Държавата и управление на държавата; politics; политическа власт; „Stato

Отношенията между Държавата/властта и the (правата на) individual/човека/гражданина/хората

 
The proper functions of [the free(dom)] Държавата, а не, не, не Сошъл(istic) Държавата

Идеология, политика, centralized свободна пазарна икономика

{The rational ppl, in the long run, can истински organize, institute & apply the right социално-икономическа system
i.e. the right State i.e.
Лесей Феър Constitutional Republic of freedom & prosperity}

Аристотел: „ Man, a political аnimal, is intended to live in a state (polis).”
Locke: “The State is an institution agreed upon by free, equal, independent and rational men in order to secure the (natural)
rights of men!”
Rousseau: “Government is only legitimate insofar as it is subordinated to popular sovereignty or, in other words, follows the general will of the people.
Government loses all legitimacy the moment it places itself above the law to pursue its own interest as a separate political body.”
  
Аристотел (човекът с най-глобален и всеобхватен ризънинг, най-универсална & objectively-oriented мисъл in his lyceum; the teacher of Alexander the Great):

 

"Човекът е зоон-политикон."; “същество, което живее в полиса”,  „политическо животно“.

Erin: “Демокрацията е управление (узаконен диктат) на мнозинството над малцинството,
по-голямото количество/число над по-малкото, ала всяко мнозинство (както и малцинство) е възможно да бъде зло(вредно).

Демократичното правителство/парламент в една организация на Социалната държава (т.е. бюрократичната/кабинетната welfare & regulatory Държава; Меката)
е източник на, а не
the solution to проблемите на гражданите.

То създава дълг, дефицит и инфлация (на едро) за всички свои граждани (без въобще да ги пита, камо ли да поиска тяхното разрешение за опасни дейности!) –
 произвежда ограбване и НЕщастие.

 

Макс Вебер дефинира понятието Държава като „човешка общност, която на определена [географска] територия [претендира успешно да] притежава монопола върху легитимното физическо насилие”

 

Churchill: “The best cure for democratic tendencies or beliefs in democracy is a 5 minute conversation with the average voter.”

 

Ленин: „Държавата [and its закони] е машина за подтисничество/насилие на една класа над други,
машина [God of the Machine],
която да поддържа в
послушание на една [господстващата] класа другите, подчинени класа.“
[Баси!
It’s the [morality of] master-slave „класи“! Oh, that Марксизъм-Ленинизъм!
It’s the absofreakinlutely
class war idea(l)?!
It’s all about [
тотален] control & regulation – by the God-КомПартия, която, in fuct, absofuckinlutely притежава (inter-) (национал-)Социалистическата Държавата! Баси!]

 

ER: “Една държава, една страна, един режим are moral, до степен до която, реално зачитат и спазват индивидуалните права и the corresponding Конституция.

Диктатурите и тоталитаризма са неморални

и никоя цивилизована, свободна и самоуважаваща се страна (държава),

няма и не може да поема/има валидни договорки, отговорности, контракти или задължения, които да спазва към една тоталитарна диктатура.

Свободата процъфтява само, когато правителството (или Президента) в една constitutional republic (ала не и democracy социална система),

е (силно) ограничено и с изрично изброени & спазвани конституционни рамки на правомощия/delegated rights и задължения  of the (лесей феър, capitalist, true) Government/Parlament i.e. any power that we the people do not specifically delegate to the Government/Parlament, then the Gov/Par do not possess (based on the right moral principle, а не както е в нашата БГ конституция).

 

ER: “The State/Меka will never ever take care of you (макар, че при соца & демокрацията Държавата ти обещава да се грижи from cradle to grave), it is always taking money and all kind of other resources from you;

Държавата при democracy (политиците, правителството, парламента, бюрокрацията, чиновниците) паразитира върху теб – индивида, ограбва те!

Днешния БГ (и огромна част от ЕУ) политик има менталити & lifestyle, изразяващи се в загрижеността му (за партията) на партийните събрания по следния начин:

“ Ние не можем и не трябва да казваме публично на данъкоплатеца истината, защото той, иначе, няма да гласува за нас;

ще му я поднасяме по друг –завоалиран и приемлив– начин, чрез популизъм, заблуда и прилагане на differential/релативни/двойни standards & прокарване на лобистки  (насочени срещу индивида, вредни за индивида) НЕобективни закони, задкулисни пинизи и тъмни пунтове;

 какво, обаче, ще правим след като ни изберат, виж това е съвсем друго нещо!

Докато, обаче, вземем властта (или поне се мушнем някъде близо до властта, да се търкаме около властта), то трябва да разказваме сказката предназначена за избирателите:

 искаме властта, не като самоцел,

ами заради това, че като я вземем ние можем, имаме знания, умения, капацитет и компетентност за да: възстановим морала (и справедливостта, което всъщност е социална ценност) и да се грижим за хората и бизнеса!“

 

Thomas Jefferson : "The most sacred of the duties of a government [is] to do equal and impartial justice to all its citizens."

Aristotle: “The law ought to be supreme over all (и да важи в identical степен, винаги, без изключения; Laws трябва да са обективни и да бъдат над всякаква, всякаква brute force of  ANY човек/група)! Where the laws are not supreme, there demagogues spring up.”Обратното

на това, което се наблюдава с просто око днес, в social-democratic уелферистка социална система, в която живеем в БГ/ЕС. Баси!
Withour rule of OBJECTIVE law (както е при диктатурите/диктаторите/“елита“ in BG, за които законите, in fact, не важат!) никоя нация не може да жъне the REWARDS of freedom!

 

Алберт Сент Жорджи, Нобелов лауреат:  "От времето на Юлий Цезар до наши дни Светът се управлява от кретени"

[т.е. психопатията на партийните активисти/вождове/груповаци  & democracy]

 

Ницше: „Държавата е мъдро устройство за взаимна защита на индивидите:
прекали ли се с нейното облагородяване, тя отслабва силата на индивида, дори го обезличава като човек, следователно изконната цел на държавата всецяло се осуетява.“

 

Ерин:“The group thinking/mentality/mindset/doing

винаги носи, at root, в утробата си и възпроизвежда на практика

(ръководството на a group, се разпорежда със съдбите/животите на членовете и НЕчленовете, хората, ей тъй на, без въобще да ги пита, и без каквото и да било тяхно изрично съгласие за това или онова)

колективна безотговорност & unsustainability & институционализирана и официализирана corruption, разплащани (през Д&Д&Данъци) от обикновения човек, гражданина, данъкоплатеца! Collectivists/statists love (,whenever we give them the chance, to apply чрез политиката си) this paradigm!

Individual (политическа и икономическа) freedom винаги води (с мого големи и бързи крачки) до Peace, Profit and Psycho-feel-good/happiness.“

 

Тукидид:„Упреквам не тези, които се стремят към господство, а онези, които твърде бързо са готови да му се подчинят. Човек по природа винаги иска да властва над тези, които му се покоряват.“

бай ти Тодор Живков (диктатор-селтакис, 33 –по Исус– години, управител на Партията, разпоредител с Държавата и на Политбюрото в НРБ):

“….Да не се разпростирам, но социализЪма е едно недоносче, така се оказа, другари. Ето това е самата истина, недоносче!”

 

John Stuart Mill (harm principle) (моят изключително, фундаментално важен принцип, че не трябва да инициираме агресия/harm/force към нечия си otherbody’s property; respect property) :

"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others!

His own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant.

He cannot rightfully be compelled to do or forbear because it will be better for him to do so, because it will make him happier, because, in the opinions of others, to do so would be wise, or even right."

 

 

The Virginia Declaration of Rights

{12 june 1776; George Mason;  It influenced a number of later documents, including the United States Declaration of Independence (1776), the United States Bill of Rights (1789), and the French Revolution's Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789)}

drafted & unanimously adopted by the Virginia Convention of Delegates

identified inherent natural [individual, human] rights, including the right of rebellion against governments:

 

“That all men are by nature equally free & independent & have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society,

they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity;

namely, the enjoyment of life & liberty, with the means of acquiring & possessing property & pursuing & obtaining happiness & safety.”

 

William Pitt, 1770, British (War) minister: “Unlimited power is apt to corrupt the minds of those who posses it.”

 

Alphonse Marie Louise Prat de Lamartine, 1849: “Аbsolute power corrupts the minds natures.”[Римските императори, Наполеон, Хитлер, Сталин, Брежнев, КПСС, БКП - богове, правоимащи]

 

Лорд Актън т.е. John Emerich Edward Dalberg Acton, first Baron Acton, 1887: “Power tends to corrupt, and absolute[НЕограничената] power corrupts absolutely!”
(
,а, аз ясно виждам and everyday го verify-вам, че
полит властта/power, като силен магнит привлича, преди всичко най-големите наглеци-отребки - the already (heavily) corrupted people т.е.
it is NOT the power that корумпира, ами корумпирания/rotten character that SEEKS and exploits power!)

 

Tacitus: “The more corrupt the state, the more numerous the laws.” [and the more manipulative social engeneering, like in North Korea, Cuba, Venezuela, Russia, China]

 

Thomas Jefferson: “I think, myself, that we have more machinery of government than is necessary, too many parasites living on the labor of the industrious.

We must prevent the government from wasting the labors of the people, under the pretense of taking care of them.”

 

Thomas Jefferson: “I wish it were possible to obtain a single amendment to our Constitution. I would be willing to depend on that alone for the reduction of the administration of our government to the genuine principles of its Constitution;
I mean an additional article, taking from the federal government the power of borrowing”

 

 

 

 

Аз [, (Н)РБ властта] и the world

[My world.
My world has always been (like) Ferrero Rocher!]

I just absolutely love it! I love (my) света!

 

 

The [early] stuff, love Josephine,
 that moved me [my mind] forward, fast and upwards.

 

 

 

Аз израснах и се формирах като личност, lovely Josephine,
           
като характер,
            като
a specific entity, (когато населението на света беше наполовина от днешното -7милиарда- количество)
            през
the абсолютли glorious 60-те и
                        бурните
the 70-те (my teens) години на 20 век– [living]
                       
и в (НЕсвободата и упражняването на force, без каквито и да било принципи в) соц-а,
                        и в
(онова, което наричат) кап-а!
           
Intellectually, lovely Josephine,
                        my own fundamentals have been set (by myself) in my mid-teen years! Yes, in the mid 70’s!
                        And I have not really changed (them fundamentals on principle level) since that time,
                       
а просто след няколко десетилетия, lovely Jos, these fundamentals са станали much, much more ясни, consistent & practical!                             
            Аз очевидецът,
                       
I saw, lovely Jos,
            from first hand,
            from as young as a teenager,
            both social societies
/systems/organizations
              
at work (е разбира се и бях участник свидетел на революцията на минижупа, sex revolution, the pill, rock & roll & smoking купона).
            T
огава тази разлика,

            in idea(l)s, в разбиранията, в културата, в манталитета на хората,

            в организацията и поведението на индививите в обществото,
                        в коренно различния начин на живеене на живота,

            от двете страни на барикадата по време на студената война,
           
оставиха изключително дълбок отпечатък в моето съзнание, за цял живот.

            I had a really glamorous детство, a very much healthy & happy childhood. What a wonderful childhood!
            Споменът ми за първата дузина години
                        от моя живот
            е
a sense of свобода
            да
(си) играя
                        с приятели по улиците на София до безкрай -
                                                                                                          една безкрайна свобода
(на духа ми)
                                                                                                                                    
of absolutly безгрижно &
                                                                                                          everyday
playing on the streets
                                                                                                         
около пазара Георги Кирков, кв.“Лозенец“ и кв.“Изток“.
           
Oh, that безкрайно (готино) играене on the streets (of San Francisco София);
            oh, those glamorous 60’s!

*

Музиката [and lyrics, that човек listens to and харесва/enjoys]
е
real израз [& въплъщение] на one’s own vibration/reality
i.e. one’s own personality [character]

            In my late teens, lovely Josephine,
            in the [mid] 70’s,
           
изпитвах почти нихилистично отношение –цинизъм & скептицизъм– към етиката, морала (and politics, too),
            ала
truly обожавах
                                   да си купувам &
to read вестник “Melody maker” (моята star of  „Зорница/Вечерница“),
                                   кaк
то и да слушам, гледам & да се immensely кефя & купонясвам на [real][melody] bands, като
                                   “Queen”, “Pink Floyd”, “Bad Company [Free]”, “Deep Purple”, “Led Zeppelin”,
                                   “Lynyrd Skynyrd”, “Fleetwood Mac”, “Rod Stewart”,
                                   “Eric Clapton”, “AC/DC”, “Yes”, “T. Rex”, “Black Sabbath”, “Sweet”,
           
както и да пънкарясвам (at the non-expensive, ала very famous Marquee Club) на
                                  
“Blondie”, “The Sex Pistols”, “The Clash”, „The Stranglers”, “The Police”, “The Jam”, “The Damned” (в завладяващата, Omg, атмосфера на Лондоското Сохо).
            Защото
all these bands/ppl бяха real, lovely Jos,
            UNcompromising (artists),
           
които firmly & fully
            stood (absolutely) by
their собствена (innovative) art (plat)form (i.e. real професионални values)
                                              
и разбира се, че we the fans loved them
                                              
и затова купувахме lovely плочите им,
                                               ходехме по
absofuckinlutely lovely концертите им и passionately пеехме/experience-вахме their lovely songs [и правехме и други разни неща],
            енЖойвах ме се истински & напълно

           
което in the long run (working hard)
                                                                              
ги (на)прави them artists
                                               истински commercial
ly успешни и истински икономически богати (achievers; and it’s been no bed of roses….we’ll keep on fighting till the end…)!
            Беше времето на
           
a-b-s-o-l-u-t-e-l-y голям (незнаен at that time in НРБ) teen (non-stop) (готин)
           
купон (lots of буйно partying, in lots of lovely ways, in lots of London’s lovely places…of the истински lovely & unforgettable 70’s),
            който продължи години наред -
for me! (my own start of the) Истински happy & бурни (тийн) years.
           
