВЕТА, ЖИВОТА, LIBERTY,
PROPERTY AND (THE PURSUIT OF) HAPPINESS! YES!
EACH
HUMAN (UN)CONSCIOUSLY = (IR)RATIONALLY
ИЗБИРА/ПРИДОБИВА/ИЗ(Г)РАЖДА (HIS OWN) PHILOSOPHY:
EITHER CHOOSING THE (PHILOSOPHICAL) LIGHT OR DARKNESS!THERE IS
THE (ФИЛОСОФСКИ) G-O-O-D SYSTEM1 И


(WHICH IS BASED ON THE OBJECTIVE REALITY)

ИМА (ФИЛОСОФСКИ) М-И-С-Т-И-Ч-Н-А СИСТЕМА2!


(WHICH IS A FAITH-BASED SYSTEM=BAD MODEL)

SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE,
WHICH PHILOSOPHY DO YOU MODEL
(YOUR OWN
SELF/MIND/MORALITY) AFTER?
WHAT IS YOUR
THOUGHT (REASONING) PROCESS-
RATIONAL(ITY-BASED) OR IRRATIONAL(ITY-BASED)?
КАКВА ЕТИКА, КАКЪВ МОРАЛ, LOVELY JOSEPHINE,
СИ
(UN)CONSCIOUSLY ИЗГРАДИЛА, (ВЪЗ)ПРИЕЛА?
ФИЛОСОФИЯ ОСНОВАНА НА REASON VS FAITH.

THE FREE(DOM-BASED = CIVILIZED PART OF THE) WORLD VS THE DICTAT(ORSHIP-BASED = IRRATIONAL PART OF THE) WORLD
 VS

Well, in broader (abstract) terms, lovely Josephine,
there are
в реалността, in essential PRINCIPLEs,
ONLY  TWO  (ir)rational(ity-based) CHOICES,
 
 
 
които не, не, ИЗОБЩО НЕ са, lovely Josephine,
MORALLY1 equivalent, а следователно НЕ са и

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ2 equivalent & ПОЛИТИЧЕСКИ3 equivalent!
IN FACT THESE TWO (ИДЕЙНО -МОРАЛНИ) CHOICES ARE TOTALLY OPPOSITE!
    VS   
(THE BETTER SOCIAL CONSTRUCT OF)
THE WEST(ern world) ФИЛОСОФИЯ IS
(обратното на the Tzarism philosophy & it’s)
BASED ON FREEdom & THE civilized LAW!
(за разлика от the evil Eastern philosophy!)

THE FREE(DOM-BASED = CIVILIZED PART OF THE) WORLD VS THE DICTAT(ORSHIP-BASED = E-V-I-L PART OF THE) WORLD
VS

Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
КОЕ in fact е the GOOD and КОЕ всъщност is the EVIL?
А как се формира (морала & ideology на) ЛИЧНОСТта, а?
Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
кое е the BEAUTIFUL и кое е the IRRATIONAL MIND(set), a?
Знаеш ли, знаеш ли ТИ, lovely ми Josephine,
кое е (the real) ЦИВИЛизация(та) и кое (the real) ДИВащина(та)?
In short, lovely Josephine,
the GOOD is the rational, while the irrational is the BAD (or EVIL)!
Цивилизовано(то) е красиво(то), а the tribal(istic) е грозното, див(ашк)ото!
THE (REAL) CIVILIZATION    VS    THE (REAL) BARBARISM

ЦИВИЛИЗОВАННИЯТ СВЯТ, LOVELY JOSEPHINE, IS BASED ON (REALLY USING) RATIONALITY!
THE TRIBAL(istic PART OF THE) WORLD IS DANGEROUS, BECAUSE BASED ON IRRATIONALITY!
ДА, THE REALLY ДИВ(АШК)ОТО, НАЙ-ОПАСНОТО ДИВАШКО ЗА СВЕТА, LOVELY JOSEPHINE,
И
ВЧЕРА (В 20ти ВЕК), И ДНЕС (IN THE 21ST CENTURY), Е (ИДВА ОСНОВНО ОТ) АЗИАТСКО(ТО)!
Всеки ЧОВЕК, ГРУПА, НАЦИЯ, АЛИАНС, lovely Josephine,
which
truly SUPPORTS & ЗАЩИТАВА ЦИВИЛИЗОВАНОТО (общество)
от (
диващините на) ДИВ(АШК)ОТО (ДЕБИЛНОТО) е истински ДОБРОТО!
Всеки човек, група, нация, алианс,
lovely Josephine,
which
truly SUPPORTS & ЗАЩИТАВА (диващините на) ДИВ(АШК)ОТО (ДЕБИЛНОТО)
е истински ЗЛО
(ТВОРНО)ТО = a SICK (morality/mentality of) ЧОВЕК, ГРУПА, SOCIETY!
YES, LOVELY JOSEPHINE, IT IS ABSOLUTELY TRUE, THAT
ВСЕКИ НАРОД, ВСЯКА ДЪРЖАВА, ЗАСЛУЖАВА (ИМА) СЪДБАТА & ПОЛИТИЦИТЕ СИ,
КОИТО (
IN FACT) ИМА (= СИ ИЗБИРА)GOOD, BAD or (ultimately) EVIL(ness) Yes, absolutely!
YES
, LOVELY JOSEPHINE, ЦИВИЛИЗОВАНОТО, BECAUSE (MUCH MORE) RATIONAL,
ВИНАГИ (ЩЕ) ПОБЕЖДАВА ДИВ(АШК)ОТО (TRIBAL, ВАРВАРСКОТО, TZARism) = theIRRATIONAL. Absolutely!


