Joseph Rudyard Kipling

IF

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise;

If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man, my son!

 

АКО


Ако можеш да (increase &) запазиш разума си,
когато всички около теб го губят/stagnate (are being UNризънable)
и несправедливо теб
 (the rational & the objective) обвиняват за това.
Ако си способен really
 да повярваш в себе си,
когато всички (, because confused) се съмняват в теб
и да не приемaш тяхното съмнение, но бъдеш рационално предпазлив.
Ако изчакваш и оставаш (rationally) бодър,
и (tried to be) лъган да не се занимаваш с лъжи,
и мразен да не се поддаваш на омраза (skepticism &
 нихилизъм)

като в същото време,

не отприщваш свойта (4Z’s) злоба, но ни премъдър, ни пресвят бъди;
do not be
 песимист, do not be (гол) оптимист, be a realist.
Ако можеш да мечтаеш, но мечтите да не ти стават господар (stay a realist)

ако си умен/smart, без да си умник/irrationalist,
Ако дръзко посрещаш (small letter!) Бедата – зъл предател,
ако умееш с гордост да experience-ваш (small letter!) Успеха,

с мамещото в тях, разкритото, да си еднакво твърд и смел.

Ако злодеи с (small letter!) Истината свята пред теб търгуват,
изопачена от мошеници и да направиш от нея капан за глупци (и измамници),

или пък видиш сринати нещата градени цял живот – и почнеш нов градеж
Ако си способен/capable да направиш един куп от всички твой real победи
и рационално да ги рискуваш (,
 ала не) на “ези или тура”,
и if губейки, да започнеш смело от начало
без всякакво оплакване и неугасващ жар.
И ако фокусираш твоето сърце, усилие, мускул и (най-най-най-вече) разум
за да ти служат пак добре

и с твойта (small letter!) Воля - продължиш напред,

отново влязъл (coherently) в крак с реалността.

Ако можеш да говориш на the majority (explaining what a value/principle really is) и да (за)пазиш your own достойнството & самоуважението си,

Ако ни враг, ни свой могат да те (really) наранят (in the long run)
Ако не дръзват просто в спор да влязат с теб
Ако можеш да запълниш непримиримата минута

с хванат (valueable) миг от нейните шейсет
Светът е твой. Животът lovely – твой е.

Земята твоя е и всичко в нея чудно и цъфтящо е

и нещо повече – заслужено (earned, deserved, successful by yourself) тогава,

човек, истински човек, ще бъдеш ти,

възхитителна (раз)личност, сине мой!

 

 

            OK?

 

PS

 

IF (you really can!)

АКО (my edited прочит, courtesy to all other преводачи)


Ако (really) можеш да запазиш (раз)ума си,
когато всички около теб го губят
и
 несправедливо те обвиняват за това.
Ако
 си способен (,based on real 
principles,) да повярваш в себе си,
когато всички се съмняват в теб
и да
 не приемaш тяхното съмнение, но бъдеш рационално предпазлив.
Ако изчакваш и оставаш бодър,
и лъган да
 не се занимаваш с 
лъжи,
и мразен да
 не се поддаваш на омраза

като в същото време,

не отприщваш свойта злоба, но ни премъдър, ни пресвят бъди.
Ако можеш да
 мечтаеш, но мечтите да не, не, не ти стават 
Господар

ако си really (раз)умен, без да бъдеш умник,
Ако
 дръзко посрещаш Бедата – зъл предател (отприщващ the negaliving лайфстайла),
ако умееш
 с гордост да experience-ваш Успеха,

с мамещото в тях, разкритото, да си еднакво твърд и смел.

Ако злодеи с Истината свята пред теб търгуват,
изопачена от мошеници и да направиш от нея капан за глупци,

или пък видиш сринати нещата градени цял живот – и почнеш нов градеж
Ако
 си способен да направиш един куп от всички твой победи
и
 рационално да ги рискуваш на “ези или тура”,
и if губейки,  да започнеш
 смело от начало
без
 всякакво оплакване и неугасващ жар.
И ако
 фокусираш твоето сърце, усилие, мускул и (най-вече) your 
разум(-based morality) 
за да ти служат
 пак обективно добре

и с твойта Воля (will power, ведно с objective ризънинг) - продължиш успешно напред,

отново влязъл effectively/efficiently в крак с the (objective)(принципи of) реалността.

Ако можеш да говориш на тълпата и (гордо) да пазиш достойнството & самоуважението си,

Ако ни враг, ни свой могат да те наранят
Ако не дръзват просто в спор да влязат с теб
Ако можеш (истински) да
 (healthily happy) запълниш непримиримата минута

с хванат (истински valueable) миг от нейните шейсет
Светът е
 твой. 
Животът lovely  objectively (and meaningfully) твой е.

Земята твоя е и всичко в нея чудно и цъфтящо е

и нещо повече – заслужено & successfully тогава,

човек [истинска (раз)личност] ще бъдеш ти,

възхитителен,

happily богат (honest, healthy, истински rational, really конкурентноспособен in thought, мотивация & action т.е. objectively морален & in principle практичен) човек,

сине мой!

 

-END-