Second handed way of life -подражание чрез copy-paste. Култ.
[Индивидуализъм, rational убеждения (и actions) – да остави your own footsteps in life.
For your own sake; and also for your values (valuable to you ppl)!]

Second-handedness е начин на живот,
                       
just like the copy-paste “стандарт”,
            при огромното мнозинство хора,
            при което човешките ценности,
choices и решения
            се определят всъщност от
други хора –
                        такива, които ти служат за пример
,
                       
„взимаш” от тях „на готово”, като конфекция,
                        опитваш се да ги
please или да се конформираш с тях;
                        съобразяваш и приспособяваш се с тези други хора.

Това поведение, lovely Josephine,
            е валидно за огромната част от хората,
                        през целият им живот
!
                       
“Пейте, робини,. тез тъжни песни!...”
           
That става начин на мислене & действиe
                       
 на многото хора в едно общество,
                        независимо към коя социална категория принадлежат -
local, social-category менталити.
           
            Тъп начин на живот; на мислене, motivation & action!
            Нито pride, нито самоуважението, lovely Josephine,
            могат да бъдат дългосрочно & рационално захранвани и подкрепяни от second-hand values,
            които не могат да отразяват обективно „кой всъщност съм аз“
.
            Да вържеш своята
self-esteem към одобряването от някакви „авторитети“,
            като отричаш & предаваш твоята собствена
judgment в този second-hand process, lovely Jos,
           
е само един компромис,
                        който, обаче, не е изключение, а се прави масово и от мнозинството хора (социално-публичен дефицит).
                       
It’s the absofreakinlutely moral (& intellectual) compromising.
                       
Баси           
            И, между другото,
lovely Jos,
           
е прагматичната основа на криминализацията на властта, партиите и управляващите политици – завладяване на Държавата от мошениците.

Например,
            така,
                        аналогично,
            както всички деца, в началото от своят живот –
                                   „взимат пример“ и „трупат автоматично” ценности,
                                    в началото на своят живот от
най-различни авторитети[: родители, среда, приятели, училище, ВУЗ, улицата и т.н.]
                                   в процесът на самоосъзнаване и същевременно опознаване на външният свят.

 


Обраснало съзнание
, lovely Jos,
by the copy-paste
метода – of the many!

 

            Естественият & обективен [многогодишен] процес
            на изграждане на характер
, убеждения и формиране на idea(l)s за всеки един човек - the selfID.
            Когато, обаче,
lovely Jos,
           
този процес се prolong-ва не само до юношеският ти живот,
            а продължава и след това
                       
into one’s own 30-те, 40-те или 50-те години -
            това вече е
really absofreakinlutely кофтито;
            това вече е
copy-paste на(ужким) зрелият и [наужким] осъзнат човек
                       
by the менталитито на the many!
            Това означава друг(и),
lovely Josephine,
                        вместо теб самата,
            да прави твоите предпочитания, избори & решения,
                        при това, без самата ти да (о)съзнаваш това - ала да си „мислиш” точно обратното – че си рационална
& независима!
                        Баси!

 

            В икономическият си живот,
                        в общ план,
            мнозинството
ppl взимат своите решения като тълпа!
            В социалният си – също!
            В убежденията
и разбиранията си - също.
           
Мнозинството (БГ) ppl, lovely Josephine,
            live second handed life(style),
            because they follow the footsteps of
the many!
           
Следователно,
                       
they follow somebody else’s dream, if at all [a dream]
                        i.e. they don’t know their own (individual) selves; have not built real
selfID!
                        i.e. they never grow up,
а си остават real (moral, intellectual и/или economic) инфантил(н)и!
                        Инфантили,
that are negaliving!
                        All negaliving ppl, lovely Jos,
                        cannot walk alone to make their own footprints,
                        cannot
оставят their own mark in the world;
                        cannot be
in peace with themselves, are unhappy ppl!                                           
            Баси!