THE GOOD(NESS)  VS  THE BAD & THE EVIL,
ДОМ(ЕЙН)ЪТ OF CIVIL(iZED) VS STUPID(iSM),
КОЕТО ВСЪЩНОСТ, LOVELY JOS, ОЗНАЧАВА
HAVING (IN)COHERENT ВИЗИЯ ЗА СВЕТА:
ДОМ(
ЕЙН)ЪТ OF INDIVIDUALiSM
VS
ДОМ(ЕЙН)ЪТ OF COLLECTIViSM,

THE
domain of RATIONAL VS THE domain of IRRATIONAL,

ЗАПАДНИЯТ ИЗБОР VS ИЗТОЧН(О-АЗИАТСК)ИЯТ ИЗБОР,

THE CIVIL(IZED) VS THE UNCIVIL(IZED) ХОРА/STATES,

THE REAL CIVILIZATION VS THE EVIL ДИВАЩИНАТА,

THE WEST(ERN) VS THE EAST(ERN) VALUE SYSTEMS,

THE FREEDOM-LOVING
PEOPLE VS DICTATORship-LOVING PEOPLE,

THE IDEA(L) OF INDIVIDUALITY VS THE IDEA(L) OF COLLECTIVITY,

 
 VS
 VS
REALLY (ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ) ХОРА VS ХОРА С PRIMITIVE МАНТАЛИТЕТ,
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА,
ПРОСПЕРИТЕТА VS ДИВАЩИНАТА, БЕСОВЩИНАТА
В МОРАЛЕН, ИДЕОЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКИ,
ИКОНОМИЧЕСКИ & КУЛТУРЕН CONTEXT!


И ДА, ВСЕКИ
(IR)RATIONAL ЧОВЕК, LOVELY JOSEPHINE,
(AND EVERY INSTITUTION/НАЦИЯ/ДЪРЖАВА IN THE WORLD, TOO)
LIKE IT OR NOT, COMPREHENDING IT OR NOT REALLY,
(UN)CONSCIOUSLY MAKES HIS (NOT) RIGHT CHOICE!
А ТОВА, IN ITS (REAL) ESSENCE, LOVELY JOSEPHINE,
НА ИНДИВИДУАЛНО & ON SOCIAL РАВНИЩЕ, IN FACT,
ОЗНАЧАВА
(NOT) GOOD ВИЗИЯ И НАЧИН НА ЖИВОТ -
В МОРАЛЕН, ИДЕОЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКИ,
ИКОНОМИЧЕСКИ & КУЛТУРЕН CONTEXT!

        VS       
 VS
 VS 

 
VS
FREEDOM VS ТИРАНИЯ

YOUR LIFE BELONGS TO YOU(R OWN SELF)
VS
YOUR LIFE BELONGS TO
THE TZAR(ISM)!
SO, TELL ME NOW, LOVELY JOSEPHINE,
DO YOU BELONG TO
THE (MOTHER) STATE
(THE CONCEPT OF MOTHERLAND IS SLAVE MENTALITY)
OR DO YOU BELONG TO YOUR OWN SELF?
(THE IDEA ДА ПОЕMEШ ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОЯ ЖИВОТ)

THERE IS ONLY, ONLY, ONLY, LOVELY JOSEPHINE,
ONE
ИСТИНСКА (OBJECTIVE, REAL) ФИЛОСОФИЯ,
ONE GOOD
PHILOSOPHY/IDEOLOGY AND COUNTLESS NUMBERS OF BAD OR EVIL ТАКИВА! YES!
THE ONLY
(& TRULY) GOOD ФИЛОСОФИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
IS BASED ON
THE OBJECTIVE REALITY1 & RATIONAL MORALITY2! YES, ABSOLUTELY! OK? GET THAT?


THE GOOD (=
THE RATIONAL) ФИЛОСОФИЯ (: EPISTEMOLOGY, ЕТИКА, POLITCONOMICS & ART)
CANNOT BRING BAD OR EVIL
ПОСЛЕДСТВИЯ/RESULTS ЗА ВАЖНИТЕ ЖИТЕЙСКИ НЕЩА. GET IT?
ЕДИНСТВЕНАТА
ДОБРА (= РАЦИОНАЛНАТА) ФИЛОСОФИЯ ПРОИЗВЕЖДА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
ЗА
AN INDIVIDUAL & ЗА НАКОЯ НАЦИЯ/РЕГИОН! ABSOLUTELY!
ВСЯКА КОФТИ ФИЛОСОФИЯ/ИДЕОЛОГИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
И В (THE FAR) МИНАЛОТО, И ДНЕС, И (ЗА)ВИНАГИ,
IS ABSOLUTELY (A VERSION OF) DOGMATIC MYSTICiSM,
IS ABSOLUTELY (A VERSION OF) DOGMATIC FAITHiSM,


IS ABSOFREAKINLUTELY BASED ON COLLECTIViSM AND
CANNOT (AND SHALL NOT) PRODUCE GOOD ПОСЛЕДСТВИЯ/РЕЗУЛТАТИ IN THE LONG-TERM - YES,
ТА(КВА)З ДОГМАТИЧНА ФИЛОСОФИЯ ПРОИЗВЕЖДА BAD OR EVIL ПОСЛЕДСТВИЯ/РЕЗУЛТАТИ!
There is (in reality) ONLY ONE, lovely Josephine,
[
светът НЕ е and CANNOT BE многополюсен -
има ONE much more rational & freer ПОЛЮС,
и
ONE ABSOLUTELY EVIL АНТИ-ПОЛЮС!]
CIVILIZED & ПРОСПЕРИТЕТЕН WORLD
THIS IS THE WEST(ERN) WORLD AND
its
(морален, идеологически, политически,
икономически и военен) авангард: USA =
THE ONE REAL ГЛОБАЛЕН ЛИДЕР
=
THE ONE REAL
СТРУКТУРНА МОЩ=
THE ONE & ONLY REAL POLAR STAR!
Most of предприемчиви
те хора, love/want
to migrate към the Polar Star,
а не, не, не
към някоя (
си) диктатура, нали, а?
You, because a RATIONAL human,
should (be able to)
UNDERSTAND, че
to build HAPPY живот, lovely Josephine,

is only възможно if living in democracy
т.е. на "Запад" (the real & free world),
а не
на "Изток" (the dictatorial world)!
THE GLOBAL WEST(ern world) VS THE GLOBAL EAST(ern world)!

So, it is all about (doing) an (ir)rational ИЗБОР между, lovely Жозефин,
RATIONALLY PRomoting, SUPPORTing & CELEBRATing (= being PRO) LIFE, LIBERTY & PRO(S)PERTY & (PURSUIT OF) HAPPINESS

VS
IRRATIONALLY PRomoting, SUPPORTing & CELEBRATing (= being PRO) THE DEATH PARADIGM (of the DICTAT of the real EVIL)

          
So, tell me now, lovely Josephine,
do
you PREFER, a?
Or do you, lovely
Жозефин, (want to) LIVE in a DEMOCRACY?