За мен those (ppl playing in the bands)
            were
олицетворение
            на
the (baby boomer’s)
                                                          
Children of the Revolution годините
                                                                                                         
[of the 70’s; thank you Marc Bolan; За нас хората of the baby boomers generation  -born 1945-1965-  израснали през the absolute wonderful атмосферата of the 60-те & the 70-те години of the 20-th century, онези really Велики времена -in great INNOVATIVE/practical ideas, хипита,  the s-e-x-u-a-l revolution (особено of the female’s mind) the growth of the idea of i-n-d-i-v-i-d-u-a-l freedom (особено of the female’s mind)  & the flourishing of the absolutely фантастична rock l-u-v-l-y rolling музика/integrity (,която greatness cannot ever -in mankind history- repeat itself!) означават/изразяват such  НЕповторимо нещо (politically/ideologically реализирало се in the Western world през деселетието на 80-те години), което наистина, no matter how good разказвач you are, ако не си го изживял от първа ръка тогава (с всичките му салтанати), то не би могъл ever да го истински опишеш/предадеш, така, че an younger human to capture, understand & feel онзи абсолуутли (in)sane & beauthifil БИГ CLUB период!].
            As a teenager
(пък и по-късно), lovely Josephine,
           
I loved and very much enjoyed
                                               to passionately play
(and teach myself)
                                              
“Monopoly” game (до ден днешен добре си спомням, как като teenager, точно от Monopoly/money game I’ve спонтанно learned concepts like ипотека, (purchase/sell/търг of a) private property, bidder, title deed, стратегия, trade, paying interest, rent, taxation, фалит; 15 години по-късно, след събитията от 1989, I’ve started to play this game in real & much deeper terms, in the reality of my life).

*

            В казармата (в края на 70-те)
           
и по-късно in my early adolescence (през 80-те),
            моя морален идеализъм, lovely Josephine,
            вече беше
напълно изразходван [totally изчерпан],
           
чрез my exposition to
                                               the immorality
                                               of all adult’s
(лицемерни, dishonest) (соц, безпринципни, materialistic) (morally confused/wrong/corrupt/insane)
                                                          
действия: в политически, социален, икономически, cultural и естетически realms of life,
                                                                       within the Socialist
(very “liberal”/democratic/уелферистка т.е. radically ляволибералното пространство/domain of егалитаризъм, big & expencive black limousine) State;
                                              
прагматичната/гъвкава кланова система/ideology of the (ideology of) collectivist
                                               „наш човек, добър човек
/другар – да го направим управленец/шеф = Ста(ли)ниШеф“ =
                                               тотално командно-бюрократичната
                                               система на НЕсвобода & аморална безпринципност & НЕобективност & НЕпрактичност,
                                               в която бързо напредват, шеметно се издигат и безумно управляват
            посредствените,
(функционално)
            НЕобразованите
, (функционално)
            НЕможещите
,  конформистите/клиентелистите/хамелеоните,
           
the (moral & интелектуални) compromisers,
           
the worst of the parasites,
            чиновник-кариеристи на партийна и държавна служба,
            лоялните
/послушните фенове/членове на групата,
                                              
а на all of the ръководните постове и длъжности (в държавата, в партията, в икономиката, в културата, в медиите)
                                               се слагат
(кариерно издигане?!)
            по-по-най
dishonest,
            кифладжии без
дори и грам достойнство,
                        really злите,
                        жестоките,
                        селтакис
/провинциално thinking,
                       
primitive doing & (функционално)
           
absofuckinlutely НЕкомпетентните (ала верните на идеологията на групата, безгръбначни) хора
            т.е.
           
all of the people & also the Ком [Соц] Party’s активисти,
           
които също knew & saw,
           
че that тази absofreakinlutely social система does/can not work,
                                              
ала същевременно
           
cowardishly лицемерно, НЕчестно, НЕдостойно, НЕпочтенно, конформистки/клиентелистки
           
behaved & talked in public,
            as if,
            as if they believed otherwise
! Баси, а?!
            Сбъркан, погрешен морал;
            сбъркана in
[its essential moral] principles доктрина,
           
absofuckinlutely (по)грешна идеология (на насилието, рекета и принудата), lovely Josephine,
            базирана на обратната идея за свобода & независимост
(на индивида).
                       
Ох, тази обратна/wrong/inverse идея (of moral & идеологически марксистко-ленински materialism; интер-национал-socialism)!

*

            Аз съм бил на много места по света, lovely Josephine,
            ала се чувствам
best of all,  
                       
у дома,
           
here, in BG
                             
(I could never live in a place/house that I don’t want to; it’s my life and I want to do
онова, което I really want to, онова which makes me happy, not unhappy!
                              I just make my choices, freely & independently; с разума & сърцето си, both - няма clash, и въобще не е необходимо да се случва clash между these two, напротив има синхрон/synenergy!),
            I very much love
природата of the four natural/cyclic seasons на my (BG) country,
           
макар и absofuckinlutely да не приемам
                       
(моралните, конституционните, политическите, икономическите, държавните, cultural, философските)
            принципите,
                        на които
today (very, very зле, по гълъБо-кънчовците, по кольо-колевски, по фюрий-слагановски)
                        функционира
the (mass, geyish) индивида и absofreakinlutely всички държавни (democratic) институции!
           
BG (after 1989), за мен, lovely Josephine,
            as
усещане за живот,
            е източник на
positive (productive) (sin)energy и (individual & social) peace of mind & joy;
            e personal
удоволствие и удовлетворение.
           
Well yes, lovely Jos,
            its true - after all, there’s no place, there’s no domain, in the long term, like home; like feeling/experiencing home
(where ever, за различните хора, it may be)! That’s a great and very positive feeling!
           
Всеки човек има private & social нужда,
           
за всеки човек, lovely Jos,
           
is very, very useful, да усеща/изживява/experience-ва,
            всеки ден,

            the
feeling of home, to feel (at) home.
            БГ
makes me feel (at) home,
                                   all right, OK -
            like no other nature, country & nation can.
                        Like no other
(part of) reality;
                        Sofia, that girl,
което расте, ала не старее is my small reality, which I truly, after all, love!

*

 

            Аз не съм мечтател, I’m позитивист, песимист, оптимист реалист.
           
I like to be здраво стъпил на земята; здравосмислящ.
            Аз не харесвам изненадите
, сюрпризите (good or bad ones, both),
           
I like да знам предварително какво (мога да) да очаквам,
           
to be ready,
            to be prepared
,
           
защото щом си добре подготвен, тогава няма от какво да се страхуваш (or feel anxiety and worrying).
            Старая се в максимална степен да не  завися и да не се влияя
(в личен финансово-икономически, както и в морален аспект) от ирационално случващото се през последните две десетилетия след падането на НРБ-изма: тоталитаризма/“диктатурата на пролетариата“, в БГ.

            Аз със сигурност, от както се помня от малък, не си пропилявам живота, а му се максимално PASSIONATELY & АМБИЦИОЗНО, активно enjoy-вам, като го experience-вам в добро здраве, с много удоволствие и перфектно удовлетворително (health + 2-те „У“-та т.е. healthily хепи).

            I’m straight. I am really straight. I have always been straight, I (не си конформистки or middle-of-the-roaderly мълча) state and justify my own opinion/view without reservation. I never want to take anybody’s place and I’m always minding my own business. I am happy, but not like happy johnies (that I can clearly, too clearly see, all around me)!

            I love the old world в който пораснах & израснах, the (spirit, experience, f and rock’n’roll of the) old time of the (50’s,) the 60’s and (especially) the 70’s. Аз никога, докато съм жив, няма да се сбогувам с този old world of mine; понякога (I want и) се потапям, за пореден път, (deep) в него…and I feel fine, inside. I like it, to self-transport and to stay there (in my mind), for a while, from time to time. And I do it, because I feel really good, I feel truly fine - that’s my consciousness. My freedom & independence (put rhe radio on!) is my beloved girlfriend. A?! Am I (being) romatic?

            No. No, gentlemen, not at all. I’m not романтик (romancer) (,ала аз absolutely изпитвам романтични чувства към теб, lovely Jos!). I just wanna feel all right, now (and I don’t care, if sometimes I am in a Bad Company, in a Deep of Purple or singing with the (Pink) Queen or Sex Pistols; I love Жаклин Кенеди/Онасис Сюзън & Артър Хейли, my old timers! I am a 20th century boy, чийто живот, обаче, преминава под знаковата супер готина 1989, into the второто хилядолетие, 21 century BG of private property, предприемачество & semi-capitalism.).

***

            In today’s modern world,
                        of
(internet, google, youtube, e-bay, amazon, iphone)
                             
21 century,
           
който is absolutely not bad at all (from where I -morally, intellectually, политически & икономически- stand and the way I can rationally see and logically reason it),
           
в който I (again, as always, as normally)
            feel absolutely good and I absolutely [rationally] love BG, GB, Singapore, Greece, her and the USA,
           
съм (a non-romantic) (истински)  
           
радикал
                                  
[a non-чалга culture man,
                                            занимаващ се с
the core/корена/причините на нещата,
                                           
а не толкова с плода/results/последствията, защото коренът дава плодът, а не, не, не обратното; I’ve always been a radical, challenging (the ideas/ideology & practices of) the status]
                              {

                        с НЕзамазани & НЕмазни  фундаменти, no middle of the road values, no compromising & contradicting principles, no ignoring, отричане или избягване/looking away from the reality: truth & facts, защото преди много време научих верния принцип that you can not have something for nothing; you can not spend money, which you don’t have, нищо, че, днес, полит-икономист мишоците в uncle Sam’s USA, Japan и ЕС твърдят точно това с пуснати на пълен ход печатниците за пари и продължават да (ridiculous!) увеличават с яки темпове debt & deficit – произвеждащи/selling too much personal/на домакинство debt/deficit, too much корпоративен дълг/дефицит, както и too much government debt/deficit т.е. приватен & публичен дълг/дефицити, both – математически/practically НЕвъзможно да бъде (по честен начин, а не със измамни банкеро-държавни действия/политики of producing (very) high (hyper)inflation (monetary expansion)  or преминаване през последиците на държавен фалит,) изплатен с (ever increasing) дължимите лихви и главници на today’s/world’s huge дълг & дефицит; today’s democratic governments in EU, USA & Japan are really: completely out of control and out of mind и продължават да съпортват такава икономически шибана, leading to D&D&D (Debt-Driven Disaster)
               “gov
корумпирано и НЕкометентно (кейнсианското) да (unsustainably) borrow & spend (huge количества; неустойчиво огромни количества), aла същевременно хората/фирмите да аскеруват, да данъкопластват и да пуританстват, като им увеличават данъчната тежест и намаляват покупателната способност, through inflation, in the long-term perspective” (austerity; монашеско-отшелническия силно диетичен & no leisure/joy) model (на Тройката; социопатичните банкер-политиците) of тотална slavery & НЕсигурност & destruction & suffering политика т.е. дълга & дефицита are sucking out the health/life/good from the (хората по) world и го заместват с болка, стрес, worrying т.е. със the producing of НЕщастие, за индивида, обикновения човек
},

            yes, радикал, lovely Josephine,
           
a roadrunner

                        for a free
(completely unregulated and uncontrolled; uncompromised)
                        market
(society of the Contract),
            for gold-silver-copper
/commodity (free market money)
              
standard and
            for Constitutional Limited
(лесей феър, capitalist, истинско entity of)
              
Government (not politically or economically united EU и милиционерски ме-ве-ре-та и агенции за сигурност!),
                                                                                                                                              [с "леви" (кавички!, ала далеч, much far, far away от the leftish) убеждения (справедливост & солидарност, но обективни и voluntary  т.е. без да бъдат упражнявани принуда или (заплаха от принуда на физическа) сила, ала не съпричастност или още повече пък съчувствие за мързеливите, не за паразитите, не за тИрикатите, не за мошениците – каквато е днешната държавна/уелфеъристка социална политика (Omg, социална справедливост е словосъчетание, зад което се крие, Омггг, the ideology of the neo интер-национал-socialism, нео популистически leftish национал-шовинизъм!), която всъщност произвежда именно тези 3 категории социални групи + формира усещане, нагласа и мотивация (promoting) у младите, че да станеш чиновник/бюрократ, държавен служител закрилян/гарантиран от закона, който си бърка в носа, прави & нанася, ала винаги безнаказано, огромни икономически бели/вреди, ала може и да си докарва странични корупциоони доходи, ама хич , хич не е за пренебрегване, даже е желателно, без много-много напъване, с послъгване и с малки кражбички (е, к‘во толкова, сега?!) е възможно да си „устоиш добре“ живота)],
           
за които съм убеден, lovely Jos,
            че могат да бъдат постигнати
(, ала не със социално-утопичен романтизъм т.е. със wishful/мечтателно/фантазьорско/delusional и НЕпрактично/НЕреалистично thinking & doing, ами) 
              
само и единствено чрез лесей феър модела
                                  
(свободен индивидуален избор & свободна пазарна конкуренция, която PRACTICALLY ограничава някой си да има too much & centralized/концентирана/absolute власт!)
            - в условията на
completely свободен пазар (вкл. политически, на идеи, на действия; individual or public/social),
            без изкривявания
нанесени от държавна и синдикална намеса/intervention/regulation (каквито виждам absolutely навсякъде през "прехода" в БГ).
            Never confuse, lovely Josephine,
           
системата of capitalism (лесей феър)
              
with the (absolutely bad, harmful & щети носеща дейност на the unsustainable system of)
              
monetary monopoly of [the God of Сошъл] Държавата/Government/политико-banksters ”Elite”
            &
the FRACTIONAL reserve banking!
            Само чрез създаване на подходяща среда и условия
            за
устойчиво развитие на really свободна [и естествена/спонтанна ; left on its own]
                        пазарна икономика
(, която should be taken out of thepolitics)
            а,
 не, не, не на такива, промотиращи глобализиран и смесен тип (държавно управляван & картелно-регулиран)
                        pseudo капитализъм of
(уелферистки, демократичен)
                        Fairyland
(където политици, синдика(лис)тите и лобисти (искат да) го (ох, да ги!) играят Бог, in every context & всякаква област/дейност).