You ought to rationally (l)earn, lovely Josephine,
w
hat you should not be – with a little help of a…!
За да не, не, не си full of demons & fear, lovely Jos,
така както са мнозинството
of the [БГ] (wo)men, баси!

Когато, обаче, lovely Josephine,
            тези
other хора
            са
истински [разумно-рационални] хора,
            които
[presumably],
           
ти цениш и уважаваш,
                       
i.e.
                       
рационално & независимо,
                        имаш
(objective; earned) висок респект към тях,
                        авторитетът им пред теб е
(заслужено; доказано) висок
                        (,
а не, не, не като ла гранде „авторитета” на the majority of БГ „интелектуалците”),
                        достиженията им са дългосрочно безспорно добри и постигнати по
really честен начин,
                       
[ала не, не, не и хора,
                        които ти искаш
just like authorities или култ,]
            то тогава, lovely
Josephine,
           
няма нищо лошо в това – те да ти бъдат за (good) пример, an intellectual ментор! OK? Get it?
            Напротив,
lovely Josephine,
            ако се „вслушваш“ и се стараеш да
rationally разбереш the METHOD of their own (these ppl’s) начин на мислене в (real) принципи,
            ако с техен
(willful) съпорт смислиш
                        своите
(обективни) ценности и
                        успяваш рационално
да ги прилагаш (в практиката си) -
                        това не
, не, не е (not at all) second handed
                       
to really (take) care for your own reputation, self-interest, self-realization & self-esteem –
                                                                                              за твоето самостоятелно, обективно и независимо мислене,
ID,
            а това всъщност
            е
really рационално
            общуване между разумно-рационални хора - чрез
consistency over time,
                                                                                              a
не кой е по-по-най-морално better.
            Инак - култът,
                        при равни други условия,

           
води към (the evil ideology of) Глупакът. Absolutely!
            So, beware! Be aware!          

 

PS

I can only say,
                              not to be pessimistic,
               that I have never seen a (обективно) believable case (in BG) of atone, when a moral bridge is разрушен между двама партньори.

Но винаги има първи път, нали? Ако са необходимо силни и достатъчно интелектуално смислени разумно-рационални хора - both of them.
              
Then, may be…

 

 

PS1

Second Hand Life  


Now don't let 'em tell you [, lovely Josephine,]
You're branded the way you've been raised
There's always a line you can cross
'Cause you've got a heartprint
A rhythm that you've made your own
A message that must not be lost

Now you've been thinking that you're trapped
That your road of life's been mapped
Don't let 'em tell you that you can't, shake off that...

Second hand life, second hand dream
You don't need their second hand schemes
You've got a brand new chance to get this whole thing right
No, you don't need their second hand life

With their expectations
They've all got your life figured out
The way you should walk, talk and feel

But each generation
Is given the right to be wrong
And every mistake makes it real
So shed your past and don't look back
You are the first train on this track
Don't let 'em tell you that you can't, shake off that...

Second hand life, second hand dream
You don't need their second hand schemes
You've got a brand new chance to get this whole thing right
No, you don't need their second hand life

The sins of our fathers, the trials of our brothers
Is nothing that we can't undo
It's time to reject all that guilt and regret
It's not up to me, it comes down to you

So take this heart, take this love
It's up to us to rise above
And build a brand new world above the strife
Oh, we can change this second hand life
This second hand life
Oh, we can change it
Second hand life, second hand life, second hand
Oh, we can change it
Oh, we can change it
Second hand life, second hand life, second hand
Oh, rearrange it
Oh, we can change it
Second hand life, second hand life, second hand
Oh, we can change it
Oh, we can change
Second hand life, second hand life, second hand
Oh, rearrange it
Second hand life, second hand life, second hand
Oh, we can change
Second hand
Second hand life, second hand life, second hand

 

 

 

 

 

 

Принципи Ирационалният човек Морал Философия Усилия, work и полагане на труд Ideas & methodology Blood & water