You, if разумна, ought to (become able to) clearly understand, lovely Josephine,
че БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ФИЛОСОФИЯ,
you are absofuckinlutely lost = you shall be absolutely confused (mind)!
Да, БЕЗ (having a) GOOD (= rational, НЕмистична) ИДЕОЛОГИЯ
ти (ще) си изложена, както е още от па̀мтивека било, lovely Жозефин,
на the ABSOLUTE ПРОИЗВОЛ НА THE (evilness of) COLLECTIVism,
               

който (groupism) винаги ще ти предлага да (по)вярваш in some God,

както и да изпълняваш Неговите божествени КОМАНДИ! Омфг!

И ако ти откажеш (не искаш) да сториш това което МИСТИЦИТЕ ти казват,
тогава
them people, lovely Jos, will POINT @ YOU as “the bad/evil human”, баси,
който бил (тъпо) отхвърлял
(to work for) БЛАГОТО на колектива/общ(еств)ото
в името на собственото си
ЕГОистично/ЕГОцентрично живуркане, баси! Omfg!

Хората НЕ сме еднакви, (много, много) РАЗЛИЧНИ сме (затова различни са и our mentalities & organizations)
 има (по-)
ЦИВИЛИЗОВАНИ, ала има и (много по-)TRIBAListic (in thinking & acting) хора/региони,
има
(по-)РАЦИОнално МИСЛЕЩИдействащи) хора/нации/държави, а има и КОНЕ С КАПАЦИ!
 
Our (good, bad or evil) HUMAN actions се определят PRIMARILY от our лична (& social) ЕТИКА!
 Всичко друго, lovely Josephine, е поСЛЕДСТВИЕ именно от our лична (& social) MORALITY! Yes!
 Има, съществуват, in reality, САМО ТРИ (in fact само ДВА) МОДЕЛА, lovely Josephine,
 
ЕДИН СВЯТ, ДВА МОДЕЛА (= СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ/MODELS)
 ЗА (SELF-)ОРГАНИЗИРАНЕ НА THE PEOPLE’S LIVES (in the nation/регион/world):
 
the Good1, the Bad2 & the Evil3 (in fact = Добрата vs any Кофти) (social-economic) SYSTEM!
 
 
ДОБРАТА СИСТЕМА1 is based on
           
           
(стриктно спазване на the 4) INDIVIDUAL ПРАВА & Law
           
 
           
= the WESTern (= today’s Euro-Atlantic) perspective, narrative & premises = the (only RATIONALity-based principle of) REAL CIVILization!
 ЗЛ(ОТВОРН)АТА СИСТЕМА2
           

           
е против(оположн)атаbased on the EVIL (Law of any) DICTATOR(ship)
           
 
           
= the EASTern (= today’s Asian) perspective, narrative & premises = the (truly IRRATIONALity-based principle of ДИВащината of) TZAR(iSM)!
 Yes, the Western (социално-икономическа) Система е ДОБРАТА за (the prosperity of) живота на THE INDIVIDUAL,
 but
the Eastern - ABSOFUCKINLUTELY (kind of) SUCKS, because it’s against the FREE(dom of the) INDIVIDual =
 
it’s (насочена) AGAINST the (възможността за a happy) LIFE/rights of the INDIVIDual = AGAINST the (meaning of) LIFE itself!
 So, let’s now
да поговорим, lovely Josephine,
 
за the (yesterday’s & today’s) TWO opposing (философски, social economic) SYSTEMS:

 VS
 VS
THE ABSOLUTELY (ИСТИНСКИ) ГРОЗНОТО
VS THE ABSOLUTELY (ИСТИНСКИ) КРАСИВОТО =
(
THE BRUTALLY) АНТИ-ЖИВОТВОРНОТО VS THE REALLY (HAPPILY) ЖИВОТВОРНОТО =
ДИВА(ШКА)ТА
(THE EVIL) VS ЦИВИЛИЗОВАНАТА (THE FREER)
ЧАСТ ОТ (TODAY’S) ЧОВЕЧЕСТВОТО!


ЗАПАДНИЯТ (EURO-ATLANTIC) ГЕО-ПОЛИТИЧЕСКИ ВЕКТОР=
ИЗВОРЪТ НА
THE TODAY’S ЦИВИЛИЗАЦИЯТА = THE GOOD=
THE RATIONAL(ITY-BASED) HUMAN FREE CHOICE & ВОЛЯ=
THE RATIONAL
MORALITY OF (TODAY’S) CIVILIZED PEOPLE!

VS

ИЗТОЧНИЯТ (THE ASIAn-based) ГЕО-ПОЛИТИЧЕСКИ ВЕКТОР=
ИЗВОРЪТ НА
THE TODAY’S ДИВ(АШК)ИЯ СВЯТ = THE EVIL=
THE IRRATIONAL(ITY-BASED) DICTATOR(=GOD)’S ВОЛЯ=
THE
TZAR(iSM)’S ДИВА(ШКА) MORALITY OF НАСИЛИЕТО!


ДА, IT IS ALL ABOUT THE TWO (OPPOSING) MODELS:
ЧОВЕК(ЪТ) ИМА ПРАВОТО ДА УПРАВЛЯВА ЖИВОТА СИ
КАКТО
ТОЙ ИСКА И НАМИРА ЗА ДОБРЕ! ABSOLUTELY!
VS
ЦАРЯ́(T) ТРЯБВА ДА КОНТРОЛИРА ALL PEOPLE’S LIVES
КАКТО ТОЙ ИСКА И НАМИРА ЗА ДОБРЕ! ABSOLUTELY!
ИМА(ЛО Е И ЩЕ ИМА) САМО ДВЕ ФИЛОСОФИИ IN THE REALITY =
САМО ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНИ (FIGHTING) ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ!
IT IS ALL ABOUT EITHER A GOOD OR A BAD (AN EVIL) ФИЛОСОФИЯ!
 
СМИСЪЛЪТ НА THE RATIONAL VS AN IRRATIONAL ФИЛОСОФИЯ?