*

 


            Настоящата световна (2008 финансово-икономическа) криза, lovely Jos,
            е следствие
           
именно на (износа на този тип политика of the) вируса на this
           
mixed (up)
           
politicized economy [education & science],
            „
smart & sophisticated” кейнсианизъм
                       
[the wrong theory, stating that consumption & deficit spending са локомотива на the economy;
                              vs savings, production/investment and profit/income generating]
,
            държавен глобализиран/социализиран картелизъм
           
т.е. бутафорен/socialized/шуробаджанашки/селтакис-феодалистичен (aristocracy, корумпирано (раз)даване на ресурси на „наши“ хора)

            „капитализъм! (in fact демократичен капиталсоциализъм)
                       
[Europe is immensely over-regulated & over-taxed (and its getting worse/accelerating, not better! We need less, less control & (centralized) regulation!); изземване на 39%-65% от БВП/произведеното богатство от индивидите + inflationary & monopolistic political лицемерно & коварно behavior, which is  commanding/dominating i.e. controlling & regulating the economic activities of the individual & НЕефективно и престъпно/мошеническо правителствено бюджетиране/public money spending; възнаграждава ирационалното/безпринципното/non-objective/утопичното/мошеническото/посредственото/нечитавото/UNsound/UNsustainable, чрез механизмите на преразпределение, на субсидиране, на national/international помощи, на бизнес-политически връзкарство & (идеологически, олигарх-) конформизъм & търгуване с политическо влияние/power (олигарх-макевиализъм), на наказателни military акции в чужди държави „в името на демокрацията и доброто на народа“ и същевременно наказва рационалното/принципното/истинното/вярното/фактологиното/способното/читавото, чрез механизма на насилствено (наричат го социално, хуманно, научно-социалистическо и необходимо жертвенно!) отнемане/extracted от honestly изкараното от него/the maker]
           
НЕчестна игра, lovely Jos,
            фаворизираща политически подкрепяни
           
pseudo предприемачи-макевиалисти (виреещи само задкулисно, на тъмно, в приятелски полит-обръчи) (такива са, за съжаление, по-голямата част от big business в БГ, produced by БГ политиците/държавата/правителството/чиновника!)
              
и НЕсправедливост (principle of: someone should be forced to pay for somebody else),
            non-sustainability
, НЕпрактичното и НЕсвобода:
                                                                                             
the absence of freedoms,
                                                                                              уелферистки
етатизъм,
                                                                                             
pseudo предприемачи и мега-хипер-ултра-повсеместна dishonest бюрокрация.
            И резултатите of this system
(на irrational way of life, упадъчен way of life)
            са видими с просто око,
            за целия свят,
           
защото сбъркано още в корена е наложеното разбиране,
           
че Държавата/Mekaта трябвало, ти да видиш,
            да защитава
обикновения/масовия (или пък по-бедния/НЕимотния, НЕпроизвеждащия, онеправдания)
              
човек (т.е. доброто) ! От кого?
           
От бизнеса! От the масово лошия бизнес.
                                              
[т.е. врагЪТ;
                                                           при разчистване на конкуренти/лични сметки:
                                                           влиза в действие концепцията
                                                           „врагът с партиен билет“
или
                                                           „враг на народа/нацията“ или
                                                           „идеологически диверсант“ или
                                                           „асоциален елемент“ или
                                                           „империалистически/капиталистически предател“
]
            Е всъщност, today,
lovely Josephine,
           
е absolutely обратното
            това, което [
изопачено] се случва (и изцяло е в полето на етиката):
                                               the State
(the politics, which possess the absolute власт/закони т.е. „собствениците“ на Държавата/Mekaта),
                                                          
чрез „консенсусно-прагматичен лобизъм“ (всъщност - dishonest задкулисно-заговорническо гангстерство, of the group/packed  thinking/култура),

                                               support-ва  НЕсправедливо & НЕчестно & безпринципно [огромното мнозинство от] големите корпорации,
                                               които са really
кофти stuff (и правят „бизнес“ by relying on the support of the State),
            ала именно благодарение на
(доминиращата & сбъркана морална основа на)
              
absofreakinlutely зловредната [масови] намеса, шуробаджанащина & корумпираност [interventionism & protectionism] на самата Държавата

            –the State’s рекет & banditism (упражняван everyday върху индивида)– 
            във всички области на социалната система
=

                                                                                   колективизъм,


                                                                                  
i.e. управление на групата [big] & powerful (crony, обръчно) government [State],
                                                                                             
(today’s high-tech форма на)
                                                                                                       икономически & сошъл [интер-][национал-]социализъм, маоизъм/ленинизъм/живковизъм/НРБ-изъм
                                                                                               [
of the “left” and the “right” парадигма of the modern капиталсоциалистически bolshevism,   
                                                                                                                      които политически спектрални понятия
, lovely Josephine,
                                                                                                                      са всъщност
in practice почти едно и също нещо
                                                                                                                      т.е.
                                                                                                                      много сходни
basic идеи и много малко, само технически разлики, на in fact,
                                                                                                                     
съвместими идеологии of greyness, of grey conformity & lobbysm,
                                                                                                                      dictated by one or another powerful (pressure) Group [
коалиция og groups] of the day!
                                                                                                                     
Collectivism & statism
                                                                                                                                                                  Другари и Другарки,
                                                                                                                      ех, имаме нужда от
more,
                                                                                                                      yet more
,
                                                                                                                     
регулации & контрол,
                                                                                                                     
от повече сошъл(истическа) държавна намеса!
                                                                                                                      Да другари, да другарки,
                                                                                                                      повече
интернационализъм интервенции,
                                                                                                                      държавни интервенции в икономиката,
                                                                                                                      пък и не само в икономицата, ами навсякъде,
                                                                                                                      в името, другари, и за благото, другарки,
                                                                                                                      на Обществото ни,
                                                                                                                      мъдро, разбира се, ръководени
                                                                                                                                                                                 от един елитен & отговорен Парламент,
                                                                                                                                                                                 едно елитно & отговорно Правителство,
                                                                                                                                                                                 една елитна & отговорна Централна Банка,
                                                                                                                                                                                 една елитна и непрокосновена Църква,
                                                                                                                      за едно елитно образование, прогрес и
                                                                                                                      за едно сияйно
& по-социално, по-поравно  future!
                                                                                                                      Трябва, трябва, трябва, дайте да дадем, другари! И вий, свещеници/попове и велики, по волята на Оня
above, духовни и чисти/светли водачи!]

                                                                                   в действие
                                                                                   и неистовото желание  на
collectivists за
            доминиране
(над индивида или над друга група),

            чрез прилагане на НЕсвобода: сила, corrupt власт, fraud и принуда.
           
Това (интервенционизъм, протекционизъм, export на лоши демократични/субективистични/ъелферистки политики/принципи/values),
                        обаче,
            често, произвежда като резултат,
lovely Josephine,
           
ръст на социално-икономическото НЕравенство между индивидите/фирмите, in the long run
           
т.е.
            именно резултата
            на провеждана такава
(силова, демократична, НЕдоброволна, войнствено/агресивно-НЕкомпетентна, бюрократична)
                             
public policy
            е
unfair към (честно работещия, предприечивия, НЕпаразитиращия, онзи, който разчита на своите способности, умения, практичност, ефективност, рационалност и придобити знания)
           
[масовия] individual!
            Тази арогантна политика/философия
                                                                      
(of НЕсвобода; замъгляването на понятията равни opportunities/шансове/възможности според класическата либерална теория of the Unregulated/free market  и leftish-колективистичните доктини of equalizing на резултатите/social статусите между индивидите; equal pay, for equal work заблудата; т.е. лесей феър пазарна/свободна икономика или социално-колективистичния welfarism/democracy/socialism of социалната (БГ) държава; соц доктрината винаги задава/плаши, по-простоватите, функционално икономически НЕкомпетентните, с въпроса: Повече Свободата & НЕзависимост & hard working или повече Сигурност & Социално equalizing & безплатни неща? И когато гражданина избере второто, разбира се, че не го получава, ами загубва и първото!)
            винаги води до Д&Д&Д
модела - хронично worrying/stress, suffering & болка, за масовия човек.

***

 

 

 

 

 

            Тази тема, lovely Josephine,
            е за функциите на
free (market) Държавата – of the истински free individuals.
            Необходимите функции на съвременна
Държава of the НЕсвободно free & the затворено open society.
            Без правилната концепция
            за Държавата и нейните функции и правомощия
           
i.e.
           
за властта & социалните realtionships между властта и individuals [гражданите],
            то ние хората
in a nation, lovely Jos,
           
сме обречени to be absofuckinlutely лъгани пионки-slaves,
           
които не, не, не могат [are not able] истински (подходящо)
           
да делегират
           
the needed functions на управлението
           
and divide the power amongst governing институции/agencies - Цар, Църква, феодали
                                                                                                                      Президент, Парламент,
Government, Съдебна власт,
                                                                                                                      банки,
economics, etc.

   

 

            We the people, lovely Jos,
                        гражданите,
           
сме [should be, ought to really be] работодателите на all of the ppl working in the public sector,
           
включително и на управлението [„Елит“],
            които трябва да можем,
            когато си
(по)искаме
            да сменяме, променяме, изменяме, поощряваме или наказваме
,
           
според това колко добре и по какъв начин си (НЕ)вършат работата за която им плащаме заплата/възнаграждение!
           
Yes, както във всички останали работник-работодател relationships!
            It all, lovely Jos,
            depends on us -
гражданите (individuals, in political context) in a nation/region/world. Really! And I [really] mean it.
            Макар често пъти статуквото,
           
the old construct, което
           
never wants (things) to change,
           
внушава идеята, че видиш линищо не зависи от мен/нас и „всички са маскари, така, че who are you gonna vote for?” -
                       
и чрез actively и масово applying тези заблуди (с помощта на всякакви комуникационни канали, социал-дарвинисти, ПР-и и дебелашки номера)
            да може да
(си) остане някъде си (на, около) във властта.
            Младите, lovely Jos,
            не се хващайте на тези
old приказки;
           
don’t [you stupidly] take part in playing their (unfair, dishonest and corrupt) game; this game has no absolute rules.

            Make your game,
            with
honest and absolute правила, институции & laws – [equal] за всички;
            make everybody play this game, based on
rational principles!
            И нека винаги,
                        на всякъде,
                        всеки ден,
            истински по-добрият
(the more able, the rationale, that has aquired more skills & capacity; по-конкурентноспособният)
            да побеждава in a
(manner of a true) free market competition!
           
Do not, обаче, lovely Jos,
            ever exchange
свободата (си) за (повече) (social, economic, political) сигурност [safety, security] - this is an old and great delusion (it’s always a part of the game of the статуквото!),
           
която винаги in the (last) 3000 years of history завършва по един и същи начин - by losing both!
            Ала първо
, lovely Jos,
           
you must learn, to understand, to know. Objectively. And rationally.

Josephine, you gorgeous and young thing! Learn to think; and [to] know thyself!

            Let’s go now, together. And do it; get some real and useful knowledge. `
            To shine
in the darkness you crazy diamond;
            to
(rationally and truthfully) shine the light (to not be afraid or lost),
            that affects & effects your mind, body & life,
            in all the ways and deep into all of your
(personal or social; economic, cultural or political) activities.
            To not lose
            the only
велики powers
            that you
(can, could, should, ought to develop and) have as a human:
            your will and reasoning power
(“fight” tools)
                                                                                   by shinning
дръзко the (objectively existing) God light, all over.
            Openly
, honestly, субективистично, олигархично, божествено, демократично
           
free, автентично and happily.
            As a [real]
human с wrong предразсъдъци/premises/principles.
            Here and now, on our planet of
Земя.
           

 

 

 

 

 

 


Какви трябва, lovely Jos,
to really be
отношенията между

дадената от Бога (трите власти олицетворяващи)
Държавата/institutions/властта и индивида/гражданина -
(погледнато през free narket икономическа политика)
в едно тоталитарно free & затворено open (civil and secular) общество?

 

 

Thomas Jefferson: “A wise and frugal government, which shall restrain men from injuring one another,
which shall leave them otherwise free to regulate their own pursuits of industry and improvement,
and shall not take from the mouth of labor the bread it has earned—this is the sum of good government.

 

Цицерон, Cicero’s De Officiis (On Duties, 44 B.C.) (най-големия оратор на Рим):
“The chief purpose in the establishment of states and constitutional orders was that individual property rights might be secured . . .
it is the peculiar function of state and city
to guarantee to every man the free and undisturbed control of his own property.”

 

 

John Locke: “1./ Where there is no [private] property there is no injustice.
2./ The reason why men enter into society is the preservation of their property.
3./ Government has no other end, but the preservation of property.
4./ „All mankind... being all equal and independent, no one ought to harm another in his

life, health, liberty or possessions.“ John Locke”

 

Жозе дьо Местр : “Всеки народ има правителството, което заслужава.”


Ayn Rand: “A government is the means of placing the retaliatory use of physical force under objective control–
i.e., under objectively defined laws.
“There is only one basic principle to which an individual must consent if he wishes to live in a free, civilized society:
the principle of renouncing the use of physical force and delegating to the government his right of physical self-defense,
for the purpose of an orderly, objective, legally defined enforcement.
Or, to put it another way, he must accept the separation of force and whim (any whim, including his own.)”

