Във всяка ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА, lovely Josephine,

управлява (действа) absofreakinlutely EVIL ЗАКОН(одателство),
което трябва RATIONALLY да (= добро е когато) не, не, не се СПАЗВА
by a(ny) ИСТИНСКИ good (rationality-based) ЧОВЕК! OK? Get that?

OF (PRODUCING & APPLYING) THE (IR)RATIONAL LAW (& ОБЩЕСТВО).

OF THE REAL (IM)MORALITY НА ЗАКОНАВЛАСТТА/ДЪРЖАВАТА)!


YES, THERE IS THE GOOD & THERE IS THE (EVIL) MAFIA SYSTEMS!
AND
THERE ALSO EXISTS THE IN-BETWEEN (DEMOCRATIC) SYSTEM!
ANY (NON-)CRIMINAL JUSTICE SYSTEM, ANY LAW, LOVELY JOSEPHINE,
REFLECTS THE (PREVAILING
GOOD OR BAD/EVIL) MORALITY
 
OF THE (
GOOD OR BAD/EVIL) POLIT-ECONOMIC SYSTEM!
THERE’S
THE GOOD (LAW) SYSTEM, LOVELY JOSEPHINE,
AND THERE’S ALSO
THE BAD1 OR THE EVIL2 SYSTEM! YES!


Хората трябва ли,
lovely Josephine, да са (да бъдат) равни пред Закона?
Отговорът ми,
the (TRUE) rational answer, е:
Зависи! Зависи за кой (какъв)
Закон говориш/питаш!
АКО това е
Закона на (mysticism-based) СОЦиалистическата (egalite-based) Държава
 
-било тя от
(M-L) Съветски/НРБистки вид, Хитлеро-Мусолински или от religiosity-based вид-
= (mysticism-based) ДОКТРИНИ ЗА РАЯ=
то(гава)
, lovely Josephine, отговора ми е:
таз
(всяка hard/soft СОЦ & теократична) държава, yes, такваздържава, Е (morally) EVIL Държава!
A щом като Законът в една ДЪРЖАВА е НЕморален, EVIL,
то, следователно и (
its economic) ПОЛИТИКИТЕ й, lovely Josephine,
са
absofuckinlutely EVIL/mystical/stupid/НЕпрактични, based on a(n ideological) narrative of dishonesty1, лъжи2 & coercion3!

Yes,
this is THE IMMORALITY OF THE LAW & ВЛАСТТА (ДЪРЖАВАТА)!
Във всяка (mysticism-based
) Държава (STATISM), lovely Josephine,
НЕморалните
ЗАКОН И ВЛАСТ (= based on dishonesty1, лъжи2 & coercion3)
и преди, и днес дори1
,2,
и ВИНАГИ
DISHONESTLY, based on an evil narrative full of ЛЪЖИ и ABSOFREAKINLUTELY (БРУТАЛНО НАЛАГАНА) ПРИНУДА,
ЗАЩИТАВАТ
/пазят САМО (членовете и близките от номенклатурата на) ОЛИГАРХИЯТА:
ЗАКОНА за (
= прилаган към) политиците (и близкия им кръг) е ЕДИН, а за всички останали (обикновени хора) – съвсем ДРУГ!
Баси НЕморалността
= узаконена НЕзаконност = НЕСВОБОДА = анти-IR!
Това и преди, и днес дори1,2, е ПРИРОДАТА НА ВСЯКА (hard/soft) ТОТАЛИТАРНА ДЪРЖАВА!
Всеки НЕморален (извън домейна of morality = irrationality-based) Закон, lovely Josephine,
не, не, не трябва да бъде признаван или спазван! Единственото което
трябва да съблюдаваш е да се ПАЗИШ,
lovely Josephine,
това да не навреди (много, фатално) на ТВОЯ живот и ТВОИТЕ
(най-важни all kinds of) values!
OK? Get it?
В една really МОРАЛНА Държава, в една СВОБОДНА държава (а не ДИКТАТУРА),
в една страна, която е
BASED on принципа of the IRs,
да, Закона трябва да се спазва и ВСЕКИ ДА БЪДЕ РАВЕН пред този (rational morality-based) Закон;
и който човек наруши този moral Закон,
lovely Josephine,
(s)he
трябва да понесе съответни (и съответстващи на нарушението) санкции!
OK? Get it?
So,
нека сега, да отдадем ЗАСЛУЖЕНА почит, lovely Josephine,
на
(живота и) ИДЕИТЕ на великия френски икономист, писател и държавник  ФРЕДЕРИК БАСТИА:

чиито ясни и логични изложения опровергават (и се борят с) различните DELUSIONS на
:
МЕРКАНТИЛИЗМА
, СОЦИАЛИЗМА И МАРКС(ИЗМА) = (mysticism-based) ДОКТРИНИ ЗА РАЯ=
= DELUSIONS и митове, които все още
ВРЕДЯТ НА (и забавят) ЧОВЕШКИЯ ПРОГРЕС и днес.

The great free marketeer: Фредерик Бастиа


[That is the real GOODness of the FREE (market) system -
the making of the
INDIVIDUAL prosperity/self-interest
to ALWAYS (in
a free country) be really BENEFICIAL/BENEVOLENT
to ALL the other people within the nation/
регион/world!]


(listen to) The Law! Законът!
[The Law (plain text version) by Frederic Bastiat]
{This book s about the (ir)rational morality
and the (ir)rational
politics & economics,
that are all EMBEDDED into the Law!
}

OF THE IMMORALITY OF THE (IRRATIONAL) LAW & THE (IRRATIONAL) ВЛАСТТА/ДЪРЖАВАТА! 


So, let us now, lovely Josephine,
talk about the BAD/EVIL (sets of) IDEAS,
that produce the bad/evil
MORAL(ity systems)
that are implemented into a bad/evil
Law (system)…
[гадните1 и(ли) мръсните2 схеми на политици и лобисти,
които са облечени в
really НЕморални закони, баси…]
в името и за БЛАГОто на ОБЩ(ествен)ОТО благо”!
 
On
the badness, lovely Jos,
of the SOCIAL(ist) ideology,
of the SOCIAL(ist) Standard,
that PRODUCES the (
evilness of)
COERCION by the (legal) Law, баси!
ОХ, ТОВА ВЪРХОВЕНСТВО НА
THE (EVIL) СОЦ (COERCIVE) ЗАКОНА!
Yes, COERCION, lovely Josephine,
done by the means of the Law, баси!
[YOU, IF TRULY RATIONAL, LOVELY JOS,
HAVE
THE MORAL DUTY TO FIGHT & TO
(RATIONALLY) DIS
OBEY AN UNJUST LAW,
THE UNJUST СОЦ СТАНДАРТ/ИДЕОЛОГИЯ!
TODAY
ТОВА, IN A REAL DEMOCRACY,
IS ДНЕШНИЯ СОШЪЛ ДЖЪСТИЗЪМ!]

Зловредни идеи, lovely Josephine,
носят absolute (bloody) evilness:
absolutely
интервенционистични
методологии на the absolutely
зловредно ЗАКОНодателство,
зловредна social(ist) Държава!
It’s all about the great (real) power
of the (
ir)rational [(im)moral] Law(-maker);
and
its application in politics & economics!
ALL THE IMMORAL
LAWS ARE TRULY UNJUST;
ALL THE UNJUST
LAWS СА ТАКИВА, LOVELY JOS,
ИМЕННО ЗАЩОТО СА НЕМОРАЛНИ, DISHONEST!
[НАПРИМЕР, THE LAWS THAT ARE BASED ON THE SJW
(
THE СОШЪЛ ДЖИХАДИЗЪМ) ARE REALLY BAD, EVIL!
ALL IRRATIONAL ХОРА HAVE IRRATIONAL VALUES,
А СЛЕДОВАТЕЛНО И НЕРАЦИОНАЛНИ ИДЕИ,
А СЛЕДОВАТЕЛНО И НЕРАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ
!]