THE RATIONAL PHILOSOPHY IS ALL ABOUT


NATIONS/STATES THAT SUPPORT
THE INDIVIDUAL RIGHTS (& LIFE)=
I.E.
ДЕМОКРАТиЧНИ СТРАНИ, FREEDOM LOVING STATES = GOOD =
THE EXCEL & CIVIL
PHILOSOPHY AND CULTURE.

AN IRRATIONAL PHILOSOPHY IS ALL ABOUT


ДЪРЖАВИ
THAT SUPPORT TOTALITARIANiSM (& ARE AGAINST LIFE)=
НЕДЕМОКРАТиЧНИ СТРАНИ, RESENTING FREEDOM = THE EVIL =
THE TRIBAL & TOXIC PHILOSOPHY AND CULTURE.
[Примери: set of PRINCIPLES/IDEAS/VALUES that some countries are organized on:
ГДР vs ГФР, Северна vs Южна Корея, СССР vs САЩ, tribalism vs civilization, etc.]
СМИСЪЛЪТ НА (THE RATIONAL ФИЛОСОФИЯТА1 OF)
LIFE, LOVELY JOSEPHINE, IS A HUMAN TO BE HAPPY,
TO BE
COME & TO STAY LIFE-LONG A HAPPY (WO)MAN!
ТОВА ОЗНАЧАВА ДА ИМАШ, LOVELY JOSEPHINE,
ЦИВИЛИЗОВАНИ (=
РАЦИОНАЛНИ) ЦЕННОСТИ!

AN(Y) IRRATIONAL ФИЛОСОФИЯ2, LOVELY JOSEPHINE,
IS ALL ABOUT МИСТИЦИзЪМ (=BLIND FAITHiSM), OMFG=
ПРОИЗВЕЖДА (IN FACT) UNHAPPINESS & STUPIDiSM, БАСИ!
ТОВА ОЗНАЧАВА
ДА ИМАШ, LOVELY JOSEPHINE,
ТРИБАЛИСТИЧНИ (= НЕ
РАЗУМНИ) ЦЕННОСТИ!

WE THE PEOPLE, LOVELY JOSEPHINE,
СМЕ MASTERS OF OUR GOOD OR BAD
(INDIVIDUAL & SOCIAL)
СЪДБА! YES!
[There’s no such thing as
Supernatural God,
who бил определял our individual & social fate!]
WE, ЧРЕЗ OUR IDEA(L)S, CHOOSE OUR
(INDIVIDUAL & SOCIAL)
СЪДБА! YES!

WE RUN (=DRIVE) OUR OWN FATE/LIFE
BY OUR OWN
(IR)RATIONAL(LY MADE)
(INDIVIDUAL & SOCIAL) HUMAN CHOICES
& AN
(IN)EFFICENT PRODUCTIVE EFFORT!
   
WE (IR)RATIONALLY ПРОГРАМИРАМЕ,
ЧРЕЗ OUR (IR)RATIONAL IDEA(L)S,
OUR OWN “COMPUTER”OUR MIND(SET)!
[There’s no, no, no such thing as
Supernatural God,
who бил определял our individual & social fate!]
SO, YOU
MUST UNDERSTAND, LOVELY JOS,
ЧЕ ONLY THE RATIONAL THINKING & ACTION,
WHEN APPLIED AS A LIFE-LONG ACTIVITY,
CAN REALLY PRODUCE SUCCESS & PROFIT=
CAN REALLY PRODUCE A HUMAN WINNER=
CAN REALLY PRODUCE A HAPPY LIFE(TIME);
THE IRRATIONALНОСИ НЕЩАСТЛИВ LIFE!

Аристотел: “See the man(’s character), който го казва…”

  
THERE IS ONLY, LOVELY JOSEPHINE,
ONE WORLD AND THERE ARE ONLY

TWO (ФИЛОСОФСКИ) VIEWS:

(REAL) CIVILIZATION VS (WILD) BARBARiSM
(МНОГО ПО-)СВОБОДНИЯ СВЯТ VS ТОТАЛИТАРНИЯ (DICTATORIAL) СВЯТ
[The West(ern and the East(ern) worlds са opposing полюси: не, не, ИЗОБЩО не са, lovely Josephine,
MORALLY equivalent, а следователно не са и идеологически equivalent & политически equivalent]


THE WESTERN/CIVILIZED CULTURE
VS THE CULTURE OF EAST(ERN) ОРКИТЕ
(
МНОГО ПО-)ЦИВИЛИЗОВАНИЯ WEST VS (ОРКИТЕ НА) АЗИАТСКАТА ОРДА

THE CIVILIZED CULTURE
VS THE TOTALITARIAN EASTЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКИТЕ
(RATIONAL) ЦЕННОСТИ
 VS
РУСКО-АЗИАТСКИТЕ (TRIBAL) ЦЕННОСТИ
TODAY’S
EURO-АТЛАНТИЗЪМ VS ASIAN-STUPIDiSM!

ЗА THE ABSOFUCKINLUTELY DEEP АНТАГОНИЗЪМ=


ДЪЛБОКИЯТ РАЗЛОМ/СБЛЪСЪК/КОНФЛИКТ МЕЖДУ
ФИЛОСОФИЯТА НА: СВОБОДАТА VS ДИКТАТ(УРАТ)А;
РАЦИОНАЛНАТА VS ИРАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА;
ЗАПАДНАТА VS ИЗТОЧНАТА VALUE СИСТЕМА!

 VS
VS
THE RATIONAL PRINCIPLES OF THE WEST VS THE IRRATIONAL PRINCIPLES OF THE EAST!
[Yes, the principles of the West are much more practical than the Asian(ism) collectivist principles!]
THE GOOD/PRACTICAL, LOVELY JOSEPHINE AND
THE BAD OR EVIL ВИЗИЯ ЗА ORGANIZING СВЕТА!
[EVERYBODY’S MIND(SET), LOVELY JOSEPHINE,
IS (PUT) INTO ONE OF THESE
TWO OPPOSING
MORALITY-BASED PARADIGMS, А СЛЕДОВАТЕЛНО И
ПОЛИТ(ИКОНОМ)ИЧЕСКИ VIEWS OF THE WORLD!]