Ayn Rand: “A government is the most dangerous threat to man's rights: it holds a legal monopoly on the use of physical force against legally disarmed victims.”

 

 

Max Weber: “The State is an entity/institutuoin that has/claims a monopoly of the legitimate use of physical force within/over a given territory."

 

Robert Welsh (founder of the The John Birch Society): “I want for our country enough laws to restrain me from injuring others, so that these laws will also restrain others from injuring me. I want enough government, with enough constitutional safeguards, so that this necessary minimum of laws will be applied equitably to everybody, and will be binding on the rulers as well as those ruled. Beyond that I want neither laws nor government to be imposed on our people as a means or with the excuse of protecting us from catching cold, or of seeing that we raise the right kind of crops, or of forcing us to live in the right kind of houses or neighborhoods, or of compelling us to save money or to spend it, or of telling us when or whether we can pray. I do not want government or laws designed for any other form of welfarism or paternalism, based on the premise that government knows best and can run our lives better than we can run them ourselves. And my concept of freedom, and of its overwhelming importance, is implicit in these aspirations and ideals.”

 

 

 

            Не е много сложнен или дълъг отговора, lovely Josephine,
           
защото:
                        Парламента & Правителството
(which are structures/collections of people)
              
не, не, не са неизбежно(то) зло (they are not evil by -their own- nature! A Government, in principle, can/could & ought to be ethical i.e. it is not immoral per se) (макар, че в исторически план много често са се превръщали в зло),
            а
in fact, lovely Jos,
           
са absolutely [задължително] необходимите институции
                       
[необходимото зло добро, an objectively needed and the most valuable social agency/institution (needed instrument for us, individuals/people, to independently achieve our values & goals), with limited (it should not be able, should not have the power to impose “its values” on us the living individuals), by the Constitution, power и притежаващо exclusive юрисдикция върху някаква географска територия; wrong is лозунга: „Death to the government, freedom to the people!” Държавата (със съществуване, но разделени 3-те власти!) и правителсто са absolutely useful & needed institutions (for the healthily happy survival of the individual, within the concepts ot his IR, private property & contracting), ала когато/if government/state grow extensively in size & expences or totally lacks - и в двата случая (авторитаризъм/дикратура и анархизъм) това е bad, very bad, може и да бъде evil (за човека/нацията), например тоталитарните идеолигии и общества - СССР/НРБ-изъм, северна Африка, Мюсюлманлендия, etc.]
           
за организация
                       
[protection and enforcing the objective laws & common set of rules –based, обаче, on objective & appropriate principles, а не на произвол, лобизъм & диктат на някаква group (of „предопределени правоимащи с костюм и вратовръзка или с расо“, привилигированите хора, „елит“ т.е. не приемайте, че the law is automatically right/good/objective, e.g. в демокрацията (не само в БГ!) много от laws са лобистки/non-objective, с ниско качество, вредни за обикновения човек & good for банко-олигархичната върхушка/group/каста) –, within the Government jurisdiction]
            на всяка
[социална система of a] нация [политиката, политическата философия outgrows from етиката/моралните принципи т.е. от ценностите и разбиранията какво и какви should values be; огромна част от хората приемат, че всички values са субективни,  или с божествено-религиозен (мистичен or социален) произход т.е. че не съществуват objectively valid values! Каква огромна заблуда! Каква огромна ирационалност!]:


0.    Държавата (властта/законите, administration) трябва да СЛУЖИ [to serve & to protect] [защитата на живота, liberty и собствеността на гражданите i.e. защита of the IR!]
     
честно, открито, прозрачно & справедливо
                
[осигурявайки о‘време/навременна и надеждна защита & info на индивида и неговото НЕприкосновено право на собственост (вкл. интелектуална такава) & all of нейните производни, in time-space domaina]
                     
{Парламент/Правителство/administration да работи в:
                      режим на пълна ДИГИТАЛНА/онлайн & институционална/офлайн публичност, easy достъп до real
& complete информация
      
              
т.е. абсолютна ПРОЗРАЧНОСТ - за всеки гражданин}

и да бъде
            във всеки момент
           
ЗАВИСИМА само от волята и разбиранията на ppl/индивидите
                                      
[by the people, for the people, in a nation;
                             а не by the people, for the интересите на паразитите/мутроидите
/банко-олигархията, обсебили & нагло злоупотребяващи с властта и институциите, Gov: the money wasters - чиновниците, бюрократите, политиците, лобистите/ПР-и и банко-олигарсите;
                             the cost of the Gov is that which it spends, by taking it (positive energy) away from the productive private sector – днес плащаме огромна цена, която остава лош привкус в съзнанието ни, заради огромното правителство, което издържаме с неговите огромни/безумни разходи, дългове, измами и
институционализирани кражби!
                             The national Government should/must serve and protect the interests of the people in a nation,
                            
а не, не, не to liberate and protect foreign national interests
                            
т.е. с оръжие в ръка да разпръсква я меркантилизъм, я социализъм/комунизъм, я демокрация!]
 – Държава на индивидите;
           
държава, която се отчита на/пред индивида (гражданите са индивидите/хората разгледани от политически аспект, а не на наглите „реалити-герои“, мутри & мутроиди, Трактори Петровци, коварни лобисти и лицемерни задкулисни играчи, съпортвани by the main stream media)
            трябва да бъде (строго и consistently) поучавана, обучавана, контролирана, регулирана и настройвана от индивидите, а не да е точно обратното!
                       
[както, за съжаление, е днес in the crazy world of демоkратичен (left-wing & right-wing & всъщност, през all the political spectrum) statism = опорочена (неистов стремеж към) власт = законово монополизирана власт на групата (съпортваща конформистки вот и задкулисни dishonest инженерии & службогонения), Държава (превърнала се в собственост!) на addicted to power, нагло лъжещи gangsters & banksters, a bunch of hypocrisy, вкопчили се (на всяка цена и със всякакви средства) във властта паразити-наглеци (психо/социо-патични): политици-властолюбци, синдика(лис)тите, конформисти, compromisers, псевдо предприемачи, задръстеняци (и/или откровени тъпанари), наглеци банкери и (полит брокери) лобисти с властови & нарцистично-болни амбиции (социопати playing политически покер; шайка от fraud & force мошеници): one ruler, one social-democratic religion of банко-олигархизъм, шибаните –зле– прикрити вярвания на вчерашните и днешните (неутолимо жадни за власт Императори) политици, формулирани още от памтивека: “Държавата – това съм аз! Волята на Държавата – това съм аз! Господарят – това съм аз! Елитът, можещ & знаещ (и работещ за вашето благо, народе, дори с цената на сепуко, което е благородно право, на нас - елитът) – това съм аз, политикът (и онези блаженно светите & свещено неприкосновени хора/полу-пророци, които са облечени във the official властта на расото), жаден за власт! Властта, правото, справедливостта, обективността, законността – това съм аз, политикът! Аз, политикът, the power seeker, the power lover, the desperate wisher, който е hungry for power  – я заслужавам (the political, economical and the social power, all in one, all of them, all), и ще господствам & доминирам, чрез (така необходимите) регулации & control & abuse над индивида и във всички клонове на соц social системата, защото аз, партиеца, аз активиста, аз (и)дейния груповак: primary работя –знам, способен съм & мога- в името & за доброто на народа, за интереса на нацията т.е. pro the collective good, в служене на обществото, с което –макар и да сме демократично управляващи и демократично управлявани– взаимно се нуждаем и обичаме!“
                             
]

            Обаче,
            т
я Държавата, lovely Josephine,
            няма
и принципно не, не, не може/трябва
              
да има “права”,
            да прави и разработва стратегии за развитие, концепции за незнам си какво
си или да взима важни решения без референдум
           
а трябва
                        да
(по)пита,
                        да търси консултации,
                        да иска разрешениe за едно или друго свое намерение за действие
                       от индивида
[the public],
            който я създава за собствена (полезна) употреба и
            чиято собственост е,
            should
and must be (това е причината да я издържа и финансира)!
           
Парламентът, Правителството и Съдебната власт must be put under objective control of the individual/citizen.

            А, не както е днес положението (много добре видимо в БГ, и much more рефинирано, ала, in principle същото, в по-богатите страни от ЕС)
            индивида [the public]
            финансира и издържа Държава
/Mecca (бюрократи и други структури на данъкопластка издръжка),
            която е
,
                      
по същество,
           
собственост (принадлежи чрез прилагане на силов принцип: болшевизъм/демократизъм)
            на
Господстващи
                       политици
-кариеристи,
                      
синдика(лис)ти, banksters,
                       разни малобройни групи
лобисти, (интелектуално ограничени, ала хитри)
                            
полит-предприемачи (назначени „капиталисти“) и
                      
откровенни мошеници/далавераджии,
           
на които хич не им пука за индивида (обикновения/нормалния човек),
            нито се съобразяват
with the [(и)рационални] виждания и искания of the individual [the public]
            т.е.

            without any
(valid/objective & rational) moral justification,
           
ами всъщност [именно тези институции] го absofuckinlutely
            тиранично тероризират
(вместо to serve & protect индивида)
              
by imposing the will of the (our, BG) ruling “Елит“ onto the rest of the people;

            Държавата, (BG)
              
социалната демокрация (, чрез политиките на институциите: Правителство, Парламент, Правораздавателна система & all of the (economic) activities извършвани от днешния public sector),
            днес, in fact
, lovely Жос,
            е
най-големият рекетьор, тиранин & тоталитарист (спрямо the normal/обикновения гражданин; върха на айсберга е цялата БГ правораздавателната/правосъдна система -дознатели/МВР, прокоратура и съд, където all is really много страшно i.e. unfair and corrupt)
           
т.е.
           
Д
иктатор,  
           
който (другарува с обикновения човек/гражданин/данъкоплатец и същевременно)
                             
картелизира [чрез non-objective (application of the non-objective) laws]
                             
частния sector (т.е. превръща го в олигархично-религиозен),
                             
чрез нарочно/corrupt източване и/или чрез НЕкометентно,
            ала absofreakinlutely усърдно
(лобистко, subsidized, “европейски фондове“)
                             
управление на the public sector! (който е, Omg, най-големия работодател, the biggest spender, на около 25%-50% от all the adults в трудоспособна възраст между 23-63 години. Баси!)


           
The state-cartel of the (social) democracy (cartelizes иммено the legislative/Парламент, executive/Правителство and judicial/Съдебна (вкл. ВСС & Конституционния Съд!) власти)
              
i.e. is killing the private property institution (чрез massive public sector corruption & преразпределение на the wealth/private property)!  
            Никой в БГ
, ама absolutely никой, lovely Josephine,
            не е по-лош,
по-паразитен, по-нагъл, по-агресивен и по-зъл
            от Диктатора
(си),
            който се установява на власт винаги поради
(the common good of the majority of the)
              
public’s невежество, конформистка (прагматично-консенсусна) компромистност и self-заблуди т.е. because of the applied irrationalities на мнозинството [ppl]!  
            We, the individuals,
            should & must hold governments
(хора, една група/клика от хора, на които сме делегирали, разрешили да упражняват –ако работят „за“ и докато не работят „срещу“ –  дейност за protection of нащите ИП: life, liberty, property and pursuit of happiness)
            истински accountable to us the ppl/гражданите
                                                                                 
да ни се чинно отчитат,
                                                                                  да бъдат
personally отговорни пред we the ppl,
                                                                                  да си понасят
in full & PERSONALLY отговорността на [all] действията, пред нас the people.
           
Защо ли?
           
Защото, lovely Josephine,


“A body of men holding themselves accountable to nobody ought not to be trusted by anybody.”
                                                                                                          Thomas Paine.

            защото
                       
the State is ours,
                        the State belongs to us – to the people
; we, the people!
           
Властта на хората always трябва да е absolutely [very, very much] по-голяма
                       от тази на хората, които са на власт
! (и онези, които са облечени с властта на расото и (un)officially получават пари от бюджета/данъкоплатеца)
            А хората,
lovely Jos,
                       за шастие,
            сме
различни! And many.
           
We the individuals,
            all come from, have & hold
различни
           
идеи и perspectives;
            what a huge
(and beautiful!) diversity,
            колко много различни
           
choices & (beautiful!) ends!
           
Инак, lovely Josephine,
            би било
воистина terribly boring, пълна слука, много досадно!
            Тези
different/new идеи, some of them are truly HUGE anf positive, life changing, when they turn into practice.
           
Чрез правилни идеи, values/principle,
            всеки
(normally mature, non-fraud) индивид от една нация,
                       в една правилно конструирана
small in functions & spending Държава,
            може
(can, could, is able to, има възможност)
               to serve [& enjoy] one’s own ends,

                       основано на спазването на ИП!
           
            (& voluntary contract co-operating, with other хора, to pursue/do, in accordance with corresponding responsibility, some goal(s) together, for mutual/joint action & successful reaching of goal(s)/end(s), without (social, интелектуал, professional) конформизъм/паразитизъм, within the limits of everyone’s own ресурси & доброволно поетите to be коректно, точно & in fullness, изпълнявани задължения/отговорности!)
            Държавата is not (should not be) a state in itself, omg! OK?