Yes, lovely Josephine,
it’s all about (BG) corrupt Law & corrupt practices
на (all of the БГ & EU партиите,) полит елитите!
Yes, lovely Josephine,
it’s all
THE EVIL (irrationality-based) философия!
[Например, още в Основният BG закон91,
имаме преамбюл, lovely Josephine,
който де факто transfers the hardcore
БКП-пейската Socialist Конституция’71
(където още чл.1-ви се определяше, баси,
ръководната роля на КомПартията-Държава)
into the softcore
Сошъл(ist) справедливост”,
на която всяка БГ институция може да се
(и често пъти се) позовава!
Мек соц, баси,
който си измисля някакви си сошъл „права,
които НАПЪЛНО заместват the real правата!
Този БГ
преамбюл трябва ИЗЦЯЛО да изчезне
от БГ Конституцията!
Absolutely! За да бъдат
определени само
the real IRs & the principles of
the
FREE MARKET икономиката, based ONLY
on
the private property (инициативата)! OK?
(Always remember, lovely Josephine,
че ОСНОВНО
частния сектор изкарва
възнагражденията на държавните служители!
Има
so many държавни служители с огромни заплати)]
*
The virtuous spirit of Frédéric Bastiat!
[what is seen, but also what is not seen!]

Нека, с помощта на the great Бастиа, lovely Jos,
да (можем да) направим НЕвидимото видимо.
Да почерпим
(rational) сила от него (извора)!
Of the (ir)rational закони, законовата рамка!
Of the (im)morality of the законовата рамка!
Законът винаги е последствие.
Законът следва the prevailing morality
of the (
избраните by the ppl) law-makers;
they (,
когато им потрябва,) РЕГУЛИРАТ Закона!
Легализиране на (ir)rational
морални принципи,
чрез институционализирането им в
laws!
Дефиницията за закон, lovely Josephine,
is “
институционализирана (обществена)
морална ценност”! An (ir)rational value?!
*
Всяка Държава се основава на закони -
и Античната, и Монархическата,
и
Социалистическата, и Теократичната,
и
(демократ-) Социалната, etc.!
НЕрационална етика, (води до) lovely Jos,
the (im)morality of the законовата рамка;
(води до) the (im)morality of the сошълfication;
(води до) the (im)morality of the Media!
*

THE LEGALIZED (
ÉGALITÉ) MAFIA!

On
the (evil) ridiculousness of
(the “wise” God of) (hard & soft core of) Statism:
regulation & control over the ppl & the markets!
[
За разликата между свободата и робството:
в политически и икономически контекст!
]
On
the mysterious hand of the Legislator!
За узаконеното ограбване, обирджийство!
За
(evil етиката/law на) ПЛЯЧКАДЖИЙСТВО!
Of the “wise, honest & справедлив legislator.
Of the (dis
honesty of) Legal plunder legislator.
Of the moral & intellectual dishonesty – of соца.
Of INjustice; of the rule of UNjust Law!
On the (
hard & soft) Corporatism.
 
THE “WISE” SOC
WIZARD! THE MASTER.

THE LEGALIZED (
СОЦ-LIKE) MAFIA!
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, LOVELY JOS,
НА
(СОЦ-LIKE) МАФИОТИЗАЦИЯ!
КОМУНИЗАЦИЯ, LOVELY JOS,
[OF THE
MINDS/MORALITY]
OF THE LAW-MAKERS,
БАСИ!
УЗАКОНЯВАНЕ, LOVELY JOS,
НА
(СОЦ-LIKE) БАНДИТИЗЪМ!
ЛЕГАЛИЗИРАНАТА ОЛИГАРХИЯ!
The conversion of (& using) THE LAW for
the (
evil) purpose of the (socialist) plunder!
THE [
EVILNESS OF THE] LEGAL PLUNDER!
THE GREATEST EVIL – LEGALIZED
(СОЦ) ДИКТАТ!
THE (БГ, EU) FATAL ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ PLUNDER(ISM)!
Политическият Франкенщайн!

THE
ABSOLUTELY EVIL IS THE ПРАКТИКУВАНЕТО НА
LEGALIZED (
IRRATIONAL) СОЦ ПРИНЦИПИ: CORPORATISM!
[
СОЦ принципите (могат да) се харесват, lovely Josephine,
само на really irrational (мистични; immoral; evil) mindsets,
само на really дълбоко и тежко комунизирани съзнания,
които, обаче, мислят себе си, beLIEve that they are made of
a finer clay than the rest of mankind!
Oh, those “wise” хора -
 
хора with CORRUPT minds, that HATE (the most) productive ppl
и затова неистово искат да ги наказват, да наказват успеха!]
 