ТЕЗ ДВЕ МОРАЛНО-ФИЛОСОФСКИ VIEWS,
ТЕЗИ ДВЕ ВИЗИИ, НЕ СА В СИНТЕЗ, LOVELY JOS,
И НИКОГА НЯМА ДА
(МОГАТ ДА) REALLY БЪДАТ!
ТЕ СА ПРОТИВОПОЛОЖНИ, АНТАГОНИСТИЧНИ!
НЯМА ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ТЕЗИ
ДВЕ ИДЕОЛОГИИ,
И НИКОГА (
EVER) НЕ МОЖЕ ДА ИМА!
[Така както животворното е различно от отровата!]

 
ЕДНАТА (ФИЛОСОФСКА, IDEOLOGICAL) ВИЗИЯ, LOVELY JOSEPHINE,
ОБИЧА СВОБОДАТА, А ДРУГАТА – ДИКТАТ(УРАТ)А=
THAT’S THE TODAY’S EURO-АТЛАНТИЗЪМ VS ASIAN-STUPIDiSM!

YES,
ЕДНАТА ВИЗИЯ IS FUNDAMENTALLY BASED ON THE IR, А ДРУГАТА – FUNDAMENTALLY ILLIBERAL:
       [Yes, the principles of the West are much more practical than the Asian(ism) collectivist principles!]
  
INDIVIDUAiSM (BASED ON СВОБОДА & OPPOSING ДИКТАТ) VS COLLECTIViSM (BASED ON ТИРАНИЯ & OPPOSING LIBERTY)!THE COLLECTIVIST EAST VS THE CAPITALIST WEST


(IR)RATIONALLY CHOOSING
 ДИКТАТ(УРАТ)А ИЛИ СВОБОДАТА          

THAT’S THE TODAY’S  ASIAN-STUPIDiSM VS  EURO-АТЛАНТИЗЪМ!
 


 


SO, LET US TALK, LOVELY JOSEPHINE,
ABOUT
THE (IR)RATIONAL MORALITY,
OF THE (IR)RATIONAL ФИЛОСОФИЯТА,
[БОРБАТА НА THE RATIONAL VALUES
VS THE IRRATIONAL ЦЕННОСТИТЕ,
НА РЕАЛИСТИТЕ VS МИСТИЦИТЕ!]
BASED ON THE ROOT OF ДОКТРИНИТЕ

НА ДВАМАТА (ANCIENT, YESTERDAY’S & TODAY’S)
BIGGEST (НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ!) ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ
МЕНТОРИ OF: THE WEST & “THE EASTIDEA(L),
THE CAPITALIST WEST VS THE COLLECTIVIST EAST,
[ИРАЦИОНАЛНИТЕ VS РАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ,
THE IRRATIONAL VS THE RATIONAL ЗАКОНИ (PPL),

 VS
ИРАЦИОНАЛНИТЕ VS РАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ,
НЕПРАКТИЧНИТЕ VS ПРАКТИЧНИТЕ ИКОНОМИКИ,
НЕМОРАЛНИ VS МОРАЛНИ (MAJORITY OF) ХОРА]

[Japan & South Korea, lovely Josephine, have Western social & economic identities!]

Аристотел: “See the man(’s character), който го казва…”ASIAN-STUPIDiSM


КОЯТО
(UN)CONSCIOUSLY REALLY УПРАВЛЯВА
THE L-I-F-E OF A-N-Y (LIVING) INDIVIDUAL:
(
IR)RATIONALLY УРЕЖДА THE RELATIONSHIPS
МЕЖДУ ВСИЧКИ ХОРА IN A NATION AND СВЕТА!
IT'S ALL ABOUT THE FUNDAMENTAL DIFFERENCE
OF THE MODEL OF THINKING AND ORGANIZING
A NATION &
THE WORLD: СВОБОДА VS ТИРАНИЯ!
 
IT'S ALL ABOUT
THE ABSOLUTELY OPPOSING ФИЛОСОФИИ
THE (ONLY TWO) TRULY CLASHING V-A-L-U-E SYSTEMS =
CLASHING INTERESTS: THE RATIONAL VS THE MYSTICAL =
THE RATIONAL ИДЕ(ОЛОГИ OF THE INDIVIDUAL(iSM) VS
THE CENTRALIZED “MINISTRY OF TRUTH” (
COLLECTIViSM)!

ВСИЧКИ големи и важни битки, lovely Josephine,
ведно с their съпътстващи ги наративи & лозунги,
и в ancient times, и вчера, и днес in the 21st century,
винаги са БИЛИ и (за)винаги ЩЕ БЪДАТ
ПРЕДИ ВСИЧКО в полето на МОРАЛа! Да!
Да,
тез’ moral битки/wars, в тоз домейн, lovely Josephine,
(
за)винаги са между (IR)RATIONAL ФИЛОСОФИИ! Yes!
Изходът от тез вечни MORAL битки/wars, lovely Josephine,
винаги определя (ЗА НЯКАКВО ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ)
THE POSITIVE OR THE NEGATIVE ПРОМЯНАТА of the
националната/регионалната/световната ОРГАНИЗАЦИЯ
в ПОЛИТически и икономически (
ideological) контекст!
Да, именно
МОРАЛНАТА битка е НАЙ-важната битка, (for) ever!
Всичко друго  е ПОСЛЕДИЦА от ИЗХОДА на тазбитка/война -
между
the good vs the bad/evil (или м/у the evil vs the bigger evil)!

ЗЛОто, the human evil, lovely Josephine,
защото е зло, ВИНАГИ води таз’ moral битка/война absofreakinlutely DIShonestly =
absofuckinlutely
НЕморално, като изПОЛЗВА absolutely ВСЯКАКВИ СРЕДСТВА,
включително ВСЯКАКВИ (безмилостно жестоки) военни & репресивни такива!
Да,
the human ЗЛОто (също) иска да се съхрани, както всяко (human) being! Как?
ЗЛОто ВИНАГИ, lovely Josephine.
и в
ancient times, и вчера, и ДНЕС in the 21st century,

(
tries to) се absofuckinlutely МАСКИРА & говори като (че ли е) ДОБРОто, баси! Да, такава е ПРИРОДАТА на (absolute) ЗЛОто!
 
Но,
ЗЛОто ВИНАГИ, in the longer run, ТОТАЛНО се ПРОВАЛЯ, рухва, разпада се! Why?
Защото е absolutely INCOHERENT with the (objective) REALITY = НЕпрактично е!
НЕпрактичното, обаче, не, не, не може (дълго време) да СЪЩЕСТВУВА! НЕстабилно е!
OK? Get that?