            Това, което се наблюдава днес,
                       обаче,
            в
Социалната/демократичната Държава (“social entity”),
                       особено в
BG (и EU, ала не само, защото това is a global явление, което няма как –ако продължава в същия дух/морал да го случваме– да не обхваща все повече и повече страни/“демокрации“),
            като принцип на действие,
            като следствие от прилагането на този морален принцип
(демокрация) на НЕдоброволно/FORCE,
            е точно обратното на идеята,
            че
the State belongs to the people,
           
където всеки е равен в очите на (objective!) закона & правораздавателната система! Are you ‘talkin’ to me?
            Това е големия
true грях на едно very, very small (, ала същевременно, много нагло, арогантно и агресивно)
            малцинство (with tiny, small or closed minds),
                       -
unjustly привилигированите хора-
            към
all the rest хора,
            който грях,
            продължава всеки ден,
                       все по-нагло
и все по-лицемерно,
                       все по-уродливо и цинично мутроидно,
            да се извършва от (спънати в цивилизациовано отношение):
                      
(“leaders” of tommorow’s, God help us, които кресливо претендират & твърдят, to Occupy Wall street морални висоти и високи духовни върхове!)
                        политици-кариеристи, чиновници, партийни активисти,
                       мнозинството от
professional (leftish & statist’s & псевдо) социално-хуманитарната академична общност, (& голяма част от today’s proffesors of “knowledge” & smartacademic интелигенцията),
                       
(, която, като една надута кифла, пренебрежително и с игнор, с естетически/интелектуален снобизъм, отрича че обикновения човек е способен на независимо/самостоятелно & обективно мислене - при това много по-качествено такова; кифла, която е supporting, in fact, колективистичното/group/socialist’s utopic/илюзорно thinking & манталитет, of altruism: хора, които са имунизирани към фактите, имунизирани към evidence, отричащи реалността, this academia society“, със гарантирани месечни заплати, които са разплащани, обаче, НЕпазарно, от данъкоплатеца, са всъщност объркани хора, confused & обременени интелектуалци, които са слепци за индивидуалните права & свободи на всички останали хора)
                        онази
академична общост и интелигенция, lovely Jos,
                      
която e призвана, ала днес не произвежда,
                       която няма
(обективни) способности, нито (rational) капацитет да създава стойност!
                                   
{както и синдика(лис)тите и още милиони други, които НЕпроизвеждат, ала яко, коварно, лицемерно, паразитно и нагло консумират/крадат/грабят от честно изработеното от читавото/производителното/the (fully) self-sustainable in the private sector;
                                             например, в БГ,
                                            в
private sector заработват value/wealth около 1 500 000 (official статистиката отчита 2 150 000 всичко работещи, със сезонните/временните работници + работещи пенсионери + онези на половин ден; при население 7 364 570; за последното десетилетие, между двете преброявания населението на БГ е намаляло със около 600 000 души) productive хора -producers, а в public сектора, както и другите НЕпроизвеждащи economic value/wealth –например деца, пенсионери, безработни, мошеници и паразити са около 6 000 000 non-producers (!) т.е. коефициента произвеждащ към НЕпроизвеждащ economic value/wealth в БГ е (a kill ratio of) 1:4 т.е. един producer храни 4-ма НЕпроизвеждащи консуматори, ала това по същество означава практиката: да наказваш производителното, онези хора, които произвеждат (more); да наказваш читавото, онова което произвежда излишък и да не му позволяваш to save it (което единствено води то P&P&P), а да насилствено преразпределяш изкараното, с честен и много труд & усилия, от производителното към НЕпроизводителното; да възнаграждаваш НЕпроизводителното, като отнемаш от производителното - колко още време, обаче, може този НЕсправедлив/НЕморален, НЕпрактичен & non-sustainable сбъркан принцип да продължава да действа? Ми, НЕвъзможно е още 1-2 десетилетия да го случваме, независимо кой и какви „мотиви“ привежда като „доказателство“, то няма да има нито (достатъчно) “retire money”, нито „бюджетни пари“, а “savings money” ще бъдат унищожени чрез механизмите на огромни инфлация, дългове и дефицити (съществуването & монопола на the issuing of хартиени „пари“ & digital печатането им, the issuing of currency – these I do not call free market’s money, these are government/state’s/монополни money и разбира се, като такива their supply/interest rates се регулира т.е. интервинира и лобистки/субективистично, в полза на банко-polit-олигархията, контролира/доминира by the Държавата/central bank/политиците & бюрократите т.е. the coersiveness of the non-free marketeers! ). Think about Au & Ag – the ultimate (real) money (and should be currency, a measure, based on objective reality/goods), because of their properties/attributes, които им позволяват да бъдат не само валути от тип „игра на доверие“, ами an objective store of value & to maintain the purchasing value, in the long-term period of time ; правителствата не харесват златото, защото именно Au  им налага яки/fundamental/objective ограничения, налага им реалността, а те наглеците- always искат да „избягат и/или избягват“ reality-то! Което, in the long-term разбира се, е НЕвъзможно – can not compromise reality, не можеш да се пазариш с реалността, a (dogmatic) вяра е утопия/илюзия/заблуда, която разрушава/ерозира/унищожава читавото/правилното/производителното/автентичното/доброто/полезното/практичното/прогресивното & abundance & prosperity.
                                                          
}

Днес,
                       в БГ, в ЕС,
           
            в (heavily regulated & controlled) демократичната социална система, lovely Josephine,
политическата
(, а който, чрез всякакви средства, успее да се докопа до политическата, то той automatically „му се подарява“, придобива и контрола върху икономическата, и всякаква друга)
власт не, не, не принадлежи въобще,
                       в ни най-малка степен на народа,
на индивида,
                       на суверена,

as it should and could be (and is meant to be!),
а всъщност принадлежи
(узурпирана е, чрез систематичното  прилагане на the wrong принцип на: болшинството rulz”, the (тиранията на) majority is right and true, and fair and just“)
на  (социал-)демократлюбците [do-gooders”] (и техните, yes theirs институции-регулатори/controllers, където корупцията & конформизма/parasitism са, in fact, нормата, а не изключението),
                       
[т.е. партийни активисти, синдикатилисти, чиновничеството/бюрократите, лобисти/конформисти/хамелеони,
                             
селтакис/irrational thinking, мързеливци, паразити, мошеници, коварни & нагли subjectivists,
                             
left/виденовист/сергеевич/първановист & right/костовист/герберист етатисти,
                              както и
псевдо center-либерали т.е. секви видове социалдемократи & депесари & ендесевари (обичат да се/ги наричат центисти, или политически  балансьори),
                             
и всякакви други държавно/т.е. данъкоплатско финансирани groups & projects,
                             
принадлежащи към етатиско-democratic (картелизирани)  БГ/ЕУ Фондационната Федерация  , ФФ & НПО и други конформистко-лобистки структури,
                             които провеждат удобно консенсусно съглашателство на
polit-business, as usual & by all means, стига да са във и/или около властта!]
            които
very забързани или много емоционализирани communitarians,
           
задъхано тичат „с гилотина в ръка“ и
            като едни истински демагози-двуличници,
                      
well-connected (будоарна!) шуробаджанащина,
            като типични партийни
/синдикални/ОФ лицемерни активисти,
           
газят equally “morally superior”) всичко по пътя си,
           
използват in equal degree всякакви  средства (this is their principle - целта оправдава средствата! Баси!),
            ала държат много високо вдигнато знамето на
(анти-разума):
              
            (национал-)популизма, свирепия реваншизъм, нациолистичния шовинизъм, наглостта, безочливостта, дебелокожото лицемерие,
                       конформисткия и/или паразитен
(консенсусно-задкулисен type of) релативизъм, заблудите, демагогията,
                       религиозни & социалн
o-утопични (ласкателско-сладникави) идеологии,
                       теории на конспирациите и болшевизма
/мажоритаризма (демократизма/уелферизма: червен, зелен или кафяв on the outside, ала always red on the inside; нео-ляволиберален, нео-центрисколиберален или нео-дясноконсервативен етатизъм)
все неща,
по които,
            за мое съжаление,
ала съвсем очевидно и валидирано в практиката след Втората Световна война,
мнозинството си пада и на които наивно се връзва
!
                      
{, връзва се на едно „елитно“ малцинство, което мошенически го регулира, контролира, veto и управлява with упражняван чудовищен натиск/рекет/force/fraud, това very, very much small малцинство, което винаги се опитва да налага CONFORMITY & OBEDIENCE т.е. метода на доминиране (чрез процес на все по-голямо & повече ЦЕНТРАЛИЗИРАНЕ на ВЛАСТТА, of Government=Държавата) upon the individual, чрез регулации & контрол на public (лобистки, монополни fiat-монетарни и bad centralized икономически) политики. The world CAN NOT function on fiat ("faith and debt/credit") money; we must start with changing тотално погрешната монополната/ monopsonistic МОНЕТАРНА политика, of the last 100 years! Money should (ought to) be (and can be!) STABLE! Валутите/money should be (set) free т.е. да бъдат определяни/избирани (само и единствено) от пазара т.е. must be decentralized, demonopolized, денационализирани & non-debt/inflation based (very лесни, very сигурни и very евтини за съхранение & бърз трансфер, 24/7) e.g. както digital crypto currencies & technologies, since 2009, are}

Индивидът, lovely Josephine,
            човекът,
е важният!

И неговото morality/mentality/mindset; morality is individual (а манталитета can be socialized (sold to the public as a product or as inducing fear/заблуда) и така се превръща, in the space-time домейна, в култура на the many/nation/ethnic/group т.е. в обществен морал, морал на Обществото).
Възможно ли е света/живота да бъде honest & справедлив & хепи?
Of course!
Светът би могъл,
           
should, can & ought
to
бъде справедлив към хората, а индивида да бъде healthily happy!
Ала това, като всяко друго нещо си има цена
            & се
earn-ва/deserve-ва/create-ва индивидуално,
а като
consequence и socially (, което е истински трудното)
т.е.
you gotta
            ACTIVELY & CONSISTENTLY work for it,
            persistently fight all the way for it, create & protect it on a principle. Rationally.

            На индивидуално ниво,
и днес
(only in the semi/relatively free world; e.g. EU, USA, Singapore, Hong Kong, S.Korea, Canada, Australia, N.Zeanland etc.)
            е реално постижимо, от всеки нормален човек, if (truly) independent.
            А не, не, не толкова много хора, lovely Jos,
            да се стремят да бъдат absofreakinlutely политико-социални climbers,
           
които absofuckinlutely манипулативно
           
to morally conform/compromise автентичните (the objective) ценности/принципи, които единствено могат да произвеждат П&П&П модел!

 

1.   
Държавата
                
[при капитализма: лесей феър и за разлика от today’s етатизма of left-wing or/and right-wing parties & егалитаризма of socialism: statism-а, милиционационализма, ДС-изма, и ВКР-изма (, който е имал на разположения няколко хиляди години за да се туморно развива & репродуцира:
                      феодализма, монархизма & християнството & катоцилизма, социализма, фашизма, демокрацията/болшевизма/олигархията
& oлигополa, welfarism-a, warfarism-a)]
      е длъжна да

      опазва, защитава, предпазва, брани и осигурява [to protect; да строго пази ИП & да брани private property, да осигурява НЕприкосновеността й т.е. да произвежда security & safety]:
                 а./ здравето, живота, сигурността
(и неприкоствеността на собствеността) на (приватната собственост на!) гражданите и икономическите субекти - от мошениците ( измамници, бандити, рекетьори и мафиоти). От корупция, протекционизъм, полит-предприемачество, лобизъм, интервенционизъм, заразни болести, външни нападения и тероризъм; чрез МВР/police (от гръци policy, signifying politics; signifying government, in general?!) и армията. Никоя мафиотска структура/организация не е по-силна от Държавата; няма мафия по-силна от държавата; проблема, днес, е, че Държавата, всъщност е (и) мафията!
                 б./ да бъде арбитър и да правораздава 
(максимално обективно и на разумна цена) при възникване на разногласия и спорове между субектите, при гарантиране, във всеки момент - индивидуалните права на гражданите (to respect & protect the IR is to be able the Gov to stop any aggression from an living individual to another living individual): life, liberty, private property & pursuit of happiness.
                 в./ да създава – чрез малка и ефективна digitally-
грамотна администрация чрез принципа на (IT based: много високо ниво на transperancy) бюрократично управление - такива подходящи  условия, предпоставки и правила (среда), че гражданите, български и чужди инвеститори да се чувстват мега дългосрочно - спокойни, сигурни, уверени и мотивирани при осъществяването на икономическите си начинания. Да не създава (като се  намесва в икономиката – пряко или чрез закони и нормативни документи) монополи или картели, а да е в услуга на свободна конкуренция (на идеи и капитали) подкрепена от свободата на словото. Съревнование за (gaining & distribution of) ресурси и пазари.

            С оглед на горното, lovely Josephine,
            Държавата/Парламента/Правителството/чиновничеството,
                       
the burocratic administration of the people,
           
може & трябва
           
да заема САМО & only строго спомагателна роля,
           
по отношение на (the one and only) индивидуалните права: life, liberty, property and pursuit of one’s own happiness. Каква по точно?
           
To serve & to protect (а не както е в BG - да принуждават & да рекетират)!
            Taka
кратко и ясно е написано в USA’s Constitution.
            Тя
,
                        държавата,
            съществува only за (honest & прозрачна) защита именно (to serve) на тези права,
           
които хората индивидуално - тя не е и не може/трябва да бъде източник/creator на тези права, а само и единствено за целта да гарантира/защитава/предпазва тези individual права;
            делегирана

                       
-чрез Конституционно-републиканското съгласие на индивидите-
            функция на Държавата
/Парламента/Правителствата
                             
за справедливо, обективно и честно прилагане на властите/закони
              
to (serve &) protect individual rights,
           
а не да бъде destructive in these highest objective values/ends!
           
               [или пък да absofreakinlutely взима заеми и произвежда дефицити
                              и да
absofuckinlutely изземва и харчи, Омггг,
                             
(над) 50% от всички годишни доходи,
                              и по този начин Държавата
wrongly, за съжаление и НЕщастие на индивида,
              
               се превръща в
                                            the biggest
(ала и най-корумпиран, НЕчестен, НЕсправедлив, НЕконкурентноспособен, най-влиятелен и ирационален)
                                            икономически играч/работодател
на национално ниво,
                              който винаги трупа дългове/дефицит,

                             
               разплащани от текущи и следващи поколения of данъкоплатци?!]