[Не, не, не могат едновременно да съществуват, lovely Josephine,
the free market (capitalist) икономика and Corporatism. Тези неща не могат да съжителстват заедно!
It’s either-or. Едно от двете, само едно от двете, (може да) съществува в едно и също време! ОК?
Capitalism, за разлика от шуро-баджо Corporatism, се основава на real (free market) конкуренция!
За да съществува
real конкуренция трябва да има равнопоставеност между икономическите субекти,
via the exact спазване на the IRs, based onto върховенството на закона, а не, не, не the Legal plundering!
Такава е
the true nature, lovely Josephine, of the (free) market place, of the free market (economy) principle!
Олигархичната структура на
Корпоратизма е антипод на the (concept of) независим предприемач!.ОК?
All version of the corporatists, lovely Jos, are (dishonest) wizards - enemies of freedom & the (objective) truth!
Any hard(est) or soft(er) олигархична структура is based onto the SSocial ideology, the SSocial SStandard! Get it?] 


Now then, let’s talk, lovely Josephine,
about
the core социалистическа value:
the (
идейно-)political dishonesty i.e.
the (embedded in the Law)
Legal plunder!
{yes, lovely Josephine, вграденото в (BG) Конституцията
узаконено ограбване на (the more productive) хората, баси!}
Yes, it is called Сошъл(ist) джъстизъм, SJWs!
There’s
the hard and there’s a softer джъстизъм!
There’s the
hard(est) SSocialist ideology, lovely Jos,
and there’s the
soft(er) SSocialist ideology – of Corporatism!
*

За the absolutely мръсната игра
на (all
versions of) социалистите,
based
on the (evil) social ideology!
There are, lovely Josephine,
two kinds of (evil) plunder:
there’s
the illegal plunder, and there’s the legal plunder!

[Any version of] Социал+изъм = Царството на the LEGAL plunder!
 
 
 
 
 It’s the law, stupid!” –
says човек с тоталитарно мислене & actions.
The Law will actually do the evil things – for us!
The Law will favour (only) us! OK? Get it, ступид!


 
[There are
three (3) versions of socialism -
the leftish IDEOLOGY of collectivism:
the (
hardcore) InterNatSoc, NatSoc &
the (
softcore) Welfarism, Interventionism.]
 
 
 
 
 
Of the huge evil(ness) of the SJW, баси:
of
СОЦиализирана DEMORALIZATION,
of
the СОЦиализиран КОНФОРМИЗЪМ,
of СОЦиализирана (полит-)икономика,
of the (today’s) model of
кейнсианизъм!
(
embedded in the Law, the Constitution)
Оh, those ла гранде сошъл do-gooders”!
[Oh,
тази (evil) социалистическа идея,
ох, този (РСО) реален социализъм,
ох, този “
научен” комунизъм,
that absolutely
harms all the people!]
Oh, that СОЦиализирана, lovely Jos, IDEOLOGICAL SUBVERSION!
Oh, those
социалисти, oh, those evil социалистически желания,
ох, това МАЛОДУШНО (КОНФОРМИСТКО) СОЦиализиране!
Това е НАЙ-голямата
, lovely Josephine, СОЦиална перверзия, ever:
[the greatest DEMORALIZATION of society by using] THE LAW
as
an instrument of (coercive) (égalité) equalization of income,
as
an instrument of (establishing the principle of) the legal plunder!
Destroying
LEGALLY the (principle of) freedom, the (protection of) IRs!
By applying (through
the law) the method(ology) of the LEGAL plunder!
Това означава the plunder to be embedded by the Law, баси!

Of the SocJus (warriors)!


*

The
immorality (& НЕпрактичността) of (any version of) социализма!
Всяка (
hardcore or softerверсия на (доктрината) социал+изъм
желаечрез Закона/Държавата, да установи, lovely Josephine,
the absofreakinlutely dumb & eviideology of the LEGAL plunder!
That is absofuckinlutely 
LEGALLY destroying, lovely Josephine,
the (principle of) 
freedom, the (protection of) IRs!
 