THE (
TWO) DOMAINS: НА ЗДРАВИЯ VS НЕЗДРАВИЯ (РАЗ)УМ,
ЕДИНИЯТ ПРОИЗВЕЖДА СВОБОДА, А ДРУГИЯТ ТИРАНИЯ!

THE(RE ARE ONLY) TWO (OPPOSING) ИДЕОЛОГИИ: РОБСТВО VS СВОБОДА =
THE MINDFUCKED (
TOTALITARIAN) VS THE RATIONAL (INDIVIDUALIST) ФИЛОСОФИЯ =
the
COLLECTIVism (ядрото на EASTernism) VS the INDIVIDUALism (ядрото на WESTernism)!
 


LIFE IS, LOVELY JOSEPHINE, ALL ABOUT
THE (
PHILOSOPHICALLY) FUNDAMENTALLY
(
ДВЕ ABSOLUTELY) Д-И-А-М-Е-Т-Р-А-Л-Н-О
OPPOSING & CLASHING (MORALITY-BASED!) INTERESTS:
   
VS
THE IRRATIONAL VS THE RATIONAL(ITY-BASED) ИНТЕРЕС,
(FAITH-BASED) MYSTICiSM VS THE (FACTS-BASED) REALITY,

DICTATORIAL TZARiSM/GODDiSM VS FREEDOM (OF CHOICE),
THE BAD/WRONG/ЗЛОВРЕДНА VS THE GOOD/RATIONAL ВИЗИЯ!

THE
OPPOSING (ФИЛОСОФСКИ & ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) СИСТЕМИ =


TWO (OPPOSING) WORLDVIEWSEAST VS WEST СВЕТОГЛЕД:
ЗАПАДНАТА (AND ЕВРОПЕЙСКАTA) ВИЗИЯ = ПРО СВОБОДАТА
[THE VISION OF ORGANIZING THE WORLD BASED ON THE IR,
ЗАЩОТО THE INDIVIDUAL’S LIFE IS THE HIGHEST REAL VALUE]
VS
ИЗТОЧНАТА (= АЗИАТСКАТА) = ПРО ДИКТАТ(УР-K-АТ)А, БАСИ!
[THE VISION OF ORGANIZING THE WORLD BASED ON ДИКТАТ,
ЗАЩОТО THE INDIVIDUAL’S LIFE IS OF NO REAL VALUE, @ ALL]


SO, WHICH ВИЗИЯ ЗА СВЕТА, LOVELY JOSEPHINE, IS YOURS? ТАЗИ OF COLLECTIViSM ИЛИ ДРУГАТА – ИНДИВИДУАЛИЗЪМ?
What kind of human you are – a human who sees himself as part of the East collectivist доктрина или такъв, който prefers the West?
 
 
You should be(come) able to understand, че силата на the truly rational mind is/wins over the (power of) sheer might/force/диктат(ор)!


Аристотел: “See the man(’s character), който го казва…”

        
"Философите ДА бъдат царе или царете – философи!" – say Платон(истите)


Със своите мист(ично-утоп)ични [hard IDEAlistic] възгледи, lovely Josephine,
Платон е Бащ(иц)ата на totalitarianism, чрез his evil ideal of Софокрацията,
ДОКАТО the
Aristotelian thinking IS JUST THE OPPOSITE (= the right)
vision of (organizing) the world – of life, liberty, pro(s)perity & eudemonia!
       
THE TWO OPPOSING ИДЕОЛОГИИ: TYRANNY VS FREEDOM!http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image013.jpg
http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image014.jpg

http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image015.jpg VS http://www.robzor.com/rhouse/zarazninormipravila123_files/image016.jpg
  
 VS
The UNpractical Platonic (Keynesian, Marxian)
VS
the efficent Aristotelian (
critial) (method of)
мислене
, motivation & action!

[Japan & South Korea have Western social & economic identities!]
THE 2 DIFFERENT (OPPOSING) VISIONS -
OF THE WORLD, LIFE, LIBERTY, PRO(S)PERITY
AND THE HUMAN NATURE
(& ORGANIZING THE SOCIAL INSTITUTIONS)!TRUTH IS (ALWAYS) BETTER THAN (SOCIAL) FICTION!
YES, THE (SOCIAL)
МИСТИЦИЗЪМ (ALWAYS) FAILS!


Аристотел: “See the man(’s character), който го казва…”

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИТЕ МЕНТОРИ НА IDEOLOGY OF

FREEDOM (ЗАПАДА) VS ТИРАНИЯ (THE EAST)! WHICH ONE YOU CHOOSE, AH?

[Да, СТУДЕНАТА ВОЙНА , lovely Josephine,

между ИДЕ(ологи)ИТЕ на Запада и Изтока,

 vs
през 20-ти век
беше СПЕЧЕЛЕНА от the IDEA(L)S of the West!

И това, lovely Josephine, промени СВЕТА – към по-добро!
Както и
НРБългария & all the rest бивши СОЦ държави!]
[The principles of the West are much more practical than the Asian(ism) collectivist principles!]So, you want to know who
WON the (74 year) Cold war? And who LOST it?


THE PRACTICAL VS THE CONFUSED (VIEW OF A) (WO)MAN!


The individualist VS the collectivist VIEW of the world.OF THE TWO OPPOSING ФИЛОСОФИИ, (FOR EVER) SINCE PLATO & ARISTOTLE TIMES!