            The (ppl of) Government [i.e. политиците, Парламент, Държавата] (group of people; group of arrogant & агресивни people)
            не трябва никога да могат
(да имат възможността) to borrow any money,
                        any money at all,
                       
[както е днес, Правителствата/политиците/Държавата borrows главно/primarily от domestic or foreign банките;
                              the model of democratic
олигархия, който always favours centralism, centralized управление
                              т.е.
favours етатизма, the well-connected, centralized/government регулации, интервенции & контрол,
                             
които, обаче, водят до деспотизъм/полит-based-олигархия & power concentration & abuse!]
            или

            to issue [produce] monopolistic
(paper, in fact most of it is digital) money!
                       
ш“create” money out of nothing, out of thin air; Today, toilet paper fiat/paper money has no redeemable value; they have lost over 90% of their purchasing power since the First World war!щ
            Never! Not even a penny!
           
Това е нарастващата power of the State! (възможността да вземат заеми, да харчат дефицитни пари и да имат контрол над монетарната политика)
           
Днес, банките са кредитори на Държавата, lovely Josephine,
           
they – the banks & financiers (, чието съществуване не е, as it should be, based on конкуренция/free market/capitalism, ами са държавно (i.e. by the парите/бъдещето на данъкоплатеца и децата/внуците му) guaranteed (anti-competitive  practices, pseudo businesses), защото са, казват/учат/баламосват/лъжат ни, too big to fail!),
           
които са центрове/опорни точки
                        на
(all vicious circles/groups/обръчи of) политическата власт (, които totally изкривяват the социално-wealth пирамидата),
            in fact,
            “create”
(out of thin air, through the fractional reserve system mechanism) the money (чрез дълг)
              
и ги заемат на всички останали обекти,

                        включително и на Държавата/Правителството – това е absofreakinlutely много сбъркан принцип, сбъркан модел of D&D death spiral!
            In democracy [
капиталсоциализъм],
           
банките и Държавата/политиците
            са (си, во истина, ultimately) mutual солташаци! (които олигрхично определят каквито си искат данъци & еxemptions, една не малка част от които, директно & индиректно открадват)
            Принципът,
                       
обаче,
           
верният/автентичният принцип, lovely Josephine,
            е
(healthy competition):
                        No
(gov) debt,
                        no
(gov) “printing” paper money (the creating/making of debt, “budget“ deficit and inflation),
                        no
(gov) monetary monopoly,
                        no fractional reserve
(central) banking system!
                       
(Милтън Фридман, макар и блестящ икономист,
                             
was wrong, completely wrong, about this point, въпреки, че аз absolutely категорично го харесвам, като начин на икономическо мислене за много стотици други важни теми!)
              
            No, no, no! No!
            Don’t buy anything, lovely Josephine,
            that you can not afford
(cash или на лизинг/разсрочено плащане, все тая!)
                        this is the right [objective] principle!
(да живееш и консумираш според произведеното/чергата си)
            Debt/credit based economy, lovely Jos,
            is a really shitty/unsustainable
(кейнсианска/socialist’s, „държавата да харчи и да взима заеми повече?!“) economy, in the long run;
            you can not
лекуваш debt base (family’s, national, regional, world) economy,
                        Омггг,
            with creating  yet more (and more) debt,
                              (and yet more regulation, and yet more control - the
(economic, financial, capital, monetary, social, уелферистки) controls доминото, при което всеки допълнителен държавен control, води до необходимост от introducing още, все повече и повече controls; the more държавните „независими“ регулатори & контрольори do it, the more addictive to regulation, inefficiency & control they are becoming …и колапса, because of this ineffectiveness е само въпрос на време (за increasing deficit and debt)! O, that f*cking държавно-политически „елит“ & регулативни бюрократични институции - all of them corrupt & НЕефективни/НЕпрактични/inefficient/НЕзаинтересовани/НЕчитави!)
            така както не можеш да (из)лекуваш addiction
                       
[e.g. narcotics, алкохолизъм, sweet/chocolate пристрастеност, smoking, smart phones addiction, etc. ,
                              with yet more наркотици, алкохол, сладки неща, цигари, digital social chatting и т.н.]

            с
 повече addiction,
            защото тогава ставаш само все повече пристрастен към тази
addiction или пък можеш да замениш една с друга някаква си addiction;
            you gotta stop it, you gotta be able to eliminate the addiction
(the reason for your addiction),
                       
със силата на собствената си воля, твърд характер & разум,
            ако разбира се ги притежаваш
(и си способен да ги apply-ваш)
              
            в необходимото за целта количество & качество (if not - God’s, Omg, not gonna help you and nobody can, така и ще си изживяваш живота)!

 

2. Във всички други отношения, lovely Josephine,
            Държавата няма, няма, няма място,
            а хората,
            самите те,
           
            by their own free will1, reason2 & choice3,
            трябва да бъдат absofuckinlutely
фрии да реализират & материализират (and according to their practicality to monetarize)
                             
своите идеи/business,
           
така както сметнат,
                        както те намерят,
           
за добре (и според objectively rational & practical капацитета си; до толкова, до колкото really могат)!
            Няма защо Държавата, lovely Jos,
            да се опитва
            "да се грижи за
(интересите на) хората from the cradle to the grave"
           
            (,което само по себе си е ABSOLUTELY НЕвъзможно, ирационално – например, вредните за цялата икономика: минималните осигурителни прагове, минимална заплата, помощи за кво ли не, както и такива за мързеливци, мошеници и паразити)
              
и „навред да разпръсква common доброта и демокрация“,
            като се намесва (applying fraud & force = f & f = destroying human values = dogmatic mystic fate & statism/collectivism = disintegration)
                        например,
                       
в икономическата, образователната или културната системи.
           
Няма,
                       
objectively не съществува,
            такова чудо, като
public choice  (economics) -
                       
това е (false) концепцията,
                        която съм
(compulsory) изучавал преди 1989,
                        като дисциплина „икономика на социализма“
(coersive economics, което всъщност, въобще, не е икономика; non-free economics).
            Държавата не, не, не е  Super man, Super родител;
                        не, не, не е Велик зидар
/брат,
                        който да упражнява сила/принуда в целия социален живот на
his underage children!

Хората не, не, не са деца на Super родителя (имащ super responsibilities/wellfares & money; in fact, it has neither),
            които да
            не могат да се грижат сами за себе си,
            не могат да се организират сами (
for doing different activities),
            и да се нуждаят от тотални (
by the thousands) регулации, както например са децата до nineteen-th year of age!
Индивидът не, не, не (трябва да) е
subject to the power of the State;
           
Държавата (група от arrogant & нагли политици-реваншисти)
            не (трябва да) може (и не трябва да може; не притежава право)
            да избира, принуждава или решава, lovely Jos,
           
кое е добро или лошо, правилно или неправилно, подходящо или НЕподходящо за индивида, за the ppl!
Хората умеят и могат, lovely Josephine,
            много по-добре
(успешно, съгласно П&П&П модела, а не да следват –както today го прави almost every State -  Д&Д&Д модела) да се организират и грижат за себе си, отколкото самата Държава (все повече държава и все more and more burocracy of the democracy) би могла да го стори за тях! Защо?
            Защото по природа,
            същността на човек е такава,

                       и това е
really прекрасно,
            че всеки човек се ръководи от неговия (self-) interest!
И
не, в това няма absolutely нищо лошо [, както неправилно и зловредно, всъщност,  на повечето хора им е набито в съзнанието от „обществено приетия” морал, дефиниран в масовите (egalitarian) философии];
            точно обратното е
            това е добродетелния егоизъм/self-interest, стига
обаче, lovely Jos,
            той да (
бъд)е рационален
            т.е. основан на принципите на доброволност, cooperation, ненасилие и спазване на индивидуалните права
            т.е.
да бъде основан on rational principles,
           
i.e. всеки човек е free to do и да се занимава с каквото си иска [нещо и с колкото & каквито си иска неща],
                      
единствено при (absofuckinlutely стрикното спазване of) предпоставката, че
                       той, an individual,
 не, не, не нарушава the (only true) индивидуалните права на друг човек и, че
                       не пречи на други хора да правят същото нещ
о, което той е избрал да прави       
т.е.

всички хора в едно общество (сбор от всички индивиди, общност от автономни units/индивиди)
               имат еднакви индивидуални права
            т.е. ключавата дума е доброволност (agreement, mutual agreement, based on rational self-interest and voluntary exchange of material, spiritual or intellectual values; а не, не, не е сошъл duty!)
            между (the many) различните индивиди.
            The individual must be (really left by the Government or any other group)
free to voluntary choose! On his own, by himself, one way or another! Absolutely!`
           
И да си accordingly понася all the consiquencies  
            OK? Get that?

*

Government е absolutely неодходимо, lovely Jos,
            oh, yes, it really is,    
ала too much government (‘s spendings, that всъщност produce D&D&D!),
            a government all over,
(applying институционализирана и масова corruption/fraud & regulation & Central banking; central banking system always favours и подържа the well-connected, конформизма & олигархията; банкерски социализъм),
is really destructing/killing the whole society! OK? Get that!
           
[за бога, за оракулите, за демоните и дяволите, за милионите списващи се „просветителски и/или духовни/сошъл“ books,
              
хора, хора, хора, lovely Josephine,
              
cut the crap,
                             absofreakinlutely
набиван (ви), особено през последните 70-80 години (от кого & защо ли, а?,)
               и
do, do, do have a rational look,
              
към
                             демографската картина, раждаемостта,
(посоката и качеството на young/old умовете of the)
                                      
(im)migration, (качеството на идеите/манталитета/ефективността на преподавателите в the system of state’s)
                                      
корумпирано education & корумпирани mainstream медии/intellectuals in БГ,
                            
и я rationally сравнете с, например,
              
               Турция или с другите EU,
                            
или с Asia/world contries!
                             Can you see a pattern, a principle?
Баси!]
               {look
also, lovely Jos,
                             at the gold’s direction of movement
                             -
както при energy/газове/течности/реките -
                            
it’s always from high to low, from debt&deficit to profit&surplice producing contries, always
                             i.e.
по посоката на betterness, на the good/efficient/продуктивното/hard working!
                            
Защо Китай, Индия, Бразилия се развиват така ускорено/прогресивно/просперитетно
                             през последните 20 години,
                             след ИЗКЛЮЧИТЕЛНО важната за
the whole World 1989 година?
                             Какво се е променило, което да даде такива НЕвероятно
huge икономически резултати, за толкова кратко време?
              
               Kakви са, има ли, objective values/принципи за такова positive развитие,
                            
което very УСКОРЕНО изважда really от бедността СТОТИЦИ милиони хора,
                             които за последните 70 години преди
1989,
                             have stayed in in the long run
в състояние на absofreakinlutely ИКОНОМИЧЕСКА & ИНТЕЛЕКТУАЛНА беднотия & stagnation -
                                           
стагнират & обедняват, suffer,
                            
т.е. са били, lovely Jos,
              
               НЕсвободни, апатични, primitive, afraid to oppose their prevailing ideology, and всъщност really UNhappy?
                            
It’s an easy answer, lovely Josephine,
                             for those that can
think rationally, objectively, logically/интелектуално consistently!
                            
Нали?}

*

            Конструирането на Държавата,
                       нейните функции и необходими институции,
            зависят основно от
идеите (& the method & the means for consistent осъществяването на тези set of ideas),
            които преобладават в конкретно общество,
                       в конкретен период от време
            т.е.
(good or bad, right or wrong) изграждането на всяка социална система, lovely Josephine,
           
зависи от доминиращите идеи (на пазара) към някакъв конкретен space-time domain, history.
            Конструкцията на всеки модел,
                       на всяка социална система
,
           
е огледален,
                      
an objective,
            image
           
на фундаменталните (няколко на брой) м-о-р-а-л-н-и принципи, lovely Jos,
            които изповядва този (space-time) домейн, това общество (и the others съседните му общества)!
           
Следователно Държавата, lovely Jos,
           
            устройството й, функциите й, институциите/агенциите й, нейната полезност или вреда за индивида –
           
all is a function of
                       the
yesterday’s generated предпоставките
                       &

                       the today’s произвежданата morality на преобладащите в публичното пространство (обективни или утопично-илюзорни, practical or irrational) (морални) принципи/ценности.
            Е функция,
lovely Jos,
                       също както и
            на
ризънинга/духа (of liberty, honesty, non-conformism and independence or НЕсвобода, corruption, зависимости и паразитизъм),
            който
preserves & protects them или abolish, perish and destroys them all.
                        Институциите необходими за конструкцията на
the right/virtuous State, lovely Jos,
                      
могат да бъдат захранвани с good ideas and practices,
                       based on the right and the rationally adequate
moral principles/values.
                      
Обратното (bad ideas, хамелионщината на конформистко-лобистко-паразитиращо поведение; bad Социална Държава of today’s democracy)
              
            също, за съжаление, lovely Jos,
                      
е възможно; при това е и много по-лесното! Absolutely!
           
Правилната [подходящата] конструкция (за P&P&P живота на индивида)
            must be based on the absolute предпоставката за свобода & независимост of the individual! Каква свобода и независимост?
            Всякаква
!
           
Не може и не трябва,
                      
абсолютли wrong е,
           
да се слага
           
демаркационна (red!) линия между the
           
civil  & икономическите свободи (както го правят left, center & right етатистите, в БГ/EU) of the individual;
            политиката и икономиката
, lovely Jos,
           
            са двата (different) аспекта на една и съща монета/конструкция, viewed from different perspectives!
                       Ако едното е НЕсвободно/поробено, то и другото е също със (
more or less) такъв статус!
            Remember the Individual Rights are: life, liberty, property
(and стремеж/преследването of happiness).
            Отношението на всяка социално-икономическа система към идеите, ризънинга и ИП, lovely Jos,
                       определя (еднозначно) нейната aдекватност, практичност, полезност и автентичност or badness. За кого?
                        За индивида, разбира се
! За his moral (and law) jurisdiction & justification.
                                   