 
 


Това означава да се узакони the immorality!
[of
protectionism1, socialism2 or communism3;
които, in principle, са едно и също нещо:
organising (& accomplishing) the general welfare
by application of the general plunder,
баси!
При това, lovely Josephine, all plunder is done
by
the seductive naming of (false concepts):
(state enforced) égalité, ведно със
unity, братство, организиране и асоцииране!]


 
Dis
honesty & НЕсвобода като (today’s)  държавна политика!

 

 
Social+ist (държавни) политики =
Government Corruption = Corporatism = Plunder+ism!
Ох, тази absolutely вредна доктрина of Social+ism!
 

 
Yes, it’s destroying
LEGALLY the (principle of) freedom, the (protection of) IRs!
By applying (through
the law) the dumb & evil ideology of the LEGAL plunder!

So, lovely Josephine, try to imagine
 
 
 
 
Of the evil itself: the LEGAL plunder [constituting (principles of) socialism]!
[The socialists desire (чрез their политики) to practice legal plunder, not illegal!
The socialists, like all other monopolists, desire to make THE LAW their own
weapon
i.e. TO EMBED
the legal plunder by THE LAW!]
Sometimes
THE LAW, says Bastiat,
defends the plumber!
И днес, too.
There are two kinds of plunders!
There’s
the legal plunder! And there’s the illegal крадец [обир(д)жия]!
But how, how to (be able to rationally) identify a (real) plunder?
 
 


 
 
 
 
The question of the legal plunder MUST be settled once and for all!
And yes, lovely Josephine,
there are
only 3 ways to settle the question of the LEGAL plunder:
ltd. plunder
1 (the few plunder the many),
universal plunder
2 (everybody plunders everybody) or
no plunder
3 (nobody plunders anybody)!
So, lovely Jos, do make your choice: only one of these three!


[On
protectionism, socialism & communism. Same-same principle:
The application of the LEGAL plunder in 3 versions of development!]
 


http://www.robzor.com/rhouse/Democracy123_files/image228.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/Democracy123_files/image229.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/Democracy123_files/image230.jpgIt is, lovely Josephine, all about
the HARD versions of социализма:
InterNatSoc & NatSoc
[oh, that collectivism, oh that (class or race) warfarism]
or the  SOFTER version of collectivism:
(
interventionism i.e. coerciveness of)
welfarismthe Сошъл Държавата!

 
 
 

 
 
 
 

http://www.robzor.com/rhouse/Democracy123_files/image208.jpghttp://www.robzor.com/rhouse/businessmoral123_files/image302.jpg http://www.robzor.com/rhouse/Democracy123_files/image210.jpg
       
http://www.robzor.com/rhouse/Democracy123_files/image211.jpg  
 
 
 
 

[And do have a rational look, lovely Josephine, at (
путинистка) Russia today! OK?]
 
 
 
 
 

Buying into the 
groupthink!
Buying into using Govforce!
Buying into the warfarism!
Buying into the welfarism!
All the (БГ) „полезните идиоти“,
because irrational in their reasoning,
are (unconsciously making themselves)
the инструмент of постмодернизма -
the (today’s) most prevailing (bad) философия
в the real (civilized, нетеократичен) свят, баси!
http://www.robzor.com/rhouse/Democracy123_files/image170.gif
 
Oh, those (irrational) (BG) ppl of
the majority! Many of them are (older) носталгици, too!

 

-END-

_____________________________

____________________________________

________________________________________________

 

 

 

http://www.robzor.com/rhouse/businessmoral123_files/image302.jpg 
      

 

[Не е случайно, lovely Jos, че Маркс е бил absofreakinlutely
вдъхновен от(части от лозунга на) Френската революция,
за да формира своята концепция
of утопично общество!]
 
Of the Égalité Machine – the legal plunder!
Of the Égalité Machine – the [сошъл(ized)] God!
Of the (evil doctrine of) Égalité мистицизъм, утопизъм!
Възход (и падение) на
(БГ, ЕС) нео-аристокрацията:
produced (exclusively) by държавата (& its institutions):
шуронайковците, които просперират не, не, не based on
their own
competitive (merits &) abilities, but onto властов
corrupt протекционизъм (фаворитизъм, груповизъм)!
Корупцията (фаворитизмът) яко вреди на
the real
конкурентноспособността и производителността!
Егалитаристите (груповистите),
lovely Josephine,
са измислили (political & economic) корупцията!