VS
THE FREE(DOM-BASED = CIVILIZED PART OF THE) WORLD VS THE DICTAT(ORSHIP-BASED = E-V-I-L PART OF THE) WORLD


ДВЕТЕ (OPPOSING) PHILOSOPHICAL ВИЗИИ - OF (ORGANIZING) THE (LIFE IN) WORLD!
VS

  
VS

YES, LOVELY JOSEPHINE, IT IS ABSOLUTELY TRUE, THAT
ВСЕКИ НАРОД, ВСЯКА ДЪРЖАВА, ЗАСЛУЖАВА (ИМА) СЪДБАТА & ПОЛИТИЦИТЕ СИ,
КОИТО (
IN FACT) ИМА (= СИ ИЗБИРА)GOOD, BAD or (ultimately) EVIL(ness) Yes, absolutely!
YES, LOVELY JOSEPHINE, ЦИВИЛИЗОВАНОТО, BECAUSE (MUCH MORE) RATIONAL,
ВИНАГИ (ЩЕ) ПОБЕЖДАВА ДИВ(АШК)ОТО (TRIBAL, ВАРВАРСКОТО, TZARism) = theIRRATIONAL. Absolutely!
YES, IT’S ALL ABOUT OF THE (IR)RATIONAL ФИЛОСОФИЯТА,
-THE COLLECTIVIST EAST VS THE CAPITALIST WEST-
 ДИКТАТ(УРАТ)А VS СВОБОДАТА =
 ASIAN-STUPIDiSM VS  EURO-АТЛАНТИЗЪМ
BASED ONTO THE ROOT OF ДОКТРИНИТЕ
НА
ДВАМАТА (YESTERDAY’S & TODAY’S)
BIGGEST (НАЙ-ЗНАЧИМИТЕ) ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ
МЕНТОРИ OF “THE EAST(ERN)” & “THE WEST(ERN)” IDEA(L)! OK? GET IT?
[ИРАЦИОНАЛНИТЕ VS РАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ,
ИРАЦИОНАЛНИТЕ VS РАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ,
НЕПРАКТИЧНИТЕ VS ПРАКТИЧНИТЕ ИКОНОМИКИ,
НЕМОРАЛНИ VS МОРАЛНИ (MAJORITY OF) ХОРА]

THE REAL CIVILIZATION VS THE EVIL ДИВАЩИНАТА,
THE WEST(ERN) VS THE EAST(ERN) VALUE SYSTEMS!


THERE ARE ВСЪЩНОСТ ONLY, LOVELY JOSEPHINE,
TWO (OPPOSING) ИДЕОЛОГИИ: TYRANNY VS FREEDOM!

THE COLLECTIVIST EAST VS THE CAPITALIST WEST

ТИРАНИЧНОТО (EVIL; ГРОЗНО) СЪЗНАНИЕ VS РЕАЛИСТИЧНОТО (GOOD; КРАСИВО) MIND(SET)!
THE ABSOLUTELY РАЗЛИЧНИ (& АНТАГОНИСТИЧНИ) ПАРАДИГМИ/ДОКТРИНИ/ИДЕ(ОЛОГИ)И/ВИЗИИ & НАРАТИВИ!
LIFE IS, LOVELY JOSEPHINE, ALL ABOUT THE MINDFUCKED (TOTALITARIAN) VS THE RATIONAL (INDIVIDUALIST) ФИЛОСОФИЯ!
ВСЕКИ HUMAN ФИЛОСОФИЯТА СИ ИЗБИРА! SO, TELL ME, LOVELY JOSEPHINE, WHICH ONE OF THESE TWO YOU CHOOSE (TO LIVE BY)?
Аристотел: “See the man(’s character), който го казва…”


There are people, lovely Josephine,

THE FREE(DOM-BASED = CIVILIZED PART OF THE) WORLD VS THE DICTAT(ORSHIP-BASED = IRRATIONAL PART OF THE) WORLD
VS

 who are living within (
the culture of)

the Western (more rational) world (and especially the USA).

The majority of these people are
Aristotelian, lovely Josephine,
not Platonic (=not
mystic) – in their thinking, motivation & ACTing!
Yes, the
Aristotelian thinking, motivation and acting, lovely Jos,
is based onto
the (much more) RATIONAL way of reasoning (& acting)
 

СВОБОДАТА  ДИКТАТ(УРАТ)А
VS
      VS         
EURO-АТЛАНТИЗЪМVS
       ASIAN-STUPIDiSM

[Japan & South Korea, lovely Josephine, have Western social & economic identities!]

There are people, lovely Josephine, who are living within (
the culture of)

the (heart of the today’s) Eastern (much more IRrational) world.
OH, THAT ABSOLUTELY EVIL ИЗТОЧНО-АЗИАТСКИ МОДЕЛ!
Ох, тез today’s БЕЗправови Asian държави,
сърцето/ТРИадата на ТЕЗ’ Asian държави,
(са
the today’s Русия, Китай & Мюсюлманлендия)

в които човешкия ЖИВОТ, lovely Jos,
НЕ, НЕ, НЕ означава много! Баси, а?!


The majority of these people
имат ideologies, lovely Josephine,
that are based on
the Platonic IRRATIONAL (sets of) IDEAS!

{Има хора на Изток, които НЯМАТ tribalistic мислене.
Има
хора, които живеят in Евро-Атлантическия world,
но
, които имат absofreakinlutely Eastern мислене. Yes.}
So, let’s now talk, lovely Josephine, about
the DIFFERENCE,
the ABSOLUTE(ly opposing) DIFFERENCE between философията
на Платон и тази на Аристотел:
Платонизъм VS Аристотелизъм,
формиращи ДВЕТЕ (
противоположни) ВИЗИИ (sets of IDEAS), lovely Jos,
за (организирането in a society) the LIFE, LIBERTY, PRO(S)PERITY & the WORLD.

ТЕЗ’ ДВЕ INVERSE ОПЦИИ, LOVELY JOS, СА:
НЕТРИБАЛИСТИЧНА VS TRIBAL КУЛТУРИ =
THE CIVILIZED VS THE TRIBAL ФИЛОСОФИИ!
DO YOU CLEARLY, LOVELY JOSEPHINE, UNDERSTAND THE OBJECTIVE DIFFERENCE?
 
THERE IS ONLY ONE EARTH, BUT
TWO ABSOLUTELY OPPOSING VISIONS –
OF THE WORLD,
LIFELIBERTY, PRO(S)PERITY & (PURSUIT OF) HAPPINESS!

ДВА алтернативни & opposing МОДЕЛА,  

за управление 
of социо-economic СИСТЕМА:
 VS  
the (
dumbАНТИЛИБЕРАЛНИЯТ VS the (trulyЛИБЕРАЛНИЯТ;
the 
сошъл(ized) (collectivized) OR the individualistic (capitalistic)!

THE PHILOSOPHICAL WAR, LOVELY JOSEPHINE,

BETWEEN
THE CIVILIZATION VS ДИВАЩИНАТА!