{т.е. moral values and therefore principles can be rationally demonstrated and are not matter of subjective preferences, лични гледни точки или персонални вкусове и мнения; личният choice/action, като правило today, за съжаление, няма нищо общо с обективнoто, рационалното (on working principle) или автентичното т.е. с моралното & практичното?! Справедливост, the essence of being just, е човек да е изградил  (true and firm)  respect for IR and to treat всеки друг човек (accordingly) as he/she objectively (си) заслужава/earns т.е. differentiating (хората) according to the (identified) facts and (the way/method of) his/her [(ir)rational; (in)valid] applied morality & actions! Социалистическият идеал (цяата социалистическа идеология е националистическа & против private property, a  комунизмa, който е основан върху absolutely същата платформа, се ръководи от интернационалистическия мироглед - и при двете социални системи, както и при фашизма/национал-социализма/нацизма - group/нацията/стадото е над всичко, юбер алес) не може да бъде постигнат със социалистическите (икономически, психологически и политически) средства & популистка пропаганда, които самата тази социална система предлага да бъдат ползвани за достигането на нейния (НЕпрактичен) идеал т.е. следователно тази идея е илюзорна, утопична т.е. материализма на социализма/комунизма –с идеологоческа основа ДИАМАТ, ИСМАТ- е идеалистично unsustainableикономически и политически; and morally, as well as psychologically wrong/evil/destructive, за метода на rational мислене/действия of the individual, за social-economic прогрес към просперитет на цялото общество/the sum of the individuals in a nation.}
            Когато видите (you will often, much too often see, read & hear), lovely Josephine,
              
че някой  слага демаркационна (red) линия между civil  и икономическите свободи,
           
то това е като през Втората Световна война за съветския войник/селянин на фронта - пред него, го стрелят фашистите, а отзад, зад гърба му, ако се изплаши и тръгне да отстъпва, то веднага го отстрелват политкомисарите/сталинистите! Баси избора, баси победата! Така е с тази червена линия, която много, много често се използва, today; в БГ, както и почти в цяла Европа (особено Германия, Италия, Австрия, Украйна) mass-manipulation & mainstream медийна дезинформация (чрез популистко-демагогски, сладникави конспиративно-етатистки методи & догма) работи много добре (най-вече в домейна на lefty егалитаристите; do not forget, че все още половин БГ е с leftish манталитет , морал & култура, ала се чуди и мае, защото не може да върви към прогрес и просперитет, както му се много иска/wish & want & dream & fantasize & … нихилизма идва, когато реалността е absolutely друга, ала такава нихилистична ни е и нашата монетарно-банкерска-уелферистка money system, of today = badness at root) (vs the attempts made by many ordinary people of the crypto digital currency community to try to educate & change AT ROOT the toilet paper fiat/debt based money system).

 

These are all the nessesary & достатъчни functions
                                                                                 
of the free [& open] Държавата,
                                                                                  of the proper [construct of] State,
                                                                                  of the free [& open] people
/society
                                                                                                      
of the free market society [of the Contract].

No more, no less! That’s all.
There must be Constitutional limits to the
(functions of) Government/Parlament/President. Thomas Jefferson: Trust no man/group with too much government power!” - he’s a dangerous man.

Rights, lovely Josephine,
must be
            with the ppl -IR,
            not with the Government
/groups - колективизирани/комунални/group “права”.
Thomas Jefferson:

 

3.     And last, but not least:

Every adult (wo)man, lovely Josephine,
must, must, must pay for the
(se and only these objectively необходими & quality предоставяни)
              
services of the (really)
            free
(and really правова) Държава/country!

The objectively moral [rational] principle is: (a human ought to винаги)
            pay for a
(в този случай the protection)
              
service (that he really ползва);
           
няма и не може ever да има нещо безплатно in the world/Universe, в реалността;
            you
(,а не, не, не някой си друг)
            must
(steal productively work to) pay for every service,
            you must
(actively and consciously)
            contribute
/support that which you (really) consume. Absolutely!
            OK, lovely Jos?

 

 

***Социално-икономическа система
of (уелферистки) Statism/Етатизъм
(НЕсвобода: индивидуална и политическа; Lust за полит-(coersive)-Power)
(
държавна/обществена собственост на средствата за производство и profits/losts, agаinst private property; лобистко-кланово управление на НЕкомпетентното, Мошеническото & Насилието)
(
Монархизъм, Фашизъм, Социализъм, (inter-национал-социализъм т.е.)Комунизъм & Democracy)

VS
социално-икономическаТА система
of fraud Free Market
(
основана на protection/спазване на ИП: life, liberty, private property & pursuit of happiness; Лесей Феър модела)

 State’s намеса (в икономиката, образованието, здравеопазването и почти във всички други activities)
при Социализма и при Демокрацията
(,която, днес в Социалната/демократичната/уелфериската/етатистката Държава, wrongly наричат „капитализъм“)

е осъществената (very опасна & harmful за обикновения човек) взаимообвръзка,
интегритет (of олигархична, very concentrated, мощно-насилствена & centralized власт; самовластие, ковто обезвластява & рекетира обикновения човек и нормалния бизнес), между
политиците
(бюрократи, лобисти, интелектуалци и чиновници т.е. идеолого-методологичен груповизъм/communitarism in the public sector) и (private & public) банките (banksters & financiers & big businesses),

които in the long run (in BG/EU) корупционно/НЕпочтено/dishonestly реализират модела (насочен срещу обикновения човек) of D&D destruction,

 through inflation (монетарни) & лобистки (групово-бюрократични, фискалнo-financing) (bad, носещи щети) политики/хватки,

 supported by the корумпирана/НЕобективна/НЕморална съдебна & полицейска & чиновническа & НАПаджийска (под-)системи/институции,

which произвежда: хаос, анархия, безпорядък, НЕхайство, апатия, НЕсправедливост & 4Z’s

 

 

 

Томас Джеферсън: Държава, която е достатъчно голяма за да ти даде всичко, което искаш,
е
съшо така и достатъчно силна за да ти вземе всичко, което притежаваш.
Томас Джеферсън
: „Колкото по-корумпирана е държавата, толкова повече [non-objective, лобистки - б.м.] закони произвежда.“

 В БГ конституцията,
            най-новата,
тази на Социалната
/walfare Държава, lovely Josephine,
пише, че здравеопазването и образованието
(до 16-т годишна възраст е хем задължително, хем)
              
са free of charge!
           
Ти да видиш, значи - безплатно, любимата думичка на огромната част от (БГ) ppl!
            Принудително и безплатно

                                  
(двете любими думички на комуналното groupthink: (George Orwell’s) doublethink & doublesay);
            второто е откровенна
delusion/заблуда и/или лъжа/НЕистина/fraud - безплатно absolutely нищо не е, и не може (никога) да бъде, in reality (виж, в нечий объркан ум - може и е);
            а първото е force.

            A
(constitution of) dystopia: fraud and force.

Всичко, което
            rely on
(иницииране и употреба на) (физическа) force (принуда, НЕдоброволно doing/action) за преразпределяне/трансфериране на доход/income/wealth
              
е based (in its essense) on
                      
егалитаристичната доктрина of (common идеологическа платформа of лефтиш-либералното пространство на демократичния)

[the irrational idea(l) of] socialism/communism т.е. [the radical] левичарството! (разделяне на хората на групи, на antagonistic хейтващи се & clashing отбори, на наши и ваши, на добра и вражески групи и мислене, действия & поведение into groups)
            Социализмът [collectivism], lovely Josephine,  
                             
[с каквито и демагогско-фалшиви определения да се закичва, н
                              апример,
                              хуманен социализъм,
                              социализъм с човешко лице,
                              развит социализъм, реален социализъм, научен социализъм
/koмунизъм,
                              национал-социализъм,
                              демократичен социализъм,
                              християн-демократичен социализъм и т.н., баси!
] 
е всъщност
 една absofreakinlutely bad идеология (set of ideas) of
насилственост/принуда/НЕдоброволност/НЕсвобода
/non-voluntary/unchosen/(сошъл)duty/groupthink,
                       
of прикрита (coersive) НЕдобронамереност (престорена добронамереност) &
лицемерно-войнствено
(социопатично, агресивно & реваншистко)
                             
4Z’s mentality/morality/mindset
            т.е. (доктрина) that produces absofrekinlutely МОРАЛНО импотентни персонажи [characters]!
Левичарската
(primitive, утопично-романтичната, delusional/non-objective/non-realistic) идеология,
when,
                        Омггг,
            applied into practise

                       
(through the rule of non-objective law - corrupt laws & държавни institutions!)
               произвежда ВИНАГИ такива terribly драконови/bad/evil (, ала always принципно безнаказвани!) последствия,
                       
for all the (snall) people (общество),
            които НЕминуемо,
                        ако действат в по-дългосрочен план,

водят до big акумулиране на absofreakinlutely деструктивен
            държавен
/socialized данъкоплатски дълг & дефицит & inflation
           
            (т.е. devaluation, stagnation, regress) (produced by демократите/диктаторите на корумпирана Държава/управление: държавници, banksters, financiers, лобисти и политици)
и същевременно
унижават/destroy-ват/убиват ценността & любовта
                       
of свободата, производителността, healthy конкуренцията, enjoyment-а и живота (на индивида/човека/human),
като умишлено & нагло/демагогски/популистки генерират
                        ненавист, омраза, страх, скандали, противопоставяне, нихилизъм и изтребление
!
           
            (между групите от хора)
              
               [, под знамето на любимото идеологическо лицемерие: for the common public good, за доброто на пролетариата, срещу богатото/профитабълното & конкурентноспособното & independent]
            Днес
,
            in the minds of,         
           
около половината от (the mass) БГ хората, lovely Josephine,
           
се absofreakinlutely шири
                        нео
(национал-)социализъм
           
                        (най-лявото крило на социал-демократизма т.е. на ляволибералното пространство)
              
                              [фашизма и нацизма не, не, не са, както ги wrongly определят/наричат, крайно десни идеологически формации!
                                             Това е умишлена
leftish насаждана заблуда!
                                             В същността си, те
at root, притежават & реализират социалистически/комунистически идеи.
                                             Те са крайно
(radical) leftish,
                                           
i.e. стоят най-вляво на скалата на политически спектър, само на една крачка от анархо-комунизма!];
                       
баси!

Държавната намеса [interventionism, protectionism]
           
            {кейнсианизъм, бюрократични регулации, в икономически аспект}
              
            [при соца, една Централна власт/party,
                             която забранява индивидуалните права на
liberty & private property върху капиталови/productive средства,
              
               government/State monopoly over the fundamental means of production
                           или при бутафорния/crony/демократичен капитализъм,
                            
където и в двата случая, етиката & ризънинга са completely заменени с държавна пропаганда & лозунги бълвани от
                             кариеристи-службогонци
,
                            
цинични  политикани-наглеци навсякъде ръсещи популизъм,
                             въздухари-позьори залагащи на национализъм
, заговорничество & чалгакулт към Всемогъщата Държава/Партия-God]
            може само (по Алексейско-трактористки)
            да изкривява, изопачава, профанизира и разрушава икономиката
                       ако действа по начин
(бюроктатичен режим)
              
            по който го прави today,
                      
където от хроничната икономическа рецесия на предходния 20 век the Social(ist) Държава,
           
 го absofuckinlutely докарахме през първото десетилетие на 21 век, lovely Jos,
            до системна световна депресия of
           
Debt  & (материален, морален, интелектуален) Deficit model of (self-)Destruction:
                      
[to spend more than you make, in the long-term period of time;
                            
подхода и действията на I wanna, I wanna it all now: get a loan/credit and spend it HERE & NOW, do not think about your future,
                            
вземи кредит/заем сега, не отлагай за tomorrow pleasure/satisfaction!
                            
Колко childish, колко инфантилно, колко immature, колко импулсивно/първобитно, колко ирационално & НЕразумно!]
              
completely unworkable,
                       unpractical, unfair
(secret, working always in secrecy, тайничко, задкулисно)
                            
agent in so many сфери на живота– и индивидуалните права на хората, а следователно – намеса в личните им lives/activities!

            Това е
                        the
typical (group, зле прикривано съ-заклятническо, съ-участническо, съ-другарско) поведение (of a dystopian society),
           
основна характеристика, lovely Josephine,
            на всяко
Big Brother Gov (of feudalism, socialism, national-socialism, communism and democracy т.е. communitarism/груповизъм),
           
което absofuckinlutely (always) скрито & прикрито от хората,
                       НЕпрозрачно
(non-transperant & non-open society; the secrecy - imposed all over by the 3-те власти of the dystopian/Социалната State/Gov),
                       НЕискрено, НЕчестно,
НЕдостойно (функционално) НЕкомпетентно,
                       заговорническо-задкулисно,
                       далеч от знанието & одобрението
(чрез всякакви специални средства следи –наблюдава & подслушва– и наранява достойнството, уважението, свободите и ИП) на гражданите
            т.е.
absofuckinlutely НЕморално, lovely Josephine,
           
извършва своята цялостна дейност непочтенно & колективно (collectivized) безотговорно, basi!
           
Нашите (на 99,99%) безлични
           
BG/EU политици-реваншисти (нал‘ сме в една democratic империя of Europe),
                             (, които поведенченски & манталитетно,
lovely Josephine,
                            
act, absolutely principleless театралничат, as провинциални/селтакис conformist-lobbyist)
                       рецепиенти на откраднати/ограбени by them (big) пари,
           
they’ve gone too far в тяхната задкулисна наглост и популистко лицемерие,
            ала лошото
,
                       the impractical
/unsustainable/immoral/dystopian/utopian/delusional/illusional,
            винаги рано или късно, lovely Josephine,
            се (self-)destruct-ва,
            simply because it can not be self-sustainable!
           