_____________________________

____________________________________

________________________________________________

 

-END-

________________________________________________

____________________________________

_____________________________

 

 


Oh, that (Gov) intervention+ism!

Oh, that (Gov) protectionism, oh, that collectivism!
LEGALLY destroying the (principle of) freedom, the (protection of) IRs!
By applying (through
the law) the dumb & evil ideology of the LEGAL plunder!
 

 

 
 
 
 
 

 
 

The
dumbness of (the idea of) протекционизъм!
It’s an anti-
free market policy – of publicness!
It’s
absolutely mercantilism (по Adam Smith)!
It is absofreakinlutely безумие, лудост!
Protectionism (, както и социализъм) -
това е колективистично начинание,
(по Фредерик Бастиа)
което де факто означава,
lovely Jos,
че някои absofreakinlutely lunatics
се възприемат като разумни gods!
[и мнозинството (тъпо), lovely Jos,
because of its collectivistic
narrative,
ги приема за такива gods, баси?!]

The economic warfare – against the ppl!
Протекционизмът (
interventionism)
is
икономически деструктивно tool:
of anti-
productivity, anti-profitability!
It’s a (bloody) harmful (anti-life) tool!
[затова cars in Europe са 2 пъти по-скъпи от USA!]
Протекционизмът (
interventionism)
is
икономически деструктивно tool!
The principle of протекционизъм,
yes, protectionism must, lovely Josephine,
yes, it must, must,
трябва,
to be ONLY applied
срещу dictatorships,
[,
които must really be our true врагове!]
and never
срещу a free (market) страна!
All freedom-loving ppl must support това!
[Например, днес, protectionism, must be applied
against
Путинска Русия, Xi’s China, Иран,
Северна Корея, Венецуела, Куба, etc.
Yes, we are talking here
, lovely Joss,
about (imposing)
икономическо ембарго
to any dictatorship country! OK? Get it?]


The philosophy of protectionism
[i.e. economic Nationalism ] [State interventionalism -
the absofuckinlutely coersive interference in free trade]
[
Inter-национал-collectivism] [финансово-икономическа coersion]
is a philosophy of war(farism)/Адa!
– says (one of the greatest economists of the 20-th century) Ludwig Von Mises

 
Протекционизмът
is anti freedom!
Протекционизмът
is anti free market tool!
Протекционизмът is an economic warfarism!
Протекционизмът (tarrifs) – лоша икономика!
It’s the
absofreakinlutely (economic) Фюрер принцип!
[that must be only used against dictatorship държави!]

 
 
 
 

[Всяка смес(ица), lovely Josephine,
от държавно управление and private пазарни методи,
absofuckinlutely намалява или напълно отнема (възможността за making an) individual
choice,
забавя или елиминира икономическия растеж
и въвежда изкривявания, които изискват някаква политическа корекции, in the longer run.]
Yes, lovely Jos,
истинскa свобода & real НЕзависимост
can only be истински & fully achieved
by
безкомпромисно doing what’s истински right - applying практично objective & rational принципи,
без
мистицизъм, без революции, без премъдрите прагматичниЕлити”-Богове
and тяхната собствена клика от още по-прагматични
многознайковци-„експерти” (и la grande интелектуалци)
i.e. без идеологически, moral, intellectual & политически макиавелизъм (& икономически фашизъм)!
Богатството
[rich men], lovely Josephine,
is
absofuckinlutely real порок
(& НЕстраведливост for the ppl),
is really wicked,
only когато
the (them ppl have) accumulated wealth, lovely Jos,
is r
eally (dishonestly) done по пътя на (polit-лобистки) протекции [i.e. non-free market; non-competition]!
That’s really
(интер-) (национал-)collectivism, (polit-лобистко безпринципно) другаруване (of the well connected)
i.e. Corporatism [политически и(ли) икономически imperialism]!
http://www.robzor.com/rhouse/businessmoral123_files/image302.jpg

Единственият honest начин, lovely Josephine,
по който някой (or a company) може да стане (very much) богат,
is through (using) the economic means (in the face of competition) i.e.
чрез 
(freeпредоставяне на стоки или услуги,
които други хора (
voluntary) искат да купуват!
 