THE COLLECTIVIST EAST VS THE CAPITALIST WEST

EURO-АТЛАНТИЗЪМVS       ASIAN-STUPIDiSM
ОХ, ТЕЗ’ (СТАРОВРЕМСКИ) ЗЛОТВОРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗОМБИТА!

ОХ,
ТЕЗ’ (СТАРОВРЕМСКИ) ЗЛОТВОРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЗОМБИТА!

ДОГМАТИЧНИЯТ МИСТИЦИЗѢМ Е СЪРЦЕТО НА
THE ABSOLUTELY CULT(URE) OF ДИВАЩИНАТА,
ДОМ(ЕЙН)ЪТ НА (THE TRULY) ИРАЦИОНАЛНОТО,


(
THE INVERSE OF THE OBJECTIVE РЕАЛНОСТТА)
THAT
ВОДИ ДО SICKNESS OF A HUMAN MINDSET:
ИРАЦИОНАЛНИ МОРАЛНИ (= ДУХОВНИ) ОСНОВИ =
ОСНОВНИ ИРАЦИОНАЛНИ (MYSTIC) П-Р-И-Н-Ц-И-П-И!
[THE SICK(NESS OF РАЗ)УМА = ОТРОВЕНОТО THINKING
 = THE ABSO
FREAKINLUTELY C-O-R-R-U-P-T MINDSET!]

КОГАТО ТАЗ’ SICKNESS Е МАСОВА, LOVELY JOS,
ТОГАВА ТАЗИ MASS ИРАЦИОНАЛНОСТ CREATES

ЗОМБИРАНИ ХОРА OF THE TRIBAL(IST) SOCIETY=


И В (ДАЛЕЧНОТО) МИНАЛО, И ДНЕС, ТОВА Е:

ДОМЕЙНЪТ НА ГЛОБАЛНИЯТ ГАНГСТЕР(иЗЪМ)!

Във ФИЛОСОФСКИ контекст, lovely Josephine,
има само TWO real АЛТЕРНАТИВИ (of organizing a society):

(
РАЗ)УМНИЯТ (= РАЦИОНАЛНИЯТ) ИЗБОР TO LIVE A LIFE Е ЗАПАДНИЯТ,
А ДРУГИЯТ - ИЗТОЧНИЯТ (= МИСТИЧНИЯТ)! YES, ABSOLUTELY! GET IT?

ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE, ЗА THE TRULY NEGATIViTY-BIAS

(
ДВУЛИЧНО) ЛИЦЕ НА (THE SICK MINDSET НА ХОРАТА OF) THE EAST=
  
THE ABSOLUTE DARKNESS (MENTALITY) OF THE EAST!

  
[ИЗТОКЪТ ВИНАГИ Е БИЛ, LOVELY JOS, THE MAIN (TRIBAL) ИЗТОЧНИК
(THAT IS TRULY FULL) OF ТЕРОРИСТИЧНИ (TZARiSM-BASED) ДЪРЖАВИ!
ИЗТОКЪТ (ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ) ВИНАГИ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯ ФРАНКЕНЩАЙН
= ТЕРОРИСТИЧНА (ФАШИЗОИДНА!) ОРГАНИЗАЦИЯ = СЪЮЗ НА TFO’S =
WELCOME TO
THE ATTILA’S (EVIL CODE OF) MORALITY & MIND(SET)!]

        
WELCOME HERE, LOVELY JOSEPHINE, TO (
THE ANCIENT TIMES & TODAY’S) TRULY EVIL ОРКИТЕ НА ИЗТОКА!
 
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE 20th & 21st CENTURY TOTALITARIAN ПЛАТФОРМАТА,
КОЯТО НЕИСТОВО ИСКА ДА ДЕСТАБЛИЛИЗИРА  (& TO KILL) THE CIVILIZED (ДЪРЖАВИ)!
WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO THE ABSOFUCKINLUTELY
ПЕРВЕРЗНАТА ДЪРЖАВА,
КОЯТО
ПРОМОТИРА (THE CONCEPT OF) TZARiSM (= ТОТАЛИТАРИЗЪМ) AS THE GOOD?!
ANY TOTALITARIAN ДЪРЖАВА IS ADDICTED TO (РАДИКАЛНА!) IRRATIONALITY, БАСИ!
[
ВСЯКА F-R-E-E-D-O-M(-BASED COUNTRY), LOVELY JOSEPHINE, IS ABSOLUTELY
MUCH, MUCH BETTER THAN (ANY VERSION OF) UNFREEDOM(-BASED COUNTRY)!
ВСЕКИ ТИРАНИЧЕН РЕЖИМ AND ITS CLOSED ECONOMY, LOVELY JOSEPHINE,
винаги свършва/завършва с тотал(итар)ен колапс, разпад, съвсем по комунистически!]
ДА ПОГОВОРИМ, LOVELY JOSEPHINE,  ЗА THE RADICALLY IRRATIONAL MORALITY,
ЗА THE (YESTERDAY’S &) 21st CENTURY’S, LOVELY JOSEPHINE,

TOTALITARIANiSM-BASED E-A-S-T(ERN WORLD), OOO’MFG!
ВСЕКИ ДИКТАТОР Е ABSOLUTE З-Л-О, LOVELY JOSEPHINE,
КОЕТО ИСКА (AND ПРОМЕНЯ ТАКА КОНСТИТУЦИЯТА, ЧЕ)
ПОЖИЗНЕНО ДА (МОЖЕ ДА) УПРАВЛЯВА (= TO BE A TZAR)
BY APPLYING
EVIL РЕПРЕСИИ КЪМ НАРОДА СИ! Е, БАСИ?!

WELCOME TO ДИВАЩИНАТА OF АЗИАТЩИНАТА, БАСИ!
WELCOME TO
THE КЛУБЪТ НА DICTATOR(SHIP), БАСИ!


WELCOME, LOVELY JOSEPHINE, TO
THE EVIL IDEAL OF
(РЕ)ФАШИЗАЦИЯТА OF THE 21st CENTURY СВЯТ, БАСИ,
THAT
ИСКА ДА УНИЩОЖИ THE TRULY FREE® WORLD!

ДА ПОГОВОРИМ СЕГА, LOVELY JOSEPHINE,
ЗА