НЕвъзможно е да оцелява самостоятелно & independently,
           
ала произвежда дългове и дефицити
           
и когато лошото е (много, absolutely) политически влиятелно, lovely Josephine,
           
с absofuckinlutely власт да интервенира икономически,
            то тогава
,
                       Omfg,
            причинява големи вреди, деструкция - за all индивиди
            т.е. произведения дълг и дефицити се социализират
/масовизират/дистрибутират, lovely Jos,
                            
при това не по равно,
           
            не equally,
            ами най-бедните слоеве, най-широките социални групи, (съвсем логично при това,)
            поемат по-голямата тежест,
            разплащат
повечето от дълговете и дефицитите!
            JFKeynes,
                      
един кеймбриджски English gentleman (най-влиятелният икономист за всички времена, та чак и до днес; за беда/suffering на всички хора по света!)
              
               през 30-те на 20 век,
            измисли
(absolutely измеслената)
                      
the new orthodox икономическа парадигма
                       на съвременните
democrat-политици (,както и на не малко confused икономисти-егалитаристи, e.g. Пол Кругмат, Жо Стиглиц),
            която даде,
lovely Jos,
           
най-силния и до днес „научен аргумент“
                       за
justify-ване (баси!) на absofrekinlutely безобразните Д&Д spendings (на чужди пари)
                       и
totally развърза ръцете на
                       корумпираните политици-кариеристи
(ла гранде „държавници“ & техните friend’s обръчи):
                      
(за да могат да) да печатат пари, да регулират, да харчат и да взимат каквито и колкото си искат заеми?!
                      
Wrong & монополни монетарни политики, произвеждащи badness/evilness.
                      
Модела Д&Д,
                       за който всички
corrupted политици, lovely Josephine,
           
            са си мечтали (да замаскирано институционализират) от векове,
                       вече
(от тогава та до днес!) си има брилянтна „научна“ обосновка,
                                  
based on the Government [Central] bank’s монетарен монопол, интервенции/протекция/money printing/лихви!
                                           
{т.е. икономическа регулация/“management“ by the Gov
                                            т.е. „правото“ на Правителството/бюрократа/чиновника/политика
                                                           to “manage”
/scam/control/regulate  
                                           
the economic freedom of the гражданите/индивидите (nation’s population),
                                            as China (най-видимо), and some other states (Венецуела, държавите от северна Африка, Мюсюлмандлендия, Куба, ЮжнаСеверна К.)
                                            have demonstrated recently с техните икономически/политически свободи
, нали?!}
              
             Баси!
                                  
[нима е possible, lovely Jos,
                                           
живите лесно да забравят of
                                                           НРБ,
                                                           разликата между ГДР и ГФР и СССР, Варшавския договор, СИВ,
                                                           как НЕпродуктивно
, паразитно & inefficiently
                                                          
идваше петрола и въобще „братската съветска помощ“ за НРБ-то,
                                                          
чрез наложена/принудителната саможертва на „съветския свободен и всестранно, социалистически равит гражданин“,
                                                           ала не и за (НЕзаслужения/
stolen) охолстово/лукса на сесесерското Политбюро/ЦК/РК/КГБ и други местни няколко десетки хиляди феодали/мошеници и насилници & техни обръчи/friends/the group глутницата?]

 

            Най-лош от всички дефицити, lovely Josephine,
            е дефицита на honesty [справедливост] (, а следователно и дефицит на спокойствие, peace of mind, in balance),
           
който се шири,
            във
absolutely всички обществени сфери/activities/институции в БГ [и техните държавни поръчки & финансирани проекти] за двайсете години на „БГ towards democracy прехода“
            и особено в
(корумпираната, commercialized, политизираната)
                       правораздавателна
/съдии, следователи, прокурори и адвокати (пък и, of course, правоохранителна/силовата/МВР & специални служби)
                            
система – онази, most visible for the ordinary човек,
                       която
in fact трябва да арбитрира кое е правилно и кое погрешно, кой прав и кой крив!
           
            ( ала същия democratic/wrong принцип е заложен  и в цяла Eвропа
                             и крайните резултати са едни и същи:
                           дългове, дефицити, progressive увеличаване на:
                                           
economic неравенството, лобизъм & НЕсправедливост, голяма безработица, нарастващи социални помощи & дефицит в пенсионните фондове, increasing аскетизъм & бедност)

            Държавата, lovely Josephine,
            когато
            е водещия
(или монополния/monopsonistic!) агент (както е today в БГ; на вместо на нейното место да бъде –as he should– индивида!) 
                        в моралните норми,
                       в културата,
                       в произвеждането & продаването на знание & образование,
                       в здравеопазването,
                       в икономическия живот,
                       в монетарната политика,

                       
т.е. доктрината на етатистите [statists, егалитаристите] (леви, центристи и десни!)
                             и/или егалитаристите/leftist’s
                             (сошъл-do-gooders-regulators/dictators, борещи се просълзяващо „за по-социално и по-сияйно, по-по-равничко и по-светло общество/бъдеще“)
,
            то,
            тя го прави
                      
absofreakinlutely бездарно/НЕпрактично,
                                                           нахално, корумпирано, задкулисно,
                                                          
dishonestly,
                                                          
НЕкомпетентно и дебелокожо нагло,
                                                          
(точно каквито са наш‘те посредствени -много, ама много малко можещи & very малкоспособни- политици, синдика(лис)ти, напористи чворове и всякакви още популисти-do-gooders,

                                                                          които, разбираш ли,
                                                                          работели със всички сили „в името & за благото на народа…“
, „за да защитим по-бедните слоеве“… Браво другарю, bravo самаряниню!)
            като произвежда (local & central)
                            
mismanagement,
                      
abuse (дезинтегриране) &
                      
irrational (non-objective,  менте) (т.е. колективистични, комунално-егалитаристични) ценности,
            които
            в краткосрочен
time frame могат и да произведат irrational (, based on emotions) ентусиазъм (, патриотизъм) & временно добри резултати у мнозинството (лековерни хора & activities) – the (BG) majority is delusional;
            в средносрочен
time frame генерират отчаяние, объркване, НЕупорядъчност, de-energizing в цялата социално-икономическа система (регрес);
            а в дългосрочен
time frame винаги (логично и рационално обосновано) завършват със онова, което завършва всяка Ir-система, която прилага модела D&D&D
                        i.e.
профанизация, нихилизъм, деградация, корумпираност, разруха, реваншизъм
                       и в крайна сметка пълен
(морален, политически и икономически) разпад,
                                  
(колективизиране/социализиране на дълговете и дефицитите, колективизиране/социализиране на загубите)
              
            който води, разбира се,
                       до животоспасяваща необходимост от смяна на такава НЕработеща система
(основана на неправилни принципи на действие)
              
            с работеща такава! (базирана на естествени & рационално прилагани objective values, goals & principles на работа, които да са съвместими с човешката същност; based on, not against, human nature)
             Държавата
                      
[диктатура на Правителството/бюрократа-паразит/конформизма of the main stream media & the public sector,
                             that play the social God
) (освен, че произвежда много брак и много корупция]
            е реално, lovely Josephine,  
                       
the най-лошият,
                      
the най-неефективният,
                      
the най-непрактичният и същевременно
                      
the най-скъпият (и разюздан in spending!)
               регулатор [manager] (и има съвсем ясни и логични причини за това),
            който нескопосано и погрешно,
                       тъпо & упорито
,
                      
с провинциално-лобистки (нагъл &  натрапнически) маниер = селтакис (life)style,
           
[опитва да] интервинира в (all the) икономическата дейност на хората и фирмите (пазара),
                        разбира се
, (наужким) „в името на хората, за тяхно добро, в техен интерес“, баси?!
            Резултатите от тази държавна
(политико-бюрократична-лобистка type of) намеса & регулация/контрол,
            освен десетките хиляди,
lovely Jos,
                      
absofreakinlutely безумнни & вредни нормативни документи (ползвани с корупционна цел от чиновничеството)
            са:
                       дълг, дефицит, хаос
, монетарен монопол, централ(изира)но/централизирано/monopsonistic  банкерство
 
                       
[ПРИТЕЖАВАЩО UNLIMITED & ABSOLUTE & МОНОПОЛНА POWER to digitally print/manufacture/INFLATE/expand/devaluate/QE
                              
т.е. to regulate & control,
                            
колкото/както/когато си искат количество money currency ( и следователно to EXPAND more & more THE CREDIT & INTEREST  through the banks) & to bail out (the assets of, the negative equities of) banks & big (public & private) businesses!
                             The root of
(monetary & fiscal) evilness;
                             money & economy distortion and
ОСНОВАТА на the D&D production, causing ever decreasing purchasing power of the currency,
                             which increases the cost of living (
и decreases качеството на живот of the individual/nation/регион).
                            
БГ валутния борд, обаче, вече 13 години, lovely Jos,
                            
е нагледно емпирично доказателство,
                                            че политиците
(понеже се опариха и ги е страх от онова, което се случи през Виденовата  1996-97)
                                                          
& централната банка (със закон, completely & absolutely, са й иззети пълномощията да печата/увеличава парите в обръщение дори и с един лев! т.е. не и е позволено/разрешено to devaluate the BG lev currency по и чрез  полит-административни причини & средства),
                             когато не
, не, не (могат да се) се намесват (are kept away!) ПОНЕ в (regulating & control of the) количеството на fiat парите over long period of time,
              
               ова се доближава in effect до позабравения златен (gold) стандарт от преди 1971 г.
                                            т.е. монетарно-фискалната
STABILITY (която е необходимия фундамент за economic stability & progress of a nation/region),
                                            of course, that  it too, is a matter of
(rationaly choosing and applying of an) objective STANDARD,
                                           
който да не се manage от (консенсусно-съглашателските, absolutely вредни и щети носещи политики на) политици, лобисти и бюрократични  groups!
                             Такава ОБЕКТИВНА монетарно-фискална стабилност на БГ нацията/средата,
lovely Jos,
                             е НЕпозната
& НЕвъзможна (точно обратното се случва!) преди въвеждането на валутния борд на July morning of 1997!
                             Това
[такъв free market принцип, which keeps away политици, бюрократи и лобисти from intervining into the monetary-fiscal (,а същото трябва да се отнася и за икономически) политики]
                             трябва, обаче,
lovely Jos,
                            
да бъде absolutely НЕотменимо фиксирано (all over the world, in all of the nations) on a Constitutional level
                             т.е. да бъде НЕвъзможно да се променя от партии, лобисти и бюрократи,
                             ами само и единствено от
we the people,
                                            if they choose to,
                             by
способа of (very, very much inexpensive & дигитално supported, everywhere on the planet Earth) референдум (и, may be, квалифицирано мнозинство)!]
 

               т.е. резултатите са
            създаване в нацията на широко
/разрастващо се мнозинство от absofuckinlutely
            (
инфантилно-)невротични (debt & deficit) хора,
                      
UNhappy хора,
                       обременени хора, объркани & лутащи се (НЕрешителни, конформисти) хора,
                      
fearful & НЕсигурни в себе си &
                       колебливи
/разколебани хора, [INconsistent & слабовати in terms of (application of) rational principles] нации/региони/континенти/world!
            Повече държава, lovely Josephine,
            по-силна Сошъл държава
                      
(повече държавни програми, повече държавна намеса – регулация и контрол, повече държавни разходи/харчове, повече „да заздравим средната класа“)
            означава

            само
                       повече НЕсвобода,
                       повече проблеми за индивида,
                       повече обременени с нерационални грижи индивиди,
                       повече НЕщастливи индивиди, НЕщастна нация
,
                      
по-голямо и ускоряващо се НЕравенство между социалните слоеве на the nation/E_union.
           
Това,
                      
държавата (политиците, лобистите, бюрократи & their institutions)
                       да се намесва в
           
               [да интервинира, “стимулира”] (регулира & контролира; определя bank low/high interest rates & monetary polices, “грижат се“ за)
                            
икономиката,
            е
absofreakinlutely powerless (negative, pain-генериращ, утопичен и waste of energy & time, bad)
                       
начин да подходим към (въпроса за) икономиката!

Държавата е държава,
           
само и единствено, lovely Josephine,
ако е real слуга (в добродетелна услуга, useful) на хората,
които населяват определена географска област

            инак,
                        not liking
индивида, not liking да обслужваш клиента си, not liking, онзи който по презумция ти плаща за това, lovely Jos,
            е поведение на
            колективизъм [statism, етатизъм] i.e.
           
leftwing и/или rightwing авторитаризъм,
                                              
егалитаризъм (анархо егалитаризъм),
                                              
тоталитаризъм,
                                               социализъм, национал-социализъм
, комунизъм,
                                              
патриотарско-популиска „игра of misleading,
                                               religionist’s regime,
                                              
представителна/болшевишка/Сошъл democracy (democratic “сошълcapitalism”)
              
или някаква друга разновидност на НЕсвободен режим  
                       -тирания, НЕпрограчност & НЕчуваемост-
            на
absofreakinlutely държавно управление
                       и
degree of (SS, Social State’s) slavery над индивидите – of a society/culture!
           
Патриотизъм не означава лоялност, lovely Jos,
            към (корумпирано & авторитарно)
                       Правителство/Парламент
(политици, синдикатилисти и държавни чиновници)
                       и
(мафиотска, мутроидна, милиционерска) Държава,
                      
[в едно с голяма част от съдии, прокурори, академична/интелектуална общост („интелектуално-социализирана надница“ centralized, самонационализирала се and working for the public sector) и чиновницит