 
 
 

 

  
  

 

 

 

 
 

“Whatever the issue may be, не, не, not the people themselves,
but
the [Вождът на Партията, която е обсебила) State-God,
(ведно със най-близкия си обръч от morons)
РЕШАВА всичко, така както си иска
! Statism. Corporatism.
(Вождът на Партията, обръча и) The State-God
is
душата of the shapeless MASS of people (мат‘риал),
която (externally) forms the nation itself! Баси!

 
All is within the
State-God, nothing is outside the State-God,
нищо и никой не трябва да бъде against the State-God!
God is all! God is
wisest, knows all! God is love! Obey God!  
State-God is всезнаещ и всеможещ! Всемогъщ! Oh, God!
Glory be with (my)
God  – Той работи for the Good of all ppl!
 
   
 
The true basis of (the red type of) диктатурата!
[And its духовни основи, баси! M-L dialectics!]
 
  
 
   
  
   
   

   
 
  

 
 
 

 

-END-

 

 

 

PS 1
           
On dialectics: (from)1 (to), 2, 3, 4.

   

              
              
On HEGEL(IAN) Idealistic Dialectics.
           

            On ДиаМат -
materialistic диалектика.

Ох, тези absofreakinlutely (embedded in the Law) Legal Plunders!
Oh, those [
hardcore or softcore] (интер-)(национал-)социалисти!
[Any version of] Социал+изъм = Царството на the LEGAL plunder!

Oh, that
collectivism!
  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PS 2
On СОШЪЛ ДАРВИНИЗЪМ!
Сошъл(ist) construct(ivism) = Сошъл(ist) дарвинизъм!

Ох, тези absofreakinlutely (embedded in the Law) Legal Plunders!
Oh, those [
hardcore or softcore] (интер-)(национал-)социалисти!
[Any version of] Социал+изъм = Царството на the LEGAL plunder!
Oh, that
collectivism!

 
     


 

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PS 3
On the evilness of ALTRUISM. Irrationality, that causes lots of bloodshed & terrorism – of the people.

Мистичната old идея of (self-)sacrifice! The evilness of (психо-сошъл) scapegoating!
The doctrine that promotes
жертването -на an individual to the others/обществото или на the others/society to an individual (or a group)!
All irrational ideologies, lovely Josephine, all the bad hard(& soft)core философии,
run
, run on тази (мистична) doctrine – of violence1, war2, coercion3 & dishonesty4!
Yes, tези four stuffs, lovely Josephine, са ГОРИВОТО на all the evil ideologies, that cause lots of bloodshed & terrorism! Dictatorship.


Oh, those [
hardcore or softcore] (интер-)(национал-)социалисти!
Ох, тези
absofreakinlutely (embedded in the Law) Legal Plunders!
[Any version of] Социал+изъм = Царството на the LEGAL plunder!
Oh, that
collectivism!
 
 
     


 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PS 4

Грабежът/измамничеството - като стопански феномен!

(Извадки от есето на Фредерик БастиаФизиология на грабежа”,
част от
втората поредица “Икономически софизми”, публикувано за пръв път през 1848 г.)
УЗАКОНЕНИТЕ  ИЗМАМНИЦИ! Corporatism!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PS 5


  

On the (un)religious мистицизъм! The absofreakinlutely злото!

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PS 6
OF THE (MORALITY OF) MM, (MMM).
ON THE ABSOLUTELY DESTRUCTIVE
MMM-ISM!
THE
(ИДЕОЛОГИЯТА OF THE HARDCORE) RED ЗЛОТО.

ЗА ДУХОВНИТЕ (ИДЕОЛОГИЧЕСКИ) ОСНОВИ OFTHE NON-RELIGIOUS (АТЕИСТИЧЕН) МИСТИЦИЗЪМ!


МАРКСИСТКИ 
МАТЕРИАЛИЗЪМ. МАРКСИСТКИ МИСТИЦИЗЪМ.

(ПО)ГРЕШНАТА
 (BASED ON UNREALITY) PSYCHO-EPISTEMOLOGY В (THE MAIN SET OF) ИДЕИТЕ НА ИНТЕР-НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА!

OF 
THE NEW "HAPPY" [СОЦ] LIFEБАСИ!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------